Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház. Szám: /1501-1/2014. ált.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház. Szám: /1501-1/2014. ált."

Átírás

1 Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház Szám: /1501-1/2014. ált. BESZÁMOLÓ HAJDÚHADHÁZ KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL ÉV

2 2. oldal PREAMBULUM A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság illetékességi területe 716 km 2, amelyen ember lakik. A kapitányság illetékességi területén 5 város és 8 nagyközség, illetve község helyezkedik el, továbbá a városokhoz, illetve nagyközségekhez tartozik több nagyobb kiterjedésű településrész, tanyavilág. A rendőrkapitányság illetékességi területe a szociális, gazdasági, helyzetét tekintve, a munkanélküliség arányait is figyelembe véve kifejezetten hátrányos helyzetű térség. A Hajdúhadházi Járás területén a megyei átlaghoz képest több mint másfélszeres a nyilvántartott álláskeresők száma a munkavállalási korú népesség arányához viszonyítva. Ez az adat a Hajdúhadházi Járásban 19,1%, míg a megyei összesített átlag 12,9%. A rendszeres szociális segélyben részesítettek ezer lakosra jutó átlagos száma (9,1) a Hajdúhadházi Járásban közel kétszerese a megyei átlagnak (5,7). A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság illetékességi területén a székhelyvárosnak is nagyon kedvezőtlen a szociális és gazdasági helyzete, illetve itt található Kelet-Magyarország egyik legnagyobb, egy tömbben élő roma kisebbsége, amelynek létszáma kb fő. Ezek a körülmények a település kriminalitását jelentős mértékben befolyásolják. A KÖZBIZTONSÁGI HELYZET ALAKULÁSA Bűnügyi adatok A bűnözés dinamikája változó trendet mutat, a kapitányság illetékességi területén az elmúlt öt évben mindig 2000 fölötti volt a regisztrált bűncselekmények száma, míg 2013-ban ezt sikerült megtörni, és 2000 alatt tartani. A számadatokat elemezve megállapítható, hogy minden bűncselekmény kategóriában jelentős csökkenést sikerült elérni. Illetékességi területünkön 2013-ban 1650 bűncselekményt regisztráltunk, míg 2012-ben ez a szám 2367 volt, amely 30,3%-os csökkenést eredményezett. A kapitányság illetékességi területén a közterületen elkövetett bűncselekmények száma 464, a évi 568-al szemben. Öt éves intervallumot vizsgálva megállapítható, hogy 2013-ban történt meg a legkevesebb bűncselekmény a közterületen.

3 3. oldal Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények számának alakulása a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság illetékességi területén a évi ENyÜBS adatok alapján Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma elkövetés helye szerint lakosság száma lakosra jutó bűncselekmények száma Hajdúhadházon és vonzáskörzetében, a regisztrált bűncselekmények száma 2012-ben 837, míg 2013-ban 574 volt, amely 31,4%-os csökkenést mutat. A rendőrkapitányság illetékességi területén a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekményekből 34,8% valósult meg a településen. Hajdúhadház település Bűncselekmények száma összesen ebből közterületen elkövetett bűncselekmények száma A vagyon elleni bűncselekmények belső struktúráját vizsgálva megállapítható, hogy a rendőrkapitányság illetékességi területén a lopások száma továbbra is meghatározó, annak ellenére, hogy az előző évhez képest 1377-ről 853-ra mérséklődött a számuk, mely összességében 38,1%-os csökkenést eredményezett. A lakásbetörések száma szintén jelentős mértékű visszaesést mutat, mivel a korábbi 219-ről 101-re mérséklődött, amely 53,9%-os csökkenést jelent. A bűncselekményi kategóriákat vizsgálva megállapítható, hogy a településen a korábbi évekhez hasonlóan, 2013-ban is a vagyon elleni bűncselekmények valósultak meg a legnagyobb számban ban 360 ebbe a kategóriába tartozó bűncselekmény történt, amely a rendőri eljárásban regisztrált összes bűncselekmények 62,71%-a A vagyon elleni bűncselekmények vonatkozásában elsősorban a lopás, és azon belül a lakásbetörés van jelen Hajdúhadház településen, 2012-ben 450, 2013-ban 288 lopás, illetve 2012-ben 55, 2013-ban pedig, 28 lakásbetörés lett regisztrálva. A lopások száma 36%-kal, míg a lakásbetörések száma 49,1%-kal csökkent.

4 4. oldal Rendőri eljárásban regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmén yek számának alakulása település szerinti bontásban évi ENyÜBS adatok alapján Emberölés - befejezett szándékos emberölés - emberölés kísérlete Testi sértés - súlyos testi sértés - halált okozó szándékos súlyos testi sértés Kiskorú veszélyeztetése Embercsempészés Garázdaság Önbíráskodás Visszaélés kábítószerrel (terjesztői magatartás tekintetében) Lopás - személygépkocsi lopás - zárt gépjármű feltörés - lakásbetörés Rablás Kifosztás Zsarolás Rongálás Orgazdaság Jármű önkényes elvétele 2009 Hajdúhadház Hajdúhadház Hajdúhadház Hajdúhadház Hajdúhadház A lopások körében jellemzően a kis kárértékű cselekmények fordultak elő jelentősebb számban. Az elkövetési tárgyakat tekintve kiemelkedő arányban fordulnak elő a falopások, és a fémhulladékként értékesíthető dolgokra elkövetett lopási cselekmények. A településen bekövetkezett lakásbetörések vonatkozásában mindig az anyagi haszonszerzésre való törekvés a motivációs tényező, függetlenül a lopással okozott kár mértékétől, hiszen történik lopás onnan is, ahonnan gyakorlatilag szinte semmit nem lehet eltulajdonítani. A vagyon elleni erőszakos bűncselekményeken belül az állampolgárok biztonságérzetét leginkább negatívan befolyásoló rablás 2012-ben 5, míg 2013-ban 9 történt a településen. Említést érdemel, hogy e bűncselekmény kategóriában kapitánysági szinten 93,33%-os nyomozáseredményességet sikerült elérni. Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények körében a testi sértések száma a meghatározó. Ebben a kategóriában az elmúlt években folyamatosan emelkedés volt tapasztalható a rendőrkapitányság illetékességi területén. Ez a folyamat megszakadt és ben 174, 2012-ben 159 testi sértés történt, amely 8,6%-os csökkenést eredményezet, ez a csökkenés 2013-ban további 6,9 %-kal folytatódott, hiszen 148 testi sértés történt.

5 5. oldal A fentiek ellenére Hajdúhadházon ebben a bűncselekmény kategóriában emelkedés volt tapasztalható 50 (33) a megvalósult cselekmények száma. A köznyugalom elleni bűncselekmények körében a garázdaságok száma dominál, Hajdúhadházon ebben a bűncselekményi kategóriában is növekedés következett be 38-ról 50-re nőtt a regisztrált garázdaságok száma. A személy és testi épség ellen irányuló bűncselekményekre jellemző a családon belüli veszekedések során a hozzátartozó bántalmazása, valamint a szórakozás közben bekövetkezett bántalmazás. A testi sértések és garázdaságok bekövetkezéséhez nagyban hozzájárul a településen élő lakosság összetétele, a szociális, és egzisztenciális helyzet, az alkoholizáló életmód, amely a feszültségeket növeli, teret ad az agresszív magatartásformák kialakulásának. A rendőrkapitányság nyomozáseredményességi mutatója 2013-ban az előző évi 29%-ról, 43,8%-ra emelkedett. Amikor családon belüli erőszakot, kiskorú veszélyeztetettséget észleltünk a rendszeresített adatlapon minden esetben értesítettük a helyi családsegítő szolgálatot. Az elkövetkezőkben is fontos a családon belüli erőszak kiszűrése, ennek érdekében a megfelelő intézményekkel történő eredményes együttműködés. A nyomozás befejezéseket vizsgálva megállapítható, hogy a bíróság elé állítások területén az elmúlt évekhez képest jelentős előrelépést sikerült elérnünk ban 141 eljárást fejeztünk be bíróság elé állítással, a korábbi évi 34-gyel szemben, amely a vádemeléssel befejezett ügyek számának 25%-a. Ennek azért van nagy jelentősége és visszatartó ereje, mivel az elkövető a cselekményéért rövid időn belül megkapja a büntetését, és nem több év múlva fejeződik be az eljárás. A településen a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények elkövetési okai között elsősorban az anyagi haszonszerzés célzata szerepel, hiszen a lopások elkövetésére minden esetben az illegális jövedelemszerzés motiválta az elkövetőket. A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság több szinten végez törekvéseket a bűnmegelőzési feladatok érdekében. Ez elsősorban a közterületi járőr szolgálat jelenlétében, a bűnügyi portyaszolgálatok rendszerességében realizálódik. Rendészeti adatok: A közbiztonság megerősítése, a rendőri jelenlét fokozása érdekében rendszeresen igényelünk megerősítő erőket a Készenléti Rendőrség és a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság állományából is. Napi szintű és konstruktív együttműködésünk van a településen működő polgárőrszervezettel is. Az értékelt időszakban a közterületen töltött órák száma a közrendvédelmi állomány tekintetében óra volt az előző év órájával szemben. A csökkenés teljes egészében a jogszabály változásának köszönhető, hiszen a bírósági hatáskörbe tartozó szabálysértések kapcsán minden esetben előkészítő eljárást kell lefolytatni, amely a rendőröket esetenként jelentősen elvonja a közterületről.

6 6. oldal A közrendvédelmi szolgálati ág évben 322 főt fogott el, mely az előző évhez képest 99%-os emelkedést jelent. Kiemelést érdemel, hogy az elfogások oka 167 esetben az volt, hogy kollégáink a bűncselekmény elkövetésén tetten érték az elkövetőt, ez 114%-os emelkedést mutat. Körözés miatt 143 főt fogtunk el, amely az előző évihez képest 91%-os emelkedést eredményezett. Előállításra 1202 esetben került sor az előző évi 654-el szemben, ez 84%-os emelkedést mutat. Ez a szám is mutatja azon törekvéseinket, hogy a jogellenesség talaján álló személyeket, minden esetben megpróbáljuk kivonni a környezetükből. A közterületi állomány fontos feladata a magatehetetlen, kiszolgáltatott személyek segítése, az öngyilkosságok lehetőség szerinti megakadályozása, valamint a veszélyhelyzet színhelyén szükséges intézkedések megtétele évben ilyen alkalmak kapcsán 290 esetben intézkedtek kollégáink a évi 174 esethez képest. Amennyiben valaki a Rendőrség vagy más hatóság idézésére nem jelenik meg, úgy a rendőrség az elrendelő hatóság határozata alapján a távolmaradt személyt, az eljárást lefolytató hatóság elé állítja. A területen lakó lakosság ez irányú fegyelmezettsége igen rossznak mondható, hiszen évben az eljáró szervek 733 alkalommal rendeltek el elővezetést. Ez a szám évhez képest is rossznak mondható, mert akkor 254 elővezetést rendeltek el. Az elővezetések végrehajtása óriási leterheltséget jelent a kapitányság részére. A szolgálati ág beosztottjai saját kezdeményezésre 788 alkalommal tettek büntető feljelentést az előző évi 127 esethez viszonyítva. Ez 520%-os növekedést jelent mely mutatja, hogy a rendészeti állomány bűnügyileg is érzékeny. A tulajdon elleni szabálysértések körében nagy erőfeszítéseket teszünk, hogy az elkövetőket már a helyszínen elfogjuk, lehetőség szerint őrizetbe vegyük, és a szabálysértési eljárást velük szemben megindítsuk, valamint az eltulajdonított dolgokat a sértett részére visszaadjuk. A mezőőrséggel, valamint az erdőgazdaságok munkatársaival végzett közös szolgálatok célja minden alkalommal az ilyen jellegű cselekmények megakadályozása, valamint az elkövetők felkutatása. Gyakorlatként vezettük be ezen a területen, hogy nem csak az elkövetés eszközét (fejsze, fűrész), hanem a szállításhoz használt eszközöket (kerékpár, lovaskocsi) is lefoglaljuk. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény szakítva a korábban hatályban volt a szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvény szemléletével előtérbe helyezi a szabálysértési őrizet intézményét. Egyrészt kialakításra került a szabálysértési elzárással is sújtható szabálysértések köre, másrészt alkalmazásra került a tettenérés fogalma. A rendészeti állomány évben 146 eljárásban 210 főt vett őrizetbe, az előző évi 32 eljárásban 52 fő őrizetbe vételéhez képest. Ez 275%-os emelkedést jelent.

7 7. oldal A kapitányság illetékességi területére a falopások a legjellemzőbbek, ezért kiemelt figyelmet fordítottunk ezek visszaszorításra. Ennek eredményeképpen évben 15 eljárásban 30 főt vettünk őrizetbe falopás miatt, míg évben 50 eljárásban 87 fő került szabálysértési őrizetbe, ez 233%-os emelkedést jelent. A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság illetékességi területén található települések a lakosság szubjektív biztonságérzetét javító feladatterv alapján besorolásra kerültek az alábbi kategóriákba, kiemelten veszélyeztetett, veszélyeztetett és nem veszélyeztetett. Hajdúhadház település a kiemelten veszélyeztetett kategóriába került besorolásra. Rendezvények biztosítására kapitányságunk területén rendszerint az önkormányzatok által szervezett falu- vagy városnapok alkalmával kerül sor Ezen biztosításokba általában 2-4 fő rendőr kerül beosztásra és csak felügyeleti szolgálatot látunk el, a rendezőkkel közreműködve részt veszünk a rend fenntartásában. Elmondható, hogy a rendezőkkel jó kapcsolatot alakítottunk ki. A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság 19 körzeti megbízotti beosztással rendelkezik, melyből 17 van feltöltve október hónapban a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányságon felállításra került a Tevékenység-irányítási Központ, mely átvette a rendőrkapitányság ügyeletének egyes feladatait, melynek következtében a telefonon érkező segélyhívások a Tevékenység-irányítási Központba futnak be, és a járőrök küldését is ők hajtják végre a bejelentés alapján. Igazgatásrendészeti adatok: évben a szabálysértési feljelentések száma 28%-kal csökkent az előző évhez képest évben 1109 szabálysértési feljelentés érkezett hatóságunkhoz, míg évben 795. A 795 feljelentés 983 feljelentett személyt takar. 745 fő megbüntetett személlyel szemben Ft pénzbírságot szabtunk ki, amely Ft bírságátlagnak felel meg. A pénzbírság átlaga 8%-kal nőtt az előző évhez képest, mert évben Ft volt évben a szabálysértési hatóság összesen 802 közlekedési szabálysértés miatt járt el. A kiemelt közlekedési szabálysértések száma 19%-kal, míg az egyéb közlekedési szabálysértések száma 5%-kal nőtt az előző évhez viszonyítva. Közlekedésrendészeti adatok: A közlekedésbiztonsági helyzet értékelésénél a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy évben 119 személyi sérüléssel járó baleset történt, míg évben 82 baleset történt. A balesetek számában ez 45%-os növekedést jelent. A balesetek kimenetelét tekintve a halálos balesetek száma 2-ről 5-re, a súlyos kimenetelű balesetek száma 30-ról 33-ra emelkedett.

8 8. oldal A könnyű sérüléses balesetek száma szintén növekedést mutat, hiszen míg évben 49 könnyű sérüléses baleset történt, addig 2013-ban 81. Az ittasan okozott balesetek száma évben 6 fő, míg évben 14 fő volt. A baleseteket elemezve megállapítható, hogy a vezető okok között szerepel a gyorshajtás, elsőbbségi jog meg nem adása, illetve a kanyarodási szabályok megsértése. Az okozók többsége a megyénkből került ki, külföldi személy 1 balesetet okozott a vizsgált időszakban. A baleseti statisztikánk évben nem alakult jól, melyet már év közben is érzékelni lehetett, ezért a közlekedésbiztonsági helyzet javítása érdekében a Megyei Rendőr-főkapitányság augusztus 5-én feladattervet adott ki. A feladatterv alapján kapitányságunknak heti két alkalommal a szolgálaton felül alkalmanként 6-6 órában fokozott ellenőrzést kellett végrehajtani, melynek célja a közlekedési szabályok betartatása volt a baleseti helyzet javítása érdekében. Fokozott ellenőrzésekben 128 fő rendőr 70 szolgálati gépkocsi, 43 sebességellenőrző készülék, valamint 23 alkaholteszter, 2 db egyéb eszköz került bevonásra. A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság állománya által tett intézkedések: 335 fővel szemben alkalmaztunk ittasság ellenőrzést, mely 7 esetben pozitív eredménnyel járt 127 fővel szemben Ft helyszíni bírságot szabtunk ki. 45 főt részesítettünk figyelmeztetésben. 4 db szabálysértési feljelentés tettünk. 1 db büntető feljelentés készült. 63 fővel szemben pedig közigazgatási eljárást kezdeményeztünk. A feladatterv elérte célját, hiszen végrehajtásának megkezdésekor az előző év azonos időszakához képest a növekedés 61%-os volt, míg ez az év végére 41%-ra mérséklődött. Az értékelés alapján megállapítható, hogy Hajdúhadház területén két fő baleseti gócpont a 4-es számú főúthoz köthető. Az egyik a Bocskaikert elkerülő szakasza, a másik a 4-es számú főút Hajdúböszörményi elágazása.

9 9. oldal A további baleseti gócpontok változatlanul a főútjaink köré csoportosulnak, a 4-es főút lakott területen átvezető szakasza Bocskaikertben, a 471. sz. főút Hajdúsámsonon, Tamásipusztán, Aradványpusztán és Nyíradonyon átvezető szakasza. A 48-as számú főút Vámospércsen és Nyírábrányon átvezető szakasza, valamint a Nyíradonyt Vámospércscsel összekötő 4904,4905 számú utak a legveszélyesebbek. Lakott területi útjaink közül Hajdúhadház és Téglás tekintetében a régi 4. sz. főút nyomvonala kiemelten veszélyes útszakasz. A balesetekre vonatkozó adatokat az alábbi táblázatok szemléltetik. Hajdúhadház Rendőrkapitányság ig történt személyi sérüléses balesetek alakulása A Balesetek megoszlása év év év év Balesetek Száma Összesen Halálos Súlyos Könnyű 49 81

10 10. oldal A okozók megoszlása Okozók megoszlása személygépkocsi tehergépkocsi kerékpár gyalogos Év A baleseti okok megoszlása okok Év Baleseti okok gyorshajtás szabálytalan előzés 5 3. kanyarodási szabály elsőbbségi jog követési távolság 2 6. gyalogos 9 7. figyelmetlenség, egyéb ok 2 okok Év

11 11. oldal A balesetek időbeli eloszlása időbeli megoszlás 48% 27% 4% 7% 14% Balesetek időbeli megoszlása 1. reggel óra 3 2. délelőtt óra délután óra este óra éjszaka óra 6 Összességében tehát megállapítható, hogy a balesetek számában 2007 óta tartó folyamatos csökkenés megállt és 2013-ban növekedés mutatható ki. Az elmúlt 10 évben átlagosan 102 személyi sérüléses baleset történt évente, amelyből 5 volt halálos kimenetelű. A számokat elemezve megállapítható, hogy 2012 évhez képest a személyi sérüléses balesetek száma ugyan nagymértékű emelkedést mutat, de még ez a szám is elmarad a 10 évi átlagtól. Bűn- és baleset megelőzési tevékenységünk: Évek óta kiemelten kezeljük a területen élő időskorú személyekkel való kapcsolattartást. Az egyedül élő időskorú személyek sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése érdekében az elkészített feladattervet folyamatosan aktualizáljuk, és végrehajtjuk. Az illetékességi területen működő önkormányzattokkal a fenti tárgykörben napra kész az együttműködésünk évben a vasúti körzeti megbízottak szolgálatuk ellátása során fokozottan ellenőrizték a MÁV állomást és annak környékét, valamint alkalmanként kísérték a Debrecen és Hajdúhadház között közlekedő vonatokat. A közterületi szolgálatot ellátó állomány útirányterveibe beépítésre került a településen található italkimérő helyek, közintézmények ellenőrzése is. A Hajdúhadházi Területi Baleset-megelőzési Bizottság nem csak a feladatába tartozó balesetmegelőzési tevékenységre fektetett hangsúlyt évben, hanem több bűnmegelőzési előadást is tartott.

12 12. oldal Az egyik fontos ilyen rendezvénysorozat az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv és a roma kisebbségi önkormányzatok közötti együttműködésről, kapcsolattartásról szóló 22/2011. (X. 21.) ORFK utasítás alapján a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság vezetője által /5425-8/2012. ált. számon kiadott feladatterv alapján február és december hó között havonta a roma kisebbségi önkormányzatok bevonásával, az általános iskolák felső tagozatos roma és nem roma gyerekei részére bűnmegelőzési előadásokat tartottunk az iskolán belüli erőszakról, a gyerekeket érintő bűncselekmények megelőzése érdekében. A fentieken túl, a rendőrkapitányság iskolarendőrei több felkérésnek tettek eleget, melynek keretében osztályfőnöki órán bűn- és baleset-megelőzési előadásokat tartottak kapitányság szerte. A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság már több éve elindított egy nem mindennapi kezdeményezést az óvodások, illetve az általános iskolás gyerekek részére. A kezdeményezés lényege, hogy kihelyezett osztályfőnöki óra keretében ezúttal nem mi megyünk a gyerekekhez, hanem ők látogatnak meg minket a rendőrkapitányság épületében. A látogatás során megismertetjük a gyerekeket a rendőri munkával, bepillantást nyerhetnek a rendőrség szervezeti felépítésébe, az egyes szakterületek munkájába. Bemutatjuk nekik az épület fontosabb helyiségeit, köztük az előállító helyiséget is, ahol némi rálátást kapnak arról, hogy, mi vár azokra, akik rossz útra tévednek. Ezeken túl a rendőrségi járművekkel, a rendőrök felszereléseivel is megismerkedhetnek a gyerekek. A bemutatót követően a kapitányság nagytermében egy rövid előadást hallhatnak azokról a fontos dolgokról, hogy kit értesítsenek, ha baj van, kit engedhetnek be a lakásba, stb. Nagyon örültünk, hogy a fenti kezdeményezésünk eljutott a Hajdúhadházi Családsegítő Szolgálathoz, és a fogyatékkal élők is ellátogatnak hozzánk évről évre. Szintén hasonló bemutatót szerveztünk az utóbbi években a Nyírségi Lakásotthonos gyerekeknek, ahol a fentieken túlmenően pályaorientációs tanácsokat is adtunk számukra. Kapitányságunk napi szintű együttműködést és kapcsolatot épített ki a szomszédos rendőrkapitányságokkal, rendőrőrsökkel, határrendészeti kirendeltségekkel, a területünkön található önkormányzatokkal, polgárőr szervezetekkel, ügyészséggel, bírósággal, oktatási intézményekkel és egyházi szervezetekkel. Hajdúhadház biztonságának fokozása érdekében megtett és tervezett intézkedések: Frekventált helyen és időben nagyobb rendőri létszám közterületre való irányítása. Közös szolgálatok szervezése az erdészetekkel, polgárőrséggel a falopások megelőzése céljából. A törvényes, hatékony és szakszerű rendészeti tevékenység erősítése. A település lakóinak igényeihez igazodó rendőri tevékenység. A nyomozáseredményességi mutatók növelése, különös tekintettel a lopások és betöréses lopások kategóriáiban. Az érdemi rendőri intézkedések számát növelni kell, folyamatosan és hatékonyan kell alkalmazni a szabálysértési őrizet jogintézményét. Szórakozóhelyek és azok környékének fokozott közbiztonsági és bűnügyin ellenőrzése, a testi sértések, garázdaságok megelőzése céljából.

13 13. oldal Összegzés: A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság a évi munkáját a stratégiai feladatok, és az elmúlt évre meghatározott célkitűzések szellemében végezte, a részére meghatározott feladatokat a rendkívül nehéz személyi- és tárgyi feltételek ellenére jó szinten végrehajtotta. Ezek közül a legfontosabbak az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének javítása, az erőszakos bűncselekmények növekedésének a megállítása, alacsony szinten tartása, valamint a közbiztonsági szempontból veszélyeztetett települések, térségek biztonsági helyzetének mérhető javítása volt. A rendőrkapitányság illetékességi területén kirívó, a lakosság jelentős részét nyugtalanító, a társadalomra kiemelten veszélyes bűncselekmények csak elvétve fordultak elő. Összegzésként megállapítható, hogy a rendőrkapitányság tevékenysége évben kiegyensúlyozott volt, az illetékességi területen található települések, így Hajdúhadház város bűnügyi, köz- és közlekedésbiztonsági helyzetének alakulása mind a szakmai, mind, pedig a lakossági elvárásoknak megfelelőnek ítélhető. Hajdúhadház, február 28. Tisztelettel: Asztalos János r. őrnagy mb. kapitányságvezető

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kiemelt célkitűzések A polgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni fellépés; Időskorúak

Részletesebben

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22.

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22. Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes 217. február 22. Az Egri Rendőrkapitányság megítélése az önkormányzati felmérések alapján 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 3,99 4,18 4,3 214. év 215. év 216. év

Részletesebben

1 32 9 658 9 924 7 962 5 82 5 139 22 958 23 591 25 763 21 21 19 639 14 891 24,9 2, 17,1 24,2 25,4 31,6 36 12 41 983 46 726 32 621 31 319 26 551 2 928 3 392 3 753 2 678 2 566 2 165 Összes bűncselekmény

Részletesebben

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015.

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015. 1 Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 215. VI. Hogyan minősíti összességében a településen végzett rendőri tevékenységet? kérdésre adott válaszok megoszlása (értékelési skála 1 5) 211 2,96% 18,65%

Részletesebben

Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház

Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház Szám: 09030-0/ 1366-1/2013. ált. Jóváhagyom: Dr.Gyurosovics József r.dandártábornok rendőrségi főtanácsos címzetes főiskolai docens megyei főkapitány BESZÁMOLÓ HAJDÚHADHÁZ

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról Gyulai Rendőrkapitányság 5700 Gyula, Béke sugárút 51. Pf.:67. Tel: 06-66/361-644 Fax: 06-66/361-644 e-mail: gyula.rk@bekes.police.hu Ügyszám: 04030/2089/2012/ ált. Tisztelt Képviselő-testület! T Á J É

Részletesebben

Hajdúnánási Rendőrkapitányság

Hajdúnánási Rendőrkapitányság Hajdúnánási Rendőrkapitányság 48 Hajdúnánás, Dorogi út 78. Tel.: 52/57-5 Fax.: 52/57-51 BM tel.: 32/53- Fax.: 32/53-21 e-mail: vinczeig@hajdu.police.hu Szám: 96-/23-3/215. ált. B E S Z Á M O L Ó Polgár

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület!

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület! Ügyszám: 14050/1058/2013. ált. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY Cím: 7500 Nagyatád Zrínyi u.7. / Pf.:14. Tel :82/553-210 / BM: 03-23/55-11 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu T Á J É K

Részletesebben

Ügyszám: 14050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt" Tárgy: Beszámoló Hiv.szám: 985/2013. Ügyintéző: Baranyai Gábor r. őrgy. Tisztelt Jegyző Úr!

Ügyszám: 14050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: Nyílt Tárgy: Beszámoló Hiv.szám: 985/2013. Ügyintéző: Baranyai Gábor r. őrgy. Tisztelt Jegyző Úr! RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 880 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/71-00 / BM: 03-23/27-2 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 1050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt" Tárgy:

Részletesebben

Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek

Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek Érkezett feljelentések száma Szekszárd (ügyforgalmi) 32 31 3 29 28 27 26 25 3137 375 36 38 2778 28 29 21 211 212 Nyomozás elrendelések száma Szekszárd (ügyforgalmi)

Részletesebben

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2014.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Hajdúnánás, 2014. április 17. Dr. Vincze István r. alezredes rendőrségi tanácsos mb. kapitányságvezető

B E S Z Á M O L Ó. Hajdúnánás, 2014. április 17. Dr. Vincze István r. alezredes rendőrségi tanácsos mb. kapitányságvezető Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Hajdúnánás Rendőrkapitányság 4080 Hajdúnánás, Bocskai út 26-28. Tel.: 52/570-050 Fax.: 52/570-051 BM tel.: 32/53-00 Fax.: 32/53-21 e-mail: vinczeig@hajdu.police.hu

Részletesebben

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 6400-Kiskunhalas, Mártírok útja 25., Pf.: 3. : 06-77/423-255 BM : 03-33/68-10, Fax: 03-33/69-48 E mail:molnárl@bacs.police.hu Szám: 03060-6301/2014. Ált.

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 14050/2017/2014/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt"

Részletesebben

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police. 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2015.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó R e n d ő r k a p i t á n y s á g Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs S z a r v a s 55 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 BM:3/33/5-7 Fax: 5-7 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu

Részletesebben

KOZÁRMISLENY VÁROS ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL

KOZÁRMISLENY VÁROS ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL RENDŐRKAPITÁNYSÁG PÉCS KAPITÁNYSÁGVEZETŐ B E S Z Á M O L Ó KOZÁRMISLENY VÁROS. ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL Cím:

Részletesebben

Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police.

Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police. Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police.hu Szám: 17020/900/2014.-ált. Beszámoló Hőgyész közbiztonsági helyzetéről,

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években Tájékoztató az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a 2004-2008. években 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a 2012. évi bűnözésről Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 1217-0046 - 3 - I. A BŰNÖZÉS TERJEDELME

Részletesebben

6600 43. 42. 63/561-311, 63/561-330 BM 33/42-80 BM

6600 43. 42. 63/561-311, 63/561-330 BM 33/42-80 BM SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu Szám: 06050/1254/2015

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07

Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07 Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07 Szám: 09010/ /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Uzonyi Attila r. ezredes kapitányságvezető

Részletesebben

Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police.

Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police. Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police.hu Szám: 06040/ /2015.ált. B E S Z Á M O L Ó Makó város közrendjének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének június 23-ai ülésére. 2. napirend

ELŐTERJESZTÉS. Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének június 23-ai ülésére. 2. napirend ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. június 23-ai ülésére 2. napirend Tárgya: Beszámoló a város közrendjéről és közbiztonságáról. Előadó: Zahorecz Sándor r. alezredes, Körmöndi

Részletesebben

Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma évek statisztikai kimutatása Bonyhádi Rendőrkapitányág

Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma évek statisztikai kimutatása Bonyhádi Rendőrkapitányág Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma 2-2. évek statisztikai kimutatása Biztonsági intézkedések száma 2-2. évek statisztikai kimutatása 4 4 3 3 2 2 9 2. év 2. év 22. év

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Füzesabonyi Rendőrkapitányság Vezetője 3390 Füzesabony, Baross út 14. Tel.: (36)/ , Fax: (36)

Füzesabonyi Rendőrkapitányság Vezetője 3390 Füzesabony, Baross út 14. Tel.: (36)/ , Fax: (36) Füzesabonyi Rendőrkapitányság Vezetője 3390 Füzesabony, Baross út 14. Tel.: (36)/ 341-944, Fax: (36) 341-944 BM tel.: (31) 40-11, BM fax: (31) 40-35 e-mail:kovacsj@heves.police.hu Szám:10020-1299 / 2014.ált.

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok 2010-ra vonatkozóan a Központi Statisztikai

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó SOPRONI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E H-9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 5. Telefon/Telefax: 0036-99-314-048 BM Telefon: (21)-46-40, (21)-46-41, BM Telefax: (21)-46-07 E-mail: sopronrk@gyor.police.hu

Részletesebben

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 2200 Monor, Kossuth L. utca 86., : 29/410-367, BM : 30-322 Levelezési cím : 2200 Monor, Pf. 5. E-mail: monorrk@pest.police.hu Szám:

Részletesebben

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu Ügyszám: 19060/6298-1/2014. ált. Az Ajkai Rendőrkapitányság beszámolója Halimba község

Részletesebben

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 1 BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 2 B E V E Z E T É S A Balatonalmádi Rendőrkapitányság az elmúlt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz.

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz. E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a 2.sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Beszámoló Ordacsehi közbiztonsági helyzetéről Előadó: Dr.

Részletesebben

Szarvasi Rendőrkapitányság BESZÁMOLÓ. Ecsegfalva község évi közbiztonságának helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről

Szarvasi Rendőrkapitányság BESZÁMOLÓ. Ecsegfalva község évi közbiztonságának helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről Szarvasi Rendőrkapitányság Száma: 060/2509116.Ált. A beszámolót előterjesztésre alkalmasnak tartom: 7 Ityan Sandor. ez~ des rendőrségi főt~ ~ os kapitányság. ~ ~. BESZÁMLÓ 15. évi közbiztonságának helyzetéről,

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY : 8300 Tapolca, Ady Endre utca 2. 8301 Tapolca Pf.: 125 : +36/87/412-322 Fax:+36/87/412-322 E-mail cím : horvathjozseftapolca@veszprem.police.hu Szám:19040/

Részletesebben

VEZETŐJE Dr. Hajdú Antal r. ezredes rendőrségi főtanácsos

VEZETŐJE Dr. Hajdú Antal r. ezredes rendőrségi főtanácsos BÉKÉSCSABAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE Dr. Hajdú Antal r. ezredes rendőrségi főtanácsos 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 1-3. (66) 444-329 BM: (33) 20-55 fax: városi:66/523-700, BM:(33) 24-46 e-mail: hajdu.antal@bekes.police.hu

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó R e n d ő r k a p i t á n y s á g Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs S z a r v a s 551 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 BM:3/33/52-7 Fax: 52-71 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY NYÍRMADA RENDŐRŐRS

VÁSÁROSNAMÉNY RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY NYÍRMADA RENDŐRŐRS VÁSÁROSNAMÉNY RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY NYÍRMADA RENDŐRŐRS 4564 Nyírmada, Honvéd u.8/a Tel. BM: (03/326469) Városi: (06/45492063) Fax. BM: (03/326468) Városi: (06/45492063) Email: Tothtiborvn@szabolcs.police.hu

Részletesebben

'LGJ. számú előterjesztés

'LGJ. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 'LGJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a térfigyelő rendszer működésének gyakorlati tapasztalatairól szóló tájékoztatóról

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a Tájékoztató az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a 2003-2007. években BUDAPEST 2008. év Kiadja: a Legf bb Ügyészség Számítástechnika-

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről. Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba jegyző

Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről. Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba jegyző Előterjesztés Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 21-i ülésére Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba

Részletesebben

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében Kiss Csaba r. alezredes ORFK- Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály vezetője, ORFK OBB főtitkára A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 18-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 18-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9. szeptember 8-i ülése. számú napirendi pontja Beszámoló Tolna megye 8. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről Előadó: dr. Soczó

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó Szám: RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY /2011. ált. Jóváhagyom: Regdon László r.alezredes mb. rendőrkapitány B E S Z Á M O L Ó Monoszló község

Részletesebben

Összes regisztrált bűncselekmény

Összes regisztrált bűncselekmény Bűncselekmények Összes regisztrált bűncselekmény 420 782 418 883 425 941 408 407 447 186 Vagyon elleni bűncselekmény összesen 1/ 283 664 262 082 260 147 265 755 273 613 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 2004 2012. ÜGYÉSZSÉG M AG YARORSZÁ G KÖZZÉTESZI: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Budapest, 2013. Bűncselekmények 2004 2006 2008 2010 2012 Összes regisztrált bűncselekmény 418 883 425 941

Részletesebben

Szám: /2011. RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY KMB ALOSZTÁLY MEDINA KÖRZETI MEGBÍZOTT J E L E N T É S Medina község 2011. évi bűnügyi és közrendvédelmi helyzetéről Jelentem, hogy Medina

Részletesebben

B e s z á m o l ó. Rendőrkapitányság Tapolca. Szám: 19040/1671 /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r. alezredes kapitányságvezető

B e s z á m o l ó. Rendőrkapitányság Tapolca. Szám: 19040/1671 /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r. alezredes kapitányságvezető Rendőrkapitányság Tapolca Szám: 19040/1671 /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r. alezredes kapitányságvezető B e s z á m o l ó Szigliget község Képviselő-testületének 2011. év május hónapban tartandó

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó K E R E K E G Y H Á Z A VÁROS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL, A KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN 2014

B E S Z Á M O L Ó K E R E K E G Y H Á Z A VÁROS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL, A KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN 2014 Szám: 03010 / 4745 /2015. ált. Jóváhagyom: Kerti István r. alezredes rendőrségi tanácsos kapitányságvezető B E S Z Á M O L Ó K E R E K E G Y H Á Z A VÁROS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL, A KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Részletesebben

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó Szám: 19040-938/2012 ált. TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG :8300 Tapolca, Ady Endre utca 2., 8301 Tapolca, Pf.:125. +36/87/412-322, Fax: +36/87/412-322 e-mail: rauszi@veszprem.police.hu Jóváhagyom: Rausz István

Részletesebben

M Ó R A H A L M I R E N D Ő R Ő R S

M Ó R A H A L M I R E N D Ő R Ő R S Rendőrkapitányság Szeged M Ó R A H A L M I R E N D Ő R Ő R S : Mórahalom, Kölcsey F. u. 2/b. Pf: 447. 6782. : 06-62-581-040, 562-400/47-80, : 581-041/47-49 Szám: 06010/8794/2014. ált. BORDÁNY KÖZSÉG KÖZRENDJE,

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Kardoskút község. közrendjének és közbiztonságának 2008. évi helyzetéről. Szám: 04050/2781-1/2009.ált.

B E S Z Á M O L Ó. Kardoskút község. közrendjének és közbiztonságának 2008. évi helyzetéről. Szám: 04050/2781-1/2009.ált. OROSHÁZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉS RENDÉSZETI OSZTÁLY Orosháza, Szabadság tér 2. Pf: 111 Tel: (68) 411-344 IRM (33) 55-40 Fax: 55-01 E-mail: oroshaza.rk@bekes.police.hu Szám: 04050/2781-1/2009.ált.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 4. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Felsőlajos község közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadása

Részletesebben

OROSHÁZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY

OROSHÁZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY 1 OROSHÁZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY * Orosháza, Szabadság tér 2. Pf: 111. ( (68) 411-344 ( BM (33) 55-00 Fax: 55-01 E-mail: oroshaza.rk@bekes.police.hu Szám: 04050/298-3/2013.ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr! A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 2006. évben is igyekezett fő feladatait, célkitűzéseit, terveit teljesíteni. Ehhez alapvetően biztosítottak voltak

Részletesebben

6640 Csongrád Pacsirta u. 1-5. /Fax: /63/ 571-510, BM telefon: 41-80, e-mail: konczj@csongrad.police.hu BESZÁMOLÓ

6640 Csongrád Pacsirta u. 1-5. /Fax: /63/ 571-510, BM telefon: 41-80, e-mail: konczj@csongrad.police.hu BESZÁMOLÓ RENDŐRKAPITÁNYSÁG CSONGRÁD 6640 Csongrád Pacsirta u. 1-5. /Fax: /63/ 571-510, BM telefon: 41-80, e-mail: konczj@csongrad.police.hu BESZÁMOLÓ A Csongrádi Kistérség közrendjének és közbiztonságának alakulásáról

Részletesebben

E-mail: szolnokrk jasz.police.h a BESZÁMOLÓ

E-mail: szolnokrk jasz.police.h a BESZÁMOLÓ . i SZOLNOKI RENDŐRKAPITÁNYSÁG POUCE KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY ~. P 5000 Szolitol, Dr. Sebestéiiy Gyula Út 5. ~: 5006 Szolnok Pf.:5. POLICE : 567520-871 ~:567520-873 BMg: 32718-71

Részletesebben

Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság R e n d ő r k a p i t á n y

Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság R e n d ő r k a p i t á n y Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság R e n d ő r k a p i t á n y 5800 Mezőkovácsháza, Árpád út 198. Pf.:38. Tel: 06-68/381-255 Fax: 06-68/381-255 e-mail: mezokovacshaza.rk@bekes.police.hu Szám: 04040/3155-3/2014.

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2011. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 3 I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2010-ben

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2016. április 20-i ülésére Készítette: dr. Sulcz Andrea jegyzői kabinetvezető "51 lo\q Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD. Beszámoló. a Szekszárdi Rendőrkapitányság évben végzett munkájáról. Szekszárd 2015.

RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD. Beszámoló. a Szekszárdi Rendőrkapitányság évben végzett munkájáról. Szekszárd 2015. RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD Szám: 7/ 852/25. ált. A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének

Részletesebben

KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TISZAKÉCSKE RENDŐRŐRS

KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TISZAKÉCSKE RENDŐRŐRS KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TISZAKÉCSKE RENDŐRŐRS 6060 Tiszakécske Béke u. 167. szám. Tel.:76/441-155 BM: 33/33-46 Fax:76/441-155 BM: 33/36-53 E mail: tkrendorors@gmail.com Szám: /2012. Jóváhagyom: Rigó

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a Makói Rendőrkapitányság évi munkájáról

B E S Z Á M O L Ó. a Makói Rendőrkapitányság évi munkájáról Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. Telefon/Fax : (62) 511-260, 511-262 BM: 33 10-77 Szám: 06040/611/2010.ált. B E S Z Á M O L Ó a Makói Rendőrkapitányság 9. évi munkájáról Bevezetés A Makói

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a közbiztonság helyzetéről, a. Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság

BESZÁMOLÓ. a közbiztonság helyzetéről, a. Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Száma: 12000-608/8/2015. ált. NÓGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BESZÁMOLÓ a közbiztonság helyzetéről, a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal

Részletesebben

BESZÁMOLÓ E G Y E K 2013. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL

BESZÁMOLÓ E G Y E K 2013. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL Balmazújvárosi Rendőrkapitányság Vezetője 4060 Balmazújváros, Debreceni u. 4.szám Tel: 52/377-578 Fax.: 52/370-013 BM Tel.: 32/51-00 Fax.: 32/51-21 e-mail: BereczJ@hajdu.police.hu Szám: 09080-0/842-1/2014.ált.

Részletesebben

Rendőrkapitányság Püspökladány Iktatószám: 09070/5107/ 2010. ált. B E S Z Á M O L Ó A közrend-, közbiztonság-, közlekedésbiztonság helyzetéről, a foganatosított rendőri intézkedésekről, és a jövőben tervezett

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. A Dunaharaszti Rendőrőrs évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó. A Dunaharaszti Rendőrőrs évi tevékenységéről PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG SZIGETSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG DUNAHARASZTI ŐRS Szám: 13130/393/2016.ált Jóváhagyom: Dr. Csipler Norbert r. ezredes Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetője B

Részletesebben

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG GAZDASÁGI SZERVEK Békéscsaba Bartók Béla út 1-3. 5601 Pf. 124. Tel.: 66/523-700 Fax.: 66/523-741, 523-701, 33/24-85 A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya 1.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése i X. kerületi Rendőrkapitányság?nnQ < P n i c Vezetője.{""L^l?. * 1102, Harmat u. 6-8. 3 1475, Pf. 31. S 36 (1) 263-7200 /50-100 Főváros

Részletesebben

Tárgy: A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság beszámolója Szuhakálló község évi közbiztonsági helyzetéről.

Tárgy: A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság beszámolója Szuhakálló község évi közbiztonsági helyzetéről. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. MÁRCIUS 20-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 749-2/2014/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I. N API R E N D Tárgy: A Kazincbarcikai

Részletesebben

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/ /13-91 fax: /10-19 : 8201 Vp. Pf: 80

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/ /13-91 fax: /10-19 : 8201 Vp. Pf: 80 VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY 8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/428-022/13-91 fax: 428-022/10-19 : 8201 Vp. Pf: 80 veszpremrk@veszprem.police.hu Szám: 19010/../2016. ált. Jóváhagyom: Dr. Ipsits Csaba r.

Részletesebben

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Fejezet száma, megnevezése: 11. Belügyminisztérium Költségvetési szerv:

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Rendőrkapitányság Békés városában végzett 2014. évi tevékenységéről Előkészítette: Ladányi Zoltán r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető Véleményező bizottság:

Részletesebben

Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó

Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó BALATONFÜRED RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY Szám: 19070/4186-2/2016. ált Jóváhagyom: Regdon László r. ezredes rendőrkapitány B E S Z Á M O L Ó Aszófő község közbiztonsági

Részletesebben

Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője

Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője A polgárőrség szerepe a közrend biztosításában, a bűncselekmények megelőzésében a tanyás térségben Szarvason. A rendszerváltáskor jelentős gazdasági

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. szeptember -i ülése. számú napirendi pontja Beszámoló Tolna megye 7. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről Előadó: dr. Soczó

Részletesebben

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma HEVES MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 3300 Eger, Eszterházy tér2. Telefon: (36) 522-111/11-95, BM: 31/11-95 A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési

Részletesebben

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/ /13-91 fax: /10-19 : 8201 Vp. Pf: 80

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/ /13-91 fax: /10-19 : 8201 Vp. Pf: 80 VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY 8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/428-022/13-91 fax: 428-022/10-19 : 8201 Vp. Pf: 80 veszpremrk@veszprem.police.hu Szám: 19010/ /2014. ált. Jóváhagyom: Dr. Ipsits Csaba r. alezredes

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Rendőrkapitányság 29. évi tevékenységéről Előkészítette: Ladányi Zoltán r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető Véleményező bizottság: Békési Rendőrkapitányság

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Dorogi Rendőrkapitányság

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Dorogi Rendőrkapitányság Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Dorogi Rendőrkapitányság 2510 Dorog, Mátyás király utca 1. Pf.: 1. tel.:33/512-770 BM: /21/56-50 fax: 21/56-85 e-mail: krasulaj@komarom.police.hu Szám: /2013.ált.

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészeti Igazgatási Szak Közlekedésrendészeti Szakirány Rendészeti Igazgatási Szak Közrendvédelmi Szakirány Szakirányfelelős: Dr. Major Róbert r.

Részletesebben

2015. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL

2015. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL Balmazújvárosi Rendőrkapitányság Szám: 98/932-1/216.ált. BESZÁMOLÓ EGYEK 215. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL Bevezetés A Rendőrséget és ezen belül a Balmazújvárosi

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Tiszalök város 2008. évi közbiztonsági, bűnügyi helyzetéről

B E S Z Á M O L Ó. Tiszalök város 2008. évi közbiztonsági, bűnügyi helyzetéről TISZAVASVÁRI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY TISZALÖK RENDŐRŐRS ALOSZTÁLY 4450 TISZALÖK, KOSSUTH ÚT 71. SZ. TEL: 42/278-166 BM: 32/6243 Száma: B E S Z Á M O L Ó Tiszalök város 2008. évi közbiztonsági,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-ei ülésére Tárgy: Beszámoló Zirci Városi Rendőrőrs 2003. évi tevékenységéről Előadó: Üveges Attila r. alezredes

Részletesebben

Rendőrkapitányság Kiskunhalas

Rendőrkapitányság Kiskunhalas Rendőrkapitányság Kiskunhalas 6400 Kiskunhalas, Mártírok útja 25. Tel.: 77/423-255 Szám: 947 / 2010. ált. B E S Z Á M O L Ó Kelebia község közbiztonsági és bűnügyi helyzetéről Tompa, 2010. március 23.

Részletesebben

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ÜGYRENDI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS BIZOTTSÁGA

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ÜGYRENDI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS BIZOTTSÁGA 4/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a 2010. március 23-i Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság üléséről Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Dr. Pintér Gábor: Köszönti a bizottság tagjait. Megállapítja,

Részletesebben

1-------.--. '---1. V~BO~[ Ö..fF{\IÁY!' r ~ POLGÁP r ql[ BIVAl i\la i 241). t..' r 1;"1"0 ;

1-------.--. '---1. V~BO~[ Ö..fF{\IÁY!' r ~ POLGÁP r ql[ BIVAl i\la i 241). t..' r 1;10 ; Dunaújváros Rendőrkapitányság 2400, Dunaújváros, Szent György u. 1. Tel.: 25/510-510,Fax:25/510-510 IRM lel: 22150-10Fax:22/50-37!tHeONISED FCI: UCHUMU: EFQM 1-------.--. '---1 V~BO~[ Ö..fF{\IÁY!' r ~

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. május 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. május 29-i ülésére EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 29. május 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Dorogi Rendőrkapitányság Dorog Város közbiztonsági helyzetéről Tisztelt

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a bűnözésről 2009. év Kiadja: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Rendészeti Kodifikációs Főosztály, valamint Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK szeptember 8-i ÜLÉSÉRE. 1.) Napirendi pont

E L Ő T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK szeptember 8-i ÜLÉSÉRE. 1.) Napirendi pont Tárgy: Rendőrségi beszámoló Harkány város közbiztonsági helyzetéről Melléklet: Beszámoló E L Ő T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. szeptember 8-i ÜLÉSÉRE 1.) Napirendi pont ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Szám: A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Készült: az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998 (XII.30.) Korm. rendelet 2. 18. pontja

Részletesebben

- B E S Z Á M O L Ó -

- B E S Z Á M O L Ó - - B E S Z Á M O L Ó - Hajdúhadházi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület A Hajdúhadház Város Önkormányzata által 2015. évben nyújtott támogatás felhasználásról Tisztelt Képviselő-testület! A Hajdúhadházi Polgárőr

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1751-2/2011. 1. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez Földes

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben