Szarvasi Rendőrkapitányság BESZÁMOLÓ. Ecsegfalva község évi közbiztonságának helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szarvasi Rendőrkapitányság BESZÁMOLÓ. Ecsegfalva község évi közbiztonságának helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről"

Átírás

1 Szarvasi Rendőrkapitányság Száma: 060/ Ált. A beszámolót előterjesztésre alkalmasnak tartom: 7 Ityan Sandor. ez~ des rendőrségi főt~ ~ os kapitányság. ~ ~. BESZÁMLÓ 15. évi közbiztonságának helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről L,~I. Ecsegfalva, 16 Cím: 55 Szarvas, Szabads~g u Szarvas., Pf. 10. Telefon: 06-66/ ; fax: 06-66/ szarvas.rk~bekes.police.hu

2 2 Tisztelt Képviselő-testület! Ecsegfalva Önkormányzat Képviselő-testülete felkérésére a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény III. fejezet 8. ~ (4) bekezdése alapján a közrend és közbiztonság 15. évi helyzetéről szóló beszámolót 15. január 1. és 15. december 31. közötti időszakot felölelően az alábbiak alapján terjesztem elő: Rendőrőrsünk - az rszágos ~5 a megyei vezetés által meghatározott feladatok végrehajtásakor - egyik legfontosabb célja 15-ben az volt, hogy a városban és vonzáskörzetében ne romoljon a lakosság szubjektív közbiztonságérzete, megóvjuk a köznyugalmat, fenntartsuk a közterületi rendet, törekedtünk a folyamatos és aktív, látható közterületi jelenlétre. Figyelmet fordított a rendőrőrs állománya a lakosságot leginkább nyugtalan:ító, a társadalomra kiemelten veszélyes, élet és testi épség elleni bűncselekmények, a közterületen elkövetett erőszakos cselekmények, rablások, betöréses lopások (lakásbetörések), rongálások megelőzésére, a bűncselekmények visszaszorítására. Hangsúlyt fektettünk a megelőzési tevékenységre mind a bűn-, mind a baleset-megelőzés terén (ittas vezetés elleni hatékony fellépés, passzív biztonsági eszközök használatának fokozott ellenőrzése, kerékpárosok, gyalogosok fokozott védelme). Az integrált biztonság megteremtése érdekében szoros és rendszeres kapcsolat kialakítására törekedtünk a társhatóságokkal (önkormányzat, katasztrófavédelem, családsegítő szolgálat, gyámhatóság, stb.), polgárőrséggel, továbbá a lakossággal, civil szervezetekkel, egyéb társadalmi segítőkkel, sajtóval. A jövőben is törekszünk arra, hogy munkánk minőségén keresztül javuljon a rendőrség megítélése, továbbá a lakosság szubjektív közbiztonságérzete. 1. A bűnügyi helyzet bemutatása I. A közbiztonsági helyzetének értékelése 1.1. A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények számának alakulása A Szarvasi Rendőrkapitányság illetékességi területén 15. évben összesen 779 bűncselekmény regisztráltak, ami az előző évi 930 esethez képest 16,2 %-os csökkenést jelent. db 900() A rendőri eljárásban regisztólt bűncselekmények alakulása az elköi etés helye szerint ( Szarvusi Rendőrkapitányság ) ENy(Bs adatok alapján év

3 A rendó ri eljárásban regisztrált bűncselekmények alakulása Ecsegfalva területén 3 25 j~. ~. i, ! 10~ Ecsegfalva településen 15. évben összesen 15 bűricselekményt regisztráltak, ami az előző évhez képest 1 esettel nőtt A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása. Ecsegfalván a tavalyi évben elkövetett összes bűncselekményhez viszonyítva (15) a közterületen elkövetett bűncselekmények száma 15. évben 2 volt, mely a cselekmények 13,3 %-át teszi ki, míg a közterületen elkövetett kiemelten kezelt bűncselekmények száma 1, mely az összes cselekmériyek 6,7 %-átjelenti. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények száma a korábbi évek tendenciáit tartva gyakorlatilag változatlan. Közterületen elkövetett, rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények számának alakulása elkövetés helye szerint Szarvas Rk illetékességi területe Ecsegfalva 1.3. Ecsegfalva területén regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása Az értékelt időszakban testi sértés elkövetése miatt I esetben indult eljárás. Ezen belül súlyos testi sértés elkövetése miatt eljárást nem kellett kezdeményezni, ami kedvező tendenciaként értékelhető. Garázdaság ás rongálás bűncselekményt továbbra sem regisztráltak 15-ben. Lopás bűncselekmény 15-ben 2 esetben történt. Ezen belül lakásbetörést nem regisztráltak. A lopások száma alapvetően meghatározza a regisztrált vagyon elleni bűncselekmények számát. Jármű önkényes elvétele miatt 1 esetben folytattunk eljárást 15-ben.

4 4 Rablást és visszaélés k4bítószerrel bűncselekmény! (a terjesztői magatartások tekintetében) az elmúlt 6 évben nem regisztráltak a településen. Az illetékességi területén regisztrált bűncselekmények és kiemel bűncselekmények számának évi adatait a beszámoló melléklete tartalmazza. 2. A bűnüldöző munka értékelése 2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója a Szarvasi Rendőrkapitányság esetében, az elmúlt években az alábbiak szerint alakult. időszak: 10.év 11.év 12.év 13.év 14.év 15.év Nyomozás- 53,8% 47,3% 91,5% 62,1% 56,4% 56,0% eredményesség: Az elmúlt hat évben a rendőrkapitányság nyomozáseredniényességi mutatója 47,3% és 9 1,5% közötti tartományban ingadozott A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatój ának alakulása Rendőri eljárásban regisztrált közterületen elkövetett bűncselekmények vonatkozásában befejezett nyomozások eredményességének alakulása Szarvasi Rendőrkapitányság illetékességi területén évi ENyÜBS adatok alapján A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója az elmúlt hat év viszonylatában folyamatos emelkedést mutat Szarvasi Rendőrkapitányság eljárásaiban regisztrált egyes kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulása Az értékelt időszakban a kiemelten kezelt bűncselekmények közül - a testi sértés bűncselekmény nyomozáseredményessége 96,7%-ról 92,9%-ra, - a súlyos testi sértés bűncselekmény nyomozáseredményessége 95,0%-ró I 88,9%-ra - a garázdaság bűncselekmények nyomozáseredményessége 100,0%-ró! 87,5 %-ra, - a lopás bűncselekmények (betöréses lopásokkal együttesen) nyomozáseredményessége 39,3%-ról 26,9 %-ra, - a zárt gépjárműfeltörés bűncselekmények nyomozáseredményessége 27,3%-ról 0,0 %-ra - az orgazdaság bűncselekmények nyomozáseredményessége I 00,0%-ról 0,0 %-ra csökkent míg - a kiskorú veszélyeztetése bűncselekmények nyomozáseredményessége 83,3%-ról 100,0%-ra, - a lakásbetörés bűncselekmények nyomozáseredményessége 25,0%-ról 25 6%-ra, - a rongálás bűncselekmények nyoniozáseredniényesség 30,0%-ról,0%-ra nőtt. - A rablás bűncselekmények nyomozáseredményessége mind 14-ben, mind 15-ben 100 % volt. A rendőri eljárásban regisztrált kiemel! bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulását a beszámoló melléklete tartalmazza.

5 3. Tulajdon elleni szabálysértések 5 A tulajdoni elleni szabálysértések körébe tartozó lopások általában kisebb értékre, elhagyott felügyelet nélkül hagyott tárgyak eltulajdonításából adódott, melyek felderítése rendkívül nehéz. Tulaj don elleni szabálysértések körébe tartozó csalás szabálysértésekben továbbra is gyakori az internetes csalások megjelenése 15. évben a Szarvasi Rendőrkapitányságon 275 tulajdon elleni szabálysértési ügyet indítottak. sszehasonlításképpen: 14. évben 302 volt az indított eljárások száma. A tulajdon elleni szabálysértések - bolti lopások nélküli - felderítési mutatója 34,32% volt az értékelt időszakban, amely mutatószám mintegy 3,59%-kal javult a 14. évhez (30,73%) képest 4. A közlekedésbiztonsági helyzet 15-ben Ecsegfalván 1 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt, ez az előző évi 1 esethez képest nem változott. A bekövetkezett balesetben összesen I személy szenvedett el súlyos sérülést, melynek az okozója ittas állapotban követte el cselekményét. II. A Dévaványa Rendőrőrs által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok 1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek biztonsága A terület közbiztonsági helyzetét alapvetően befolyásolja a bűnügyi helyzet alakulása. A település bel-, és külterületi ellenőrzése során továbbra is arra fordítottunk figyelmet, ahol a közterüteti jelenlét kiemelten fontos, így hétvégeken a szórakozóhelyek, italmérő helyeken és azok környékén végeztük ellenőrzéseket. A napi szolgálaton túlmenően tanítási napokon óvoda, és iskola környékének ellenőrzésére került sor Ecsegfalván, melynek egyik célja a gyerekek közlekedésének segítése volt, illetve a látható és az állampolgárok számára elérhető rendőri jelenlét biztosítása. A közrend és közbiztonság fenntartása szempontjából figyelmet forditottunk a közintézmények, az üzemanyagtöltő állomás, vegyesboltok, és a dohánybolt visszatérő ellenőrzésére Az értékelt időszakban hajléktalan személyt érintő rendkívüli haláleset nem történt. A 14 július 1-től elrendelésre került 19 megyés program keretében 15-ben is biztosítottuk, hogy az illetékességi területünkön található településeken minden nap rendőri jelenlét legyen. A rendőreink az intézkedéseiket kulturáltan, segítőkészen hajtották Végre ~5 próbáltak differenciáltan szankcionálni. Hangsúlyt fektettek a tájékoztatására, figyelemfelhívásokra és a folyamatos kapcsolattartásra, mely a lakosság körében településen pozitív fogadtatásra talált. Mindezek mellett arra törekedtünk, hogy az állampolgári segélyhívásokra a lehető leggyorsabban reagáij unk. 2. A közrendvédelmi szolgálatteij esítés gyakorlata A kiemelt intézkedések számát tekintve a 14-es évhez viszonyítva az elfogások és a biztonsági intézkedések számában csökkenés, míg a személyes szabadságot korlátozó intézkedések közül az előál lítások számában növekedés tapasztalható.

6 6 A tavalyi évhez képest csökkent az elfogások (12-ről 8-ra) és a biztonsági intézkedések (49-ről 47-re) száma, ugyanakkor az előállítások (70-ről 85-re), számai jelentősen növekedtek. Nagy mértékben nőtt az ittas járművezetők kiszűrése az alkalmazott alkoholszondás ellenőrzések száma (14-ben ben 3166), ezzel egy időben nőtt az alkoholszondák alkalmazásának hatékonysága, amíg 14. évben 23 esetben, addig 15. évben pedig 46 esetben mutattak pozitív eredményt. Az elővezetések végrehajtásánál csökkenés tapasztalható az elrendelések számában (13 8-ró re). Az elővezetéseket többnyire a rendőrség, a bíróság, Ügyészség, önkormányzati vagy egészségügyi szervek rendelik cl. Elrendelt elővezetések alakulása i5 Végrehajtottuk a Március 15-i, Augusztus -i és az któber 23-i állami ünnepi rendezvényekkel kapcsolatos rendőri feladatokat. Meg kell említeni a nagyobb létszámot megmozgató rendezvényként települési falunapot melyen több száz érdeklődőt vett részt. A rendezvények biztosítását minden esetben az önkormányzattal, polgárőrséggel, biztonsági cégekkel együttműködve, biztosítási terv alapján láttuk cl. 3. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése Rendőrőrsünkön 4 fő körzeti megbízott dolgozik, akik közül 3 fő kinevezett körzeti megbízott Dévaványai körzetben, 1 fő pedig Ecsegfalva területén. A körzeti megbízottak szolgálatteljesítéseik során havonta 2 alkalommal fogadóórát tartottak, amelyek időpontjai az Dévaványai Rendőrőrs épületénél, az interneten is megjelentek. A körzeti megbízottak együttműködnek a területükön szolgálatot teljesítő természetvédelmi őrökkel, halőrökkel és polgárőrökkel. Esetleges távolléttik során helyettesítésükről gondoskodunk. 4. Az igazgatásrendészeti tevékenység értékelése Illetékességi területünkön két feladatot hajtottunk végre. A fegyverek és a tartási (viselési) engedéllyel rendelkező természetes személyek ellenőrzését 21 fő esetében, valamint a személy és vagyonőri tevékenységet végzők ellenőrzését I fő vonatkozásában.

7 5. Bűn- és baleset-megelőzés 7 A Dévaványai Rendőrőrs illetékességi területén 1 5-ben a bűnniegelőzés témakörében az országos stratégiák és irányelvek, a hatályos RFK utasításokban megfogalmazott szempontok, valamint a bűncselekményekkel kapcsolatos információk és statisztikai adatok alapján végeztük tevékenységünket. A rendőrőrsön a büntetőügyekben dolgozó bűnügyi nyomozó, a körzeti megbízottak és az örsparancsnok a szükséges esetekben tájékoztatta a sértetteket az áldozatsegítés lehetőségeiről, illetőleg a Dévaványai Rendőrőrsön a megfelelő helyen elhelyezte az erről készített plakátokat, szóróanyagokat. 15-ben felkérésre az őrsparancsnok vagy az általa megbízott személy előadást, tájékoztatót tartott, mely során ismertette a legjellemzőbb elkövetési magatartásokat, valamint az áldozattá válás elkerülésének lehetőségeit. A esaládon belüli erőszakhoz kapcsolható rendőri intézkedés felelősségteljes döntéshozatalt jelent számunkra. Az értékelt időszakban I esetben éltünk az ideiglenes megelőzó távoltartás elrendelésével. Minden esetben, amikor az intézkedő rendőr családon belüli erőszakra utaló jeleket észlelt, az illetékes gyermekjóléti intézmény felé jelzéssel éltünk (gyerek jelenlét miatt 4 jelzést tettünk). A rendőrőrsön tevékenykedő iskolarendőrök egyik fő feladata, hogy az iskolai foglalkozásokon megismertessék a tanulókat azokkal a módszerekkel, melyek segítségével elkerülhető az áldozattá válás, valamint ismertetik azokat a lehetőségeket - szervezeteket, személyeket - akiktől esetleges áldozattá válásuk esetén Segítséget kérhetnek. Baleset-megelőzési tevékenység során a helyi általános iskolákban, óvodákban tartottunk oktatást, vizsgát, felkészítést, versenyeket, rajzpályázatokat. 6. Együttműködés Az Önkormányzattal továbbra is hagyományosan jónak mondható és folyamatos a kapcsolatunk, kölcsönösen igyekszünk segíteni egymás munkáját, bármilyen probléma felvetődése esetén annak azonnali orvoslására törekszünk. Jó a munkakapcsolatunk a hivatal Gyámügyi Irodájával, a Családsegítő - Gyermekjóléti és Védőnői Szolgálat munkatársaival is a családon belüli erőszak és a kiskorúak védelmével kapcsolatos feladatok végrehajtásában, melyet megkülönböztetett figyelemmel végeztünk az év során. A több éve kialakult jó munkakapcsolat továbbra is folyamatos a Körös-Maros Nemzeti Park Dévaványai Tájegységén dolgozó természetvédelmi őrökkel. Közös járőrszolgálatra 15-ben 13 alkalommal került sor 13 fővel 104 órában. A társadalmi szervezetek köiül ki kell emelni a Ecsegfalva Község Polgárőrség Közhasznú Szervezetet, akinek tagjai munkánkban továbbra is sokat segítenek. A helyi polgárőr egyesületek vezetőivel tartott kapcsolat folyamatos és zökkenőmentes. A helyi polgárőr szervezet a vállalt feladataik teljesítésén túl továbbra is a fő figyelmet a vagyon elleni jogsértések megelőzésére fordítja, ezáltal eredményesen hozzájárulnak a lakosság biztonságérzetének javításához.

8 8 Az értékelt időszakban a polgárőr egyesülettel folyamatos volt a kapcsolattartás. A szolgálat ellátása során a polgárőrök az év folyamán rendszeresen segítették munkánkat különböző akciók végrehajtása, rendezvények biztosítása során. Jelzéssel éltek bűncselekmények, szabálysértések észlelése esetén, részt vettek bűn- és baleset-megelőzési akciókban (fokozott ellenőrzések), temetői biztosításban, gyalogátkelőhely biztosításban, eltűnt személyek felkutatásban. Az együttműködési megállapodásban rögzített feladatok megvalósultak, a helyi polgárőr egyesületek tagjai és a körzeti megbízottak, valamint a járőrök közös szolgálatot láttak el a 15 év során 213 fő polgárőr 116 esetben 1122 órában. Tisztelt Képviselő-testület. Továbbra is az egyik legfontosabb célunk, hogy Ecsegfalván erősítsük a lakosság szubjektív közbiztonságérzetét, fetmtartsuk a közterületi rendet, megóvjuk a köznyugalmat. 16. évre a Szarvasi Rendőrkapitányság legfontosabb szervezeti teljesítménycéljai az alábbiak: 1. A büntetőeljárások és a szabálysértési eljárások lefolytatásának további gyorsítása, az eredményes befej ezések arányának növelése. 2. Magyarország schengeni határainak fokozott védelme, ezzel összefüggésben az illegális migráció elleni fellépés, továbbá a határrendészeti szolgálati ág tevékenységének schengeni követelményeknek megfelelő szinten tartása. 3. A közlekedésbiztonsági helyzet javítása, ezen belül különösen a halálos balesetek és a meghalt személyek számával összefüggésben kialakult kedvezőtlen tendencia megállítása, megfordítása, a közúti közlekedés biztonságát célzó rendőrségi tájékoztatási tevékenység előtérbe állításával, a gyalogosok és kerékpárosok által okozott, illetve elszenvedett közúti közlekedési balesetek megelőzése érdekében helyi és területi szintű prevenciós kampány folytatása. 4. A szubjektív közbiztonságérzetet befolyásoló jogsértések elleni hatékony fellépés az erők és eszközök optimális felhasználásával, valamint az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyekkel és a polgárőrséggel történő közös feladatellátással. Köszönetet mondok a polgárőrségnek, a társszerveknek, minden ecsegfalvi polgárnak, aki segítette munkánkat. Alapvető feladatként kezeljük a lakosság igényeire történő gyors, határozott, törvényes és szakszerű intézkedések foganatosítását, a bűncselekmények megelőzését, a közterületi rendőri jelenlét fenntartását. Kérem Önöket, hogy továbbra is segítsék munkánkat, támogassanak bennünket, hogy tevékenységünkkel továbbra is a lakosságot szolgáljuk. Kérem Önöktől a beszámoló elfogadását. Dévaványa, 16. május 4. Tisztelettel: Szegedi R~4~é~t c.r.alezredes őrsparancsnok

9 MELLÉKLET a 15. évi közbiztonságának helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolóhoz.... I I / / Ii

10 Összes bűncselekmény az ENyUBS évi adatai alapján ancselekmények száma 1~omozás-eredményességi mutató : ~ ~.»~ ~ Q - ~ - ~ ~ ~ 56, ,0.y,. 2o11:év 12.6v 13.év 14.6v 15.6v Közterületen elkövetett bűncselekmény űiicselekmények száma Nyomozás-eredményességi mutató (% 10.. $ ~ () , v 11.év 12. 6v 13. 6v 14. 6v 15. 6v

11 Emberölés az ENyUBS évi adatai alapján Bűncselekmények száma ~Nyomozás-eredményességi mutató (%) db. ~. :~ 00 -~ ;~. ~c: 50.. ~ év 11.év 12. év 13.év 14.év 15.év Testi sértés Bűncselekmények száma Nyomozás-eredményességi mutató (%) db 96,6 % 96,7 92, , I0.év 2lLév 12.év 13.év 14.év 15.év

12 Súlyos testi sértés üncselekmények száma Nyo~mozás-eredményességi mutató (%~) , 100,0. 95,0 88,9., :, -.. :~::~ ~~, : a J_,..,.,~.----r.. l,.... _....~.~ -. ~..~.- r ~.., 4.~ :- «,~ ~... ~ ~ : ~ ~ ~ ~-..~.- -~ ~ ~ I 0.éY,_ -~ ~o. o ~ ~ 12. év ~! ~2~ 2o~2: ~ ~- 2o~1~. ~.. Kiskorú veszélyeztetése az ENyÜBS évi adatai alapján Bűncselekmények száma Nyomozás-eredményességi mutató (%) 00 1~ 100,0 100,0 00, , év 11.év 12. év 13.év 14. év 15. év

13 Garázdaság Bűncselekmények száma Nyomozás-eredményességi mutató (%) b 100,0 : , ~ -~ : ~ ,0 -.- _.~~-~ -: 80 \~ ~ 65...:~ 70. e--.. ~ év 11.év 12.év 13.év 14.év 15.év 10 Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények (terjesztői magatartás) Bűncselekmények száma ~Nyori~ozás-eredményességi mutató ( o) db ~.~ ~9 r ~ < ~r: ~. :~. ~ ~ i,.. ~.: ~ ~50,0. r: -.~..~ ~. % i_... _ ~ L ~ ~ év 11.év é ~.. 2Ó13.év ; 14. év.. 15.év

14 Lopás* *a lopások száma tartalmazza a betöréses lopások számát - -~ r~!!~. -~ -. ~ ~ ~ B~ncse1ekmények száma ~Nyomozás-eredményességi mutató ( o) db r r ~~ ~~ ~ j~ ~. ~ - I ~. 90. ~-. ~. ar 80. ~..%~ ~ , , ~. -..~ e.. -. ~. o.év 1Lé ~.~ 12~.év~.. ~13.év,~ 1~t.év 15.év Személygépkocsi lopás az ENyÜBS évi adatai a apján Büncselekmények száma Nyomozás-erecim~nyességi mutató (%) 100, % ~ 10.év 11év ~ ~ 12.év 13.év 14.év 15.é. 10

15 60 Zárt gépjármű feltörés Bűncselekmények száma Nyomozás-eredményességi mutató ( a). % ~-... ~ ~ ~ 80 : ~.~... ) ; can ~ ,3 10.év 11.év 12.év 13.év 14.év 15.év o~o 10 Lakásbetörés Bűncselekmények száma ~Nyomozás-eredményességi mutató ( o) db 5. ; ~. ~«.. r 100 ~ I~_. I.....~ ~ -..;. ~ I- 90. ~.- - l I.--.. : ~ ~80.! J ~ ,3 3,9 0 25, év 11.év 12.év 13.év 14.év 15.év 10

16 Rablás Bűncselekmények száma L~zNyómozás-eredrnényességi mu (%). L~~~ - ~ r 00,0 100,0 00 5,0.. - :..~ ~ ~ia.x.i ~ ~ év 11. év 12. év 13. év 14. év 15. év 10 Rongálás cselekmények száma Nyomozás-eredményességi mutató to db ) ~ ~ 50 -, ,0 0. év 11. év 12. év 13. év 14. év 15. év 10

17 rgazdaság Bűncselekmények száma ~Nyomozás-eredményességi mutató (%) ,0 100,0 % ~. 60.~ -. ~«.. ~ 50. 0, q 10 o ~,Q ~~ 9 - ~ 0. ~ ~ :. - ~s.. 21.~v.i 211.év~ 12.év.~ 13.év 14.év 15.év Jármű önkényes elvétele az ENyÍJBS évi adatai alapján buncselekmények száma ~Nyomozás-eredményességi mutalo «a). - Iv 100,0 100,0 100,0 % ,0 0, év 11.év 212.év 13.év 14.év 15.év l0

18 14 kiemelten kezelt bűncselekmény Gncsetekm6nyek száma ~ ómozás-eredményessegi mutató ~ o~) db. ~. ~.. ~ ; 60 ~.:~ ~ : ~ -. ~ ,9... ~~ -J...:- ~ ; ~ ~-: ~. 8 4 ~ ~.~... ~ ~«234 2~... - ~-~~:..~;. ~...- ~.. -.~ : 1 0 II.. 2 ~ ~.:. -~ ~ ~.. ~ ~ 10. év 21~. év,~ ~12.év ~ : 13. év; 14. év - ; 15. év

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22.

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22. Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes 217. február 22. Az Egri Rendőrkapitányság megítélése az önkormányzati felmérések alapján 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 3,99 4,18 4,3 214. év 215. év 216. év

Részletesebben

1 32 9 658 9 924 7 962 5 82 5 139 22 958 23 591 25 763 21 21 19 639 14 891 24,9 2, 17,1 24,2 25,4 31,6 36 12 41 983 46 726 32 621 31 319 26 551 2 928 3 392 3 753 2 678 2 566 2 165 Összes bűncselekmény

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kiemelt célkitűzések A polgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni fellépés; Időskorúak

Részletesebben

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015.

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015. 1 Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 215. VI. Hogyan minősíti összességében a településen végzett rendőri tevékenységet? kérdésre adott válaszok megoszlása (értékelési skála 1 5) 211 2,96% 18,65%

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról Gyulai Rendőrkapitányság 5700 Gyula, Béke sugárút 51. Pf.:67. Tel: 06-66/361-644 Fax: 06-66/361-644 e-mail: gyula.rk@bekes.police.hu Ügyszám: 04030/2089/2012/ ált. Tisztelt Képviselő-testület! T Á J É

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó R e n d ő r k a p i t á n y s á g Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs S z a r v a s 55 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 BM:3/33/5-7 Fax: 5-7 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu

Részletesebben

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police. 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2015.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület!

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület! Ügyszám: 14050/1058/2013. ált. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY Cím: 7500 Nagyatád Zrínyi u.7. / Pf.:14. Tel :82/553-210 / BM: 03-23/55-11 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu T Á J É K

Részletesebben

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2014.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

Ügyszám: 14050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt" Tárgy: Beszámoló Hiv.szám: 985/2013. Ügyintéző: Baranyai Gábor r. őrgy. Tisztelt Jegyző Úr!

Ügyszám: 14050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: Nyílt Tárgy: Beszámoló Hiv.szám: 985/2013. Ügyintéző: Baranyai Gábor r. őrgy. Tisztelt Jegyző Úr! RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 880 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/71-00 / BM: 03-23/27-2 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 1050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt" Tárgy:

Részletesebben

KOZÁRMISLENY VÁROS ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL

KOZÁRMISLENY VÁROS ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL RENDŐRKAPITÁNYSÁG PÉCS KAPITÁNYSÁGVEZETŐ B E S Z Á M O L Ó KOZÁRMISLENY VÁROS. ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL Cím:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2015. június 25-én 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2015. június 25-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 14050/2017/2014/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt"

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó SOPRONI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E H-9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 5. Telefon/Telefax: 0036-99-314-048 BM Telefon: (21)-46-40, (21)-46-41, BM Telefax: (21)-46-07 E-mail: sopronrk@gyor.police.hu

Részletesebben

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 6400-Kiskunhalas, Mártírok útja 25., Pf.: 3. : 06-77/423-255 BM : 03-33/68-10, Fax: 03-33/69-48 E mail:molnárl@bacs.police.hu Szám: 03060-6301/2014. Ált.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó R e n d ő r k a p i t á n y s á g Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs S z a r v a s 551 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 BM:3/33/52-7 Fax: 52-71 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu

Részletesebben

Hajdúnánási Rendőrkapitányság

Hajdúnánási Rendőrkapitányság Hajdúnánási Rendőrkapitányság 48 Hajdúnánás, Dorogi út 78. Tel.: 52/57-5 Fax.: 52/57-51 BM tel.: 32/53- Fax.: 32/53-21 e-mail: vinczeig@hajdu.police.hu Szám: 96-/23-3/215. ált. B E S Z Á M O L Ó Polgár

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Hajdúnánás, 2014. április 17. Dr. Vincze István r. alezredes rendőrségi tanácsos mb. kapitányságvezető

B E S Z Á M O L Ó. Hajdúnánás, 2014. április 17. Dr. Vincze István r. alezredes rendőrségi tanácsos mb. kapitányságvezető Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Hajdúnánás Rendőrkapitányság 4080 Hajdúnánás, Bocskai út 26-28. Tel.: 52/570-050 Fax.: 52/570-051 BM tel.: 32/53-00 Fax.: 32/53-21 e-mail: vinczeig@hajdu.police.hu

Részletesebben

6600 43. 42. 63/561-311, 63/561-330 BM 33/42-80 BM

6600 43. 42. 63/561-311, 63/561-330 BM 33/42-80 BM SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu Szám: 06050/1254/2015

Részletesebben

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu Ügyszám: 19060/6298-1/2014. ált. Az Ajkai Rendőrkapitányság beszámolója Halimba község

Részletesebben

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 2200 Monor, Kossuth L. utca 86., : 29/410-367, BM : 30-322 Levelezési cím : 2200 Monor, Pf. 5. E-mail: monorrk@pest.police.hu Szám:

Részletesebben

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 1 BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 2 B E V E Z E T É S A Balatonalmádi Rendőrkapitányság az elmúlt

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó Szám: RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY /2011. ált. Jóváhagyom: Regdon László r.alezredes mb. rendőrkapitány B E S Z Á M O L Ó Monoszló község

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Kardoskút község. közrendjének és közbiztonságának 2008. évi helyzetéről. Szám: 04050/2781-1/2009.ált.

B E S Z Á M O L Ó. Kardoskút község. közrendjének és közbiztonságának 2008. évi helyzetéről. Szám: 04050/2781-1/2009.ált. OROSHÁZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉS RENDÉSZETI OSZTÁLY Orosháza, Szabadság tér 2. Pf: 111 Tel: (68) 411-344 IRM (33) 55-40 Fax: 55-01 E-mail: oroshaza.rk@bekes.police.hu Szám: 04050/2781-1/2009.ált.

Részletesebben

Füzesabonyi Rendőrkapitányság Vezetője 3390 Füzesabony, Baross út 14. Tel.: (36)/ , Fax: (36)

Füzesabonyi Rendőrkapitányság Vezetője 3390 Füzesabony, Baross út 14. Tel.: (36)/ , Fax: (36) Füzesabonyi Rendőrkapitányság Vezetője 3390 Füzesabony, Baross út 14. Tel.: (36)/ 341-944, Fax: (36) 341-944 BM tel.: (31) 40-11, BM fax: (31) 40-35 e-mail:kovacsj@heves.police.hu Szám:10020-1299 / 2014.ált.

Részletesebben

Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police.

Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police. Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police.hu Szám: 17020/900/2014.-ált. Beszámoló Hőgyész közbiztonsági helyzetéről,

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről. Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba jegyző

Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről. Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba jegyző Előterjesztés Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 21-i ülésére Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz.

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz. E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a 2.sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Beszámoló Ordacsehi közbiztonsági helyzetéről Előadó: Dr.

Részletesebben

'LGJ. számú előterjesztés

'LGJ. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 'LGJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a térfigyelő rendszer működésének gyakorlati tapasztalatairól szóló tájékoztatóról

Részletesebben

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY : 8300 Tapolca, Ady Endre utca 2. 8301 Tapolca Pf.: 125 : +36/87/412-322 Fax:+36/87/412-322 E-mail cím : horvathjozseftapolca@veszprem.police.hu Szám:19040/

Részletesebben

VEZETŐJE Dr. Hajdú Antal r. ezredes rendőrségi főtanácsos

VEZETŐJE Dr. Hajdú Antal r. ezredes rendőrségi főtanácsos BÉKÉSCSABAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE Dr. Hajdú Antal r. ezredes rendőrségi főtanácsos 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 1-3. (66) 444-329 BM: (33) 20-55 fax: városi:66/523-700, BM:(33) 24-46 e-mail: hajdu.antal@bekes.police.hu

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése i X. kerületi Rendőrkapitányság?nnQ < P n i c Vezetője.{""L^l?. * 1102, Harmat u. 6-8. 3 1475, Pf. 31. S 36 (1) 263-7200 /50-100 Főváros

Részletesebben

Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07

Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07 Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07 Szám: 09010/ /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Uzonyi Attila r. ezredes kapitányságvezető

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr! A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 2006. évben is igyekezett fő feladatait, célkitűzéseit, terveit teljesíteni. Ehhez alapvetően biztosítottak voltak

Részletesebben

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG GAZDASÁGI SZERVEK Békéscsaba Bartók Béla út 1-3. 5601 Pf. 124. Tel.: 66/523-700 Fax.: 66/523-741, 523-701, 33/24-85 A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya 1.

Részletesebben

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó Szám: 19040-938/2012 ált. TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG :8300 Tapolca, Ady Endre utca 2., 8301 Tapolca, Pf.:125. +36/87/412-322, Fax: +36/87/412-322 e-mail: rauszi@veszprem.police.hu Jóváhagyom: Rausz István

Részletesebben

Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek

Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek Érkezett feljelentések száma Szekszárd (ügyforgalmi) 32 31 3 29 28 27 26 25 3137 375 36 38 2778 28 29 21 211 212 Nyomozás elrendelések száma Szekszárd (ügyforgalmi)

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD. Beszámoló. a Szekszárdi Rendőrkapitányság évben végzett munkájáról. Szekszárd 2015.

RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD. Beszámoló. a Szekszárdi Rendőrkapitányság évben végzett munkájáról. Szekszárd 2015. RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD Szám: 7/ 852/25. ált. A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években Tájékoztató az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a 2004-2008. években 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének június 23-ai ülésére. 2. napirend

ELŐTERJESZTÉS. Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének június 23-ai ülésére. 2. napirend ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. június 23-ai ülésére 2. napirend Tárgya: Beszámoló a város közrendjéről és közbiztonságáról. Előadó: Zahorecz Sándor r. alezredes, Körmöndi

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó K E R E K E G Y H Á Z A VÁROS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL, A KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN 2014

B E S Z Á M O L Ó K E R E K E G Y H Á Z A VÁROS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL, A KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN 2014 Szám: 03010 / 4745 /2015. ált. Jóváhagyom: Kerti István r. alezredes rendőrségi tanácsos kapitányságvezető B E S Z Á M O L Ó K E R E K E G Y H Á Z A VÁROS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL, A KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Részletesebben

Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház. Szám: /1501-1/2014. ált.

Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház. Szám: /1501-1/2014. ált. Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház Szám: 09030-0/1501-1/2014. ált. BESZÁMOLÓ HAJDÚHADHÁZ KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 2013. ÉV 2. oldal PREAMBULUM A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság illetékességi területe

Részletesebben

Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma évek statisztikai kimutatása Bonyhádi Rendőrkapitányág

Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma évek statisztikai kimutatása Bonyhádi Rendőrkapitányág Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma 2-2. évek statisztikai kimutatása Biztonsági intézkedések száma 2-2. évek statisztikai kimutatása 4 4 3 3 2 2 9 2. év 2. év 22. év

Részletesebben

M Ó R A H A L M I R E N D Ő R Ő R S

M Ó R A H A L M I R E N D Ő R Ő R S Rendőrkapitányság Szeged M Ó R A H A L M I R E N D Ő R Ő R S : Mórahalom, Kölcsey F. u. 2/b. Pf: 447. 6782. : 06-62-581-040, 562-400/47-80, : 581-041/47-49 Szám: 06010/8794/2014. ált. BORDÁNY KÖZSÉG KÖZRENDJE,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a közbiztonság helyzetéről, a. Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság

BESZÁMOLÓ. a közbiztonság helyzetéről, a. Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Száma: 12000-608/8/2015. ált. NÓGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BESZÁMOLÓ a közbiztonság helyzetéről, a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója

Részletesebben

Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police.

Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police. Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police.hu Szám: 06040/ /2015.ált. B E S Z Á M O L Ó Makó város közrendjének

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2016. április 20-i ülésére Készítette: dr. Sulcz Andrea jegyzői kabinetvezető "51 lo\q Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Fejezet száma, megnevezése: 11. Belügyminisztérium Költségvetési szerv:

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselőtestületének

B E S Z Á M O L Ó Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselőtestületének Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság Fonyód : 8640 Fonyód, Vitorlás u. 2. Pf. 88 /Fax: 06/85/560-990 : fonyodrk@somogy.police.hu Szám: 14030/4443/2013. ált. B E S Z Á M O L Ó Lengyeltóti

Részletesebben

Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó

Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó BALATONFÜRED RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY Szám: 19070/4186-2/2016. ált Jóváhagyom: Regdon László r. ezredes rendőrkapitány B E S Z Á M O L Ó Aszófő község közbiztonsági

Részletesebben

A gyermekek közlekedés-biztonságával kapcsolatos ORFK-OBB kampányok, programok

A gyermekek közlekedés-biztonságával kapcsolatos ORFK-OBB kampányok, programok Berzai Zsolt r. őrnagy kiemelt főreferens ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály Tel.: +36-1-443-5690 berzaizs@orfk.police.hu A gyermekek közlekedés-biztonságával

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 4. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Felsőlajos község közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadása

Részletesebben

2015. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL

2015. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL Balmazújvárosi Rendőrkapitányság Szám: 98/932-1/216.ált. BESZÁMOLÓ EGYEK 215. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL Bevezetés A Rendőrséget és ezen belül a Balmazújvárosi

Részletesebben

1-------.--. '---1. V~BO~[ Ö..fF{\IÁY!' r ~ POLGÁP r ql[ BIVAl i\la i 241). t..' r 1;"1"0 ;

1-------.--. '---1. V~BO~[ Ö..fF{\IÁY!' r ~ POLGÁP r ql[ BIVAl i\la i 241). t..' r 1;10 ; Dunaújváros Rendőrkapitányság 2400, Dunaújváros, Szent György u. 1. Tel.: 25/510-510,Fax:25/510-510 IRM lel: 22150-10Fax:22/50-37!tHeONISED FCI: UCHUMU: EFQM 1-------.--. '---1 V~BO~[ Ö..fF{\IÁY!' r ~

Részletesebben

OROSHÁZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY

OROSHÁZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY 1 OROSHÁZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY * Orosháza, Szabadság tér 2. Pf: 111. ( (68) 411-344 ( BM (33) 55-00 Fax: 55-01 E-mail: oroshaza.rk@bekes.police.hu Szám: 04050/298-3/2013.ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a 2012. évi bűnözésről Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 1217-0046 - 3 - I. A BŰNÖZÉS TERJEDELME

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. A Dunaharaszti Rendőrőrs évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó. A Dunaharaszti Rendőrőrs évi tevékenységéről PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG SZIGETSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG DUNAHARASZTI ŐRS Szám: 13130/393/2016.ált Jóváhagyom: Dr. Csipler Norbert r. ezredes Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetője B

Részletesebben

Összes regisztrált bűncselekmény

Összes regisztrált bűncselekmény Bűncselekmények Összes regisztrált bűncselekmény 420 782 418 883 425 941 408 407 447 186 Vagyon elleni bűncselekmény összesen 1/ 283 664 262 082 260 147 265 755 273 613 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

E-mail: szolnokrk jasz.police.h a BESZÁMOLÓ

E-mail: szolnokrk jasz.police.h a BESZÁMOLÓ . i SZOLNOKI RENDŐRKAPITÁNYSÁG POUCE KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY ~. P 5000 Szolitol, Dr. Sebestéiiy Gyula Út 5. ~: 5006 Szolnok Pf.:5. POLICE : 567520-871 ~:567520-873 BMg: 32718-71

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője

Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője A polgárőrség szerepe a közrend biztosításában, a bűncselekmények megelőzésében a tanyás térségben Szarvason. A rendszerváltáskor jelentős gazdasági

Részletesebben

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/ /13-91 fax: /10-19 : 8201 Vp. Pf: 80

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/ /13-91 fax: /10-19 : 8201 Vp. Pf: 80 VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY 8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/428-022/13-91 fax: 428-022/10-19 : 8201 Vp. Pf: 80 veszpremrk@veszprem.police.hu Szám: 19010/ /2014. ált. Jóváhagyom: Dr. Ipsits Csaba r. alezredes

Részletesebben

A húsvéti ünnepi időszak rendőri feladatai

A húsvéti ünnepi időszak rendőri feladatai A húsvéti ünnepi időszak rendőri feladatai Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály főosztályvezető az ORFK-OBB ügyvezető elnöke Budapest, 2016. március 24.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 12. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadása

Részletesebben

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/ /13-91 fax: /10-19 : 8201 Vp. Pf: 80

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/ /13-91 fax: /10-19 : 8201 Vp. Pf: 80 VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY 8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/428-022/13-91 fax: 428-022/10-19 : 8201 Vp. Pf: 80 veszpremrk@veszprem.police.hu Szám: 19010/../2016. ált. Jóváhagyom: Dr. Ipsits Csaba r.

Részletesebben

6640 Csongrád Pacsirta u. 1-5. /Fax: /63/ 571-510, BM telefon: 41-80, e-mail: konczj@csongrad.police.hu BESZÁMOLÓ

6640 Csongrád Pacsirta u. 1-5. /Fax: /63/ 571-510, BM telefon: 41-80, e-mail: konczj@csongrad.police.hu BESZÁMOLÓ RENDŐRKAPITÁNYSÁG CSONGRÁD 6640 Csongrád Pacsirta u. 1-5. /Fax: /63/ 571-510, BM telefon: 41-80, e-mail: konczj@csongrad.police.hu BESZÁMOLÓ A Csongrádi Kistérség közrendjének és közbiztonságának alakulásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK szeptember 8-i ÜLÉSÉRE. 1.) Napirendi pont

E L Ő T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK szeptember 8-i ÜLÉSÉRE. 1.) Napirendi pont Tárgy: Rendőrségi beszámoló Harkány város közbiztonsági helyzetéről Melléklet: Beszámoló E L Ő T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. szeptember 8-i ÜLÉSÉRE 1.) Napirendi pont ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság R e n d ő r k a p i t á n y

Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság R e n d ő r k a p i t á n y Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság R e n d ő r k a p i t á n y 5800 Mezőkovácsháza, Árpád út 198. Pf.:38. Tel: 06-68/381-255 Fax: 06-68/381-255 e-mail: mezokovacshaza.rk@bekes.police.hu Szám: 04040/3155-3/2014.

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Dorogi Rendőrkapitányság

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Dorogi Rendőrkapitányság Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Dorogi Rendőrkapitányság 2510 Dorog, Mátyás király utca 1. Pf.: 1. tel.:33/512-770 BM: /21/56-50 fax: 21/56-85 e-mail: krasulaj@komarom.police.hu Szám: /2013.ált.

Részletesebben

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 2004 2012. ÜGYÉSZSÉG M AG YARORSZÁ G KÖZZÉTESZI: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Budapest, 2013. Bűncselekmények 2004 2006 2008 2010 2012 Összes regisztrált bűncselekmény 418 883 425 941

Részletesebben

KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TISZAKÉCSKE RENDŐRŐRS

KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TISZAKÉCSKE RENDŐRŐRS KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TISZAKÉCSKE RENDŐRŐRS 6060 Tiszakécske Béke u. 167. szám. Tel.:76/441-155 BM: 33/33-46 Fax:76/441-155 BM: 33/36-53 E mail: tkrendorors@gmail.com Szám: /2012. Jóváhagyom: Rigó

Részletesebben

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében Kiss Csaba r. alezredes ORFK- Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály vezetője, ORFK OBB főtitkára A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

Részletesebben

BALATONFÜREDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI- ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY

BALATONFÜREDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI- ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY BALATONFÜREDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI- ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY 8230 Balatonfüred, Fürdő u. 15. : 87/482-287, BM: 22/44-41, fax: 482-287/44-21 NovakP@veszprem.police.hu Szám:19070/338-1/2012.ált.

Részletesebben

Szám: /2011. RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY KMB ALOSZTÁLY MEDINA KÖRZETI MEGBÍZOTT J E L E N T É S Medina község 2011. évi bűnügyi és közrendvédelmi helyzetéről Jelentem, hogy Medina

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a Tájékoztató az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a 2003-2007. években BUDAPEST 2008. év Kiadja: a Legf bb Ügyészség Számítástechnika-

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Szám: A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Készült: az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998 (XII.30.) Korm. rendelet 2. 18. pontja

Részletesebben

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma HEVES MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 3300 Eger, Eszterházy tér2. Telefon: (36) 522-111/11-95, BM: 31/11-95 A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Pilis város

B E S Z Á M O L Ó. Pilis város PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 2200 Monor, Kossuth L. utca 86., : 29/410-367, BM : 30-322 Levelezési cím : 2200 Monor, Pf. 5. E-mail: monorrk@pest.police.hu Szám:13050/453-10/2015.

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirci Rendőrőrs 2015. évi tevékenységéről Előadó: Tóth Gábor r. őrnagy Őrsparancsnok

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a Makói Rendőrkapitányság évi munkájáról

B E S Z Á M O L Ó. a Makói Rendőrkapitányság évi munkájáról Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. Telefon/Fax : (62) 511-260, 511-262 BM: 33 10-77 Szám: 06040/611/2010.ált. B E S Z Á M O L Ó a Makói Rendőrkapitányság 9. évi munkájáról Bevezetés A Makói

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirci Rendőrőrs 2014. évi tevékenységéről Előadó: Tóth Gábor r.szds. Őrsparancsnok Előterjesztés

Részletesebben

Beszámoló a Közterület-felügyelet működéséről

Beszámoló a Közterület-felügyelet működéséről Beszámoló a Közterület-felügyelet működéséről Ózd, 2012. június 21. Előterjesztő: Ügyrendi Igazgatási és Rendészeti Bizottság Elnöke Előkészítő: Közterület-felügyelet vezetője Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! zp; ; KUNSZENTMÁRTN RENDŐRKAPTÁNYSÁG.Keze1ési jelzés : Kezelési utasítás :- Tárgy: 16. évi önkormányzati beszámoló hiv.szám: - előadó: Fekete Tamásné c.r.őrgy. telefon: 32/43-12 group wise: FeketeTjasz.olice.hu

Részletesebben

Személyes megbeszélésünk szerint megküldöm a megbeszélt adatokat.

Személyes megbeszélésünk szerint megküldöm a megbeszélt adatokat. Budaörs Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezető Iktatási szám: Tárgy: Közös szolgálatok Tisztelt Osztályvezető Úr! Személyes megbeszélésünk szerint megküldöm a megbeszélt adatokat. 2010. december

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 18-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 18-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9. szeptember 8-i ülése. számú napirendi pontja Beszámoló Tolna megye 8. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről Előadó: dr. Soczó

Részletesebben

Tárgy: A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság beszámolója Szuhakálló község évi közbiztonsági helyzetéről.

Tárgy: A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság beszámolója Szuhakálló község évi közbiztonsági helyzetéről. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. MÁRCIUS 20-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 749-2/2014/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I. N API R E N D Tárgy: A Kazincbarcikai

Részletesebben

Beszámoló az Ózdi Rendőrkapitányság 2015-ben végzett munkájáról

Beszámoló az Ózdi Rendőrkapitányság 2015-ben végzett munkájáról Beszámoló az Ózdi Rendőrkapitányság 2015-ben végzett munkájáról Ózd, 2016. április 28. Előterjesztő: Dr. Varga László Ózdi Rendőrkapitányság vezetője Szám: 05070-14481/2015. Ált. ÓZDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY NYÍRMADA RENDŐRŐRS

VÁSÁROSNAMÉNY RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY NYÍRMADA RENDŐRŐRS VÁSÁROSNAMÉNY RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY NYÍRMADA RENDŐRŐRS 4564 Nyírmada, Honvéd u.8/a Tel. BM: (03/326469) Városi: (06/45492063) Fax. BM: (03/326468) Városi: (06/45492063) Email: Tothtiborvn@szabolcs.police.hu

Részletesebben

Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat)

Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat) Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat) 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés

Részletesebben

A képviselő-testület 2015. április 30-i zárt ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2015. április 30-i zárt ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2015. április 30-i zárt ülésén hozott döntések: 92/2015. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.évi CLXII. tv.

Részletesebben

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ÜGYRENDI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS BIZOTTSÁGA

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ÜGYRENDI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS BIZOTTSÁGA 4/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a 2010. március 23-i Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság üléséről Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Dr. Pintér Gábor: Köszönti a bizottság tagjait. Megállapítja,

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 96 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 216. május 12-én

Részletesebben

Tárgy: beszámoló megküldése Hiv.szám: - Ügyintéző: Balogh Szabó Imre r.alezredes Tel.: 42-80

Tárgy: beszámoló megküldése Hiv.szám: - Ügyintéző: Balogh Szabó Imre r.alezredes Tel.: 42-80 SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu Szám: 06050/1289-2/2013

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-ei ülésére Tárgy: Beszámoló Zirci Városi Rendőrőrs 2003. évi tevékenységéről Előadó: Üveges Attila r. alezredes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESÜLET 2016. március 30-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 30.

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESÜLET 2016. március 30-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 30. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESÜLET 2016. március 30-i rendes ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 30. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Az előterjesztést készítette: Gállné

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 14-i ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2010. évi tevékenységéről Előterjesztő:

Részletesebben

Beszámoló. az Ózdi Rendőrkapitányság Ózd város vonatkozásában. végzett 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló. az Ózdi Rendőrkapitányság Ózd város vonatkozásában. végzett 2014. évi tevékenységéről Beszámoló az Ózdi Rendőrkapitányság Ózd város vonatkozásában végzett 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Ózdi Rendőrkapitányság vezetője Ózd, 2015. május 28. ,20 ÓZDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 3601

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére Tárgy: i Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2011. évi tevékenységéről

Részletesebben