6640 Csongrád Pacsirta u /Fax: /63/ , BM telefon: 41-80, BESZÁMOLÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "6640 Csongrád Pacsirta u. 1-5. /Fax: /63/ 571-510, BM telefon: 41-80, e-mail: konczj@csongrad.police.hu BESZÁMOLÓ"

Átírás

1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG CSONGRÁD 6640 Csongrád Pacsirta u /Fax: /63/ , BM telefon: 41-80, BESZÁMOLÓ A Csongrádi Kistérség közrendjének és közbiztonságának alakulásáról 2014.

2 1 T a r t a l o m j e g y z é k BEVEZETÉS... 2 I. A BŰNÜGYI HELYZET, A BŰNÜLDÖZŐ MUNKA... 2 II. RENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG... 5 III. BŰN-ÉS BALESETMEGELŐZŐ MUNKA... 9 IV. ÖSSZEGZÉS... 12

3 2 BEVEZETÉS Csongrád Rendőrkapitányságnak a évben is alapvető törekvése volt a csongrádi kistérség közrendjének, közbiztonságának, a lakosság biztonságérzetének a fenntartása, illetve erősítése. Feladatainkat törvényes keretek között működve, az emberi jogok messzemenő tiszteletben tartásával, a humanitás, az esélyegyenlőség, az arányosság és méltányosság elveinek maradéktalan érvényesítésével hajtottuk végre, figyelemmel az Országos Rendőr-főkapitányság által meghirdetett programokra, valamint a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság által meghatározott célokra és feladatokra. A Csongrádi Járásbírósággal, a Csongrádi Járási Ügyészséggel, a társ fegyveres- és rendvédelmi szervekkel, Csongrád Város Önkormányzatával, illetve a községi önkormányzatokkal és az illetékességi területünkön működő polgárőr szervezetekkel, civil szervezetekkel, területünkön működő természetvédelmi őrökkel, valamint a tanyagondnoki szolgálattal, közterület-felügyelettel együttműködve végeztük feladatainkat. I. A BŰNÜGYI HELYZET, A BŰNÜLDÖZŐ MUNKA Csongrád Rendőrkapitányság illetékességi területén a regisztrált bűncselekmények száma az elmúlt 5 év folyamán csökkenő tendenciát mutat. A regisztrált bűncselekmények száma a évi 815-ről évben 657-re változott, mely 20 %-os csökkenést jelent. Csongrád város, illetve Csongrád Rendőrkapitányság illetékességi területén található községek tekintetében is a csökkenés megállapítható. A regisztrált bűncselekmények lakosra vetített aránya az elmúlt öt év legkedvezőbb adatát mutatja. (1. számú melléklet) A tárgyévben Csongrád Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó minden településen csökkent a regisztrált bűncselekmények száma (2. számú melléklet) A regisztrált bűncselekmények száma Csanyteleken 27 %-al, Tömörkényen 17%-al, Felgyőn 10%-al csökkent. Csongrád város vonatkozásában évben regisztrált bűncselekmények száma 673 volt, míg évben ez 544-re esett vissza, ez 20 %-os csökkenést jelent. A személy elleni bűncselekmények közül testi sértés elkövetése miatt Csongrád város területén évben 17 esetben indult nyomozás, ez kismértékű növekedést jelent a 2012.évben elrendelt 14 esethez képest. A súlyos testi sértés miatt indult nyomozások száma 8-ról 6 ra csökkent. Felgyő község területén évben nem kezdeményeztünk eljárást testi sértés elkövetése miatt. Csanytelek tekintetében csökkenés mutatkozik, mivel az értékelt évben 2 esetben, a korábbi évben 4 esetben indult testi sértés miatt eljárás. Tömörkény tekintetében a testi sértés miatt indított eljárások számában növekedés mutatkozik. Míg 2012.évben nem indult eljárás, addig évben 3 esetben kezdeményeztünk nyomozást testi sértés elkövetése miatt. Rablás bűncselekmény miatt Csongrád város területén 2 esetben kezdeményeztünk eljárást, ez a évben elrendelt 4 esethez képest csökkenést jelent. A községek területén nem követtek el rablás bűncselekményt évben. Zsarolás miatt Csongrád város területén 1 esetben indult nyomozás, míg a községek területén nem követtek el ilyen jellegű bűncselekményt.

4 3 Garázdaság bűncselekmény elkövetése miatt Csongrád város területén 20 esetben kezdeményeztük nyomozást évben, ez kismértékű növekedést jelent a évben elrendelt 18 esethez viszonyítva. Felgyő területén nem követtek el garázdaság bűncselekményt, Csanytelek és Tömörkény tekintetében azonban megállapítható, hogy a garázdaság miatt indított nyomozások száma az értékelt időszakban növekedést mutat. Csanyteleken 3 -ról 9-re növekedett, míg Tömörkényen 0-ról 3- ra nőtt a garázdaságok száma. A vagyon elleni bűncselekmények közül lopás miatt Csongrád város területén évben 307 nyomozást kezdeményeztünk, ez 15 % -os csökkenést jelent a évben elrendelt 361 esethez képest. A Csongrád Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó községek tekintetében a lopás miatt elrendelt nyomozások száma folyamatos csökkenést mutat az elmúlt 5 év adatait tekintve. Tömörkény község területén a évben 26 esetben történt lopás bűncselekmény, míg évre ezen bűncselekmények száma 13-ra csökkent. A vagyon elleni bűncselekmények közül lakásbetörések miatt Csongrád város területén a évben 27 esetben kezdeményeztünk eljárást, ez 26 %-os csökkenést jelent a évben elrendelt 20 esethez képest. Jelentős a csökkenés Tömörkény község tekintetében is, ahol a évben 6 esetben kezdeményeztünk lakásbetörés miatt eljárást, míg az értékelt évben 1 betörést követtek el a község területén. Csanytelek és Felgyő tekintetében mutatható ki kis mértékű növekedés, mivel míg évben 2 esetben, addig évben 3 esetben követtek el lakásbetörést mindkét község területén. Rongálás bűncselekmény miatt Csongrád város területén 5 esetben indult nyomozás, ez 80 %-os csökkenést jelent a évben kezdeményezett 25 esethez képest. A községek területén csak Csanyteleken követtek el ilyen jellegű bűncselekményt. Orgazdaság bűncselekmény miatt Csongrád város területén 2 esetben indult nyomozás, a községek területén ilyen jellegű bűncselekmény miatt nem folytattunk eljárást. A bűncselekményi főcsoportok és azon belül a kiemelkedő deliktumok tekintetében az alábbi változások állapíthatók meg az 5 év adatait tekintve. Személy elleni bűncselekmények közül továbbra is zömében testi sértés bűncselekmény miatt kezdeményeztünk eljárást. Az értékelt évben területünkön emberölés és halált okozó szándékos súlyos testi sértés bűncselekményt nem követtek el. Súlyos testi sértés bűncselekmény elkövetése miatt 8 esetben kezdeményeztünk eljárást, mely 20 %- os csökkenést jelent a évben elkövetett 10 esethez képest. Az elkövetett testi sértések jelentős része továbbra is családi- illetve lakókörnyezetben történt. A közlekedési bűncselekmények közül a járművezetés ittas állapotban bűncselekmény miatt 32 esetben indítottunk eljárást, ez kismértékű 16 %-os növekedést jelent a korábbi időszakban elrendelt 27 bűncselekményhez képest. Közúti baleset okozása bűncselekmény tekintetében viszont kismértékű csökkenés állapítható meg, ezen bűncselekmények miatt kezdeményezett eljárások száma 7-ről 5-re esett vissza. Kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény tárgyában a nyomozás eredményességi mutatónk a évben 50 % volt, azonban az elvárt nyomozás eredményesség %. Nem értük el az elvárható nyomozás eredményességi mutatót, mivel több esetben az ügyészség megszüntette a nyomozást

5 4 tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján nem volt megállapítható bűncselekmény elkövetése. A köznyugalom elleni bűncselekmények közül garázdaság bűncselekmény elkövetése miatt 33 esetben kezdeményeztünk eljárást, ami 37 %-os növekedést jelent a évben elrendelt 21 bűncselekményhez képest. Önbíráskodás bűncselekmény elkövetése miatt 4 esetben kezdeményeztünk eljárást, ami szintén emelkedést mutat, mivel évben ilyen jellegű bűncselekmény miatt nem folytattunk nyomozást. A bűncselekmények strukturális megoszlása szempontjából az összbűncselekmények jelentős részét a vagyon elleni bűncselekmények tették ki. A vagyon elleni bűncselekmények közül a kisebb kárértékre elkövetett bűncselekmények domináltak a év során. A lopások száma 434-ről 366-ra csökkent, ez 16 %-os visszaesést mutat. A lopás bűncselekmények közül területünkön 1 esetben követtek el személygépkocsi lopást, mely szintén csökkenést mutat a évben elrendelt 2 esethez képest. Jelentős a csökkenés a zárt gépjármű feltörés kategória tekintetében is, míg korábban 12 esetben kezdeményeztünk eljárást ezen kategóriában, addig az értékelt évben 4 esetben indult nyomozás, ami 67 %-os a visszaesést jelent. A betöréses lopás miatt folytatott eljárások közül lakásbetörés miatt évben 33 esetben kezdeményeztünk eljárást, ami minimális növekedést mutat a évben elkövetett 30 lakásbetöréshez viszonyítva. A betöréses lopások elkövetési módszerei az előző évekhez képest nem változtak, legjellemzőbb az ablak-, ajtóbenyomás, zárszerkezet kifeszítés. Csongrád Rendőrkapitányság az utólagos felderítések területén kifejezetten jónak mondható eredményeket tud felmutatni. Az értékelt időszakban több kisebb súlyú bűncselekmény kapcsán is sor került utólagos felderítésre. Számottevő azon sorozatjellegű felderítések száma, mellyel sikerült, főleg külterületi tanyaingatlanok, hobbikertek sérelmére elkövetett betöréses lopások elkövetőit kézre keríteni, akik a betöréses lopások mellett gázolaj lopásokat, kisebb súlyú vagyon elleni bűncselekményeket követtek el. Rablás bűncselekményt 2 esetben követtek el területünkön évben, ez 50 %-os csökkenést jelent a korábban elkövetett 4 esethez képest. Az eljárások során az elkövetőket sikerült felderíteni, így a nyomozás eredményességi mutatónk 100 %. (elvárt nyomozás eredményesség: 70 %). Az értékelt időszakban elkövetett mindkét rablást Körös-Torok üdülőterületén követték el. Az elmúlt évek tapasztalatait figyelembe véve kiemelt figyelmet fordítottunk az üdülőövezetre és annak környékére, kiemelten a hétvégi, éjszakai időszakokra. Ennek köszönhetően mindkét rablás bűncselekmény elkövetőit nagyon rövid idő leforgása alatt sikerült felkutatni és elfogni. Kifosztás és zsarolás bűncselekmény elkövetése miatt nem kezdeményeztünk eljárást az értékelt időszakban. Jelentős mértékű csökkenés mutatható ki rongálás bűncselekmény elkövetése miatt kezdeményezett eljárások számát tekintve is. Az értékelt időszakban illetékességi területünkön 6 esetben indítottunk eljárást, mely 76 %-os csökkenést jelent a évben kezdeményezett 25 nyomozáshoz képest. Rongálás nyomozás eredményességi mutató 50% (elvárt nyomozás eredményesség: 44.46%). A kiemelten kezelt bűncselekmények közül csökkenés figyelhető meg a súlyos testi sértés, kiskorú veszélyeztetése, lopás, rablás, zsarolás, rongálás, orgazdaság bűncselekmények számának tekintetében. Növekvő tendenciát a garázdaság, testi sértés, önbíráskodás, visszaélés kábítószerrel, jármű önkényes elvétele bűncselekmények száma mutat.

6 5 A 14 kiemelten kezelt bűncselekmény nyomozáseredményességi mutatója 61.39%, ami emelkedést jelent a évben elért 41,28%-hoz képest. (3-4. számú melléklet) Csongrád Rendőrkapitányság illetékességi területét tekintve a közterületen elkövetett bűncselekmények száma az elmúlt öt év tendenciáját tekintve folyamatos csökkenést mutat. Az értékelt évben 147 esetben kezdeményeztünk eljárást, melyet közterületen követtek el. Ezen kategórián belül jelentős a garázdaság bűncselekmények száma, melyet jelentős részben Csongrád város területén követtek el. Az elkövetők között több fiatalkorú személy ellen indítottunk eljárást, akik legtöbb esetben a bíróság által megrovásban részesültek a terhükre rótt bűncselekmény elkövetése miatt. Az egyéb közterületen elkövetett bűncselekmények között jellemzőek a lopások, melyek száma az elmúlt évben csökkent. A rongálások száma 25-ről 6-ra csökkent, mely 24%-os csökkenésnek felel meg. A közterületen elkövetett testi sértések száma kis mértékben 15%-al emelkedett. A közterületen elkövetett kiemelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója 70.11%, a évi 45.65%-al szemben. A közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója a évi 56.59%-ról 80.14%-ra nőtt. Csongrád Rendőrkapitányság illetékességi területén a kisebb kárértékre elkövetett lopás bűncselekmények előfordulása volt jellemző. Ezen ügyekben az elkövetők felderítése mellett kiemelt figyelmet fordítottunk az eltulajdonított értékek felkutatására és az okozott kár megtérülésére. A büntetőeljárások során minden esetben vizsgáltuk a kármegtérülés érdekében a lefoglalás, biztosítási intézkedés és zár alá vétel lehetőségét. A nyomozások során folyamatosan vizsgáljuk a közvetítői eljárás feltételeit, amelyről tájékoztatjuk az eljárás kezdeti szakaszában a sértetteket és az elkövetőket is. Az értékelt időszakra jellemző, hogy még csekély számú azon nyomozások száma, melyeket az ügyészség közvetítői eljárásra utal. Az elmúlt év során a bűncselekményekkel okozott Ft kárnak 3,8 %-át sikerült a nyomozás időszakában biztosítani. Az értékelt időszakban 262 bűnelkövető lett regisztrálva, melyek 84%-a férfi, közülük is nagyszámban év közötti férfiak, míg a nők életkorára jellemző, hogy legtöbb esetben év közötti nők a bűncselekményt elkövető személyek. Gyermekkorú személyek által elkövetett bűncselekmények miatt 9 esetben, míg fiatalkorú személyek által elkövetett bűncselekmények miatt 20 esetben folytattunk nyomozást. Az értékelt időszakban leginkább a év közötti férfi személyek sérelmére követtek el bűncselekményeket. Sérelmükre jelentős részben vagyon elleni bűncselekményeket követtek el, többek között besurranásos, trükkös lopást, alkalmi lopásokat. Gyermekkorú személy sérelmére 10 esetben, míg fiatalkorú személy sérelmére 17 esetben követtek el bűncselekményt. Az értékelt időszakban gyermekkorú, időskorú személy sérelmére rablás bűncselekményt nem követtek el, míg kisebb értékre elkövetett lopás bűncselekmény időskorú személy sérelmére 7 esetben történt. II. RENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG A közterületen szolgálatot ellátók száma. A tárgyévben 418 fővel csökkent (11,51 %) Közel hasonlóan csökkent a közterületi órák száma is óra, mely 13,15 % csökkenés. (5. számú melléklet) Csongrád Rendőrkapitányság illetékességi területén kiemelt turisztikai terület a Körös-toroki üdülőterület, ahol fokozott rendőri jelenlétet biztosítottunk a kiemelt idegenforgalmi szezonban, így különös tekintettel a XXXIV. Csongrádi Napok rendezvénysorozatra, a II. Csongrádi Regattára, a VI.

7 6 Tánc és Zene Nemzetközi Fesztiválra, a XXIII. Körös-toroki Napokra, a XVI. Borfesztivál és Kenyérünnepre. Az idegenforgalmi idény során kiemelten ellenőriztük a buszpályaudvart, a vasútállomást, turista szállóhelyeket. Napi szintű együttműködés alakult ki az önkormányzat területileg illetékes vezetőivel, munkatársaival, valamint a rendezvények szervezőivel. A feladatok maradéktalan elvégzése érdekében minden esetben bevontuk a helyi polgárőrség és közterületfelügyelet munkatársait is. A feladatok végrehajtása érdekében a közterületen a parancsnoki jelenlétet biztosítjuk, mivel a rendőri állomány fiatal kora és kevés szakmai tapasztalata ezt megköveteli. A szolgálatparancsnokok aktívan vettek részt a közterületi szolgálat ellátásában. Az állomány ellenőrzésén túl szükség esetén irányították a helyszíni tevékenységet. A közös szolgálatellátás során. a járőr állomány közterületi munkáját segítették, irányították, odafigyelve a jogszerű, szakszerű intézkedések foganatosítására. A beszámoltatások során a szolgálatukat leadó járőri állományon - a reakció idő folyamatos figyelemmel kísérése érdekében - számonkérik az intézkedések vételének idejét, az intézkedés megkezdésének és befejezésének idejét. A Tevékenységirányító Központ (továbbiakban: TIK) felállításával ez a mérőszám elektronikusan rögzítésre kerül. Ez időszakban 157 hatóságunkat érintő hívás érkezett a TIK-be, hívás beérkezése és a helyszínre történő kiérkezés ideje átlagban 15,88 perc volt. Az elfogások száma 55 fővel kevesebb a évhez viszonyítva, azonban megfigyelhető, hogy ezzel szemben 49-el több személy került előállításra. Jelentősebb mértékű, 37,20 %-os csökkenés a körözött személyek elfogásánál mutatkozik. Ki kell emelni az elrendelt elővezetések számának emelkedését, amely közel 50%-os, 401 eset. Az elővezetések 79%-át sikerült végrehajtani. Az elrendelt nagy számú elővezetés végrehajtása és az ebből eredő átkísérések jelentős erőket vontak el más közterületi feladatok ellátásától. A közterületi szolgálat során kevesebb alkoholszondát alkalmaztunk, mint az előző évben, azonban az ellenőrzések hatékonyságát jelzi, hogy a pozitív alkoholszonda 42%-al több volt az előző évhez viszonyítva. Hatósági engedélyt és jelzés 2013-ban 61,90 %-al több esetben vettünk el a szűrő, kutató tevékenységet célzó közúti ellenőrzések során, melyben kiemelkedő szerepet játszott a Csongrád és Térsége Polgárőr Egyesület használatában lévő Mátrix rendszámfelismerő rendszer gyakoribb, következetesebb alkalmazása. A pozitív szondák alkalmazásával arányosan nőtt a rendőr által helyszínen elvett vezetői engedélyek száma évhez viszonyítva 27,27 %-os emelkedés történt. Az értékelt időszakban is nagy hangsúlyt fektettünk az igazoltatott személyek számának növelésére és ezáltal a bűncselekmények, szabálysértések megelőzésére, kiszűrésére is. Az értékelt időszakban 1114 fővel több személy igazoltattunk. A rendőri intézkedések során az alkalmazott szankciókat igyekeztünk az elkövetett jogsértések súlyához igazítani, így a csekély súlyú szabálysértések esetén elsősorban figyelmeztetést alkalmaztunk. A helyszíni bírságoltak száma 9,27 %-al kevesebb volt, mint az előző évben, illetve a szabálysértési feljelentések száma is hasonló mértékben csökkent 12,66 %-al.

8 7 A büntetőfeljelentések száma 45,95 %-os csökkenést mutat, mely egyenes arányban áll a tettenérések számának csökkenésével. Ideiglenes megelőző távoltartást 6 fővel szemben rendeltünk el, míg az előző évben 7 fővel szemben történt elrendelés. Egy fő esetében a sorozatos családon belüli erőszak miatt a bántalmazott kérésével ellentétben hivatalból rendeltük el az ideiglenes megelőző távoltartást. A gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvény biztosítására a évben nem került sor. A sport törvény hatálya alá tartozó rendezvény biztosításában évben 1 esetben vett részt a Csongrád Rendőrkapitányság beosztottja, mint az Ideiglenes csapatszolgálati század szakaszparancsnoka, a Szeged-Békéscsaba labdarugó mérkőzésen a Megyei Rendőr-főkapitányság berendelése alapján. Az egyéb normák hatálya alá tartozó rendezvények (felvonulások, járási, és önkormányzati szervezésű események), biztosítására a évben 23 esetben került sor, melyet 58 fő rendőr hajtott végre. Ezen rendezvénybiztosítások során 21 esetben került sor rendőri intézkedésekre, melyek igazoltatások, közlekedési és köztisztasági jogsértések miatt kirótt helyszíni bírságok, szabálysértési feljelentések voltak. A Csongrádon megrendezésre került Körös-toroki napok biztosításában nagy segítséget jelentett, hogy a Csongrád megye rendőri egységeinek szolgálati kutyáinak kiképzése Csongrádon ezen időszakban lett megszervezve, így kiképzési feladatok elvégzése mellett, járőri tevékenységgel is segítették a rendezvény rendjének fenntartását. A rendezvények szervezőivel a kapcsolattartás folyamatos volt, a rendezvények lebonyolítását minden esetben segítették. A rendőri biztosításokat hátráltató, akadályozó tényező nem merült fel. A rendőri biztosításokat elősegítő tényező volt a polgárőrséggel való szoros együttműködés és jó munkakapcsolat, akik a rendezvény biztosítások során jelentős létszámban vettek részt, hozzájárulva ezzel a rendezvények sikeres lebonyolításhoz. A város és vonzáskörzetének közlekedésbiztonsági helyzetét értékelve megállapítható, hogy a Csongrád Rendőrkapitányság illetékességi területén a közlekedésbiztonsági helyzet jónak minősíthető. Az összes személyi sérüléses balesetek számában a 2013-es évben stagnálás volt tapasztalható, 38 balesetben 46-an sérültek meg (6-7. számú melléklet). Megállapítható, hogy a személyi sérüléses balesetet okozó járművezetők között a személygépkocsivezetők száma folyamatosan csökken, viszont a kerékpárosok száma az elmúlt évben enyhén megnőtt. Ebből adódóan a baleset-megelőzési programunkban első számú feladatként jelenik meg a kerékpárosok helyes közlekedésre történő ösztönzése, a közlekedési szabályok betartásának fokozott ellenőrzése. Azon balesetekben, melyekben kerékpáros személy szerepel, legyen az okozó vagy résztvevő, a balesetek helyszíne túlnyomó többségben Csongrád város belterülete, különösen a kerékpárutakat keresztező úttestek kereszteződése. A gépjárművekkel kapcsolatos balesetek helyszíneinek több mint 80 %-a a várost kikerülő 451-es számú főútvonal.

9 8 A baleseteknél az azokat kiváltó okok közül továbbra is vezető ok az elsőbbségi jog meg nem adása, majd ezt követi az abszolút és relatív gyorshajtás, a kanyarodási szabályok megsértése. Az ittasan okozott személyi sérüléssel járó balesetek száma is ugyanolyan értéket mutatott, mint előző évben, mindkét évben 8 volt. E számok csökkentését a járművezetők fokozottabb szűrésével kívánjuk elérni. A közigazgatási eljárásokat figyelembe véve megállapítható, hogy azok száma tárgyévhez viszonyítva 12%-al csökkent, azonban a korábbi éveket figyelembe véve a év után a legmagasabb érték. Ez évben is nagy hangsúlyt helyeztünk az igazoltatott személyek számának növelésére, ezáltal a bűncselekmények, szabálysértések megelőzésére, kiszűrésére is. A kisebb súlyú szabálysértések esetén elsősorban figyelmeztetést alkalmaztunk. A sebességellenőrző készülék kihasználtsága jelentősen nőtt, ennek ellenére a felvételek száma viszont visszaesett. A visszaesés visszavezethető arra, hogy 2013 évben csak jól látható helyen, megkülönböztető jelzéssel ellátott járműből használtuk a készüléket. A felhasználható mérések és a használt készülék típusát figyelembe véve elmondható, hogy a készülékek hatékonyan, alacsony hibaszázalékkal lettek működtetve. A hibák többsége is jogszabályi hiányosságra, pld. külföldi elkövető vagy pótkocsi fényképezése, illetve a készülék sajátosságára és hibájára vezethetők vissza. Csongrád Rendőrkapitányságon a évben Alsóváros Tópart városrészben létrehozásra került egy új körzeti megbízotti körzet, így összesen 12 körzet van a Rendőrkapitányság illetékességi területén. Ezek közül Csongrádon 6, Csanyteleken és Tömörkényen 2, Csongrád-Bokroson, illetve Felgyőn 1 található. A létszámhelyzetet tekintve elmondható, hogy a év egészében 100%-os feltöltöttsége volt valamennyi körzetnek. Az elmúlt 5 év átlagát tekintve 2013-ban volt a legkevesebb a kapitánysághoz érkezett szabálysértési feljelentések száma, így a feljelentett személyek száma is a legkisebb volt (8. számú melléklet). A megbüntetett személyek száma a feljelentések számától nagymértékben függ, így a megbüntetett személyek száma is csökkent. A vizsgált időszakban 33 esetben alkalmaztunk közlekedési igazgatási intézkedést vagyis eltiltást, ez a kiemelt szabálysértések miatt elmarasztaltakhoz viszonyítva 46%-nak felel meg. Meghallgatás iránti kérelem előterjesztésére 36 esetben került sor. A határozatok ellen benyújtott kifogások száma 3 volt. A jogorvoslati kérelmek döntő többségben a pénzbírság vagy a közlekedési igazgatási intézkedés mérséklésére irányultak. A kifogások közül saját hatáskörben nem módosítottuk határozatunkat, az elutasított kifogások száma (elkésett, nem jogosult) 1, míg a bíróságra felterjesztett kifogások száma 14, kifogás nyomán 1 eljárás került megszüntetésre. Bírósági szabálysértési tárgyaláson való képviseletre az értékelt időszakban nem került sor. Az Szabálysértési Törvény által előírt határidőket lehetőségeinkhez mérten minden esetben igyekeztünk betartani. Az értékelt időszakban 20 esetben volt 30 napon túli munkavégzés. Ennek oka, hogy az érdemi döntés meghozatalához vidéki megkeresések váltak szükségessé, továbbá többször előfordult, hogy a megidézettek nem tudtak megjelenni a kitűzött meghallgatás időpontjában. Ennek ellenére az átlagos eljárási idő 9,2 nap volt.

10 9 Más szervtől, illetve szabálysértési hatóságtól érkezett és teljesített megkeresések száma 49 volt. A végrehajtásra a lehető legrövidebb időn belül mindig eleget tettünk. Közérdekű munkával 39 fő váltotta meg a pénzbírságát, míg elzárásra átváltoztatásra 97 esetben került sor. Az új Szabálysértési Törvény hatályba lépésével a helyszíni bírság végrehajtást is hatóságunk végzi. Az elmúlt évben 1383 ilyen ügyben jártunk el. A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésére irányuló kérelem hatóságunkhoz nem érkezett. Nem történt elrendelés az engedélyhez nem kötött megkülönböztető jelzések indokolt esetben történő leszerelésére való kötelezésre. A pirotechnikai szakterületen a 2013 évben játékos pirotechnikai termék forgalmazására irányuló új kérelem nem érkezett hatóságunkhoz. Területünkön a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztálya által kiadott ideiglenes árusítási engedélyek alapján 2 alkalommal került sor ezen elárusítóhelyek ellenőrzésre, az ellenőrzések során hiányosságok nem kerültek feltárásra. Pirotechnikai termék felhasználásával kapcsolatban 2 esetben történt bejelentés, melyből egyik, bejelentést tudomásul vettük a másikat elutasítottuk. A felhasználás ellenőrzésre került, melynek során a felhasználással kapcsolatban szabálytalanságot, hiányosságot nem észleltünk. Kapitányságunk illetékességi területén 177 fő természetes személynek van lőfegyvertartási engedélye, mely 525 fegyvert érint, 4 jogi személy 43 fegyverrel rendelkezik. A szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértésekkel kapcsolatban megállapítható, hogy azok száma az előző évihez mérten nőtt ugyan, de ennek ellenére a felderítési mutató 35,51 %-ról 55,56% százalékra emelkedett, ami pozitívan befolyásolja a lakosság biztonságérzetét, tudatosítva azt, hogy a bűncselekményeknél kisebb súlyú szabálysértésekkel is kiemelten foglalkozik a rendőrség. A szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértésekkel kapcsolatban megállapítható, hogy döntő többségében tulajdon elleni szabálysértéseket követtek el, amelynek jelentős része lopással, illetve csalással elkövetett szabálysértés. A csalással elkövetett szabálysértések szinte kivétel nélkül internetes csalások, amikor internetes vásárlások során az eladó előre kéri utalni a megvásárolt termék árát, majd a termék nem kerül megküldésre. A szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések alakulását a évhez viszonyítottan a 9. számú melléklet tartalmazza. A visszatartó erő fokozása érdekében a tetten ért elkövetők jelentős részénél gyorsított bíróság elé állítást kezdeményeztünk, az előző évi 12-vel szemben 2013-ban 23 esetben, melyek általában bolti lopások, illetve járművezetés az eltiltás hatálya alatt szabálysértések. III. BŰN-ÉS BALESETMEGELŐZŐ MUNKA Csongrád Rendőrkapitányság a évben elindított Tegyünk Együtt Térségünk Biztonságáért elnevezésű komplex bűn-és baleset-megelőzési programot az elmúlt évben is folytatta. Ennek keretében széleskörű együttműködői körre támaszkodva továbbra is biztosítja a komplex megelőzési tevékenység működését, melynek során a közreműködő szervezetekkel együtt, megelőző előadások,

11 10 rendezvények szervezésére került sor, annak érdekében, hogy a lakosság szubjektív biztonságérzetét növeljük. A Civil Hírlánc is az illetékességi területünkön az elmúlt évek során folyamatosan, hatékonyan működött. Az önkormányzati és civil szervezetek, szociális intézmények illetve hatóságok között az információáramlás gyors és ezáltal hatékony volt, melynek során az adott problémahelyzetekre a Csongrád Rendőrkapitányság azonnal tudott reagálni. A történelmi egyházak illetve a roma kisebbségi önkormányzat képviselőivel folyamatos volt a kapcsolattartás. A települések médiáiban rendszeresen megjelennek figyelemfelhívó, bűn és baleset-megelőzésre vonatkozó tájékoztatások. A Tanyakabinet december 10-én harmadik alkalommal megrendezésre került az együttműködő szervek részvételével. Csongrád Rendőrkapitányság állományából 1 fő bűnmegelőzési tanácsadó végez szeptember 1-jétől bűnmegelőzési feladatokat Csongrád város területén található Csongrádi Oktatási Központ, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium intézményben. Tárgyévben a dolgozó 55 bűnmegelőzési előadást tartott, illetve 300 munkaórát dolgozott az oktatási intézményekben. Az oktatási intézmények vezetése már a program kezdetétől támogatja a tanácsadó munkáját, örömmel fogadták ezen tevékenységi kört, az előadó munkájához a lehetőségeket helyben biztosítják. A tanácsadó az iskolákban a diákok számára az áldozattá és az elkövetővé válás veszélyeiről, illetve a megelőzési lehetőségekről tart előadást, illetve a szülők és a szülői tanács részére tartott értekezleteken részt vesz. Összességében elmondható, hogy mind az oktatási intézmény vezetősége, mind diákok, illetve szülői közösség a tanácsadó munkáját nagyra értékelik, ezidáig pozitív visszajelzések érkeztek a bűnmegelőzési tanácsadó munkájával kapcsolatban. Bűn és baleset-megelőzési tevékenységünk során gyermek,- család,- ifjúságvédelem, családon belüli erőszak és kábítószeres bűnözés megelőzése érdekében 3 középiskolában és 8 általános iskolában összesen 75 osztályfőnöki órát és szülői értekezletet, továbbá 30 alkalommal D.A.D.A. oktatást tartottunk. Meghívás alapján 10 alkalommal vettünk részt családi,- és gyermeknapon valamint falunapokon. Az időskorúak áldozattá válásának megelőzése érdekében szociális intézményekben 30 alkalommal tartottunk bűnmegelőzési témában előadásokat. A Prevenciós Médiatárban szereplő kisfilmekkel történő oktatás az előadók tapasztalati alapján megkönnyítik a témák feldolgozását és a gyermekekkel történő megértést, mivel a filmek nagyon széleskörűek, sokrétűek, a tananyagba jól beépíthetőek, felhasználhatóak, általuk az adott témakör egyszerűbben, könnyebben megfogalmazható a diákok részére. A mai felgyorsult, információ gazdag világban a vizuális képek által, a filmek kapcsán sugallt tanácsok a veszélyforrásokra vonatkozóan jobban rögzülnek a gyermekekben és hosszútávon érezhető is a hatásuk. A gyermekektől, a szülőktől és a pedagógusok által is folyamatosan pozitív visszajelzések érkeztek részünkre a filmekkel kapcsolatban. Összességében elmondható, hogy az oktatási intézmények szívesen fogadják és várják is a D.A.D.A. oktatókat, a kapcsolattartás közöttük folyamatos, rendszeres.

12 11 Az oktatási intézmények részéről folyamatosan megerősítő visszajelzéseket kapunk, hiszen a pedagógusok úgy ítélik, hogy a programra nagy szükség van, a témakörök az aktuális problémákat dolgozzák fel illetve egy-egy oktatást követően a gyermekek napokig beszélnek a D.A.D.A. órákon szerzett élményeikről, ezt követően az osztályfőnöki órák témáiba is beépíthetőek az elhangzottak. Mivel a D.A.D.A. oktatók az iskolákban rendszeresen jelen vannak, így iskolai rendezvényekre például sportnapra, egészségnapra, gyermeknapra is meghívást, felkérést kapnak, ahol tesztek kitöltésével, kerékpáros mobil kresz pályával, bűnügyi technikai bemutatóval is színesítik a programot. Az Ovizsaru Program Csongrádon és Felgyő községben egy-egy óvodában került megindításra, melyen óvodánként ötven-ötven gyermek vesz részt. Csongrád Rendőrkapitányság rendelkezik nyomkövető és több járőr kutyával is, mely lehetőséget biztosít arra, hogy az iskolai rendezvényeken, falunapokon, különféle városi rendezvényeken színesítsük az említett programokat. Tapasztalatok szerint a gyermekek is és további érdeklődők is kifejezetten élvezik ezen bemutatókat, ezáltal az állampolgárok betekintést nyerhetnek a rendőrség mindennapi tevékenységébe. Csongrád Rendőrkapitányság illetékességi területén 1 fő a rendőrség különleges foglalkoztatási állományában lévő dolgozó végzi a körözési előadói tevékenységet. Feladatkörében eljárva vizsgálja a kiskorúak eltűnésével kapcsolatos bejelentéseket is. Az értékelt időszakban 17 kiskorú eltűnése miatt indítottunk eljárást, melyek közül egy napon belül 9 fő, egy héten belül 4 fő, és 30 napon belül 4 fő gyermek került megtalálásra. Jellemző volt, hogy a gyermekek a nevelőszüleik felügyelete alól vonták ki magukat. Területünkön nevelőintézet nem működik. A Csongrád Rendőrkapitányság illetékességi területén az értékelt időszakban összesen 40 esetben került sor családon belüli erőszak miatt rendőri intézkedésre. Ebből 30 esetben indítottunk bűntetőeljárást. A 40 esetből 5 esetben került sor ideiglenes megelőző távoltartás intézményének alkalmazására a részünkről. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat felé 50 esetben éltünk jelzésadással. A tárgykörben történő bejelentéseket megvizsgálva az állapítható meg, hogy a konfliktushelyzetben élők között az alkalmi elkövetés a gyakoribb. A kiváltó okot tekintve a bántalmazók és a bántalmazottak között gyakran a konfliktuskezelési, illetve konfliktus megoldási gyakorlatok, probléma megoldási technikák hiánya jelentkezik, nem képesek a felek együttműködésre, kompromisszumot kötni és jelentős mértékben manipulálhatóak, befolyásolhatóak. A Belügyminisztérium támogatásával októberében nyertesnek ítélt "Összefogva Csongrád és Szentes biztonságáért" című pályázat során olyan rászoruló személyek részére, akik a várostól távol, esetleg egyedül élnek a tanyájukban 25 darab segélykérő készüléket úgynevezett telefont osztottunk ki. A pályázati összegből december 31.-ig működött a telefonokhoz tartozó szolgáltatás. A civil hírlánc tagjaival való jó együttműködést is igazolja, hogy a minden kiosztott készüléken továbbra is működni fog, hiszen Csongrád Város Önkormányzata anyagilag támogatja a szolgáltatást. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság támogatásával a Csongrád megyei összefogás az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés érdekében című TÁMOP pályázat keretében 50 darab ajtóéket kapott a Csongrád Rendőrkapitányság, mely ékek a rászoruló idős személyek részére kerültek és kerülnek kiosztásra.

13 12 Az elmúlt évben is továbbfolytatott Tanya Program keretében a térségben működő polgárőr egyesületekkel, tanyagondnoki szolgálattal 1912 tanyát látogattunk meg. Az elmúlt év során megrendezésre került a roma tolerancia nap, ahol 25 db ajtóéket, valamint vendégül láttuk a megelőzési programokon résztvevőket. A Csongrád Rendőrkapitányság nyugállományba vonult dolgozóinak nyugdíjas-találkozót szerveztünk, melyen 30 korábbi dolgozónk jelent meg. Közbiztonsági Egyeztető Fórumot szeptemberében tartottunk, melyen valamennyi társszerv képviseltette magát. Az önkormányzatok, járási hivatal rendezvényein minden esetben képviseltettük magunkat kutyás, illetve kerékpáros bemutatók megtartásával. Közigazgatási eljárás keretében évben vizsgált olyan rendkívüli haláleset nem történt, ahol a halál bekövetkezését kábítószer túladagolásként valószínűsítették. Csongrád Rendőrkapitányság a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények megelőzése érdekében a bűnmegelőzési tanácsadó rendszeresen tartotta a kapcsolatot a területünkön lévő általános és középfokú oktatási intézmények vezetőivel, oktatóival. Igény szerint megelőzési napok megtartására is sor került Az elmúlt időszakban kiemelt figyelmet fordítottunk a discok és egyéb a fiatalok által látogatott szórakozóhelyekre is. Portyaszolgálatokat tartottunk, melyek során ellenőrzés alá vontuk az ismertebb fiatalok által látogatott szórakozóhelyeket. Ezen akciók elsődlegesen a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények felderítésére irányultak, melynek jelentős prevenciós hatása érezhető volt. A társadalmi összefogás jegyében Csongrád város Ifjúsági terén, mely egyben egy közösségi tér is, Csongrád Város Önkormányzata és a MARS Magyarország Kisállateledel Gyártó Kft. pénzügyi támogatásával év során létrejött egy ún. kresz pálya a gyermekek részére, melynek kivitelezéséhez, megtervezéséhez szakmai segítséget a Csongrád Rendőrkapitányság is nyújtott. Mindhárom szervezet munkatársai részt vettek a pálya kialakításában, a parkosításban, ezzel is közösen összefogva a város gyermekeiért. A pályán több alkalommal különféle rendezvények keretében oktattuk a gyermekeket a helyes közlekedés szabályaira. Felkérések alapján oktatási intézményekben tanórai keretben 364 órában 329 fő részvételével balesetmegelőzési órák megtartására is sor került, melynek során felhívtuk a biztonságos közlekedés szabályaira a gyermekek figyelmét. Területünkön minden általános iskolában működik az Iskola rendőre program. Az iskolarendőr feladatkört a körzeti megbízottak látják el, akik 9 általános iskolában igyekeznek a fiatalok körében kialakuló feszültségek és konfliktusok által generált jogellenes cselekmények megelőzésében és megszüntetésében intézkedni, valamint irányt mutatni és jó példával szolgálni a fiatalok jogkövető magatartásának elősegítése érdekében. Az iskola rendőrök az oktatási intézmények vezetővel, oktatóival rendszeresen tartják a kapcsolatot, így egy esetleges probléma esetén azonnal tudnak reagálni. IV. ÖSSZEGZÉS Feladatainkat a tárgyévben is törvényes eszközökkel, az emberi jogok tiszteletben tartásával végeztük, sikerült elérnünk azon célkitűzéseinket, amely az ismertté vált bűncselekmények számának jelentős növekedésének megakadályozására irányultak. Az előttünk álló év vonatkozásában célunk a bűn- és baleset-megelőzési tevékenységünk jó színvonalon való fenntartása.

14 13 A járásban élő lakosok, illetve az ide látogatók részére továbbra is kiegyensúlyozott közbiztonságot kívánunk szavatolni. Folytatjuk az Országos Rendőr-főkapitányság, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság által meghirdetett programok végrehajtását. A Csongrád Rendőrkapitányság gyors reagáló képességét továbbra is fenntartjuk. Kiemelt figyelmet fordítunk a hatékony új megoldások, módszerek felkutatására, bevezetésére a napi munkavégzés során az eredményesség fenntartása, javítása érdekében. Kiemelt feladataink: A évi országgyűlési képviselő választásra, az európai parlament tagjainak választásával, a helyi önkormányzati képviselők, és polgármesterek, illetve a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásával kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtása, a választások zavartalan lebonyolításának elősegítése. Települések közbiztonságának fenntartása és javítása, fokozott figyelemmel a kistelepülések és külterületek rendjére és az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló jogsértések elleni fellépésre. A személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek számának csökkentését elősegítő baleset-megelőzési és rendőri tevékenység biztosítása Az illegális migráció elleni eredményes és hatékony fellépést biztosító határőrizeti, határforgalmi és mélységi ellenőrzési feladatok követelményszintű végrehajtása. Az ESR-112 projekt megvalósítását követően a kialakított új rendszerek előírások szerinti eredményes és hatékony működtetése. Csongrád, március 21. Dr. Koncz József r. alezredes kapitányságvezető

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22.

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22. Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes 217. február 22. Az Egri Rendőrkapitányság megítélése az önkormányzati felmérések alapján 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 3,99 4,18 4,3 214. év 215. év 216. év

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kiemelt célkitűzések A polgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni fellépés; Időskorúak

Részletesebben

1 32 9 658 9 924 7 962 5 82 5 139 22 958 23 591 25 763 21 21 19 639 14 891 24,9 2, 17,1 24,2 25,4 31,6 36 12 41 983 46 726 32 621 31 319 26 551 2 928 3 392 3 753 2 678 2 566 2 165 Összes bűncselekmény

Részletesebben

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015.

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015. 1 Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 215. VI. Hogyan minősíti összességében a településen végzett rendőri tevékenységet? kérdésre adott válaszok megoszlása (értékelési skála 1 5) 211 2,96% 18,65%

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület!

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület! Ügyszám: 14050/1058/2013. ált. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY Cím: 7500 Nagyatád Zrínyi u.7. / Pf.:14. Tel :82/553-210 / BM: 03-23/55-11 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu T Á J É K

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról Gyulai Rendőrkapitányság 5700 Gyula, Béke sugárút 51. Pf.:67. Tel: 06-66/361-644 Fax: 06-66/361-644 e-mail: gyula.rk@bekes.police.hu Ügyszám: 04030/2089/2012/ ált. Tisztelt Képviselő-testület! T Á J É

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 14050/2017/2014/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt"

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években Tájékoztató az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a 2004-2008. években 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási

Részletesebben

Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek

Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek Érkezett feljelentések száma Szekszárd (ügyforgalmi) 32 31 3 29 28 27 26 25 3137 375 36 38 2778 28 29 21 211 212 Nyomozás elrendelések száma Szekszárd (ügyforgalmi)

Részletesebben

6600 43. 42. 63/561-311, 63/561-330 BM 33/42-80 BM

6600 43. 42. 63/561-311, 63/561-330 BM 33/42-80 BM SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu Szám: 06050/1254/2015

Részletesebben

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2014.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

Ügyszám: 14050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt" Tárgy: Beszámoló Hiv.szám: 985/2013. Ügyintéző: Baranyai Gábor r. őrgy. Tisztelt Jegyző Úr!

Ügyszám: 14050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: Nyílt Tárgy: Beszámoló Hiv.szám: 985/2013. Ügyintéző: Baranyai Gábor r. őrgy. Tisztelt Jegyző Úr! RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 880 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/71-00 / BM: 03-23/27-2 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 1050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt" Tárgy:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó R e n d ő r k a p i t á n y s á g Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs S z a r v a s 55 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 BM:3/33/5-7 Fax: 5-7 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu

Részletesebben

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police. 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2015.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

Hajdúnánási Rendőrkapitányság

Hajdúnánási Rendőrkapitányság Hajdúnánási Rendőrkapitányság 48 Hajdúnánás, Dorogi út 78. Tel.: 52/57-5 Fax.: 52/57-51 BM tel.: 32/53- Fax.: 32/53-21 e-mail: vinczeig@hajdu.police.hu Szám: 96-/23-3/215. ált. B E S Z Á M O L Ó Polgár

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó SOPRONI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E H-9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 5. Telefon/Telefax: 0036-99-314-048 BM Telefon: (21)-46-40, (21)-46-41, BM Telefax: (21)-46-07 E-mail: sopronrk@gyor.police.hu

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Hajdúnánás, 2014. április 17. Dr. Vincze István r. alezredes rendőrségi tanácsos mb. kapitányságvezető

B E S Z Á M O L Ó. Hajdúnánás, 2014. április 17. Dr. Vincze István r. alezredes rendőrségi tanácsos mb. kapitányságvezető Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Hajdúnánás Rendőrkapitányság 4080 Hajdúnánás, Bocskai út 26-28. Tel.: 52/570-050 Fax.: 52/570-051 BM tel.: 32/53-00 Fax.: 32/53-21 e-mail: vinczeig@hajdu.police.hu

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a Tájékoztató az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a 2003-2007. években BUDAPEST 2008. év Kiadja: a Legf bb Ügyészség Számítástechnika-

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz.

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz. E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a 2.sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Beszámoló Ordacsehi közbiztonsági helyzetéről Előadó: Dr.

Részletesebben

'LGJ. számú előterjesztés

'LGJ. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 'LGJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a térfigyelő rendszer működésének gyakorlati tapasztalatairól szóló tájékoztatóról

Részletesebben

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 1 BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 2 B E V E Z E T É S A Balatonalmádi Rendőrkapitányság az elmúlt

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a 2012. évi bűnözésről Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 1217-0046 - 3 - I. A BŰNÖZÉS TERJEDELME

Részletesebben

Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police.

Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police. Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police.hu Szám: 17020/900/2014.-ált. Beszámoló Hőgyész közbiztonsági helyzetéről,

Részletesebben

Füzesabonyi Rendőrkapitányság Vezetője 3390 Füzesabony, Baross út 14. Tel.: (36)/ , Fax: (36)

Füzesabonyi Rendőrkapitányság Vezetője 3390 Füzesabony, Baross út 14. Tel.: (36)/ , Fax: (36) Füzesabonyi Rendőrkapitányság Vezetője 3390 Füzesabony, Baross út 14. Tel.: (36)/ 341-944, Fax: (36) 341-944 BM tel.: (31) 40-11, BM fax: (31) 40-35 e-mail:kovacsj@heves.police.hu Szám:10020-1299 / 2014.ált.

Részletesebben

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu Ügyszám: 19060/6298-1/2014. ált. Az Ajkai Rendőrkapitányság beszámolója Halimba község

Részletesebben

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 6400-Kiskunhalas, Mártírok útja 25., Pf.: 3. : 06-77/423-255 BM : 03-33/68-10, Fax: 03-33/69-48 E mail:molnárl@bacs.police.hu Szám: 03060-6301/2014. Ált.

Részletesebben

KOZÁRMISLENY VÁROS ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL

KOZÁRMISLENY VÁROS ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL RENDŐRKAPITÁNYSÁG PÉCS KAPITÁNYSÁGVEZETŐ B E S Z Á M O L Ó KOZÁRMISLENY VÁROS. ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL Cím:

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Pilis város

B E S Z Á M O L Ó. Pilis város PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 2200 Monor, Kossuth L. utca 86., : 29/410-367, BM : 30-322 Levelezési cím : 2200 Monor, Pf. 5. E-mail: monorrk@pest.police.hu Szám:13050/453-10/2015.

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről. Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba jegyző

Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről. Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba jegyző Előterjesztés Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 21-i ülésére Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Csongrádi Kistérség közrendjének és közbiztonságának alakulásáról RENDŐRKAPITÁNYSÁG CSONGRÁD. Szám: 06020-1026/1/2010. ált. 2010.

BESZÁMOLÓ. Csongrádi Kistérség közrendjének és közbiztonságának alakulásáról RENDŐRKAPITÁNYSÁG CSONGRÁD. Szám: 06020-1026/1/2010. ált. 2010. RENDŐRKAPITÁNYSÁG CSONGRÁD 664 Csongrád Pacsirta u. 1-5. /Fax: /63/ 571-51 Szám: 62-126/1/21. ált. BESZÁMOLÓ Csongrádi Kistérség közrendjének és közbiztonságának alakulásáról 21. 1 T a r t a l o m j e

Részletesebben

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 2004 2012. ÜGYÉSZSÉG M AG YARORSZÁ G KÖZZÉTESZI: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Budapest, 2013. Bűncselekmények 2004 2006 2008 2010 2012 Összes regisztrált bűncselekmény 418 883 425 941

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Kardoskút község. közrendjének és közbiztonságának 2008. évi helyzetéről. Szám: 04050/2781-1/2009.ált.

B E S Z Á M O L Ó. Kardoskút község. közrendjének és közbiztonságának 2008. évi helyzetéről. Szám: 04050/2781-1/2009.ált. OROSHÁZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉS RENDÉSZETI OSZTÁLY Orosháza, Szabadság tér 2. Pf: 111 Tel: (68) 411-344 IRM (33) 55-40 Fax: 55-01 E-mail: oroshaza.rk@bekes.police.hu Szám: 04050/2781-1/2009.ált.

Részletesebben

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY : 8300 Tapolca, Ady Endre utca 2. 8301 Tapolca Pf.: 125 : +36/87/412-322 Fax:+36/87/412-322 E-mail cím : horvathjozseftapolca@veszprem.police.hu Szám:19040/

Részletesebben

Tárgy: beszámoló megküldése Hiv.szám: - Ügyintéző: Balogh Szabó Imre r.alezredes Tel.: 42-80

Tárgy: beszámoló megküldése Hiv.szám: - Ügyintéző: Balogh Szabó Imre r.alezredes Tel.: 42-80 SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu Szám: 06050/1289-2/2013

Részletesebben

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 2200 Monor, Kossuth L. utca 86., : 29/410-367, BM : 30-322 Levelezési cím : 2200 Monor, Pf. 5. E-mail: monorrk@pest.police.hu Szám:

Részletesebben

A d a t g y ű j t é s - A d a t á t v é t e l. Belügyminisztérium. 2. melléklet. Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök.

A d a t g y ű j t é s - A d a t á t v é t e l. Belügyminisztérium. 2. melléklet. Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök. 1219 Tűzeseti és műszaki mentési statisztika (1) Műszaki mentések területi egységek és a műszaki mentések helye szerint (2) Tűzesetek területi egységek és a tűz helye szerint (3) Tűzesetek, műszaki mentések

Részletesebben

Szarvasi Rendőrkapitányság BESZÁMOLÓ. Ecsegfalva község évi közbiztonságának helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről

Szarvasi Rendőrkapitányság BESZÁMOLÓ. Ecsegfalva község évi közbiztonságának helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről Szarvasi Rendőrkapitányság Száma: 060/2509116.Ált. A beszámolót előterjesztésre alkalmasnak tartom: 7 Ityan Sandor. ez~ des rendőrségi főt~ ~ os kapitányság. ~ ~. BESZÁMLÓ 15. évi közbiztonságának helyzetéről,

Részletesebben

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében Kiss Csaba r. alezredes ORFK- Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály vezetője, ORFK OBB főtitkára A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Szám: A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Készült: az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998 (XII.30.) Korm. rendelet 2. 18. pontja

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

Az egyesület teljes létszáma 30 fő, mely 22 rendes és 8 tiszteletbeli tagból áll össze. Február hónapban 2 fő felvételére került sor.

Az egyesület teljes létszáma 30 fő, mely 22 rendes és 8 tiszteletbeli tagból áll össze. Február hónapban 2 fő felvételére került sor. VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó Szám: 19040-938/2012 ált. TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG :8300 Tapolca, Ady Endre utca 2., 8301 Tapolca, Pf.:125. +36/87/412-322, Fax: +36/87/412-322 e-mail: rauszi@veszprem.police.hu Jóváhagyom: Rausz István

Részletesebben

Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07

Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07 Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07 Szám: 09010/ /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Uzonyi Attila r. ezredes kapitányságvezető

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház. Szám: /1501-1/2014. ált.

Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház. Szám: /1501-1/2014. ált. Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház Szám: 09030-0/1501-1/2014. ált. BESZÁMOLÓ HAJDÚHADHÁZ KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 2013. ÉV 2. oldal PREAMBULUM A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság illetékességi területe

Részletesebben

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG Szám: 06050/4825/2013 Ált. SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu

Részletesebben

Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police.

Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police. Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police.hu Szám: 06040/ /2015.ált. B E S Z Á M O L Ó Makó város közrendjének

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó R e n d ő r k a p i t á n y s á g Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs S z a r v a s 551 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 BM:3/33/52-7 Fax: 52-71 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu

Részletesebben

Összes regisztrált bűncselekmény

Összes regisztrált bűncselekmény Bűncselekmények Összes regisztrált bűncselekmény 420 782 418 883 425 941 408 407 447 186 Vagyon elleni bűncselekmény összesen 1/ 283 664 262 082 260 147 265 755 273 613 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó Szám: RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY /2011. ált. Jóváhagyom: Regdon László r.alezredes mb. rendőrkapitány B E S Z Á M O L Ó Monoszló község

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének június 23-ai ülésére. 2. napirend

ELŐTERJESZTÉS. Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének június 23-ai ülésére. 2. napirend ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. június 23-ai ülésére 2. napirend Tárgya: Beszámoló a város közrendjéről és közbiztonságáról. Előadó: Zahorecz Sándor r. alezredes, Körmöndi

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése i X. kerületi Rendőrkapitányság?nnQ < P n i c Vezetője.{""L^l?. * 1102, Harmat u. 6-8. 3 1475, Pf. 31. S 36 (1) 263-7200 /50-100 Főváros

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a Makói Rendőrkapitányság évi munkájáról

B E S Z Á M O L Ó. a Makói Rendőrkapitányság évi munkájáról Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. Telefon/Fax : (62) 511-260, 511-262 BM: 33 10-77 Szám: 06040/611/2010.ált. B E S Z Á M O L Ó a Makói Rendőrkapitányság 9. évi munkájáról Bevezetés A Makói

Részletesebben

M Ó R A H A L M I R E N D Ő R Ő R S

M Ó R A H A L M I R E N D Ő R Ő R S Rendőrkapitányság Szeged M Ó R A H A L M I R E N D Ő R Ő R S : Mórahalom, Kölcsey F. u. 2/b. Pf: 447. 6782. : 06-62-581-040, 562-400/47-80, : 581-041/47-49 Szám: 06010/8794/2014. ált. BORDÁNY KÖZSÉG KÖZRENDJE,

Részletesebben

VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Dorogi Rendőrkapitányság

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Dorogi Rendőrkapitányság Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Dorogi Rendőrkapitányság 2510 Dorog, Mátyás király utca 1. Pf.: 1. tel.:33/512-770 BM: /21/56-50 fax: 21/56-85 e-mail: krasulaj@komarom.police.hu Szám: /2013.ált.

Részletesebben

Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma évek statisztikai kimutatása Bonyhádi Rendőrkapitányág

Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma évek statisztikai kimutatása Bonyhádi Rendőrkapitányág Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma 2-2. évek statisztikai kimutatása Biztonsági intézkedések száma 2-2. évek statisztikai kimutatása 4 4 3 3 2 2 9 2. év 2. év 22. év

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr! A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 2006. évben is igyekezett fő feladatait, célkitűzéseit, terveit teljesíteni. Ehhez alapvetően biztosítottak voltak

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 14-i ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2010. évi tevékenységéről Előterjesztő:

Részletesebben

Szám: /2011. RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY KMB ALOSZTÁLY MEDINA KÖRZETI MEGBÍZOTT J E L E N T É S Medina község 2011. évi bűnügyi és közrendvédelmi helyzetéről Jelentem, hogy Medina

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselőtestületének

B E S Z Á M O L Ó Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselőtestületének Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság Fonyód : 8640 Fonyód, Vitorlás u. 2. Pf. 88 /Fax: 06/85/560-990 : fonyodrk@somogy.police.hu Szám: 14030/4443/2013. ált. B E S Z Á M O L Ó Lengyeltóti

Részletesebben

Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője

Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője A polgárőrség szerepe a közrend biztosításában, a bűncselekmények megelőzésében a tanyás térségben Szarvason. A rendszerváltáskor jelentős gazdasági

Részletesebben

HAVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013. április

HAVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013. április VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/468-1/2011/I. Üi.: Dr. Debrey Attila/Kovács Gábor Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A gyermekek védelmére

Részletesebben

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója

Részletesebben

a 2010. év április 28. -i Enying Város Önkormányzat Testületi ülésére

a 2010. év április 28. -i Enying Város Önkormányzat Testületi ülésére SZÉKESFEHÉRVÁR RENDŐRKAPITÁNYSÁG ENYINGI RENDŐRŐRS 8130. Enying, Kossuth u. 26. Tel. 22/372-646, IRM. tel. 22/2433, Fax: 22/2433 Szám: 07010-305-5829/19/3/2010. Jóváhagyom: (:Dr. Csizek Tibor r. ezredes

Részletesebben

A gyermekek közlekedés-biztonságával kapcsolatos ORFK-OBB kampányok, programok

A gyermekek közlekedés-biztonságával kapcsolatos ORFK-OBB kampányok, programok Berzai Zsolt r. őrnagy kiemelt főreferens ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály Tel.: +36-1-443-5690 berzaizs@orfk.police.hu A gyermekek közlekedés-biztonságával

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2011. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 3 I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2010-ben

Részletesebben

KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TISZAKÉCSKE RENDŐRŐRS

KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TISZAKÉCSKE RENDŐRŐRS KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TISZAKÉCSKE RENDŐRŐRS 6060 Tiszakécske Béke u. 167. szám. Tel.:76/441-155 BM: 33/33-46 Fax:76/441-155 BM: 33/36-53 E mail: tkrendorors@gmail.com Szám: /2012. Jóváhagyom: Rigó

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről Általános rész Büntető

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD. Beszámoló. a Szekszárdi Rendőrkapitányság évben végzett munkájáról. Szekszárd 2015.

RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD. Beszámoló. a Szekszárdi Rendőrkapitányság évben végzett munkájáról. Szekszárd 2015. RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD Szám: 7/ 852/25. ált. A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének

Részletesebben

VEZETŐJE Dr. Hajdú Antal r. ezredes rendőrségi főtanácsos

VEZETŐJE Dr. Hajdú Antal r. ezredes rendőrségi főtanácsos BÉKÉSCSABAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE Dr. Hajdú Antal r. ezredes rendőrségi főtanácsos 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 1-3. (66) 444-329 BM: (33) 20-55 fax: városi:66/523-700, BM:(33) 24-46 e-mail: hajdu.antal@bekes.police.hu

Részletesebben

Személyes megbeszélésünk szerint megküldöm a megbeszélt adatokat.

Személyes megbeszélésünk szerint megküldöm a megbeszélt adatokat. Budaörs Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezető Iktatási szám: Tárgy: Közös szolgálatok Tisztelt Osztályvezető Úr! Személyes megbeszélésünk szerint megküldöm a megbeszélt adatokat. 2010. november

Részletesebben

Bevezetés. I. Vezetés, irányítás

Bevezetés. I. Vezetés, irányítás Bevezetés A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény szerint a rendőrkapitány vagy képviselője évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének

Részletesebben

BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga

BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga XV. Fejezet Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények 160. Emberölés 161. Erős felindulásban elkövetett emberölés

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó K E R E K E G Y H Á Z A VÁROS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL, A KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN 2014

B E S Z Á M O L Ó K E R E K E G Y H Á Z A VÁROS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL, A KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN 2014 Szám: 03010 / 4745 /2015. ált. Jóváhagyom: Kerti István r. alezredes rendőrségi tanácsos kapitányságvezető B E S Z Á M O L Ó K E R E K E G Y H Á Z A VÁROS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL, A KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESÜLET 2016. március 30-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 30.

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESÜLET 2016. március 30-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 30. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESÜLET 2016. március 30-i rendes ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 30. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Az előterjesztést készítette: Gállné

Részletesebben

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/ /13-91 fax: /10-19 : 8201 Vp. Pf: 80

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/ /13-91 fax: /10-19 : 8201 Vp. Pf: 80 VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY 8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/428-022/13-91 fax: 428-022/10-19 : 8201 Vp. Pf: 80 veszpremrk@veszprem.police.hu Szám: 19010/ /2014. ált. Jóváhagyom: Dr. Ipsits Csaba r. alezredes

Részletesebben

Beszámoló a Közterület-felügyelet működéséről

Beszámoló a Közterület-felügyelet működéséről Beszámoló a Közterület-felügyelet működéséről Ózd, 2012. június 21. Előterjesztő: Ügyrendi Igazgatási és Rendészeti Bizottság Elnöke Előkészítő: Közterület-felügyelet vezetője Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra Veszélyes árúk közúti szállításának ellenőrzése 28-ban A veszélyes áruk szállítása jelentőségének növekedésével, összetett kockázati viszonyaival évek óta egyre preferáltabbá válik az Európai Uniós és

Részletesebben

Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről

Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről A bűnmegelőzés és az áldozattá válás megelőzése elsősorban állami,

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészeti Igazgatási Szak Közlekedésrendészeti Szakirány Rendészeti Igazgatási Szak Közrendvédelmi Szakirány Szakirányfelelős: Dr. Major Róbert r.

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZENTES

RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZENTES RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZENTES Szám: 65-976/9 Ált. BESZÁMOLÓ Szentes város közrendjének és közbiztonságának alakulásáról Védd meg a rendet, és a rend is megvéd téged Aquinói Szent Tamás 1 TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. az ügyészi szervek évi büntetőjogi ügyforgalmáról A BÜNTETŐJOGI SZAKTERÜLETI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI

T Á J É K O Z T A T Ó. az ügyészi szervek évi büntetőjogi ügyforgalmáról A BÜNTETŐJOGI SZAKTERÜLETI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI T Á J É K O Z T A T Ó az ügyészi szervek 2011. évi büntetőjogi ügyforgalmáról A BÜNTETŐJOGI SZAKTERÜLETI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI A büntetőjogi szakterületen iktatott ügyiratok száma a 2010. évi 952 877-ről

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. április 14. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/205- /2013. E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

Szabálysértési előkészítő eljárások január szeptember 30. közötti időszak statisztikai kimutatása

Szabálysértési előkészítő eljárások január szeptember 30. közötti időszak statisztikai kimutatása Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Főigazgatóság Szabálysértési előkészítő eljárások 2016. január 01. - 2016. szeptember 30. közötti időszak statisztikai kimutatása A dinamikus működésű Netzsaru

Részletesebben

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma HEVES MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 3300 Eger, Eszterházy tér2. Telefon: (36) 522-111/11-95, BM: 31/11-95 A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési

Részletesebben

Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó

Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó BALATONFÜRED RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY Szám: 19070/4186-2/2016. ált Jóváhagyom: Regdon László r. ezredes rendőrkapitány B E S Z Á M O L Ó Aszófő község közbiztonsági

Részletesebben

- B E S Z Á M O L Ó -

- B E S Z Á M O L Ó - - B E S Z Á M O L Ó - Hajdúhadházi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület A Hajdúhadház Város Önkormányzata által 2015. évben nyújtott támogatás felhasználásról Tisztelt Képviselő-testület! A Hajdúhadházi Polgárőr

Részletesebben

Beszámoló az Ózdi Rendőrkapitányság 2015-ben végzett munkájáról

Beszámoló az Ózdi Rendőrkapitányság 2015-ben végzett munkájáról Beszámoló az Ózdi Rendőrkapitányság 2015-ben végzett munkájáról Ózd, 2016. április 28. Előterjesztő: Dr. Varga László Ózdi Rendőrkapitányság vezetője Szám: 05070-14481/2015. Ált. ÓZDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. A Dunaharaszti Rendőrőrs évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó. A Dunaharaszti Rendőrőrs évi tevékenységéről PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG SZIGETSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG DUNAHARASZTI ŐRS Szám: 13130/393/2016.ált Jóváhagyom: Dr. Csipler Norbert r. ezredes Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetője B

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a közbiztonság helyzetéről, a. Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság

BESZÁMOLÓ. a közbiztonság helyzetéről, a. Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Száma: 12000-608/8/2015. ált. NÓGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BESZÁMOLÓ a közbiztonság helyzetéről, a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZENTES

RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZENTES RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZENTES Szám: 06050-854/2010 Ált. BESZÁMOLÓ Szentes város közrendjének és közbiztonságának alakulásáról Egység a legfontosabb dologban, sokféleség a fontos dolgokban G.W.Bush 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/ /13-91 fax: /10-19 : 8201 Vp. Pf: 80

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/ /13-91 fax: /10-19 : 8201 Vp. Pf: 80 VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY 8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/428-022/13-91 fax: 428-022/10-19 : 8201 Vp. Pf: 80 veszpremrk@veszprem.police.hu Szám: 19010/../2016. ált. Jóváhagyom: Dr. Ipsits Csaba r.

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY NYÍRMADA RENDŐRŐRS

VÁSÁROSNAMÉNY RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY NYÍRMADA RENDŐRŐRS VÁSÁROSNAMÉNY RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY NYÍRMADA RENDŐRŐRS 4564 Nyírmada, Honvéd u.8/a Tel. BM: (03/326469) Városi: (06/45492063) Fax. BM: (03/326468) Városi: (06/45492063) Email: Tothtiborvn@szabolcs.police.hu

Részletesebben

E-mail: szolnokrk jasz.police.h a BESZÁMOLÓ

E-mail: szolnokrk jasz.police.h a BESZÁMOLÓ . i SZOLNOKI RENDŐRKAPITÁNYSÁG POUCE KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY ~. P 5000 Szolitol, Dr. Sebestéiiy Gyula Út 5. ~: 5006 Szolnok Pf.:5. POLICE : 567520-871 ~:567520-873 BMg: 32718-71

Részletesebben