KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből."

Átírás

1 KIVONAT Kiskunhalas Város Képviselő-testületének december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. 344/2007. Kth Önkormányzati közoktatási intézményrendszer minőségirányítási programjának módosítása. H a t á r o z a t Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a melléklet szerint egységes szerkezetben jóváhagyja az ÖNKORMÁNYZATI közoktatási intézményrendszer MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK módosítását. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Várnai László polgármester A Képviselő-testület jelen határozatáról értesülnek: Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix főmunkatárs Önkormányzati intézmények vezetői Határidő: azonnal Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző k.m.f. Dr. Várnai László sk. Dr. Ferenczi Mária sk. Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: Hunyadi Péter sk. Szabó Károly sk. Kivonat hiteléül: december 4.

2 ÖNKORMÁNYZATI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖMIP

3 Kiskunhalas Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix Mester Sándor KÉSZÜLT: november

4 TARTALOMJEGYZÉK I. FENNTARTÓI MINŐSÉGPOLITIKA HELYZETELEMZÉS AZ INTÉZMÉNYRENDSZERREL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOK 3 3. AZ EGYES INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK ÉS MINŐSÉGCÉLOK A. Óvodai nevelés B. Általános iskolai nevelés-oktatás C. Középfokú nevelés-oktatás Gimnázium Szakközépiskola D. Kollégiumi nevelés II. MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYRENDSZER IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FENNTARTÓI SZABÁLYOZÁSOK A TERVEZÉSI FOLYAMATOK SZABÁLYAI A. Oktatásirányítási szakmai tervezés B. Intézményi költségvetés tervezése C. Intézményi felújítások tervezése A FENNTARTÓI ELLENŐRZÉSEK RENDJE SAJÁT FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNYEKBEN A. Törvényességi ellenőrzés B. Szakmai ellenőrzés C. Pénzügyi ellenőrzés A TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉS RENDJE MÁS FENNTARTÓ INTÉZMÉNYEIBEN AZ INTÉZMÉNY ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDJE A. Működés hatékonysága B. Szakmai eredményesség C. Magasabb vezetők teljesítményének értékelése D. Országos kompetenciamérés eredményeinek értékelése E. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység F. Tanuló- és gyermekbalesetek megelőzését érintő intézkedések KOORDINÁCIÓ RENDJE A KAPCSOLÓDÓ TERÜLETEKKEL A. Gyermek- és ifjúságvédelem B. Szociálpolitika C. Munkaerő-gazdálkodás D. Közművelődés E. Egészségügy MELLÉKLETEK

5 PREAMBULUM Az önkormányzat tulajdonosi szerepének egyik fontos eleme az intézményekben folyó oktatási szolgáltatási tevékenység eredményességéért és színvonaláért való felelősség. A jelenlegi rendszer egyik hiányossága, hogy bár az önkormányzat kialakította saját tevékenységére irányuló minőségfejlesztési rendszerét, ez azonban nem hat ki az intézményfenntartói szerep ellátására. Ezt a hiányosságot kívánja pótolni e program meghatározva az általa működtetett intézményekre vonatkozó minőségpolitikát és minőségfejlesztési rendszert. I. FENNTARTÓI MINŐSÉGPOLITIKA 1. HELYZETELEMZÉS A önkormányzat kötelező feladata az óvodai ellátás, az általános iskolai nevelés-oktatás, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozóknak nyújtandó szolgáltatás, továbbá a sajátos nevelési igényű gyermekekről, tanulókról való gondoskodás, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján a többi gyermekkel, tanulóval együtt foglalkozathatók óvodában, iskolában. Kiskunhalas Város Önkormányzata a kötelező óvodai szolgáltatást az alábbi három óvodaigazgatóság vezetésével működő kilenc óvodai intézményegység fenntartásával biztosítja: Bóbita Óvoda és Bölcsőde; Napsugár Óvodák és Bölcsőde; Százszorszép Óvodák; Nemzeti, etnikai kisebbségi nevelést végez az Napsugár Óvodák és Bölcsőde és a Bóbita Óvoda és Bölcsőde. Ez utóbbi óvoda a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásában is részt vesz. A kötelező általános iskolai nevelést-oktatást az önkormányzat által fenntartott következő négy általános iskola működtetésével biztosítjuk: Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola; Felsővárosi Általános Iskola; Kertvárosi Általános Iskola; Szűts József Általános Iskola. Mindegyik általános iskola ellátja a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó tanulók nevelését-oktatását. Önként vállalt feladatként ellátunk kollégiumi és középiskolai neveléstoktatást. Mindkét szolgáltatást biztosítja a II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium. Kizárólag középiskolai nevelést-oktatást lát el a Bibó István Gimnázium. Önálló intézményként a Bernáth Lajos Kollégium végez kollégiumi ellátási feladatokat. 1/27

6 A Képviselő-testület döntése alapján önkormányzatunk közoktatási megállapodást kötött óvodai nevelési feladatok ellátására a Kiskunhalasi Református Egyházközséggel, melynek fenntartásában működik a Kiskunhalasi Református Kollégium Ökumenikus Óvodája. Hasonló döntés alapján kötött közoktatási megállapodást önkormányzatunk a Kalocsa-Kecskemét Érseki Hatósággal a Szent József Katolikus Általános Iskola működtetésére. A város középiskolai és kollégiumi szolgáltatásának ellátásában részt vesz további két középiskola: a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Garbai Sándor Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma, illetve a Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Logopédiai Szakszolgálata és Nevelési Tanácsadója gyógypedagógiai ellátást végez azon sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók vonatkozásában, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján a többi gyermekkel, tanulóval együtt nem foglalkozathatók óvodában, iskolában. A Logopédiai Szakszolgálat az intézményben végzett munkán túl Kiskunhalas és kistérségében is ellát logopédiai szakszolgálati feladatokat. A Nevelési Tanácsadó tagintézménye a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek rehabilitációját végzi, továbbá iskolakezdéshez szakvéleményt készít. Konduktív pedagógiai nevelést-oktatást ellátó intézmény a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Konduktív Pedagógiai Intézete és Szakszolgálata. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kiskunhalasi Alapfokú Művészetoktatási Intézménye művészeti nevelést és oktatást folytat. A Református Pedagógiai Szakszolgálat korai fejlesztési és gondozási feladatokat végez, illetve a képzési kötelezettségben részt vevő gyermekek számára fejlesztő felkészítést szervez. Az önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények nevelési, pedagógiai programjának jóváhagyása után az önkormányzat biztosítja a program végrehajtásának feltételeit, majd értékeli az abban meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka eredményességét. Az oktatás eredményességének meghatározása, értékelése egy rendkívül összetett folyamat. E tevékenységet önkormányzatunk jelenleg a következők szerint végzi: A tervezésben és értékelésben használt legjellemzőbb minőségmutatók a következők: gyermekek/tanulók és pedagógusok aránya, egy tanulóra jutó óraszám, átlagos osztály- és csoportlétszám, beiskolázási mutatók, tanulói létszámcsökkenési arány, gyermekek/tanulók és helyi lakosság aránya, napközis tanulók aránya, egy tanulóra jutó szakmai működési költség, továbbtanulási mutatók, érettségi vizsgákon, nyelvvizsgákon és versenyeken eredményes tanulók aránya. Országos kompetenciamérés keretében évente elvégzett tanulói képességek, készségek, teljesítmények pedagógiai mérése, értékelése 2/27

7 kiterjedt az anyanyelvi és matematika alapkészségek fejlődésének vizsgálatára. A közoktatási intézmények vezetőinek szakmai munkaközössége, illetve az egyes intézménytípusok szerinti vezetői munkaközösségek működésének célja az intézmények közötti kapcsolatok elmélyítése és a szakmai koordináció javítása. Elsősorban szakmai szempontok erősítését szolgálja az intézményvezetői pályázatok elbírálásakor elvégzett szakértői ellenőrzés, értékelés. Az elvégzett nem rendszeres- törvényességi ellenőrzések az intézmény működésének egy-egy meghatározott részterületére terjednek ki. Az intézmények önértékelése a fenntartó által meghatározott rendszerben történik. A partnerközpontúság elve alapján lényeges szempontnak tartjuk az iskolai munka értékelésében, hogy az iskolahasználók (szülők, diákok) mennyire vannak megelégedve az iskolai szolgáltatásokkal. Ennek érdekében külső, független kutató céggel időközönként reprezentatív mintavétellel elégedettségi klientúra-vizsgálatot végzünk. Országos vizsgálatok igazolták, hogy az önkormányzatok az oktatás minőségét nagymértékben befolyásolhatják, ha meghatározzák az általuk fenntartott intézményekkel szemben támasztott elvárásokat. Eszerinti működtetésre létrehoz egy olyan rendszert, amely folyamatosan figyelemmel kíséri az intézményekben folyó munka eredményességét és hatékonyságát annak érdekében, hogy a tapasztalatokat visszacsatolja a nevelő-oktató és intézményvezetési munkába, továbbá a fenntartói tervező tevékenységbe. E minőségirányítási rendszer garantálja az oktatásirányítás folyamatszerű, PDCA (tervezés, végrehajtás, ellenőrzés, értékelés) ciklus szerinti működését. 2. AZ INTÉZMÉNYRENDSZERREL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOK Az intézményválasztással kapcsolatban az alkotmányos jogoknak és kötelezettségeknek megfelelően három elvet kívánunk biztosítani: a tankötelezettség teljesítését, a körzeti ellátás biztosítását és a szabad iskolaválasztás feltételeinek fenntartását. Önkormányzatunk kiemelt feladatnak tekinti a gyermekek, tanulók közvetlen vagy közvetett- hátrányos megkülönböztetésének tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényesítését. Emellett pozitív diszkriminációt kíván alkalmazni a hátrányos helyzetű és a nemzeti, etnikai kisebbségekhez tartozó gyermekek, tanulók esetében. Mind az önkormányzati közoktatási feladatok szervezésében, irányításában, végrehajtásában, mind a nevelési-oktatási intézmények tevékenységében biztosítani kell a gyermek mindenek felett álló érdekét, melynek során megfelelő színvonalú szolgáltatásokat kívánunk kialakítani és fenntartani. 3/27

8 Ennek működtetésével lehetőség nyílik az értékek közvetítésére, a tehetség és a képességek kibontakoztatására, a szellemi és testi fejlődésre, a helyes személyiségfejlesztésre és a korszerű ismeretek átadására. Kívánatos, hogy a gyermek, tanuló ügyeivel kapcsolatban hozott döntések kialakítására a méltányosság, humánum, továbbá a többi gyermek, tanuló érdekeinek mérlegelése legyen jellemző. Az önkormányzat fenntartásában lévő minden nevelési-oktatási intézményben biztosítani kell az esélyegyenlőségen alapuló, az általános emberi és gyermeki jogokat tiszteletben tartó világnézetileg semleges, a vallási és lelkiismereti szabadságot tiszteletben tartó oktatást és nevelést. Ennek során az intézmények az ismereteket, a vallási és világnézeti információkat tárgyilagosan és többoldalúan közvetítik, gondoskodnak az alapvető erkölcsi normák elsajátításáról. Az intézmény a közoktatási törvényben meghatározott feladatai ellátásának keretei között vállaljon felelősséget a gyermek, tanuló testi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséért, a gyermek- és tanulóközösségek kialakításáért és fejlesztéséért. A közoktatási szolgáltatást nyújtó szervezet jogszerűen, törvényszerűen, költséghatékonyan, eredményesen működjön, továbbá erősödjön a tervezés szerepe. Az intézmény garantálja a minőségi, a gyermekek, tanulók fejlődését folyamatosan segítő nevelést és oktatást. Az intézményrendszer biztosítsa az átjárhatóságot és a folytathatóságtovábbépíthetőség elvének érvényesítését. A közoktatási rendszerbe kerüléstől (óvoda) a közoktatási rendszerből való kikerülésig (felnőttoktatásba kerülés, munkába állás) nyomon követhető legyen a gyermek, tanuló előmenetele, egyéni tanulási útja. A közoktatási rendszer megtartva sokszínűségét rugalmasan alkalmazkodjon a felmerülő változásokhoz, erősödjön az iskola kultúra-közvetítő szerepe. Az intézményekben stabil-innovatív nevelő-oktató tantestületek működjenek. Az intézmények pedagógusai vegyenek részt a minőségirányítási rendszer kiépítésében és folyamatos működtetésében, legyenek részesei az értékelési és innovációs folyamatoknak. Az intézményre -minőségirányítási programja, rendszere alapjánminőségelvű, partnerközpontú működés legyen a jellemző. E partnerközpontúság a partnerek (gyermek, tanuló, szülő, fenntartó, társintézmények stb.) megkérdezésén túlmenően az erre épített intézményi tervezéseket, fejlesztéseket jelentse. Az intézményrendszer működésének összehangolása érdekében minden intézmény rendszeres együttműködést alakítson ki mind a horizontálisan, mind a vertikálisan elhelyezkedő közoktatási intézményekkel. Alapvető feladat minden rászoruló gyermek, tanuló számára segítségnyújtás a mentális problémák kezeléséhez, az alapfokú képzés befejezéséhez, a középiskolai és a szakképzési rendszerbe való bekapcsolódáshoz. Javuljon a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók helyzete minden intézménytípusban. 4/27

9 Hatékony gyermek- és ifjúságvédelem, továbbá hatékony együttműködés az intézmények és a közoktatáshoz kapcsolódó intézmények között mind a hátránykompenzációban, mind a prevenciós munkában. Az alapfeladatok ellátásához szükséges eszközök, felszerelések beszerzése érdekében az intézmény minél magasabb szinten használja ki a pályázati lehetőségeket. A jóváhagyott nevelési, pedagógiai program alapján a hozzáadott pedagógiai értékek mérhetők, értékelhetők és regisztrálhatók legyenek. Az intézmény nevelési programját, pedagógiai programját jogszabály szerint vezesse be, majd beválását kísérje folyamatosan figyelemmel. A nevelési programban, pedagógiai programban kitűzött célokhoz egyre jobban közelítsen a mindennapi pedagógiai munka. Ennek megvalósítása érdekében a minőségirányítási rendszer kiépítése során elsődleges feladat, hogy e program alapján az intézmény határozza meg erősségeit és gyengeségeit. Mindezek érvényre juttatása mellett az önkormányzati minőségpolitika egyik célkitűzése -az intézményrendszerrel kapcsolatos alapvető elvárás- az erőforrásokkal való gazdálkodás hatékonyabbá tétele. Olyan helyzet kialakítása, amelyben az intézmények meg tudják teremteni a változás és stabilitás egyensúlyát, kiszámíthatóan, eredményesen és hatékonyan képesek működni. Úgy tudják értékeiket megőrizni, hogy közben képesek alkalmazkodni a kihívásokhoz. 3. AZ EGYES INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK ÉS MINŐSÉGCÉLOK A. ÓVODAI NEVELÉS Érvényesíteni kell az óvoda alapfunkcióját: óvó-védő, szociális, nevelő és személyiségfejlesztő, továbbá a gyermekek testi, lelki szükségleteit kielégítő. Ennek keretében különös figyelmet kell fordítani az átlagostól eltérő, a fejlődésben lemaradt, a részképesség zavarokkal küzdő, a kiemelkedő képességű, a szociálisan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyermekekre. Az óvoda biztosítsa a gyermekek azon jogát, hogy egészséges környezetben nevelkedjenek, illetve képességeinek, adottságainak és érdeklődésének megfelelő nevelésben részesüljön. A gyermek óvodai életrendjét korának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki, amelyben fejlesztése sokszínű tevékenység keretében valósul meg. A gyermeki személyiség szabad kibontakoztatása során vegye figyelembe az életkori és egyéni sajátosságokat, az eltérő fejlődési ütemet. Biztosítsa az esélyegyenlőséget az iskolakezdéshez a különleges gondozást igénylő óvodásokkal való speciális foglalkozás keretében. Az iskolaérettség kritériumainak elérése érdekében lehetőségeihez képest- segítse elő ezen 3-5 éves korú gyermekek óvodai nevelésben való részvételét. 5/27

10 Az esélyegyenlőség megteremtése érdekében segítse elő a cigány származású gyermekek minél korábbi óvodai nevelésben való részvételét. E gyermekek óvodai nevelése során testi és lelki szükségleteikhez igazodó fejlesztést folytasson, biztosítsa a kisebbség nyelvének, kultúrájának gyakorlását. Kiemelt cél a rendszeres óvodába járás elérése, illetve a szociokulturális hátrányok csökkentése. A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű (a részképesség zavarral küzdő, fejlődésben lemaradt) gyermekek óvodai nevelésében a másság elismerése és elfogadása mellett fejlődését speciális módszerek alkalmazásával biztosítsa. A német kisebbségi óvodai nevelés keretében az óvoda biztosítsa a komplex kommunikáció fejlesztését, az óvodai élet tevékenységi formáiban a két nyelv használatát, továbbá tartalmában jelenjen meg a hagyományőrzés, a kultúra átadása. Az óvoda hatékony gyermekvédelmi tevékenységével biztosítsa az óvodai nevelés keretében történő iskolai felkészítő foglalkozásra kötelezett gyermekek rendszeres részvételét a foglalkozásokon. A gyermekek iskolaérettségének kiszűrése közelítsen a 100 %-hoz annak érdekében, hogy kifejezetten a további óvodai nevelést igénylő gyermekek esetében kezdeményezzen iskolaérettségi vizsgálatot a nevelési tanácsadónál. Az óvoda-iskola átmenetének megkönnyítése, az iskolaválasztással kapcsolatos információk átadása érdekében alakítson ki hatékony együttműködést az általános iskolákkal, a kollégiummal. Óvodáink őrizzék meg szakmai sokszínűségüket, hagyományaikat a nevelés színesebbé, hatékonyabbá tétele érdekében. Valósítsák meg kiemelt nevelési céljaikat: az egészséges életmódra nevelést, a környezeti megismerést, az anyanyelvi nevelést, vagy a magyar nemzeti öntudat megalapozását a szülőföld népi hagyományaira építve. B. ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉS-OKTATÁS Az iskola a tanulók kommunikációs alapkészségét, értelmi, szociális képességét fejlessze annak érdekében, hogy a továbbhaladáshoz szükséges alapismereteket, alapkészségeket megfelelő szinten tudják alkalmazni. A tanulók életkori sajátosságait figyelembe véve, egyéni képességeik kibontakoztatásával, tehetséggondozással, a hátrányok leküzdésével teremtse meg az esélyegyenlőséget az általános műveltség alapjainak elsajátításában. Biztosítsa a hátrányos helyzetű tanulók folyamatos fejlesztését, képzését. Integrált vagy képesség kibontakoztató felkészítést szervezzen, ahol a tanulók szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányok ellensúlyozására törekedjen. Beilleszkedési, magatartási nehézségek korrekciójával összefüggő pedagógiai tevékenységet folytasson, hatékonyan segítse elő a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását. 6/27

11 Segítse elő a cigány származású tanulók szociális, kulturális hátrányainak csökkentését az esélyegyenlőség lehetőségének megteremtése érdekében. A helytörténeti ismeretek tanítását a pedagógiai programban meghatározottak szerint végezze annak érdekében, hogy a tanulókban kialakuljon a lakóhelyhez való kötődés tudata, érzete. A sikeres beiskolázás érdekében tartson rendszeres kapcsolatot az óvodákkal, a kollégiummal. A pályaorientáció és pályaválasztás elősegítése érdekében hatékony kapcsolatot alakítson ki a középfokú nevelést-oktatást végző intézményekkel, a kollégiummal. Minden általános iskola kiválasztotta azokat a területeket, amelyeket prioritásként kezel, továbbá amely tantárgyakból emelt szintű oktatást végez. Az intézmények megőrizve sajátosságaikat járuljanak hozzá a település közoktatási rendszerének sokszínűségéhez. C. KÖZÉPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS Gimnázium Pedagógiai programja eredményes megvalósítása során készítsen fel a folyamatos ismeretszerzésre, az élethosszig tartó tanulásra, a felsőfokú továbbtanulásra. Tehetségfejlesztést elsődlegesnek tartó iskolát alakítson ki. Nevelési feladatai között fordítson kiemelt gondot a személyiségfejlesztésre. Pedagógiai tevékenysége során az oktatás tartalmi színvonalát, az ismeretek átadásának sokszínűségét folyamatosan fejlessze. Ennek keretében a tanulói készségeket, képességeket magas szinten fejlessze, továbbfejlessze. Kiemelt feladatként kezelje az idegen nyelvi kommunikáció elsajátítását. Biztosítsa az esélyegyenlőséget a tehetségekkel, a hátrányos helyzetűekkel, az etnikai kisebbséghez tartozókkal való pedagógiai tevékenység keretében. Magas színvonalú, tudatosan tervezett beiskolázást valósítson meg. Ennek érdekében hatékonyan működjön együtt az általános iskolákkal, a kollégiummal. Biztosítsa az átjárhatóságot a gimnázium és a szakközépiskola megfelelő évfolyamai között annak érdekében, hogy a közismereti tárgyak oktatása, követelményei, értékelése az egységesség felé közelítsen. A kétszintű érettségi bevezetésére való felkészülés során eredményes együttműködést alakítson ki a társintézményekkel. Pályaorientációs tevékenysége során segítse elő a felsőoktatási intézménybe való sikeres felvételi, illetve az érettségi utáni szakképzésbe való bekapcsolódást. Szakközépiskola Kiemelt feladat a munkaerőpiac folyamatos figyelemmel kísérése, és ennek megfelelően a szakmacsoporton belüli profilváltások időbeni elvégzése. Széleskörű közismereti alapozás után magas szintű általános műveltséget érjenek el a tanulók, amely nagy eséllyel biztosítja a felkészülést az 7/27

12 érettségire, illetve a felsőfokú képzésbe való bekapcsolódást, vagy az érettségit követő emelt szintű szakképesítés megszerzését. Készítsen fel az élethosszig tartó tanulásra. A tanulók felkészítéséhez korszerű számítástechnikai ismeretátadás, alapos idegen nyelv tanítás, és modern szakmai gyakorlati képzés járuljon. A színvonalas közismereti és szakmai képzés érdekében a világbanki pályázattal nyert eszközök teljes körűen vonja be az oktatásba. Az elkezdett világbanki program sikeres végrehajtása érdekében mindegyik szakmacsoportnál a tanulók és a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő szakmai kimeneteket indítson. Ennek elérése érdekében hatékonyan működjön együtt a képzésben érdekelt szociális partnerekkel. Az esélyegyenlőség megteremtése érdekében pedagógiai munkájában kiemelt feladatként kezelje a tehetséggondozást, és a felzárkóztatást. Megőrizve az iskola hagyományait olyan szabad légkört biztosítson a tanulók fejlődéséhez, ahol a tanulói öntevékenység és kreativitás sokoldalúan kibontakozhat. A gyakorlati képzés során a munkavédelmi, balesetvédelmi feladatokat hatékonyan és eredményesen végezze. Tudatos és sikeres beiskolázás érdekében eredményesen működjön együtt az általános iskolákkal, a kollégiummal. D. KOLLÉGIUMI NEVELÉS A személyi és tárgyi feltételek a komfortosságot és otthonosságot szolgálják annak érdekében, hogy a diákotthon valóban a diákok otthona legyen. A kollégiumi nevelés során az esélyegyenlőség biztosításának kiemelt feladata, hogy megpróbálja kezelni a tanulók között meglévő műveltségbeli, képességbeli, felkészültségi, neveltetésbeli különbözőségeket, segítse a tanulásban elmaradt, hátrányos helyzetű tanulókat. Lehetőséget teremtsenek arra, hogy a tehetséges tanulók képességeiket tovább fejleszthessék. A kollégiumi hagyományok ápolása a közösségformálás, az intézményhez való kötődés eszköze legyen. Ennek érdekében színvonalas közösségi és diákönkormányzati életet alakítson ki. Biztosítsa a szabad idő hasznos eltöltésének lehetőségét. A kollégium rendszeres kapcsolatot tartson fenn a tanulókat befogadó óvodákkal, iskolákkal, továbbá egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi szervezetekkel. 8/27

13 II. MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER A fenntartói minőségfejlesztési rendszer alapja: a megfelelő intézményi alapító okiratok elkészítése; az alapító okiratokhoz igazodó nevelési, pedagógiai programok elfogadása; az alapító okiratban és nevelési, pedagógiai programban jóváhagyott feladatokhoz szükséges eszközök és felszerelések, illetve végrehajtáshoz szükséges létszám biztosítása, szükséges költségvetés rendelkezésre bocsátása; a fenntartói ellenőrzés és értékelés tervezése, végrehajtása. 1. A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYRENDSZER IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FENNTARTÓI SZABÁLYOZÁSOK A polgármestert, képviselő-testületet, a bizottságokat, illetve az önkormányzat hivatalának oktatásirányításban részt vevő szakembereit az intézményrendszer irányításával kapcsolatban hozott döntések előkészítésében, meghozatalában és végrehajtásában különböző jogok és kötelességek illetik meg. Az intézményvezetők pályáztatásával kapcsolatosan a Művelődési Osztály részt vesz a pályázat jogszerű kiírásának előkészítésében, a pályázatok elfogadásra történő benyújtásában, a pályázatok véleményeztetési eljárásának koordinálásában, illetve döntésre való előkészítésében. A Művelődési, Oktatási, és Vallásügyi Bizottság véleményezését követően a Képviselő-testület dönt a közoktatási intézmény vezetőjének megbízásáról. Kinevezés után a polgármester gyakorolja az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények vezetői tekintetében az ún. egyéb munkáltatói jogokat (pl. jutalmazás, szabadság igénybevételének engedélyezése). A Művelődési Osztály rendszeresen (évente legalább háromszor illetve szükség szerint) az intézmények vezetőivel egyeztetést, illetve megbeszélést tart, melyről jegyzőkönyvet készít. A tanév kezdete előtti időpontban összehívott értekezleten tájékoztatja az intézményvezetőket az aktuális tanév szokásos és rendkívüli feladatairól, illetve a legfontosabb jogszabályi változásokról. A Művelődési Osztály az oktatási intézményeket érintő döntések előkészítését különböző szintű igazgatói munkaközösség bevonásával végzi el, speciális szakmai döntések előkészítésekor az érintetett pedagógusok szakmai véleményének érvényesítését biztosítja. Az alapító okiratok módosítását a Művelődési Osztály kezdeményezi jogszabályi kötelezettség alapján, az intézményvezető javaslatára, illetve önkormányzati pénzügyi- vagy oktatáspolitikai döntésből eredően. Az osztály által előkészített módosításokról bizottsági véleményezések után a Képviselőtestület dönt. A döntésről szóló határozatot a Szervezési Osztály küldi meg az intézmény vezetőjének. 9/27

14 Az intézményi dokumentumok esetében a Művelődési Osztály kezdeményezi a jogszabályból eredő- szükséges módosítások elvégzését. Az osztály által meghatározott határidőre az intézmény vezetője megküldi -a hatályos legitimációkkal együtt- az elkészített, illetve módosított dokumentumot. Ezt követően az osztály beszerzi a jogszabályban szabályozott intézményi dokumentumok esetén a szakértő illetve a kisebbségi önkormányzat véleményét. A Képviselő-testület bizottsági véleményezések után dönt az intézmény nevelési és pedagógiai programjának, minőségirányítási programjának, házirendjének, jogszabályban meghatározott esetben egyéb dokumentumainak jóváhagyásáról. A Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság átruházott hatáskörben jóváhagyja az intézmények szervezeti és működési szabályzatát. Az intézmény vezetője minden év október 15-éig megküldi nyomtatott és elektronikus formában az intézményre vonatkozó statisztikai adatokat. A statisztikában található indikátorokat, mutatókat a Művelődési Osztály kezeli, összesíti. Jegyzői megbízás alapján ellenőrzi az intézmények normatív támogatáshoz, elszámolásokhoz, igénylésekhez szükséges statisztikai adatainak megfelelőségét. Ezen adatok egyezőségéért az intézmény vezetője felelős. A Művelődési Osztály az általa meghatározott az óvodai jelentkezés, és általános iskolai beiratkozás időpontjáról értesíti az intézmény vezetőjét, majd közzéteszi a helyben szokásos módon. Ezzel egyidejűleg megküldi az óvodai nevelés keretében folyó iskolai felkészítő foglalkozásra kötelezett, illetve tankötelessé váló gyermekek, tanulók névsorát. A jelentkezések, beiratkozások megtörténte után a Művelődési Osztály egyeztető megbeszélést tart az érintett önkormányzati és nem önkormányzati- intézmények vezetőivel. A megbeszélésen tapasztaltak alapján megállapítja azoknak a gyermeknek, tanulóknak a névsorát, akik nem tettek eleget beiratkozási kötelezettségüknek. A Képviselő-testület által szabályozott intézményi működési körzethatárok alapján meghatározza, hogy az intézménynek mely tanulók esetében kell közreműködni a gyermekek felkutatásában. A felkutatás eredménytelensége esetén a gyermek, tanuló beiratkozásának elősegítése érdekében a jegyző megbízásából a Művelődési Osztály kezdeményezi a Családsegítő-Gyermekjóléti Szolgálat közreműködését. A kötelezettségszegés további fennállása esetén a jegyző határozatban dönt a tankötelezettség teljesítéséről. A jegyző részére az intézmény vezetője küldi meg a hozzá benyújtott -óvodai felvétellel, óvodából való kizárással, tanulói jogviszony és kollégiumi tagsági viszony létesítésével, megszüntetésével, tanulói fegyelmi ügyekkel kapcsolatos- felülbírálati kérelmet, továbbá törvényességi kérelmet. Ezt követően a Művelődési Osztály által előkészített másodfokú döntéseket a jegyző elbírálja: az elsőfokú döntést elutasítja, megváltoztatja, vagy megsemmisíti és a nevelési-oktatási intézményt új döntés meghozatalára utasítja. Az erről szóló határozatot az intézmény köteles azonnal végrehajtani. Az önkormányzati minőségirányítási programban, illetve az éves munkatervben meghatározottak alapján a jegyző megbízást ad a Művelődési Osztálynak törvényességi ellenőrzés lefolytatására mind az önkormányzati, 10/27

15 mind a nem önkormányzati fenntartású intézményekben. Az ellenőrzésekről jegyzőkönyv készül. A tapasztalatok összegzése után az osztály kezdeményezi a szükséges fenntartói, illetve jegyzői intézkedéseket. Az önkormányzat kitüntetésekről szóló rendeletében szabályozottak alapján az intézmény vezetője megküldi kitüntetési javaslatait az intézményben dolgozó alkalmazottak vonatkozásában. A Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság véleményezése után a Képviselő-testület dönt az önkormányzat által alapított Kiskunhalas Város Közoktatásáért díj adományozásáról, illetve szakmai kitüntetésekre (a Magyar Köztársaság kitüntetéseire, az oktatási miniszter által adományozható elismerésekre) való felterjesztésekről. 2. A TERVEZÉSI FOLYAMATOK SZABÁLYAI A. OKTATÁSIRÁNYÍTÁSI SZAKMAI TERVEZÉS Az önkormányzat általános oktatáspolitikai koncepcióját a feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervben határozza meg. E tervet a közoktatási intézmények, illetve az oktatásirányítás további partnereinek javaslatait figyelembe véve alakítja ki. Az önkormányzat az intézkedési tervet a Művelődési Osztály előkészítését követően jogszabályban meghatározottak alapján a megyei önkormányzat szakvéleményét beszerezve- bizottsági véleményezések után a Képviselőtestület hagyja jóvá. Ezt követően a Szervezési Osztály küldi meg az intézmények vezetői részére. E dokumentum az alapja az önkormányzat által -a közoktatási feladatok megszervezése során- hozott döntéseknek, hiszen a helyi közoktatási stratégia általános elveit tartalmazza. Az önkormányzat kétévente értékeli, szükség szerint felülvizsgálja intézkedési tervét. Az önkormányzati minőségirányítási program e dokumentummal koherens, attól eltérő tartalmú koncepció. A programban megfogalmazott minőségpolitika az egyes intézményekkel kapcsolatos általános és egyedi elvárásokat rögzíti. Meghatározza az intézmények számára, hogy a szolgáltatásokat milyen mutatók mellett milyen hatékonysággal és eredményességgel kell ellátniuk, továbbá kijelöli a fejlesztési irányokat az intézményrendszer egészére, illetve egyes intézményekre vonatkozóan. A Képviselő-testület által jóváhagyott önkormányzati minőségirányítási programot az önkormányzat kétévente felülvizsgálja. Alapvetően e két önkormányzati dokumentum, illetve jogszabályban meghatározottak szerint készíti el a Művelődési Osztály a fenntartó rövidtávú oktatásirányítási koncepcióját: éves munkatervét. Ez az adott tanévre vonatkozóan tartalmazza az intézkedési terv, a minőségfejlesztési program, az új jogi előírások alapján az intézmények főbb feladatait, a tanév ellenőrzési tervét, és az értékeléseket. A Művelődési Osztály éves munkatervét minden év augusztus 20-ig megküldi az intézmények vezetői részére. 11/27

16 Az önkormányzati minőségpolitikához igazodik az önkormányzati intézkedési terv. Ehhez kapcsolódik a fenntartó éves munkaterve. Az önkormányzati intézkedési tervhez csatlakozik az egyes intézmények minőségpolitikájában meghatározott célok rendszere és azok megvalósítását célzó középtávú intézményi terv, ehhez pedig az intézmény éves munkaterve. A fenntartói célok és feladatok rendszerét, szervezését ábrázolja az alábbi fadiagram: önkormányzati célok ÖMIP önkormányzati feladatok INTÉZKEDÉSI TERV önkormányzati rövidtávú terv ÉVES MUNKATERV intézményi célok IMIP intézményi feladatok HOP, PP intézményi rövidtávú terv ÉVES MUNKATERV B. INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSE A Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési koncepcióban megfogalmazott irányelvek alapján a jegyző megbízásából a Pénzügyi és Költségvetési Osztály irányításával kezdődik meg a költségvetési rendelettervezet készítése, mely a költségvetési törvény megjelenését követően kerül végleges kidolgozásra. A Művelődési Osztály kidolgozza a vonatkozó helyi és központi jogszabályok alapján az egyes intézményekre vonatkozó költségvetési tervezetet, melyet az intézmények véleményeznek. E véleményezési folyamat több ütemben történik. Első ütemben a Művelődési Osztály költségvetési referense az intézmények gazdaságvezetőivel pontosítja a tervezetben szereplő előirányzatokat. Második ütemben az önkormányzat részéről a polgármester/alpolgármester, a Pénzügyi Osztály vezetője, a Művelődési Osztály vezetője és költségvetési referense, továbbá az intézmények részéről az intézményvezető és gazdaságvezető egyeztető tárgyalást tart az intézmény költségvetéséről. Ezen a tárgyaláson véglegesítik a Képviselő-testület elé jóváhagyás végett bekerülő intézményi költségvetést. Az egyeztetésen történtekről jegyzőkönyv készül. A polgármester a szakbizottságok és a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési javaslatot. A költségvetés elfogadásáról a Képviselő-testület dönt a bizottsági véleményeket figyelembe véve. 12/27

17 A költségvetési rendelet adatairól a Szervezési Osztály értesíti az intézményeket. Ezt követően a rendeletben jóváhagyott előirányzatok alapján elkészítik költségvetésüket, valamint költségvetési alapokmányaikat. Az intézményi költségvetéseket a Művelődési Osztály ellenőrzi. A jogszabályok által meghatározott formájú és tartalmú intézményi költségvetés végrehajtásáról szóló negyedéves beszámolókat, módosításokat a Művelődési Osztály költségvetési referense ellenőrzi. C. INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK TERVEZÉSE Az intézményvezető az intézménnyel kapcsolatos felújítási igényeit eljuttatja a Városfejlesztési Osztályra minden évben az önkormányzati költségvetés Képviselő-testületi jóváhagyásra történő benyújtása előtt. A Városfejlesztési Osztály által összesített felújítási igényekről a Felújítási Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt. 3. A FENNTARTÓI ELLENŐRZÉSEK RENDJE SAJÁT FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNYEKBEN Jogszabályban meghatározottak alapján az önkormányzat négyévenként legalább egy alkalommal ellenőrzi a közoktatási intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, továbbá a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedéseket. Az önkormányzat ilyen átfogó ellenőrzést évente három intézményben végez, melyet az intézményvezetői pályázat elbírálásának évében vagy az azt megelőző évben folytat le. Az ellenőrzést a jegyző megbízásából az Ellenőrzési Osztály továbbá a Művelődési Osztály az éves munkatervben meghatározott ütemterv alapján folytatja le. A Művelődési Osztály a szakmai munka eredményességének vizsgálatát szakértő bevonásával végzi el. Az ellenőrzést végző osztályok, valamint szakértő által elkészített dokumentumokat a polgármester az intézményvezetői pályázatot elbíráló Képviselő-testületi ülést megelőző ülésre terjeszti be. Az intézményvezető egyszemélyben felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, takarékos gazdálkodásáért, a pedagógiai munka, az ellenőrzés, mérés, értékelés és a minőségbiztosítás működtetéséért. A. TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉS Az önkormányzat, mint fenntartó biztosítja az intézmények törvényes működésének feltételeit, s ezt törvényességi ellenőrzések során vizsgálja. Alapvető követelmény a vonatkozó jogszabályok és helyi rendeletek ismerete és betartása. 13/27

18 A törvényesség biztosítása keretében a fenntartó ellenőrzi: a házirend, valamint más belső szabályzatok -kollektív szerződés és közalkalmazotti szabályzat kivételével- elfogadására előírt eljárási rendelkezések megtartását, a szabályzatban foglaltak jogszerűségét; a működés és döntéshozatal jogszerűségét, különösen a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásával, a nevelő- és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésével összefüggő tevékenységet. RENDSZERES TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSEK A Művelődési Osztály oktatási szakemberei minden évben október és február hónapban az alábbi ellenőrzéseket végzik el: óraterv törvényességi ellenőrzése; tantárgyfelosztás törvényessége; osztályok, csoportok indításának törvényessége; éves munkatervek törvényessége; intézményi feladatellátás személyi és tárgyi feltételei. RENDKÍVÜLI TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSEK A rendkívüli fenntartói törvényességi ellenőrzések során az alábbiakban felsoroltak élveznek elsődlegességet: tanügyigazgatás feltételeinek vizsgálata; irat és ügykezelési szabályzat ellenőrzése; az iratkezelés intézményi gyakorlatának vizsgálata; tanügyi nyilvántartások vezetése; SZMSZ törvényességi ellenőrzése; házirend törvényességi ellenőrzése; továbbképzési program törvényességi ellenőrzése; beiskolázási terv megvalósulásának ellenőrzése; nevelési program, pedagógiai program törvényességi ellenőrzése; órarend törvényessége; tanulók napi terhelésének vizsgálata; a tanulók által választható tanórai foglalkozások és válaszhatóságának törvényessége; osztályzatok, érdemjegyek törvényességének megállapítása; fegyelmi eljárás törvényessége; gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység törvényességi ellenőrzése; tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések; felvételi eljárás rendjének törvényessége; tájékoztatási kötelezettség érvényesülése az iskolában; az intézményben működő szervezetekkel való kapcsolattartás törvényessége. A rendkívüli törvényességi ellenőrzésekről jogszabályból eredő kötelezettségek illetve a fenntartói döntések figyelembe vételével a Művelődési Osztály éves munkatervében dönt. Ez alapján megküldi az érintett 14/27

19 intézmények vezetői részére az ellenőrzési tervet, melyben pontosan szabályozza az ellenőrzés folyamatát. Az abban foglaltaknak megfelelően jegyzői megbízásból lefolytatja az ellenőrzést. A Művelődési Osztály által lefolytatott törvényességi ellenőrzés tapasztalatai alapján -szükség esetén- a jegyző felhívja a közoktatási intézmény vezetőjét a jogszabálysértő döntés orvoslására. Ha a felhívás nem vezet eredményre, a jogszabálysértő döntést megsemmisíti, és az intézmény vezetőjét új döntés, illetve az elmulasztott intézkedés meghozatalára utasítja. B. SZAKMAI ELLENŐRZÉS A törvény értelmében a közoktatási intézmények szakailag önállóak. Az önkormányzat szakmai ellenőrzést a helyi oktatáspolitikai célkitűzések előkészítése, megvalósulásuk megismerése, az egyes intézményekben végzett nevelő és oktató munka színvonalának értékelése, céljából indít. Ezt az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértőtől megrendelt szakértői ellenőrzés keretében valósítja meg. Az önkormányzat az alább felsorolt területeken tervezi -évente legfeljebb egyszakértői szakmai ellenőrzés megrendelését, melyek pontos időpontját az éves munkatervben határozza meg: hátránykompenzálás, esélyegyenlőség biztosítása, továbbá beilleszkedési nehézségek korrekciója; tehetséggondozás; integrált nevelés; kisebbségi nevelés; hátrányos megkülönböztetés tilalma; helytörténeti ismeretek oktatása; nevelési, pedagógiai programok és továbbképzési terv összhangja. A szakmai ellenőrzés megállapításait megkapja az érintett intézmény, a fenntartó, továbbá amennyiben az ellenőrzés nemzeti, etnikai kisebbségi feladatot ellátó intézményben folyik, a szakmai ellenőrzés megállapításait meg kell küldeni az érdekelt helyi kisebbségi önkormányzatnak, valamint az országos kisebbségi önkormányzatnak. C. PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉS A Művelődési Osztály költségvetési referense minden évben alkalomszerűen ellenőrzi költségvetés törvényességét, továbbá a normatívák igénylését és elszámolását. Az önkormányzat hivatalának Ellenőrzési Osztálya végzi el az önkormányzati intézmények átfogó pénzügyi, gazdasági ellenőrzését. Munkáját éves terv alapján végzi, melynek tervezetét a belső ellenőrök előkészítése után a jegyző terjeszti a Képviselő-testület elé jóváhagyás végett. Ez alapján az ellenőrzési program tervezetét a belső ellenőrök előkészítik, majd a jegyző/polgámester jóváhagyja. E dokumentumot megküldi az érintett intézmény vezetőjének. 15/27

20 A belső ellenőr az előre egyeztetett időpontban felkeresi az intézményt, és elvégzi az ellenőrzést. Ennek keretében ellenőrzi a bérfelhasználásokat, dologi beszerzéseket, vagyongazdálkodást. Megállapításait jegyzőkönyvben vagy jelentésben rögzíti, és megküldi az intézmény vezetőjének, aki 30 napon belül intézkedési tervet készít a megállapított hiányosságok megszüntetésére. A tervet megküldi az Ellenőrzési Osztály részére. A tervben meghatározottak teljesítéséről utóellenőrzés keretében győződik meg az osztály. 4. A TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉS RENDJE MÁS FENNTARTÓ INTÉZMÉNYEIBEN A jegyző megbízásából a Művelődési Osztály rendszeresen négyévente legalább egyszer- elvégzi a nem helyi önkormányzat által fenntartott nevelésioktatási intézmény fenntartói tevékenységének törvényességi ellenőrzését. Ennek során ellenőrzi az intézmény alapító okirata jogszabályoknak való megfelelőségét; nevelési, illetve pedagógiai program jogszabályban meghatározottaknak való megfelelőségét; azokat az okiratokat, amelyekből megállapítható, hogy a működés megkezdéséhez, folytatásához, továbbá a nevelő és oktató munkához szükséges személyi, tárgyi és anyagi feltételek rendelkezésre állnak; hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja, hogy a fenntartó a nevelésioktatási intézményt az alapító okiratban és a működéshez szükséges engedélyben meghatározottak szerint működteti-e. A lefolytatott törvényességi ellenőrzésről, annak tapasztalatairól jegyzőkönyv készül. A jegyző a törvényességi ellenőrzés körében tapasztal törvénysértés esetén -megfelelő határidő biztosításával- felhívja a fenntartót a törvénysértés megszüntetésére. 5. AZ INTÉZMÉNY ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDJE A. MŰKÖDÉS HATÉKONYSÁGA A közoktatási intézmények szakmai elszámoltatásának alapja az eredményességet és hatékonyságot megmutató indikátorrendszer, amely az intézményértékelésből és az önértékelésből nyerhető. Az önkormányzat miután elfogadta az intézményi önértékelés eredményeit, ezeket az adatokat használja fel az általa fenntartott intézmények hatékonyságának vizsgálatakor. Az intézményi működés hatékonysága vizsgálatának indikátorai, mutatói: férőhelykihasználtság; osztályok csoportok átlaglétszáma; pedagógusok alapdiplomán kívüli végzettsége, szakképzettsége; tanulói egyéni eredményesség; tanulmányi és sportversenyek, nyelvvizsgák, érettségi vizsgák eredményei; 16/27

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közoktatásról szóló

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 23.A közoktatás rendszere, a közoktatás igazgatása /Alkotmányos jogok/ Tanszabadság, tanítás szabadsága, tudomány/ tudományos kutatás szabadsága: X. cikk (1) Magyarország biztosítja a tudományos kutatás

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

Humánigazgatási Osztály Köznevelési Csoportja

Humánigazgatási Osztály Köznevelési Csoportja Humánigazgatási Osztály Köznevelési Csoportja a. Közreműködés a i döntések előkészítésében, végrehajtásában (kiemelten) a következő esetekben: Feladat Jogszabály Címzett (1) A köznevelési intézmény e törvényben

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Diákjogi szektor 2008.

Diákjogi szektor 2008. Diákjogok érvényesülése 14, 15 Diákjogi szektor 2008. Hatóságok és szervezetek a diákjogok iskolán belüli védelmében dr. Jásper András előadása Kezdeményezze, hogy az ellenőrzési joggal rendelkezők végezzenek

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

Ütemterv. III. A közoktatás feladat ellátási és fejlesztési ütemterv

Ütemterv. III. A közoktatás feladat ellátási és fejlesztési ütemterv III. A közoktatás feladat ellátási és fejlesztési ütemterv 41 Az önkormányzat feladatai a közoktatási feladatellátásban Az önkormányzat 2008-2012 időszak 2010/2011. A FIÁI és SzI és a BÓ igazgatói/vezetői

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 8/2014. (V.21.) önkormányzati rendelettel)

(Egységes szerkezetben a 8/2014. (V.21.) önkormányzati rendelettel) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelete a közoktatási intézmény körzethatáráról és adatszolgáltatási rendjéről (Egységes szerkezetben a 8/2014.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete:

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete: ... napirendi pont Az Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Javaslat A Nevelési Tanácsadó Gyermek és Ifjúságpszichológiai Központ módszerbeli és szerkezeti

Részletesebben

Humánszolgáltatási Osztály Intézményirányítási Csoportja

Humánszolgáltatási Osztály Intézményirányítási Csoportja a. Humánszolgáltatási Osztály Intézményirányítási Csoportja Közreműködés a Képviselő-testületi döntések előkészítésében, végrehajtásában (kiemelten) a következő esetekben: 2011. évi CXC. (1) A köznevelési

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2010. (V.03) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2010. (V.03) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2010. (V.03) önkormányzati rendelete az önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Ikt.sz.: I. 2-97/2005. ELŐTERJESZTÉS. intézményrendszer működésének minőségirányítási programja évre című dokumentum módosítása

Ikt.sz.: I. 2-97/2005. ELŐTERJESZTÉS. intézményrendszer működésének minőségirányítási programja évre című dokumentum módosítása 1 / 5 Ikt.sz.: I. 2-97/2005. ELŐTERJESZTÉS Előadó: Dr. Debrey Attila Tárgy: Makó város önkormányzati közoktatási intézményrendszer működésének minőségirányítási programja 2004-2008. évre című dokumentum

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Salgótarjáni Központi Általános Iskola Hatályba lépésének időpontja: 2009. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014. Intézményi Minőségirányítási Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 20/2012.EMMI rendelet PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 87. (1) Az oktatásért felelős miniszter működteti az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszerét.

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Brantmüller Zoltán polgármester Tratnyek Gyula alpolgármester

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére Hu/1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. október 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő, bizottsági

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Mindezek alapján az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság szükségesnek tarja a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet).

Mindezek alapján az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság szükségesnek tarja a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet). . t ÁO^Solk BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG ELNÖKE Készült a 2014. június 18. napján tartandó képviselő-testületi Készítette: Majomé Szabó Etelka

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 2016. október 1. A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév 2016/2017. tanév Tartalomjegyzék A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat... 2 1. A szabályzat

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET! (honlapra) Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása Budapest,

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

1.) A képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörök, döntési jogkörök:

1.) A képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörök, döntési jogkörök: 2. melléklet a 6/2011.(III.31.) önkormányzati rendelethez A POLGÁRMESTERRE ÉS EGYES BIZOTTSÁGOKRA, ILLETVE AZ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1.) A képviselő-testület által

Részletesebben

1. A helyi értékelési szabályzat

1. A helyi értékelési szabályzat 1. A helyi értékelési szabályzat Intézményünk helyi értékelési szabályzata a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletnek (a továbbiakban: Kormányrendelet) a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben

Részletesebben

Minősítési Szabályzat

Minősítési Szabályzat 2016/2017 Minősítési Szabályzat Szentlőrinci Általános Iskola Székhely: Szentlőrinc, Ifjúság útja 5. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

FENNTARTÓI ÉRTÉKELÉS. Az értékelést végezte: Szivárvány Alapfokú Művészeti Iskoláért Alapítvány kuratórium elnöke

FENNTARTÓI ÉRTÉKELÉS. Az értékelést végezte: Szivárvány Alapfokú Művészeti Iskoláért Alapítvány kuratórium elnöke FENNTARTÓI ÉRTÉKELÉS Az értékelést végezte: Szivárvány Alapfokú Művészeti Iskoláért Alapítvány kuratórium elnöke Az értékelt intézmény: Szivárvány Alapfokú Művészeti Iskola OM:200040 Az értékelés típusa:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO. 1204/2007. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013 Összeállította:

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a Partnerelégedettség- mérés összefoglaló Szülők Az elégedettség rangsora Szülői kérdőívek visszaküldése 1. 10/14 71% 2. 10/12 83% 3. 9/11 82% 4. 11/12 92% 5. 9/15 60% 6. 14/15 93% 7. 14/15 93% 8. 10/14

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS

AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS Az Országos kompetenciamérés céljai Iskolák, fenntartók: a visszajelzés az intézmény, tanulócsoportok és a tanulók egyéni teljesítményéről saját elemzések készítése saját mérések

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a márciusától hatályos

Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a márciusától hatályos ÁLTALÁNOS ISKOLA Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a 2016. márciusától hatályos jogszabályok alapján A megrendelő által történő felhasználásra. Jogszabályi háttér:

Részletesebben

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal,

Részletesebben