SZÜLŐKNEK. a logopédiáról és rólunk! A XI. Kerületi Logopédiai Intézet kiadványa 2008/2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÜLŐKNEK. a logopédiáról és rólunk! A XI. Kerületi Logopédiai Intézet kiadványa 2008/2"

Átírás

1 SZÜLŐKNEK a logopédiáról és rólunk! A XI. Kerületi Logopédiai Intézet kiadványa 2008/2

2 Mottó: Umberto Saba: Kislányom arcképe Kislányom piros labdával kezében, nagy égszínkék szemét reám emelve, így szólt hozzám - pici fehér ruhája volt épp rajta - " Veled mennék, apácska. " S én arra gondoltam tüstént, hogy annyi csodálatos jelenségből e földön hasonlít egynehányhoz kislányom. Hogy mi ő? Könnyű tajték, mely fehéren porzik hullámok hátán, kerengő füstcsík, mit szétszór a szél kacagva, felhő, kis játszi, kóbor nyári felleg - mely szétfoszlik és gyűlni kezd az égen - és más ily kósza dolgokhoz hasonló. Aztán eltűnik a labda, az égszínkék szem riadtan néz a világra, s kék füstcsíkká válik a gyermekkor harmóniája... Hogy mi ő? Mi ő akkor, amikor nem büszkélkedhet a szülő gyermeke szárnyaló tehetségére, ám valóban EMBERRÉ válik, mert a kudarcok elviselése, a pici eredmények öröme türelemre tanít, s akkor teljes szeretetével fogja gyermeke kezét! Mert fognia kell!!! Kell a biztonság, béke szigete, hogy később ne kerüljön a perifériára sodródott emberek tömegébe Csavargás, drog, alkohol, munkanélküliség, vagy ne váljon éppen az öntörvényű, szabályokat nem ismerő deviáns emberré. Akiknek a könyv nem jó barátjuk A diszlexia olvasási zavar: az írásjelek agykérgi felismerési folyamatának zavara. Nemcsak az iskolás korban rontja a tanulás hatékonyságát, hatása az egész életet végigkíséri. Kezeléséhez fontos minél korábbi felismerése. Hogyan ismerhetjük fel a diszlexiát? A gyermekkor a tanulás ideje. De az a gyerek, aki képtelen megfejteni a grafikus kódot, nagyon sok időt pazarol el olvasási nehézségei miatt, egyéb létfontosságú ismeretek rovására. Azok a szülők és pedagógusok, akik bár látják a problémákat, mégis halogatják, hogy a gyermeket diszlexia szűrésre vigyék, többnyire azzal nyugtatják magukat, hogy a probléma csak időleges, a gyerek majd kinövi. Ez azonban egyszerűen nem igaz. A diagnosztizált diszlexiások túlnyomó része egész életében hordozni fogja ennek az elváltozásnak a bélyegét. A szülőknek rendkívül nagy szerepük van a korai felismerésben. Ők látják ugyanis nap mint nap minden tevékenységében a gyereküket. Ha tudják, hogy mit kell figyelni, akkor biztos, hogy be tudják azonosítani a figyelmeztető jeleket.

3 Diszlexiára utaló jelek a korai gyermekkorban A legkorábbi jel, ami esetleg diszlexiára utalhat, a beszélt nyelvben tűnik fel. Ilyen jel lehet, ha a gyerek csak nagyon sokára, az átlagnál lényegesen később kezd el beszélni. Az óvodás korban nehezen tanulja meg a korosztályának megfelelő mondókákat, láthatóan nincs érzéke a rímekhez, ritmushoz, a szavakat hibásan ejti ki, esetleg hangképzési, logopédiai problémái vannak: az átlagosnál sokkal tovább használja a gügyögős csecsemő nyelvet, csak nagy nehézségek árán képes megtanulni a betűknek a nevét - ami az óvodai nagycsoportban általában már elvárás -, ha meg is tanulja ezeket, hamar elfelejti, a saját nevének betűit többszöri ismétlés ellenére sem tudja megjegyezni. Az első osztályban nagy nehézségekbe ütközik megértenie az összetett szavak lényegét. Például a könyvszekrény szót nem tudja szétválasztani két értelmes szóra: könyv és szekrény. Később hasonló problémái vannak az egyes szavak hangokra való bontásánál, például azt, hogy cica, csak nagy nehézségek árán tudja felbontani a c-i-c-a hangokra. Képtelen megtanulni az olyan betűket, amelyek egymáshoz hasonló hangokat jelölnek, mint például a b-t és a d-t. Ezeknek a keverése sokszor egész életében végigkíséri a diszlexiást. Gyakran elkövet olyan olvasási hibát, ami arra utal, hogy nem betűnként olvasta ki az adott szót, hanem megpróbálta kitalálni annak a jelentését. (A kacsára azt mondja, hogy liba, mert a szövegben baromfikról van szó.) Nehezen tudja az egyébként nagyon egyszerűnek tűnő egy szótagú szavakat kiolvasni (pl. nap, hoz, dob, bal, síp), állandóan arra panaszkodik, hogy nehézségeket okoz az olvasás, sőt elfut, vagy egyenesen elrejtőzik az ilyen feladatok elől. Fel kell figyelni arra, ha kiderül, hogy olvasási problémák voltak/vannak a családban a szülőknél vagy a testvéreknél is. A diszlexiára utaló jelek a kisiskolás korban A hosszú, ismeretlen vagy komplikált szavakat hibásan ejti ki, gyakori, hogy ilyenkor a szó belsejéből néhány hangot kihagy, és akár teljesen értelmetlen vagy más jelentésű szó kerekedik ki belőle, például következetességből követség. A gyerek beszéde nem folyamatos, gyakoriak a szünetek, és láthatóan bizonytalan abban, hogy milyen szavakat használjon, nem tud gördülékenyen beszélni. Sokszor használ helyettesítő kifejezéseket, hogy az az izé, vagy az a dolog, ahelyett, hogy megnevezné az adott tárgyat. Összetéveszti az egymáshoz hasonló szavakat, például a kiállítást a kiállással, a feladatot a felavattal. Nem tud az elvárható gyorsasággal felelni a gyorsan feltett egyszerű kérdésekre, nehezen tud visszaemlékezni az egymástól független szóbeli információk egyes darabjaira, kihagy a memóriája. Ez gyakran fordul elő dátumok, nevek, telefonszámok esetében. Nagyon lassan javul az olvasás tempója, ebben a többiektől képest egyre inkább lemarad. Nagyon tart a hangosan olvasástól, és ha mégis erre kényszerül, betűket, szótagokat hagy ki, félreolvas, nehézkes, monoton és rossz az intonációja, a hangos olvasása olyan benyomást kelt, mintha egy külföldi olvasna az adott nyelven. A szavakat a kontextusból sokkal gyorsabban érti meg, mintha azoktól elválasztva, önállóan

4 kell értelmeznie. Feltűnően rossz a teljesítménye a felelet-választós tesztekben és a szöveges matematikai feladatok megoldásakor. A házi feladat elkészítésekor nagyon sok idő telik el minimális eredménnyel, gyakran a szülőket kéri meg, hogy olvassák fel a megtanulandó szöveget. A kézírása nagyon csúnya, rendezetlen, és ez gyakorlással sem javul. Nagyon komoly nehézségei vannak az idegen nyelv elsajátítása során, semmiféle örömöt nem okoz számára az olvasás, kerüli a könyveket, vagy azt, hogy akár egy mondatot is feleslegesen olvasson. Ezt azzal magyarázza, hogy az olvasás kimerítő tevékenység számára. Az idő múlásával valamelyest javul olvasásának pontossága, de a nehézkesség és a szaggatottság továbbra is megmarad, önbizalma, önértékelése sérült, bár ezt igyekszik leplezni. Diszlexiára utaló jelek felnőtteknél Felnőttkorban is megmaradnak a beszélt nyelvben korábban jelentkező problémák, az emberek, helyek, nevek kiejtése továbbra is gyakran hibás, a szavak egyes részeit elnyeli, összekeveri a hasonlóan hangzó neveket, gyakran nem találja meg a keresett szót ("itt van a nyelvem hegyén"). Jellemző az akadozó beszéd, különösen akkor, ha a figyelem középpontjába kerül, és a beszélt nyelve sokkal kevésbé választékos, mint amennyi szót ismer. Felnőtt korban a diszlexiás olvasása egyre pontosabb lesz, de továbbra is nagy erőfeszítést követel, a gördülékenységet és a folyékonyságot nem tudja elérni. Továbbra is kerüli a hangos felolvasás minden formáját, nehézségeket okoz a szokatlan, idegen vagy egyedi szavak kiejtése, emberek neve, utcák, helyszínek, irányok megnevezése, az olvasástól nagyon kimerül, a másoknak természetes olvasási feladatok, például egy feliratos külföldi film nyomon követése nagy nehézségeket okoz a számára. Diszlexia az óvodában? Nagycsoportos gyermekeknél az óvodai foglalkozások során általában előkerülnek azok a játékos fejlesztő feladatlapok, amelyek célja a képességfejlesztésen túl az iskolai módszerekre, tanulási tevékenységre való felkészítés. A "megoldott" feladatokat hazaviszik a gyerekek, s a szülők időnként kétségbeesve pillantanak egymásra, s kérik ki a pedagósus, a logopédus véleményét: diszlexiás-e a gyerek, mert fordítva írta a számokat, mert a sor végén kezdi a rajzolást, mert tükrös a másolása. A válasz nagyon egyszerű, és így látatlanban eldönthető: NEM. diszlexia - az olvasási képesség zavara. Tünetei: például betűcserék, betűkihagyások, ékezethibák, szótagkihagyások, tagolási hibák, értelem nélküli olvasás, szavak érthetetlensége stb... Tehát: olvasásban jelentkező problémák. Diszgráfia - az írási képesség zavara. Jellemző: betűés szótagkihagyások, hosszú-rövid megkülönböztetés zavara, szavak egybeírása, betűcserék stb., vagyis írásban jelentkező hibák. A fenti két képességzavar okai sem mindig a gyermek-

5 ben keresendők, nagyon gyakran a helytelenül megválasztott olvasástanítási módszer, vagy a túlzottan gyors ütemű betűtanulás a felelős mindezekért. Az óvodás gyermek gyakran nem is fogja fel, hogy jelentősége van annak, hogy balról jobbra fordul-e az a lemásolt ábra, szám, vagy jobbról balra. Hiszen a kisvonatnál és a babakocsinál is mindegy, merről merre tolja. Szoktatni kell őt (játékosan!) ahhoz, hogy a kockából, kártyából, képekből kirakott sorok is mindig egy irányba (balról jobbra) haladjanak. Gyakran fordul elő, hogy a gyermek nem érzi, hogy az általa produkált kép és az eredeti nem azonos, hanem fordított, ezt a tükörjátékkal lehet előkészíteni, otthon is gyakorolni. Nagycsoportban azért sem beszélhetünk még diszlexiáról-diszgráfiáról, mert maga a tevékenység, amire e két fogalom irányul, még nem létezik. Vannak azonban olyan képességek, amelyeknek gyengesége okozhat később olvasási-írási nehézségeket, ezekre jobb odafigyelni, és még az óvodásévekben fejleszteni. Melyek ezek a képességek? Maga a beszéd, a hallási differenciálás és emlékezet, a térbeli tájékozódás, a fogalomalkotás, a különbségészlelés, a látási érzékelés és emlékezet, a ritmusérzék és a grafikai (rajzoló) képesség. A képességfejlesztő feladatok, játékok, füzetek nagyon hasznos előkészítői az iskolai tanulási folyamatnak, és akkor is eredményesek, ha a gyermek képességeiben nincs elmaradás. Egyre kell azonban figyelnünk: mindig játékos formában kell a fejlesztésnek történnie, és szigorúan csakis a gyermek pozitív bevonásával. Beszédhiba és diszlexia Ismeretes a beszédhiba káros hatása a gyermeki fejlődésre, főleg az első és második osztályos tanulók esetében. Jelentősen megnehezíti az alapvető iskolai készségek elsajátítását, az olvasás-írás tanítását. Olvasási-írási nehézségek pöszeség esetén A hibásan ejtett hangok miatt a hang-betű kapcsolatának megértése, megjegyzése nehezített. Nem csak olvasásban, hanem írásban is súlyos hibákat véthetnek a gyerekek. Mássalhangzócserék, magánhangzócserék, hangtorzítások, hanghiányok jellemzik a pösze beszédet. A hangos beszéd elégtelensége az olvasásban is jelentkezik. Nehezen érthető mind a hallgatóság, mind a pösze gyermek számára az olvasott szöveg. A hibásan képzett hangok miatt a betűk nem állnak össze értelmes szavakká a gyermek számára. Van úgy, hogy ki is tudja mondani helyesen az adott hangot, de az ő hangsorában az általa összeolvasott betűk nem azt jelentik, amit ő megért belőle. Pl. ha a gyermek szókészletében így szerepel egy szó: tatasz (kakas), kibetűzi az olvasott szót: -k-a-k-a-s,és nem érti. Kimondja a pedagógusa:- Kakas. A gyermek rácsodálkozik: -Ja?? Tatasz!!- mondja vidáman.

6 Írásbeli tünetek Írásnál megfigyelhető a beszédrészek egybeírása, különírása, betűkihagyások, szótagkihagyások, betűsorrend felcserélése, fölösleges betűk hozzáadása, elválasztási hibák, ékezethibák. Ha a beszédhiba hallási észlelési, hallási differenciálási problémákkal is együtt jár, nehezített a gyermek hallás utáni írása, hibásan hallja a hangot, hibásan ejti, sok esetben ahogy ejti, úgy cseréli fel a betűket írásában. Az írás nem egyszerűen a hang átváltása betűre, ennél mélyebb gondolkodást, elvont, bonyolult folyamatot jelent. A gyakori íráshibák a tollbamondásoknál a legjellemzőbbek, de később az önálló fogalmazások írásánál is gondot okoz, hogy saját magának rosszul mondja a gyermek a szavakat. Gond lehet a pösze beszédű gyermeknek a szókiemelés, szótagolás, hangokra bontás folyamata. Diszlexia mint kísérő tünet Egy pösze beszédű tanulónál sokszor olyan súlyos formában jelentkezik a lemaradás, hogy makacs diszlexia alakulhat ki. A logopédusok ezért a foglalkozások során nagy hangsúlyt fektetnek a pöszeség korrekciója mellett a diszlexia prevencióra is. Játékos formában fejlesztik a nagymozgást, finommotorikát, érzékelést, észlelést, differenciálást (vizuális, akusztikus, taktilis, kinesztétikai), koncentrációt, memóriát, figyelmet, testsémát, téri orientációt, sorrendiséget, ritmust. A terápia fontossága A pöszeség terápiáját minél előbb el kell kezdeni. Ha általános, sok hangra kiterjedő a beszédhiba, ajánlott már 4 éves korban egy előkészítő, hallásfejlesztésre, ajak-, nyelvgyakorlatokra alapuló nagyon játékos (bábok szerepe) foglalkozást elkezdeni. Öt éves kortól már a hallási differenciálásokkal kibővülő egymásra épülő rögzítősorok, automatizmusok gyakoroltatása a fő feladat. Nagyon fontos a szülői házzal való szoros együttműködés, a napi otthoni gyakorlás a logopédus útmutatásával. Az automatizálások szavakban, mondatokban, versikékben, később hangos olvasás útján rendszerint a beszédbe való beépülést eredményezik. Természetesen súlyos, organikus esetben megmaradhat akár felnőtt korra is a pöszeség. Makacs pöszeség esetén a diszlexia klasszikus terápiája elengedhetetlen szükségességű már a kisiskolás kortól kezdődően. Segítségre szorulnak a szavak egybeírásánál, különírásánál, a betű-, szótag-, szókihagyások, betűsorrend fölcserélések javításában. A szavak betűkből való alkotása a sorrendiséget, az analízis-szintézis folyamatát javítja. Javítani kell helyesírásukat. Fontos a hallásfejlesztés. Rengeteg szóanyaggal, szómagyarázattal, gyűjtőnevek alá rendelésekkel gyarapítható szókincsük. A szó-kép, mondat-kép egyeztetések megkönnyítik az olvasás elsajátítását.. Mondatalkotási készségüket, szövegértésüket is fejleszteni kell. Fontos az állandó dicséret, jutalmazás, ez motiválja a gyerekeket a további örömteli, szinte észrevétlen

7 tanulásra. Játékosan, izgalmasan gyakorolva az olvasást, helyesírást feloldhatjuk a gyermekekben az iskolai kudarcokat, játszva végzik el a nehézségeket okozó nyelvi feladatokat. Tünetek, melyek felébreszthetik a gyanút A szülők már egészen pici korban megfigyelhetnek kialakuló rendellenességeket. Ezek megnyilvánulhatnak a beszéd elsajátításakor jelentkező artikulációs problémákban, vagy ha a gyerek hároméves koráig sem tanul meg beszélni, és a mozgása esetlen, ügyetlen. Kisiskoláskorban már valamivel egyértelműebbek a tünetek, de az azonosítás gyakran igen bizonytalan, így többnyire kizárásos módszerrel állapítják meg a diszlexiát: ha a gyerek rendesen jár iskolába, ha legalább átlagos értelmi képességű, ha kizárhatjuk az érzelmi, pszichológiai problémákat (például a szorongást), és az érzékszervi zavarokat, ám a gyermeknek mégis nehézséget okoz az olvasás megtanulása, akkor nagy valószínűséggel a diszlexia áll a zavarok hátterében. A kizárásos módszeren kívül, bizonyos tünetekből is megállapítható a diszlexia, ezek a következők lehetnek: zavarok az egyensúlyérzékelésben, ügyetlen mozgás, távolságok felmérésének hiánya; térorientációs zavarok a gyermek nem tudja követni a mozgásokat, még akkor sem, ha bemutatják neki, s képtelen a fent-lent, jobb-bal irányok megkülönböztetésére; az egymásutániság felfogásának nehézsége a gyermek többnyire csak azt tudja megjegyezni, ami épp előtte van; kusza rajzok, olvashatatlan írás, rossz ceruzafogás; beszédhang-megkülönböztetési nehézségek, gyakran keverik az A és O hangokat; betűk azonosításának problémája, például hasonló felépítésük miatt összekeverik a B, a D és a P betűket; sortartási zavarok az írást, olvasást, gyakran a sor végéről kezdik, betűket, számokat A diszlexia kezelésében fejlesztő gyakorlatokkal, a pedagógus és a szülő is hatékonyan tud segíteni. Ha ennek ellenére sem éri el a gyerek fejlődése a megfelelő szintet, mindenképpen gyógypedagógushoz kell fordulni! Megfelelő terápiák alkalmazásával jól orvosolhatóak a tanulási zavarok, nagy segítséget jelentenek a speciális iskolák, de ezekből egyelőre kevés áll rendelkezésre. Tanácsok szülőknek Írassunk rövid másolásokat, először csak szavakat, majd mondatokat!

8 Olvastassunk értelmetlen szótagokat a gyermekkel! Ez segít abban, hogy ne találgasson, hanem sorban olvassa a betűket! Szó szerinti tanulásra (például vers memorizálására) hagyjunk több időt! Segítség lehet a számítógép, a szövegszerkesztő használata! Használjon magnót a gyermek a tanuláshoz, különösen idegen nyelvek elsajátításakor, ami a diszlexiás gyerekeknek rendkívül nehezen megy! A tanulandó betűket, számokat formázzuk meg különböző anyagokból, például gyurmából! Minden gyerek joga, hogy az adottságainak megfelelő képzésben részesüljön, ezért az oktatást úgy kellene átalakítani, hogy a többségtől eltérő, de mind nagyobb számban jelentkező diszlexiások se kerüljenek indokolatlan hátrányba. A szakemberek egy része egyébként azon a véleményen van, hogy a diszlexia nem is önálló kórkép, hanem a mind nagyobb számban jelentkező tanulási problémák egyik típusa. Ma már átlagosan minden negyedik iskolás gyereknél tapasztalható jelentősebb tanulási probléma. A diszlexia korábban már felsorolt tünetei mellett például ide sorolható, ha a gyerek nem tud bánni a különböző vizuális jelekkel, szimbólumokkal, csak nagy nehézségek árán tud fogalmazást írni akár a legegyszerűbb témáról is. Szépen olvas, de az olvasott szöveg azonnal kiesik az emlékezetéből, feltűnően hoszszú idő alatt tanulja meg az egyszer-egyet, és az osztást. A mai iskolás gyerekek már csak fele annyit mozognak, mint az előző nemzedék tagjai. Különösen lecsökkent a szabadban, friss levegőn, mozgásos játékkal töltött idő. A tv és komputeres játékok valószínűleg túlságosan egyoldalúan hatnak az érzékszerveikre, és ez a mozgáshiánnyal együtt felelős azért, hogy nem eléggé fejlett a finom mozgások koordinációja, és a két agyfélteke együttműködése. Az utóbbi években mind több az úgynevezett részképesség-zavar, ami azt jelenti, hogy a gyereknek csak egy vagy egyes tárgyaknál van ott viszont súlyos problémája. Ennek a következő lehet a magyarázata: az egyes tantárgyak a felső tagozatban szinte teljesen függetlenek egymástól. Ha a gyerek egyszer elveszíti a fonalat, az erőltetett tanmenet következtében nagyon kevés az esélye, hogy újra követni tudja a tanultak logikáját, ez pedig óhatatlanul oda vezet, hogy leírja a maga számára az egész tantárgyat; a tananyag teljesítése indokolatlan elsőbbséget élvez azzal szemben, hogy a gyerekek többsége vajon érti-e, tudja-e követni a tananyagot. Bár a pedagógusok ma már meglehetősen nagy önállósággal rendelkeznek abban, hogy mit és milyen ütemben tanítanak, csak nagyon ritkán fordul elő, hogy a tanulók nehézségeit látva akár menet közben csökkentenék az új információk mennyiségét; az oktatási rendszerből szinte teljesen hiányzik a lemaradók szervezett, módszertanilag megalapozott felzárkóztatása. Az úgynevezett korrepetálások amolyan senki földje az iskolákban, ezek eredményességét senki nem kéri számon sem a pedagóguson, sem a gyereken. Hogyan segíthetünk? Naponta hallható szülői panasz: tehetek én bármit, ígérhetek, fenyegethetek, az istennek sem olvas ez a gyerek! Pedig egy kis odafigyeléssel rászoktatható.

9 A kiskamaszok többsége szerint a pörgés és az izgalom nem a könyvekben, hanem a tévé- és videófilmekben, vagy a számítógépen, az interneten található. A könyv, különösen az iskolai olvasmány, ósdi és olykor nem is érthető. Érdemes és fontos odafigyelni a gyerekek véleményére, mert elvadítani nagyon könnyű őket, míg a visszahódítás keserves, már-már reménytelen lehet. Amikor információk millióival bombáznak bennünket naponta, híján vagyunk az olyannyira szükséges türelemnek, és az elmélyülésre szánt időnek. Pedig olvasni, a leírtakban gyönyörködni valóban csak akkor lehet, ha odafigyelünk. A példa mi vagyunk Fontos kérdés, vajon miért várjuk a gyerekeinktől azt, amiben talán magunk sem mutatunk túl sok jó példát. A televízió távirányítóját percenként nyomkodó apuka, a folyton csak készvagy félkész terméket tálaló anyuka, a szülő, aki nem ér rá a gyerekére, ne reméljen szorgalmas, házi feladatot egyedül gyártó csemetét. Ne higgyük, hogy a folytonos fegyelmezés, rászólás igazi nevelés. A leghatásosabb nevelőeszköz a példa, a minta magunk vagyunk. A kisgyermek kezdetektől fogva,,majmol", utánoz, mert úgy véli, az a jó, amit a szüleitől lát. Gondoljunk csak bele: ha hagynánk, minden gyerek takarítana, főzne a mamájával. De a,,kinek van erre ideje" ingerült hozzáállással elvesszük a kicsik kedvét. Az ő munkájuk a játék. Játszva sajátítják el a későbbi készségüket. Esti mese mindennap Így van ez az olvasással is. Ha a kezdetektől, mint valami különös ajándékot, adjuk át a mesék birodalmát, és felfedezéssé, izgalmas kalanddá varázsoljuk a könyvvel való ismerkedést, az olvasás a gyerek természetes igényévé válik. Ehhez idő és türelem kell. És rendszeresség. A legfontosabb támasz egy kis ember számára a rend. Hogy megtanulja, mikor minek van itt az ideje. Az esti mese - ha minden este a vacsora és a mosdás után következik, amikor a mama vagy az apa az ágy szélére ül, - fontos és elengedhetetlen programmá válik számára. Várja és igényli. Később maga viszi a könyvét az ágyába. A kíváncsiságukra építve Talán jó trükk, célravezető módszer, amikor a gyerek már iskolás, és hoszszabb meséket is megért, a tör- ténetet a felénél, vagy a legizgalmasabb résznél abba- hagyni, így csigázva a kíváncsiságát. Tapasztalat iga- zolja, hogy nem egy gyerek titokban előre olvasott, és másnap boldogan engedte a mamának folytassa csak, ott, ahol abbahagyta. Az is jó módszer, hogy amikor a könyvesboltot, a könyvtárat bújjuk, keresve egy-egy jó regényt, magunkkal visszük a gyerekeket. Ha megmutatjuk nekik, hogyan bóklásszanak maguk is a titkokat rejtő polcok között, hogyan fogják, lapozzák, szagolják a könyveket, elérjük, hogy nekik is természetes szokásuk lesz az olvasás. Megértik, hogy a könyv az övék. Nekik írták.

10 A főhős legyen maga a gyerek! A legtöbb családban először a napi eseményeket foglalják mesébe, a főhős mindenkor maga a gyerek. Így kezdődik a történetekkel való ismerkedés. Később, amikor már könyvből mesélünk, figyeljünk rá, hogy mennyire igényli a csemete az ismétlést. Tapasztalhatjuk, hogy szinte szóról-szóra megtanulja a számára kedves verset, történetet. Sőt, gyakorta ki is javítja a szülőt. Erre is szükség van. Így teszi a mesét sajátjává, gazdagítja a képzelőerejét, javítja az emlékezőtehetségét. További tanácsok 1. Gyermekdalok - próbáljuk előadni őket, és hozzájuk illő játékokat találni. Kiterjeszthetjük a játékot, találjunk más rímelő szavakat. 2. Versek - Olvassunk verseket a gyerekeknek, főleg mulatságos vagy értelmetlen verseket, hogy ezek mintájára sajátot találjunk ki. 3. Fizikai játékok - Ügyességi gyakorlatok, úgy mint labdaeldobás, elkapás, elrúgás, ugrások, egyensúlyozási gyakorlatok. Például a "Simon mondja" egyszerű feladatokkal kezdődik, pl. "Simon mondja, tapsolj egyet!", és fokozatosan nehezedik, pl. "Simon mondja, rakd a bal kezedet a jobb térded mögé!". 4. Mozgás - betűformák kitapintása fa és műanyag betűkkel, vizes vagy száraz homokkal, illetve betűk készítése gyurmából vagy agyagból. 5. Próbáljuk ki a "Látok valamit.." játék különböző változatait. Pl.: Látok valamit, ami (b) hanggal kezdődik.,... ami ugyanazzal a hanggal kezdődik, mint a boci.,... B betűvel kezdődik.,...ami rímel arra, hogy lánc., ami (b) hangra végződik. 6. Hallási sorozatok - Találjunk ki örökké bővülő listákat. Például "A nagymamám elment vásárolni, vett egy almát, egy zsák krumplit, egy csupor mézet ", amely mindig eggyel több lesz. Játszhatjuk különböző kategóriákban, különböző betűkkel vagy véletlenszerűen. 7. Dominók - A dominózáshoz nem kell nagy előkészület, és egyszerű segítséget nyújt a számok tanulásához és a vizuális sorrendhez. Más formában is kaphatók, képekkel, vagy mintákkal, amiket valamilyen szempont alapján össze kell párosítani 8. Tárgyak a tálcán - A gyerek figyelje meg, mik vannak a tálcán és jegyezze meg. Ezután: (a) Takarjuk le a tálcát és a gyerek sorolja fel, milyen tárgyak voltak rajta, vagy (b) A gyerek csukja be a szemét, mi pedig vegyünk el egy vagy két tárgyat a tálcáról, majd szóljunk a gyereknek, hogy nyissa ki a szemét, és mondja meg, mit vagy miket vettünk el.

11 Néhány jó tanács nagyobbaknak Száműzd a negatív gondolatokat! Eddig is boldogultál, később se lesz nehezebb! A sikerre koncentrálj, vagy legalább ne várd a kudarcot! Tudd, hogy mit akarsz elérni, és ezt tartsd szem előtt! Légy tudatában, hogy másoknak is vannak nehézségei, hibái és hiányosságai! Segíts másoknak, és kérj bátran segítséget! Tudd, hogyan tudsz leghatékonyabban működni! Mik az erősségeid? Mi segít a megjegyzésben, tanulásban? Grafikonok, ábrák használatával jobban megérted a dolgokat! Jegyzeteid érthetőbbek lesznek színek és formák segítségével! A gondolattérkép módszer hasznos lehet! Próbáld ki, hogy a zene vagy a mozgás hogyan hat a teljesítményedre! Tanuld meg, mennyit vállalhatsz! Tudnod kell, hogy a diszlexiásokat az átlagosnál hamarabb kifárasztja a folyamatos információ feldolgozás! Rövidebb periódusokat tervezzél a tanulásban! Egy rövid szünet után ismét hatékony leszel! Ha fáradtan erőlteted a tanulást, a diszlexiás tünetek erősebben jelentkeznek! Ha túl sok feladat gyűlik össze, készíts listát! Válaszd ki a legfontosabbakat és legsürgősebbeket! Sorban pipáld ki az elvégzetteket! Szervezd meg az életedet és a környezetedet! Rendetlenség, pontatlanság, dolgok elfelejtése rémálommá teheti az életet! Ha mindent rögtön használat után a helyére teszel, soha se kell rendet rakni! Az apróbb dolgokat legjobb, ha rögtön elvégzed, így nem terhelik az idődet később! Használj határidőnaptárt vagy jegyzetfüzetet! Tanuld meg feljegyezni tennivalóidat, a találkozóid időpontját és a határidőket! Tégy emlékeztetőket feltűnőhelyre (ajtófélfa, fogkefe nyele, stb!)! Keress technikai segítséget! Mindig legyen kéznél helyesírási szótár! Tanuld meg a szövegszerkesztők használatát! Magnóra mondva sok mindent megtanulhatsz! Ellenőrizd magadat számológéppel, helyesírást ellenőrző programmal!

12 Törődj magaddal! Járj társaságba, szórakozz, de mértékletesen, mert könnyen kifáradhatsz! Egyél helyesen, menj friss levegőre, mozogjál (bár ez unalmasnak hangzik)! Tanulj meg lazítani és koncentrálni! Jógázz, meditálj, egyensúlyozz, végy mély lélegzetet ezek segíteni fognak! Legyél önmagad! Nagyon sokan küzdenek hozzád hasonló problémákkal, de nem mindenki meri megosztani azokat társaival! Sok jó tulajdonságod van, elfér mellette az a néhány probléma! A nehézségeket nézheted a humoros oldaláról is néha! Ha nyitott vagy és őszinte, hasonlóan fognak veled bánni! Mi történik az intézetben? A diszlexia korai felismerésének óriási jelentősége van. Intézetünk logopédusai már az óvodai nagycsoport elején minden iskolába menő gyermeket megvizsgálnak. Azt próbáljuk kiszűrni, hogy kik azok a kisgyermekek, akiknél az olvasásához szükséges részképességek nem a koruknak megfelelő fejlettségűek. A szülőkkel és az óvodapedagógusokkal összefogva az iskolakezdésig fejlesztjük azokat a gyerekeket, akiknél ezek a képességek gyengébbek a társaiknál. Ideális lenne, ha az iskolában tovább tudnánk folytatni a fejlesztést, ennek kidolgozása folyamatban van. Milyen iskolát válasszunk? Milyen lenne az ideális iskola? A magyar iskola nem veszi tudomásul, hogy oda nem iskolások, hanem óvodások mennek. Az elsősök novemberben már a k betűt nyomorítják a vonalak közé, karácsonyra pedig olvasnak. Mindez óriási károkat okoz a gyerekek fejlődésében. Magyarországon már huszonöt évvel ezelőtt készült felmérés arról, hogy a gyerekek nem hatéves korukban lesznek varázsütésre iskolaérettek, hanem valamikor hat- és nyolcéves koruk között. Az Eötvös féle régi magyar iskolában, sőt az 1920 as évek iskolájában mindez még nem okozott különösebb gondot, hiszen az első három négy évben bőven volt idő megalapozni a gyermekek írás-, olvasás- és számoláskészségét. A tanmenetben akkoriban nem volt jele sietségnek, de mára a helyzet megváltozott. CERUZAFOGÁS ÉS ÉRTŐ OLVASÁS Egy kutatás megállapításai szerint, a hatéves magyar gyerekek 7,8 százalékának kézfeje érett meg a háromujjas ceruzafogásra. Ez megfordítva azt jelenti, hogy 92,2 százalékuknak még nem! Ennek ellenére az elsősöknek azonnal három ujjal kell fogniuk a ceruzát, és a fogás per-

13 sze görcsös lesz. Lehet, hogy novemberre eljutnak a k betű írásáig, de le kell szögezni: nincs olyan magyar rendelet, törvény, szabály, amely azt mondaná, - amit ma az iskolák többsége mond - hogy karácsonyra a gyerekek írnak és olvasnak. A magyar diákok jelentős része azért nem tud írni olvasni, mert az iskola keményen diktálja a tempót. Két-három év alatt, lassan kell megalapozni a készségeket, majd a következő három-négy évben még tovább foglalkozni ezek fejlesztésével. RUGALMAS ISKOLAKEZDÉS Magyarországon a törvény szerint, aki május 31 ig betölti a hatodik életévét, iskolába megy, de a szülő egy évre felmentést kérhet ez alól. Ha a gyerek még nagyon szeret játszani, nincs kitartó figyelme, nincs feladattudata, feladat- tartása, ez intő jel lehet arra, hogy várjunk egy évet. Ötéves kor kö- rül egy nagyon erős szellemi érés jelentkezik, ami sokszor fél- revezeti a szülőket, mondván, hogy milyen okos már a gyer- mek, miért ne mehetne már korábban iskolába? A szellemi érés és a felfokozott érdeklődés nem jelenti azt, hogy kisfiunk, kislányunk képes negyvenöt percig nyugodtan ülni. Az iskolai tanóra végigülése mindenképpen megerőltető feladat, hiszen amikor a gyerek iskolába lép, mindössze hat-tizenkét perc a figyelmének a terjedelme. Egy zseniális tanító néni mindezzel tisztában van, és váltogatja órái tevékenységét, de a gyakorlat azt mutatja, hogy nem minden tanító néni zseniális. MESE ÉS FUTKÁROZÁS A mese és a beszélgetés a hatévesek számára a legnagyobb fejlesztőerővel rendelkező anyanyelvi foglalkozás. Az elemi iskolákban hajdan beszéd- és értelemgyakorlatnak hívták ezt a tárgyat. Amikor a tanító néni mesélni kezd, akkor mindenki egyszerre megjavul. A mese után közösen eljátsszák a történetet. Ilyenkor előfordul, hogy hetvenöt perce együtt van az osztály, és még senki sem kéredzkedik ki. A tanóra tehát nem mindig negyvenöt, hanem néha tizenkét, máskor hetvenöt perc. Ezt a módszert alkalmazták például az óvoda iskola nevű magyar alternatív kezdeményezésben, ahol még az is előfordult, hogy tanítási időben hógolyózni ment az osztály. A pszichológus szerint, a mese mellett a szabad levegőn való mozgás és rohangálás is a korosztály igényeihez tartozik. Elrettentő példaként említi, amikor a szünetekben körbe sétálnak a folyosón. Az olvasástanítási módszerek Szintetikus módszer: részeket (hangokat, vagy betűket) tanítja meg először építkező. Analitikus módszer: az egészből (szövegből, mondatból, vagy szóból) indul ki lebontó.

14 Analitikus-szintetikus módszer: egyforma súlyt fektet az egészre és a részekre. A dekódolási stratégia szerint az olvasástanítás lehet: szótagoltató, és szóképekben olvastató. Az íráshoz való viszony szempontjából a párhuzamos írástanítás lehet: írva olvastató (előbb az írott betűt tanítja), olvastatva író (előbb a nyomtatott betűt tanítja). Kerületünkben használt olvasás- és írástanítási programok 1. Hangoztató elemző összetevő módszer szóképes előprogrammal - Kidolgozója: Romankovics András, Romankovicsné Tóth Júlia tól működik. 2. Globális-szintetikus program: Az olvasás-írástanítás a nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelésben - Zsolnai-program tól működik. 3. Intenzív-kombinált program (az integrált anyanyelvi nevelés program része - Létrehozói: Lovász Gabriella, Balogh Beatrix, Barkó Endre tól működik. A fenti programok jellemzői: nem alkalmaz előkészítést, betűcsoportokat tanít, nem bontja le aprólékosan az anyagot, nincs vizuális megerősítése a szótagolásnak. 4. Heurisztikus programozású olvasás- és írástanítási módszer - Kidolgozója: Tolnai Gyuláné től működik. 5. Hangoztató elemző összetevő módszer, szótagolással - Kidolgozója: Esztergályosné Földesi Katalin tól működik. 6. Diszlexiát megelőző olvasástanítási módszer - Kidolgozója: Meixner Ildikó től működik. 7. Hangoztató elemző összetevő módszer hathetes előkészítő szakasszal és szótagolással - Kidolgozói: Adamikné J. A., Gósy Mária, Lénárd András tól működik. 8. Hangoztató elemző összetevő módszer szótagolással - Kidolgozója: Báder Ilona tól működik. A fenti programok jellemzői: nagy hangsúlyt fektetnek az előkészítésre, a hangtanítás az elsődleges, mindegyik szótagoltat.

15 AJÁNLÁS Intézetünk szakemberei által javasolt olvasástanítási módszerek: I. Meixner: Játékház - diszlexia megelőző módszer A diszlexia 8-9 éves gyermekeknél fellépő nem szellemi illetve érzékszervi károsodásból ere- dő olvasási zavar. A diszlexia-gyanús gyermek el- ső jeleire már óvodában felfigyelhet az óvónő és a logo- pédus (jobb-bal iránytévesztés, helytelen fonémahal- lás-ejtés, megkésett beszédfejlődés). A diszlexia biztonsággal csak is- koláskorban ismerhető fel. Ez a módszer elsősorban azoknak a gyerekeknek használható, akiknek beszédfejlődése zavart, a téri tájékozódása bizonytalan, formaérzékelésük gyenge, s így az olvasás-írás megtanulása nehézségbe ütközik. A módszerhez tartozó tankönyvek: Játékház Képes olvasókönyv Játékház Feladatlapok I. és II. Játékház Betűtanítás I. és II. 1. Olvasókönyv A magánhangzókat szájtartással, a mássalhangzókat hangutánzással tanítja. A tankönyv betűtanítási sorrendjének elsődleges szempontja, hogy egymástól távol tanulják a gyerekek mind a kiejtésben hasonló, mind az írásképben hasonlókat, így kerülik el a betűk összetévesztését. Az új betűt minden helyzetben begyakorolják, játékosan, tapssal, képekkel egyeztetve. Szótagokat olvasnak, a szótípusok olvasása a szókép felismerését segíti majd. A Feladatlapok szervesen kapcsolódnak az ábécéskönyvhöz. A feladatsorok egymásra épülnek, egymással párhuzamosan használhatók.

16 Az I. számú lapok szétvághatók, a képek és a szókártyák rakosgatásával manipulatív úton is ügyesítenek. A II. számú füzetben találhatók a kiszínezhető, összekötő rajzos szótagoló feladatok, az írás tanítását előkészítő gyakorlatok. 2. A Betűtanítás I. a késleltetett írástanításhoz készült. Először íráselemeket tanít. Ennek célja, hogy a gyerekek begyakorolják a ceruzafogást, a kéz csúsztatását a papíron, a lendületes vonalvezetést. A vonalközök szélesek, s fokozatosan térnek át a szabványos méretű írásra. Az írástanítás is figyelembe veszi a tévesztés lehetőségét, így a lassúbb ütemű munkában mód nyílik a stabil betűrögzítésre. A sorokban való tájékozódást segíti a gyerekek számára a ház szintjének megfelelő rendszerbe történő írása. A módszer nagy előnye, hogy a gyerekek képességéhez alakítható a betűtanítás ütemezése. Nem erőlteti a gyors haladást, biztos tudásra épít. A szótagolást fokozatosan elhagyják, a versek, olvasmányok válogatása a gyerekek életkori sajátosságait figyelembe veszi. II. Adamikné Gósy-Lénárd: A mesék csodái hangoztató - elemző-összetevő módszer Legfontosabb tevékenysége a nyelvi tudatosság fejlesztésének megkezdése. Középpontjában a beszéd áll, erre alapoz a továbbiakban végig. A hathetes előkészítő időszak az olvasást és az írást alapozza meg. A folyamatos beszéd felbontása kisebb egységekre, mondatokra, szavakra, majd a szótagolás és a hanganalízis. A hangoztató elemző - összetevő módszer lényege: a hangoztatás elsődlegessége, valamint a szóból (szövegből) való kiindulás, az analízis, a hang/betűtanítás, majd visszatérés a szóhoz, szöveghez, a szintézis, végül a gyakorlás.

17 Tehát a tanításban mindig jelen van az értelmes szó és az értelem nélküli hang Egyszerre tanítja az értő olvasást és a pontos dekódolást Taneszközei: A mesék csodái ábécés és olvasókönyv Írás-előkészítő munkafüzet pausz-betéttel Varázsceruza I. első írásfüzet (kisbetűk) I. félév Varázsceruza II. második írásfüzet (nagybetűk) II. félév Vázoló- és íráskészség-fejlesztő füzet I. Vázoló-és íráskészség-fejlesztő füzet II. Törpemérce anyanyelvi tesztelő diagnosztikus felmérések 1. Az ábécéskönyv felépítése: Betűtanítás: előbb kisbetű, utána a nagybetű. A kisbetűs szakaszban szótagra bontás. Nagybetűs szakaszban az első három olvasmány szótagokokra bontva, majd folyamatos olvasás. Motivációs rendszere a mesevilág, melynek főszereplői a törpék, innen az ábécékönyv népszerű elnevezése: törpés ábécé. A mesék biztosítják az átmenetet az óvodai világ és az iskola között, közel állnak a kisgyermekhez. A mesék hangulata kedves, humoros, derűs. Természetesen, a mesék kapcsán a mindennapi élet számos kérdését meg lehet beszélni a kisgyermekkel. 2. Írástanítás A párhuzamos írástanítás nagyon fontos az olvasástanítás szempontjából. Az írástanítás alapja a hanganalízis, ezt a program biztosítja. A hathetes előkészítés elegendő ahhoz, hogy a gyerekek az íráshoz szükséges alapmozgásokat elsajátítsák. Ebben segítségükre van az írás-előkészítő munkafüzet és az előírt írásfüzet. A program jellemzői A program egyenként tanítja a betűket, minden betűtanító órát gyakorlóóra követ. A betűsorrend megállapításában figyelembe veszi a hazai beszédpercepciós kutatásokat. Ügyel a hosszúság fokozatos növelésére, valamint a szóstruktúra fokozatos nehezítésére. Eleinte nagy betűméretet ad, majd fokozatosan csökkenti.

18 Szótagokra bontva mutatja be a szavakat a nagybetűs rész harmadik olvasmányáig. Mindig a hangtanítással kezd, ezt követi a hangnak megfelelő betű tanítása a klasszikus hangoztató elemző - összetevő módszer szerint. Az ábécés- és olvasókönyv szereplői a törpék, anyaga a kisgyermekhez közel álló mesevilág. A könyvhöz írás-előkészítő és két előírt írásfüzet tartozik. Tanári kézikönyve megadja az előkészítő szakasz összes óravázlatát, dosszié rendszerű. Mit tegyünk, ha felfedezzük, hogy a gyermeknek nehezebben megy 1. osztályban a betűtanulás és az olvasás? - Ne becsüljük le ezt a tényt. Ne hallgassunk azokra, akik azt mondják: majd kinövi azonnal forduljunk szakemberhez. Inkább kétszer vizsgáljunk meg egy gyermeket, mint egyszer sem. - Beszéljünk a gyermek pedagógusával, kérjük ki a véleményét. - A vizsgálat ki fogja deríteni, hogy miért nem úgy halad a gyermek, ahogy azt elvárhatnánk? Lehet, hogy csak szorong? Lehet, hogy túl gyorsan haladnak? Lehet, hogy rossz módszerrel tanulnak olvasni? - Szakembereink minden év tavaszán ellátogatnak minden iskolába és ott felmérik azon gyermekek olvasását, akiket a tanító néni javasol. Mi történik, ha a gyermeknél megállapították, hogy rosszul olvas és hibásan ír? Amennyiben a gyermek diszlexiát megelőző terápiában részesült az óvodában, az iskolában folyatjuk a megsegítést. Sokszor azonban csak az iskolában, az olvasás-írástanulás során derülnek ki a problémák. Ilyenkor olvasás-, nyelvi-, és helyesírás- szókincsvizsgálatot végzünk a gyermekkel. Amennyiben fennáll a diszlexia lehetősége, további vizsgálatokat kérünk (orvosi, pszichológiai ), illetve diszlexia terápiában részesítjük a gyermeket. A diszlexia-reedukációs terápia nagymértékben hasonlít a diszlexia-prevenciós terápiára, azzal a különbséggel, hogy itt inkább az olvasás-, írástanításon van a hangsúly. A diszlexiás gyermekek terápiája minden esetben szoros team-munkában történik, ahol a logopédusokon kívül más szakemberek is fontos szerepet kapnak. Segítségükkel a diszlexia-reedukációs terápia mellett kiegészítő terápiákat is végezhetünk, pl. Alapozó terápia, Ayres-terápia, grafomotoros

19 fejlesztés, szükség esetén pszichoterápia. A diszlexiás gyermekek megsegítése az általános iskola alsó és felső tagozatában is folytatódik. Sok esetben jelent gondot az idegen nyelv tanulása, az írás olvashatatlansága, a nevelési tanácsadó szakértői véleményt ad az esetleges osztályzás alóli felmentésről. Felső tagozaton tovább folyhat a diszlexiás gyermekek megsegítése, majd a 8. osztály befejezésével pedig segítséget nyújthatunk a megfelelő iskola megválasztásához. Az általános iskolából kikerülve a problémás diszlexiás gyermekeknek léteznek speciális továbbtanulási lehetőségeik, pl.: Öveges Gimnázium, ahol a gimnáziumi anyag- és egy választott szakma tanulása mellett a tanulók további megsegítést kapnak. Böngészni és olvasni valók:

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján ELEMZÉS, AJÁNLÁS OLVASÓKÖNYVEK PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZ AT NEVELÉSI TAN Á C S AD Ó A Nevelési Tanácsadó munkaközössége átnézte az első osztályos olvasókönyv családokat a következő szempontok alapján: betűtípus,

Részletesebben

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Meixner módszer Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Témák A módszer bemutatása Alkalmazás, IKT, előkészítő időszak A diszlexia prevenció, reedukáció 4/7/2014 copyright 2006 www.brainybetty.com 2 A Meixner-módszer

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

Készségfejlesztő tanulójáték

Készségfejlesztő tanulójáték Készségfejlesztő tanulójáték Fejlesszünk? Hagyjuk inkább a gyermeket játszani? A LOGICO játszva fejleszt! A Logico olyan fejlesztőjáték, amely játék közben fejleszti az óvodás és a kiskorú gyermek készségeit

Részletesebben

avagy nem értem, hogy miért nem értenek

avagy nem értem, hogy miért nem értenek (ne) Szólj szám, nem fáj fejem avagy nem értem, hogy miért nem értenek A MEGKÉSETT BESZÉDFEJLŐDÉS GYERMEKKORBAN A normális beszédfejlődés szakaszai Sírás, kiáltozás Gagyogás Utánzás (0-2 hónap) (3-4 hónap)

Részletesebben

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet Szász Endre Általános Iskola és AMI Schmidt Márta gyógypedagógus martaschmidt67@gmail.com 2015. május 7. - Ha van négy barackod, és adok még egyet, hány barackod

Részletesebben

Az okoskocka eszközökről

Az okoskocka eszközökről Az okoskocka eszközökről Pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus és tehetségfejlesztő szakemberek dolgozták ki az okoskocka fejlesztő eszközcsaládot azzal a céllal, hogy: az iskolaérettségi szintet

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola Pedagógus neve: Jászfalvi Ildikó Osztály: 1. a osztály Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar irodalom Tananyag: A sajtot osztó

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban Pasaréti Otília, Infor Éra 2009 TARTALOM A kutatás célja Interaktív mese A Meseszerkesztő bemutatása A kutatás menete A program fejlődése

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Tanulási nehézség, részképesség zavar. Készítette: Tóth Anett gyógypedagógus-logopédus, fejlesztőpedagógus

Tanulási nehézség, részképesség zavar. Készítette: Tóth Anett gyógypedagógus-logopédus, fejlesztőpedagógus Tanulási nehézség, részképesség zavar Készítette: Tóth Anett gyógypedagógus-logopédus, fejlesztőpedagógus Tanuláshoz Olvasás Írás Számolás elsajátításához meghatározott idegrendszeri struktúráknak hibátlanul

Részletesebben

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Kutatás, alkalmazás, gyakorlat A tudományos kutatás célja: kérdések megfogalmazása és válaszok keresése

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

A bemeneti mérés eredménye az 1. évfolyamon

A bemeneti mérés eredménye az 1. évfolyamon ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1117 Budapest, Erőmű u. 4. sz. Tel/fax: 381-0664 e-mail: pszk@pszk.hu A bemeneti mérés eredménye az 1. évfolyamon Tartalom: Általános és speciális részkészségek mérésének összefoglaló

Részletesebben

Az olvasásról néhány gondolat

Az olvasásról néhány gondolat A gyermek lelke tiszta lap. Gondold végig, mivel írja tele a könyv, melyet kezébe adsz. /Móricz Zsigmond/ Az olvasásról néhány gondolat Kedves Anyukák! Szeretnék néhány gondolatot megosztani veletek az

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék A diszlexiás gyermekek angol nyelvi készségeinek vizsgálata Kormos Judit és Mikó Anna ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék A kutatás háttere Keveset tudunk arról, miben különbözik a diszlexiás és

Részletesebben

A GONDOLKODTATÓ PÖSZETERÁPIA, azaz egy terápiás könyvegység bemutatása

A GONDOLKODTATÓ PÖSZETERÁPIA, azaz egy terápiás könyvegység bemutatása A GONDOLKODTATÓ PÖSZETERÁPIA, azaz egy terápiás könyvegység bemutatása Törökné Cseh Katalin logopédus szakpszichológus Budapest, III.Ker. EGYMI Logopédiai Szakszolgálat cseh.torok@t-online.hu SOFI Konferencia,

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Magyar 1. osztály T A N M E N E T 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM NAT 2012 2016/2017 Osztály: 1. osztály Heti szám: 8 Éves szám: 288 /144

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1 Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája DrBaji Ildikó Vadaskert Kórház Kognitív-viselkedésterápia1 Kogníciók(gondolatok, beállítottság) módosítása Viselkedés módosítás Csoport terápiás forma 1 Kognitív-viselkedés

Részletesebben

Óvoda-iskola átmenetét segítő program

Óvoda-iskola átmenetét segítő program Óvoda-iskola átmenetét segítő program JÓ GYAKORLATOK ÉLTES EGYMI PÉCS MÁNFAI ZITA gyógypedagógus Az átlagtól eltérő fejlődésmenetű gyermek és az iskolakezdés Segédanyag az óvoda iskola átmenetének megkönnyítése

Részletesebben

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás

Részletesebben

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Istókovics Nóra KE-CSPFK Művelődésszervező szak Az előadás célja: Az ICT fontosságának

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel

Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel Nem minden gyermek lesz azonban iskolaérett 6 évesen. Sok szülınek problémát jelent eldönteni az iskolakezdés idıpontját. Bizonytalanok, hogy vajon

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok. Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő

Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok. Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő A késleltetett ütemű fejlődés megnyilvánulásai, jelei 1. Orvosi leletek alapján - korai, faros, vákuumos vagy

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA Szövegértés-szövegalkotás területen Készítette: Horváth Erzsébet Borsos Miklós Általános Iskola Ajka A számítógép életünk része, mindenkinek aki ebben

Részletesebben

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK 1. A gyógypedagógia alapfogalmai, elméletei, kapcsolata más tudományokkal

Részletesebben

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Kovácsné Bögödi Beáta 2011. 02.28. EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Szolnok Városi Óvodák

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom tantárgy 1-3. évfolyam 2013. Bevezetés célok, alapelvek Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné

BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás Feladata: Komplex koragyermekkori intervenció és prevenció, tanácsadás, a társas,

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei 1. A gyógypedagógia fogalma, értelmezése (tárgya, célja, feladatai, integráció, szegregáció) 2. A fogyatékosság fogalma, kritériumai és területei (normalitás, okok,

Részletesebben

A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban. MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, Steklács János

A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban. MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, Steklács János A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, 2014. 11. 14. Steklács János Olvasási stratégiák Mit jelent a kognitív stratégia? A kognitív stratégiák az

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Óvodás teszt (iskolába készülő nagycsoportosoknak)

Óvodás teszt (iskolába készülő nagycsoportosoknak) Ajánlott életkor: 6-7 év (középső csoport év végétől nagycsoportos kor végéig) I. ANALÍZIS-SZINTÉZIS (RÉSZ-EGÉSZ VISZONYA) Bújócskáznak a tárgyak. A Te feladatod megkeresni őket. Színezd ki a vonalak között

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontok szerint adható maximális pontszámot mutatja.

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontok szerint adható maximális pontszámot mutatja. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák alapján történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon

Részletesebben

DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja

DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Program 2. sz. melléklet A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai VUCSKÓ ZSUZSANNA igazgató 2. oldal Tartalom 1. A sajátos nevelési

Részletesebben

FIGYELMEZTETÉS! Fulladásveszély! Apró alkatrészeket tartalmaz, ezért 3 éves kor alatt tilos! 5 éves kortól ajánlott 2-6 játékos számára

FIGYELMEZTETÉS! Fulladásveszély! Apró alkatrészeket tartalmaz, ezért 3 éves kor alatt tilos! 5 éves kortól ajánlott 2-6 játékos számára Zingo játékszabály és használati útmutató FIGYELMEZTETÉS! Fulladásveszély! Apró alkatrészeket tartalmaz, ezért 3 éves kor alatt tilos! 5+ 5 éves kortól ajánlott 2-6 játékos számára Játssz a kedvenc Zingo

Részletesebben

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban Konzulens: Paróczai Béláné Készítette: Szabóné Mézes Judit Minél többet tud valaki, annál több a tudnivalója. A tudással egyenes arányban nő a

Részletesebben

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre A sajátos nevelési igényt a megyei szakértői bizottság szakvéleményben állapítja meg. Az Intézményben integráltan

Részletesebben

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat)

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) A kulcskompetenciák (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) Tanulási technikák tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, a helyzetekhez alkalmazkodó tanulási stratégia Intelligens tanulás

Részletesebben

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak.

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak. 1. szakasz - tanítási módszerek 1. A tananyagrészek elején megkapják a diákok az összefoglalást, jól látható helyen kitéve vagy a füzetükbe másolva mindig elérhetően, hogy követni tudják. 2. A tanárok

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Egy TITOK az idegen nyelv tanulásával kapcsolatban Amire senki nem gondol Nagy Erika, 2014 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító:

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÁTADÓLAP A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÉRTELMI KÉPESSÉGEK Vizuális észlelés Sokat hibázik a formák felismerésében, globális észlelése nem megfelelő Segítséggel

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez Inkluzív nevelés Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez Szövegértés-szövegalkotás Szerkesztette Jenei Andrea sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési

Részletesebben

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Képző neve, elvégzett szak Nyelvi játékok a fejlesztés szolgálatában Készítette: Munkácsi Andrea Nyelv és beszédfejlesztő szak levelező tagozat Konzulens:Fehér Éva főiskolai tanársegéd A beszéd maga a

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

II. 4. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA-NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK

II. 4. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA-NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK II.4.1. A sajátos nevelési igényhez igazodó feladatok szervezése Intézményünk a feladatok megszervezését a részben kötelező és nem kötelező órák szervezésével látja el, amelyeken a felzárkóztatás, képességkibontakoztatás

Részletesebben

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 Tartalom BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 1. fejezet AZ ISKOLAFÓBIÁRÓL 19 Iskolakerülésrôl van-e szó? 19 Az iskolafóbia típusai 20 Az iskolafóbia szempontjából fontos három korcsoport 21 Szorongásos

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A Nemzeti Alaptantervhez Illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 Új generációs taneszközök, alsó tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. ÉVFOLYAM

Részletesebben

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang hang A hangokat a fülünkkel érzékeljük. Nyelvtanórán a hang szónak a beszédhang jelentését használjuk. Amikor kimondunk egy betűt, az a hang. A beszédhangokat mi hozzuk létre a szánkkal és a nyelvünkkel.

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Hogyan befolyásolják a családi veszekedések az iskolai teljesítményt? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI.

Részletesebben

Logopédiai ellátás a Hegyvidéken

Logopédiai ellátás a Hegyvidéken Logopédiai ellátás a Hegyvidéken Kezdetek Törvényi mérföldkövek 1969. Főv. VB. utasítása minden kerületre kiterjedő log. ellátás megszervezése 1972. Miniszteri rendelet szakmai irányelvek a log. csoportok

Részletesebben

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele?

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Kérdések elitista megközelítés egyenlőség elv? ritka, mint a fehér holló nekem minden tanítványom tehetséges valamiben mi legyen a fejlesztés iránya? vertikális

Részletesebben

Önkéntes némaság - a mutizmus. Írta: Csányi Nikolett

Önkéntes némaság - a mutizmus. Írta: Csányi Nikolett Mi is a mutizmus? Az alkalmazkodó viselkedés zavara. A mutizmus némaságot jelent. Mutizmus során a beszédszervek épek, de súlyos viselkedéses gátlás (neurotikus zavar) alakul ki, és a gyermek nem beszél.

Részletesebben

A diszlexiaprevenció előkészítő osztályban Meixner Ildikó módszere alapján

A diszlexiaprevenció előkészítő osztályban Meixner Ildikó módszere alapján Módszer-Tár Csécs Erzsébet A diszlexiaprevenció előkészítő osztályban Meixner Ildikó módszere alapján Napjainkban a tanulási kudarc gyakori jelenség, melynek egyik okaként a tanulási zavart tekintjük,

Részletesebben

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program A képzési program ismertetése Képzési Program Február 15 Bt. 6769 Pusztaszer Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00086-2012 Az angol nyelvi képzési program célja, hogy ismertesse a Február 15 Bt. nyelvi

Részletesebben

Szülőcsoport. Mondom és. Hallgatom a magamét..

Szülőcsoport. Mondom és. Hallgatom a magamét.. Szülőcsoport Mondom és Hallgatom a magamét.. Az elsődleges tünetek alkotják a dadogás magját hangok, szótagok, szavak gyakori ismétlődése hangok megnyújtása csendes vagy hangzó blokádok Gyerekeknél

Részletesebben

Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola

Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola Intézményi szerkezet Általános Iskolai Intézményegység Utazó Gyógypedagógusi Hálózat Intézményegység Pszichiáter, pszichológus,

Részletesebben

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez Intézményi kérdőív Az iskola főbb adatai A. Az információs technológia

Részletesebben

- hasonló hangzású hangok, szótagok, szavak hallási felismerésének problémája.

- hasonló hangzású hangok, szótagok, szavak hallási felismerésének problémája. Asperger syndroma: A zavaroknak egy csoportja, amelyet a szociális kapcsolatfelvétel és tartás minőségi mássága jellemzi. A kommunikációs sémák sajátosak ezeknél a gyerekeknél. Általában az érdeklődésük-aktivitásuk

Részletesebben

Pőcz Ildikó * JÁTÉKOS ISMERKEDÉS A SZLOVÁK NYELVVEL AZ ÓVODÁBAN

Pőcz Ildikó * JÁTÉKOS ISMERKEDÉS A SZLOVÁK NYELVVEL AZ ÓVODÁBAN Pőcz Ildikó * JÁTÉKOS ISMERKEDÉS A SZLOVÁK NYELVVEL AZ ÓVODÁBAN Az életünk során az anyanyelvünk átszövi egész lényünket, és meghatározza értelmi, érzelmi intelligenciánkat. Gyermekkorban az anyanyelvi

Részletesebben

A jó tankönyv az együttnevelés segítője

A jó tankönyv az együttnevelés segítője A jó tankönyv az együttnevelés segítője A tanulás aktív, konstruktív folyamat. Ez akkor is így van, ha a tanulni vágyó sajátos nevelési igényű gyermek. A gyógypedagógia specialitása abban rejlik, hogy

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotás érthetően beszél; megérti az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen

Részletesebben

6. óra TANULÁSI STÍLUS

6. óra TANULÁSI STÍLUS 6. óra TANULÁSI STÍLUS CÉL: az egyén jellemzőinek megfelelő tanulási stílus kialakítása. Eszközök: A TANULÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV kinyomtatva (a tanulói létszámnak megfelelő példányszámban). A Kiértékelés kinyomtatva

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Bartusné Major Ágnes A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Az iskolaérettségrıl Az utóbbi évek iskolaérettségi vizsgálatai folyamán tapasztalom, hogy néhány szülı

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Francia nyelv A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott

Részletesebben

SzóKiMondóka. bemutatja a TreeFa World Productions Kft. Szeretettel köszöntjük az AMIT résztvevőket!

SzóKiMondóka. bemutatja a TreeFa World Productions Kft. Szeretettel köszöntjük az AMIT résztvevőket! SzóKiMondóka bemutatja a TreeFa World Productions Kft. Szeretettel köszöntjük az AMIT résztvevőket! 1 Küldetésünk Interaktív, készségfejlesztő játékok létrehozása kisgyermekek számára - Magyarországon

Részletesebben

GYAKORI BESZÉDHIBÁK ÓVODÁSKORBAN

GYAKORI BESZÉDHIBÁK ÓVODÁSKORBAN GYAKORI BESZÉDHIBÁK ÓVODÁSKORBAN Csibi Enikő VÁZLAT Beszédhibákról általában Nyelv és beszédfejlesztő pedagógus kompetenciái a beszédfejlesztésben Nevelési tanácsadói tapasztalatok BESZÉDHIBA-MEGKÉSETT

Részletesebben

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően 2-4.. osztály 1. osztály Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően Értékelési rendszer az alsó tagozat első hét félévében Magatartás, szorgalom Tantárgyak Havonta Negyedév Félév Egyéni szokás

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben