Pályázat. Készítette: Cseke Gábor 3525 Miskolc Csermely u. 27./A. Címzett: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 3525 Miskolc Városház tér 8.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázat. Készítette: Cseke Gábor 3525 Miskolc Csermely u. 27./A. Címzett: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 3525 Miskolc Városház tér 8."

Átírás

1 Pályázat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselőtestülete által meghirdetett Fazekas Úti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetői álláshelyére Készítette: Cseke Gábor 3525 Miskolc Csermely u. 27./A Címzett: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 3525 Miskolc Városház tér 8. 1

2 A jó cselekedet mindenütt él. ( ) nem az üres mondás idézi elő az általános testvériséget és javulást, hanem az, ami jót és példamutatót cselekszünk! az olyan ember, aki írni tud, az eszit úrnak nevelheti, mert szolgának ott van a ceruza és a papiros. szolgálni kell a hazát, mint a szülőket, de szeretni és követni az igazságot kell és az emberi erényt. (Tamási Áron: Ábel) 2

3 Tartalom 1. A pályázat indoklása, vezetési filozófia Helyzetelemzés Iskolatörténet, hagyományok Az iskola jelenlegi adottságai Az intézmény alaptevékenysége Tárgyi feltételek Tanulói létszám, tanulócsoportok, tanulói összetétel Humán erőforrás Érdekképviseleti szervek, alapítvány Nevelő oktató munka az intézményben Vezetői program Nevelési, oktatási célok Nevelési célok Oktatási célok Stratégiai célok Célokhoz rendelt feladatok Rövid távú célok és feladatok Humánerőforrás Minőségfejlesztés, versenyképesség Szervezeti felépítés Az intézmény külső kapcsolatrendszere: Mellékletek 3

4 1. A pályázat indoklása, vezetési filozófia Hét évvel ezelőtt 2004-ben az akkori városvezetés döntése alapján intézményi integrációt hajtottak végre a miskolci óvodák és általános iskolák körében. Így jött létre az akkori Fazekas Utcai Általános Iskolából és az Istvánffy Általános Iskolából a Fazekas - Istvánffy Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény. A 2010-ben újjáalakult közgyűlés Evangélikus Egyházzal történt megállapodása alapján az Istvánffy tagiskola a es tanévtől egyházi kezelésbe kerül. Ennek következtében a Fazekas Utcai Általános Iskola ismét önálló önkormányzati intézményként működik tovább. Az elmúlt hét év integrációs időszakában tovább folyt a Fazekasra jellemző színvonalas pedagógiai munka, az itt dolgozó pedagógusok nem kis érdemeként. Erre alapozva szeretném megvalósítani vezetési koncepciómat, a létrehozott értékekre és eredményekre építeni fogok, minden eddigi pozitív folyamatot megerősíteni és továbbfejleszteni kívánok. Napjainkban egy oktatási intézmény vezetőjének feladatköre kibővült: intézménymenedzselési, kezdeményező, forrásbővítő szerepe is van. Nem elég azzal foglalkozni, hogy az iskola, mint intézmény, jól működjön a kitűzött célok érdekében, a pedagógiai programban megjelölt értékek mentén színvonalasan dolgozzon, hanem a vezető feladata, hogy a pénzügyi, technikai és szellemi erőforrásokat megkeresse, ezeket racionálisan felhasználja. A vezetés szerepe a jól működő intézményekben: dinamikus vezetés a szervezet fejlesztéséhez tudatos építkezés hatékony információáramlás, a kapcsolattartások kialakítása, működtetésének minősége kiszámíthatóság, nyugodt légkör kialakítása a folyamatos változásokat figyelembe vevő, előrevivő döntések A döntések előkészítésében aktív testületi részvételre alapozó, demokratikus vezetési stílus erősíti a kezdeményezőkészséget, a felelősségvállalást. 4

5 Vezetési filozófiám: demokratikusan, de az egyszemélyi felelősség tudatában, határozottan szeretném irányítani az intézményt. A vezető és a testület közötti kölcsönös együttműködési készség, bizalom, egymás munkájának megbecsülése alapozhatja meg a kiegyensúlyozott, nyugodt munkavégzés feltételeit. Közös célunk a magas színvonalú, minőségi nevelés oktatás, a partnerközpontú működés. A pályázatomban megfogalmazott feladatok végrehajtása során arra törekszem, hogy olyan vezető legyek, aki képes a csoport tapasztalatainak összegzésére, aki az összes erő összefogásával és mozgósításával törekszik a közös célok megvalósítására. 5

6 2. Helyzetelemzés 2.1. Iskolatörténet, hagyományok Miskolcon 1963-ban nyitotta meg kapuit az első, akkori értelemben vett építészetileg modern iskola, a Fazekas, amely három, nagy (többek között egyházi) hagyományokkal rendelkező intézményből jött létre. Az akkor 2000 gyermeket befogadó épületben már a kezdetektől működött a zenetagozat, két kórussal és hangszeres zeneoktatással. Az évtizedek során nemcsak országos, hanem nemzetközi hírnevet is szerzett a Fazekas. A zenetagozat működése mellett a közismereti tárgyak területén is sikerült a város legjobb intézményei közé kerülni. A későbbiekben létrejött a tánctagozat is, melynek keretében a gyerekek többféle táncot tanulhattak párhuzamosan (komplex tánc). Aki bírta a terhelést, és mindkét területen tehetséges volt, zene-tánc tagozatos is lehetett. Az először csak osztály-szinten elkezdődő drámapedagógia és a zene-tánc tagozat együttes hatása hihetetlen személyiségfejlesztő erőt képviselt. Az alapfokú művészetoktatási intézménnyé való szervezés bizonyos szempontból tágította a lehetőségeket, hiszen más iskolák tanulói, illetve továbbképzősök is részt vehetnek a képzéseken, valamint bővült a paletta a festészettel és drámával is, ugyanakkor a térítési díj tandíj rendszere komoly nehézségeket okoz a tehetséges, de szociálisan nehezebb körülmények közül jövő gyerekeknek Az iskola jelenlegi adottságai Az intézmény alaptevékenysége: Általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és oktatás, ennek keretében a tanulók felkészítése az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére, a továbbtanulásra. Alapfokú művészetoktatás keretében zene-művészet (hangszeres oktatás: zongora, hegedű, gordonka, fuvola, blockflöte, gitár, trombita, klarinét, szaxofon, ütő, kamarazene, zenekar tanszak), táncművészet (klasszikus balett, néptánc, társastánc és modern tánc tanszak), 6

7 színművészet-bábművészet (színművészet tanszak), képző- és iparművészet (festészet tanszak) oktatása. A tanulók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező (választható) tanórai foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, konzultáció, speciális, illetve kiegészítő ismerete átadása céljából a Kt.-ben meghatározott időkeretben. 1. évfolyamtól emelt szintű ének-zene, idegen nyelv és informatika oktatása. 3. évfolyamtól emelt szintű idegen (angol) nyelv és számítástechnika oktatása. 7. évfolyamtól emelt szintű fizika, kémia, biológia oktatása. A tanulók részére napközi otthonos, iskolaotthonos, tanulószobai ellátás biztosítása. Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása: a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása Tárgyi feltételek Az épület 1963-ban épült, az elmúlt években pályázati források bevonásával történt meg az ablakcsere, a hőszigetelés, a villamoshálózat és a vizesblokkok felújítása, az akadálymentesítés. Kifestették a termeket, a külső felújítás is elkészült. 24 tanterem, 2 táncterem, tornaterem, 1 számítógépes terem, hangversenyterem és a kisegítő helyiségek állnak az iskola tanulóinak rendelkezésére. Minden tanteremben van internet. Az alapfokú művészetoktatáshoz a tárgyi feltételek adottak, úgy az oktató-helyiségek, mint a zeneoktatás terén a hangszerek, a táncoktatás részére a ruhák, viseletek. A festészet és a színjátszás tanszakok alapfelszereltsége rendelkezésre áll, szerény fejlesztési lehetőségek voltak az elmúlt időszakban. A közismereti tárgyak színvonalas oktatásához elengedhetetlen szemléltető- és egyéb tárgyi eszközök ugyancsak adottak a kötelező mértékig, de szükséges a fejlesztés. 7

8 Tanulói létszám, tanulócsoportok, tanulói összetétel Az iskola tanulói létszáma megoszlása, évfolyamonként és osztályonként a 2009/ es tanévben. Évfolyam a b c Összesen: 428 Az iskola tanulói létszáma megoszlása évfolyamonként és osztályonként a 2010/2011 es tanévben: Évfolyam a b c Összesen: 446 8

9 A 2011/2012-es tanévet az önálló, nem integrált Fazekas Általános Iskola kb. 560 fővel kezdi meg szeptember elején., hiszen már jelenleg ennyi tanuló van beírva. A 2011-es év végi létszámhoz képest viszonylag nagy növekmény abból adódik, hogy ismét három nagy létszámú első osztály tudtak indítani, az Istvánffyból átjövő gyerekek nagy létszáma, akik egyenként és teljes osztályként is átiratkoztak a Fazekasba. A fenti táblázatok és a hozzáfűzött megjegyzésből egyértelműen kitűnik, hogy a tanulólétszám növekvő tendenciát mutat. Az itt tanuló gyerekek közel kétharmada körzeten kívüli, ami feltehetően első sorban a jó képzési színvonalnak és a művészeti oktatásnak köszönhető. Nagy előny, hogy intézményen belül van lehetőség a különböző művészeti órák megtartására, így a szülő mentesül a gyerek délutáni különóráinak szervezésétől. Az alsó tagozaton 5 osztály iskolaotthonos rendszerben dolgozik, 5 osztálynak van napközis csoportja. A felső tagozaton 4 tanulószoba működik. Jelenleg 14 magántanuló van, ami az országos átlagot meghaladja, de többségük külföldi tartózkodás miatt, nem az észak-magyarországi iskolákra jellemző okok (túlkorosság, beilleszkedési nehézségek, korai gyermekvállalás stb.) miatt. A bukások átlaga az országos mutatók alatti. Összességében a lemorzsolódási mutatók az országos átlag alattiak. Alsós HH HHH SNI Veszélyeztetett 2009/ Felsős HH HHH SNI Veszélyeztetett 2009/ Összesen: Alsós HH HHH SNI Veszélyeztetett 2010/ Felsős HH HHH SNI Veszélyeztetett 2010/ Összesen:

10 A fenti táblázatok alapján megállapítható, hogy ezeknél a csoportoknál is csökkenő tendencia a jellemző. Valószínütsíthető, hogy lenne még több halmozottan hátrányos helyzetű gyerek, de ez jobbára nem az iskola rovására irható fel. A jelenlegi szabályozás szerint ugyanis a szülőnek kell kérni a státuszba vételt a települési jegyzőnél, így ha ezt nem teszi meg ez csak a szülő felelőssége. Az iskola feladata nem más, mint a tájékoztatást adni a szülő felé. A továbbtanulási mutatók nagyváros belvárosi iskolájához méltón igen jók: 2007/ / / /2011 Gimnázium 38 fő 58,46% 22 fő 39,28% 21 fő 36,20% 21 fő 52,5% Szakközépiskola 19 fő 29,23% 25 fő 44,64% 22 fő 37,93% 10 fő 25% Szakiskola 8 fő 12,31% 9 fő 16,07% 15 fő 25,86% 9 fő 22,5% A továbbtanulási statisztika az iskolai szintű felvételi eredményeket tartalmazza, így magába foglalja a hat és nyolcosztályos gimnáziumba felvételt nyertek létszámát is. Érettségit adó középfokú intézményben a gyerekek 77,5% kerül, magában foglalva azt az esélyt, hogy a középfok után felsőfokon folytassa tanulmányait. A maradék 22,5% amely szakiskolában folytatja tanulmányait a város valamelyik erre szakosodott intézményében Humán erőforrás Az iskola dolgozói létszáma: 91 fő. Pedagógus: 72 fő Gazdaságvezető: 1 fő Iskola titkár: 1 fő Adminisztratív dolgozó: 3 fő Karbantartó: 2 fő Konyhai dolgozó: 4 fő Takarító: 7 fő Gondnok: 1 fő 10

11 A tantestület jelenleg 72 tagból áll, magában foglalva a közismereti és a művészeti tanárokat. A szakos ellátottság évek óta és jelenleg is 100%-os. A pedagógusok jól felkészültek, elhivatottak. Az elmúlt években is voltak szakmai továbbképzések (pl. a KÓTA rendezésében a Liszt-napok), viszont nem jelentek meg azok a képzések, amelyek az elmúlt években a magyar közoktatás módszertani megújulását jelentették (kooperatív tanulás, differenciált tanulásszervezés, projekt-módszer) Érdekképviseleti szervek, alapítvány Szülői Munkaközösség Szakszervezet Közalkalmazotti Tanács Diák Önkormányzat Ezek a szervezetek az iskola demokratikus működésének elengedhetetlen intézményi formái. Az 1991 óta működő Fazekas Alapítvány tevékenységének fő célja az iskolában folyó színvonalas nevelő-oktató munka segítése Nevelő oktató munka az intézményben Az iskola közismereti, sport és művészeti területen egyaránt a város élvonalában van, diákjai több városi, megyei és országos megmérettetésen részt vesznek, gyakran végeznek a legjobbak között. A versenyeredményekről az iskola honlapjáról tájékozódtam. Ennek némileg ellentmond az országos kompetenciamérés (ugyancsak interneten megtalálható) 2010-es eredménye, de ez így önmagában csak fél információ, a kérdés alaposabb elemzést igényelne. Nagyban függ ez a tanulói összetételtől is, a családi háttértől, annak támogató vagy közömbös, esetenként elhanyagoló hozzáállásától. A Fazekas estében a támogató családi háttér a jellemző, a szülők készek áldozatok vállalására a gyerek érdekében. A továbbtanulási mutatók is ezt mutatják, hogy a középfokra való bejutás nem gond az idejáró gyerekeknek. A továbbtanulók többsége érettségit adó középfokra megy, ezen belül is a többség gimnáziumba. 11

12 Az intézményben van hitoktatás, melyet a római katolikus, református valamint a görög katolikus egyház hitoktatói tartanak. A hittanra járó gyerekek száma alsó tagozaton magasabb mint a felső évfolyamokon. 3. Vezetői program A vezetői tevékenységet alkotótevékenységnek tekintem, amely eredményes megoldásához megfelelő személyes képességekre van szükség. A vezetés tartalmát a rendszer előtt álló célok tudatos felismerése, elemzése és értékelése, a szervezet tagjainak tevékenységre motiválása, ösztönzése, illetve a tevékenységek összehangolása, szervezése jelenti annak érdekében, hogy a rendszer célkitűzései optimális színvonalon realizálódjanak, és ezzel együtt az emberi tényező fejlődése is megvalósuljon. Mit várunk az iskolától? A szülő, a tanuló felől szemlélve, a következő célok fontossága domináns: olyan alapműveltséget-képzettséget nyújtson az iskola, amellyel érvényesülni tud a mindennapi életben, a továbbtanulásban, s az itt töltött idő ne csak hasznosan, hanem érzelmi biztonságot, harmóniát és komfortérzetet biztosító módon teljen el. Egyre több olyan szülőt látok (és szeretnék látni), aki egyrészt veszi a fáradságot, hogy átgondolja, mit jelentett neki mint szülőnek az iskola, másrészt azt állapítja meg, hogy nyert vele. A diákok életében akkor van értéke az iskolának, ha örömet és egyben büszkeséget jelent e sajátos életformában az iskolai közösséghez tartozni. S ha egyfajta rangot is jelent ebben az iskolában diáknak lenni, rangot jelent bekerülni is. Egyre több diákot látok és szeretnék látni, akiknek ez megadatván a későbbiekben az életüket kedvezően meghatározó élményeként tartják számon az iskolánkban töltött időt. A munkatársak szemszögéből reális és optimális célkitűzés a biztos munkahely, és a megélhetés biztosítása. A szakmai másképpen a munkában való kibontakozás lehetőségének teret adni. Ez magában foglalja a házon belüli karrierlehetőségeket a szervezetfejlesztés során. 12

13 A tulajdonos és a fenntartó szemszögéből nagyon kedvező egy olyan intézmény, amelyik a nélkül is (jól) működik, hogy egyedi, vagy különös figyelmet kellene rá fordítani. Kivételt képez természetesen az eddig is megtapasztalt megtisztelő segítő közreműködés. Korrekt együttműködéssel szabályszerűen működő, eredményesen prosperáló intézménynek kell maradnia. Magának az intézménynek a szemszögéből nézve fontos a referencia, az intézmény hírneve, megítélése. Cél, hogy a jelenlegi (el) ismertséget még szélesebb körű ismertség és elismertség váltsa fel, nemes cél mindennek tartósan megfelelni. Végezetül egy személyes megfogalmazást adok meg: olyan legyen az iskola, amelyet a saját családomban nevelkedő gyerekek számára is nyugodt lelkiismerettel elfogadhatok. Lehetséges, hogy ez a gondolat teljes értékű vezetési koncepcióként is elegendő lenne! 3.1. Nevelési, oktatási célok Az iskolában folyó minőségi munkát meghatározó tényezők: a Pedagógiai Programban megjelölt nevelési és oktatási célok a tanterv,benne a helyi tantervvel a minőségbiztosítás a humán erőforrás a tárgyi feltételek az irányítás, vezetés a társadalmi környezet Nevelési célok Célunk olyan fiatalokat nevelni, akik értéket teremtő, erkölcsi tartással bíró, kulturált emberekké válnak, akikben kialakult a tudás becsülete, a művelődés iránti igény, az ember tisztelete, segítése. Saját közösségük iránt legyenek elkötelezettek, egészséges nemzettudattal és lokálpatriotizmussal rendelkezzenek. Váljanak művelt, szabad és gazdag személyiséggé, tisztességes, emberséges, alkotásra és boldogságra képes emberekké. 13

14 Hangsúlyt kell fektetnünk a gyermekek erkölcsi, érzelmi és értelmi fejlődésére. Az iskola értékeket közvetít a tananyaggal, a módszerekkel, a közösségfejlesztéssel, a pedagógusi példaadással, szokások és hagyományok teremtésével és őrzésével. Fontosnak tartom, hogy az iskolai nevelésben hangsúlyos legyen a hazaszeretet, az egészséges nemzettudat kialakítása, a hagyományok tisztelete, a kulturális tradíciók őrzése. Ismerje és szeresse a felnövekvő ifjúság saját hazáját, valamint szűkebb pátriáját. A lokálpatriotizmust erősíthetik a helytörténeti témájú, valamint a helyi szokásokat, nevezetességeket bemutató témájú kiállítások, vetélkedők, stb. Kiemelt célnak tartom az egészséges életmódra és a környezetvédelemre való nevelést. Kívánatos, hogy a helyes szokások kialakításával, a pszichés és szociális problémák időben való felismerésével és kezelésével hatékony stratégiát dolgozzunk ki a dohányzás és a drogfogyasztás ellen. Ugyancsak fontos cél a közösségi nevelés, a demokratikus elvek elfogadtatása. Ugyanilyen jelentőségű még a családi életre, a családnak, mint a társadalom legkisebb és legalapvetőbb egységének fontosságára nevelés. A nevelési módszereknek, hatékonyaknak és jól átgondoltaknak kell lenniük, építve a jó hagyományokra, de ezt ötvözve az új elvárásokkal. A nevelés célja a harmonikus személyiség helyes önismerettel, elegendő önbizalommal, közösségi elkötelezettséggel, egészséges értékrenddel Oktatási célok Az oktatás célja, hogy korszerű, megalapozott, biztos tudásra tegyenek szert gyermekeink, amely a középfokú oktatásban bármilyen irányú továbbfejlesztést, specializálódást lehetővé tesz. Alsó tagozatban legfontosabb a biztos alapkészségek (olvasás, írás, számolás) mellett a nyelvtanilag és tartalmilag helyes beszéd elsajátíttatása. Felső tagozatban minden tanuló egyéni képességeihez mérten a legnagyobb tudásszintet érje el, ehhez az oktatás biztosítja a hatékony módszerek alkalmazását. Fontos azonban, hogy az iskola ne csak tudást közvetítsen, hanem tanítsa meg a gyerekeket a tanulás hatékony módszereire, alakítsa ki bennük az élethosszig való tanulás igényét. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás 14

15 izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni. (Szentgyörgyi Albert) A kultúrtechnikai alapkészségek kialakítása mellett helyezzen hangsúlyt az életvezetési képességek, készségek kialakítására is. Ezen belül a kommunikációs képességek, az informatikai, technikai eszközök kezelésében való jártasság, a konfliktus-kezelő képesség, a csapatmunkára való alkalmasság, a saját életpálya tudatos irányításához szükséges képességek kialakítása, a tudatos pályaválasztás elősegítése. Az iskola arculatát meghatározó művészeti képzés célja egyrészt a művészetet szerető, abban jártas, esetleg hobbi-szinten azt művelő polgárok nevelése, másrészt a különböző művészeti ágakban tehetséges gyerekek kiválogatódása, a művészi pálya alapjainak megteremtése. Egyes kutatások a kilencvenes években arra a következtetésre jutottak, hogy az életben való beválásunk csak 20%-ban múlik azon, amit az iskolában megtanultunk. Nyolcvan százalékban az EQ, vagyis az érzelmi intelligencia dönti el, hogy önmagunkkal békében tudunk-e élni, s hogy jobb rosszabb kompromisszumokat tudunk-e kötni családunkkal, munkahelyi kollégáinkkal, barátainkkal, szűkebb és tágabb környezetünkkel. Az érzelmi intelligencia fejlődését szolgálja a gyermek fejlődése során a szabad játék, a mese, a sokféle művészeti tevékenység. Howard Gardner, a Harward professzora egy tanulmányában azt kérdezi a kormányoktól, ha egyszer tudják, hogy az iskolában a művészeti tevékenység a legfontosabb, mert abban fejlődik a gyermek, akkor vajon miért tömjük meg tanítványaink fejét újra és újra feledésre ítélt tudnivalókkal. Hasonló nézeteket vallott ezzel kapcsolatban Kodály Zoltán, amikor megszervezte a magyarországi ének-zenei általános iskolákat. Fontos, hogy művészetközelben nőjenek föl a gyerekek, mert ez döntő lesz egész további életük, személyiségük kibontakoztatása szempontjából Stratégiai célok Az oktatás olyan irányú fejlesztése, amely segíti a felkészülést az egész életen át tartó tanulásra, a társadalmi életben való aktív részvételre. Hatékony környezetvédelem, egészségvédelemre való nevelés. 15

16 Versenyképesség megtartása Esélyegyenlőség biztosítása A nevelés-oktatás folyamatosan a társadalom igényeihez alkalmazkodva, nyitottan kövesse a felhasználói igényeket. Az intézmény számára a stabil és színvonalas működés feltételeinek biztosítása. A források folyamatos felkutatása és hatékony felhasználása. Szoros együttműködés a városi oktatási és kulturális intézményekkel és a szakmai szolgáltató szervezetekkel Testvériskolai kapcsolatok kiépítése országon belül és a határon túli magyar iskolákkal Célokhoz rendelt feladatok Az egész életen át tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák elsajátítása révén - tanulási technikák megismertetése - alkalmazható tudás elérése - eszközjellegű kompetenciák megszerzése - szociális kompetenciák elsajátítása - értékorientáció fejlesztése - egészségtudatos magatartás, fizikai erőnlét fejlesztése Az oktatási esélyegyenlőség biztosítása - felzárkóztatás, egyéni fejlesztés - egyenlő hozzáférési esély - korszerű módszertani kultúra alkalmazása - az iskolai kudarcok, a lemorzsolódás veszélyének csökkentése, különös tekintettel a HHH tanulókra - az SNI tanulók együttneveléséhez szükséges feltételek biztosítása 16

17 Tehetséggondozás - a tehetség felismerése - pedagógusok képzése tehetséggondozás témakörében - tehetséggondozás feltételeinek megteremtése - differenciálás a felkészítésben - szakköri foglalkozások, emelt szintű vagy tagozatos órák - versenyeztetés helyi, városi, megyei és országos versenyeken - pályázatokon való részvétel Hagyományőrző iskola elemeinek megjelenése a művészeti iskola palettáján - Néptánc - Népi hangszerek - Hagyományos népi mesterségek Az iskola eddigi életében már jelen volt a néptánc, a népi játék, ezt egészíthetné ki az amúgy is széleskörű zeneoktatás kiterjesztése a népi hangszerekre, népzenei alapokra. A hagyományos népi mesterségek (fafaragás, nemezelés, stb.) szintén beilleszthetők a már meglévő profilba, hiszen a képzőművészet is működik a művészeti képzésben. Mivel a kezdetektől kiemelt jelentőségű a művészeti képzés, el kell érni, hogy az iskola programjában a népművészet, a hagyomány oktatása is jelen legyen az eddigieknél nagyobb súllyal. Célként kel kitűzni, hogy a tanítványok többsége tanuljon valamilyen népművészeti jellegű tárgyat (néptánc, népzene, kézművesség, népi ének). Olyan tanítványok nevelése a cél, akik ismerik, és tisztelik hagyományainkat, akik szorosan kötődnek szülőföldjükhöz, akik számára fontosak a gyökerek, a magyar közösség megtartó ereje. Ezért a közösségépítés, a hagyományok élővé, és a XXI. században is megélhetővé tétele kiemelt jelentőségű kell, hogy legyen számunkra. Ehhez sok minden adott, csak az ésszerűség mentén tovább kell fejleszteni. Emellett természetesen más is szóba jöhet, mint a művészeti képzés bővítésének lehetősége. Ugyanilyen fontosnak tartom például az egyházzenének a megjelenését a művészeti képzésben, hiszen óriási súlya van a magyar hagyományokban. Ennek megismertetése, oktatása még inkább egyedülállóvá tenné a városi és a régió iskolái között a Fazekas Általános Iskola művészeti képzésének palettáját. 17

18 Gyermek- és ifjúságvédelem - a veszélyeztetett gyerekek folyamatos figyelemmel kísérése - kapcsolat a családi háttér és az iskola között - szabadidős és mentálhigiénés programok - indokolt esetben családgondozás és szociális ellátás lehetőségeinek felkutatása - együttműködés a város gyermekvédelmi intézményeivel Az iskola felső tagozatán mind a mai napig folyik a DADA program, a Megyei Rendőrkapitányság támogatásával. Ennek a programnak elsődleges célja a tájékoztatás, valamint a megelőzés. Jelenleg a felső tagozaton, három évfolyamon egy- egy osztály kapcsolódik be a programba. A program sikeresnek mondható, abból a szempontból mindenképp, hogy tájékoztatást és ismeretet nyújt a gyerekeknek. A pedagógusok módszertani kultúrájának továbbfejlesztése - pedagógusképzés és továbbképzésben új irányok, lehetőségek megismerése - más intézmények munkájának megismerése, a saját sikeres jó gyakorlatok népszerűsítése, továbbadása - értékelési, mérési rendszer továbbfejlesztése A mérés értékelés alkalmazásának fejlesztése - a tanulói teljesítmények mérésére alkalmas eszközök használata - iskolai önértékelés készítése - minőségbiztosítás Partnerkapcsolatok - Szülői szervezet - Közalkalmazotti tanács - Szakszervezet - Diákönkormányzat A fent említett szervezetek és tanácsok fontos résztvevői mind a társadalmi mind az intézményi demokráciának. Fontos feladatnak tartom az alkotmányos jogok betartását és 18

19 betartatását. Szükségesnek tartom, hogy a lehetőségek szerint mindenki magáénak érezze az iskolát azzal is, hogy kifejezi véleményét, elmondhatja saját meglátásait, elképzeléseit, jelen esetben beleszólhat annak működésébe, szokások alakításában. Fontos szerep jut, például a Diákönkormányzatot segítő pedagógusnak, hiszen többek között neki köszönhetően is tanulják meg a gyerekek az intézményi demokráciát. A diákokkal való kapcsolattartást személyesen is kiemelten kívánom támogatni. A szülők és szervezeteik számára is nyitva kell hagyni a véleményalkotás és annak elmondásának lehetőségét. Mód van arra, hogy máshol már a társadalmi változások által kikényszerített és bevált módszereket és szervezeti formákat alkalmazzunk ezekben az esetekben. IKT alkalmazásának fejlesztése - interaktív és multimédiás alkalmazások használatának bővítése - e-tanulás jellegű oktatási anyagok megismerése - az IKT alkalmazásában rejlő lehetőségek megismerése és kihasználása - IKT eszközfejlesztés, Jelenleg az iskolának csak egy interaktív táblája van. Az elmúlt években történt IKT fejlesztések eredményeként, például borsodi iskolák nyertek pályázaton tanulói laptopot, szinte minden gyerek számára, illetve az interaktív tábla tekintetében lassan a tucathoz közelítenek. Természetesen nem akarom mindenhatónak tekinteni ezt a fajta technikát, de előnyeit kihasználva, kellő mértékben alkalmazva a tanórákon, segítséget ad gyereknek és pedagógusnak egyaránt. Tárgyi feltételek javítása - Az eszköz- és felszerelésjegyzék folyamatos frissítése - Az eszközállomány szinten tartása, lehetőség szerinti fejlesztése 3.4. Rövid távú célok és feladatok - Az iskola dolgozóinak és tanulóinak megismerése. - Az iskola szétválás utáni gazdasági állapota, lehetőségei különös tekintettel a pedagógus és egyéb munkahelyekre. - Tájékozódás az intézmény állapotáról, felszereltségéről. - A lehetséges partnerekkel történő megbeszélés, az iskola jövőképének kialakításában. - Munkakörök megismerése. 19

20 - Az újból önállóvá váló iskola intézményi irányítási rendszerének áttekintése, szükség esetén korrekció készítése. - Az iskolai dokumentumok, szabályzatok ellenőrzése, szükség szerinti korrekció. - Az ez évi, már beinduló programokba való betekintés azok megismerése. - Az iskola partnereivel és belső, külső kapcsolataival való személyes találkozás Humánerőforrás A tanári szakma komplex hivatás lett, így annak egyaránt fontos része a szakmára való felkészülés és a folyamatos szakmai fejlődés (CPD, Continuing Professional Development), valamint a foglalkoztatás körülményeinek felismerése, mint az alkalmazási feltételek, a bérskála és az ehhez tartozó munkaterhek, de esetünkben a tájékozottság mind a tudomány, mind pedig a politika területén. Miközben egyre inkább nyilvánvaló, hogy a pedagógusok szerepe, egy tudásalapú társadalom számára kiemelkedni, mégis világszerte egyre nagyobb ellentmondás feszül, e szerepnek tulajdonított fontosság és a szakma társadalmi presztízse között. A pedagógus szakma presztízsét meg kell növelni, hogy képesek legyenek a tanárok a gyermekek részére kiváló és egyre javuló oktatást nyújtani. Ezért alapvető, hogy a pedagógusok számára biztosított szakmai feltételek rugalmas és érzékeny rendszert alkossanak. A rendszernek jutalmaznia kell a kiválóságot, és bátorítani kell az innovációt és elkötelezettséget. Egy olyan rendszerre van szükségünk, ahol a szakmai munka körülményei rendszeresen ellenőrizhetők és változtathatók, amennyiben a körülmények változnak (Dr. Galbraith, Scottish Executive) Az iskola minőségének megítélése elsősorban az ott dolgozók pedagógusok és nem pedagógusok munkájának elkötelezettségétől, szakmai hozzáértésétől és emberi vonásaitól függ. Ezért aki sikeres, keresett intézményt szeretne kialakítani, vagy a már meg lévő sikerekre építve továbbfejleszteni, olyan pozitív szakmai és személyi attitűdökkel bíró munkatársakat választ, bíz meg feladattal, aki hozzásegíti a sikerhez. A versenyszellemű gazdálkodásban (ma Magyarországon a demográfiai hullámvölgy idején az iskolákban is ilyen tevékenységet kell folytatni) az eredményesség szempontjából a dolgozókat úgy kell tekinteni, mint a siker cselekvő részeseit. 20

21 A személyügy és a testület tervezése az igazgató feladata. A fejlesztésben az alábbi szempontokat tartom szem előtt: Az eredményes munkát végzők érezzék biztosnak munkahelyüket. A minőségi munka javítására szükséges megismerni az oktatás-nevelés új trendjeit, módszereit. Támogatok minden olyan továbbtanulási igényt, amely hasznosul az intézményi nevelő-oktató munka folyamatában, egyúttal segíti a dolgozó életpályastratégiájának megvalósulását. A mindennapok egyhangúságát oldani kell, erre hasznos a team munka, a továbbképzések, a személyiségfejlesztő tréningek, a változatos feladatok. A minőségi munka anyagi és erkölcsi elismerése 3.6. Minőségfejlesztés, versenyképesség Minden eddigi haladásban, amit az ember elért, s abban is, amit a jövőben elérhet, a munka az alap, de a gondolkodás a termékenyítő és továbbvivő erő. (Veres Péter A versenyhelyzettel szorosan összefügg a minőségfejlesztési tevékenység. Az iskolák többsége segítséggel, vagy önállóan kiépítette minőségirányítási rendszerét. A rendszer működtetése, a folyamatos fejlesztés biztosítása az új körülmények között komoly feladat. A minőségi célok a pedagógiai program céljaihoz, valamint a működő folyamatokhoz kapcsolódnak. Megvalósulásának lépései: - Felismerni a közös érdekeket - Megismerni a partnerek igényeit - Szakmai küldetés megfogalmazása - Folyamatos tájékozódás annak teljesüléséről - Partnerek visszajelzése - Szükséges korrekciók elvégzése 21

22 A változtatás nehéz, mert nemcsak a minőség, hanem a biztonság iránti igény is meghatározója magatartásunknak, ezért szívesen ragaszkodunk a kialakult, megtanult, biztonságot nyújtó működési módhoz még akkor is, ha azzal valójában magunk sem vagyunk elégedettek. Lehet problémáinkat nem létezőnek tekinteni, vagy elodázni a megoldást, de csak úgy tudjuk folyamatosan fejleszteni oktatásunk-nevelésünk minőségét, ha partnereink igényeit komolyan vesszük, működésünket ennek megfelelően alakítjuk. Meg kell találnunk azt a vonzerőt, amivel az intézmény fenntartóját, használóit, támogatóinkat magunk mellé tudjuk állítani céljaink eléréséhez. Ez az a szemlélet, amely segíti az oktatási intézmény és a partneri köre közötti kölcsönös elkötelezettség kialakulását. Próbáltam megfogalmazni magamban, hogy mi az iskola erőssége, gyengesége, lehetőségei és veszélyei. Mint külső pályázó ebből a szempontból is nehéz helyzetben vagyok, hiszen csak részinformációim vannak jelenleg az intézményről. Ezek alapján nem akarok így véleményt formálni, noha természetesen látom és ismerem azokat a tényezőket, amelyek ezt a négy fogalmat kitöltik, kitölthetik. A teljes körű analízis csak az itt dolgozók mindegyikének vélemény nyilvánítása és ennek kiértékelése után történhet meg. Mindenképp szükségesnek tartom ennek az analízisnek a megfogalmazását, hiszen nagyban segítené a jövőbeni munkát. 22

23 4. Szervezeti felépítés Igazgató Alsó tagozat igazgatóhelyettese Felső tagozat igazgatóhelyettese Művészeti igazgatóhelyettes Gazdaságvezető Munkaközösségvezetők Munkaközösségvezetők Művészeti munkaközösségek vezetői Adminisztratív dolgozók, karbantartók, konyhai dolgozók, takarítók Tanítók Felső tagozatos tanárok Művészeti tanárok Természetesen a szerkezeti ábrán fel nem tüntetett keresztirányú összefüggések is érvényesek, hiszen az egyes szakterületeket összefogó munkaközösségek az alsó és felső tagozaton, azonos szakterületen dolgozókat is magukban foglalják. (Pl. testnevelés-sport mk., nyelvi mk.) 23

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. MKM rendelet és a 40/2005. OKM rendelet alapján I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat A közfeladatot ellátó szerv hivatalos adatai Fazekas Utcai Általános

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 9/2010.(II.11.)

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola

Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola Az iskola története 1995. Nagykovácsi Zenei Alapítvány létrehozó és fenntartó nonprofit közhasznú alapítvány 1995-2001 Zeneiskola 2001. Képzőművészeti Tanszak 2003.

Részletesebben

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Alapos, részletes, jól megszerkesztett pályázatot ismertünk meg. A pályázat szövegezésében könnyen értelmezhető, szerkezete áttekinthető.

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

A költségvetési szerv 1. Neve: Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A költségvetési szerv 1. Neve: Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény A L A P Í T Ó O K I R A T Egységes szerkezetben a 97/009. (V. 5.) sz. kt. határozattal elfogadott, a 48/009. (VI. 9.), 5/00. (II..), 67/00. (XII. 6.), /0. (I. 0.), /0. (VII. 7.), 86/0. (IX. 6.) sz. kt.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 22. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy Sándor

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében. Leiner Károly tanító, gyógypedagógus

Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében. Leiner Károly tanító, gyógypedagógus Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében Leiner Károly tanító, gyógypedagógus A veszélyeztetettség különböző szakterületek általi meghatározásai: Gyermekvédelmi definíció:

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés ALAPÍTÓ OKIRAT 3. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 3-ai ülésére Tárgy: Javaslat az Erkel Ferenc Általános Iskola, a Hajós Alfréd Általános Iskola, a Damjanich János

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény neve: Alapfokú Művészeti Iskola, a Budapest Kortárstánc Főiskola Gyakorlóiskolája Az intézmény székhelye: 1036 Budapest, Perc utca 2 Az intézmény feladat ellátási helye: 1036

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI Célkitűzés A tanulók képességeit olyan szintre fejleszteni, amelyek eredményesen szolgálják az élethosszig tartó tanulás folyamatát, valamint növelik a munkaerő-piaci

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE LETENYEI ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM:037530 8868Letenye, Bajcsy-Zs.u.2. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet módosító 32/2008. (XI.24.)

Részletesebben

Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA. Tárgy: Tájékoztató a 2012/2013. tanévkezdés tapasztalatairól. Tisztelt Képviselőtestület!

Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA. Tárgy: Tájékoztató a 2012/2013. tanévkezdés tapasztalatairól. Tisztelt Képviselőtestület! Ady Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8181 B e r h i d a, Kossuth u. 11. OM azonosító: 037124 / (88) 586-680 /fax: (88) 455-184 /fax: (88) 455-608 E-mail: adyiskola@ altisk-berhida.sulinet.hu

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium, Művészeti

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA HESZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2642 Nógrád, Vasút sor 9. OM: 032274 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév mely készült a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY KÖZÉPFOKÚ MŰVÉSZETI SZAKKÉPZÉS PÉCSETT Rajnai Richárd Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Művészeti nevelés Meggyőződésem, hogy a középiskolában elsősorban művészetekkel

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 11 sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Thuri György Gimnázium,

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

KIP SZAKMAI NAP BALMAZÚJVÁROS

KIP SZAKMAI NAP BALMAZÚJVÁROS KIP SZAKMAI NAP BALMAZÚJVÁROS 2014.12.03 "Akárhova fordulunk, azt látjuk, hogy óriási túltermelésünk van művelt emberekben. Ha azonban egy szakmára embert keresünk, ilyen felett nem rendelkezünk. Tagadhatatlanul

Részletesebben

Különös közzétételi lista es tanév

Különös közzétételi lista es tanév Különös közzétételi lista 2016-2017-es tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 20. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Thuri György

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.)

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.) Fenntartói értékelés [Nkt.85. (3) bek., és 83. (2) bek. e), h) pontja alapján] a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102.

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102. Alapító Okirat A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma 1997. július 31-i, többször módosított Alapító Okirata a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. május 17. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: V-131/2834/2012. sz.

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. május 17. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: V-131/2834/2012. sz. Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. május 17. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: V-131/2834/2012. sz. határozat Tárgy: A kollégiumi intézményhálózat átszervezése Miskolc Megyei

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ 4400

Részletesebben

TISZACSEGEI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 4066 TISZACSEGE, FŐ U. 95. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BALMAZÚJVÁROSI TANKERÜLETE

TISZACSEGEI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 4066 TISZACSEGE, FŐ U. 95. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BALMAZÚJVÁROSI TANKERÜLETE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 TISZACSEGEI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 4066 TISZACSEGE, FŐ U. 95. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BALMAZÚJVÁROSI

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi.

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi. 38 válasz Összes válasz megtekintése Elemzések közzététele carinosamadre@gmail.com Űrlap szerkesztése Összegzés Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény A költségvetési

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

sorszám végzettség végzettség szintje tanított tantárgy 1. horvát, orosz főiskola horvát 2. horvát, orosz főiskola horvát

sorszám végzettség végzettség szintje tanított tantárgy 1. horvát, orosz főiskola horvát 2. horvát, orosz főiskola horvát A pedagógusok iskolai végzettsége és az általuk tanított tantárgyak a 2016/2017-es tanévben: sorszám végzettség végzettség szintje tanított tantárgy 1. horvát, orosz horvát 2. horvát, orosz horvát 3. tanító

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 19-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 19-i ülésére Tárgy: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okirat módosítása

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga!

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Az alábbi kérdőívben állításokat fogalmaztunk meg a pedagógusok, oktatók elégedettségére vonatkozóan. Örömünkre szolgálna, ha észrevételeivel, javaslataival

Részletesebben