MINEROFIL KISKÖNYVTÁR V. Fehér Béla ÁSVÁNYKALAUZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINEROFIL KISKÖNYVTÁR V. Fehér Béla ÁSVÁNYKALAUZ"

Átírás

1 ÁSVÁNYKLUZ

2

3 MINEROFIL KISKÖNYVTÁR V. Fehér Béla ÁSVÁNYKLUZ Magyar Minerofil Társaság Miskolc, 2009

4 kötet megjelenését anyagilag támogatta a Nemzeti Kulturális lap. Technikai szerkesztő: Fehér Béla borítón lévő fotókon szereplő ásványok: Bal felső: wulfenit, Mežica, Szlovénia (Miskolci Egyetem gyűjteménye). Jobb felső: malachit, Lukuni-bánya, Lubumbashi, Katanga tartomány, Kongó = Zaire (Miskolci Egyetem gyűjteménye). Bal alsó: azurit, Dzsezkazgan, Kazahsztán (Herman Ottó Múzeum gyűjteménye). Jobb alsó: krokoit, Dundas, Tasmania, usztrália (Herman Ottó Múzeum gyűjteménye). fotókat Jáger Viktor készítette. z Ásványkalauz honlapja: ISBN ISSN Fehér Béla és Magyar Minerofil Társaság, 2009 Kiadta a Magyar Minerofil Társaság (Miskolc) Felelős kiadó: Dr. Szakáll Sándor elnök Készült a Tipo-Top kft. Nyomdaüzemében 3531 Miskolc, Győri kapu 24/b. Felelős vezető: Solymosi Róbert Példányszám: 1000

5 ELŐSZÓ Ennek a munkának az előzményei 2002-ig nyúlnak vissza, amikor elkészítettük a miskolci Herman Ottó Múzeum Ásványtárának honlapját. számos menüpont közül az egyik egy ásványszótár lett, mely az összes érvényes ásványfaj magyar nevének angol megfelelőjét adja meg és fordítva. Ezen túlmenően az ásványok kémiai képlete és kristályrendszere is szerepel ebben a szótárban. Ez a szótár (valójában egy adatbázis) később számos új mezővel bővült, mely azonban már nem került ki az internetre. Valamikor 2008 elején Szakáll Sándor, a Magyar Minerofil Társaság elnöke említette nekem, hogy a társaság Minerofil Kiskönyvtár sorozatában jó lenne egy újabb kötetet megjelentetni, s erre nézve ötleteket kért tőlem. Eszembe jutott a fenti adatbázisom és az, hogy magyar nyelven még nem adtak ki olyan könyvet, mely a létező összes ásványfaj bemutatását tűzte volna ki céljául. Ezzel indult tehát 2008 tavaszán a nagy munka. Első körben azt kellett végiggondolni, hogy a Minerofil Kiskönyvtár sorozat szűkös terjedelmi korlátai között melyek azok a tulajdonságok, melyeket az egyes ásványokról közölni kellene, s amelyekkel az adatbázisomat ki kellene egészíteni. Mintaként két klasszikus mű szolgált; az egyik az angol nyelvű Fleischer s glossary of mineral species (Back & Mandarino, 2008), a másik pedig a német nyelvű Das große Lapis Mineralienverzeichnis (Weiß, 2008). Szolgai módon egyik könyv felépítését sem akartam követni, mivel az Ásványkalauz némileg más céllal jött létre. z angol és a német nyelvű ásványtani szakirodalom ugyanis összehasonlíthatatlanul nagyobb a magyarénál. Sok-sok vaskos kötet jelent meg már mindkét nyelven, mely az ásványfajok részletes leírását tartalmazzák. Emiatt a fenti két műnek csupán az a hivatása, hogy időről-időre (4-5 évente) közreadva tájékoztatást nyújtsanak az aktuálisan érvényes ásványfajokról, viszonylag rövidre fogva jellemzésüket. z Ásványkalauz azonban az első olyan magyar nyelvű könyv, mely az összes ásvány bemutatását célul tűzte ki, ezért a megfelelő magyar nyelvű kézikönyvek hiányában feladata az is, hogy az ásványok legfontosabb tulajdonságait is közölje. Természetesen az a kérdés is feltehető, hogy melyek az ásványok legfontosabb tulajdonságai. két legfontosabb kétség kívül a kémiai összetétele és a kristályrendszere. Ezen túlmenően már egyénenként változhat, hogy ki melyik tulajdonságot tartja fontosnak. Én a kötet összeállításánál alapvetően az ásványgyűjtők és amatőr mineralógusok igényeit tartottam szem előtt, így a könyvbe azok a tulajdonságok kerültek be, melyeket bárki megfigyelhet szabad szemmel, vagy minimális technikai eszközök (pl. lupe, mikroszkóp, Mohs-féle keménységi skála, UV-lámpa, különböző savak stb.) igénybevételével. Ezek a következők: megjelenés, méret, hasadás, keménység, sűrűség, szín, karc, fény, genetika. Sajnos a könyv korlátozott terjedelme és a nagyszámú (majdnem 4500) ásvány 5

6 miatt ezekről a tulajdonságokról csak címszavakban lehet írni, különösen a megjelenés és a genetika rész igényelt volna nagyobb terjedelmet. Mint az irodalomjegyzékből is kitűnik, a könyv megírásánál alapvetően másodlagos irodalmi forrásokat, azaz kézikönyveket vettem igénybe, s csak a legújabb ásványok esetében használtam az eredeti publikációkat, folyóiratcikkeket. Ebből következően a kézikönyvekben hibásan szereplő adatok az Ásványkalauzba is bejuthattak, bár ezeket azért megpróbáltam kiszűrni. Mivel a könyv megírására lényegében másfél év állt rendelkezésemre, sajnos minden egyes ásványnál az eredeti publikációk felkutatása és feldolgozása nem volt megvalósítható. z Ásványkalauz a december 31-éig leírt ásványfajokat tartalmazza, de a kézirat lezárásáig figyelembe vettem a 2009-es új ásványokat is. Természetesen mire ez a könyv az Olvasó kezébe kerül, addigra már újabb és újabb ásványokat is leírnak, hiszen évente átlagosan kb. 50 új ásványt fogadnak el és publikálnak. Mivel a magyar nyelvű ásványtani könyvek piaca nagyon kicsi, ezért a Magyar Minerofil Társaság nem tervezi az Ásványkalauz időről-időre történő frissített kiadását, mint ahogy azt a már korábban említett külföldi példák teszik. Ettől függetlenül nincs kizárva, hogy valamikor a jövőben újabb kiadást érjen meg a könyv, vagy pedig a benne közölt adatok valamilyen más formában jelenjenek meg újra. Éppen ezért a kézirat alapját képező adatbázist a jövőben is fejleszteni fogom, az újabb ásványokkal kiegészítem, illetve az esetleges hibákat is javítom. Emiatt arra kérem a tisztelt Olvasót, hogy az általa észrevett hibákról és hiányosságokról értesítsen engem a lenti elérhetőségeim valamelyikén. Végezetül mindenképpen meg kell említenem, hogy Tóth Mike ( ) kalocsai jezsuita szerzetes tanárnak, az 1882-ben megjelent Magyarország ásványai című könyv szerzőjének kéziratos formában kissé hiányosan fennmaradt egy műve z összes ásványok jegyzéke és rövid jellegzése, azok felismerése céljából címmel. teljes anyag 1917-ben már kiadásra kész állapotban volt, de a könyv kiadására szánt összeg az I. világháborút követően elértéktelenedett, így a mű megjelentetésére nem került sor (erről részletesebben lásd: Nagy, 2009). Valójában ez lett volna az első magyar nyelvű könyv a világ összes ásványáról. Tisztelegve a nagy előd és ki nem adott műve iránt, az Ásványkalauzt Tóth Mike emlékének ajánlom. Miskolc, szeptember 28. Fehér Béla Herman Ottó Múzeum, Ásványtár 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. Tel.: (46)

7 I. rész z ásványfajok leírása könyv I. része a világon ismert közel 4500 ásványfaj vázlatos leírását tartalmazza ábécé sorrendben. z ásványfajokról közölt adatokat elsősorban az ásványgyűjtők, amatőr mineralógusok igényei szerint állítottam össze, amelyeket végső soron három részre oszthatunk: - az egyes ásványfajokat meghatározó adatok: képlet, kristályrendszer, tércsoport, rácsállandók; - az ásványok felismerését segítő, azok alaktani, fizikai-optikai tulajdonságait, előfordulási/képződési módjait közlő információk; - kiegészítő (színes) adatok, pl. az ásványok típuslelőhelye, nevük eredete, leírásuk éve. kötet a december 31-éig leírt és a Nemzetközi Ásványtani Társaság Bizottsága az Új Ásványokról, Nevezéktanról és Osztályozásról (angol rövidítése IM CNMNC = International Mineralogical ssociation, Commission on New Minerals, Nomenclature and Classification) által elfogadott, azaz érvényes ásványfajokat tartalmazza. képet kissé bonyolítja, hogy az IM CNMNC az egyes ásványok státuszára a következő kategóriákat alkalmazza (Nickel & Nichols, 2009): Rövidítés Státusz angolul Státusz magyarul approved elfogadott D discredited diszkreditált (törölt) G grandfathered nagyapai Group group csoport H hypothetical hipotetikus (elméleti) I intermediate member közbülső tag N non approved nem elfogadott Q questionable kérdéses Rd redefined újradefiniált Rn renamed átnevezett z (approved = elfogadott) kategóriába az IM CNMNC jogelődje, az IM CNMMN (Commission of New Minerals and Mineral Names = Új Ásványok és Ásványnevek Bizottság) es megalakulása után hivatalosan benyújtott és a Bizottság által elfogadott ásványok tartoznak. Ezek között lehetnek azonban korábbról ismert ásványok is, ha azok átmentek egy elfogadási procedúrán. Példaként említhetem a muszkovitot, melyet ugyan 1850-ben írtak le, mégis státusz- 7

8 szal rendelkezik, mivel az IM CNMMN által létrehívott ún. Csillám lbizottság 1998-ban hivatalosan is elfogadta. D (discredited = törölt) kategória a ma már nem érvényes ásványneveket (szinonimák, változatnevek) öleli fel, melyeket az IM CNMNC hivatalosan is törölt. G (grandfathered = nagyapai) ásványnevek a fent említett Bizottság 1959-es megalakulása előtt keletkeztek és az IM CNMNC még nem törölte, bár nem is erősítette meg őket, vagyis jelenleg érvényes ásványfajoknak tekinthetők, de egy újravizsgálat után a státuszuk változhat. Group (= csoport) az ásványcsoportokra alkalmazott elnevezéseket jelöli. H (hypothetical = elméleti) jelű anyagokat a természetben még nem fedezték fel, mégis az ásványokra emlékeztető elnevezéseket kaptak. Ezek vagy laboratóriumokban előállított mesterséges anyagok, vagy a természetben képződött, tisztán antropogénbiogén anyagok, vagy különböző ásványcsoportok még hiányzó tagjai, melyek jelenlétét megjósolták, de eddig még nem mutatták ki őket természetes előfordulásokban. z I (intermediate member = közbülső tag) jelű ásványok olyan keverékek, melyek szerkezetileg egy adott ásványcsoporthoz tartoznak, kémiailag viszont az adott csoporton belül két vagy több ún. szélső tag közötti közbülső helyet foglalják el, vagyis nem határoznak meg új ásványfajt. z N (non approved = nem elfogadott) ásványokat 1959 után írták le anélkül, hogy az IM CNMNC-hez elfogadásra benyújtották volna. közölt adatok alapján azonban mégis elképzelhető, hogy önálló ásványfajról van szó. Q (questionable = kérdéses) ásványok teljes körű leírása nem történt meg, az eddig közölt adatok alapján így kérdéses, hogy önálló ásványként megállják-e a helyüket. z Rd (redefined = újradefiniált) jelű ásványok önálló fajoknak tekinthetők, viszont abban az értelemben vigyázni kell velük, hogy ma már nem ugyanazt az ásványt jelentik, mint leírásuk időpontjában, mert szerkezetileg és/vagy kémiailag újradefiniálták őket. Végezetül az Rn (renamed = átnevezett) jelű ásványok is érvényes fajok, viszont ma már más a nevük, mint az eredetileg volt. z utóbbi időben egyre több ilyen ásvánnyal találkozhatunk, amióta az IM CNMNC különböző ásványcsoportok nevezéktani kérdéseinek tisztázására külön albizottságokat állított fel, s azok az egységes nevezéktan felé haladva sok ásványt átneveztek. Érdekességként megemlítem, hogy ez a kategória alapvetően az ásványok eredeti, angol írásmódú nevére vonatkozik. Például a cinkzippeit kategóriája azért Rn, mert ban angolul zinc-zippeite néven írták le, de 2008-ban a nevéből törölték a kötőjelet és most már hivatalosan zinczippeite névre hallgat. magyar névben azonban nem történt változás, hiszen az mindig is cinkzippeit volt (lásd Bognár, 1995), tehát nálunk az Rn kategória alkalmazása kissé félrevezető. Kötetünk tehát az, G, N, Q, Rd és Rn kategóriájú ásványokat ismerteti és a D, H és I kategóriájú ásványokat kihagyja. Nem ilyen egyértelmű az ásványcsoportok, vagyis pontosabban az ásványfajoknál rendszertanilag magasabb szintű elnevezések (Group kategória) helyzete. Ezek bemutatása abban az esetben kimarad a könyvünkből, ha az ásványcsoporton belül ásványfajok vannak definiálva (pl. amfibol, olivin, volframit stb.), és ez a gyakori eset. Kivételesen az is előfordul, hogy egy adott elnevezés a Group kategóriába tartozik, de még a csoporton belül ásványfajokat nem határoztak meg (pl. glaukonit, illit). Ez utóbbiak ismertetése bekerült a kötetbe. z egyes ásványfajok bemutatásánál a címsorban, a kémiai képlet után szürke háttérben megadom az ásványok fenti IM-státuszát Nickel & Nichols (2009) alapján. Ezek után röviden tekintsük át, hogy az egyes ásványfajokról milyen adatok kerülnek ismertetésre a könyvben. 8

9 z ásvány neve z ásványok nevét magyar és angol nyelven közlöm: először a magyar, majd utána szögletes zárójelben az angol írásmódot adom meg. z ásványnevek sorrendje a magyar írásmódot, illetve a magyar ábécét követi. z ásványnevek magyar megfelelőjét Bognár László Ásványnévtár című, 1995-ben megjelent munkája szerint közlöm, figyelembe véve a fenti mű 2007-ben elektronikus formában megjelent bővített és javított kiadását. z angol nevek közlését két szempontból tartom fontosnak. Egyrészt a fent már sokat emlegetett IM CNMNC-hez az új ásványokat angol nyelven terjesztik elő és a neveiket is az angol írásmóddal fogadják el, tehát ha úgy tetszik, ezeket tekinthetjük az ásványnevek alapalakjának. Másrészt pedig ha egy ásványról bővebb információkhoz szeretnénk jutni, akkor ma már a legtöbben az Internetre kapcsolódunk, ahol a legtöbb találatot az angol névalakra keresve érhetjük el. Sok esetben mi magyarok is az angol névalakkal találkozunk először és nem biztos, hogy abból ki tudjuk találni a magyar írásmódot, hiszen ahhoz sokszor ismernünk kellene az ásványnév etimológiáját. E nélkül pedig ebben a könyvben sem találjuk meg a keresett ásványt. Emiatt készítettem egy angol-magyar ásványnév-szótárt, melyben a kötetben szereplő összes ásvány szerepel. Sajnos ez a szótár terjedelmi okok miatt nem fért be az Ásványkalauzba, de a könyv internetes oldalán (a címet lásd a 4. oldalon) pdf-formátumban letölthető. Kémiai képlet (összetétel) z ásványok neve után a címsorban azok kémiai képletét tüntetem fel. képletek írásánál nem igazán lehet következetes az ember. z egyszerűbb szerkezetű ásványoknál a kémiai képlet egyben szerkezeti képletnek is tekinthető, a bonyolultabb szerkezetű, sok, egymástól független kristálykémiai pozíciót tartalmazó ásványoknál azonban ez már keresztülvihetetlen, mivel nagyon hosszú képletet eredményezne. Ez utóbbiaknál egyes kristálytani pozíciók összevonása elkerülhetetlen. következetlenség másik oka, hogy bizonyos ásványoknál az ideális, ún. szélső tag képletét adjuk meg. Ugyanakkor a természet konyhájában ahol az ásványok készülnek nincs nagy tisztaság, így gyakoriak az elemhelyettesítések, illetve szennyező elemek kristályrácsba épülése. Ezeket a helyettesítéseket azonban a képletekben inkább csak olyankor tüntetem fel, ha azok gyakoriak és jelentősebb mértéket érnek el. z ásványok képletét elsősorban Back & Mandarino (2008), ill. nthony et al. (1990, 1995, 1997, 2000, 2003) alapján közlöm. következőkben ismertetésre kerülő tulajdonságok a genetikai részig bezárólag elsősorban a Handbook of mineralogy (nthony et al., 1990, 1995, 1997, 2000, 2003), másodsorban pedig a Dana s new mineralogy (Gaines et al., 1997) című könyvekből származnak. Kristálytani adatok Először az ásvány kristályrendszerét adom meg, feltüntetve az esetleges álszimmetriát. Ez utóbbi azért fontos, mert sok ásvány esetében ez tükrözi a morfológiai szimmetriát (gondoljunk pl. a leucit esetére), a valódi szimmetria pedig csak műszeres (pl. röntgen-diffrakciós) vizsgálatokkal mutatható ki. kristályrendszer után zárójelben a Hermann-Mauguin-féle rövid tércsoportszimbólummal megadom az ásvány belső szimmetriáját, majd a rácsállandókat, vagyis az elemi cella éleinek hosszúságát ångström (Å) mértékegységben (1 Å = m), ill. az élek által bezárt szögeket. Természetesen a szükséges adatok kristályrendszerenként változnak. Hogy csak a két 9

10 szélső esetet említsem: a legmagasabb szimmetriájú köbös rács esetében az elemi cella élei egyenlők, vagyis a = b = c és az általuk bezárt szög 90, azaz = = = 90, így elég csak az a cellaél hosszát megadnunk. legalacsonyabb triklin szimmetria esetében azonban mind a hat paramétert közlöm, hiszen a b c és 90. Végül megadom a Z értékét, amely megmutatja, hogy az ásványra megadott képletegységből hány található meg az elemi cellában. kristálytani adatok képezik kötetünk legsérülékenyebb részét. z újabb és újabb szerkezetvizsgálatok sokszor módosítják a korábban már közölt szerkezeti adatokat, szimmetriát, elemi cellát. Könyvünkbe megpróbáltam a legújabb vizsgálati eredményeket beépíteni, ezért előfordulhat, hogy az itt közölt adatok eltérnek akár a fent említett forrásmunkákban, akár az olvasó által ismert egyéb kézikönyvekben leírtaktól. Megjelenés Terjedelmi korlátok miatt csak nagyon szűkszavúan tudom az egyes ásványok morfológiai viszonyait ismertetni. Ebben a részben külön választottam az egykristályok alakját a halmazalakoktól. [K] jel után közlöm az ásványok egykristályainak gyakoribb habitusait, míg a [H] jel után a gyakoribb halmazalakjait (aggregátumainak alakjait) adom meg. felsorolásban melléknevek és főnevek váltakozva szerepelnek. Melléknevek (pl. oszlopos, táblás, gömbös, szálas) után képzeletben mindig oda kell tennünk a kristályok ([K] esetében) vagy halmazok ([H] esetében) szót, míg a főnevek (pl. szemcsék, kérgek) önmagukban megállják a helyüket. Ebben a részben a vesszők élesen elkülönítik az egyes típusokat, vagyis ha azt látjuk, hogy [H] gömbös, szálas, kérgek, tömeges, akkor azt úgy olvassuk, hogy: gömbös halmazok, szálas halmazok, kérgek, tömeges halmazok, tehát a melléknevek itt nem jelzőik az utána következő főneveknek, vagyis nem gömbös kérgek, szálas kérgek Méret z ásványok méretének megadásához négy kategóriát alkalmaztam, melyeket szimbólumok jelölnek (a szimbólumok Weiß, 2008-ból átvéve, némileg más tartalommal). z egyes szimbólumok jelentése a következő: XX = az ásvány egykristályainak mérete meghaladhatja az 1 cm-t; xx = az ásvány egykristályainak mérete 1 cm-nél kisebb, de még szabad szemmel elkülöníthető, látható; oo = az ásvány egykristályai szabad szemmel nem láthatók, de halmazai (aggregátumai) igen; mikr. = az ásvány mikroszkopikus/szubmikroszkopikus méretű. méretadatok az ásvány legjobb, legnagyobb kifejlődésű, és nem a leggyakoribb megjelenésére vonatkoznak. Például a diaszpor rendszerint agyagméretű kristályokból álló földes halmazokat alkot, mint a hazai bauxitokban. Ez alapján a oo jel illene rá, viszont néhány törökországi lelőhelyen több cm hosszú kristályokban is előfordul, ezért könyvünkben az XX megjelölést kapta. z ásványok méretadatainál a fő forrásmunkák mellett nagyban támaszkodtam Várhegyi (1998) művére is. 10

11 Hasadás Mechanikai behatásra (ütés, nyomás) az ásvány kristályának meghatározott síkok, kristálylapok mentén történő elválását hasadásnak nevezzük. hasadást a hasadási sík kristálytani iránya és minősége (pl. tökéletes, kiváló, jó, közepes, határozatlan, rossz) írja le. Sok olyan ásvány van, amely több irányban is hasad, de nem feltétlenül egyformán jól az összes irányban. Kötetünkben helyhiány miatt csak a legjobb hasadás minőségét adom meg, tehát a hasadási irányokat, ill. az esetleges más kristálytani irányokban történő rosszabb hasadások minőségét nem. Úgy vélem, hogy ez elegendő az ásványgyűjtőnek a szabad szemmel vagy mikroszkópban történő ásványhatározáshoz. hasadással rokon fizikai tulajdonság a törés, csak itt az elválás a kristálytani irányoktól függetlenül megy végbe, s a törési felület formája jellemző az ásványra. Ezt a fizikai tulajdonságot kihagytam a könyvből, egyrészt azért, mert nagyon sok ásványra nem közölték a törési felület formáját, másrészt pedig az ásványhatározáshoz a törési felület megfigyelése csak ritkán szolgáltat fontos adalékot. Keménység (K) z ásványok keménységét a jól ismert Mohs-féle karcolási keménységgel adom meg. Ez a következő, tíztagú skála ásványaival való összehasonlításon alapul (a legpuhábbtól a legkeményebb felé haladva): 1. talk, 2. gipsz, 3. kalcit, 4. fluorit, 5. apatit, 6. ortoklász, 7. kvarc, 8. topáz, 9. korund és 10. gyémánt. Ebben a sorozatban minden nagyobb sorszámú ásvány karcolja az előtte álló, nála kisebb sorszámúakat. nnak az ásványnak a keménységét, amelyé pl. a fluorité és az apatité közé esik, 4,5-del jelöljük. Napjainkban a műszeres technika fejlődésének köszönhetően számos olyan mikroszkopikus méretű ásványt írnak le, melyek karcolási keménysége a hagyományos módon nem határozható meg. Ezek keménységét vagy egyáltalán nem ismerjük, vagy pedig más technikákkal határozták meg. Ércásványok esetében pl. nagyon elterjedt az ún. Vickers-féle nyomási keménység mérése. Ez utóbbit aztán gyakran számolják át Mohs-féle karcolási keménységre. Kötetünkben az ilyen átszámolt értékeket is feltüntettem akkor, ha csak azok állnak rendelkezésre, viszont azt külön már nem jeleztem, hogy ilyen átszámított értékről van szó. Egyes esetekben az átszámolt Mohs-féle keménységértékek olyan tört számok, amelyek nem felelnek meg annak a hagyományos írásmódnak, ami csak egész számokat vagy feles értékeket engedélyez. Ezekben az esetekben kötetünkben a következő kerekítéseket alkalmaztam: 3,25 3-3,5; 3,2 3 vagy 3,8 4 és így tovább. Sűrűség (S) z ásványok sűrűségértékét g/cm 3 mértékegységben adtam meg és ahol lehetett, mért értékeket tüntettem fel. z előző részben ismertetett probléma itt is fennáll, vagyis sok, mikroszkopikus méretű ásvány esetében nem állnak rendelkezésre mért sűrűségadatok. Ezeket számított értékekkel pótoltam (ahol volt ilyen), de külön itt sem jeleztem, hogy az adott sűrűség mért vagy számított érték-e. sűrűség számításához az ásvány kémiai összetételét és elemi cellájának térfogatát használják fel. Egyes ásványoknál az ideális összetételre és a mért összetételre is számítottak sűrűséget. Ilyenkor minden esetben a mért összetételre számított sűrűséget vettem be a könyvbe. Külön eset az, amikor ugyan mérnek sűrűséget, de azt pontosan nem tudják meghatározni. Például a sharpit esetében a méréssel csak annyit állapítottak meg, hogy az ásvány sűrűsége 4,45 11

12 g/cm 3 -nél nagyobb, a számított sűrűsége viszont 4,61 g/cm 3. Ezekben az esetekben is a számított értékeket tüntettem fel a könyvben. Szín Ebben a pontban az ásványok szabad szemmel, vagy binokuláris mikroszkópban megfigyelhető ún. makroszkópos színét tüntettem fel. Néhány esetben ilyen adatok nem állnak rendelkezésre. Ez főleg ott fordul elő, ahol az ásványt eddig csak vékonycsiszolatban, érccsiszolatban vagy elektronmikroszkópban sikerült megfigyelni. Ilyenkor az átlátszó ásványoknál a vékonycsiszolatban, áteső fényben megfigyelhető színt, míg opak ásványoknál az érccsiszolatban (felületi csiszolatban) megfigyelhető reflexiós színt adtam meg. Minden esetben feltüntettem, ha ezekről van szó. Karc karc kifejezés alatt az ásvány karcolási porának színét értjük, amely fehér színű, máztalan porcelánlapra húzva figyelhető meg. Itt csak annyi megjegyzést tennék, hogy egyes ásványok karcszínére a szakirodalomban színtelen van megadva. Véleményem szerint azonban színtelen por nem létezik, legfeljebb fehér, ami persze nem látható a fehér porcelánlapon. Ezért minden olyan ásvány esetében, ahol az eredeti leírásban színtelen karc van megadva, könyvünkben fehér porszínnel szerepel. Fény z ásványok fényének leírásához a jól ismert kategóriákat alkalmaztam. Ezek egy része alapvetően egykristályokra (pl. fémes, félig fémes, gyémánt, zsír, gyanta, üveg, viasz, fénytelen, gyöngyház), míg másik része aggregátumokra (pl. selyem, fénytelen) vonatkozik. Genetika Terjedelmi korlátok miatt ez a rész rendkívül vázlatos. Itt vagy az ásványok leggyakoribb képződési módjait (pl. hidrotermás, másodlagos), vagy pedig a leggyakoribb előfordulási módjait (befogadó kőzeteit) adom meg. Ez a lista főleg a gyakoribb ásványoknál közel sem teljes, sok esetben csak a gyakoribb képződési/előfordulási módokat tünteti fel, azt is nagyon vázlatosan, lényegében címszavakban. Mégis úgy vélem, hogy ezek ismerete nagyon fontos, főleg azért, hogy tudjuk, milyen típusú környezetekben lehet az adott ásvány előfordulásával számolni. Típuslelőhely (TL) zt a lelőhelyet, ahol egy adott ásványt felfedeztek (először leírtak), típuslelőhelynek nevezzük. Sajnos a régről ismert ásványok jó részének a típuslelőhelye nem ismert, ugyanakkor olyan ásványok is vannak, melyeknek több típuslelőhelye van, mivel ezek leírásához több lelőhelyről gyűjtött anyagot használtak fel. Kötetünkben a típuslelőhelyekre vonatkozó információk elsősorban Blackburn & Dennen (1997) és Stalder (2002) műveiből származnak. 12

13 Név Ebben a pontban az egyes ásványok nevének eredetét tüntettem fel, helytakarékossági okokból mindenféle magyarázat nélkül. Például a grosszulár esetében azt megadom, hogy neve az egres latin nevéből (Ribes grossularium) származik, de azt már nem fűzöm hozzá, hogy ennek oka az ásvány egreséhez hasonló, jellegzetes zöld színe. nevek eredetével kapcsolatos adatok elsősorban Blackburn & Dennen (1997) könyvéből származnak. Leírás éve Itt az ásvány felfedezésének évszáma szerepel. Sok esetben főleg a régről ismert ásványok esetében, de az utóbbi időkben átnevezett ásványoknál sem (lásd az Rn kategóriát!) nem feltétlenül egyezik meg azzal az évvel, amikor az ásvány a mai nevét kapta. z évszám tehát a felfedezés (még pontosabban a tudományos leírás), és nem a névadás évét jelenti. Terméselemek esetében nem a kémiai elem, hanem az ásvány felfedezésének évszámát közlöm. Például a nikkel elemet. F. Cronstedt svéd vegyész 1751-ben fedezte fel, viszont a nikkel ásványként (= termésnikkel) csak 1967-ben lett leírva, így könyvünkben ez utóbbi évszám szerepel. Rendszertan z itt használt alfanumerikus kód megegyezik a Strunz-féle ásványtani táblázatban (Strunz & Nickel, 2001) alkalmazott jelölésrendszerrel, ill. annak legújabb változatával (lásd Nickel & Nichols, 2009). Maga a teljes kód végső soron ásványcsoportra és nem ásványfajra utal, tehát ne lepődjünk meg, ha több ásványnál is ugyanaz a kód szerepel a könyvben. Ezeknek a rendszertani kódoknak a feloldása kötetünk II. részében, az ásványrendszertani táblázatban történik. Megjegyzés z eddig tárgyalt adatok minden egyes ásvány esetében megadásra kerülnek. Ha valamelyik adat egy-egy ásványnál nem ismert, azt kérdőjellel, vagy n.a. (= nincs adat) rövidítéssel jelzem. Lehetnek azonban az ásványoknak még egyéb olyan tulajdonságaik, melyeket fontosnak tartottam közölni, de a fenti mezőkbe nem illeszthetők be. Ezek kerülnek a Megjegyzés rovatba. Ilyen pl. a savakban vagy vízben való oldhatóság (ezek az adatok főleg Dana, 1892 és Palache et al., 1944, 1951 alapján), a rövidhullámú (RH) vagy hosszúhullámú (HH) ultraibolya (UV) fényben való fluoreszkálás, a radioaktivitás, esetleges gazdasági hasznosíthatóság stb. Ezek a tulajdonságok azért nem kaptak külön rovatot, mert sok ásvány esetében nem kerülnének kitöltésre és csak a helyet foglalnák. nnyit még érdemes megemlíteni, hogy a Megjegyzés rovatba helytakarékossági okból csak pozitív tulajdonságok kerültek be, negatívak nem. Tehát pl. ha egy ásványról tudjuk, hogy sósavban oldódik, akkor az megadásra kerül, viszont ha azt tudjuk, hogy nem oldódik, akkor ez az információ kimarad a könyvből. Ez az egyébként is nagy oldalszám miatt egy vállalható kompromisszum, bár tudatában vagyok annak, hogy a negatív információk is fontosak, hiszen ha a fenti példánál maradunk és egy ásványnál nincs közölve a savakban való oldhatóság, akkor ez jelentheti azt is, hogy az adott ásvány savakban nem oldódik, de arra is utalhat, hogy az oldhatóságáról nincsenek információink. 13

14 belsonit [belsonite] C31H32N4Ni 14 Triklin (P 1 vagy P1); a = 8,508; b = 11,185; c = 7,299; = ; = ; = ; Z = 1. Megjelenés: [K] léces, táblás. Méret: xx. Hasadás: valószínűleg. K < 3. S = 1,33-1,48. Szín: sötét szürkésbíbor, halvány bíborvörös, vörösesbarna. Karc: fehér. Fény: félig fémes, gyémánt. Genetika: másodlagos. TL: Big Pack-hegy, Dragon, Green River Formáció, Uintah megye, Utah (US). Név: Philip Hauge belson ( ) amerikai geokémikus. Leírás éve: Rendszertan: 10.C.20. Megjegyzés: benzolban és acetonban feloldódik. benakiit-(ce) [benakiite-(ce)] Na26(Ce, RFF)6(SiO3)6(PO4)6(CO3)6(S 4+ O2)O Trigonális (R 3 ); a = 16,018; c = 19,761; Z = 3. Megjelenés: [K] ellipszoid szemcse. Méret: xx. Hasadás: gyenge. K > 4. S = 3,21. Szín: halványbarna. Karc: fehér. Fény: üveg. Genetika: szodalitszienitben. TL: Mont Saint-Hilaire, Québec (Kanada). Név: benaki indiántörzs + Ce-dominancia. Leírás éve: Rendszertan: 9.CK.10. Megjegyzés: 50%-os sósavban gyengén pezseg. bernathyit [bernathyite] K2(UO2)2(sO4)2 6H2O G Tetragonális (P4/ncc); a = 7,176; c = 18,126; Z = 4. Megjelenés: [K] vastagtáblás. Méret: xx. Hasadás: tökéletes. K = 2-3. S = 3,572. Szín: sárga. Karc: halványsárga. Fény: gyengén üveg. Genetika: másodlagos. TL: Fuemrole No. 2 bánya, Temple-hegy, Emery megye, Utah (US). Név: Jess bernathy amerikai bányatulajdonos. Leírás éve: Rendszertan: 8.EB.15. Megjegyzés: RH és HH UV alatt sárgászöld fluoreszkálás; radioaktív. bhurit [bhurite] 2 Sn21 O6Cl16(OH)14 Trigonális (R 3 m, R3m vagy R32); a = 10,0175; c = 44,014; Z = 3. Megjelenés: [K] lemezes, táblás; [H] kérgek. Méret: xx. Hasadás: nincs. K = 2. S = 4,42. Szín: színtelen. Karc: fehér. Fény: opálos. Genetika: másodlagos. TL: Sharm bhur-öböl, Vörös-tenger (Szaúd-rábia). Név: a típuslelőhelyről. Leírás éve: Rendszertan: 3.D.30. bramovit [bramovite] Pb2SnInBiS7 Triklin (P 1 ); a = 23,4; b = 5,77; c = 5,83; = 89,1 ; = 89,9 ; = 91,5 ; Z =? Megjelenés: [K] lemezes; [H] kérgek. Méret: xx. Hasadás: tökéletes. K =? S =? Szín: ezüstszürke. Karc: fekete. Fény: fémes. Genetika: fumarolák szublimációs terméke. TL: Kudrjavij-vulkán, Iturup-sziget, Kurill-szigetek (Oroszország). Név: Dmitrij Vagyimovics bramov (1963-) orosz mineralógus. Leírás éve: Rendszertan: 2.HF.25. bswurmbachit [bswurmbachite] (Cu, Mn 2+ 3 ) Mn 6 SiO12 Tetragonális (I41/acd); a = 9,406; c = 18,546; Z = 8. Megjelenés: [K] szálas, oszlopos, izometrikus, alaktalan. Méret: oo. Hasadás: nincs. K = 6,5. S = 4,96. Szín: fekete. Karc: barnásfekete. Fény: fémes. Genetika: metamorf kvarcitokban. TL: Mili, Evvia-sziget, Kikládok (Görögország). Név: Irmgard bs-wurmbach (1938-) német mineralógus. Leírás éve: Rendszertan: 9.G.05. cetamid [cetamide] CH3CONH2 Trigonális (R3c); a = 11,44; c = 13,50; Z = 18. Megjelenés: [K] oszlopos; [H] cseppköves, szemcsés. Méret: xx. Hasadás: nincs. K = 1-1,5. S = 1,17. Szín: színtelen, szürke. Karc: fehér. Fény: üveg, zsír. Genetika: másodlagos. TL: Cservonograd, Lvov-Volinszkij szénmedence (Ukrajna). Név: az összetételéről. Leírás éve: Rendszertan: Megjegyzés: napfényben néhány óra alatt elpárolog; vízben feloldódik; íze nagyon keserű. chavalit [chavalite] FeSe G Hexagonális (P63/mmc); a = 3,636; c = 5,946; Z = 2. Megjelenés: [H] tömeges-szemcsés. Méret: oo. Hasadás: nincs. K = 2,5. S = 6,53. Szín: sötétszürke. Karc: szürkésfekete. Fény: fémes. Genetika: hidrotermás. TL: Cacheuta-bánya, Cerro de Cacheuta, Mendoza (rgentína). Név: L. chaval. Leírás éve: Rendszertan: 2.CC.05.

15 damin [damite] Zn2(sO4)(OH) G Rombos (Pnnm); a = 8,304-8,386; b = 8,524-8,552; c = 6,036-6,058; Z = 4. Megjelenés: [K] nyúlt, izometrikus; [H] sugaras, rozettaszerű, kéregszerű. Méret: XX. Hasadás: jó. K = 3,5. S = 4,32-4,48. Szín: halványsárga, mézsárga, barnássárga, vöröses; ritkán fehér, színtelen, kék, zöld, rózsaszín, bíbor. Karc: fehér. Fény: üveg. Genetika: másodlagos. TL: Chañarcillo (Chile). Név: Gilbert-Joseph dam ( ) francia mineralógus. Leírás éve: Rendszertan: 8.BB.30. Megjegyzés: híg savakban könnyen feloldódik; RH és HH UV alatt citromsárga fluoreszkálása vagy foszforeszkálása lehet. damsit-(y) [damsite-(y)] NaY(CO3)2 6H2O Triklin (P 1 ); a = 6,2592; b = 13,0838; c = 13,2271; = 91,130 ; = 103,554 ; = 90,188 ; Z = 4. Megjelenés: [K] tűs, szálas; [H] sugaras-gömbös. Méret: XX. Hasadás: tökéletes. K = 3. S = 2,27. Szín: színtelen, fehér, halvány rózsaszín, halvány bíbor. Karc: fehér. Fény: üveg, gyöngyház. Genetika: hidrotermás. TL: Mont Saint-Hilaire, Québec (Kanada). Név: Frank Dawson dams ( ) kanadai geológus + Y- dominancia. Leírás éve: Rendszertan: 5.CC.30. delit [delite] CaMg(sO4)(OH) G Rombos (P212121); a = 7,43; b = 8,85; c = 5,88; Z = 4. Megjelenés: [K] táblás, nyúlt; [H] szferolitos, szemcsés, tömeges. Méret: xx. Hasadás: nincs. K = 5. S = 3,71-3,76. Szín: színtelen, fehér, szürke, kékesszürke, sárgásszürke, sárga, halványzöld, rózsásbarna, barna. Karc: fehér. Fény: gyanta. Genetika: metamorf Fe- Mn-ércben. TL: Långban, Värmland (Svédország). Név: adelosz = határozatlan (görög). Leírás éve: Rendszertan: 8.BH.35. Megjegyzés: 10%-os savakban feloldódik. dmontit [dmontite] MgB6O10 7H2O Monoklin (P21/c); a = 12,68; b = 10,07; c = 11,32; = 109,68 ; Z = 4. Megjelenés: [K] korrodált, nyúlt-lapult. Méret: xx. Hasadás: nincs. K = 2-3. S = 1,82. Szín: színtelen. Karc: fehér. Fény: üveg. Genetika: gipsztelepben. TL: Schildmauer gipsztelep, dmont, Stájerország (usztria). Név: a típuslelőhelyről. Leírás éve: Rendszertan: 6.F.15. Megjegyzés: vízben lassan feloldódik. erinit [erinite] Ca4(l, Fe 3+, Mg, Fe 2+ )10Si12O35(CO3)(OH)12 12H2O Rd Trigonális (P3c1 vagy P3); a = 16,872; c = 5,2256; Z = 2. Megjelenés: [K] szálas; [H] földes, tömött. Méret: xx. Hasadás: nincs. K = 3. S = 2,48. Szín: kék, kékeszöld. Karc: kékesfehér. Fény: üveg. Genetika: hidrotermás. TL: Caserras, ragónia (Spanyolország). Név: aerinosz = égkék (görög). Leírás éve: Rendszertan: 9.DB.45. erugit [erugite] Ni17s6O32 Rd Trigonális (R 3 m); a = 5,9511; c = 27,5676; Z = 1. Megjelenés: [H] finomszemcsés, tömeges, kéregszerű. Méret: oo. Hasadás: nincs. K = 4. S = 5,85. Szín: sötét fűzöld, kékeszöld, halványbarna. Karc: halványzöld, halvány kékeszöld. Fény: gyémánt. Genetika: másodlagos. TL: Johanngeorgenstadt, Szászország (Németország). Név: aeruqo = rézrozsda (latin). Leírás éve: Rendszertan: 8.BC.15. Megjegyzés: forró perklórsavban lassan oldódik. fganit [fghanite] (Na, Ca, K)8(Si, l)12o24(so4, Cl, CO3)3 H2O Trigonális (P31c); a = 12,8013; c = 21,4119; Z = 3. Megjelenés: [K] léces, legömbölyödött. Méret: XX. Hasadás: tökéletes. K = 5,5-6. S = 2,44-2,55. Szín: kék. Karc: fehér. Fény: üveg. Genetika: lazuritban, mészkőxenolitokban. TL: Sar-e-Sang, Badakhshan (fganisztán). Név: a típuslelőhelyről. Leírás éve: Rendszertan: 9.FB.05. ftitalit [phthitalite] (K, Na)3Na(SO4)2 G Trigonális (P 3 m1); a = 5,677; c = 7,3331; Z = 1. Megjelenés: [K] táblás; [H] lemezes, dudoros, kéregszerű. Méret: XX. Hasadás: közepes. K = 3. S = 2,66-2,71. Szín: fehér, színtelen, szürke, kék, zöld. Karc: fehér. Fény: üveg, gyanta. Genetika: fumarolák körül, evaporittelepekben, guanotelepekben. TL: Vezúv, Campania (Olaszország). Név: aftitosz = stabil (görög) + halsz = só (görög). Leírás éve: Rendszertan: 7.C.35. Megjegyzés: vízben és savakban feloldódik; íze sós és keserű. 15

16 fwillit [fwillite] Ca3(SiO3OH)2 2H2O G Monoklin (Cc); a = 16,278; b = 5,6321; c = 13,236; = 134,898 ; Z = 4. Megjelenés: [K] oszlopos, táblás; [H] szferolitos, tömeges. Méret: XX. Hasadás: tökéletes. K = 3-4. S = 2,630. Szín: színtelen, fehér. Karc: fehér. Fény: üveg. Genetika: kontaktmetamorf mészkövekben. TL: Dutoitspan gyémántbánya, Kimberley, Fokföld (Dél-frika). Név: lpheus Fuller Williams ( ) bányaigazgató (Dél-frika). Leírás éve: Rendszertan: 9.G.75. Megjegyzés: piezoelektromos és piroelektromos; sósavban és kénsavban elkocsonyásodik. gardit-(ce) [gardite-(ce)] CeCu6(sO4)3(OH)6 3H2O Hexagonális (P63/m); a = 13,59; c = 5,89; Z = 2. Megjelenés: [K] tűs; [H] sugaras. Méret: xx. Hasadás: nincs. K = 3. S = 3,70. Szín: világoszöld, sárgászöld. Karc: zöldessárga, halványsárga. Fény: üveg, selyem. Genetika: másodlagos. TL: Clara-bánya, Oberwolfach, Fekete-erdő (Németország). Név: agardit + Cedominancia. Leírás éve: Rendszertan: 8.DL.15. Megjegyzés: sósavban és salétromsavban könnyen feloldódik. gardit-(la) [gardite-(la)] (La, Ca)Cu6(sO4)3(OH)6 3H2O Hexagonális (P63/m vagy P63); a = 13,586; c = 5,931; Z = 2. Megjelenés: [K] tűs, oszlopos; [H] kusza, gömbös-rozettás. Méret: XX. Hasadás: nincs. K = 3-4. S = 3,65. Szín: fűzöld, tompa zöld, sárgászöld, intenzív kékeszöld, ritkán majdnem színtelen. Karc: zöldesfehér. Fény: üveg. Genetika: másodlagos. TL: Red Cloudbánya, Lincoln megye, Új-Mexikó (US). Név: agardit + La-dominancia. Leírás éve: Rendszertan: 8.DL.15. gardit-(nd) [gardite-(nd)] (Nd, Ca)Cu6(sO4)3(OH)6 3H2O N Hexagonális (n.a.); a =? c =? Z =? Megjelenés: [K] oszlopos, tűs; [H] sugaras. Méret: oo. Hasadás: nincs. K = 3-4. S = 3,72. Szín: fűzöld, élénkzöld. Karc: zöldesfehér. Fény: üveg. Genetika: másodlagos. TL: Wittichen, Fekete-erdő (Németország). Név: agardit + Nd-dominancia. Leírás éve: Rendszertan: 8.DL.15. gardit-(y) [gardite-(y)] (Y, Ca)Cu6(sO4)3(OH)6 3H2O Hexagonális (P63/m); a = 13,583; c = 5,895; Z = 2. Megjelenés: [K] tűs, oszlopos; [H] sugaras-szálas. Méret: XX. Hasadás: nincs. K = 3-4. S = 3,61-3,72. Szín: kékeszöld, sárgászöld. Karc: zöldesfehér. Fény: üveg. Genetika: másodlagos. TL: Bou Skour-bánya, Djebel Sahro (Marokkó). Név: Jules gard francia geológus + Y-dominancia. Leírás éve: Rendszertan: 8.DL.15. Megjegyzés: sósavban feloldódik. grellit [grellite] NaCa2Si4O10F Triklin (P 1 ); a = 7,759; b = 18,946; c = 6,986; = 89,88 ; = 116,65 ; = 94,32 ; Z = 4. Megjelenés: [K] léc alakú; [H] táblás. Méret: XX. Hasadás: kiváló. K = 5,5. S = 2,902. Szín: fehér, szürkésfehér, zöldesfehér. Karc: fehér. Fény: üveg, gyöngyház. Genetika: metamorfizált alkáli kőzetekben. TL: Sheffield Lake komplexum, Kipawa-folyó, Villedieu körzet, Québec (Kanada). Név: Stuart Olof grell ( ) angol petrológus. Leírás éve: Rendszertan: 9.DH.75. Megjegyzés: HH UV alatt élénk rózsaszín, RH UV alatt tompább rózsaszín fluoreszkálás. grinierit [grinierite] (K2, Ca, Sr)U3O10 4H2O Rombos (F2mm), álhexagonális; a = 14,094; b = 14,127; c = 24,106; Z = 16. Megjelenés: [K] táblás. Méret: xx. Hasadás: jó. K =? S = 5,7. Szín: narancssárga. Karc:? Fény: gyanta, zsír. Genetika: másodlagos. TL: Compreignac, Haute-Vienne (Franciaország). Név: Henri grinier ( ) francia mérnök. Leírás éve: Rendszertan: 4.GB.05. guilarit [guilarite] g4ses G Rombos (P212121); a = 4,33; b = 7,09; c = 7,76; Z = 2. Megjelenés: [K] áldodekaéderes; [H] tömeges. Méret: xx. Hasadás: nincs. K = 2,5. S = 7,40-7,53. Szín: ragyogó ólomszürke, tompa vasfekete. Karc: szürkésfekete. Fény: fémes. Genetika: hidrotermás. TL: San Carlos-bánya, Guanajuato (Mexikó). Név: Ponciano guilar ( ) mexikói bányafelügyelő. Leírás éve: Rendszertan: 2.B

17 heylit [heylite] (Fe 2+, Zn)l6(PO4)4(OH)8 4H2O Triklin (P1 vagy P 1 ); a = 7,400; b = 9,896; c = 7,627; = 110,87 ; = 115,00 ; = 69,96 ; Z = 1. Megjelenés: [H] nemezszerű, fürtös, szferolitos, sugaras-oszlopos. Méret: xx. Hasadás: nincs. K = 5-5,5. S = 2,84. Szín: nagyon halvány kék, halványzöld, kékeszöld. Karc: fehér. Fény: porcelán, félig üveg. Genetika: hidrotermás. TL: Miraflores-bánya, Oruro (Bolívia). Név: llen V. Heyl ( ) amerikai geológus. Leírás éve: Rendszertan: 8.DD.15. hlfeldit [hlfeldite] NiSeO3 2H2O G Monoklin (P21/n); a = 7,53; b = 8,76; c = 6,43; = 99 5 ; Z = 4. Megjelenés: [K] oszlopos; [H] kérgek, gömbös. Méret: oo. Hasadás: közepes. K = 2-2,5. S = 3,37. Szín: halványzöld, almazöld, olajzöld, barna, barnásrózsaszín, rózsaszín. Karc: halványzöld, fehér. Fény: üveg. Genetika: másodlagos. TL: Colquechaca, Potosí (Bolívia). Név: Friedrich E. hlfeld ( ) német-bolíviai bányamérnök és mineralógus. Leírás éve: Rendszertan: 4.JH.10. htenszkit [khtenskite] MnO2 Hexagonális (P63/mmc); a = 2,83-2,85; c = 4,47-4,88; Z = 1. Megjelenés: [K] pikkelyes, táblás; [H] pikkelyes, párhuzamos-táblás. Méret: mikr. Hasadás: közepes. K =? S = 4,78. Szín: halványszürkétől feketéig. Karc: fekete. Fény:? Genetika: pszilomelánban és óceáni bazaltokban. TL: htenszk vasérctelep, Magnyitka, D- Urál (Oroszország). Név: a típuslelőhelyről. Leírás éve: Rendszertan: 4.DB.15. ikinit [ikinite] PbCuBiS3 G Rombos (Pnma); a = 11,638; b = 4,039; c = 11,319; Z = 4. Megjelenés: [K] oszlopos, tűs; [H] sugaras, tömeges. Méret: XX. Hasadás: határozatlan. K = 2-2,5. S = 7,07. Szín: feketés ólomszürke, barna, rézvörös vagy sárgászöld bevonattal. Karc: szürkésfekete. Fény: fémes. Genetika: hidrotermás. TL: Cornwall (nglia). Név: rthur ikin ( ) angol vegyész és mineralógus. Leírás éve: Rendszertan: 2.HB.05. Megjegyzés: salétromsavban elbomlik. joit [joite] (K, Na)Cu7lSi9O24(OH)6 3H2O G Triklin (P1 vagy P 1 ); a = 13,637; b = 14,507; c = 13,620; = 107,16 ; = 105,45 ; = 110,57 ; Z = 3. Megjelenés: [K] oszlopos; [H] szálas. Méret: xx. Hasadás: tökéletes. K =? S = 2,96. Szín: kékeszöld. Karc: zöldesfehér. Fény: üveg. Genetika: másodlagos. TL: New Cornelia-bánya, jo, Pima megye, rizona (US). Név: a típuslelőhelyről. Leírás éve: Rendszertan: 9.E.70. Megjegyzés: savakban könnyen feloldódik. kaganeit [kaganeite] β-fe 3+ O(OH, Cl) Monoklin (I2/m); a = 10,561; b = 3,031; c = 10,483; = 90,63 ; Z = 8. Megjelenés: [K] orsószerű; [H] finomszemcsés, tömeges, porszerű. Méret: oo. Hasadás: nincs. K =? S = 3,52. Szín: sárgásbarna, barna, sötétbarna. Karc: barna, barnássárga. Fény: fénytelen. Genetika: másodlagos. TL: kagane-bánya, Esashi, Iwate prefektúra (Japán). Név: a típuslelőhelyről. Leírás éve: Rendszertan: 4.DK.05. kantit [canthite] g2s G Monoklin (P21/n); a = 4,229; b = 6,931; c = 7,862; = 99,61 ; Z = 4. Megjelenés: [K] álhexaéderes, áloktaéderes, oszlopos; [H] tömeges, koromszerű. Méret: XX. Hasadás: határozatlan. K = 2-2,5. S = 7,20-7,22. Szín: vasfekete. Karc: fekete. Fény: fémes. Genetika: hidrotermás, másodlagos. TL: Jáchymov (Csehország). Név: akantha = tüske (görög). Leírás éve: Rendszertan: 2.B.35. Megjegyzés: fényérzékeny. katoreit [katoreite] 2 Mn 9 l2si8o24(oh)8 Triklin (P 1 ); a = 8,337; b = 10,367; c = 7,629; = 104,46 ; = 93,81 ; = 104,18 ; Z = 1. Megjelenés: [K] oszlopos; [H] sugaras kévék, szálas, finomszemcsés, tömeges. Méret: xx. Hasadás: jó. K = 6. S = 3,48. Szín: sárgás narancssárga, narancsbarna. Karc: sárgásfehér. Fény: üveg. Genetika: kristályos palákban, metavulkanitokban. TL: katore-patak torkolatának közelében, Otago, Dunedin, Déli-sziget (Új-Zéland). Név: a típuslelőhelyről. Leírás éve: Rendszertan: 9.BH

18 kdalait [kdalaite] 4l2O3 H2O Hexagonális (P6122 vagy P61); a = 12,87; c = 14,97; Z = 18. Megjelenés: [K] táblás, izometrikus; [H] lencseszerű. Méret: xx. Hasadás: nincs. K = 7-7,5. S = 3,68. Szín: fehér. Karc: fehér. Fény: üveg, porcelán. Genetika: szkarnok ereiben. TL: Betpakdala-sivatag, Karaganda régió (Kazahsztán). Név: a típuslelőhelyről. Leírás éve: Rendszertan: 4.FL.70. Åkermanit [Åkermanite] Ca2MgSi2O7 G Tetragonális (P 4 21m); a = 7,8288; c = 5,0052; Z = 2. Megjelenés: [K] rövid oszlopos, vékony táblás, izometrikus; [H] szemcsés, tömeges. Méret: XX. Hasadás: határozott. K = 5-6. S = 2,944. Szín: színtelen, sárgásszürke, zöld, barna. Karc: fehér. Fény: üveg, gyanta. Genetika: kontaktmetamorf vagy meteoritokban. TL: ismeretlen. Név: nders Richard Åkerman ( ) svéd kohómérnök. Leírás éve: Rendszertan: 9.BB.10. Megjegyzés: sósavban elkocsonyásodik. kimotoit [kimotoite] (Mg, Fe)SiO3 Trigonális (R 3 ); a = 4,78; c = 13,6; Z = 6. Megjelenés: [K] szemcsék, oszlopok. Méret: mikr. Hasadás: nincs. K =? S = 4,0. Szín: színtelen. Karc: fehér. Fény: üveg. Genetika: meteoritokban. TL: Tenham meteorit, South Gregory, Queensland (usztrália). Név: Syun-iti kimoto ( ) japán mineralógus. Leírás éve: Rendszertan: 9.D.05. krokordit [krochordite] (Mn 2+, Mg)5(sO4)2(OH)4 4H2O G Monoklin (P21/c); a = 5,682; b = 17,627; c = 6,832; = 99,49 ; Z = 2. Megjelenés: [K] oszlopos, lécszerű; [H] sugaras, kéveszerű, szemölcsszerű, gömbös. Méret: xx. Hasadás: tökéletes. K = 3,5. S = 3,19-3,35. Szín: sárgás vörösbarna, halványbarnától sötétbarnáig, halvány rózsaszín, színtelen. Karc:? Fény: fénytelen. Genetika: metamorf ércekben. TL: Långban, Värmland (Svédország). Név: akrokordon = szemölcs (görög). Leírás éve: Rendszertan: 8.DD.10. Megjegyzés: 10%-os kénsavban könnyen feloldódik. kszait [ksaite] MgB6O7(OH)6 2H2O Rombos (Pbca); a = 12,540; b = 24,327; c = 7,480; Z = 8. Megjelenés: [K] oszlopos. Méret: XX. Hasadás: rossz. K = 2,5. S = 2,066. Szín: színtelen, fehér, halványszürke. Karc: fehér. Fény: üveg. Genetika: evaporitokban. TL: kszaj-völgy, Uralszk körzet (Kazahsztán). Név: a típuslelőhelyről. Leírás éve: Rendszertan: 6.F.05. ktasit [ktashite] Cu6Hg3s4S12 N Trigonális (R3), álköbös; a = 13,730; c = 9,329; Z = 3. Megjelenés: [K] piramisos, alaktalan; [H] szemcsés. Méret: xx. Hasadás: nincs. K = 3,5. S = 5,5. Szín: szürkésfekete. Karc: fekete. Fény: fémes. Genetika: hidrotermás. TL: ktas Hg-telep, ltaj-hegység (Oroszország). Név: a típuslelőhelyről. Leírás éve: Rendszertan: 2.G.30. ktinolit [ctinolite] Ca2(Mg, Fe 2+ )5Si8O22(OH)2 Monoklin (C2/m); a = 9,891; b = 18,200; c = 5,305; = 104,64 ; Z = 2. Megjelenés: [K] oszlopos; [H] rudas, kusza szálas, sugaras, azbesztszerű, szemcsés, tömeges. Méret: XX. Hasadás: jó. K = 5-6. S = 3,03-3,24. Szín: zöld, szürkészöld. Karc: fehér. Fény: üveg, selyem. Genetika: metamorf kőzetekben. TL: ismeretlen. Név: aktisz = sugár (görög). Leírás éve: Rendszertan: 9.DE.10. kuminit [cuminite] SrlF4(OH) H2O Monoklin (C2/c vagy Cc); a = 13,223; b = 5,175; c = 14,251; = 111,61 ; Z = 8. Megjelenés: [K] dipiramisos. Méret: xx. Hasadás: tökéletes. K = 3,5. S = 3,295. Szín: színtelen, fehér. Karc: fehér. Fény: üveg. Genetika: kriolittelepben. TL: Ivigtut (Grönland). Név: acuminis = hegyes pont (latin). Leírás éve: Rendszertan: 3.CC.10. kvalit [qualite] (H3O)8(Na, K, Sr)5Ca6Zr3Si26O66(OH)9Cl Trigonális (R3); a = 14,078; c = 31,24; Z = 3. Megjelenés: [K] izometrikus. Méret: XX. Hasadás: nincs. K = 4-5. S = 2,58. Szín: halvány rózsaszín. Karc: fehér. Fény: üveg. Genetika: hidrotermásan átalakult peralkáli pegmatitokban. TL: Inagli-masszívum, ldan-régió, Szaha (Oroszország). Név: aqua = víz (latin). Leírás 18

19 éve: Rendszertan: 9.CO.10. Megjegyzés: HH UV alatt gyenge és tompa sárga fluoreszkálás; 50%-os sósavban és salétromsavban könnyen oldódik. labandin [labandite] MnS G Köbös (Fm 3 m); a = 5,2236; Z = 4. Megjelenés: [K] kocka alakú, oktaéderes; [H] tömeges, szemcsés. Méret: XX. Hasadás: tökéletes. K = 3,5-4. S = 3,95-4,04. Szín: vasfekete, barna bevonattal. Karc: mélyzöld, barna. Fény: félig fémes. Genetika: hidrotermás, ritkán meteoritokban. TL: Nagyág [Săcărâmb] (Románia). Név: labanda ókori kisázsiai város labandinus drágakőnév alabandina sulfúrea = kéntartalmú alabandin (spanyol). Leírás éve: Rendszertan: 2.CD.10. Megjegyzés: híg sósavban oldódik. lacránit [lacránite] s8s9 Monoklin (P2/c); a = 9,942; b = 9,601; c = 9,178; = 101,94 ; Z = 16. Megjelenés: [K] véglapos, oszlopos; [H] szemcsés. Méret: xx. Hasadás: tökéletlen. K = 1,5. S = 3,43. Szín: narancssárga, halványszürke, rózsássárga belső reflexiókkal. Karc: sárgás narancssárga. Fény: gyémánt, üveg, gyanta, zsír. Genetika: hidrotermás. TL: lacrán-telep, Copiapó (Chile). Név: a típuslelőhelyről. Leírás éve: Rendszertan: 2.F.20. lamosit [lamosite] PbSiO3 G Monoklin (P2/n); a = 12,247; b = 7,059; c = 11,236; = 113,12 ; Z = 12. Megjelenés: [K] szálas; [H] sugaras, gömbös. Méret: XX. Hasadás: tökéletes. K = 4,5. S = 6,488. Szín: színtelen, fehér, krémszínű, világosszürke. Karc: fehér. Fény: gyémánt. Genetika: másodlagos. TL: lamos-bánya, Sonora (Mexikó). Név: a típuslelőhelyről. Leírás éve: Rendszertan: 9.DO.20. Megjegyzés: savakban elkocsonyásodik. larzit [larsite] lso4 Trigonális (P3121 vagy P3221); a = 5,031; c = 11,226; Z = 3. Megjelenés: [K] hipidiomorf szemcsék; [H] szemcsés. Méret: oo. Hasadás: nincs. K = 5-5,5. S = 3,32. Szín: színtelen, a sárga, zöld és kék halvány árnyalataival. Karc: fehér. Fény: üveg. Genetika: fumarolákban. TL: Tolbacsik-vulkán, Kamcsatka (Oroszország). Név: alumínium + arzén. Leírás éve: Rendszertan: lbit [lbite] NalSi3O8 G Triklin (C 1 ); a = 8,137; b = 12,785; c = 7,1583; = 94,26 ; = 116,60 ; = 87,71 ; Z = 4. Megjelenés: [K] táblás, oszlopos; [H] szemcsés, pátos. Méret: XX. Hasadás: tökéletes. K = 6-6,5. S = 2,60-2,65. Szín: fehér, szürke, kékes, zöldes, vöröses. Karc: fehér. Fény: üveg, gyöngyház. Genetika: magmás (főleg savanyú és intermedier) kőzetekben, hidrotermás és alpi telérekben, metamorfitokban, törmelékes üledékekben és autigén úton. TL: Falun, Kopparberg (Svédország). Név: albus = fehér (latin). Leírás éve: Rendszertan: 9.F.35. Megjegyzés: a földkéreg egyik leggyakoribb ásványa. lbrechtschraufit [lbrechtschraufite] Ca4Mg(UO2)2(CO3)6F2 17H2O Triklin (P 1 ); a = 13,562; b = 13,406; c = 11,636; = 115,75 ; = 107,66 ; = 92,86 ; Z = 2. Megjelenés: [K] kristályos tömegek. Méret: oo. Hasadás: nincs. K = 2-3. S = 2,6. Szín: sárgászöld. Karc: fehér. Fény: üveg. Genetika: múzeumi példányon. TL: Jáchymov (Csehország). Név: lbrecht Schrauf ( ) osztrák mineralógus. Leírás éve: Rendszertan: 5.ED.15. Megjegyzés: radioaktív. ldermanit [ldermanite] Mg5l12(PO4)8(OH)22 32H2O Rombos (n.a.); a = 15,000; b = 8,330; c = 26,60; Z = 2. Megjelenés: [H] talkszerű. Méret: oo. Hasadás: nincs. K = 2. S = 2,00-2,15. Szín: színtelen. Karc: fehér. Fény: gyöngyház. Genetika: másodlagos. TL: Moculta foszfátbánya, ngaston, Dél-usztrália (usztrália). Név: rthur Richard lderman ( ) ausztrál mineralógus. Leírás éve: Rendszertan: 8.DE.35. Megjegyzés: savakban feloldódik. lekszit [leksite] PbBi2Te2S2 Trigonális (P 3 m1); a = 4,2423; c = 7,973; Z = 6. Megjelenés: [K] táblás. Méret: xx. Hasadás: tökéletes. K = 2. S = 7,57. Szín: nagyon halvány szürke, csekély zöldes árnyalattal (reflexiós szín). Karc:? Fény: fémes. Genetika: hidrotermás. TL: lekszejev u-bánya, Szutamszkij régió, DK-Szaha (Oroszország). Név: a típuslelőhelyről. Leírás éve: Rendszertan: 2.GC

20 lforsit [lforsite] Ba5(PO4)3Cl Hexagonális (P63/m); a = 10,284; c = 7,651; Z = 2. Megjelenés: [H] finomszemcsés. Méret: oo. Hasadás: nincs. K = 5. S = 4,73-4,80. Szín: színtelen. Karc: fehér. Fény: üveg. Genetika: metamorfizált üledékekben. TL: Incline, Mariposa megye és Big Creek, Fresno megye, Kalifornia (US). Név: John T. lfors (1930-) amerikai geológus. Leírás éve: Rendszertan: 8.BN.05. lgodonit [lgodonite] Cu6s G Hexagonális (P63/mmc); a = 2,600; c = 4,228; Z = 2. Megjelenés: [H] tömeges, szemcsés, bekérgezések. Méret: xx. Hasadás: nincs. K = 4. S = 8,38. Szín: acélszürke, ezüstfehér. Karc:? Fény: ragyogó fémes. Genetika: hidrotermás. TL: lgodones g-bánya, Coquimbo (Chile). Név: a típuslelőhelyről. Leírás éve: Rendszertan: Megjegyzés: salétromsavban oldódik. liettit [liettite] Mg3Si4O10(OH)2 (Ca0,5, Na)0,33(l, Fe, Mg)2 3(l, Si)4O10(OH)2 nh2o Rd Hexagonális (?); a = 5,216; c = 24,6; Z = 1. Megjelenés: [K] táblás, lemezes; [H] agyagszerű. Méret: oo. Hasadás: tökéletes. K = 1-2. S =? Szín: színtelen, fehér, halványsárga, zöld, szürke. Karc: fehér. Fény: fénytelen. Genetika: másodlagos. TL: Monte Chiaro, Taro-völgy és Ferriere, None-völgy (Olaszország). Név: ndrea lietti ( ) olasz mineralógus. Leírás éve: Rendszertan: 9.EC.60. Megjegyzés: talk és szaponit 1:1 arányú szabályos közberétegződése. llabogdanit [llabogdanite] (Fe, Ni)2P Rombos (Pnma); a = 5,748; b = 3,548; c = 6,661; Z = 4. Megjelenés: [K] vékony lemezes. Méret: mikr. Hasadás: nincs. K = 5-6. S = 7,10. Szín: világos szalmasárga. Karc: ezüstszürke. Fény: ragyogó fémes. Genetika: meteoritban. TL: Onello vasmeteorit, ldan-pajzs, Jakutföld (Oroszország). Név: lla N. Bogdanova (1947-) orosz krisztallográfus. Leírás éve: Rendszertan: 1.BD.15. llaktit [llactite] Mn7(sO4)2(OH)8 Monoklin (P21/a); a = 11,03; b = 12,12; c = 5,51; = ; Z = 2. Megjelenés: [K] oszlopos, táblás; [H] divergens, kissé divergens, druzás, rozettás. Méret: XX. Hasadás: határozott. K = 4,5. S = 3,83. Szín: barna, sötéttől világos bíborvörösig, barnásvörös, színtelen, fehér. Karc: szürke, gyengén barna. Fény: üveg, kissé zsír. Genetika: metamorfizált ércekben másodlagos. TL: Moss-bánya, Nordmark (Svédország). Név: allaktein = változni (görög). Leírás éve: Rendszertan: 8.BE.30. Megjegyzés: sósavban könnyen feloldódik. llanit-(ce) [llanite-(ce)] Ca(Ce, La)l2Fe 2+ (SiO4)(Si2O7)O(OH) Monoklin (P21/m); a = 8,932; b = 5,770; c = 10,1575; = 114,69 ; Z = 2. Megjelenés: [K] táblás, oszlopos, tűs; [H] szemcsés, tömeges. Méret: XX. Hasadás: tökéletlen. K = 5,5-6. S = 3,5-4,2. Szín: barna, fekete. Karc: szürke, világosbarna. Fény: üveg, gyanta, szurok, félig fémes. Genetika: gránitokban, pegmatitokban, szienitekben, kristályos palákban, gneiszekben, kontaktmetamorf mészkövekben, törmelékes üledékekben. TL: Qáqarssuatsiaq, lluk (Grönland). Név: Thomas llan ( ) skót mineralógus + Ce-dominancia. Leírás éve: Rendszertan: 9.BG.05. Megjegyzés: gyakori szinonimája az ortit; radioaktív lehet; sósavban kovakocsonya képződése közben oldódik. llanit-(la) [llanite-(la)] Ca(La, Ce)l2Fe 2+ (SiO4)(Si2O7)O(OH) Monoklin (P21/m); a = 8,875; b = 5,735; c = 10,088; = 114,88 ; Z = 2. Megjelenés: [K] oszlopos; [H] tömeges, szemcsés. Méret: xx. Hasadás: gyenge. K = 5-6. S = 3,84-4,06. Szín: fekete, barna. Karc: barna, szürkésbarna. Fény: üveg, zsír. Genetika: mélységi magmás kőzetekben, kontaktmetamorf mészkövekben. TL: Buca della Vena-bánya, Stazzema, Toszkána (Olaszország). Név: allanit + La-dominancia. Leírás éve: Rendszertan: 9.BG.05. llanit-(y) [llanite-(y)] Ca(Y, La, Ce)l2Fe 2+ (SiO4)(Si2O7)O(OH) Rn Monoklin (P21/m); a = 8,98; b = 5,75; c = 10,23; = 115 ; Z = 2. Megjelenés: [K] tűs. Méret: xx. Hasadás: rossz. K = 6. S = 3,85. Szín: sötétbarna. Karc: szürkésbarna. Fény: félig üveg, gyanta, viasz, zsír. Genetika: gránitokban, pegmatitokban, homokkövekben. TL: Zaaiplaats Sn-bánya, Transvaal (Dél-frika). Név: allanit + Y-dominancia. Leírás éve: Rendszertan: 9.BG

MINEROFIL KISKÖNYVTÁR V. Fehér Béla ÁSVÁNYKALAUZ

MINEROFIL KISKÖNYVTÁR V. Fehér Béla ÁSVÁNYKALAUZ MINEROFIL KISKÖNYVTÁR V. Fehér Béla ÁSVÁNYKALAUZ Magyar Minerofil Társaság Miskolc, 2009 I. rész Az ásványfajok leírása A könyv I. része a világon ismert mintegy 4400 ásványfaj vázlatos leírását tartalmazza

Részletesebben

Ásvány- és kőzettan. Kristálytan Ásványtan Kőzettan Magyarország ásványai, kőzetei Történeti áttekintés. Bidló A.: Ásvány- és kőzettan

Ásvány- és kőzettan. Kristálytan Ásványtan Kőzettan Magyarország ásványai, kőzetei Történeti áttekintés. Bidló A.: Ásvány- és kőzettan Ásvány- és kőzettan Kristálytan Ásványtan Kőzettan Magyarország ásványai, kőzetei Történeti áttekintés Ásványok Ásványok fogalma Az ásvány a földkéreg szilárd, homogén, természetes eredetű része kb. 4000

Részletesebben

Almandin. Pirit Magnetit. Hexakiszoktaéder

Almandin. Pirit Magnetit. Hexakiszoktaéder Ásványtani alapismeretek 2. előadás Jellemző kristályformák a monoklin és rombos kristályosztályokban A monoklin rendszer szimmetria ele- mei a maximális szimmetria esetén 1 digír 1 tükörsík 1 inverzíós

Részletesebben

minden színben, sávokkal színtelen, zöld, barna vagy vörös berakódásokkal kékeszöld, vagy pirosaslila

minden színben, sávokkal színtelen, zöld, barna vagy vörös berakódásokkal kékeszöld, vagy pirosaslila Achát minden színben, sávokkal Mohaachát színtelen, zöld, barna vagy vörös berakódásokkal Alexandrit kékeszöld, vagy pirosaslila Amazonit zöld, kékeszöld Ametiszt ibolyalila, halvány pirosaslila Andaluzit

Részletesebben

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI 6 KRISTÁLYTAN VI. A KRIsTÁLYOs ANYAG belső RENDEZETTsÉGE 1. A KRIsTÁLYOs ÁLLAPOT A szilárd ANYAG jellemzője Az ásványok néhány kivételtől eltekintve kristályos

Részletesebben

ÁSVÁNYOK-KİZETKÉPZİDÉS

ÁSVÁNYOK-KİZETKÉPZİDÉS ÁSVÁNYOK-KİZETKÉPZİDÉS Tartalom Ásvány, kristály, kızet fogalma Elemek gyakorisága a földkéregben Kızetképzıdés folyamata Ásványok tulajdonságai Kızetalkotó ásványok Ásvány természetben elıforduló anyag

Részletesebben

9. elıadás Szoro-, ciklo- és inoszilikátok

9. elıadás Szoro-, ciklo- és inoszilikátok 9. elıadás Szoro-, ciklo- és inoszilikátok Szoro- (csoport-) szilikátok Az SiO 4 tetraéderek közvetlen kapcsolódással 2-, 3-, 4-, 6-os, (ritkábban még több tagból álló) csoportokká főzıdhetnek össze. A

Részletesebben

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI 30 Műszeres ÁSVÁNYHATÁROZÁS XXX. Műszeres ÁsVÁNYHATÁROZÁs 1. BEVEZETÉs Az ásványok természetes úton, a kémiai elemek kombinálódásával keletkezett (és ma is keletkező),

Részletesebben

8. előadás Csoport-, gyűrű- és láncszilikátok

8. előadás Csoport-, gyűrű- és láncszilikátok 8. előadás Csoport-, gyűrű- és láncszilikátok Csoport- (szoro-) szilikátok Az SiO 4 tetraéderek közvetlen kapcsolódással 2-, 3-, 4-, 6-os, (ritkábban még több tagból álló) csoportokká fűződhetnek össze.

Részletesebben

Ásvány- és kzettan. Történeti áttekintés Kristálytan Ásványtan Kzettan Magyarország ásványai, kzetei. Bidló A.: Ásvány- és kzettan

Ásvány- és kzettan. Történeti áttekintés Kristálytan Ásványtan Kzettan Magyarország ásványai, kzetei. Bidló A.: Ásvány- és kzettan Ásvány- és kzettan Történeti áttekintés Kristálytan Ásványtan Kzettan Magyarország ásványai, kzetei Ásványok Ásványok fogalma Az ásvány a földkéreg (a Hold és más égitestek) szilárd, homogén, természetes

Részletesebben

Ásványtani alapismeretek 6. előadás Kőzetalkotó ásványok Az ásványok olvadékból történő kristályosodásának sorrendje Bowen szerint Kőzetalkotó ásványok: SiO 2 ásványok Kvarc: hexagonális és trigonális

Részletesebben

KRISTÁLYOK GEOMETRIAI LEÍRÁSA

KRISTÁLYOK GEOMETRIAI LEÍRÁSA KRISTÁLYOK GEOMETRIAI LEÍRÁSA Kristály Bázis Pontrács Ideális Kristály: hosszútávúan rendezett hibamentes, végtelen szilárd test Kristály Bázis: a kristály legkisebb, ismétlœdœ atomcsoportja Rácspont:

Részletesebben

A legfontosabb kőzetalkotó ásványok (segédanyag hidrológus szakosoknak)

A legfontosabb kőzetalkotó ásványok (segédanyag hidrológus szakosoknak) A legfontosabb kőzetalkotó ásványok (segédanyag hidrológus szakosoknak) Szakmány György, 2002. Plagioklászok Izomorf sor: albit oligoklász andezin labradorit bytownit - anortit Képlet: albit: NaAlSi 3

Részletesebben

11. előadás MAGMÁS KŐZETEK

11. előadás MAGMÁS KŐZETEK 11. előadás MAGMÁS KŐZETEK MAGMÁS KŐZETEK A FÖLDKÉREGBEN A magmából képződnek az elő- és főkristályosodás során. A megszilárdulás helye szerint: Intruzív (mélységi) kőzetek (5-20 km mélységben) Szubvulkáni

Részletesebben

2. előadás A KRISTÁLYTAN ALAPJAI. 1. A kristályok belső rendezettsége (kristályszerkezet) 2. A kristályok külső alakja (kristálymorfológia)

2. előadás A KRISTÁLYTAN ALAPJAI. 1. A kristályok belső rendezettsége (kristályszerkezet) 2. A kristályok külső alakja (kristálymorfológia) 2. előadás A KRISTÁLYTAN ALAPJAI 1. A kristályok belső rendezettsége (kristályszerkezet) 2. A kristályok külső alakja (kristálymorfológia) KRISTÁLY FOGALOM A MÚLTBAN Ókorban: jég (= krüsztallosz), a színtelen

Részletesebben

Segédanyag Az I. éves Földrajz BSc és Környezettan BSc szakos hallgatók kőzettan gyakorlat anyagához. Kőzetalkotó ásványok

Segédanyag Az I. éves Földrajz BSc és Környezettan BSc szakos hallgatók kőzettan gyakorlat anyagához. Kőzetalkotó ásványok Segédanyag Az I. éves Földrajz BSc és Környezettan BSc szakos hallgatók kőzettan gyakorlat anyagához Szakmány György Józsa Sándor, 2010. Kőzetalkotó ásványok A kőzetalkotó ásványok megjelenése a kőzetekben

Részletesebben

Csódi-hegy, szombati terepgyakorlat, 2012 ősze

Csódi-hegy, szombati terepgyakorlat, 2012 ősze Csódi-hegy, szombati terepgyakorlat, 2012 ősze Környezettan alapszak: 09.22., szombat Földrajz alapszak: 09.29., szombat Földtudomány alapszak: 10.06. szombat Aki nem a saját idejében megy, és még nem

Részletesebben

a.) filloszilikátok b.) inoszilikátok c.) nezoszilikátok a.) tektoszilikátok b.) filloszilikátok c.) inoszilikátok

a.) filloszilikátok b.) inoszilikátok c.) nezoszilikátok a.) tektoszilikátok b.) filloszilikátok c.) inoszilikátok 1. Melyik összetett anion a szilikátok jellemzője? a.) SO 4 b.) SiO 4 c.) PO 4 2. Milyen ásványok a csillámok? a.) filloszilikátok b.) inoszilikátok c.) nezoszilikátok 3. Milyen ásványok az amfibolok?

Részletesebben

6. előadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE OXIDOK, HIDROXIDOK, KARBONÁTOK

6. előadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE OXIDOK, HIDROXIDOK, KARBONÁTOK 6. előadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE OXIDOK, HIDROXIDOK, KARBONÁTOK Oxidok Fémeknek oxigénnel alkotott vegyületei. Szerkezetükben főleg ionos kötés érvényesül. Az összetett oxidokban két vagy több kation

Részletesebben

Azbeszt. Pekár Mihály BME- VBK

Azbeszt. Pekár Mihály BME- VBK Azbeszt Pekár Mihály BME- VBK Mi is az azbeszt? Az azbeszt gyűjtőfogalom a természetben előforduló ásványi anyagok egy speciális csoportjára Három legjobban elterjedt típusa: Krizotil, fehér azbeszt: Mg

Részletesebben

Magmás kőzetek szerkezete és szövete

Magmás kőzetek szerkezete és szövete Magmás kőzetek szerkezete és szövete Szövet: A kőzetet alkotó ásványok alaki sajátságai, az ásványok egymáshoz való viszonya, kapcsolata, elhelyezkedési módja és mérete. A kőzeteket felépítő ásványokat

Részletesebben

SOFIA BLAST KFT WWW.HOMOKFUVO.HU Tel.:06 20 540 4040

SOFIA BLAST KFT WWW.HOMOKFUVO.HU Tel.:06 20 540 4040 SOFIA BLAST KFT WWW.HOMOKFUVO.HU Tel.:06 20 540 4040 A technológia alapja, hogy magasnyomású levegővel különböző koptatóanyagot repítünk ki. A nagy sebességgel kilépő anyag útjába állított tárgy kopást

Részletesebben

8. elıadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE SZULFÁTOK, FOSZFÁTOK, SZILIKÁTOK (NEZOSZILIKÁTOK)

8. elıadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE SZULFÁTOK, FOSZFÁTOK, SZILIKÁTOK (NEZOSZILIKÁTOK) 8. elıadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE SZULFÁTOK, FOSZFÁTOK, SZILIKÁTOK (NEZOSZILIKÁTOK) Szulfátok A szulfátok alapvetıen oxigéndús környezetben, a földkéreg felszínhez közeli részein, a litoszféra-bioszféra

Részletesebben

Segédanyag Az I. éves geográfus és földrajz szakos hallgatók kőzettan gyakorlat anyagához. Kőzetalkotó ásványok makroszkópos felismerése, elkülönítése

Segédanyag Az I. éves geográfus és földrajz szakos hallgatók kőzettan gyakorlat anyagához. Kőzetalkotó ásványok makroszkópos felismerése, elkülönítése Segédanyag Az I. éves geográfus és földrajz szakos hallgatók kőzettan gyakorlat anyagához Szakmány György Józsa Sándor, 2002. Kőzetalkotó ásványok makroszkópos felismerése, elkülönítése A kőzetalkotó ásványok

Részletesebben

1. Mi a drágakő? a. ásványváltozat b. biogén eredetű anyag c. mindkettő lehet. 13. Mit értünk a kristályok külső szimmetriáján?

1. Mi a drágakő? a. ásványváltozat b. biogén eredetű anyag c. mindkettő lehet. 13. Mit értünk a kristályok külső szimmetriáján? 1. Mi a drágakő? a. ásványváltozat b. biogén eredetű anyag lehet 2. Mit nevezünk ércnek? a. ásvány, amiből fémet nyerhetünk ki b. kőzet, amiből fémet nyerhetünk ki c. kőzet, amiből gazdaságosan fémet nyerhetünk

Részletesebben

Törökbálinti Homokkő: 25 29 millió év közt, Tengerparton / sekélyvízben rakódott le

Törökbálinti Homokkő: 25 29 millió év közt, Tengerparton / sekélyvízben rakódott le Dunabogdány Alapok Kőzet: Földi léptékben nagy kiterjedésű ásványkeverék. Dácit: Vulkáni kiömlési kőzet, amelynek uralkodó elegyrészei a fehér színű földpát, a fekete, többnyire lemezes biotit, a fekete,

Részletesebben

Ásványtani alapismeretek

Ásványtani alapismeretek Ásványtani és s kőzettani k alapismeretek Előadók: Dr Molnár Ferenc, egyetemi docens, Ásványtani Tanszék Dr Ditrói Puskás Zuárd, egyetemi docens, Kőzettan-Geokémiai Tanszék Gyakorlatvezetők: Dr Molnár

Részletesebben

41. ábra A NaCl rács elemi cellája

41. ábra A NaCl rács elemi cellája 41. ábra A NaCl rács elemi cellája Mindkét rácsra jellemző, hogy egy tetszés szerint kiválasztott pozitív vagy negatív töltésű iont ellentétes töltésű ionok vesznek körül. Különbség a közvetlen szomszédok

Részletesebben

3. elıadás KRISTÁLYTANI ALAPOK

3. elıadás KRISTÁLYTANI ALAPOK 3. elıadás KRISTÁLYTANI ALAPOK KRISTÁLYFORMA A kristályforma a kristálylapok azon csoportját jelenti, melyeket a szimmetria megkövetel. Minden egyes kristályforma független! Tehát a kristálylapok száma,

Részletesebben

7. elıadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE OXIDOK, HIDROXIDOK, KARBONÁTOK

7. elıadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE OXIDOK, HIDROXIDOK, KARBONÁTOK 7. elıadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE OXIDOK, HIDROXIDOK, KARBONÁTOK Oxidok Fémeknek oxigénnel alkotott vegyületei. Szerkezetükben fıleg ionos kötés érvényesül. A koordinációt tekintve a nagy koordinációs

Részletesebben

2. ábra. 1. ábra. Alumínium-oxid

2. ábra. 1. ábra. Alumínium-oxid Alumínium-oxid Alumínium-oxid, más nevén alumina, a leghatékonyabb, széles körben használt és kiváló min ség anyag a m szaki kerámiák között. A természetben csak nagyon kötött formában létezik más anyagokkal,

Részletesebben

Kondenzált anyagok csoportosítása

Kondenzált anyagok csoportosítása Szilárdtestfizika Kondenzált anyagok csoportosítása 1. Üvegek Nagy viszkozitású olvadék állapotú anyagok, amelyek nagyon lassan szilárd állapotba mennek át. Folyékony állapotból gyors hűtéssel állíthatók

Részletesebben

I. ANALITIKAI ADATOK MEGADÁSA, KONVERZIÓK

I. ANALITIKAI ADATOK MEGADÁSA, KONVERZIÓK I. ANALITIKAI ADATOK MEGADÁSA, KONVERZIÓK I.2. Konverziók Geokémiai vizsgálatok során gyakran kényszerülünk arra, hogy különböző kémiai koncentrációegységben megadott adatokat hasonlítsunk össze vagy alakítsuk

Részletesebben

Bevezetés az anyagtudományba III. előadás

Bevezetés az anyagtudományba III. előadás Bevezetés az anyagtudományba III. előadás 2010. február 18. Kristályos és s nem-krist kristályos anyagok A kristályos anyag atomjainak elrendeződése sok atomnyi távolságig, a tér mindhárom irányában periodikusan

Részletesebben

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI 7 KRISTÁLYTAN VII. A KRIsTÁLYOK szimmetriája 1. BEVEZETÉs Az elemi cella és ebből eredően a térrácsnak a szimmetriáját a kristályok esetében az atomok, ionok

Részletesebben

A POLGÁRDI SZÁR-HEGY WOLLASTONITOS SZKARNJA: A SZKARN ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE ÉS A BENNE LÉVŐ APOFILLIT ÁSVÁNYTANI VIZSGÁLATA

A POLGÁRDI SZÁR-HEGY WOLLASTONITOS SZKARNJA: A SZKARN ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE ÉS A BENNE LÉVŐ APOFILLIT ÁSVÁNYTANI VIZSGÁLATA 20 A POLGÁRDI SZÁR-HEGY WOLLASTONITOS SZKARNJA: A SZKARN ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE ÉS A BENNE LÉVŐ APOFILLIT ÁSVÁNYTANI VIZSGÁLATA BEVEZETÉS Fehér Béla muzeológus Herman Ottó Múzeum, Ásványtár (Miskolc) A Polgárdi,

Részletesebben

Bírálói vélemény Szakáll Sándor Magyarország új ásványairól című MTA doktori értekezéséről

Bírálói vélemény Szakáll Sándor Magyarország új ásványairól című MTA doktori értekezéséről Bírálói vélemény Szakáll Sándor Magyarország új ásványairól című MTA doktori értekezéséről Általános értékelés Szakáll Sándor a Kárpát-Pannon térség ásványtanának nemzetközi hírű művelője. A miskolci Herman

Részletesebben

Segédanyag Az I. éves geográfusok és földrajz tanárszakosok magmás kőzettan gyakorlat anyagához ALAPFOGALMAK

Segédanyag Az I. éves geográfusok és földrajz tanárszakosok magmás kőzettan gyakorlat anyagához ALAPFOGALMAK Segédanyag Az I. éves geográfusok és földrajz tanárszakosok magmás kőzettan gyakorlat anyagához Szakmány György - Józsa Sándor 1997-2003. ALAPFOGALMAK Kőzet: A bolygók szilárd anyagát alkotó, kémiailag

Részletesebben

5. elıadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE TERMÉSELEMEK, SZULFIDOK, HALOGENIDEK

5. elıadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE TERMÉSELEMEK, SZULFIDOK, HALOGENIDEK 5. elıadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE TERMÉSELEMEK, SZULFIDOK, HALOGENIDEK AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE A mai ásványrendszerezés alapja a kristálykémia. A rendszer vázát az egyszerő és összetett anionok által

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2000

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2000 Megoldás 000. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 000 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I. A NITROGÉN ÉS SZERVES VEGYÜLETEI s s p 3 molekulák között gyenge kölcsönhatás van, ezért alacsony olvadás- és

Részletesebben

Minőségi kémiai analízis

Minőségi kémiai analízis Minőségi kémiai analízis Szalai István ELTE Kémiai Intézet 2016 Szalai István (ELTE Kémiai Intézet) Minőségi kémiai analízis 2016 1 / 32 Lewis-Pearson elmélet Bázisok Kemény Lágy Határestek H 2 O, OH,

Részletesebben

2. elıadás A KRISTÁLYTAN ALAPJAI

2. elıadás A KRISTÁLYTAN ALAPJAI 2. elıadás A KRISTÁLYTAN ALAPJAI TÉRRÁCS ÉS ELEMI CELLA Az elemi cella a térrács azon legkisebb része, amely még rendelkezik a teljes rácsszerkezet tulajdonságaival. Az elemi cellát a rácsállandó jellemzi:

Részletesebben

Segédanyag (az I. éves földrajz szakos hallgatók ásványtan gyakorlatához)

Segédanyag (az I. éves földrajz szakos hallgatók ásványtan gyakorlatához) Segédanyag (az I. éves földrajz szakos hallgatók ásványtan gyakorlatához) Az ásványtan gyakorlati része azt a célt szolgálja, hogy a hallgatók megtanulják azokat az egyszerű módszereket, amelyekkel felismerhetik

Részletesebben

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával www.chem.elte.hu/pr Kvíz az előző előadáshoz Programajánlatok március 6. 16:00 ELTE Kémiai Intézet 065-ös terem Észbontogató (www.chem.elte.hu/pr)

Részletesebben

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI 23 ÁSVáNYRENDSZERTAN XXIII. IV. OsZTÁLY OxIDOK És HIDROxIDOK 1. Előfordulásuk, jellemzőik Jelenleg mintegy 500, az oxidok és hidroxidok rokonságába tartozó ásványt

Részletesebben

Törmelékkızetek. Törmelékes kızet. Legalább 50%-ban törmelékes alkotórészek. Szemcseméret alapján. kızettöredékek ásványtöredékek detritális mátrix

Törmelékkızetek. Törmelékes kızet. Legalább 50%-ban törmelékes alkotórészek. Szemcseméret alapján. kızettöredékek ásványtöredékek detritális mátrix Törmelékkızetek Törmelékes kızet Legalább 50%-ban törmelékes alkotórészek kızettöredékek ásványtöredékek detritális mátrix Szemcseméret alapján agyag kızetliszt homok durvatörmelék 1 Szemcseméreti skála

Részletesebben

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik Elektrokémia Redoxireakciók: Minden olyan reakciót, amelyben elektron leadás és elektronfelvétel történik, redoxi reakciónak nevezünk. Az elektronleadás és -felvétel egyidejűleg játszódik le. Oxidálószer

Részletesebben

Andó Mátyás Felületi érdesség matyi.misi.eu. Felületi érdesség. 1. ábra. Felületi érdességi jelek

Andó Mátyás Felületi érdesség matyi.misi.eu. Felületi érdesség. 1. ábra. Felületi érdességi jelek 1. Felületi érdesség használata Felületi érdesség A műszaki rajzokon a geometria méretek tűrése mellett a felületeket is jellemzik. A felületek jellemzésére leginkább a felületi érdességet használják.

Részletesebben

ÜLEDÉKES EREDETŰ VASÉRCTELEPEK. Szallagos Vas Formáció (BIF) eredete, típusai, geológiája és gazdasági jelentősége

ÜLEDÉKES EREDETŰ VASÉRCTELEPEK. Szallagos Vas Formáció (BIF) eredete, típusai, geológiája és gazdasági jelentősége ÜLEDÉKES EREDETŰ VASÉRCTELEPEK Szallagos Vas Formáció (BIF) eredete, típusai, geológiája és gazdasági jelentősége Tomas Róbert, Stockwork Exploration Kolozsvár, BBTE III. év ELŐADÁS TARTALMA 1. BEVEZETŐ:

Részletesebben

Az ásványok rendszerezése Az ásványok osztályokba sorolásának alapelvei: - Összetétel - Kristályszerkezet - Előfordulás Összesen 9 osztályba soroljuk

Az ásványok rendszerezése Az ásványok osztályokba sorolásának alapelvei: - Összetétel - Kristályszerkezet - Előfordulás Összesen 9 osztályba soroljuk Ásványtani alapismeretek 4. előadás Az ásványok rendszerezése Az ásványok osztályokba sorolásának alapelvei: - Összetétel - Kristályszerkezet - Előfordulás Összesen 9 osztályba soroljuk az ásványokat,

Részletesebben

AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET

AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET AZ ÉLŐ ÉS AZ ÉLETTELEN TERMÉSZET MEGISMERÉSE AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET Az élőlények és az élettelen természet kapcsolata. Az élettelen természet megismerése. A Földdel foglalkozó tudományok. 1.

Részletesebben

Szilikátok 1. Nezo-, szoro- és cikloszilikátok SZAKÁLL SÁNDOR ÁSVÁNYRENDSZERTAN. A kristályrajzokat készítette: Fehér Béla

Szilikátok 1. Nezo-, szoro- és cikloszilikátok SZAKÁLL SÁNDOR ÁSVÁNYRENDSZERTAN. A kristályrajzokat készítette: Fehér Béla SZAKÁLL SÁNDOR ÁSVÁNYRENDSZERTAN A kristályrajzokat készítette: Fehér Béla Kilencedik rész: Szilikátok 1. (Nezo-, szoro- és cikloszilikátok) 1 IX. osztály. Szilikátok A szilikátok osztályában található

Részletesebben

Mélységi magmás kızetek

Mélységi magmás kızetek Mélységi magmás kızetek Magma (gör.): tészta Hımérséklete: 700-1 200 (1 400) C Nagy szilikáttartalmú (SiO 2 ): 37 75 % Lassú lehőlés: kristályos szövet! Kel\SiO 2 Savanyú Semleges Bázikus Ultrabáz. Tufa

Részletesebben

2. elıadás A KRISTÁLYTAN ALAPJAI. 1. A kristályok belsı rendezettsége (kristályszerkezet) 2. A kristályok külsı alakja (kristálymorfológia)

2. elıadás A KRISTÁLYTAN ALAPJAI. 1. A kristályok belsı rendezettsége (kristályszerkezet) 2. A kristályok külsı alakja (kristálymorfológia) 2. elıadás A KRISTÁLYTAN ALAPJAI 1. A kristályok belsı rendezettsége (kristályszerkezet) 2. A kristályok külsı alakja (kristálymorfológia) RENDEZETTSÉG A KRISTÁLYOKBAN (ÉS A MŐVÉSZETEKBEN) Egydimenziós

Részletesebben

Tesztkérdések az Ásványtani és kızettani alapismeretek tárgyhoz

Tesztkérdések az Ásványtani és kızettani alapismeretek tárgyhoz Tesztkérdések az Ásványtani és kızettani alapismeretek tárgyhoz 1. Mi a drágakı? a. ásványváltozat b. biogén eredető anyag lehet 2. Mit nevezünk ércnek? a. ásvány, amibıl fémet nyerhetünk ki b. kızet,

Részletesebben

Cirkon (ZrSiO4) Kis Annamária Ásvány- és Kőzettár

Cirkon (ZrSiO4) Kis Annamária Ásvány- és Kőzettár Cirkon (ZrSiO4) Kis Annamária Ásvány- és Kőzettár Tudományos és múzeumi Állandó kiállításunkon megtekinthetők az egyik legidősebb földi ásvány, egy cirkonkristály Nyugat- Ausztráliából származó kortársai.

Részletesebben

Ásványképződés talajvízből arid területeken

Ásványképződés talajvízből arid területeken Ásványképződés talajvízből arid területeken Papp Richárd Zoltán 2014. 06. 30. ELTE TTK Ásványtani Tanszék Témavezető: dr. Tóth Erzsébet Konzulens: dr. Weiszburg Tamás Tartalom 1. Bevezetés 2. Arid és szemi-arid

Részletesebben

Talajmechanika. Aradi László

Talajmechanika. Aradi László Talajmechanika Aradi László 1 Tartalom Szemcsealak, szemcsenagyság A talajok szemeloszlás-vizsgálata Természetes víztartalom Plasztikus vizsgálatok Konzisztencia határok Plasztikus- és konzisztenciaindex

Részletesebben

A FŐVÁROSI HULLADÉKHASZNOSÍTÓ MŰ KAZÁNJÁBAN KELETKEZETT SZILÁRD ANYAGOK KÖRNYEZET- GEOKÉMIAI VIZSGÁLATA

A FŐVÁROSI HULLADÉKHASZNOSÍTÓ MŰ KAZÁNJÁBAN KELETKEZETT SZILÁRD ANYAGOK KÖRNYEZET- GEOKÉMIAI VIZSGÁLATA A FŐVÁROSI HULLADÉKHASZNOSÍTÓ MŰ KAZÁNJÁBAN KELETKEZETT SZILÁRD ANYAGOK KÖRNYEZET- GEOKÉMIAI VIZSGÁLATA Müller Melinda és Berta Márton Környezettan BSc és Környezettudomány MSc hallgatók Témavezető: Szabó

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

POLÍROZÁS A SZERSZÁMGYÁRTÁSBAN I. rész.

POLÍROZÁS A SZERSZÁMGYÁRTÁSBAN I. rész. 1, A polírozás fogalma: POLÍROZÁS A SZERSZÁMGYÁRTÁSBAN I. rész. A polírozás olyan felület-megmunkálási eljárás, melynek során sima, tükörfényes felületet hozunk létre mechanikai vagy kémiai módszerekkel.

Részletesebben

Szilikátok 3. Filloszilikátok SZAKÁLL SÁNDOR ÁSVÁNYRENDSZERTAN. A kristályrajzokat készítette: Fehér Béla

Szilikátok 3. Filloszilikátok SZAKÁLL SÁNDOR ÁSVÁNYRENDSZERTAN. A kristályrajzokat készítette: Fehér Béla SZAKÁLL SÁNDOR ÁSVÁNYRENDSZERTAN A kristályrajzokat készítette: Fehér Béla Kilencedik rész: Szilikátok 3. (Filloszilikátok) 1 IX. F. alosztály. Filloszilikátok A földkéregben számos magmás és metamorf

Részletesebben

4. fejezet. Bútordíszítő elemek és dekorációs anyagok

4. fejezet. Bútordíszítő elemek és dekorációs anyagok . fejezet Bútordíszítő elemek és dekorációs anyagok .2 Tartalomjegyzék.3 Fogantyúprofi lok, Gola profi lrendszer.6 Bútorfogantyúk.166 Fogasok, fogassorok.197 Bútorfogantyúk és fogasok táblázata.206 Díszlécek,

Részletesebben

Szilikátok 4. Tektoszilikátok SZAKÁLL SÁNDOR ÁSVÁNYRENDSZERTAN. A kristályrajzokat készítette: Fehér Béla

Szilikátok 4. Tektoszilikátok SZAKÁLL SÁNDOR ÁSVÁNYRENDSZERTAN. A kristályrajzokat készítette: Fehér Béla SZAKÁLL SÁNDOR ÁSVÁNYRENDSZERTAN A kristályrajzokat készítette: Fehér Béla Kilencedik rész: Szilikátok 4. (Tektoszilikátok) 1 IX. F. alosztály. Tektoszilikátok A tektoszilikátok közé sok gyakori ásvány

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

Név:............................ Helység / iskola:............................ Beküldési határidő: Kémia tanár neve:........................... 2013.feb.18. TAKÁCS CSABA KÉMIA EMLÉKVERSENY, IX. osztály,

Részletesebben

Megoldások IV. osztály

Megoldások IV. osztály Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely, 2015. március 20-22. Megoldások IV. osztály 1. Számkeresztrejtvény: Az alábbi keresztrejtvény ábra abban különbözik a hagyományos keresztrejtvényektől, hogy

Részletesebben

Készítette: Károvics László Attila

Készítette: Károvics László Attila Készítette: Károvics László Attila 1 A higany a periódusos rendszer egy kémiai eleme. Vegyjele Hg, rendszáma 80. Angolszász elnevezése (mercury) a fém cseppfolyós halmazállapotából adódó mozgékonyságára

Részletesebben

ÜVEG ÉS ÜVEGMÁZ. (Fórizs István MTA Geokémiai Kutatóintézet Anyagának felhasználásával)

ÜVEG ÉS ÜVEGMÁZ. (Fórizs István MTA Geokémiai Kutatóintézet Anyagának felhasználásával) ÜVEG ÉS ÜVEGMÁZ (Fórizs István MTA Geokémiai Kutatóintézet Anyagának felhasználásával) Üveg: különleges anyag Sajátos szerkezet: rövid távú rendezettség, röntgen-amorf, térhálós Oxigén atomok alkotják

Részletesebben

A TERMÉSZETES RADIOAKTIVITÁS VIZSGÁLATA A RUDAS-FÜRDŐ TÖRÖK- FORRÁSÁBAN

A TERMÉSZETES RADIOAKTIVITÁS VIZSGÁLATA A RUDAS-FÜRDŐ TÖRÖK- FORRÁSÁBAN A TERMÉSZETES RADIOAKTIVITÁS VIZSGÁLATA A RUDAS-FÜRDŐ TÖRÖK- FORRÁSÁBAN Készítette: Freiler Ágnes II. Környezettudomány MSc. szak Témavezetők: Horváth Ákos Atomfizikai Tanszék Erőss Anita Általános és

Részletesebben

Segédanyag BSc szakosok geológus szakirány kőzettan gyakorlat anyagához. Kőzetalkotó ásványok makroszkópos felismerése, elkülönítése

Segédanyag BSc szakosok geológus szakirány kőzettan gyakorlat anyagához. Kőzetalkotó ásványok makroszkópos felismerése, elkülönítése Segédanyag BSc szakosok geológus szakirány kőzettan gyakorlat anyagához Szakmány György - Józsa Sándor 2008. Kőzetalkotó ásványok makroszkópos felismerése, elkülönítése A kőzetalkotó ásványok megjelenése

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középszint ÉRETTSÉGI VIZSGA 0. október 7. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint,

Részletesebben

Labradorit. Fegyvári Tamás Ásvány- és Kőzettár

Labradorit. Fegyvári Tamás Ásvány- és Kőzettár Labradorit Fegyvári Tamás Ásvány- és Kőzettár Labradorit A labradorit kétarcú ásvány. A plagioklász- földpátok közé tartozó anortit változata. Mint kőzetalkotó ásvány nagy mennyiségben fordul elő például

Részletesebben

IV.főcsoport. Széncsoport

IV.főcsoport. Széncsoport IV.főcsoport Széncsoport Sorold fel a főcsoport elemeit! Szén C szilárd nemfém Szilícium Si szilárd félfém Germánium Ge szilárd félfém Ón Sn szilárd fém Ólom Pb szilárd fém Ásványi szén: A szén (C) Keverék,

Részletesebben

BALATONI ÜDÜLŐKÖRZET IDEGENFORGALMA január - december

BALATONI ÜDÜLŐKÖRZET IDEGENFORGALMA január - december Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatósága BALATONI ÜDÜLŐKÖRZET IDEGENFORGALMA 2007. január - december Veszprém, 2008. február Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatóság, 2008 Igazgató:

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala jogállása és alapadatai

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala jogállása és alapadatai Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. (5) bekezdése alapján, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 127. (1) bekezdésére, 233. (3) bekezdésére, az egyes

Részletesebben

Az Atommagkutató Intézet K-Ar laboratóriuma és tevékenysége. Balogh Kadosa

Az Atommagkutató Intézet K-Ar laboratóriuma és tevékenysége. Balogh Kadosa Az Atommagkutató Intézet K-Ar laboratóriuma és tevékenysége Balogh Kadosa TARTALOM A K-Ar módszer Mire használható? Laboratóriumunk tevékenysége. Helyünk a világban. Műszeres eredmények. Módszertani eredmények.

Részletesebben

10. elıadás Filloszilikátok és tektoszilikátok

10. elıadás Filloszilikátok és tektoszilikátok 10. elıadás Filloszilikátok és tektoszilikátok Fillo- vagy rétegszilikátok Az SiO 4 -tetraéderek három irányban történı összekapcsolódásával végtelen réteg jön létre, melynek gyöke (Si 2 O 5 ) 2. A töltések

Részletesebben

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010. Kémia I. kategória II. forduló A feladatok megoldása

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010. Kémia I. kategória II. forduló A feladatok megoldása Oktatási Hivatal I. FELADATSOR Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010. Kémia I. kategória II. forduló A feladatok megoldása 1. B 6. E 11. A 16. E 2. A 7. D 12. A 17. C 3. B 8. A 13. A 18. C

Részletesebben

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

Ércteleptan IV. 4/20/2012. Intermedier és savanyú intrúziók ásványi nyersanyagai. Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Geológia Szak, 3.

Ércteleptan IV. 4/20/2012. Intermedier és savanyú intrúziók ásványi nyersanyagai. Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Geológia Szak, 3. 4/0/01 Ércteleptan IV. Dr. MÁRTON ISTVÁN Istvan.Marton@stockwork.ro Intermedier és savanyú intrúziók ásványi nyersanyagai Fanerites szövettel rendelkező intrúziók: Pegmatitok Greizen telepek (pneumatolitok)

Részletesebben

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2.

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2. 6. változat Az 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Jelöld meg azt a sort, amely helyesen

Részletesebben

Minta feladatsor. Az ion képlete. Az ion neve O 4. Foszfátion. Szulfátion CO 3. Karbonátion. Hidrogénkarbonátion O 3. Alumíniumion. Al 3+ + Szulfidion

Minta feladatsor. Az ion képlete. Az ion neve O 4. Foszfátion. Szulfátion CO 3. Karbonátion. Hidrogénkarbonátion O 3. Alumíniumion. Al 3+ + Szulfidion Minta feladatsor A feladatok megoldására 90 perc áll rendelkezésére. A megoldáshoz zsebszámológépet használhat. 1. Adja meg a következő ionok nevét, illetve képletét! (8 pont) Az ion neve Foszfátion Szulfátion

Részletesebben

Tematika. Az atomok elrendeződése Kristályok, rácshibák

Tematika. Az atomok elrendeződése Kristályok, rácshibák Anyagtudomány 2013/14 Kristályok, rácshibák Dr. Szabó Péter János szpj@eik.bme.hu Tematika 1. hét: Bevezetés. 2. hét: Kristályok, rácshibák. 3. hét: Ötvözetek. 4. hét: Mágneses és elektromos anyagok. 5.

Részletesebben

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Változás jegyzék Módosítás dátuma Módosítás jellege Érintett oldalak 2014.10.03 Változás 4. oldal 2014.12.10 Kiegészítés 3. oldal 2. ú melléklet Leírás NYOMT_AZON

Részletesebben

Szilikátok 2. Inoszilikátok SZAKÁLL SÁNDOR ÁSVÁNYRENDSZERTAN. A kristályrajzokat készítette: Fehér Béla

Szilikátok 2. Inoszilikátok SZAKÁLL SÁNDOR ÁSVÁNYRENDSZERTAN. A kristályrajzokat készítette: Fehér Béla SZAKÁLL SÁNDOR ÁSVÁNYRENDSZERTAN A kristályrajzokat készítette: Fehér Béla Kilencedik rész: Szilikátok 2. (Inoszilikátok) 1 IX. D. alosztály. Inoszilikátok Szerkezetükben az SiO 4 -tetraéderek közös oxigénekkel,

Részletesebben

GRDSZGY 2 durvakerámia kívül-belül szürke, sok grafitot tartalmazó, duzzadt peremű fazék

GRDSZGY 2 durvakerámia kívül-belül szürke, sok grafitot tartalmazó, duzzadt peremű fazék Appendix Havancsák Izabella, Bajnóczi Bernadett, Tóth Mária, Kreiter Attila, Szöllősi Szilvia "Kelta grafitos kerámia: elmélet és gyakorlat dunaszentgyörgyi kerámiák ásványtani, petrográfiai és geokémiai

Részletesebben

72-74. Képernyő. monitor

72-74. Képernyő. monitor 72-74 Képernyő monitor Monitorok. A monitorok szöveg és grafika megjelenítésére alkalmas kimeneti (output) eszközök. A képet képpontok (pixel) alkotják. Általános jellemzők (LCD) Képátló Képarány Felbontás

Részletesebben

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI 22 ÁSVáNYRENDSZERTAN XXII. III. OsZTÁLY HALOGENIDEK 1. Előfordulásuk, jellemzőik A természetben jelenleg közel 220 halogenidásványt ismerünk. Jelentős részük

Részletesebben

7.1. Al2O3 95%+MLG 5% ; 3h; 4000rpm; Etanol; ZrO2 G1 (1312 keverék)

7.1. Al2O3 95%+MLG 5% ; 3h; 4000rpm; Etanol; ZrO2 G1 (1312 keverék) 7.1. Al2O3 95%+MLG 5% ; 3h; 4000rpm; Etanol; ZrO2 G1 (1312 keverék) 7.1.1. SPS: 1150 C; 5 (1312 K1) Mért sűrűség: 3,795 g/cm 3 3,62 0,14 GPa Három pontos törés teszt: 105 4,2 GPa Súrlódási együttható:

Részletesebben

Hevesy György Kémiaverseny. 8. osztály. megyei döntő 2003.

Hevesy György Kémiaverseny. 8. osztály. megyei döntő 2003. Hevesy György Kémiaverseny 8. osztály megyei döntő 2003. Figyelem! A feladatokat ezen a feladatlapon oldd meg! Megoldásod olvasható és áttekinthető legyen! A feladatok megoldásában a gondolatmeneted követhető

Részletesebben

V É R Z K A S A Y E N P

V É R Z K A S A Y E N P Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló 2012. február 14. 7. évfolyam 1. feladat (1) Írd be a felsorolt anyagok sorszámát a táblázat megfelelő helyére! fémek anyagok kémiailag tiszta anyagok

Részletesebben

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása l--si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása evezetés Farkas János 1, Dr. Roósz ndrás 1 doktorandusz, tanszékvezető egyetemi tanár Miskolci Egyetem nyag- és Kohómérnöki Kar Fémtani Tanszék

Részletesebben

Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója

Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója 1.) Általános tudnivalók: A segédtábla két méretben készül, 10, és 50 sort lehet kitölteni. A tábla megnevezéséből amit

Részletesebben

XLVI. Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny 2014. február 6. * Iskolai forduló I.a, I.b és III. kategória

XLVI. Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny 2014. február 6. * Iskolai forduló I.a, I.b és III. kategória Tanuló neve és kategóriája Iskolája Osztálya XLVI. Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny 201. február 6. * Iskolai forduló I.a, I.b és III. kategória Munkaidő: 120 perc Összesen 100 pont A periódusos

Részletesebben

Kerámiák archeometriai vizsgálata

Kerámiák archeometriai vizsgálata Bevezetés Kerámiák archeometriai vizsgálata Szakmány György Keramos (görög) agyag agyagból készített tárgy Mázatlan (terrakotta) mázas Szemcseméret alapján finomkerámia max. 0,1-0,2 mm szemcsék, pórusok

Részletesebben

12. elıadás MAGMÁS KİZETEK

12. elıadás MAGMÁS KİZETEK 12. elıadás MAGMÁS KİZETEK MAGMÁS KİZETEK A FÖLDKÉREGBEN A magmából képzıdnek a fıkristályosodás során. A megszilárdulás helye szerinti csoportosításuk: Intruzív (mélységi) kızetek (5-20 km mélységben)

Részletesebben

1. A VÍZ SZÉNSAV-TARTALMA. A víz szénsav-tartalma és annak eltávolítása

1. A VÍZ SZÉNSAV-TARTALMA. A víz szénsav-tartalma és annak eltávolítása 1. A VÍZ SZÉNSAV-TARTALMA A víz szénsav-tartalma és annak eltávolítása A természetes vizek mindig tartalmaznak oldott széndioxidot, CO 2 -t. A CO 2 a vizekbe elsősor-ban a levegő CO 2 -tartalmának beoldódásával

Részletesebben

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont 1. feladat Összesen: 15 pont Vizsgálja meg a hidrogén-klorid (vagy vizes oldata) reakciót különböző szervetlen és szerves anyagokkal! Ha nem játszódik le reakció, akkor ezt írja be! protonátmenettel járó

Részletesebben

S Z Í N E S JÁ T É K

S Z Í N E S JÁ T É K S Z Í N E S JÁ T É K 3 10 éves gyermekeknek Láttál már SZIVÁRVÁNYT? Ugye milyen szép? Hogyan keletkezik a szivárvány? Süt a nap és esik az eső, vagy eláll az eső és kisüt a nap. A levegőben sok a vízcsepp.

Részletesebben