E-számla termékleírás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E-számla termékleírás"

Átírás

1 termékleírás

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 3 2. TÖRZSADATOK (ÉRTÉKESÍTÉS\TÖRZSADATOK\VEVŐK) Számlázási mód Példányszám 6 3. VEVŐI RENDELÉS (ÉRTÉKESÍTÉS\RENDELÉSEK KEZELÉSE\VEVŐI RENDELÉSEK) Számlázási mód Vevői rendelés állapotai 8 4. SZÁMLA (ÉRTÉKESÍTÉS\RENDELÉSEK KEZELÉSE\SZÁMLÁK) Számla típusai Számlázási mód E-számla állapotai (Számla fejléce nézet) SZÁMLA KIÁLLÍTÓJA NYOMTATÁS Vevői rendelésből Számlából MÁSODPÉLDÁNY KEZELÉSE KÖTEGELT HITELESÍTÉS TÁROLÁS - ARCHIVÁLÁS Tárolás Archiválás KÜLDÉS EGYÉB BEÁLLÍTÁSOK edocumentconfig.xml Paraméterként küldött egyéb információk POSTAFIÓK 27 2/27

3 1. Bevezető E-számlázás és E- dokumentum menedzsment (NetLock licence, szolgáltatások +Corvex fejlesztés) Az adminisztrációban az elektronikus számlázás lehetőségének megteremtésével csökkenthetők a vállalkozás költségei. A projekt keretében megvizsgáljuk, hogy mely területeken érdemes leginkább bevezetni az elektronikus számlázást (eredeti számlák, vagy másodpéldányok elektronikus megőrzése), majd a NetLock hitelesítés szolgáltató partnerrel közösen létre is hozzuk az add-on terméket. Ehhez közösen elemezzük a lehetőségeket, megtervezzük a terméket, beszerezzük és illesztjük azokat a szoftverkomponenseket, amelyekkel a nyilvános kulcsú kódolással megteremthető a számlázásban a hiteles és bizalmas elektronikus kommunikáció. A létrehozott elektronikus dokumentumok hatékony kezeléséhez egy megfelelő, mélyen az Infor ERP COM folyamataiba illesztett dokumentum-menedzsment funkcionalitásra is szükség van. A létrehozott dokumentumokat manuális beavatkozás nélkül el kell tudni tárolni, ill. a tárolt, hitelesített elektronikus dokumentumokat közvetlenül el kell tudnia érni a felhasználónak a megfelelő pontokról. Az elektronikus számlázásnak az infor ERP COM vállalatirányítási rendszerbe történő fejlesztése során elsősorban a jogszabályoknak való megfelelést és a felhasználók által könnyen elérhető funkcionalitást helyeztük előtérbe. A kapcsolódó funkciók a rendszer felhasználói által ismert logikával épülnek be az egyes folyamatokba. Jelen dokumentumban részletesen bemutatásra kerül az elektronikus számlázáshoz kapcsolódó felhasználói felület, a kapcsolódó funkciók, továbbá a helyes működéshez alapvetően szükséges beállítások. 3/27

4 2. Törzsadatok (Értékesítés\Törzsadatok\Vevők) 2.1. Számlázási mód E-számla A partnertörzsben szükséges egy új jelölő, melynek segítségével törzsadat szinten jelölhetőek azok a partnerek, akiknek az alapértelmezett számlázási mód az E-számla. Az számlázási mód kizárólag törzsadat szinten módosítható. A folyamat következő szintjein vevői rendelés, számla - kizárólag informáló jelleggel van jelen. E-számla esetén a másodpéldány kezelése nem értelmezhető. 1. ábra E-számla típusú számlázási mód 4/27

5 Papíralapú Papíralapú számlázási mód esetén már a korábban megvalósított számlázási mód érvényesül, annyiban kiegészítve, hogy lehetőséget kell biztosítani a másodpéldány eleltronikus úton való megőrzésére (lásd: 6. Számlázási mód). 2. ábra Papíralapú számlázási mód 5/27

6 2.2. Példányszám E-számla Amennyiben a felhasználó E-számla számlázási módot választott, érvényét veszti a számla példányszáma, így a Bizonylatadatoknál a számla példányszámának megadására szolgáló mező, ebben az esetben nem szerkeszthető. Ekkor a számla példányszámának alapértelemezett értékét (1) a rendszer automatikusan kitölti. Papíralapú számla Papíralapú számlázási mód esetén továbbra is megadható a számla példányszáma. 3. ábra Számla példányszáma E-számla esetén 6/27

7 3. Vevői rendelés (Értékesítés\Rendelések kezelése\vevői rendelések) 3.1. Számlázási mód Rendelés fejléce A vevői rendelésben a törzsadatoktól eltérően már nem módosítható a számlázási mód. Ez a Rendelés fejléce nézetben a Bizonylatok/költségek lapfülön tekinthető meg. A számla példányszáma kizárólag papíralapú számlázási mód esetén módosítható. 4. ábra Vevői rendelés/számlázási mód 7/27

8 3.2. Vevői rendelés állapotai A vevői rendelés állapotai a normál működéshez képest nem változnak. Új állapota a számlának lesz, mely a hitelesítés státuszára vonatkozik (lásd: E-számla állapotai (Számla fejléce nézet)). 8/27

9 4. Számla (Értékesítés\Rendelések kezelése\számlák) 4.1. Számla típusai Normál E-számla 9/27

10 Sztornó Előleg Rész-számla Végszámla Helyesbítő Jóváíró Proforma: kérdés, hogy szükség van-e itt hitelesítésre? 10/27

11 Elektronikus Másodpéldány 11/27

12 4.2. Számlázási mód A számlázási mód a Számla fejléc nézetében hasonlóan a vevői rendeléshez már nem módosítható. 5. ábra Számla/Számlázási mód 12/27

13 4.3. E-számla állapotai (Számla fejléce nézet) A számla állapotai a normál működéshez képest nem változnak. A hitelesítés állapotának ellenőrzése céljából azonban teljesen új állapotjelző objektum áll rendelezésre, mely megtalálható a Számla modulban az adott számla megnyitását követően a számla fejléc nézetében. Amennyiben az E-számla állapota üres, úgy minden bizonnyal nem értelmezhető az említett állapot. Ez tipikusan papíralapú számla használata esetén érvényes, mindamellet, hogy a másodpéldányok kezelése inaktív. Folyamatban Nem volt se olvasó, se kártya. 13/27

14 Hitelesítve 14/27

15 5. Számla kiállítója A rendszer tárolja azt a felhasználót, aki a számla kiállítását kezdeményezte. Ez a számla fejléc nézetében a Bizonylatok/költségek fülön tekinthető meg. Megjegyzés: kizárólag az a személy írhat alá az infor ERP COM-ban, akinek a tanúsítványa megtalálható a felhasználói tanúsítványok könyvtárában a login névvel megegyező néven eltárolva. (Lásd: felhasználói tanusítvány). 15/27

16 6. Nyomtatás 6.1. Vevői rendelésből Bizonylat rögzítése Vevői rendelésből indított számla nyomtatásánál szükséges egy új jelölőnégyzet (E-számla), mely azt jelöli, hogy a számla E-számla formátumban fog elkészülni. A jelölő ezen a szinten módosítható. Papíralapú számla esetén az E-számla felirat kiszürkített, a checkbox nincs bejelölve és inaktív. 6. ábra E-számla készítés a Vevői rendelésből 16/27

17 Sztornó Alapértelemezés szerint amennyiben egy számla elektronikus formában készült el, akkor a folyamat további szintjein is E-számla fog készülni, tehát a sztornó esetén az E-számla felirat kiszürkített és a checkbox nem változtatható. Papíralapú számla esetén az E-számla melletti checkbox nincs kiválasztva, mely természetesen inaktív és nem módosítható. 17/27

18 Ismételt nyomtatás Ismételt nyomtatás esetén az e-számla hitelesítési állapotától függően a megfelelő könyvtárban lévő PDF-et kell megnyitni. E-számla ismételt nyomtatása és a elektronikus másodpéldány használata esetén a példányszám nem akív mező! Papíralapú számla esetén az E-számla melletti checkbox nincs kiválasztva, mely természetesen inaktív és nem módosítható. Elektronikus másodpéldány kezelése esetén az ismételt nyomtatás a letárolt PDF-et nyitja meg. E-számla és elektronikus másodpéldány esetén a példányszám alapértelmezetten 1 és az nem módosítható. A PDF megnyitását kezelő program elérhetőségét a VPPS.INI fájlban szükséges megadni. VPPS.INI bejegyzés: [EDOCUMENT] PDFOpenerLocation= C:\...\x.exe 18/27

19 6.2. Számlából Bizonylat rögzítése (ugyanígy helyesbítés esetén is) Hasonló módon a vevői rendelésnél, itt is szükség van az E-számla jelölésére. A jelölő ezen a szinten nem módosítható. Papíralapú számla esetén az E-számla melletti check boksz nincs kiválasztva, mely természetesen inaktív és nem módosítható. 19/27

20 Sztornó Alapértelemezés szerint amennyiben egy számla elektronikus formában készült el, akkor a folyamat további szintjein is E-számla fog készülni, tehát a sztornó esetén az E-számla felirat kiszürkített és a checkbox nem változtatható. 20/27

21 Ismételt nyomtatás Ismételt nyomtatás esetén az e-számla hitelesítési állapotától függően a megfelelő könyvtárban lévő PDF-et kell megnyitni. Az E-számla felirat szürke és a checkbox igaz értéke nem változtatható. Papíralapú számla esetén az E-számla melletti check boksz nincs kiválasztva, mely természetesen inaktív és nem módosítható. Elektronikus másodpéldány kezelése esetén az ismételt nyomtatás a letárolt PDF-et nyitja meg. 21/27

22 7. Másodpéldány kezelése Ennek keretében az infor ERP COM-ból előállított és papírra nyomtatott számla, kibocsátónál maradó példánya papírra nyomtatás helyett eletronikus adatállományként is megőrizhető. Az így megőrzött adatállomány a vállalatirányítási rendszer útján előállított és papírra nyomtatott számla elektronikus változata, amely nem minősül elektronikus úton kibocsátott számlának. Papíralapú bizonylaton a példányszámok azonosítását egyértelműen jelölni kell, így a másodpédányon is jelezni kell ezt (Elektronikus másodpéldány). Az elkészült másodpéldányon szereplnie kell az elektronikus másodpéldány feliratnak. Az elektronikus másodpéldánynak cégszintű beállításnak kell lennie. Ennek megfelelően a beállítás érvényesítését a megfelelő cégszintű konfigurációs fájlban kell megtenni. VPPS.INI bejegyzés: [EDOCUMENT] AllowElectronicInvoiceReplica=yes A másodpéldány hitelesítése fokozott biztonságú elektronikus aláírással és minősített időbélyeggel történik. 22/27

23 8. Kötegelt hitelesítés Kötegelt hitelesítést kizárólag az Értékesítés\Rendelések kezelése\számlák menüpontból lehetséges elvégezni. Azokat az E-számlákat kell ilyen módon hitelesíteni, amelyek hitelesítése nem történt meg valami miatt (például online kapcsolat hiánya). 7. ábra Kötegelt hitelesítés 23/27

24 9. Tárolás - Archiválás 9.1. Tárolás Fájlnévképzés Mivel a számla szigorú számadású bizonylat, ezért a normál számlához hasonlóan itt is egyedi azonosítóként szolgál a számlaszám. Azonban a fájlnévképzés szabályait figyelembe véve a fájlnévben nem alkalmazható karakterek helyett _ karaktert alkalamzunk. Számlaszám.pdf Példa: /10 -> _10.pdf Könyvtárstruktúra Megjegyzés: biztosítani kell a felsorolt könyvtárak elérhetőségét! Még nem hitelesített PDF /Pdf/ Az E-számlázás folyamatának ( bizonylatok készítése ) indítása után a számla pdf-ben letárolódik a VPPS.INI-ben rögzített könyvtárba. Ebben a könyvtárban addig tárolódik a még nem hitelesített számla, amíg a hitelesítése teljes mértékben végbe nem megy. Erre különösöen az online kapcsolat hiányában van szükség. VPPS.INI bejegyzés: [EDOCUMENT] PendingEinvoicePlace= C:\InforCOM\Prod71\eDocument\Pdf Hitelesített PDF (pl.: SignedPdf) A hitelesítést követően a hitelesített számla átkerül a SignedPdf könyvtárba. Szabály szerint a Pdf könyvtárból törlődik a korábbi állapotnak megfelelő bizonylat. VPPS.INI bejegyzés: [EDOCUMENT] AutheticatedEinvoicePlace= C:\InforCOM\Prod71\eDocument\SignedPdf Hitelesített másodpéldányok A másodpéldányokat tartalmazó fájlok elnevezése és tárolása megegyezik a normál E- számlákéval.ű 24/27

25 9.2. Archiválás Csak a hitelesítetteket archiváljuk, a folyamatban lévőket nem küldés Használata a korábban részletezett megoldáshoz képest annyiban más, hogy a bizonylat elkészítését indító OK gomb helyett az -re kell kattintani. Ez a parancs a 7.1-es verziójú rendszerekben alapértelmezetten rendelkezésre álló megoldáson alapszik. Ennek keretében a levél a beállított kapcsolattartó címe alapján készül el, csatolva a bizonylatot. Feltételek Kizárólag a hitelesített bizonylatot lehet a levélhez csatolni. Amennyiben nincs kapcsolattartó, akkor is jöjjön létre a levél? Tesztelt bizonylatok ben Számla -> OK Sztornó -> OK Jóváírás -> OK Előlegszámla Végszámla 11. Egyéb beállítások edocumentconfig.xml A tanusítványok kezelésének, elérhetőségének alapvető beállításait az edocumentconfig.xml fájl tartalmazza. A működéshez mindenképp szükséges, hogy a VPPS.INI-ben meghatározzuk ennek a fájlnak az elérését. VPPS.INI bejegyzés: [EDOCUMENT] ROOT= 25/27

26 Felhasználói tanusítvány (usercertificatepath) Többféle aláírás lehet egy chip kártyán. Meg kell határoznunk, hogy a számlák aláírásánál melyiket használjuk. A kijelölt aláírásokat tartalmazó könyvtár elérési útvonalát kell itt definiálni. Megegyezés szerint egy emberhez egy aláírás tartozik a pontos azonosítás érdekében. Minta.: usercertificatepath= UserCertificate Kibocsátói tanúsítvány (certificateauthoritypath) Hasonló a szerepe, mint a felhasználói tanúsítvány, annyi különbséggel, hogy ezt a hitelesített szolgáltató bocsájtja ki. Minta: certificateauthoritypath= CertificateAuthority Visszavonási tanúsítvány (certificaterevocationlistpath) Visszavont tanúsítványok elérési útvonala. Minta: certificaterevocationlistpath= CertificateRevocationList Proxy (proxyurl) Proxy autentikáció esetén az proxy szerver elérési útvonala. Minta: proxyurl= :3128 Hitelesített PDF-en megjelenő logo (logodsafile) A DSA fájl neve. Minta: logodsafile= logo.dsa Időbélyeg (timestampurl) Minta: timestampurl=https://www.netlock.hu/timestamp.cgi?promoid=corx6t2djm 26/27

27 11.2. Paraméterként küldött egyéb információk Az átküldendő függvény paraméterei közt aláíróval kapcsolatos információk szerepeletethetőek: Neve Helye Kapcsolat Ok 12. Postafiók A hitelesítés során fellépő problémák esetén a vállalatirányítási rendszer a hibákat az elektronikus számlázással kapcsolatban a 254. számú postafiókban gyűjti. 27/27

E-számla Gyakran Ismételt Kérdések

E-számla Gyakran Ismételt Kérdések Ingram Micro Magyarország Kft. E-számla Gyakran Ismételt Kérdések A dokumentum célja megválaszolni az E-számlázással kapcsolatos leggyakoribb kérdéseket valamint információ nyújtás a jogszabályi háttérrel

Részletesebben

Balance mérlegelő program Felhasználói kézikönyv BALANCE 1.3

Balance mérlegelő program Felhasználói kézikönyv BALANCE 1.3 Balance mérlegelő program Felhasználói kézikönyv BALANCE 1.3 1/63 Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3 A rendszer rövid jellemzése...3 A program főbb tulajdonságai...3 2. A program használatba vétele...4 3.

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁSRÓL. Általános ismertető

AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁSRÓL. Általános ismertető AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁSRÓL Általános ismertető 2015 1. Bevezető... 4 1.1. A dokumentum célja... 4 1.2. A dokumentum felhasználása... 4 1.3. Az eleketronikus számla fogalma... 4 2. Az elektronikus számlázás

Részletesebben

Számlaközpont Zrt. Elektronikus számlázás és dokumentumkezelés Tájékoztató

Számlaközpont Zrt. Elektronikus számlázás és dokumentumkezelés Tájékoztató Számlaközpont Zrt. Elektronikus számlázás és dokumentumkezelés Tájékoztató 1 A felgyorsult üzleti folyamatok olyan háttérmegoldásokat követelnek, melyek alkalmazásával a számlázás és az ahhoz kapcsolódó

Részletesebben

123Szamla.hu Használati Útmutató. Verziószám: 2015/W29 Utolsó frissítés: 2015.07.15. 123szamla.hu info@123szamla.hu 06 30 535 2181

123Szamla.hu Használati Útmutató. Verziószám: 2015/W29 Utolsó frissítés: 2015.07.15. 123szamla.hu info@123szamla.hu 06 30 535 2181 123Szamla.hu Használati Útmutató Verziószám: 2015/W29 Utolsó frissítés: 2015.07.15 Tartalom Szolgáltatói adatok... 4 Kiállítható számlák... 4 Regisztráció... 4 A vállalkozás adatainak beállítása... 5 Logó

Részletesebben

Számlázási funkciók kezelése

Számlázási funkciók kezelése METRISoft Mérleggyártó KFT PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program 6800 Hódmezővásárhely Jókai u. 30 Telefon: (62) 246-657, Fax: (62) 249-765 e-mail: merleg@metrisoft.hu Web: http://www.metrisoft.hu Módosítva:

Részletesebben

SYSA Számla V 1.2 Kezelési kézikönyv 1. oldal. Számla. Kezelési kézikönyv

SYSA Számla V 1.2 Kezelési kézikönyv 1. oldal. Számla. Kezelési kézikönyv SYSA Számla V 1.2 Kezelési kézikönyv 1. oldal Számla Kezelési kézikönyv Tartalomjegyzék: Általános ismertető... 2 Törzsadatok áttekintése... 4 Anyagtörzs... 7 Partnertörzs... 7 Számlázás... 9 Számla stornó...

Részletesebben

DATAFLEX HUNGARY KFT. InnVoice Felhő. Számlázó és készletkezelő rendszer. Az InnVoice Felhő számlázó és készletkezelő rendszer kézikönyve.

DATAFLEX HUNGARY KFT. InnVoice Felhő. Számlázó és készletkezelő rendszer. Az InnVoice Felhő számlázó és készletkezelő rendszer kézikönyve. DATAFLEX HUNGARY KFT. InnVoice Felhő Számlázó és készletkezelő rendszer Az InnVoice Felhő számlázó és készletkezelő rendszer kézikönyve. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 1 Regisztráció... 6 1.1 Regisztráció

Részletesebben

A MOKKA szoftver telepítése és használata

A MOKKA szoftver telepítése és használata A MOKKA szoftver telepítése és használata Windows XP, Vista és Windows 7, 8, 8.1 rendszeren Cégbírósági eljárásokban történő felhasználás esetén 1(38) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezető...

Részletesebben

(2) A számla kibocsátójának a számlázó program olyan dokumentációjával kell rendelkeznie,

(2) A számla kibocsátójának a számlázó program olyan dokumentációjával kell rendelkeznie, A CLEAN-PRECÍZ Integrált Ügyviteli Információs rendszer számlázási moduljának 47/2007. (XII.29) PM. rendeletben előírt nyilatkozata és. 2010. Fodor Albert Ügyvezető Clean-Soft Kft. Számlázási rendszer

Részletesebben

Mi a teendője az elektronikus számlával

Mi a teendője az elektronikus számlával Mi a teendője az elektronikus számlával Tartalom Mi a teendője az elektronikus számlával... 4 1.1 Jogszabályi hierarchia... 5 1.2 Az elektronikus számla kibocsátásának jogszabályi háttere... 5 1.3 Hiteles

Részletesebben

Kerszám Silver. Felhasználói Kézikönyv

Kerszám Silver. Felhasználói Kézikönyv Kerszám Silver Felhasználói Kézikönyv Minden jog fenntartva! Jelen könyvet vagy annak részleteit a PROVIMAX KFT engedélye nélkül bármilyen formátumban vagy eszközzel reprodukálni, tárolni és közölni tilos!

Részletesebben

StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató

StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató 1 Tartalomjegyzék Alapvető tudnivalók...3 Használatba vétel előtt megadandó és ellenőrizendő adatok...3 Alanyi adómentes vállalkozás esetén...3 Számla

Részletesebben

/ 6 2009.10.27. 16:12

/ 6 2009.10.27. 16:12 Nyomtatás http://www.apeh.hu/print/adoinfo/afa080101_hatalyos/elektronikus_sz... / 6 2009.10.27. 16:12 Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye 2009.10.26. az elektronikus úton kibocsátott számlákra

Részletesebben

Szolgáltatói számlázó. Kézikönyv. PARALLEL Számítástechnikai, Ügyviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Szolgáltatói számlázó. Kézikönyv. PARALLEL Számítástechnikai, Ügyviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Szolgáltatói számlázó Kézikönyv PARALLEL Számítástechnikai, Ügyviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 273-3310 5 273-3311 Mobil (20) 934-0661 Bemutatóterem: 1143 Budapest, Szobránc u. 5. INTERNET: http:/

Részletesebben

PDAstudio Offline Adatgyűjtő Alkalmazás Generátor. Felhasználói kézikönyv V1.6

PDAstudio Offline Adatgyűjtő Alkalmazás Generátor. Felhasználói kézikönyv V1.6 PDAstudio Offline Adatgyűjtő Alkalmazás Generátor Felhasználói kézikönyv V1.6 1 Tartalomjegyzék: 1. A PROGRAM RÖVID LEÍRÁSA... 4 2. RENDSZERKÖVETELMÉNYEK... 5 2.1. PC OLDALI HARDVER ÉS SZOFTVERKÖVETELMÉNYEK...

Részletesebben

Felhasználói leírás. A CKB Trend rendszer felhasználói funkcióiról

Felhasználói leírás. A CKB Trend rendszer felhasználói funkcióiról 1 Felhasználói leírás A CKB Trend rendszer felhasználói funkcióiról Verzió: 3.1 Készült: 2012. október 22. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezető... 4 2 Általános tudnivalók a program kezeléséről:... 5 2.1 A CKB

Részletesebben

Az e-számlázás bevezetése a DHL Express Magyarországnál

Az e-számlázás bevezetése a DHL Express Magyarországnál ÓBUDAI EGYETEM Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet Az e-számlázás bevezetése a DHL Express Magyarországnál OE-KGK Hallgató neve: Braun József 2010. Hallgató törzskönyvi száma: KGK-T-NZ-031-06

Részletesebben

Az e-számlázás elmélete és gyakorlata

Az e-számlázás elmélete és gyakorlata Az e-számlázás elmélete és gyakorlata Készítette: KBOSS.hu Kft. 2012.01.01. Az elektronikus és a papír alapú számla összevetése Magyarországon minden gazdasági tevékenységet folytató jogi vagy természetes

Részletesebben

Az elektronikus számlázás jogszabályi háttere

Az elektronikus számlázás jogszabályi háttere Az elektronikus számlázás jogszabályi háttere Tartalomjegyzék MINISZTERELNÖKI HIVATAL JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY 2/44 1. Dokumentum célja... 3 2. Releváns jogszabályok... 3 2.1.2007. évi cxxvii törvény az általános

Részletesebben

BUSTER FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

BUSTER FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV BUSTER FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Bevezetés A mai világba mikor már szinte minden felköltözik az internetre un. felhőkbe felmerül a kérdés, hogy az vállalkozások ügyvitele miért helyhez kötött még mindig.

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kis Készlet és Számla

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kis Készlet és Számla FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kis Készlet és Számla Jogvédelem a szerzői jogról szóló rendelkezések Ezen szoftvertermék az őt alkotó részelemek együttesét tekintve képviseli a jogvédelem alá eső termék fogalmát.

Részletesebben

Szolgáltatási és Archiválási Szabályzat

Szolgáltatási és Archiválási Szabályzat Szolgáltatási és Archiválási Szabályzat E-Számlázás E-Archiválás E-Hitelesítés RENDESWEB Fejlesztési és Tanácsadó Kft. Szolgáltatási és archiválási szabályzat Az ESZ számlázó és dokumentumkezelő szolgáltatásra

Részletesebben

IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08.

IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08. IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A DOKUMENTUM CÉLJA,

Részletesebben

Ingrid Signo Webservice telepítési és üzemeltetési kézikönyv

Ingrid Signo Webservice telepítési és üzemeltetési kézikönyv Ingrid Signo Webservice telepítési és üzemeltetési kézikönyv 3.0. verzió Microsoft Windows operációs rendszerre 2006. január 20. Ingrid Signo Webservice üzemeltetési kézikönyv Az ingrid Signo XML Alapú,

Részletesebben

Pénzügyi műveletek Felhasználói dokumentáció verzió 2.3.

Pénzügyi műveletek Felhasználói dokumentáció verzió 2.3. Pénzügyi műveletek Felhasználói dokumentáció verzió 2.3. Budapest, 2007. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 2.1. 2006.10.03. A teljes dokumentáció A teljes dokumentáció megváltozott megváltozott

Részletesebben

K&H e-bank. felhasználói kézikönyv. legutolsó frissítés dátuma: 2014.07.15.

K&H e-bank. felhasználói kézikönyv. legutolsó frissítés dátuma: 2014.07.15. K&H e-bank felhasználói kézikönyv legutolsó frissítés dátuma: 2014.07.15. 1 Kedves Ügyfelünk! Köszöntjük Önt a K&H e-bank felhasználói között. Jelen felhasználói kézikönyvben röviden bemutatjuk a rendszer

Részletesebben

INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER

INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER EDUSZAB: 28/342B (FNY1) INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER Felhasználói kézikönyv 1/57 EDUSZAB: 28/342B (FNY1) TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 5 1.1. Dokumentum célja... 5 1.2. Rendszer célja... 5 1.3. Alapfogalmak

Részletesebben

KÉSZÍTÉS 2011. Verzió:2.9

KÉSZÍTÉS 2011. Verzió:2.9 Felhasználói dokumentáció verzió 2.9. Budapest, 2011. Oldalszám: 1 / 89 Változáskezelés Verzió 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 Dátum Pont 2010.11.24.. 2.4.1 2010.11.24.. 2.4.4 2010.11.24..

Részletesebben

CT-EcoSTAT Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer. PÉNZÜGY MODUL Dokumentáció

CT-EcoSTAT Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer. PÉNZÜGY MODUL Dokumentáció CT-EcoSTAT Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer PÉNZÜGY MODUL Dokumentáció Frissítés dátuma: 2012.08.08 Bizalmas! www.computrend.hu 1/223 Tanúsítvány Tanúsítjuk, hogy a CompuTREND Kft által a CT-EcoSTAT

Részletesebben