N Y I L A T K O Z A T

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "N Y I L A T K O Z A T"

Átírás

1 N Y I L A T K O Z A T A COM for Web internetes számlázó alkalmazás (https://konyveles.multienergie.hu) számlázási rendjéről. 1. A számlák iktatószámainak felépítése: 1.1. Az iktatószám felépítése kimenő számla esetén: 2013 V : évszám V: vevők 00001: 1-től növekvő sorszám 1.2. Az iktatószám felépítése bejövő számla esetén: 2013 S : évszám S: szállítók 00001: 1-től növekvő sorszám 2. A számlák sorszámainak (iktatószámainak) kiadása: 2.1. Az iktatószámokat tároló adattábla felépítése: Az iktatószámokat a program által használt MySQL adatbázis Bizonylatok táblája tartalmazza. Az új iktatószámok kiadása szintén ebből a táblából történik. A Bizonylatok tábla struktúrája: MEZŐNÉV ADATTÍPUS KULCSOLT MEZŐ IKTATOSZAM Igen CEGKOD Igen SZERVKOD NAPLO BIZTIPUS Szám DATUM Dátum BANKKOD IKTATOSZAM: Pl.: 2013 V00001 (lásd az 1.1. És 1.2. pontokat) CEGKOD: Pl.: NAPLO: Vevők Szállítók Pénztár Bank Egyéb Tárgyi eszk

2 BIZTIPUS: DATUM: BANKKOD: Bér kimenő és bejövő számlák esetében: 0: számla 1: sztornó számla 2: előlegszámla 3: jóváíró számla 4: helyesbítő számla a teljesítés dátuma bank vagy pénztár kódja (csak bank és pénztár könyvelésénél használatos) 2.2. Új iktatószám kiadása kimenő számla esetében: Példa: A számla teljesítésének dátuma: A számla teljesítésének éve: 2013 (a teljesítés dátumából következően) Napló: Vevők A program az adott számla iktatószámának kiadásához kikeresi a Bizonylatok táblában található, a szöveges karakterláncok rendezési szabályai szerinti utolsó iktatószámot, melyet: a teljesítés dátuma alapján 2013-ben a Vevők naplóban kiadtunk. A keresés az alábbi SQL mondattal történik az adatbázisban: Select Max(IKTATOSZAM) From Bizonylatok Where DatePart( yyyy, DATUM) = 2013 And CEGKOD = And NAPLO = Vevők A fenti SQL parancsot a MySQL adatbázis meghajtó programja futtatja le, mely a számlázó programtól független, így az adatbázisban végzett műveleteket az SQL parancs továbbítását követően a számlázó program nem befolyásolhatja. A keresés eredménye vagy üres, vagy tartalmazza a szöveges karakterláncok rendezési szabályai szerint utolsóként kiadott iktatószámot. Üres eredmény azt jelenti, hogy az adott évben az adott cég az adott naplóban még nem adott ki új iktatószámot. Ez esetben a kiadandó iktatószám 2013 V00001 lesz. Ha a keresés talált iktatószámot, az új iktatószám kiadása: Legyen a talált iktatószám: 2013 V00017 (ez a vevők naplóban a évben kiadott 17. iktatószám) Az új iktatószám: 2013 V00018 Az új iktatószámot a program az alábbi eljárással állítja elő (A Datum változó tartalmazza a számla teljesítésének dátumát, az UtolsoIktatoszam változó tartalmazza a fenti keresés eredményét): UjIktatoszam = Trim(Str( yyyy, Datum)) + V + String( 0, 5 Len(Trim(Str(Val(Right(UtolsoIktatoszam, 7)) + 1)))) + Trim(Str(Val(Right(UtolsoIktatoszam, 5) ) + 1))

3 Az eljárás értelmezése: az új iktatószám első négy karaktere tartalmazza a számla teljesítési dátumának évszámát, szöveges formátumban (Trim(Str(DatePart( yyyy, Datum)),) az ötödik karaktere üres ( ), a hatodik karakter tartalmazza a napló rövidítését ( V ) az utolsó 5 karakter pedig az utolsó iktatószám utolsó 5 karakterének számértékét 1-gyel meghaladó sorszámot, szöveges formátumban. A sorszámozás évenként, könyvelt cégenként és naplónként kezdődik elölről, azaz mindig es sorszámmal. Az új iktatószámot az adatbázis meghajtó programjának továbbított alábbi SQL parancs tárolja le a Bizonylatok táblába: Insert Into Bizonylatok (IKTATOSZAM, CEGKOD, NAPLO, BIZTIPUS, DATUM, BANKKOD) Values ( 2013 V00018, , S, 0, , ) 2.3. Új iktatószám kiadása bejövő számla esetében: Lásd a 2.2. pontot, azzal az eltéréssel, hogy az iktatószám hatodik karaktere minden esetben S, azaz szállítók Az iktatószámok hiánytalanságának és folyamatosságának biztosítása: A program az új iktatószámot a szöveges karakterláncok rendezési szabályai szerint utolsóként kiadott iktatószámból kiindulva állítja elő, úgy, hogy utolsó 5 karakterének számértékét növeli 1-gyel, így minden esetben biztosítja a sorszámok hiánytalan, megszakítás nélküli kiadását. Mivel a mindenkori utolsó iktatószám alapján történik az új iktatószám kiadása, a számlázó programtól függetlenül esetleg kitörölt, utolsót megelőző iktatószámok helyeit nem tölti fel újra, ezért ott sorszám-hiányok lesznek. A számlázó programmal létrehozott bizonylatokat a program az adatbázisból kitörölni nem tudja, mert erre nincs felkészítve. Ha egy bizonylatot hibásan vagy tévesen rögzítettünk, azt csak sztornózni lehet, mely új bizonylat létrehozását jelenti, új saját iktatószámmal Az iktatószámok ismétlődésének elkerülése: A Bizonylatok tábla kulcsolt mezője az IKATOTSZAM és a CEGKOD mezők, melyek tartalmazzák a könyvelt cégenként már kiadott iktatószámokat. A mezők kulcsolása azt eredményezi, hogy az adattáblában egy adott könyvelt cégre kiadott meghatározott iktatószám (pl. a 2013 V00018) csak egyszer fordulhat elő. Ha megkísérelnénk egy már létező iktatószámot az adattáblába még egyszer menteni, az adatmentésre kiadott SQL parancsot (lásd a 2.1. pont utolsó bekezdését) az adatbázis meghajtó programja visszautasítja és semmilyen körülmények között nem hajtja végre. A meghajtó program a neki kiadott SQL

4 parancsok átvétele után önállóan dolgozik, a parancsot kiadó alkalmazás (jelen esetben a számlázó program) által befolyásolhatatlanul. Iktatószámok ismétlődése (két bizonylat kapja ugyanazt az iktatószámot) különösen megosztott alkalmazások mellett fordulhat elő, amikor is egyszerre több munkaállomáson (számítógépen) számláznak vagy könyvelnek bejövő számlákat, egyéb bizonylatokat. Az új iktatószámot kiadó eljárás ezért egy úgynevezett hibafeldolgozó ciklusba épül, mely mindaddig új és új iktatószámot ad ki, amíg az adatbázis meghajtó programja a kulcsolási szabály megsértésére (azaz az iktatószám többszöröződésére) utaló hibajelzést küld az adatmentési parancsot kiadó programnak, esetünkben a számlázó programnak. Az új iktatószám mentése akkor történik meg, ha a számlázó program nem észlel az adatbázis meghajtó programja által küldött hibaüzenetet A hiánytalan adattárolás biztosítása: További problémát okozhat az iktatószám ismétlődésén felül az is, ha egy meghatározott adat vagy adatsor hiányosan kerül be az adatbázisba. Ez akkor fordulhat elő, ha egy adatmentési művelet közben, annak megkezdése és befejezése között áramszünet lép fel, vagy valamilyen oknál fogva megszakad a munkaállomás (számítógép) kapcsolata a kiszolgáló gépen (szerveren) lévő adatbázissal. Ez esetekben a mindent vagy semmit elv érvényesül, tehát vagy letároljuk az adatsor valamennyi elemét, vagy nem tárolunk le semmit. Az elv betartásáról az úgynevezett tranzakcióban történő adatmentés gondoskodik. A számlázó program ebben az esetben egy erre a célra szolgáló memóriatár létrehozására utasítja az adatbázis meghajtó programját, majd továbbítja az adatmentés végrehajtására felszólító parancsot. A parancs átadásának pillanatában kezdődik az adatmentési tranzakció. Az adatbázis meghajtó programja az új adatsort (jelen esetben az új iktatószámot és a hozzá tartozó egyéb adatokat) nem az adatbázisban, hanem a tranzakció megnyitásakor létrehozott memóriatárban hozza létre, majd a művelet befejezésével visszaadja a végrehajtást a parancsot továbbító programnak, esetünkben a számlázó programnak. Ha a végrehajtás visszatért a számlázó programhoz, az lezárja a tranzakciót, melynek során a memóriatár adatai egyben, egyszerre átkerülnek az adatbázisba. Ha az új adatsor létrehozása során bármilyen hiba lép fel (áramszünet, kapcsolat megszakadása a kiszolgáló gép és a munkaállomás között), a meghajtó program nem adja vissza végrehajtást a parancsot átadó programnak, hiszen nem tudja végrehajtani a kapott parancsot. A számlázó program, mivel nem kapja vissza a végrehajtást, nem tudja lezárni a tranzakciót, a memóriatár feltehetően sérült vagy hiányos adatai így nem kerülnek át az adatbázisba. 3. A számlázó programmal előállított kimenő számlák kinyomtatása: A COM for Web program Számlák főmenüjének Kimenő számlák menüjében létrehozott kimenő számlákat a program automatikusan, külön beavatkozás nélkül a kívánt példányszámban kinyomtatja. A rendszer nyilvántartja a nyomtatások számát, ennek megfelelően a számla tartalmazza a kinyomtatott számla sorszámát (pl. 1. példány), példányszámát (pl. készült 3 példányban) és

5 másolati sorszámát (az első nyomtatást követő nyomtatásoknál pl. 1. hiteles másolat). A program minden számlát kinyomtatottnak tekint, melynek kinyomtatására sikeresen elküldte a parancsot a nyomtatónak. Ha tehát a nyomtató valamilyen oknál fogva (pl. papírbegyűrődés miatt) nem nyomtatja ki a számlát, azt újra kell nyomtatni, mely így az első hiteles másolat lesz. 4. Kerekítési szabályok: 4.1. Kerekítés a vevők és szállítók naplóban: a 0,01 forinttól 0,49 forintig végződő összegeket lefelé, a 0,50 forinttól 0,99 forintig végződő összegeket felfelé kerekíti a program Kerekítés a pénztár naplóban: a 0,01 forinttól 2,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 0-ra, a 2,50 forinttól 4,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 5-re, az 5,01 forinttól 7,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 5-re, a 7,50 forinttól 9,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 0-ra kerekíti a program. Mivel a COM for Web számlázó program biztosítja az iktatószámok ismétlődésének elkerülését, hiánytalanul növekvő sorszámozását, az adatok sérülésmentes tárolását, továbbá, hogy egy számla eredeti példányban csak egyszer nyomtatható, illetve nyilvántartja a hiteles másolatként kinyomtatott számlák számát, megfelel a 24/1995. (XI.22.) PM. rendeletet módosító 8/1999. (III.5.) PM. rendelet előírásaink. Julis László fejlesztő 1074 Budapest, Dohány u. 71. Tel.: +36/30/

Makrodigit programcsomag. Számlaíró modul. felhasználói ismertető. Makrodigit Informatikai Kft. 2011. Módosítva: 2012. október 24.

Makrodigit programcsomag. Számlaíró modul. felhasználói ismertető. Makrodigit Informatikai Kft. 2011. Módosítva: 2012. október 24. Makrodigit programcsomag Számlaíró modul felhasználói ismertető Makrodigit Informatikai Kft. 2011. Módosítva: 2012. október 24. Tartalom A menü és a képernyők kezeléséről...3 Menü...3 Lista képernyő...3

Részletesebben

Számlázási funkciók kezelése

Számlázási funkciók kezelése METRISoft Mérleggyártó KFT PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program 6800 Hódmezővásárhely Jókai u. 30 Telefon: (62) 246-657, Fax: (62) 249-765 e-mail: merleg@metrisoft.hu Web: http://www.metrisoft.hu Módosítva:

Részletesebben

(2) A számla kibocsátójának a számlázó program olyan dokumentációjával kell rendelkeznie,

(2) A számla kibocsátójának a számlázó program olyan dokumentációjával kell rendelkeznie, A CLEAN-PRECÍZ Integrált Ügyviteli Információs rendszer számlázási moduljának 47/2007. (XII.29) PM. rendeletben előírt nyilatkozata és. 2010. Fodor Albert Ügyvezető Clean-Soft Kft. Számlázási rendszer

Részletesebben

ACTUAL ÜGYVITELI RENDSZER

ACTUAL ÜGYVITELI RENDSZER ACTUAL ÜGYVITELI RENDSZER Verzió: 2.1.56 Felhasználói kézikönyv Kronos Trade Kft. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 12 KERESKEDELEM (SZÁMLÁZÁS)... 13 KÉSZLETNYILVÁNTARTÁS... 14 GYÁRTÁS... 14 HÁZIPÉNZTÁR...

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Adatátadó rendszer

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Adatátadó rendszer FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Adatátadó rendszer Jogvédelem a szerzői jogról szóló rendelkezések Ezen szoftvertermék az őt alkotó részelemek együttesét tekintve képviseli a jogvédelem alá eső termék fogalmát.

Részletesebben

DkonWIN. Windows alapú kettős könyvelő program 3.09 verzió. Felhasználói leírás

DkonWIN. Windows alapú kettős könyvelő program 3.09 verzió. Felhasználói leírás DkonWIN Windows alapú kettős könyvelő program 3.09 verzió Felhasználói leírás Nyilatkozat A DkonWIN 3.01 és magasabb verziószámú könyvelő program kétféle pénztárbizonylatot kezel: a gépi sorszámozású

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kulcs-Egyszeres és Kulcs-Egyszeres PLUSZ

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kulcs-Egyszeres és Kulcs-Egyszeres PLUSZ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kulcs-Egyszeres és Kulcs-Egyszeres PLUSZ - Harmadik kiadás 2008 Jogvédelem a szerzői jogról szóló rendelkezések copyright 1989-2008. Kulcs-Soft Számítástechnika Zrt. Minden jog fenntartva!

Részletesebben

Készült: 2014.08.30., Utolsó frissítés: 2014.09.10., E-Szoftverfejlesztő Kft., www.eszoft.hu

Készült: 2014.08.30., Utolsó frissítés: 2014.09.10., E-Szoftverfejlesztő Kft., www.eszoft.hu Készült: 2014.08.30., Utolsó frissítés: 2014.09.10., E-Szoftverfejlesztő Kft., www.eszoft.hu Tartalom 1. Bevezetés...2 2. Változások...2 3. Rendszer beállítások...3 3.1. Előfizető létrehozása...3 3.2.

Részletesebben

Számlázó programmal szembeni jogszabályi követelményeket érintő gyakori kérdésekválaszok

Számlázó programmal szembeni jogszabályi követelményeket érintő gyakori kérdésekválaszok Számlázó programmal szembeni jogszabályi követelményeket érintő gyakori kérdésekválaszok II. [A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági

Részletesebben

BAKER 2.1. Office Hungary Bt. Sütőipari rendszerprogram. Farkas Zoltán 1999. Bevezetés. 1 oldal

BAKER 2.1. Office Hungary Bt. Sütőipari rendszerprogram. Farkas Zoltán 1999. Bevezetés. 1 oldal BAKER 2.1 Sütőipari rendszerprogram Office Hungary Bt Farkas Zoltán 1999 Bevezetés 1 oldal A BAKER 2.1 sütőipari rendszerprogram elkészítésekor azt a célt tartottam szem előtt, hogy egy olyan számítógépes

Részletesebben

Regram Számítástechnikai Kft. Kecskemét, Boldog u. 10. Tel.: 76 / 480-178 30 / 9-440-759

Regram Számítástechnikai Kft. Kecskemét, Boldog u. 10. Tel.: 76 / 480-178 30 / 9-440-759 K E T T ŐS K Ö N Y V E L É S I P R O G R A M L E Í R Á S Készítette : Regram Számítástechnikai Kft. Kecskemét, Boldog u. 10. Tel.: 76 / 480-178 30 / 9-440-759 Regram Számítástechnikai Kft. -2- Kettős könyvelési

Részletesebben

infotéka Pénzügyi Modul kézikönyve

infotéka Pénzügyi Modul kézikönyve infotéka Pénzügyi Modul kézikönyve I Pénzügyi Modul Tartalomjegyzék Fejezet I Kezdő lépések Fejezet II Nézet menü 2 17 1 Felhasználók... és jogok 17 Fejezet III Paraméterek 1 Évnyitás 22... 22 2 Általános

Részletesebben

RIWO Számítástechnikai és Kereskedelmi KFT. Hardver követelmények Szoftver követelmények Általános tudnivalók A program célja Kezdőoldal Számla és Készletnyilvántartás - Leírás Adatbevitel - Bevét - Számlázás

Részletesebben

Szolgáltatói számlázó. Kézikönyv. PARALLEL Számítástechnikai, Ügyviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Szolgáltatói számlázó. Kézikönyv. PARALLEL Számítástechnikai, Ügyviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Szolgáltatói számlázó Kézikönyv PARALLEL Számítástechnikai, Ügyviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 273-3310 5 273-3311 Mobil (20) 934-0661 Bemutatóterem: 1143 Budapest, Szobránc u. 5. INTERNET: http:/

Részletesebben

Készletőr. Felhasználói Kézikönyv. Értékesítés blokknyomtatóval! Teljeskörű vonalkód támogatás! Online pénztárgép összekötés!

Készletőr. Felhasználói Kézikönyv. Értékesítés blokknyomtatóval! Teljeskörű vonalkód támogatás! Online pénztárgép összekötés! Készletőr Felhasználói Kézikönyv Teljeskörű vonalkód támogatás! Értékesítés blokknyomtatóval! Online pénztárgép összekötés! Minden jog fenntartva! Jelen könyvet vagy annak részleteit a PROVIMAX KFT engedélye

Részletesebben

MaBe-Szoft Számítástechnikai Kft. 4400 Nyíregyháza, Ér utca 13. Tel.: (42) 421-134 e-mail: info@mabeszoft.hu. Kezelői leírás a Windows-os.

MaBe-Szoft Számítástechnikai Kft. 4400 Nyíregyháza, Ér utca 13. Tel.: (42) 421-134 e-mail: info@mabeszoft.hu. Kezelői leírás a Windows-os. MaBe-Szoft Számítástechnikai Kft. 4400 Nyíregyháza, Ér utca 13. Tel.: (42) 421-134 e-mail: info@mabeszoft.hu Kezelői leírás a Windows-os Főkönyv Kettős könyvelést, automatikus kontírozást, számlanyilvántartást

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kis Készlet és Számla

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kis Készlet és Számla FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kis Készlet és Számla Jogvédelem a szerzői jogról szóló rendelkezések Ezen szoftvertermék az őt alkotó részelemek együttesét tekintve képviseli a jogvédelem alá eső termék fogalmát.

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kulcs-Számla és Kulcs-Számla PLUSZ

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kulcs-Számla és Kulcs-Számla PLUSZ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kulcs-Számla és Kulcs-Számla PLUSZ - Első kiadás 2008 Jogvédelem a szerzői jogról szóló rendelkezések copyright 1989-2008. Kulcs-Soft Számítástechnika Zrt. Minden jog fenntartva!

Részletesebben

Tartalomjegyzék. www.wsoft.hu Számlázó program v1.x felhasználói kézikönyv. v1.05

Tartalomjegyzék. www.wsoft.hu Számlázó program v1.x felhasználói kézikönyv. v1.05 Tartalomjegyzék Bevezető...3 Rendszer követelmények...3 A program képességei...3 Bejelentési kötelezettség (23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet)...4 Dokumentáció megőrzési kötelezettség...4 wsoft Számlázó

Részletesebben

ÉRTÉK-Rendszerház Kft. Társasház Érték. Társasház kezelő szoftver. Felhasználói dokumentáció

ÉRTÉK-Rendszerház Kft. Társasház Érték. Társasház kezelő szoftver. Felhasználói dokumentáció ÉRTÉK-Rendszerház Kft. Társasház Érték Társasház kezelő szoftver Felhasználói dokumentáció Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Telepítési útmutató... 5 Telepítés Windows 8/Windows 8.1 rendszerre... 6

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Kettős könyvvitel 1.

Tartalomjegyzék. Kettős könyvvitel 1. Kettős könyvvitel 1. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. A program futtatásának feltételei... 3 1.1. Számítógép típusa... 3 1.2. Operációs rendszer... 3 1.3. Nyomtató típusa... 3 1.4. A program telepítése...

Részletesebben

1. A PROGRAM FUTTATÁSÁNAK FELTÉTELEI...

1. A PROGRAM FUTTATÁSÁNAK FELTÉTELEI... TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék 1. A PROGRAM FUTTATÁSÁNAK FELTÉTELEI...3 1.1. SZÁMÍTÓGÉP TÍPUSA...3 1.2. OPERÁCIÓS RENDSZER...3 1.3. NYOMTATÓ TÍPUSA...3 1.4. A PROGRAM TELEPÍTÉSE...3 1.5. HÁLÓZATOS TELEPÍTÉS...4

Részletesebben

infotéka Házipénztár FB (SQL verzió) 2011... Infotéka Kft.

infotéka Házipénztár FB (SQL verzió) 2011... Infotéka Kft. infotéka Házipénztár FB (SQL verzió) I infotéka Házipénztár FB Tartalomjegyzék Fejezet I Bevezetés 2 Fejezet II Telepítés 4 Fejezet III Cégek létrehozása, kiválasztása 17 Fejezet IV A szoftver regisztrálása

Részletesebben

JUTA-Soft Online POS. Kezelői leírás. 2014. május 21.

JUTA-Soft Online POS. Kezelői leírás. 2014. május 21. JUTA-Soft Online POS Kezelői leírás 2014. május 21. Tartalomjegyzék Általános tudnivalók...1 Elővigyázatossági rendszabályok... 1 Fontos tudnivalók... 1 A programról általában... 2 A hardver konfiguráció

Részletesebben

Kerszám Gold. Felhasználói Kézikönyv

Kerszám Gold. Felhasználói Kézikönyv Kerszám Gold Felhasználói Kézikönyv Minden jog fenntartva! Jelen könyvet vagy annak részleteit a PROVIMAX KFT engedélye nélkül bármilyen formátumban vagy eszközzel reprodukálni, tárolni és közölni tilos!

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Számla. Verzió: 5.0

Felhasználói kézikönyv. Számla. Verzió: 5.0 Felhasználói kézikönyv Számla Verzió: 5.0 Bevezető A DIGITAL Számla egy általános célú számlázó rendszer, mellyel nagymértékben megkönnyítheti cége számlázását. Áttekinthető, következetes felhasználói

Részletesebben

SzámlaCenter Felhasználói Kézikönyv

SzámlaCenter Felhasználói Kézikönyv SzámlaCenter Felhasználói Kézikönyv 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Regisztráció... 4 Bejelentkezés... 5 Menü pontok használata... 6 1. Info... 6 2. Beállítások... 6 3. Számla kiállítása... 8 4. Karbantartás...

Részletesebben

Egyszeres Könyvelés Program. Könyvelness Kézikönyv

Egyszeres Könyvelés Program. Könyvelness Kézikönyv Egyszeres Könyvelés Program Könyvelness Kézikönyv info@konyvelness.hu 2010-2013. Könyvelness Kft. Tartalomjegyzék Bevezetés...3 Bejelentkezés...4 Egyszeres könyvelés...5 Névjegy...6 Plusz...6 Alapadat...6

Részletesebben

1. Hardbit Pro C1 online PG pénztári rendszer elemei...1

1. Hardbit Pro C1 online PG pénztári rendszer elemei...1 Tartalomjegyzék 1. Hardbit Pro C1 online PG pénztári rendszer elemei...1 1.1. Hardver konfiguráció leírása...1 1.2. Szoftver konfiguráció leírása...1 1.3. Használható hőpapírra vonatkozó előírások...1

Részletesebben

Számlázás Számlázás Számlázá Felhasználói dokumentáció Felhasználói dokumentáci

Számlázás Számlázás Számlázá Felhasználói dokumentáció Felhasználói dokumentáci Számlázás s á z á l m á Sz álói dokumentáció Felhaszn A jelen dokumentáció azok részére nyújt segítséget, akik már rendelkeznek egy telepített CobraConto.Net Vállalatirányítási rendszer programcsomaggal,

Részletesebben