TELEFON: FAX: POLGÁRM ESTERE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 POLGÁRM ESTERE"

Átírás

1 NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: FAX: POLGÁRM ESTERE Ügyiratszám: VAGY.../2014. Ügyintéző: Pócsi k Ágnes/Havasiné Tári Tímea ELŐTERJESZTÉS - a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz a NvíRINFO Nonprofit Kft évi üzleti ének véleményezésére Tisztelt Bizottság! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti jog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XIlol4.) önkormányzati rendelet (Ör.) 3. (4) bekezdése értelmében az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek esetében a legfőbb szerv hatáskörét - így az üzleti jóváhagyását is - a Polgármester gyakorolja. A Közgyűlés 30/2010. (XLi2.) számú rendelete a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság feladataként meghatározta a feladatköréhez kapcsolódó gazdasági társaságok esetében - a polgármesteri döntést megelőzően - üzleti ük megtárgyalását és véleményezését. A február 20.-i Közgyűlés döntött az Önkormányzat évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2014.(11.21.) rendelet megalkotásáról, melynek figyelembe vételével a Nyírinfo Nonprofit Kft. elkészítette a évre vonatkozó üzleti ét. A benyújtott üzleti et - melyet a társaság Felügyelő Bizottsága megtárgyalt és elfogadásra javasolt - az alábbiak szerint értékeljük: Az előző évekhez hasonlóan a társaság gazdasági körülményei stabilak, az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodása, a folyamatos és pontos fizetőképesség biztosítja a kiszámítható, eredményes működés minden feltételét, és a ezés megalapozottságát. A NYíRINFO Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával és Polgármesteri Hivatalával kötött szolgáltatási és bérleti szerződés alapján és igényeiknek megfelelően többek között az alábbi feladatokat látja el: a Polgármesteri Hivatal informatikai, számítástechnikai feladatainak kiszolgálását, az informatikai rendszer fejlesztéshez szükséges beruházások ezését, informatikai, számítástechnikai ügyekben a szakmai tanácsadást, elvégzi a számítógépes munkaállomások szervízelését, karbantartását, szakmai segítséget nyújt a rendszerek működéséhez szükséges segéd-, és kellékanyagok beszerzéséhez, segítséget nyújt a nyomtatók karbantartásában, szervízelésében, azok fogyóeszköz ellátásában, biztosítja a hivatali telefonközpontok és készülékek felügyeletét, karbantartását, a telefonvonalak használatának feltételeit, az elektronikus ügyfélszolgálati rendszer, az elektronikus levelezési rendszer, a nyirhalo.hu és a nyitot.hu web portál üzemeltetését, biztosítja az internetes hálózat zavartalan működését, irattári anyagok digitalizálását, stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési ek készítését, 30 állami és önkormányzati tulajdonú intézményben a telekommunikációs rendszerek bérbeadását, telekommunikációs szolgáltatás nyújtását, karbantartását,

2 a társaság által írt, ill. fejlesztett programrendszerek üzemeltetését, karbantartását, ezen adatbázisból igény szerint legyűjtéseket, statisztikákat készít, gondoskodik a saját fejlesztésű programok betanításáról. A bevételek ezésénél a Polgármesteri Hivatallal informatikai, számítástechnikai rendszer működtetésére évre megkötött szolgáltatási szerződés alapján eh, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával a nyírháló.hu üzemeltetésére kötött szerződés alapján eh, intézményi telefon alközpont telepítésére, bérletére és karbantartására a Magyar Telekom Nyrt-vel kötött szolgáltatási szerződés alapján eh bevétellel kalkulálnak. Számítógépes munkaállomások Polgármesteri Hivatal, Nyírtávhő Kft., Nyírsuli Kft., Város-Kép Kft. részére történő bérbe adásából eft-ot, egyéb árbevételből 360 eh-ot, pénzügyi műveletek bevételeiből pedig 30 eh-ot ez a Nyírinfo Nonprofit Kft. így társaság éves bevételi adata évre vonatkozóan eft. A költség alapján a évi költségek, ráfordítások összértéke eft, melyből az anyagjellegű ráfordítások ezett értéke eft, a személyi jellegű ráfordítások értéke eft, valamint eft az értékcsökkenési leírás. Egyéb ráfordításként 33 eft került beezésre. Az anyagköltségek döntő hányadát a villamos energia díjak és irodaszerek 800 eft-os összege adja, az igénybevett szolgáltatások eh-os értékében jelentős tétel az iroda eh-os bérleti díja, a nyirhalo.hu weboldal üzemeltetésének alvállalkozó által számlázott eft-os összege, a számviteli szolgáltatás és könyvizsgálói díj eft értékben, valamint a rendszerfelügyeletet ellátó társaság részére fizetett eh-os vállalkozói díj. Az egyéb szolgáltatások 770 eft-os összegében bankköltségek, biztosítási és hatósági díjak szerepelnek. A Nyírinfo Nonprofit Kft évre eft személyi jellegű ráfordítást ez, ami 24,5%-kal magasabb a nél. Ez a növekedés az átlaglétszám 1 fővel történő növekedéséből adódik. A gyed ről visszatért kolleganő bérköltségének fedezete az egyéb igénybevett szolgáltatások soron megtakarításként jelentkezik, hiszen az ő feladatát vállalkozói jogviszonyban látták el korábban. Értékcsökkenési leírásként eft-ot számol el a társaság, amely a évi eszközbeszerzések miatt 13%-kal magasabb az előző évi összegnél. A közvetített szolgáltatások értéke a bérelt számítógépek eft-os bérleti díját valamint a Magyar Telekom Nyrt-től vásárolt intézményi telefon alközpont eft-os bérleti, karbantartási díját tartalmazza. Egyéb ráfordítások között 33 eft szerepel, pénzügyi műveletek ráfordításával és rendkívüli ráfordítással nem ez a Kft. Összességében a társaság évi üzleti ét megalapozottnak és megvalósíthatónak ítéljük. Az üzleti et a várható eft bevételiei, eh költséggel, ráfordítással és eh adózás előtti eredménnyel, a Tisztelt Bizottság elé megtárgyalásra és az alapító felé jóváhagyásra javasoljuk. Nyíregyháza, március 19. ( R E G Y H Á Z A

3 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága.../2014. (III... ) számú határozata a NyíRINFO Nonprofit Kft évi üzleti ének véleményezéséről A Bizottság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú - a Közgyűlés bizottsága i feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló - önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és a NyíRINFO Nonprofit Kft évi üzleti ét eft bevételiei, eft költséggel, ráfordítással, és eft adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja. Nyíregyháza, március... A határozatot kapják: 1./ Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 4./ Polgármesteri Kabinet (Helyben) 5./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)

4 NyíRINFO NyíREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT ÜZLETI TERV ÉVRE Oldali

5 2014.~VIÜZLETITERV Készítette: NY!RINFO NyíregyházI InformatIkai NONPROFIT KFT Nylregyháza, KOSsu~h9~ér 1. Telefon/fax: (42) 415 'i Cg.: it Ad6szám: '" '" Id~ Vinginder Tibor '( ügyvezető Előterjesztő: NvfRINFO Nyfregyházllnformatlkal NONPROFIT KFT Nylregyháza, Kossuth tér 1. Telefon/fax: (42) :i Cg.: 'Ad6szám: l r{' ( uer TI 'b or ügyvezető Nyíregyháza, Jóváhagyta: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere /2014. számú határozata Oldal 2

6 Tartalomjegyzék: I. Gazdálkodás Gazdálkodási körülmények, vállalt feladatok Közhasznú tevékenységek Vállalkozási tevékenységek A ezés módszere Humán erőforrás gazdálkodás II. A bevételi források alakulása A közhasznú bevételek alakulása A vállalkozási tevékenység bevételeinek alakulása Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei III. Költségek, ráfordítások alakulása Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Személyi jel l egű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Közvetített szolgáltatások ellenértéke Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítás Az eredmény várható alakulása I. sz. melléklet: Mérleg és eredmény kimutatási II. sz. melléklet: Bevételi források bemutatása III. sz. melléklet: Költségek - ráfordítások részletes bemutatása Oldal 3

7 2014.~VIÜZLETITERV I. Gazdálkodás Gazdálkodási körülmények - vállalt feladatok A NYíRINFO Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város 100 %-os önkormányzati tulajdonban álló társasága. Az előző évekhez hasonlóan, a társaság gazdasági körülményei stabilak, a Polgármesteri Hivatal illetve az Önkormányzat kiegyensúlyozott gazdálkodása, a folyamatos, és pontos fizetőképesség biztosítja az eredményes működés minden feltételét a Társaság számára es gazdasági évben is el kívánjuk látni szolgáltatási, és bérleti szerződés alapján a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, illetve Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata számára az alábbiakban felsorolt feladatokat, mely feladatok elvégzésével biztosítani kívánjuk a Hivatal és az Önkormányzat informatikai rendszereinek zavartalan működését. Vállalt feladataink: A Polgármesteri Hivatal informatikai, illetőleg kiszolgálása. számítástechnikai feladatainak Biztosítjuk a folyamatos, O-24 óráig terjedő szolgáltatási idő alatt a Megrendelő által üzemeltetett felhasználói helyeken a folyamatos, megszakítás nélküli szolgáltatás lehetőségét. A Megrendelő információs rendszere zavartalan működése érdekében - a munkarendnek megfelelően - ügyeletet tartunk óráig. Ellát juk a hiba jegykezelő rendszer üzemeltetetését és felügyeletét. A felhasználók által az Informatikai Biztonsági Szabályzatban foglaltak szerint jelzett számítástechnikai hibák elhárítását egy órán belül megkezdjük, a hiba elhárításáról a lehető legrövidebb időn belül gondoskodunk. A Társaság által írt, illetőleg fejlesztett, a Megrendelőnél üzemelő programrendszerek üzembe helyezéséről, üzemeltetéséről és betanításáról gondoskodunk. Az esetleges jogszabályváltozások miatti átalakításokat végrehajt juk, továbbá biztosít juk azok folyamatos karbantartását. A Társaság által írt, illetőleg fejlesztett programokhoz kapcsolódó adatbázisokat felügyeljük és karbantart juk, a felhasználók írásos kérésének megfelelő legyűjtéseket, statisztikákat elkészítjük. A selejtezéshez kapcsolódó feladatokat elvégezzük, valamint a felmerülő adatbázis hibák elhárítását haladéktalanul megkezdjük, a hiba elhárításáról a lehető legrövidebb időn belül gondoskodunk. Oldal 4

8 Az általunk írt, illetőleg fejlesztett programokban az előre ütemezett beosztásnak megfelelően az évváltásokat lebonyolít juk, mely magában foglalja az adatbázisok karbantartásán túl a szükséges új programverziók elkészítését is. Programok: 1. Közterület-felügyelet nyilvántartó program 2. Központi iktató program (Iegyűjtések, statisztikák) 3. Központi iktató program előzmény keresés 4. Adó iktató program (Iegyűjtések, statisztikák) 5. Automatikus ADÓ iktató program (Iegyűjtések, statisztikák) 6. Adó iktató előzménykereső program 7. Szabálysértés iktató program 8. Bérnyilvántartás 9. Ifjúsági hitelek nyilvántartása 10. Bérlakás értékesítés nyilvántartása 11. Megelőlegezett gyermektartás nyilvántartása 12. Telephely engedélyek nyilvántartása 13. Üzletek nyilvántartása 14. Ingatlanközvetítők nyilvántartása 15. Járműköltség nyilvántartás 16. APEH kereső program 17. Postakönyv program (lekérdezés, módosítás) 18. Szálláshelyek nyilvántartása 19. Rendezvények nyilvántartása 20. Szerződések nyilvántartása 21. Adó-érték bizonyítványok nyilvántartása 22. Üzletkereső 23. Szálláshely kereső 24. Telephely kereső 25. Rendezvény kereső 26. SZOCIR program (lekérdezés) A Megrendelő igényeinek megfelelően az informatikai rendszer (hardver, szoftver együttesen) fejlesztéséhez szükséges új beruházásokat megezzük, úgy a szükséges hardver, mint a szükséges szoftver tekintetében, szakmai tanácsokkal segítjük a Megrendelő beruházásait. Az egyéb programfejlesztők által készített és a Megrendelőnél üzemszerűen használatban lévő programtermékek esetében az üzemeltetésben felmerülő problémákat megoldjuk, az üzemelés zavartalanságát biztosít juk, a hiba elhárítását egy órán belül megkezdjük, a hiba elhárításáról a lehető legrövidebb időn belül gondoskodunk. A nap 24 órájában a kialakított számítóközpont és ennek keretében a számítógépek és nyomtatók, valamint a szerverek közötti adatkapcsolatot Oldal 5

9 2014.~VIÜZLETITERV biztosító, összesen mintegy 9 km hosszú, optikai gerincvonalakra épülő helyi számítógépes LAN adatátviteli hálózatokat, nagy teljesítményű hálózati szervereket biztosít juk: Tűzfalak: Cisco ASA 5520 (Szerverszoba) pfsense (Közter) Fizikai szerverek: Dell R720 szerver - VmWare Host Dell R720 szerver - VmWare Host Dell R320 szerver - VmWare Host Dell T11 Oszerver - Linux teszt szerver Dell T11 Oszerver - Linux HP Proliant - Epeng kiszolgáló Közter - File és iktató szerver Thecus NAS - Biztonsági mentések, iscsi Virtuális szerverek: Adoiktato gateway szerver - Irma és önkadó összekötéséhez Befesz szerver - Befesz, Tatigaz zártkörnyezetű futtatásához E-Kata szerver - E-kata, kataszter E-Maii web és levelező szerver - Weblap és levelezés spamszűrővel Gvop432 e-adó szerver - Webadó alkalmazásszerver Idm - Identitásmanagement szerver Nagios - Riasztási rendszer szerver Nyirhalo - Web szerver Nyitot - Nyitöt iktató szerver OpenNMS - Monitoring és riasztási rendszer Konica - Szkenneléshez file szerver Proxy - DNS és tartalomszűrő szerver Scan - Ikatatási file szerver Syslog-NG - Log management szerver Varoshaza - File, DNS és domain szerver vcenter Op - Vmware Management szerver vcenter vsphere - Vmware Management szerver Zajtérkép - Web és térinformatikai szerver W7 - Mentési management szerver Adatátviteli rendszerek üzemeltetéséről, felügyeletéről, zavartalan működésének biztosítása érdekében a karbantartások és biztonsági mentések rendszeres elvégzéséről gondoskodunk. Oldal 6

10 2014.~VIÜZLETITERV Megrendelő kérésére informatikai, számítástechnikai ügyekben a tőlünk elvárható, a rendszer működéséhez, fejlesztéséhez és más hasonló ügyek megalapozott eldöntéséhez a szükséges segítséget megadjuk, a szakmai tanácsadásban közreműködünk. A jogszabályi előírásoknak megfelelően az adatvédelmi- és az adótitokra vonatkozó szabályokat, előírásokat érvényesít jük. Ennek körében különös gondot fordítunk az adatok hozzáférhetősége tekintetében a belső szabályozásnak történő megfelelőség biztosítására. A Megrendelő Informatika- és Adatvédelmi Szabályzatának szükség szerinti aktualizálásában, módosításában, vagy új szabályzatok megalkotásában a szükség szerint közreműködünk. Az adatvédelmet biztosít juk oly módon is, hogya Megrendelő által számítógépes hálózaton tárolt információkat harmadik személy részére kizárólag a Megrendelő engedélyével bocsátjuk rendelkezésre. Gondoskodunk a felhasználói jogosultságok Megrendelő igényei szerint történő kialakításáról. Ellát juk a központi iktatóba érkező ügyiratok digitalizálási feladatait. A Megrendelőnél üzemelő számítástechnikai rendszerek, berendezések folyamatos működtetéséhez szükséges segéd- és kellékanyagok beszerzéséhez szakmai segítséget nyújtunk. Megrendelő igényeinek megfelelően elvégezzük a Megrendelő használatában lévő számítógépes munkaállomások karbantartását, szervízelését, amennyiben az a Szolgáltató tulajdonát képezi. Ez vonatkozik a Megrendelő tulajdonát képező, a Szolgáltató számára üzemeltetésre átadott számítógépes munkaállomásokra is. Megrendelő igényeinek megfelelően közreműködünk a Szolgáltató tulajdonában lévő nyomtatók karbantartásában, szervízelésében, szakmai segítséget nyújtunk a nyomtatók fogyóeszköz ellátásában. A Megrendelő által bérelt nyomtatók, fénymásoló gépek, sokszorosító gépek, illetőleg többfunkciós készülékek meghibásodása esetén a hiba eredetének feltárásában, lehetőség szerinti elhárításában rész veszünk. Havi elszámolásokhoz adatokat biztosítunk, elvégezzük az új felhasználók regisztrálását a nyomtató rendszerébe. Biztosítjuk a hivatali telefonközpontok Megrendelő által üzemeltetett díjszámláló rendszerébe a gyűjtött adatok felmásolását, az új felhasználók regisztrálását. Oldal 7

11 2014.~VIÜZLETITERV Ellát juk 30 állami és önkormányzati tulajdonú intézményben a telekommunikációs rendszerek bérbeadását, telekommunikációs szolgáltatás nyújtását, eszközök rendszeres karbantartását, ügyeleti rendszer biztosítását. Elektronikus levelezési rendszert üzemeltetünk a Megrendelő és az általa fenntartott intézmények számára. Megrendelő számára elektronikus ügyfélszolgálati rendszer üzemeltetését végezzük. Ellát juk a Megrendelő elektronikus levelező rendszerének, internetes hálózatának biztosítását, zökkenőmentes, zavartalan működését. Biztosítjuk bérleti konstrukcióban a működéshez szoftvereket. szükséges számítógépeket, nyirhalo.hu web portált üzemeltetjük. nyitot.hu web portált üzemeltetjük. Ügyeleti időben és azon túl is felügyeljük és a Közgyűlések előtt minden alkalommal teszteljük a számítógépes szavazórendszer működését, elvégezzük a Közgyűlések hangonyagainak mentését, valamint a Krúdy, Váci és Bencs teremben a Megrendelő és külső partnerei által lebonyolításra ke r ülő rendezvények hangosítását, a projektorok beüzemelését, egyéb technikai igények teljesítését Közhasznú tevékenységek A Társaság főtevékenysége adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás, egyéb szoftverkiadás, számítógépes programozás, számítógép-üzemeltetés. Ezen tevékenységek végzéséből a Társaság jelentős teljesítményt produkál évről-évre. A bevételi forrásaink gerincét - a Nyíregyházi Polgármesteri Hivatallal közhasznú tevékenységek végzésére kötött - szolgáltatási szerződésből származó erőforrások, továbbá a Nyíregyházi Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött nyirhalo.hu weboldal üzemeltetéséből befolyó árbevétel jelenti Vállalkozási tevékenységek A Társaság vállalkozási tevékenységének jelentős része a számítógépes munkaállomások bérletének biztosítása, közvetített szolgáltatás formájában a Hivatal rendszerében. A másik fő forrása a vállalkozási tevékenységekből származó bevételeinknek a Magyar Telekom Nyrt-vel 2009-ben, intézményi alközpontok telepítésére, bérletére és karbantartására kötött szolgáltatási szerződés alapján, közvetített szolgáltatásként az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ részére, a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ részére, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére, a Lippai János Szakközépiskola részére, a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség részére, a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Középiskola részére biztosított tevékenységek árbevétele. Oldal 8

12 1.4. A ezés módszere A Társaság stabil működése, a piac stabilitása lehetővé teszi számunkra, hogya évi alapjául a gazdálkodás adatai szolgáltassanak alapot. Ennek értelmében a évi számok alapjául a év bázis adatai, korrigálva a 2013.december 31-i várható tény adatokkal szolgáltatnak alapot Humán erőforrás gazdálkodás Társaságunk igyekszik megőrizni a viszonylag kis létszám megtartása mellett hatékonyságát, eredményességét évhez képest l fő főállású programozó alkalmazottal bővült a Társaság állományi létszáma, viszont a külső programozói vállalkozási szerződés január 31. napjával megszűnt. A programok felügyeletét biztosító kolleganő gyed extra igénybevétele mellett, napi 8 órában végzi tevékenységét. A rendszerfelügyeletet továbbra is vállalkozói jogviszonyban látja el a már több éve megbízott betéti társaság. A Polgármesteri Hivatal felé végzett irattári digitalizálást közmunka program keretében 2014-ben is 4 fő foglalkoztatásával végezzük. II. Bevételi források alakulása 2.1. A közhasznú bevételek alakulása Közhasznú bevételi forrásaink: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2014. (11.21.) önkormányzati rendeletében meghatározott előirányzat alapján évre a Nyíregyháza Polgármesteri Hivatalával informatikai-számítástechnikai rendszer működtetésére megkötött szolgáltatási szerződés ellenértéke: 65 OOO E Ft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával a nyirhalo.hu üzemeltetésére kötött szolgáltatási szerződésben vállalt feladatok ellenértéke: 2400 E Ft Vállalkozási tevékenység bevételeinek alakulása a Magyar Telekom Nyrt-vel 2009-ben, intézményi alközpontok telepítésére, bérletére és karbantartására kötött szolgáltatási szerződés alapján, közvetített szolgáltatásként az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ részére, a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ részére, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére, a Lippai János Oldal 9

13 Szakközépiskola részére, a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség részére, a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Középiskola részére biztosított szolgáltatások várható árbevétele: 14 OOO E Ft. A vállalkozási tevékenységből származó bevételeink másik fő forrása a számítógépes munkaállomások bérletéből származik. Ennek jelentős része a Nyíregyházi Polgármesteri Hivatal rendszerében bérbe adott, egy kisebb hányada a Nyírtávhő Kft, a Nyírsuli Kft, és Város-Kép Kft-nek bérbe adott gépek bérletéből áll. Ezen szolgáltatást a Társaságunk közvetített szolgáltatásként végzi a megrendelők felé, melynek összege: E Ft. Egyéb piaci bevétel: 360 E Ft Egyéb bevételek évben egyéb bevételt nem teneztünk Pénzügyi műveletek bevételei A folyószámlánkat vezető pénzintézettől származó kamatbevételt teneztük: 30 E Ft értékben. III. Költségek, ráfordítások alakulása 3.1. Anyagköltség Társaságunk anyagköltségének összetevői az alábbiakban kerülnek részletes bemutatásra: A Társaság költség szerkezetében a teljes anyagköltség hányada elhanyagolható. A villamos energia felhasználás díja a teljes anyagköltségünk közel 50 %-a. Az energia felhasználást a Társaság üzemeltetésében álló, a mindennapi munka során használt nagy teljesítményű szenerek, számítógépek, nyomtatók, fénymásolók és klíma berendezések villamos energia igénye határozza meg. Az irodaszerek, tisztítószerek a Társaság működési feltételeit biztosítják Igénybe vett szolgáltatások Ez a költségnem tartalmazza a Társaságunk számára más vállalkozások által végzett szolgáltatások értékét. Az elmúlt években minden megkötött szerződésünket felülvizsgáltuk, a takarékos, hatékony gazdálkodás érdekében. Az igénybe vett szolgáltatások között egyik jelentős tétel a Nyíregyháza Polgármesteri Hivatalának fizetett iroda bérleti díj összege 3,5 M forint. Alvállalkozó végzi a Társaság számára a nyirhalo.hu weboldal üzemeltetését 2,04 M forint értékben. A számviteli könyvvizsgólói díj összege a évi Oldal 10

14 szinten került megezésre. Az igénybe vett szolgáltatások 38 %-0 az egyéb igénybevett szolgáltatások értéke: E Ft. Ezen a soron tartjuk nyilván a tűz és munkavédelmi szolgáltatás negyedéves díját, a rendszerfelügyeletet ellátó betéti társaságnak fizetett vállalkozói díjat, a év januárjában még vállalkozói jogviszonyban ellátott progromok felügyeleti díjat, az alvállalkozó által végzett rendszerfelügyelet díját és egyéb, a tevékenységünk ellátása során felmerült vállalkozók által végzett szolgáltatások ellenértékét Egyéb szolgáltatások Ebben a költségcsoportban szerepelnek a biztosítási díjak, a bankköltség, a banki forgalom után fizetendő tranzakciók díja, és a fizetendő hatósági díjak. A költség csoport 770 E Ft-os ezett értéke a költségszerkezeten belül szintén nem jelentős tétel Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség: A Társaság éves személyi jellegű ráfordításainak értéke: E Ft összegben szerepel ünkben. A bértömeg 34 %-kal magasabb az előző évinél. A bértömeg alakulását a munkavállalói létszám és az átlagkereset befolyásolja. A létszám 5 fő volt, míg évre 6 fővel számoltunk. A növekedés az egy fő gyedről visszatért kolléganőnk foglalkoztatásából adódik. A gyed extra mellett foglalkoztatott felsőfokú informatikai végzettséggel rendelkező, prograrnok felügyeletét ellátó munkatársunk bérköltségének fedezete az egyéb igénybevett szolgáltatások soron megtakarításként jelentkezik január végéig vállalkozói jogviszonyban látta el a Társaság számára ezt a feladatot egy szerződött egyéni vállalkozó. A kolleganő visszatérésével ezt a jogviszony t megszüntettük. Személyi jellegű ráfordítások, magában foglalja a betegszabadság, költségtérítések, reprezentáció, cafetéria összegét. A bérjárulékok összértéke a bérköltség változásával együtt mozog. A bérek és egyéb kifizetése k változásának megfelelő mértékű járuléknövekedést eztünk évben is Értékcsökkenési leírás Az értékcsökkenés ezésénél figyelembe vettük az előző évi eszközbeszerzések növekményét, illetve a évre ezett beszerzése k értékét. Itt szeretnénk megemlíteni, hogy a Getronics Kft-vel megkötött bérleti szerződés november végével lejár. Társaságunk az előző évek értékcsökkenésének fedezetét 100 %-ban megtakarította, az jelenleg a Társaság bankszámláján készpénz formájában rendelkezésre áll. Terveink szerint, ebből a megtakarított összegből a jövőben lehetőségünk nyílik a Oldal 11

15 Tulajdonossal együttműködve egy jelentősebb rendszerfejlesztésre, vagy esetlegesen a Hivatal informatikai rendszerének működtetéséhez saját számítógépek beszerzésére. Ez a döntés harmadik negyedévében további tulajdonosi egyeztetést és döntést igényel Közvetített szolgáltatások ellenértéke A közvetített szolgáltatások értéke ezett szinten 36 M Ft ráfordításnak felel meg, amely a továbbszámlázott gépbérleti díjak, illetve intézményi alközpont karbantartás díjainak értéke Egyéb ráfordítások A költségnek nem minősülő, de a Társaság számára ráfordítást jelentő tételek jelennek meg ebben a kategóriában. Itt mutatjuk ki a behajthatatlan követelések leírását, a követelések, készletek értékvesztését, az esetleges céltartalék képzés összegét, az adójellegű egyéb ráfordítások, késedelmi pótlék kamat összegét. A Társaságunk az iparűzési adó fizetési kötelezettség alól mentesül, mivel közhasznú besorolással rendelkezik, és az előző évi vállalkozói tevékenységből származó eredménye negatív volt. A évi behajthatatlan követelések várható értéke szintén nulla, céltartalék képzést szintén nem ezünk Pénzügyi műveletek ráfordításai A pénzügyi műveletek ráfordításai között a fizetett kamatok összegét tartjuk nyilván. Mint az a III. sz. mellékletből egyértelműen látható, ilyen ráfordítást, hasonlóan, a 201 L 2012, 2013 gazdasági évekhez ismét nem eztünk. A takarékos gazdálkodásunk, illetve a Megrendelőink fizetőképessége, és fizetési hajlandósága, beszélve itt elsősorban a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatáról, illetve Polgármesteri Hivataláról lehetővé teszi számunkra a hitelmentes működést Rendkívüli ráfordítás évre ilyen ráfordítást nem eztünk Az eredmény várható alakulása Az I. sz. mellékletben szereplő eredmény kimutatási bemutatja, hogya Társaság évi adózás előtti eredménye várhatóan 4277 E Ft, nyereség. A pozitív gazdasági körülmények továbbra is biztosítják, a Társaság számára a hatékony és költségkímélő gazdálkodást. Oldal 12

16 I. sz. melléklet EREDMÉNYKIMUTATÁS évi adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése várható tény 2014.évi I évi tény % I tény/2014. a B D I. Értékesítés nettó árbevétele ,36 91,57 81,50 II. Aktivált saját teljesítmények értéke O O 0,00 0,00 0,00 III. Egyéb bevételek O 99,98 0,00 0,00 III. sorból: visszaírt értékvesztés O O O 0,00 0,00 0,00 IV. Anyagjellegű ráfordítások ,95 48,50 44,52 V. Személyi jellegű ráfordítások ,90 109,45 124,51 VI. Értékcsökkenési leírás ,59 100,00 112,89 VII. Egyéb ráfordítások O ,00 0,00 1,39 VII. sorból: értékvesztés O O O 0,00 0,00 0,

17 Sor- A tétel megnevezése várható tény 2014.évi I évi tény % I tény/2014. A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (L±IL +IIL-IV.-V.-VI-VII) ,28 30,02 20,39 VIII Pénzügyi műveletek bevételei ,00 150,00 136,36 VIII. sorból: értékelési különbözet 0,00 0,00 0,00 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0,00 0,00 0,00 IX. sorból: értékelési különbözet 0,00 0,00 0,00 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) ,00 150,00 136,36 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY ,23 30,19 20,51 (±A±B.) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKíVÜLI EREDMÉNY (X.-XL) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) ,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,23 30,19 20,51, ~ - 14

18 II. sz. melléklet: Bevételi források bemutatása MEGNEVEZÉS 2012.ÉVI TERV ÉVI TERV VÁRHATÓ TÉNY ÉVI TERV /2013. / / / évi tény % tény / évi % ÉRTÉKESíTÉS NEnÓ ÁRBEVÉTELE ,89 111,62 91,57 112,36 81,50 Polg. Hivatal szolgáltatási Szerződés szerint vállalt átalánydíjas feladatok ellenértéke Polg.Hivatal bérleti szerződés szerint vállalt számítógép bérletek ellenértéke Önkormányzati Szolg. Szerződés szerint vállalt jogtiszta szoftverek vásárlása Intézményi telefon alközpont karbantartás (Magyar Telekom Nyrt.) önkormányzatés intézmények, iskolák. Önkormányzattal kötött szolgáltatási szerződés nyirhalo.hu üzemeltetés ellenértéke Számítástechnikai eszközök bérlete Sz-Sz-B. Megyei Kormányhivatal. egyéb önkormányzati cégek OOO 144,26 123,12 85,35 104, ,66 90,87 112,65 106,33 105,95, 6100 O O O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I ,34 115,97 106,06 95, O ,00 0,00 100,00 100,00 100,00 O O 0,00 0,00 0,00 73,20 0,00 i 15

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VEJL/238-2/2014. Ügyintéző

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez Tartalomjegyzék I. Általános kiegészítések... 2 I.1. A GIRO Zrt. azonosító adatai, a részvények száma

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. május 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető 9 3 toy/i

Részletesebben

- a Közgyűléshez. az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok 2008. évi üzleti tervének módosítására

- a Közgyűléshez. az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok 2008. évi üzleti tervének módosítására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI IRODA 441 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-524, (42) 524-54; Fax: (42) 524-541 E-mail: nyhvagyo@nyirhalo.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Miskolc, Szondi György út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Miskolc, 2014. május05. Devecz Miklós vezérigazgató

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

Dl Kovács Ferenc polgármester

Dl Kovács Ferenc polgármester NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NY[REGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: GAZD/63-1/201S. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

Üzleti Terv 2013. Nyíregyházi Ipari Park Kft. 2013. NyíREGYHÁZI IPARI PARK KFT. lj?, ~ 2013. május 06. Hagymasl Gyula. ügyvezető

Üzleti Terv 2013. Nyíregyházi Ipari Park Kft. 2013. NyíREGYHÁZI IPARI PARK KFT. lj?, ~ 2013. május 06. Hagymasl Gyula. ügyvezető UZLETI 00 TERV 2013. NyíREGYHÁZI IPARI PARK KFT. lj?, ~ 2013. május 06. Hagymasl Gyula ügyvezető 1 Bevezető A Nyíregyházi Ipari Park 1997-es indulása óta eltelt 13 év alatt komoly fejlődést produkálva,

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008.

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. Gyöngy-Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV) Budapest, 2009.

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK

2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ÁBRÁND-TEXTIL Kft. Sátoraljaújhely./2013. Az ÁBRÁND-TEXTIL Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Sátoraljaújhely, 2013. január 21. Kocsi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés 1 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Üzleti jelentés 3-16. oldal II. Éves beszámoló számszerű adatai 17-21. oldal 2011. és 2012. éves mérlegadatok 2011. és 2012. éves eredménykimutatás o forgalmi költség eljárással

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

2 / 24 I. A vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzetének bemutatása A kft. vagyoni helyzetére, pénzügyi likviditási helyzetére valamint a jövedelmezőségére vonatkozó átfogó elemzést az 5. számú táblázat mutatószámai

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013. április 30. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE 5 4 jzökb BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. március 6. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2013.május 27. Pajorné Hajba Csilla ügyvezető

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kiterjesztése (KKIR2) című kiemelt projekt támogatásához

Részletesebben

G y o m a s z o l g I p a r i P a r k K f t. 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 T/fax: 66/386-269 E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu

G y o m a s z o l g I p a r i P a r k K f t. 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 T/fax: 66/386-269 E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu G y o m a s z o l g I p a r i P a r k K f t. 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 T/fax: 66/386-269 E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu Üzleti jelenés a 2007 évi éves beszámolóhoz A Gyomaszolg 1991. december

Részletesebben