NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT ÉVI BESZÁMOLÓ ÉVI BESZÁMOLÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI BESZÁMOLÓ 2014. ÉVI BESZÁMOLÓ"

Átírás

1 NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT ÉVI BESZÁMOLÓ NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT ÉVI BESZÁMOLÓ 1

2

3 NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT ÉVI BESZÁMOLÓ Tartalomjegyzék: I. Gazdálkodás 1.1. Gazdálkodási körülmények, vállalt feladatok 1.2. A beszámolás módszere 1.3. Humán erőforrás gazdálkodás II. A bevételi források alakulása 2.1. Az értékesítés árbevételének alakulása 2.2. Egyéb bevételek 2.4. Pénzügyi műveletek bevételei III. Költségek, ráfordítások alakulása 3.1. Anyagköltség 3.2. Igénybe vett szolgáltatások 3.3 Egyéb szolgáltatások 3.4. Személyi jellegű ráfordítások 3.5. Amortizáció 3.6. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 3.7. Egyéb ráfordítások 3.8. Pénzügyi műveletek ráfordításai 3.9. Rendkívüli ráfordítás Az eredmény alakulása I. sz. melléklet: Bevételi források bemutatása II. sz. melléklet: Költségek ráfordítások részletes bemutatása III. sz. melléklet: Mérleg és eredmény kimutatás IV. sz. melléklet: Kiegészítő melléklet V. sz. melléklet: Elemzések VI. sz. melléklet: Főbb beruházásaink 3

4 NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT ÉVI BESZÁMOLÓ I. Gazdálkodás Gazdálkodási körülmények vállalt feladatok A NYÍRINFO Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város 100 %-os önkormányzati tulajdonban álló társasága. Az előző évekhez hasonlóan, a társaság gazdasági körülményei stabilak, a Polgármesteri Hivatal illetve az Önkormányzat kiegyensúlyozott gazdálkodása, a folyamatos, és pontos fizetőképesség biztosítja az eredményes működés minden feltételét a Társaság számára es gazdasági évben elláttuk szolgáltatási, és bérleti szerződés alapján a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, illetve Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata számára az alábbiakban felsorolt feladatokat, mely feladatok elvégzésével biztosítottuk a Hivatal és az Önkormányzat informatikai rendszereinek zavartalan működését. Vállalt feladataink: - A Polgármesteri Hivatal informatikai, illetőleg számítástechnikai feladatainak kiszolgálása. - Biztosítjuk a folyamatos, 0-24 óráig terjedő szolgáltatási idő alatt a Megrendelő által üzemeltetett felhasználói helyeken a folyamatos, megszakítás nélküli szolgáltatás lehetőségét. - A Megrendelő információs rendszere zavartalan működése érdekében a munkarendnek megfelelően ügyeletet tartunk óráig. - Ellátjuk a hiba jegykezelő rendszer üzemeltetetését és felügyeletét. - A felhasználók által az Informatikai Biztonsági Szabályzatban foglaltak szerint jelzett számítástechnikai hibák elhárítását egy órán belül megkezdjük, a hiba elhárításáról a lehető legrövidebb időn belül gondoskodunk. - A Társaság által írt, illetőleg fejlesztett, a Megrendelőnél üzemelő programrendszerek üzembe helyezéséről, üzemeltetéséről és betanításáról gondoskodunk. Az esetleges jogszabályváltozások miatti átalakításokat végrehajtjuk, továbbá biztosítjuk azok folyamatos karbantartását. - A Társaság által írt, illetőleg fejlesztett programokhoz kapcsolódó adatbázisokat felügyeljük és karbantartjuk, a felhasználók írásos kérésének megfelelő legyűjtéseket, statisztikákat elkészítjük. A selejtezéshez kapcsolódó feladatokat elvégezzük, valamint a felmerülő adatbázis hibák elhárítását haladéktalanul megkezdjük, a hiba elhárításáról a lehető legrövidebb időn belül gondoskodunk. - Az általunk írt, illetőleg fejlesztett programokban az előre ütemezett beosztásnak megfelelően az évváltásokat lebonyolítjuk, mely magában foglalja az adatbázisok karbantartásán túl a szükséges új programverziók elkészítését is. Programok: 1. Közterület-felügyelet nyilvántartó program 2. Központi iktató program (legyűjtések, statisztikák) 4

5 NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT ÉVI BESZÁMOLÓ 3. Központi iktató program előzmény keresés 4. Adó iktató program (legyűjtések, statisztikák) 5. Automatikus ADÓ iktató program (legyűjtések, statisztikák) 6. Adó iktató előzménykereső program 7. Szabálysértés iktató program 8. Bérnyilvántartás 9. Ifjúsági hitelek nyilvántartása 10. Bérlakás értékesítés nyilvántartása 11. Megelőlegezett gyermektartás nyilvántartása 12. Telephely engedélyek nyilvántartása 13. Üzletek nyilvántartása 14. Ingatlanközvetítők nyilvántartása 15. Járműköltség nyilvántartás 16. APEH kereső program 17. Postakönyv program (lekérdezés, módosítás) 18. Szálláshelyek nyilvántartása 19. Rendezvények nyilvántartása 20. Szerződések nyilvántartása 21. Adó-érték bizonyítványok nyilvántartása 22. Üzletkereső 23. Szálláshely kereső 24. Telephely kereső 25. Rendezvény kereső 26. SZOCIR program (lekérdezés) - A Megrendelő igényeinek megfelelően az informatikai rendszer (hardver, szoftver együttesen) fejlesztéséhez szükséges új beruházásokat megtervezzük, úgy a szükséges hardver, mint a szükséges szoftver tekintetében, szakmai tanácsokkal segítjük a Megrendelő beruházásait. - Az egyéb programfejlesztők által készített és a Megrendelőnél üzemszerűen használatban lévő programtermékek esetében az üzemeltetésben felmerülő problémákat megoldjuk, az üzemelés zavartalanságát biztosítjuk, a hiba elhárítását egy órán belül megkezdjük, a hiba elhárításáról a lehető legrövidebb időn belül gondoskodunk. - A nap 24 órájában a kialakított számítóközpont és ennek keretében a számítógépek és nyomtatók, valamint a szerverek közötti adatkapcsolatot biztosító, összesen mintegy 9 km hosszú, optikai gerincvonalakra épülő helyi számítógépes LAN adatátviteli hálózatokat, nagy teljesítményű hálózati szervereket biztosítjuk: Tűzfalak: Cisco ASA 5520 (Szerverszoba) pfsense (Közter) Fizikai szerverek: Dell R720 szerver - VmWare Host 5

6 NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT ÉVI BESZÁMOLÓ Dell R720 szerver - VmWare Host Dell R320 szerver - VmWare Host Dell T110 szerver - Linux teszt szerver Dell T110 szerver - Linux HP Proliant - Epeng kiszolgáló Közter - File és iktató szerver Thecus NAS - Biztonsági mentések, iscsi Virtuális szerverek: Adoiktato gateway szerver - Irma és önkadó összekötéséhez Befesz szerver - Befesz, Tatigaz zártkörnyezetű futtatásához E-Kata szerver - E-kata, kataszter web és levelező szerver - Weblap és levelezés spamszűrővel Gvop432 e-adó szerver - Webadó alkalmazásszerver Idm - Identitásmanagement szerver Nagios - Riasztási rendszer szerver Nyirhalo - Web szerver Nyitot - Nyitöt iktató szerver OpenNMS - Monitoring és riasztási rendszer Konica - Szkenneléshez file szerver Proxy - DNS és tartalomszűrő szerver Scan - Ikatatási file szerver Syslog-NG - Log management szerver Varoshaza - File, DNS és domain szerver vcenter Op - Vmware Management szerver vcenter vsphere - Vmware Management szerver Zajtérkép - Web és térinformatikai szerver W7 - Mentési management szerver - Adatátviteli rendszerek üzemeltetéséről, felügyeletéről, zavartalan működésének biztosítása érdekében a karbantartások és biztonsági mentések rendszeres elvégzéséről gondoskodtunk. - Megrendelő kérésére informatikai, számítástechnikai ügyekben a tőlünk elvárható, a rendszer működéséhez, fejlesztéséhez és más hasonló ügyek megalapozott eldöntéséhez a szükséges segítséget megadjuk, a szakmai tanácsadásban közreműködünk. - A jogszabályi előírásoknak megfelelően az adatvédelmi- és az adótitokra vonatkozó szabályokat, előírásokat érvényesítjük. Ennek körében különös gondot fordítunk az adatok hozzáférhetősége tekintetében a belső szabályozásnak történő megfelelőség biztosítására. - A Megrendelő Informatika- és Adatvédelmi Szabályzatának szükség szerinti aktualizálásában, módosításában, vagy új szabályzatok megalkotásában a szükség szerint közreműködünk. 6

7 NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT ÉVI BESZÁMOLÓ - Az adatvédelmet biztosítjuk oly módon is, hogy a Megrendelő által számítógépes hálózaton tárolt információkat harmadik személy részére kizárólag a Megrendelő engedélyével bocsátjuk rendelkezésre. - Gondoskodunk a felhasználói jogosultságok Megrendelő igényei szerint történő kialakításáról. - Ellátjuk a központi iktatóba érkező ügyiratok digitalizálási feladatait. - A Megrendelőnél üzemelő számítástechnikai rendszerek, berendezések folyamatos működtetéséhez szükséges segéd- és kellékanyagok beszerzéséhez szakmai segítséget nyújtunk. - Megrendelő igényeinek megfelelően elvégezzük a Megrendelő használatában lévő számítógépes munkaállomások karbantartását, szervízelését, amennyiben az a Szolgáltató tulajdonát képezi. Ez vonatkozik a Megrendelő tulajdonát képező, a Szolgáltató számára üzemeltetésre átadott számítógépes munkaállomásokra is. - Megrendelő igényeinek megfelelően közreműködünk a Szolgáltató tulajdonában lévő nyomtatók karbantartásában, szervízelésében, szakmai segítséget nyújtunk a nyomtatók fogyóeszköz ellátásában. - A Megrendelő által bérelt nyomtatók, fénymásoló gépek, sokszorosító gépek, illetőleg többfunkciós készülékek meghibásodása esetén a hiba eredetének feltárásában, lehetőség szerinti elhárításában rész veszünk. Havi elszámolásokhoz adatokat biztosítunk, elvégezzük az új felhasználók regisztrálását a nyomtató rendszerébe. - Biztosítjuk a hivatali telefonközpontok Megrendelő által üzemeltetett díjszámláló rendszerébe a gyűjtött adatok felmásolását, az új felhasználók regisztrálását. - Ellátjuk 30 állami és önkormányzati tulajdonú intézményben a telekommunikációs rendszerek bérbeadását, telekommunikációs szolgáltatás nyújtását, eszközök rendszeres karbantartását, ügyeleti rendszer biztosítását. - Elektronikus levelezési rendszert üzemeltetünk a Megrendelő és az általa fenntartott intézmények számára. - Megrendelő számára elektronikus ügyfélszolgálati rendszer üzemeltetését végezzük. Ellátjuk a Megrendelő elektronikus levelező rendszerének, internetes hálózatának biztosítását, zökkenőmentes, zavartalan működését. - Biztosítjuk bérleti konstrukcióban a működéshez szükséges számítógépeket, szoftvereket. - nyirhalo.hu web portált üzemeltetjük, valamint a törvény által kötelezően megjelenítendő és egyéb (Közgyűlési, Bizottsági) anyagok feldolgozását és azok honlapon való megjelenését ellátjuk. A honlapon adattárszerűen, előre meghatározott kiválasztási, elrendezési és szerkesztési elvek szerinti hozzáférést biztosítjuk. - nyitot.hu web portált üzemeltetjük. 7

8 NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT ÉVI BESZÁMOLÓ - Ügyeleti időben és azon túl is felügyeljük és a Közgyűlések előtt minden alkalommal teszteljük a számítógépes szavazórendszer működését, elvégezzük a Közgyűlések hanganyagainak mentését, valamint a Krúdy, Váci és Bencs teremben a Megrendelő és külső partnerei által lebonyolításra kerülő rendezvények hangosítását, a projektorok beüzemelését, egyéb technikai igények teljesítését. Jelentős változás a Társaság életében, hogy évtől elvesztettük a közhasznú minősítésünket. A közhasznúsági fokozat elvesztése a társaság gazdálkodására semmilyen kedvezőtlen hatással nem bírt. A beszámolási kötelezettségünket, annyiban befolyásolja, hogy 2014.évtől nincsenek közhasznú bevételeink, így közhasznúsági beszámoló készítésére sem vagyunk kötelezettek. A Társaság bevételeit, és ráfordításait, az összköltség eljárással készült eredménykimutatás részletezettségében kívánjuk bemutatni ben végzett tevékenységeink A Társaság főtevékenysége adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás, egyéb szoftverkiadás, számítógépes programozás, számítógép-üzemeltetés. Ezen tevékenységek végzéséből a Társaság jelentős teljesítményt produkál évről-évre. A bevételi forrásaink gerincét - a Nyíregyházi Polgármesteri Hivatallal közhasznú tevékenységek végzésére kötött szolgáltatási szerződésből származó erőforrások, továbbá a Nyíregyházi Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött nyirhalo.hu weboldal üzemeltetéséből befolyó árbevétel jelenti. A Társaság végzett tevékenységének másik jelentős része a számítógépes munkaállomások bérletének biztosítása, közvetített szolgáltatás formájában a Hivatal rendszerében. A hivatal rendszerében felszabadult bérelt gépek egy részét, a Nyírtávhő Kft. részére adtuk bérbe. A másik fő tevékenységünk a Magyar Telekom Nyrt-vel 2009-ben, intézményi alközpontok telepítésére, bérletére és karbantartására kötött szolgáltatási szerződés alapján, közvetített szolgáltatásként az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ részére, a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ részére, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére, a Lippai János Szakközépiskola részére, a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség részére, a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Középiskola részére biztosított tevékenységek. A NYÍRVV Nonprofit Kft részére biztosítottuk a megrendelt eb nyilvántartás folyamatos karbantartását, frissítését. Saját informatikai eszközöket adtunk bérbe a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft-nek A beszámolás módszere A Társaság elfogadott üzleti terve alapján, a évi beszámoló adatait a évi terv adatokhoz viszonyítjuk. A közhasznú és a vállalkozási tevékenységeket már nem különítjük el a fentiekben említett okok miatt. A Vállalkozás bevételeit és ráfordításait a év üzleti terv pénzügyi táblái alapján kívánjuk bemutatni. A Társaság egyszerűsített éves beszámoló készítésére kötelezett, A típusú mérleggel, és A típusú, összköltség eljárással készült eredménykimutatással. 8

9 NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT ÉVI BESZÁMOLÓ 1.4. Humán erőforrás gazdálkodás Társaságunk továbbra is igyekszik megőrizni a év illetve az azt megelőző időszakhoz viszonyítva az alacsony dolgozói létszámát. A közel 9-15 fős - nevezett időszakhoz - viszonyított létszám megtakarítás mellett a vállalkozás sikeresen megőrizte hatékonyságát, eredményességét évhez képest 1 fő főállású programozó alkalmazottal bővült a Társaság állományi létszáma, viszont a külső programozói vállalkozási szerződés január 31. napjával megszűnt. A programok felügyeletét biztosító kolleganő gyed extra igénybevétele mellett, napi 8 órában végzi tevékenységét. A rendszerfelügyeletet, a nyirhalo.hu internetes honlap karbantartását, felügyeletét, továbbra is vállalkozói jogviszonyban látja el a már több éve megbízott betéti társaság. A Polgármesteri Hivatal felé végzett irattári digitalizálást közmunka program keretében 2014-ben is 4 fő foglalkoztatásával végeztük. II. Bevételi források alakulása 2.1. A bevételek alakulása Bevételi forrásaink: Értékesítés nettó árbevétele: E Ft, mely a E Ft-os tervhez képest 96,97 %-on teljesült. A tervhez képest az elmaradás oka elsődlegesen az egyéb piaci bevételek elmaradása. Az értékesítés nettó árbevételének részletes bemutatása: - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2014. (II.21.) önkormányzati rendeletében meghatározott előirányzat alapján évre a Nyíregyháza Polgármesteri Hivatalával informatikai-számítástechnikai rendszer működtetésére megkötött szolgáltatási szerződés ellenértéke: E Ft-ban teljesült szerződés szerint. - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával a nyirhalo.hu üzemeltetésére kötött szolgáltatási szerződésben vállalt feladatok ellenértéke: E Ft-ban realizálódott. - a Magyar Telekom Nyrt-vel 2009-ben, intézményi alközpontok telepítésére, bérletére és karbantartására kötött szolgáltatási szerződés alapján, közvetített szolgáltatásként az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ részére, a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ részére, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére, a Lippai János Szakközépiskola részére, a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség részére, a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Középiskola részére biztosított szolgáltatások árbevétele: E Ft. értékben teljesült. - A bevételeink másik fő forrása a számítógépes munkaállomások bérletéből származik. Ennek jelentős része a Nyíregyházi Polgármesteri Hivatal rendszerében bérbe adott, egy kisebb hányada a Nyírtávhő Kft, a Nyírsuli Kft, és Város-Kép Kft-nek bérbe adott gépek bérletéből áll. Ezen szolgáltatást a Társaságunk közvetített szolgáltatásként végzi a megrendelők felé, ezen a 9

10 NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT ÉVI BESZÁMOLÓ jogcímen bevételi forrásunk összege: E Ft a polgármesteri hivataltól, 937 E Ft egyéb említett gazdasági társaságoktól származik. - Szoftver karbantartás jogcímen, a NYÍRVV Nonprofit Kft felé teljesített eb nyilvántartással kapcsolatos szoftver karbantartás árbevétele 350 E Ft-ban realizálódott Egyéb bevételek évben egyéb bevételt nem terveztünk, ugyanakkor 48 E Ft egyéb bevétel került elszámolásra, mely kerekítési különbözetből származik Pénzügyi műveletek bevételei 2010-től jelentős pénzeszközre tett szert a Társaság, mely az évek óta fel nem használt értékcsökkenés fedezete. A pénzeszközeinket a folyószámlánkat vezető pénzintézetnél kamatozó betétben tartjuk, mely betétből származó tervezett 30 E Ft értékhez képest 434 E Ft-os kamatbevételre tettünk szert. A évi bevételeink összesen a tervezetthez képest 97,40 %-on teljesültek, mindösszesen e Ft értékben. III. Költségek, ráfordítások alakulása 3.1. Anyagköltség Társaságunk anyagköltségének összetevői az alábbiakban kerülnek részletes bemutatásra: A Társaság költség szerkezetében a teljes anyagköltség hányada elhanyagolható. A villamos energia felhasználás díja a teljes anyagköltségünk közel 50 %-a. Az energia felhasználást a Társaság üzemeltetésében álló, a mindennapi munka során használt nagy teljesítményű szerverek, számítógépek, nyomtatók, fénymásolók és klíma berendezések villamos energia igénye határozza meg. Az irodaszerek, tisztítószerek a Társaság működési feltételeit biztosítják. Az anyagköltség tervezett összege 1010 E Ft, a tény E Ft, a teljesülés százaléka 110,99 %. A túlteljesítés oka az egyéb anyagköltségen jelentkező tervhez képest történő túlköltés 203 E Ft értékben Igénybe vett szolgáltatások Ez a költségnem tartalmazza a Társaságunk számára más vállalkozások által végzett szolgáltatások értékét. Az elmúlt években minden megkötött szerződésünket felülvizsgáltuk, a takarékos, hatékony gazdálkodás érdekében. Az igénybe vett szolgáltatások között egyik jelentős tétel a Nyíregyháza Polgármesteri Hivatalának fizetett iroda bérleti díj összege E Ft forint összegben. Alvállalkozó végzi a Társaság számára a nyirhalo.hu weboldal üzemeltetését E Forint értékben. A számviteli könyvvizsgálói díj összege a évi szinten került megtervezésre évre, a teljesülés százaléka 100 %, E Ft értékben. Az egyéb igénybe vett szolgáltatások tervezett értéke: E Ft, ezzel szemben egy 4,48 %-os túlteljesítés jelentkezik. Ezen a soron tartjuk nyilván a tűz és munkavédelmi szolgáltatás negyedéves díját, a rendszerfelügyeletet ellátó betéti társaságnak fizetett vállalkozói 10

11 NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT ÉVI BESZÁMOLÓ díjat, a év januárjában még vállalkozói jogviszonyban ellátott programok felügyeleti díjat, az alvállalkozó által végzett rendszerfelügyelet díját és egyéb, a tevékenységünk ellátása során felmerült vállalkozók által végzett szolgáltatások ellenértékét. Az igénybe vett szolgáltatások a tervhez képest 84,31 %-on teljesültek. Jelentős megtakarítás keletkezett a javítás, karbantartás soron. A tervhez képest közel 84 %-os megtakarítást sikerült elérni Egyéb szolgáltatások Ebben a költségcsoportban szerepelnek a biztosítási díjak, a bankköltség, a banki forgalom után fizetendő tranzakciók díja, és a fizetendő hatósági díjak. A költségcsoport 770 E Ft-os tervezett értékéhez képest a tény E Ft, mely egy 35,58 %-os túlköltést mutat. Az egyéb szolgáltatások értéke a költségszerkezeten belül nem jelentős tétel, a 35,58 %-os túlköltés elsődleges oka a bankköltség növekedése Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség: A Társaság éves személyi jellegű ráfordításainak tervezett értéke: E Ft, ehhez viszonyítva a tény E Ft. A teljesülés százaléka 93,66 %. A megtakarítás oka, hogy egy kolleganőnk tartós táppénzre kényszerült. Végrehajtottuk a tervezett 5 %-os béremelést. A dolgozók részére 1 havi jutalom megfizetésére került sor, az üzleti tervben elfogadottak szerint. A tartós táppénz a 331 E Ft-os táppénz hozzájárulás megfizetésében is megmutatkozik. Személyi jellegű ráfordítások között került elszámolásra továbbá a betegszabadság, reprezentáció, cafetéria összege, a FEB tagok részére kifizetett tiszteletdíjak, a kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó. A bérjárulékok összértéke a bérköltség változásával együtt mozog. A bérek és egyéb kifizetések változásának megfelelő mértékű járuléknövekedést terveztünk évben is. A megtakarítás a bérmegtakarítás okán jelentkezik Értékcsökkenési leírás Az értékcsökkenés tervezésénél figyelembe vettük az előző évi eszközbeszerzések növekményét, illetve a évre tervezett beszerzések értékét, a tervezett E Ft-os értékkel szemben E Ft-ban realizálódott az amortizáció összege. (94,49 %) A kis értékű tárgyi eszközök beszerzésének terv szerinti egyösszegű értékcsökkenése a tervezett E Ft-os költséghez képest 56,53 %-on teljesült 848 E Ft-os összegben Közvetített szolgáltatások ellenértéke A Polgármesteri Hivatal rendszerében működő Dell számítógépes munkaállomásokat három éves határozott időtartamra megkötött bérleti szerződés alapján a Társaságunk számára a Getronics Kft. biztosított. A megkötött bérleti szerződés november 30. napjával megszűnt. A Polgármesteri Hivatal a gépeket nagyon kedvező áron megvásárolta a bérbeadó, Getronics Kft-től. A bérleti jogviszony a Hivatal és Társaságunk között november 30. napjával szintén megszűnt. A közvetített szolgáltatások között a E Ft-os tervezett összeggel szemben E Ft-os tényt realizáltunk. A másik jelentős tétel ezen a soron, a Magyar Telekom Nyrt-től vásárolt intézményi 11

12 NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT ÉVI BESZÁMOLÓ alközpont karbantartás értéke. A tervezett E Ft-os összeggel szemben a tény E Ft-os értékben teljesült. A Magyar Telekom Nyrt-vel 2009-ben létrejött szerződés március 31. napjával szűnt meg Egyéb ráfordítások A költségnek nem minősülő, de a Társaság számára ráfordítást jelentő tételek jelennek meg ebben a kategóriában. Itt mutatjuk ki a behajthatatlan követelések leírását, a követelések, készletek értékvesztését, az esetleges céltartalék képzés összegét, az adójellegű egyéb ráfordítások, késedelmi pótlék kamat összegét. Társaságunkat évtől iparűzési adó fizetési kötelezettség terheli, mivel közhasznú besorolásunkat, a közszolgáltatási szerződés hiánya okán elveszítettük. A évi iparűzési adó kötelezettségünk E Ft. A évi behajthatatlan követelések értéke nulla, céltartalék képzésre nem került sor. Az egyéb ráfordítások a tervezett 33 E Ft-os összeghez viszonyítva, a nem tervezett iparűzési adó kötelezettség miatt 4048,48 %-os teljesítést mutat Pénzügyi műveletek ráfordításai A pénzügyi műveletek ráfordításai között a fizetett kamatok összegét tartjuk nyilván. Mint az a II. sz. mellékletből egyértelműen látható, ilyen ráfordítást, hasonlóan, a 2011, 2012, 2013 gazdasági évekhez nem terveztünk. A takarékos gazdálkodásunk, illetve a Megrendelőink fizetőképessége, és fizetési hajlandósága, beszélve itt elsősorban a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatáról, illetve Polgármesteri Hivataláról továbbra is lehetővé teszi számunkra a hitelmentes működést Rendkívüli ráfordítás évre rendkívüli ráfordítás elszámolására nem került sor Az eredmény alakulása A III. mellékletben szereplő eredmény kimutatás bemutatja, hogy a Társaság a tervezett E Ft-os évi adózás előtti eredményéhez képest E Ft-os adózás előtti eredménnyel zárta a 2014-es gazdasági évet. A Társaság szerencsés piaci pozíciója (a Tulajdonos Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal általi megrendelések), a pozitív gazdasági körülmények továbbra is biztosították, a Társaság számára a hatékony és költségkímélő gazdálkodást, az eredményes évzárást. A mérleg szerinti eredmény 368 E Ft-os társasági adófizetési kötelezettség teljesítése után E Ft. 12

13 NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT ÉVI BESZÁMOLÓ I. SZÁMÚ MELLÉKLET NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT ÉVI BEVÉTELI FORRÁSOK BEMUTATÁSA MEGNEVEZÉS évi terv 2014.évi tény 2014 tény/ terv % ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE ,97% Polg. Hivatal szolgáltatási Szerződés szerint vállalt átalánydíjas feladatok ellenértéke Polg.Hivatal bérleti szerződés szerint vállalt számítógép bérletek ellenértéke Önkormányzati Szolg. Szerződés szerint vállalt jogtiszta szoftverek vásárlása Intézményi telefon alközpont karbantartás (Magyar Telekom Nyrt.) önkormányzat- és intézmények, iskolák. Önkormányzattal kötött szolgáltatási szerződés nyirhalo.hu üzemeltetés ellenértéke ,00% ,06% 0 0 0,00% ,82% ,00% Szoftver karbantartás ,00% Egyéb piaci bevételek, számítógépek, egyéb berendezések bérlete ,54% EGYÉB BEVÉTELEK ,00% Egyéb bevételek ,00% Pénzügyi műveletek bevételei ,67% Kamatbevételek ,67% Bevételek összesen ,40% 13

14 NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT ÉVI BESZÁMOLÓ II. SZÁMÚ MELLÉKLET NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT ÉVI KÖLTSÉGEK RÁFORDÍTÁSOK RÉSZLETES BEMUTATÁSA MEGNEVEZÉS évi terv 2014.évi tény tény/ terv % Anyagköltség ,99% Villamos energia díja ,00% Irodaszerek ,67% Tisztítószerek ,00% Vízdíj ,00% Egyéb anyagköltség ,33% Igénybe vett szolgáltatások ,31% Szállítási költség ,00% Iroda bérleti díj ,26% Távhődíj ,70% Javítás, karbantartás ,33% Szakkönyv, folyóirat ,00% Zajtérkép 0 0 0,00% Belföldi kiküldetési költség ,00% Posta, telefon költség ,60% nyirhalo.hu. üzemeltetés ,00% Zajtérkép nyilvánosság biztosítás 0 0 0,00% Számviteli, könyvvizsgálói díj ,00% Takarítás 0 0 0,00% Egyéb igénybevett szolgáltatás /rendszerfelügyelet /programfelügyelet/internet szolgáltatás polg.hivatal ,48% Vagyonvédelem ,00% Ügyvédi munkadíjak ,00% Egyéb szolgáltatások ,58% Bankköltség ,67% Biztosítási díj ,83% Hatósági díjak ,00%

15 NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT ÉVI BESZÁMOLÓ II. SZÁMÚ MELLÉKLET MEGNEVEZÉS évi terv 2014.évi tény 2014 tény/ terv % Személyi jellegű ráfordítások ,66% Alapbérek ,22% Betegszabadság ,00% Jutalom ,98% Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja ,00% ,00% Cafetéria ,08% Táppénz hozzájárulás ,00% Reprezentáció, szemüveg ,00% Bérjárulék, betegszabadság ,59% Értékcsökkenési leírás- amortizáció ,49% Terv szerinti értékcsökkenés ,23% Kis értékű tárgyi eszközök terv szerinti egyösszegű értékcsökkenése Közvetített szolgáltatások ellenértéke Getronics Kft-től bérelt számítógépek bérleti díja- közvetített szolgáltatás ellenértéke Magyar Telekom Nyrt-től vásárolt közvetített szolgáltatás intézményi alközpont karbantartás díja ,53% ,59% ,50% ,59% Egyéb ráfordítások ,48% Adójellegű egyéb ráfordítások ,00% Késedelmi pótlék, kamat 0 5 0,00% Behajthatatlan követelések 0 0 0,00% Egyéb ráfordítások ,00% Pénzügyi műveletek ráfordítása 0 0 0,00% Rendkívüli ráfordítások 0 0 0,00% Ráfordítások összesen ,61% 15

16

17 NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT ÉVI MÉRLEG 1000HUF Előző év Tárgyév 01. A. Befektetett eszközök ( sorok) I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III.Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök ( sorok) I. Készletek II. Követelések III.Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN ( sor) D. Saját tőke ( sorok) I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) III.Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII.Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek ( sorok) I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III.Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN ( sor)

18

19 Oldal: 1 Adószám: Cégjegyzék szám: Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással) Beszámolási időszak: január december HUF Előző év Tárgyév I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI- VII. sor) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B sor) X. Rendkívüli bevételek 0 0 XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor) 0 0

20 Oldal: 2 Adószám: Cégjegyzék szám: Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással) Beszámolási időszak: január december HUF Előző év Tárgyév E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D. sor) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII. sor) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 POLGÁRM ESTERE

TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 POLGÁRM ESTERE NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 POLGÁRM ESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY.../2014. Ügyintéző:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 23969973-2-05 Cégbíróság: B.A.Z. Megyei Cégbíróság Cégjegyzék szám: 05-09-024327 3515 Miskolc - Egyetemváros, Egyetem utca 2. 2013 Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013. január

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 11960245-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-685303 PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

2013. évi. kiegészítő melléklete

2013. évi. kiegészítő melléklete KÉBSZ Kft. Csanytelek Volentér János tér 2. Adószám: 11086583-2-06 Cégjegyzékszám: 06-09-002424 2013. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ kiegészítő melléklete Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

ELI-HU Nonprofit Kft. 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. 2013. január 1. 2013. december 31. P.h.

ELI-HU Nonprofit Kft. 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. 2013. január 1. 2013. december 31. P.h. Adószám: 22604255-2-06 Cégbíróság: Csongrád Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzék szám: 06-09-015211 ELI-HU Nonprofit Kft 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. Fordulónap: 2013. december

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012

Kiegészítő melléklet 2012 Adószám: 11108944-2-51 Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 2012 Fordulónap: 2012. december

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

-2- Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása Az Alapítvány tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzői, körülményei - az alábbiakban foglalható össze. Az Alapítvány

Részletesebben

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012.

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012. Adószám: 23395819-2-41 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963645 Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14 Kiegészítő melléklet 2012. Fordulónap: 2012.

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft

Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft ~ Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft 2012 évi beszámoló Készítette: GQjh1zló igazgató 1 Tartalom Vezetői összefoglaló Bevételek alakulása a tervhez képest Költségek alakulása a tervhez képest Közhasznú

Részletesebben

Adószám: 11088640-2-06 Cégbíróság: Cégjegyzék szám: Csongrád Megyei Bíróság Cégbírósága 06-09-002643 CSONGRÁD MEGYEI KEGYELETI KFT. 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 1. Kiegészítő melléklet 2013.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. 2014. december 3l.

Kiegészítő melléklet. 2014. december 3l. Adószám: 1 9 0 1 0 2 7 2 2 4 3 Fővárosi Bíróság nyilvántatási száma: 14. Bejegyző határozat száma: 12. Pk. 60 057/1997/4 Magyar Olimpiai Bizottság 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51. www.mob.hu Kiegészítő

Részletesebben

.",-, J~I~\ Telefon: 06-70/933-9838, Fax: 06-42/411-826

.,-, J~I~\ Telefon: 06-70/933-9838, Fax: 06-42/411-826 .",-, J~I~\ Telefon: 06-70/933-9838, Fax: 06-42/411-826 V~ aras TTel1 ~ 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9. r:--ij E-mail:info@nyiregyhazitv.hu --1" 1~_o_n~_of~it_K~ft_. A_ ~ do_ ám_ sz_ :l_ B7_ 96_ 64_7-_2.1_

Részletesebben

Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése

Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése a Társaság 2013.évi tevékenységéről Jóváhagyta a Társaság 2014. április

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Adószám: 18061488-1-42 Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Fordulónap: 2012. december 31. Beszámolási időszak: Budapest, 2013. 05.07. 2012. jan.

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Hajdúböszörmény, 2014 május 20. Készítette: Will Csaba igazgatóság

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Eredménykimutatás a kettős könyvvitelt vezető szervezetek részére

Eredménykimutatás a kettős könyvvitelt vezető szervezetek részére Adószám: 18148192-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 60.746/2010/2. 1025 Budapest, Kavics u. 10. Eredménykimutatás a kettős könyvvitelt vezető szervezetek részére Beszámolási időszak:

Részletesebben

PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolója

PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolója A PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolója Budapest, 2012. április 8. Juhász Márton ügyvezető igazgató

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

Tevékenységi zárómérleg

Tevékenységi zárómérleg MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 Tevékenységi zárómérleg 2015.01.09. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132 HAJDÚ RENT Kft 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-015132 KSH: 14354429-6820-113-09 ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő melléklet szerkesztő

Részletesebben