Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek. az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek. az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre"

Átírás

1 Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre fizető (kártyás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: augusztus 27-étől ÁSZF készítésének időpontja: KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT TELEFONSZÁMA: 1220 PANNON INFÓVONAL: ; HONLAP: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TELJES SZÖVEGE A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. BEMUTATÓTERMEIBEN ÉS INTERNETES HONLAPJÁN ( AZ ELŐFIZETŐK RENDELKEZÉSÉRE ÁLL. (AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE TARTALMAZZA A BEMUTATÓTERMEK ELÉRHETŐSÉGÉT, CÍMÉT, TELEFONSZÁMÁT ÉS NYITVA TARTÁSI RENDJÉT) ÁSZF TÖRZSSZÖVEG (ÜZLETSZABÁLYZAT) HIVATKOZOTT JOGSZABÁLYOK EHT évi C. törvény az elektronikus hírközlésről EFSZ. - 16/2003. (XII. 27.) IHM rendelet az elektronikus hírközlési előfizetői szerződésekre és azok megkötésére vonatkozó részletes szabályokról AKR /2003. (XII. 13.) Korm. rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól AVTV évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról SZH. 46/2004. (III. 18.) Korm. rendelet a számhordozhatóság szabályairól KRA. 17/2003.(XII. 27.) IHM rendelet a számhordozási központi referencia adatbázisról USZ /130

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. ALAPFOGALMAK A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME AZ ÁSZF CÉLJA, TÁRGYA, TERÜLETI ÉS SZEMÉLYI HATÁLYA AZ ELŐFIZETŐI JOGVISZONY Az előfizetői jogviszony keletkezése Az Előfizetői jogviszony keletkezése írásbeli előfizetői szerződéssel Az előfizetői jogviszony keletkezése ráutaló magatartással Az előfizetői jogviszony keletkezése szóbeli előfizetői szerződés megkötésével Az előfizetői jogviszony módosítása Az előfizetői jogviszony megszűnése, a Szolgáltatás szüneteltetése, a szolgáltatáshoz való hozzáférés korlátozása, a Szolgáltatás felfüggesztése Az előfizetői jogviszony megszűnése A Szolgáltatás szüneteltetése (Számlás előfizetés esetén) A Szolgáltatás szüneteltetése (Kártyás előfizetés esetén) A Szolgáltatáshoz való hozzáférés korlátozása AZ ELŐFIZETŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI Az Előfizető Jogai Az Előfizető kötelezettségei A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Szolgáltató jogai A Szolgáltató kötelezettségei A SZOLGÁLTATÁS HOZZÁFÉRHETŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA A SZOLGÁLTATÁS MEGFELEŐ MINŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA AZ ELŐFIZETŐI (SIM-) KÁRTYA BIZTOSÍTÁSA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŰKÖDTETÉSE TUDAKOZÓ SZOLGÁLAT MŰKÖDTETÉSE PANNON INFOVONAL ( ) PANNONLINE FOGYASZTÓI ÉRDEKVÉDELEM ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM EGYÜTTMŰKÖDÉS, TÁJÉKOZTATÁS INGYENES TÉTELES SZÁMLAMELLÉKLET/HÍVÁSRÉSZLETEZŐ (SZÁMLÁS ELŐFIZETÉS ESETÉN) A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE A SZÁMHORDOZÁS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI A Számhordozási eljáráshoz szükséges Előfizetői adatok A számhordozással kapcsolatos Előfizetői jogok és kötelezettségek A számhordozással kapcsolatos szolgáltatói jogok és kötelezettségek A számhordozás kezdeményezése, a számhordozási eljárás folyamata A Számhordozás kezdeményezése a Pannonnál, mint Átvevő szolgáltatónál Pannonhoz való hordozás érdekében A számhordozás kezdeményezése az átadó szolgáltatónál, Pannonhoz való hordozás érdekében A számhordozás kezdeményezése a Pannonnál, mint átadó szolgáltatónál Pannontól való hordozás érdekében A Számhordozás kezdeményezése az átvevő szolgáltatónál, A Pannontól való hordozás érdekében (a Pannon az átadó) A számhordozásra vonatkozó egyéb rendelkezések: REKLAMÁCIÓK ENGEDMÉNYEZÉS (VÁLTOZÁS AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS ALANYÁBAN) KÉSZÜLÉKEK LETILTÁSA KÖZVETÍTŐVÁLASZTÁS JOGVITÁK, VEGYES RENDELKEZÉSEK AZ ELŐFIZETŐI JOGVISZONY TÁRGYA A SZOLGÁLTATÁS A Szolgáltatás az Általános Szerződési Feltételek tárgya A Szolgáltató által biztosított személyi és tárgyi feltételek, szolgáltatási idő A Szolgáltatások leírása Alapszolgáltatások Kiegészítő szolgáltatások Szolgáltatások az Igénybevételi díjat előre és utólag fizető Előfizetőknek Szolgáltatások az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás) Előfizetőknek Szolgáltatások az Igénybevételi díjat előre fizető (kártyás) Előfizetőknek SZ MELLÉKLET: DÍJSZABÁS AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT UTÓLAG ÉS ELŐRE FIZETŐ ELFŐIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ SZ MELLÉKLET: ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT.- NÉL (ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ) I. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, A KEZELÉS CÉLJA ÉS JOGCÍME: II. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: III. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK ESETEI: IV. AZONOSÍTÓKIJELZÉS: V. A HÍVÁSRÉSZLETEZÉS ADATTARTALMA VI. TÁJÉKOZTATÓ A SZOLGÁLTATÁSSAL TOVÁBBÍTOTT KÜLDEMÉNYEK ÉS SZEMÉLYES ADATOK BIZTONSÁGÁRÓL ) A Szolgáltató és a GSM-technológia által nyújtott biztonság ) Külső cégek által nyújtott biztonság SZÁMÚ MELLÉKLET: A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. BEMUTATÓTERMEI USZ /130

3 4. SZ MELLÉKLET: AZÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSIFELTÉTELEK KIVONATA SZÁMÚ MELLÉKLET: MEGYEI FOGYASZTÓVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGEK SZ MELLÉKLET: A PANNON GSM ZRT. ÁLTAL, A KÖZCÉLÚ MOBIL RÁDIÓTELEFON SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ, ÁRALKALMAZÁSI FELTÉTELKÉNT VÁLLALT MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK SZÁMÚ MELLÉKLET: A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK USZ /130

4 1. ALAPFOGALMAK SZOLGÁLTATÓ A Pannon GSM Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 2040 Budaörs, Baross u. 165/2.), amely a hatályos magyar jogszabályok alapján jogosult a Szolgáltatás nyújtására, melyhez szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik. A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtását díj ellenében, a távközlésre vonatkozó jogszabályokban és a Magyar Köztársaság Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Miniszterével aláírt Koncessziós szerződésben foglalt jogosultságokkal és kötelezettségekkel végzi. SZOLGÁLTATÁS A 87/372/EEC Európa Tanácsi Irányelv és az ERC/DEC/(97)02 határozat által kijelölt frekvenciatartományban közcélú mobil rádiótelefon-szolgáltatás. Közcélú mobil rádiótelefon-szolgáltatás, melynek során e Szolgáltatás nagy térben mozgó bármely előfizetője nem helyhez kötött rádió-távközlő hálózat hálózati végpontján csatlakoztatott berendezésről indított hívással kommunikálhat egy másik hálózati végponttal. Az alapszolgáltatásokon belül megkülönböztethetők a távszolgáltatások (beszédszolgáltatás, segélykérő hívások, fakszimile átvitel, SMS mobilállomáson végződő ponttól pontig, SMS körözvényhívás) és a hordozó szolgáltatások (aszinkron duplex áramkör, egyéb) a GSM-ajánlások értelmében. ADATHÍVÁS ALAPÚ SZOLGÁLTATÁS Vonalkapcsolt adatátviteli technológián alapuló szolgáltatás, melynél az Előfizető a kapcsolat felépítésétől annak megszakításáig tartó időszakban köteles a Szolgáltató mindenkori Díjszabásában megadott percdíjat megfizetni. KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS A Szolgáltató és a Magyar Köztársaság Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztere között november 4-én létrejött, a módosításokkal és kiegészítésekkel október 7-én egységes szerkezetbe foglalt szerződés, amely alapján Szolgáltató jogosult közcélú GSM mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtani az abban meghatározott frekvenciatartományok használatával a Magyar Köztársaság teljes területén. ELŐFIZETŐ Az Előfizetői szerződés alapján a Szolgáltatást igénybe vevő természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet. Ráutaló magatartással történő szerződéskötés esetén, írásbeli szerződéskötésig a Szolgáltató a kártya mindenkori birtokosát tekinti Előfizetőnek. Szóbeli szerződéskötés esetén a szerződés érvényesítési határidejéig a Szolgáltató a kártya mindenkori birtokosát tekinti Előfizetőnek. EGYÉNI ELŐFIZETŐ Azon természetes személy előfizető, aki az Előfizetői szerződés megkötésekor úgy nyilatkozott, hogy gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívül veszi igénybe a Szolgáltatást. A Szolgáltató mindaddig vélelmezi, hogy az Előfizető Egyéni előfizetőként kívánja a Szolgáltatást igénybe venni, amíg személyesen az ügyfélszolgálaton nem nyilatkozik afelől, hogy a Szolgáltató Intézményi előfizetőként tartsa nyilván. A Nyilatkozat megtételére az Előfizető a szerződés létrejöttét követően bármikor jogosult ÜZLETI/INTÉZMÉNYI ELŐFIZETŐ Jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéb szervezetek; valamint azon természetes személy Előfizetők, akik az Előfizetői szerződés megkötésekor úgy nyilatkoztak, hogy gazdasági vagy szakmai tevékenységi körükben veszik igénybe a Szolgáltatást. ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Az Előfizető és a Szolgáltató között a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglalt feltételek szerint közcélú mobil rádiótelefon-szolgáltatás igénybevételére létrejövő szerződés, amely USZ /130

5 a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételeiből (továbbiakban ÁSZF) és az egyedi Előfizetői szerződésből áll. Amennyiben az Előfizetői jogviszony ráutaló magatartással, vagy szóbeli szerződéskötéssel keletkezik az Eht 129. (1) és (3) bekezdéseiben foglaltak szerint a jogviszony létrejöttekor a Felek nem kötnek írásbeli egyedi előfizetői szerződést, így az Előfizetőre kizárólag az ÁSZF-ben foglaltak az irányadóak. Az ÁSZF az Előfizető és a Szolgáltató közötti jogviszonyra vonatkozó alapvető rendelkezéseket, jogokat és kötelezettségeket tartalmazza. Az egyedi Előfizetői szerződés, pedig elsősorban az Előfizetőre vonatkozó, a szerződéskötéshez szükséges adatokat, hozzájárulásokat foglalja magában. Az ÁSZF mellékletei az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik. NEM MINŐSÜL ÚJ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK: - az áttérés számlás előfizetésről kártyás előfizetésre, - az áttérés kártyás előfizetésről számlás előfizetésre, - az előfizető személyének megváltoztatása (átírás), - a tarifacsomag váltás, - a szolgáltatás-váltás, - mobiltelefonszám cseréje, - SIM-kártya cseréje, illetve, az előfizetői szerződés egyéb módosítása. ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE SZÓBELI MEGÁLLAPODÁSSAL Az EHT 129. (1) bekezdése értelmében a felek az előfizetői szerződést szóban is megköthetik. A szóban kötött előfizetői szerződésekre az ÁSZF kártyás előfizetésekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, kivéve, ahol az ÁSZF másként rendelkezik, illetve a szövegkörnyezetből más következik. A szolgáltatás a Pannon GSM Távközlési Zrt. által forgalomba hozott, készülék nélküli SIMkártyás Pannon Praktikum, Pannon Happy, illetve djuice kártyás alapcsomagot jelenti, amely a Pannon GSM Távközlési Zrt. által nyújtott igénybevételi díjat előre fizető távközlési szolgáltatás igénybevételét teszi lehetővé március 25-étől a Szolgáltató a szóbeli megállapodással megköthető előfizetői szerződéssel megvásárolható termékek nevét egységesen Express elnevezéssel egészíti ki. RÁUTALÓ MAGATARTÁSSAL TÖRTÉNŐ SZERZŐDÉSKÖTÉS Az EHT 129. (1) bekezdése értelmében a felek az előfizetői szerződést ráutaló magatartással így különösen az előfizetői szolgáltatás igénybevételével is megköthetik. A ráutaló magatartással létrejött előfizetői szerződésekre az ÁSZF kártyás előfizetésekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, kivéve, ahol az ÁSZF másként rendelkezik, illetve a szövegkörnyezetből más következik. SZEMÉLYAZONOSÍTÓ OKMÁNY A Szolgáltató az Előfizetők, illetve az előfizetések ügyében eljárni jogosultak azonosítása céljából a következő okmányok valamelyikének bemutatását kéri: régi típusú személyi igazolvány vagy új típusú személyi igazolvány és lakcímkártya, vagy új típusú jogosítvány és lakcímkártya, vagy útlevél és lakcímkártya. SIM-KÁRTYA Az Előfizető hálózaton belüli azonosítását szolgáló adatokat, illetve a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges információkat tartalmazó kártya. A SIM-kártya, mely integrált áramkört tartalmaz, a Szolgáltató tulajdonát képezi azt követően is, hogy azt a Szolgáltató az Előfizetőnek használatra átadta. RÁDIÓTELEFON-KÉSZÜLÉK Olyan berendezés, mely SIM-kártyával együtt GSM-szolgáltatás igénybevételére alkalmas, a mindenkor hatályos jogszabályi követelményeknek megfelelő, valamint az ETSI GSMszabványaiban mobil végberendezésként (MT) definiálták, és e szabványoknak megfelel. USZ /130

6 BESUGÁRZÁSI TERÜLET Mindazon terület, ahol a Szolgáltatás igénybe vehető. E terület nagyságáról a szükség szerint megújított és nyilvánosságra hozott lefedettségi térkép ad felvilágosítást, mely tartalmazza a jelenlegi és a tervezett lefedettséget. RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI IDŐ A Rendelkezésre állási idő az az időtartam, amely alatt a Szolgáltató biztosítja az újbóli feltöltés lehetőségét, valamint ebből adódóan a szerződés meghosszabbításának jogát. UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) UMTS vezeték nélküli adatátviteli rendszer (univerzális vezeték nélküli mobiltávközlési szolgáltatás). Nagysebességű (2 Mbps), nagykiterjedésű kétirányú vezeték nélküli adatátvitelt szolgáló eljárás (WAN). DÍJSZABÁS Az ÁSZF melléklete, mely tartalmazza a Szolgáltatások ellenértékeként fizetendő hatósági árakat, a Szolgáltató által meghatározott árakat, a számlatartalom elemeit, az egyszeri, rendszeres díjakat, a díjazási időszakokat, kedvezményeket, díjfizetés nélküli szolgáltatásokat, valamint az egyéb, az árak alkalmazásával kapcsolatos további feltételeket. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Az ÁSZF melléklete, amely tájékoztatja az Előfizetőt adatai Szolgáltató általi kezelésének feltételeiről. IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ (TOVÁBBIAKBAN KÁRTYÁS) SZOLGÁLTATÁS A jelen ÁSZF feltételei szerint igénybe vehető előfizetői szolgáltatást az erre külön rendszeresített Előfizetői szerződés megkötésével veheti igénybe az Előfizető, kivéve a ráutaló magatartással létrejött, illetve szóban kötött előfizetések esetét, ugyanis ott nem történik írásos előfizetői szerződéskötés. Az Előfizetői szerződés az Igénybevételi díjat előre fizető szolgáltatás érvényességi idejére szóló határozott időre jön létre a kártyás díjszabás 1. pontjában foglalt rendelkezésekre tekintettel. ÚJ GENERÁCIÓS IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁS (TOVÁBBIAKBAN ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS) A jelen Üzletszabályzat feltételei szerint igénybe vehető előfizetői szolgáltatást az erre külön rendszeresített Előfizetői szerződés megkötésével veheti igénybe az Előfizető, A külön rendszeresített egyedi Előfizetői szerződés határozatlan időre jön létre. Az Új Generációs Kártyás Szolgáltatásra az ÁSZF kártyás szolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, kivéve, ahol az Előfizetői Szerződés (ideértve az egyedi Előfizetői Szerződés és az ÁSZF mellékleteit is) másként rendelkezik. IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁS AKTIVÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE Írásbeli szerződés esetén a szolgáltatást a megvásárlását követően egy éven belül aktiválni kell. Az aktiválás a SIM-kártyához tartozó egyenleg feltöltésével történik meg. Amennyiben az Előfizető egy éven belül nem aktiválja a Szolgáltatást, az Előfizetői szerződés érvényét veszti. Szóbeli szerződéskötés esetén az aktiválás ideje megegyezik a szerződéskötés időpontjával, az előfizetői jogviszony a díjmentesen hívható 171-es telefonszám felhívásával, a pontban meghatározott feltételek szerint, a megjelölt adatok megadásával jön létre. Express csomag megvásárlásakor az Előfizető a termék csomagolásán feltüntetett dátumtól számított 15 hónapon belül tud szóbeli előfizetői szerződést kötni és szolgáltatást aktiválni. Az adott időszak leteltét követően a szolgáltatás aktiválása nem lehetséges. A fenti rendelkezések nem vonatkoznak az Új Generációs Kártyás Szolgáltatásra. Az Új Generációs Kártyás Szolgáltatás esetén az Előfizetői Szerződés fennállása alatt, a Szolgáltató és az Előfizető külön megállapodása alapján az egyenlegfeltöltés havi rendszerességgel automatikusan a ciklus elején, előre történik. Az első feltöltés időpontja a szerződéskötés napja. A jogviszony határozatlan jellegéből adódóan az aktiválási határidő az Új Generációs Kártyás Szolgáltatásra nem alkalmazandó. USZ /130

7 IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁS ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE A Szolgáltatást az Előfizető az egyenlegfeltöltést követően a Díjszabásban megállapított érvényességi ideig használhatja. Az érvényességi idő azaz a szerződés időtartama azonos vagy hosszabb érvényességi idejű egyenlegfeltöltés esetén az újonnan felhasznált feltöltőkártya érvényességi idejére meghosszabbodik. Az igénybevételi díjat előre fizető szolgáltatás érvényességi idejéről részletesen jelen ÁSZF Törzsszöveg 4.1 pontja rendelkezik. A fenti rendelkezések nem vonatkoznak az Új Generációs Kártyás Szolgáltatásra. Az Új Generációs Kártyás Szolgáltatás határozatlan időre jön létre. Az Előfizetői Szerződés fennállása alatt a feltöltés havi rendszerességgel automatikusan előre történik. A ciklus alatt a havi fix feltöltésen kívül a kártyás szolgáltatásokra irányadó szabályok szerint lehet a kártyás egyenleget feltölteni, azzal, hogy az érvényességi időre vonatkozó szabályok nem kerülnek alkalmazásra. Az Új Generációs Kártyás Szolgáltatás aktiválásáról és érvényességéről az Üzletszabályzat pontja rendelkezik. A jogviszony határozatlan jellegéből adódóan érvényességi idő az Új Generációs Kártyás Szolgáltatásra nem alkalmazandó. Az Új Generációs Kártyás Szolgáltatás esetén kezdőegyenleg, kezdőcsomag, illetve csomag nincsen, így az azokra vonatkozó rendelkezések Új Generációs Kártyás Szolgáltatatás esetén nem alkalmazandóak. AUTOMATIKUS HAVIKERET (TOVÁBBIAKBAN: HAVIKERET) Új Generációs Kártyás Szolgáltatás esetén a Díjszabásban szereplő tarifacsomagokban meghatározott havi összeg, amely a Felek megállapodása alapján automatikusan a ciklus kezdőnapján feltöltésre kerül az Előfizető egyenlegére, és amelyet az Előfizető havonta köteles a Szolgáltató részére megfizetni. IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT UTÓLAG FIZETŐ (TOVÁBBIAKBAN SZÁMLÁS) SZOLGÁLTATÁS A jelen ÁSZF feltételei szerint igénybe vehető előfizetői szolgáltatást az erre külön rendszeresített Előfizetői szerződés megkötésével veheti igénybe az Előfizető. Az Előfizetői szerződés az Igénybevételi díjat utólag fizető szolgáltatás érvényességi idejére szóló határozatlan időre jön létre. KÁRTYÁS CIKLUS A kártyás ciklus azt az időszakot jelenti, amelyre a kártyás Előfizető az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott havidíjas kiegészítő szolgáltatást megrendelte és, amely idő alatt a havidíj fejében a szolgáltatás igénybe vehető. A ciklus kezdőnapja az Előfizető által megrendelt szolgáltatások megrendelési időpontja de nem szükségszerűen azonos azzal. A ciklus azon a napon jár le, amely számánál fogva a kezdőnapnak megfelel. Az Új Generációs Kártyás Szolgáltatás olyan kártyás szolgáltatás, ahol a Felek kifejezetten megállapodnak arról, hogy a Szolgáltató kényelmi szolgáltatásként az Előfizető helyett egy előre meghatározott összeget (havi keret) automatikusan előre feltölt az Előfizető egyenlegére. Új Generációs Kártyás Szolgáltatás esetén az Előfizető minden ciklusban rendszeresen fizeti a havi keretnek megfelelő összeget. Amennyiben az adott ciklusban ezen felül kívánja igénybe venni a szolgáltatást, akkor a kártyás szolgáltatásra vonatkozó szabályok szerint feltöltheti a kártyás egyenlegét. DÍJCSOMAG A Szolgáltatás ellenértékének megfizetéséhez a Szolgáltató úgynevezett díjcsomagokat biztosít az Előfizetők számára, amelyek az alábbi elemekből állnak: - egyszeri (csatlakozási) díjak; - rendszeres (havi előfizetési) díjak; - beszélgetési díjak és a hozzájuk kapcsolódó díjazási időszakok; - díjfizetési kedvezmények; - havidíj-mentesen igénybe vehető szolgáltatások. Az Előfizetőnek lehetősége van a Szolgáltató által felkínált díjcsomagok közötti váltásra. A díjcsomagok közötti váltás feltételeit a Szolgáltató mindenkor érvényes Díjszabása tartalmazza. USZ /130

8 EGYSZERI CSATLAKOZÁSI DÍJ A Szolgáltató hálózatába történő bekapcsolásért az Előfizető által egyszeri alkalommal fizetendő belépési díj, amely a szerződés megszűnése esetén sem kerül visszafizetésre az Előfizető részére. HAVI ELŐFIZETÉSI DÍJ 1. Számlás előfizetés esetén az Előfizető által havonta fizetendő díj az aktív alapszolgáltatásért (hívhatóság) és az egyes aktív kiegészítő szolgáltatások előfizetéséért, amely a Szolgáltató által havonta kerül kiszámlázásra. 2. Kártyás előfizetés esetén az Előfizető által havonta előre fizetendő díj az egyes kiegészítő szolgáltatásokért, amely az Előfizető egyenlegéből a kártyás ciklus első napján kerül levonásra. Amennyiben az Előfizető másképp nem rendelkezik, a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás következő kártyás ciklusra történő automatikus meghosszabbítására és a vonatkozó havi előfizetési díj automatikus levonására az Előfizető egyenlegéből. Amennyiben az Előfizető egy aktív havidíjas szolgáltatással rendelkezik, és a kártyás ciklus első napján nem áll rendelkezésére egyenlegén a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges havi előfizetési díj összege, úgy a szolgáltatás nyújtását a Szolgáltató automatikusan megszünteti. Amennyiben az Előfizető egy időben több aktív havidíjas szolgáltatással rendelkezik, és a kártyás ciklus első napján egyenlegén nem áll rendelkezésére ezen szolgáltatások igénybevételéhez szükséges havi előfizetési díj összege, úgy a havidíjak levonási sorrendje a szolgáltatások eredeti megrendelési sorrendjében történik, amennyiben az Előfizető ismét rendelkezik a szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges egyenleggel. 3. Új Generációs Kártyás Szolgáltatás esetén az Előfizetői Szerződésben meghatározottak szerint az Előfizető a feltöltött automatikus havi keret összegét tartozik megfizetni minden ciklusban. A havidíjas szolgáltatások díja, valamint egyes adminisztrációs és egyszeri díjak a kártyás szolgáltatásra irányadó szabályoktól eltérő módon nem a feltöltésekből kerülnek levonásra, hanem azok havidíjas szolgáltatás esetén lemondásig a havi kerettel egy időben, a havi kereten felül kerülnek kiszámlázásra. BESZÉLGETÉSI (IGÉNYBEVÉTELI) DÍJ Az azonos vagy különböző hálózatok Előfizetői közötti összeköttetés létrejöttétől annak megszűnéséig nyújtott beszéd- vagy adatátviteli szolgáltatásért, valamint a kiegészítő szolgáltatások igénybevételéért az Előfizető által fizetendő díj. EGYENLEGFELTÖLTÉS Az Igénybevételi díjat előre fizető szolgáltatást használó Előfizető az Igénybevételi díjat a Szolgáltatás igénybevétele előtt az 5.2. pontban leírt módokon egyenlíti ki. A Szolgáltató a Feltöltőkártya feltöltésének időpontjától számított legfeljebb 72 órán belül vállalja a Feltöltött összeg jóváírását az Előfizető egyenlegén. Új Generációs Kártyás Szolgáltatás esetén minden ciklus kezdőnapján feltöltésre kerül a havi keret. Amennyiben az Előfizető ezen az összegen felül kívánja igénybe venni a kártyás szolgáltatást, úgy a fenti szabályok szerint alakul a továbbiakban az egyenlegfeltöltés az Új Generációs Kártyás Szolgáltatások esetében is (a további feltöltésekre az Üzletszabályzat 5.2 pontja az irányadó). A havi keretre nem vonatkoznak a Díjszabásban rögzített Feltöltőkártya kedvezményekre vonatkozó rendelkezések. SZÁMLA KIÁLLÍTÁSA EGYENLEGFELTÖLTÉSRŐL Bármilyen módon (ATM automatán, Internetbankon és Telebankon keresztül, stb.) történő egyenlegfeltöltés esetén a Szolgáltató az adott Előfizetés Előfizetője nevére és címére állít ki számlát. PANNON FELTÖLTŐKÁRTYA ÉS FELHASZNÁLÁSNAK HATÁRIDEJE Az Emelt díjas szolgáltatást (EDSZ), az MMS tartalomszolgáltatást, az SMS tartalomszolgáltatást, a Mobil Tartalomszolgáltatást és az Intelligens hálózati szolgáltatásokat használó Előfizető az Igénybevételi díjat a Szolgáltatás igénybevétele előtt USZ /130

9 is kiegyenlítheti. Az Igénybevételi díj előre történő kiegyenlítése Pannon Feltöltőkártya felhasználásával történik. Kártyás előfizetés esetén a díj kiegyenlítése, amennyiben az ÁSZF másként nem rendelkezik, kizárólag előre történhet. A Feltöltőkártya felhasználásának módját leíró útmutató a kártya hátoldalán található. Amennyiben az Előfizető a Pannon Feltöltőkártyát a feltüntetett határidőn belül nem használja fel, a kártyára feltöltött egyenleg felhasználhatósága megszűnik (kivéve a kártyás Díjszabás 1. pontjában foglalt rendelkezések), és az a Szolgáltatótól nem követelhető vissza. A Kártyás és Új Generációs Kártyás Szolgáltatások esetén Mobil Vásárlás Szolgáltatás igénybevételére kizárólag jelen Üzletszabályzatban rögzített feltöltéssel vehető igénybe. A havi keret sem használható fel Mobil Vásárlásra. PANNON ATM FELTÖLTŐKÁRTYA Az ATM-automatákból vásárolt, bizonylatra nyomtatott Pannon Feltöltőkártya, amelynek a felhasználása a Pannon Feltöltőkártyával megegyezik. A Pannon ATM Feltöltőkártyához csatoltan kiadott nyugta ellenében a Pannon GSM Távközlési Zrt. a kártya értékesítését igazoló számla kiállítását vállalja a bemutatótermeiben. EMELT DÍJAS SZOLGÁLTATÁS (EDSZ), MMS TARTALOMSZOLGÁLTATÁS, SMS TARTALOMSZOLGÁLTATÁS, A MOBIL TARTALOMSZOLGÁLTATÁS, ÉS A MOBILVÁSÁRLÁS SZOLGÁLTATÁS ÉS AZ INTELLIGENS HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE Az Emelt díjas szolgáltatást, az MMS tartalomszolgáltatást, az SMS tartalomszolgáltatást, a Mobil Tartalomszolgáltatást, a MobilVásárlás szolgáltatást, és az Intelligens hálózati szolgáltatást az Előfizető az egyenlegfeltöltést, ill. a Hitelkeret Szolgáltató általi biztosítását követően az előfizetés megszűnéséig veheti igénybe. Amennyiben az Előfizetői szerződés megszűnésekor az előfizető nem jelzi szándékát, miszerint kéri a felhasználatlan Univerzális egyenlegének visszatérítését, úgy az utólag nem térítendő vissza. UNIVERZÁLIS EGYENLEG Univerzális egyenlegnek nevezzük a Szolgáltató által meghatározott ATM automatáknál online módon, Internetbankon és Telebankon, vagy belföldi kibocsátású, internetes vásárlásra alkalmas bankkártyával a PannOnline-on keresztül, valamint a Szolgáltató Bemutatótermeiben feltölthető egyenleget, amelyet számlás Előfizetők emelt díjas szolgáltatásokra, MMS Tartalomszolgáltatásra, SMS Tartalomszolgáltatásra, Intelligens hálózati szolgáltatásokra, MobilVásárlásra és WLAN szolgáltatásra, kártyás Előfizetők a tarifacsomagjuk által biztosított szolgáltatások (alap- és kiegészítő szolgáltatások) mellett emelt díjas szolgáltatásokra, MMS Tartalomszolgáltatásra, SMS Tartalomszolgáltatásra, Intelligens hálózati szolgáltatásokra, MobilVásárlás szolgáltatásra, illetve WLAN szolgáltatás igénybevételére használhatják fel. Az Univerzális egyenlegre történt feltöltések során a Feltöltőkártya-kedvezmények emelt díjas szolgáltatásokra, MMS Tartalomszolgáltatásra, SMS Tartalomszolgáltatásra, Intelligens hálózati szolgáltatásokra, MobilVásárlásra és WLAN szolgáltatásra nem használhatók fel. A számlás Előfizetők január 1-től kizárólag Univerzális egyenlegükre végezhetnek feltöltéseket. UNIVERZÁLIS EGYENLEG FELTÖLTÉSE A MobilVásárlás szolgáltatás számlás Előfizetők részére Univerzális egyenlegük és Hitelkeretük, míg kártyás Előfizetők részére Univerzális egyenlegük terhére vehető igénybe. Az Univerzális egyenleg feltöltése az Univerzális egyenleg feltöltésére alkalmas kuponokkal történik. Univerzális egyenleg feltöltésére alkalmas kuponnak nevezzük a Szolgáltató által meghatározott az ATM automatáknál online módon, Internetbankon és Telebankon keresztül, Belföldi kibocsátású, internetes vásárlásra alkalmas bankkártyával a PannOnline-on keresztül, USZ /130

10 valamint a Szolgáltató bemutatótermeiben (amennyiben az Előfizető nem kéri a helyszínen történő áfás számla kiállítását) végzett feltöltéseket január 1-jétől a számlás Előfizetők az Emeltdíjas szolgáltatásokat, MMS tartalomszolgáltatásokat, SMS Tartalomszolgáltatásokat, Alapdíjas Média SMS és MMS küldésére, valamint Intelligens hálózati szolgáltatásokat is kizárólag a fenti módokon, így ATM automatáknál online módon, Internetbankon és Telebankon, illetve belföldi kibocsátású, internetes vásárlásra alkalmas bankkártyával a PannOnline-on keresztül, valamint a Szolgáltató Bemutatótermeiben végzett feltöltések útján vehetik igénybe, míg a kártyás Előfizetők az egyéb feltöltési módokkal is igénybe vehetik az Emeltdíjas szolgáltatást, MMS tartalomszolgáltatást, SMS Tartalomszolgáltatást, Intelligens hálózati szolgáltatást. Szolgáltató, a számlás Előfizető által korábban, a fenti bekezdésben nem említett módon vásárolt kuponokat, január 1-jét követően december 31-ig bemutatótermeiben a számlás Előfizető Univerzális egyenlegére feltölti. Ezen határidőt követően továbbiakban erre nincsen lehetőség. Az Univerzális egyenleg feltöltésére alkalmas kuponok értéke, és érvényessége megegyezik a Pannon GSM Távközlési Zrt. Feltöltőkártyák értékével és érvényességével. Ha az Előfizető által felhasználható összeg elfogy az Univerzális egyenlegéről, akkor egy újabb univerzális feltöltésre alkalmas kuponnal töltheti fel azt. Az univerzális feltöltésre alkalmas kupon összege hozzáadódik a feltöltés előtti érvényes egyenleghez. Egymás után több univerzális feltöltésre alkalmas kuponnal is feltölthető az Univerzális egyenleg. A Pannon ATM Feltöltőkártya (azaz nem ATM automatáknál online feltöltésnek minősülő esetekben) nem számít Univerzális egyenleg feltöltésére alkalmas kuponnak, mivel a Pannon ATM Feltöltőkártya egy papíralapú Pannon Feltöltőkártya, amelynek a felhasználása a Pannon Feltöltőkártyával egyezik meg. A Pannon ATM Feltöltőkártyához csatoltan kiadott nyugta ellenében a Szolgáltató a kártya értékesítését igazoló számla kiállítását vállalja a bemutatótermeiben. HITELKERET A Szolgáltató által számlás Előfizetők részére biztosított hitelkeret, melynek összegéről a Szolgáltató mindenkor a honlapján ad tájékoztatást, kizárólag Emeltdíjas szolgáltatásokra, MMS tartalomszolgáltatásra, SMS Tartalomszolgáltatásra, Alapdíjas Média SMS-re és MMSre, Intelligens hálózati szolgáltatásokra és a Mobil Tartalomszolgáltatásra, illetve MobilVásárlás szolgáltatásra használható fel. MOBIL TARTALOMSZOLGÁLTATÁS A Szolgáltató jogosult az Előfizetővel a jogszabály, valamint az általános szerződési feltételek előírásainak megfelelően megkötött Előfizetői szerződés alapján, az abban rögzített módon az általa nyújtott távközlési szolgáltatással együtt saját nevében vásárolt árukat és szolgáltatásokat (változatlan formában) továbbértékesíteni és továbbszámlázni, valamint az ellenértéket az Előfizetővel szemben Univerzális egyenlege terhére érvényesíteni. A Mobil Tartalomszolgáltatás részletes leírását az Egyéb szolgáltatások fejezet tartalmazza. Az Alapdíjas Média SMS és MMS leírását a számlás Díjszabás , valamint a kártyás Díjszabás pontja tartalmazza. A Szolgáltató egyértelműen feltünteti az Előfizetői szerződésben az áru és szolgáltatás továbbértékesítésének lehetőségét és az általa kiállított számlán a továbbértékesítés tényét. MOBILVÁSÁRLÁS SZOLGÁLTATÁS A MobilVásárlás szolgáltatás keretében a Szolgáltató Előfizetői mobiltelefonjuk segítségével vásárolhatnak meg termékeket és vehetnek igénybe szolgáltatásokat. A Szolgáltató jogosult az Előfizetővel a jogszabály, valamint az Általános Szerződési Feltételek előírásainak megfelelően megkötött Előfizetői szerződés alapján, az abban rögzített módon az általa nyújtott távközlési szolgáltatással együtt saját nevében Kereskedőtől vásárolt USZ /130

11 árukat és szolgáltatásokat (változatlan formában) továbbértékesíteni és továbbszámlázni, valamint az ellenértéket a számlás Előfizetővel szemben hitelkerete vagy univerzális egyenlege, míg kártyás Előfizető esetén univerzális egyenlege terhére érvényesíteni. Kereskedő az a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló harmadik személy, akinek termékeit, szolgáltatásait az Előfizetők a MobilVásárlás szolgáltatás igénybevétele útján megvásárolják. A MobilVásárlás szolgáltatás részletes leírását az Egyéb szolgáltatások fejezet tartalmazza. SZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSA A Szolgáltatás korlátozása esetén a Szolgáltató az Előfizető által indított vagy az Előfizetőnél végződtetett hívásforgalmat szünetelteti. Bővebb rendelkezést a pont tartalmaz. SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSE A Szolgáltatás szünetelése esetén a Szolgáltató mind az Előfizető által indított, mind az Előfizetőnél végződtetett hívásforgalmat szünetelteti. Bővebb rendelkezést a 4.3.2, illetve a pontok tartalmaznak. MAGAS FORGALOM ÖSSZEGHATÁR Az ÁSZF Törzsszöveg pontjában meghatározott összeg (melybe a havidíjon kívül beletartozik a beszédcélú, illetve nem beszédcélú forgalom), melynek elérésekor az Előfizető szolgáltatása szüneteltetésre kerülhet. VÁNDORLÁSI (ROAMING) SZERZŐDÉS A Szolgáltató és a külföldi GSM-szolgáltató között létrejött olyan kétoldalú megállapodás, amely biztosítja a szerződő felek előfizetői számára a szolgáltatások kölcsönös igénybevételét a másik fél hálózatában, és amely szolgáltatás igénybevételének elszámolása a szolgáltatók között a Roaming szerződésben megállapodott feltételek szerint történik. Az Előfizető a vele Előfizetői szerződést kötött Szolgáltató Díjszabása szerint téríti meg az igénybe vett szolgáltatások díját. A Szolgáltató nem felelős a Roaming szolgáltató hibás teljesítéséért, valamint az ebből eredően az Előfizetőt ért károkért. ELŐFIZETŐI (GSM-) HÍVÓSZÁM Az Azonosítók Nemzeti Felosztási Tervébe illeszkedő telefonszám, ami az Előfizető elérhetőségét lehetővé teszi. SZÁMHORDOZHATÓSÁG: Az Előfizető számára fennálló lehetőség, amely biztosítja, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF feltételeinek megfelelően május 1-jét követően előfizetői hívószámát megtartva eredeti (átadó) mobilszolgáltatójával kötött Előfizetői szerződését megszüntetve, új (átvevő) mobilszolgáltatóval kössön Előfizetői szerződést. a. ÁTADÓ SZOLGÁLTATÓ: az az előfizetői hozzáférést nyújtó szolgáltató, amelynek előfizetője az előfizetői szerződés megszüntetését, illetve módosítását követően az előfizetői számát egy másik szolgáltatóhoz viszi át; b. ÁTVEVŐ SZOLGÁLTATÓ: az az előfizetői hozzáférést nyújtó Szolgáltató, amelynek jövőbeni Előfizetője az Előfizetői szerződés megkötésének keretében előfizetői számát egy másik szolgáltatótól hozza át; c. HORDOZOTT SZÁM: az Előfizetői szerződésben szereplő előfizetői szám, amelyet az Előfizető az átadó Szolgáltatótól az átvevő Szolgáltatóhoz való áttéréskor megtart; d. AKTÍV SZÁM: Azon Előfizetői hívószám, amely vonatkozásában az ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseknek megfelelően nem került sor a szolgáltatás korlátozására, illetve szüneteltetésére. e. KÖZPONTI REFERENCIA ADATBÁZIS: az a számhordozás érdekében létrehozott adatbázis, amely tartalmaz valamennyi hordozott számmal kapcsolatos hívásirányítási USZ /130

12 információt, amelyet az adatbázis működtetője a Szolgáltatók, valamint a jogszabály alapján erre jogosultak részére rendelkezésre bocsát; f. SZÁMÁTADÁSI IDŐABLAK: az a külön jogszabályban 1 meghatározott időpontban kezdődő, megadott hosszúságú időtartomány, amelyben az átadó szolgáltatóval kötött előfizetői szerződés alapján a hordozott számon nyújtott szolgáltatás az átadó szolgáltatónál megszűnik, és az átvevő szolgáltatóval megkötött új előfizetői szerződés alapján az átvevő szolgáltatónál megkezdődik. Ezen időtartam alatt a szolgáltatás részben vagy egészben szünetelhet; g. HORDOZÁST JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT: a mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó átadó szolgáltató által kiállított, a hordozni kívánt előfizetői számra vagy számokra vonatkozó, azok hordozását jóváhagyó nyilatkozat, mely kézhezvételtől számított 10 munkanapon belül használtató fel a számhordozási eljárásban az átvevő Szolgáltatónál (hordozást jóváhagyó nyilatkozat hatálya). MIT HOZZON MAGÁVAL? Az ÁSZF 7. melléklete, amely tartalmazza az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokról szóló tájékoztatást. INTERNET-TARIFACSOMAGOK A kizárólag GPRS alapú Internet-tarifacsomagok igénybevételével az előfizetőnek lehetősége van arra, hogy kapcsolódjon az internethez és így weboldalakat böngésszen, illetve üzeneteket olvasson. E tarifacsomagok az SMS-küldés és fogadás igénybevételének lehetőségét is magukba foglalják. Az Internet-tarifacsomagok nem alkalmasak normál hanghívások igénybevételére. AKTÍV SZÁM Azon előfizetői hívószám, amely vonatkozásában az ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseknek megfelelően nem került sor a szolgáltatás korlátozására, illetve szüneteltetésére. 2. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME A Pannon GSM Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Pest Megyei Cégbíróságon cégjegyzékszámon nyilvántartott zártkörű részvénytársaság. A székhely levelezési címe: 2040 Budaörs, Baross u. 165/2. Központi telefonszáma: Központi telefax száma: AZ ÁSZF CÉLJA, TÁRGYA, TERÜLETI ÉS SZEMÉLYI HATÁLYA AZ ÁSZF CÉLJA Az ÁSZF célja, hogy az elektronikus hírközlésről szóló törvény [2003. évi C. törvény (Eht.)], a távközlési Előfizetői szerződésekről szóló rendelet [16/2003. IHM rendelet] és az egyéb, a távközlési szolgáltatás teljesítésének és igénybevételének módját szabályozó jogszabályoknak megfelelően az Előfizetők számára hozzáférhető módon és közérthetően rögzítse a Szolgáltató általános szerződési feltételeit. AZ ÁSZF TÁRGYA Az Általános Szerződési Feltételek részletesen szabályozzák a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Előfizető között létrejövő szolgáltatási jogviszony általános feltételeit, a Szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, az Előfizető és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit és egyéb, a Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató 1 A számhordozási központi referencia adatbázisról szóló 17/2003. (XII. 27.) IHM rendelet USZ /130

13 tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések és a jogszabályoknak megfelelően közzétett nemzetközi szerződések és szabványok kötelező erejű feltételei külön kikötés nélkül is alkalmazandóak. AZ ÁSZF TERÜLETI HATÁLYA A Szolgáltató a Szolgáltatást kizárólag a Magyar Köztársaság területén nyújtja, a mindenkori Besugárzási területen. A Szolgáltató a Besugárzási területről az Előfizető kívánságára mindenkor tájékoztatást nyújt. A Szolgáltató kétoldalú nemzetközi szerződések (Vándorlási vagy Roaming szerződés) megkötésével biztosítja az Előfizetőnek külföldi rádiótelefon-szolgáltatók hálózatának igénybevételét is, a Szolgáltató mindenkor érvényes Díjszabásában rögzített és közzétett külön feltételek mellett. A Szolgáltató a külföldi hálózatok üzemeltetőivel kötött Roaming szerződések életbe lépéséről (vagy azok szüneteléséről) hirdetményeiben folyamatosan tájékoztatja az Előfizetőt. AZ ÁSZF SZEMÉLYI HATÁLYA A Szolgáltató az ÁSZF-et a Koncessziós szerződés rendelkezéseinek, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően adja ki és teszi közzé. A jelen ÁSZF (számlás és kártyás előfizetés esetén) hatálya kiterjed a Szolgáltatóra és a Szolgáltatóval a Szolgáltatás igénybe vételére előfizetői jogviszonyba kerülő valamennyi Előfizetőre. Az ÁSZF vonatkozik a hatályba lépése előtt létrejött Előfizetői szerződésekre is. A Szolgáltató közleményben, valamint ügyfélszolgálatán történő közzététellel tájékoztatja az Előfizetőt az ÁSZF hatályba lépéséről. Amennyiben az Előfizető a Szolgáltatást továbbra is igénybe veszi, a közleményben megjelölt időpontban az Általános Szerződési Feltételek a korábban létrejött Előfizetői szerződéseket kiegészítik vagy felváltják. 4. AZ ELŐFIZETŐI JOGVISZONY 4.1 AZ ELŐFIZETŐI JOGVISZONY KELETKEZÉSE AZ ELŐFIZETŐI JOGVISZONY KELETKEZÉSE ÍRÁSBELI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉSSEL Az Előfizetői szerződés alapján az Előfizetői hozzáférést nyújtó Szolgáltató, a Felek eltérő megállapodása hiányában az érvényes Előfizetői szerződés megkötésének időpontjától számított maximum 3 munkanapon belül vállalja a Szolgáltatás nyújtását az Előfizető részére és az Előfizető a hálózaton nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokat a szerződés időtartama alatt a szerződés feltételei szerint igénybe veheti. Az előfizetői jogviszony az Előfizetői szerződés Előfizető és Szolgáltató általi aláírásával, illetve a Szolgáltató mindenkor érvényes Díjszabásában meghatározott előre fizetendő díjak megfizetésével jön létre. A Szolgáltatót az Előfizetői szerződés létrejötténél megbízott viszonteladói is képviselhetik. Előfizetői szerződés írásban köthető meg a Szolgáltató bemutatótermeiben és viszonteladóinál. A Szolgáltató, illetve a viszonteladó köteles a szerződés megkötésével egyidejűleg az egyedi Előfizetői szerződést, az ÁSzF kivonatát, valamint az Előfizető kérése esetén az ÁSZF egy példányát az Előfizető rendelkezésére bocsátani. A szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok: Az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokról az ÁSZF 7. sz. melléklete rendelkezik, kivéve a számhordozási eljárást, amely esetben az azonosításhoz szükséges dokumentumokat az ÁSZF Törzsszöveg 8.1. pontja tartalmazza. Nem minősül új előfizetői szerződés megkötésének: - az áttérés számlás előfizetésről kártyás előfizetésre, - az áttérés kártyás előfizetésről számlás előfizetésre, - az előfizető személyének megváltoztatása (átírás), - a tarifacsomag-váltás, - a szolgáltatás-váltás, - mobiltelefonszám cseréje, USZ /130

14 - SIM-kártya cseréje, - az előfizetői szerződés egyéb módosítása. A szerződés megkötéséhez az alábbi előfizetői adatok szükségesek: a.) magánszemélyek esetén: - név, leánykori név; - születési hely, idő; - anyja leánykori neve; - személyi igazolvány száma/útlevél száma/jogosítvány száma és lakcímkártya száma; - állampolgárság; - állandó lakóhely/külföldi Előfizető esetén tartózkodási hely; - egyéb azonosító okmány száma értékesítési akciótól függően, - korlátozottan cselekvőképes személy esetén törvényes képviselő adatai. b.) cégek, egyéb szervezetek, egyéni vállalkozók 2 esetén: - cég/egyéb szervezet/egyéni vállalkozó neve, - cégjegyzékszám, nyilvántartási szám, vállalkozói igazolvány száma, - bankszámlaszám, adószám, - székhely. Az Előfizetői szerződés megkötésekor a természetes személy Előfizetőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a Szolgáltatást Egyéni előfizetőként vagy Üzleti/intézményi előfizetőként kívánja igénybe venni. A természetes személy Előfizetők ezen nyilatkozatukat a Szolgáltató bemutatótermeiben, illetve ügyfélszolgálatain nyomtatvány kitöltésével bármikor díjmentesen módosíthatják, illetve visszavonhatják. Kártyás előfizetés esetén: Az Előfizetői szerződés érvényességi idejére szóló határozott időre (1 év, 90 nap, 30 nap) jön létre. Amennyiben nem történik egyenlegfeltöltés, a határozott idő lejártával az Előfizetői szerződés megszűnik. A határozott idő azonos, vagy hosszabb érvényességű egyenlegfeltöltéskor meghosszabbodik az újonnan felhasznált feltöltőkártya érvényességi idejére. Rövidebb érvényességű feltöltés esetén a szerződés változatlan tartammal marad fenn. Egyenlegfeltöltésre Feltöltőkártyák segítségével van lehetőség. 1. A Feltöltőkártyák érvényességi ideje (felhasználhatósága) A Feltöltőkártyák feltöltéstől számított felhasználhatósága függ a Feltöltőkártyák értékétől az alábbiak szerint: o 900 Ft értékű Feltöltőkártya érvényességi ideje 30 nap o 1800 Ft értékű Feltöltőkártya érvényességi ideje 90 nap o 3600; 7200; Ft értékű Feltöltőkártya érvényességi ideje 1 év 2. A Szolgáltató hozzájárul, hogy amennyiben az Előfizető a kártyás előfizetői szerződés megszűnését követően a rendelkezésre állási időn belül ismét feltölti az egyenlegét, akkor ráutaló magatartással a korábbi előfizetői szerződés a megszűnésre visszamenőleges hatállyal meghosszabbodik. 3. A Szolgáltató a határozott idejű Előfizetői szerződés megszűnése esetén is fenntartja az alábbi szolgáltatásokat az előfizető részére: a 900 Ft értékű Feltöltőkártya érvényességi idejének lejártát követően legfeljebb 60 napig fenntartja a fel nem használt egyenlegét és legfeljebb 335 napig biztosítja az Előfizető telefonszámát, a 1800 Ft értékű Feltöltőkáryta érvényességi idejének lejártát követően legfeljebb 60 napig fenntartja a fel nem használt egyenlegét és legfeljebb 275 napig biztosítja az Előfizető telefonszámát, 2 Egyéni vállalkozók esetén a magánszemélyekre vonatkozó előfizetői adatok is szükségesek az Előfizetői szerződés megkötéséhez. USZ /130

15 a 3600; 7200; értékű Feltöltőkártya érvényességi idejének lejártát követően legfeljebb 30 napig fenntartja fel nem használt egyenlegét és biztosítja az Előfizető telefonszámát. 4. Szerződésmódosítás érvényben lévő kártyás előfizetés esetében Újabb Feltöltőkártya felhasználása esetén az érvényességi idő az alábbiak szerint kerül meghosszabbításra: Amennyiben az Előfizető újabb Feltöltőkártya használatával az egyenlegét feltölti és így az egyenleg feltöltésekor használt Feltöltőkártya érvényességi ideje hosszabb az egyenleg feltöltés előtt érvényes, határozott idejű (kártyás) Előfizetői szerződés határozott időtartamánál, vagy megegyezik azzal, az Előfizetői szerződés határozott ideje meghosszabbításra kerül a feltöltéshez használt Felöltőkártya érvényességi idejéig. Amennyiben az Előfizető újabb Feltöltőkártya használatával az egyenlegét feltölti és az egyenleg feltöltésekor használt Feltöltőkártya érvényességi ideje rövidebb, mint a feltöltéskor érvényben lévő határozott idejű (kártyás) Előfizetői szerződés még fennálló időtartama, úgy az Előfizetői szerződés határozott időtartama nem módosul. E rendelkezések nem vonatkoznak az Új Generációs Kártyás Szolgáltatásokra való szerződéskötésre. Új Generációs Kártyás Szolgáltatás esetén a felek az Előfizetői Szerződést határozatlan időre kötik. Az erre rendszeresített előfizetői szerződésben a Felek megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató feltölti a havi keretet az Előfizető egyenlegére, és a havi keretet, valamint az igénybe venni kívánt kártyás havidíjas szolgáltatásokat az Előfizető egy összegben, minden ciklusban megfizeti. Amennyiben az Előfizető a szolgáltatást ezen felül is igénybe kívánja venni, a kártyás szolgáltatásra irányadó szabályok szerint tölthet fel további egyenlegét kártyás előfizetésére. A Feltöltőkártyával feltöltött egyenleg érvényességi ideje (felhasználhatósága) ebben az esetben az Előfizetői Szerződés határozatlan idejéhez igazodik. Azaz a feltöltési címlettől függetlenül az Előfizetői Szerződés határozatlan ideig van érvényben és az a felek felmondásával, vagy közös megegyezésével szűnik meg. A szerződéskötéshez szükséges dokumentumok listáját a 7. sz. melléklet tartalmazza. A Szolgáltató, amennyiben az Előfizető adatainak ellenőrzéséhez a BM Központi Adatfeldolgozó-, Nyilvántartó- és Választási Hivatal (KÖNYV), vagy hasonló célú adatbázis adatait felhasználja, jogosult az Előfizetői szerződésen feltüntetni a Szolgáltatás megkezdésének várható időpontját (a Szolgáltatás nyújtása legkésőbb az ellenőrzés eredményének közlését követő 5. munkanapon megkezdődik). Amennyiben az ellenőrzés az Előfizető által megadott adatokat nem igazolja, az Előfizető által megadott adatok és a Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal által szolgáltatott adatok eltérnek, az Előfizetői szerződés nem jön létre, a már létrejött szerződést a Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján felmondhatja. Az Előfizető az Előfizetői szerződés aláírásával a jelen ÁSZF-ben, valamint a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képező Díjszabás és tarifatáblázatban foglaltakat elfogadja, és az ott meghatározottak szerinti díjakat a Szolgáltatás igénybevételéért megfizeti. Az egyedi Előfizetői szerződésben a felek megállapodhatnak abban, hogy az Előfizető a szerződést a Szolgáltató által nyújtott kedvezményekért cserébe meghatározott időn belül nem szünteti meg, nem szünetelteti, illetve a Szolgáltató által történő korlátozásra okot nem ad. Az Előfizetői szerződés megkötésének korlátja: A Szolgáltató jogosult az Előfizetői szerződés megkötését indoklás nélkül megtagadni. A Szolgáltató az Előfizetői szerződés megszűnését követően az Előfizetővel csak abban az esetben köt ismételten Előfizetői szerződést, ha az Előfizetőnek a Szolgáltatás igénybevételéből eredő díjtartozása a Szolgáltatóval szemben nem áll fenn, vagy a korábbi Előfizetői szerződés megszűnésére nem a Szolgáltatónak az Előfizető szerződésszegésére USZ /130

16 visszavezethető felmondásával került sor. Az új Előfizetői szerződés megkötésekor az Előfizető köteles az Egyszeri csatlakozási díjat ismételten megfizetni; a korábbi szerződés megkötésekor fizetett Egyszeri csatlakozási díj ezt nem pótolja. Amennyiben a fentiek ellenére a díjtartozással rendelkező Előfizetővel tévedés, megtévesztés, illetve adminisztrációs hiba következtében mégis szerződéskötésre kerülne sor, az új előfizetői szerződés semmis. A semmis szerződésből eredő, a szolgáltatás igénybevétele folytán keletkezett díjtartozást az Előfizető haladéktalanul köteles a Szolgáltató részére számla ellenében megfizetni. A Szolgáltató az Előfizetői szerződés megkötését a Szolgáltató által meghatározott összegű előleg befizetéséhez kötheti AZ ELŐFIZETŐI JOGVISZONY KELETKEZÉSE RÁUTALÓ MAGATARTÁSSAL A Pannon GSM Távközlési Zrt. a tárgyi szerződéskötési módot megszüntette. A korábban ilyen módon megkötött előfizetői szerződésekre, illetve az abból eredő jogokra és kötelezettségekre továbbra is alkalmazandóak az ÁSZF idevonatkozó rendelkezései. Az előfizetői jogviszony a szolgáltatás igénybevételével, a SIM-kártya aktiválásának időpontjában jön létre. A Szolgáltató tájékoztatja az Előfizetőt az Általános Szerződési Feltételek teljes szövegének elérhetőségéről. A SIM-kártya aktiválását követően az Előfizető köteles a szolgáltatást a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt előírások betartásával igénybe venni. Az Előfizető írásbeli szerződés nélkül jogosult a szolgáltatásokat igénybe venni, azonban az Előfizető csak abban az esetben élhet az előfizetői jogviszonyból eredő, a Szolgáltató által biztosított Előfizetői jogok összességével, amennyiben adategyeztetés céljából felkeresi a Szolgáltató bármelyik bemutatótermét. Az Előfizető azonosításához szükséges dokumentumok és adatok listája megtalálható a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeinek pontjában. Ráutaló magatartással történő szerződéskötés esetén a Szolgáltató mindaddig vélelmezi, hogy az Előfizető Egyéni előfizetőként kívánja a Szolgáltatást igénybe venni, amíg személyesen az ügyfélszolgálaton nem nyilatkozik afelől, hogy a Szolgáltató Intézményi előfizetőként tartsa nyilván. A Nyilatkozat megtételére az Előfizető a szerződés létrejöttét követően bármikor jogosult. Új Generációs Kártyás Szolgáltatás írásbeli szerződéskötéssel vehető igénybe AZ ELŐFIZETŐI JOGVISZONY KELETKEZÉSE SZÓBELI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉVEL Az előfizetői jogviszony a szóbeli előfizetői szerződés megkötésének időpontjában, a díjmentesen hívható 171-es telefonszám felhívásával, az alábbi adatok megadását követően jön létre. Természetes személy, mint Előfizető esetén: Előfizető neve, születéskori neve, anyja születéskori neve, születési hely és idő, állandó lakhely/ tartózkodási hely vagy külföldi állandó lakhely esetén belföldi tartózkodási hely. Jogi személy, egyéb szervezetek, mint Előfizető esetén: Előfizető neve, cégjegyzékszám/egyéb nyilvántartási szám, vállalkozói igazolvány száma, székhely, cég esetén bankszámlaszám. Amennyiben az Előfizető nem adja meg a fentiekben meghatározott adatokat, vagy a megadott adatok nem az Előfizető valós adatai, illetve azok nyilvánvalóan valótlanok, hamisak, úgy a Szolgáltatónak jogában áll megtagadni a szerződéskötést. A Szolgáltatóval érvényes Előfizetői szerződést kizárólag 14. életévét betöltött személy köthet. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a szerződéskötéssel egy időben a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását megkezdi. Az Előfizető a 17/1999. Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet ) értelmében a szóbeli szerződéskötést követően a Szolgáltató bármely bemutatótermében 8 munkanapon belül írásbeli nyilatkozattal, indokolás nélkül elállhat az előfizetői szerződéstől. Az Előfizetőt azonban az elállási jog a Rendeletre tekintettel nem illeti meg abban az esetben, ha a szerződéskötéskor hozzájárult, hogy a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását a USZ /130

17 szerződéskötést követően azonnal megkezdje. Elállás esetén a Szolgáltató köteles az előfizető által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. Az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket az Előfizető viseli. Az Előfizetőt ezen felül egyéb költség nem terheli. A Szolgáltató azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. A Szolgáltató a szóbeli szerződés megkötésekor nyilatkoztatja az Előfizetőt, hogy az Egyéni előfizetőként, vagy Intézményi előfizetőként kívánja-e a Szolgáltatást igénybe venni. A Nyilatkozat megtételére, illetve annak módosítására az Előfizető a szerződés létrejöttét követően személyesen bármikor jogosult. A szerződést a Felek újabb feltöltés hiányában egy év határozott időre kötik. A Szolgáltató az előfizetői adatok védelmében az Előfizető által előzetesen a 171-en megadott belföldi címére a szóbeli előfizetői szerződés megkötésétől számított 3 napon belül adategyeztető levelet küld. A Szolgáltató abban az esetben tekinti érvényesnek a szerződést, amennyiben az Előfizető a levél kézhezvételét követően az abban szereplő határidőn belül a levélben található információk alapján az adategyeztetésnek eleget tesz, illetve a levélben található érvényesítő kód segítségével, az adott érvényesítési határidőn belül a szerződését megerősíti. Ha a megerősítés az adott határidőre nem teljesül, a szerződés tekintettel arra, hogy az Előfizető személye nem állapítható meg, illetve az Előfizető a szerződés érvényességéhez szükséges, fent említett feltételeket nem teljesíti érvénytelen. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben a szóbeli szerződéskötéskor később megállapíthatóan hamis, valótlan adatokat adott meg a Szolgáltató részére, illetve nem a saját adatait adta meg, valamint a Szolgáltató adategyeztetésre vonatkozó SMS értesítésének nem tesz eleget, a Szolgáltató az Előfizetői szerződést érvénytelennek tekinti. Érvénytelenség esetén az igénybe vett szolgáltatások díját a Szolgáltató nem téríti vissza. Érvénytelen szerződés esetén amennyiben az Előfizető az utolsó feltöltéstől számított 6 hónapon belül személyes adategyeztetés mellett jelzi, a Szolgáltató lehetővé teszi, hogy írásbeli szerződés megkötése esetén korábbi előfizetői hívószámát megtartsa. A Szolgáltató, amennyiben az Előfizető adatainak ellenőrzéséhez a BM Központi Adatfeldolgozó-, Nyilvántartó- és Választási Hivatal (KÖNYV), vagy hasonló célú adatbázis adatait felhasználja, jogosult az Előfizetői szerződésen feltüntetni a Szolgáltatás megkezdésének várható időpontját (a Szolgáltatás nyújtása legkésőbb az ellenőrzés eredményének közlését követő 5. munkanapon megkezdődik). Amennyiben az ellenőrzés az Előfizető által megadott adatokat nem igazolja, az Előfizető által megadott adatok és a Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal által szolgáltatott adatok eltérnek, az Előfizetői szerződés nem jön létre, mely esetben a Szolgáltató által esetlegesen nyújtott szolgáltatások ellenértékével el kell számolni. A szóbeli szerződéskötés alapjául szolgáló előfizetői csomag megvásárlásával az Előfizető hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az Előfizető adatait a Központi Nyilvántartó, Adatfeldolgozó és Választási Hivatalon keresztül Online módon ellenőrizze. Új Generációs Kártyás Szolgáltatás írásbeli szerződéskötéssel vehető igénybe. 4.2 AZ ELŐFIZETŐI JOGVISZONY MÓDOSÍTÁSA Az előfizetői jogviszony az Előfizetői szerződés írásbeli módosításával, a jogszabályok, illetve a jelen ÁSZF módosulásával, valamint átírással (lásd az Engedményezés 10. fejezet, illetőleg az Egyéb Szolgáltatások leírásánál fejezet V. alpontja) módosítható. A polgári jog általános szabályai szerint szóban vagy ráutaló magatartással történő módosítást is elfogadhatja a Szolgáltató. A szóban vagy ráutalással történő USZ /130

18 módosítás esetén a hatálybalépés feltétele azonban az, hogy a módosítást a másik fél is elfogadja. A felek az előfizetői jogviszonyt az ÁSZF-ben és a jogszabályokban megfogalmazott korlátozásokkal kétoldalúan bármikor módosíthatják az Előfizetői szerződés írásbeli módosításával. Az Egyedi előfizetői szerződés módosítása esetén a szerződéskötésre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. A Szolgáltató jogosult az Egyedi előfizetői szerződést és az Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani. Erre a Szolgáltató kizárólag abban az esetben jogosult, ha jogszabályváltozás vagy hatósági döntés, a körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja. Lényeges módosításnak minősül különösen a szolgáltatás igénybevételének feltételeire vagy minőségi célértékeire vonatkozó változtatás. Jogosult továbbá a Szolgáltató az előfizetői szerződés egyoldalú módosítására az előfizetői igények (technikai, minőségi, kényelmi, gazdasági, stb.) minél szélesebb körű kiszolgálása érdekében. Az Előfizető tudomásul veszi továbbá, hogy a Díjszabás feltételeit a Szolgáltató időről időre egészben vagy részben egyoldalúan módosíthatja [tekintettel az Efsz. 5. (3) bekezdésére]. A Szolgáltató a módosításról az előfizetőit Közlemény útján tájékoztatja. A Díjszabás-módosítás elfogadásának minősül, ha az Előfizető ráutaló magatartásával a szolgáltatást továbbra is igénybe veszi. Amennyiben az Előfizető nem fogadja el a megváltozott díjtételt, úgy az Előfizető a szerződést kifejezett nyilatkozatával az pont (Rendkívüli felmondás) szerint felmondhatja. Az Előfizetői szerződés (ÁSZF vagy egyedi Előfizetői szerződés) egyoldalú módosítása esetén a Szolgáltató a módosítás hatályba lépését megelőzően 30 nappal hirdetményben értesíti az Előfizetőket kivéve, ha a módosítás új szolgáltatás bevezetése miatt vált szükségessé, és az a már nyújtott szolgáltatások feltételeit nem érinti, vagy ha a módosítással kizárólag valamely előfizetői díj csökken és egyidejűleg tájékoztatja őket a felmondás feltételeiről, valamint ügyfélszolgálatán közzéteszi a módosítást. A nyilatkozattétel elmulasztása az alábbi rendelkezés kivételével elfogadásnak minősül. A nyilatkozattétel elmulasztása nem minősülhet az Előfizető, illetve igénylő számára többletterhet jelentő, az adott (Előfizető által igénybe vett) szolgáltatáshoz kapcsolódó új, illetve kiegészítő szolgáltatás megrendelését eredményező szerződésmódosításra vonatkozó ajánlat elfogadásának. A fenti értesítésnek tartalmaznia kell: a) utalást ÁSZF módosított rendelkezéseire; b) módosítások lényegének rövid leírását; c) a módosítások hatálybalépésének időpontját; d) a közzétett ÁSZF elérhetőségét; e) díj módosítás esetén, a módosított díj összegét; f) azt a feltételt, jogszabályváltozást vagy hatósági döntést, lényeges körülményt, amellyel a Szolgáltató a módosítást indokolja; g) az előfizetőt az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén megillető jogosítványokat. 4.3 AZ ELŐFIZETŐI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE, A SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE, A SZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS KORLÁTOZÁSA, A SZOLGÁLTATÁS FELFÜGGESZTÉSE A Szolgáltató jogosult a szolgáltatás nyújtásának szüneteltetésére, korlátozására, illetve megszűntetésére amennyiben az Előfizető a szolgáltatás nyújtását részben vagy teljes egészében megszakítja, minőségét hátrányosan befolyásolja, vagy egyéb módon csorbítja, illetve ha a Szolgáltató hálózatát üzletszerű tevékenység folytatására használja anélkül, hogy a tevékenysége hívásvégződtetéssel járó hívásfelépítést eredményezne. USZ /130

19 4.3.1 AZ ELŐFIZETŐI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE Az Előfizetői szerződés megszűnésével egyidejűleg a szerződésből eredő valamennyi fizetési kötelezettség esedékessé válik. A Szolgáltató az Előfizetői szerződés megszűnésekor az utolsó tárgyidőszakra vonatkozó számlát, illetve az igénybe vett Szolgáltatás alapján a Szolgáltatónak még járó és ki nem egyenlített tartozásról kiállított számlát megküldi az Előfizető részére, aki azt köteles a számlán feltüntetett időpontig kiegyenlíteni. Ugyanígy köteles az Előfizető a külföldi hálózatból indított vagy külföldi hálózatban fogadott hívások Szolgáltató által megelőlegezett díját a számlán feltüntetett időpontig kiegyenlíteni. Az Univerzális egyenleg nem használható fel az egyéb számlatartozások kiegyenlítésére ez alól kivételt képez az előfizetői jogviszony megszűnése, amikor az Univerzális egyenleg a tartozásba beszámítható. Az Előfizetői szerződés megszűnése az Előfizető fizetési kötelezettségeit nem érinti, a belépéskor megfizetett Egyszeri csatlakozási díj nem jár vissza. Amennyiben az Előfizető a 7. fejezetben meghatározott feltételt nem teljesíti, úgy az Előfizető által igénybevett feltételes kedvezményt elveszíti és az egyedi Előfizetői szerződésben, illetve a Kedvezményes árú készülékvásárláshoz kiállított Nyilatkozatban meghatározott kötbért köteles a Szolgáltató részére megfizetni. Amennyiben az Előfizető a szerződés megszűnését követő 180 napon belül eleget tesz fizetési kötelezettségének, lehetősége van a Díjszabásban meghatározott díj megfizetése ellenében a szolgáltatást korábbi GSM számával, a rendelkezése szerinti aktív tarifacsomaggal igénybe venni. A Szolgáltató az Előfizetői hívószámot az Előfizetői szerződés megszűnését követő 180 napon belül nem rendeli más Előfizetőhöz. A korábbi Előfizető a mindenkori hatályos Díjszabásban meghatározott díj ellenében a szerződés megszűnését követő 180 napon belül igényelheti, hogy a régi számával kössön új előfizetői szerződést. Kártyás szolgáltatás esetén az utolsó egyenlegfeltöltést követően, a Díjszabásban meghatározott Kártyás szolgáltatás érvényességi idő lejártakor a felhasználásra nem kerülő összeget a Szolgáltató nem téríti vissza. 900 Ft-os Feltöltőkártya esetén a lejáratot követő 60. napon, 1800 Ft-os Feltöltőkártya esetén a lejáratot követő 90. napon, míg a 3600, 7200, illetve Ft-os Feltöltőkártyák esetében a lejáratot követő 30. napon a Szolgáltató a telefonszámot törli nyilvántartásából, és az nem igényelhető vissza. Tekintettel arra, hogy az Új Generációs Kártyás Szolgáltatások esetén az előfizetői jogviszony határozatlan időre jön létre. A fenti szabálytól eltérően, az előfizetői hívószámmal az Előfizető az Előfizetői szerződés megszűnését követően 180 napon belül köthet új Előfizetői szerződést KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL TÖRTÉNŐ MEGSZŰNÉS Az előfizetői jogviszony megszűnik a felek által meghatározott időpontban, amennyiben erről a felek közösen megállapodnak AZ ELŐFIZETŐ KÉRÉSÉRE TÖRTÉNŐ MEGSZŰNÉS RENDES FELMONDÁS Az Előfizető az Előfizetői szerződést bármikor felmondhatja indoklás nélkül 8 napos felmondási idővel. Az Előfizetői szerződés megszűnésének napja az előfizetői felmondás esetén az írásbeli felmondás Szolgáltató által történő átvételétől számított nyolcadik nap. Az Előfizető felmondás esetén köteles a felmondás napjáig fennálló esedékes és lejárt tartozását haladéktalanul kiegyenlíteni, valamint a SIM-kártyát a Szolgáltatónak visszaszolgáltatni. Az Előfizető csak írásos formában mondhatja fel az Előfizetői jogviszonyt RENDKÍVÜLI FELMONDÁS USZ /130

20 Az Előfizető jogosult a módosítás tárgyában megküldött értesítést követő 8 napon belül a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Amennyiben a módosítás hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az Előfizető az értesítéstől számított 15 napon belül jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani a szerződést. Nem mondhatja azonban fel az Előfizető a szerződést, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott időtartam alatt igénybe veszi és az ebből eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti A SZOLGÁLTATÓ ÁLTALI MEGSZŰNTETÉS A Szolgáltató általi felmondás esetén az Előfizetői szerződés megszűnésének napja az a nap, amely az írásbeli felszólításban megjelölt eredménytelen határidőt vagy a felmondási idő utolsó napját követi. A Szolgáltató a felmondást tartalmazó levelet tértivevénnyel küldi meg az Előfizető részére. A Szolgáltató általi felmondásnak tartalmaznia kell - a felmondás indokát, - a felmondási időt, a felmondási idő lejártának napját, és - ha a felmondás indoka az előfizető szerződésszegése, akkor az előfizető tájékoztatását a szerződésszegés megszüntetésének lehetőségéről és ennek következményeiről. Ráutaló magatartással történő szerződéskötés esetén a Szolgáltatás sajátosságaira tekintettel a Szolgáltató a felmondásról, nem írásban, tértivevényes levélben értesíti az Előfizetőt, hanem az Eht (2) bekezdésében meghatározott egyéb módok valamelyikén (egyéb elektronikus hírközlés útján, illetve az értesítendő előfizetők körétől függően országos vagy megyei napilapban legalább két alkalommal feladott közlemény útján, amellyel egyidejűleg a Szolgáltató az értesítést ügyfélszolgálatán is közzéteszi) is értesítheti REDNKÍVÜLI FELMONDÁS - Szerződésszegés Amennyiben az Előfizető akadályozza, vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését és az Előfizető ezt a szerződésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítéstől számított 3 napon belül sem szünteti meg, vagy az Előfizető a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítést követően sem teszi lehetővé, hogy a bejelentett vagy a Szolgáltató által felderített hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenőrzéseket elvégezze, vagy az Előfizető a szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra használja, a Szolgáltató jogosult az Előfizetői szerződést 15 napos határidővel felmondani, ha az Előfizető felszólítás ellenére sem szünteti meg a jogsértő állapotot. Amennyiben a felmondás indoka az Előfizető szerződésszegése, és az Előfizető a felmondási idő alatt a szerződésszegést megszünteti és ezt igazolja a Szolgáltató felé, az előfizetői szerződés nem szűnik meg a Szolgáltató felmondásával. - A Szolgáltatás nem szerződésszerű használata Amennyiben az Előfizető több Előfizetői szerződést kötött a Szolgáltatóval, és ezek alapján akár egy szerződéssel kapcsolatban is a Szolgáltatást nem szerződésszerűen veszi igénybe, a Szolgáltató jogosult az Előfizető valamennyi Előfizetői szerződésének megszüntetésére a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatás nyújtásának szüneteltetésére, korlátozására, illetve megszüntetésére, amennyiben az Előfizető a szolgáltatás nyújtását részben vagy teljes egészében akadályozza, minőségét hátrányosan befolyásolja, illetve üzleti tevékenységét a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások egyik olyan elemének felhasználásával folytatja, amelynek igénybevétele az Előfizetők részére a Szolgáltató felé önmagában díjfizetési kötelezettséget nem keletkeztet. - A Szolgáltatás nyújtásának hatóság általi megtiltása/módosítása USZ /130

ÜSZ_2006-10-10.V1 2/93

ÜSZ_2006-10-10.V1 2/93 Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre fizető (kártyás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2006.

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek. az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek. az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre fizető (kártyás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2008.

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek. az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek. az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre fizető (kártyás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2007.

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Rt. Általános Szerződési Feltételek

Pannon GSM Távközlési Rt. Általános Szerződési Feltételek Pannon GSM Távközlési Rt. Általános Szerződési Feltételek az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre fizető (kártyás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2005.

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Rt. Általános Szerződési Feltételek

Pannon GSM Távközlési Rt. Általános Szerződési Feltételek Pannon GSM Távközlési Rt. Általános Szerződési Feltételek az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre fizető (kártyás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2006.

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Rt. Általános Szerződési Feltételek

Pannon GSM Távközlési Rt. Általános Szerződési Feltételek Pannon GSM Távközlési Rt. Általános Szerződési Feltételek az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre fizető (kártyás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2005.

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. Érvényes: 2008. augusztus 21-étől

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. Érvényes: 2008. augusztus 21-étől _ Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2008. augusztus 21-étől KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT TELEFONSZÁMA: 1220 PANNON INFOVONAL: 06 20 2 000 000;

Részletesebben

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Az Általános Szerzôdési Feltételek teljes szövege a Pannon GSM Távközlési Zrt. bemutatótermeiben és internetes

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) _ Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Érvényes: 2010. november 7-étől Készítés időpontja: 2010.10.06.

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Rt. Általános Szerződési Feltételek

Pannon GSM Távközlési Rt. Általános Szerződési Feltételek Pannon GSM Távközlési Rt. Általános Szerződési Feltételek az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre fizető (kártyás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2005.

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. Érvényes: 2008. december 9-étől

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. Érvényes: 2008. december 9-étől _ Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2008. december 9-étől Készítés időpontja: 2008.11.06. Utolsó módosítás időpontja: 2008.10.19. KÖZPONTI

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) _ Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Érvényes: 2011. június 1-jétől Készítés időpontja: 2011.04.21.

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerz dési Feltételek. el fizet i szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerz dési Feltételek. el fizet i szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) _ Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerzdési Feltételek elfizeti szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Érvényes: 2010. május 18-ától Készítés idpontja: 2010.04.15. Utolsó

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerz dési Feltételek. el fizet i szolgáltatáshoz. Érvényes: 2009. április 7 -ét l

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerz dési Feltételek. el fizet i szolgáltatáshoz. Érvényes: 2009. április 7 -ét l _ Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerzdési Feltételek elfizeti szolgáltatáshoz Érvényes: 2009. április 7 -étl Készítés idpontja: 2009.03.05. Utolsó módosítás idpontja: 2009.03.29. KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerzıdési Feltételek. az Igénybevételi díjat utólag fizetı (számlás), illetve az Igénybevételi díjat elıre

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerzıdési Feltételek. az Igénybevételi díjat utólag fizetı (számlás), illetve az Igénybevételi díjat elıre Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerzıdési Feltételek az Igénybevételi díjat utólag fizetı (számlás), illetve az Igénybevételi díjat elıre fizetı (kártyás) elıfizetıi szolgáltatáshoz Érvényes: 2007.

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. POSTAFON ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA

Vodafone Magyarország Zrt. POSTAFON ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Vodafone Magyarország Zrt. POSTAFON ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2013. november 1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Postafon Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Általános és Domino Üzletszabályzat 4. számú melléklet MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Jelen melléklet tartalmazza a Szolgáltató MobilFizetés Általános Szolgáltatási

Részletesebben

Hatályba lépés: március 07.

Hatályba lépés: március 07. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. március 07. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

Hatályba lépés: április 26.

Hatályba lépés: április 26. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. április 26. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA

Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2014. november 1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Az

Részletesebben

A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ

A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ (1. számú melléklet a Pannon GSM Távközlési Zrt. ÁSZF-hez) Érvényes: 2007. augusztus 27-étől Tartalomjegyzék

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerz dési Feltételek. el fizet i szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerz dési Feltételek. el fizet i szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) _ Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerzdési Feltételek elfizeti szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Érvényes: 2010. március 1-étl Készítés idpontja: 2010.01.28. Utolsó

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerz dési Feltételek. el fizet i szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerz dési Feltételek. el fizet i szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) _ Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerzdési Feltételek elfizeti szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Érvényes: 2010. január 1-étl Készítés idpontja: 2009.11.30. Utolsó

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! I. Törzsszöveg

Tisztelt Ügyfelünk! I. Törzsszöveg Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2014. november 6-ai hatállyal módosult, új szolgáltatások kerültek bevezetésre. I. Törzsszöveg 1. 3.

Részletesebben

A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ

A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ (1. számú melléklet a Pannon GSM Távközlési Zrt. ÁSZF-hez) Érvényes: 2008. július 13-ától Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! I. Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek Törzsszöveg

Tisztelt Ügyfelünk! I. Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek Törzsszöveg Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőinket, hogy a Tesco Mobile Lakossági általános Szerződési Feltételek 2013. november 1-jei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal: ( ) I. Tesco

Részletesebben

1. A díjak alkalmazásának általános szabályai

1. A díjak alkalmazásának általános szabályai A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI RT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT UTÓLAG FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ (1. számú függelék a Pannon GSM Üzletszabályzatához) Érvényes: 2005. augusztus 2-től 1. A díjak alkalmazásának

Részletesebben

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak.

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak. NMHH Hivatala 1376 Bp. Pf 997. Értesítés ÁSZF módosításról Tisztelt NMHH! Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások 2016.11.1.-től hatályosak. Cég neve: LCCK Bt. Szolgáltatás

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint SZOLGÁLTATÓ 2, rue Peternelchen L-2370 Howald Luxembourg Közösségi adószám: LU23716367 Bankszámlaszám: 13700016-06497004 A UPC Direct a Luxembourg hivatalos védjegye, amely B87905 szám alatt került bejegyzésre

Részletesebben

Fizetés módja: Banki átutalás 2015.06.02. 26.470 Ft

Fizetés módja: Banki átutalás 2015.06.02. 26.470 Ft Vodafone Magyarország zrt. 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. Adószám: 11895927-2-44 Bankszámlaszám: 16300000-04009163-90106414 Közösségi adószám / EU VAT ID: HU11895927 Vodafone csoportos beszedési

Részletesebben

Hungarotel nyilvános telefonhálózatban történő híváskezdeményezéssel és hívásvégződtetéssel kapcsolatos referenciaajánlatának módosítása

Hungarotel nyilvános telefonhálózatban történő híváskezdeményezéssel és hívásvégződtetéssel kapcsolatos referenciaajánlatának módosítása Törzsszöveg: Hungarotel nyilvános telefonhálózatban történő híváskezdeményezéssel és hívásvégződtetéssel kapcsolatos referenciaajánlatának módosítása 1.4. Meghatározások Hordozott Szám : az előfizetői

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk!

Tisztelt Partnerünk! Budapest, 2014. szeptember 11. Tisztelt Partnerünk! TÁJÉKOZTATÓ AZ ÚJ MASZ MOBIL FLOTTÁVAL KAPCSOLATOS DÍJAKRÓL ÉS TEENDŐKRŐL! A MASZ és a Telenor között új Keretszerződés jött létre komplex mobil távközlési

Részletesebben

Hatályba lépés: július 01.

Hatályba lépés: július 01. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. július 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerzıdési Feltételek. elıfizetıi szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerzıdési Feltételek. elıfizetıi szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) _ Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerzıdési Feltételek elıfizetıi szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Érvényes: 2010. október 5-étıl Készítés idıpontja: 2010.09.01.

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Érvényes: 2012. április 3-ától Készítés időpontja: 2012.03.01. A

Részletesebben

2.Y/144 melléklet Netbook akció az Online Shopban től visszavonásig hatályos Részvételi feltétel

2.Y/144 melléklet Netbook akció az Online Shopban től visszavonásig hatályos Részvételi feltétel 2.Y/144 melléklet Netbook akció az Online Shopban 2011.11.15-től visszavonásig hatályos Részvételi feltétel A Vodafone Magyarország Zrt. ezúton tájékoztatja Ügyfeleit, hogy a Netbook akció az Online Shopban

Részletesebben

A személyes adatok kezelésére a Szolgáltató akkor jogosult, ha

A személyes adatok kezelésére a Szolgáltató akkor jogosult, ha TÁJÉKOZTATÓ az előfizetők és a felhasználók személyes adatainak kezeléséről A PTTSystems Kft. (Szolgáltató) az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Smarttarifa Ft. Havidíjban foglaltak 50 MB. 39 Ft. 49 Ft. Havidíjban nem foglaltak. 43 Ft. 43 Ft 2,5 Ft

Smarttarifa Ft. Havidíjban foglaltak 50 MB. 39 Ft. 49 Ft. Havidíjban nem foglaltak. 43 Ft. 43 Ft 2,5 Ft Smarttarifa 1 1 890 Ft korlátlan Facebook 50 MB 39 Ft 49 Ft 43 Ft 43 Ft Smarttarifa 2 3 190 Ft korlátlan Facebook 250 MB 32 Ft 36 Ft 39 Ft 39 Ft Smarttarifa 3 5 290 Ft korlátlan Facebook, email, böngészés

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó Színvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes kiegészítő Start Plusz szolgáltatás

1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó Színvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes kiegészítő Start Plusz szolgáltatás 3. sz. melléklet - Telefonszolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások és kábel telefonszolgáltatás forgalmi díjak 1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó zínvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon, Mobil Internet és Műsorterjesztési szolgáltatás) Hatályos: 2015. augusztus 14-étől Készítés időpontja:

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

szerződésszám: előregisztrációs szám: értékesítő kódja:

szerződésszám: előregisztrációs szám: értékesítő kódja: *Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan **Televízió szolgáltatás Internet szolgáltatás Televízió & Internet szolgáltatás * Jelen dokumentum

Részletesebben

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye:

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye: 2 3. A SZERZŐDÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK RÖVID LEÍRÁSA A MinDig TV Extra televízió szolgáltatás kódolt műsorterjesztési szolgáltatás az előfizető részére, díj ellenében a digitális földfelszíni

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Hatályos: 2013. január 1-jétől Készítés időpontja: 2012.12.03. A

Részletesebben

Érvényes: 2007. március 25-étıl

Érvényes: 2007. március 25-étıl A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT UTÓLAG FIZETİ SZOLGÁLTATÁSHOZ (1. számú melléklet a Pannon GSM Távközlési Zrt. Üzletszabályzatához) Érvényes: 2007. március 25-étıl 1. A DÍJAK

Részletesebben

Akciós feltételrendszer új előfizetőknek ősz

Akciós feltételrendszer új előfizetőknek ősz Akciós feltételrendszer új előfizetőknek 2016. ősz A.) Általános feltételek Az akció keretében Előfizető a MinDig TV Extra kártya mellé a kedvezményes áru dekóder készüléket az alábbi feltételek teljesülése

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL Az etel Magyarország Kft. (1075 Budapest Kazinczy u. 24-26.), mint távközlési szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) a hírközlési

Részletesebben

Hatályba lépés: február 01.

Hatályba lépés: február 01. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. február 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

A mobil számhordozhatóság feltételei és eljárási szabályai

A mobil számhordozhatóság feltételei és eljárási szabályai Általános Üzletszabályzat 10 sz., Domino Üzletszabályzat 8. sz. melléklet Hatályos: 2009. március 1-jétől A mobil számhordozhatóság feltételei és eljárási szabályai I. Általános rendelkezések I.1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

Hatályba lépés: január 06.

Hatályba lépés: január 06. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. január 06. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

2 I/4 melléklet VitaMAX Jutalom Plusz tarifa ajánlat Részvételi feltételek

2 I/4 melléklet VitaMAX Jutalom Plusz tarifa ajánlat Részvételi feltételek 2 I/4 melléklet VitaMAX Jutalom Plusz tarifa ajánlat Részvételi feltételek 2011. december 1-jétől hatályos részvételi feltételek Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a jelen Részvételi Feltételekben

Részletesebben

Céges tarifacsomag ajánlat

Céges tarifacsomag ajánlat Céges tarifacsomag ajánlat 1. Prémium A Díjcsomag Prémium A Díjcsomag készülékek 1. Apple iphone 8 Plus 256 GB 40 000 Ft 2. Apple iphone 8 Plus 64 GB 10 000 Ft 3. Apple iphone 8 256 GB 20 000 Ft 4. Apple

Részletesebben

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5/A Melléklet Domino lezárt Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Tartalomjegyzék 1. L E Z Á R T D Í J C S O M A G

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatálybalépés: 2009. augusztus 01. Vodafone Általános Szerződési Feltételek 1/80 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Hatályos: 2013. április 2-ától Készítés időpontja: 2013.02.28. A

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5/A Melléklet Domino lezárt Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Tartalomjegyzék 1. L E Z Á R T D Í J C S O M A G

Részletesebben

Kártyás tarifacsomag 2015.06.30-ig 2015.07.01-től 2015.06.30-ig 2015.07.01-től

Kártyás tarifacsomag 2015.06.30-ig 2015.07.01-től 2015.06.30-ig 2015.07.01-től A Telenor Magyarország Zrt. a lentiekben felsorolt kártyás (igénybevételi díjat előre fizető) tarifacsomagjai valamint egyéb szolgáltatásai bruttó díjait az alábbiak szerint módosítja 2015. július 1-jével.

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon, Mobil Internet és Műsorterjesztési szolgáltatás) Hatályos: 2014. július 1-jétől Készítés időpontja:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének. /. (...) NMHH rendelete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének. /. (...) NMHH rendelete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének /. (......) NMHH rendelete a számhordozás részletes szabályairól szóló 2/2012. (I. 24.) NMHH rendelet módosításáról Az elektronikus hírközlésről szóló 2003.

Részletesebben

1. SZÁMLÁS, KÁRTYÁS, ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS LAKOSSÁGI ÉS ÜZLETI

1. SZÁMLÁS, KÁRTYÁS, ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS LAKOSSÁGI ÉS ÜZLETI 4. SZ. MELLÉKLET A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. AKCIÓINAK RÉSZLETES LEÍRÁSA Hatályos: 2016. október 6-ától Készítés időpontja: 2016.10.05. Tartalomjegyzék 1. SZÁMLÁS, KÁRTYÁS, ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS LAKOSSÁGI

Részletesebben

Havidíj belföldi, normál díjas SMS ÁSZF érintett Számlás tarifacsomag

Havidíj belföldi, normál díjas SMS ÁSZF érintett Számlás tarifacsomag A Telenor Magyarország Zrt. a lentiekben felsorolt számlás (igénybevételi díjat utólag fizető) tarifacsomagjai, valamint egyéb szolgáltatásai bruttó díjait az alábbiak szerint módosítja 2015. július 1-jével.

Részletesebben

A Szolgáltató felhasználhatja az Előfizető adatainak ellenőrzéséhez a Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal adatait.

A Szolgáltató felhasználhatja az Előfizető adatainak ellenőrzéséhez a Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal adatait. Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőinket, hogy a Tesco Mobile Lakossági általános Szerződési Feltételek 2013. június 17-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal: I. Tesco Mobile

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Érvényes 2015. 09. 1- től visszavonásig ÁSZF 3. sz. melléklet 1 Bevezető rendelkezések, jogszabályi háttér A Szolgáltató

Részletesebben

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5/A Melléklet Domino lezárt Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Tartalomjegyzék 1. L E Z Á R T D Í J C S O M A G

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon, Mobil Internet és Műsorterjesztési szolgáltatás) Hatályos: 2015. október 26-ától Készítés időpontja:

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon, Mobil Internet és Műsorterjesztési szolgáltatás) Hatályos: 2015. december 1-jétől Készítés időpontja:

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

1/B. melléklet TARTALOMJEGYZÉK

1/B. melléklet TARTALOMJEGYZÉK 1/B. melléklet A Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Kártyás, illetve Új Generációs kártyás előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2008. július

Részletesebben

Közlemény. Hívószám Szolgáltatás Állapot Hívások díja 1448 Invitel Kábel Ügyfélszolgálat Hívható 44 Ft /perc

Közlemény. Hívószám Szolgáltatás Állapot Hívások díja 1448 Invitel Kábel Ügyfélszolgálat Hívható 44 Ft /perc Közlemény A VODAFONE MAGYARORSZÁG ZRT. értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy 2011. november 15- i hatállyal az Általános Szerződési Feltételek az alábbiak szerint módosul: I. A Díjszabás A. fejezet 5. és

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS Előfizető azonosító:... Szerződés szám:... EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE: BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÉKHELYE 7754 BÓLY, RÁKÓCZI UTCA 3. TÖRZSKÖNYVI

Részletesebben

3. számú melléklet TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS:

3. számú melléklet TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 3. számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2016. május 23-ától Készítés időpontja: 2016.04.19. Tartalomjegyzék

Részletesebben

TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 2015.04.13. 3. számú melléklet

TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 2015.04.13. 3. számú melléklet 3. számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2015. április 13-ától Készítés időpontja: 2015.03.10. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal.

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. I. Törzsszöveg 1. 4. Az előfizeti szolgáltatás

Részletesebben

MTSZSZ TELENOR FLOTTA TÁJÉKOZTATÓ

MTSZSZ TELENOR FLOTTA TÁJÉKOZTATÓ MTSZSZ TELENOR FLOTTA TÁJÉKOZTATÓ Három kedvezményes tarifánk a követező: Minimum, Gazdaságos és Korlátlan tarifacsomag Minimum tarifa Új, alacsony havidíjú csomagunk, amely kizárólag új előfizetéssel,

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Szolgáltató: Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Székhelye: 1068

Részletesebben

*Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan

*Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan 1 *Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan **Televízió szolgáltatás Internet szolgáltatás Televízió & Internet szolgáltatás * Jelen dokumentum

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

Hatályba lépés: március 07.

Hatályba lépés: március 07. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. március 07. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ,

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, K I V O N A T a SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, 2015. december 1. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén:

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In és Start tarifacsomagok Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In XL (XXL kategória) számlás tarifacsomag ban foglalt kedvezmények nélkül esetén

Részletesebben

Hívott szám Szolgáltatás Induló állapot Hívások díja

Hívott szám Szolgáltatás Induló állapot Hívások díja Tisztelt Ügyfelünk! 1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket, hogy a Postafon Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Díjszabás mellékletének 3. Magyarországi számok pontjában a táblázat első, valamint

Részletesebben

Előfizetői Szerződés

Előfizetői Szerződés Előfizetői Szerződés Mely létrejött egyrészről: Szerződő fél neve (cég esetén cégszerű elnevezés): Értesítési / Számlázási címe: Értesítési telefonszám: E-mail cím: Felhasználói név: Jelszó: Szolgáltatás

Részletesebben

TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 2014.06.01. 3. számú melléklet

TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 2014.06.01. 3. számú melléklet 3. számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2014. június 1-jétől Készítés időpontja: 2014.04.28. Tartalomjegyzék

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Viselt név (a bemutatott igazolvány szerint) : e-mail cím : Lakcím: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Elektronikus aláírással kapcsolatos fokozott biztonságú, közigazgatási célra alkalmas

Részletesebben

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén:

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In és Start tarifacsomagok Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In XL (XXL kategória) számlás tarifacsomag ban foglalt kedvezmények nélkül esetén

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) _ Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Érényes: 2010. július 1-jétől Készítés időpontja: 2010.05.27.

Részletesebben

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet. Kivonatolt ASZF. A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata.

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet. Kivonatolt ASZF. A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata. Ludányi János ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet Kivonatolt ASZF A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata. HATÁLYOS: 2014.11.01-TŐL Kelt: 2014. Szeptember 26. Közzététel:

Részletesebben

5. számú melléklet SZÁMHORDOZÁSI ELJÁRÁS SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL ALKALMAZOTT SZABÁLYAI TARTALOMJEGYZÉK

5. számú melléklet SZÁMHORDOZÁSI ELJÁRÁS SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL ALKALMAZOTT SZABÁLYAI TARTALOMJEGYZÉK 5. számú melléklet SZÁMHORDOZÁSI ELJÁRÁS SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL ALKALMAZOTT SZABÁLYAI TARTALOMJEGYZÉK 1 Definíciók... 1-2 2 A számhordozási eljárás általános szabályai... 2-1 2.1 A hordozási eljárás kezdeményezése...

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon, Mobil Internet és Műsorterjesztési szolgáltatás) Hatályos: 2017. január 24-dikétől Készítés időpontja:

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat MakiMaki.hu Adatkezelési nyilatkozat 1. Az adatkezelő neve Cégnév: MakiMaki Kft. Adószám: 24707787-2-13 Bankszámlaszám: 10700581-68270966-51100005 (CiB Bank) Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-71297/2013

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 2. sz. függelék 2. sz. melléklet az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben