Pannon GSM Távközlési Rt. Általános Szerződési Feltételek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pannon GSM Távközlési Rt. Általános Szerződési Feltételek"

Átírás

1 Pannon GSM Távközlési Rt. Általános Szerződési Feltételek az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre fizető (kártyás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: október 10-től Utolsó módosítás dátuma: Jelen módosítás készült: 2005 októberében KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT TELEFONSZÁMA: 1220 PANNON INFÓVONAL: ; HONLAP: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TELJES SZÖVEGE A PANNON GSM RT. BEMUTATÓTERMEIBEN ÉS INTERNETES HONLAPJÁN ( AZ ELŐFIZETŐK RENDELKEZÉSÉRE ÁLL. (AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE TARTALMAZZA A BEMUTATÓTERMEK ELÉRHETŐSÉGÉT, CÍMÉT, TELEFONSZÁMÁT ÉS NYITVA TARTÁSI RENDJÉT) (ÜZLETSZABÁLYZAT) HIVATKOZOTT JOGSZABÁLYOK EHT évi C. törvény az elektronikus hírközlésről EFSZ. - 16/2003. IHM rendelet az elektronikus hírközlési előfizetői szerződésekre és azok megkötésére vonatkozó részletes szabályokról AKR /2003. Korm. rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól AVTV évi LXIII. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról SZH. 46/2004. (III.18. ) Korm. rendelet a számhordozhatóság szabályairól KRA. 17/2003.( XII.27.) IHM rendelet a számhordozási központi referencia adatbázisról 1. Alapfogalmak A Szolgáltató neve, címe Az Üzletszabályzat célja, tárgya, területi és személyi hatálya Az előfizetői jogviszony Az előfizetői jogviszony keletkezése Az Előfizetői jogviszony keletkezése írásbeli előfietői szerződéssel Az előfieztői jogviszony keletkezése ráutaló magatartással Az előfieztői jogviszony keletkezése szóbeli előfizetői szerződés megkötésével Az előfizetői jogviszony módosítása Az előfizetői jogviszony megszűnése, a Szolgáltatás szüneteltetése, a szolgáltatáshoz való hozzáférés korlátozása, a Szolgáltatás felfüggesztése Az előfizetői jogviszony megszűnése A Szolgáltatás szüneteltetése (Számlás előfizetés esetén) A Szolgáltatás szüneteltetése (Kártyás előfizetés esetén) A Szolgáltatáshoz való hozzáférés korlátozása Az Előfizető jogai és kötelezettségei Az Előfizető Jogai Az Előfizető kötelezettségei... 20

2 6. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei A Szolgáltató jogai A Szolgáltató kötelezettségei A SZOLGÁLTATÁS HOZZÁFÉRHETŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA AZ ELŐFIZETŐI (SIM-) KÁRTYA BIZTOSÍTÁSA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŰKÖDTETÉSE TUDAKOZÓ SZOLGÁLAT MŰKÖDTETÉSE PANNON INFOVONAL ( ) INFORMÁCIÓS VONAL (173) MŰKÖDTETÉSE PANNONLINE FOGYASZTÓI ÉRDEKVÉDELEM ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM EGYÜTTMŰKÖDÉS, TÁJÉKOZTATÁS INGYENES TÉTELES SZÁMLAMELLÉKLET/HÍVÁSRÉSZLETEZŐ (SZÁMLÁS ELŐFIZETÉS ESETÉN) A Szolgáltató által nyújtott kedvezmények igénybevétele A számhordozás eljárási szabályai A Számhordozási eljáráshoz szükséges Előfizetői adatok A számhordozással kapcsolatos Előfizetői jogok és kötelezettségek A számhordozással kapcsolatos szolgáltatói jogok és kötelezettségek A számhordozás kezdeményezése, a számhordozási eljárás folyamata A Számhordozás kezdeményezése a szolgáltatónál, mint Átvevő szolgáltatónál A számhordozás kezdeményezése az átadó szolgáltatónál (a Szolgáltató az átvevő) a számhordozás kezdeményezése a Szolgáltatónál, mint átadó szolgáltatónál A Számhordozás kezdeményezése az átvevő szolgáltatónál (a Szolgáltató az átadó) A számhordozásra vonatkozó egyéb rendelkezések: Reklamációk Engedményezés (Változás az Előfizetői szerződés alanyában) Készülékek letiltása Közvetítőválasztás Jogviták, vegyes rendelkezések Az előfizetői jogviszony tárgya a szolgáltatás A Szolgáltatás az Általános Szerződési Feltételek tárgya A Szolgáltató által biztosított személyi és tárgyi feltételek, szolgáltatási idő A Szolgáltatások leírása Alapszolgáltatások Kiegészítő szolgáltatások Szolgáltatások az Igénybevételi díjat előre és utólag fizető Előfizetőknek Szolgáltatások az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás) Előfizetőknek Szolgáltatások az Igénybevételi díjat előre fizető (kártyás) Előfizetőknek SZ MELLÉKLET: ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE A PANNON GSM-NÉL (ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ) I. A szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, a kezelés célja és jogcíme: II. A személyes adatok tárolásának időtartama: III. A személyes adatok továbbításának esetei: IV. AZONOSÍTÓKIJELZÉS: V. A HÍVÁSRÉSZLETEZÉS ADATTARTALMA VI. TÁJÉKOZTATÓ A SZOLGÁLTATÁSSAL TOVÁBBÍTOTT KÜLDEMÉNYEK ÉS SZEMÉLYES ADATOK biztonságáról ) A Szolgáltató és a GSM- technológia által nyújtott biztonság ) Külső cégek által nyújtott biztonság SZÁMÚ MELLÉKLET: A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI RT. BEMUTATÓTERMEI SZÁMÚ MELLÉKLET: MEGYEI FOGYASZTÓVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGEK ŠSZ_ V1 2/84

3 1. ALAPFOGALMAK SZOLGÁLTATÓ A Pannon GSM Távközlési Részvénytársaság (székhelye: 2040 Budaörs, Baross u. 165.), amely a hatályos magyar jogszabályok alapján jogosult a Szolgáltatás nyújtására, melyhez szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik. A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtását díj ellenében, a távközlésre vonatkozó jogszabályokban és a Magyar Köztársaság Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Miniszterével aláírt Koncessziós szerződésben foglalt jogosultságokkal és kötelezettségekkel végzi. SZOLGÁLTATÁS A 87/372/EEC Európa Tanácsi Irányelv és az ERC/DEC/(97)02 határozat által kijelölt frekvenciatartományban közcélú mobil rádiótelefon-szolgáltatás. Közcélú mobil rádiótelefon-szolgáltatás, melynek során e Szolgáltatás nagy térben mozgó bármely előfizetője nem helyhez kötött rádió-távközlő hálózat hálózati végpontján csatlakoztatott berendezésről indított hívással kommunikálhat egy másik hálózati végponttal. Az alapszolgáltatásokon belül megkülönböztethetők a távszolgáltatások (beszédszolgáltatás, segélykérő hívások, fakszimile átvitel, SMS mobilállomáson végződő ponttól pontig, SMS körözvényhívás) és a hordozó szolgáltatások (aszinkron duplex áramkör, egyéb) a GSM-ajánlások értelmében. ADATHÍVÁS ALAPÚ SZOLGÁLTATÁS Vonalkapcsolt adatátviteli technológián alapuló szolgáltatás, melynél az Előfizető a kapcsolat felépítésétől annak megszakításáig tartó időszakban köteles a Szolgáltató mindenkori Díjszabásában megadott percdíjat megfizetni. KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS A Szolgáltató és a Magyar Köztársaság Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztere között november 4-én létrejött, a módosításokkal és kiegészítésekkel október 7-én egységes szerkezetbe foglalt szerződés, amely alapján Szolgáltató jogosult közcélú GSM mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtani az abban meghatározott frekvenciatartományok használatával a Magyar Köztársaság teljes területén. ELŐFIZETŐ Az Előfizetői szerződés alapján a Szolgáltatást igénybe vevő természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet. Ráutaló magatartással történő szerződéskötés esetén, írásbeli szerződéskötésig a Szolgáltató a kártya mindenkori birtokosát tekinti Előfizetőnek. Szóbeli szerződéskötés esetén a szerződés érvényesítési határidejéig a Szolgáltató a kártya mindenkori birtokosát tekinti Előfizetőnek. EGYÉNI ELŐFIZETŐ Azon természetes személy előfizető, aki az Előfizetői szerződés megkötésekor úgy nyilatkozott, hogy gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívül veszi igénybe a Szolgáltatást. A Szolgáltató mindaddig vélelmezi, hogy az Előfizető Egyéni előfizetőként kívánja a Szolgáltatást igénybe venni, amíg személyesen az ügyfélszolgálaton nem nyilatkozik afelől, hogy a Szolgáltató Intézményi előfizetőként tartsa nyilván. A Nyilatkozat megtételére az Előfizető a szerződés létrejöttét követően bármikor jogosult ÜZLETI/INTÉZMÉNYI ELŐFIZETŐ Jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéb szervezetek; valamint azon természetes személy Előfizetők, akik az Előfizetői szerződés megkötésekor úgy nyilatkoztak, hogy gazdasági vagy szakmai tevékenységi körükben veszik igénybe a Szolgáltatást. ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Az Előfizető és a Szolgáltató között a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglalt feltételek szerint közcélú mobil rádiótelefon-szolgáltatás igénybevételére létrejövő szerződés, amely a Szolgáltató jelen Üzletszabályzatában foglalt Általános Szerződési Feltételeiből (továbbiakban ÁSZF) és az egyedi Előfizetői szerződésből áll. Amennyiben az Előfizetői jogviszony ráutaló magatartással, vagy szóbeli szerződéskötéssel keletkezik az Eht 129. (1) és (3) bekezdéseiben foglaltak szerint a jogviszony létrejöttekor a Felek nem kötnek írásbeli egyedi előfizetői szerződést, így az Előfizetőre kizárólag az ÁSZF-ben foglaltak az ŠSZ_ V1 3/84

4 irányadóak. Az ÁSZF az Előfizető és a Szolgáltató közötti jogviszonyra vonatkozó alapvető rendelkezéseket, jogokat és kötelezettségeket tartalmazza. Az egyedi Előfizetői szerződés, pedig elsősorban az Előfizetőre vonatkozó, a szerződéskötéshez szükséges adatokat, hozzájárulásokat foglalja magában. Az ÁSZF mellékletei az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik. NEM MINŐSÜL ÚJ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK: az áttérés számlás előfizetésről kártyás előfizetésre, az áttérés kártyás előfizetésről számlás előfizetésre, az előfizető személyének megváltoztatása (átírás), a tarifacsomag váltás, illetve az előfizetői szerződés egyéb módosítása. ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE SZÓBELI MEGÁLLAPODÁSSAL Az EHT 129. (1) bekezdése értelmében a felek az előfizetői szerződést szóban is megköthetik. A szóban kötött előfizetői szerződésekre az ÁSZF kártyás előfizetésekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, kivéve, ahol az ÁSZF másként rendelkezik, illetve a szövegkörnyezetből más következik. RÁUTALÓ MAGATARTÁSSAL TÖRTÉNŐ SZERZŐDÉSKÖTÉS Az EHT 129. (1) bekezdése értelmében a felek az előfizetői szerződést ráutaló magatartással így különösen az előfizetői szolgáltatás igénybevételével is megköthetik. A ráutaló magatartással létrejött előfizetői szerződésekre az ÁSZF kártyás előfizetésekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, kivéve, ahol az ÁSZF másként rendelkezik, illetve a szövegkörnyezetből más következik. SZEMÉLYAZONOSÍTÓ OKMÁNY A Szolgáltató az Előfizetők, illetve az előfizetések ügyében eljárni jogosultak azonosítása céljából a következő okmányok valamelyikének bemutatását kéri: régi típusú személyi igazolvány vagy új típusú személyi igazolvány és lakcímkártya, vagy új típusú jogosítvány és lakcímkártya, vagy útlevél és lakcímkártya. SIM-KÁRTYA Az Előfizető hálózaton belüli azonosítását szolgáló adatokat, illetve a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges információkat tartalmazó kártya. A SIM-kártya, mely integrált áramkört tartalmaz, a Szolgáltató tulajdonát képezi azt követően is, hogy azt a Szolgáltató az Előfizetőnek használatra átadta. RÁDIÓTELEFON-KÉSZÜLÉK Olyan berendezés, mely SIM-kártyával együtt GSM-szolgáltatás igénybevételére alkalmas, a mindenkor hatályos jogszabályi követelményeknek megfelelő, valamint az ETSI GSM-szabványaiban mobil végberendezésként (MT) definiálták, és e szabványoknak megfelel. BESUGÁRZÁSI TERÜLET Mindazon terület, ahol a Szolgáltatás igénybe vehető. E terület nagyságáról a szükség szerint megújított és nyilvánosságra hozott lefedettségi térkép ad felvilágosítást, mely tartalmazza a jelenlegi és a tervezett lefedettséget. UMTS (Universal Mobile Telephone Service) UMTS vezeték nélküli adatátviteli rendszer (univerzális vezeték nélküli telefon szolgáltatás). Nagysebességű (2 Mbps), nagykiterjedésű kétirányú vezeték nélküli adatátvitelt szolgáló eljárás (WAN). DÍJSZABÁS Az Üzletszabályzat melléklete, mely tartalmazza a Szolgáltatások ellenértékeként fizetendő hatósági árakat, a Szolgáltató által meghatározott árakat, a számlatartalom elemeit, az egyszeri, rendszeres díjakat, a díjazási időszakokat, kedvezményeket, díjfizetés nélküli szolgáltatásokat, valamint az egyéb, az árak alkalmazásával kapcsolatos további feltételeket. ŠSZ_ V1 4/84

5 ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Az Üzletszabályzat melléklete, amely tájékoztatja az Előfizetőt adatai Szolgáltató általi kezelésének feltételeiről. IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ (TOVÁBBIAKBAN KÁRTYÁS) SZOLGÁLTATÁS A jelen Üzletszabályzat feltételei szerint igénybe vehető előfizetői szolgáltatást az erre külön rendszeresített Előfizetői szerződés megkötésével veheti igénybe az Előfizető, kivéve a ráutaló magatartással létrejött, illetve szóban kötött előfizetések esetét, ugyanis ott nem történik írásos előfizetői szerződéskötés. Az Előfizetői szerződés az Igénybevételi díjat előre fizető szolgáltatás érvényességi idejére szóló határozott időre jön létre a kártyás díjszabás 1. pontjában foglalt rendelkezésekre tekintettel. IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁS AKTIVÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE Írásbeli szerződés esetén a szolgáltatást a megvásárlását követően egy éven belül aktiválni kell. Az aktiválás a SIM-kártyához tartozó egyenleg feltöltésével történik meg. Amennyiben az Előfizető egy éven belül nem aktiválja a Szolgáltatást, az Előfizetői szerződés érvényét veszti. Szóbeli szerződéskötés esetén az aktiválás ideje megegyezik a szerződéskötés időpontjával és az előfizetői jogviszony a díjmentesen hívható 171-es telefonszám felhívásával, a pontban meghatározott feltételek szerint, a megjelölt adatok megadásával jön létre. IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁS ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE A Szolgáltatást az Előfizető az egyenlegfeltöltést követően a Díjszabásban megállapított érvényességi ideig használhatja. Az érvényességi idő azaz a szerződés időtartama azonos vagy hosszabb érvényességi idejű egyenlegfeltöltés esetén az újonnan felhasznált feltöltőkártya érvényességi idejére meghosszabbodik. Az igénybevételi díjat előre fizető szolgáltatás érvényességi idejéről részletesen jelen Üzletszabályzat 4.1 pontja rendelkezik. IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT UTÓLAG FIZETŐ (TOVÁBBIAKBAN SZÁMLÁS) SZOLGÁLTATÁS A jelen Üzletszabályzat feltételei szerint igénybe vehető előfizetői szolgáltatást az erre külön rendszeresített Előfizetői szerződés megkötésével veheti igénybe az Előfizető. Az Előfizetői szerződés az Igénybevételi díjat utólag fizető szolgáltatás érvényességi idejére szóló határozatlan időre jön létre. DÍJCSOMAG A Szolgáltatás ellenértékének megfizetéséhez a Szolgáltató úgynevezett díjcsomagokat biztosít az Előfizetők számára, amelyek az alábbi elemekből állnak: egyszeri (csatlakozási) díjak; rendszeres (havi előfizetési) díjak; beszélgetési díjak és a hozzájuk kapcsolódó díjazási időszakok; díjfizetési kedvezmények; havidíj-mentesen igénybe vehető szolgáltatások. Az Előfizetőnek lehetősége van a Szolgáltató által felkínált díjcsomagok közötti váltásra. A díjcsomagok közötti váltás feltételeit a Szolgáltató mindenkor érvényes Díjszabása tartalmazza. EGYSZERI CSATLAKOZÁSI DÍJ A Szolgáltató hálózatába történő bekapcsolásért az Előfizető által egyszeri alkalommal fizetendő belépési díj, amely a szerződés megszűnése esetén sem kerül visszafizetésre az Előfizető részére. HAVI ELŐFIZETÉSI DÍJ Számlás előfizetés esetén az Előfizető által havonta fizetendő díj az aktív alapszolgáltatásért (hívhatóság) és az egyes aktív kiegészítő szolgáltatások előfizetéséért, amely a Szolgáltató által havonta kerül kiszámlázásra. Kártyás előfizetés esetén az Előfizető által havonta fizetendő díj az egyes kiegészítő szolgáltatások előfizetéséért, amely az Előfizető egyenlegéből megrendeléskor és a megrendeléstől számított 30 naponta kerül levonásra. 30 nap leteltével, amennyiben az Előfizető másképp nem rendelkezik, a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás további 30 napra való automatikus meghosszabbítására és a vonatkozó havi előfizetési díj levonására az Előfizető egyenlegéből. Amennyiben az Előfizető nem rendelkezik a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges havi előfizetési díj összegével egyenlegén, úgy a szolgáltatás nyújtását a Szolgáltató automatikusan megszünteti. ŠSZ_ V1 5/84

6 BESZÉLGETÉSI (IGÉNYBEVÉTELI) DÍJ Az azonos vagy különböző hálózatok Előfizetői közötti összeköttetés létrejöttétől annak megszűnéséig nyújtott beszéd- vagy adatátviteli szolgáltatásért, valamint a kiegészítő szolgáltatások igénybevételéért az Előfizető által fizetendő díj. EGYENLEGFELTÖLTÉS Az Igénybevételi díjat előre fizető szolgáltatást használó Előfizető az Igénybevételi díjat a Szolgáltatás igénybevétele előtt az 5.2. pontban leírt módokon Pannon GSM Feltöltőkártya megvásárlásával vagy egyenlegfeltöltéssel egyenlíti ki. PANNON GSM FELTÖLTŐKÁRTYA ÉS FELHASZNÁLÁSNAK HATÁRIDEJE Az Emelt díjas szolgáltatást (EDSZ), az MMS tartalomszolgáltatást, az SMS tartalomszolgáltatást, a Mobil vásárlás szolgáltatást és az Intelligens hálózati szolgáltatásokat használó Előfizető az Igénybevételi díjat a Szolgáltatás igénybevétele előtt is kiegyenlítheti. Az Igénybevételi díj előre történő kiegyenlítése Pannon GSM Feltöltőkártya felhasználásával történik. Kártyás előfizetés esetén a díj kiegyenlítése, amennyiben az Üzletszabályzat másként nem rendelkezik, kizárólag előre történhet. A Feltöltőkártya felhasználásának módját leíró útmutató a kártya hátoldalán található. A Pannon GSM Feltöltőkártyát az Előfizető a kártya hátoldalán feltüntetett határidőn belül használhatja fel az EDSZ egyenleg feltöltésére. (A Feltöltőkártya megvásárlása nem jelenti az EDSZ egyenleg automatikus feltöltését.) Amennyiben az Előfizető a Pannon GSM Feltöltőkártyát a feltüntetett határidőn belül nem használja fel, a kártyára feltöltött egyenleg felhasználhatósága megszűnik (kivéve a kártyás Díjszabás 1. pontjában foglalt rendelkezések), és az a Szolgáltatótól nem követelhető vissza. RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI IDŐ A Rendelkezésre állási idő az az időtartam, amely alatt a Szolgáltató biztosítja az újbóli feltöltés lehetőségét, valamint ebből adódóan a szerződés meghosszabbításának jogát. PANNON GSM ATM FELTÖLTŐKÁRTYA Az ATM-automatákból vásárolt, bizonylatra nyomtatott Pannon GSM Feltöltőkártya, amelynek a felhasználása a Pannon GSM Feltöltőkártyával megegyezik. A Pannon GSM ATM Feltöltőkártyához csatoltan kiadott nyugta ellenében a Pannon GSM Távközlési Rt. a kártya értékesítését igazoló számla kiállítását vállalja a bemutatótermeiben. EMELT DÍJAS SZOLGÁLTATÁS (EDSZ), MMS TARTALOMSZOLGÁLTATÁS, SMS TARTALOMSZOLGÁLTATÁS, A MOBIL VÁSÁRLS SZOLGÁLTATÁS ÉS AZ INTELLIGENS HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE Az Emelt díjas szolgáltatást, az MMS tartalomszolgáltatást, az SMS tartalomszolgáltatást, a Mobil vásárlás szolgáltatást és az Intelligens hálózati szolgáltatást az Előfizető az egyenlegfeltöltést, ill. az EDSZ hitelkeret Szolgáltató általi biztosítását követően az előfizetés megszűnéséig veheti igénybe. Amennyiben az Előfizetői szerződés megszűnésekor az előfizető nem jelzi szándékát, miszerint kéri a felhasználatlan EDSZ egyenlegének visszatérítését, úgy az utólag nem térítendő vissza. EMELT DÍJAS SZOLGÁLTATÁS (EDSZ) EGYENLEGE Az Előfizető által az Emelt díjas szolgáltatások, az MMS tartalomszolgáltatás, az SMS tartalomszolgáltatás, az Intelligens hálózati szolgáltatások és a Mobil vásárlás szolgáltatás igénybevételének céljából létrehozott egyenleg, amelynek feltöltése történhet a Szolgáltató által EDSZ hitelkeret biztosításával, valamint az Előfizető által a Pannon GSM igénybevételi díjat előre fizető szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatában meghatározott egyenlegfeltöltési módokon, azaz a szolgáltatás használatának előre történő kifizetésével. EMELT DÍJAS SZOLGÁLTATÁS (EDSZ) HITELKERET A Szolgáltató által meghatározott összegű, kizárólag Emelt díjas szolgáltatásokra, MMS tartalomszolgáltatásra, SMS Tartalomszolgáltatásra, Intelligens hálózati szolgáltatásokra és a Mobil vásárlás szolgáltatásra felhasználható hitelkeret. MOBIL VÁSÁRLÁS SZOLGÁLTATÁS A Szolgáltató jogosult az Előfizetővel a jogszabály, valamint az általános szerződési feltételek előírásainak megfelelően megkötött Előfizetői szerződés alapján, az abban rögzített módon az általa nyújtott távközlési ŠSZ_ V1 6/84

7 szolgáltatással együtt saját nevében vásárolt árukat és szolgáltatásokat (változatlan formában) továbbértékesíteni és továbbszámlázni, valamint az ellenértéket az Előfizetővel szemben az előre fizetett egyenlege (EDSZ egyenleg) terhére érvényesíteni. A Mobil vásárlás szolgáltatás részletes leírását az Egyéb szolgáltatások fejezet tartalmazza. A Szolgáltató egyértelműen feltünteti az Előfizetői szerződésben az áru és szolgáltatás továbbértékesítésének lehetőségét és az általa kiállított számlán a továbbértékesítés tényét. SZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSA A Szolgáltatás korlátozása esetén a Szolgáltató az Előfizető által indított vagy az Előfizetőnél végződtetett hívásforgalmat szünetelteti. Bővebb rendelkezést a pont tartalmaz. SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSE A Szolgáltatás szünetelése esetén a Szolgáltató mind az Előfizető által indított, mind az Előfizetőnél végződtetett hívásforgalmat szünetelteti. Bővebb rendelkezést a 4.3.2, illetve a pontok tartalmaznak. VÁNDORLÁSI (ROAMING) SZERZŐDÉS A Szolgáltató és a külföldi GSM-szolgáltató között létrejött olyan kétoldalú megállapodás, amely biztosítja a szerződő felek előfizetői számára a szolgáltatások kölcsönös igénybevételét a másik fél hálózatában, és amely szolgáltatás igénybevételének elszámolása a szolgáltatók között a Roaming szerződésben megállapodott feltételek szerint történik. Az Előfizető a vele Előfizetői szerződést kötött Szolgáltató Díjszabása szerint téríti meg az igénybe vett szolgáltatások díját. A Szolgáltató nem felelős a Roaming szolgáltató hibás teljesítéséért, valamint az ebből eredően az Előfizetőt ért károkért. ELŐFIZETŐI (GSM-) HÍVÓSZÁM Az Azonosítók Nemzeti Felosztási Tervébe illeszkedő telefonszám, ami az Előfizető elérhetőségét lehetővé teszi. SZÁMHORDOZHATÓSÁG: Az Előfizető számára fennálló lehetőség, amely biztosítja, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF feltételeinek megfelelően május 1-jét követően előfizetői hívószámát megtartva eredeti (átadó) mobilszolgáltatójával kötött Előfizetői szerződését megszüntetve, új (átvevő) mobilszolgáltatóval kössön Előfizetői szerződést. a. ÁTADÓ SZOLGÁLTATÓ: az az előfizetői hozzáférést nyújtó szolgáltató, amelynek előfizetője az előfizetői szerződés megszüntetését, illetve módosítását követően az előfizetői számát egy másik szolgáltatóhoz viszi át; b. ÁTVEVŐ SZOLGÁLTATÓ: az az előfizetői hozzáférést nyújtó Szolgáltató, amelynek jövőbeni Előfizetője az Előfizetői szerződés megkötésének keretében előfizetői számát egy másik szolgáltatótól hozza át; c. HORDOZOTT SZÁM: az Előfizetői szerződésben szereplő előfizetői szám, amelyet az Előfizető az átadó Szolgáltatótól az átvevő Szolgáltatóhoz való áttéréskor megtart; d. AKTÍV SZÁM: Azon Előfizetői hívószám, amely vonatkozásában az ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseknek megfelelően nem került sor a szolgáltatás korlátozására, illetve szüneteltetésére. e. KÖZPONTI REFERENCIA ADATBÁZIS: az a számhordozás érdekében létrehozott adatbázis, amely tartalmaz valamennyi hordozott számmal kapcsolatos hívásirányítási információt, amelyet az adatbázis működtetője a Szolgáltatók, valamint a jogszabály alapján erre jogosultak részére rendelkezésre bocsát; f. SZÁMÁTADÁSI IDŐABLAK: az a külön jogszabályban 1 meghatározott időpontban kezdődő, megadott hosszúságú időtartomány, amelyben az átadó szolgáltatóval kötött előfizetői szerződés alapján a hordozott számon nyújtott szolgáltatás az átadó szolgáltatónál megszűnik, és az átvevő szolgáltatóval 1 A számhordozási központi referencia adatbázisról szóló 17/2003. (XII. 27.) IHM rendelet ŠSZ_ V1 7/84

8 megkötött új előfizetői szerződés alapján az átvevő szolgáltatónál megkezdődik. Ezen időtartam alatt a szolgáltatás részben vagy egészben szünetelhet; g. HORDOZÁST JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT: a mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó átadó szolgáltató által kiállított, a hordozni kívánt előfizetői számra vagy számokra vonatkozó, azok hordozását jóváhagyó nyilatkozat, mely kézhezvételtől számított 10 munkanapon belül használtató fel a számhordozási eljárásban az átvevő Szolgáltatónál (hordozást jóváhagyó nyilatkozat hatálya). 2. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME A Pannon GSM Távközlési Részvénytársaság a Pest megyei Cégbíróságon cégjegyzékszámon nyilvántartott zártkörű részvénytársaság. A székhely levelezési címe: 2040 Budaörs, Baross u Központi telefonszáma: Központi telefax száma: AZ ÜZLETSZABÁLYZAT CÉLJA, TÁRGYA, TERÜLETI ÉS SZEMÉLYI HATÁLYA AZ ÜZLETSZABÁLYZAT CÉLJA Az Üzletszabályzat célja, hogy az elektronikus hírközlésről szóló törvény [2003. évi C. törvény (Eht.)], a távközlési Előfizetői szerződésekről szóló rendelet [16/2003. IHM rendelet] és az egyéb, a távközlési szolgáltatás teljesítésének és igénybevételének módját szabályozó jogszabályoknak megfelelően az Előfizetők számára hozzáférhető módon és közérthetően rögzítse a Szolgáltató általános szerződési feltételeit. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA Az Üzletszabályzat Általános Szerződési Feltételei részletesen szabályozzák a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Előfizető között létrejövő szolgáltatási jogviszony általános feltételeit, a Szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, az Előfizető és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit és egyéb, a Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket. Az Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések és a jogszabályoknak megfelelően közzétett nemzetközi szerződések és szabványok kötelező erejű feltételei külön kikötés nélkül is alkalmazandóak. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TERÜLETI HATÁLYA A Szolgáltató a Szolgáltatást kizárólag a Magyar Köztársaság területén nyújtja, a mindenkori Besugárzási területen. A Szolgáltató a Besugárzási területről az Előfizető kívánságára mindenkor tájékoztatást nyújt. A Szolgáltató kétoldalú nemzetközi szerződések (Vándorlási vagy Roaming szerződés) megkötésével biztosítja az Előfizetőnek külföldi rádiótelefon-szolgáltatók hálózatának igénybevételét is, a Szolgáltató mindenkor érvényes Díjszabásában rögzített és közzétett külön feltételek mellett. A Szolgáltató a külföldi hálózatok üzemeltetőivel kötött Roaming szerződések életbe lépéséről (vagy azok szüneteléséről) hirdetményeiben folyamatosan tájékoztatja az Előfizetőt. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT SZEMÉLYI HATÁLYA A Szolgáltató az Üzletszabályzatot a Koncessziós szerződés rendelkezéseinek, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően adja ki és teszi közzé. A jelen Üzletszabályzat (számlás és kártyás előfizetés esetén) hatálya kiterjed a Szolgáltatóra és a Szolgáltatóval a Szolgáltatás igénybe vételére előfizetői jogviszonyba kerülő valamennyi Előfizetőre. Az Üzletszabályzat vonatkozik a hatályba lépése előtt létrejött Előfizetői szerződésekre is. A Szolgáltató közleményben, valamint ügyfélszolgálatán történő közzététellel tájékoztatja az Előfizetőt az Üzletszabályzat hatályba lépéséről. Amennyiben az Előfizető a Szolgáltatást továbbra is igénybe veszi, a közleményben megjelölt időpontban az Üzletszabályzatban foglalt Általános Szerződési Feltételek a korábban létrejött Előfizetői szerződéseket kiegészítik vagy felváltják. ŠSZ_ V1 8/84

9 4. AZ ELŐFIZETŐI JOGVISZONY 4.1 AZ ELŐFIZETŐI JOGVISZONY KELETKEZÉSE AZ ELŐFIZETŐI JOGVISZONY KELETKEZÉSE ÍRÁSBELI ELŐFIETŐI SZERZŐDÉSSEL Az Előfizetői szerződés alapján az Előfizetői hozzáférést nyújtó Szolgáltató, a Felek eltérő megállapodása hiányában az érvényes Előfizetői szerződés megkötésének időpontjától számított maximum 3 munkanapon belül vállalja a Szolgáltatás nyújtását az Előfizető részére és az Előfizető a hálózaton nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokat a szerződés időtartama alatt a szerződés feltételei szerint igénybe veheti. Az előfizetői jogviszony az Előfizetői szerződés Előfizető és Szolgáltató általi aláírásával, illetve a Szolgáltató mindenkor érvényes Díjszabásában meghatározott előre fizetendő díjak megfizetésével jön létre. A Szolgáltatót az Előfizetői szerződés létrejötténél megbízott viszonteladói is képviselhetik. Előfizetői szerződés írásban köthető meg a Szolgáltató bemutatótermeiben és viszonteladóinál. A Szolgáltató, illetve a viszonteladó köteles a szerződés megkötésével egyidejűleg az egyedi Előfizetői szerződést, az ÁSzF kivonatát, valamint az Előfizető kérése esetén az ÁSZF egy példányát az Előfizető rendelkezésére bocsátani. Nem minősül új előfizetői szerződés megkötésének: az áttérés számlás előfizetésről kártyás előfizetésre, az áttérés kártyás előfizetésről számlás előfizetésre, az előfizető személyének megváltoztatása (átírás), a tarifacsomag-váltás, illetve az előfizetői szerződés egyéb módosítása. A szerződés megkötéséhez az alábbi előfizetői adatok szükségesek: a.) magánszemélyek esetén: név, leánykori név; születési hely, idő; anyja leánykori neve; személyi igazolvány száma/útlevél száma/jogosítvány száma és lakcímkártya száma; állampolgárság; állandó lakóhely/külföldi Előfizető esetén tartózkodási hely; egyéb azonosító okmány száma értékesítési akciótól függően, korlátozottan cselekvőképes személy esetén törvényes képviselő adatai. b.) cégek, egyéb szervezetek, egyéni vállalkozók 2 esetén: cég/egyéb szervezet/egyéni vállalkozó neve, cégjegyzékszám, nyilvántartási szám, vállalkozói igazolvány száma, bankszámlaszám, adószám, székhely. A szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok: a) természetes személy esetében: magyar állampolgár: személyazonosító igazolvány/ útlevél/ jogosítvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány; nem magyar állampolgár: útlevél és lakcímét igazoló tartózkodási engedély vagy más hatósági igazolvány; számhordozási eljárás esetén az előfizető döntése és hozzájárulása alapján olyan hatósági igazolvány vagy engedély, amely alapján az átadó szolgáltató őt az eredeti előfizetői szerződés megkötésekor azonosította. 2 Egyéni vállalkozók esetén a magánszemélyekre vonatkozó előfizetői adatok is szükségesek az Előfizetői szerződés megkötéséhez. ŠSZ_ V1 9/84

10 b) egyéni vállalkozó esetében: érvényes vállalkozói igazolvány adószám hiteles igazolása (adóbejelentkezési lap, kamarai, vagy APEH-igazolás) bélyegző (amennyiben rendelkezik vele) szerződéskötő személyazonosító igazolványa/ útlevele/ jogosítványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa; bankszámlaszerződés. c) gazdálkodó szervezet, valamint oktatói munkaközösség esetében: 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy vállalkozói igazolvány, a cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldánya, az eljáró képviselő személyi igazolványa és meghatalmazás (amennyiben nem a képviseleti joggal felruházott személy jár el). d) költségvetési szerv, társasház, valamint egyéb szervezet esetében: a szervezetet, szervet, illetve társasházat nyilvántartásba vevő bíróság vagy hatóság által kiállított eredeti okirat, vagy általa vezetett nyilvántartás hiteles másolata, illetve a hatósághoz beadott létesítő okirat(ok), amely legalább tartalmazza a szervezet, szerv, illetve társasház nevét, székhelyét és képviselőjét, a képviselet módját, amennyiben ilyen adatot nyilvántartanak, a szervezet adóhatósági nyilvántartásba vételét igazoló eredeti okirat, amennyiben e nyilvántartásba vétele kötelező, az eljáró képviselő személyi igazolványa, meghatalmazás (amennyiben nem a képviseleti joggal felruházott személy jár el). e) diplomáciai testület esetében: szerződéskötő személyazonosító igazolványa/ útlevele/ jogosítványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa; nem magyar állampolgár: útlevél a nagykövetség hivatalos, fejléces papírján kiadott, az adott ügyletre szóló meghatalmazás. Az Előfizetői szerződés megkötésekor a természetes személy Előfizetőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a Szolgáltatást Egyéni előfizetőként vagy Üzleti/intézményi előfizetőként kívánja igénybe venni. A természetes személy Előfizetők ezen nyilatkozatukat a Szolgáltató bemutatótermeiben, illetve ügyfélszolgálatain nyomtatvány kitöltésével bármikor díjmentesen módosíthatják, illetve visszavonhatják. Kártyás előfizetés esetén: Az Előfizetői szerződés érvényességi idejére szóló határozott időre (1 év, 90 nap, 30 nap) jön létre. Amennyiben nem történik egyenlegfeltöltés, a határozott idő lejártával az Előfizetői szerződés megszűnik. A határozott idő azonos, vagy hosszabb érvényességű egyenlegfeltöltéskor meghosszabbodik az újonnan felhasznált feltöltőkártya érvényességi idejére. Rövidebb érvényességű feltöltés esetén a szerződés változatlan tartammal marad fenn. Egyenlegfeltöltésre Feltöltőkártyák segítségével van lehetőség. 1. A Feltöltőkártyák érvényességi ideje (felhasználhatósága) A Feltöltőkártyák feltöltéstől számított felhasználhatósága függ a Feltöltőkártyák értékétől az alábbiak szerint: o 900 Ft értékű Feltöltőkártya érvényességi ideje 30 nap o 1800 Ft értékű Feltöltőkártya érvényességi ideje 90 nap o 3600; 7200; Ft értékű Feltöltőkártya érvényességi ideje 1 év 2. A Szolgáltató hozzájárul, hogy amennyiben az Előfizető a kártyás előfizetői szerződés megszűnését követően a rendelkezésre állási időn belül ismét feltölti az egyenlegét, akkor ráutaló magatartással a korábbi előfizetői szerződés a megszűnésre visszamenőleges hatállyal meghosszabbodik. ŠSZ_ V1 10/84

11 3. A Szolgáltató a határozott idejű Előfizetési szerződés megszűnése esetén is fenntartja az alábbi szolgáltatásokat az előfizető részére: a 900 Ft értékű Feltöltőkártya érvényességi idejének lejártát követően legfeljebb 60 napig fenntartja a fel nem használt egyenlegét és legfeljebb 275 napig, a 1800 Ft értékű Feltöltőkáryta érvényességi idejének lejártát követően legfeljebb 60 napig fenntartja a fel nem használt egyenlegét és legfeljebb 215 napig, a 3600; 7200; értékű Feltöltőkártya érvényességi idejének lejártát követően legfeljebb 30 napig, biztosítja az előfizető telefonszámát. 4. Szerződésmódosítás érvényben lévő kártyás előfizetés esetében Újabb Feltöltőkártya felhasználása esetén az érvényességi idő az alábbiak szerint kerül meghosszabbításra: Amennyiben az Előfizető újabb Feltöltőkártya használatával az egyenlegét feltölti és így az egyenleg feltöltésekor használt Feltöltőkártya érvényességi ideje hosszabb az egyenleg feltöltés előtt érvényes, határozott idejű (kártyás) Előfizetői szerződés határozott időtartamánál, vagy megegyezik azzal, az Előfizetői szerződés határozott ideje meghosszabbításra kerül a feltöltéshez használt Felöltőkártya érvényességi idejéig. Amennyiben az Előfizető újabb Feltöltőkártya használatával az egyenlegét feltölti és az egyenleg feltöltésekor használt Feltöltőkártya érvényességi ideje rövidebb, mint a feltöltéskor érvényben lévő határozott idejű (kártyás) Előfizetői szerződés még fennálló időtartama, úgy az Előfizetői szerződés határozott időtartama nem módosul. A Szolgáltató, amennyiben az Előfizető adatainak ellenőrzéséhez a BM Központi Adatfeldolgozó-, Nyilvántartó- és Választási Hivatal (KÖNYV), vagy hasonló célú adatbázis adatait felhasználja, jogosult az Előfizetői szerződésen feltüntetni a Szolgáltatás megkezdésének várható időpontját (a Szolgáltatás nyújtása legkésőbb az ellenőrzés eredményének közlését követő 5. munkanapon megkezdődik). Amennyiben az ellenőrzés az Előfizető által megadott adatokat nem igazolja, az Előfizető által megadott adatok és a Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal által szolgáltatott adatok eltérnek, az Előfizetői szerződés nem jön létre, a már létrejött szerződést a Szolgáltató a jelen Üzletszabályzat alapján felmondhatja. Az Előfizető az Előfizetői szerződés aláírásával a jelen Üzletszabályzatban, valamint a jelen Üzletszabályzat elválaszthatatlan részét képező Díjszabás és tarifatáblázatban foglaltakat elfogadja, és az ott meghatározottak szerinti díjakat a Szolgáltatás igénybevételéért megfizeti. Az egyedi Előfizetői szerződésben a felek megállapodhatnak abban, hogy az Előfizető a szerződést a Szolgáltató által nyújtott kedvezményekért cserébe meghatározott időn belül nem szünteti meg, nem szünetelteti, illetve a Szolgáltató által történő korlátozásra okot nem ad. Az Előfizetői szerződés megkötésének korlátja: A Szolgáltató jogosult az Előfizetői szerződés megkötését indoklás nélkül megtagadni. A Szolgáltató az Előfizetői szerződés megszűnését követően az Előfizetővel csak abban az esetben köt ismételten Előfizetői szerződést, ha az Előfizetőnek a Szolgáltatás igénybevételéből eredő díjtartozása a Szolgáltatóval szemben nem áll fenn, vagy a korábbi Előfizetői szerződés megszűnésére nem a Szolgáltatónak az Előfizető szerződésszegésére visszavezethető felmondásával került sor. Az új Előfizetői szerződés megkötésekor az Előfizető köteles az Egyszeri csatlakozási díjat ismételten megfizetni; a korábbi szerződés megkötésekor fizetett Egyszeri csatlakozási díj ezt nem pótolja. Amennyiben a fentiek ellenére a díjtartozással rendelkező Előfizetővel tévedés, megtévesztés, illetve adminisztrációs hiba következtében mégis szerződéskötésre kerülne sor, az új előfizetői szerződés semmis. A semmis szerződésből eredő, a szolgáltatás igénybevétele folytán keletkezett díjtartozást az Előfizető haladéktalanul köteles a Szolgáltató részére számla ellenében megfizetni. A Szolgáltató az Előfizetői szerződés megkötését a Szolgáltató által meghatározott összegű előleg befizetéséhez kötheti. ŠSZ_ V1 11/84

12 4.1.2 AZ ELŐFIEZTŐI JOGVISZONY KELETKEZÉSE RÁUTALÓ MAGATARTÁSSAL A Pannon GSM Rt. a tárgyi szerződéskötési módot megszüntette. A korábban ilyen módon megkötött előfizetői szerződésekre, illetve az abból eredő jogokra és kötelezettségekre továbbra is alkalmazandóak az ÁSZF idevonatkozó rendelkezései. Az előfizetői jogviszony a szolgáltatás igénybevételével, a SIM-kártya aktiválásának időpontjában jön létre. A Szolgáltató tájékoztatja az Előfizetőt az Általános Szerződési Feltételek teljes szövegének elérhetőségéről. A SIM-kártya aktiválását követően az Előfizető köteles a szolgáltatást a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt előírások betartásával igénybe venni. Az Előfizető írásbeli szerződés nélkül jogosult a szolgáltatásokat igénybe venni, azonban az Előfizető csak abban az esetben élhet az előfizetői jogviszonyból eredő, a Szolgáltató által biztosított Előfizetői jogok összességével, amennyiben adategyeztetés céljából felkeresi a Szolgáltató bármelyik bemutatótermét. Az Előfizető azonosításához szükséges dokumentumok és adatok listája megtalálható a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeinek pontjában. Ráutaló magatartással történő szerződéskötés esetén a Szolgáltató mindaddig vélelmezi, hogy az Előfizető Egyéni előfizetőként kívánja a Szolgáltatást igénybe venni, amíg személyesen az ügyfélszolgálaton nem nyilatkozik afelől, hogy a Szolgáltató Intézményi előfizetőként tartsa nyilván. A Nyilatkozat megtételére az Előfizető a szerződés létrejöttét követően bármikor jogosult AZ ELŐFIEZTŐI JOGVISZONY KELETKEZÉSE SZÓBELI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉVEL Az előfizetői jogviszony a szóbeli előfizetői szerződés megkötésének időpontjában, a díjmentesen hívható 171-es telefonszám felhívásával, az alábbi adatok megadását követően jön létre. Természetes személy, mint Előfizető esetén: Előfizető neve, születéskori neve, anyja születéskori neve, születési hely és idő, állandó lakhely/ tartózkodási hely vagy külföldi állandó lakhely esetén belföldi tartózkodási hely. Jogi személy, egyéb szervezetek, mint Előfizető esetén: Előfizető neve, cégjegyzékszám/egyéb nyilvántartási szám, vállalkozói igazolvány száma, székhely, cég esetén bankszámlaszám. Amennyiben az Előfizető nem adja meg a fentiekben meghatározott adatokat, vagy a megadott adatok nem az Előfizető valós adatai, illetve azok nyilvánvalóan valótlanok, hamisak, úgy a Szolgáltatónak jogában áll megtagadni a szerződéskötést. A Szolgáltatóval érvényes Előfizetői szerződést kizárólag 14. életévét betöltött személy köthet. A Szolgáltató a szóbeli szerződés megkötésekor nyilatkoztatja az Előfizetőt, hogy az Egyéni előfizetőként, vagy Intézményi előfizetőként kívánja-e a Szolgáltatást igénybe venni. A Nyilatkozat megtételére, illetve annak módosítására az Előfizető a szerződés létrejöttét követően személyesen bármikor jogosult. A Szolgáltató az előfizetői adatok védelmében az Előfizető által előzetesen a 171-en megadott belföldi címére a szóbeli előfizetői szerződés megkötésétől számított 3 napon belül adategyeztető levelet küld. A Szolgáltató abban az esetben tekinti érvényesnek a szerződést, amennyiben az Előfizető a levél kézhezvételét követően az abban szereplő határidőn belül a levélben található információk alapján az adategyeztetésnek eleget tesz, illetve a levélben található érvényesítő kód segítségével, az adott érvényesítési határidőn belül a szerződését megerősíti. Ha a megerősítés az adott határidőre nem teljesül, a szerződés tekintettel arra, hogy az Előfizető személye nem állapítható meg, illetve az Előfizető a szerződés érvényességéhez szükséges, fent említett feltételeket nem teljesíti érvénytelen. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben a szóbeli szerződéskötéskor később megállapíthatóan hamis, valótlan adatokat adott meg a Szolgáltató részére, illetve nem a saját adatait adta meg, valamint a Szolgáltató adategyeztetésre vonatkozó SMS értesítésének nem tesz eleget, a Szolgáltató az Előfizetői szerződést érvénytelennek tekinti. Érvénytelenség esetén az igénybe vett szolgáltatások díját a Szolgáltató nem téríti vissza. Érvénytelen szerződés esetén amennyiben az Előfizető az utolsó feltöltéstől számított egy éven belül személyes adategyeztetés mellett jelzi, a Szolgáltató lehetővé teszi, hogy írásbeli szerződés megkötése esetén korábbi előfizetői hívószámát megtartsa. ŠSZ_ V1 12/84

13 4.2 AZ ELŐFIZETŐI JOGVISZONY MÓDOSÍTÁSA Az előfizetői jogviszony az Előfizetői szerződés írásbeli módosításával, a jogszabályok, illetve a jelen Üzletszabályzat módosulásával, valamint átírással (lásd az Engedményezés 10. fejezet, illetőleg az Egyéb Szolgáltatások leírásánál fejezet V. alpontja) módosítható. A polgári jog általános szabályai szerint szóban vagy ráutaló magatartással történő módosítást is elfogadhatja a Szolgáltató. A szóban vagy ráutalással történő módosítás esetén a hatálybalépés feltétele azonban az, hogy a módosítást a másik fél is elfogadja. A felek az előfizetői jogviszonyt az ÁSZF-ben és a jogszabályokban megfogalmazott korlátozásokkal kétoldalúan bármikor módosíthatják az Előfizetői szerződés írásbeli módosításával. Az Egyedi előfizetői szerződés módosítása esetén a szerződéskötésre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. A Szolgáltató jogosult az Egyedi előfizetői szerződést és az Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani. Erre a Szolgáltató kizárólag abban az esetben jogosult, ha jogszabályváltozás vagy hatósági döntés, a körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja. Lényeges módosításnak minősül különösen a szolgáltatás igénybevételének feltételeire vagy minőségi célértékeire vonatkozó változtatás. Jogosult továbbá a Szolgáltató az előfizetői szerződés egyoldalú módosítására az előfizetői igények (technikai, minőségi, kényelmi, gazdasági, stb.) minél szélesebb körű kiszolgálása érdekében. Az Előfizető tudomásul veszi továbbá, hogy a Díjszabás feltételeit a Szolgáltató időről időre egészben vagy részben egyoldalúan módosíthatja [tekintettel az Efsz. 5. (3) bekezdésére]. A Szolgáltató a módosításról az előfizetőit Közlemény útján tájékoztatja. A Díjszabás-módosítás elfogadásának minősül, ha az Előfizető ráutaló magatartásával a szolgáltatást továbbra is igénybe veszi. Amennyiben az Előfizető nem fogadja el a megváltozott díjtételt, úgy az Előfizető a szerződést kifejezett nyilatkozatával az pont (Rendkívüli felmondás) szerint felmondhatja. Az Előfizetői szerződés (ÁSZF vagy egyedi Előfizetői szerződés) egyoldalú módosítása esetén a Szolgáltató a módosítás hatályba lépését megelőzően 30 nappal hirdetményben értesíti az Előfizetőket kivéve, ha a módosítás új szolgáltatás bevezetése miatt vált szükségessé, és az a már nyújtott szolgáltatások feltételeit nem érinti, vagy ha a módosítással kizárólag valamely előfizetői díj csökken és egyidejűleg tájékoztatja őket a felmondás feltételeiről, valamint ügyfélszolgálatán közzéteszi a módosítást. A nyilatkozattétel elmulasztása az alábbi rendelkezés kivételével elfogadásnak minősül. A nyilatkozattétel elmulasztása nem minősülhet az Előfizető, illetve igénylő számára többletterhet jelentő, az adott (Előfizető által igénybe vett) szolgáltatáshoz kapcsolódó új, illetve kiegészítő szolgáltatás megrendelését eredményező szerződésmódosításra vonatkozó ajánlat elfogadásának. A fenti értesítésnek tartalmaznia kell: a) utalást ÁSZF módosított rendelkezéseire; b) módosítások lényegének rövid leírását; c) a módosítások hatálybalépésének időpontját; d) a közzétett ÁSZF elérhetőségét; e) díj módosítás esetén, a módosított díj összegét; f) azt a feltételt, jogszabályváltozást vagy hatósági döntést, lényeges körülményt, amellyel a Szolgáltató a módosítást indokolja; g) az előfizetőt az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén megillető jogosítványokat. 4.3 AZ ELŐFIZETŐI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE, A SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE, A SZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS KORLÁTOZÁSA, A SZOLGÁLTATÁS FELFÜGGESZTÉSE A Szolgáltató jogosult a szolgáltatás nyújtásának szüneteltetésére, korlátozására, illetve megszűntetésére amennyiben az Előfizető a szolgáltatás nyújtását részben vagy teljes egészében megszakítja, minőségét hátrányosan befolyásolja, vagy egyéb módon csorbítja, illetve ha a Szolgáltató hálózatát üzletszerű tevékenység folytatására használja anélkül, hogy a tevékenysége hívásvégződtetéssel járó hívásfelépítést eredményezne. ŠSZ_ V1 13/84

14 4.3.1 AZ ELŐFIZETŐI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE Az Előfizetői szerződés megszűnésével egyidejűleg a szerződésből eredő valamennyi fizetési kötelezettség esedékessé válik. A Szolgáltató az Előfizetői szerződés megszűnésekor az utolsó tárgyidőszakra vonatkozó számlát, illetve az igénybe vett Szolgáltatás alapján a Szolgáltatónak még járó és ki nem egyenlített tartozásról kiállított számlát megküldi az Előfizető részére, aki azt köteles a számlán feltüntetett időpontig kiegyenlíteni. Ugyanígy köteles az Előfizető a külföldi hálózatból indított vagy külföldi hálózatban fogadott hívások Szolgáltató által megelőlegezett díját a számlán feltüntetett időpontig kiegyenlíteni. Az Emelt díjas szolgáltatás (EDSZ) egyenleg nem használható fel az egyéb számlatartozások kiegyenlítésére ez alól kivételt képez az előfizetői jogviszony megszűnése, amikor az EDSZ egyenleg a tartozásba beszámítható. Az Előfizetői szerződés megszűnése az Előfizető fizetési kötelezettségeit nem érinti, a belépéskor megfizetett Egyszeri csatlakozási díj nem jár vissza. Amennyiben az Előfizető a 7. fejezetben meghatározott feltételt nem teljesíti, úgy az Előfizető által igénybevett feltételes kedvezményt elveszíti és az egyedi Előfizetői szerződésben, illetve a Kedvezményes árú készülékvásárláshoz kiállított Nyilatkozatban meghatározott kötbért köteles a Szolgáltató részére megfizetni. Amennyiben az Előfizető a szerződés megszűnését követő 180 napon belül eleget tesz fizetési kötelezettségének, lehetősége van a Díjszabásban meghatározott díj megfizetése ellenében a szolgáltatást korábbi GSM számával, a rendelkezése szerinti aktív tarifacsomaggal igénybe venni. A Szolgáltató az Előfizetői hívószámot az Előfizetői szerződés megszűnését követő 180 napon belül nem rendeli más Előfizetőhöz. A korábbi Előfizető a mindenkori hatályos Díjszabásban meghatározott díj ellenében a szerződés megszűnését követő 180 napon belül igényelheti, hogy a régi számával kössön új előfizetői szerződést KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL TÖRTÉNŐ MEGSZŰNÉS Az előfizetői jogviszony megszűnik a felek által meghatározott időpontban, amennyiben erről a felek közösen megállapodnak AZ ELŐFIZETŐ KÉRÉSÉRE TÖRTÉNŐ MEGSZŰNÉS RENDES FELMONDÁS Az Előfizető az Előfizetői szerződést bármikor felmondhatja indoklás nélkül 8 napos felmondási idővel. Az Előfizetői szerződés megszűnésének napja az előfizetői felmondás esetén az írásbeli felmondás Szolgáltató által történő átvételétől számított nyolcadik nap. Az Előfizető felmondás esetén köteles a felmondás napjáig fennálló esedékes és lejárt tartozását haladéktalanul kiegyenlíteni, valamint a SIM-kártyát a Szolgáltatónak visszaszolgáltatni. Az Előfizető csak írásos formában mondhatja fel az Előfizetői jogviszonyt RENDKÍVÜLI FELMONDÁS Az Előfizető jogosult a módosítás tárgyában megküldött értesítést követő 8 napon belül a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Amennyiben a módosítás hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az Előfizető az értesítéstől számított 15 napon belül jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani a szerződést. Nem mondhatja azonban fel az Előfizető a szerződést, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott időtartam alatt igénybe veszi és az ebből eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti A SZOLGÁLTATÓ ÁLTALI MEGSZŰNTETÉS A Szolgáltató általi felmondás esetén az Előfizetői szerződés megszűnésének napja az a nap, amely az írásbeli felszólításban megjelölt eredménytelen határidőt vagy a felmondási idő utolsó napját követi. A Szolgáltató a felmondást tartalmazó levelet tértivevénnyel küldi meg az Előfizető részére. A Szolgáltató általi felmondásnak tartalmaznia kell a felmondás indokát, a felmondási időt, a felmondási idő lejártának napját, és ha a felmondás indoka az előfizető szerződésszegése, akkor az előfizető tájékoztatását a szerződésszegés megszüntetésének lehetőségéről és ennek következményeiről. ŠSZ_ V1 14/84

15 Ráutaló magatartással történő szerződéskötés esetén a Szolgáltatás sajátosságaira tekintettel a Szolgáltató a felmondásról, nem írásban, tértivevényes levélben értesíti az Előfizetőt, hanem az Eht (2) bekezdésében meghatározott egyéb módok valamelyikén (egyéb elektronikus hírközlés útján, illetve az értesítendő előfizetők körétől függően országos vagy megyei napilapban legalább két alkalommal feladott közlemény útján, amellyel egyidejűleg a Szolgáltató az értesítést ügyfélszolgálatán is közzéteszi) is értesítheti RENKÍVÜLI FELMONDÁS Szerződésszegés Amennyiben az Előfizető akadályozza, vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését és az Előfizető ezt a szerződésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítéstől számított 3 napon belül sem szünteti meg, vagy az Előfizető a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítést követően sem teszi lehetővé, hogy a bejelentett vagy a Szolgáltató által felderített hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenőrzéseket elvégezze, vagy az Előfizető a szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra használja, a Szolgáltató jogosult az Előfizetői szerződést 15 napos határidővel felmondani, ha az Előfizető felszólítás ellenére sem szünteti meg a jogsértő állapotot. Amennyiben a felmondás indoka az Előfizető szerződésszegése, és az Előfizető a felmondási idő alatt a szerződésszegést megszünteti és ezt igazolja a Szolgáltató felé, az előfizetői szerződés nem szűnik meg a Szolgáltató felmondásával. A Szolgáltatás nem szerződésszerű használata Amennyiben az Előfizető több Előfizetői szerződést kötött a Szolgáltatóval, és ezek alapján akár egy szerződéssel kapcsolatban is a Szolgáltatást nem szerződésszerűen veszi igénybe, a Szolgáltató jogosult az Előfizető valamennyi Előfizetői szerződésének megszüntetésére a jelen Üzletszabályzatban foglaltak szerint. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatás nyújtásának szüneteltetésére, korlátozására, illetve megszüntetésére, amennyiben az Előfizető a szolgáltatás nyújtását részben vagy teljes egészében akadályozza, minőségét hátrányosan befolyásolja, illetve üzleti tevékenységét a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások egyik olyan elemének felhasználásával folytatja, amelynek igénybevétele az Előfizetők részére a Szolgáltató felé önmagában díjfizetési kötelezettséget nem keletkeztet. A Szolgáltatás nyújtásának hatóság általi megtiltása/módosítása Az Előfizetői szerződés megszűnik akkor is, ha a hatóság jogerős és végrehajtható határozatával megtiltotta a Szolgáltatás nyújtását, illetve olyan feltételeket állapít meg a Szolgáltatás nyújtása vonatkozásában, amelyek az Előfizetői szerződés szerinti Szolgáltatás nyújtását nem teszik lehetővé. Díj nemfizetése A Szolgáltató a Számlás előfizetői szerződést 30 napos felmondási idővel mondhatja fel, amennyiben az Előfizető az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítésben meghatározott határidőn belül sem egyenlítette ki. A Szolgáltató jogosult a szerződés felmondása helyett biztosítékot kérni, vagy korlátozni a szolgáltatások körét, illetve használatát. Amennyiben az Előfizető a korlátozás okát 30 napon belül nem szünteti meg, a korlátozás nem akadálya a felmondásnak, ha a felmondás feltételei egyébként fennállnak. A Szolgáltató a Számlás előfizetői szolgáltatás megszüntetése helyett felajánlhatja az előfizetői csomag cseréjét Kártyás előfizetői szolgáltatásra. Amennyiben az Előfizető a Szolgáltatóval kötött külön megállapodása alapján beszerzései, különösen készülék- és tartozékvásárlása vonatkozásában halasztott fizetésre jogosult, a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás díjának meg nem fizetése esetén alkalmazott eljárást lefolytatni, így az Előfizető Előfizetői szerződéseit felmondani, amennyiben az Előfizető a Szolgáltató jogkövetkezményekre figyelmeztető fizetési felszólítása ellenére, az abban meghatározott időpontig sem fizeti meg a beszerzésekből eredő tartozásait. Szóbeli szerződés esetén, amennyiben az Előfizető nem tesz eleget együttműködési, tájékoztatási kötelezettségének, valamint változás bejelentési kötelezettségét megszegi a Szolgáltató jogosult az Előfizetői Szerződést rendes felmondással megszüntetni. ŠSZ_ V1 15/84

16 RENDES FELMONDÁS A rendkívüli felmondás ( ) pontjaiban foglalt esetek kivételével a Szolgáltató 60 napos felmondási idővel jogosult az Előfizetői Szerződést felmondani. Számlás előfizetés esetén a rendes felmondás indokául szolgál különösen az Előfizető fizetésképtelensége, illetve amennyiben ellene csődeljárás, felszámolási-, végelszámolási-, vagy törlési eljárás indult. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy az Előfizetői Szerződés keretében igénybevett bármely Szolgáltatást tilos a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül részben vagy egészben tovább értékesíteni harmadik személy(ek) részére. Amennyiben az Előfizető e kötelezettségét megszegi, tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az Előfizetői Szerződést rendes felmondással megszüntetni, és amennyiben a Szolgáltatónak bármilyen kára származott az Előfizető szerződésszegő magatartása következtében, ezt a Szolgáltató jogosult érvényesíteni. A kártérítési igény szempontjából a szerződésben kikötött igényeket lehet érvényesíteni, illetve az adott szerződésszegő magatartás miatt felmerülő kárt is lehet érvényesíteni A SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE (SZÁMLÁS ELŐFIZETÉS ESETÉN) A Szolgáltatás szüneteltetése történhet: az Előfizető kérésére, a Szolgáltató által AZ ELŐFIZETŐ KÉRÉSÉRE TÖRTÉNŐ SZÜNETELTETÉS Az Előfizetőnek a Díjszabásban rögzített díj megfizetése esetén lehetősége van arra, hogy az előfizetést határozatlan időre szüneteltesse, illetve a szünetelés után kérje a rendszerbe történő visszakapcsolást. A Szolgáltatás szüneteltetését kérheti írásban, személyesen a bemutatótermekben, valamint telefonon a nap 24 órájában működő Telefonos Ügyfélszolgálati vonal felhívásával. A Szolgáltató egyéni Előfizető esetén köteles legalább 6 hónap szünetelésre lehetőséget biztosítani. Az Előfizető kérheti a szüneteltetést akkor is, ha SIM-kártyáját eltulajdonították, vagy azt elvesztette. Ebben az esetben szünetel a Szolgáltatás a bejelentéstől kezdve a kártya megkerüléséig, illetve az újabb Előfizetői kártya aktiválásáig. Ebben az esetben a Szolgáltatás szüneteltetését az Előfizető a Telefonos Ügyfélszolgálaton (1220) is kérheti. Az Előfizető kérésére történő szüneteltetés időtartama alatt az Előfizető az Emelt díjas szolgáltatást nem tudja igénybe venni és az Emelt díjas szolgáltatáshoz tartozó egyenlegét sem tudja felhasználni. Ha az előfizetői szolgáltatás az Előfizető kérésére szünetel, a szünetelés időtartamára az Előfizetőt csak az Előfizetői Szerződésben feltüntetett csökkentett, indokolt és méltányos díj fizetésére lehet kötelezni A SZOLGÁLTATÓ ÁLTALI SZÜNETELTETÉS Szünetel a Szolgáltatás, amennyiben az Előfizetői szerződés teljesítése átmenetileg akadályba ütközik. Az Előfizetői Szolgáltatás szünetelésére sor kerülhet: az Előfizető a szünetelést legalább 15 nappal megelőző előzetes értesítése mellett a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt- amennyiben a szünetelést nem igénylő más gazdaságos műszaki megoldás nem áll rendelkezésre - amely naptári hónaponként az 1 napot nem haladhatja meg; előre nem látható és el nem hárítható külső ok (vis maior) esetén; a Magyar Köztársaság honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági érdekeinek védelmében a jogszabályok által előírt módon. A Számlás előfizetés Előfizetője a fogyasztói szokások alapján kiszámított összeghatárig, de legalább bruttó ,- Ft-ig használhatja a Szolgáltatást anélkül, hogy tőle a Szolgáltató hóközi díjfizetést követelne. Ezen díjhatár elérésekor a Szolgáltató a Szolgáltatást szüneteltetheti. Ilyenkor további igénybevételre csak abban az esetben van lehetőség, ha az Előfizető a Szolgáltató által meghatározott biztosítékot megfizeti. A Szolgáltató biztosítja, hogy az Előfizető a forgalmi egyenlegéről a nap 24 órájában folyamatosan tájékoztatást kapjon. A Szolgáltató az Előfizetői Szerződés megkötése előtt és annak hatálya alatt bármikor jogosult az Előfizető által szerződéskötéskor megadott személyes adatokat, illetve az Előfizető fizetőképességét akár harmadik személyek igénybevétele útján vizsgálni és az Előfizetőtől ehhez szükséges információkat illetőleg ezt igazoló okmányokat kérni (továbbiakban: vizsgálat). ŠSZ_ V1 16/84

17 A Szolgáltató vizsgálatának eredménye alapján, a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás igénybevételét vagyoni biztosíték (pl.: óvadék, bankgarancia, kezesség, előleg, átírás stb., együttesen a továbbiakban: biztosíték) adásához kötni. Amennyiben az Előfizető a Szolgáltató felszólítása ellenére sem teljesíti a biztosíték adását, úgy a Szolgáltató a szolgáltatást az Eht (4) bekezdése alapján szünetelteti. Kivételt képez ez alól, amikor az Előfizető saját elhatározásából a Szolgáltatás igénybevétele előtt a Szolgáltató által meghatározott összeget előlegként a Szolgáltatónál befizeti. Ebben az esetben az Előfizető a Szolgáltatást az előleg mértékéig veheti igénybe. A Szolgáltatás Szolgáltató általi szüneteltetésének időtartama alatt kivéve a 6.2 (Felelősség a szolgáltatásért, kötbér rész) pontban meghatározott, a GSM-rendszer karbantartási munkái miatti ideiglenes szüneteltetést, amire a Szolgáltató a Koncessziós szerződés alapján jogosult az Előfizető nem köteles a Havi előfizetési díj megfizetésére. A Szolgáltató általi szüneteltetés időtartama alatt az Előfizető az Emelt díjas szolgáltatást nem tudja igénybe venni és az Emelt díjas szolgáltatáshoz tartozó egyenlegét sem tudja felhasználni. Ha a Szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor a szünetelésre ide nem értve az általános szerződési feltételekben meghatározott rendszeres karbantartást, vagy a szünetelés oka mindkét fél érdekkörén kívül esik, a szünetelés időtartama alatt az előfizető a szünetelés időtartamára vonatkozó díj fizetésére nem köteles. Ha a szüneteltetés egy adott naptári hónapban meghaladja a 48 órát, a szolgáltató köteles visszatéríteni az egy hónapra eső előfizetési díjat. Nem kell visszatéríteni a díjat, ha a szünetelés oka vis maior, feltéve, hogy a szolgáltató igazolja, hogy a szüneteltetést kiváltó ok határidőn belüli megszüntetésére minden tőle elvárhatót megtett. A Szolgáltatás szünetelésével kapcsolatban okozott károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget A SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE (KÁRTYÁS ELŐFIZETÉS ESETÉN) Szünetel a Szolgáltatás, amennyiben az Előfizetői szerződés teljesítése átmenetileg akadályba ütközik. Az Előfizetői Szolgáltatás szünetelésére sor kerülhet: az Előfizető a szünetelést legalább 15 nappal megelőző előzetes értesítése mellett a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt- amennyiben a szünetelést nem igénylő más gazdaságos műszaki megoldás nem áll rendelkezésre - amely naptári hónaponként az 1 napot nem haladhatja meg; előre nem látható és el nem hárítható külső ok (vis maior) esetén; a Magyar Köztársaság honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági érdekeinek védelmében a jogszabályok által előírt módon. A Szolgáltatás szünetelésével kapcsolatban okozott károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az Igénybevételi díjat előre fizető szolgáltatás esetén az Előfizető, amennyiben SIM-kártyáját elveszíti, vagy tőle azt ellopják, köteles azt a Szolgáltató által fenntartott személyes ügyfélszolgálatán bejelenti. Amennyiben a szolgáltatást tovább kívánja használni, a mindenkor Díjszabásban meghatározott SIM-kártya pótlás díját megfizetve kérheti a SIM-kártya pótlását. Egyéb esetben a Szolgáltató nem tudja biztosítani a szolgáltatáshoz való hozzáférést. Igénybevételi díjat előre fizető szolgáltatás esetén a szolgáltatás felfüggesztését a szolgáltatás jellegére tekintettel az Előfizető nem kezdeményezheti A SZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS KORLÁTOZÁSA A Szolgáltató az alábbi feltételekkel jogosult a Szolgáltatáshoz való hozzáférés korlátozására. Amennyiben: a. akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, így különösen, ha a mobil rádiótelefon hálózathoz megfelelőség-tanúsítással nem rendelkező, vagy nem megfelelő interfésszel rendelkező végberendezést csatlakoztatott; ŠSZ_ V1 17/84

18 b. az Előfizetőnek a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt határidő elteltét követően is esedékes díjtartozása van, és az Előfizető a díjtartozás megfizetésének biztosítása céljából a Szolgáltatónak nem adott vagyoni biztosítékot. a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás igénybevételének korlátozására. A Szolgáltató a korlátozást haladéktalanul megszünteti, ha az Előfizető a korlátozás okát megszünteti, és erről a Szolgáltató hitelt érdemlően tudomást szerez. Amennyiben az Előfizető több Előfizetői szerződést kötött a Szolgáltatóval, és ezek alapján akár egy szerződéssel kapcsolatban is a Szolgáltatást nem szerződésszerűen veszi igénybe, a Szolgáltató jogosult a többi szerződés vonatkozásában is a Szolgáltatás korlátozására. A Szolgáltatás az Előfizető magatartása miatt bekövetkezett korlátozásának megszüntetésére az Előfizető kérésére csak a Díjszabásban meghatározott visszakapcsolási díj és valamennyi hátralékos tartozás megfizetése után, a technikai feltételek által biztosított időn belül kerülhet sor. A Szolgáltatás korlátozásának időtartama alatt az alapszolgáltatás (hívhatóság) havidíja mellett az egyes, Előfizető által megrendelt kiegészítő szolgáltatások havidíja is kiszámlázásra kerül. A Szolgáltató a Szolgáltatás korlátozása esetén is biztosítja az Előfizető hívhatóságát, a segélykérő hívások továbbítását, valamint a Telefonos Ügyfélszolgálat (1220) (ügyfélszolgálat és hibabejelentő) elérhetőségét. A fejezet b. pontja esetén a Szolgáltatás korlátozása, a korlátozás első 3 hónapjában, csak olyan módon alkalmazható, hogy a korlátozás az Előfizetőnek más Szolgáltatóval elektronikus hírközlési Szolgáltatás igénybevétele céljából fennálló előfizetői jogviszonyából eredő jogainak gyakorlását, így más Szolgáltatások igénybevételének lehetőségét, indokolatlanul ne akadályozza vagy veszélyeztesse. A Szolgáltató nem köteles ennek megfelelően eljárni, ha az Előfizető magatartása a díjfizetési, illetőleg a szerződésből eredő egyéb kötelezettségeinek megszegésére irányul. Amennyiben a Szolgáltatás használata során a kártyás Előfizetőnek a szolgáltatás sajátosságaiból adódóan negatív egyenlege keletkezik, úgy a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást azonnal korlátozni. 5. AZ ELŐFIZETŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 5.1 AZ ELŐFIZETŐ JOGAI AZ ELŐFIZETŐ JOGAI (SZÁMLÁS ELŐFIZETÉS ESETÉN) Az Előfizetőnek joga van ahhoz, hogy: a Szolgáltatást igénybe vegye; a Szolgáltatás szüneteltetését kérje; az előfizetői jogviszonyt felmondja; adatainak kezelésével kapcsolatban nyilatkozzon; tájékoztatást, információkat kérjen; reklamációval éljen; részletes számlát igényeljen. AZ ELŐFIZETŐ JOGAI (KÁRTYÁS ELŐFIZETÉS ESETÉN) Az Előfizetőnek joga van ahhoz, hogy: a Szolgáltatást igénybe vegye; az előfizetői jogviszonyt felmondja; adatainak kezelésével kapcsolatban nyilatkozzon; tájékoztatást, információkat kérjen; reklamációval éljen. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE Az Előfizető jogosult a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás igénybevételére a jelen Üzletszabályzatban és írásbeli Előfizetői szerződés esetén az Egyedi előfizetői szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően, melyeket az Előfizetői szerződés aláírásával tudomásul vesz és elfogad. Az Előfizető a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint megkötött Előfizetői szerződése alapján távközlési szolgáltatás nyújtására nem jogosult. ŠSZ_ V1 18/84

19 Az Előfizető a Szolgáltatás igénybevételéhez a rádióadás teljesítményét növelő kiegészítő berendezések közül csak olyat használhat, amely Magyarországon irányadó szabványok és jogszabályok szerinti megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkezik, és amelynek használatához a Szolgáltató előzetesen írásban hozzájárult. A Szolgáltatás igénybevételének feltételeit a 6.2. fejezet (A szolgáltatás megfelelő minőségének biztosítása) tartalmazza. A SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELEM Az Előfizető kérheti a Szolgáltatás szüneteltetését, melynek részletes leírását, szabályait a 4.3.2, illetve a fejezetek tartalmazzák. AZ ELŐFIZETŐI JOGVISZONY FELMONDÁSA Az Előfizető jogosult az előfizetői jogviszonyt felmondani, vagyis megszüntetni, melynek részletes leírását, szabályait a fejezet tartalmazza. ADATVÉDELEM A Szolgáltató az Előfizető adatait a tudakozó és a saját, illetve a társszolgáltatók telefonkönyvének nyilvános adatállományában az Előfizetőnek az egyedi Előfizetői szerződésben adott hozzájárulása szerint kezeli. Ráutaló magatartással, illetve szóbeli előfizetői szerződéssel történő szerződéskötés esetén a Szolgáltató az Előfizető ellentétes tartalmú nyilatkozatáig titkosan kezeli a birtokában lévő Előfizetői adatokat. Amennyiben az Előfizető módosítani kívánja az adatkezelési móddal kapcsolatban tett nyilatkozatát, a Szolgáltató a megfelelő eljárást díjmentesen biztosítja. Szóbeli szerződéskötés esetén az adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatok módosítására csak személyesen, a Szolgáltató valamely bemutatótermében van lehetőség. Az Előfizető személyes adatai Szolgáltató általi kezelésének feltételeit a 2. sz. mellékletben foglalt Adatkezelési tájékoztató tartalmazza. TÁJÉKOZTATÁS, INFORMÁCIÓK KÉRÉSE Az Előfizetőnek joga van ahhoz, hogy a Szolgáltatással kapcsolatos valamennyi lényeges kérdésről információt kérjen a Szolgáltatótól. Joga van továbbá a nap 24 órájában működő Telefonos Ügyfélszolgálat (1220) szolgáltatásainak igénybevételére. A Telefonos Ügyfélszolgálat a 1220-as rövid hívószámon hívható, a Pannon GSM rendszeréből díjmentesen, más szolgáltatók rendszeréből történő hívásért az Előfizető az adott szolgáltató mindenkori Díjszabásában meghatározott díjat fizeti. REKLAMÁCIÓ Az Előfizető reklamációval élhet a 9. fejezetben meghatározott módon és feltételekkel. RÉSZLETES SZÁMLA IGÉNYLÉSE A Szolgáltató a számlás Előfizető részére kiállított számlához köteles csatolni az előfizető által fizetendő díjakat megfelelő bontásban feltüntető mellékletet (tételes számlamelléklet). Amennyiben az Előfizető kéri, a Szolgáltató köteles a fentitől részletesebb számlamellékletet csatolni (részletes számla). A részletes számla magában foglalja a díj kiszámításához szükséges forgalmazási és számlázási adatokat tartalmazó kimutatást. A részletes számlát a Szolgáltató egyéni számlás Előfizető részére elektronikus vagy nyomtatott, más számlás Előfizető részére elektronikus formában ingyenesen biztosítja. A részletes számla igényléséről az Előfizető az egyedi előfizetői szerződésben nyilatkozik. Bármilyen, a nyilatkozatban foglalttól eltérő számlát, részletezést térítés ellenében bocsátja rendelkezésre a Szolgáltató. A részletes számlát az egyéni számlás Előfizető havonta egy alkalommal ingyenesen döntésétől függően nyomtatott vagy elektronikus formában biztosítja a Szolgáltató. Ezt követően, illetve ezen felül a másolatokat a Szolgáltató térítés ellenében a mindenkori Díjszabásban meghatározott díj ellenében bocsátja az Előfizető rendelkezésre. A tételes számlamellékletnek tartalmaznia kell a hálózaton belüli, más mobil rádiótelefon-hálózatba (szolgáltatónként), illetve nyilvános helyhez kötött telefonhálózatokba irányuló hívások (szolgáltatónként) szerinti bontásban. A számlamellékletben külön fel kell tüntetni a beszéd és nem beszéd célú hívásokért felszámított díjakat, valamint a díjazási időszakokat és kedvezményeket is. ŠSZ_ V1 19/84

20 A hívó előfizető számára ingyenes hívások, beleértve a hatóság által nem azonosítható hívószámként megjelölt hívószámokra kezdeményezett hívásokat, nem jelölhetők meg a hívó előfizető számláján és a számlamellékletben. A részletes számlának szolgáltatásonként és szolgáltatónként a következőket kell tartalmaznia: a hívott száma; a hívás kezdő időpontja; a hívás időtartama; a hívásegység díja; a hívás díja. A részletes számla határozott időre vagy visszavonásig igényelhető. 5.2 AZ ELŐFIZETŐ KÖTELEZETTSÉGEI Az Előfizető a következő kötelezettségekkel tartozik: díjfizetés; a Szolgáltatás rendeltetésszerű használata; az előfizetői (SIM-) kártyával kapcsolatos kötelezettségek; a rádiótelefon-készülékkel kapcsolatos kötelezettségek; adatszolgáltatás, adatváltozás bejelentése; együttműködés, tájékoztatás; hibabejelentés. DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG Az Előfizetőt díjfizetési kötelezettség terheli a Szolgáltatóval szemben. A díj mértékét a Szolgáltató mindenkor érvényes, a Szolgáltató által egyoldalúan módosítható Díjszabása tartalmazza, mely a jelen Üzletszabályzat elválaszthatatlan részét képezi. A Szolgáltató az írásbeli Előfizetői szerződés megkötésekor mellékeli a Magyarországra érvényes, az Előfizetői szerződés típusának megfelelő Díjszabását. A Szolgáltató közlemény formájában tájékoztatja az Előfizetőt a Díjszabás módosításáról és az Előfizetőt erre az esetre megillető jogokról. Amennyiben az Előfizető nem magyarországi szolgáltató hálózatát használja (roaming), a használat megkezdésével kötelezettséget vállal arra, hogy a külföldi szolgáltató díjszabásának megfelelő díjakat, valamint a Szolgáltató mindenkor hatályos Díjszabásában rögzített, az Előfizetők külföldi tartózkodása alatt kezdeményezett és fogadott hívások után fizetendő kezelési költséget megfizeti. A külföldi szolgáltatók díjazási alapelvei eltérhetnek a Szolgáltató által alkalmazott díjazási elvektől. A Szolgáltató a rendelkezésére álló külföldi díjszabásokról tájékoztatást ad az Előfizetőknek, azonban nem áll módjában a roaming partnerek mindenkor hatályos díjszabásáról és annak változásairól való tájékoztatásért felelősséget vállalni. Fizetendő díjak Számlás előfizetés esetén: Az Előfizető az Előfizetési szerződés megkötésekor az Egyszeri csatlakozási díjat és az első havi előfizetési díjat köteles megfizetni, ami a Szolgáltató hálózatához történő csatlakozás feltétele. A továbbiakban az Előfizető köteles a Havi előfizetési díj, valamint az Igénybevételi díj megfizetésére, amelyről a Szolgáltató számlát küld. A díjak mértéke függ attól, hogy az Előfizető a Szolgáltató által felkínált díjcsomagok közül melyiket választja. Amennyiben az Előfizető havidíj-köteles Szolgáltatást rendelt meg, úgy köteles annak havi díját is megfizetni. Kártyás előfizetés esetén: Az Igénybevételi díjat előre fizető szolgáltatás havidíj-mentes. Az Előfizető a Szolgáltatás ellenértékét a Szolgáltató mindenkor érvényes, az Előfizetői szerződés típusának megfelelő Díjszabása szerint a Szolgáltatónak köteles megfizetni. A Szolgáltató az Előfizetői szerződés megkötésekor mellékeli érvényes Díjszabását, amelynek változásairól tájékoztatja az Előfizetőket. Ráutaló magatartással, illetve szóban megkötött előfizetői létrejött szerződések esetén a Szolgáltató tájékoztatja az Előfizetőt a Díjszabás elérhetőségéről. Számlázás ŠSZ_ V1 20/84

ÜSZ_2006-10-10.V1 2/93

ÜSZ_2006-10-10.V1 2/93 Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre fizető (kártyás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2006.

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Rt. Általános Szerződési Feltételek

Pannon GSM Távközlési Rt. Általános Szerződési Feltételek Pannon GSM Távközlési Rt. Általános Szerződési Feltételek az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre fizető (kártyás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2005.

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Rt. Általános Szerződési Feltételek

Pannon GSM Távközlési Rt. Általános Szerződési Feltételek Pannon GSM Távközlési Rt. Általános Szerződési Feltételek az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre fizető (kártyás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2005.

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Rt. Általános Szerződési Feltételek

Pannon GSM Távközlési Rt. Általános Szerződési Feltételek Pannon GSM Távközlési Rt. Általános Szerződési Feltételek az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre fizető (kártyás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2006.

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek. az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek. az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre fizető (kártyás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2007.

Részletesebben

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Az Általános Szerzôdési Feltételek teljes szövege a Pannon GSM Távközlési Zrt. bemutatótermeiben és internetes

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek. az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek. az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre fizető (kártyás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2007.

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek. az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek. az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre fizető (kártyás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2008.

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. Érvényes: 2008. augusztus 21-étől

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. Érvényes: 2008. augusztus 21-étől _ Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2008. augusztus 21-étől KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT TELEFONSZÁMA: 1220 PANNON INFOVONAL: 06 20 2 000 000;

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. Érvényes: 2008. december 9-étől

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. Érvényes: 2008. december 9-étől _ Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2008. december 9-étől Készítés időpontja: 2008.11.06. Utolsó módosítás időpontja: 2008.10.19. KÖZPONTI

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Hatályba lépés: március 07.

Hatályba lépés: március 07. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. március 07. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) _ Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Érvényes: 2010. november 7-étől Készítés időpontja: 2010.10.06.

Részletesebben

A mobil számhordozhatóság feltételei és eljárási szabályai

A mobil számhordozhatóság feltételei és eljárási szabályai Általános Üzletszabályzat 10 sz., Domino Üzletszabályzat 8. sz. melléklet Hatályos: 2009. március 1-jétől A mobil számhordozhatóság feltételei és eljárási szabályai I. Általános rendelkezések I.1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! I. Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek Törzsszöveg

Tisztelt Ügyfelünk! I. Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek Törzsszöveg Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőinket, hogy a Tesco Mobile Lakossági általános Szerződési Feltételek 2013. november 1-jei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal: ( ) I. Tesco

Részletesebben

Hatályba lépés: április 26.

Hatályba lépés: április 26. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. április 26. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA

Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2014. november 1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Az

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. POSTAFON ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA

Vodafone Magyarország Zrt. POSTAFON ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Vodafone Magyarország Zrt. POSTAFON ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2013. november 1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Postafon Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak.

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak. NMHH Hivatala 1376 Bp. Pf 997. Értesítés ÁSZF módosításról Tisztelt NMHH! Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások 2016.11.1.-től hatályosak. Cég neve: LCCK Bt. Szolgáltatás

Részletesebben

Hatályos: 2015. március 1-jétől Készítés időpontja: 2015.01.28. Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez

Hatályos: 2015. március 1-jétől Készítés időpontja: 2015.01.28. Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIHEZ Hatályos: 2015. március 1-jétől Készítés időpontja: 2015.01.28 A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK Amit magával

Részletesebben

Hatályos: március 7-dikétől Készítés időpontja:

Hatályos: március 7-dikétől Készítés időpontja: 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIHEZ Hatályos: 2017. március 7-dikétől Készítés időpontja: 2017.02.02. SZERZŐDÉSKÖTÉSHEZ, MEGHATALMAZÁSSAL TÖRTÉNŐ ÜGYINTÉZÉSHEZ

Részletesebben

Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez

Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIHEZ A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez I. Meghatalmazással

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Hungarotel nyilvános telefonhálózatban történő híváskezdeményezéssel és hívásvégződtetéssel kapcsolatos referenciaajánlatának módosítása

Hungarotel nyilvános telefonhálózatban történő híváskezdeményezéssel és hívásvégződtetéssel kapcsolatos referenciaajánlatának módosítása Törzsszöveg: Hungarotel nyilvános telefonhálózatban történő híváskezdeményezéssel és hívásvégződtetéssel kapcsolatos referenciaajánlatának módosítása 1.4. Meghatározások Hordozott Szám : az előfizetői

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint SZOLGÁLTATÓ 2, rue Peternelchen L-2370 Howald Luxembourg Közösségi adószám: LU23716367 Bankszámlaszám: 13700016-06497004 A UPC Direct a Luxembourg hivatalos védjegye, amely B87905 szám alatt került bejegyzésre

Részletesebben

Hatályba lépés: július 01.

Hatályba lépés: július 01. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. július 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

Hatályba lépés: január 06.

Hatályba lépés: január 06. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. január 06. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

1. A díjak alkalmazásának általános szabályai

1. A díjak alkalmazásának általános szabályai A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI RT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT UTÓLAG FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ (1. számú függelék a Pannon GSM Üzletszabályzatához) Érvényes: 2005. augusztus 2-től 1. A díjak alkalmazásának

Részletesebben

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Általános és Domino Üzletszabályzat 4. számú melléklet MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Jelen melléklet tartalmazza a Szolgáltató MobilFizetés Általános Szolgáltatási

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS Előfizető azonosító:... Szerződés szám:... EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE: BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÉKHELYE 7754 BÓLY, RÁKÓCZI UTCA 3. TÖRZSKÖNYVI

Részletesebben

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Tisztelt Előfizető! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jelen módosításokat nem kívánják elfogadni, úgy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. (5)

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Érvényes 2015. 09. 1- től visszavonásig ÁSZF 3. sz. melléklet 1 Bevezető rendelkezések, jogszabályi háttér A Szolgáltató

Részletesebben

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ,

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, K I V O N A T a SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, 2015. december 1. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL Az etel Magyarország Kft. (1075 Budapest Kazinczy u. 24-26.), mint távközlési szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) a hírközlési

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! I. Törzsszöveg

Tisztelt Ügyfelünk! I. Törzsszöveg Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2014. november 6-ai hatállyal módosult, új szolgáltatások kerültek bevezetésre. I. Törzsszöveg 1. 3.

Részletesebben

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye:

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye: 2 3. A SZERZŐDÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK RÖVID LEÍRÁSA A MinDig TV Extra televízió szolgáltatás kódolt műsorterjesztési szolgáltatás az előfizető részére, díj ellenében a digitális földfelszíni

Részletesebben

Hívott szám Szolgáltatás Induló állapot Hívások díja

Hívott szám Szolgáltatás Induló állapot Hívások díja Tisztelt Ügyfelünk! 1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket, hogy a Postafon Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Díjszabás mellékletének 3. Magyarországi számok pontjában a táblázat első, valamint

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

Hatályba lépés: február 01.

Hatályba lépés: február 01. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. február 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

5. számú melléklet SZÁMHORDOZÁSI ELJÁRÁS SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL ALKALMAZOTT SZABÁLYAI TARTALOMJEGYZÉK

5. számú melléklet SZÁMHORDOZÁSI ELJÁRÁS SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL ALKALMAZOTT SZABÁLYAI TARTALOMJEGYZÉK 5. számú melléklet SZÁMHORDOZÁSI ELJÁRÁS SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL ALKALMAZOTT SZABÁLYAI TARTALOMJEGYZÉK 1 Definíciók... 1-2 2 A számhordozási eljárás általános szabályai... 2-1 2.1 A hordozási eljárás kezdeményezése...

Részletesebben

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Dual-Plus Kft. TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2011.júius 01 Utolsó módosítás: 2010. május 24 Az Ügyfélszolgálat címe: 3780 Edelény Tóth Árpád út 14. Az Ügyfélszolgálat elérhetősége:

Részletesebben

Fizetés módja: Banki átutalás 2015.06.02. 26.470 Ft

Fizetés módja: Banki átutalás 2015.06.02. 26.470 Ft Vodafone Magyarország zrt. 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. Adószám: 11895927-2-44 Bankszámlaszám: 16300000-04009163-90106414 Közösségi adószám / EU VAT ID: HU11895927 Vodafone csoportos beszedési

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) _ Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Érvényes: 2011. június 1-jétől Készítés időpontja: 2011.04.21.

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Szerencs Kártyáról Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének. /. (...) NMHH rendelete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének. /. (...) NMHH rendelete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének /. (......) NMHH rendelete a számhordozás részletes szabályairól szóló 2/2012. (I. 24.) NMHH rendelet módosításáról Az elektronikus hírközlésről szóló 2003.

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerzıdési Feltételek. az Igénybevételi díjat utólag fizetı (számlás), illetve az Igénybevételi díjat elıre

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerzıdési Feltételek. az Igénybevételi díjat utólag fizetı (számlás), illetve az Igénybevételi díjat elıre Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerzıdési Feltételek az Igénybevételi díjat utólag fizetı (számlás), illetve az Igénybevételi díjat elıre fizetı (kártyás) elıfizetıi szolgáltatáshoz Érvényes: 2007.

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 2. sz. függelék 2. sz. melléklet az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

szerződésszám: előregisztrációs szám: értékesítő kódja:

szerződésszám: előregisztrációs szám: értékesítő kódja: *Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan **Televízió szolgáltatás Internet szolgáltatás Televízió & Internet szolgáltatás * Jelen dokumentum

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPENNETWORKS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Nomadikus beszédcélú szolgáltatások igénybevételére ÉRVÉNYES: 2011. ÁPRILIS 12-TŐL Az Ügyfélszolgálat

Részletesebben

Közlemény. Az 1. számú Díjszabás B. melléklet az alábbiak szerint módosul.

Közlemény. Az 1. számú Díjszabás B. melléklet az alábbiak szerint módosul. Közlemény A VODAFONE MAGYARORSZÁG ZRT. értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy 2011. szeptember 10-ei hatállyal az Általános Szerződési Feltételek az alábbiak szerint módosul: I. Tájékoztatjuk Előfizetőinket,

Részletesebben

Tisztelt Előfizetőink!

Tisztelt Előfizetőink! Tisztelt Előfizetőink! A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Társaságunk) Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban: ÁSZF) 2013. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait

Részletesebben

1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó Színvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes kiegészítő Start Plusz szolgáltatás

1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó Színvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes kiegészítő Start Plusz szolgáltatás 3. sz. melléklet - Telefonszolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások és kábel telefonszolgáltatás forgalmi díjak 1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó zínvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

PannonSec Bűnmegelőzési Zrt. hatályos. Távfelügyeleti szolgáltatások. Általános Szerződési Feltételei

PannonSec Bűnmegelőzési Zrt. hatályos. Távfelügyeleti szolgáltatások. Általános Szerződési Feltételei PANNONSEC BŰNMEGELŐZÉSI ZRT. 1097 Budapest, Gubacsi út 6. Fszt/8. Ügyfélszolgálat: 06-46/357-380 hatályos Távfelügyeleti szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1.

Részletesebben

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL Általános szerződési feltételek A SIGNAL Biztosító Zrt. (Biztosító vagy Szolgáltató) internet alapú ügyfélszolgálatot biztosít ügyfelei számára SIGNAL Ügyfélportál (továbbiakban SÜP)

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar.

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar. VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR HŰSÉGPROGRAM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom 1. A működési szabályzat érvényessége... 2 2. Általános feltételek, belépés... 3 3. A Regisztráció igénylése, adattartalma... 3 4. A Törzsvásárló

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Viselt név (a bemutatott igazolvány szerint) : e-mail cím : Lakcím: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Elektronikus aláírással kapcsolatos fokozott biztonságú, közigazgatási célra alkalmas

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Közlemény. Hívószám Szolgáltatás Állapot Hívások díja 1448 Invitel Kábel Ügyfélszolgálat Hívható 44 Ft /perc

Közlemény. Hívószám Szolgáltatás Állapot Hívások díja 1448 Invitel Kábel Ügyfélszolgálat Hívható 44 Ft /perc Közlemény A VODAFONE MAGYARORSZÁG ZRT. értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy 2011. november 15- i hatállyal az Általános Szerződési Feltételek az alábbiak szerint módosul: I. A Díjszabás A. fejezet 5. és

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk!

Tisztelt Partnerünk! Budapest, 2014. szeptember 11. Tisztelt Partnerünk! TÁJÉKOZTATÓ AZ ÚJ MASZ MOBIL FLOTTÁVAL KAPCSOLATOS DÍJAKRÓL ÉS TEENDŐKRŐL! A MASZ és a Telenor között új Keretszerződés jött létre komplex mobil távközlési

Részletesebben

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2012.július. 01 Utolsó módosítás: 2012 január 01 Az Ügyfélszolgálat címe: 3780 Edelény Tóth Árpád út 14. Az Ügyfélszolgálat elérhetősége: Hétfő-Szerda

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerz dési Feltételek. el fizet i szolgáltatáshoz. Érvényes: 2009. április 7 -ét l

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerz dési Feltételek. el fizet i szolgáltatáshoz. Érvényes: 2009. április 7 -ét l _ Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerzdési Feltételek elfizeti szolgáltatáshoz Érvényes: 2009. április 7 -étl Készítés idpontja: 2009.03.05. Utolsó módosítás idpontja: 2009.03.29. KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Részletesebben

A személyes adatok kezelésére a Szolgáltató akkor jogosult, ha

A személyes adatok kezelésére a Szolgáltató akkor jogosult, ha TÁJÉKOZTATÓ az előfizetők és a felhasználók személyes adatainak kezeléséről A PTTSystems Kft. (Szolgáltató) az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Szerződés száma: Áramkör nyilvántartási száma: 1) SZERZŐDŐ FELEK: Szolgáltató adatai: Neve: Székhelye Levelezési címe: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Központi ügyfélszolgálat 8-15 30 : Hibabejelentő 0-24 valamennyi

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre 5. sz. melléklet: Adatkezelési Szabályzat A jogszabályban kötelezően előírt illetve jogként biztosított adatkezelés

Részletesebben

Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően

Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően amely létrejött egyrészt a másrészől a(z) Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet székhely:

Részletesebben

*Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan

*Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan 1 *Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan **Televízió szolgáltatás Internet szolgáltatás Televízió & Internet szolgáltatás * Jelen dokumentum

Részletesebben

A Szolgáltató felhasználhatja az Előfizető adatainak ellenőrzéséhez a Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal adatait.

A Szolgáltató felhasználhatja az Előfizető adatainak ellenőrzéséhez a Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal adatait. Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőinket, hogy a Tesco Mobile Lakossági általános Szerződési Feltételek 2013. június 17-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal: I. Tesco Mobile

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatálybalépés: 2009. augusztus 01. Vodafone Általános Szerződési Feltételek 1/80 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS. Amely létrejött egyrészről a FlexCom Kommunikációs Kft.

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS. Amely létrejött egyrészről a FlexCom Kommunikációs Kft. ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a FlexCom Kommunikációs Kft. székhely: H-1148 Budapest, Vezér utca 149/B. II./311. cégjegyzékszám: 01-09-952886 adószám: 23098976-2-42 bankszámlaszám: 11714006-20448255-00000000

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat (Az ÁSZF 5-ös számú melléklete) Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre A jogszabályban kötelezően előírt illetve jogként biztosított adatkezelés alapján

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Szolgáltató: Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Székhelye: 1068

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 3.

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 3. NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 3. SZÁMÚ MELLÉKLET EGYÉNI ELŐFIZETŐK ÉS ÜZLETI/INTÉZMÉNYI ELŐFIZETŐK KÖZÖTTI

Részletesebben

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal.

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. I. Törzsszöveg 1. 4. Az előfizeti szolgáltatás

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerz dési Feltételek. el fizet i szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerz dési Feltételek. el fizet i szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) _ Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerzdési Feltételek elfizeti szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Érvényes: 2010. május 18-ától Készítés idpontja: 2010.04.15. Utolsó

Részletesebben

Hatályba lépés: október 1.

Hatályba lépés: október 1. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2014. október 1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. A)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel SolarTeam Energia Kft. Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz NapTel Készült: 2009. május 20. Utolsó módosítás: 2015. szeptember 30. Hatályos: 2015. október 30. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

T-Systems Magyarország Zrt. Magyar Telekom Nyrt.

T-Systems Magyarország Zrt. Magyar Telekom Nyrt. T-Systems Magyarország Zrt. Magyar Telekom Nyrt. Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére Szerződés azonosítója: Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai... 3 1.1

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére A szerződés azonosítója : 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató cégneve, székhelye, postacíme, cégjegyzékszáma Cégnév:

Részletesebben

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt.

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Érvényes 2012. szeptember 1-jétől. 1. Értelmező rendelkezések ÁSZF-ek: a Számlafizető Általános Szerződési Feltételei, a Domain-kezelő

Részletesebben

Hatályba lépés: március 07.

Hatályba lépés: március 07. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. március 07. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

10) A Hitelesítés Szolgáltató kijelenti, hogy megfelel a magyar közigazgatási elvárásoknak, beleértve a kapcsolódó ajánlásokat és specifikációkat is.

10) A Hitelesítés Szolgáltató kijelenti, hogy megfelel a magyar közigazgatási elvárásoknak, beleértve a kapcsolódó ajánlásokat és specifikációkat is. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., HSZ Szolgáltatási Szerződés Személyi tanúsítvány v2.7, Budapest SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A szerződés azonosítója:... Nyilvános közigazgatásban is felhasználható,

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2. számú Melléklet

Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2. számú Melléklet Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2. számú Melléklet 1 A számhordozási eljárás Szolgáltató által alkalmazott szabályai 1 Definíciók... 3 2 A számhordozási eljárás általános szabályai... 4 2.1 A

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

A hangja jó kezekben van

A hangja jó kezekben van EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS D-Tel TELEFON SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A SZERZŐDŐ FELEK Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Dual-Plus Korlátolt Felelősségű Társaság (3700 Kazincbarcika Szegfű

Részletesebben

TMNet Távközlési Szolgáltató Bodogán János e.v

TMNet Távközlési Szolgáltató Bodogán János e.v Általános Szerződési Feltételek Hatályba lépés kelte: 2012. 08.10 2012.08.06 Készült: 2012.0806 TMNet Távközlési Szolgáltató Bodogán János e.v ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VoIPtelefon szolgáltatásokhoz

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Érvényes: 2012. április 3-ától Készítés időpontja: 2012.03.01. A

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel SolarTeam Energia Kft. Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz NapTel Készült: 2009. május 20. Utolsó módosítás: 2014. január 21. Hatályos: 2014. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Értelmező

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben