Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek. az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek. az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre"

Átírás

1 Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre fizető (kártyás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: július 16- ától ÁSZF készítésének időpontja: KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT TELEFONSZÁMA: 1220 PANNON INFÓVONAL: ; HONLAP: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TELJES SZÖVEGE A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. BEMUTATÓTERMEIBEN ÉS INTERNETES HONLAPJÁN (WWW.PANNON.HU) AZ ELŐFIZETŐK RENDELKEZÉSÉRE ÁLL. (AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE TARTALMAZZA A BEMUTATÓTERMEK ELÉRHETŐSÉGÉT, CÍMÉT, TELEFONSZÁMÁT ÉS NYITVA TARTÁSI RENDJÉT) ÁSZF TÖRZSSZÖVEG (ÜZLETSZABÁLYZAT) HIVATKOZOTT JOGSZABÁLYOK EHT évi C. törvény az elektronikus hírközlésről EFSZ. - 16/2003. (XII. 27.) IHM rendelet az elektronikus hírközlési előfizetői szerződésekre és azok megkötésére vonatkozó részletes szabályokról AKR /2003. (XII. 13.) Korm. rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól AVTV évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról SZH. 46/2004. (III. 18.) Korm. rendelet a számhordozhatóság szabályairól KRA. 17/2003.(XII. 27.) IHM rendelet a számhordozási központi referencia adatbázisról USZ /132

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. ALAPFOGALMAK A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME AZ ÁSZF CÉLJA, TÁRGYA, TERÜLETI ÉS SZEMÉLYI HATÁLYA AZ ELŐFIZETŐI JOGVISZONY Az előfizetői jogviszony keletkezése Az Előfizetői jogviszony keletkezése írásbeli előfizetői szerződéssel Az előfizetői jogviszony keletkezése ráutaló magatartással Az előfizetői jogviszony keletkezése szóbeli előfizetői szerződés megkötésével Az előfizetői jogviszony módosítása Az előfizetői jogviszony megszűnése, a Szolgáltatás szüneteltetése, a szolgáltatáshoz való hozzáférés korlátozása, a Szolgáltatás felfüggesztése Az előfizetői jogviszony megszűnése A Szolgáltatás szüneteltetése (Számlás előfizetés esetén) A Szolgáltatás szüneteltetése (Kártyás előfizetés esetén) A Szolgáltatáshoz való hozzáférés korlátozása AZ ELŐFIZETŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI Az Előfizető Jogai Az Előfizető kötelezettségei A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Szolgáltató jogai A Szolgáltató kötelezettségei A SZOLGÁLTATÁS HOZZÁFÉRHETŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA A SZOLGÁLTATÁS MEGFELEŐ MINŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA AZ ELŐFIZETŐI (SIM-) KÁRTYA BIZTOSÍTÁSA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŰKÖDTETÉSE TUDAKOZÓ SZOLGÁLAT MŰKÖDTETÉSE PANNON INFOVONAL ( ) PANNONLINE FOGYASZTÓI ÉRDEKVÉDELEM ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM EGYÜTTMŰKÖDÉS, TÁJÉKOZTATÁS INGYENES TÉTELES SZÁMLAMELLÉKLET/HÍVÁSRÉSZLETEZŐ (SZÁMLÁS ELŐFIZETÉS ESETÉN) A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE A SZÁMHORDOZÁS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI A Számhordozási eljáráshoz szükséges Előfizetői adatok A számhordozással kapcsolatos Előfizetői jogok és kötelezettségek A számhordozással kapcsolatos szolgáltatói jogok és kötelezettségek A számhordozás kezdeményezése, a számhordozási eljárás folyamata A Számhordozás kezdeményezése a Pannonnál, mint Átvevő szolgáltatónál Pannonhoz való hordozás érdekében A számhordozás kezdeményezése az átadó szolgáltatónál, Pannonhoz való hordozás érdekében A számhordozás kezdeményezése a Pannonnál, mint átadó szolgáltatónál Pannontól való hordozás érdekében A Számhordozás kezdeményezése az átvevő szolgáltatónál, A Pannontól való hordozás érdekében (a Pannon az átadó) A számhordozásra vonatkozó egyéb rendelkezések: REKLAMÁCIÓK ENGEDMÉNYEZÉS (VÁLTOZÁS AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS ALANYÁBAN) KÉSZÜLÉKEK LETILTÁSA KÖZVETÍTŐVÁLASZTÁS JOGVITÁK, VEGYES RENDELKEZÉSEK AZ ELŐFIZETŐI JOGVISZONY TÁRGYA A SZOLGÁLTATÁS A Szolgáltatás az Általános Szerződési Feltételek tárgya A Szolgáltató által biztosított személyi és tárgyi feltételek, szolgáltatási idő A Szolgáltatások leírása Alapszolgáltatások Kiegészítő szolgáltatások Szolgáltatások az Igénybevételi díjat előre és utólag fizető Előfizetőknek Szolgáltatások az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás) Előfizetőknek Szolgáltatások az Igénybevételi díjat előre fizető (kártyás) Előfizetőknek SZ MELLÉKLET: DÍJSZABÁS AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT UTÓLAG ÉS ELŐRE FIZETŐ ELFŐIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ SZ MELLÉKLET: ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT.- NÉL (ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ) I. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, A KEZELÉS CÉLJA ÉS JOGCÍME: II. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: III. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK ESETEI: IV. AZONOSÍTÓKIJELZÉS: V. A HÍVÁSRÉSZLETEZÉS ADATTARTALMA VI. TÁJÉKOZTATÓ A SZOLGÁLTATÁSSAL TOVÁBBÍTOTT KÜLDEMÉNYEK ÉS SZEMÉLYES ADATOK BIZTONSÁGÁRÓL ) A Szolgáltató és a GSM-technológia által nyújtott biztonság ) Külső cégek által nyújtott biztonság SZÁMÚ MELLÉKLET: A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. BEMUTATÓTERMEI USZ /132

3 4. SZ MELLÉKLET: AZÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSIFELTÉTELEK KIVONATA SZÁMÚ MELLÉKLET: MEGYEI FOGYASZTÓVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGEK SZ MELLÉKLET: A PANNON GSM ZRT. ÁLTAL, A KÖZCÉLÚ MOBIL RÁDIÓTELEFON SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ, ÁRALKALMAZÁSI FELTÉTELKÉNT VÁLLALT MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK SZÁMÚ MELLÉKLET: A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK USZ /132

4 1. ALAPFOGALMAK SZOLGÁLTATÓ A Pannon GSM Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 2040 Budaörs, Baross u. 165/2.), amely a hatályos magyar jogszabályok alapján jogosult a Szolgáltatás nyújtására, melyhez szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik. A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtását díj ellenében, a távközlésre vonatkozó jogszabályokban és a Magyar Köztársaság Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Miniszterével aláírt Koncessziós szerződésben foglalt jogosultságokkal és kötelezettségekkel végzi. SZOLGÁLTATÁS A 87/372/EEC Európa Tanácsi Irányelv és az ERC/DEC/(97)02 határozat által kijelölt frekvenciatartományban közcélú mobil rádiótelefon-szolgáltatás. Közcélú mobil rádiótelefon-szolgáltatás, melynek során e Szolgáltatás nagy térben mozgó bármely előfizetője nem helyhez kötött rádió-távközlő hálózat hálózati végpontján csatlakoztatott berendezésről indított hívással kommunikálhat egy másik hálózati végponttal. Az alapszolgáltatásokon belül megkülönböztethetők a távszolgáltatások (beszédszolgáltatás, segélykérő hívások, fakszimile átvitel, SMS mobilállomáson végződő ponttól pontig, SMS körözvényhívás) és a hordozó szolgáltatások (aszinkron duplex áramkör, egyéb) a GSM-ajánlások értelmében. ADATHÍVÁS ALAPÚ SZOLGÁLTATÁS Vonalkapcsolt adatátviteli technológián alapuló szolgáltatás, melynél az Előfizető a kapcsolat felépítésétől annak megszakításáig tartó időszakban köteles a Szolgáltató mindenkori Díjszabásában megadott percdíjat megfizetni. KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS A Szolgáltató és a Magyar Köztársaság Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztere között november 4-én létrejött, a módosításokkal és kiegészítésekkel október 7-én egységes szerkezetbe foglalt szerződés, amely alapján Szolgáltató jogosult közcélú GSM mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtani az abban meghatározott frekvenciatartományok használatával a Magyar Köztársaság teljes területén. ELŐFIZETŐ Az Előfizetői szerződés alapján a Szolgáltatást igénybe vevő természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet. Ráutaló magatartással történő szerződéskötés esetén, írásbeli szerződéskötésig a Szolgáltató a kártya mindenkori birtokosát tekinti Előfizetőnek. Szóbeli szerződéskötés esetén a szerződés érvényesítési határidejéig a Szolgáltató a kártya mindenkori birtokosát tekinti Előfizetőnek. EGYÉNI ELŐFIZETŐ Azon természetes személy előfizető, aki az Előfizetői szerződés megkötésekor úgy nyilatkozott, hogy gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívül veszi igénybe a Szolgáltatást. A Szolgáltató mindaddig vélelmezi, hogy az Előfizető Egyéni előfizetőként kívánja a Szolgáltatást igénybe venni, amíg személyesen az ügyfélszolgálaton nem nyilatkozik afelől, hogy a Szolgáltató Intézményi előfizetőként tartsa nyilván. A Nyilatkozat megtételére az Előfizető a szerződés létrejöttét követően bármikor jogosult ÜZLETI/INTÉZMÉNYI ELŐFIZETŐ Jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéb szervezetek; valamint azon természetes személy Előfizetők, akik az Előfizetői szerződés megkötésekor úgy nyilatkoztak, hogy gazdasági vagy szakmai tevékenységi körükben veszik igénybe a Szolgáltatást. ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Az Előfizető és a Szolgáltató között a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglalt feltételek szerint közcélú mobil rádiótelefon-szolgáltatás igénybevételére létrejövő szerződés, amely USZ /132

5 a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételeiből (továbbiakban ÁSZF) és az egyedi Előfizetői szerződésből áll. Amennyiben az Előfizetői jogviszony ráutaló magatartással, vagy szóbeli szerződéskötéssel keletkezik (Praktikum Express és Djuice kártyás 20 express tarifacsomagok esetében) az Eht 129. (1) és (3) bekezdéseiben foglaltak szerint a jogviszony létrejöttekor a Felek nem kötnek írásbeli egyedi előfizetői szerződést, így az Előfizetőre kizárólag az ÁSZF-ben foglaltak az irányadóak. Az ÁSZF az Előfizető és a Szolgáltató közötti jogviszonyra vonatkozó alapvető rendelkezéseket, jogokat és kötelezettségeket tartalmazza. Az egyedi Előfizetői szerződés, pedig elsősorban az Előfizetőre vonatkozó, a szerződéskötéshez szükséges adatokat, hozzájárulásokat foglalja magában. Az ÁSZF mellékletei az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik. NEM MINŐSÜL ÚJ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK: - az áttérés számlás előfizetésről kártyás előfizetésre, - az áttérés kártyás előfizetésről számlás előfizetésre, - az előfizető személyének megváltoztatása (átírás), - a tarifacsomag váltás, - a szolgáltatás-váltás, - mobiltelefonszám cseréje, - SIM-kártya cseréje, illetve, az előfizetői szerződés egyéb módosítása. ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE SZÓBELI MEGÁLLAPODÁSSAL Az EHT 129. (1) bekezdése értelmében a felek az előfizetői szerződést szóban is megköthetik. A szóban kötött előfizetői szerződésekre az ÁSZF kártyás előfizetésekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, kivéve, ahol az ÁSZF másként rendelkezik, illetve a szövegkörnyezetből más következik. A szolgáltatás a Pannon GSM Távközlési Zrt. által forgalomba hozott, készülék nélküli SIMkártyás Pannon Praktikum, Pannon Happy, illetve djuice kártyás alapcsomagot jelenti, amely a Pannon GSM Távközlési Zrt. által nyújtott igénybevételi díjat előre fizető távközlési szolgáltatás igénybevételét teszi lehetővé március 25-étől a Szolgáltató a szóbeli megállapodással megköthető előfizetői szerződéssel megvásárolható termékek nevét egységesen Express elnevezéssel egészíti ki. RÁUTALÓ MAGATARTÁSSAL TÖRTÉNŐ SZERZŐDÉSKÖTÉS Az EHT 129. (1) bekezdése értelmében a felek az előfizetői szerződést ráutaló magatartással így különösen az előfizetői szolgáltatás igénybevételével is megköthetik. A ráutaló magatartással létrejött előfizetői szerződésekre az ÁSZF kártyás előfizetésekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, kivéve, ahol az ÁSZF másként rendelkezik, illetve a szövegkörnyezetből más következik. SZEMÉLYAZONOSÍTÓ OKMÁNY A Szolgáltató az Előfizetők, illetve az előfizetések ügyében eljárni jogosultak azonosítása céljából a következő okmányok valamelyikének bemutatását kéri: régi típusú személyi igazolvány vagy új típusú személyi igazolvány és lakcímkártya, vagy új típusú jogosítvány és lakcímkártya, vagy útlevél és lakcímkártya. SIM-KÁRTYA Az Előfizető hálózaton belüli azonosítását szolgáló adatokat, illetve a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges információkat tartalmazó kártya. A SIM-kártya, mely integrált áramkört tartalmaz, a Szolgáltató tulajdonát képezi azt követően is, hogy azt a Szolgáltató az Előfizetőnek használatra átadta. RÁDIÓTELEFON-KÉSZÜLÉK USZ /132

6 Olyan berendezés, mely SIM-kártyával együtt GSM-szolgáltatás igénybevételére alkalmas, a mindenkor hatályos jogszabályi követelményeknek megfelelő, valamint az ETSI GSMszabványaiban mobil végberendezésként (MT) definiálták, és e szabványoknak megfelel. BESUGÁRZÁSI TERÜLET Mindazon terület, ahol a Szolgáltatás igénybe vehető. E terület nagyságáról a szükség szerint megújított és nyilvánosságra hozott lefedettségi térkép ad felvilágosítást, mely tartalmazza a jelenlegi és a tervezett lefedettséget. RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI IDŐ A Rendelkezésre állási idő az az időtartam, amely alatt a Szolgáltató biztosítja az újbóli feltöltés lehetőségét, valamint ebből adódóan a szerződés meghosszabbításának jogát. UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) UMTS vezeték nélküli adatátviteli rendszer (univerzális vezeték nélküli mobiltávközlési szolgáltatás). Nagysebességű (2 Mbps), nagykiterjedésű kétirányú vezeték nélküli adatátvitelt szolgáló eljárás (WAN). DÍJSZABÁS Az ÁSZF melléklete, mely tartalmazza a Szolgáltatások ellenértékeként fizetendő hatósági árakat, a Szolgáltató által meghatározott árakat, a számlatartalom elemeit, az egyszeri, rendszeres díjakat, a díjazási időszakokat, kedvezményeket, díjfizetés nélküli szolgáltatásokat, valamint az egyéb, az árak alkalmazásával kapcsolatos további feltételeket. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Az ÁSZF melléklete, amely tájékoztatja az Előfizetőt adatai Szolgáltató általi kezelésének feltételeiről. IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ (TOVÁBBIAKBAN KÁRTYÁS) SZOLGÁLTATÁS A jelen ÁSZF feltételei szerint igénybe vehető előfizetői szolgáltatást az erre külön rendszeresített Előfizetői szerződés megkötésével veheti igénybe az Előfizető, kivéve a ráutaló magatartással létrejött, illetve szóban kötött előfizetések esetét, ugyanis ott nem történik írásos előfizetői szerződéskötés. Az Előfizetői szerződés az Igénybevételi díjat előre fizető szolgáltatás érvényességi idejére szóló határozott időre jön létre a kártyás díjszabás 1. pontjában foglalt rendelkezésekre tekintettel. ÚJ GENERÁCIÓS IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁS (TOVÁBBIAKBAN ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS) A jelen Üzletszabályzat feltételei szerint igénybe vehető előfizetői szolgáltatást az erre külön rendszeresített Előfizetői szerződés megkötésével veheti igénybe az Előfizető, A külön rendszeresített egyedi Előfizetői szerződés határozatlan időre jön létre. Az Új Generációs Kártyás Szolgáltatásra az ÁSZF kártyás szolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, kivéve, ahol az Előfizetői Szerződés (ideértve az egyedi Előfizetői Szerződés és az ÁSZF mellékleteit is) másként rendelkezik. IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁS AKTIVÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE Írásbeli szerződés esetén a szolgáltatást a megvásárlását követően egy éven belül aktiválni kell. Az aktiválás a SIM-kártyához tartozó egyenleg feltöltésével történik meg. Amennyiben az Előfizető egy éven belül nem aktiválja a Szolgáltatást, az Előfizetői szerződés érvényét veszti. Szóbeli szerződéskötés esetén az aktiválás ideje megegyezik a szerződéskötés időpontjával, az előfizetői jogviszony a díjmentesen hívható 171-es telefonszám felhívásával, a pontban meghatározott feltételek szerint, a megjelölt adatok megadásával jön létre. Express csomag megvásárlásakor az Előfizető a termék csomagolásán feltüntetett dátumtól számított 15 hónapon belül tud szóbeli előfizetői szerződést kötni és szolgáltatást aktiválni. Az adott időszak leteltét követően a szolgáltatás aktiválása nem lehetséges. A fenti rendelkezések nem vonatkoznak az Új Generációs Kártyás Szolgáltatásra. Az Új Generációs Kártyás Szolgáltatás esetén az Előfizetői Szerződés fennállása alatt, a Szolgáltató és az Előfizető külön megállapodása alapján az egyenlegfeltöltés havi rendszerességgel automatikusan a ciklus elején, előre történik. Az első feltöltés időpontja a USZ /132

7 szerződéskötés napja. A jogviszony határozatlan jellegéből adódóan az aktiválási határidő az Új Generációs Kártyás Szolgáltatásra nem alkalmazandó. IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁS ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE A Szolgáltatást az Előfizető az egyenlegfeltöltést követően a Díjszabásban megállapított érvényességi ideig használhatja. Az érvényességi idő azaz a szerződés időtartama azonos vagy hosszabb érvényességi idejű egyenlegfeltöltés esetén az újonnan felhasznált feltöltőkártya érvényességi idejére meghosszabbodik. Az igénybevételi díjat előre fizető szolgáltatás érvényességi idejéről részletesen jelen ÁSZF Törzsszöveg 4.1 pontja rendelkezik. A fenti rendelkezések nem vonatkoznak az Új Generációs Kártyás Szolgáltatásra. Az Új Generációs Kártyás Szolgáltatás határozatlan időre jön létre. Az Előfizetői Szerződés fennállása alatt a feltöltés havi rendszerességgel automatikusan előre történik. A ciklus alatt a havi fix feltöltésen kívül a kártyás szolgáltatásokra irányadó szabályok szerint lehet kártyás egyenleget feltölteni, azzal, hogy az érvényességi időre vonatkozó szabályok nem kerülnek alkalmazásra. Az Új Generációs Kártyás Szolgáltatás aktiválásáról és érvényességéről az Üzletszabályzat pontja rendelkezik. A jogviszony határozatlan jellegéből adódóan érvényességi idő az Új Generációs Kártyás Szolgáltatásra nem alkalmazandó. Az Új Generációs Kártyás Szolgáltatás esetén kezdőegyenleg, kezdőcsomag, illetve csomag nincsen, így az azokra vonatkozó rendelkezések Új Generációs Kártyás Szolgáltatatás esetén nem alkalmazandók. AUTOMATIKUS HAVIKERET (TOVÁBBIAKBAN: HAVIKERET) Új Generációs Kártyás Szolgáltatás esetén a Díjszabásban szereplő tarifacsomagokban meghatározott havi összeg, amely a Felek megállapodása alapján automatikusan a ciklus kezdőnapján feltöltésre kerül az Előfizető egyenlegére, és amelyet az Előfizető havonta köteles a Szolgáltató részére megfizetni. IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT UTÓLAG FIZETŐ (TOVÁBBIAKBAN SZÁMLÁS) SZOLGÁLTATÁS A jelen ÁSZF feltételei szerint igénybe vehető előfizetői szolgáltatást az erre külön rendszeresített Előfizetői szerződés megkötésével veheti igénybe az Előfizető. Az Előfizetői szerződés az Igénybevételi díjat utólag fizető szolgáltatás érvényességi idejére szóló határozatlan időre jön létre. SZÁMLÁZÁSI IDŐSZAK A számlázási időszak azt az időszakot jelenti, amelyre a számlás Előfizető az Általános Szerződési Feltételekben rögzítettek szerint az igénybevett szolgáltatások díját számla ellenében megfizetni köteles. A ciklus kezdőnapja az Előfizetői Szerződés megkötésének, illetve a megrendelt szolgáltatások megrendelésének napja de nem szükségszerűen azonos azzal. Amennyiben a ciklus kezdőnapja nem egyezik meg a szerződéskötés, illetve szolgáltatás megrendelésének napjával, a Szolgáltató a tört időszakra arányos havidíjat számláz, és arányos kedvezményt biztosít. A ciklus azon a napon jár le, amely számánál fogva a kezdőnapnak megfelel. KÁRTYÁS CIKLUS A kártyás ciklus azt az időszakot jelenti, amelyre a kártyás Előfizető az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott havidíjas kiegészítő szolgáltatást megrendelte és, amely idő alatt a havidíj fejében a szolgáltatás igénybe vehető. A ciklus kezdőnapja az Előfizető által megrendelt szolgáltatások megrendelési időpontja de nem szükségszerűen azonos azzal. A ciklus azon a napon jár le, amely számánál fogva a kezdőnapnak megfelel. Az Új Generációs Kártyás Szolgáltatás olyan kártyás szolgáltatás, ahol a Felek kifejezetten megállapodnak arról, hogy a Szolgáltató kényelmi szolgáltatásként az Előfizető helyett egy előre meghatározott összeget (havi keret) automatikusan előre feltölt az Előfizető egyenlegére. Új Generációs Kártyás Szolgáltatás esetén az Előfizető minden ciklusban rendszeresen fizeti a havi keretnek megfelelő összeget. Amennyiben az adott ciklusban USZ /132

8 ezen felül kívánja igénybe venni a szolgáltatást, akkor a kártyás szolgáltatásra vonatkozó szabályok szerint feltöltheti a kártyás egyenlegét. DÍJCSOMAG A Szolgáltatás ellenértékének megfizetéséhez a Szolgáltató úgynevezett díjcsomagokat biztosít az Előfizetők számára, amelyek az alábbi elemekből állnak: - egyszeri (csatlakozási) díjak; - rendszeres (havi előfizetési) díjak; - beszélgetési díjak és a hozzájuk kapcsolódó díjazási időszakok; - díjfizetési kedvezmények; - havidíj-mentesen igénybe vehető szolgáltatások. Az Előfizetőnek lehetősége van a Szolgáltató által felkínált díjcsomagok közötti váltásra. A díjcsomagok közötti váltás feltételeit a Szolgáltató mindenkor érvényes Díjszabása tartalmazza. EGYSZERI CSATLAKOZÁSI DÍJ A Szolgáltató hálózatába történő bekapcsolásért az Előfizető által egyszeri alkalommal fizetendő belépési díj, amely a szerződés megszűnése esetén sem kerül visszafizetésre az Előfizető részére. HAVI ELŐFIZETÉSI DÍJ 1. Számlás előfizetés esetén az Előfizető által havonta fizetendő díj az aktív alapszolgáltatásért (hívhatóság) és az egyes aktív kiegészítő szolgáltatások előfizetéséért, amely a Szolgáltató által havonta kerül kiszámlázásra. 2. Kártyás előfizetés esetén az Előfizető által havonta előre fizetendő díj az egyes kiegészítő szolgáltatásokért, amely az Előfizető egyenlegéből a kártyás ciklus első napján kerül levonásra. Amennyiben az Előfizető másképp nem rendelkezik, a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás következő kártyás ciklusra történő automatikus meghosszabbítására és a vonatkozó havi előfizetési díj automatikus levonására az Előfizető egyenlegéből. Amennyiben az Előfizető egy aktív havidíjas szolgáltatással rendelkezik, és a kártyás ciklus első napján nem áll rendelkezésére egyenlegén a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges havi előfizetési díj összege, úgy a szolgáltatás nyújtását a Szolgáltató automatikusan megszünteti. Amennyiben az Előfizető egy időben több aktív havidíjas szolgáltatással rendelkezik, és a kártyás ciklus első napján egyenlegén nem áll rendelkezésére ezen szolgáltatások igénybevételéhez szükséges havi előfizetési díjak összege, úgy a havidíjak levonási sorrendje a szolgáltatások eredeti megrendelési sorrendjében történik, amennyiben az Előfizető ismét rendelkezik a szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges egyenleggel. 3. Új Generációs Kártyás Szolgáltatás esetén az Előfizetői Szerződésben meghatározottak szerint az Előfizető a feltöltött automatikus havi keret összegét tartozik megfizetni minden ciklusban. A havidíjas szolgáltatások díja, valamint egyes adminisztrációs és egyszeri díjak a kártyás szolgáltatásra irányadó szabályoktól eltérő módon nem a feltöltésekből kerülnek levonásra, hanem azok havidíjas szolgáltatás esetén lemondásig a havi kerettel egy időben, a havi kereten felül kerülnek kiszámlázásra. BESZÉLGETÉSI (IGÉNYBEVÉTELI) DÍJ Az azonos vagy különböző hálózatok Előfizetői közötti összeköttetés létrejöttétől annak megszűnéséig nyújtott beszéd- vagy adatátviteli szolgáltatásért, valamint a kiegészítő szolgáltatások igénybevételéért az Előfizető által fizetendő díj. EGYENLEGFELTÖLTÉS Az Igénybevételi díjat előre fizető szolgáltatást használó Előfizető az Igénybevételi díjat a Szolgáltatás igénybevétele előtt az 5.2. pontban leírt módokon egyenlíti ki. A Szolgáltató a Feltöltőkártya feltöltésének időpontjától számított legfeljebb 72 órán belül vállalja a Feltöltött összeg jóváírását az Előfizető egyenlegén. USZ /132

9 Új Generációs Kártyás Szolgáltatás esetén minden ciklus kezdőnapján feltöltésre kerül a havi keret. Amennyiben az Előfizető ezen az összegen felül kívánja igénybe venni a kártyás szolgáltatást, úgy a fenti szabályok szerint alakul a továbbiakban az egyenlegfeltöltés az Új Generációs Kártyás Szolgáltatások esetében is (a további feltöltésekre az Üzletszabályzat 5.2 pontja az irányadó). A havi keretre nem vonatkoznak a Díjszabásban rögzített Feltöltőkártya kedvezményekre vonatkozó rendelkezések. SZÁMLA KIÁLLÍTÁSA EGYENLEGFELTÖLTÉSRŐL Bármilyen módon (ATM automatán, Internetbankon és Telebankon keresztül, stb.) történő egyenlegfeltöltés esetén a Szolgáltató az adott Előfizetés Előfizetője nevére és címére állít ki számlát. PANNON FELTÖLTŐKÁRTYA ÉS FELHASZNÁLÁSNAK HATÁRIDEJE Az Emelt díjas szolgáltatást (EDSZ), az MMS tartalomszolgáltatást, az SMS tartalomszolgáltatást, a Mobil Tartalomszolgáltatást és az Intelligens hálózati szolgáltatásokat használó Előfizető az Igénybevételi díjat a Szolgáltatás igénybevétele előtt is kiegyenlítheti. Az Igénybevételi díj előre történő kiegyenlítése Pannon Feltöltőkártya felhasználásával történik. Kártyás előfizetés esetén a díj kiegyenlítése, amennyiben az ÁSZF másként nem rendelkezik, kizárólag előre történhet. A Feltöltőkártya felhasználásának módját leíró útmutató a kártya hátoldalán található. Amennyiben az Előfizető a Pannon Feltöltőkártyát a feltüntetett határidőn belül nem használja fel, a kártyára feltöltött egyenleg felhasználhatósága megszűnik (kivéve a kártyás Díjszabás 1. pontjában foglalt rendelkezések), és az a Szolgáltatótól nem követelhető vissza. A Kártyás és Új Generációs Kártyás Szolgáltatások esetén Mobil Vásárlás Szolgáltatás igénybevételére kizárólag jelen Üzletszabályzatban rögzített feltöltéssel vehető igénybe. A havi keret sem használható fel Mobil Vásárlásra. EMELT DÍJAS SZOLGÁLTATÁS (EDSZ), MMS TARTALOMSZOLGÁLTATÁS, SMS TARTALOMSZOLGÁLTATÁS, A MOBIL TARTALOMSZOLGÁLTATÁS, ÉS A MOBILVÁSÁRLÁS SZOLGÁLTATÁS ÉS AZ INTELLIGENS HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE Az Emelt díjas szolgáltatást, az MMS tartalomszolgáltatást, az SMS tartalomszolgáltatást, a Mobil Tartalomszolgáltatást, a MobilVásárlás szolgáltatást, és az Intelligens hálózati szolgáltatást az Előfizető az egyenlegfeltöltést, ill. a Hitelkeret Szolgáltató általi biztosítását követően az előfizetés megszűnéséig veheti igénybe. Amennyiben az Előfizetői szerződés megszűnésekor az előfizető nem jelzi szándékát, miszerint kéri a felhasználatlan Univerzális egyenlegének visszatérítését, úgy az utólag nem térítendő vissza. UNIVERZÁLIS EGYENLEG Univerzális egyenlegnek nevezzük a Szolgáltató által meghatározott ATM automatáknál online módon, Internetbankon és Telebankon, vagy belföldi kibocsátású, internetes vásárlásra alkalmas bankkártyával a PannOnline-on keresztül, valamint a Szolgáltató Bemutatótermeiben feltölthető egyenleget. Az Univerzális egyenleget a számlás Előfizetők emelt díjas szolgáltatásokra, MMS Tartalomszolgáltatásra, SMS Tartalomszolgáltatásra, Intelligens hálózati szolgáltatásokra, MobilVásárlásra és WLAN szolgáltatásra, kártyás Előfizetők a tarifacsomagjuk által biztosított szolgáltatások (alap- és kiegészítő szolgáltatások) mellett emelt díjas szolgáltatásokra, MMS Tartalomszolgáltatásra, SMS Tartalomszolgáltatásra, Intelligens hálózati szolgáltatásokra, MobilVásárlás szolgáltatásra, illetve WLAN szolgáltatás igénybevételére használhatják fel. USZ /132

10 Az Univerzális egyenlegre történt feltöltések során a Feltöltőkártya-kedvezmények emelt díjas szolgáltatásokra, MMS Tartalomszolgáltatásra, SMS Tartalomszolgáltatásra, Intelligens hálózati szolgáltatásokra, MobilVásárlásra és WLAN szolgáltatásra nem használhatók fel. A számlás Előfizetők január 1-jétől kizárólag Univerzális egyenlegükre végezhetnek feltöltéseket. UNIVERZÁLIS EGYENLEG FELTÖLTÉSE A MobilVásárlás szolgáltatás számlás Előfizetők részére Univerzális egyenlegük és Hitelkeretük, míg kártyás Előfizetők részére Univerzális egyenlegük terhére vehető igénybe. Az Univerzális egyenleg feltöltése az Univerzális egyenleg feltöltésére alkalmas kuponokkal történik. Univerzális egyenleg feltöltésére alkalmas kuponnak nevezzük a Szolgáltató által meghatározott az ATM automatáknál online módon, Internetbankon és Telebankon keresztül, Belföldi kibocsátású, internetes vásárlásra alkalmas bankkártyával a PannOnline-on keresztül, valamint a Szolgáltató bemutatótermeiben (amennyiben az Előfizető nem kéri a helyszínen történő áfás számla kiállítását) végzett feltöltéseket január 1-jétől a számlás Előfizetők az Emeltdíjas szolgáltatásokat, MMS tartalomszolgáltatásokat, SMS Tartalomszolgáltatásokat, Alapdíjas Média SMS és MMS küldésére, valamint Intelligens hálózati szolgáltatásokat is kizárólag a fenti módokon, így ATM automatáknál online módon, Internetbankon és Telebankon, illetve belföldi kibocsátású, internetes vásárlásra alkalmas bankkártyával a PannOnline-on keresztül, valamint a Szolgáltató Bemutatótermeiben végzett feltöltések útján vehetik igénybe, míg a kártyás Előfizetők az egyéb feltöltési módokkal is igénybe vehetik az Emeltdíjas szolgáltatást, MMS tartalomszolgáltatást, SMS Tartalomszolgáltatást, Intelligens hálózati szolgáltatást. Szolgáltató, a számlás Előfizető által korábban, a fenti bekezdésben nem említett módon vásárolt kuponokat, január 1-jét követően december 31-ig bemutatótermeiben a számlás Előfizető Univerzális egyenlegére feltölti. Ezen határidőt követően továbbiakban erre nincsen lehetőség. Az Univerzális egyenleg feltöltésére alkalmas kuponok értéke, és érvényessége megegyezik a Pannon GSM Távközlési Zrt. Feltöltőkártyák értékével és érvényességével. Ha az Előfizető által felhasználható összeg elfogy az Univerzális egyenlegéről, akkor egy újabb univerzális feltöltésre alkalmas kuponnal töltheti fel azt. Az univerzális feltöltésre alkalmas kupon összege hozzáadódik a feltöltés előtti érvényes egyenleghez. Egymás után több univerzális feltöltésre alkalmas kuponnal is feltölthető az Univerzális egyenleg. HITELKERET A Szolgáltató által számlás Előfizetők részére biztosított hitelkeret, melynek összegéről a Szolgáltató mindenkor a honlapján ad tájékoztatást, kizárólag Emeltdíjas szolgáltatásokra, MMS tartalomszolgáltatásra, SMS Tartalomszolgáltatásra, Alapdíjas Média SMS-re és MMSre, Intelligens hálózati szolgáltatásokra és a Mobil Tartalomszolgáltatásra, illetve MobilVásárlás szolgáltatásra használható fel. USZ /132

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Az Általános Szerzôdési Feltételek teljes szövege a Pannon GSM Távközlési Zrt. bemutatótermeiben és internetes

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Rt. Általános Szerződési Feltételek

Pannon GSM Távközlési Rt. Általános Szerződési Feltételek Pannon GSM Távközlési Rt. Általános Szerződési Feltételek az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre fizető (kártyás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2006.

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. Érvényes: 2008. december 9-étől

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. Érvényes: 2008. december 9-étől _ Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2008. december 9-étől Készítés időpontja: 2008.11.06. Utolsó módosítás időpontja: 2008.10.19. KÖZPONTI

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerz dési Feltételek. el fizet i szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerz dési Feltételek. el fizet i szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) _ Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerzdési Feltételek elfizeti szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Érvényes: 2010. március 1-étl Készítés idpontja: 2010.01.28. Utolsó

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) _ Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Érényes: 2010. július 1-jétől Készítés időpontja: 2010.05.27.

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Érvényes: 2012. január 1-jétől Készítés időpontja: 2011.11.30. A

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Hatályos: 2013. január 1-jétől Készítés időpontja: 2012.12.03. A

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Hatályos: 2013. április 2-ától Készítés időpontja: 2013.02.28. A

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon, Mobil Internet és Műsorterjesztési szolgáltatás) Hatályos: 2014. július 1-jétől Készítés időpontja:

Részletesebben

A HIVATKOZOTT LEGFONTOSABB JOGSZABÁLYOK

A HIVATKOZOTT LEGFONTOSABB JOGSZABÁLYOK Netsurf Távközlési Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Utolsó módosítás: 2014.08.04. Hatályos: 2014.09.04. Készítés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatálybalépés: 2008. 06. 27. Vodafone Általános Szerződési Feltételek 1 / 80 T a r t a l o m j

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. Postafon Általános Szerződési Feltételek

Vodafone Magyarország Zrt. Postafon Általános Szerződési Feltételek Postafon Általános Szerződési Feltételek A Postafon Általános Szerződési Feltételek legutóbbi módosításának hatálybalépési dátuma: 2012. január 1. A Postafon Általános Szerződési Feltételek készítésének

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. Postafon Általános Szerződési Feltételek

Vodafone Magyarország Zrt. Postafon Általános Szerződési Feltételek A Postafon Általános Szerződési Feltételek legutóbbi módosításának hatálybalépési dátuma: 2012. július 1. A Postafon Általános Szerződési Feltételek készítésének dátuma: 2009. november 20. Vodafone Magyarország

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel SolarTeam Energia Kft. Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz NapTel Készült: 2009. május 20. Utolsó módosítás: 2014. január 21. Hatályos: 2014. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Értelmező

Részletesebben

TMNet Távközlési Szolgáltató Bodogán János e.v

TMNet Távközlési Szolgáltató Bodogán János e.v Általános Szerződési Feltételek Hatályba lépés kelte: 2012. 08.10 2012.08.06 Készült: 2012.0806 TMNet Távközlési Szolgáltató Bodogán János e.v ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VoIPtelefon szolgáltatásokhoz

Részletesebben

TESCO MBL Zrt. Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek

TESCO MBL Zrt. Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek Tesco Mobile Általános Szerződési Feltételek A Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek legutóbbi módosításának hatálybalépési dátuma: 2012. március 1. A Tesco Mobile Lakossági Általános

Részletesebben

TESCO MBL Zrt. Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek

TESCO MBL Zrt. Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek Tesco Mobile Általános Szerződési Feltételek A Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek legutóbbi módosításának hatálybalépési dátuma: 2015. március 22. A Tesco Mobile Lakossági Általános

Részletesebben

TESCO MBL Zrt. Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek

TESCO MBL Zrt. Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek Tesco Mobile Általános Szerződési Feltételek A Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek legutóbbi módosításának hatálybalépési dátuma: 2015. június 01. A Tesco Mobile Lakossági Általános

Részletesebben

A hatálybalépés időpontja: 2015. JANUÁR 1. Hatályos: 2015.01.01. 1/143

A hatálybalépés időpontja: 2015. JANUÁR 1. Hatályos: 2015.01.01. 1/143 MOL mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. MOL mobile előre fizetett mobil rádiótelefon és Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

A hatálybalépés időpontja: 2014. JANUÁR 1. Hatályos: 2014.01.01. 1/140

A hatálybalépés időpontja: 2014. JANUÁR 1. Hatályos: 2014.01.01. 1/140 MOL mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. MOL mobile előre fizetett mobil rádiótelefon és Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

A hatálybalépés időpontja: 2015. JÚLIUS 1. Hatályos: 2015.07.01. 1/93

A hatálybalépés időpontja: 2015. JÚLIUS 1. Hatályos: 2015.07.01. 1/93 MOL mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. MOL mobile előre fizetett mobil rádiótelefon és Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

A hatálybalépés időpontja: 2015. JÚLIUS 1. Hatályos: 2015.07.01. 1/160

A hatálybalépés időpontja: 2015. JÚLIUS 1. Hatályos: 2015.07.01. 1/160 MOL mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. MOL mobile előre fizetett mobil rádiótelefon és Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

A hatálybalépés időpontja: 2014. ÁPRILIS 1. Hatályos: 2014.04.01. 1/140

A hatálybalépés időpontja: 2014. ÁPRILIS 1. Hatályos: 2014.04.01. 1/140 MOL mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. MOL mobile előre fizetett mobil rádiótelefon és Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

A hatálybalépés időpontja: 2015. AUGUSZTUS 1. Hatályos: 2015.08.01. 1/93

A hatálybalépés időpontja: 2015. AUGUSZTUS 1. Hatályos: 2015.08.01. 1/93 blue mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon és Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

Vodafone Magyarország zrt. Lakossági Általános Szerződési Feltételek

Vodafone Magyarország zrt. Lakossági Általános Szerződési Feltételek Az Általános Szerződési Feltételek legutóbbi módosításának hatálybalépési dátuma: 2012. január 9. Az Általános Szerződési Feltételek készítésének dátuma: 1999. november 26. Vodafone Magyarország zrt. Lakossági

Részletesebben

A hatálybalépés időpontja: 2015. JÚLIUS 1. Hatályos: 2015.07.01. 1/130

A hatálybalépés időpontja: 2015. JÚLIUS 1. Hatályos: 2015.07.01. 1/130 blue mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon és Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS és DOMINO ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS és DOMINO ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS és DOMINO ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS és DOMINO ÜZLETSZABÁLYZAT a Magyar Telekom Nyrt. utólag (Havidíjas) és előre fizetett (Domino) mobil rádiótelefon, valamint T-Mobile nyilvánosan elérhető adathálózati

Részletesebben

TARR ÉPÍTŐ SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT.

TARR ÉPÍTŐ SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. TARR ÉPÍTŐ SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. a tagja Általános Szerződési Feltételek Mobil Internet hozzáférési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2011.09.01 szolgáltató cégszerű aláírása 2/ TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2014. szeptember 16. Hatályos: 2014. december 01-től ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ HELYHEZ KÖTÖTT ÉS INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ HELYHEZ NEM KÖTÖTT TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ

Részletesebben

No Roaming Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság. Pénztárgép adatátvitel szolgáltatás - Általános Szerződési Feltételek

No Roaming Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság. Pénztárgép adatátvitel szolgáltatás - Általános Szerződési Feltételek No Roaming Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság Pénztárgép adatátvitel szolgáltatás - Általános Szerződési Feltételek Az Általános Szerződési Feltételek készítésének dátuma: 2015. február 1.

Részletesebben