Érvényes: március 25-étıl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Érvényes: 2007. március 25-étıl"

Átírás

1 A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT UTÓLAG FIZETİ SZOLGÁLTATÁSHOZ (1. számú melléklet a Pannon GSM Távközlési Zrt. Üzletszabályzatához) Érvényes: március 25-étıl 1. A DÍJAK ALKALMAZÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI BELFÖLDI SZÁMLÁZÁSI SZABÁLYOK AZ ALAPSZOLGÁLTATÁS DÍJAI Pannon 50 tarifacsomag Pannon 150 tarifacsomag Pannon 300 tarifacsomag Pannon 1000 tarifacsomag djuice számlás tarifacsomag Pannon 100 tarifacsomag Pannon 250 tarifacsomag Pannon 500 tarifacsomag Horizont Bónusz tarifacsomag Horizont Plusz tarifacsomag Horizont Extra tarifacsomag Horizont Perfekt tarifacsomag Balance tarifacsomag Optimum tarifarendszer Momentum tarifacsomag Minimum tarifacsomag Partnerkártya tarifacsomag Pannon Autóskártya tarifacsomag Autóskártya Nemzetközi hívásokra vonatkozó forgalmi díjak és számlázási szabályok A hívásátirányítások díjai MMS küldés Magyarországról nemzetközi hálózatokba ROAMING FORGALMI DÍJAK ÉS SZÁMLÁZÁSI SZABÁLYOK Roaminghívások díjai MŐHOLDAS SZOLGÁLTATÁS HARMADIK GENERÁCIÓS MOBILSZOLGÁLTATÁS HÍVÁSKEZELİ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAI Havi elıfizetési díjak Használati díjak ÜZENETKÖZVETÍTİ SZOLGÁLTATÁSOK Havi elıfizetési díjak Használati díjak: ADATKÖZVETÍTİ SZOLGÁLTATÁSOK Adatkártya tarifacsomag Az adatközvetítı szolgáltatások esetén alkalmazott csatlakozási díjak: Az adatközvetítı szolgáltatások esetén felszámított havi elıfizetési díjak Az adatközvetítı szolgáltatások esetén felszámított használati díjak: EMELT DÍJAS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ALKALMAZÁSOK, VALAMINT INTELLIGENS HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK Az alábbi számtartományok a pontban felsorolt számtartományok mellett egyidejőleg érvényben vannak Az alábbi számtartományok a pontban felsorolt számtartományok mellett egyidejőleg érvényben vannak SZÁMLÁZÁSI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAI Csatlakozási díjak Havi elıfizetési díjak Használati díjak: Regisztrációs díjak: EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK Mobil Tartalomszolgáltatás MobilVásárlás A Mobil Videó szolgáltatás Streaming tartalmak letöltési díjai: e-phone Flottakövetés szolgáltatás Navigátor PartnerRégió szolgáltatás Családi Csomag Hívásértesítı Hívásposta Számlafizetési mód változtatás adminisztrációs díja Tarifacsomag-váltás Egyéb szolgáltatásdíjak...56 postdsz_ /57

2 1. A DÍJAK ALKALMAZÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 1.1. Az Elıfizetıt díjfizetési kötelezettség terheli a Pannon GSM Távközlési Zrt.-vel, mint Szolgáltatóval szemben az Elıfizetıi szerzıdés és az Üzletszabályzat alapján, az ott meghatározottak és jelen Díjszabás feltételei szerint A Szolgáltató által jelen Díjszabásban közzétett díjakat a Szolgáltató határozta meg, hatóság által megállapított árakat a Szolgáltató jelen Díjszabás érvényessége alatt nem alkalmaz az Elıfizetıvel szemben Az Elıfizetıi Szerzıdés idıbeli hatálya alatt a Szolgáltató az Elıfizetı részére díjcsomagok biztosítását vállalja. Az egyik díjcsomagról a másikra való áttérés díjmentes, és a bejelentést követıen a számlázási idıszak szerinti következı hónaptól lép érvénybe. A Partnerkártya és a Pannon Autóskártya tarifacsomagról történı áttérés a bejelentést követıen 72 órán belül lép érvénybe A Szolgáltató az Elıfizetı által kezdeményezett hang-, fax-, adat- és SMS-forgalom után számláz forgalmi díjat. Kiszámlázásra kerül továbbá a hívásátirányítás alatt képzıdött forgalom, a nemzetközi roaming során fogadott hívások, a fogadott Kékés Zöldszám-hívások és az SMS Chat fogadott üzenet A Szolgáltató az alapszolgáltatásokon túl további szolgáltatásokat (kiegészítı szolgáltatások) biztosít külön térítés ellenében a jelen Díjszabásban meghatározott feltételek szerint Az Elıfizetıi szerzıdés felmondásakor a Szolgáltató az utolsó tárgyidıszakra vonatkozó számlával együtt egy végelszámolás keretében történı elszámolásra alkalmas számlát küld az Elıfizetınek. 2. BELFÖLDI SZÁMLÁZÁSI SZABÁLYOK 2.1. A Pannon 50, Pannon 100, Pannon 150, Pannon 250, Pannon 300, Pannon 500, illetve a Pannon 1000, illetve a djuice számlás tarifacsomagok esetében a forgalmi díjak mérése egyperces egységekben; a Horizont Bónusz, Horizont Plusz, Horizont Extra és a Horizont Perfekt tarifacsomagok esetében pedig 30 másodperces egységekben történik, kivéve az Emelt díjas szolgáltatást (hívás alapon), ahol a számlázási egység 1 másodperc. Az Optimum, Momentum, Minimum, Balance, Partnerkártya, Pannon Autóskártya tarifacsomagok esetében a forgalmi díjak mérése 1 másodperces egységekben történik. A GPRS-szolgáltatások belföldi forgalmi díjainak mérése 10 kilobyte-os egységekben történik. A GPRS roaming szolgáltatások díjainak mérése 100 kilobyte-os egységekben történik. Minden megkezdett egység díjköteles A számlán szereplı összegek a kerekítés szabályainak megfelelıen kerülnek kiszámlázásra, a számla végösszege és a távközlési szolgáltatásokra alkalmazott áfa, forintra kerekítve kerül kiszámlázásra A hívásdíjak a hívás megkezdésekor érvényes napszak szerint kerülnek kiszámlázásra, függetlenül attól, hogy a hívás egyik napszakból átnyúlik a másikba. Hosszabb hívások háromórás részhívások formájában kerülnek kiszámlázásra, az aktuális részhívás megkezdésekor érvényes percdíjjal. A GPRS hívások az aktuális napszak szerinti díjakon kerülnek kiszámlázásra. Amennyiben egy GPRS hívás egyik napszakból átnyúlik a másikba, úgy két hívásként a tényleges napszakok szerinti díjakon kerül kiszámlázásra A havi elıfizetési díjak és a beszélgetések után kiszámlázott forgalmi díjak utólag esedékesek, és a számlazárási idıszak elsı napjától a számlazárási idıszak utolsó napjáig kerülnek kiszámlázásra. Kivételt képez ez alól: a) ha az Elıfizetıi szerzıdés megkötésének napja nem egyezik meg a számlazárás napjával; postdsz_ /57

3 b) ha az Elıfizetınek nyújtott szolgáltatás szüneteltetése nem a számlázási idıszak utolsó napján történik; c) ha az Elıfizetınek nyújtott szolgáltatás szüneteltetés utáni visszakapcsolása nem a számlázási idıszak elsı napján történik. Ezekben az esetekben a teljes havi díjtétel figyelembevételével arányos tört havi díj kerül kiszámlázásra: a) az Elıfizetıi szerzıdés megkötésétıl a számlazárásig, b) a számlázási idıszak elsı napjától a szüneteltetés idıpontjáig, c) a visszakapcsolástól a számlazárásig A Pannon GSM Távközlési Zrt. szolgáltatási területén belül díjmentesen hívhatóak az alábbi számok: Mentık 104 Tőzoltók 105 Rendırség 107 SIM-kártya nélkül használható segélyhívó szám 112 Telefonos Ügyfélszolgálat 1220 Szolgáltatás aktiválása 1741 Belföldi zöldszámok xx xxx xx xxx 2.6. A kedvezményes árú, korlátozással értékesített Elıfizetéseken, minden tarifacsomag esetén (kivéve a Partnerkártya tarifacsomagot) nemzetközi hívástiltás és teljes körő roaming hívástiltás van, mely magába foglalja a mőholdas irányok hívástiltását is. A tiltás a vásárlás napjától számított 3 hónapig él. Amennyiben az Elıfizetı a korlátozást ezen 3 hónapon belül meg kívánja szüntetni, úgy azt a Pannon GSM Távközlési Zrt. nettó (bruttó ) Ft összegő díjelıleg befizetése ellenében bemutatótermeiben elvégzi. A befizetett összeg teljes egészében lebeszélhetı Az Elıfizetı által igénybe vehetı kedvezmények nem vonhatóak össze, hacsak Díjszabás másként nem rendelkezik Amennyiben egy adott szolgáltatás igénybevétele során az Elıfizetı egy idıben több kedvezmény igénybevételére jogosult, úgy amennyiben az adott kedvezménynél a Szolgáltató másként nem rendelkezik a legnagyobb kedvezmény érvényesül, a kedvezmények nem halmozhatóak. 3. AZ ALAPSZOLGÁLTATÁS DÍJAI A Szolgáltató jelen Díjszabás érvényességi ideje alatt az alábbi díjakat és tarifákat alkalmazza az Elıfizetıvel szemben, amelynél a nettó árak az áfát nem, a bruttó árak viszont a távközlési szolgáltatásokra érvényes 20%-os áfát tartalmazzák Pannon 50 tarifacsomag csúcsidı: hétköznap 7.00 órától óráig. csúcsidın kívül: hétköznap órától 7.00 óráig. hétvégi idıszak: szombat 0.00 órától vasárnap óráig és munkaszüneti napokon 0.00 órától óráig. Amennyiben jogszabály a szombatot munkanapnak nyilvánítja, a szombati napon a csúcsidıre és a csúcsidın kívüli idıszakra megállapított díjak kerülnek számlázásra. (Ft) (Ft) Havi elıfizetési díj: 1458, ,00 Lebeszélhetı percek: 50 A Pannon GSM Távközlési Zrt. hálózatán belül lefolytatott beszélgetések percdíjai: minden idıszakban 29,17 35,00 Belföldi vezetékes és más mobilhálózatba irányuló beszélgetések percdíjai: minden idıszakban 29,17 35,00 postdsz_ /57

4 SMS küldés díja Bármely belföldi hálózatba 29,17 35,00 Nemzetközi mobilhálózatba 49,17 59,00 MMS küldés díja Belföldi hálózatokba 82,50 99,00 Hangposta-szolgáltatás hívásának percdíjai: minden idıszakban 29,17 35,00 Kékszám hívásának percdíjai: minden idıszakban 29,17 35,00 T-Com Belföldi tudakozó szolgáltatás (198) hívásának díjai: Minden idıszakban hívásonként 95,83 115,00 T-Com Nemzetközi tudakozó szolgáltatás (199) hívásának díjai: Hétköznap 7.00 órától óráig 120,00 144,00 + percenként 29,17 35,00 Hétköznap órától 7.00 óráig és hétvégi idıszakban 144,00 hívásonként 120,00 + percenként 29,17 35,00 T-Com Tudakozó Plusz szolgáltatás (197) hívásának díjai: minden idıszakban, percenként 140,00 168,00 Hívástartás, Hívásvárakoztatás, A díjcsomagban foglalt havidíjmentes Hívásátirányítás, Hívófél-azonosítás, szolgáltatások: Hangposta, SMS Átalánydíjas adathívás alapú Igénybe nem vehetı szolgáltatások: hozzáférési szolgáltatás, PannonTeam, Pannon TOP3, PannonPlusz Lebeszélhetıség* a belföldi beszélgetési díjakból: A havi elıfizetési díj teljes egészében lebeszélhetı. * A tarifacsomag lebeszélhetısége nem vonatkozik a T-Com Belföldi tudakozó, a T-Com Tudakozó Plusz, a T-Com Nemzetközi Tudakozó hívásaira, a T-Com Belföldi Tudakozó által kapcsolt hívásokra, a Pannon GSM Távközlési Zrt. hálózatán kívülre történı hívásátirányításokra, a Díjszabás 2.5. pontjában felsorolt, a Pannon GSM Távközlési Zrt. szolgáltatási területén belül díjmentesen hívható számokra, a Pontos idı és a Számlainformáció szolgáltatások használati díjára. A kedvezmény nem vehetı igénybe: SMS, fax-, adat alapú és mobil adatközvetítı szolgáltatásokra, valamint nemzetközi, roaming és emelt díjas hívásokra. A kedvezmény az Elıfizetések között nem vonható össze és nem vihetı át a következı számlázási idıszakra. A havi elıfizetési díj lebeszélhetıségének kedvezménye minden esetben a ténylegesen kiszámlázott havi elıfizetési díjra vonatkozik, illetıleg a kedvezmény nem haladhatja meg a ténylegesen fizetendı havi elıfizetési díj mértékét Pannon 150 tarifacsomag csúcsidı: hétköznap 7.00 órától óráig. csúcsidın kívül: hétköznap órától 7.00 óráig. hétvégi idıszak: szombat 0.00 órától vasárnap óráig és munkaszüneti napokon 0.00 órától óráig. Amennyiben jogszabály a szombatot munkanapnak nyilvánítja, a szombati napon a csúcsidıre és a csúcsidın kívüli idıszakra megállapított díjak kerülnek számlázásra. (Ft) (Ft) Havi elıfizetési díj: 3375, ,00 Lebeszélhetı percek: 150 A Pannon GSM Távközlési Zrt. hálózatán belül lefolytatott beszélgetések percdíjai: minden idıszakban 22,50 27,00 Belföldi vezetékes és más mobilhálózatba irányuló beszélgetések percdíjai: minden idıszakban 22,50 27,00 SMS küldés díja Bármely belföldi hálózatba 22,50 27,00 Nemzetközi mobilhálózatba 49,17 59,00 MMS küldés díja Belföldi hálózatokba 82,50 99,00 Hangposta-szolgáltatás hívásának percdíjai: minden idıszakban 22,50 27,00 postdsz_ /57

5 Kékszám hívásának percdíjai: minden idıszakban 22,50 27,00 T-Com Belföldi tudakozó szolgáltatás (198) hívásának díjai: Minden idıszakban hívásonként 95,83 115,00 T-Com Nemzetközi tudakozó szolgáltatás (199) hívásának díjai: Hétköznap 7.00 órától óráig hívásonként 120,00 144,00 + percenként 22,50 27,00 Hétköznap órától 7.00 óráig és hétvégi idıszakban hívásonként 120,00 144,00 + percenként 22,50 27,00 T-Com Tudakozó Plusz szolgáltatás (197) hívásának díja: minden idıszakban, percenként 140,00 168,00 A díjcsomagban foglalt havidíjmentes Hívástartás, Hívásvárakoztatás, szolgáltatások: Hívásátirányítás, Hívófél-azonosítás, Hangposta, SMS Átalánydíjas adathívás alapú Igénybe nem vehetı szolgáltatások: hozzáférési szolgáltatás, PannonTeam, Pannon TOP3, PannonPlusz Lebeszélhetıség* a belföldi beszélgetési díjakból: A havi elıfizetési díj teljes egészében lebeszélhetı. *A tarifacsomag lebeszélhetısége nem vonatkozik a T-Com Belföldi tudakozó, a T-Com Tudakozó Plusz, a T-Com Nemzetközi Tudakozó hívásaira, a T-Com Belföldi Tudakozó által kapcsolt hívásokra, a Pannon GSM Távközlési Zrt. hálózatán kívülre történı hívásátirányításokra, a Díjszabás 2.5. pontjában felsorolt, a Pannon GSM Távközlési Zrt. szolgáltatási területén belül díjmentesen hívható számokra, a Pontos idı és a Számlainformáció szolgáltatások használati díjára. A kedvezmény nem vehetı igénybe: SMS, fax-, adat alapú és mobil adatközvetítı szolgáltatásokra, valamint nemzetközi, roaming és emelt díjas hívásokra. A kedvezmény az Elıfizetések között nem vonható össze és nem vihetı át a következı számlázási idıszakra. A havi elıfizetési díj lebeszélhetıségének kedvezménye minden esetben a ténylegesen kiszámlázott havi elıfizetési díjra vonatkozik, illetıleg a kedvezmény nem haladhatja meg a ténylegesen fizetendı havi elıfizetési díj mértékét Pannon 300 tarifacsomag csúcsidı: hétköznap 7.00 órától óráig. csúcsidın kívül: hétköznap órától 7.00 óráig. hétvégi idıszak: szombat 0.00 órától vasárnap óráig és munkaszüneti napokon 0.00 órától óráig. Amennyiben jogszabály a szombatot munkanapnak nyilvánítja, a szombati napon a csúcsidıre és a csúcsidın kívüli idıszakra megállapított díjak kerülnek számlázásra. (Ft) (Ft) Havi elıfizetési díj: 5250, ,00 Lebeszélhetı percek: 300 A Pannon GSM Távközlési Zrt. hálózatán belül lefolytatott beszélgetések percdíjai: minden idıszakban 17,50 21,00 Belföldi vezetékes és más mobilhálózatba irányuló beszélgetések percdíjai: minden idıszakban 17,50 21,00 SMS küldés díja Bármely belföldi hálózatba 17,50 21,00 Nemzetközi mobilhálózatba 49,17 59,00 MMS küldés díja Belföldi hálózatokba 82,50 99,00 Hangposta-szolgáltatás hívásának percdíjai: minden idıszakban 17,50 21,00 Kékszám hívásának percdíjai: minden idıszakban 17,50 21,00 T-Com Belföldi tudakozó szolgáltatás (198) hívásának díjai: Minden idıszakban hívásonként 95,83 115,00 postdsz_ /57

6 T-Com Nemzetközi tudakozó szolgáltatás (199) hívásának díjai: Hétköznap 7.00 órától óráig hívásonként 120,00 144,00 + percenként 17,50 21,00 Hétköznap órától 7.00 óráig és hétvégi idıszakban hívásonként 120,00 144,00 + percenként 17,50 21,00 T-Com Tudakozó Plusz szolgáltatás (197) hívásának díja: minden idıszakban, percenként 140,00 168,00 A díjcsomagban foglalt havidíjmentes szolgáltatások: Igénybe nem vehetı szolgáltatások: Hívástartás, Hívásvárakoztatás, Hívásátirányítás, Hívófél-azonosítás, Hangposta, SMS Átalánydíjas adathívás alapú hozzáférési szolgáltatás, PannonTeam, Pannon TOP3, PannonPlusz A havi elıfizetési díj teljes egészében lebeszélhetı. Lebeszélhetıség* a belföldi beszélgetési díjakból: * A tarifacsomag lebeszélhetısége nem vonatkozik a T-Com Belföldi tudakozó, a T-Com Tudakozó Plusz, a T- Com Nemzetközi Tudakozó hívásaira, a T-Com Belföldi Tudakozó által kapcsolt hívásokra, a Pannon GSM Távközlési Rt hálózatán kívülre történı hívásátirányításokra, a Díjszabás 2.5. pontjában felsorolt, a Pannon GSM szolgáltatási területén belül díjmentesen hívható számokra, a Pontos idı és a Számlainformáció szolgáltatások használati díjára. A kedvezmény nem vehetı igénybe: SMS, fax-, adat alapú és mobil adatközvetítı szolgáltatásokra, valamint nemzetközi, roaming és emelt díjas hívásokra. A kedvezmény az Elıfizetések között nem vonható össze és nem vihetı át a következı számlázási idıszakra. A havi elıfizetési díj lebeszélhetıségének kedvezménye minden esetben a ténylegesen kiszámlázott havi elıfizetési díjra vonatkozik, illetıleg a kedvezmény nem haladhatja meg a ténylegesen fizetendı havi elıfizetési díj mértékét Pannon 1000 tarifacsomag csúcsidı: hétköznap 7.00 órától óráig. csúcsidın kívül: hétköznap órától 7.00 óráig. hétvégi idıszak: szombat 0.00 órától vasárnap óráig és munkaszüneti napokon 0.00 órától óráig. Amennyiben jogszabály a szombatot munkanapnak nyilvánítja, a szombati napon a csúcsidıre és a csúcsidın kívüli idıszakra megállapított díjak kerülnek számlázásra. (Ft) (Ft) Havi elıfizetési díj: 14166, ,00 Lebeszélhetı percek 1000 A Pannon GSM Távközlési Zrt. hálózatán belül lefolytatott beszélgetések percdíjai: minden idıszakban 14,17 17,00 Belföldi vezetékes és más mobilhálózatba irányuló beszélgetések percdíjai: minden idıszakban 14,17 17,00 SMS küldés díja Bármely belföldi hálózatba 14,17 17,00 Nemzetközi mobilhálózatba 49,17 59,00 MMS küldés díja Belföldi hálózatokba 82,50 99,00 Hangposta-szolgáltatás hívásának percdíjai: minden idıszakban 14,17 17,00 Kékszám hívásának percdíjai: minden idıszakban 14,17 17,00 T-Com Belföldi tudakozó szolgáltatás (198) hívásának díjai: Minden idıszakban hívásonként 95,83 115,00 T-Com Nemzetközi tudakozó szolgáltatás (199) hívásának díjai: Hétköznap 7.00 órától óráig hívásonként 120,00 144,00 + percenként 14,17 17,00 postdsz_ /57

7 Hétköznap órától 7.00 óráig és hétvégi idıszakban 144,00 hívásonként 120,00 + percenként 14,17 17,00 T-Com Tudakozó Plusz szolgáltatás (197) hívásának díja: minden idıszakban, percenként 140,00 168,00 Hívástartás, Hívásvárakoztatás, A díjcsomagban foglalt havidíjmentes Hívásátirányítás, Hívófél-azonosítás, szolgáltatások: Hangposta, SMS Átalánydíjas adathívás alapú Igénybe nem vehetı szolgáltatások: hozzáférési szolgáltatás, PannonTeam, Pannon TOP3, PannonPlusz Lebeszélhetıség* a belföldi beszélgetési díjakból: A havi elıfizetési díj teljes egészében lebeszélhetı. *A tarifacsomag lebeszélhetısége nem vonatkozik a T-Com Belföldi tudakozó, a T-Com Tudakozó Plusz, a T-Com Nemzetközi Tudakozó hívásaira, a T-Com Belföldi Tudakozó által kapcsolt hívásokra, a Pannon GSM Távközlési Zrt. hálózatán kívülre történı hívásátirányításokra, a Díjszabás 2.5. pontjában felsorolt, a Pannon GSM Távközlési Zrt. szolgáltatási területén belül díjmentesen hívható számokra, a Pontos idı és a Számlainformáció szolgáltatások használati díjára. A kedvezmény nem vehetı igénybe: SMS, fax-, adat alapú és mobil adatközvetítı szolgáltatásokra valamint nemzetközi, roaming és emelt díjas hívásokra. A kedvezmény az Elıfizetések között nem vonható össze és nem vihetı át a következı számlázási idıszakra. A havi elıfizetési díj lebeszélhetıségének kedvezménye minden esetben a ténylegesen kiszámlázott havi elıfizetési díjra vonatkozik, illetıleg a kedvezmény nem haladhatja meg a ténylegesen fizetendı havi elıfizetési díj mértékét djuice számlás tarifacsomag csúcsidı: hétköznap 6.00 órától óráig. kedvezményes idıszak: hétköznap órától 6.00 óráig. szombat 0.00 órától vasárnap óráig és munkaszüneti napokon 0.00 órától óráig. Amennyiben jogszabály a szombatot munkanapnak nyilvánítja, a szombati napon a csúcsidıre és a csúcsidın kívüli idıszakra megállapított díjak kerülnek számlázásra. Egyszeri csatlakozási díj: Ft Ft Havi elıfizetési díj: 2 875,00 Ft Ft A Pannon GSM Távközlési Zrt. hálózatán belül lefolytatott beszélgetések percdíjai: csúcsidıben 39,17 Ft 47,00 Ft kedvezményes idıszakban 20,00 Ft 24,00 Ft Belföldi, vezetékes hálózatba irányuló beszélgetések percdíjai: csúcsidıben 39,17 Ft 47,00 Ft kedvezményes idıszakban 20,00 Ft 24,00 Ft Belföldi, más mobilhálózatba irányuló beszélgetések percdíjai: csúcsidıben 39,17 Ft 47,00 Ft kedvezményes idıszakban 20,00 Ft 24,00 Ft Hangposta- szolgáltatás hívásának percdíjai: csúcsidıben 39,17 Ft 47,00 Ft kedvezményes idıszakban 20,00 Ft 24,00 Ft Kékszám hívásának percdíjai: csúcsidıben 39,17 Ft 47,00 Ft kedvezményes idıszakban 20,00 Ft 24,00 Ft T-Com Belföldi tudakozó szolgáltatás (198) hívásának díjai: Minden idıszakban hívásonként 95,83 Ft 115,00 Ft T-Com Nemzetközi tudakozó szolgáltatás (199) hívásának díjai: csúcsidıben hívásonként + percenként 120,00 Ft 39,17 Ft 144,00 Ft 47,00 Ft postdsz_ /57

8 kedvezményes idıszakban hívásonként + percenként 120,00 Ft 20,00 Ft 144,00 Ft 24,00 Ft T-Com Tudakozó Plusz szolgáltatás (197) hívásának díjai: minden idıszakban, percenként 140,00 Ft 168,00 Ft A díjcsomagban foglalt havidíj-mentes szolgáltatások: Hívástartás, Hívásvárakoztatás, Hívásátirányítás, Hívófél-azonosítás, Hangposta, SMS Felhasználhatóság a havi elıfizetési díjból *: A havi elıfizetési díj teljes egészében felhasználható belföldi beszédhívásra (belföldi mobil, belföldi vezetékes és hangpostahívás), illetve belföldi hálózatba történı SMS, illetve MMS küldésre. * A djuice számlás tarifacsomag felhasználhatósága nem vonatkozik a 2.5. pontban felsorolt, a Pannon GSM Távközlési Zrt. szolgáltatási területén belül díjmentesen hívható számokra, a Pontos idı és a Számlainformáció szolgáltatások használati díjára. Nem vehetı igénybe továbbá: SMS, fax-, adat alapú és mobil adatközvetítı szolgáltatásokra, valamint nemzetközi, roaming és emelt díjas hívásokra. A felhasználhatóság elıfizetések között nem vonható össze és nem vihetı át következı számlázási idıszakra. Lezárt a Pannon GSM Távközlési Zrt. által már nem értékesített tarifacsomagok 3.6. Pannon 100 tarifacsomag csúcsidı: hétköznap 7.00 órától óráig. csúcsidın kívül: hétköznap órától 7.00 óráig. hétvégi idıszak: szombat 0.00 órától vasárnap óráig és munkaszüneti napokon 0.00 órától óráig. Amennyiben jogszabály a szombatot munkanapnak nyilvánítja, a szombati napon a csúcsidıre és a csúcsidın kívüli idıszakra megállapított díjak kerülnek számlázásra. (Ft) (Ft) Havi elıfizetési díj: 2583, ,00 Lebeszélhetı percek 100 A Pannon GSM Távközlési Zrt. hálózatán belül lefolytatott beszélgetések percdíjai: minden idıszakban 25,83 31,00 Belföldi vezetékes és más mobilhálózatba irányuló beszélgetések percdíjai: minden idıszakban 25,83 31,00 SMS küldés díja Bármely belföldi hálózatba 25,83 31,00 Nemzetközi mobilhálózatba 49,17 59,00 MMS küldés díja Belföldi hálózatokba 82,50 99,00 Hangposta-szolgáltatás hívásának percdíjai: minden idıszakban 25,83 31,00 Kékszám hívásának percdíjai: minden idıszakban 25,83 31,00 T-Com Belföldi tudakozó szolgáltatás (198) hívásának díjai: Minden idıszakban hívásonként 95,83 115,00 T-Com Nemzetközi tudakozó szolgáltatás (199) hívásának díjai: Hétköznap 7.00 órától óráig hívásonként 120,00 144,00 + percenként 25,83 31,00 Hétköznap órától 7.00 óráig és hétvégi idıszakban 144,00 hívásonként 120,00 + percenként 25,83 31,00 T-Com Tudakozó Plusz szolgáltatás (197) hívásának díja: minden idıszakban, percenként 140,00 168,00 A díjcsomagban foglalt havidíjmentes Hívástartás, Hívásvárakoztatás, szolgáltatások: Hívásátirányítás, Hívófél-azonosítás, Hangposta, SMS postdsz_ /57

9 Átalánydíjas adathívás alapú Igénybe nem vehetı szolgáltatások: hozzáférési szolgáltatás, PannonTeam, Pannon TOP3, PannonPlusz Lebeszélhetıség* a belföldi beszélgetési A havi elıfizetési díj teljes egészében díjakból: lebeszélhetı. * A tarifacsomag lebeszélhetısége nem vonatkozik a T-Com Belföldi tudakozó, a T-Com Tudakozó Plusz, a T-Com Nemzetközi Tudakozó hívásaira, a T-Com Belföldi Tudakozó által kapcsolt hívásokra, a Pannon GSM Távközlési Zrt. hálózatán kívülre történı hívásátirányításokra, a Díjszabás 2.5. pontjában felsorolt, a Pannon GSM Távközlési Zrt. szolgáltatási területén belül díjmentesen hívható számokra, a Pontos idı és a Számlainformáció szolgáltatások használati díjára. A kedvezmény nem vehetı igénybe: SMS, fax-, adat alapú és mobil adatközvetítı szolgáltatásokra, valamint nemzetközi, roaming és emelt díjas hívásokra. A kedvezmény az Elıfizetések között nem vonható össze és nem vihetı át a következı számlázási idıszakra. A havi elıfizetési díj lebeszélhetıségének kedvezménye minden esetben a ténylegesen kiszámlázott havi elıfizetési díjra vonatkozik, illetıleg a kedvezmény nem haladhatja meg a ténylegesen fizetendı havi elıfizetési díj mértékét Pannon 250 tarifacsomag csúcsidı: hétköznap 7.00 órától óráig. csúcsidın kívül: hétköznap órától 7.00 óráig. hétvégi idıszak: szombat 0.00 órától vasárnap óráig és munkaszüneti napokon 0.00 órától óráig. Amennyiben jogszabály a szombatot munkanapnak nyilvánítja, a szombati napon a csúcsidıre és a csúcsidın kívüli idıszakra megállapított díjak kerülnek számlázásra. (Ft) (Ft) Havi elıfizetési díj: 4583, ,00 Lebeszélhetı percek: 250 A Pannon GSM Távközlési Zrt. hálózatán belül lefolytatott beszélgetések percdíjai: minden idıszakban 18,33 22,00 Belföldi vezetékes és más mobilhálózatba irányuló beszélgetések percdíjai: minden idıszakban 18,33 22,00 SMS küldés díja Bármely belföldi hálózatba 18,33 22,00 Nemzetközi mobilhálózatba 49,17 59,00 MMS küldés díja Belföldi hálózatokba 82,50 99,00 Hangposta-szolgáltatás hívásának percdíjai: minden idıszakban 18,33 22,00 Kékszám hívásának percdíjai: minden idıszakban 18,33 22,00 T-Com Belföldi tudakozó szolgáltatás (198) hívásának díjai: Minden idıszakban hívásonként 95,83 115,00 T-Com Nemzetközi tudakozó szolgáltatás (199) hívásának díjai: Hétköznap 7.00 órától óráig hívásonként 120,00 144,00 + percenként 18,33 22,00 Hétköznap órától 7.00 óráig és hétvégi idıszakban 144,00 hívásonként 120,00 + percenként 18,33 22,00 T-Com Tudakozó Plusz szolgáltatás (197) hívásának díja: minden idıszakban, percenként 140,00 168,00 A díjcsomagban foglalt havidíjmentes szolgáltatások: Hívástartás, Hívásvárakoztatás, Hívásátirányítás, Hívófél-azonosítás, Hangposta, SMS Átalánydíjas adathívás alapú Igénybe nem vehetı szolgáltatások: hozzáférési szolgáltatás, PannonTeam, Pannon TOP3, PannonPlusz Lebeszélhetıség* a belföldi beszélgetési díjakból: A havi elıfizetési díj teljes egészében lebeszélhetı. postdsz_ /57

10 *A tarifacsomag lebeszélhetısége nem vonatkozik a T-Com Belföldi tudakozó, a T-Com Tudakozó Plusz, a T-Com Nemzetközi Tudakozó hívásaira, a T-Com Belföldi Tudakozó által kapcsolt hívásokra, a Pannon GSM Távközlési Zrt. hálózatán kívülre történı hívásátirányításokra, a Díjszabás 2.5. pontjában felsorolt, a Pannon GSM Távközlési Zrt. szolgáltatási területén belül díjmentesen hívható számokra, a Pontos idı és a Számlainformáció szolgáltatások használati díjára. A kedvezmény nem vehetı igénybe: SMS, fax-, adat alapú és mobil adatközvetítı szolgáltatásokra valamint nemzetközi, roaming és emelt díjas hívásokra. A kedvezmény az Elıfizetések között nem vonható össze és nem vihetı át a következı számlázási idıszakra. A havi elıfizetési díj lebeszélhetıségének kedvezménye minden esetben a ténylegesen kiszámlázott havi elıfizetési díjra vonatkozik, illetıleg a kedvezmény nem haladhatja meg a ténylegesen fizetendı havi elıfizetési díj mértékét Pannon 500 tarifacsomag csúcsidı: hétköznap 7.00 órától óráig. csúcsidın kívül: hétköznap órától 7.00 óráig. hétvégi idıszak: szombat 0.00 órától vasárnap óráig és munkaszüneti napokon 0.00 órától óráig. Amennyiben jogszabály a szombatot munkanapnak nyilvánítja, a szombati napon a csúcsidıre és a csúcsidın kívüli idıszakra megállapított díjak kerülnek számlázásra. (Ft) (Ft) Havi elıfizetési díj: 7916, ,00 Lebeszélhetı percek: 500 A Pannon GSM Távközlési Zrt. hálózatán belül lefolytatott beszélgetések percdíjai: minden idıszakban 15,83 19,00 Belföldi vezetékes és más mobilhálózatba irányuló beszélgetések percdíjai: minden idıszakban 15,83 19,00 SMS küldés díja Bármely belföldi hálózatba 15,83 19,00 Nemzetközi mobilhálózatba 49,17 59,00 MMS küldés díja Belföldi hálózatokba 82,50 99,00 Hangposta-szolgáltatás hívásának percdíjai: minden idıszakban 15,83 19,00 Kékszám hívásának percdíjai: minden idıszakban 15,83 19,00 T-Com Belföldi tudakozó szolgáltatás (198) hívásának díjai: Minden idıszakban hívásonként 95,83 115,00 T-Com Nemzetközi tudakozó szolgáltatás (199) hívásának díjai: Hétköznap 7.00 órától óráig hívásonként 120,00 144,00 + percenként 15,83 19,00 Hétköznap órától 7.00 óráig és hétvégi idıszakban 144,00 hívásonként 120,00 + percenként 15,83 19,00 T-Com Tudakozó Plusz szolgáltatás (197) hívásának díja: minden idıszakban, percenként 140,00 168,00 A díjcsomagban foglalt havidíjmentes Hívástartás, Hívásvárakoztatás, szolgáltatások: Hívásátirányítás, Hívófél-azonosítás, Hangposta, SMS Átalánydíjas adathívás alapú Igénybe nem vehetı szolgáltatások: hozzáférési szolgáltatás, PannonTeam, Pannon TOP3, PannonPlusz Lebeszélhetıség* a belföldi beszélgetési díjakból: A havi elıfizetési díj teljes egészében lebeszélhetı. *A tarifacsomag lebeszélhetısége nem vonatkozik a T-Com Belföldi tudakozó, a T-Com Tudakozó Plusz, a T-Com Nemzetközi Tudakozó hívásaira, a T-Com Belföldi Tudakozó által kapcsolt hívásokra, a Pannon GSM Távközlési Zrt. hálózatán kívülre történı hívásátirányításokra, a Díjszabás 2.5. pontjában felsorolt, a Pannon GSM Távközlési Zrt. szolgáltatási területén belül díjmentesen hívható számokra, a Pontos idı és a Számlainformáció szolgáltatások használati díjára. A kedvezmény nem vehetı igénybe: SMS, fax-, adat alapú és mobil adatközvetítı szolgáltatásokra valamint nemzetközi, roaming és emelt díjas hívásokra. A kedvezmény az Elıfizetések között nem vonható össze és nem vihetı át a következı számlázási idıszakra. postdsz_ /57

11 A havi elıfizetési díj lebeszélhetıségének kedvezménye minden esetben a ténylegesen kiszámlázott havi elıfizetési díjra vonatkozik, illetıleg a kedvezmény nem haladhatja meg a ténylegesen fizetendı havi elıfizetési díj mértékét Horizont Bónusz tarifacsomag csúcsidı: hétköznap 7.00 órától óráig. csúcsidın kívül: hétköznap órától 7.00 óráig. hétvégi idıszak: szombat 0.00 órától vasárnap óráig és munkaszüneti napokon 0.00 órától óráig. Amennyiben jogszabály a szombatot munkanapnak nyilvánítja, a szombati napon a csúcsidıre és a csúcsidın kívüli idıszakra megállapított díjak kerülnek számlázásra. Egyszeri csatlakozási díj: Ft Ft Havi elıfizetési díj: 1 433,33 Ft Ft A Pannon GSM Távközlési Zrt. hálózatán belül lefolytatott beszélgetések percdíjai: csúcsidıben 47,50 Ft 57,00 Ft csúcsidın kívül 19,17 Ft 23,00 Ft hétvégi idıszakban 19,17 Ft 23,00 Ft Belföldi, vezetékes hálózatba irányuló beszélgetések percdíjai: csúcsidıben 70,83 Ft 85,00 Ft csúcsidın kívül 39,17 Ft 47,00 Ft hétvégi idıszakban 39,17 Ft 47,00 Ft Belföldi, más mobilhálózatba irányuló beszélgetések percdíjai: csúcsidıben 70,83 Ft 85,00 Ft csúcsidın kívül 39,17 Ft 47,00 Ft hétvégi idıszakban 39,17 Ft 47,00 Ft Hangposta-szolgáltatás hívásának percdíjai: csúcsidıben 47,50 Ft 57,00 Ft csúcsidın kívül és hétvégi idıszakban 19,17 Ft 23,00 Ft Kékszám hívásának percdíjai: csúcsidıben 47,50 Ft 57,00 Ft csúcsidın kívül 19,17 Ft 23,00 Ft hétvégi idıszakban 19,17 Ft 23,00 Ft T-Com Belföldi tudakozó szolgáltatás (198) hívásának díjai: Minden idıszakban hívásonként 95,83 Ft 115,00 Ft T-Com Nemzetközi tudakozó szolgáltatás (199) hívásának díjai: csúcsidıben hívásonként + percenként csúcsidın kívül és hétvégi idıszakban hívásonként + percenként 120,00 Ft 70,83 Ft 144,00 Ft 85,00 Ft 120,00 Ft 39,17 Ft 144,00 Ft 47,00 Ft T-Com Tudakozó Plusz szolgáltatás (197) hívásának díjai: minden idıszakban, percenként 140,00 Ft 168,00 Ft A díjcsomagban foglalt havidíj-mentes szolgáltatások: Hívástartás, Hívásvárakoztatás, Hívásátirányítás, Hívófél-azonosítás, Hangposta, SMS Kedvezmények a belföldi beszélgetési díjakból: Minden számlázási idıszakban a havi díj fele, azaz nettó 716 (bruttó 895) Ft lebeszélhetı. A kedvezmény belföldi beszédhívásokra (belföldi mobil, belföldi vezetékes és hangpostahívás) vehetı igénybe. *A Horizont Bónusz tarifacsomag kedvezménye nem vonatkozik a 2.5. pontban felsorolt, a Pannon GSM Távközlési Zrt. szolgáltatási területén belül díjmentesen hívható számokra, a Pontos idı és a Számlainformáció szolgáltatások használati díjára. A kedvezmény nem vehetı igénybe: SMS, fax-, adat alapú és mobil adatközvetítıszolgáltatásokra, valamint nemzetközi, roaming és emelt díjas hívásokra. A kedvezmény az Elıfizetések között nem vonható össze és nem vihetı át a következı számlázási idıszakra. postdsz_ /57

12 3.10. Horizont Plusz tarifacsomag csúcsidı: hétköznap 7.00 órától óráig. csúcsidın kívül: hétköznap órától 7.00 óráig. hétvégi idıszak: szombat 0.00 órától vasárnap óráig és munkaszüneti napokon 0.00 órától óráig. Amennyiben jogszabály a szombatot munkanapnak nyilvánítja, a szombati napon a csúcsidıre és a csúcsidın kívüli idıszakra megállapított díjak kerülnek számlázásra. Egyszeri csatlakozási díj: Ft Ft Havi elıfizetési díj: 1 908,33 Ft Ft A Pannon GSM Távközlési Zrt. hálózatán belül lefolytatott beszélgetések percdíjai: csúcsidıben 39,17 Ft 47,00 Ft csúcsidın kívül 19,17 Ft 23,00 Ft hétvégi idıszakban 19,17 Ft 23,00 Ft Belföldi, vezetékes hálózatba irányuló beszélgetések percdíjai: csúcsidıben 55,00 Ft 66,00 Ft csúcsidın kívül 30,83 Ft 37,00 Ft hétvégi idıszakban 30,83 Ft 37,00 Ft Belföldi, más mobilhálózatba irányuló beszélgetések percdíjai: csúcsidıben 55,00 Ft 66,00 Ft csúcsidın kívül 30,83 Ft 37,00 Ft hétvégi idıszakban 30,83 Ft 37,00 Ft Hangposta-szolgáltatás hívásának percdíjai: csúcsidıben 39,17 Ft 47,00 Ft csúcsidın kívül és hétvégi idıszakban 19,17 Ft 23,00 Ft Kékszám hívásának percdíjai: csúcsidıben 39,17 Ft 47,00 Ft csúcsidın kívül 19,17 Ft 23,00 Ft hétvégi idıszakban 19,17 Ft 23,00 Ft T-Com Belföldi tudakozó szolgáltatás (198) hívásának díjai: Minden idıszakban hívásonként 95,83 Ft 115,00 Ft T-Com Nemzetközi tudakozó szolgáltatás (199) hívásának díjai: csúcsidıben hívásonként + percenként csúcsidın kívül és hétvégi idıszakban hívásonként + percenként 120,00 Ft 55,00 Ft 144,00 Ft 66,00 Ft 120,00 Ft 30,83 Ft 144,00 Ft 37,00 Ft T-Com Tudakozó Plusz szolgáltatás (197) hívásának díjai: minden idıszakban, percenként 140,00 Ft 168,00 Ft A díjcsomagban foglalt havidíj-mentes szolgáltatások: Hívástartás, Hívásvárakoztatás, Hívásátirányítás, Hívófél-azonosítás, Hangposta, SMS Kedvezmények a belföldi beszélgetési díjakból: Minden számlázási idıszakban a havi díj fele, azaz nettó 956 (bruttó 1 195) Ft lebeszélhetı. A kedvezmény belföldi beszédhívásokra (belföldi mobil, belföldi vezetékes és hangpostahívás) vehetı igénybe. *A Horizont Plusz tarifacsomag kedvezménye nem vonatkozik a 2.5. pontban felsorolt, a Pannon GSM Távközlési Zrt. szolgáltatási területén belül díjmentesen hívható számokra, a Pontos idı és a Számlainformáció szolgáltatások használati díjára. A kedvezmény nem vehetı igénybe: SMS, fax-, adat alapú és mobil adatközvetítı szolgáltatásokra, valamint nemzetközi, roaming és emelt díjas hívásokra. A kedvezmény az Elıfizetések között nem vonható össze és nem vihetı át a következı számlázási idıszakra. postdsz_ /57

13 3.11. Horizont Extra tarifacsomag csúcsidı: hétköznap 7.00 órától óráig. csúcsidın kívül: hétköznap órától 7.00 óráig. hétvégi idıszak: szombat 0.00 órától vasárnap óráig és munkaszüneti napokon 0.00 órától óráig. Amennyiben jogszabály a szombatot munkanapnak nyilvánítja, a szombati napon a csúcsidıre és a csúcsidın kívüli idıszakra megállapított díjak kerülnek számlázásra. Egyszeri csatlakozási díj: Ft Ft Havi elıfizetési díj: 2 391,67 Ft Ft A Pannon GSM Távközlési Zrt. hálózatán belül lefolytatott beszélgetések percdíjai: csúcsidıben 30,83 Ft 37,00 Ft csúcsidın kívül 19,17 Ft 23,00 Ft hétvégi idıszakban 19,17 Ft 23,00 Ft Belföldi, vezetékes hálózatba irányuló beszélgetések percdíjai: csúcsidıben 39,17 Ft 47,00 Ft csúcsidın kívül 23,33 Ft 28,00 Ft hétvégi idıszakban 23,33 Ft 28,00 Ft Belföldi, más mobilhálózatba irányuló beszélgetések percdíjai: csúcsidıben 39,17 Ft 47,00 Ft csúcsidın kívül 23,33 Ft 28,00 Ft hétvégi idıszakban 23,33 Ft 28,00 Ft Hangposta-szolgáltatás hívásának percdíjai: csúcsidıben 30,83 Ft 37,00 Ft csúcsidın kívül és hétvégi idıszakban 19,17 Ft 23,00 Ft Kékszám hívásának percdíjai: csúcsidıben 30,83 Ft 37,00 Ft csúcsidın kívül 19,17 Ft 23,00 Ft hétvégi idıszakban 19,17 Ft 23,00 Ft T-Com Belföldi tudakozó szolgáltatás (198) hívásának díjai: Minden idıszakban hívásonként 95,83 Ft 115,00 Ft T-Com Nemzetközi tudakozó szolgáltatás (199) hívásának díjai: csúcsidıben hívásonként + percenként csúcsidın kívül és hétvégi idıszakban hívásonként + percenként 120,00 Ft 39,17 Ft 144,00 Ft 47,00 Ft 120,00 Ft 23,33 Ft 144,00 Ft 28,00 Ft T-Com Tudakozó Plusz szolgáltatás (197) hívásának díjai: minden idıszakban, percenként 140,00 Ft 168,00 Ft A díjcsomagban foglalt havidíj-mentes szolgáltatások: Hívástartás, Hívásvárakoztatás, Hívásátirányítás, Hívófél-azonosítás, Hangposta, SMS Kedvezmények a belföldi beszélgetési díjakból: Minden számlázási idıszakban a havi díj fele, azaz nettó (bruttó 1 495) Ft lebeszélhetı. A kedvezmény belföldi beszédhívásokra (belföldi mobil, belföldi vezetékes és hangpostahívás) vehetı igénybe. *A Horizont Extra tarifacsomag kedvezménye nem vonatkozik a 2.5. pontban felsorolt, a Pannon GSM Távközlési Zrt. szolgáltatási területén belül díjmentesen hívható számokra, a Pontos idı és a Számlainformáció szolgáltatások használati díjára. A kedvezmény nem vehetı igénybe: SMS, fax-, adat alapú és mobil adatközvetítı szolgáltatásokra, valamint nemzetközi, roaming és emelt díjas hívásokra. A kedvezmény az Elıfizetések között nem vonható össze és nem vihetı át a következı számlázási idıszakra. postdsz_ /57

14 3.12. Horizont Perfekt tarifacsomag Egyszeri csatlakozási díj: Ft Ft Havi elıfizetési díj: 3 191,67 Ft Ft A Pannon GSM Távközlési Zrt. hálózatán belül lefolytatott beszélgetések percdíjai: Hétköznap 7.00 órától óráig 24,17 Ft 29,00 Ft Hétköznap órától 7.00 óráig 24,17 Ft 29,00 Ft hétvégi idıszakban* 24,17 Ft 29,00 Ft Belföldi, vezetékes hálózatba irányuló beszélgetések percdíjai: Hétköznap 7.00 órától óráig 24,17 Ft 29,00 Ft Hétköznap órától 7.00 óráig 24,17 Ft 29,00 Ft hétvégi idıszakban* 24,17 Ft 29,00 Ft Belföldi, más mobilhálózatba irányuló beszélgetések percdíjai: Hétköznap 7.00 órától óráig 24,17 Ft 29,00 Ft Hétköznap órától 7.00 óráig 24,17 Ft 29,00 Ft hétvégi idıszakban* 24,17 Ft 29,00 Ft Hangposta-szolgáltatás hívásának percdíjai: Hétköznap 7.00 órától óráig 24,17 Ft 29,00 Ft Hétköznap órától 7.00 óráig 24,17 Ft 29,00 Ft hétvégi idıszakban* 24,17 Ft 29,00 Ft Kékszám hívásának percdíjai: Hétköznap 7.00 órától óráig 24,17 Ft 29,00 Ft Hétköznap órától 7.00 óráig 24,17 Ft 29,00 Ft hétvégi idıszakban* 24,17 Ft 29,00 Ft T-Com Belföldi tudakozó szolgáltatás (198) hívásának díjai: Minden idıszakban hívásonként 95,83 Ft 115,00 Ft T-Com Nemzetközi tudakozó szolgáltatás (199) hívásának díjai: Hétköznap 7.00 órától óráig hívásonként + percenként Hétköznap órától 7.00 óráig és hétvégi idıszakban* hívásonként + percenként 120,00 Ft 24,17 Ft 120,00 Ft 24,17 Ft 144,00 Ft 29,00 Ft 144,00 Ft 29,00 Ft T-Com Tudakozó Plusz szolgáltatás (197) hívásának díjai: minden idıszakban, percenként 140,00 Ft 168,00 Ft A díjcsomagban foglalt havidíj-mentes szolgáltatások: Hívástartás, Hívásvárakoztatás, Hívásátirányítás, Hívófél-azonosítás, Hangposta, SMS * szombat 0.00 órától vasárnap óráig és munkaszüneti napokon 0.00 órától óráig. Amennyiben jogszabály a szombatot munkanapnak nyilvánítja, a szombati napon a hétköznap 7.00 órától óráig és a hétköznap órától 7.00 óráig terjedı idıszakra megállapított díjak kerülnek számlázásra. A Horizont Perfekt tarifacsomag percdíja más mobilhálózatokba irányuló beszéd alapú hívásokra havonta összesen 900 perc eléréséig vehetı igénybe Balance tarifacsomag csúcsidı: hétköznap 7.00 órától óráig. csúcsidın kívül: hétköznap órától 7.00 óráig. hétvégi idıszak: szombat 0.00 órától vasárnap óráig és munkaszüneti napokon 0.00 órától óráig. Amennyiben jogszabály a szombatot munkanapnak nyilvánítja, a szombati napon a csúcsidıre és a csúcsidın kívüli idıszakra megállapított díjak kerülnek számlázásra. Egyszeri csatlakozási díj: Ft Ft Havi elıfizetési díj: Ft Ft postdsz_ /57

15 A Pannon GSM Távközlési Zrt. hálózatán belül lefolytatott beszélgetések percdíjai: csúcsidıben 79,17 Ft 95,00 Ft csúcsidın kívül 28,33 Ft 34,00 Ft hétvégi idıszakban 28,33 Ft 34,00 Ft Belföldi, vezetékes hálózatba irányuló beszélgetések percdíjai: csúcsidıben 79,17 Ft 95,00 Ft csúcsidın kívül 28,33 Ft 34,00 Ft hétvégi idıszakban 28,33 Ft 34,00 Ft Belföldi, más mobilhálózatba irányuló beszélgetések percdíjai: csúcsidıben 79,17 Ft 95,00 Ft csúcsidın kívül 28,33 Ft 34,00 Ft hétvégi idıszakban 28,33 Ft 34,00 Ft Hangposta-szolgáltatás hívásának percdíjai: csúcsidıben 79,17 Ft 95,00 Ft csúcsidın kívül és hétvégi idıszakban 28,33 Ft 34,00 Ft Kékszám hívásának percdíjai: csúcsidıben 79,17 Ft 95,00 Ft csúcsidın kívül 28,33 Ft 34,00 Ft hétvégi idıszakban 28,33 Ft 34,00 Ft T-Com Belföldi tudakozó szolgáltatás (198) hívásának díjai: Minden idıszakban hívásonként 96,00 Ft 115,00 Ft T-Com Nemzetközi tudakozó szolgáltatás (199) hívásának díjai: csúcsidıben hívásonként + percenként csúcsidın kívül és hétvégi idıszakban hívásonként + percenként 120,00 Ft 79,17 Ft 144,00 Ft 95,00 Ft 120,00 Ft 28,33 Ft 144,00 Ft 34,00 Ft T-Com Tudakozó Plusz szolgáltatás (197) hívásának díjai: minden idıszakban, percenként 140,00 Ft 168,00 Ft A díjcsomagban foglalt havidíj-mentes szolgáltatások: Hívástartás, Hívásvárakoztatás, Hívásátirányítás, Hívófél-azonosítás, Hangposta, SMS Kedvezmények a belföldi beszélgetési díjakból: Minden számlázási idıszakban a havi díj fele, azaz nettó 800 (bruttó 1 000) Ft lebeszélhetı. A kedvezmény belföldi beszédhívásokra (belföldi mobil, belföldi vezetékes és hangpostahívás) vehetı igénybe. *A Balance tarifacsomag kedvezménye nem vonatkozik a 2.5. pontban felsorolt, a Pannon GSM Távközlési Zrt. szolgáltatási területén belül díjmentesen hívható számokra, a Pontos idı és a Számlainformáció szolgáltatások használati díjára. A kedvezmény nem vehetı igénybe: SMS, fax-, adat alapú és mobil adatközvetítı szolgáltatásokra valamint nemzetközi, roaming és emelt díjas hívásokra. A kedvezmény az Elıfizetések között nem vonható össze és nem vihetı át a következı számlázási idıszakra Optimum tarifarendszer csúcsidı: hétköznap 8.00 órától óráig. csúcsidın kívül: hétköznap órától 8.00 óráig. hétvégi idıszak: szombat 0.00 órától vasárnap óráig és munkaszüneti napokon 0.00 órától óráig. Amennyiben jogszabály a szombatot munkanapnak nyilvánítja, a szombati napon a csúcsidıre és a csúcsidın kívüli idıszakra megállapított díjak kerülnek számlázásra. Egyszeri csatlakozási díj: Ft Ft Havi elıfizetési díj: Ft Ft A Pannon GSM Távközlési Zrt. hálózatán belül lefolytatott beszélgetések percdíjai: csúcsidıben 44,17 Ft 53,00 Ft postdsz_ /57

16 csúcsidın kívül 24,17 Ft 29,00 Ft hétvégi idıszakban 15,83 Ft 19,00 Ft Belföldi, vezetékes hálózatba irányuló beszélgetések percdíjai: csúcsidıben 51,67 Ft 62,00 Ft csúcsidın kívül és hétvégi idıszakban 28,33 Ft 34,00 Ft Belföldi, más mobilhálózatba irányuló beszélgetések percdíjai: csúcsidıben 60,00 Ft 72,00 Ft csúcsidın kívül és hétvégi idıszakban 35,83 Ft 43,00 Ft Hangposta-szolgáltatás hívásának percdíjai: csúcsidıben 44,17 Ft 53,00 Ft csúcsidın kívül 24,17 Ft 29,00 Ft hétvégi idıszakban 15,83 Ft 19,00 Ft Kékszám hívásának percdíjai: csúcsidıben 44,17 Ft 53,00 Ft csúcsidın kívül 24,17 Ft 29,00 Ft hétvégi idıszakban 15,83 Ft 19,00 Ft T-Com Belföldi tudakozó szolgáltatás (198) hívásának díjai: Minden idıszakban hívásonként 95,83 Ft 115,00 Ft T-Com Nemzetközi tudakozó szolgáltatás (199) hívásának díjai: csúcsidıben hívásonként + percenként csúcsidın kívül és hétvégi idıszakban hívásonként + percenként 120,00 Ft 51,67 Ft 144,00 Ft 62,00 Ft 120,00 Ft 28,33 Ft 144,00 Ft 34,00 Ft T-Com Tudakozó Plusz szolgáltatás (197) hívásának díjai: minden idıszakban, percenként 140,00 Ft 168,00 Ft A díjcsomagban foglalt havidíj-mentes szolgáltatások: Hívástartás, Hívásvárakoztatás, Hívásátirányítás, Hívófél-azonosítás, Hangposta, SMS Kedvezmények a belföldi beszélgetési díjakból:* Minden számlázási idıszakban a havi díj fele, azaz nettó (bruttó 2 312,50) Ft lebeszélhetı. A kedvezmény belföldi beszédhívásokra (belföldi mobil, belföldi vezetékes és hangpostahívás) vehetı igénybe. Minden számlázási idıszakban a belföldi beszélgetési díj nettó és nettó Ft közé esı részére 25%. Minden számlázási idıszakban a belföldi beszélgetési díj nettó Ft fölé esı részére 30%. * Az Optimum tarifarendszer kedvezménye nem vonatkozik a 2.5. pontban felsorolt, a Pannon GSM Távközlési Zrt. szolgáltatási területén belül díjmentesen hívható számokra, a Pontos idı és a Számlainformáció szolgáltatások használati díjára. A kedvezmény nem vehetı igénybe: SMS, fax-, adat alapú és mobil adatközvetítı szolgáltatásokra, valamint nemzetközi, roaming és emelt díjas hívásokra. A kedvezmény az Elıfizetések között nem vonható össze és nem vihetı át a következı számlázási idıszakra Momentum tarifacsomag csúcsidı: hétköznap 8.00 órától óráig. csúcsidın kívül: hétköznap órától 8.00 óráig. hétvégi idıszak: szombat 0.00 órától vasárnap óráig és munkaszüneti napokon 0.00 órától óráig. Amennyiben jogszabály a szombatot munkanapnak nyilvánítja, a szombati napon a csúcsidıre és a csúcsidın kívüli idıszakra megállapított díjak kerülnek számlázásra. Egyszeri csatlakozási díj: Ft Ft Havi elıfizetési díj: Ft Ft postdsz_ /57

17 A Pannon GSM Távközlési Zrt. hálózatán belül lefolytatott beszélgetések percdíjai: csúcsidıben 68,33 Ft 82,00 Ft csúcsidın kívül 34,17 Ft 41,00 Ft hétvégi idıszakban 11,67 Ft 14,00 Ft Belföldi, vezetékes hálózatba irányuló beszélgetések percdíjai: csúcsidıben 95,83 Ft 115,00 Ft csúcsidın kívül 48,33 Ft 58,00 Ft hétvégi idıszakban 20,00 Ft 24,00 Ft Belföldi, más mobilhálózatba irányuló beszélgetések percdíjai: csúcsidıben 95,83 Ft 115,00 Ft csúcsidın kívül 48,33 Ft 58,00 Ft hétvégi idıszakban 28,33 Ft 34,00 Ft Hangposta-szolgáltatás hívásának percdíjai: csúcsidıben 68,33 Ft 82,00 Ft csúcsidın kívül 34,17 Ft 41,00 Ft hétvégi idıszakban 11,67 Ft 14,00 Ft Kékszám hívásának percdíjai: csúcsidıben 68,33 Ft 82,00 Ft csúcsidın kívül 34,17 Ft 41,00 Ft hétvégi idıszakban 11,67 Ft 14,00 Ft T-Com Belföldi tudakozó szolgáltatás (198) hívásának díjai: Minden idıszakban hívásonként 95,83 Ft 115,00 Ft T-Com Nemzetközi tudakozó szolgáltatás (199) hívásának díjai: csúcsidıben hívásonként + percenként csúcsidın kívül hívásonként + percenként hétvégi idıszakban hívásonként + percenként 120,00 Ft 95,83 Ft 120,00 Ft 48,33 Ft 144,00 Ft 115,00 Ft 144,00 Ft 58,00 Ft 120,00 Ft 20,00 Ft 144,00 Ft 24,00 Ft T-Com Tudakozó Plusz szolgáltatás (197) hívásának díjai: minden idıszakban, percenként 140,00 Ft 168,00 Ft A díjcsomagban foglalt havidíj-mentes szolgáltatások: Hívástartás, Hívásvárakoztatás, Hívásátirányítás, Hívófél-azonosítás, Hangposta, SMS Kedvezmények a belföldi beszélgetési díjakból:* Minden számlázási idıszakban az elsı 45 perc belföldi beszédhívás díjmentes. A kedvezmény belföldi beszédhívásokra (belföldi mobil, belföldi vezetékes és hangposta hívás) vehetı igénybe. *A Momentum tarifacsomag kedvezménye nem vonatkozik a 2.5. pontban felsorolt, a Pannon GSM Távközlési Zrt. szolgáltatási területén belül díjmentesen hívható számokra, a Pontos idı és a Számlainformáció szolgáltatások használati díjára. A kedvezmény nem vehetı igénybe: SMS, fax-, adat alapú és mobil adatközvetítı szolgáltatásokra, valamint nemzetközi, roaming és emelt díjas hívásokra. A kedvezmény az Elıfizetések között nem vonható össze és nem vihetı át a következı számlázási idıszakra Minimum tarifacsomag csúcsidı: hétköznap 8.00 órától óráig. csúcsidın kívül: hétköznap órától 8.00 óráig. hétvégi idıszak: szombat 0.00 órától vasárnap óráig és munkaszüneti napokon 0.00 órától óráig. Amennyiben jogszabály a szombatot munkanapnak nyilvánítja, a szombati napon a csúcsidıre és a csúcsidın kívüli idıszakra megállapított díjak kerülnek számlázásra. postdsz_ /57

18 Egyszeri csatlakozási díj: Ft Ft Havi elıfizetési díj: Ft Ft A Pannon GSM Távközlési Zrt. hálózatán belül lefolytatott beszélgetések percdíjai: csúcsidıben 95,00 Ft 114,00 Ft csúcsidın kívül és hétvégi idıszakban 23,33 Ft 28,00 Ft Belföldi, vezetékes hálózatba irányuló beszélgetések percdíjai: csúcsidıben 95,00 Ft 114,00 Ft csúcsidın kívül és hétvégi idıszakban 23,33 Ft 28,00 Ft Belföldi, más mobilhálózatba irányuló beszélgetések percdíjai: csúcsidıben 103,33 Ft 124,00 Ft csúcsidın kívül és hétvégi idıszakban 39,17 Ft 47,00 Ft Hangposta- szolgáltatás hívásának percdíjai: csúcsidıben 95,00 Ft 114,00 Ft csúcsidın kívül és hétvégi idıszakban 23,33 Ft 28,00 Ft Kékszám hívásának percdíjai: csúcsidıben 95,00 Ft 114,00 Ft csúcsidın kívül és hétvégi idıszakban 23,33 Ft 28,00 Ft T-Com Belföldi tudakozó szolgáltatás (198) hívásának díjai: Minden idıszakban hívásonként 98,53 Ft 115,00 Ft T-Com Nemzetközi tudakozó szolgáltatás (199) hívásának díjai: csúcsidıben hívásonként + percenként csúcsidın kívül és hétvégi idıszakban hívásonként + percenként 120,00 Ft 95,00 Ft 144,00 Ft 114,00 Ft 120,00 Ft 23,33 Ft 144,00 Ft 28,00 Ft T-Com Tudakozó Plusz szolgáltatás (197) hívásának díjai: minden idıszakban, percenként 140,00 Ft 168,00 Ft A díjcsomagban foglalt havidíj-mentes szolgáltatások: Hívástartás, Hívásvárakoztatás, Hívásátirányítás, Hívófél-azonosítás, Hangposta, SMS Kedvezmények a belföldi beszélgetési díjakból*: Minden számlázási idıszakban az elsı 20 perc belföldi beszédhívás díjmentes. A kedvezmény belföldi beszédhívásokra (belföldi mobil, belföldi vezetékes és hangpostahívás) vehetı igénybe. * A Minimum tarifacsomag kedvezménye nem vonatkozik a 2.5. pontban felsorolt, a Pannon GSM Távközlési Zrt. szolgáltatási területén belül díjmentesen hívható számokra, a Pontos idı és a Számlainformáció szolgáltatások használati díjára. A kedvezmény nem vehetı igénybe: SMS, fax-, adat alapú és mobil adatközvetítı szolgáltatásokra, valamint nemzetközi, roaming és emelt díjas hívásokra. A kedvezmény Elıfizetések között nem vonható össze és nem vihetı át következı számlázási idıszakra Partnerkártya tarifacsomag csúcsidı: hétköznap 8.00 órától óráig. csúcsidın kívül: hétköznap órától 8.00 óráig. hétvégi idıszak: szombat 0.00 órától vasárnap óráig és munkaszüneti napokon 0.00 órától óráig. Amennyiben jogszabály a szombatot munkanapnak nyilvánítja, a szombati napon a csúcsidıre és a csúcsidın kívüli idıszakra megállapított díjak kerülnek számlázásra. Egyszeri csatlakozási díj: Ft Ft Havi elıfizetési díj: Ft Ft postdsz_ /57

19 A Pannon GSM Távközlési Zrt. hálózatán belül lefolytatott beszélgetések percdíjai: csúcsidıben 95,00 Ft 114,00 Ft csúcsidın kívül és hétvégi idıszakban 23,33 Ft 28,00 Ft Belföldi, vezetékes hálózatba irányuló beszélgetések percdíjai: csúcsidıben 95,00 Ft 114,00 Ft csúcsidın kívül és hétvégi idıszakban 23,33 Ft 28,00 Ft Belföldi, más mobilhálózatba irányuló beszélgetések percdíjai: csúcsidıben 103,33 Ft 124,00 Ft csúcsidın kívül és hétvégi idıszakban 39,17 Ft 47,00 Ft Hangposta-szolgáltatás hívásának percdíjai: csúcsidıben 95,00 Ft 114,00 Ft csúcsidın kívül és hétvégi idıszakban 23,33 Ft 28,00 Ft Kékszám hívásának percdíjai: csúcsidıben 95,00 Ft 114,00 Ft csúcsidın kívül és hétvégi idıszakban 23,33 Ft 28,00 Ft T-Com Belföldi tudakozó szolgáltatás (198) hívásának díjai: Minden idıszakban hívásonként 95,83 Ft 115,00 Ft T-Com Nemzetközi tudakozó szolgáltatás (199) hívásának díjai: csúcsidıben hívásonként + percenként csúcsidın kívül és hétvégi idıszakban hívásonként + percenként 120,00 Ft 95,00 Ft 144,00 Ft 114,00 Ft 120,00 Ft 23,33 Ft 144,00 Ft 28,00 Ft T-Com Tudakozó Plusz szolgáltatás (197) hívásának díjai: minden idıszakban, percenként 140,00 Ft 168,00 Ft A díjcsomagban foglalt havidíj-mentes szolgáltatások: Hívástartás, Hívásvárakoztatás, Hívásátirányítás, Hívófél-azonosítás, Hangposta, SMS Kedvezmények a belföldi beszélgetési díjakból:* Minden számlázási idıszakban a havi díj fele, azaz nettó 500 (bruttó 600,00) Ft lebeszélhetı. A kedvezmény belföldi beszédhívásokra (belföldi mobil, belföldi vezetékes és hangposta hívás) vehetı igénybe. *A Partnerkártya tarifacsomag kedvezménye nem vonatkozik a 2.5. pontban felsorolt, a Pannon GSM Távközlési Zrt. szolgáltatási területén belül díjmentesen hívható számokra, a Pontos idı és a Számlainformáció szolgáltatások használati díjára. A kedvezmény nem vehetı igénybe: SMS, fax-, adat alapú és mobil adatközvetítı szolgáltatásokra,. valamint nemzetközi, roaming és emelt díjas hívásokra. A kedvezmény az Elıfizetések között nem vonható össze és nem vihetı át a következı számlázási idıszakra A Partnerkártya tarifacsomag igénybevételi feltételei A Partnerkártya tarifacsomaggal rendelkezı elıfizetésekkel bonyolított hívások, valamint azok díja a Törzskártyára vonatkozó, a Törzskártya-elıfizetésen megjelölt számlaküldési címre érkezı havi számlában jelenik meg. Külön számla illetve számlaküldési cím igénylésére a Partnerkártya tarifacsomaggal rendelkezı elıfizetések tekintetében nincs lehetıség. Amennyiben az Elıfizetı a Törzskártya elıfizetés megszüntetését vagy szüneteltetését kéri, a Partnerkártya elıfizetéseit a Szolgáltató az Elıfizetı rendelkezése alapján Pannon 50, Pannon 150, Pannon 300, Pannon 1000, vagy djuice számlás tarifacsomagra váltja át. Amennyiben az Elıfizetı rendelkezik egy további, a Törzskártya feltételeinek megfelelı elıfizetéssel, akkor kérheti ezen elıfizetés Törzskártyává minısítését. Ilyen esetben ezen új Törzskártyához fognak kapcsolódni Partnerkártya tarifacsomaggal rendelkezı elıfizetései. Amennyiben az Elıfizetı a megszüntetés vagy szünetelés kezdeményezésétıl számított 14 napon belül nem rendelkezik a fentiekrıl, a Szolgáltató a Partnerkártya tarifacsomaggal rendelkezı elıfizetéseit automatikusan Horizont Bónusz tarifacsomagra váltja át. postdsz_ /57

20 A Törzskártya lopás miatti letiltása esetén az Elıfizetınek a Törzskártyát a letiltástól számított 14 napon belül pótolnia kell, ellenkezı esetben a Partnerkártya tarifacsomaggal rendelkezı elıfizetéseket át kell sorolnia Pannon 50, Pannon 150, Pannon 300, Pannon 1000, vagy új Törzskártyát kell megadnia. Amennyiben az Elıfizetı a letiltástól számított 14 napon belül nem rendelkezik a fentiekrıl, a Szolgáltató a Partnerkártya tarifacsomaggal rendelkezı elıfizetéseit automatikusan Horizont Bónusz tarifacsomagra váltja át Pannon Autóskártya tarifacsomag csúcsidı: hétköznap 8.00 órától óráig. csúcsidın kívül: hétköznap órától 8.00 óráig. hétvégi idıszak: szombat 0.00 órától vasárnap óráig és munkaszüneti napokon 0.00 órától óráig. Amennyiben jogszabály a szombatot munkanapnak nyilvánítja, a szombati napon a csúcsidıre és a csúcsidın kívüli idıszakra megállapított díjak kerülnek számlázásra. Egyszeri csatlakozási díj: Ft Ft Havi elıfizetési díj: 1 841,67 Ft Ft A Pannon GSM Távközlési Zrt. hálózatán belül lefolytatott beszélgetések percdíjai: csúcsidıben 44,17 Ft 53,00 Ft csúcsidın kívül 24,17 Ft 29,00 Ft hétvégi idıszakban 15,83 Ft 19,00 Ft Belföldi, vezetékes hálózatba irányuló beszélgetések percdíjai: csúcsidıben 51,67 Ft 62,00 Ft csúcsidın kívül és hétvégi idıszakban 28,33 Ft 34,00 Ft Belföldi, más mobilhálózatba irányuló beszélgetések percdíjai: csúcsidıben 60,00 Ft 72,00 Ft csúcsidın kívül és hétvégi idıszakban 35,83 Ft 43,00 Ft Hangposta-szolgáltatás hívásának percdíjai: csúcsidıben 44,17 Ft 53,00 Ft csúcsidın kívül 24,17 Ft 29,00 Ft hétvégi idıszakban 15,83 Ft 19,00 Ft Kékszám hívásának percdíjai: csúcsidıben 44,17 Ft 53,00 Ft csúcsidın kívül 24,17 Ft 29,00 Ft hétvégi idıszakban 15,83 Ft 19,00 Ft T-Com Belföldi tudakozó szolgáltatás (198) hívásának díjai: Minden idıszakban hívásonként 95,83 Ft 115,00 Ft T-Com Nemzetközi tudakozó szolgáltatás (199) hívásának díjai: csúcsidıben hívásonként + percenként csúcsidın kívül és hétvégi idıszakban hívásonként + percenként 120,00 Ft 51,67 Ft 144,00 Ft 62,00 Ft 120,00 Ft 28,33 Ft 144,00 Ft 34,00 Ft T-Com Tudakozó Plusz szolgáltatás (197) hívásának díjai: minden idıszakban, percenként 140,00 Ft 168,00 Ft A díjcsomagban foglalt havidíj-mentes szolgáltatások: Hívástartás, Hívásvárakoztatás, Hívásátirányítás, Hívófél-azonosítás, SMS A Pannon Autóskártya tarifacsomag igénybevételi feltételei A Pannon Autóskártya tarifacsomagot azon Elıfizetık vehetik igénybe, akik rendelkeznek egy, már meglévı, Igénybevételi díjat utólag fizetı (Pannon 50, Pannon 100, Pannon 150, Pannon 250, Pannon 300, Pannon 500, illetve a Pannon 1000, Horizont Bónusz, Horizont Plusz, Horizont Extra, Horizont Perfekt, djuice számlás, Optimum, Minimum, Momentum vagy Balance) elıfizetéssel (Törzskártya). postdsz_ /57

1. A díjak alkalmazásának általános szabályai

1. A díjak alkalmazásának általános szabályai A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI RT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT UTÓLAG FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ (1. számú függelék a Pannon GSM Üzletszabályzatához) Érvényes: 2005. augusztus 2-től 1. A díjak alkalmazásának

Részletesebben

postdsz_ /70

postdsz_ /70 A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT UTÓLAG FIZETİ SZOLGÁLTATÁSHOZ (1. számú melléklet a Pannon GSM Távközlési Zrt. Üzletszabályzatához) Érvényes: 2007. június 25-étıl 1. A DÍJAK

Részletesebben

A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT UTÓLAG FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ

A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT UTÓLAG FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT UTÓLAG FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ (1. számú melléklet a Pannon GSM Távközlési Zrt. Üzletszabályzatához) Érvényes: 2007. július 6-ától 1. A DÍJAK

Részletesebben

Érvényes: július 16-ától Tartalomjegyzék

Érvényes: július 16-ától Tartalomjegyzék A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT UTÓLAG FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ (1. számú melléklet a Pannon GSM Távközlési Zrt. ÁSZF-hez) Érvényes: 2008. július 16-ától Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

1/A. sz. melléklet. Érvényes: 2011. január 3-ától Készítés időpontja: 2010. 12. 02. Utolsó módosítás időpontja: 2010.11.07.

1/A. sz. melléklet. Érvényes: 2011. január 3-ától Készítés időpontja: 2010. 12. 02. Utolsó módosítás időpontja: 2010.11.07. 1/A. sz. melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2011. január 3-ától Készítés időpontja:

Részletesebben

1/A. sz. melléklet. Érvényes:2009. november 8-ától Készítés id pontja: 2009. 09. 29. Utolsó módosítás id pontja: 2009.11.01.

1/A. sz. melléklet. Érvényes:2009. november 8-ától Készítés id pontja: 2009. 09. 29. Utolsó módosítás id pontja: 2009.11.01. 1/A. sz. melléklet A Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerzdési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás elfizeti szolgáltatáshoz Érvényes:2009. november 8-ától Készítés idpontja:

Részletesebben

1/A. sz. melléklet. Érvényes:2008. augusztus 21-étől TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 4

1/A. sz. melléklet. Érvényes:2008. augusztus 21-étől TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 4 1/A. sz. melléklet A Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes:2008. augusztus 21-étől TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1/A. sz. melléklet. Érvényes: 2012. február 15-étől Készítés időpontja: 2012.02.14. TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...

1/A. sz. melléklet. Érvényes: 2012. február 15-étől Készítés időpontja: 2012.02.14. TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 1/A. sz. melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2012. február 15-étől Készítés időpontja:

Részletesebben

1/A. sz. melléklet. Érvényes: július 1-jét l Készítés id pontja: Utolsó módosítás id pontja:

1/A. sz. melléklet. Érvényes: július 1-jét l Készítés id pontja: Utolsó módosítás id pontja: 1/A. sz. melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerzdési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás elfizeti szolgáltatáshoz Érvényes: 2010. július 1-jétl Készítés idpontja:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. predsz_ /54

Tartalomjegyzék. predsz_ /54 A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELİRE FIZETİ SZOLGÁLTATÁSHOZ (1. számú melléklet a Pannon GSM Távközlési Zrt. Üzletszabályzatához) Érvényes: 2007. június 25-étıl Tartalomjegyzék

Részletesebben

A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ

A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ (1. számú melléklet a Pannon GSM Távközlési Zrt. ÁSZF-hez) Érvényes: 2007. augusztus 27-étől Tartalomjegyzék

Részletesebben

1/A számú melléklet. Hatályos: 2014. november 10-étől Készítés időpontja: 2014.11.07. TARTALOMJEGYZÉK

1/A számú melléklet. Hatályos: 2014. november 10-étől Készítés időpontja: 2014.11.07. TARTALOMJEGYZÉK 1/A számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás előfizetői szolgáltatáshoz Hatályos: 2014. november 10-étől Készítés időpontja:

Részletesebben

A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ

A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ (1. számú melléklet a Pannon GSM Távközlési Zrt. ÁSZF-hez) Érvényes: 2008. július 13-ától Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

1/A számú melléklet. Hatályos: 2014. július 25-étől Készítés időpontja: 2014.06.30. TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...

1/A számú melléklet. Hatályos: 2014. július 25-étől Készítés időpontja: 2014.06.30. TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 1/A számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás előfizetői szolgáltatáshoz Hatályos: 2014. július 25-étől Készítés időpontja:

Részletesebben

1/A számú melléklet. Hatályos: 2014. december 15-étől Készítés időpontja: 2014.12.08. TARTALOMJEGYZÉK

1/A számú melléklet. Hatályos: 2014. december 15-étől Készítés időpontja: 2014.12.08. TARTALOMJEGYZÉK 1/A számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás előfizetői szolgáltatáshoz Hatályos: 2014. december 15-étől Készítés időpontja:

Részletesebben

TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 2014.06.01. 3. számú melléklet

TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 2014.06.01. 3. számú melléklet 3. számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2014. június 1-jétől Készítés időpontja: 2014.04.28. Tartalomjegyzék

Részletesebben

1/A számú melléklet. Hatályos: 2015. március 1-jétől Készítés időpontja: 2015.01.28. TARTALOMJEGYZÉK

1/A számú melléklet. Hatályos: 2015. március 1-jétől Készítés időpontja: 2015.01.28. TARTALOMJEGYZÉK 1/A számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás előfizetői szolgáltatáshoz Hatályos: 2015. március 1-jétől Készítés időpontja:

Részletesebben

1/A számú melléklet. Hatályos: 2015. május 20-ától Készítés időpontja: 2015.04.28. TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...

1/A számú melléklet. Hatályos: 2015. május 20-ától Készítés időpontja: 2015.04.28. TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 1/A számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás előfizetői szolgáltatáshoz Hatályos: 2015. május 20-ától Készítés időpontja:

Részletesebben

TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 2015.04.13. 3. számú melléklet

TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 2015.04.13. 3. számú melléklet 3. számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2015. április 13-ától Készítés időpontja: 2015.03.10. Tartalomjegyzék

Részletesebben

1/A. sz. melléklet. Érvényes: november 5-étől Készítés időpontja: TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...

1/A. sz. melléklet. Érvényes: november 5-étől Készítés időpontja: TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 1/A. sz. melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2012. november 5-étől Készítés időpontja:

Részletesebben

Smarttarifa Ft. Havidíjban foglaltak 50 MB. 39 Ft. 49 Ft. Havidíjban nem foglaltak. 43 Ft. 43 Ft 2,5 Ft

Smarttarifa Ft. Havidíjban foglaltak 50 MB. 39 Ft. 49 Ft. Havidíjban nem foglaltak. 43 Ft. 43 Ft 2,5 Ft Smarttarifa 1 1 890 Ft korlátlan Facebook 50 MB 39 Ft 49 Ft 43 Ft 43 Ft Smarttarifa 2 3 190 Ft korlátlan Facebook 250 MB 32 Ft 36 Ft 39 Ft 39 Ft Smarttarifa 3 5 290 Ft korlátlan Facebook, email, böngészés

Részletesebben

1/A számú melléklet. Hatályos: 2015. december 1-jétől Készítés időpontja: 2015.11.12. TARTALOMJEGYZÉK

1/A számú melléklet. Hatályos: 2015. december 1-jétől Készítés időpontja: 2015.11.12. TARTALOMJEGYZÉK 1/A számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás előfizetői szolgáltatáshoz Hatályos: 2015. december 1-jétől Készítés időpontja:

Részletesebben

1/A számú melléklet. Hatályos: 2015. július 1-jétől Készítés időpontja: 2015.06.30. TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...

1/A számú melléklet. Hatályos: 2015. július 1-jétől Készítés időpontja: 2015.06.30. TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 1/A számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás előfizetői szolgáltatáshoz Hatályos: 2015. július 1-jétől Készítés időpontja:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Egyenlegfeltöltés

Tartalomjegyzék. 1. Egyenlegfeltöltés A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELİRE FIZETİ SZOLGÁLTATÁSHOZ (1. számú melléklet a Pannon GSM Távközlési Zrt. Üzletszabályzatához) Érvényes: 2007. március 25-étıl Tartalomjegyzék

Részletesebben

3. számú melléklet TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS:

3. számú melléklet TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 3. számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2015. október 26-ától Készítés időpontja: 2015.09.22. Tartalomjegyzék

Részletesebben

1/B. melléklet TARTALOMJEGYZÉK

1/B. melléklet TARTALOMJEGYZÉK 1/B. melléklet A Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Kártyás, illetve Új Generációs kártyás előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2008. július

Részletesebben

3. számú melléklet TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS:

3. számú melléklet TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 3. számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2016. május 23-ától Készítés időpontja: 2016.04.19. Tartalomjegyzék

Részletesebben

1/A. sz. melléklet. Érvényes:2009. június 16-ától Készítés id pontja: Utolsó módosítás id pontja:

1/A. sz. melléklet. Érvényes:2009. június 16-ától Készítés id pontja: Utolsó módosítás id pontja: 1/A. sz. melléklet A Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerzdési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás elfizeti szolgáltatáshoz Érvényes:2009. június 16-ától Készítés idpontja:

Részletesebben

1/A. sz. melléklet. Érvényes: 2012. szeptember 4-étől Készítés időpontja: 2012.09.03. TARTALOMJEGYZÉK

1/A. sz. melléklet. Érvényes: 2012. szeptember 4-étől Készítés időpontja: 2012.09.03. TARTALOMJEGYZÉK 1/A. sz. melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2012. szeptember 4-étől Készítés időpontja:

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk!

Tisztelt Partnerünk! Budapest, 2014. szeptember 11. Tisztelt Partnerünk! TÁJÉKOZTATÓ AZ ÚJ MASZ MOBIL FLOTTÁVAL KAPCSOLATOS DÍJAKRÓL ÉS TEENDŐKRŐL! A MASZ és a Telenor között új Keretszerződés jött létre komplex mobil távközlési

Részletesebben

1/B. melléklet. Érvényes: 2012. január 1-jétől. Készítés időpontja: 2011.11.30 TARTALOMJEGYZÉK I. DÍJSZÁMÍTÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 4

1/B. melléklet. Érvényes: 2012. január 1-jétől. Készítés időpontja: 2011.11.30 TARTALOMJEGYZÉK I. DÍJSZÁMÍTÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 4 1/B. melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Kártyás, illetve Új Generációs Kártyás előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2012. január

Részletesebben

A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI RT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ

A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI RT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI RT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ (1. számú függelék a Pannon GSM Távközlési Rt. Üzletszabályzatához) Érvényes: 2006. március 14-től Tartalomjegyzék

Részletesebben

1/B. melléklet. Érvényes: 2011. május 2-ától. Készítés időpontja: 2011.03.30. Utolsó módosítás időpontja: 2011.04.05.

1/B. melléklet. Érvényes: 2011. május 2-ától. Készítés időpontja: 2011.03.30. Utolsó módosítás időpontja: 2011.04.05. 1/B. melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Kártyás, illetve Új Generációs Kártyás előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2011. május

Részletesebben

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: Honlap:

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: Honlap: Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu A Pannon GSM Távközlési Zrt. díjszabása az igénybevételi díjat előre fizető szolgáltatáshoz (1. számú

Részletesebben

A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI RT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ (1. számú függelék a Pannon GSM Üzletszabályzatához)

A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI RT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ (1. számú függelék a Pannon GSM Üzletszabályzatához) A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI RT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ (1. számú függelék a Pannon GSM Üzletszabályzatához) Érvényes: 2005. március 1-től Tartalomjegyzék 1. Pannon GSM

Részletesebben

összeg (kedvezménnyel együtt)** Kedvezmény %-os értéke Kedvezmény

összeg (kedvezménnyel együtt)** Kedvezmény %-os értéke Kedvezmény A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ (1. számú melléklet a Pannon GSM Távközlési Zrt. Üzletszabályzatához) Érvényes: 2007. február 1-jétől Tartalomjegyzék

Részletesebben

1/B. melléklet. Érvényes: 2013. január 1-jétől. Készítés időpontja: 2012.12.03. TARTALOMJEGYZÉK I. DÍJSZÁMÍTÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 4

1/B. melléklet. Érvényes: 2013. január 1-jétől. Készítés időpontja: 2012.12.03. TARTALOMJEGYZÉK I. DÍJSZÁMÍTÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 4 1/B. melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Kártyás, illetve Új Generációs Kártyás előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2013. január

Részletesebben

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5/A Melléklet Domino lezárt Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Tartalomjegyzék 1. L E Z Á R T D Í J C S O M A G

Részletesebben

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5/A Melléklet Domino lezárt Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Tartalomjegyzék 1. L E Z Á R T D Í J C S O M A G

Részletesebben

A PCMCIA adatkártyát csak hordozható számítógépeddel tudod használni.

A PCMCIA adatkártyát csak hordozható számítógépeddel tudod használni. Internet azonnal! Mobilinternet egyszerően! Használatra kész internet-hozzáférés papírmunka, várakozás és hőségnyilatkozat nélkül! Ha azonnal szeretnéd élvezni a Pannon mobil szélessávú internet nyújtotta

Részletesebben

1/B. melléklet. Érvényes: január 1-ét l. Készítés id pontja: Utolsó módosítás id pontja:

1/B. melléklet. Érvényes: január 1-ét l. Készítés id pontja: Utolsó módosítás id pontja: 1/B. melléklet A Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerzdési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Kártyás, illetve Új Generációs Kártyás elfizeti szolgáltatáshoz Érvényes: 2010. január

Részletesebben

1/B. melléklet. Érvényes: január 3-ától. Készítés időpontja: Utolsó módosítás időpontja:

1/B. melléklet. Érvényes: január 3-ától. Készítés időpontja: Utolsó módosítás időpontja: 1/B. melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Kártyás, illetve Új Generációs Kártyás előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2011. január

Részletesebben

1/A számú melléklet. Hatályos: 2016. április 30-ától Készítés időpontja: 2016.04.08. TARTALOMJEGYZÉK

1/A számú melléklet. Hatályos: 2016. április 30-ától Készítés időpontja: 2016.04.08. TARTALOMJEGYZÉK 1/A számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás előfizetői szolgáltatáshoz Hatályos: 2016. április 30-ától Készítés időpontja:

Részletesebben

A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI RT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ (1. számú függelék a Pannon GSM Üzletszabályzatához)

A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI RT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ (1. számú függelék a Pannon GSM Üzletszabályzatához) A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI RT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ (1. számú függelék a Pannon GSM Üzletszabályzatához) Érvényes: 2005. június 1-jétől Tartalomjegyzék 1. Pannon

Részletesebben

3. sz. melléklet. A Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) elıfizetıi szolgáltatáshoz

3. sz. melléklet. A Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) elıfizetıi szolgáltatáshoz 3. sz. melléklet A Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) elıfizetıi szolgáltatáshoz Érvényes: 2010. január 1-étıl Készítés idıpontja: 2009.11.30. Utolsó módosítás

Részletesebben

A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ

A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ (1. számú függelék a Pannon GSM Távközlési Zrt. Üzletszabályzatához) Érvényes: 2006. május 5-től Tartalomjegyzék

Részletesebben

1/B. melléklet. Érvényes: június 20-ától. Készítés időpontja: Utolsó módosítás időpontja:

1/B. melléklet. Érvényes: június 20-ától. Készítés időpontja: Utolsó módosítás időpontja: 1/B. melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Kártyás, illetve Új Generációs Kártyás előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2011. június

Részletesebben

1/B. melléklet. Érvényes: július 12-étől. Készítés időpontja: Utolsó módosítás időpontja:

1/B. melléklet. Érvényes: július 12-étől. Készítés időpontja: Utolsó módosítás időpontja: 1/B. melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Kártyás, illetve Új Generációs Kártyás előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2011. július

Részletesebben

3. sz. melléklet. A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) előfizetői szolgáltatáshoz

3. sz. melléklet. A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) előfizetői szolgáltatáshoz 3. sz. melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2011. augusztus 23-ától Készítés időpontja: 2011.07.20. Utolsó

Részletesebben

1/A számú melléklet. Hatályos: 2015. július 21-étől Készítés időpontja: 2015.06.30. TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...

1/A számú melléklet. Hatályos: 2015. július 21-étől Készítés időpontja: 2015.06.30. TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 1/A számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás előfizetői szolgáltatáshoz Hatályos: 2015. július 21-étől Készítés időpontja:

Részletesebben

Havidíj belföldi, normál díjas SMS ÁSZF érintett Számlás tarifacsomag

Havidíj belföldi, normál díjas SMS ÁSZF érintett Számlás tarifacsomag A Telenor Magyarország Zrt. a lentiekben felsorolt számlás (igénybevételi díjat utólag fizető) tarifacsomagjai, valamint egyéb szolgáltatásai bruttó díjait az alábbiak szerint módosítja 2015. július 1-jével.

Részletesebben

1/B. számú melléklet

1/B. számú melléklet 1/B. számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Kártyás, illetve Új Generációs Kártyás előfizetői szolgáltatáshoz Hatályos: 2015.

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. POSTAFON ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA

Vodafone Magyarország Zrt. POSTAFON ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Vodafone Magyarország Zrt. POSTAFON ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2013. november 1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Postafon Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

3. sz. melléklet. Készítés időpontja: 2012.06.13. Tartalomjegyzék

3. sz. melléklet. Készítés időpontja: 2012.06.13. Tartalomjegyzék 3. sz. melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2012. július 16-ától Készítés időpontja: 2012.06.13. Tartalomjegyzék

Részletesebben

1/B. melléklet. Érvényes: július 1-jétől. Készítés időpontja: TARTALOMJEGYZÉK I. DÍJSZÁMÍTÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 4

1/B. melléklet. Érvényes: július 1-jétől. Készítés időpontja: TARTALOMJEGYZÉK I. DÍJSZÁMÍTÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 4 1/B. melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Kártyás, illetve Új Generációs Kártyás előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2012. július

Részletesebben

A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI RT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ (1. számú függelék a Pannon GSM Üzletszabályzatához)

A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI RT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ (1. számú függelék a Pannon GSM Üzletszabályzatához) A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI RT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ (1. számú függelék a Pannon GSM Üzletszabályzatához) Érvényes: 2005. október 10-től Tartalomjegyzék 1. Pannon

Részletesebben

1/B. számú melléklet

1/B. számú melléklet 1/B. számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Kártyás, illetve Új Generációs Kártyás előfizetői szolgáltatáshoz Hatályos: 2015.

Részletesebben

A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI RT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ (1. számú függelék a Pannon GSM Üzletszabályzatához)

A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI RT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ (1. számú függelék a Pannon GSM Üzletszabályzatához) A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI RT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ (1. számú függelék a Pannon GSM Üzletszabályzatához) Érvényes: 2005. szeptember 13-tól Tartalomjegyzék 1. Pannon

Részletesebben

A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI RT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ (1. számú függelék a Pannon GSM Üzletszabályzatához)

A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI RT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ (1. számú függelék a Pannon GSM Üzletszabályzatához) A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI RT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ (1. számú függelék a Pannon GSM Üzletszabályzatához) Érvényes: 2005. szeptember 16-tól Tartalomjegyzék 1. Pannon

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) telefonszolgáltatás Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások

A helyhez kötött (vezetékes) telefonszolgáltatás Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5/B Melléklet - lezárt A helyhez kötött (vezetékes) telefonszolgáltatás Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Tartalomjegyzék 1. LEZÁRT, NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ DÍJCSOMAGOK,

Részletesebben

1/B. melléklet. Érvényes: február 15-étől. Készítés időpontja: TARTALOMJEGYZÉK I. DÍJSZÁMÍTÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 4

1/B. melléklet. Érvényes: február 15-étől. Készítés időpontja: TARTALOMJEGYZÉK I. DÍJSZÁMÍTÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 4 1/B. melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Kártyás, illetve Új Generációs Kártyás előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2012. február

Részletesebben

I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 5

I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 5 1/A. számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás előfizetői szolgáltatáshoz Hatályos: 2017. január 24-dikétől Készítés

Részletesebben

1/B. számú melléklet

1/B. számú melléklet 1/B. számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Kártyás, illetve Új Generációs Kártyás előfizetői szolgáltatáshoz Hatályos: 2016.

Részletesebben

1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó Színvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes kiegészítő Start Plusz szolgáltatás

1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó Színvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes kiegészítő Start Plusz szolgáltatás 3. sz. melléklet - Telefonszolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások és kábel telefonszolgáltatás forgalmi díjak 1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó zínvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes

Részletesebben

TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 2013.11.15. 3. számú melléklet

TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 2013.11.15. 3. számú melléklet 3. számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2013. november 15-étől Készítés időpontja: 2013.11.05. Tartalomjegyzék

Részletesebben

1/B. számú melléklet

1/B. számú melléklet 1/B. számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Kártyás, illetve Új Generációs Kártyás előfizetői szolgáltatáshoz Hatályos: 2016.

Részletesebben

Kártyás tarifacsomag 2015.06.30-ig 2015.07.01-től 2015.06.30-ig 2015.07.01-től

Kártyás tarifacsomag 2015.06.30-ig 2015.07.01-től 2015.06.30-ig 2015.07.01-től A Telenor Magyarország Zrt. a lentiekben felsorolt kártyás (igénybevételi díjat előre fizető) tarifacsomagjai valamint egyéb szolgáltatásai bruttó díjait az alábbiak szerint módosítja 2015. július 1-jével.

Részletesebben

1/B. számú melléklet

1/B. számú melléklet 1/B. számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Kártyás, illetve Új Generációs Kártyás előfizetői szolgáltatáshoz Hatályos: 2016.

Részletesebben

I. DÍJSZÁMÍTÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 4 II. KÁRTYÁS ÉS ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS ELŐFIZETŐK ÁLTAL IGÉNYBEVEHETŐ TARIFACSOMAGOK...

I. DÍJSZÁMÍTÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 4 II. KÁRTYÁS ÉS ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS ELŐFIZETŐK ÁLTAL IGÉNYBEVEHETŐ TARIFACSOMAGOK... 1/B. számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Kártyás, illetve Új Generációs Kártyás előfizetői szolgáltatáshoz Hatályos: 2017.

Részletesebben

Hatályba lépés: december 06.

Hatályba lépés: december 06. Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. december 06. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Lakossági

Részletesebben

2 I/4 melléklet VitaMAX Jutalom Plusz tarifa ajánlat Részvételi feltételek

2 I/4 melléklet VitaMAX Jutalom Plusz tarifa ajánlat Részvételi feltételek 2 I/4 melléklet VitaMAX Jutalom Plusz tarifa ajánlat Részvételi feltételek 2011. december 1-jétől hatályos részvételi feltételek Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a jelen Részvételi Feltételekben

Részletesebben

Közlemény. A Díjszabás B fejezete kiegészül az alábbi, 18. Elıfizetıi Szerzıdés másolatának

Közlemény. A Díjszabás B fejezete kiegészül az alábbi, 18. Elıfizetıi Szerzıdés másolatának Közlemény A Vodafone Magyarország zrt. értesíti Tisztelt Elıfizetıit, hogy 2009. április 25-i hatállyal az Általános Szerzıdési Feltételek az alábbiak szerint módosul: A törzsrész 9.4., Csomagkapcsolt

Részletesebben

vodafone 1111111111111111111111111 POST 0000429 VODAFONCGEPU03 EFS TK Kft. Filadelfi Pál Budapest Nap u. 37. 9.127. 1082

vodafone 1111111111111111111111111 POST 0000429 VODAFONCGEPU03 EFS TK Kft. Filadelfi Pál Budapest Nap u. 37. 9.127. 1082 1111111111111111111111111 POST 0000429 VODAFONCGEPU03 Filadelfi Pál Nap u. 37. 9.127. 1082 Orescher. Nyomda ({) 3471.~.~OOGyártási szám: N3000843 11111111I111111111I111111 POST 0000431 VODAFONE_GEPI_003

Részletesebben

3. sz. melléklet. A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) elıfizetıi szolgáltatáshoz

3. sz. melléklet. A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) elıfizetıi szolgáltatáshoz 3. sz. melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) elıfizetıi szolgáltatáshoz Érvényes: 2010. szeptember 7-étıl Készítés idıpontja: 2010.08.05. Utolsó

Részletesebben

Segítség telefonos ügyintézéshez Havidíjas ügyfeleinknek A T-Mobile lakossági ügyfélszolgálata éjjel-nappal elérhető az alábbi telefonszámok felhívásával: 1430 - a T-Mobile magyarországi hálózatából díjmentesen

Részletesebben

1/B. számú melléklet

1/B. számú melléklet 1/B. számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Kártyás, illetve Új Generációs Kártyás előfizetői szolgáltatáshoz Hatályos: 2015.

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 2. sz. melléklet Díjszabás 2.2.

Részletesebben

1/B. melléklet. Érvényes: 2010. május 18-ától. Készítés id pontja: 2010.04.15. Utolsó módosítás id pontja: 2010. 04.27.

1/B. melléklet. Érvényes: 2010. május 18-ától. Készítés id pontja: 2010.04.15. Utolsó módosítás id pontja: 2010. 04.27. 1/B. melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerzdési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Kártyás, illetve Új Generációs Kártyás elfizeti szolgáltatáshoz Érvényes: 2010. május

Részletesebben

Közlemény. 3 Egyes tarifacsomagokban a bruttó árak az ÁFA változással illetve az éves infláció együttes mértékének megfelelıen módosulnak.

Közlemény. 3 Egyes tarifacsomagokban a bruttó árak az ÁFA változással illetve az éves infláció együttes mértékének megfelelıen módosulnak. Közlemény A Vodafone Magyarország zrt. értesíti Tisztelt Elıfizetıit, hogy a 2009. július 1-tıl hatályos az általános forgalmi adóról szóló 2007.évi CXXVII. törvényt (ÁFA törvény) érintı módosítás következtében

Részletesebben

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén:

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In és Start tarifacsomagok Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In XL (XXL kategória) számlás tarifacsomag ban foglalt kedvezmények nélkül esetén

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 2. sz. melléklet Díjszabás 2.2.

Részletesebben

3. sz. melléklet. A Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerz dési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) el fizet i szolgáltatáshoz

3. sz. melléklet. A Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerz dési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) el fizet i szolgáltatáshoz 3. sz. melléklet A Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerzdési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) elfizeti szolgáltatáshoz Érvényes: 2009. augusztus 2-ától Készítés idpontja: 2009.06.24. Utolsó módosítás

Részletesebben

Hatályba lépés: április 26.

Hatályba lépés: április 26. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. április 26. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

Fizetés módja: Banki átutalás Ft

Fizetés módja: Banki átutalás Ft Vodafone Magyarország zrt. 1096, Lechner Ödön fasor 6. Adószám: 11895927-2-44 Bankszámlaszám: 16300000-04009163-90106414 Közösségi adószám / EU VAT ID: HU11895927 Vodafone csoportos beszedési azonosító:

Részletesebben

Malév és GH adott hó 18. öt munkanappal a zárás után ACE adott hó 25. öt munkanappal a zárás után

Malév és GH adott hó 18. öt munkanappal a zárás után ACE adott hó 25. öt munkanappal a zárás után Tisztelt Leendő Ügyfelünk! Örömmel tájékoztatjuk, hogy a Malév a Vodafone-t választotta telekommunikációs partneréül. Szeretnénk ismertetni Önnel, hogyan érintheti ez Önt személy szerint, milyen lehetőségek

Részletesebben

A Pannon GSM szerződés esetén kedvezményes készülék beszerzésére is van lehetőség az alábbiak szerint (2 év hűség nyilatkozattal).

A Pannon GSM szerződés esetén kedvezményes készülék beszerzésére is van lehetőség az alábbiak szerint (2 év hűség nyilatkozattal). Szabolcs Szatmár - Bereg Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Szakkórháza Gazdasági Igazgató 4321 Nagykálló, Szabadság tér 13., Pf. 18. Tel: (42) 563-800, Fax.: (42) 563-890 E-mail: mpsz@kallokorhaz.hu Web:

Részletesebben

2040 Budaörs, Edison u. 4.

2040 Budaörs, Edison u. 4. Invitech Megoldások Zrt. 2040 Budaörs, Edison u. 4. Általános Szerződési Feltételek közép- és nagyvállalati üzleti, valamint intézményi előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Részletesebben

1/B. számú melléklet

1/B. számú melléklet 1/B. számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Kártyás, illetve Új Generációs Kártyás előfizetői szolgáltatáshoz Hatályos: 2015.

Részletesebben

Fizetés módja: Csoportos beszedési megbízás Ft

Fizetés módja: Csoportos beszedési megbízás Ft Vodafone Magyarország zrt. 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. Adószám: 11895927-2-44 Bankszámlaszám: 16300000-04009163-90106414 Közösségi adószám / EU VAT ID: HU11895927 Vodafone csoportos beszedési

Részletesebben

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén:

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In és Start tarifacsomagok Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In XL (XXL kategória) számlás tarifacsomag ban foglalt kedvezmények nélkül esetén

Részletesebben

1. MELLÉKLET - DÍJSZABÁS

1. MELLÉKLET - DÍJSZABÁS 1. MELLÉKLET - DÍJSZABÁS TARTALOMJEGYZÉK A. HAVI ELİFIZETÉSI DÍJAS (UTÓLAG FIZETİ) SZERZİDÉSEKRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS 1. Az elıfizetıi szolgáltatás és alapelvei... 4 1.1. A díjfizetés alapelvei... 4 1.2.

Részletesebben

Fizetés módja: Banki átutalás 2015.06.02. 26.470 Ft

Fizetés módja: Banki átutalás 2015.06.02. 26.470 Ft Vodafone Magyarország zrt. 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. Adószám: 11895927-2-44 Bankszámlaszám: 16300000-04009163-90106414 Közösségi adószám / EU VAT ID: HU11895927 Vodafone csoportos beszedési

Részletesebben

Számlás Mobil Internet tarifacsomagok

Számlás Mobil Internet tarifacsomagok Pannon Mobil Internet tarifacsomagok 1. Pannon számlás Mobil Internet tarifacsomagok - netezzen bárhonnan, bármikor 2. Pannon kártyás Mobil Internet tarifacsomagok - mobil internet egyszerően, szerzıdéskötés

Részletesebben

Csökkentsd költségeidet! Költségcsökkentő szolgáltatások lakossági előfizetőinknek

Csökkentsd költségeidet! Költségcsökkentő szolgáltatások lakossági előfizetőinknek Csökkentsd költségeidet! Költségcsökkentő szolgáltatások lakossági előfizetőinknek Alakítsd tarifacsomagodat a saját ízlésed szerint! Olvasd át kiadványunkat, és válaszd ki, melyik költségcsökkentő szolgáltatásunkkal

Részletesebben

Kivonat (4. számú függelék a Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételeihez)

Kivonat (4. számú függelék a Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételeihez) Kivonat (4. számú függelék a Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételeihez) Érvényes: 2007. február 1-jétől Tartalomjegyzék 1.Szolgáltató...1 2.Ügyfélszolgálat működtetése...1 3.Az előfizetői

Részletesebben

1/A számú melléklet. Hatályos: 2016. május 23-ától Készítés időpontja: 2016.04.19. TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...

1/A számú melléklet. Hatályos: 2016. május 23-ától Készítés időpontja: 2016.04.19. TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 1/A számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás előfizetői szolgáltatáshoz Hatályos: 2016. május 23-ától Készítés időpontja:

Részletesebben

Telefonos Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu

Telefonos Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Telefonos Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu (Az Általános Szerzôdési Feltételek 3. számú melléklete tartalmazza az ügyfélszolgálatok elérhetôségét,

Részletesebben

1/B. számú melléklet

1/B. számú melléklet 1/B. számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Kártyás, illetve Új Generációs Kártyás előfizetői szolgáltatáshoz Hatályos: 2016.

Részletesebben

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén:

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In és Start tarifacsomagok Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In XL (XXL kategória) számlás tarifacsomag ban foglalt kedvezmények nélkül esetén

Részletesebben

Telekom mobil szolgáltatások elektronikus számla

Telekom mobil szolgáltatások elektronikus számla 1 1 1 JAZZ 1.0/JAZZ 1. oldal / page 1 Telekom mobil szolgáltatások elektronikus számla *5120150012811613* Számlaküldés címe: 0-1 Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider Magyar Telekom Nyrt. 1013 Budapest,

Részletesebben