1. Általános rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Általános rendelkezések"

Átírás

1 Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2012. (IV.24..) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei évi költségvetési zárszámadásáról Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. -ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Kápolnásnyék Község Önkormányzatra, Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőségre és Kápolnásnyék Pázmánd Vereb Közoktatási Intézményi Társulásra terjed ki. 2. A zárszámadás bevételei és kiadásai 2. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása bevételi főösszegét ezer Ft-ban, ezen belül: a) működési bevételeinek főösszegét ezer Ft-ban, aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata ezer Ft ab) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség ezer Ft ac) Kápolnásnyék Pázmánd Vereb Közoktatási Intézményi Társulás ezer Ft b) felhalmozási bevételeinek főösszegét 259 ezer Ft-ban, ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 259 ezer Ft c) pénzforgalom nélküli bevételeinek (pénzmaradvány) főösszegét ezer Ft-ban ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata ezer Ft cb) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség ezer Ft állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a évi költségvetési zárszámadás bevételeit bevételi forrásonként, összevontan az 1. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A működési bevételeket címenként, szakfeladatonként az 1/1. melléklet tartalmazza. 3. (1) A Képviselő-testület a évi költségvetési zárszámadás kiadási főösszegét ezer Ft-ban állapítja meg. A főösszegen belül: a) a működési kiadások főösszege ezer Ft aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata ezer Ft ab) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség ezer Ft ac) Kápolnásnyék Pázmánd Vereb Közoktatási Intézményi Társulás ezer Ft b) a felhalmozási kiadások főösszege ezer Ft ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata ezer Ft (2) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetési kiadásait kiemelt onként összevontan a 2. melléklet, címenként külön-külön a 2a) 2b) 2c) mellékletek szerint hagyja jóvá. (3) A társadalom- és szociálpolitikai at, illetve a működési célú pénzeszköz átadásokat szakfeladatonként részletezve a 2/1. melléklet tartalmazza.

2 (4) A felhalmozási kiadásokat feladatonként a 3. melléklet tartalmazza. (5) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokat szakfeladatonként, kiemelt onként az 4. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlegét összevontan a 5. melléklet, címenként a 5a) 5b) és 5c) melléklet tartalmazza. (7) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonát a7a) 7b) és 7 c) mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg. (8) A évi közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza. 3. Pénzmaradvány 4. (1) Az önkormányzat évi összevont pénzmaradványa ezer Ft. a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata ezer Ft (6a melléklet) b) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség ezer Ft. (6b melléklet) (2) Kápolnásnyék Község Önkormányzata ezer Ft évi pénzmaradványából a költségvetési évben ezer Ft költségvetési tartalékot képez, mely kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező szennyvízhálózat karbantartására, felújítására fordítható. (3) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség ezer Ft pénzmaradványa a körjegyzőség évi működési kiadásainak részét képezi. 4. Záró rendelkezések 5. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Farsang Zoltán polgármester Sági Tibor körjegyző A rendelet kihirdetve: Kápolnásnyék, április 24. Sági Tibor körjegyző 2

3 1. melléklet 10/2012. (IV.24..) önkormányzati rendelethez (Kápolnásnyék Község Önkormányzata) Az önkormányzat és intézménye évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint Megnevezés I. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (a-b) a) Igazgatási szolgáltatási díjak b) Bírság II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (a-i) a) Bérlet- és lízingdíj b) Intézményi ellátási díjak c) Hozam- és kamatbevételek d) Eszközhasználati díj e) Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA bevétele f) Továbbszámlázott szolgáltatás (önkormányzat) g) Egyéb bevétel 107 h) Közoktatási Intézményi Társulás működési bevételei i) Körjegyzőség működési bevételei III. TÁMOGATÁS KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL (a-d) a) Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatás lakosságszámhoz kötött Normatív támogatás feladatmutatóhoz kötött b) ként tervezhető szociális ellátások c) Egyéb központi támogatás d) Központosított IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEV.(a-g) a) Nadap, Pázmánd, Vereb (körjegyzőség és iskola tám.) b) Óvodai étkeztetés támogatása Gárdonytól c) Védőnői szolgálat támogatása TB Alapból d) Közhasznú foglalkoztatás Munkaügyi Központtól e) VKTKT iskolai oktatás támogatása f) Népszámlálásra támogatás KSH-tól (Körjegyzőség) g) Közoktatási Intézményi Társulás h) Nyék Falvak Találkozója V. ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI (a-d) a) Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó b) Pótlékok, bírságok c) Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része Gépjárműadó d) Talajterhelési díj VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE 430 VII. MŰK. CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL (Önk. Iskola) 56 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( I-VI ) VIII. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (háztartásoktól) IX.. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI FORRÁSOK (a-b) a) Önkormányzat előző évi pénzmaradványa b) Körjegyzőség előző évi pénzmaradványa ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-VIII)

4 1/1. melléklet 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez (Kápolnásnyék Község Önkormányzata) Az önkormányzat és költségvetési szervei évi működési bevételei címenként és szakfeladatonként Cím, szakfeladat Bevétel megnevezése Előirányza t I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata 1) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Igazgatási díj Bírság I. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Kamatbevétel Továbbszámlázott szolgáltatás Egyéb bevétel ) Egyéb étkeztetés Térítési díj (szoc. étk) ) Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, kezelése Eszközhasználati díj ÁFA bevétel ) Lakóingatlan bérbeadása Lakbér ) Nem lakóingatlan bérbeadása Bérleti díj ) Községgazdálkodás Bérleti díj 31 I. Intézményi működési bevétel (1-6) II. Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 1) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Továbbszámlázott szolgáltatás II. Intézményi működési bevétel (1) III. Kápolnásnyék Pázmánd - Vereb Közoktatási Intézményi Társulás 1) Nem lakóingatlan bérbeadása Bérleti díj ) Általános iskolai oktatás Int.ellátás, egyéb III. Intézményi működési bevétel (1-2) I-III. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK KÖZHATALMI ÉS INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

5 2. melléklet a 10/2012 (IV.24..) önkormányzati rendelethez (Kápolnásnyék Község Önkormányzata) Az önkormányzat és intézménye évi költségvetési kiadásai összevontan, kiemelt onként Cím I. Kápolnásnyék Önkormányzata II. Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség III. Kápolnásnyék Pázmánd - Vereb Közoktatási társulás Személyi Járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési célú kölcsönök Társadalom szociálpolitikai Működési kiadások Beruházások Befektetési célú részesedés vásárlás Felhalmozási kiadások Céltartalék Pénzforgalom nélküli kiadások I-II-III. KIADÁSOK ÖSSZESEN

6 2 a.) melléklet 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez (Kápolnásnyék Község Önkormányzata) Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt onként Cím I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata Személyi Járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési kölcsönök háztartásoknak Társadalom szociálpolitikai Működési kiadások Beruházások Befektetési célú részesedés vásárlása Felhalmozási kiadások Céltartalékok Pénzforgalom nélküli kiadások I. KIADÁSOK ÖSSZESEN Tájékoztató adat: Körjegyzőség támogatása Közoktatási Intézményi Társulás

7 2 b.) melléklet 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt onként II. Cím Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség Személyi Járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások II. KIADÁSOK ÖSSZESEN c.) melléklet a10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Kápolnásnyék - Pázmánd-Vereb Közoktatási társulás Az önállóan működő intézmény évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt onként Cím III.Kápolnásnyék -Pázmánd-Vereb Közoktatási Társulás Személyi Járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása III. KIADÁSOK ÖSSZESEN

8 2/1. melléklet 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Kápolnásnyék Község Önkormányzata Az önkormányzat évi társadalom- és szociálpolitikai juttatásai, működési célú pénzeszköz átadásai Cím, szakfeladat Kápolnásnyék Önkormányzata 1.) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Pénzeszköz átadás megnevezése Felsőoktatási hallgatók tám. Logopédia Vértesaljai Vízi Társulat Orvosi ügyelet VKTKT isk. pályázatok,egyéb Laborvizsgálathoz hozzájár. Velencei Térségf. Egy. tagdíj Term. és körny. véd. Egy ) Családsegítés Családsegítő szolgálat ) Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás tám ) Óvodai nevelés Működési támogatás ) Általános iskolai okt. Működési tám., oktatási ref ) Sport támogatások Sportegyesületek támogatása ) Civil szervezetek tám. Egyházak támogatása Polgárőrség támogatása Iskolai alapítvány támogatása Nyugdíjas klubok támogatása ) Községgazdálkodás Hulladékgazdálkodási együttm I. Pénzeszközátadások összesen (1-8) 9.) %-an támogatott pénzbeli jutt Munkanélküli ellátások Rendszeres szoc. segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám Rendszeres gyvt Ápolási díj Mozgáskorl. tám Óvodáztatási támogatás 10.) Normatív tám. pénzbeli jutt Lakásfenntartási tám Ápolási díj mélt Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyvt Közgyógyellátás Köztemetés Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Óvodai étkeztetés Bérpótló járandóságok Munkanélk. szoc. segélye Időskorúak járadéka Normatív lakásfennt. tám Rendszeres norm. gyvt Ápolási díj alanyi jogon Mozgáskorlátozottak közl Óvodáztatási támogatás Lakásfenntartási tám. mélt Ápolási díj méltányossági alap Átmeneti segély önk. megáll Temetési segély önk. megáll Rendkívüli gyermekvéd. tám Közgyógyellátás Köztemetés %: helyi rendelet alapján %: helyi rendelet alapján Rászorultságtól függő norm II. Társadalom szociálpolitikai összesen (9-10) I-II. ÖSSZESEN: Tájékoztató adat Körjegyzőség támogatása Közoktatási intézményi Társulás

9 3. melléklet a10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Kápolnásnyék Község Önkormányzata Az önkormányzat és költségvetési szervei évi címek és szakfeladatonkénti beruházási kiadásai feladatonként Cím, szakfeladat I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata Beruházás megnevezése 1.) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Számítástechnikai eszközök Projektor Részesedés (Közterület fenntartó KFT) ) Községgazdálkodás Szabadidőpark I. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

10 4. melléklet a 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Kápolnásnyék Község Önkormányzata Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt onként CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi Járulékok MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai és ellátottak pénzbeli jutatásai ÉVI KIADÁSOK Pénzeszközátadások Kölcsön nyújtása FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszközátadások KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY Felújítások Beruházások Kötött Szabad KIADÁSOK ÖSSZESEN Önkorányzatok igaz gatási tevékenysége Községgazdálkodási szolgáltatások Család- és nővédelmi egészségügyi gond Háziorvosi alapellátás Bűnmegelőzés (településőri tev.) Közcélú foglalkoztatás Könyvtári szolgáltatások Közutak üzemelteté se, fenntartása Családsegítés Közvilágítás

11 CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi Járulékok MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai és ellátottak pénzbeli jutatása ÉVI KIADÁSOK Pénzeszköz -átadások Kölcsön nyújtása FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszközátadások KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY Felújítások Beruházások Kötött Szabad KIADÁSOK ÖSSZESEN Fogorvosi alapellátás Közművelődési intézmények műk Civil szervezetek működési támogat Óvodai intézményi Étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Egyéb étkeztetés (szociális étk.) Munkanélküli ellátá sok finanszírozása Óvodai nevelés, ellátás Általános iskolai ta nulók oktatása Rendszeres szociális segély

12 CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi Járulékok MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai és ellátottak pénzbeli jutatása ÉVI KIADÁSOK Pénzeszközátadások Kölcsön nyújtása 12 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszközátadások KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY Felújítások Beruházások Kötött Szabad KIADÁSOK ÖSSZESEN Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tá mogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltá nyossági alapon Rendszeres gyermek védelmi pénzbeli ell Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermek védelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogat

13 CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi Járulékok MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai és ellátottak pénzbeli jutatása ÉVI KIADÁSOK Pénzeszközátadások Kölcsön nyújtása 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszközátadások KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY Felújítások Beruházások Kötött Szabad KIADÁSOK ÖSSZESEN Közgyógyellátás Köztemetés Házi segítség nyújtás Szennyvíz gyűjtése Általános tartalékok elszámolása Sport támogatások Központi költségve tési befizetések I. Kápolnásnyék Község Önkor mányzat összesen

14 2011. ÉVI KIADÁSOK CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi Járulékok MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai és ellátottak pénzbeli jutatása Pénzeszközátadások FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszközátadások KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY Felújítások Beruházások Kötött Szabad KIADÁSOK ÖSSZESEN Önkormányzatok igazgatási tevékenys Adó kiszabása, beszedése Statisztikai tevékenység II. Kápolnásnyék Nadap Körjegyző ség összesen

15 CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi Járulékok MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai és ellátottak pénzbeli jutatása ÉVI KIADÁSOK Pénzeszközátadások FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszközátadások KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY Felújítások Beruházások Kötött Szabad KIADÁSOK ÖSSZESEN Iskolai intézményi étkeztetés Ált. iskolai tan. nap. rendsz nevelése okt. 1-4 évfolyam SNI ált.isk. tan. nap rendsz nevelése okt. 1-4 évfolyam Ált. iskolai tan. nap. rendsz nevelése okt. 5-8 évfolyam SNI ált.isk. tan. nap rendsz nevelése okt. 5-8 évfolyam Alapfokú művészetokt zeneművészeti ágazatban Alapf. művészetiokt. képző És iparműv. szín és bábműv Nappali rendszerű gimn oktatás (9-12/13 évfolyam) SNI Nappali rendszerű gimn oktatás (9-12/13 évfolyam)

16 CÍMREND Alcím, Szakfeladat Előirányzat Személyi Járulékok MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai és ellátottak pénzbeli jutatása ÉVI KIADÁSOK Pénzeszközátadások FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszközátadások KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY Felújítások Beruházások Kötött Szabad KIADÁSOK ÖSSZESEN Általános iskolai napközi otthonos nevelés Iskolai diáksport tevékenység és támogatás III. Iskolák összesen I-II-III Költésgvetési kiadások összesen

17 5. melléklet a 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak évi összevont pénzforgalmi mérlege Megnevezés I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel 56 Önkormányzatok sajátos működési bevételei (helyi adó) Átengedett központi adók (SZJA, gépjárműadó, egyéb) Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Működési célú bevételek összesen Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek összesen Személyi Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Társadalom és szociálpolitikai Működési célú kölcsönök nyújtása Működési célú kiadások összesen Tartalékok Finanszírozás kiadásai összesen II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt) Felújítási kiadások (áfá-val együtt) Felhalmozási célú kiadások összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

18 5a) melléklet a 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak évi pénzforgalmi mérlege Megnevezés I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel 36 Önkormányzatok sajátos működési bevételei (helyi adó) Átengedett központi adók (SZJA, gépjárműadó, egyéb) Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Működési célú kölcsönök visszatérülése Működési célú bevételek összesen Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek összesen Személyi Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Társadalom és szociálpolitikai Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Működési célú kiadások összesen Tartalékok Finanszírozás kiadásai összesen II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt) Felújítási kiadások (áfá-val együtt) Felhalmozási célú kiadások összesen ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN Körjegyzőség támogatása (kiadás): eredeti , módosított , teljesítés Közoktatási Intézményi Társulás támogatása (kiadás): módosított , teljesítés

19 5b) melléklet a 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez A Körjegyzőség bevételeinek és kiadásainak évi pénzforgalmi mérlege Megnevezés I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel Működési célú bevételek összesen Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek összesen Személyi Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzeszközátadás, egyéb támogatás - - Működési célú kiadások összesen Tartalékok - - Finanszírozás kiadásai összesen - - II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási célú kiadások összesen KÖRJEGYZŐSÉG BEVÉTELEI ÖSSZESEN KÖRJEGYZŐSÉG KIADÁSAI ÖSSZESEN Körjegyzőség támogatása (bevétel): eredeti , módosított , teljesítés

20 5c) melléklet a 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez A Közoktatási Intézményi Társulás bevételeinek és kiadásainak évi pénzforgalmi mérlege Megnevezés I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel 20 Támogatásértékű működési bevétel Működési célú bevételek összesen Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek összesen Személyi Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzeszközátadás, egyéb támogatás - Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kiadások összesen Tartalékok - - Finanszírozás kiadásai összesen - - II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási célú kiadások összesen KÖZOKT. INT. TÁRS.BEVÉTELEI ÖSSZESEN KÖZOKT. INT TÁRS. KIADÁSAI ÖSSZESEN Közoktatási Intézményi Társulás támogatása (bevétel): módosított , teljesítés

21 6a) melléklet a 10/2012. (IV.24..) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi pénzeszköz változása, pénzmaradvány kimutatása Megnevezés Előző év Tárgyév Költségvetési bankszámlák záró egyenlege Pénztár záró egyenlege Záró pénzkészlet Forgatási célú értékpapírok záró állománya - - Költségvetési aktív átfutó kiadások záró egyenlege (+) Költségvetési passzív átfutó bevételek záró egyenlege (-) Költségvetési aktív függő kiadások záró egyenlege (+) Költségvetési passzív függő bevételek záró egyenlege (-) 7 Költségvetési passzív kiegyenlítő bevételek záró egyenlege 80 Költségvetési aktív és passzív elszámolások összesen (+, -) Pénzkészlet és pénzügyi elszámolások összesen Előző években képzett tartalék maradványa Tárgyévi költségvetési tartalék ÖNKORMÁNYZAT PÉNZMARADVÁNYA ÖSSZESEN b) melléklet a 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez A körjegyzőség évi pénzeszköz változása, pénzmaradvány kimutatása Megnevezés Előző év Tárgyév Költségvetési bankszámlák záró egyenlege Pénztár záró egyenlege Záró pénzkészlet Költségvetési aktív átfutó kiadások záró egyenlege (+) Költségvetési aktív függő kiadások záró egyenlege (+) Költségvetési passzív függő bevételek záró egyenlege (-) 692 Költségvetési aktív és passzív elszámolások összesen Pénzkészlet és pénzügyi elszámolások összesen Tárgyévi költségvetési tartalék KÖRJEGYZŐSÉG PÉNZMARADVÁNYA ÖSSZESEN

22 7a) melléklet a 10./2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi vagyonkimutatása Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték I. E S Z K Ö Z Ö K Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek 95 0 Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek 27 0 Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Részesedések Egyéb hosszúlejáratú követelések (lakás vételár) Befektetett eszközök összesen Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Adósok Rövidlejáratú kölcsönök Egyéb követelések Forgatási célú értékpapírok (kincstárjegyek) - Pénztár Költségvetési bankszámlák Költségvetési aktív függő elszámolások Költségvetési aktív átfutó elszámolások Forgóeszközök összesen ÖNKORMÁNYZATI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN II. F O R R Á S O K Induló tőke Tőkeváltozások Saját tőke összesen Tárgyévi költségvetési tartalék Előző évi költségvetési tartalék Tartalékok összesen Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (adó túlfizetés) Költségvetési passzív átfutó elszámolások Kötelezettségek összesen ÖNKORMÁNYZATI FORRÁSOK ÖSSZESEN

23 7b) melléklet a 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez A körjegyzőség évi vagyonkimutatása Megnevezés I. E S Z K Ö Z Ö K Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték Pénztár Költségvetési bankszámlák Költségvetési aktív függő elszámolások Költségvetési aktív átfutó elszámolások Forgóeszközök összesen KÖRJEGYZŐSÉGI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN II. F O R R Á S O K Induló tőke Tőkeváltozások -306 Saját tőke összesen Költségvetési tartalék Tartalékok összesen Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 306 Költségvetési passzív átfutó elszámolások 692 Kötelezettségek összesen 998 KÖRJEGYZŐSÉGI FORRÁSOK ÖSSZESEN

24 7c) melléklet a 10/2012. (IV.24..) önkormányzati rendelethez A Közoktatási Társulás évi vagyonkimutatása Megnevezés I. E S Z K Ö Z Ö K Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték Gépek, berendezések, felszerelések Befektetett eszközök összesen Pénztár 399 Költségvetési bankszámlák 20 Költségvetési aktív függő elszámolások 81 Költségvetési aktív átfutó elszámolások 904 Forgóeszközök összesen KÖZOKT. TÁRSULÁS ESZKÖZÖK ÖSSZESEN II. F O R R Á S O K Induló tőke Tőkeváltozások Saját tőke összesen Költségvetési tartalék Tartalékok összesen Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Költségvetési passzív átfutó elszámolások Kötelezettségek összesen KÖZOKT. TÁRSULÁS FORRÁSOK ÖSSZESEN

25 8. melléklet a 10/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi közvetett támogatásai Megnevezés Bekerülési érték Bevétel Közvetett támogatás Szociális étkeztetés Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Térítési díjak összesen Iparűzési adó elengedése Helyi adóbevételek kedvezménye összesen Lakbér Bérleti díjból nyújtott kedvezmények összesen KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

9/2012. (IV. 24.) 2011. 1/2011. (II.15.)

9/2012. (IV. 24.) 2011. 1/2011. (II.15.) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Kápolnásnyék

Részletesebben

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki.

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki. Nadap Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2 /2011. (IV.13. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Nadap Község

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat K I A D ÁS O K Módosított Teljesítés

Részletesebben

ZEBECKE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ZEBECKE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ZEBECKE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013. (XI.05.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Zebecke Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Kápolnásnyék költségvetésének bevételei

1. A rendelet hatálya. 2. Kápolnásnyék költségvetésének bevételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012.(II. 14. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2. melléklet a 2./2011. ( III.16.) önkormányzati rendelethez. A költségvetés fejezet és címrendje 2011.évben

2. melléklet a 2./2011. ( III.16.) önkormányzati rendelethez. A költségvetés fejezet és címrendje 2011.évben 2. melléklet a 2./2011. ( III.16.) önkormányzati rendelethez A költségvetés fejezet és címrendje 2011.évben Bevételek Kiadások Fejezetek I. Működési bevételek II. Felhalmozási bevételek III. Finanszírozási

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A zárszámadás bevételei és kiadásai

1. Általános rendelkezések. 2. A zárszámadás bevételei és kiadásai Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetési zárszámadásáról Kápolnásnyék Község Önkormányzat

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Cím bevételei összesen:

Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Cím bevételei összesen: A B C D E F G H I Cím Előir Cím Előir Kiemelt előir.név eredeti. Szám cs.szám név csop.név előir. Összeg Kiem. Előir.szá m A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI a 3/2014 (V.01.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról 1 Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 11/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei évi költségvetési zárszámadásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 11/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei évi költségvetési zárszámadásáról Kápolnásnyék Község Önkormányzat 11/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetési zárszámadásáról Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg

Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg 1/a.melléklet eft-ban Eszközök Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (±) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló

Részletesebben

b) felhalmozási bevételeit ezer Ft-ban, ezen belül: ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeit 3.

b) felhalmozási bevételeit ezer Ft-ban, ezen belül: ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeit 3. Kápolnásnyék Község Önkormányzat 10/2013. ( IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Kápolnásnyék

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról

Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról 1.. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. alapján

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Tarnaméra

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

Az önkormányzat vagyona a 2012. évi mérleg alapján 123.110 e. forint. Az összevont zárómérleget a 6. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat vagyona a 2012. évi mérleg alapján 123.110 e. forint. Az összevont zárómérleget a 6. számú melléklet tartalmazza. Marcaltő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei 2012. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról Marcaltő Község Önkormányzati

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(.) önkormányzati rendelete E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. szeptember -i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

(5) Az 4. bekezdésben meghatározott ezer forint, működési célú hiány. (1) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(5) Az 4. bekezdésben meghatározott ezer forint, működési célú hiány. (1) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Harsány Község Önkormányzat 1/211.(V. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 211. évi költségvetéséről szóló 5/211. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról Harsány Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A zárszámadás bevételei és kiadásai

1. Általános rendelkezések. 2. A zárszámadás bevételei és kiadásai Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (V.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési zárszámadásáról Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelete Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról Egyházasfalu

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/201 (IX.2) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/201 (III.1) önkormányzati rendelet áról Sarkadkeresztúr Község

Részletesebben

II. Támogatások

II. Támogatások Gomba Község Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 1. sz. melléklet évi évi teljesítés KIADÁSOK teljesítés I. Működési bevételek I. Működési kiadások

Részletesebben

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek 1. sz.melléklet Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege Bevételek Intézményi működési bevételek 10 854 10 854 5 791 53,35% Helyi adók 21 750 21 750 7 041 32,37% Egyéb sajátos

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Magyarcsanád Község Önkormányzat költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2014.

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft Felsőpetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 5/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat évi összevont bevételének főösszegét ezer forintban állapítja meg.

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat évi összevont bevételének főösszegét ezer forintban állapítja meg. Marcalgergelyi község Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2008. (IV.30.) rendelete Marcalgergelyi Község Önkormányzatának 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 6/2012./II.27./ önkormányzati rendelet módosítására Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi beszámolójának egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi beszámolójának egyszerűsített pénzforgalmi jelentése 1. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2013. évi beszámolójának egyszerűsített pénzforgalmi jelentése A B C D Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1 Személyi juttatások 1 005 608 1

Részletesebben

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Az mérleg előírt tagolása ESZKÖZÖK Előző évi eltérések +- Tárgyévi beszámoló eltérések +- A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 114 617 2 114 617 1 953 461 1 953 461 I. Immateriális javak 731 731 1 193 1 193 II. Tárgyi

Részletesebben

1. számú melléklet KIMUTATÁS Tiszaroff Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer ft-ban %-a 65 796 88,9 Eredeti előirányzat 49 180 Módosított előirányzat 73 987

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai szakfeladatonkénti bontásban - 516

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai szakfeladatonkénti bontásban - 516 5. számú melléklet a 8/2011. (IV.29) számú önkormányzati rendelethez Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai szakfeladatonkénti bontásban 1 Óvodai intézményi étkeztetés 2 Iskolai

Részletesebben

állapítja meg. Sonkád, december 16.

állapítja meg. Sonkád, december 16. SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

III KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN IV.

III KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN IV. Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/0.(IV.6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 0. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

Osli Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Osli Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Osli Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Osli Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2009. (V. 8.) SZÁMÚ RENDELETE. Az Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről

TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2009. (V. 8.) SZÁMÚ RENDELETE. Az Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2009. (V. 8.) SZÁMÚ RENDELETE Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítéséről Taktaszada Község Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása évben 1. sz. melléklet Adatok eft-ban I. Működési bevételek eredeti Módosított 2010.

Bevételek forrásonkénti alakulása évben 1. sz. melléklet Adatok eft-ban I. Működési bevételek eredeti Módosított 2010. Bevételek forrásonkénti alakulása 2010. évben 1. sz. melléklet Adatok eft-ban I. Működési bevételek 2010. eredeti 2010. Módosított 2010. teljesítés Saját bevételek összesen: 147 724 171 091 172 405 1.

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a 6/2014.(II. 26.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2014. évi 2014. évi előirányzat Sorszám Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi

Részletesebben

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Felsőegerszeg Község Önkormányzatának 1/2014.(III.3.) önkormányzati rendelete Felsőegerszeg Község Önkormányzata évi költségvetéséről

Felsőegerszeg Község Önkormányzatának 1/2014.(III.3.) önkormányzati rendelete Felsőegerszeg Község Önkormányzata évi költségvetéséről Felsőegerszeg Község Önkormányzatának /204.(III.3.) önkormányzati rendelete Felsőegerszeg Község Önkormányzata 204. évi költségvetéséről Felsőegerszeg Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

Varga Község Önkormányzatának 1/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete Varga Község Önkormányzata évi költségvetéséről

Varga Község Önkormányzatának 1/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete Varga Község Önkormányzata évi költségvetéséről Varga Község Önkormányzatának /204.(II.25.) önkormányzati rendelete Varga Község Önkormányzata 204. évi költségvetéséről Varga Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

1. melléklet a... önkormányzati rendelethez Címrend

1. melléklet a... önkormányzati rendelethez Címrend 1. melléklet a... önkormányzati rendelethez Címrend Cím Alcím Cím neve 1. 1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 2 Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 3 Közutak,

Részletesebben

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről Pusztaszabolcs Nagyközség Jegyzője Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi

Részletesebben

(2) A Rendelet 1.. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A Rendelet 1.. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat 18/211.(X.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 211. évi költségvetéséről szóló 5/211. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról Harsány Község Önkormányzatának

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben