Felsőegerszeg Község Önkormányzatának 1/2014.(III.3.) önkormányzati rendelete Felsőegerszeg Község Önkormányzata évi költségvetéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felsőegerszeg Község Önkormányzatának 1/2014.(III.3.) önkormányzati rendelete Felsőegerszeg Község Önkormányzata évi költségvetéséről"

Átírás

1 Felsőegerszeg Község Önkormányzatának /204.(III.3.) önkormányzati rendelete Felsőegerszeg Község Önkormányzata 204. évi költségvetéséről Felsőegerszeg Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk () bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:. A rendelet hatálya. A rendelet hatálya Felsőegerszeg Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) szerveire terjed ki. Az önkormányzat a címrendet az. ú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg A költségvetés bevételei és kiadásai 3. A képviselőtestület az önkormányzat 204. évi költségvetését ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül ezer forint személyi juttatással, 550 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal, 6.88 ezer forint dologi kiadással,.04 ezer forint szociálpolitikai juttatással, ezer forint egyéb működési kiadással tervezi. 3. Az önkormányzat bevételei 4. A 3. -ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. ú melléklet tartalmazza. 5. A 4. -ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. ú melléklet tartalmazza. 6. () A 3. -ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül; - az állami támogatás részletezését a 7. ú melléklet, - az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. ú melléklet, - a felhalmozási bevételek részletezését a 9. ú melléklet, - a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 0. ú melléklet

2 tartalmazza. (2) A képviselőtestület ezer forintos működési bizonytalan bevétellel tervezi 204. évi költségvetését. A működési bizonytalan bevételt 5.82 ezer forintos állami támogatásként, a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatással oldja meg (3) A képviselőtestület az önkormányzat 204. évi költségvetésének fejlesztési hiányát 0 ezer forint összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását 0 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal oldja meg. A működési hiányt külső finanszírozással, 0 ezer forintos fejlesztési hitelfelvétellel oldja meg. (4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja. 4. Az önkormányzat kiadásai 7. A 3. -ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. ú melléklet tartalmazza. 8. A képviselőtestület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. ú melléklet szerint hagyja jóvá. Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. ú melléket tartalmazza A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célonkénti részletezését a 6. ú melléklet tartalmazza.. Képviselőtestület az Önkormányzat 207. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 2. ú melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 4. ú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek át címenkénti részletezettséggel a 3. ú melléklet tartalmazza. 5. Az önkormányzat tartalékai 2. () A képviselőtestület fejlesztési céltartalékot képez 4.80 ezer forint összegben. (2) Az () bekezdésben szereplő céltartalék részletezését a. ú melléklet tartalmazza.

3 6. A 204. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 3. () A képviselőtestület a költségvetési címek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. Az egyes címeken belüli, jogszabályi felhatalmazáson alapuló átcsoportosítások jogát a polgármester gyakorolja. (2) Az () bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester a soron következő ülésen köteles beolni. (3) A képviselőtestület a 204. január -től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beolót elfogadja. 7. Vegyes, átmeneti rendelkezések 4. A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/20. (XII. 3.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 8. Záró rendelkezések 5. E rendelet közzétételét követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 204. január. napjától kell alkalmazni. Felsőegerszeg, 204. február 26. Papp Magdolna polgármester Dr. Kajdon Béla jegyző A rendelet kihirdetve március 3. Dr. Kajdon Béla jegyző

4 Időszak: 204.év KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET.ú melléklet Cím Szakfeladat Kormányzati Szerv. Cím neve Szakfeladat neve a kód funkció kód Utak,hidak Utak,hidak Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése Saját v. bérelt ing. haszn Községgazdálkodás Egyéb városgazdálkodás Közhasznu foglalkoztatás Közvilágítás Településüzemeltetés 3 Szoc.kölcsön, tatarozási tám Köztisztasági tev Temető Mozgókönyvtár EU pályázat DDOP Szennyvíz Bérlet, Bursa Átm.segélyek FHT és rsz.szoc.segély Lakásfenntartás Időskorúak járadéka rendszere lakásfenntart Önkormányzat szociálpolitikai juttatásai 5 Ápolási díj méltányosság Rsz.Gyv.tám Rendkív.Gyv.tám Otthonteremtési temetési segély Közgyógyell Önkorm. igazg. tevékenysége Polgármesteri Hivatal önkormányzatok elolás önk. feladatra nem tervezett el Felsőegerszeg összesen Felsőegerszeg község Önkormányzata címrendje 204

5 Időszak:204.év 2. ú melléklet Megjegyzés: KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET Felsőegerszeg Község Önkormányzat 204.évi költségvetési jelentése E ft-ban Ssz. Megnevezés Eredeti Módosított Tény Ssz. Megnevezés Eredeti Módosított Tény Bevételek Kiadások Működési célú támogatások áh.belül Személyi juttatások Önkormányzatok működési támogatása Munkaadót terhelő járulékok Felhalmozási célú támogatások áh.belül Dologi kiadások Közhatalmi bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési bevételek Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási bevételek Beruházási kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Felújítási kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési bevételek Költségvetési bev.és kiad. egyenlege Költségvetési kiadások Költségvetési bev.és kiad. egyenlege Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Maradvány igénybevétele Bevételek összesen Finanszírozás egyenlege Kiadások összesen Finanszírozás egyenlege - - -

6 Felsőegerszeg 3. ú melléklet 204 cím a Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop Kiem. Megnevezés Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Költségvetési bevételek 8 Utak,hidak Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele Bevételek összesen Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadások ,00% 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások 6 Beruházási kiadások 7 Felújítási kiadások 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások ,00% 9 Finanszírozási kiadások Kiadások összesen ,00% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Bevételek és kiadások egyenlege ,00%

7 Felsőegerszeg 3. ú melléklet cím a 2 Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop Kiem. Megnevezés Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Költségvetési bevételek 8 Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele Bevételek összesen Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások 6 Beruházási kiadások 7 Felújítási kiadások 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások 9 Finanszírozási kiadások Kiadások összesen Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Bevételek és kiadások egyenlege

8 Felsőegerszeg 3. ú melléklet cím a 3 Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop Kiem. Megnevezés Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Költségvetési bevételek 8 Településüzemeltetés Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek 5 Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele Bevételek összesen 5 Személyi juttatások 22 2 Munkaadót terhelő járulékok 5 3 Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások ,00% 6 Beruházási kiadások 7 Felújítási kiadások 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások ,00% 9 Finanszírozási kiadások Kiadások összesen ,00% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Bevételek és kiadások egyenlege ,00%

9 Felsőegerszeg 3. ú melléklet cím a 4 Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop Kiem. Megnevezés Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Költségvetési bevételek 8 EU pályázat Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele Bevételek összesen Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások 6 Beruházási kiadások 7 Felújítási kiadások 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások 9 Finanszírozási kiadások Kiadások összesen Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Bevételek és kiadások egyenlege

10 Felsőegerszeg 3. ú melléklet cím a 5 Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop Kiem. Megnevezés Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Költségvetési bevételek 8 Önkormányzat szociálpolitikai juttatásai Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele Bevételek összesen Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% 5 Egyéb működési célú kiadások 0 6 Beruházási kiadások 7 Felújítási kiadások 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások ,00% 9 Finanszírozási kiadások Kiadások összesen ,00% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Bevételek és kiadások egyenlege ,00%

11 Felsőegerszeg 3. ú melléklet cím a 6 Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop Kiem. Megnevezés Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül ,00% Önkormányzatok működési támogatása ,00% Költségvetési bevételek 8 Polgármesteri Hivatal Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek ,00% Működési bevételek 0 Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,00% Finanszírozási bevételek 4 00 Maradvány igénybevétele 4 00 Bevételek összesen ,00% Személyi juttatások ,00% 2 Munkaadót terhelő járulékok 50 3 Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások 7 Felújítási kiadások 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások ,00% 9 Finanszírozási kiadások Kiadások összesen ,00% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 4 00 Bevételek és kiadások egyenlege ,00%

12 Felsőegerszeg 3. ú melléklet Összesen 204 cím a.-6. Bevételek Kiadások. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop Kiem. Megnevezés Felsőegerszeg összesen Eredeti Módosított Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül ,00% Önkormányzatok működési támogatása ,00% Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek ,00% Működési bevételek 5 Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8 Költségvetési bevételek ,00% Finanszírozási bevételek 4 00 Maradvány igénybevétele 4 00 Bevételek összesen ,00% Személyi juttatások ,00% 2 Munkaadót terhelő járulékok 55 3 Dologi kiadások ,00% 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% 5 Egyéb működési célú kiadások ,00% 6 Beruházási kiadások 7 Felújítási kiadások 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások ,00% 9 Finanszírozási kiadások Kiadások összesen Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Bevételek és kiadások egyenlege ,00% 4 00

13 4.ú melléklet Bevételek Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege 204-ben (ezer Ft-ban) Működési mérleg Kiadások Ssz. Megnevezés Eredeti Módosított Tény Ssz. Megnevezés Eredeti Módosított Tény 0 Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) Bérjellegű kiadások Közhatalmi bevételek Dologi kiadások, (átfutó ) Egyéb működési bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú kiadások Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) Finanszírozási kiadások Más célra fordítható fejl.bevétel Működési célú tartalékok hó Összesen Működési egyensúly Összesen OK! OK! OK! Működési egyensúly OK! OK! OK! Bevételek Fejlesztési mérleg Kiadások Ssz. Megnevezés Eredeti Módosított Tény Ssz. Megnevezés Eredeti Módosított Tény 0 Felhalmozási célú támogatások Beruházási kiadások Költségvetéstől kapott felhalmozási tám Felújítási kiadások Magánszemélyek kommunális adója (00%) Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási bevételek Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei Pénzmaradvány felhalmozási része Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része Fejlesztési célú hitelek Más célra fordítható fejl.bevétel Összesen Felhalmozási egyensúly Összesen OK! OK! OK! Működési egyensúly OK! OK! OK!

14 5.ú melléklet Önkormányzat felhalmozási kiadásai 204-ben (Ft-ban) I. Szakfeladat neve Fejlesztési (beruházási) feladatok Eredeti Módosított Tény Utak,hidak 2 ÁFA Felhalmozási kiadások összesen : II. Szakfeladat neve Felújítási kiadások Eredeti Módosított Tény 2 ÁFA Felújítási kiadások összesen : 0 0 0

15 6.ú melléklet Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai 204-ben (Ft-ban) I.A. Működési célú támogatások Eredeti Módosított Tény Sásdnak átadás Összesen I.B. Felhalmozási célú támogatások Eredeti Módosított Tény Összesen III. Közvetett támogatások Eredeti Módosított Tény ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség egyéb kedvezmény kölcsön elengedés Összesen - - 0

16 7.ú melléklet 204. évi állami támogatások részletezése Támogatás címe Település igazg.,komm. feladatok Beítás után összeg (FT/fő) fő összeg Előirányzat ezer forint Tényleges Zöldterület (ha alapú) Településüzemeltetés Beítás után Közvilágítás Beítás után Köztemető Beítás után Közutak Beítás után Közös hivatal alaplét Beítás után Összes beítás Lakott külterület (202 szint) Pénzbeni és term.szoc.ell Beítás után Könyvtári és közművelődési feladatok Falugondnoki szolgálat Település igazg.,komm. feladatok minimum ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN Kapott állami támogatás 0

17 8.ú melléklet Önkormányzat közhatalmi bevételei 204-ben (Ft-ban) Közhatalmi bevételek Eredeti Módosított Tény I. Adóbevételek Gépjárműadó előirányzata E Áll.i.tev.iparűzési adó ei E II. Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen

18 9.ú melléklet Önkormányzat felhalmozási bevételei 204-ben (Ft-ban) Felhalmozási bevételek Eredeti Módosított Tény I. Tárgyi eszközök értékesítése II. Pénzügyi befektetések bevételei Egyéb felhalmozási bevétele T III. Felhalmozási támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Felhalmozási átvett bevételek Eredeti Módosított Tény Felhalmozási átvett pénzeszközök

19 0.ú melléklet Támogatások és működési célú pénzeszközátvétel 204-ben (Ft-ban) A. Támogatások Eredeti Módosított Tény I. II. Önkormányzat költségvetési tám Települési önk műk tám T Műk kép mőrz szolg kieg t T FHT E Támogatásértékű működési bevétel Közös Hivataltól Támogatások összesen

20 . ú melléklet Önkormányzat 204 évre tervezett tartalékai E Ft-ban Ssz. Megnevezés Eredeti Módosított I. Céltartalékok fejlesztési céltartalék Összesen II. Tartalékok Összesen 0 0

21 2. ú melléklet Felsőegerszeg Község Önkormányzat gördülő tervezése évre E ft-ban Ssz. Megnevezés Ssz. Megnevezés Bevételek Kiadások Működési célú támogatások áh.belül Személyi juttatások Önkormányzatok működési támogatása Munkaadót terhelő járulékok Felhalmozási célú támogatások áh.belül Dologi kiadások Közhatalmi bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési bevételek Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási bevételek Beruházási kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Felújítási kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési bevételek Költségvetési bev.és kiad. egyenlege Költségvetési kiadások Költségvetési bev.és kiad. egyenlege Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Maradvány igénybevétele Bevételek összesen Finanszírozás egyenlege Kiadások összesen Finanszírozás egyenlege

22 3. ú melléklet 204. költségvetési év álláshelyei címenként (0.0.) Cím Cím neve sz. Álláshelyek Jelleg Utak,hidak 2 Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése 3 Településüzemeltetés 4 EU pályázat falugondnok 5 Önkormányzat szociálpolitikai juttatásai 6 Polgármesteri Hivatal 5 Összesen 6 Ebből részleges 0 4. ú melléklet Áthúzódó feladatok az intervallumban E Ft-ban Ssz Feladat Összesen

Varga Község Önkormányzatának 1/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete Varga Község Önkormányzata évi költségvetéséről

Varga Község Önkormányzatának 1/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete Varga Község Önkormányzata évi költségvetéséről Varga Község Önkormányzatának /204.(II.25.) önkormányzati rendelete Varga Község Önkormányzata 204. évi költségvetéséről Varga Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Sásd Város Önkormányzatának 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelete Sásd Város Önkormányzata évi költségvetéséről

Sásd Város Önkormányzatának 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelete Sásd Város Önkormányzata évi költségvetéséről Sásd Város Önkormányzatának /0.(II..) önkormányzati rendelete Sásd Város Önkormányzata 0. évi költségvetéséről Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény. cikk () bekezdésében meghatározott

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat

Részletesebben

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi irodavezetőjétől Üisz.: / Tárgy: 0.évi 0.havi beoló Előterjesztés Sásd Város Képviselőtestülete 0.augusztus -én tartandó ülésre Tisztelt Képviselőtestület! Az

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2015.(IV.20.) önkormányzati rendelete. Sásd Város Önkormányzata évi zárszámadásáról

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2015.(IV.20.) önkormányzati rendelete. Sásd Város Önkormányzata évi zárszámadásáról Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2015.(IV.20.) önkormányzati rendelete Sásd Város Önkormányzata 2014. évi záradásáról Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

ZEBECKE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ZEBECKE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ZEBECKE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013. (XI.05.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Zebecke Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

2. A Rendelet 2. -ában megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza.

2. A Rendelet 2. -ában megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza. Nagyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.5.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról Nagyér

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2015.(II..) Önkormányzati Rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászivány Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.(..) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.(..) önkormányzati rendelete Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.(..) önkormányzati rendelete Izsák Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.)

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2. Az Önkormányzat évi összesített költségvetése

2. Az Önkormányzat évi összesített költségvetése Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. 5 Dunaalmás Község Önkormányzat a) Bevételi főösszegét: b) Kiadási főösszegét:

1. 5 Dunaalmás Község Önkormányzat a) Bevételi főösszegét: b) Kiadási főösszegét: Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018(111.6.) önkormányzati rendelete Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(I. 30.) önkormányzati

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.12./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

2. (1) Mátraterenye Község Önkormányzata az önkormányzat évi költségvetését

2. (1) Mátraterenye Község Önkormányzata az önkormányzat évi költségvetését Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2014. (IX. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft Felsőpetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 5/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

állapítja meg. (4) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból

állapítja meg. (4) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból Vadna község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Vadna község

Részletesebben

Sásd Város Önkormányzatának 3/2015.(III.6.) önkormányzati rendelete Sásd Város Önkormányzata évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

Sásd Város Önkormányzatának 3/2015.(III.6.) önkormányzati rendelete Sásd Város Önkormányzata évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya Sásd Város Önkormányzatának /0.(III..) önkormányzati rendelete Sásd Város Önkormányzata 0. évi költségvetéséről Sásd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény. cikk () bekezdésében meghatározott

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2017. (IV.27.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(.) önkormányzati rendelete E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. szeptember -i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

2. (1) Mátraterenye Község Önkormányzata az önkormányzat évi költségvetését

2. (1) Mátraterenye Község Önkormányzata az önkormányzat évi költségvetését Mátraterenye Község ÖnkormányzatánakKépviselő-testülete 4/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról Mátraterenye Község ÖnkormányzatánakKépviselő-testülete

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete

Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. Bodrog Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének. a.) tárgyévi költségvetési bevételét

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének. a.) tárgyévi költségvetési bevételét Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (X. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) rendelet módosításáról Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017.(III. 6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017.(III. 6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017.(III. 6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ZEBECKE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ZEBECKE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ZEBECKE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2016. (V.06.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról Zebecke Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Sásd Város Önkormányzatának. 2/2013.(III.14.) Önkormányzati rendelete. Sásd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről

Sásd Város Önkormányzatának. 2/2013.(III.14.) Önkormányzati rendelete. Sásd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről Sásd Város Önkormányzatának /0.(III..) Önkormányzati rendelete Sásd Város Önkormányzata 0. évi költségvetéséről Sásd Város Képviselőtestülete az államháztartásról szóló, 0. évi CXCV. törvény, valamint

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Magyarcsanád Község Önkormányzat költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2014.

Részletesebben

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/201 (IX.2) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/201 (III.1) önkormányzati rendelet áról Sarkadkeresztúr Község

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2017. (IV.27) önkormányzati RENDELETE

MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2017. (IV.27) önkormányzati RENDELETE MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2017. (IV.27) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege A B C megnevezés 2015. terv 2016. terv 1 Intézményi működési bevétel 5 300

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Sajógalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról Sajógalgóc

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2015./V.29./ önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2015./V.29./ önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2015./V.29./ önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.12./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (IX.20.) önkormányzati rendelete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.18.) rendelet módosításáról Salomvár

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

(1.) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének 2..

(1.) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének 2.. Kistótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Kistótfalu

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Dr. Kukorelli László. jegyző

Dr. Kukorelli László. jegyző Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(I. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012.(II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Egyházasfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEI (eft)

FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEI (eft) 2. melléklet FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BEVÉTELEI A B C D E F G H I J K L M KORMÁNYZATI FUNKCIÓ B E V É T E L E K B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1-B7 B8 B1-B8 kód megnevezés Műk. c. tám. Felh. c. tám.

Részletesebben

(1) Felhalmozási kiadások előirányzata összesen ezer forint, melyből az intézményfinanszírozás összege ezer Ft.

(1) Felhalmozási kiadások előirányzata összesen ezer forint, melyből az intézményfinanszírozás összege ezer Ft. Iktatószám: SZ/101/15/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2012. (IX. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

aa) működési költségvetési bevételét - ebből előző évi pénzmaradvány ,- E Ft

aa) működési költségvetési bevételét - ebből előző évi pénzmaradvány ,- E Ft Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

ab) munkaadókat terhelő járulékok

ab) munkaadókat terhelő járulékok Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1055 1055 működési

Részletesebben

Sásd Város Önkormányzatának 1/2014.(III.011.) önkormányzati rendelete Sásd Város Önkormányzata évi költségvetéséről

Sásd Város Önkormányzatának 1/2014.(III.011.) önkormányzati rendelete Sásd Város Önkormányzata évi költségvetéséről Sásd Város Önkormányzatának /0.(III.0.) önkormányzati rendelete Sásd Város Önkormányzata 0. évi költségvetéséről Sásd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény. cikk () bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület)

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ZEBECKE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐESTÜLETÉNEK. A rendelet hatálya. Az önkormányzat évi költségvetésének teljesítése

ZEBECKE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐESTÜLETÉNEK. A rendelet hatálya. Az önkormányzat évi költségvetésének teljesítése ZEBECKE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐESTÜLETÉNEK 4/2017. (IV.20.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról Zebecke Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1.melléklet az /2018.( )önkormányzati rendelethez Káptalantóti Község Önkormányzata évi költségvetés összevont mérlege

1.melléklet az /2018.( )önkormányzati rendelethez Káptalantóti Község Önkormányzata évi költségvetés összevont mérlege Sorszám 1 2 3 4 Eredeti előirányzat 1. Működési bevételek összesen: 31 522 201 2. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 21 113 201 3. B3 Közhatalmi bevételek 9 850 000 4. B4 Működési bevételek

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról 1 Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

A Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 7-én tartandó ülésére

A Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 7-én tartandó ülésére Hács Községi Önkormányzat Polgármestere 8694 Hács Fő u 31. sz. Ügyiratszám: 462-4/2011. E l ő t e r j e s z t é s A Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 7-én tartandó ülésére

Részletesebben

A rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(V.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról Mórágy

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.

1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának 16/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Tiszaalpár Nagyközségi

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról Sajóivánka

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat K I A D ÁS O K Módosított Teljesítés

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei Pátka Község a és költségvetési szervei 2009. évi zárszámadása Pátka Község a 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 E-mail: ktvpatka@datatrans.hu, ktvpatka@citromail.hu www.patka.hu

Részletesebben

Újlőrincfalva Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2016. (V.28.) önkormányzati rendelete

Újlőrincfalva Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2016. (V.28.) önkormányzati rendelete Újlőrincfalva Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2016. (V.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.4) önkormányzati rendelet módosításáról Újlőrincfalva

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Sajólászlófalva Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelete a körjegyzőség évi költségvetéséről

Sajólászlófalva Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelete a körjegyzőség évi költségvetéséről Sajólászlófalva Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelete a körjegyzőség 2011. évi költségvetéséről Sajólászlófalva Község Önkormányzat képviselő-testülete az

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról Vadna községi

Részletesebben