MŰVÉSZETI NEVELÉS LEHETŐSÉGEI JÁTÉK- ÉS JELMEZKÉSZÍTÉSTŐL A DRAMATIZÁLÁSIG PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MŰVÉSZETI NEVELÉS LEHETŐSÉGEI JÁTÉK- ÉS JELMEZKÉSZÍTÉSTŐL A DRAMATIZÁLÁSIG PROGRAM"

Átírás

1 MŰVÉSZETI NEVELÉS LEHETŐSÉGEI JÁTÉK- ÉS JELMEZKÉSZÍTÉSTŐL A DRAMATIZÁLÁSIG PROGRAM Sopron, NY.M.E. Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda Kidolgozta: Doernbrack Mária Gyakorlatvezető óvónő 1

2 Az óvodánkban a művészeti nevelés műfajai szorosan összefüggnek egymással. Amíg a játék- és jelmezkészítéstől eljutunk a dramatizálásig, a művészeti nevelés minden területét érintjük, hiszen mindez és alapja az óvodai életünknek. A művészeti nevelés élményekre épül, amely szorosan összefügg a megismeréssel. Ahhoz, hogy az élmény formát öltsön, szükségünk van a művészeti műfajok sokaságára, mert minden mindennel szorosan összefügg. Alapfeladatunknak tartjuk, hogy őrizzük a hagyományokat, hiszen azzal alakíthatjuk a gyermekeink jó ízlését és az esztétikai kultúráját. Számunkra a hagyomány nem más, mint folyamatosan megújított múlt. Óvodánkban a művészeti nevelés alapterületei: a vizuális nevelés, népi kismesterségek a zene, néptánc, ének és a népi játékok a népmesék a drámajátékok a bábjátékok A vizuális nevelés során az a feladatunk, hogy fejlesszük a gyermekeinknek mindazon képességeit, melyekkel formálódik a személyiségük és a látásmódjuk. A gyermek az őt fejlesztő alapvető módszerekhez, látás, hallás, tapintás útján, természetes csatornákon át juthat a legközvetlenebbül. Az óvodánkban a vizuális tevékenységek sokasága közül választhatunk, melyekkel fejlesztjük a gyermekeink esztétikai érzékét, fantáziáját, kreativitását, képzeletét. Óvodánkban a vizuális nevelés tevékenységeinek lehetőségei és technikái: síkon történő kifejezésre - festés: csöpögtetés útján, fújással, ronggyal- szivaccsal, ujjal- tenyérrel, golyóval- hengerrel,dugóval- krumplival, ecsettel való festés stb. - rajzolás: egyszerűen papírra, homokba ujjal, pálcikával, betonra krétával, agyaglapba pálcával való rajzolás stb. - ragasztás: színes papírból kép, mozaik ragasztás stb. térben történő kifejezésre agyag: jól formálható (jól fejleszthető a finommozgás) - papír: különböző minőségű (kemény, lágy) gyűrhető, formálható, papírmasé, álarc - textil: kötözhető, gyűrhető stb. - fa: fantáziánk szerint lehet belőle bármi, termésekkel kiegészíthető - viasz, szappan, gipsz: hasonlóan az agyaghoz formálható - hó, jég: hóember, tégla jégkunyhónak stb. - kő: lehet belőle bármi, akár festéssel is építésre és környezetalakításra- térben való rendezés: mindenből lehet minden. A környezetünkben található tárgyakból, újrahasznosítható eszközökből a fantáziánk szerint barkácsolunk, díszítünk 2

3 műalkotásokkal való találkozás lehetőségei: - séták, kirándulások, élményszerző utak során a gyerekek figyelmét nekünk kell felhívni, hogy lássák meg a szépet. Az esztétikai nevelésünk alapja a láttatás, érzékeltetés. Kihasználjuk a helyi lehetőségeket. Fontos a hagyományőrzés, a népi kismesterségek megismerése. Lehetőséget adunk a látás mellett a tapintásra és a kipróbálásra is. Az óvónő, anya, apa, nagyszülők alkotása is lehet minta. népi kismesterségek, hagyományőrzés, természetes anyagok felhasználása - csuhé: áztatás után a tervünkhöz megfelelően bármit lehet belőle készíteni, az adott korosztályt figyelembe véve. gyapjú: állatkák formázása szárazon, nemezelés. - szalma: fonások - népi hangszerek: nádból, tökből, magból, keserű bürökből, agyagból. Ritmus kalapács, zörgő, rece- fice, köcsögduda, magsíp stb. - bőrözés: fonás, fűzés, egyszerű szütyő készítés - batikolás: lehetőségtől függően textil és selyemfestés - fonal és madzag: fonások, öv szövése, szövés kerettel, fonalbaba készítés, körmönfonás, zsinórszövés, bojt - méhviasz: gyúrással formázás, tekeréssel gyertyakészítés gyapjú: állatkák formázása szárazon, nemezelés nedvesen A vizuális tevékenységeink megvalósításának alapja a nagyon jó motiváció, felkelteni és sokáig fenn is tartani a gyerekek érdeklődését, kíváncsiságát. Természetesen az előbb említett technikák is kiegészülnek már újabb és modernebb anyagok felhasználásával, amit mi is jónak tartunk. Minden tevékenységünket élmény előz meg, mellyel a gyermekek tapasztalnak, információt gyűjtenek, megfigyelnek. Mindezzel fejlesztjük az önbizalmát, mert engedjük a kreativitását kibontakozni, engedjük azt is, hogy tapasztaljon, gondolkodjon. Egy- egy témát több szempontból közelítünk meg, amivel tágítjuk az ismereteiket. Minden vizuális tevékenység előtt és alatt fontos odafigyelnünk a balesetvédelemre, a biztonságra. Fontos a körültekintő előkészítés és a felnőtt folyamatos jelenléte a munka során. 3

4 A zene, néptánc, ének és népi játékok a művészeti nevelés másik olyan alapjai, melyek szükségesek a gyerekek kiegyensúlyozott személyiségfejlődéséhez. Az ének- zene és a hozzá kapcsolódó mozgás az óvodai mindennapjaink olyan része, mint a mesélés, vagy a séták, tehát nem csak a foglalkozások időtartamára korlátozódnak. A vizuális neveléssel szorosan összefügg, beleépül a tevékenységek sorába. Ahogy a népi kismesterségekkel megismertetjük a gyerekeket, úgy a népi játékokkal, a népzenével és a néptánccal is a néphagyomány tiszteletére és megbecsülésére neveljük őket. A dramatizálás, bábozás aláfestéseként, kiegészítéseként, befejezéseként egyaránt jól lehet alkalmazni mind az élő mind a gépi zenét. Bizonyos drámajáték szituációiba bele lehet építeni egy kis néptáncot, vagy akár népzenét is. Legfőbb célunk, a zene, az éneklés megszerettetése, és a népi játékokkal, néptánccal megfelelő mozgásélmény nyújtása. Éneklés közben elsődleges feladatunk a gyermekeink ritmusérzékének alakítása, akár ritmushangszerek használatával is, emellett még szempont a hallásfejlesztés is. Nagy hangsúlyt fektetünk az ismétlésekre, hogy megfelelően beépüljön, természetessé váljon az éneklés, a mondókázás, a zenélés. A zenélés és éneklés során a feladatunk, hogy sokat és sokszor éneklünk a gyerekekkel közösen sok ritmushangszert használunk és készítünk bátorítjuk a gyerekeket a dalos,- és népi játékok játszására a zenehallgatás, az óvónő zenéje és éneke minta és természetes legyen a gyerekeink számára Élményt csak jó hangulatban, szabad légkörben lehet a gyerekeknek nyújtanunk. A népi játékokat szabály szerint tanítjuk, ellenben a néptáncot a szabad tánccal kezdjük, s később is mindig vissza- visszatérünk ahhoz, hogy a gyerekek érezzék a zene adta szabadságot, az improvizálás lehetőségeit. A néptáncnak nálunk az a lényege, hogy a gyerekekkel megtanítsunk egypár olyan alaplépést, melyből jól tudunk építkezni. Kezdő és pihenő, hangsúlyos és kevésbé hangsúlyos, valamint záró figurából, az ugrós tánc előkészítő mozdulataiból áll az anyagunk. A gyermekeink szabad táncát összefogjuk egy- egy szabályozott formával, körtánccal, válltánccal, ahogy az régen is szokás volt. Célunk a tánc eredeti funkciójának megőrzése, örömükből, bánatukból fakadó természetes használata, akár mindezt drámajátékokkal is lehet kezdeményezni. szabad tánc 4

5 A mesével és köztük főleg a népmesével nem csak szórakozást nyújtunk a gyermekeinknek, hanem fejlesztjük önismeretüket és személyiségüket, értelmi, erkölcsi esztétikai, érzelmi, kommunikációs képességeiket. Az óvodai életünk legnagyobb részét a játék és a mese, valamint az ezekkel való foglalatoskodás (bábozás, dramatizálás, játékkészítés) tölti ki. A mesélésünknek szertartása van, az óvónő és a gyerekek elhelyezkedése kényelmes és állandó. A többször hallott meséket kezdjük csak dramatizálni, és bábozni, így a délelőtti, és a délutáni időszakban bármikor kezdeményezünk mesével való játékot, mozgást. Az óvodás gyermekeink gondolatvilágába a mesék, népmesék tökéletesen beleillenek, hiszen megtalálhatóak benne az átváltozások ellentétek ismétlések veszélyek, menekülések igazságosságok vágyteljesítések A gyermekek teljes intenzitással képesek belemerülni egy történetbe, így az fejleszti azokat a képességeiket, melyekre szükségük van az életben, ilyen a(z) bizalom szomorúság félelem bátorság öröm rácsodálkozás fantázia ítélő- és megfigyelőképesség Mindezek segítségével nő a(z) odaadásuk odafigyelésük hallgatni tudásuk képekben való élni tudásuk A meséhez az átgondoltan megteremtett, időt és teret azért tartjuk fontosnak, mert így a gyerekek magukévá tudják tenni a hallottakat, és a fantáziájuk zavaró körülmény nélkül kaphat szárnyra. Mivel vegyes csoportban, 3-7 éves gyerekekkel foglalkozunk, így a helyes középutat kell választanunk a meséket illetően. Mindig a korosztálytól, a csoport összetételétől függ, hogy éppen milyen mesét választunk, és melyik mesét hallatjuk többször. A mesékkel való többszöri találkozás segíti a gyereket abban, hogy megjegyezze a számára érdekes cselekményt. A mese tartalmához szorosan kapcsolódó módszerek közül a kommunikációs és beszédkészség fejlesztés mellett legfőképpen a mesék örömteli játékkal, mozgással való megjelenítését szorgalmazzuk, mely a néptánc előkészítéséhez csatolható vissza, és előkészíti a dramatikus játékot. 5

6 Így szoros összefüggésben a néptánc, a vizuális nevelés során a játékok, jelmezek készítése, a mese jó alapokat adnak a bábozáshoz és a dramatizáláshoz. A drámajátékokat elsősorban nonverbális kommunikációs gyakorlatokkal készítjük elő, melyekben beszédhang nélkül, mozgásokkal, gesztusokkal, mimikával, testtartással jelenítünk meg egy- egy mesehőst, állatot, érzelmet. A medve cammogása, a róka sompolygása, a gondterhelt szegény ember.stb. Ezekkel a játékokkal fejlesztjük a gyermekek testrészeinek az összehangolt mozgását, a tér kihasználását, a vizuális észlelést. A drámajáték alapja nálunk, az önkéntesség. Dramatizálással erősítjük a gyermekeink aktivitását, önismeretét, emberismeretét, fantáziáját, gondolkodását, biztos téri orientációját, kifejezőképességét, mimikáját. A dramatizáláshoz olyan mesékre van szükség, amelyekben akció van. Az akcióval a mese eljátszása során a figyelmet mindvégig fenn tudjuk tartani, valamint attól lesz mozgalmas. A mesék közül az a legjobban dramatizálható, amely nem verbális humorra, hanem cselekvésre épül, átváltozások, varázslások vannak benne. Dramatizáláskor figyelembe kell venni: a gyermekek életkori sajátosságait a mese tetőpontját honnan indul? hová érkezik? milyen íve van? a rejtjeles történéseket (állatvőlegény,- menyasszony) van-e a mesének megfelelő drámaisága? színpadi formában megjeleníthető-e? (sűríthető-e térben, időben, szerepekben?) Dramatizáláskor a mese változtatható, ha az eredeti fordulatai, mondanivalója nem veszít az értékéből. A változtatás nem lehet öncélú, csak akkor szabad megtenni, ha a dramatizálás műveletét segíti, ennek alapvető eszköze a jó forgatókönyv. A forgatókönyvnek tartalmaznia kell: a jeleneteket a jelenetváltásokat a helyszínt a helyszín szereplőit azt, hogy mit látunk? azt, hogy mit hallunk? A macskacicó c. mese 6

7 A többször hallott mesék másik megjelenítési formája a bábozás. A bábu, a bábjáték fontos szerepet játszik az óvodánkban, a kisgyermekeink életében. Bábozásra főleg a fordulatos cselekményű, kevés szereplős meséket alkalmazzuk. A meséket a bábok minden fajtájával eljátszhatjuk, ennek csak a fantáziánk szab határt. A kész bábok mellett saját készítésű bábokkal is szeretünk játszani, legkedveltebbek a rongybábok és a saját rajzolású síkbábok valamint a termésbábok. rongybáb termésbáb síkbáb gyerekek bábozása Bábozás közben fejlesztjük a gyermekeink reproduktív, produktív gondolkodását, valamint a beszédbeli kreativitását, kifejezőkészségét, mozgás kifejező funkcióit. Nagy hangsúlyt fektetünk rá, mert a bábra való kivetítésnek nagy jentősége van a félszegebb gyermekek beszédgátlásának oldásában. A bábjáték azért hatásos, mert képszerű, egybeesik a gyermek vizuális beállítottságával dramatikus, ezért megfelel a gyermeki léleknek érdekes, alkalmas a spontán figyelem felkeltésére csodálatos, holt anyagot kelt életre mozgásra épül a cselekménye, a mozgás örömet jelent a gyereknek jelképes, ezért jobban megfelel a gyermek mesei gondolkodásmódjának feloldó, hiszen az érzelmek kivetítését, lereagálását biztosítja, elfojtott vágyakat, indulatokat, érzelmeket lehet vele kiélni, félelmeket feloldani Nagyon fontos, hogy a bábozásra szánt meséinket többször hallják a gyerekek. Esetleg ha az a mese hosszabb, és fordulatosabb, amit a vegyes életkorú óvodásaink még nehezen követnek, akkor először felnőttek elevenítsék meg. A látott jelenetek közül a gyermek majd a legizgalmasabb, legkedvesebb részt kiemeli, és elbábozza. felnőttek bábozása (Ludas Matyi) 7

8 Állatok a mesékben c. projekt MŰVÉSZETI NEVELÉS: Mese, vers, dramatizálás, bábozás: Mesék: Magyar népmese: a szegény ember és a róka (gyerekek bábozása kesztyűsbábbal) Magyar népmese: Ludas Matyi (felnőttek bábozása fakanálbábokkal) Magyar népmese: A hét kecskegida és a farkas (új mese) Magyar népmese: A macskacicó (dramatizálás) Angol népmese: A három kismalac és a farkas (előadás síkbábokkal) Burmai népmese: Mese a falánk tyúkocskáról (előadás síkbábokkal) Versek: Gazdag Erzsi: Tarka cica, fehér cica Csanádi Imre: Kicsi kutya, nagy kutya Vizuális tevékenységek, báb- és jelmezkészítés: rafia lovacska készítése állatok formázása agyagból vesszőparipa hajtogatása, ragasztása (szabad tánc, lovaglás) síkbábok rajzolása, készítése a mesékhez (báb) kendő, palást batikolása a meséhez (jelmez) korona díszítése különböző technikákkal a meséhez (jelmez) íj, csuhé és papírvirág készítése a meséhez (jelmez) Ének- zene: Hallásfejlesztés: Halk- hangos érzékeltetése tölcsérbáb segítségével (Egyél libám ) Dalosjátékok: Kőketánc, kőketánc Egyél libám, egyél már Hatan vannak a mi ludaink A lovamnak héthatárban. Mondókák: Réce, ruca, vadliba Csett Pápára, lóhátára. Szabad mozgás, tánc: lovaglás vesszőparipán lányok tánca, fiúk tánca 8

9 Bábozás A bábjáték komplex hatást gyakorol a gyermekekre, nemcsak érzelmi, gondolati, hanem cselekvési akciókat is kivált. Bábozásra mindig már ismert, a gyerekek által többször hallott mesét válasszunk. Jó, ha a mesét a bábkészítés előtt is hallhatja a gyerek, ezzel jobban megalapozzuk az ismereteit. Ajánlhatunk különböző készítési technikát is, de a gyerekre is bízhatjuk, hogy hogyan szeretné megjeleníteni a kedvenc meseszereplőjét. A síkbábok messziről is láthatónak kell lenniük, így szerencsés, ha megfelelő rajzeszközt ajánljuk a gyerekeknek. Készítés közben beszélgessünk velük, így a szereplők tulajdonságai (nagy szájú, vicsorgó, mosolygó, kicsi, nagy ) jobban kiéleződnek, s karakteresebb bábok születnek. Bábozás síkbábokkal (A három kismalac és a farkas c. mese) Bábozás kesztyűsbábokkal (A szegény ember és a róka c. mese) A bábozásra nagyon sok lehetőségünk adódik, főleg ismerkedés, beszélgetés során, mert a gyerekek szívesen szólalnak meg a báb mögé bújva, de a saját hangjukon. A felnőttek bábjátéka két dologgal ragadja magához a gyermeket, az előadás látványával és a történet fordulatos pörgésével. A bábjáték határozottan jellemábrázoló, erőteljes típusalkotó, így a kiemelt bábtulajdonságok a jó és a rossz. Így a bábjátékos a bábbal lehet szókimondó, élesen fogalmazó, érzékletesebb, hiszen a cselekmény tömörebb. Felnőttek bábjátéka 9

10 Vizuális tevékenységek, szabad mozgás, tánc Vesszőparipa hajtogatás, lovaglás: Rafia lovacska készítése: Szabad tánc, lányok, fiúk tánca zenére: 10

11 A macskacicó című mese dramatizálási eszközeinek készítése Íj és nyílkészítés Anyagismeret: Az íj és nyíl elődeink történelmi fegyvere volt, hangtalan, így tökéletesen célba találó, vadászati segédeszköz volt. Az íjak rugalmas gyorsaságát használták ki a minél messzebbre való lövéshez. Egyszerűbb kivitelben az íjat mogyoróvesszőből készítettük, hozzá madzagot kötöttünk. Anyagszükséglet: Friss mogyoróvessző (hajlítható legyen) Madzag (kb. 1m) Metszőolló Kés (tompa végű) Deszka a munkához Elkészítés: A mogyoróbokorról megfelelő vastagságú, és hosszú vesszőt vágunk, ami éppen hajlítható íjnak, s egy vékonyabbat, ami a nyílvessző lesz. Csak felnőtt segítségével lehet elkészíteni! Az asztalra vágódeszkát teszünk, s egy tompa végű, de éles késsel bevágjuk a vastagabb vesszőnk mindkét végét, amibe majd a madzag kapaszkodik. Rákötjük a madzagot a vesszőnk egyik végére, majd a térdünk közé szorítjuk, s addig húzzuk a madzagot, ezzel hajlítva a vesszőt, amíg a megfelelő ívet fel nem vette. Ezután kis segítséggel megkötjük a madzagot a vesszőnk másik végén is. Majd céltáblára kipróbáljuk úgy, hogy a nyílvesszőt beleillesszük a madzagba, megfeszítjük vele, miközben a kezünkkel húzzuk, majd célzunk és lövünk. A nyílvessző ne legyen hegyes, lehet vékony papírra célozni vele, akkor nyomot hagy. Balesetvédelem: Fontos, hogy a gyerekek ezt az eszközt csak felnőtt felügyelete mellett készítsék! Figyelnünk kell: A metszőollót felnőtt használhatja A kést felügyelet mellett használja a gyerek A madzagot segítséggel kösse, nehogy megvágja a csomózáskor az ujját Célba lövésnél, a célzó iránynál senki nem tartózkodhat 11

12 Koronakészítés Anyagismeret: A papír olyan lap alakú anyag, amely növényi rostok felhasználásával készül, legelterjedtebb alapanyaga a fa. A legrégibb készítési módszer az ő si Kínából ismeretes, majd az ókori egyiptomiak is készítettek papiruszt. A papír általában természetes összetevőket tartalmaz, nincsenek benne szintetikus anyagok, tehát a papír maga természetbarát. A papíron sokféleképpen nyomot lehet hagyni, ecsettel, festékkel, krétával, ceruzával, állati vagy ásványi alapú tintával, tintasugárral stb. Anyagszükséglet: Színes vagy fehérműszaki karton Sablon a koronához Vízfesték Szívószál Olló Tűzőgép Elkészítés: A koronaformát sablon segítségével egy kartonpapírra körbe rajzoljuk, majd kivágjuk. Híg festéket készítünk elő és ecset segítségével a koronára csöpögtetünk, majd szívószálon át fújjuk a festéket, hogy paca keletkezzen. Hagyjuk megszáradni, és méretvétel után összetűzzük. Balesetvédelem: Vigyázni kell, mert a papír széle vág, majd az olló használat kíván fokozott figyelmet. A festésnél arra kell ügyelni, hogy a szívószálon át ne szívják fel a festéket a gyerekek. Megfelelő védőruházatról gondoskodni kell, jelen esetben felnőtt pólót viselnek a gyerekek, mert a póló az egész ruhájukat betakarja. 12

13 Palástok batikolása Anyagismeret: Vannak textíliák már a legrégebbi időkből is, amelyekre a mintákat különféle festékkel kézi úton vitték fel, rajzolták rá. A batik szó jávai eredetű: írni, rajzolni. Az ő si batik kizárólag kézi munka volt, egyetlen motívuma sem ismétlődött teljesen egyformán. A kézzel festett és ruházati célokra legnagyobb mennyiségben felhasznált textíliák hazája Jáva és a kelet-indiai szigetek. A jávai batik az egész világon ismert. Az úgynevezett lekötözéses : tritik, plangi technikák kialakulási helye Dél-Amerika volt. Legjobb, ha a batikolásra szánt textilek természetes anyagból készülnek. Az anyagok előkészítése batikolásra: Mosás 40º-60º Vasalás Tervezés Eljárási technikák: Futtatás Kontúrozás Viaszos batik (jávai) Neo batik Plangi, tritik Befejező műveletek Gőzölés Ecetes öblítés Mosás, szárítás Anyagszükséglet: Megfelelően előkészített anyag Viasz Csomózáshoz kötöző Ruhafesték Ecet Rezsó Lábos, vizet és viaszt forrósítani Ecsetek Festékes edények Újság papírok 13

14 Elkészítés: Az asztalt előkészítjük a batikolásra, leterítjük, jelen esetben doboz kartonnal takartuk le, mert takar is és hőálló is egyben. A textíliát már előző nap kimostuk, kivasaltuk. A textíliára rajzoltunk, majd a csomózást megterveztük. Csomózással, majd viaszolással elkészítettük az alapot. Forraltunk vizet, majd üvegekbe öntöttük a festéket, rá forró vizet és csomómentesen elkevertük. A textíliákat bele tettük a festékes üvegekbe, majd eceteztük a festékes vizet. Miután jól befogta az anyagot a ruhafesték, bő vízzel többször átmostuk, majd szárítottuk. Száradás után a viaszos részt kivasaltuk újságpapíron át. Balesetvédelem: Nagy körültekintést igénylő munka! Óvodában a gyerekek csak felnőttek segítségével végezhetik! Ügyelni kell arra, hogy: Az elektromos áramot felnőtt kezelje (áram) A hosszabbító, ha szükséges megfelelően legyen elhelyezve (áram) A forró vizet felnőtt öntse (égés, forrázás) Viaszos ecsettel egymás keze fölött ne nyúlkáljanak a gyerekek (égés) Ruhafesték szájba ne kerüljön (mérgezés) Festésnél gumikesztyű, védőruha használata ajánlott (max. 6 gyerek 14

15 Csuhé, papírvirágok készítése Anyagismeret: A koronakészítésnél megismert papír történet vonatkozik a virágok alapanyagaira is. A virágokat készíthetjük: selyempapírból, amely könnyen formázható, gyűrhető batikolt rizspapírból krepp papírból csuhéból A felhasználás előtt mindig vegyük figyelembe az esztétikai nevelés fontosságát is. Anyagszükséglet: különböző színű és minőségű papírok, csuhé vékony drótok, vagy hurkapálcák ollók stift ragasztók madzag vagy vékony drót a kötözéshez, ruha, víz Elkészítés: A virág közepéhez a papírból gombócot gyűrűnk, majd belehelyezzük a hurkapálcát, ráhelyezzük a virág közepének szánt megfelelő színű papírt, és a pálcánál megcsomózzuk. Rátekerünk egy hosszabb zöld színű papírt a pálcára, az lesz a növény szára, ragasszuk. Különböző színű szirmokat vágunk, amit a virág nyakához fogunk, és kötözzük. Majd ragasztózzuk, és zöld papírral takarjuk, tetszőlegesen levelet is illeszthetünk a szárhoz. Lehet a virágot így is hagyni, de forró viaszba is márthatjuk, amitől fényesebb, és tartósabb, formázhatóbb lesz. A csuhévirág is hasonlóan készül, fejformát alakítunk, melybe pálcát tűzünk, hozzáfogjuk a szirmokat, aztán kötözünk 15

16 Balesetvédelem: A papír könnyen alakítható anyag, de a vele való bánásnál is kellő körültekintés szükséges. A csuhé száraz állapotban vág, vizesen alakítható, de gondoskodni kell a csöpögő víz felitatásáról, törlőruháról. Ügyelni kell arra, hogy: a papír tépésénél nehogy megvágjuk az ujjunkat olló használatánál sérülés ne keletkezzen a papír szájba ne kerüljön (festékanyaga miatt) a pálcával, dróttal meg ne szúrjuk magunkat a csuhét áztatni kell, másképpen vág a kifolyó víz csúszásveszélyes I. jelenet: (trónterem) A macskacicó című mese jelenetekre bontása A király ül a trónszékén, és próbál célba lőni az íjjal, de nem sikerül neki. A hoppmester próbál segíteni. A király hivatja a fiait, őket hozza helyzetbe. II. jelenet: Mind a három királyfi ellövi a nyílvesszőjét. Elindulnak a pálcák irányába. Kilépünk a trónteremből az erdőbe. A kiskirályfi kilép a képből. III. jelenet: A két idősebb királyfi hazaviszi a választottját. Az öregkirályt megajándékozzák a virágokkal, kendőkkel. Megtartják a lakodalmat. Hol lehet a kiskirályfi? 16

17 IV. jelenet: A kiskirályfi megtalálja a pálcáját és a macskacicót. A vándorlás során megmutatjuk azt, amit a két idősebb királyfinál nem. Kezdődik a tárgyak összehasonlítása (kendő, virág). Jelenetváltások: 1.próba:- megismeri a macskacicót a kiskirályfi, feleségül kéri. 2.próba:- hazaviszi a virágot az édesapjának a kiskirályfi. 3.próba:- hazaviszi a kendőt a kiskirályfi. V. jelenet: Hazaviszi a kiskirályfi a menyasszonyát, kezdődik a lakodalom. Zene, tánc. Ezek után részletesen ki kell dolgozni a mese forgatókönyvét, mint ahogy azt már említettem, ezt mindenki a maga kedvére, a csoportja szintjének megfelelően teheti meg. A forgatókönyvnek tartalmaznia kell: - a helyszínt - a helyszín szereplőit - azt, hogy mit látunk? - azt, hogy mit hallunk? Az önfeledt játék képekben 17

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

ke zmu ves tanszak 2013/2014

ke zmu ves tanszak 2013/2014 Művészeti beszámoló ke zmu ves tanszak 2013/2014 Az alapfokú művészeti képzés nagymértékben elõsegíti a tanulók személyiségfejlõdését és biztosítja a tehetséggondozás lehetõségét. Figyelembe veszi az életkori

Részletesebben

1. OSZTÁLY Időkeret : heti 1 óra

1. OSZTÁLY Időkeret : heti 1 óra 1. OSZTÁLY Időkeret : heti 1 óra 1.ANYAGOK ÉS ALAKÍTÁSUK A tanulók környezetében megfigyelhető természeti anyagok, feldolgozott anyagok tapasztalati megismertetése, egyszerű állapotváltoztatási módok (alakítás,

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKRLÓÓVODA ÉS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILLY ELLIOT TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM. Szárnybontogató

SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKRLÓÓVODA ÉS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILLY ELLIOT TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM. Szárnybontogató SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKRLÓÓVODA ÉS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILLY ELLIOT TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM Szárnybontogató vizuális kultúra és vizuális kommunikáció tehetségműhely munkaterve Műhelyvezető: Czékus

Részletesebben

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29.

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29. DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI

Részletesebben

Ünnepeink - Hagyományos kézműves termékek szakkör

Ünnepeink - Hagyományos kézműves termékek szakkör Ünnepeink - Hagyományos kézműves termékek szakkör Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata Projekt címe: Zalaapáti Érték-Tár Azonosító: TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0024 1 Tematika Ünnepeink - Hagyományos Kézműves

Részletesebben

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Készült: Időpont: Csillagvár Waldorf Tagóvoda 8200 Veszprém Szent István út 12. 2013 november 25-december 05-ig A megvalósításban résztvevő óvodapedagógusok:

Részletesebben

Napközis mini projektek a Herman 4. évfolyamán

Napközis mini projektek a Herman 4. évfolyamán Napközis mini projektek a Herman 4. évfolyamán Itt mindennap történik valami érdekes, izgalmas, kreatív, játékos...dolog. Itt érdemes napközisnek lenni! Általunk az idei tanévben a napköziben próba jelleggel

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhazfoldes@freemail.hu Iktatószám: 5-11/2012. 7. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

Az iskolakezdéshez szükséges taneszközök. 1. osztály

Az iskolakezdéshez szükséges taneszközök. 1. osztály Az iskolakezdéshez szükséges taneszközök 1. osztály ZSÁKOK: Testnevelés zsák: - tornacipő -1 pár fehér váltó zokni ( bugyi) - fehér póló, kisnadrág ( kék) - melegítő, tréningruha Rajz zsák : - 12 színű

Részletesebben

1. Óvodás csoport foglalkozásterve

1. Óvodás csoport foglalkozásterve 1. Óvodás csoport foglalkozásterve 1.1. 1. évfolyam Szeptember 1.1.1. Ahogyan felnőttünk 1. Ismerkedő játék Oldódást célzó játék Munkaprogram Életkor játékok. Csecsemőkor. Mozgás hangadás játék Kétéves

Részletesebben

1.a Eszköz-és felszerelésigény a tanévre

1.a Eszköz-és felszerelésigény a tanévre 1.a Eszköz-és felszerelésigény a tanévre 2 db 1. osztályos vonalas füzet 2 db. négyzethálós füzet 2 db. sima füzet 1 db. üzenő füzet (vonalas) 1 db. vonalas napközis gyakorló füzet 1 db. négyzetrácsos

Részletesebben

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Évi óraszám:18 BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK A durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerése mások beszédében és saját beszédünkben. A koncentráció

Részletesebben

JÁTÉKVÁR. JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24.

JÁTÉKVÁR. JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24. JÁTÉKVÁR JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24. A projekt feladatterve Projekt témája: Játékvár Időkeret: Havonta 1 délután Projektfelelős: 1 pedagógus sorszám feladat felelős Teljesítés kritériuma

Részletesebben

A Viktória Körömszalon által indított egyéni és kiscsoportos továbbképzések, tanfolyam leírások

A Viktória Körömszalon által indított egyéni és kiscsoportos továbbképzések, tanfolyam leírások A Viktória Körömszalon által indított egyéni és kiscsoportos továbbképzések, tanfolyam leírások Oktató: Kovácsné Fábián Viktória Technikai képzéseim: - Zselés építő - Kombinált technikai - Porcelán kezdő

Részletesebben

Orosz, mint élő idegen nyelv. Szakköri tematika

Orosz, mint élő idegen nyelv. Szakköri tematika Orosz, mint élő idegen nyelv Szakköri tematika I. Az orosz nyelv, mint idegen nyelv tanításának létjogosultsága: Ismerve történelmünket, tudjuk, hogy a felszabadulástól kezdve a rendszerváltásig az általános-

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI PROGRAMJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM Készítette: Becskereki Lászlóné Érvényessége: A Városi Óvodák intézménye helyi nevelési programjában meghatározta

Részletesebben

SZKC 103_02. Motívumok különböző. Népek és tárgyaik. A modul szerzője: Dobrovitzky Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKC 103_02. Motívumok különböző. Népek és tárgyaik. A modul szerzője: Dobrovitzky Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK SZKC 103_02 a z é n d i m e n z i ó i Motívumok különböző kultúrákban II. Népek és tárgyaik modul szerzője: Dobrovitzky Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM 18 Motívumok

Részletesebben

Szükséges felszerelések 1. osztályban:

Szükséges felszerelések 1. osztályban: Szükséges felszerelések 1. osztályban: 4 db első osztályos vonalazású füzet (14-32) 1db gumis mappa A/4 1db zárható műanyag tasak, benne: 1db betűtartó betűkészlettel ellátva, 1db betűsín 1db gumis mappa

Részletesebben

Állathangok a zenében

Állathangok a zenében TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) MŰVÉSZETI ESZTÉTIKAI KOMPETENCIA

Részletesebben

A ZENEI HALLÁS FEJLESZTÉSE

A ZENEI HALLÁS FEJLESZTÉSE A ZENEI HALLÁS FEJLESZTÉSE Az ének-zene foglalkozások fontos része a zenei hallásfejlesztés. A zenei hallás lehetővé teszi a hang magasságának, színének, erejének az észlelését. Feladatai közé tartozik

Részletesebben

Tisztasági csomag: 1 folyékony szappan, 2 tekercs WC papír,1 csomag 100db-os papír zsebkendő,1 csomag szalvéta

Tisztasági csomag: 1 folyékony szappan, 2 tekercs WC papír,1 csomag 100db-os papír zsebkendő,1 csomag szalvéta 1. osztály Magyar nyelv és irodalom: 3db vonalas füzet (14-32) 5 csomag írólap 3db négyzetrácsos füzet (27-32) 1 doboz számolókorong 1 csomag színes pálcika 1db szabó centiméter 1db játékóra 1db kistükör

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

1. osztály. 3 db írásfüzet 14-32-es 1 db matematika füzet 1 db kotta füzet

1. osztály. 3 db írásfüzet 14-32-es 1 db matematika füzet 1 db kotta füzet 1. osztály 3 db írásfüzet 14-32-es 1 db matematika füzet 1 db kotta füzet 1 csomag korong 2 csomag írólap 2 db HB-s grafitceruza 1 db postairon /piros-kék/ 12-es vékony színesceruza 12-es vastag színesceruza

Részletesebben

Családi vetélkedő. JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24.

Családi vetélkedő. JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24. Családi vetélkedő JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24. A projekt feladatterve Projekt témája: Családi vetélkedő Időkeret: 3 óra Projektfelelős: 1 pedagógus sorszám feladat felelős Teljesítés

Részletesebben

TÉMAHÉT. TÁMOP 3.1.4/08/2-2008-0119 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben TÉMAHÉT

TÉMAHÉT. TÁMOP 3.1.4/08/2-2008-0119 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben TÉMAHÉT TÉMAHÉT TÁMOP 3.1.4/08/2-2008-0119 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben TÉMAHÉT Hagyományápolás, hagyománytisztelet Húsvét Műfaja: tanulásszervezési eljárások oktatási-

Részletesebben

Rendhagyó tanórák. és csoportos foglalkozások

Rendhagyó tanórák. és csoportos foglalkozások Rendhagyó tanórák és csoportos foglalkozások 2014. öszétöl a Gyermekek Házában gyerekeknek, középiskolásoknak, közösségeknek A közművelődés eszközeivel, az oktatás fejlesztéséért kompetenciafejlesztő programok

Részletesebben

1. osztályban szükséges tanszerek és felszerelések

1. osztályban szükséges tanszerek és felszerelések 1. osztályban szükséges tanszerek és felszerelések 5 db 14-32-es füzet (vonalas) 1 db 27-32-es füzet (négyzetrácsos) 1 db 80-32-es füzet (sima A4) 1 db üzenőfüzet 1 db leckefüzet (2. félévtől) 12 db-os

Részletesebben

Készségfejlesztő tanulójáték

Készségfejlesztő tanulójáték Készségfejlesztő tanulójáték Fejlesszünk? Hagyjuk inkább a gyermeket játszani? A LOGICO játszva fejleszt! A Logico olyan fejlesztőjáték, amely játék közben fejleszti az óvodás és a kiskorú gyermek készségeit

Részletesebben

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői)

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői) Óvodából-iskolába (célok és a fejlődés jellemzői) Egészséges életmódra nevelés Célunk: a gyermek testi fejlődésének elősegítése, a higiénés nevelés és az egészséget védő jó szokások alakítása, az egészséges

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

Fejlesztő játékok. MB 306029 Tapintós sétány. MB 118 210 Bűvös zsákok. MB 358023 Nagymosás. NA 337 224 Mágneses virágok 2+ ÉV 3+ ÉV 4+ ÉV 5+ ÉV

Fejlesztő játékok. MB 306029 Tapintós sétány. MB 118 210 Bűvös zsákok. MB 358023 Nagymosás. NA 337 224 Mágneses virágok 2+ ÉV 3+ ÉV 4+ ÉV 5+ ÉV MB 306029 Tapintós sétány 3 különböző mintával 6 négyzetet lehet összerakni, akár egymás után, akár egymás mellé. A gyerekek séta közben a talpukkal érzékelik a különböző mintázatot. Ezzel serkentik a

Részletesebben

Feladatterv. Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja

Feladatterv. Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja Feladatterv Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja Osztálydekoráció készítése, ablakdísz, asztali dísz tanító Az alsó tagozat

Részletesebben

1. osztály. 2015-2016 -os tanévben szükséges taneszközök

1. osztály. 2015-2016 -os tanévben szükséges taneszközök 5 db vonalas füzet (kódszáma: 14-32) 5 db négyzetrácsos füzet 1 db hangj egyfüzet 1. osztály 2015-2016 -os tanévben szükséges taneszközök 1 db gyűjtő mappa rajz órára, mely tartalmazzon: 30 db rajzlapot,

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Évfolyam: Téma: Tanóra időtartama: Nevelési cél: Oktatási cél: Felkészülés, előzetes munka: Rajz és vizuális kultúra 5. évfolyam Művészi alkotások

Részletesebben

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig Projekt címe Víz víz tiszta víz Időtartam:Március 8-26-ig Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Téma: Vízi közlekedés Időtartam: 1 hét Külső világ tevékeny megismerése Vízi járművek Matematikai

Részletesebben

DRÁMA-JÁTÉK szakkör. TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0024 Zalaapáti Érték-Tár. Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata

DRÁMA-JÁTÉK szakkör. TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0024 Zalaapáti Érték-Tár. Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata DRÁMA-JÁTÉK szakkör Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata Projekt címe: Zalaapáti Érték-Tár Azonosító: TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0024 1 Tematika DRÁMA-JÁTÉK 2.B A tematika sablon sorai az összesítő táblázat

Részletesebben

Pőcz Ildikó * JÁTÉKOS ISMERKEDÉS A SZLOVÁK NYELVVEL AZ ÓVODÁBAN

Pőcz Ildikó * JÁTÉKOS ISMERKEDÉS A SZLOVÁK NYELVVEL AZ ÓVODÁBAN Pőcz Ildikó * JÁTÉKOS ISMERKEDÉS A SZLOVÁK NYELVVEL AZ ÓVODÁBAN Az életünk során az anyanyelvünk átszövi egész lényünket, és meghatározza értelmi, érzelmi intelligenciánkat. Gyermekkorban az anyanyelvi

Részletesebben

Az 1. osztályban szükséges taneszközök

Az 1. osztályban szükséges taneszközök Az 1. osztályban szükséges taneszközök Hátitáska Tolltartó Vonalas füzet (14-32) 2 db Radír Hegyező 2 B-s ceruza 2 db HB-s ceruza 5 db Matek füzet 2 db Írólap 2 csomag Rajzlap 30 db Színes ceruza 12 db-os

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

Kreatívsarok. Kreatívsarok. Egyéb kiegészítők. NA 315 053 Figurás gyöngyök 192 db. NA 340 142 Állat álarc-sablon készlet

Kreatívsarok. Kreatívsarok. Egyéb kiegészítők. NA 315 053 Figurás gyöngyök 192 db. NA 340 142 Állat álarc-sablon készlet NA 340 142 Állat álarc-sablon készlet NA 315 053 Figurás gyöngyök 192 db Egyéb kiegészítők Álarc-sablonok kartonból, melyeket a gyerekek kedvük szerint díszíthetnek. 15 különböző modellt tartalmaz a csomag.

Részletesebben

Felszerelésjegyzék 1. osztály

Felszerelésjegyzék 1. osztály Felszerelésjegyzék 1. osztály Vonalas füzet 14-32. számú 8 db Négyzetrácsos füzet 6 db Ének füzet Üzenő füzet Írólap 3 cs Rajzlap (fehér dipa) 40 db Rajzlaptartó (mappa) 3 db Rajztábla (kisméretű) Színespapír

Részletesebben

Tanszerjegyzék a 2013/14-es tanévre

Tanszerjegyzék a 2013/14-es tanévre Tanszerjegyzék a 2013/14-es tanévre Testnevelés órára iskolánk tanulói részére az alábbi felszerelést kérjük: 1 pár tornacipő (a tornacsarnokot utcai cipőben nem lehet használni), lehetőleg pamut, csere

Részletesebben

Vályogkemence készítés 2014. augusztus. Vályogkemence készítés

Vályogkemence készítés 2014. augusztus. Vályogkemence készítés Vályogkemence készítés Szűcs Robi, a Felelős Gasztrohőstől (www. gasztrohos.blog.hu) és Feldmár Nóra megosztotta velünk a kemence építési tudásukat és így jöhetett létre ez a csodálatos találkozó. Köszönjük

Részletesebben

Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok. Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő

Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok. Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő A késleltetett ütemű fejlődés megnyilvánulásai, jelei 1. Orvosi leletek alapján - korai, faros, vákuumos vagy

Részletesebben

Címe: Kanyarog a dallam zenei nevelés

Címe: Kanyarog a dallam zenei nevelés B-A-P Mikrotérségi Nevelési Oktatási Központ Városi Óvoda Bátaszék Városi Óvoda Alsónyéki Tagintézmény Pörböly Óvoda T Á M O P - 3. 1. 4 / 0 8 / 2 2 0 0 8-0 1 4 7 Önálló Innováció Címe: Kanyarog a dallam

Részletesebben

A 3-4 éves gyermekek nyelvi-kommunikációs fejlesztése a prevenció jegyében Konzulens tanár: GEREBEN ANITA Készítette: Józsa Gabriella

A 3-4 éves gyermekek nyelvi-kommunikációs fejlesztése a prevenció jegyében Konzulens tanár: GEREBEN ANITA Készítette: Józsa Gabriella Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai szakmai Szolgáltató Intézmény Mottó: A 3-4 éves gyermekek nyelvi-kommunikációs fejlesztése a prevenció jegyében Konzulens tanár: GEREBEN

Részletesebben

Őskori barlangrajzok

Őskori barlangrajzok Őskori barlangrajzok Időpont: 2009. szeptember 29. 13.00 h-tól 16.00 h-ig Tanulócsoport: 3. évfolyam (9-10 éves) Téma: Őskor művészete. Az őskori barlangfestmények Vizuális feladat: Ismerkedés az őskori

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

tut Beszprémy Katalin

tut Beszprémy Katalin A népi hagyományok oktatásának fontossága az iskolarendszerben tut Beszprémy Katalin A népi kézművesség megmaradásának záloga a mesterségbeli tudás hiteles átadása a felnövekvő nemzedékek számára, ami

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza, Virág u. 65. Moduláris oktatás Irodalom-birodalom

Részletesebben

AZ ARANYSZŐRŰ BÁRÁNY C. MESE

AZ ARANYSZŐRŰ BÁRÁNY C. MESE A MESE GYÖNYÖRKÖDTETŐ, MEGKÖNNYEBÍTŐ, FELEMELŐ. /HONTI 1975/ MESE AZ ARANYSZŐRŰ BÁRÁNY C. MESE FELDOLGOZÁSA, ELŐADÁSA KELLÉKEKKEL SZEGED, TISZA-PARTI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÉSZÍTETTE: SZABADOS ANIKÓ DR. TÁTRAI

Részletesebben

HÚSVÉTI TÉMAHÉT. Időtartama: 03.25-26-29-30-31.

HÚSVÉTI TÉMAHÉT. Időtartama: 03.25-26-29-30-31. Időtartama: 03.25-26-29-30-31. HÚSVÉTI TÉMAHÉT Alapötlet: A gyerekek minél több Húsvéti népszokással ismerkedjenek meg, így szinte észrevétlenül válnak régi, szép hagyományok ápolóivá. Gondolatok, lehetőségek:

Részletesebben

TERMÉK ADATLAP. Szív nagy. Termék neve

TERMÉK ADATLAP. Szív nagy. Termék neve Szív nagy fonal X szalag egyéb: gipsz, festék, lakk, Alkalmazott technikák varrás X ragasztás X festés gyöngyözés 125 g gipsz, 3ml lakk, 10 cm organza szalag, 5 ml festék Szükséges eszközök gipsz kiöntő

Részletesebben

TANSZERLISTA 1. osztály

TANSZERLISTA 1. osztály TANSZERLISTA 1. osztály 14-32 vonalas füzet 6 db 27-32 négyzetrácsos füzet sima A/4 füzet hangjegyfüzet -kicsi grafitceruza HB-s (PL. Kohinor ill. jó minőségű) 4-5 db postairon vékony kék-piros ceruza

Részletesebben

M ű v é s z e t i T á b o r!

M ű v é s z e t i T á b o r! M ű v é s z e t i T á b o r! Tisztelt Intézmények, Kollégák, Érdeklődő Tanítványok! A Hosszú Élet Titka Egyesület a Gelsei Weöres Sándor Általános Iskola közreműködésével 2014 nyarán komplex nyári művészeti

Részletesebben

Ez úgy igaz, ahogy hiszitek

Ez úgy igaz, ahogy hiszitek Ez úgy igaz, ahogy hiszitek a mese vers szerepe a személyiségfejlődésben, a társas kapcsolatok alakulásában Játékkal, Mesével Nevelő Óvónők XXII. Országos Szakmai Konferenciája DEBRECEN, 04. 06. 9-. P

Részletesebben

Február 15-19. Készítette: Fazekas Zoltánné

Február 15-19. Készítette: Fazekas Zoltánné Február 15-19. Készítette: Fazekas Zoltánné Farsangi hét: Hétfő Mókus nagycsoport Micimackó nagycsoport Reggeli beszélgetés Mi kell a sütéshez? Ki tudja mi az a kiszebáb? Matematika jellegű tevékenység

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ

A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0032 A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ HÁROM HETET MEGHALADÓ PROJEKT A projektet készítette: SÁRKÖZINÉ LÁZÓK KATALIN óvodapedagógus Megvalósult: A 2009/2010 nevelési évben a Stuart

Részletesebben

Táncok világa-társastánc alapjai szakkör

Táncok világa-társastánc alapjai szakkör Táncok világa-társastánc alapjai szakkör Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata Projekt címe: Zalaapáti Érték-Tár Azonosító: TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0024 1 Tematika Táncok világa-társastánc alapjai 2.D

Részletesebben

Megvalósítók létszáma, képesítésük. A magyar-, és ezen belül Somogy megye népművészetének megismerése 2.A.1. Elméleti szakasz

Megvalósítók létszáma, képesítésük. A magyar-, és ezen belül Somogy megye népművészetének megismerése 2.A.1. Elméleti szakasz 1 célja, Elméleti Szeptember Magyar népművészet, Somogy megye népművészetének jellemzése (népi tárgykultúra és hagyományok megismerése) Előadó muzeológus Oktatói előadás 1-2. alom Magyarország és Somogy

Részletesebben

Tárnoki II. Rákóczi Ferenc Sportiskolai Általános Iskola

Tárnoki II. Rákóczi Ferenc Sportiskolai Általános Iskola 1. évfolyam Füzetek: 5 db vonalas füzet, száma 14-32 (margós) 3 db négyzethálós füzet, száma 27-32 (margós) 1 db sima füzet A/5-ös 1 db hangjegyfüzet (A/5-ös, 36-16) A tolltartóba: 2 db B-s, 1 db HB-s

Részletesebben

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ Az opcionális/választható tantárgy neve: Napsugár-böngésző Műveltségi terület: Nyelv és

Részletesebben

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14)

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14) BEMUATKOZUNK 2011. szeptemberétől lehetőségünk nyílt arra, hogy a szülők számára, akik a gyermekeiket vallási és világnézeti meggyőződésük alapján hitben kívánják nevelni, felajánljuk óvodánkban a keresztyén

Részletesebben

Csoportos játék és megjelenítés

Csoportos játék és megjelenítés DRÁMA ÉS TÁNC A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja az élményeken keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció, a kreativitás fejlesztése,

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

Fazekasság alapjai szakkör

Fazekasság alapjai szakkör Fazekasság alapjai szakkör Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata Projekt címe: Zalaapáti Érték-Tár Azonosító: TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0024 1 Tematika Kézművesség- Fazekasság alapjai 1.B A tematika sablon

Részletesebben

Iskolánk az első középfokú intézmények között, 2000/2001-es tanévben kezdte meg a ruhatervezéssel összefüggő művészeti oktatását.

Iskolánk az első középfokú intézmények között, 2000/2001-es tanévben kezdte meg a ruhatervezéssel összefüggő művészeti oktatását. KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK: Általános iskola 8. osztályos tanulóinak: 01: Divat- és stílustervező képzés OKJ 54 211 02 02: Textilműves képzés OKJ 54 211 08 01: DIVAT- ÉS STÍLUSTERVEZŐ PÁRHUZAMOS KÉPZÉS OKJ száma:

Részletesebben

Meseírás témahét. 5. b osztály. Magyartanár: Bottyánné Márkus Olga

Meseírás témahét. 5. b osztály. Magyartanár: Bottyánné Márkus Olga Beethoven Általános Iskola Martonvásár Beethoven tér 1. Meseírás témahét 5. b osztály Magyartanár: Bottyánné Márkus Olga Martonvásár, 2010. április 8/1 Meseírás témahét programja 2010. április 19-23. Osztály:

Részletesebben

TÁNC ÉS MOZGÁS 1.-4. évfolyam

TÁNC ÉS MOZGÁS 1.-4. évfolyam H E L Y I T A N T E R V TÁNC ÉS MOZGÁS 1.-4. évfolyam ÁLTALÁNOS TANTERVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Összeállította: Csizmadia Károlyné az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola tanítója Érd, 2013. Felülvizsgálva:

Részletesebben

HÉTSZ Szombathely, Bem J. u. 33.

HÉTSZ Szombathely, Bem J. u. 33. HÉTSZ TSZÍNVIR NVIRÁG ÓVODA Szombathely, Bem J. u. 33. Gyökerek és szárnyak a néphagyomány tükrében Kultúrát nem lehet örökölni, az elıdök kultúrája egy-kettıre elpárolog, ha minden nemzedék újra, meg

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

Volt, volt hun nem volt.

Volt, volt hun nem volt. Bercsényi Utcai Kincskereső Óvoda Ficánka csoport Készítette: Dr. Némedi Lászlóné Vincze Sándorné Volt, volt hun nem volt. Projektterv 2011. szeptember 12 - október 7. Mese egy tyúkról Önmagunkat becsüljük

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

Fogalmazás óraterv - 3. évf.

Fogalmazás óraterv - 3. évf. Fogalmazás óraterv - 3. évf. Pedagógus neve: Poreisz Zoltánné Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom fogalmazás Dátum: 2015. 02. 26. Osztály: 3. Az óra témája:

Részletesebben

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény.

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Kedves Lakók, Szülők, Gyerekek! A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Alaptevékenysége az iskoláskorúak általános iskolai oktatása, napközi otthonos ellátásuk, a gyermekek, fiatalok,

Részletesebben

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.)

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.) Angol nyelv 1-2. évfolyam I. Hallott szöveg értése: Legyen képes követni a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésére; ismerje fel és

Részletesebben

HALLGATÓI TÁJÉKOZTATÓ. a két JÁTÉKBEMUTATÓRÓL

HALLGATÓI TÁJÉKOZTATÓ. a két JÁTÉKBEMUTATÓRÓL HALLGATÓI TÁJÉKOZTATÓ a két JÁTÉKBEMUTATÓRÓL Időpont, jelenlét: A csoporttal történő egyeztetést követően, a mentor óvodapedagógus határozza meg a Játékbemutatók időpontját. A Játékbemutatón való részvétel

Részletesebben

Leendő 2. a. Leendő 1. évfolyam

Leendő 2. a. Leendő 1. évfolyam Leendő 1. évfolyam 1 db tolltartó 3 db 1. osztályos vonalazású füzet (14-32 számú) 3 db négyzetrácsos füzet (27-32 számú) (10-50) B (háromszög alakú) 2 db kék-piros postaíron (vastag) 2 db zöld színes

Részletesebben

TANMENET KIS FELFEDEZŐ Integrált környezetismeret, rajz, technika munkatankönyv 1. osztály

TANMENET KIS FELFEDEZŐ Integrált környezetismeret, rajz, technika munkatankönyv 1. osztály TANMENET KIS FELFEDEZŐ Integrált környezetismeret, rajz, technika munkatankönyv 1. osztály 2004 Környezetismeret: Rajz: Technika: Heti óraszám: 1 óra Heti óraszám: 1 óra Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám:

Részletesebben

Drámapedagógia. játszani is engedd

Drámapedagógia. játszani is engedd Drámapedagógia játszani is engedd Arról lesz szó, Mi is az a drámapedagógia? A drámajáték célja; alaptétele Mire jó ez nekünk? Gyakorlatok, etűdök, játékok Hogyan kezdődött? Mi is az a drámapedagógia?

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

MŰHELY AJÁNDÉKDOBOZOK

MŰHELY AJÁNDÉKDOBOZOK MŰHELY AJÁNDÉKDOBOZOK 02 Íme, három eredeti dobozmodell, hogy ajándékaid személyessé varázsold. Oldalunkon minták állnak rendelkezésedre, így Neked mindössze kartonpapírra lesz szükséged. A kartonok méretétől

Részletesebben

DEBRECEN LEGÚJABB. Több, mint 200 féle füzet, több ezer termék és a legjobb árak... Jöjjön el, fogja a kezébe, nézze meg, hasonlítsa össze.

DEBRECEN LEGÚJABB. Több, mint 200 féle füzet, több ezer termék és a legjobb árak... Jöjjön el, fogja a kezébe, nézze meg, hasonlítsa össze. ELYBEN KÉSZÜLT, SAJÁT MINŐSÉGI TERMÉK HHELYBEN KÉSZÜLT, SAJÁT MINŐSÉGI TERMÉK M E G N Y I T O T T DEBRECEN LEGÚJABB PAPÍR-ÍRÓSZER BOLTJA, A CICERO PAPÍR ABC CSAK 155, Ft A legolcsóbban a gyártótól... -ös

Részletesebben

Felszerelés és füzetjegyzék a 2015/16-os tanévre

Felszerelés és füzetjegyzék a 2015/16-os tanévre Felszerelés és füzetjegyzék a 2015/16-os tanévre 1.osztály Füzetek: 27-32 (mat.) 3 db 14-32 (Írás) 4 db 36-16 (ének) 1 db 20-32 (sima) 1db házi feladat 2 db Felszerelés: grafitceruzák: 3 db HB-s, 2H-s

Részletesebben

Szántó Zsuzsanna. Tanmenetjavaslat. a Kis felfedező 2. osztályos integrált környezetismeret, technika, rajz tankönyvhöz

Szántó Zsuzsanna. Tanmenetjavaslat. a Kis felfedező 2. osztályos integrált környezetismeret, technika, rajz tankönyvhöz Szántó Zsuzsanna Tanmenetjavaslat a Kis felfedező 2. osztályos integrált környezetismeret, technika, rajz tankönyvhöz Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest, 2005 Tanmenet a második osztályos Kis felfedező integrált

Részletesebben

ADVENTTŐL KARÁCSONYIG

ADVENTTŐL KARÁCSONYIG ADVENTTŐL KARÁCSONYIG Karácsony készül, emberek! Szépek és tiszták legyetek Súroljátok föl lelketek, csillogtassátok kedvetek, legyetek újra gyermekek, hogy emberek lehessetek! Wass Albert HÁROMHETES PROJEKT-TERV

Részletesebben

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása A Montessori pedagógia erkölcsre, szabadságra, önfejlődésre, önállóságra, önfegyelemre és mély érzelemre nevel. Montessori pedagógiájának egyik alapelve a hit, hogy

Részletesebben

Hagyományőrzés a óvodánkban

Hagyományőrzés a óvodánkban Önálló intézményi innováció Hagyományőrzés a óvodánkban A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. 2. Ismerkedés az óvoda más csoportjaival, az ott dolgozókkal 3. Őszi termések gyűjtögetése

Részletesebben