MŰVÉSZETI NEVELÉS LEHETŐSÉGEI JÁTÉK- ÉS JELMEZKÉSZÍTÉSTŐL A DRAMATIZÁLÁSIG PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MŰVÉSZETI NEVELÉS LEHETŐSÉGEI JÁTÉK- ÉS JELMEZKÉSZÍTÉSTŐL A DRAMATIZÁLÁSIG PROGRAM"

Átírás

1 MŰVÉSZETI NEVELÉS LEHETŐSÉGEI JÁTÉK- ÉS JELMEZKÉSZÍTÉSTŐL A DRAMATIZÁLÁSIG PROGRAM Sopron, NY.M.E. Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda Kidolgozta: Doernbrack Mária Gyakorlatvezető óvónő 1

2 Az óvodánkban a művészeti nevelés műfajai szorosan összefüggnek egymással. Amíg a játék- és jelmezkészítéstől eljutunk a dramatizálásig, a művészeti nevelés minden területét érintjük, hiszen mindez és alapja az óvodai életünknek. A művészeti nevelés élményekre épül, amely szorosan összefügg a megismeréssel. Ahhoz, hogy az élmény formát öltsön, szükségünk van a művészeti műfajok sokaságára, mert minden mindennel szorosan összefügg. Alapfeladatunknak tartjuk, hogy őrizzük a hagyományokat, hiszen azzal alakíthatjuk a gyermekeink jó ízlését és az esztétikai kultúráját. Számunkra a hagyomány nem más, mint folyamatosan megújított múlt. Óvodánkban a művészeti nevelés alapterületei: a vizuális nevelés, népi kismesterségek a zene, néptánc, ének és a népi játékok a népmesék a drámajátékok a bábjátékok A vizuális nevelés során az a feladatunk, hogy fejlesszük a gyermekeinknek mindazon képességeit, melyekkel formálódik a személyiségük és a látásmódjuk. A gyermek az őt fejlesztő alapvető módszerekhez, látás, hallás, tapintás útján, természetes csatornákon át juthat a legközvetlenebbül. Az óvodánkban a vizuális tevékenységek sokasága közül választhatunk, melyekkel fejlesztjük a gyermekeink esztétikai érzékét, fantáziáját, kreativitását, képzeletét. Óvodánkban a vizuális nevelés tevékenységeinek lehetőségei és technikái: síkon történő kifejezésre - festés: csöpögtetés útján, fújással, ronggyal- szivaccsal, ujjal- tenyérrel, golyóval- hengerrel,dugóval- krumplival, ecsettel való festés stb. - rajzolás: egyszerűen papírra, homokba ujjal, pálcikával, betonra krétával, agyaglapba pálcával való rajzolás stb. - ragasztás: színes papírból kép, mozaik ragasztás stb. térben történő kifejezésre agyag: jól formálható (jól fejleszthető a finommozgás) - papír: különböző minőségű (kemény, lágy) gyűrhető, formálható, papírmasé, álarc - textil: kötözhető, gyűrhető stb. - fa: fantáziánk szerint lehet belőle bármi, termésekkel kiegészíthető - viasz, szappan, gipsz: hasonlóan az agyaghoz formálható - hó, jég: hóember, tégla jégkunyhónak stb. - kő: lehet belőle bármi, akár festéssel is építésre és környezetalakításra- térben való rendezés: mindenből lehet minden. A környezetünkben található tárgyakból, újrahasznosítható eszközökből a fantáziánk szerint barkácsolunk, díszítünk 2

3 műalkotásokkal való találkozás lehetőségei: - séták, kirándulások, élményszerző utak során a gyerekek figyelmét nekünk kell felhívni, hogy lássák meg a szépet. Az esztétikai nevelésünk alapja a láttatás, érzékeltetés. Kihasználjuk a helyi lehetőségeket. Fontos a hagyományőrzés, a népi kismesterségek megismerése. Lehetőséget adunk a látás mellett a tapintásra és a kipróbálásra is. Az óvónő, anya, apa, nagyszülők alkotása is lehet minta. népi kismesterségek, hagyományőrzés, természetes anyagok felhasználása - csuhé: áztatás után a tervünkhöz megfelelően bármit lehet belőle készíteni, az adott korosztályt figyelembe véve. gyapjú: állatkák formázása szárazon, nemezelés. - szalma: fonások - népi hangszerek: nádból, tökből, magból, keserű bürökből, agyagból. Ritmus kalapács, zörgő, rece- fice, köcsögduda, magsíp stb. - bőrözés: fonás, fűzés, egyszerű szütyő készítés - batikolás: lehetőségtől függően textil és selyemfestés - fonal és madzag: fonások, öv szövése, szövés kerettel, fonalbaba készítés, körmönfonás, zsinórszövés, bojt - méhviasz: gyúrással formázás, tekeréssel gyertyakészítés gyapjú: állatkák formázása szárazon, nemezelés nedvesen A vizuális tevékenységeink megvalósításának alapja a nagyon jó motiváció, felkelteni és sokáig fenn is tartani a gyerekek érdeklődését, kíváncsiságát. Természetesen az előbb említett technikák is kiegészülnek már újabb és modernebb anyagok felhasználásával, amit mi is jónak tartunk. Minden tevékenységünket élmény előz meg, mellyel a gyermekek tapasztalnak, információt gyűjtenek, megfigyelnek. Mindezzel fejlesztjük az önbizalmát, mert engedjük a kreativitását kibontakozni, engedjük azt is, hogy tapasztaljon, gondolkodjon. Egy- egy témát több szempontból közelítünk meg, amivel tágítjuk az ismereteiket. Minden vizuális tevékenység előtt és alatt fontos odafigyelnünk a balesetvédelemre, a biztonságra. Fontos a körültekintő előkészítés és a felnőtt folyamatos jelenléte a munka során. 3

4 A zene, néptánc, ének és népi játékok a művészeti nevelés másik olyan alapjai, melyek szükségesek a gyerekek kiegyensúlyozott személyiségfejlődéséhez. Az ének- zene és a hozzá kapcsolódó mozgás az óvodai mindennapjaink olyan része, mint a mesélés, vagy a séták, tehát nem csak a foglalkozások időtartamára korlátozódnak. A vizuális neveléssel szorosan összefügg, beleépül a tevékenységek sorába. Ahogy a népi kismesterségekkel megismertetjük a gyerekeket, úgy a népi játékokkal, a népzenével és a néptánccal is a néphagyomány tiszteletére és megbecsülésére neveljük őket. A dramatizálás, bábozás aláfestéseként, kiegészítéseként, befejezéseként egyaránt jól lehet alkalmazni mind az élő mind a gépi zenét. Bizonyos drámajáték szituációiba bele lehet építeni egy kis néptáncot, vagy akár népzenét is. Legfőbb célunk, a zene, az éneklés megszerettetése, és a népi játékokkal, néptánccal megfelelő mozgásélmény nyújtása. Éneklés közben elsődleges feladatunk a gyermekeink ritmusérzékének alakítása, akár ritmushangszerek használatával is, emellett még szempont a hallásfejlesztés is. Nagy hangsúlyt fektetünk az ismétlésekre, hogy megfelelően beépüljön, természetessé váljon az éneklés, a mondókázás, a zenélés. A zenélés és éneklés során a feladatunk, hogy sokat és sokszor éneklünk a gyerekekkel közösen sok ritmushangszert használunk és készítünk bátorítjuk a gyerekeket a dalos,- és népi játékok játszására a zenehallgatás, az óvónő zenéje és éneke minta és természetes legyen a gyerekeink számára Élményt csak jó hangulatban, szabad légkörben lehet a gyerekeknek nyújtanunk. A népi játékokat szabály szerint tanítjuk, ellenben a néptáncot a szabad tánccal kezdjük, s később is mindig vissza- visszatérünk ahhoz, hogy a gyerekek érezzék a zene adta szabadságot, az improvizálás lehetőségeit. A néptáncnak nálunk az a lényege, hogy a gyerekekkel megtanítsunk egypár olyan alaplépést, melyből jól tudunk építkezni. Kezdő és pihenő, hangsúlyos és kevésbé hangsúlyos, valamint záró figurából, az ugrós tánc előkészítő mozdulataiból áll az anyagunk. A gyermekeink szabad táncát összefogjuk egy- egy szabályozott formával, körtánccal, válltánccal, ahogy az régen is szokás volt. Célunk a tánc eredeti funkciójának megőrzése, örömükből, bánatukból fakadó természetes használata, akár mindezt drámajátékokkal is lehet kezdeményezni. szabad tánc 4

5 A mesével és köztük főleg a népmesével nem csak szórakozást nyújtunk a gyermekeinknek, hanem fejlesztjük önismeretüket és személyiségüket, értelmi, erkölcsi esztétikai, érzelmi, kommunikációs képességeiket. Az óvodai életünk legnagyobb részét a játék és a mese, valamint az ezekkel való foglalatoskodás (bábozás, dramatizálás, játékkészítés) tölti ki. A mesélésünknek szertartása van, az óvónő és a gyerekek elhelyezkedése kényelmes és állandó. A többször hallott meséket kezdjük csak dramatizálni, és bábozni, így a délelőtti, és a délutáni időszakban bármikor kezdeményezünk mesével való játékot, mozgást. Az óvodás gyermekeink gondolatvilágába a mesék, népmesék tökéletesen beleillenek, hiszen megtalálhatóak benne az átváltozások ellentétek ismétlések veszélyek, menekülések igazságosságok vágyteljesítések A gyermekek teljes intenzitással képesek belemerülni egy történetbe, így az fejleszti azokat a képességeiket, melyekre szükségük van az életben, ilyen a(z) bizalom szomorúság félelem bátorság öröm rácsodálkozás fantázia ítélő- és megfigyelőképesség Mindezek segítségével nő a(z) odaadásuk odafigyelésük hallgatni tudásuk képekben való élni tudásuk A meséhez az átgondoltan megteremtett, időt és teret azért tartjuk fontosnak, mert így a gyerekek magukévá tudják tenni a hallottakat, és a fantáziájuk zavaró körülmény nélkül kaphat szárnyra. Mivel vegyes csoportban, 3-7 éves gyerekekkel foglalkozunk, így a helyes középutat kell választanunk a meséket illetően. Mindig a korosztálytól, a csoport összetételétől függ, hogy éppen milyen mesét választunk, és melyik mesét hallatjuk többször. A mesékkel való többszöri találkozás segíti a gyereket abban, hogy megjegyezze a számára érdekes cselekményt. A mese tartalmához szorosan kapcsolódó módszerek közül a kommunikációs és beszédkészség fejlesztés mellett legfőképpen a mesék örömteli játékkal, mozgással való megjelenítését szorgalmazzuk, mely a néptánc előkészítéséhez csatolható vissza, és előkészíti a dramatikus játékot. 5

6 Így szoros összefüggésben a néptánc, a vizuális nevelés során a játékok, jelmezek készítése, a mese jó alapokat adnak a bábozáshoz és a dramatizáláshoz. A drámajátékokat elsősorban nonverbális kommunikációs gyakorlatokkal készítjük elő, melyekben beszédhang nélkül, mozgásokkal, gesztusokkal, mimikával, testtartással jelenítünk meg egy- egy mesehőst, állatot, érzelmet. A medve cammogása, a róka sompolygása, a gondterhelt szegény ember.stb. Ezekkel a játékokkal fejlesztjük a gyermekek testrészeinek az összehangolt mozgását, a tér kihasználását, a vizuális észlelést. A drámajáték alapja nálunk, az önkéntesség. Dramatizálással erősítjük a gyermekeink aktivitását, önismeretét, emberismeretét, fantáziáját, gondolkodását, biztos téri orientációját, kifejezőképességét, mimikáját. A dramatizáláshoz olyan mesékre van szükség, amelyekben akció van. Az akcióval a mese eljátszása során a figyelmet mindvégig fenn tudjuk tartani, valamint attól lesz mozgalmas. A mesék közül az a legjobban dramatizálható, amely nem verbális humorra, hanem cselekvésre épül, átváltozások, varázslások vannak benne. Dramatizáláskor figyelembe kell venni: a gyermekek életkori sajátosságait a mese tetőpontját honnan indul? hová érkezik? milyen íve van? a rejtjeles történéseket (állatvőlegény,- menyasszony) van-e a mesének megfelelő drámaisága? színpadi formában megjeleníthető-e? (sűríthető-e térben, időben, szerepekben?) Dramatizáláskor a mese változtatható, ha az eredeti fordulatai, mondanivalója nem veszít az értékéből. A változtatás nem lehet öncélú, csak akkor szabad megtenni, ha a dramatizálás műveletét segíti, ennek alapvető eszköze a jó forgatókönyv. A forgatókönyvnek tartalmaznia kell: a jeleneteket a jelenetváltásokat a helyszínt a helyszín szereplőit azt, hogy mit látunk? azt, hogy mit hallunk? A macskacicó c. mese 6

7 A többször hallott mesék másik megjelenítési formája a bábozás. A bábu, a bábjáték fontos szerepet játszik az óvodánkban, a kisgyermekeink életében. Bábozásra főleg a fordulatos cselekményű, kevés szereplős meséket alkalmazzuk. A meséket a bábok minden fajtájával eljátszhatjuk, ennek csak a fantáziánk szab határt. A kész bábok mellett saját készítésű bábokkal is szeretünk játszani, legkedveltebbek a rongybábok és a saját rajzolású síkbábok valamint a termésbábok. rongybáb termésbáb síkbáb gyerekek bábozása Bábozás közben fejlesztjük a gyermekeink reproduktív, produktív gondolkodását, valamint a beszédbeli kreativitását, kifejezőkészségét, mozgás kifejező funkcióit. Nagy hangsúlyt fektetünk rá, mert a bábra való kivetítésnek nagy jentősége van a félszegebb gyermekek beszédgátlásának oldásában. A bábjáték azért hatásos, mert képszerű, egybeesik a gyermek vizuális beállítottságával dramatikus, ezért megfelel a gyermeki léleknek érdekes, alkalmas a spontán figyelem felkeltésére csodálatos, holt anyagot kelt életre mozgásra épül a cselekménye, a mozgás örömet jelent a gyereknek jelképes, ezért jobban megfelel a gyermek mesei gondolkodásmódjának feloldó, hiszen az érzelmek kivetítését, lereagálását biztosítja, elfojtott vágyakat, indulatokat, érzelmeket lehet vele kiélni, félelmeket feloldani Nagyon fontos, hogy a bábozásra szánt meséinket többször hallják a gyerekek. Esetleg ha az a mese hosszabb, és fordulatosabb, amit a vegyes életkorú óvodásaink még nehezen követnek, akkor először felnőttek elevenítsék meg. A látott jelenetek közül a gyermek majd a legizgalmasabb, legkedvesebb részt kiemeli, és elbábozza. felnőttek bábozása (Ludas Matyi) 7

8 Állatok a mesékben c. projekt MŰVÉSZETI NEVELÉS: Mese, vers, dramatizálás, bábozás: Mesék: Magyar népmese: a szegény ember és a róka (gyerekek bábozása kesztyűsbábbal) Magyar népmese: Ludas Matyi (felnőttek bábozása fakanálbábokkal) Magyar népmese: A hét kecskegida és a farkas (új mese) Magyar népmese: A macskacicó (dramatizálás) Angol népmese: A három kismalac és a farkas (előadás síkbábokkal) Burmai népmese: Mese a falánk tyúkocskáról (előadás síkbábokkal) Versek: Gazdag Erzsi: Tarka cica, fehér cica Csanádi Imre: Kicsi kutya, nagy kutya Vizuális tevékenységek, báb- és jelmezkészítés: rafia lovacska készítése állatok formázása agyagból vesszőparipa hajtogatása, ragasztása (szabad tánc, lovaglás) síkbábok rajzolása, készítése a mesékhez (báb) kendő, palást batikolása a meséhez (jelmez) korona díszítése különböző technikákkal a meséhez (jelmez) íj, csuhé és papírvirág készítése a meséhez (jelmez) Ének- zene: Hallásfejlesztés: Halk- hangos érzékeltetése tölcsérbáb segítségével (Egyél libám ) Dalosjátékok: Kőketánc, kőketánc Egyél libám, egyél már Hatan vannak a mi ludaink A lovamnak héthatárban. Mondókák: Réce, ruca, vadliba Csett Pápára, lóhátára. Szabad mozgás, tánc: lovaglás vesszőparipán lányok tánca, fiúk tánca 8

9 Bábozás A bábjáték komplex hatást gyakorol a gyermekekre, nemcsak érzelmi, gondolati, hanem cselekvési akciókat is kivált. Bábozásra mindig már ismert, a gyerekek által többször hallott mesét válasszunk. Jó, ha a mesét a bábkészítés előtt is hallhatja a gyerek, ezzel jobban megalapozzuk az ismereteit. Ajánlhatunk különböző készítési technikát is, de a gyerekre is bízhatjuk, hogy hogyan szeretné megjeleníteni a kedvenc meseszereplőjét. A síkbábok messziről is láthatónak kell lenniük, így szerencsés, ha megfelelő rajzeszközt ajánljuk a gyerekeknek. Készítés közben beszélgessünk velük, így a szereplők tulajdonságai (nagy szájú, vicsorgó, mosolygó, kicsi, nagy ) jobban kiéleződnek, s karakteresebb bábok születnek. Bábozás síkbábokkal (A három kismalac és a farkas c. mese) Bábozás kesztyűsbábokkal (A szegény ember és a róka c. mese) A bábozásra nagyon sok lehetőségünk adódik, főleg ismerkedés, beszélgetés során, mert a gyerekek szívesen szólalnak meg a báb mögé bújva, de a saját hangjukon. A felnőttek bábjátéka két dologgal ragadja magához a gyermeket, az előadás látványával és a történet fordulatos pörgésével. A bábjáték határozottan jellemábrázoló, erőteljes típusalkotó, így a kiemelt bábtulajdonságok a jó és a rossz. Így a bábjátékos a bábbal lehet szókimondó, élesen fogalmazó, érzékletesebb, hiszen a cselekmény tömörebb. Felnőttek bábjátéka 9

10 Vizuális tevékenységek, szabad mozgás, tánc Vesszőparipa hajtogatás, lovaglás: Rafia lovacska készítése: Szabad tánc, lányok, fiúk tánca zenére: 10

11 A macskacicó című mese dramatizálási eszközeinek készítése Íj és nyílkészítés Anyagismeret: Az íj és nyíl elődeink történelmi fegyvere volt, hangtalan, így tökéletesen célba találó, vadászati segédeszköz volt. Az íjak rugalmas gyorsaságát használták ki a minél messzebbre való lövéshez. Egyszerűbb kivitelben az íjat mogyoróvesszőből készítettük, hozzá madzagot kötöttünk. Anyagszükséglet: Friss mogyoróvessző (hajlítható legyen) Madzag (kb. 1m) Metszőolló Kés (tompa végű) Deszka a munkához Elkészítés: A mogyoróbokorról megfelelő vastagságú, és hosszú vesszőt vágunk, ami éppen hajlítható íjnak, s egy vékonyabbat, ami a nyílvessző lesz. Csak felnőtt segítségével lehet elkészíteni! Az asztalra vágódeszkát teszünk, s egy tompa végű, de éles késsel bevágjuk a vastagabb vesszőnk mindkét végét, amibe majd a madzag kapaszkodik. Rákötjük a madzagot a vesszőnk egyik végére, majd a térdünk közé szorítjuk, s addig húzzuk a madzagot, ezzel hajlítva a vesszőt, amíg a megfelelő ívet fel nem vette. Ezután kis segítséggel megkötjük a madzagot a vesszőnk másik végén is. Majd céltáblára kipróbáljuk úgy, hogy a nyílvesszőt beleillesszük a madzagba, megfeszítjük vele, miközben a kezünkkel húzzuk, majd célzunk és lövünk. A nyílvessző ne legyen hegyes, lehet vékony papírra célozni vele, akkor nyomot hagy. Balesetvédelem: Fontos, hogy a gyerekek ezt az eszközt csak felnőtt felügyelete mellett készítsék! Figyelnünk kell: A metszőollót felnőtt használhatja A kést felügyelet mellett használja a gyerek A madzagot segítséggel kösse, nehogy megvágja a csomózáskor az ujját Célba lövésnél, a célzó iránynál senki nem tartózkodhat 11

12 Koronakészítés Anyagismeret: A papír olyan lap alakú anyag, amely növényi rostok felhasználásával készül, legelterjedtebb alapanyaga a fa. A legrégibb készítési módszer az ő si Kínából ismeretes, majd az ókori egyiptomiak is készítettek papiruszt. A papír általában természetes összetevőket tartalmaz, nincsenek benne szintetikus anyagok, tehát a papír maga természetbarát. A papíron sokféleképpen nyomot lehet hagyni, ecsettel, festékkel, krétával, ceruzával, állati vagy ásványi alapú tintával, tintasugárral stb. Anyagszükséglet: Színes vagy fehérműszaki karton Sablon a koronához Vízfesték Szívószál Olló Tűzőgép Elkészítés: A koronaformát sablon segítségével egy kartonpapírra körbe rajzoljuk, majd kivágjuk. Híg festéket készítünk elő és ecset segítségével a koronára csöpögtetünk, majd szívószálon át fújjuk a festéket, hogy paca keletkezzen. Hagyjuk megszáradni, és méretvétel után összetűzzük. Balesetvédelem: Vigyázni kell, mert a papír széle vág, majd az olló használat kíván fokozott figyelmet. A festésnél arra kell ügyelni, hogy a szívószálon át ne szívják fel a festéket a gyerekek. Megfelelő védőruházatról gondoskodni kell, jelen esetben felnőtt pólót viselnek a gyerekek, mert a póló az egész ruhájukat betakarja. 12

13 Palástok batikolása Anyagismeret: Vannak textíliák már a legrégebbi időkből is, amelyekre a mintákat különféle festékkel kézi úton vitték fel, rajzolták rá. A batik szó jávai eredetű: írni, rajzolni. Az ő si batik kizárólag kézi munka volt, egyetlen motívuma sem ismétlődött teljesen egyformán. A kézzel festett és ruházati célokra legnagyobb mennyiségben felhasznált textíliák hazája Jáva és a kelet-indiai szigetek. A jávai batik az egész világon ismert. Az úgynevezett lekötözéses : tritik, plangi technikák kialakulási helye Dél-Amerika volt. Legjobb, ha a batikolásra szánt textilek természetes anyagból készülnek. Az anyagok előkészítése batikolásra: Mosás 40º-60º Vasalás Tervezés Eljárási technikák: Futtatás Kontúrozás Viaszos batik (jávai) Neo batik Plangi, tritik Befejező műveletek Gőzölés Ecetes öblítés Mosás, szárítás Anyagszükséglet: Megfelelően előkészített anyag Viasz Csomózáshoz kötöző Ruhafesték Ecet Rezsó Lábos, vizet és viaszt forrósítani Ecsetek Festékes edények Újság papírok 13

14 Elkészítés: Az asztalt előkészítjük a batikolásra, leterítjük, jelen esetben doboz kartonnal takartuk le, mert takar is és hőálló is egyben. A textíliát már előző nap kimostuk, kivasaltuk. A textíliára rajzoltunk, majd a csomózást megterveztük. Csomózással, majd viaszolással elkészítettük az alapot. Forraltunk vizet, majd üvegekbe öntöttük a festéket, rá forró vizet és csomómentesen elkevertük. A textíliákat bele tettük a festékes üvegekbe, majd eceteztük a festékes vizet. Miután jól befogta az anyagot a ruhafesték, bő vízzel többször átmostuk, majd szárítottuk. Száradás után a viaszos részt kivasaltuk újságpapíron át. Balesetvédelem: Nagy körültekintést igénylő munka! Óvodában a gyerekek csak felnőttek segítségével végezhetik! Ügyelni kell arra, hogy: Az elektromos áramot felnőtt kezelje (áram) A hosszabbító, ha szükséges megfelelően legyen elhelyezve (áram) A forró vizet felnőtt öntse (égés, forrázás) Viaszos ecsettel egymás keze fölött ne nyúlkáljanak a gyerekek (égés) Ruhafesték szájba ne kerüljön (mérgezés) Festésnél gumikesztyű, védőruha használata ajánlott (max. 6 gyerek 14

15 Csuhé, papírvirágok készítése Anyagismeret: A koronakészítésnél megismert papír történet vonatkozik a virágok alapanyagaira is. A virágokat készíthetjük: selyempapírból, amely könnyen formázható, gyűrhető batikolt rizspapírból krepp papírból csuhéból A felhasználás előtt mindig vegyük figyelembe az esztétikai nevelés fontosságát is. Anyagszükséglet: különböző színű és minőségű papírok, csuhé vékony drótok, vagy hurkapálcák ollók stift ragasztók madzag vagy vékony drót a kötözéshez, ruha, víz Elkészítés: A virág közepéhez a papírból gombócot gyűrűnk, majd belehelyezzük a hurkapálcát, ráhelyezzük a virág közepének szánt megfelelő színű papírt, és a pálcánál megcsomózzuk. Rátekerünk egy hosszabb zöld színű papírt a pálcára, az lesz a növény szára, ragasszuk. Különböző színű szirmokat vágunk, amit a virág nyakához fogunk, és kötözzük. Majd ragasztózzuk, és zöld papírral takarjuk, tetszőlegesen levelet is illeszthetünk a szárhoz. Lehet a virágot így is hagyni, de forró viaszba is márthatjuk, amitől fényesebb, és tartósabb, formázhatóbb lesz. A csuhévirág is hasonlóan készül, fejformát alakítunk, melybe pálcát tűzünk, hozzáfogjuk a szirmokat, aztán kötözünk 15

16 Balesetvédelem: A papír könnyen alakítható anyag, de a vele való bánásnál is kellő körültekintés szükséges. A csuhé száraz állapotban vág, vizesen alakítható, de gondoskodni kell a csöpögő víz felitatásáról, törlőruháról. Ügyelni kell arra, hogy: a papír tépésénél nehogy megvágjuk az ujjunkat olló használatánál sérülés ne keletkezzen a papír szájba ne kerüljön (festékanyaga miatt) a pálcával, dróttal meg ne szúrjuk magunkat a csuhét áztatni kell, másképpen vág a kifolyó víz csúszásveszélyes I. jelenet: (trónterem) A macskacicó című mese jelenetekre bontása A király ül a trónszékén, és próbál célba lőni az íjjal, de nem sikerül neki. A hoppmester próbál segíteni. A király hivatja a fiait, őket hozza helyzetbe. II. jelenet: Mind a három királyfi ellövi a nyílvesszőjét. Elindulnak a pálcák irányába. Kilépünk a trónteremből az erdőbe. A kiskirályfi kilép a képből. III. jelenet: A két idősebb királyfi hazaviszi a választottját. Az öregkirályt megajándékozzák a virágokkal, kendőkkel. Megtartják a lakodalmat. Hol lehet a kiskirályfi? 16

17 IV. jelenet: A kiskirályfi megtalálja a pálcáját és a macskacicót. A vándorlás során megmutatjuk azt, amit a két idősebb királyfinál nem. Kezdődik a tárgyak összehasonlítása (kendő, virág). Jelenetváltások: 1.próba:- megismeri a macskacicót a kiskirályfi, feleségül kéri. 2.próba:- hazaviszi a virágot az édesapjának a kiskirályfi. 3.próba:- hazaviszi a kendőt a kiskirályfi. V. jelenet: Hazaviszi a kiskirályfi a menyasszonyát, kezdődik a lakodalom. Zene, tánc. Ezek után részletesen ki kell dolgozni a mese forgatókönyvét, mint ahogy azt már említettem, ezt mindenki a maga kedvére, a csoportja szintjének megfelelően teheti meg. A forgatókönyvnek tartalmaznia kell: - a helyszínt - a helyszín szereplőit - azt, hogy mit látunk? - azt, hogy mit hallunk? Az önfeledt játék képekben 17

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila.

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút. József Attila. Mert mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila Készítette: a Kolozsvári úti Óvoda nevelőtestülete 1 A múlt tisztelete

Részletesebben

H E L Y I P E D A G Ó G I A I

H E L Y I P E D A G Ó G I A I Ó V O D A I N E V E L É S A M Ű V É S Z E T E K E S Z K Ö Z E I V E L H E L Y I P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezető 2013. augusztus 27. 1 T

Részletesebben

Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút

Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút Pedagógiai program Csabacsűd, 2012. Csányi Istvánné közoktatási szakértő által elfogadott program. Tartalomjegyzék I. Alapító okirat Óvodánk bemutatása II. Nevelésünk

Részletesebben

A MÉZESKALÁCS ÓVODA ÜGYES KEZEK

A MÉZESKALÁCS ÓVODA ÜGYES KEZEK A MÉZESKALÁCS ÓVODA ÜGYES KEZEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Készült: 1998, Módosítva: 2008 OM azonosító: 034641 Készítette: Az óvoda nevelőtestülete 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 2. 1. Óvodakép 3. 2. Gyermekkép

Részletesebben

A Bélmegyeri Óvoda Pedagógiai Programja Bélmegyer, 2013. augusztus 30.

A Bélmegyeri Óvoda Pedagógiai Programja Bélmegyer, 2013. augusztus 30. Page 1 A Bélmegyeri Óvoda Pedagógiai Programja Bélmegyer, 2013. augusztus 30. 1 Page 2 I. BEVEZETÉS Az óvoda jellemző adatai: Az óvoda neve: Bélmegyeri Óvoda címe: Bélmegyer Szabadság tér 1.. telefon:

Részletesebben

TARTALOM. Bevezetés 1. 1.ÓVODÁNK SAJÁTOS ARCULATA 2 1.1.Természeti környezetünk bemutatása 2 1.2. Óvodáink bemutatása 2 1.3. Óvodánk szerkezete 4

TARTALOM. Bevezetés 1. 1.ÓVODÁNK SAJÁTOS ARCULATA 2 1.1.Természeti környezetünk bemutatása 2 1.2. Óvodáink bemutatása 2 1.3. Óvodánk szerkezete 4 TARTALOM Bevezetés 1 1.ÓVODÁNK SAJÁTOS ARCULATA 2 1.1.Természeti környezetünk bemutatása 2 1.2. Óvodáink bemutatása 2 1.3. Óvodánk szerkezete 4 2.KIPPKOPP HOP 5 2.1. Kippkopp Helyi Óvodai Programunk 5

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ. Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának. Sükösdi Tagintézményében 3.1.4/08/2-2008-0162

TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ. Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának. Sükösdi Tagintézményében 3.1.4/08/2-2008-0162 TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézményében 3.1.4/08/2-2008-0162 AZ INNOVÁCIÓ MEGNEVEZÉSE: A föld és az élő környezet Projekt ( A környezettudatos életmód kialakítása)

Részletesebben

A NAGYRÉCSEI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NAGYRÉCSEI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NAGYRÉCSEI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Gerlingerné Kalcher Andrea óvodavezető Hatályos: 2013. április 1. Osztani magad hogy így sokasodjál Kicsikhez hajolni hogy magasodjál, Hallgatni

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT 1 I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT Programunk célja: Nevelő munkánk az egyéni aktivitásból, a gyermekek egyéni megnyilvánulásaiból indul ki. Célunk: a 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános

Részletesebben

A ZENEVÁR KIS LAKÓI. Pedagógiai program. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01.

A ZENEVÁR KIS LAKÓI. Pedagógiai program. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01. A ZENEVÁR KIS LAKÓI Pedagógiai program Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01. Tartalom Bevezető gondolatok 1. Az óvoda adatai 2. Óvodánk bemutatása, jövőképünk

Részletesebben

Önálló innováció. A környezettudatos magatartás kialakításának Programja

Önálló innováció. A környezettudatos magatartás kialakításának Programja Maglód Város Önkormányzata Projektazonosító: TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0028 Önálló innováció A környezettudatos magatartás kialakításának Programja Projektcím: Szemét, vagy hulladék, avagy a hulladék nem mind

Részletesebben

Testséma fejlesztése- Változatos megoldások az emberábrázolás ösztönzésére

Testséma fejlesztése- Változatos megoldások az emberábrázolás ösztönzésére Testséma fejlesztése- Változatos megoldások az emberábrázolás ösztönzésére Pszichológiai és pedagógiai vizsgálódások során a gyermekek jobb megismerésére különböző rajzteszteket alkalmaznak a szakemberek.

Részletesebben

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6900 Makó, Návay Lajos tér 12/A) OM: 201694 PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. A pedagógiai program célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI PROGRAM

GYÓGYPEDAGÓGIAI PROGRAM GYÓGYPEDAGÓGIAI PROGRAM Sajátos nevelési igényű óvodások nevelési programja Vajda Péter Lakótelepi Óvoda Pápa A csoport neve, címe Fenntartó : Vajda Péter Lakótelepi Óvoda Katica speciális csoport 8500

Részletesebben

helyi tanterv Rajz és vizuális kultúra 1-4. évfolyam

helyi tanterv Rajz és vizuális kultúra 1-4. évfolyam helyi tanterv Rajz és vizuális kultúra 1-4. évfolyam Összetett óraterv Tanítási hetek száma: 37. Évi összóraszám: 1.o. 56 ó (18 ó) 2.o. 55 ó (18 ó ) 3.o. 74 ó ( 37 ó ) 4.o. 55 ó ( 18 ó ) Ebből 80 % a kerettantervben

Részletesebben

Vizuális kultúra 1.-4. évfolyam

Vizuális kultúra 1.-4. évfolyam Vizuális kultúra 1.-4. évfolyam A Garay János Általános Iskola és AMI Vizuális kultúra helyi tanterve az 51/2012.(XII. 21.) számú EMMI rendelet mellékletében megjelent kerettantervvel összevetve a Mozaik

Részletesebben

CSEMETEKERT INTEGRÁLT ÓVODAI PROGRAM

CSEMETEKERT INTEGRÁLT ÓVODAI PROGRAM Budapest Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat APRÓK FALVA ÓVODA CSEMETEKERT INTEGRÁLT ÓVODAI PROGRAM OM 034652 2010 ELŐSZÓ Nevelőtestületem tagjaival 20 éve dolgozom együtt. Pedagógiai munkájukra

Részletesebben

TARTALOM BEVEZETÉS I. HELYZETELEMZÉS II. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA

TARTALOM BEVEZETÉS I. HELYZETELEMZÉS II. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA - 2 - TARTALOM BEVEZETÉS...3 I. HELYZETELEMZÉS...4 II. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA...5 1. Az óvoda adatai...5 2. Az óvoda funkciói...5 3. Az óvoda személyi feltételei...6 4. Tárgyi- dologi eszközök bemutatása,

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-4. évfolyam

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-4. évfolyam VIZUÁLIS KULTÚRA 1-4. évfolyam 1 VIZUÁLIS KULTÚRA 1 4. évfolyam Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra

Rajz és vizuális kultúra Művészetek műveltségterület Rajz és vizuális kultúra 1-4. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás A rajz és vizuális kultúra tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MOZGÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG TÜKRÉBEN

PEDAGÓGIAI PROGRAM MOZGÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG TÜKRÉBEN Gyerekkuckó Óvoda OM:034623 1165 Budapest, Centenáriumi sétány 3. TELEPHELYEK 1162 Budapest Hermina u. 66-68. 1162 Budapest Hársfa u. 54-56. PEDAGÓGIAI PROGRAM MOZGÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

Részletesebben

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. Paulo Coelho Csoda-Bogár Ház Fejlesztő Óvoda ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves gyermekek számára Készítette:

Részletesebben

Önálló intézményi innováció

Önálló intézményi innováció Önálló intézményi innováció A TÁMOP- 3. 1. 4 /09/ 1. Kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben pályázati konstrukció egyik elemeként intézményünknek lehetősége nyílt saját innovációjának

Részletesebben

Eszterház Néphagyomány Élteto Óvoda Pedagógiai Programja

Eszterház Néphagyomány Élteto Óvoda Pedagógiai Programja Eszterház Néphagyomány Élteto Óvoda Pedagógiai Programja Néphagyományőrző Óvodai Program Néphagyományőrző, természet-közeli, családokkal együttműködő óvodai program "A mag el van vetve, nem kell csak a

Részletesebben

Az Egervári Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA JELIGE: VADGESZTENYE

Az Egervári Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA JELIGE: VADGESZTENYE Az Egervári Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Az Egervári Óvoda nevelőtestülete 8913 Egervár, József Attila utca 13. JELIGE: VADGESZTENYE Ha a jövő évről akarsz gondoskodni - vess magot, ha egy évtizeddel

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK - 2 -

TARTALOMJEGYZÉK - 2 - PIPITÉR ÓVODA FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Szombathely, Bem József u. 9/C 9700 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készííttetttte:: Az óvoda nevellőttesttüllette Vélleményezésii jjogott gyakorolltt:: Szüllők Közössége

Részletesebben

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2.

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2. Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2. Napjainkban a pedagógusokkal szemben hazánkban is elvárás, hogy képesek legyenek interkulturális programok alkalmazására, a sajátos nemzeti hagyományok, európai

Részletesebben

T E V É K E N Y S É G K Ö Z P O N T Ú T A H I T Ó T F A L U I Ó V O D Á K S Z Á MÁ R A

T E V É K E N Y S É G K Ö Z P O N T Ú T A H I T Ó T F A L U I Ó V O D Á K S Z Á MÁ R A T E V É K E N Y S É G K Ö Z P O N T Ú Ó V O D A I P R O G R A M A T A H I T Ó T F A L U I Ó V O D Á K S Z Á MÁ R A . Bevezetés 3 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI: 5 1. A tevékenységközpontú óvodai nevelés célja

Részletesebben

A Tompai. Helyi Nevelési Programja

A Tompai. Helyi Nevelési Programja A Tompai Helyi Nevelési Programja 2010-2015 1 2 Tartalomjegyzék: I. Az óvoda adatai 3 II. Helyzetkép, bemutatkozás 5 1. Programunk jövőképe 6 1.1 Óvodaképünk 6 1.2 Pedagógusképünk 8 1.3 Gyermekképünk 9

Részletesebben