MŰVÉSZETI NEVELÉS LEHETŐSÉGEI JÁTÉK- ÉS JELMEZKÉSZÍTÉSTŐL A DRAMATIZÁLÁSIG PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MŰVÉSZETI NEVELÉS LEHETŐSÉGEI JÁTÉK- ÉS JELMEZKÉSZÍTÉSTŐL A DRAMATIZÁLÁSIG PROGRAM"

Átírás

1 MŰVÉSZETI NEVELÉS LEHETŐSÉGEI JÁTÉK- ÉS JELMEZKÉSZÍTÉSTŐL A DRAMATIZÁLÁSIG PROGRAM Sopron, NY.M.E. Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda Kidolgozta: Doernbrack Mária Gyakorlatvezető óvónő 1

2 Az óvodánkban a művészeti nevelés műfajai szorosan összefüggnek egymással. Amíg a játék- és jelmezkészítéstől eljutunk a dramatizálásig, a művészeti nevelés minden területét érintjük, hiszen mindez és alapja az óvodai életünknek. A művészeti nevelés élményekre épül, amely szorosan összefügg a megismeréssel. Ahhoz, hogy az élmény formát öltsön, szükségünk van a művészeti műfajok sokaságára, mert minden mindennel szorosan összefügg. Alapfeladatunknak tartjuk, hogy őrizzük a hagyományokat, hiszen azzal alakíthatjuk a gyermekeink jó ízlését és az esztétikai kultúráját. Számunkra a hagyomány nem más, mint folyamatosan megújított múlt. Óvodánkban a művészeti nevelés alapterületei: a vizuális nevelés, népi kismesterségek a zene, néptánc, ének és a népi játékok a népmesék a drámajátékok a bábjátékok A vizuális nevelés során az a feladatunk, hogy fejlesszük a gyermekeinknek mindazon képességeit, melyekkel formálódik a személyiségük és a látásmódjuk. A gyermek az őt fejlesztő alapvető módszerekhez, látás, hallás, tapintás útján, természetes csatornákon át juthat a legközvetlenebbül. Az óvodánkban a vizuális tevékenységek sokasága közül választhatunk, melyekkel fejlesztjük a gyermekeink esztétikai érzékét, fantáziáját, kreativitását, képzeletét. Óvodánkban a vizuális nevelés tevékenységeinek lehetőségei és technikái: síkon történő kifejezésre - festés: csöpögtetés útján, fújással, ronggyal- szivaccsal, ujjal- tenyérrel, golyóval- hengerrel,dugóval- krumplival, ecsettel való festés stb. - rajzolás: egyszerűen papírra, homokba ujjal, pálcikával, betonra krétával, agyaglapba pálcával való rajzolás stb. - ragasztás: színes papírból kép, mozaik ragasztás stb. térben történő kifejezésre agyag: jól formálható (jól fejleszthető a finommozgás) - papír: különböző minőségű (kemény, lágy) gyűrhető, formálható, papírmasé, álarc - textil: kötözhető, gyűrhető stb. - fa: fantáziánk szerint lehet belőle bármi, termésekkel kiegészíthető - viasz, szappan, gipsz: hasonlóan az agyaghoz formálható - hó, jég: hóember, tégla jégkunyhónak stb. - kő: lehet belőle bármi, akár festéssel is építésre és környezetalakításra- térben való rendezés: mindenből lehet minden. A környezetünkben található tárgyakból, újrahasznosítható eszközökből a fantáziánk szerint barkácsolunk, díszítünk 2

3 műalkotásokkal való találkozás lehetőségei: - séták, kirándulások, élményszerző utak során a gyerekek figyelmét nekünk kell felhívni, hogy lássák meg a szépet. Az esztétikai nevelésünk alapja a láttatás, érzékeltetés. Kihasználjuk a helyi lehetőségeket. Fontos a hagyományőrzés, a népi kismesterségek megismerése. Lehetőséget adunk a látás mellett a tapintásra és a kipróbálásra is. Az óvónő, anya, apa, nagyszülők alkotása is lehet minta. népi kismesterségek, hagyományőrzés, természetes anyagok felhasználása - csuhé: áztatás után a tervünkhöz megfelelően bármit lehet belőle készíteni, az adott korosztályt figyelembe véve. gyapjú: állatkák formázása szárazon, nemezelés. - szalma: fonások - népi hangszerek: nádból, tökből, magból, keserű bürökből, agyagból. Ritmus kalapács, zörgő, rece- fice, köcsögduda, magsíp stb. - bőrözés: fonás, fűzés, egyszerű szütyő készítés - batikolás: lehetőségtől függően textil és selyemfestés - fonal és madzag: fonások, öv szövése, szövés kerettel, fonalbaba készítés, körmönfonás, zsinórszövés, bojt - méhviasz: gyúrással formázás, tekeréssel gyertyakészítés gyapjú: állatkák formázása szárazon, nemezelés nedvesen A vizuális tevékenységeink megvalósításának alapja a nagyon jó motiváció, felkelteni és sokáig fenn is tartani a gyerekek érdeklődését, kíváncsiságát. Természetesen az előbb említett technikák is kiegészülnek már újabb és modernebb anyagok felhasználásával, amit mi is jónak tartunk. Minden tevékenységünket élmény előz meg, mellyel a gyermekek tapasztalnak, információt gyűjtenek, megfigyelnek. Mindezzel fejlesztjük az önbizalmát, mert engedjük a kreativitását kibontakozni, engedjük azt is, hogy tapasztaljon, gondolkodjon. Egy- egy témát több szempontból közelítünk meg, amivel tágítjuk az ismereteiket. Minden vizuális tevékenység előtt és alatt fontos odafigyelnünk a balesetvédelemre, a biztonságra. Fontos a körültekintő előkészítés és a felnőtt folyamatos jelenléte a munka során. 3

4 A zene, néptánc, ének és népi játékok a művészeti nevelés másik olyan alapjai, melyek szükségesek a gyerekek kiegyensúlyozott személyiségfejlődéséhez. Az ének- zene és a hozzá kapcsolódó mozgás az óvodai mindennapjaink olyan része, mint a mesélés, vagy a séták, tehát nem csak a foglalkozások időtartamára korlátozódnak. A vizuális neveléssel szorosan összefügg, beleépül a tevékenységek sorába. Ahogy a népi kismesterségekkel megismertetjük a gyerekeket, úgy a népi játékokkal, a népzenével és a néptánccal is a néphagyomány tiszteletére és megbecsülésére neveljük őket. A dramatizálás, bábozás aláfestéseként, kiegészítéseként, befejezéseként egyaránt jól lehet alkalmazni mind az élő mind a gépi zenét. Bizonyos drámajáték szituációiba bele lehet építeni egy kis néptáncot, vagy akár népzenét is. Legfőbb célunk, a zene, az éneklés megszerettetése, és a népi játékokkal, néptánccal megfelelő mozgásélmény nyújtása. Éneklés közben elsődleges feladatunk a gyermekeink ritmusérzékének alakítása, akár ritmushangszerek használatával is, emellett még szempont a hallásfejlesztés is. Nagy hangsúlyt fektetünk az ismétlésekre, hogy megfelelően beépüljön, természetessé váljon az éneklés, a mondókázás, a zenélés. A zenélés és éneklés során a feladatunk, hogy sokat és sokszor éneklünk a gyerekekkel közösen sok ritmushangszert használunk és készítünk bátorítjuk a gyerekeket a dalos,- és népi játékok játszására a zenehallgatás, az óvónő zenéje és éneke minta és természetes legyen a gyerekeink számára Élményt csak jó hangulatban, szabad légkörben lehet a gyerekeknek nyújtanunk. A népi játékokat szabály szerint tanítjuk, ellenben a néptáncot a szabad tánccal kezdjük, s később is mindig vissza- visszatérünk ahhoz, hogy a gyerekek érezzék a zene adta szabadságot, az improvizálás lehetőségeit. A néptáncnak nálunk az a lényege, hogy a gyerekekkel megtanítsunk egypár olyan alaplépést, melyből jól tudunk építkezni. Kezdő és pihenő, hangsúlyos és kevésbé hangsúlyos, valamint záró figurából, az ugrós tánc előkészítő mozdulataiból áll az anyagunk. A gyermekeink szabad táncát összefogjuk egy- egy szabályozott formával, körtánccal, válltánccal, ahogy az régen is szokás volt. Célunk a tánc eredeti funkciójának megőrzése, örömükből, bánatukból fakadó természetes használata, akár mindezt drámajátékokkal is lehet kezdeményezni. szabad tánc 4

5 A mesével és köztük főleg a népmesével nem csak szórakozást nyújtunk a gyermekeinknek, hanem fejlesztjük önismeretüket és személyiségüket, értelmi, erkölcsi esztétikai, érzelmi, kommunikációs képességeiket. Az óvodai életünk legnagyobb részét a játék és a mese, valamint az ezekkel való foglalatoskodás (bábozás, dramatizálás, játékkészítés) tölti ki. A mesélésünknek szertartása van, az óvónő és a gyerekek elhelyezkedése kényelmes és állandó. A többször hallott meséket kezdjük csak dramatizálni, és bábozni, így a délelőtti, és a délutáni időszakban bármikor kezdeményezünk mesével való játékot, mozgást. Az óvodás gyermekeink gondolatvilágába a mesék, népmesék tökéletesen beleillenek, hiszen megtalálhatóak benne az átváltozások ellentétek ismétlések veszélyek, menekülések igazságosságok vágyteljesítések A gyermekek teljes intenzitással képesek belemerülni egy történetbe, így az fejleszti azokat a képességeiket, melyekre szükségük van az életben, ilyen a(z) bizalom szomorúság félelem bátorság öröm rácsodálkozás fantázia ítélő- és megfigyelőképesség Mindezek segítségével nő a(z) odaadásuk odafigyelésük hallgatni tudásuk képekben való élni tudásuk A meséhez az átgondoltan megteremtett, időt és teret azért tartjuk fontosnak, mert így a gyerekek magukévá tudják tenni a hallottakat, és a fantáziájuk zavaró körülmény nélkül kaphat szárnyra. Mivel vegyes csoportban, 3-7 éves gyerekekkel foglalkozunk, így a helyes középutat kell választanunk a meséket illetően. Mindig a korosztálytól, a csoport összetételétől függ, hogy éppen milyen mesét választunk, és melyik mesét hallatjuk többször. A mesékkel való többszöri találkozás segíti a gyereket abban, hogy megjegyezze a számára érdekes cselekményt. A mese tartalmához szorosan kapcsolódó módszerek közül a kommunikációs és beszédkészség fejlesztés mellett legfőképpen a mesék örömteli játékkal, mozgással való megjelenítését szorgalmazzuk, mely a néptánc előkészítéséhez csatolható vissza, és előkészíti a dramatikus játékot. 5

6 Így szoros összefüggésben a néptánc, a vizuális nevelés során a játékok, jelmezek készítése, a mese jó alapokat adnak a bábozáshoz és a dramatizáláshoz. A drámajátékokat elsősorban nonverbális kommunikációs gyakorlatokkal készítjük elő, melyekben beszédhang nélkül, mozgásokkal, gesztusokkal, mimikával, testtartással jelenítünk meg egy- egy mesehőst, állatot, érzelmet. A medve cammogása, a róka sompolygása, a gondterhelt szegény ember.stb. Ezekkel a játékokkal fejlesztjük a gyermekek testrészeinek az összehangolt mozgását, a tér kihasználását, a vizuális észlelést. A drámajáték alapja nálunk, az önkéntesség. Dramatizálással erősítjük a gyermekeink aktivitását, önismeretét, emberismeretét, fantáziáját, gondolkodását, biztos téri orientációját, kifejezőképességét, mimikáját. A dramatizáláshoz olyan mesékre van szükség, amelyekben akció van. Az akcióval a mese eljátszása során a figyelmet mindvégig fenn tudjuk tartani, valamint attól lesz mozgalmas. A mesék közül az a legjobban dramatizálható, amely nem verbális humorra, hanem cselekvésre épül, átváltozások, varázslások vannak benne. Dramatizáláskor figyelembe kell venni: a gyermekek életkori sajátosságait a mese tetőpontját honnan indul? hová érkezik? milyen íve van? a rejtjeles történéseket (állatvőlegény,- menyasszony) van-e a mesének megfelelő drámaisága? színpadi formában megjeleníthető-e? (sűríthető-e térben, időben, szerepekben?) Dramatizáláskor a mese változtatható, ha az eredeti fordulatai, mondanivalója nem veszít az értékéből. A változtatás nem lehet öncélú, csak akkor szabad megtenni, ha a dramatizálás műveletét segíti, ennek alapvető eszköze a jó forgatókönyv. A forgatókönyvnek tartalmaznia kell: a jeleneteket a jelenetváltásokat a helyszínt a helyszín szereplőit azt, hogy mit látunk? azt, hogy mit hallunk? A macskacicó c. mese 6

7 A többször hallott mesék másik megjelenítési formája a bábozás. A bábu, a bábjáték fontos szerepet játszik az óvodánkban, a kisgyermekeink életében. Bábozásra főleg a fordulatos cselekményű, kevés szereplős meséket alkalmazzuk. A meséket a bábok minden fajtájával eljátszhatjuk, ennek csak a fantáziánk szab határt. A kész bábok mellett saját készítésű bábokkal is szeretünk játszani, legkedveltebbek a rongybábok és a saját rajzolású síkbábok valamint a termésbábok. rongybáb termésbáb síkbáb gyerekek bábozása Bábozás közben fejlesztjük a gyermekeink reproduktív, produktív gondolkodását, valamint a beszédbeli kreativitását, kifejezőkészségét, mozgás kifejező funkcióit. Nagy hangsúlyt fektetünk rá, mert a bábra való kivetítésnek nagy jentősége van a félszegebb gyermekek beszédgátlásának oldásában. A bábjáték azért hatásos, mert képszerű, egybeesik a gyermek vizuális beállítottságával dramatikus, ezért megfelel a gyermeki léleknek érdekes, alkalmas a spontán figyelem felkeltésére csodálatos, holt anyagot kelt életre mozgásra épül a cselekménye, a mozgás örömet jelent a gyereknek jelképes, ezért jobban megfelel a gyermek mesei gondolkodásmódjának feloldó, hiszen az érzelmek kivetítését, lereagálását biztosítja, elfojtott vágyakat, indulatokat, érzelmeket lehet vele kiélni, félelmeket feloldani Nagyon fontos, hogy a bábozásra szánt meséinket többször hallják a gyerekek. Esetleg ha az a mese hosszabb, és fordulatosabb, amit a vegyes életkorú óvodásaink még nehezen követnek, akkor először felnőttek elevenítsék meg. A látott jelenetek közül a gyermek majd a legizgalmasabb, legkedvesebb részt kiemeli, és elbábozza. felnőttek bábozása (Ludas Matyi) 7

8 Állatok a mesékben c. projekt MŰVÉSZETI NEVELÉS: Mese, vers, dramatizálás, bábozás: Mesék: Magyar népmese: a szegény ember és a róka (gyerekek bábozása kesztyűsbábbal) Magyar népmese: Ludas Matyi (felnőttek bábozása fakanálbábokkal) Magyar népmese: A hét kecskegida és a farkas (új mese) Magyar népmese: A macskacicó (dramatizálás) Angol népmese: A három kismalac és a farkas (előadás síkbábokkal) Burmai népmese: Mese a falánk tyúkocskáról (előadás síkbábokkal) Versek: Gazdag Erzsi: Tarka cica, fehér cica Csanádi Imre: Kicsi kutya, nagy kutya Vizuális tevékenységek, báb- és jelmezkészítés: rafia lovacska készítése állatok formázása agyagból vesszőparipa hajtogatása, ragasztása (szabad tánc, lovaglás) síkbábok rajzolása, készítése a mesékhez (báb) kendő, palást batikolása a meséhez (jelmez) korona díszítése különböző technikákkal a meséhez (jelmez) íj, csuhé és papírvirág készítése a meséhez (jelmez) Ének- zene: Hallásfejlesztés: Halk- hangos érzékeltetése tölcsérbáb segítségével (Egyél libám ) Dalosjátékok: Kőketánc, kőketánc Egyél libám, egyél már Hatan vannak a mi ludaink A lovamnak héthatárban. Mondókák: Réce, ruca, vadliba Csett Pápára, lóhátára. Szabad mozgás, tánc: lovaglás vesszőparipán lányok tánca, fiúk tánca 8

9 Bábozás A bábjáték komplex hatást gyakorol a gyermekekre, nemcsak érzelmi, gondolati, hanem cselekvési akciókat is kivált. Bábozásra mindig már ismert, a gyerekek által többször hallott mesét válasszunk. Jó, ha a mesét a bábkészítés előtt is hallhatja a gyerek, ezzel jobban megalapozzuk az ismereteit. Ajánlhatunk különböző készítési technikát is, de a gyerekre is bízhatjuk, hogy hogyan szeretné megjeleníteni a kedvenc meseszereplőjét. A síkbábok messziről is láthatónak kell lenniük, így szerencsés, ha megfelelő rajzeszközt ajánljuk a gyerekeknek. Készítés közben beszélgessünk velük, így a szereplők tulajdonságai (nagy szájú, vicsorgó, mosolygó, kicsi, nagy ) jobban kiéleződnek, s karakteresebb bábok születnek. Bábozás síkbábokkal (A három kismalac és a farkas c. mese) Bábozás kesztyűsbábokkal (A szegény ember és a róka c. mese) A bábozásra nagyon sok lehetőségünk adódik, főleg ismerkedés, beszélgetés során, mert a gyerekek szívesen szólalnak meg a báb mögé bújva, de a saját hangjukon. A felnőttek bábjátéka két dologgal ragadja magához a gyermeket, az előadás látványával és a történet fordulatos pörgésével. A bábjáték határozottan jellemábrázoló, erőteljes típusalkotó, így a kiemelt bábtulajdonságok a jó és a rossz. Így a bábjátékos a bábbal lehet szókimondó, élesen fogalmazó, érzékletesebb, hiszen a cselekmény tömörebb. Felnőttek bábjátéka 9

10 Vizuális tevékenységek, szabad mozgás, tánc Vesszőparipa hajtogatás, lovaglás: Rafia lovacska készítése: Szabad tánc, lányok, fiúk tánca zenére: 10

11 A macskacicó című mese dramatizálási eszközeinek készítése Íj és nyílkészítés Anyagismeret: Az íj és nyíl elődeink történelmi fegyvere volt, hangtalan, így tökéletesen célba találó, vadászati segédeszköz volt. Az íjak rugalmas gyorsaságát használták ki a minél messzebbre való lövéshez. Egyszerűbb kivitelben az íjat mogyoróvesszőből készítettük, hozzá madzagot kötöttünk. Anyagszükséglet: Friss mogyoróvessző (hajlítható legyen) Madzag (kb. 1m) Metszőolló Kés (tompa végű) Deszka a munkához Elkészítés: A mogyoróbokorról megfelelő vastagságú, és hosszú vesszőt vágunk, ami éppen hajlítható íjnak, s egy vékonyabbat, ami a nyílvessző lesz. Csak felnőtt segítségével lehet elkészíteni! Az asztalra vágódeszkát teszünk, s egy tompa végű, de éles késsel bevágjuk a vastagabb vesszőnk mindkét végét, amibe majd a madzag kapaszkodik. Rákötjük a madzagot a vesszőnk egyik végére, majd a térdünk közé szorítjuk, s addig húzzuk a madzagot, ezzel hajlítva a vesszőt, amíg a megfelelő ívet fel nem vette. Ezután kis segítséggel megkötjük a madzagot a vesszőnk másik végén is. Majd céltáblára kipróbáljuk úgy, hogy a nyílvesszőt beleillesszük a madzagba, megfeszítjük vele, miközben a kezünkkel húzzuk, majd célzunk és lövünk. A nyílvessző ne legyen hegyes, lehet vékony papírra célozni vele, akkor nyomot hagy. Balesetvédelem: Fontos, hogy a gyerekek ezt az eszközt csak felnőtt felügyelete mellett készítsék! Figyelnünk kell: A metszőollót felnőtt használhatja A kést felügyelet mellett használja a gyerek A madzagot segítséggel kösse, nehogy megvágja a csomózáskor az ujját Célba lövésnél, a célzó iránynál senki nem tartózkodhat 11

12 Koronakészítés Anyagismeret: A papír olyan lap alakú anyag, amely növényi rostok felhasználásával készül, legelterjedtebb alapanyaga a fa. A legrégibb készítési módszer az ő si Kínából ismeretes, majd az ókori egyiptomiak is készítettek papiruszt. A papír általában természetes összetevőket tartalmaz, nincsenek benne szintetikus anyagok, tehát a papír maga természetbarát. A papíron sokféleképpen nyomot lehet hagyni, ecsettel, festékkel, krétával, ceruzával, állati vagy ásványi alapú tintával, tintasugárral stb. Anyagszükséglet: Színes vagy fehérműszaki karton Sablon a koronához Vízfesték Szívószál Olló Tűzőgép Elkészítés: A koronaformát sablon segítségével egy kartonpapírra körbe rajzoljuk, majd kivágjuk. Híg festéket készítünk elő és ecset segítségével a koronára csöpögtetünk, majd szívószálon át fújjuk a festéket, hogy paca keletkezzen. Hagyjuk megszáradni, és méretvétel után összetűzzük. Balesetvédelem: Vigyázni kell, mert a papír széle vág, majd az olló használat kíván fokozott figyelmet. A festésnél arra kell ügyelni, hogy a szívószálon át ne szívják fel a festéket a gyerekek. Megfelelő védőruházatról gondoskodni kell, jelen esetben felnőtt pólót viselnek a gyerekek, mert a póló az egész ruhájukat betakarja. 12

13 Palástok batikolása Anyagismeret: Vannak textíliák már a legrégebbi időkből is, amelyekre a mintákat különféle festékkel kézi úton vitték fel, rajzolták rá. A batik szó jávai eredetű: írni, rajzolni. Az ő si batik kizárólag kézi munka volt, egyetlen motívuma sem ismétlődött teljesen egyformán. A kézzel festett és ruházati célokra legnagyobb mennyiségben felhasznált textíliák hazája Jáva és a kelet-indiai szigetek. A jávai batik az egész világon ismert. Az úgynevezett lekötözéses : tritik, plangi technikák kialakulási helye Dél-Amerika volt. Legjobb, ha a batikolásra szánt textilek természetes anyagból készülnek. Az anyagok előkészítése batikolásra: Mosás 40º-60º Vasalás Tervezés Eljárási technikák: Futtatás Kontúrozás Viaszos batik (jávai) Neo batik Plangi, tritik Befejező műveletek Gőzölés Ecetes öblítés Mosás, szárítás Anyagszükséglet: Megfelelően előkészített anyag Viasz Csomózáshoz kötöző Ruhafesték Ecet Rezsó Lábos, vizet és viaszt forrósítani Ecsetek Festékes edények Újság papírok 13

14 Elkészítés: Az asztalt előkészítjük a batikolásra, leterítjük, jelen esetben doboz kartonnal takartuk le, mert takar is és hőálló is egyben. A textíliát már előző nap kimostuk, kivasaltuk. A textíliára rajzoltunk, majd a csomózást megterveztük. Csomózással, majd viaszolással elkészítettük az alapot. Forraltunk vizet, majd üvegekbe öntöttük a festéket, rá forró vizet és csomómentesen elkevertük. A textíliákat bele tettük a festékes üvegekbe, majd eceteztük a festékes vizet. Miután jól befogta az anyagot a ruhafesték, bő vízzel többször átmostuk, majd szárítottuk. Száradás után a viaszos részt kivasaltuk újságpapíron át. Balesetvédelem: Nagy körültekintést igénylő munka! Óvodában a gyerekek csak felnőttek segítségével végezhetik! Ügyelni kell arra, hogy: Az elektromos áramot felnőtt kezelje (áram) A hosszabbító, ha szükséges megfelelően legyen elhelyezve (áram) A forró vizet felnőtt öntse (égés, forrázás) Viaszos ecsettel egymás keze fölött ne nyúlkáljanak a gyerekek (égés) Ruhafesték szájba ne kerüljön (mérgezés) Festésnél gumikesztyű, védőruha használata ajánlott (max. 6 gyerek 14

15 Csuhé, papírvirágok készítése Anyagismeret: A koronakészítésnél megismert papír történet vonatkozik a virágok alapanyagaira is. A virágokat készíthetjük: selyempapírból, amely könnyen formázható, gyűrhető batikolt rizspapírból krepp papírból csuhéból A felhasználás előtt mindig vegyük figyelembe az esztétikai nevelés fontosságát is. Anyagszükséglet: különböző színű és minőségű papírok, csuhé vékony drótok, vagy hurkapálcák ollók stift ragasztók madzag vagy vékony drót a kötözéshez, ruha, víz Elkészítés: A virág közepéhez a papírból gombócot gyűrűnk, majd belehelyezzük a hurkapálcát, ráhelyezzük a virág közepének szánt megfelelő színű papírt, és a pálcánál megcsomózzuk. Rátekerünk egy hosszabb zöld színű papírt a pálcára, az lesz a növény szára, ragasszuk. Különböző színű szirmokat vágunk, amit a virág nyakához fogunk, és kötözzük. Majd ragasztózzuk, és zöld papírral takarjuk, tetszőlegesen levelet is illeszthetünk a szárhoz. Lehet a virágot így is hagyni, de forró viaszba is márthatjuk, amitől fényesebb, és tartósabb, formázhatóbb lesz. A csuhévirág is hasonlóan készül, fejformát alakítunk, melybe pálcát tűzünk, hozzáfogjuk a szirmokat, aztán kötözünk 15

16 Balesetvédelem: A papír könnyen alakítható anyag, de a vele való bánásnál is kellő körültekintés szükséges. A csuhé száraz állapotban vág, vizesen alakítható, de gondoskodni kell a csöpögő víz felitatásáról, törlőruháról. Ügyelni kell arra, hogy: a papír tépésénél nehogy megvágjuk az ujjunkat olló használatánál sérülés ne keletkezzen a papír szájba ne kerüljön (festékanyaga miatt) a pálcával, dróttal meg ne szúrjuk magunkat a csuhét áztatni kell, másképpen vág a kifolyó víz csúszásveszélyes I. jelenet: (trónterem) A macskacicó című mese jelenetekre bontása A király ül a trónszékén, és próbál célba lőni az íjjal, de nem sikerül neki. A hoppmester próbál segíteni. A király hivatja a fiait, őket hozza helyzetbe. II. jelenet: Mind a három királyfi ellövi a nyílvesszőjét. Elindulnak a pálcák irányába. Kilépünk a trónteremből az erdőbe. A kiskirályfi kilép a képből. III. jelenet: A két idősebb királyfi hazaviszi a választottját. Az öregkirályt megajándékozzák a virágokkal, kendőkkel. Megtartják a lakodalmat. Hol lehet a kiskirályfi? 16

17 IV. jelenet: A kiskirályfi megtalálja a pálcáját és a macskacicót. A vándorlás során megmutatjuk azt, amit a két idősebb királyfinál nem. Kezdődik a tárgyak összehasonlítása (kendő, virág). Jelenetváltások: 1.próba:- megismeri a macskacicót a kiskirályfi, feleségül kéri. 2.próba:- hazaviszi a virágot az édesapjának a kiskirályfi. 3.próba:- hazaviszi a kendőt a kiskirályfi. V. jelenet: Hazaviszi a kiskirályfi a menyasszonyát, kezdődik a lakodalom. Zene, tánc. Ezek után részletesen ki kell dolgozni a mese forgatókönyvét, mint ahogy azt már említettem, ezt mindenki a maga kedvére, a csoportja szintjének megfelelően teheti meg. A forgatókönyvnek tartalmaznia kell: - a helyszínt - a helyszín szereplőit - azt, hogy mit látunk? - azt, hogy mit hallunk? Az önfeledt játék képekben 17

ke zmu ves tanszak 2013/2014

ke zmu ves tanszak 2013/2014 Művészeti beszámoló ke zmu ves tanszak 2013/2014 Az alapfokú művészeti képzés nagymértékben elõsegíti a tanulók személyiségfejlõdését és biztosítja a tehetséggondozás lehetõségét. Figyelembe veszi az életkori

Részletesebben

KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK

KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK KÉZMŰVESSÉG FAZEKASSÁG - Honti Rita, - Szarka Szilvia A foglalkozás indításának tervezett időpontja: 2013. február A foglalkozásokon a tanulók megismerkednek: - a fazekasság

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Készült: Időpont: Csillagvár Waldorf Tagóvoda 8200 Veszprém Szent István út 12. 2013 november 25-december 05-ig A megvalósításban résztvevő óvodapedagógusok:

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Hírlevél. A múlt hónapban történt

Hírlevél. A múlt hónapban történt Hírlevél A múlt hónapban történt 2015.02.11 FARSANGRA készülődtünk: A jelmezek kiegészítőit a gyerekházban a szülőkkel együtt készítettük el február 11-én 11 anyuka társaságában. Alkottunk hercegnő fejdíszt,

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

Február hónap. Gondos Gabriella óvodapedagógus. Kiticsics Anikó óvodapedagógus. Priskin Ágota óvodapedagógus. Március hónap

Február hónap. Gondos Gabriella óvodapedagógus. Kiticsics Anikó óvodapedagógus. Priskin Ágota óvodapedagógus. Március hónap Február hónap 1. 2011.02.15. Népi kismesterségek fazekasság Képkészítés különböző technikákkal. A technika önálló alkalmazása. 2 3 2011.02.17. 2011.02.22. Vegyes technika: olajpasztell és tempera alkalmazásával-tenger.

Részletesebben

Művészeti nevelés tanórán kívül, különös tekintettel a népművészetre, néphagyományokra

Művészeti nevelés tanórán kívül, különös tekintettel a népművészetre, néphagyományokra Művészeti nevelés tanórán kívül, különös tekintettel a népművészetre, néphagyományokra Készítette: Gombás Gáborné 2010. 1 A művészeti nevelésnek nagyon fontos szerepe van a tanulók személyiség fejlődésében,

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Szabadidős programtervezet (havi 2 x 2 óra)

Szabadidős programtervezet (havi 2 x 2 óra) ünnepitabi14_6.qxp 7/25/2006 5:59 PM Page 6 Szabadidős programtervezet (havi 2 x 2 óra) 6 Szeptember 1. Bemutatkozás Az éves program ismertetése Az elkészítendõ ok bemutatása Ismerkedés az Ünnepváró könyvvel

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Évi óraszám:18 BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK A durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerése mások beszédében és saját beszédünkben. A koncentráció

Részletesebben

SZKB_101_13. A modul szerzõje: Czincz Józsefné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM

SZKB_101_13. A modul szerzõje: Czincz Józsefné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM SZKB_101_13 Ezt együtt csináltuk...! Osztályfa Én és a MÁSIK modul szerzõje: Czincz Józsefné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 130 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Tanulói feladatok értékelése

Tanulói feladatok értékelése Tanulói feladatok értékelése FELADATLEÍRÁS: TÉMA: A Méhkirálynő című mese feldolgozása 2. d osztály ALTÉMA:Készítsünk árnybábokat! FELADAT: Meseszereplők megjelenítése árnybábokkal A FELADAT CÉLJA: Formakarakterek

Részletesebben

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29.

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29. DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA. Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő alakításához.

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

Karácsonyi készülődéshez. Az ünnepi készülődés fényét emelheti, ha csillogó, arany-ezüst festéket, tollat, papírt és szalag kiegészítőket használunk.

Karácsonyi készülődéshez. Az ünnepi készülődés fényét emelheti, ha csillogó, arany-ezüst festéket, tollat, papírt és szalag kiegészítőket használunk. Karácsonyi készülődéshez Az ünnepi készülődés fényét emelheti, ha csillogó, arany-ezüst festéket, tollat, papírt és szalag kiegészítőket használunk. Festékek közül ajánlom a Pannoncolor gyár MANOKOLOR

Részletesebben

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A vizuális nevelés legfőbb célja és feladata

A vizuális nevelés legfőbb célja és feladata A vizuális nevelés legfőbb célja és feladata Hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. Így nemcsak a képző- és iparművészet

Részletesebben

A Viktória Körömszalon által indított egyéni és kiscsoportos továbbképzések, tanfolyam leírások

A Viktória Körömszalon által indított egyéni és kiscsoportos továbbképzések, tanfolyam leírások A Viktória Körömszalon által indított egyéni és kiscsoportos továbbképzések, tanfolyam leírások Oktató: Kovácsné Fábián Viktória Technikai képzéseim: - Zselés építő - Kombinált technikai - Porcelán kezdő

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2 VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2 A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő

Részletesebben

1. OSZTÁLY Időkeret : heti 1 óra

1. OSZTÁLY Időkeret : heti 1 óra 1. OSZTÁLY Időkeret : heti 1 óra 1.ANYAGOK ÉS ALAKÍTÁSUK A tanulók környezetében megfigyelhető természeti anyagok, feldolgozott anyagok tapasztalati megismertetése, egyszerű állapotváltoztatási módok (alakítás,

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban Pasaréti Otília, Infor Éra 2009 TARTALOM A kutatás célja Interaktív mese A Meseszerkesztő bemutatása A kutatás menete A program fejlődése

Részletesebben

Szükséges felszerelések listája a 2015/2016-os tanévben

Szükséges felszerelések listája a 2015/2016-os tanévben Szükséges felszerelések listája a 2015/2016-os tanévben 1. évfolyam számára 4 db matematika füzet (négyzetrácsos) 4 db vonalas füzet (14-32) 1 db üzenő füzet (vonalas füzet) grafitceruzák 3 db HB és 1

Részletesebben

A GONDOLKODTATÓ PÖSZETERÁPIA, azaz egy terápiás könyvegység bemutatása

A GONDOLKODTATÓ PÖSZETERÁPIA, azaz egy terápiás könyvegység bemutatása A GONDOLKODTATÓ PÖSZETERÁPIA, azaz egy terápiás könyvegység bemutatása Törökné Cseh Katalin logopédus szakpszichológus Budapest, III.Ker. EGYMI Logopédiai Szakszolgálat cseh.torok@t-online.hu SOFI Konferencia,

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA. Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez,

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

A Mosolyország Családi Napközi Szakmai Programja

A Mosolyország Családi Napközi Szakmai Programja A Mosolyország Családi Napközi Szakmai Programja írta Ravaszné Bocskay Julianna A családi napközi minőségpolitikája - 259/2002. ( XII.18.) Korm. Rendelet, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. 1 4. Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA. 1 4. Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA 1 4. Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez,

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak

Részletesebben

Vizuális nevelés. 3. évfolyam. Célok :

Vizuális nevelés. 3. évfolyam. Célok : Vizuális nevelés Célok : 3. évfolyam - A tanulók hozzásegítse a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő alakításához. - A gondolkodás

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhazfoldes@freemail.hu Iktatószám: 5-11/2012. 7. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba Témahét a Százszorszép Óvoda Pillangó csoportjában (5 6 éves) 2010.

Részletesebben

Napközis mini projektek a Herman 4. évfolyamán

Napközis mini projektek a Herman 4. évfolyamán Napközis mini projektek a Herman 4. évfolyamán Itt mindennap történik valami érdekes, izgalmas, kreatív, játékos...dolog. Itt érdemes napközisnek lenni! Általunk az idei tanévben a napköziben próba jelleggel

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

1.a Eszköz-és felszerelésigény a tanévre

1.a Eszköz-és felszerelésigény a tanévre 1.a Eszköz-és felszerelésigény a tanévre 2 db 1. osztályos vonalas füzet 2 db. négyzethálós füzet 2 db. sima füzet 1 db. üzenő füzet (vonalas) 1 db. vonalas napközis gyakorló füzet 1 db. négyzetrácsos

Részletesebben

kialakulását, az önértékelés és önismeret kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást. Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának

kialakulását, az önértékelés és önismeret kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást. Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő alakításához.

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

ESZKÖZIGÉNY. eszközigénye. Tevékenységi helyek 1. Az udvar a. egyik udvarrész a. két csoport számára felszerelt fa mozgásfejlesztő eszközökkel.

ESZKÖZIGÉNY. eszközigénye. Tevékenységi helyek 1. Az udvar a. egyik udvarrész a. két csoport számára felszerelt fa mozgásfejlesztő eszközökkel. ESZKÖZIGÉNY Az óvodai Jelenlegi felszerelés Tevékenységi 1. Az udvar a. egyik udvarrész a. két csoport számára felszerelt fa mozgásfejlesztő eszközökkel. b. másik udvarrész üres, füves. A fa mozgásfejlesztő

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Az iskolakezdéshez szükséges taneszközök. 1. osztály

Az iskolakezdéshez szükséges taneszközök. 1. osztály Az iskolakezdéshez szükséges taneszközök 1. osztály ZSÁKOK: Testnevelés zsák: - tornacipő -1 pár fehér váltó zokni ( bugyi) - fehér póló, kisnadrág ( kék) - melegítő, tréningruha Rajz zsák : - 12 színű

Részletesebben

Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana. Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28.

Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana. Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28. Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28. Projekt kidolgozásának ütemterve Helyzetelemzés végzése a programban résztvevő óvodáról. Ismeretszerzés

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKRLÓÓVODA ÉS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILLY ELLIOT TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM. Szárnybontogató

SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKRLÓÓVODA ÉS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILLY ELLIOT TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM. Szárnybontogató SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKRLÓÓVODA ÉS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILLY ELLIOT TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM Szárnybontogató vizuális kultúra és vizuális kommunikáció tehetségműhely munkaterve Műhelyvezető: Czékus

Részletesebben

Ünnepeink - Hagyományos kézműves termékek szakkör

Ünnepeink - Hagyományos kézműves termékek szakkör Ünnepeink - Hagyományos kézműves termékek szakkör Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata Projekt címe: Zalaapáti Érték-Tár Azonosító: TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0024 1 Tematika Ünnepeink - Hagyományos Kézműves

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez.

Részletesebben

Október 23-hoz kapcsolódó, délutáni szabadidős foglalkozás

Október 23-hoz kapcsolódó, délutáni szabadidős foglalkozás Október 23-hoz kapcsolódó, délutáni szabadidős foglalkozás Ideje: október 22-én délután Kezdés: 13.30 Zárás: 15.30 Az ünnepi műsor a zárást követően lesz. (Felelősök a 8. osztályosok) Felső tagozatosoknak

Részletesebben

SZÜKSÉGES TANESZKÖZÖK A 2011/2012-es TANÉVRE

SZÜKSÉGES TANESZKÖZÖK A 2011/2012-es TANÉVRE 1. osztály : 3 db 14-32.sz.vonalas 2 cs.írólap 2 db vázoló ceruza (postaírón), 2 db piros-kék ceruza 4 db HB-s (háromszögletű) ceruza 1 db Rajz-vázoló Újság Betűkészlet, betűtartó, betűsín Műanyag zárható

Részletesebben

1. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél

1. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél 1. évfolyam Az első évfolyamon a gyerekek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodva a vizuális kultúra részterületei közül a belső képek kialakulását segítő Kifejezés, képzőművészet és a Tárgy- és környezetkultúra

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

2014.október Gyermekek Háza

2014.október Gyermekek Háza 2014.október Gyermekek Háza 2014.október 1. 17.45-19.45 óráig 2014.október 1. 15-17 óra István fotográfus.. Részvételi díj: 4.500 Ft/hó. 2014.október 2. 9.15-9.45 óra 2014.október 2. 10-10.40 óra és 11-11.40

Részletesebben

Rózsavizes Húsvét napját jöttem ma kívánni

Rózsavizes Húsvét napját jöttem ma kívánni Rózsavizes Húsvét napját jöttem ma kívánni Húsvét projekt a baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 3. osztályában 2010. március16-március 25. Készítette: Homoki Zsuzsanna 1 1. nap március 16. Biblia,

Részletesebben

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI PROGRAMJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM Készítette: Becskereki Lászlóné Érvényessége: A Városi Óvodák intézménye helyi nevelési programjában meghatározta

Részletesebben

Óvodai Búcsúalbum ONLINE SCRAPBOOK TANFOLYAM

Óvodai Búcsúalbum ONLINE SCRAPBOOK TANFOLYAM Első lépésként elkészítjük magát, az album alapot. 40 db 15 x 20 cm-es alapkartont kaptatok, ebből 15 db-ot használunk fel az album alapjához, 10 pedig megmarad fotóalátétnek illetve a díszítőelemek elkészítéséhez.

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon/fax: 62 241-381 E-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

1. Óvodás csoport foglalkozásterve

1. Óvodás csoport foglalkozásterve 1. Óvodás csoport foglalkozásterve 1.1. 1. évfolyam Szeptember 1.1.1. Ahogyan felnőttünk 1. Ismerkedő játék Oldódást célzó játék Munkaprogram Életkor játékok. Csecsemőkor. Mozgás hangadás játék Kétéves

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

Taneszközök jegyzéke

Taneszközök jegyzéke Taneszközök jegyzéke 1. osztály Ceruzák (tolltartóba) Matematika 2 db B-s grafit 2 db HB-s grafit 2 db piros 2 db kék színes 2 db zöld 1 db vastag postairon 1 db radír 1 db faragó 1 db rövid vonalzó 1

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

A zenei emlékezőképesség fejlesztése

A zenei emlékezőképesség fejlesztése A zenei emlékezőképesség fejlesztése A gyermek zenei emlékezete gyrsan fejlődik, igen sk élményt tárl, de az élmények mennyiségét, minőségét nehezen tudjuk ellenőrizni. A dalk éneklése már az emlékezet

Részletesebben

Készségfejlesztő tanulójáték

Készségfejlesztő tanulójáték Készségfejlesztő tanulójáték Fejlesszünk? Hagyjuk inkább a gyermeket játszani? A LOGICO játszva fejleszt! A Logico olyan fejlesztőjáték, amely játék közben fejleszti az óvodás és a kiskorú gyermek készségeit

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Érvényes a DAOP-4.1.3/B-09-2009-0009 című pályázat indikátortáblázatban meghatározott időtartamra 2011.08.31-től 2016.08.31-ig Nevelési-gondozási

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Családi vetélkedő. JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24.

Családi vetélkedő. JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24. Családi vetélkedő JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24. A projekt feladatterve Projekt témája: Családi vetélkedő Időkeret: 3 óra Projektfelelős: 1 pedagógus sorszám feladat felelős Teljesítés

Részletesebben

Üdvözöljük a Your Dance online tánciskola világában. Élmények iskolája az otthonodban, élmények az életedben.

Üdvözöljük a Your Dance online tánciskola világában. Élmények iskolája az otthonodban, élmények az életedben. Üdvözöljük a Your Dance online tánciskola világában. Élmények iskolája az otthonodban, élmények az életedben. Élmények Minden ember számára fontosak az élmények, ahogy Önnek is, hiszen egy jó élmény örök

Részletesebben

Vizuális alkotó gyakorlat Alapfok 1-6. évfolyam

Vizuális alkotó gyakorlat Alapfok 1-6. évfolyam Célok és feladatok Vizuális alkotó gyakorlat Alapfok 1-6. évfolyam A vizuális alkotó gyakorlat célja a tanuló egyéni, kreatív személyiségjegyeinek előhívása, az ismeretek, élmények feldolgozásának segítése,

Részletesebben

SZKC 103_02. Motívumok különböző. Népek és tárgyaik. A modul szerzője: Dobrovitzky Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKC 103_02. Motívumok különböző. Népek és tárgyaik. A modul szerzője: Dobrovitzky Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK SZKC 103_02 a z é n d i m e n z i ó i Motívumok különböző kultúrákban II. Népek és tárgyaik modul szerzője: Dobrovitzky Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM 18 Motívumok

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151. ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013 INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151. IDŐPONT 2013. 08. 31. A tanév végére a csoport létszám 21 fő. SNI: 2 fő Idegen anyanyelvű:1 fő Éves munkánk

Részletesebben

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi Kisharang Keresztyén Családi Napközi - Bárány Keresztyén Családi Napközi A Családi napközik 2012. évi működéséről A CSANA fenntartásának célja: a családban nevelkedő gyermekek számára életkoruknak megfelelő

Részletesebben

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak Állatkerti foglalkozások Óvodásoknak Az állatkert az élmények kertje Élménygyűjtő séták az állatkertben Vannak, akik már megtapasztalták, milyen izgalmas úgy érkezni egy állatkerti látogatásra, hogy ott

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

Vizuális kultúra. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013.

Vizuális kultúra. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013. Vizuális kultúra tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel kell rendelkeznie: o biztos kottaolvasási készség hat hangterjedelemben; o abszolút hangok ismerete kis

Részletesebben

Füzet és taneszköz lista 2015-16-os tanév 1.a

Füzet és taneszköz lista 2015-16-os tanév 1.a 1.a vonalas füzet 14-32 számú négyzetrácsos füzet 27-32 számú 3db sima füzet 80-32 számú 3 csomag (gumis) félfamentes rajzlaptömb A/4 1X(Lizzy card) famentes rajzlaptömb A/4 1X(Lizzy card) rajzlap A/3

Részletesebben

Alkossunk, játsszunk együtt!

Alkossunk, játsszunk együtt! SZKB_101_03 Gombamese II. lkossunk, játsszunk együtt! Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 30 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Múlt, jelen és jövı a Lewinszky Anna Gyakorló Óvodában

Múlt, jelen és jövı a Lewinszky Anna Gyakorló Óvodában Múlt, jelen és jövı a Lewinszky Anna Gyakorló Óvodában Útravaló A múltat tiszteld a jelenben S tartsd a jövınek Vörösmarty Mihály Múlt 1892. Képezde utca Elsı Soproni Bölcsıde és Kisdedóvó Egylet 1906.

Részletesebben

Orosz, mint élő idegen nyelv. Szakköri tematika

Orosz, mint élő idegen nyelv. Szakköri tematika Orosz, mint élő idegen nyelv Szakköri tematika I. Az orosz nyelv, mint idegen nyelv tanításának létjogosultsága: Ismerve történelmünket, tudjuk, hogy a felszabadulástól kezdve a rendszerváltásig az általános-

Részletesebben