Nemzetközi marketing A NEMZETKÖZI MARKETING FOGALMA, KONCEPCIÓI, STRATÉGIÁI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzetközi marketing A NEMZETKÖZI MARKETING FOGALMA, KONCEPCIÓI, STRATÉGIÁI"

Átírás

1 Nemzetközi marketing Tóth Éva tanársegéd Pannon Egyetem, Georgikon Kar Keszthely, A NEMZETKÖZI MARKETING témakörei I. A nemzetközi marketing fogalma, stratégiái és koncepciói II. A nemzetközi piacra lépés döntései, előnyei, motivációi és kockázatai III. A nemzetközi marketingkörnyezet elemzése IV. Külpiaci, társadalmi, kulturális környezet V. Marketingkutatás a nemzetközi marketingben VI. A vállalatok nemzetközi piaci megjelenésének formái VII. A piacra jutás stratégiái, globális marketing-mix VIII. Nemzetközi termékpolitika IX. Nemzetközi árpolitika X. Disztribúciós politika a nemzetközi marketingben XI. Piacbefolyásolás a nemzetközi marketingben XII. Szolgáltatások marketingmixe a nemzetközi marketingben I-II. téma A NEMZETKÖZI MARKETING FOGALMA, KONCEPCIÓI, STRATÉGIÁI A NEMZETKÖZI MARKETING FOGALMA, KONCEPCIÓI, STRATÉGIÁI I. A nemzeti piacok II. A nemzetközi marketing fogalma III. Vállalatok típusai a külpiachoz való viszony szerint IV. Nemzetközi marketingstratégiák típusai Tóth É.- Nemzetközi marketing 3 Tóth É.- Nemzetközi marketing 4 1

2 I. A nemzeti piacok I. A nemzeti piacok 1. A nemzeti piacok különbözősége 2. A nemzeti piacok globalizálódása, unifikálódása 3. Nemzetközi piacra lépés okai Tóth É.- Nemzetközi marketing 5 Tóth É.- Nemzetközi marketing 6 1. A nemzeti piacok különbözősége Eltérő piaci sajátosságok a piaci környezetben: Gazdasági tényezők (a piac mérete, fogyasztás mértéke) Társadalmi-kulturális tényezők (vevők igényei, szokásai; üzleti norma, etikett) Verseny tényezők (piaci szerkezet) Politikai-jogi tényezők (különbségek megszüntetése, EU) Fő környezeti tényezők Demográfiai környezet Népesség növekedése Népesség korösszetétele elöregedés Etnikai piacok Képzettségi csoportok Háztartástípusok Migráció Tóth É.- Nemzetközi marketing 7 Tóth É.- Nemzetközi marketing 8 2

3 Gazdasági környezet Az ország vonzereje, vásárlóerő függ: Az ország infrastruktúrájának ismerete Gazdaság helyzete: Folyó jövedelmek Megtakarítások Árak Eladósodottság Hitelhez jutás feltételei Természeti környezet Nyersanyagok kimerülése drágulás Növekvő energia költségek Globalizációs felmelegedés veszélyei Szembesülés a vízválsággal Termelőföld, erdők védelme Növekvő szennyeződések Globális gondnokság új etikája Tóth É.- Nemzetközi marketing 9 Technológiai környezet Változások és hatások Innováció gyorsulása Biotechnológia Digitális forradalom Robotechnika Politikai, jogi, versenykörnyezet Politikai stabilitás Import stabilitás Külföldi befektetések szabályozása Verseny termelésének intenzitása Tóth É.- Nemzetközi marketing 10 Kulturális környezet Értékrend kialakításának szakaszai: Szocializáció: közeg, kultúra, amely körülvesz Adaptáció: új, idegen kultúra elsajátítása Kulturális ismeret: Adott kultúra tényszerű ismerete Beilleszkedés Kulturális környezet elemei: Materiális kultúra Oktatás Magatartási formák, társadalmi értékek Világnézet, erkölcs, vallások, hiedelmek Esztétikai jellemzők, a műveltség kifejezési eszközei Nyelv Csapda: A kultúra befolyásolja a gondolkodási folyamatot SRC (Self-Reference Criterion) = saját magunkra hivatkozás kritériuma Minden problémát 2 oldalról kell megközelíteni: A vállalat anyaországi kultúrájának megfelelően A befogadó ország kulturális normáinak figyelembe vételével A nemzetközi marketinget felvállaló cégeknek a kulturális különbségeket tudniuk kell kezelni Tóth É.- Nemzetközi marketing III-IV. 11 téma A nemzeti piacok sajátosságai Piaci környezet Gazdasági tényezők Társadalmikulturális tényezők Versenytényezők Politikai-jogi tényezők Termék Jövedelmi szintek Fogyasztói szokások és ízlések A meglévő termékek Termékszabályozás, szabványok Marketing-mix elemei Ár Jövedelmi szintek Ártárgyalási mentalitás A versenytársak politikája Árellenőrzés Értékesítés Eltérő értékesítési rendszer Vásárlói szokások Versenytársak értékesítési monopóliuma Értékesítési korlátozások Reklám Média hozzáférhetõsége Nyelv, attitűdök Versenytársak megjelenése Hirdetési korlátozások Tóth É.- Nemzetközi marketing 12 3

4 2. A nemzeti piacok globalizálódása, unifikálódása 3. Nemzetközi piacra lépés okai Áruk, szolgáltatások, emberek, tőke, információk áramlása. A kommunikáció és közlekedés forradalmi fejlődése, világméretű pénzpiac kialakulása, információs rendszerek kifinomultsága, a világban végbement politikai és társadalmi változások, kormányzati korlátok gyengülése. marketing-mix minden eleménél egységesedési tendenciák Tóth É.- Nemzetközi marketing 13 Hazai piac telítődik Kicsi a hazai piac Alacsony növekedés a hazai piacon Üzleti partnerek elvárásai Verseny Költségek Portfolió egyensúly Nagy fogyasztói piac Tóth É.- Nemzetközi marketing 14 II. A nemzetközi marketing fogalma II. A nemzetközi marketing fogalma 1. Hogyan határozható meg a nemzetközi marketing fogalma? 2. Mennyiben azonos a marketing általános (és belső piacra alkalmazott) definícióival? 3. Miben különböző? Tóth É.- Nemzetközi marketing 15 Tóth É.- Nemzetközi marketing 16 4

5 A marketingszemlélet teljesen azonos-e nemzetközileg? 1. A nemzetközi marketing fogalma USA-ban született tudomány. Nagyjából igen, de nem teljesen. Nemzetközi különbségek jellemzik! Mindenütt azonos: a marketing színtere a piac, alapja az emberi igények. A vállalatok nemzetközi piacokon megvalósuló marketingstratégiái és marketingtevékenysége (Vágási M., 2007). Nemzetközi mindaz a marketingtevékenység, amely külföldön folyik, külföldre irányul, vagy külföldi igényeket és változásokat figyelembe vesz (Tóth T., 2008). Tóth É.- Nemzetközi marketing 17 Tóth É.- Nemzetközi marketing 18 A nemzetközi marketing körébe tartozik minden olyan marketingtevékenység, ami külföldön folyik, külföldön zajlik, vagy külföldi igényeket és változásokat figyelembe vesz. (Rekettye G., 1994) A nemzetközi marketing olyan folyamat, amelynek során nemzeti határokon túlnyúló tranzakciókat tervezünk és folytatunk, azzal a céllal, hogy olyan cseréket hozzunk létre, amelyek (kölcsönösen) kielégítik az egyének (vevők) és a szervezetek (vállalatok, eladók) céljait. (Czinkota-Ronkainen, 2004, idézi Tóth, 2007) Tóth É.- Nemzetközi marketing Mennyiben azonos a marketing általános (és belső piacra alkalmazott) definícióival? Mi a marketing? Értelmezés több szinten 1. A vállalati tevékenység piaci filozófiája (szemléletmód) 2. Vállalati funkció, a marketingosztály tevékenysége 3. Menedzsment folyamat 4. Eszköztár (marketing mix) Tóth É.- Nemzetközi marketing 20 5

6 (1) A Marketing vállalati piaci filozófia A vállalati piaci tevékenység alapvető meghatározói: - Vevői szükségletek, igények kielégítése - A versenytársakét meghaladó érték nyújtása a vevők számára - Vevők elégedettsége, megtartása A nyereséges működés és a versenyképesség érdekében! Tóth É.- Nemzetközi marketing 21 (2) Marketing egy funkció Olyan vállalati tevékenység, amely a vevők/felhasználók igényeinek kielégítése érdekében - elemzi a piacot - meghatározza az eladni kívánt termékeket és szolgáltatásokat - kialakítja az árakat - megszervezi az értékesítést - megismerteti a termékeket a vevőkkel és befolyásolja őket a vásárlás érdekében - Ápolja a vevőkapcsolatokat VIII-XI. V. téma téma Tóth É.- Nemzetközi marketing 22 (3) Marketingmenedzsment (4) Marketing-mix eszközrendszer Tervezési és megvalósítási folyamat: Piaci lehetőségek elemzése V. téma Célpiacok kiválasztása Marketingstratégiák kialakítása (célok, stratégiák) Marketingprogramok tervezése (marketingmix: termék, ár, promóció, értékesítés) Marketingműveletek szervezése, megvalósítása, ellenőrzése VIII-XI. téma Tóth É.- Nemzetközi marketing 23 A vállalat marketing-ajánlatának összetevői Marketingmix 4P ( 7P ) Termék (Product) Ár (Price) Értékesítés (Place) Kommunikáció/promóció (Promotion) SZOLGÁLTATÁSOK: (+ 3P ) - Folyamat (Process) - Tárgyi feltételek (Physical evidence) - Személyzet (People) VIII-XI. téma Tóth É.- Nemzetközi marketing 24 6

7 3. Miben különbözik a nemzetközi marketing a belpiaci marketingtől? Alapkoncepció, eszközrendszer azonos? Tartalmi különbségek? Vállalatok világpiaci jelentősége, piachoz való viszonya szerint? A külpiaci megjelenés formáitól függően? Stratégia szerint? Adaptálás vagy standardizálás stratégiája? Interkulturális marketing? Tóth É.- Nemzetközi marketing 25 Tóth É.- Nemzetközi marketing 26 A stratégiai célok és az alkalmazás függ a következőktől: A külpiaci tevékenység szerepe a vállalati stratégiában (eseti tartós vagy szerves részét képviseli) A külpiaci / nemzetközi piaci jelenlét formája (export szerződéses ügylet külföldi beruházás és leányvállalatok) A vállalat külpiaci / nemzetközi piaci elkötelezettsége (függ a jelenlét üzleti formájától és a nemzetközi piacfoglalás mértékétől) Az üzleti távolság mértéke (a külpiaci környezet, feltételek különbözősége a hazai piaci környezettől) A vállalat típusa a külpiachoz való viszonya szerint III. Vállalatok típusai a külpiachoz való viszony szerint Tóth É.- Nemzetközi marketing 27 Tóth É.- Nemzetközi marketing 28 7

8 Vállalat tulajdonságai Régi (Nemzeti) Új (Globalizációs) Célvezérelt Vízió vezérelt Árközpontú Értékközpontú Termékközpontú Fogyasztóközpontú Hatékony, stabil Innovatív, vállalkozó Hierarchikus Lapos Gépszerűen működő Info-alapú Termékminőség Teljes körű minőség Részvényes központú Érintett központú Merev, elkötelezett Rugalmas, tanulékony III. Vállalatok típusai a külpiachoz való viszony szerint 1. A megkülönböztetés tényezői 2. Vállalatok típusai a nemzetközi piacokhoz való viszony szerint 3. A marketing külpiaci dimenziója a vállalatoknál Tóth É.- Nemzetközi marketing 29 Tóth É.- Nemzetközi marketing A megkülönböztetés tényezői Hol folytat tevékenységet a vállalat? Egy ország, több ország, sok ország, világ Hol van a vállalati központ? Hol hozzák a döntéseket? Egy vagy több országban? Honnan irányítanak? Ki(k) a tulajdonos(ok)? Anyaországiak, külföldiek, vegyes tulajdon? Hol, milyen tevékenységet folytat? Exportáló, beszállító, termelő üzem külföldi beruházással? Milyen mértékben standardizált a tevékenység? Nem adaptált adaptált standardizált adaptációval standardizált 2. Vállalatok típusai a nemzetközi piacokhoz való viszony szerint Transznacionális globális vállalatok Multinacionális vállalatok Internacionális, rendszeresen exportálók Hazai piacon működők, de külpiacra beszállítók Hazai piacon működő alkalmi exportálók Hazai piacon működő, hazai piacot kiszolgáló vállalatok Hazai vállalat Tóth É.- Nemzetközi marketing 31 Tóth É.- Nemzetközi marketing 32 8

9 Transznacionális - globális vállalatok Működés világgazdasági dimenziója Leányvállalatok minden régióban, szinte minden országban Üzleti döntések meghozatala Anyaország tulajdonosai, irányítói Piacok felfogása A globális piac részpiacai A hasonlóság jelentősebb mint a különbözőség Homogén igényű piacok kiszolgálása Fő cél Hatékonyság, méretgazdaságosság révén Tóth É.- Nemzetközi marketing 33 Multinacionális vállalatok Tevékenység dimenziója Jelenlét minden régióban, közel minden országban, leányvállalatok révén Üzletpolitika meghatározói Anyavállalat és helyi leányvállalatok /tulajdonosok érdekei Piac felfogása A regionális ill. helyi piacok eltérőek a kulturális adottságok szerint Multinacionális adaptáció differenciáló előnye Fő cél: Versenyképesség differenciálás révén Tóth É.- Nemzetközi marketing 34 Internacionális vállalat Rendszeres exportálók Stratégiájukban egyaránt jelentős: Hazai piac kiszolgálása Külpiac kiszolgálása Főhadiszállás egyértelműen hazai, a szervezet központosított, és a kritikus termelés hazai de több országban folytat különböző műveleteket. Tóth É.- Nemzetközi marketing 35 Beszállítók Hazai terepen működnek Külpiaci tevékenységük a nemzetközi megrendelők stratégiáitól függ Tóth É.- Nemzetközi marketing 36 9

10 Alkalmi exportálók Hazai piacot kiszolgálók Stratégiájukban elsődleges: Hazai piac kiszolgálása Másodlagos, alkalmi: Külpiac kiszolgálása Hazai tevékenységükre hatással vannak a nemzetközi vállalatok stratégiái Tóth É.- Nemzetközi marketing 37 Tóth É.- Nemzetközi marketing A marketing külpiaci dimenziója a vállalatoknál Nincs külpiaci marketing A vállalat hazai piacot szolgál ki (esetleg hazai kereskedő exportálja a termékét) Eseti külpiaci marketing Az export nem szerves része a vállalati stratégiának Rendszeres külpiaci marketing A stratégiának, a termelési, értékesítési és nyereségcéloknak a külpiacok szerves részét képezik Nemzetközi marketing Jelentős külpiaci elkötelezettség, export vagy külföldi termelés, külföldi szervezet, több / sok országban Globális marketing Világméretű működés, termelés, kereskedelem, IV. Nemzetközi marketingstratégiák típusai szervezet Tóth É.- Nemzetközi marketing 39 Tóth É.- Nemzetközi marketing 40 10

11 IV. Nemzetközi marketingstratégiák típusai 1. Alaptípusok 2. Standardizálás vagy adaptáció? 3. A nemzetközi marketing fokozatai Tóth É.- Nemzetközi marketing Alaptípusok 1. csoportosítás Etnocentrikus stratégia A hazai piacon folytatott marketing tevékenységét változtatások nélkül alkalmazza külföldi piacain is. Abból indul ki, hogy ami otthon jól eladható, az a világon mindenütt jól eladható lesz. Nagyon fejlett országokra jellemző. (Japán, Amerika) Policentrikus Az előző ellentéte. Minden külpiacon adaptált, helyi stratégia. A helyi piaci sajátosságokat messzemenőkig figyelembe vevő stratégia. Hatásos, de nem hatékony politika. Kis nyugat-európai országokra jellemző. Tóth É.- Nemzetközi marketing 42 Régiócentrikus Hasonló a policentrikushoz, de elismeri hogy egy adott régió országainak (piacainak) kultúrájában több a közös, mint az eltérő elem 1 piac minden régió önálló piaci szegmens rokon piacok egyes szegmentumaira adaptálja marketing tevékenységét. Gond: a régiók kijelölése. Európai vállalatok tradicionális közelítésmódja. /Ny-Európa K-Európa egyetlen egységes piac/ Geocentrikus Etno- és policentrikus közelítés szintézise. Abból indul ki, hogy a hazai termék, illetve marketingmix esetleg változtatások nélkül is alkalmazható az egész világon, de elfogadja egyes piacokon az adaptáció szükségességét. az egész világon keresi a hasonló célcsoportokat. (pl. yuppies, yuffies) Ez felel meg leginkább a valóságnak. Tóth É.- Nemzetközi marketing 43 A stratégia típusa Etnocentrikus Termelés Otthon Célországban Otthon vagy egyes régiókban Ahol a költség a legalacsonyabb/ centralizált Beszerzés Otthon Célországban Otthon vagy egyes régiókban Ahol a költség a legalacsonyabb/ centralizált Működési jellemzõk Szervezet Differenciálatlan Nemzetközi divízió Regionális divízió Regionális divízió Mátrix szervezet Marketing Sztenderdizált Régiók szerinti Sztenderdizált A marketing stratégia jellemzője Geocentrikus Régiócentrikus Egyedi/célpiaci Policentrikus Differenciált Differenciált Differenciálatlan Tóth É.- Nemzetközi marketing 44 11

12 1. Alaptípusok 2. csoportosítás A hazai piac kiterjesztése koncepció (Domestic Market Extension Concept) Multibelpiac-koncepció (Multidomestic Market Concept) Globális marketingkoncepció (Global marketing Concept) 2. Standardizálás vagy adaptáció? Globális marketing homogén piacok, standard marketing A gyakorlatban: Lehető maximális standardizálás lehető minimális adaptációval Lokális marketing különböző piacok, adaptált marketing Glokális marketing Think global, act local ( Think local, act local ) Interkulturális marketing Kulturális különbségek vagy konvergencia? Tóth É.- Nemzetközi marketing 45 Tóth É.- Nemzetközi marketing 46 Globalizálódás versus differenciálás sztenderdizálás adaptálás Eltérő nézetek (A 80-as évektől napjainkig tartó vita) A globalizáció tendenciáját két folyamat táplálja: Keresleti oldalról: a fogyasztói szükségletek és magatartás konvergenciája Kínálati oldalról: üzleti tevékenység globális hatékonyságának szempontjai Theodor Levitt: A világ egy globális falu, amelyben a fogyasztók megbízható minőségű és olcsó termékeket keresnek. A világpiacot néhány nagy sztenderd piac alkotja. Tóth É.- Nemzetközi marketing 47 Tóth É.- Nemzetközi marketing 48 12

13 Eltérő nézetek (A 80-as évektől napjainkig tartó vita) Philip Kotler: A globális stratégia nem alkalmazható általánosan. A legtöbb piac nemzeti jellegű marad. A kereslet nem konvergál, hanem inkább divergál. Néhány esetben alkalmazható: high-tech termékek, gyorsan elterjedő termékek (rapid roll-out), nemzetközi termékek (Coca-Cola, McDonald s) Tóth É.- Nemzetközi marketing 49 Eltérő nézetek (A 80-as évektől napjainkig tartó vita) Napjainkban: Egységesülési tendenciák, melyek ösztönzik a globalizálódást (pl. EU). Nagyvállalatok versenyelőnyre való törekvése. Sok ágazatban globális oligopóliumok jöttek létre melyek időnként stratégiai szövetségeket is kötnek. Tóth É.- Nemzetközi marketing 50 A globalizáció (sztenderdizálás) lehetőségei Az elemzés során figyelembe kell venni a piacokkal, a fogyasztói szükséglet sajátosságaival, a termék jellegével és a vállalati stratégiával kapcsolatos körülményeket. Tóth É.- Nemzetközi marketing 51 Érvek az adaptálás/sztenderdizálás mellett Mely jellemzőhöz kapcsolódik? Fizikai tulajdonságok Kísérő szolgáltatások Kinek az előnye Kínálati oldal Keresleti oldal Kínálati oldal Keresleti oldal Az adaptálás előnye Költségcsökkentő adaptálás lehetősége Megfelelés a műszaki szabványok, egészségügyi és biztonsági előírások, fogyasztási szokások, éghajlati sajátosságok, a fizikai környezet követelményeinek Kevesebb szolgáltatás ajánlása, mint a hazai piacon Eltérések figyelembe vétele a szolgáltatás feltételeiben és az elosztó hálózatban A sztenderdizálás előnye Tapasztalati hatás Méretgazdaságosság Megfelelés a nemzetközi szabványoknak, nemzetközi termékhasználat, az innováció nemzetközi elterjedése A méretgazdaságosság némi lehetősége, a tapasztalati hatás jelentős realizálása Mobil vevőkör sztenderd kiszolgálása Tóth É.- Nemzetközi marketing 52 13

14 Érvek az adaptálás/sztenderdizálás mellett Stratégia lehetőségek a nemzetközi marketingben Mely jellemzőhöz kapcsolódik? Kinek az előnye Az adaptálás előnye A sztenderdizálás előnye Kínálati oldal Változtatás nélkül importált termékek (cég-, országvagy márka) kedvezőtlen imázsának elkerülése A generikus termék (az importált termékek, a cég-, az ország vagy a márka) kedvező imázsa Szimbolikus jellemzők Keresleti oldal Identitás keresése, vizuális szimbólumokkal (színek, forma, fogyasztás) kapcsolatos problémák Univerzális kereslet Egzotikum keresése Tóth É.- Nemzetközi marketing 53 Tóth É.- Nemzetközi marketing 54 A globalizáció (sztenderdizálás) lehetőségei Lehetőségek: A vállalatok megkeresik a nemzetközi piacok homogén szegmenseit és fogyasztóknak előnyös ár-minőség viszonyt képviselő sztenderd termékeket kínálnak (hi-fi berendezések, fotócikkek, kerékpárok). Jelentős újdonságot képviselő új termék bevezetése esetén a helyi adaptáció kezdetben nem szükséges. Nemzeti imázs termékeknél nincs adaptációs igény. High-tech termékek, luxuscikkek inkább alkalmasak a sztenderdizálásra. A termék fizikai tulajdonságait könnyebb sztenderdizálni, míg a szimbolikus tulajdonságokat rendszerint adaptálni kell. Tóth É.- Nemzetközi marketing 55 A sztenderdizálás határai Akadályozó tényezők: Nemzeti mozgalmak a hazai termékek védelme érdekében. Piacok és iparágak különbözősége. Politikai-jogi szabályozási korlátok (termékekre és szervezetekre). Elosztási hálózatok különbségei. Tóth É.- Nemzetközi marketing 56 14

15 A sztenderdizálás határai Fogyasztói magatartás A fogyasztók nem globálisak! A kereslet homogenitása erősen korlátozott.! A globális nagyvállalatoknak is figyelembe kell venni a költséghatékonyság mellett a kulturális hatékonyság szempontjait kulturális megvalósíthatóság. Think globally, act locally! Adaptált sztenderdizálás Egyes terméktulajdonságok tekintetében hasonló preferenciát mutató nemzetközi piaci szegmenseknek: egy sztenderdizált alaptermék, különböző jellegű és jelentőségű adaptációval a kulturális különbségekhez igazítva. (McDonald s menük) III. téma Tóth É.- Nemzetközi marketing 57 Tóth É.- Nemzetközi marketing 58 Az adaptálásnál figyelembe veendő egyéb szempontok A termék előnye a külpiaci fogyasztó számára Kompatibilitás (pl. mennyire különböznek a szabványok) Regionális-, vagy országadaptáció (előnyök és kompatibilitás) Cél: lehető legnagyobb mértékben növeljék a sztenderdizáltság szintjét, s minél inkább szűkíthető legyen az adaptáció skálája. Tóth É.- Nemzetközi marketing A nemzetközi marketing fokozatai Exportmarketing Indirekt: belföldi kereskedő/exportőr végzi, a gyártónak nincs közvetlen kapcsolata a külpiaccal, vevőkkel Direkt: külföldi piackeresés, szűkebb-tágabb körű marketingtevékenység, szervezet Nemzetközi marketing Internacionális marketing: piacbehatolási eszközök és módok, közvetlen tőkebefektetés nélkül Multinacionális marketing: közvetlen tőkebefektetés és teljes körű marketing sok országban, helyi és regionális piacokra Globális marketing: tőkebefektetés, teljes körű, standardizált marketing a világ egészében, mint egységes piacon Tóth É.- Nemzetközi marketing 60 15

16 Források Köszönöm a figyelmet! Debreceni Egyetem - Közgazdaságtudományi Kar: Marketingmenedzsment tantárgy Rekettye Gábor - Fojtik János (2003): Nemzetközi marketing, Dialóg Campus Kiadó, Bp-Pécs Tóth Tamás: Nemzetközi marketing (2008), Akadémia Kiadó Philip Kotler Keller Kevin Lane (2006): Marketing-menedzsment, Akadémia Kiadó Tóth É.- Nemzetközi marketing 61 Tóth É.- Nemzetközi marketing 62 16

IX. téma AZ ÁRPOLITIKA KIALAKÍTÁSÁNAK LÉPÉSEI

IX. téma AZ ÁRPOLITIKA KIALAKÍTÁSÁNAK LÉPÉSEI Nemzetközi marketing Tóth Éva tanársegéd Pannon Egyetem, Georgikon Kar Keszthely, 2011. A NEMZETKÖZI MARKETING témakörei I. A nemzetközi marketing fogalma, stratégiái és koncepciói II. A nemzetközi piacra

Részletesebben

Dr. Szántó Szilvia. Bevezetés a nemzetközi marketingbe -alapfogalmak

Dr. Szántó Szilvia. Bevezetés a nemzetközi marketingbe -alapfogalmak Dr. Szántó Szilvia Bevezetés a nemzetközi marketingbe -alapfogalmak A tantárgy célja A hallgatók kibővítik és elmélyítik elméleti és gyakorlati marketingismereteiket a nemzetközi marketing döntések és

Részletesebben

A NEMZETKÖZI ZI MARKETING FOGALMA, KONCEPCIÓI, I, STRATÉGI STRATÉGI. I. A nemzeti piacok. IV. Nemzetközi zi marketingstratégi.

A NEMZETKÖZI ZI MARKETING FOGALMA, KONCEPCIÓI, I, STRATÉGI STRATÉGI. I. A nemzeti piacok. IV. Nemzetközi zi marketingstratégi. Marketing MSc. I. Nemzetközi zi marketingstratégi giák A NEMZETKÖZI ZI MARKETING FOGALMA, KONCEPCIÓI, I, STRATÉGI GIÁI Éva tanárseg rsegéd Pannon Egyetem, Georgikon Kar Keszthely, 2011. É.- Marketing MSc.

Részletesebben

Polányi elosztási elmélete. Marketing 1 fejezet: A marketing szerepe az üzleti életben és a társadalomban. A marketing fogalma.

Polányi elosztási elmélete. Marketing 1 fejezet: A marketing szerepe az üzleti életben és a társadalomban. A marketing fogalma. Polányi elosztási elmélete Marketing 1 fejezet: A marketing szerepe az üzleti életben és a társadalomban Bauer András Berács József Reciprocitás Redisztribúció Piac 2 A piaci csere A piaci csere nem az

Részletesebben

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing A fogalom 1. vállalati tevékenység piaca szolgáltatások 2. filozófia Szemléletmód A vállalat

Részletesebben

A marketing alapkoncepciói. Dr. Petruska Ildikó

A marketing alapkoncepciói. Dr. Petruska Ildikó 1. A marketing alapkoncepciói A marketing értelmezése A marketing a menedzsmenttudományok egyik szakterülete Üzleti filozófia (a vevőt középpontba helyező szemléletmód Funkció (vevőközpontúság érvényesítését

Részletesebben

Termékek, termékszerkezet tervezése. Termékstratégia a nemzetközi marketingben. Termékadaptáció

Termékek, termékszerkezet tervezése. Termékstratégia a nemzetközi marketingben. Termékadaptáció VIII. téma Termékek, termékszerkezet tervezése Termékstratégia a nemzetközi marketingben Készítette: Solymosi Antal Tudás-transzfer menedzser Pannon Egyetem, Georgikon Kar Keszthely, 2011. Gyakorlat: A

Részletesebben

KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET

KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET III-IV. téma KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET Készítette: Solymosi Antal Tudás-transzfer menedzser Pannon Egyetem, Georgikon Kar Keszthely, 2011. Fogalmi tisztázás: Mi a kultúra? Régen: - Szellemi

Részletesebben

Nemzetközi marketing. Előadás vázlat. Disztribúciós politika a nemzetközi marketingben

Nemzetközi marketing. Előadás vázlat. Disztribúciós politika a nemzetközi marketingben Nemzetközi marketing Tóth Éva tanársegéd Pannon Egyetem, Georgikon Kar Keszthely, 2011. A NEMZETKÖZI MARKETING témakörei I. A nemzetközi marketing fogalma, stratégiái és koncepciói II. A nemzetközi piacra

Részletesebben

Dr. Szántó Szilvia. Marketingkörnyezet

Dr. Szántó Szilvia. Marketingkörnyezet Dr. Szántó Szilvia Marketingkörnyezet Az előadás témái 1./ Marketingkörnyezet jellemzése 2./ A mikrokörnyezet alkotóelemei 3./ A makrokörnyezet jellemzése Marketingkörnyezet Azok a külső tényezők és erők,

Részletesebben

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ.

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 II. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Marketing alapjai 2011/2012. II. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése

Részletesebben

Marketing a gyakorlatban I. előadás BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék

Marketing a gyakorlatban I. előadás BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék MARKETINGKUTATÁS Marketing a gyakorlatban I. előadás Kovács István BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék Piac-, marketing- és közvélemény kutatás elhatárolása Kutatás: célja a problémamegoldás

Részletesebben

A gazdálkodás és részei

A gazdálkodás és részei A gazdálkodás és részei A gazdálkodás a szükségletek kielégítésének a folyamata, amely az erőforrások céltudatos felhasználására irányul. céltudatos tervszerű tudatos szükségletre, igényre összpontosít

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

Szolgáltatások tervezése I.

Szolgáltatások tervezése I. Szolgáltatások tervezése I. A szolgáltatásmarketing tárgya Kétféle megközelítés Szolgáltatások alapsajátosságai Szolgáltatások minősége A szolgáltatásmarketing eszközrendszere: a 7 P A szolgáltatások a

Részletesebben

Nemzetközi marketing. A vállalatok nemzetközi piaci megjelenésének formái

Nemzetközi marketing. A vállalatok nemzetközi piaci megjelenésének formái Nemzetközi marketing Tóth Éva tanársegéd Pannon Egyetem, Georgikon Kar Keszthely, 2011. A NEMZETKÖZI MARKETING témakörei I. A nemzetközi marketing fogalma, stratégiái és koncepciói II. A nemzetközi piacra

Részletesebben

Szolgáltatásmarketing

Szolgáltatásmarketing BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék Szolgáltatásmarketing 7. előadás Kovács István 1 Az előadás felépítése Szolgáltatások innovációja Új szolgáltatások tervezési folyamata A szolgáltatás koncepció

Részletesebben

Stratégia és termékinnováció

Stratégia és termékinnováció Stratégia és termékinnováció Stratégia, termékpolitika és innováció A vállalati stratégiákra ható tényezők Vállalati stratégiai tervezés: Versenystratégiák Növekedési stratégiák Portfolió terv Stratégiai

Részletesebben

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban.

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. b) A menedzsment fogalma és feladata a turizmusban. c) A kultúrák különbözőségének jelentősége a turizmusban.

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

Térbeli koncentrálódás: agglomerációs terek, klaszterek (regionális gazdaságtan, )

Térbeli koncentrálódás: agglomerációs terek, klaszterek (regionális gazdaságtan, ) Térbeli koncentrálódás: agglomerációs terek, klaszterek (regionális gazdaságtan, 2004.03.23.) 1. Lokális külső gazdasági hatások Alfred Marshall, 1890: külső gazdasági hatások (extern hatások), amelyek

Részletesebben

Marketing lehetőségek az egészségügyben

Marketing lehetőségek az egészségügyben Marketing lehetőségek az egészségügyben Fábián Zoltán Szabó Réka PR referens Lombfalvi Katalin minőségügyi előadó minőségügyi osztáyvezető Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

Részletesebben

B-Innovative - Entrepreneurship for Better Business in Europe

B-Innovative - Entrepreneurship for Better Business in Europe B-Innovative - Entrepreneurship for Better Business in Europe 2. előadás: A piac Kecskemét, 2012. december 17. A B-Innovative projekt az Európai Bizottság támogatásával valósul meg öt európai partner együttműködésével,

Részletesebben

Marketing alapjai tantárgy

Marketing alapjai tantárgy Marketing alapjai tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A Marketing alapjai tantárgy oktatásának célja, hogy közvetítse és rendszerezze

Részletesebben

Dr. Szántó Szilvia. Nemzetközi marketing-mix

Dr. Szántó Szilvia. Nemzetközi marketing-mix Dr. Szántó Szilvia Nemzetközi marketing-mix Az előadás témái 1./ Nemzetközi árpolitika 2./ Nemzetközi értékesítési politika 3./ Nemzetközi kommunikációs politika 4./ A sztenderdizálás fokozatai A fő kérdés:

Részletesebben

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai BGF PSZK Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés Tematika Gazdálkodás modul Marketing alapjai Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi

Részletesebben

Piacszegmentálás - termékek Az ajánlat készítése

Piacszegmentálás - termékek Az ajánlat készítése Business marketing Piacszegmentálás - termékek Az ajánlat készítése Dr. Piskóti István Marketing Intézet A piacszegmentálás komponensei (integrált koncepció) Piacszegmentálás Információs-oldal: Piacmegragadás

Részletesebben

INGATLANMARKETING. a globális válság ellen a marketing eszközeivel

INGATLANMARKETING. a globális válság ellen a marketing eszközeivel INGATLANMARKETING a globális válság ellen a marketing eszközeivel a marketing fogalmának bevezetése Kottler szerint : a marketing olyan, mint a kertészkedés. marketing értékesítés A marketing nem olyan,

Részletesebben

Gazdasági alapok Vállalkozási formák október 26.

Gazdasági alapok Vállalkozási formák október 26. Gazdasági alapok Vállalkozási formák 2016. október 26. Globalizáció Globalizáció alatt a különböző társadalmi rendszerek (például a gazdaság, a politika, a kultúra, a kereskedelem és a kommunikáció) nemzetközi

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Logisztika és marketing 104. lecke A logisztika és a marketing

Részletesebben

Mikroökonómia - 8. elıadás

Mikroökonómia - 8. elıadás Mikroökonómia - 8. elıadás VÁLLALATOK A NEMZETKÖZI PIACOKON 1 HOGYAN VISELKEDIK EGY NEMZETKÖZI KAPCSOLATOKRA TÖREKVİ VÁLLALAT? PIAC: - gazdasági szereplık - szokások - kultúra, nyelv - jogrendszer, piaci

Részletesebben

KIHÍVÁSOK A TELEPÜLÉS MARKETINGBEN

KIHÍVÁSOK A TELEPÜLÉS MARKETINGBEN KIHÍVÁSOK A TELEPÜLÉS MARKETINGBEN Dr. habil. Szabó Zoltán PhD MBA Vada Gergely - Vezető tanácsadó TÉMAKÖRÖK Célcsoportok 10 K SWOT MIR Exponenciális tervezés Kulcs a Befektetőkhöz Tervezési projekt -

Részletesebben

Marketing alapjai az alapszakok (BA, BSc.) hallgatói számára

Marketing alapjai az alapszakok (BA, BSc.) hallgatói számára Marketing Marketing alapjai az alapszakok (BA, BSc.) hallgatói számára Dr. Piskóti István Marketing Intézet 1 Tantárgy tematikus leírása: Február 10. Mi fán terem a marketing?- a marketing értelmezése,

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

Export húzza a gazdaságot

Export húzza a gazdaságot Export húzza a gazdaságot - vállalati elvárások Gödri István Bosch Rexroth Pneumatika kft 1 A nagy kép amit most látunk Elvárások vállalati szinten Globális kihívások rövid és közép távon 2 3 Export húzza

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

Nemzetközi marketing. 1. előadás. Dr. Bíró-Szigeti Szilvia, BME-MVT 1

Nemzetközi marketing. 1. előadás. Dr. Bíró-Szigeti Szilvia, BME-MVT 1 Nemzetközi marketing 1. előadás Dr. Bíró-Szigeti Szilvia, BME-MVT 1 Bemutatkozás Oktatók: Dr. Bíró-Szigeti Szilvia, egyetemi adjunktus BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék Elérhetőség: szigetisz@mvt.bme.hu,

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tantárgyi program. 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező tagozat

Tantárgyi program. 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező tagozat Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AV_GLD110-K3 Marketing 2. A neve, beosztása:, egyetemi tanár 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező

Részletesebben

Marketing I. 1. előadás. A marketing tárgya bevezető előadás. A marketing alapkoncepciói.

Marketing I. 1. előadás. A marketing tárgya bevezető előadás. A marketing alapkoncepciói. Marketing I. 1. előadás A marketing tárgya bevezető előadás. A marketing alapkoncepciói. Dr. Bíró-Szigeti Szilvia egyetemi adjunktus BME-MVT A tárgy előadója Név: Dr. Bíró-Szigeti Szilvia Elérhetőségek:

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

A marketing új koncepciói 1. Tétel. Dr. Petruska Ildikó

A marketing új koncepciói 1. Tétel. Dr. Petruska Ildikó A marketing új koncepciói 1. Tétel Dr. Petruska Ildikó Értékorientáció (értékvezérelt marketing) Dr. Petruska Ildikó Termék vs. vevőérték Termék Megoldás A termék csupán tárgyi kifejezője a fogyasztóknak

Részletesebben

Külkereskedelem és innováció

Külkereskedelem és innováció Külkereskedelem és innováció Mit tudnak a közgazdászok és azt hogyan lehet(ne) felhasználni Magyarországon? Békés Gábor, PhD MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Közép-európai Egyetem Portfolio.hu EXPORT

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten A projekt kidolgozásakor, a részletes követelményekben meghatározott szintenkénti elvárásoknak kell tükröződniük. A projekt témák után

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AVM_GLB008-K3 Élelmiszergazdasági marketing

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AVM_GLB008-K3 Élelmiszergazdasági marketing Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AVM_GLB008-K3 Élelmiszergazdasági marketing 2. A neve, beosztása: egyetemi tanár 3. Szak megnevezése: Gazdasági agrármérnök MSc szak, levelező tagozat 4. A

Részletesebben

AZ ÍR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI GYAKORLAT SIKERÉNEK TITKAI

AZ ÍR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI GYAKORLAT SIKERÉNEK TITKAI AZ ÍR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI GYAKORLAT SIKERÉNEK TITKAI ÍRORSZÁG NEMZETI HELYREÁLLÍTÁSI TERV Fiatal, jól képzett munkaerő Szerencsés demográfiai összetétel Kiváló minőségű infrastruktúra Nyitott gazdaságpolitika

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PIACI POTENCIÁLJÁNAK

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

PwC Magyarországi Vezérigazgató Felmérés. a vezérigazgatók?

PwC Magyarországi Vezérigazgató Felmérés. a vezérigazgatók? 5. PwC Magyarországi Vezérigazgató Felmérés Miben látják a siker zálogát a vezérigazgatók Világszerte 1409 Magyarországon 155 vezérigazgató, 7 iparágból vett részt a felmérésben. Vélemények növekedésről,

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet

Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet Business Marketing Menedzsment 2. Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet 1 Marketing alapsajátosság: gyakorta még nem létező termékek eladása o Először értékesítjük (szerződést kötünk) majd

Részletesebben

Dr. Szalkai Zsuzsanna egyetemi docens Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék tavasz

Dr. Szalkai Zsuzsanna egyetemi docens Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék tavasz Menedzsment és Vállalatgazdaságtan kurzus a Doktori képzésben Marketingmenedzsment 2. előadás Ipari marketing Az Industrial Marketing and Purchasing (IMP) Group kutatásainak tükrében Dr. Szalkai Zsuzsanna

Részletesebben

MARKETING - MIX. Marketing mix elsődleges tényezői:

MARKETING - MIX. Marketing mix elsődleges tényezői: MARKETING - MIX Marketing mix elsődleges tényezői: A marketing súlyponti kérdése, hogy milyen legyen a piacbefolyásoló eszközök optimális kombinációja. A legegyszerűbb megközelítésben a marketingszakembernek

Részletesebben

Eladásmenedzsment Bauer András, Mitev Ariel Zoltán

Eladásmenedzsment Bauer András, Mitev Ariel Zoltán Eladásmenedzsment Bauer András, Mitev Ariel Zoltán 1. Fejezet: Az eladásmenedzsment stratégiai szerepe 2/28/2010 1 A fejezet tartalma 1. A különböző eladási helyzetek 2. Az eladásmenedzsment helye a marketingstratégiában

Részletesebben

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása 2009 június Tartalom Elan SBI Capital Partners Tőkealapkezelő Zrt.- Bemutatása SBI European Tőkealap (Alap) - Bemutatása SBI European Tőkealap

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségivizsgakövetelményeinek

Részletesebben

NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ

NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ Fojtik János - Kuráth Gabriella Felsőoktatás nemzetköziesítése

Részletesebben

Vállalatok társadalmi felelıssége

Vállalatok társadalmi felelıssége Vállalatok felelıssége Matolay Réka Budapesti Corvinus Egyetem E tantárgy 1. Közelítésmódok és eszközök (2008. szeptember 20.) Matolay Réka 2. Értelmezés a fenntarthatóság bázisán (2008. október 4.) Tóth

Részletesebben

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások Transzformáció -CRM Értékesítési stratégiák I. CRM elmélete és gyakorlata II. Stratégiai elemek III. Strukturális megoldások 1 Customer Relationship Management egy filozófia Értékesítés Ügyfél Marketing

Részletesebben

Értékelvű helyzetelemzés 2. Tétel. Dr. Petruska Ildikó

Értékelvű helyzetelemzés 2. Tétel. Dr. Petruska Ildikó Értékelvű helyzetelemzés 2. Tétel Környezet Versenytársak ajánlatai Stratégiai egyensúlyi pont (sweet spot) Ügyfelek igényei Vállalat képességei A környezet elemzése Makrokörnyezet Versenykörnyezet Belső

Részletesebben

Külföldi terjeszkedés, vagy a magyar piac visszahódítása? Éder Tamás elnök Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége 2012. május 24.

Külföldi terjeszkedés, vagy a magyar piac visszahódítása? Éder Tamás elnök Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége 2012. május 24. Külföldi terjeszkedés, vagy a magyar piac visszahódítása? Éder Tamás elnök Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége 2012. május 24. Az élelmiszer-előállítás gazdaságtörténete Egyéni önellátás Családi

Részletesebben

Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK

Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK A vám típusai A vám az importált termékre kivetett adó A specifikus vám egy fix összeg, amelyet az importált áru minden egységére

Részletesebben

Informatikai statisztikus és gazdasági tervező. Informatikai statisztikus és gazdasági tervező

Informatikai statisztikus és gazdasági tervező. Informatikai statisztikus és gazdasági tervező 1183-06 és jogi ismeretek A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről

Részletesebben

Alkalmazkodjunk együtt a digitális változásokhoz! Mizsei Szabolcs XAPT digitális tanszformációs tanácsadó

Alkalmazkodjunk együtt a digitális változásokhoz! Mizsei Szabolcs XAPT digitális tanszformációs tanácsadó Alkalmazkodjunk együtt a digitális változásokhoz! Mizsei Szabolcs XAPT digitális tanszformációs tanácsadó Mi is az a digitális kihívás? Vezetői gyakorlat kihívásai Marketing, termék- és szervezet-fejlesztés

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

Globalizáció, regionalizáció és világrend. http://www.youtube.com/watch?v=wqzw1v6lm0a

Globalizáció, regionalizáció és világrend. http://www.youtube.com/watch?v=wqzw1v6lm0a Globalizáció, regionalizáció és világrend http://www.youtube.com/watch?v=wqzw1v6lm0a Bevezetés Mi az a globalizáció? Mi a globalizáció? Az áru-, a tőke- és a munkaerőpiacok nemzetközi integrálódása (Bordo

Részletesebben

Tantárgyi program 2014/2015. I. félév

Tantárgyi program 2014/2015. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2014/2015. I. félév Tantárgy megnevezése Marketingstratégia Tantárgy kódja:

Részletesebben

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések MFB Csoport: integrált pénzügyi szolgáltatások Szoros és hatékony együttműködés az MFB Csoport hitelezési, befektetési, garancia vállalási és támogatási tevékenységet

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai. 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szakály Zoltán egyetemi tanár

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai. 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szakály Zoltán egyetemi tanár Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai 2. A neve, beosztása: egyetemi tanár 3. Szak megnevezése: Kereskedelem és Marketing BA szak, levelező tagozat 4. A tantárgy

Részletesebben

Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője

Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője 2011. február 25. MFB Invest tőkefinanszírozás Az MFB Invest Zrt. a Magyar Fejlesztési

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest PÉNZÜGY MESTERSZAK SZÁMVITEL MESTERSZAK SZERVEZETI KULTÚRA. Tantárgyi útmutató

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest PÉNZÜGY MESTERSZAK SZÁMVITEL MESTERSZAK SZERVEZETI KULTÚRA. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Levelező tagozat PÉNZÜGY MESTERSZAK SZÁMVITEL MESTERSZAK SZERVEZETI KULTÚRA Tantárgyi útmutató 2012/2013 tanév őszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

2. tétel: 3. tétel: 4. tétel:

2. tétel: 3. tétel: 4. tétel: 1. tétel: Ismertesse az egyéni és a társas vállalkozások tevékenységének megkezdéséhez szükséges dokumentumokat és azok főbb tartalmi elemeit! Cége versenytárgyalást kíván kiírni. Sorolja fel az előkészítés

Részletesebben

A marketingkörnyezet elemzése ősz Dr. Petruska Ildikó

A marketingkörnyezet elemzése ősz Dr. Petruska Ildikó 2. A marketingkörnyezet elemzése 2010. ősz A mai piacok vagy termékek alapján való következtetés képessége már nem jelent biztosítékot a holnapi túléléshez (Mroz) A piac fegyelmezett és módszeres megközelítése

Részletesebben

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás A befektetőbarát önkormányzat 2011 szeptember 23. Lunk Tamás Témakörök A befektetésösztönzési stratégia A stratégiakészítés folyamata és tartalma Beavatkozások, kulcsprojektek Gyakorlati teendők a befektetők

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

Marketingstratégiai döntések. A pozicionálás fogalma és stratégiái. Termék/piac növekedési stratégiák

Marketingstratégiai döntések. A pozicionálás fogalma és stratégiái. Termék/piac növekedési stratégiák Marketingstratégiai döntések Szegmensmarketing és szegmentációs folyamat A pozicionálás fogalma és stratégiái Termék/piac növekedési stratégiák Szigorlati tételek 2016 Petruska Ildikó Dr. Petruska Ildikó

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

Tantárgyi útmutató Levelező

Tantárgyi útmutató Levelező Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Pénzügy és számvitel mesterszak Szervezeti kultúra Tantárgyi útmutató Levelező 2016/17. I. félév 1 Tantárgy megnevezése: Szervezeti kultúra

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA HELYI GAZDASÁG ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATOK DR. PÁL VIKTOR, ADJUNKTUS

Részletesebben

A vásárlás katedrálisai - Értékesítési csatornák és döntések a kereskedelem. Dr. Piskóti István Marketing Intézet

A vásárlás katedrálisai - Értékesítési csatornák és döntések a kereskedelem. Dr. Piskóti István Marketing Intézet A vásárlás katedrálisai - Értékesítési csatornák és döntések a kereskedelem Dr. Piskóti István Marketing Intézet Disztribúciós mix A marketing (értékesítési, disztribúciós) csatorna kialakítására, működtetésére

Részletesebben

Fenntartható Kertészet és Versenyképes Zöldségágazati Nemzeti Technológiai Platform Szakmai Fórum

Fenntartható Kertészet és Versenyképes Zöldségágazati Nemzeti Technológiai Platform Szakmai Fórum Fenntartható Kertészet és Versenyképes Zöldségágazati Nemzeti Technológiai Platform Szakmai Fórum Budapest, 2011. június 7. Dr. Bujáki Gábor ügyvezető igazgató Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Részletesebben

Intenzív térségi gazdaságfejlesztés, projektgenerálás, sikeres településfejlesztés. Kovács Balázs Értékesítési Igazgató

Intenzív térségi gazdaságfejlesztés, projektgenerálás, sikeres településfejlesztés. Kovács Balázs Értékesítési Igazgató Intenzív térségi gazdaságfejlesztés, projektgenerálás, sikeres településfejlesztés Kovács Balázs Értékesítési Igazgató Magyarország támogatási forrásai 2000-2013 között EU támo g atás Magyaro rs z ág nak

Részletesebben

Vállalkozzon sikeresen Ausztriában! 2013 október 7. Magyarország Bécsi Nagykövetsége

Vállalkozzon sikeresen Ausztriában! 2013 október 7. Magyarország Bécsi Nagykövetsége 2013 október 7. Magyarország Bécsi Nagykövetsége Dr. Klara Kotai-Szarka Management Consulting tevékenysége: - Kis- és középvállalatok Ausztriában történö vállalkozásával, határon átnyúló szolgáltatásával,

Részletesebben

Az ágazati marketing lehetőségei

Az ágazati marketing lehetőségei ÉLELMISZERIPARI KÖRKÉP 2016 MALOM- ÉS SÜTŐIPAR Végváriné Henter Lilla Az AMC bemutatása 2016. június 15-től a 1259/2016. (VI. 6.) kormányhatározattal létrehozott Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. önálló

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései

Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései,,a siker fenntartásáért nap, mint nap meg kell küzdeni csak a hanyatlás megy magától (Enyedi, 1998) Dr. Káposzta József A TERÜLETI KÜLÖNBSÉG TEOLÓGIAI

Részletesebben

Lehet belőle üzlet? AZ ÜZLETI KONCEPCIÓ. StartUP Vállalkozásindítás 3.0 Vecsenyi János, 2013.

Lehet belőle üzlet? AZ ÜZLETI KONCEPCIÓ. StartUP Vállalkozásindítás 3.0 Vecsenyi János, 2013. Lehet belőle üzlet? AZ ÜZLETI KONCEPCIÓ StartUP Vállalkozásindítás 3.0 Vecsenyi János, 2013. 1 koncepció meghatározza, hogy kiknek mit ad el, és hogyan teremt ebből pénzt a vállalkozás. StartUP Vállalkozásindítás

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020.

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben Hogyan csökkentheti költségeit versenytársainál nagyobb mértékben? Dr. Szegedi Zoltán c. egyetemi tanár, Az MKT Logisztikai Szakosztályának elnöke Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben zoltan.szegedi@ameropa.hu

Részletesebben

Az MVM Csoport közötti stratégiája

Az MVM Csoport közötti stratégiája Az MVM Csoport 201-2020 közötti stratégiája Az új MVM jövőkép Az MVM regionálisan is versenyképes, jövő- és ügyfélorientált vállalatcsoport, amely folyamatos innováció mellett felelős, fenntartható és

Részletesebben

Vállalkozás gazdaságtan SZIKORA PÉTER TAVASZ

Vállalkozás gazdaságtan SZIKORA PÉTER TAVASZ Vállalkozás gazdaságtan 2015-2016 TAVASZ A vállalat piaci aktivitása. Marketing A vállalat tervezési célrendszere A vállalat küldetése Stratégiai célok Stratégiai szakterületi célok Operatív célok A vállalat

Részletesebben