Nemzetközi marketing. A vállalatok nemzetközi piaci megjelenésének formái

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzetközi marketing. A vállalatok nemzetközi piaci megjelenésének formái"

Átírás

1 Nemzetközi marketing Tóth Éva tanársegéd Pannon Egyetem, Georgikon Kar Keszthely, A NEMZETKÖZI MARKETING témakörei I. A nemzetközi marketing fogalma, stratégiái és koncepciói II. A nemzetközi piacra lépés döntései, előnyei, motivációi és kockázatai III. A nemzetközi marketingkörnyezet elemzése IV. Külpiaci, társadalmi, kulturális környezet V. Marketingkutatás a nemzetközi marketingben VI. A vállalatok nemzetközi piaci megjelenésének formái VII. A piacra jutás stratégiái, globális marketing-mix VIII. Nemzetközi termékpolitika IX. Nemzetközi árpolitika X. Disztribúciós politika a nemzetközi marketingben XI. Piacbefolyásolás a nemzetközi marketingben XII. Szolgáltatások marketingmixe a nemzetközi marketingben VI. téma A külpiaci döntés a vállalatnál A vállalatok nemzetközi piaci megjelenésének formái Kérdés Megjelenjen-e külpiacokon? Mely piacokra lépjen be? Fejlett? Fejlődő? Milyen belépési forma, tevékenység? Milyen marketinggel? Milyen szervezettel? Elemzés, döntés Környezetelemzés (célok, lehetőségek, korlátok, kockázatok) Piacszegmentáció, piacválasztás (piackutatás, országelemzés) Export, licenceladás, termelési kooperáció, közös vállalat, leányvállalat előnyei, hátrányai, lehetőségei E-kereskedelem Marketingstratégia és mix Belépési forma, stratégia szerint (Etno-, poli-, regio-, geocentrikus stratégiák), stb. Tóth É. - Nemzetközi marketing 3 Tóth É. - Nemzetközi marketing 4 1

2 Marketing Piaci megjelenés A külpiaci marketing fokozataihoz: Exportmarketing Nemzetközi marketing Multinacionális marketing Globális marketing Jellemzően különböző piacra lépési módozatok tartoznak. Stratégiai döntési csomópontok 1. Külpiaci tevékenységét jellemzően export útján valósítja meg, vagy külföldi termelési-termeltetési tevékenységet (is) végez. Kategorizálás 3 szempontja: 1. Hol helyezkedik el a vállalat döntési központja 2. Hol helyezkedik el a piac 3. Hol helyezkedik el a termelési bázis 2. Szövetségre lép-e, vagy tevékenységét saját részlegein keresztül végzi. 3. Külföldi operáció során él-e a külföldi tőkebefektetés lehetőségével. 1. A cég milyen mértékben tudja megőrizni illetve gyakorolni ellenőrzését a külföldi operációk felett. 2. Milyen mértékű kockázat kapcsolódik az adott piacralépési módozathoz. Tóth É. - Nemzetközi marketing 5 Tóth É. - Nemzetközi marketing 6 A vállalati döntési központ, a piac és a termelési bázis I. Külpiacra való kilépés, belföldi termelési bázist feltételezve (export) Tóth É. - Nemzetközi marketing 7 Tóth É. - Nemzetközi marketing 8 2

3 Kockázat és ellenőrzés mértéke az export különböző típusainál Közvetett - közvetlen Közvetett export: A termelővállalat és a külföldi vevő közé egy helyi (a termelő országbeli) külkereskedelmi vállalat is beékelődik. Közvetlen export (direkt): A termelővállalat külföldre való értékesítését saját külkereskedelmi apparátusa végzi. Tóth É. - Nemzetközi marketing 9 Tóth É. - Nemzetközi marketing 10 Ny-Európa, Délkelet-Ázsia, Kelet-Európa 1. Ny-Európai (észak-amerikai) típusú külkereskedelmi rendszer direkt export 2. Délkelet-Ázsia (elsősorban Japán) indirekt, kereskedőházak, a Japán import-export nagy részének lebonyolítói az ún. sogo shosha-k. Nem azonosíthatók a nyugat-európai kereskedőházakkal, mert I-E kívül projektek előkészítésében, lebonyolításában és a finanszírozásban is rész vesz. (Magyar Suzuki: Suzuki és az Itochu kereskedőház tőkéje) 3. Kelet-Európa (szovjet típusú) A külkereskedelem állami monopólium alapján egyes árucsoportokra szakosodott külkereskedelmi organizációkon keresztül zajlott. életképtelen Tóth É. - Nemzetközi marketing 11 sogo shosha Mitsubishi Corporation Mitsui & Co. ITOCHU Sumitomo Corporation Marubeni Toyota Tsusho Sojitz Tóth É. - Nemzetközi marketing 12 3

4 1. Közvetett (indirekt) export Belföldi termelő Belföldi vállalat Külföldi vevő Tóth É. - Nemzetközi marketing 13 Közvetett export előnyei A termelő mentesül a külkereskedelmi szervezet kiépítésének követelménye alól. Nem kell a külpiaci lehetőségeket folyamatosan figyelnie. A külkereskedelmi ügylet kockázata áthárul a külkereskedelmi vállalatra. A termelő azonnal hozzájut az ellenértékhez, tőkéjét nem kell hosszan lekötve tartani, ezáltal megnövekszik annak forgási sebessége. Külkereskedelmi tevékenység olcsóbb. Tóth É. - Nemzetközi marketing 14 Közvetett export hátrányai A termelő vállalat távolabb kerül a piactól, a vevők igényeinek termékpolitikai követése nehezebbé válik. Mivel a partnervállalat önálló, ezért a termelő saját marketingpolitikájának érvényre juttatása nehéz, ugyanígy a termékek nyomonkövetése is. Belföldi kereskedők (export közvetítők csoportjai) 1. Saját nevükön, saját számlára tevékenykedő kereskedők viszonteladók /haszon: eladási ár (vételi ár+ költségek)/ Külkereskedelmi vállalatok Kereskedőházak Shipper 1. Saját nevükön, megbízó számlájára dolgozó kereskedők bizományosok /bizományosi díj/ 2. Más nevében, más számlájára tevékenykedők ügynökök. Tóth É. - Nemzetközi marketing 15 Tóth É. - Nemzetközi marketing 16 4

5 2. Közvetlen (direkt) export Nincs belföldi export értékesítő. Közvetlenebb kapcsolat. Több elvégzendő feladat, nagyobb kockázat. Marketingtevékenységét jobban tudja kontrollálni. Néhány terméknél elengedhetetlen a közvetlen kapcsolat (egyedi igények alapján gyártott termelési eszközök). Belföldi szervezet Direkt export Külföldi szervezet Tóth É. - Nemzetközi marketing 17 Direkt export belföldi szervezete 1. Meglévő szervezeten belüli export-ügyintéző Exportmenedzser Egyszerű, olcsó, de az export csak másodlagos Javasolható: kis cégeknél,kezdeti stádiumos exportnál, külkereskedelemnek nincs kiemelt szerepe a vállalati filozófiában 2. Önálló exportrészleg (osztály, főosztály) létrehozása Teljes körű exportmarketing végzés Exportosztályok általában a vállalat székhelyén (Mo. Bp.) 3. Exportértékesítési leányvállalat létrehozása belföldön A külkereskedelmi tevékenységet egy önálló (bár az anyavállalattól teljes mértékben függő) vállalat végzi. / Japán: Toyota autógyár exportja Toyota Tsusho (Toyota kereskedelmi vállalat) végzi/ Belföldi szervezet Tóth É. - Nemzetközi marketing 18 Direkt export külföldi szervezete 1. Marketing-együttműködés Közvetlen beruházás nélkül, csak szerződéses kapcsolatokon nyugvó marketingszervezet 2. Joint venture Részben saját érdekeltségű külpiaci szervezet 3. Leányvállalat Teljesen saját érdekeltségű külpiaci szervezet Külföldi szervezet Marketing-együttműködés Közvetlen export saját külföldi piacszervezet nélkül. Az exporttevékenység kezdeti szakasza általában így indul. Az exportőr a tőle független, külföldi szervezet szolgáltatásait veszi igénybe. Több lehetőség: Más néven más számlájára dolgozó kereskedők (ügynökök, képviselők, alkuszok) szolgáltatásai. Minden termékek vásárlásában érdekelt külföldi vállalat (kereskedőházak, nagykereskedők, kiskereskedők, áruházláncok). Bizonyos típusú kereskedőket kiszolgálók. (egyedárusító) Tóth É. - Nemzetközi marketing 19 Tóth É. - Nemzetközi marketing 20 5

6 Direkt export részben (joint venture), vagy teljesen saját külső piaci szervezettel Miután az exportőr forgalma elér egy bizonyos nagyságrendet, felmerül az önálló szervezet szükségessége. Befektetés : vegyes vagy saját tulajdonú marketing-leányvállalat. A külföldre történő kilépés első fokozata: a vállalati képviseleti iroda. 1-2 vállalati kiküldött, 1-2 helyi alkalmazott Nem jogi személy, hivatalos regisztráltatására nincs szükség Üzletkötési joga nincs, tevékenysége csak az üzlet előmozdítására szorítkozhat. Tóth É. - Nemzetközi marketing 21 II. Külpiacra való kilépés, külföldi termelést feltételezve Tóth É. - Nemzetközi marketing 22 Kockázat és ellenőrzés mértéke a külpiaci termelési műveletek különböző típusainál Bi- és multilaterális külföldi termelési bázisú marketing versenyszövetség Tóth É. - Nemzetközi marketing 23 Tóth É. - Nemzetközi marketing 24 6

7 1. Versenyszövetség A partnerek arra szövetkeznek, hogy a piaci versenyben jobb pozíciókat érjenek el. Akkor jöhet létre, ha mindegyik fél rendelkezik valami olyannal, ami a másik fél számára hasznos. Hasonló a stratégiai szövetséghez ( a nagy amerikai és japán, illetve európai cégek technológiai együttműködését szokták jelölni) 1. Licence 2. Szerződéses termeltetés 3. Franchise 4. Joint Venture Partnerválasztás szempontjai a versenyszövetségben Tóth É. - Nemzetközi marketing 25 Tóth É. - Nemzetközi marketing 26 Licencek értékesítése külföldre A külföldi licencszerződés lényege, hogy a licenceladó ipari jogokat (szabadalom,know-how és/vagy védjegy) ad át általában egy meghatározott időre a külföldi országban lévő licencvevőnek díjazás ellenében. Előny: megkerülhetők az árukra vonatkozó esetleges korlátozások, megtakaríthatók a nagy szállítási költségek. Nincs tőkebefektetés olcsóbb. Hátrány: Licenceladó nem tudja ellenőrizni a vevő marketingtevékenységét. Exkluzivitás: a licencvevő az esetek többségében - kizárólagosságot kap a hazai piac kiszolgálására, eladónak más lehetősége nincs azon a piacon! Később konkurenciát jelenthet a licencvevő! Nem elsődleges cél, csak ha az export vagy a direkt termeltetésnek akadályai vannak! Tóth É. - Nemzetközi marketing 27 Tóth É. - Nemzetközi marketing 28 7

8 Árulicencek Oktatási licencek (MBA-programok) Média licencek (Kereskedelmi Tvcsatornák műsorainak egy része, Big Brother ) Tóth É. - Nemzetközi marketing 29 Szerződéses termeltetés Az aktív fél legtöbbször hosszabbtávú szerződést köt a külföldi országbeli termelővel arra, hogy ez a termelő az ő specifikációi és esetleg átadott technológiája alapján termékeket gyártson számára. A termékek értékesítését és marketingjét az aktív fél végzi. Kedvező, hisz a termelő termelési kapacitáshoz és piachoz juthat komolyabb beruházás nélkül, miközben a termékek marketingellenőrzését is kézben tartja. Speciális válfaja: a nemzetközi bérmunka. Ekkor az aktív fél a specifikumok és technológiai előírások mellett a gyártáshoz szükséges anyagokat is a bérmunkát vállaló rendelkezésére bocsájtja. Tóth É. - Nemzetközi marketing 30 Nemzetközi franchising A franchise típusú vállalkozás olyan tevékenységet jelent, amelyben a franchise-átadó (rendszertulajdonos) egy szakmai és kereskedelmi szempontból gondosan kialakított, piacgazdasági körülmények között eredményesen kipróbált, komplex rendszert ad el márkanév-használattal és teljes körű betanítással a franchise átvevőnek, aki a rendszert díjak fizetése fejében, saját, független vállalkozásban, a megállapodott területen, megállapodott ideig, önállóan de a franchise-átadó előírásai alapján és állandó segítségével saját hasznára üzemelteti. Rendkívül elterjedt üzleti forma. Különleges előnyök: Átadónak: gyors piacrajutás komolyabb befektetés nélkül, díjak formájában pótlólagos jövedelem Átvevőnek: A márka és a termék bizonyítottan piacképes, szakmai segítséget kap az átadótól, tőkéhez való hozzáférést is segíti a tulajdonos. Tóth É. - Nemzetközi marketing 31 Tóth É. - Nemzetközi marketing 32 8

9 Joint venture Együttműködés a piacra belépni szándékozó külföldi cég és az ottani hazai partner között. Vegyesvállalat tárgyalás következő részben! (működőtőke befektetés) Tóth É. - Nemzetközi marketing Külföldi termelés működőtőke-befektetéssel Külföldi termelés rengeteg versenyelőnnyel jár, meg lehet tartani a szerződéses termeltetés előnyeit is (szállítási költség megtakarítás). Legnagyobb kockázat! Hosszabb távú elkötelezettséget vállal a vállalat. Tulajdonhányad Teljes mértékben saját Egy vagy több helyi, esetleg más országbeli céggel együtt létrehozott joint venture Megszerzés módja Vállalat vagy vállalatrész megvásárlása Új alapítás (new venture) Igénybe veszi-e vállalat a helyi tanácsadó, mérnöki irodák, válallatok szolgáltatásait Termelés jellege Teljes termék Alkatrészek gyártása Összeszerelés Tóth É. - Nemzetközi marketing 34 Joint venture Nemzetközi vegyesvállalat akkor jön létre, amikor két (vagy több) különböző országbeli vállalat hoz létre egy harmadik céget gazdasági tevékenység céljára. Sok fejlődő ország megtiltja a teljesen külföldi tőkével történő vállalatalapítást, az is előfordulhat hogy a külföldi tőke többsége sem megengedett. Előny: helyi partner is kevesebb tőkebefektetés és kockázat, helyi vállalat környezetismerete. Hátrány: Külföldi szabadságfoka nem határtalan, helyi partner érdekeit is figyelembe kell vennie. Legkritikusabb mozzanat: a megfelelő partner kiválasztása. Piacralépés közvetlen külföldi tőkebefektetéssel Legkockázatosabb, de egyben legintenzívebb eszköz a külpiaci behatolásra. Hosszú távú elkötelezettséget jelent. Motivációs tényezők Export engedélyezési, vám-, kvóta-, vagy egyéb akadályok lépnek fel Fogadó ország által a külföldi tőkének biztosított preferenciális elbánás Hatékonysági kritériumok (olcsóbb nyersanyag, termelési tényezők ) Piac kiterjesztés Hazai valuta árfolyam alakulása Tóth É. - Nemzetközi marketing 35 Tóth É. - Nemzetközi marketing 36 9

10 Források Köszönöm a figyelmet! Rekettye Gábor - Fojtik János (2003): Nemzetközi marketing, Dialóg Campus, Bp-Pécs Debreceni Egyetem - Közgazdaságtudományi Kar: Marketingmenedzsment Tóth Tamás (2008): Nemzetközi marketing, Akadémia Kiadó Philip Kotler Keller Kevin Lane (2006): Marketing-menedzsment, Akadémia Kiadó Tóth É. - Nemzetközi marketing 37 Tóth É. - Nemzetközi marketing 38 10

Nemzetközi marketing A NEMZETKÖZI MARKETING FOGALMA, KONCEPCIÓI, STRATÉGIÁI

Nemzetközi marketing A NEMZETKÖZI MARKETING FOGALMA, KONCEPCIÓI, STRATÉGIÁI Nemzetközi marketing Tóth Éva tanársegéd Pannon Egyetem, Georgikon Kar Keszthely, 2011. A NEMZETKÖZI MARKETING témakörei I. A nemzetközi marketing fogalma, stratégiái és koncepciói II. A nemzetközi piacra

Részletesebben

Nemzetközi marketing. Előadás vázlat. Disztribúciós politika a nemzetközi marketingben

Nemzetközi marketing. Előadás vázlat. Disztribúciós politika a nemzetközi marketingben Nemzetközi marketing Tóth Éva tanársegéd Pannon Egyetem, Georgikon Kar Keszthely, 2011. A NEMZETKÖZI MARKETING témakörei I. A nemzetközi marketing fogalma, stratégiái és koncepciói II. A nemzetközi piacra

Részletesebben

AZ ÉRTÉKESÍTÉS MESTEREI: A KERESKEDELMI KÖZVETÍTŐK

AZ ÉRTÉKESÍTÉS MESTEREI: A KERESKEDELMI KÖZVETÍTŐK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK nappali tagozat export-import menedzsment szakirány AZ ÉRTÉKESÍTÉS MESTEREI: A KERESKEDELMI KÖZVETÍTŐK Készítette: Sziklai Kinga

Részletesebben

M A R K E T I N G S T R A T É G I A

M A R K E T I N G S T R A T É G I A Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter M A R K E T I N G S T R A T É G I A Készítette: Közép- Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 12. Sebestyén Csaba, vezérigazgató

Részletesebben

LEADER TÍPUSÚ KONZORCIUM és AGRÁR-VIDÉK DINAMIKUS GAZDASÁGFEJESZTŐ KLASZTER Program

LEADER TÍPUSÚ KONZORCIUM és AGRÁR-VIDÉK DINAMIKUS GAZDASÁGFEJESZTŐ KLASZTER Program LEADER TÍPUSÚ KONZORCIUM ÉS AGRÁR-VIDÉK DINAMIKUS GAZDASÁGFEJLESZTŐ KLASZTER VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ a ban részt venni szándékozó LEADER Akciócsoportok és Partnerek részére (döntést előkészítő anyag) BEVEZETŐ

Részletesebben

Kereskedelmi számítások és árúismeret, minőségbiztosítás. oktatási segédanyag. Szerkesztette az Atalanta oktatói munkaközösség 2007.

Kereskedelmi számítások és árúismeret, minőségbiztosítás. oktatási segédanyag. Szerkesztette az Atalanta oktatói munkaközösség 2007. Kereskedelmi számítások és árúismeret, minőségbiztosítás oktatási segédanyag Szerkesztette az Atalanta oktatói munkaközösség 2007. TARTALOMJEGYZÉK 1. Tanulási egység :... 7 1. A kereskedelem... 7 1.1.

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Kutatás és üzlet az ELTE-n

Kutatás és üzlet az ELTE-n Kutatás és üzlet az ELTE-n Gyakorlati tanácsok kutatók számára Készítette: Az ELTE Rektori Hivatal Pályázati és Innovációs Központ a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala közreműködésével és lektorálásával

Részletesebben

Nemzetközi marketing

Nemzetközi marketing . Dr. Dankó László Ph.D. CSc. Nemzetközi marketing a IV. évfolyamos nappali tagozatos közgazdász, a II. évfolyamos közgazdász kiegészítıs és a posztgraduális közgazdász hallgatók számára Miskolc, 1998.

Részletesebben

AZ ÉLELMISZERGAZDASÁGI DISZTRIBÚCIÓ EGYES LOGISZTIKAI ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA

AZ ÉLELMISZERGAZDASÁGI DISZTRIBÚCIÓ EGYES LOGISZTIKAI ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA AZ ÉLELMISZERGAZDASÁGI DISZTRIBÚCIÓ EGYES LOGISZTIKAI ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA Doktori értekezés tézisei TÁTRAI ANNA 2010 Témavezető: Prof. Dr. Illés B. Csaba egyetemi tanár, intézetigazgató Társtémavezető:

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Gazdaságtudományi Kar. Vállalkozási Szak. Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése

Miskolci Egyetem. Gazdaságtudományi Kar. Vállalkozási Szak. Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vállalkozási Szak Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése Készítette: Kerekes Bernadett 2013 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Kereskedelmi tevékenység

Részletesebben

1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN ÉS SZÁMVITEL. 40. A vállalkozás fogalma, vállalkozási formák, a vállalat életciklusa, a fúzió és a csőd.

1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN ÉS SZÁMVITEL. 40. A vállalkozás fogalma, vállalkozási formák, a vállalat életciklusa, a fúzió és a csőd. 1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN ÉS SZÁMVITEL 40. A vállalkozás fogalma, vállalkozási formák, a vállalat életciklusa, a fúzió és a csőd. A vállalkozás fogalma: Vállalkozáson azt az üzletszerűen végzett tevékenységet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Néhány nagy ambícióval rendelkező fiatal saját vállalkozást tervez. A képzési idő alatt nagy szorgalommal, odafigyelve a napi feladatokra, igyekeztek

Részletesebben

MUNKAANYAG. Varsányiné Szeredi Viktória. A vevői igényeknek megfelelő beszállítói célcsoport kiválasztása

MUNKAANYAG. Varsányiné Szeredi Viktória. A vevői igényeknek megfelelő beszállítói célcsoport kiválasztása Varsányiné Szeredi Viktória A vevői igényeknek megfelelő beszállítói célcsoport kiválasztása A követelménymodul megnevezése: A beszerzés és az értékesítés előkészítése, megszervezése A követelménymodul

Részletesebben

MUNKAANYAG. Sipos Sándorné. Az ügyintéző számára fontos tudnivalók a szerződésekről és a megrendelésről

MUNKAANYAG. Sipos Sándorné. Az ügyintéző számára fontos tudnivalók a szerződésekről és a megrendelésről Sipos Sándorné Az ügyintéző számára fontos tudnivalók a szerződésekről és a megrendelésről A követelménymodul megnevezése: A beszerzés és az értékesítés előkészítése, megszervezése A követelménymodul száma:

Részletesebben

Az üzleti terv fejezetei

Az üzleti terv fejezetei Az üzleti terv alábbiakban bemutatott lehetséges felépítése a következő könyvből származik: Demeter László Fülöp Gábor Hollóné dr. Kacsó Erzsébet Dr. Kádek István Námor Anna Dr. Papanek Gábor DSc. Dr.

Részletesebben

(AZ INNOVÁCIÓ GYAKORLATI TUDNIVALÓI)

(AZ INNOVÁCIÓ GYAKORLATI TUDNIVALÓI) Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2952 E-mail: ipargazd@t-online.hu Internet:http://www.ikt.hu I. INNOVÁCIÓ

Részletesebben

Működőtőke-befektetések és befektetés-ösztönzés Magyarországon

Működőtőke-befektetések és befektetés-ösztönzés Magyarországon Botos K. (szerk.) 2003: Pénzügypolitika az ezredfordulón. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2003. JATEPress, Szeged, 34-46. o. Működőtőke-befektetések és befektetés-ösztönzés Magyarországon Antalóczy

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. NAPPALI tagozat. NEMZETKÖZI MARKETING szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. NAPPALI tagozat. NEMZETKÖZI MARKETING szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK NAPPALI tagozat NEMZETKÖZI MARKETING szakirány A MAGYAR MIKRO- ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK MARKETINGTEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

Részletesebben

ZÁRÓTANULMÁNYOK A MAGYAR VÁLLALATOK VERSENYKÉPESSÉGE AZ EXPORTPIACOKON. - Kereskedelem alprojekt zárótanulmánya -

ZÁRÓTANULMÁNYOK A MAGYAR VÁLLALATOK VERSENYKÉPESSÉGE AZ EXPORTPIACOKON. - Kereskedelem alprojekt zárótanulmánya - ZÁRÓTANULMÁNYOK TÓTH FERENC A MAGYAR VÁLLALATOK VERSENYKÉPESSÉGE AZ EXPORTPIACOKON - Kereskedelem alprojekt zárótanulmánya - A tanulmánysorozat Z 28. kötete BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Vállalatgazdaságtan

Részletesebben

KERESKEDELMI ISMERETEK

KERESKEDELMI ISMERETEK A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Kárpáti László Lehota József KERESKEDELMI ISMERETEK DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány

Részletesebben

A VÁLLALATKÖZI KAPCSOLATOK ELEMZÉSE, A VÁLLALATKÖZI KAPCSOLATOK EGYES TERÜLETEIN

A VÁLLALATKÖZI KAPCSOLATOK ELEMZÉSE, A VÁLLALATKÖZI KAPCSOLATOK EGYES TERÜLETEIN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Agárdi Irma-Kolos Krisztina (szerk): A VÁLLALATKÖZI KAPCSOLATOK ELEMZÉSE, A VÁLLALATKÖZI KAPCSOLATOK EGYES TERÜLETEIN

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI FELADATKIÍRÁS. Gazdálkodástani Intézet A feladat címe: A gazdasági válság hatásai a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vállalkozásokra

SZAKDOLGOZATI FELADATKIÍRÁS. Gazdálkodástani Intézet A feladat címe: A gazdasági válság hatásai a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vállalkozásokra MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodás és menedzsment szak Vállalkozási szakirány Nappali tagozat A feladatot kiíró intézet: SZAKDOLGOZATI FELADATKIÍRÁS Bordás Gábor szigorló közgazdász hallgató

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Újabb diplomás, Levelező tagozat Export Import szakirány AZ ÁRKÉPZÉS SZEREPE PROFITORIENTÁLT VÁLLALATOKNÁL, ÁRKÉPZÉSI MEGODÁSOK

Részletesebben

1. A mellékelt irodalom alapján értelmezze az előforduló közgazdasági alapfogalmakat! Mutassa be továbbá a mellékelt irodalom fontosabb

1. A mellékelt irodalom alapján értelmezze az előforduló közgazdasági alapfogalmakat! Mutassa be továbbá a mellékelt irodalom fontosabb 1. A mellékelt irodalom alapján értelmezze az előforduló közgazdasági alapfogalmakat! Mutassa be továbbá a mellékelt irodalom fontosabb megállapításait, fejtse ki a témával kapcsolatos saját véleményét!

Részletesebben

Tájékoztató. Széchenyi Tőkebefektetési Alap c. konstrukciójának elindításáról

Tájékoztató. Széchenyi Tőkebefektetési Alap c. konstrukciójának elindításáról Tájékoztató a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi Operatív

Részletesebben

SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ

SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ FENNTARTHATÓSÁG? SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ "Mindenkinek vannak álmai, azonban az álmodozókat az különbözteti meg a sikeresektől, hogy utóbbiak tudják, a hogyant, és végrehajtják a mikéntet"

Részletesebben

Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése

Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése OKTATÁSI SEGÉDANYAG SZERKESZTETTE AZ ATALANTA OKTATÓI MUNKAKÖZÖSSÉG 2007 T A R T A L OMJEGYZÉ K I. Rész... 8 Vállalkozási ismeretek...

Részletesebben

Hazai zöldség-gyümölcs TÉSZ-ek kisárutermelőket integráló szerepe a nagy. kereskedelmi láncoknak történő értékesítésben.

Hazai zöldség-gyümölcs TÉSZ-ek kisárutermelőket integráló szerepe a nagy. kereskedelmi láncoknak történő értékesítésben. gazdálkodás 55. ÉVFOLYAM 3. SZÁM, 2011 266 Hazai zöldség-gyümölcs TÉSZ-ek kisárutermelőket integráló szerepe a nagy kereskedelmi láncoknak történő értékesítésben SERES ANTAL FELFÖLDI JÁNOS SZABÓ MÁRTON

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ÉLELMISZERKERESKEDELEMBEN

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ÉLELMISZERKERESKEDELEMBEN DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR ÉLELMISZERTUDOMÁNYI, MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS MIKROBIOLÓGIA INTÉZET HANKÓCZY JENŐ NÖVÉNYTERMESZTÉSI-, KERTÉSZETI ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI

Részletesebben