Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged szeptember

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2014. szeptember"

Átírás

1 Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM Szeged szeptember

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI Az intézmény elnevezése, székhelye, telephelyei Az intézmény feladatellátási helyei Az intézmény fenntartója Az intézmény rövid bemutatása Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Krúdy Gyula Tagintézménye Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye Küldetésnyilatkozat NEVELÉSI PROGRAM Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Pedagógiai alapelvek a közös intézményszerkezetben Pedagógiai értékek a közös intézményszerkezetben Kiemelt feladataink Tagintézményi sajátosságok Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Krúdy Gyula Tagintézménye Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Krúdy Gyula Tagintézménye Egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok Az egészségnevelési és drogstratégia megvalósítása Legfontosabb feladatok Egészségnevelési és drogprevenciós program Testi képességek fejlesztése az egészségnevelési program keretében A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos pedagógiai feladatok Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Krúdy Gyula Tagintézménye Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai A pedagógusok helyi intézményi feladatai Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje Beilleszkedési és magatartási nehézséggel összefüggő pedagógiai tevékenység Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 2

3 Tartalomjegyzék Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Krúdy Gyula Tagintézménye Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye Az iskolai erőszak megelőzése és kezelése A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Krúdy Gyula Tagintézménye Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok A tanulókkal kapcsolatos feladatok A szülők körében végzett feladatok A tanári közösségben végzett feladatok Önálló feladatok A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program A felzárkóztatás feladatai, lehetőségei A sajátos nevelési igényű, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrálása A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái Kapcsolattartás a szülőkkel A tanulókkal való kapcsolattartás formái A kapcsolattartás külső partnerekkel A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, a szóbeli felvételi vizsga követelmény Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Krúdy Gyula Tagintézménye Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye szeptember 1. előtt indult osztályok szeptember 1. után induló osztályok Az alkalmassági vizsga szabályai A szóbeli felvételi vizsga követelményei A felvétel és az átvétel helyi szabályai, valamint a szakképző évfolyamokra vonatkozó rendelkezések Nem szakképző évfolyamok Tanulói jogviszony létrejötte Felülbírálati kérelem, jogorvoslat A beiratkozás módja Átlépés másik osztályba ugyanazon tagintézményen belül Tanuló átvétele más oktatási intézményből, másik tagintézményből A tanulók kimaradása A szakképző évfolyamokra vonatkozó felvételi és átvételi szabályok Jelentkezés a szakképző évfolyamokra Beiratkozás Átlépés másik osztályba Átvétel másik iskolából, tagintézményből A felvétellel és az átvétellel kapcsolatos helyi szabályok Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Krúdy Gyula Tagintézménye Felvétel az 1/9. szakiskolai évfolyamra A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 3

4 Tartalomjegyzék Felvétel az 1/11. szakiskolai évfolyamra Átvétel Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye Elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának iskolai terve HELYI TANTERVEK A választott kerettanterv és annak tagintézményi adaptációi Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola szeptember 1-je előtt indult képzések Személyi feltételek A helyi tanterv készítésének alapelvei és az óraszámok megállapításának szempontjai Az iskolába és az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei Óraszámok szeptember 1-jével induló képzések Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Krúdy Gyula Tagintézménye szeptember 1-je előtt indult képzések Óratervek Az iskola értékelési és vizsgarendszere A magasabb évfolyamra lépés feltételei Az iskolába jelentkező tanulók felvételének elvei A tanulók értékelésének elvei szeptember 1-jével induló képzések Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye szeptember 1-je előtt indult képzések A közgazdasági osztály tantárgyi rendszere és óraszámai a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben (H2010) Nyelvi előkészítő osztály tantárgyi rendszere és óraszámai a 2007/2008. tanévtől felmenő rendszerben (HNY2007) Nyelvi előkészítő osztály tantárgyi rendszere és óraszámai a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben (HNY2010) szeptember 1-jével induló képzések A közgazdasági ágazatú szakközépiskola óraszámai a nyelvi előkészítő osztályban (HNY2013) A közgazdasági ágazatú szakközépiskola kerettantervi óraszámai Az ügyviteli ágazatú szakközépiskola kerettantervi óraszámai Az informatikai ágazatú szakközépiskola kerettantervi óraszámai A helyi mérési, értékelési rendszer Az iskolába lépés feltételei Folyamatmérés A szakmacsoportos alapozó oktatás értékelése Magasabb évfolyamra történő továbblépés Korábbi tanulmányok beszámítása Vizsgáztatás Érettségi vizsga Szakmai vizsga Az eredményesség, sikeresség ellenőrzése Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei A Nemzeti Alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának részletes szabályai A kulcskompetenciák fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Idegen nyelvi kommunikáció A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 4

5 Tartalomjegyzék A matematika kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának képessége A természettudományos kompetencia a természettudományos gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának képessége A digitális kompetencia az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus használatának képességét jelenti Szociális és állampolgári kompetencia Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetenciája A hatékony önálló tanulás A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja Választható tantárgyak, foglalkozások, a pedagógusválasztás szabályai Választható érettségi vizsgatárgyak A középszintű érettségi vizsga témakörei A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési és értékelési módja, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái Az iskolai értékelés alapelvei, célja Az iskolai értékelés kiterjed Az értékelés feladata Az értékelés formái Felmentés Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai A tanulói magatartás és szorgalom minősítésének elvei A csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezésének elvei A településen élő nemzetiségek kultúrájának megismerését szolgáló tananyag A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések A tanulók jutalmazása A tanulói dicséretek fokozatai A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elvek Mulasztás Igazolt mulasztás Igazolatlan mulasztás Késés A tanulók fegyelmezésének elvei és formái SZAKMAI PROGRAM Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola Tárgyi feltételek Az iskolában folyó szakmai képzés megjelenése az egyes évfolyamokon Szakmacsoportos alapozó oktatás tantárgyai és óraszámai kerettanterv alapján A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 5

6 Tartalomjegyzék Az iskolában folyó szakképzés Valamennyi szakmára érvényes célok Az egyes szakmára vonatkozó képzési célok, óratervek a központi program alapján Értékelés Az új OKJ szerinti szakmákra vonatkozóan szeptember 1-je előtt indult képzések A közgazdasági szakközépiskola kerettantervi óraszámai a 1/13-2/14. évfolyamon (új OKJ szerint szeptember 1-jétől) szeptember 1-jével induló képzések Közgazdasági szakközépiskolai ágazat szakképesítő évfolyamok Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Krúdy Gyula Tagintézménye Általános elvek Az oktatott szakmastruktúra jellemzői Az értékelés módszerei Szakmai képzéseink a kereskedelemben és a vendéglátás területén A szakmai képzés követelményei és a szakképesítésekkel betölthető munkakörök Kereskedelmi szakmák Vendéglátó szakmák Belépés, továbbhaladás és átjárhatóság a szakképzési évfolyamokban Belépés, továbbhaladás Átjárhatóság az egyes iskolatípusok között Kérelmek, felmentések Kérelmek Felmentések A szakmai képzés óratervei a szeptember 1-je előtt indult képzések esetén Előrehozott szakképzés Kereskedelmi szakiskola Vendéglátó szakiskola A gyakorlati oktatás tantárgy moduljai a 9. szakiskolai évfolyamon kereskedelem-marketing és vendéglátás idegenforgalom szakmacsoportban érvényes a 2012/2013. tanévig Kerettantervi óraszámok a kereskedelem-marketing szakmacsoportban, 10. szakiskolai évfolyamon a szakmai alapozó oktatás tantárgy keretében Kerettantervi óraszámok a vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportban 10. szakiskolai évfolyamon a szakmai alapozó oktatás tantárgy keretében Bolti eladó Bútor- és lakástextil eladó elágazás óratervei Bolti eladó Élelmiszer és vegyi áru eladó elágazás óratervei Bolti eladó Műszakicikk eladó elágazás óratervei Bolti eladó Porcelán- és edényáru-eladó elágazás óratervei Bolti eladó Ruházati eladó elágazás óratervei Bolti eladó Zöldség-gyümölcs eladó elágazás óratervei Vendéglátó szakiskola óratervei: Pincér Vendéglátó szakiskola óraterve: Cukrász Vendéglátó szakiskola óraterve: Szakács Vendéglátó szakiskola óraterve: Vendéglátó eladó Kereskedelmi szakmenedzser ( ) Vendéglátó szakmenedzser A szakmai képzés óratervei a szeptember 1-je után indult képzések esetén /9. 3/11. szakiskolai óratervek A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 6

7 Tartalomjegyzék Kereskedelmi szakiskolai osztályok Vendéglátó szakiskolai osztályok /11. 2/10. szakiskolai óratervek Kereskedelmi szakiskolai osztályok Vendéglátó szakiskolai osztályok /13. 2/14. szakközépiskolai óratervek Kereskedelmi szakközépiskolai ágazat szakképesítő évfolyamok Vendéglátóipari szakközépiskolai ágazat szakképesítő évfolyamok Turisztikai szakközépiskolai ágazat szakképesítő évfolyamok Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye Bevezetés Belépés, továbbhaladás a szakképzési évfolyamokra Értékelés a szakképző évfolyamokon Felmentés A szakmai vizsgára bocsátás feltétele Az egyes szakképesítések jellemzői szeptember 1-je előtt indult képzések INFORMATIKUS szakképesítés (Gazdasági informatikus elágazás) IRODAI ASSZISZTENS szakképesítés PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ szakképesítés ( ) a 2013/2014. tanév előtt megkezdett képzések esetén, a moduláris OKJ szerint PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ szakképesítés ( ) szeptember 1-je után indult képzések Közgazdaság szakközépiskolai ágazat szakképesítő évfolyamok Informatika szakközépiskolai ágazat szakképesítő évfolyamok Ügyvitel szakközépiskolai ágazat szakképesítő évfolyamok MELLÉKLETEK Alapító okirat Az alkalmazott tantervek (CD-n tárolva) Eszközjegyzék (CD-n tárolva) A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 7

8 A pedagógiai program jogszabályi háttere A pedagógiai program jogszabályi háttere A pedagógiai programot az intézmény nevelőtestülete a megalkotásakor hatályban lévő, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.), valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 7. -ának előírásait követve, a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményének meghallgatásával készítette el. A pedagógiai program az intézményben folyó nevelés-oktatás legfontosabb céljait, tartalmi elemeit és garanciális szabályait tartalmazza. A dokumentum általános jellegű szabályainak végrehajtására vonatkozó előírások az iskola egyéb dokumentumaiban találhatók meg. Ezek közül a legfontosabbak: a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ), a Házirend, a Minőségirányítási Program, az éves munkaterv, a szaktárgyi tanmenetek. A felsorolt dokumentumok összhangban állnak a pedagógiai programmal. Az azzal esetlegesen ellentétes rendelkezések a jogforrási hierarchia értelmében semmisnek tekintendőek. Az iskolai szabályzatok számának növekedése egyfelől biztosítja a kiszámíthatóságot, az áttekinthetőséget, ugyanakkor elkerülhetetlenül párhuzamosságokat is eredményez. Ilyenkor azt az alapelvet igyekszünk alkalmazni, hogy a legáltalánosabb szabályok kerüljenek a legmagasabb szintű helyi dokumentumba, a pedagógiai programba. Más sajátos, egyedi vagy részletszabályok pedig a megfelelő egyéb szabályzatba. Emiatt előfordul, hogy egy témakör teljes szabályanyagát több dokumentum együttesen tartalmazza. A Pedagógiai Programot az Nkt.26. (1) bekezdése alapján a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. A Pedagógiai Program azon rendelkezéseinek érvénybeléptetéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges. A Pedagógiai program egy-egy példányát elfogadás, illetve jóváhagyás után a főigazgatói és a tagintézményi titkárságokon, illetve a tagintézményi könyvtárakban helyezzük el, valamint az informatikai referens gondoskodik az elektronikus változat feltöltéséről az intézményi weblapra, illetve a tagintézmények belső hálózatának szerverére. A Pedagógiai Programról a vezetői fogadóórákon, az osztályfőnöki órákon, valamint szülői értekezleteken lehet további tájékoztatást kérni. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 8

9 Az intézmény jellemzői 1. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI 1.1. Az intézmény elnevezése, székhelye, telephelyei Az intézmény neve: Típusa: Rövidített név: Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola (OM azonosító: ) szakközépiskola és szakiskola Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Székhelye: 6720 Szeged, Stefánia 14. Webcíme: címe: Feladatellátási helyei: 6720 Szeged, Stefánia Szeged, József A. sgt Szeged, Gutenberg u. 11. Telephelye: 6721 Szeged, Maros u Az intézmény feladatellátási helyei Székhelyintézmény: Tagintézményei: Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Krúdy Gyula Tagintézménye Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye 1.3. Az intézmény fenntartója Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) 1055 Budapest, Szalay u Az intézmény rövid bemutatása Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a szakképzési rendszer korszerűsítése, fejlesztése érdekében július 1-jei hatállyal alapította meg a Szegedi Kereskedelemi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskolát. A holland modell szerint működő, közös igazgatású közoktatási intézmény, amelynek keretében három szakképző iskolai intézményegység működött, augusztus 1-étől átszervezésre került. Az intézmény székhelyintézménye a Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola lett. A két tagintézmény pedig: Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Krúdy Gyula Tagintézménye valamint Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 9

10 Az intézmény jellemzői A szakmai erőforrások összehangolásával a város, a megye és a régió területén igyekszünk a szolgáltatásainkat választó diákok számára a lehetőségeket is megháromszorozni. Jelenleg több szakmacsoport (informatika; közgazdaság; ügyvitel; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció; vendéglátás-idegenforgalom) széleskörű választékát kínáljuk közel kétezer diáknak. A székhely-, illetve a tagintézmények rövid története Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola (jogelőd Kőrösy József Közgazdasági Szakközépiskola) Az iskola jogelődjét, a polgári iskolával kapcsolatos közép kereskedelmi iskolát ben alapította a város ben állami kezelésbe került az intézmény. Általános műveltséget és az életben azonnal alkalmazható ismereteket kívánt nyújtani a hároméves, 1920-tól négyéves képzés során. A középfokú oktatás rendszerébe való beépülésre, presztízsének növekedésére a jogi keretet az évi XIII. törvénycikk adta meg azzal, hogy középiskolává tette a gazdasági szakiskolákat, és újabb felsőoktatási intézményekbe tette lehetővé a beiratkozást az itt szerzett érettségi bizonyítvánnyal. A képzés irányultsága a kereskedelem maradt. A képzés tartalma azonban már a századvégtől kezdődően a reálkereskedelmi jelleg helyett a közgazdasági irányba tolódott el után a közoktatás útkeresése nyomán jöttek létre a közgazdasági gimnáziumok (1949), majd a technikumok (1952: Szegedi Közgazdasági Technikum Statisztikai Tagozat). A szakközépiskolák kialakításától kezdve szakközépiskolaként működött tovább (1966). Az 1972-ben életbe lépett új tantervek és óratervek nyomán számviteligazdálkodási ágazatban folytatódott a képzés között az akkori Rózsa Ferenc Szakközépiskolából ideiglenesen ide helyezték a kereskedelmi középiskolát. A társadalmi-gazdasági igényeknek megfelelően különböző képzésformák indultak: 1989-től számítástechnikai programozó ágazat, külkereskedelmi szak, pénzügyi ágazat, általános közgazdasági osztály, kisvállalkozási ügyintézői képzés, ügyintéző titkár képzés (középfokú), banki ügyintéző képzés, ügyintéző titkár képzés (felsőfokú), szakképző évfolyamon külkereskedelmi ügyintéző képzés, pénzügyi-számviteli ügyintéző képzés, irodavezető képzés (felsőfokú) Az iskola épületét folyamatosan renoválták és újították. Beépítették a pincét és a padlást is, ezzel tudta az iskola elhelyezni a megnövekedett számú osztályait. Az önkormányzat segítségével és pályázati pénzekből új díszterem épült 2000-ben, felújították a homlokzatot és a tetőt, megújultak a folyosók és az osztálytermek. A több mint 110 éves épület így kiszolgálja a 125 éves iskola mai diákjait is ban kompetencia alapú oktatás kezdődött el a 9. évfolyamon tól a képzések az új OKJ szerint folynak Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Krúdy Gyula Tagintézménye (jogelőd Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola) Szegeden a kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése hosszú múltra tekint vissza. Ennek néhány jelentős állomása: az 1930/31-es tanévtől az ipariskolai egységes oktatásban valósul meg a képzés A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 10

11 Az intézmény jellemzői az 1945/46-os tanévtől Szegedi Állami Kereskedő Tanulóiskola néven önálló iskola jön létre, az 1953/54-es tanévben költözik a Gutenberg u. 11. szám alatti iskolába, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Iskola néven működik, majd a legkülönbözőbb albérletek következnek. Olykor egyszerre több iskola is otthont ad az egyre növekvő létszámú tanulót képző iskolának, 1977-ben végre végleges épületbe, a jelenlegi helyére költözik az iskola, az 1988/89-es tanévtől átkerül a Kőrösy József Szakközépiskolától a kereskedelmi szakközépiskolai képzés, az 1991/92-es tanévtől a vendéglátóipari szakközépiskolai oktatás integrált képzési formában kezdődik meg, 1993-ban vette fel Krúdy Gyula nevét, szeptembertől önálló kereskedelmi kabinet kezdte meg működését a Maros utca sz. alatt. Az alapító okiratban foglaltak szerint általános műveltséget megalapozó, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatást végzünk nappali rendszerű és felnőttoktatás keretében. Nevelő és oktató munka célja tanórán és tanórán kívül a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatása, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladat a tehetséges, jó képességű fiatalok tudásszintjének fejlesztése is. Közös cél a művelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó emberek nevelése Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye (jogelőd Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola) Iskolánkat 1912-ben alapította Szeged városa. Az új felsőkereskedelmi iskola felállításának szorgalmazója, tevékeny támogatója Szeged város akkori polgármestere, dr. Lázár György volt. Az iskola első igazgatója Nyáry György lett. Az intézmény számára a Feketesas utca és a Tisza Lajos körút sarkán lévő épületet jelölték ki, amelyben szeptember 17-én három alsó és egy középső osztályban, az ország minden tájáról érkezett 150 tanulóval kezdődött meg a tanítás. Alig indult meg a tanítás az új intézetben, a történelem máris közbeszólt. Az I. világháború éreztette hatását a tanulólétszámban az a felére csökkent valamint abban, hogy az iskola néhány tanárát és igazgatóját katonai szolgálatra hívták be. Mivel az iskola addigi épületét a megkezdődő egyetemi oktatás céljaira használták fel, az intézetet 1923-ban a városi tanács áthelyezte a Boldogasszony sugárút 6. szám alá. Ez akkor a kereskedelmi állami polgári fiúiskola épülete volt. Az emeleten helyezték el a lányokat, akik természetesen külön bejáraton közlekedtek. Az ideiglenes helyül kijelölt épület szűkös volta miatt a fiúiskola I. évfolyamát az as tanévben már nem indították be. A túlzsúfoltság megszüntetése érdekében gróf Klebelsberg Kuno kultuszminiszter 1930-ban egy új épület felállítását kezdeményezte a Mérey utca és Püspök utca sarkán. Az es tanévben ismét megváltozott az intézmény neve: Szeged Szabad Királyi Város Kereskedelmi Leányközépiskola. Az új elnevezés új tanterv életbelépését is jelentette, mivel az évi XIII. tc. a kereskedelmi iskolákat középiskolai rangra emelte. Kötelező volt a heti 30 órás elfoglaltság és a második idegen nyelv, s ugyanakkor bevezették az üzemi gyakorlatot is. A II. világháború 1942-től éreztette hatását, tudniillik 1942 júniusától a Mérey utcai épületet hadikórház céljaira vették igénybe. A tanítás a leánygimnázium egyes helyisé- A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 11

12 Az intézmény jellemzői geiben délutánonként folyt, az iskola többi bútorzata a Fogadalmi templom pincéjébe került ban az iskolát államosították. Az új elnevezés: Állami Kereskedelmi Leányközépiskola, ami 1949-ben Közgazdasági Technikummá alakult. A tananyag a párt utasításainak megfelelően, az ideológiának alárendelve épült fel. Gyökeres fordulatot hozott az es tanév, ugyanis iskolánk épülete ekkor költözött a Mérey u. 3. szám alól a mai helyére, a Gutenberg u. 11. szám alá októberében iskolánk történetének új szakasza kezdődött ekkor vettük fel Vasvári Pál nevét nyarán megtörtént az épület bővítése, beépíthettük a tetőteret, amivel megnyílt a lehetősége a számítástechnika tantermek kialakításának szeptemberétől közel 70 év után újra jelentkezhettek az iskolánkba fiúk. Az es tanévtől a József Attila Tudományegyetem bázisiskolájaként működünk, folyamatosan érkeznek iskolánkba gyakorlótanításra a végzős tanár szakos hallgatók. Az tanévben szerveztünk először ötödéves képzést a tanulóink számára ben hoztuk létre a tetőtérben a tanirodát, amely a gyakorlati oktatásban játszik igen fontos szerepet. Az tanévtől veszünk részt az élelmiszeripari menedzser akkreditált felsőfokú képzésben. A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Karával kötött együttműködés keretében a as tanévtől az informatikai statisztikus és gazdasági tervező felsőfokú képzést indítottunk ben megtörtént az iskolánk rekonstrukciós bővítése. A felújítás óta a Vasvári a megyeszékhely egyik legpatinásabb, de egyben legkorszerűbb oktatási intézménye Küldetésnyilatkozat A középiskolai kérdések megvitatásánál rendszerint összecsapnak az eszményi és a gyakorlati irány hívei. Én itt ellentétet nem látok, mert az eszményi nem szükségképpen gyakorlatiatlan, és ami nem ideális, az egyben nem szükségképpen praktikus is. Eszményi nevelés és gyakorlati tanítás egészen jól megférnek egymás mellett. Klebelsberg Kuno A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola alapvető küldetése, hogy az intézményegységek együttműködésében rejlő erőkre építve megőrizze és továbbfejlessze a tagintézmények által fölhalmozott szellemi és anyagi értékeket, együtt és elkötelezetten képezzünk magas szintű általános és szakmai műveltséggel rendelkező szakembereket a régió fejlődésének szolgálatára. Valljuk, hogy a szakmáját szerető és magas szinten művelő, a társadalmi és természeti környezetéért felelősséget érző és kulturáltan viselkedő ember minden korban alapvető társadalmi érték. A nevelés és oktatás olyan ötvözetének kialakítására törekszünk, amely végzett tanulóink számára egyenlő eséllyel teszi lehetővé a zökkenőmentes munkába állást, a már megszerzett tudás továbbfejlesztését, a felsőoktatási intézményekben való sikeres továbbtanulást, a társadalom közösségeibe való gyors beilleszkedést. Hisszük tehát, hogy a szakemberképzés egyszerre jelenti a korszerű ismeretek közvetítését, a tanulói személyiség kibontakoztatását, valamint az önálló cselekvéshez nélkülözhetetlen képességek kialakítását. Célunk, hogy a változásokra figyelve, a munkaerő-piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodva és a legkorszerűbb technikák és technológiák alkalmazásával minél szélesebb körben kínáljunk képzési és továbbképzési programokat. Tudjuk, hogy eredményeket kizárólag a partnereinkkel való szoros együttműködések révén tudunk elérni, ezért törekszünk kapcsolatrendszerünk szélesítésére és elmélyítésére. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 12

13 Nevelési program 2. NEVELÉSI PROGRAM 2.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Pedagógiai alapelvek a közös intézményszerkezetben 1. alapelv: Egységes szemléletű pedagógiai kultúra kialakítása Arra törekszünk, hogy az egyes intézményegységek szakmai hagyományainak megőrzése mellett egységes szemléletű pedagógiai kultúrát alakítsunk ki. A korábbi években lezárult, valamint a jelenleg is folyamatban levő fejlesztési projektek eredményeit beépítjük az intézmények napi működésébe. Optimális feltételeket teremtünk a kommunikáció (anyanyelvi, idegen nyelvi, informatikai írástudás) elsajátításához és alkalmazásához az intézmény életének különféle színterein. A személyiség- és közösségfejlesztés területén a hangsúlyt a kulturális, erkölcsi, állampolgári, szakmai értékek tiszteletére, elfogadására, követésére helyezzük. Alapvetőnek tartjuk a diák szülő pedagógus hatékony együttműködésén alapuló nevelést. A nevelés és oktatás folyamatában a pedagógiai és tanulói tevékenységnek egyaránt a tanuló személyiségfejlődését kezeljük kiemelt feladatként. Ezért a kompetenciák fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt. Négy fontos terület és célrendszer nevezhető meg e folyamatban: a) kognitív kompetenciák (az értelem kiművelése) b) speciális kompetenciák (a szakmai képzés) c) személyes kompetenciák (az egészséges és kulturált életmódra nevelés) d) szociális kompetenciák (a segítő életmódra nevelés) 2. alapelv: A humánum tisztelete és védelme Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink legyenek tisztában az alapvető erkölcsi értékekkel, hogy legyenek képesek önmagukat és környezetüket reálisan értékelni. Tudják elfogadni az őket ért bírálatot, ismerjék és gyakorolják a kulturált együttélés szabályait. Az iskola tiszteletben tartja a szülők és a tanulók gondolati, lelkiismereti és vallásszabadsághoz való jogát, biztosítja tárgyilagos és többoldalú megismerését, de világnézeti kérdésekben nem foglal állást, semleges marad. A tanulói személyiség fejlesztése terén kiemelkedően fontosnak tartjuk az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igényét, a saját sorsunk alakításáért való felelősségvállalás képességét, a nyitottságot az élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum befogadására és létrehozására. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy erősíthessük a tanulókban az olyan értékes tulajdonságokat, képességeket, mint az önismeret és önbecsülés, a konfliktuskezelés, a tolerancia, az empátia, az együttműködés, a kommunikáció, a kreativitás, a felelősségtudat önmagáért és társaiért. Egyre inkább szükségük van a társadalomban való eligazodás képességére, a kudarc tűrésére, hogy kellő intelligenciával alkalmazkodjanak a változásokhoz, a folyton változó világhoz. Meg kell szerezniük az önálló információszerzés és feldolgozás, az egész életen át tartó tanulás, a folytonos (olykor kényszerű) megújulás képességét (munkahely, szakmaváltás, külföldi munkavállalás élethelyzetei) A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 13

14 Nevelési program 3. alapelv: Kollektív értékek tisztelete és védelme Tanulóink legyenek büszkék nemzeti értékeinkre, magyarságukra. Jelentsen ez egészséges nemzeti önbecsülést és hazaszeretetet. Legyen minden diák számára fontos a szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása; a nemzeti kultúra ápolása: a nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, hagyományainak, jelképeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. Járjon mindez együtt a hazánkban élő kisebbségek és más népek, nemzetek jogainak tiszteletével, kultúrájuk, hagyományaik tiszteletben tartásával, a kisebbségben élő magyarságért érzett felelősség- és közösségvállalással. Egyúttal törekszünk a multikulturális értékek megismerésére, elfogadására és elfogadtatására, továbbá a demokratikus társadalmi értékek, az állampolgári jogok és kötelességek megismertetésére, aktív állampolgárságra való nevelésre. 4. alapelv: A belső átjárhatóság biztosítása Az intézményi belső átjárhatóság megteremtésének a fő célja a pályakorrekció lehetőségének biztosítása és a lemorzsolódás csökkentése. Az intézményi folyamatok fejlesztésében arra törekszünk, hogy biztosítsuk az intézményen belüli (tagintézmények közötti), ill. az iskolatípusok közötti átjárhatóságot, lehetővé téve ezáltal az esetleges pályakorrekciót. 5. alapelv: Az esélyegyenlőség megteremtése Arra törekszünk, hogy a különböző szociokulturális háttérrel rendelkező tanulóinkat azonos eséllyel készítsük fel az egész életen át tartó tanulásra. Differenciált tanítási-tanulási módszerek alkalmazásával lehetővé tesszük valamennyi tanulónk számára annak a tudásnak, azoknak a kompetenciáknak a megszerzését, amelyre egyénileg képes. A törvényi előírásoknak és az igényeknek megfelelően megszervezzük a sajátos nevelési igényű tanulók egyéni és integrációs fejlesztését, képességük kibontakoztatását. 6. alapelv: A környezet és az egészséges élet értékei iránti felelősség Arra törekszünk, hogy minden tevékenységünket hassa át a környezettudatosság és az egészséges életmódra nevelés. A felnövekvő nemzedékeknek el kell sajátítaniuk a helyes életvitel kialakításának képességét, a betegségek megelőzésének módját. Ismerniük kell a szenvedélybetegségek egészségkárosító hatását. 7. alapelv: Piacképesség biztosítása Beiskolázásunkat a partnereink igényeihez mérten folyamatosan alakítjuk. Arra törekszünk, hogy megfelelő vonzerőt biztosítsunk a tanulói utánpótlás érdekében, minél több tanuló válasszon az általunk kínált lehetőségekből. A szakmai képzés kialakításakor fontos alapelveknek tartjuk a rendszer rugalmasságát, az egymásra épülő képzési technikák alkalmazását, a munkaerőpiac igényeinek szem előtt tartását. A munkaerőpiac igényeihez való alkalmazkodás legfőbb feltételeinek tekintjük: az idegen nyelvek kommunikációszintű ismeretét, a szakmai idegen nyelvek magas szintű elsajátítását; az informatikai, irodatechnikai eszközök felhasználói szintű alkalmazását. A szakember-utánpótlás biztosítása érdekében az erőforrások leghatékonyabb elosztásával a moduláris rendszerű szakképzés intézményi szintű összehangolására törekszünk. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 14

15 Nevelési program 8. alapelv Hatékony PR tevékenység A város és a régió életében iskolánk sokszínűségét, értékeit bemutatva veszünk részt. Partneri kapcsolataink folyamatos fejlesztésére törekszünk, a nevelés-oktatás folyamatában kiemelt figyelmet fordítunk a szülőkkel, a gyakorlati képzésben részt vevő szakmai és gazdálkodó szervezetekkel, az általános iskolákkal, a támogatóinkkal való kapcsolattartásra. Rendszeresen kihasználjuk a pályázatok nyújtotta lehetőségeket, kiemelt figyelmet fordítunk az oktatás, a szakképzés modernizációjával kapcsolatos kezdeményezésekre. Törekszünk nemzetközi kapcsolataink bővítésére Pedagógiai értékek a közös intézményszerkezetben A nemzeti alaptantervben megfogalmazott alapvető köznevelési feladatok mentén a következő pedagógiai értékek közvetítése a célunk: az emberi élet védelme a másság tiszteletben tartása a más fajta értékrendeket, világnézeteket vallók iránti tolerancia az emberi jogok tisztelete a szülők, az idősebbek megbecsülése a nemzeti műveltség, a hazai nemzetiségek kultúrájának tisztelete, megőrzése, az egyetemes kultúra értékeinek ápolása, a közjóra való törekvés megalapozása, a nemzeti, közösségi összetartozás és a hazafiság erősítése, a családdal együttműködve az igazság és az igazságosság, a jó és a szép iránti cselekvő elkötelezettségre nevelés Ezen értékek közvetítése a tanuláshoz és a munkához szükséges képességek, készségek, ismeretek, attitűdök (anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, matematikai kompetencia, természettudományos és technikai kompetencia, digitális kompetencia, szociális és állampolgári kompetencia, kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia, esztétikaiművészeti tudatosság és kifejezőkészség, a hatékony, önálló tanulás képessége) együttes fejlesztése Kiemelt feladataink A szakmai munkaközösségek intézményi együttműködésének kialakítása, a jó gyakorlatok átadásának, a horizontális tanulásnak a megszervezése. A szakmai képzés elméletének és gyakorlatának folyamatos fejlesztése a korszerű technikáknak és a munkaerő-piaci igényeknek megfelelően. Az alapkompetenciák fejlesztése valamennyi tagintézményben egységes elvek alapján. Alapvető vállalkozói kompetenciák fejlesztése, gazdálkodási-pénzügyi szemlélet formálása. A tanulási hátrányok csökkentése, ideértve a diszfunkcionális hátrányokat is. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs képesség-kibontakoztató felkészítése. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 15

16 Nevelési program A tanulási technikák alakítása, fejlesztése. A könyvtárhasználat, információkezelés megtanítása és rendszeres alkalmaztatása. Az elektronikus információáramlás tárgyi és személyi feltételeinek megteremtése az intézményközi együttműködés, az egységes gyakorlat kialakítása érdekében. Módszertani megújulás a korszerű tanítási-tanulási folyamatnak megfelelően, kiemelten a mérés-értékelés területén. Tervszerű, összehangolt beiskolázási tevékenység. A pályázatok folyamatos figyelése, pályázatíró team létrehozása mindig az adott céloknak megfelelően Tagintézményi sajátosságok A közös alapelvekhez a tagintézmények a képzési struktúrájuk és hagyományaik alapján a következő célokat és feladatokat rendelik Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola A helyi nevelési oktatási célok megalkotásakor figyelembe kell vennünk az iskola múltját, a várható gazdasági-társadalmi követelményeket, tanulóink életkorát. A 9. évfolyamra változatos előképzettséggel érkeznek hozzánk a tanulók ez sokféleséget jelent, amelyet megőrizve, de sajátos céljainknak megfelelően kell továbbfejlesztenünk. Fontos, hogy tanulóink általános és szakmai műveltsége korszerű legyen, harmonikus személyiségekké váljanak, tanulmányaikat befejezve alakuljon ki bennük határozott, pozitív erkölcsi értékrend, amelynek alapján képesek lesznek megtalálni a helyüket a társadalomban. A fenti értékrend a következőkből álljon: humanizmus, demokrácia, nemzeti identitástudat, európaiság. A nevelés és oktatás folyamatában a pedagógiai és tanulói tevékenységnek egyaránt a tanuló személyiségfejlődését kell szolgálnia. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 16

17 Nevelési program Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1. Négy nappali tagozatos osztály indítása a 9. évfolyamon: A: nyelvi előkészítő, B: emelt óraszámú nyelvi, C 1 : emelt óraszámú informatikai, C 2, D,: szakmai 2. A 9. évfolyamosok segítése az iskolaváltás miatti nehézségek leküzdésében. 3. Hatékony tanulási módszerek elsajátítása. 4. Felzárkóztatás a évfolyamon. 5. A 9. és a 10. évfolyamon a szakmai orientációs foglalkozásokon a szakma megismertetése, megszerettetése. Cél Feladat Eszközök, eljárások Kialakult beiskolázási tájékoztató rendszerünk működésének fenntartása, a jelentkezőknek központi felvételi vizsga. Beilleszkedés segítése az iskolában. A tanév elején minden szaktanár megismerteti a tanulókat tantárgya helyes tanulási módszerével. Azonos követelmény-szintű felmérő dolgozatok íratása matematikából, magyarból, idegen nyelvből. Gyakorló feladatok megoldása. A kerettantervi képzésben szakmai orientáció keretében viselkedéskultúra és kommunikáció, iratkezelés, gazdasági környezetünk tanítása. Bemutatkozás az iskolák börzéjén. Nyílt napok tartása. Iskolánkat bemutató prospektus. Általános iskolában szervezett bemutatkozás. Újsághirdetés. Internetes felületen való megjelenés. Előkészítő tanfolyamok szervezése matematikából, magyar nyelvből. Személyes tájékoztatás a Kőrösy-napok keretében. Osztályfőnöki egyéni elbeszélgetések. Osztályszinten klubdélutánok, iskolai szinten gólyaavató, kapcsolat a kollégiumi nevelőkkel. Az osztályban tanító tanárok tapasztalatcseréje az első félév folyamán. A kortárs segítő csoport tagjainak segítsége, külön foglalkozások tartása. Az iskolapszichológus segítsége. Tájékoztatás, felvilágosítás, irodalomajánlás. Tanulószobán egyéni és csoportos foglalkozás a gyengébb tanulókkal. Az első félévben érdemjeggyel nem osztályozzuk a viselkedéskultúrát és kommunikációt tanítunk, szituációs gyakorlatokat végzünk, különböző szemléltető anyagokat használunk. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 17

18 Nevelési program Cél Feladat Eszközök, eljárások 6. A 11. évfolyam végéig tanulóinknak lehetősége lesz az ECDL bizonyítvány 7 vagy 4 moduljából sikeres vizsgát tenni. 7. A 11. és a 12. évfolyamon szakmacsoportos alapozó oktatás a közgazdasági szakmacsoportban. 8. Idegennyelv-tudás színvonalának emelése. 9. Felkészítés a középszintű és az emelt szintű érettségi vizsgára. 10. A szakképző évfolyamon (1/13-2/14.) felkészítés az OKJ képesítést adó szakmai vizsgára. 11. A tehetséges tanulók segítése. 12. Felsőfokú intézményekbe történő továbbtanulás segítése. A tanulók felkészítése az elméleti és gyakorlati órákon, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokon. Üzleti gazdaságtan elmélet és gyakorlat oktatása, elméleti gazdaságtan oktatása valamennyi osztályban, gépkönyvelés és tanirodai gyakorlat oktatása a C 2 és a D osztályokban. Az A és a B osztályokban két idegen nyelv oktatása, a C 1, C 2 és D osztályokban egy idegen nyelv oktatása. Minden tanuló tanulhat vagy tanul angol nyelvet. Az érettségi vizsgatárgyak tananyagának elsajátítása a követelményeknek megfelelően. Az elméleti és a gyakorlati ismeretek elsajátíttatása, középvezetők képzése a pénzügy, a külkereskedelem, a vállalkozások, a számvitel és az európai uniós ismeretek területére. Időben felismerni, majd segíteni egy adott területen nagyobb érdeklődést, tudást mutató tanulókat. Segítség nyújtása a jelentkezéshez szükséges adminisztrációban. A tananyag biztos elsajátíttatása. Gyakorlás. Informatika oktatása csoportbontásban már a 9. évfolyamtól. Csoportbontás alkalmazása az üzleti gazdaságtan, valamint a gépkönyvelés és a tanirodai gyakorlatok oktatásánál. Az A és a B osztályokban magasabb óraszámban oktatjuk az idegen nyelvet. Hatékony tanórai módszerek alkalmazása. Egységes követelményrendszer alkalmazása. Már az évközi dolgozatoknál is közelíteni a majdani vizsgaszituációhoz. A terhelés arányos elosztása. A gyengébb tanulók segítése. A gyorsan változó ismeretanyag naprakész átadása, az ehhez szükséges anyagok biztosítása (folyóiratok, közlönyök, könyvek). Tanulmányi kirándulások, szakmai programok szervezése. Differenciált foglalkoztatás a tanórákon. Versenyekre, pályázatokra, emelt szintű érettségire való felkészítés. Hatékony tanórai módszerek alkalmazása. Ellenőrzés, értékelés. Tehetséggondozás. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 18

19 Nevelési program 13. Sokoldalú személyiség fejlesztése. 14. Iskolai közösségek fejlesztése. 15. A szociális hátrányok enyhítése. 16. A szülőkkel való szoros együttműködés. 17. Az egyetemes és a nemzeti kultúra alapértékeinek közvetítése. 18. Demokratikus elveket követő állampolgárok nevelése. Cél Feladat Eszközök, eljárások A tanulók értelmi, érzelmi, erkölcsi, mentális és testi fejlesztése. Osztályközösség fejlesztése. Iskolai közösség fejlesztése. A hátrányos helyzetű tanulók felkutatása, segítése. A kialakult formák megtartása, továbbfejlesztése. Az egyetemes és a nemzeti kultúra megismerése, melynek része az anyanyelvi kultúra is. Az Osztály-Diákbizottság (ODB) és az Iskolai Diákbizottság (IDB) hatékony működtetése. A nevelőtestület egészének a feladata ez, színtere tehát a szakóra is, nem csak az osztályfőnöki óra; jelenti elméleti ismeretek nyújtását, de nagy hangsúllyal a gyakorlati alkalmazást is. Változatos osztály- és iskolai programok szervezése, a kőrösys tudat erősítése, a hagyományok tisztelete és ápolása. Iskolaújság, iskolarádió és iskolatelevízió. Osztályfőnök és ifjúságvédelemi felelős aktív együttműködése. A szükséges és lehetséges segítési formák megtalálása. A Kőrösy Alapítvány hatékony működtetése. Az SZMK és az iskolaszék működtetése. Szülői értekezlet tartása tanévenként kétszer. Tanári fogadóóra igény szerint. Elsődleges színhely a tanórai foglalkozás. Iskolai ünnepélyek, megemlékezések. Tanórán kívüli ismeretszerzés (múzeum, színház, hangverseny, kiállítás az iskolában, tanulmányi kirándulás). Részvétel városi ünnepségeken. Igényes nyelvhasználat. Alapvető állampolgári ismeretek elsajátítása ODB- és IDB-ülés tartása havonta, illetve igény szerint (osztályfőnök, diákmozgalmat segítő tanár, iskolavezetés). Diákközgyűlés tartása. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 19

20 Nevelési program Cél Feladat Eszközök, eljárások 19. Hazájukat szerető jó állampolgárok nevelése. 20. Tudatos környezetbarát magatartás kialakítása. Ismerjék meg hazánk történelmét, alakuljon ki identitástudatuk. Elérni a téma fontosságának felismerését. Ismeretszerzés történelemórákon, de egyéb szakórákon is. Állami és nemzeti ünnepek. Osztálykirándulás. A témához kapcsolódó művészeti élmények (film, színház, kiállítások stb.). Elméleti ismeretek. Projektmunka. Bekapcsolódás környezetvédelmi akciókba. Ismeretszerzés módjának megváltoztatása. Tanulási technikák, tanulási módszerek megtanítása. 21. Kompetencia alapú ismeretszerzés. Alapképességekalapkészségek fejlesztése kompetencia alapú oktatással: dráma-pedagógia, kooperatív tanulás, differenciálás. Eszközök: szövegértésiszövegalkotási, matematikailogikai, információskommunikációs technológiai, csoportfejlesztési feladatok Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Krúdy Gyula Tagintézménye Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti értékek tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg. Az élet tisztelete, védelme. A természeti környezet megóvása. Az állatok és növények védelme. Fogékonyság az élő és az élettelen természet szépsége iránt. Az ember testi és lelki egészsége. Az egészség megőrzésének fontossága. Az egészséges és kulturált életmód iránti igény. A testmozgás iránti igény. Az önellátás képességeinek kialakítása. Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, önbizalom). Felelősségvállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, szorgalom, kreativitás). Nyitottság az élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum befogadására és létrehozására. A szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása. A nemzeti kultúra ápolása: a nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, hagyományainak, jelképeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. Egészséges nemzeti önbecsülés és hazaszeretet. A hazánkban élő kisebbségek és más népek, nemzetek jogainak tisztelete, kultúrájuk, hagyományaik tiszteletben tartása. A kisebbségben élő magyarságért érzett felelősség és közösségvállalás. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 20

21 Nevelési program Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Az emberek egyenlőségének elismerése. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. Érdeklődés a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Aktív állampolgárság - igény a közéletiségre, a közösségi tevékenységekre. Törekvés a demokrácia érvényesítésére. A tanuló külföldön tudja közvetíteni nemzeti értékeinket, s legyen büszke magyarságára. A tanulásban a diákok találjanak örömet, legyen értéke a tudásnak. Az iskolánkban folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek elsajátítását elősegítse. Ezt szolgálják a nevelési program különböző fejezeteiben később meghatározandó tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, valamint az e tevékenységekhez kapcsolódó folyamatos értékelés. Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek. Nevelési célok a művészeti oktatásban A művészet értékközvetítő, értékteremtő és jellemformáló is egyben. A művészeti látvány észlelésén, megfigyelésén és megbeszélésén keresztül fejlődik a tanulók szókincse, kommunikációs készsége, gondolkodása, emlékezete, logikai készsége, esztétikai érzéke, sőt érzelmi élete is gazdagodik. Ez a komplex hatás nemcsak az alkotóképességekre hat pozitívan, hanem a tanulók szellemi gazdagodását is elősegíti. Mi a művészeti nevelés célja? Fogékonnyá teszi a lelket, majd az értelmet annak érdekében, hogy a művészet élvezete igazi élménnyé válhasson mindenki számára, és a tanulók nyitottan, átéléssel és megértéssel, esztétikai fogékonysággal álljanak a műalkotások és az élet szépségei előtt. A kreatív munkára és kreatív gondolkodásra nevelés, az örömteli munkára való felkészítés, egészségmegőrzés, egészséges életmódra nevelés, esztétikus és egészséges testtartás kialakítása, alakuljon ki a tanulóban az esztétikum iránti igény, az esztétikai élményképesség, a szabadon történő önkifejezés élménye, koncentrált, fegyelmezett munkára, együttműködésre, toleranciára való nevelés, kulturális eseményeken színház, hangverseny, kiállítások, tárlatlátogatásokon való részvétel kialakítása, értékké minősítése, hagyományok ápolása, a későbbiekben önállóan tudja alkalmazni a tanultakat a munkájában és a hétköznapokban. Nevelési-oktatási módszereinkben a konstruktivista pedagógia alapelveit alkalmazzuk, mely szerint a tudás nem passzív befogadás, hanem aktív részvételt igényel. Az új ismereteket a már meglévők alapjára kívánja felépíteni, ha szükséges, akkor mindezt a korábbi tudás átkonstruálásával, a már meglévő képességek, keretek átalakításával teszi meg. (Helyi tanterv (VII.)) Kompetencia alapú oktatás Alapelvek: tevékenységközpontúság-problémaközpontúság-felfedezhető tanítási-tanulási gyakorlat módszertani sokszínűség változatos munkaformák alkalmazása koordináló, segítő, támogató tanári attitűd A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 21

22 Nevelési program differenciálás egyéni képességfejlesztés az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében (tehetséggondozás hátránykompenzálás párhuzama) életszerű, élet közeli ismeretek közvetítése fokozatosság folyamatosság elve ( a fenntarthatóság érdekében is) a digitális pedagógia módszerei alkalmazásának elterjesztése tanórán és tanórán kívül a pedagógusok önképzésének, a horizontális tanulás fontosságának elismerése, támogatása Célok: a tanulók kompetenciáinak fejlesztése az élethosszig tartó tanulás megalapozása érdekében a tanulók tanulási motivációjának kialakítása, fenntartása a felelősségvállalás, felelősségérzet megalapozása, fejlesztése a tanulók kreativitásának, problémamegoldó gondolkodásának fejlesztése használható, eszközszintű tudás elsajátítása az egyéni képességek optimális fejlesztése Feladatok: Általános kritériumok: a tanulók bevonása saját tanulási folyamataikba a tanulói tevékenységre építő, a tapasztalati tanulást biztosító tanulási környezet létrehozása fejlesztő értékelés alkalmazása változatos óraszervezés: tanóra, projekt, élménypedagógiai módszerek alkalmazása a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű alkalmazása az iskola pedagógiai kultúrájának fejlesztése a tanulói személyiség ismeretére alapozott egyéni fejlesztés, a képességek egyéni kibontakoztatása Az esélyegyenlőség szempontjából: A rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklése Az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítése A befogadó / inkluzív pedagógiai kultúra működésének támogatása az ehhez szükséges feltételek biztosítása Szervezeti-működési szempont: a kompetencia alapú oktatás tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása a kooperatív és együtt-tanulást biztosító tanulási környezet kialakítása (IKT eszközök, kooperatív tanulást segítő osztálytermek, taneszközök..) belső képzések szervezése a kompetencia alapú oktatást támogató módszertani tudás átadása érdekében. helyi mérési rendszer kialakítása, fejlesztése Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat sikeresnek, ha iskolánk végzős diákjainak legalább kilencven százaléka az oktatás végén: minden tantárgyból megfelel a középfokú nevelés-oktatás tanterveiben meghatározott feltételeinek. (Természetesen elsődleges célunk az, hogy tanulóink többsége vagyis több mint ötven százaléka a minimális követelmények teljesítésén túl az egyéni képességei alapján elvárható legjobb szinten feleljen meg az iskolánk helyi tantervében megfogalmazott követelményeknek.) A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 22

23 Nevelési program rendelkezik olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és jártasságokkal, amelyek képessé teszik őt arra, hogy a továbbtanulás, továbbképzés követelményének a későbbiekben megfeleljen, ismeri a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat, határozott elképzelésre van saját közelebbi és távolabbi jövőjéről és sorsáról, megszerzett ismereteivel a szakma és a gazdaság kihívásainak mindenkor megfelel Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye Az iskola a nevelés és oktatás olyan ötvözetének kialakítására törekszik, amely a végzett tanulók számára lehetővé teszi a zökkenőmentes munkába állást, a felsőoktatási intézményekbe való sikeres felvételt, valamint az új közösségekbe való gyors beilleszkedést. A szakközépiskola feladata a 9-12(13). évfolyamon az általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, szakmacsoportos alapozó oktatás, a szakképzési évfolyamokon szakmai elméleti és gyakorlati képzés. A felnövekvő nemzedékeknek el kell sajátítaniuk a helyes életvitel kialakításának képességét, a betegségek megelőzésének módját. Ismerniük kell a szenvedélybetegségek egészségkárosító hatását. Ezzel szoros kapcsolatban áll a környezeti értékek megbecsülése, ápolása, mert ez is fontos része a harmonikus életvitel kialakításának. A szakmai képzés kialakításakor fontos alapelv a rendszer rugalmassága, az egymásra épülő képzési technikák alkalmazása, a munkaerőpiac igényeinek szem előtt tartása. A jövő az eurokonform szakmák oktatását, valamint a felsőfokú szakképzést, illetve a felnőttek továbbképzését, átképzését is megköveteli. A munkaerőpiac igényeihez való alkalmazkodás feltétele: az idegen nyelvek kommunikációszintű ismerete, a szakmai idegen nyelvek magas szintű elsajátítása, az informatikai, irodatechnikai eszközök felhasználói szintű alkalmazása A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az önismeret a személyiség védelme Mérei Ferenc. A serdülőkorú tanulók számára fontos önmaguk megtalálása. Csak kellő önismerete birtokában találja meg a tanuló az ideális és reális közötti optimális viszonyt. Az önismeret, az önértékelés egyben alapja az önnevelésnek. A reális önértékelés lehetővé teszi, hogy a tanulók képességeiknek, érdeklődésüknek megfelelően válasszanak az iskola által felkínált lehetőségek közül. Az önértékelés realitása attól is függ, hogy számára mit tükröz vissza a felnőtt világ és ebben fontos a tanár szerepe. A nevelőtestület feladata, hogy figyelembe véve a tanulók egyéni képességeit a tanórákon, illetve a tanórákon kívül olyan módszereket, tevékenységi formákat alkalmazzon, amelyek lehetővé teszik a személyiség sokoldalú kibontakozását. Feladata továbbá, hogy olyan tanulási módszereket sajátíttasson el a tanulókkal, amelyek leginkább megfelelnek képességeiknek, egyéniségüknek. A harmonikus személyiség kialakításához alapvető fontosságú az egészséges életmód feltételeinek megismertetése, a mindennapos testedzés igényének kialakítása. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 23

24 Nevelési program A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok megvalósításának iskolai formái A kötelező tanulási időn túl igénybe vehető iskolai szolgáltatások: konzultáció a tanulási problémákról az iskola igazgatójával, igazgató-helyetteseivel, az osztályfőnökkel, a szaktanárokkal, az iskolapszichológussal, az ifjúságvédelmi felelőssel, a diákmozgalmat segítő tanárral vagy a szaktanárokkal, felkészítés tanulmányi versenyre, egyéb, tanulóknak meghirdetett versenyekre, szakkör, önképzőkör, diákkör, tanulószobai foglalkozás, egyéni, öntevékeny könyvtár-, számítógép-, tornaterem-, kondicionáló-tornaterem és sportudvar-használat, speciális tanfolyamok (térítési díjért), tanulmányi, sport- és szabadidős kirándulások (tanévenként az éves munkatervben kerül meghatározásra az adott tanévben szervezhető tanulmányi kirándulás időtartama), önismereti foglalkozások. Szociális szolgáltatások: az iskola óraközi étkezési lehetőséget biztosít: iskolai büfé üzemelésének lehetővé tételével; ebédelési lehetőséget biztosít: melegítőkonyhás menzai rendszerben; egészségügyi szűrővizsgálatokat biztosít: az iskolaorvos és a fogorvos ellátásában. A tanulók támogatást kérhetnek a tagintézményekben működő alapítványoktól Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Krúdy Gyula Tagintézménye Alapvető feladatunk, hogy a tanulók személyiségét a különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlesszük. Feladataink: Erkölcsi nevelés Értelmi nevelés Emocionális nevelés Állampolgári nevelés Munkára nevelés Testi nevelés Közösségi nevelés Közösségi szolgálatra való felkészítés, koordinálás Mára bizonyított az a tény, hogy a szabad idő szervezett, hasznos eltöltése nagymértékben hozzájárulhat az oktató-nevelő munka hatékonyabbá tételéhez. Az általános alapműveltséghez például a kulturális tájékozottság éppúgy hozzátartozik napjainkban, mint a tudásanyag elsajátítása. Művelődni, kulturálódni jó és érdemes, még ha ez sokszor csak felnőtt korban derül is ki. A diákokat képessé kell tenni fizikai, szellemi- és társadalmi igényeik kielégítésére, képességeik minden irányú, szabad fejlesztésére nemcsak a tanulásban és a munkában, hanem a szabad időben, a közélet és a magánélet keretei között is. A tanórán kívüli nevelés jelentősége napjainkban nagyobb, mint korábban, egyenlő fontosságúvá válik a tanórán folyó nevelőmunkával. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 24

25 Nevelési program Hinnünk kell abban, hogy tehetségesek vagyunk valamiben és hogy ezt a valamit bármi áron el kell érnünk. Marie Curie A személyiségfejlesztés feladatainak megvalósítása Tanítási órákon Motiválás, aktivizálás, differenciálás minden egyes tanulóhoz megtalálni azt az utat, amely az aktív közreműködést váltja ki. Tanítási órán kívüli tevékenységek Hagyományőrző tevékenységek. Fontos feladat az iskola névadójának, Krúdy Gyula emlékének ápolása. Ezt szolgálja az évenkénti megemlékezés a Krúdy-napon és/vagy a Krúdy-túrán. Közös programok kialakítása: tanulmányi, kulturális, sport, szabadidős programok, versenyek, pályázatok kiírása, közös fórumok, rendezvények: Gólyatábor, Középiskolák Börzéje, Krúdy-túra, Gólyabál (hagyományápolás, őrzés, teremtés), Karácsonyi ünnepség, Tavasznyitó buli, Krúdy-napok, iskolarádió, iskolaújság, évkönyv, internetes honlap szerkesztése. Iskolai sportkör Az iskola minden tanulója tagja a tanórai testnevelési órákat kiegészítő, mindennapi testedzést biztosító sportkörnek, mely iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre is felkészít. Versenyek, vetélkedők, bemutatók A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik. A felkészítést a szakmai munkaközösségek vagy szaktanárok végzik. Egy tanítási napot igénybe vevő kirándulás (pl. Parlament, országos múzeumok, tárlatok, szakmai kiállítások, stb.) A részvétel önkéntes, szülői finanszírozással megvalósuló program vagy pályázati forrásból. Határon kívüli kirándulások: (pályázati forrásból és/vagy önköltséges alapon szervezhető.) Múzeum, kiállítás, művészeti előadás diákoknak szervezett hangverseny, Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a különféle csoportos programok. A részvétel önkéntes, a költségeket a szülőknek kell fedezniük. Gólyatábor minden évben a 9. osztályos tanulóknak Célja, hogy a tanulók megismerkedjenek egymással és az iskolánk által nyújtott lehetőségekkel. Megszervezését a Diákönkormányzat végzi. A költségek a szülőt terhelik. Iskolai könyvtár A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár segíti. A könyvtár a pedagógusok rendelkezésére is áll. Egyéb tanórán kívüli tevékenységek - igény és lehetőség szerint nyelvvizsgára felkészítés (általános, szakmai) közgazdasági nevelés a Junior Achievement tematika szerint. Ez lehetőséget ad a kor kihívásainak megismerésére, a piacgazdasági ismeretek megszerzésére. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 25

26 Nevelési program számítástechnika szakkör az érdeklődésnek megfelelő témákban számítógépes ismeretek bővítése, informatika érettségire felkészítés (délután 16 óráig az iskola biztosítja a számítástechnika termek használatát szabad foglalkozás keretében is rendszergazdai vagy tanári felügyelet mellett), önköltséges ECDL vizsgára felkészítő tanfolyamok tanulási tréning önismereti program tolerancia programok a Sólyom utcai általános iskolával és óvodával művészeti képzés pl. színjátszó kör, társastánc, modern tánc, számítógépes grafika, rajz-festészet, kézművesség (Művészeti iskolák szervezésében: Talentum Alapfokú Művészeti Iskola, Táltos Művészeti Iskola) A tanórán kívüli foglalkozások meghirdetése adott tanév munkaprogramjához igazodik. (Írásban történő jelentkezés alapján, létszámkorlátok figyelembevételével.) Személyiségfejlesztés: egy adott közösségen belüli szerepvállalás, érdekképviselet, érdekvédelem, véleményformálás, Ifjúsági szervezetekhez kapcsolódva: DUE (Diák és Ifjúsági Újságírók Országos Szövetsége), OKÉ, Országos Diákparlament, Dugonics Társaság Ifjúsági Tagozata, SZEDÖK nagyban segíti a társas kapcsolatokban való kommunikációs készség, vélemény- és vitakészség fejlődését, megismerkedni a korosztályukat érintő kérdésekkel országos, regionális szinten, helyi érdekek érvényesítése, kapcsolattartás más, hasonló intézményekkel, a többi diák informálása, motiválása Egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok Intézményünk kiemelt figyelmet fordít a tanulók biztonsághoz való jogának védelmére, egészséges életmóddal összefüggő tudásának gyarapítására, egészségmagatartásának fejlesztésére, továbbá a teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra. Ezek az alábbiak: az életkorral járó biológiai, pszicho-higiénés és életmódi tennivalók, az egészségérték tudatosítása, az egészséges életvitelhez szükséges képesség fejlesztésének lehetőségei, az egészséges táplálkozás, a mindennapos testnevelés, testmozgás, a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése, a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése, konfliktuskezelés, a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, a személyi higiéné támogatás, a társkapcsolatok egészségi, etikai kérdései: párválasztás, családi életre történő felkészítés, A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 26

27 Nevelési program fogamzásgátlás, abortus prevencio, szexuális úton terjedő betegségek és azok megelőzése, önvizsgálatok, szűrővizsgálatokkal megelőzhető betegségek alapismeretei. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos teendőket intézményünk tágabb perspektívából kezeli. Célunk nem pusztán egymástól elszigetelt biológiai, pszichés és szociális területekkel összefüggő intervenciók alkalmazása, hanem a diákok személyiségének, megküzdő képességének, kommunikációs stílusának, összességében érzelmi intelligenciájának fejlesztése. Mindez magában foglalja a másokkal való kapcsolatteremtés és a nemet mondás képességét, valamint az asszertivitást is. Intézményünkben az egészségfejlesztési modellt spirális rendszerben valósítjuk meg. A témákat a tanulók korának és érdeklődésének megfelelően minden évben készségfejlesztő, kiscsoportos formában dolgozzuk fel. A drogprevenciót sok oldalról, multiplex módon közelítjük meg: megpróbáljuk a serdülők normáit, elvárásait megváltoztatni, szociális ismereteket adunk, kialakítjuk az ellenállási gyakorlatokat (hogy hogyan mondjon a kísértésre nemet a diák), és egyben igyekszünk a közösségre is hatni a közösségi értékek és normák megváltoztatásával. A cél az, hogy az egészségfejlesztő program eredményeként csökkenjenek az ártó tényezők (droghívó szignálok), és erősödjenek a személyiségfejlesztő hatások: az önismeret fejlesztése (pozitív énkép, önbecsülés kialakítása, a belső lelki egyensúly megteremtése), társismeret-fejlesztés (kapcsolatok, csoportszerveződés), a döntéshozási képesség fejlesztése, stresszkezelés-fejlesztés, az egészségszemléleti magatartás kialakítása (egészséges életmód, testmozgás, helyes táplálkozás, a káros szerek fogyasztásának elutasítása, az egészségi állapot rendszeres felülvizsgálata). Célunk mindemellett az is, hogy a tiltások mellett alternatívát mutassunk a szabadidő tartalmas, hasznos és kellemes eltöltésére, arra, hogy a boldogság átélhető drogok nélkül is Az egészségnevelési és drogstratégia megvalósítása A fent említett célkitűzések átfogó prevenciós programba illeszkednek, melynek tervezésében és megvalósításában a teljes nevelőtestület, az iskolapszichológus és a tagintézmények védőnői közreműködnek, koordinálását pedig egy tagintézményi szinten működő bizottság, az EDB (Egészségnevelési és Drogprevenciós Bizottság) végzi. A bizottság maga alakítja ki működési rendjét, választja meg az egyes területek felelőseit. A bizottság mindenkori tagjai: a tagintézmény-igazgató helyettese, az ifjúságvédelmi felelős, az iskolai drogkoordinátor, az iskola-egészségügyi szolgálat, azaz a tagintézmény orvosa és védőnője, az iskolapszichológus, az osztályfőnöki munkaközösség vezetője, a diákmozgalmat segítő pedagógus, A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 27

28 Nevelési program a szabadidő-szervező. Az iskolai drogkoordinátor feladata az iskolai drogellenes stratégia koordinálása, a tanárok, a diákok és a szülők megfelelő tájékoztatása. Ő tartja a kapcsolatot az iskolán kívüli segítő szervezetekkel. A bizottság rendszeres működésének feltételeit és lehetőségét az iskola igazgatósága és tantestülete biztosítja, terveinek megvalósulását minden lehetséges eszközzel segíti. Éves programtervet készítünk, amelyet minden tanév elején felülbírálunk, és az iskola nevelőtestületének jóváhagyását kérjük. A program megvalósulását évente értékeljük, és a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az iskolaszék együttműködését is kérjük. Az aktuális egészségfejlesztési prevenciós program kiválasztásánál intézményünk egyetlen esetben sem mulasztja el kikérni az iskolapszichológus, az iskola-egészségügyi szolgálat, valamint a megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum véleményét. Előbbiek bevonására garanciát jelent EDB tagságuk is. Intézményünk saját pedagógus munkakörben foglalkoztatott alkalmazottján kívül csak olyan, a nevelési-oktatási intézménnyel jogviszonyban nem álló szakember vagy szervezet programjait, alkalmazásában álló munkatársát vonja be tanórai vagy a tanulók részére szervezett egyéb foglalkozás, egészségfejlesztési és prevenciós tevékenység megszervezésébe, aki vagy amely rendelkezik minőségbiztosított egészségfejlesztési, prevenciós programmal és az egészségpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény szakmai ajánlásával. Lényegesnek tartjuk a programok hatékonyságának mérését, illetve az eredmények értékelését. A hatékonyságvizsgálat kvalitatív és kvantitatív módon történik. Figyelembe veszi a programokban résztvevő diákok, illetve pedagógusok írásbeli és szóbeli visszajelzéseit, továbbá a programban mozgósított diákok számát. Az eredményeket az EDB összegzi és értékeli az egyes programok végén, illetve félévente átfogóan, a tapasztalatokról írásbeli összegzést készít. Ahogy az elmúlt évtizedekben, úgy a jövőben is kiemelt jelentőségűnek tartjuk a gyermekek védelmében eljáró hatóságokkal, intézményekkel és szakemberekkel való kapcsolattartást, együttműködést, ezzel igyekszünk hozzájárulni a tanulók veszélyeztetettségének megelőzéséhez, megszüntetéséhez. Amennyiben az iskola a tanulót veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni, vagy a tanulóközösség védelme érdekében indokolt, megkeresi az ifjúságvédelmi szolgálatot vagy más, az ifjúságvédelem területén működő szervezetet, hatóságot, amely javaslatot tesz további intézkedésekre Legfontosabb feladatok Létrehozni, rendszerezni és folyamatosan frissíteni egy olyan adattárat, amely a legfontosabb drogellenes és drogprevenciós szervezetek nevét, címét, szakembereinek megnevezését és elérhetőségét tartalmazza. Az adattár nyilvánossá tétele, a hozzáférés biztosítása. Szakmai kiadványok, ismeretterjesztő anyagok gyűjtése, dokumentációs tár kialakítása. Külön könyvtári részleg kialakítása szakmai alapkönyvekből, videofilmekből és egyéb fontos ismerethordozókból. A osztályok részére kidolgozott egészségnevelési és drogmegelőzési program megvalósítása osztályfőnöki órák keretében (részletes tematikát lásd a mellékletben), a program megvalósításához szükséges anyagi források előteremtése pályázatok útján. A 9. évfolyamos szülők részére fórum szervezése tájékoztatás céljából. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 28

29 Nevelési program Együttműködés kialakítása és rendszeressé tétele minden, az egészségnevelési és drogmegelőzési program megvalósulását segíteni tudó szervezettel, a szegedi KEF bizottságaival, kölcsönös tapasztalatcsere hasonló intézményekkel. Az iskola az egészségnevelési és drogstratégia megvalósítása során az igazgatóság véleményének kikérése mellett együttműködik a bűnmegelőzés és bűnüldözés szervezeteivel. Az iskola igazgatósága évente megvizsgálja annak lehetőségét, hogy a szakmai kiadványokra, az EDB akcióira, programjaira milyen forrásokat tud biztosítani, és a keretösszegre vonatkozóan tájékoztatást ad a bizottság részére. Ugyanakkor az igazgatóság véleményének kikérésével az EDB pályázhat olyan külső források elnyerésére, amelyek az egészségnevelési és drogstratégia megvalósulását segíthetik Egészségnevelési és drogprevenciós program 9. osztály (10 órában) 1-5. Önismeret, önbizalom beilleszkedés, közösség kialakítása, a közösség értékei, normái pozitív önértékelés, önmagam elfogadása, énkép erősítése társas készségek, kommunikáció, érzelmek kifejezése Módszerek: szerepjátékok, szituációs játékok, tematikus önismereti, önbizalom-erősítő, kommunikációs gyakorlatok, együttműködés kisebb csoporton belül lehetőség egymás megismerésére 6. A serdülőkor bio-pszicho-szociális és a szexuális éréssel kapcsolatos vonatkozásai 7. Egészséges táplálkozás 8. Dohányzás 9. Alkohol 10. Drog 10. osztály (10 órában) 1-5. Önismeret fejlesztése a személyes hatékonyság növelése, egészséges önérvényesítés konfliktuskezelés agresszió-kezelés szorongásoldás nemet mondás, dönteni tudás 6. Pszichoszexuális fejlődés, fogamzásgátlás 7. Táplálkozási zavarok: fogyókúra, testépítés 8. Dohányzás, alkohol 9. Drog 10. Fertőző betegségek: AIDS, Hepatitis 11. osztály (10 órában) A daganatos betegségek megelőzése 1. Egészségmagatartási szintfelmérő teszt A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 29

30 Nevelési program 2-3. Általános bevezető: az egészség mint érték a betegség fogalma egészségmegőrző magatartás stresszkezelés 4-5. Urológiai, nőgyógyászati megbetegedések 6-7. Bőrgyógyászati megbetegedések 8-9. Fül-orr-gégészeti megbetegedések 10. Utóteszt 12. osztály (10 órában) 1-6. Élethelyzetek és megoldások pályaválasztás döntési technikák, a döntéseket befolyásoló tényezők belső erőforrások feltárása, rögzítése, nehéz helyzetekben alkalmazásuk a személyes hatékonyság növelése, egészséges önérvényesítés a kommunikációs nehézségek legyőzése, az örömteli kommunikáció elősegítése 7. Családtervezés, hogyan képzelem el a családom 8. Döntések az életmódomban: táplálkozás, mozgás, személyes higiéné 9. Az életminőség összetevői: munka, család, jövedelem, szabadidő, szórakozás stb. 10. A közösségért érzett felelősség, a környezet, a környezeti problémák osztály (10 órában) Élethelyzetek és megoldások családtervezés felkészülés a munkába állásra (önismereti tréning) a szabadidő helyes eltöltése, szórakozás egészséges életmód (káros szenvedélyek) Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok közül kiemelt fontosságúnak tartjuk, hogy a tanulóink megismerkedjenek az elsősegélynyújtás alapjaival (elmélet és gyakorlat). A megvalósítás színterei: osztályfőnöki óra, tanórák elsősorban biológia óra illetve tanórán kívül külső szakmai szervek segítségével (Magyar Vöröskereszt, Országos Mentőszolgálat, Véradóállomás, SZTE Egészségügyi Főiskolai Kar) Testi képességek fejlesztése az egészségnevelési program keretében Iskolánk lehetőséget biztosít tanulóink részére a mindennapos testedzésre: heti 3 óra testnevelés óraterv szerint tömegsport (kézilabda, kispályás labdarúgás, atlétika, utcai futóversenyek, egyéb városi rendezvények, stb.) edzőteremben a kondicionáló gépek használata asztaliteniszezés tanítás után A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 30

31 Nevelési program 2.4. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos pedagógiai feladatok Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 1. Osztály A legfontosabb iskolai közösség az osztály. A tanulók igénylik a közösség kialakítását, és jól működő osztályközösségben jobb teljesítményt is nyújtanak. Az osztályfőnökök főbb feladatai a tanórán és a tanórán kívüli tevékenységek során: a tanulók személyiségének, életkörülményeinek megismerése a közösség és a közösségi érzés kialakítása érzelmi kötődés kialakítása az iskola hagyományaihoz bizalmas, szeretetteljes légkör kialakítása az iskolai rend és fegyelem elfogadtatása képességek szerinti teljesítmény elérése a tudásvágy, a tanulási képesség kialakítása távlatadás, példamutatás 2. Diákönkormányzat, diákbizottságok ODB (Osztály Diákbizottságok) Az ODB osztályszintű feladatok koordinálását látja el. Tagjait az osztály választja meg, vezetőjét az IDB-be delegálja. Feladatai: az osztályfőnökkel együttműködve az osztályközösség kialakítása, az osztályközösség életének szervezése, irányítása, javaslat a magatartás és a szorgalom értékelésére, az ODB-titkár tájékoztatja az osztályközösséget az IDB munkájáról. Az osztály diákbizottság az osztályfőnökkel történő együttműködés során véleményt nyilvánít szociális juttatásokról, s minden, a tanulókat érintő kérdésről. IDB (Iskolai Diákbizottság) Tagjai: ODB-titkárok Az IDB tagjai megválasztják maguk közül az IDB-titkárt és helyettesét. Feladatai: a diákparlament előkészítése, évenkénti, illetve rendkívüli összehívása, az iskolai ügyelet megszervezése, mozgósítás tanulmányi versenyekre, vetélkedőkre, sportrendezvényekre, az iskolai hagyományok ápolása, az iskolai közösségi élet szervezése (Kőrösy-napok, diáknap, színház-, mozi-, hangverseny-látogatás, iskolai ünnepségek, egyéb rendezvények szervezése), az iskolarádió, az iskolatévé és az iskolaújság feladatainak meghatározása, a diák szerkesztőbizottság működtetése. Az IDB munkáját a diákmozgalmat segítő pedagógus támogatja. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 31

32 Nevelési program A diákparlamenten a tanulók felvethetnek minden olyan problémát, amely a tanulói jogok érvényesülésével kapcsolatban akár az intézményen belül, akár a jogi szabályozásban sérelmet, feszültséget, méltánytalanságot okoz. Az Nkt. szerint az Országos Diákparlamentet amely a kollégiumi diákönkormányzatok vagy tanulói közösségek által választott küldöttekből áll az oktatásért felelős miniszter 3 évente köteles összehívni. Jogai: a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény alapján. 3. Közösségi programok Az ünnepélyeket, megemlékezéseket a tanév rendjét szabályozó miniszteri rendelet alapján kell megtartani (éves munkaterv). Az ünnepélyek, megemlékezések, rendezvények lehetőséget teremtenek az osztálynál tágabb, évfolyamon belüli és évfolyamok közötti kapcsolatok kialakulására. Olyan közeg jön létre, amelyben a diákok önmagukról, a társadalmi létről, a világról meghatározó élményeket kapnak, s ez fontos az éppen formálódó tizenévesek számára. Az iskola közösségeinek állandó feladata, hogy a kialakult hagyományokat ápolja, őrizze, továbbfejlessze. Hagyományossá vált rendezvényeink: A 9. osztályosok köszöntése A tizedik évfolyamos tanulók gólyabált vagy gólyadélutánt szervezhetnek a 9. évfolyam tanulói részére, ahol a 9. osztályosok műsorral mutatkozhatnak be. Az első félévben a diákönkormányzattal együttműködve Kőrösy-napokat szervezünk. Igény szerint a tanulók osztálykeretben Mikulás-napi klubdélutánt illetve iskolai szinten karácsonyi partit szerveznek. Kőrösy kávéházat szervezünk az irodalmi, zenei nevelés segítése céljából. Diáknap Az iskolai közösség, a tanár-diák kapcsolat erősítése, a tanulói öntevékenység fejlesztése érdekében április első hetében diáknapot szervezünk. Sítábor Igény szerint sítábort szervezünk tanulóinknak. Szalagtűzés A 11. osztályosok minden évben szalagtűző ünnepséget rendeznek a 12. osztályosoknak. Szalagavató bál A szalagtűzést követően a 12. évfolyamos tanulók szalagavató bált szervezhetnek. Szerenád A 12. évfolyamos tanulók szerenádot rendezhetnek tanári kísérettel. Ballagás A végzős tanulók búcsúját az iskolától a 11. évfolyamos diákok szervezik. Erre az alkalomra meghívó és osztálytabló készülhet. A tanulók meghívják szüleiket, tanáraikat, hozzátartozóikat, ismerőseiket a ballagásra. Bankett Az érettségi vizsgát a bankett zárhatja. Országjárás tanulmányi kirándulás Az ismeretek elmélyítésére, kiegészítésére, az osztályközösség kialakítására az osztályok tanévenként egy országjáró kirándulást szervezhetnek, amelynek időpontját év elején, de legkésőbb a második félév elején egyeztetik az iskolavezetéssel. Az osztályok a 4 év során 6 napot használhatnak fel erre a célra (nyelvi előkészítő osztályban 7 napot.) A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 32

33 Nevelési program Színház- és hangverseny-látogatás A kerettanterv által előírt ének-zenei program keretében színház- és hangversenylátogatást szervezünk. Pedagógusnap Június elején az iskola tanulói köszöntik a pedagógusokat. Osztálytalálkozók A "kőrösys" öreg diákok osztálytalálkozókat szervezhetnek iskolánkban. A Kőrösys Diákok és Tanárok Egyesülete a Kőrösy-napok keretében tartja taggyűlését. Huszonöt évenként nagyszabású évfordulós rendezvényt tartunk iskolánkban. A felsorolt rendezvények lebonyolítását megbízott tanár végzi együttműködve az osztályfőnökökkel és a diákönkormányzattal. 4. Jelképek Iskolazászló Rendezvényeken az iskola zászlójával vehetnek részt a tanulók. Ünnepi öltözék Ünnepélyes alkalmakkor az iskola leánytanulói fehér ingblúzt, sötét tónusú szoknyát vagy nadrágot, a fiúk pedig sötét tónusú öltönyt, fehér inget és nyakkendőt viselnek Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Krúdy Gyula Tagintézménye A közösségi kapcsolatrendszer fejlődésének alapja mindig a közösen végzett tevékenység, amely mind minőségileg, mind mennyiségileg gazdagítható tanórán, iskolán kívüli színterekre kiterjesztve. A nevelő folyamatokon belül törekedni kell arra a lehetőségre, hogy a közérdekű, közösségi tevékenység egyre inkább önkéntes, önálló legyen, és a tanulói tevékenységet kísérni tudja a döntés funkciója is. Köztudott ugyanis, hogy a döntés felelőssége nagymértékben fejlesztheti a közösség tagjainak szociális érzékenységét, szemléletmódját. Közösségfejlesztő feladatok: Az iskolai élet egyes területeihez kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása és ezek tudatos fejlesztése az életkori sajátosságok figyelembevétele Önkormányzás képességének kialakítása, a demokrácia gyakorlata Egyéni arculat, hagyomány kialakítása Ismerjék az Uniós mozgástér lehetőségeit, iskolájában szerzett tudásuk fel tudják használni Uniós keretekben, tudjanak pályázatot írni. Felkészítés a társas kapcsolatokra: a csoportos, közösségi tevékenységek alkalmával ki kell alakítani a gyermekben a társai iránti érdeklődést, empatikus magatartást, toleranciát, vita- és kompromisszum-készséget, a másik ember felé történő nyitottságot és elfogadást. Tanuljon meg társaival együtt dolgozni és együtt szórakozni, kikapcsolódni is. Szociális kompetencia-felelősség, konfliktuskezelő képesség A szülők még teljesebb bevonása, a szülői munkaközösség aktívabb részvétele az iskola munkájában, életében. (Szabadidős tevékenységek, programok szervezésében segítségnyújtás, ötletek, javaslatok) Tömegkultúra és önművelés optimális viszonya, erre a lehetőségek megteremtése. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 33

34 Nevelési program Esztétikai nevelés: A tanulók legyenek fogékonyak az esztétikailag szépre, nyitottak az élménybefogadásra. (színház-, múzeum-, hangverseny-, kiállítás-látogatások). Az alkotni vágyás öröme és lehetősége motiválja őket, alakuljon ki önmagukkal és környezetükkel kapcsolatos esztétikai igényességük. Mindezek megvalósításához a gyermek számára egy segítőkész, a lehetőségeket legoptimálisabban biztosító, szeretetteljes környezet kialakítása az elsődleges feladat. Az 50 órás közösségi szolgálat a szakközépiskolai tanulóknál szintén a közösségépítést, ezzel együtt a személyiségfejlesztést is szolgálja. A közösségfejlesztés feladatainak megvalósítása Tanítási órákon Motiválás, aktivizálás, differenciálás minden egyes tanulóhoz megtalálni azt az utat, amely az aktív közreműködést váltja ki. Tanítási órán kívüli tevékenységek Hagyományőrző tevékenységek. Fontos feladat az iskola névadójának, Krúdy Gyula emlékének ápolása. Ezt szolgálja az évenkénti megemlékezés a Krúdy-napon és/vagy a Krúdy-túrán. Közös programok kialakítása: tanulmányi, kulturális, sport, szabadidős programok, versenyek, pályázatok kiírása, közös fórumok, rendezvények: Gólyatábor, Középiskolák Börzéje, Krúdy-túra, Gólyabál (hagyományápolás, őrzés, teremtés), Karácsonyi ünnepség, Tavasznyitó buli, Krúdy-napok, iskolarádió, iskolaújság, évkönyv, internetes honlap szerkesztése. Iskolai sportkör Az iskola minden tanulója tagja a tanórai testnevelési órákat kiegészítő, mindennapi testedzést biztosító sportkörnek, mely iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre is felkészít. Versenyek, vetélkedők, bemutatók A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik. A felkészítést a szakmai munkaközösségek vagy szaktanárok végzik. Egy tanítási napot igénybe vevő kirándulás (pl. Parlament, országos múzeumok, tárlatok, szakmai kiállítások, stb.) A részvétel önkéntes, szülői finanszírozással megvalósuló program. Határon kívüli kirándulások: (pályázati forrásból és/vagy önköltséges alapon szervezhető.) Múzeum, kiállítás, művészeti előadás diákoknak szervezett hangverseny, Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a különféle csoportos programok. A részvétel önkéntes, a költségeket a szülőknek kell fedezniük. Gólyatábor minden évben a 9. osztályos tanulóknak Célja, hogy a tanulók megismerkedjenek egymással és az iskolánk által nyújtott lehetőségekkel. Megszervezését a Diákönkormányzat végzi. A költségek a szülőt terhelik. Iskolai könyvtár A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár segíti. A könyvtár a pedagógusok rendelkezésére is áll. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 34

35 Nevelési program Egyéb tanórán kívüli tevékenységek - igény és lehetőség szerint nyelvvizsgára felkészítés (általános, szakmai) közgazdasági nevelés a Junior Achievement tematika szerint. Ez lehetőséget ad a kor kihívásainak megismerésére, a piacgazdasági ismeretek megszerzésére. számítástechnika szakkör az érdeklődésnek megfelelő témákban számítógépes ismeretek bővítése, informatika érettségire felkészítés (délután 16 óráig az iskola biztosítja a számítástechnika termek használatát szabad foglalkozás keretében is rendszergazdai vagy tanári felügyelet mellett), önköltséges ECDL vizsgára felkészítő tanfolyamok tanulási tréning önismereti program tolerancia programok a Sólyom utcai általános iskolával és óvodával művészeti képzés pl. színjátszó kör, társastánc, modern tánc, számítógépes grafika, rajz-festészet, kézművesség (Művészeti iskolák szervezésében: Talentum Alapfokú Művészeti Iskola, Táltos Művészeti Iskola) A tanórán kívüli foglalkozások meghirdetése adott tanév munkaprogramjához igazodik. (Írásban történő jelentkezés alapján, létszámkorlátok figyelembevételével.) Diákönkormányzat A Diákönkormányzat (DÖK) célja, feladata, hogy az intézmény diákjainak érdekében eljárjon, érdekeiket képviselje. Tevékenysége a tanulókat érintő bármely kérdésre kiterjed, ezért a DÖK részvétele az iskolai életben rendkívül jelentős. Szervezeti és Működési Szabályzat alapján, illetve a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényben foglaltak alapján működik. Főként érdekképviseleti, segítő és szervező feladatköröket lát el, szoros együttműködésben a szabadidő-szervező pedagógussal. A pedagógiai program erkölcsi-érzelmi-értelmi fejlesztéséhez is hozzájárul a következő módon: Közösségépítés, -fejlesztés: A DÖK tudatosan arra neveli a diákokat, hogy egy szerves, együtt gondolkodó és cselekvő közösség részei legyenek. Eszközei: közös programok kialakítása: tanulmányi, kulturális, sport, szabadidős programok, versenyek, pályázatok kiírása, közös fórumok, rendezvények: Gólyatábor, Középiskolák Börzéje, Krúdy-túra, Gólyabál (hagyományápolás, őrzés, teremtés), Karácsonyi ünnepség, Tavasznyitó buli, Krúdy-napok, iskolarádió, iskolaújság, évkönyv, internetes honlap szerkesztése. Cél: a közösség egyéni arculatának kialakítása, helyes magatartási, viselkedési formák kialakítása, önirányítás önértékelés, vitakészség fejlesztése, más vélemények figyelembe vétele, tiszteletben tartása, tartalmasabb iskolai diákélet megszervezése Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye Közösségfejlesztés Az iskola szabályzatai meghatározzák a döntési jogköröket. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 35

36 Nevelési program A döntési képesség kifejlesztése feltétele annak, hogy a tanulók képesek legyenek saját sorsukat irányítani. Mindenkinek meg kell ismernie saját lehetőségeit. A megfelelő fórumokon bárki képviselheti saját álláspontját, de meg kell tanulnia tisztelni másokét. Az elfogadott szabályokat mindenkinek be kell tartania. A szabályok kialakításában és betartatásában az iskola együttműködik a szülővel. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai tevékenységi formák A tanulói érdekérvényesítés és véleménynyilvánítás keretei: ODB (Osztály Diákbizottság) Titkárát és tagjait az osztályközösség választja meg. IDB (Iskolai Diákbizottság) Tevékenységét saját szabályzata alapján végzi. Feladata: az iskolai közösségi élet szervezése, a tanulói érdekvédelem ellátása. Mechanizmusa: az IDB képviselője részt vesz azokon a fórumokon, amelyek a tanulókat érintő kérdésben döntenek. Diákközgyűlés A diákközgyűlés az iskola tanulóinak tájékoztató és tájékozódó fóruma. Résztvevői: az iskola tanulóinak képviselői, az iskola vezetősége, az iskola nevelőtestülete. Az évi rendes diákközgyűlés összehívását az iskolai diákönkormányzat vezetője kezdeményezi, a tanév helyi rendjében meghatározott időpontban. A rendkívüli diákközgyűlés összehívását az iskolai diákönkormányzat vezetője vagy az iskola igazgatója kezdeményezheti. Az iskola hagyományrendszere Az iskola életében fontos szerepet játszik a hagyományok ápolása, hiszen ezek ismerete, megbecsülése és megőrzése közösségteremtő és formáló erő. Tudatosítani kell minden tanulóban, hogy ebbe a hagyományőrző és továbbfejlesztő tevékenységbe kötelessége bekapcsolódni, és a különféle szakmai, tanulmányi, kulturális, sport- és egyéb versenyeken tehetségéhez mérten helytállni. Az iskolai ünnepségeken az iskola tanulói sötét szoknyát/nadrágot és fehér blúzt/inget kötelesek viselni az iskolai egyen-nyakkendővel vagy sállal. Jeles évfordulók, ünnepségek: tanévnyitó, tanévzáró ünnepségek, október 23.; március 15., megemlékezések: október 6.; február 25.; április 17., a Vasvári emléktábla megkoszorúzása október 28-án, szalagavató, A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 36

37 Nevelési program ballagás, iskolai évfordulók. Diáknapok, vetélkedők, találkozók, egyebek: gólyaavatás, diáknap, Elolvas-lak vetélkedő, művészettörténeti vetélkedő és sportvetélkedők, Idegen Nyelvi Vers és Prózamondó verseny, Az Év vasváris feladatmegoldója, tanáraink és volt diákjaink találkozói, az évkönyv vezetése, a vendégkönyv vezetése A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai A pedagógusok helyi intézményi feladatai A pedagógus alapvető feladatait a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 62. -a szabályozza. A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg: a tanítási órákra való felkészülés, a tanulók dolgozatainak javítása, a tanulók munkájának rendszeres értékelése, a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, részvétel a felvételi, osztályozó, különbözeti, javító, pótló, érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításában, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, a tanulmányi versenyek lebonyolítása, a tanulók kísérése a tanulmányi versenyekre, tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, pályázati tevékenységekben a tanulók felügyelete óraközi szünetekben, tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 37

38 Nevelési program részvétel a munkaközösségi értekezleteken, tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai Az osztályfőnököt az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva a tagintézmény-igazgató javaslata alapján a főigazgató bízza meg, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve. Neveléssel kapcsolatos feladatok Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. A tanulók személyiségének alakítása: különböző értékrendek megismertetése, ebből fakadó nevelési problémák kezelése, a társas készségek fejlesztése (a tanulók saját értékrendje kialakításának elősegítése, a felelősségtudat kialakítása, viselkedéskultúra fejlesztése, a demokratikus készségek kialakítása, a tolerancia fejlesztése). A közösségi élet kialakulásának elősegítése, az esetleges konfliktusok (tanár-diák között, osztályon belül) felismerése, azok megoldásának lehetőségei keresése. Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását A tanulók otthoni körülményeinek megismerése. A tanulók egyéni problémáinak megismerése; gyermekvédelmi teendők ellátása. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére. Részt vesz az esetleges tanulói fegyelmi tárgyaláson. Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével. Az állampolgári jogok tudatosítása: társadalmi szabályok elsajátításának elősegítése, a tanulók jogtudatának fejlesztése, a tanulás megtanulása. Kirándulások és szabadidős programok szervezése, az ebben rejlő nevelési feladatok kihasználása kultúrahasználat elsajáttíttatása. Végrehajtja a főigazgatói és tagintézmény-igazgatói utasításokat. Az iskola életéhez kötődő közvetítő feladatok Az intézmény értékrendjének, elvárásainak közvetítése. Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Rendszeres konzultáció az osztályban tanító tanárokkal. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 38

39 Nevelési program Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását. A tanulók érdekeinek képviselete. Közreműködik a vizsgákra való jelentkeztetésben. Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. Adminisztratív feladatok Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése, ellenőrzése, hiányzások igazolása évközi, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok, anyakönyv, beírási napló, egyéb dokumentumok megírása. Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti. Tanulást segítő feladatok A tehetséges gyerekek differenciált fejlesztésének szervezése. A lemaradók felzárkóztatásának szervezése. A tanulók tanulmányi előmenetelének segítése. Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. Tájékoztatási feladatok Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. Rendszeres kapcsolattartás a szülőkkel, tájékoztatás a diákok iskolai előremeneteléről, az aktuális iskolai ügyekről. Szülői értekezletet tart. Kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével. Kapcsolatot tart a tanuló gyakorlati munkahelyével (gyakorlatioktatás-vezetővel közösen), kollégiummal A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje Beilleszkedési és magatartási nehézséggel összefüggő pedagógiai tevékenység Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola Az iskolában hagyomány az első osztályosok bemutatása, ahol az osztályfőnök és a szaktanárok jelzése alapján kiszűrjük azokat a tanulókat, akik beilleszkedési és magatartási zavarokkal küzdenek. Különösen az első osztályokban jelentkeznek ezek a gondok. Ha egy osztályban az iskolai átlaghoz, vagy az osztály korábbi jellemzőihez képest megnövekedik a magatartási és tanulmányi problémákkal küszködő gyerekek száma, vagy A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 39

40 Nevelési program sok bukás lett az osztályban, rendkívüli megbeszélést tartanak az adott osztályban szülők, gyerekek, tanárok részvételével a megoldások és a javítások megtalálására, és a megállapodás megkötésére a javítás és a javulás érdekében. Feladatok A szülőkkel való konzultáció szülői értekezleteken, fogadóórákon, esetleg családlátogatás alkalmával a szülői segítségnyújtás várható mértékének feltérképezése az osztályfőnök vagy a szaktanár ismertesse a szülőkkel a tanuló személyiségének alakulását, helyét, szerepét a közösségben a tanuló otthoni tanulási lehetőségeiről, a szülők és gyerekek, valamint testvérek kapcsolatáról vélemény, következtetés levonása a fogadóóra alkalmával a szülők megnyerése az együttműködésre, közös megoldás keresése aktuális nevelési kérdésekkel való foglalkozás szülői értekezleten folyamatos kapcsolattartás, egymás kölcsönös tájékoztatása az elért eredményekről, a tanuló magatartásáról Az osztályfőnök, a szaktanár, az ifjúságvédelmi felelős vagy a tanuló kezdeményezésére a tanuló az iskolapszichológus segítségével pszichológiai ellátást vehet igénybe. A családsegítő szolgálat és a gyámügyi hatóságok segítségének igénybe vételét az ifjúságvédelmi felelős javaslatára a tagintézmény-igazgató kezdeményezi. Az osztályfőnök szerepe a beilleszkedési nehézségekkel és magatartási problémákkal küzdő tanulók gondjainak megoldásában kiemelten fontos az osztályfőnöki órán való beszélgetés együtt és külön-külön a problémás tanulókkal ezeknek a tanulóknak a bevonása a közös programokban (klubdélután, mozi- és színházlátogatás, sportrendezvény) való részvételre megerősíteni, bátorítani a gyermeket abban, amiben eredményes ha a beilleszkedési nehézség az egyes tantárgyakból való lemaradásból ered, akkor kis létszámú tanulócsoportok szervezésével is segíthet az osztályfőnök Az osztályfőnök és a pszichológus az önismereti osztályfőnöki órák szervezésével célként állíthatja fel a személyiségben rejlő lehetőségek és gátak feltárását és a személyiség stabilizálását. Egy meghívott tréner vagy pszichológus előadása vitaindító lehet. Segíthet feltárni, mennyire reális a tanuló énképe milyen előítéletei vannak, milyen az alkalmazkodóképessége milyen hatást (s mivel) kelt másokban képes-e változtatni és megoldási variációkat találni felismeri-e a konfliktushelyzetet, és milyen szinten tudja kezelni Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Krúdy Gyula Tagintézménye Az iskola kereskedelmi és vendéglátó-ipari szakembereket képez, akik munkájuk során emberekkel bánnak, ezért határozott munka- és magatartásnormákat állít diákjai elé, hogy ők a későbbiekben a társadalmi elvárásoknak megfeleljenek. A tanulóközösség néhány százaléka azonban nehezen alkalmazkodik az iskola szabályaihoz, követelményeihez. Az általános iskola elvégzése után sok diák nem csupán új iskolába, új osztályközösségbe kerül, hanem új településre is a városba -, amely nagy változást jelent életében. Elszakadni a biztonságot A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 40

41 Nevelési program nyújtó családi fészektől törést okozhat egy serdülő életében, amelyet nyíltan a kortárscsoportban el nem ismerhet, ezért viselkedésével kompenzál. A tanári kar közös feladata, hogy az adott esetekben feltérképezze a beilleszkedési problémák jellegét: az új közösség, amelyet nem érez a diák szilárd alapnak, hogy elinduljon és visszatérjen oda nap mint nap, magas tantárgyi követelmények, a család hiánya, rossz szociális háttér, valamilyen apró látható vagy láthatatlan fogyatékosság, komplexusok, stb. A pedagógusok csakis nagy odafigyeléssel, türelemmel léphetnek fel eredményesen. Lehetőségek Általánosan: szaktanári korrepetálás, felzárkóztatás, beszélgetések: négyszemközt, csoportosan, magántanulóként a törvényi lehetőségeken belül szakiskolában a évfolyamon, szakközépiskolában (13.) évfolyamon, a tanuló mentesítése egyes tantárgyakból, a képzés alapozó szakaszában, a szakközépiskolai osztályokból szakiskolai, szakképző és felzárkóztató képzésbe történő átirányítással. Változó körülmények között: mozi- és színházlátogatás, hangverseny, kiállítások látogatása rendhagyó órák keretében (pl. Vadaspark, Füvészkert stb.) sportprogramok, kirándulások alatt A viselkedési és magatartásbeli problémák biológiai és pszichológiai okokra vezethetők vissza. A problémák és zavarok rendkívül széles skálán nyilvánulhatnak meg. Jellemző, hogy a nehézségekkel küzdő diák a tanulásban is alulteljesít. Ha időben érkezik a segítség, a folyamat megállítható, a tünetek megszüntethetőek. Eszközei: személyes foglalkozás, egyéni példamutatás, a pedagógus személyisége a szülőkkel jó kapcsolat kialakítása: fogadóóra, szülői értekezlet, szülői nap (nyílt nap), szakember, pszichológus bevonása ill. felkérése önismereti tréningek vezetésére, a diák irányítása valamely sport- vagy művészeti területre, ahol sikerélményt szerezhet, valamely iskolai csoport munkájába történő bevonás: színjátszás, iskolarádió, újságírás. A nehézségek leküzdésére irányuló pedagógiai tevékenységben nélkülözhetetlen az információáramlás pedagógus-pedagógus és pedagógus-szülő között. A pedagógus viselkedésével, türelmes odafigyelésével értesse meg, hogy segíteni akar, és van értelme összefogni vele Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye A beilleszkedési zavarral, magatartási nehézségekkel küzdő vagy fogyatékkal élő tanúlók esetében a rehabilitációs bizottság dönt a követendő eljárásokról. A bizottság véleménye alapján az igazgató intézkedési javaslatot tesz. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 41

42 Nevelési program Az iskolai erőszak megelőzése és kezelése Célkitűzések Eszközök Ellenőrzés a deviáns magatartást tanúsító tanulók kiemelt figyelemmel követése kritikus helyzetek kezelése, feldolgozásának fontossága kulcskompetenciákat fejlesztő programok és programelemek használata az iskolai házirendben és a pedagógiai programban foglalt követelmények következetes számonkérése mentálhigiéné, testi-lelki egészség gondozása, a pszichésen terhelt tanulók felismerése, szakszerű ellátása kudarcélmények csökkentése, tanulói önbecsülés és tanulói motiváció erősítése konfliktuskezelő, konfliktusfeloldó technikák elsajátítása erősíteni kell a kooperatív oktatási módszereket a közösségi élethelyzetek növelése céljából, kapcsolatfelvétel a szülőkkel nevelési funkció erősítése, együttműködés erősítése a gyermekjóléti szolgálattal, erősíteni kell a gyermek-és ifjúságvédelmi felelős munkáját, kapcsolatfelvétel a szülőkkel drogprevenciós, bűnmegelőzési előadások, kortárssegítő csoportok működtetése, védőnői foglalkozások, tanmenetek magatartási szabályok folyamatos felülvizsgálata iskolapszichológus tevékenységének erősítése sokrétű, tanórán kívüli iskolai programok szervezése, feszültség-, stresszoldó pedagógiai módszerek alkalmazása, tehetséggondozó tanulmányi versenyek, osztályfőnöki tanmenetek pedagógus továbbképzések intézményvezetőség gyermek-és ifjúságvédelmi felelősök osztályfőnöki munkaközösségek osztályfőnöki munkaközösségek tagintézmény-vezetőségek óralátogatások intézményvezetőség A fenti esetekben pedagógiai munkánk során szükségünk van az alábbi szakemberek segítségére: iskolapszichológus, védőnő, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, mentálhigiénés továbbképzést végzett kollégák. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 42

43 Nevelési program A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola Kiemelt feladat a tehetségek felkarolása, fakultációkon, szakkörökön, emelt szintű foglalkozásokon vagy egyéni foglalkozás keretében az érettségire, felvételire, a tanulmányi versenyekre, az emelt szintű tantárgyi vizsgákra vagy műveltségi vetélkedőkre való felkészítés. Az iskola nem kötelező (választható) foglalkozásokat szervezhet tehetséggondozás céljából. A tanári elkötelezettség és szorgalom, a gyerekek motivációja meghatározó abban, hogy kik vállalnak plusz felkészítést és munkát a tantárgy és az iskolai siker érdekében. Kiemelkedő eredményeket csak kiemelkedő felkészítés és felkészülés után lehet elérni. A kötelező tanítási időn túl igénybe vehető szolgáltatások: Program tanulmányi versenyre, pályázatra való felkészítés egyéb versenyekre való felkészítés (pl. műveltségi vetélkedő) szakkör könyvtár-, számítógép- és internethasználat, speciális tanfolyamok (pl. önismereti tréning) differenciált képességfejlesztés sportversenyek önköltséges tanfolyamok intézménylátogatás (egészségügyi, kulturális, sport, ) üzem-, gyár-, munkahely-, banklátogatás Feltétel megfelelő tanulmányi eredmény és magatartás tehetség, szorgalom érdeklődés öntevékenység vagy érdeklődés iskolai vagy csoportszervezés szaktanár, osztályfőnök, szülő kérése, javaslata tehetség igény szerint érdeklődés érdeklődés Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Krúdy Gyula Tagintézménye Fontos hangsúlyozni a megelőzést is, mai rohanó világunkban tudatosan kell foglalkoznunk vele. Figyelmet kell fordítanunk gyermekeink képességeinek fejlesztésére és arra, hogy minél változatosabb ingerek érjék őket. Feladatunk nemcsak a hátrányos helyzetű tanulók szintre hozatala, hanem a tehetség kibontakoztatása is. Arra is lehetőséget kell adnunk, hogy kiderüljön: egy-egy gyereknek milyen speciális készségei vannak, amelyekről eddig esetleg ő maga sem tudott. Alkalmazott módszerek: csoportmunka alkalmazása, a tanulók váljanak a tananyag feldolgozásának aktív részeseivé (konstruktív módszerek alkalmazása), önálló feladatok elvégeztetésével fejleszthetjük az önirányítás és önszervezés képességét, A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 43

44 Nevelési program versenyeken való részvétel, diákvállalkozások létrehozása, működtetése iskolai programokhoz kapcsolódóan, táborokban, csereprogramokon, konferenciákon való részvétellel nemzetközi és hazai kapcsolatok kialakítását segíthetjük elő, külföldi gyakorlatokon történő helytállás, csereprogramokban való közreműködés, ünnepélyek szervezésébe való bevonás, szervezés, szereplés, rendezvényeken, bemutatókon való részvétel, pályázatokon való részvétel(segíthetjük a tanulók véleményalkotását, hozzájárulhatunk alkotó-, kommunikációs készségük fejlődéséhez), tanulók érdeklődése alapján szerveződő szakkörök biztosítása, nyelvvizsgára, felvételire való felkészítés Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye Az iskola valamennyi tanulója jogosult arra, hogy tanulmányi ideje alatt képességeit a lehető legnagyobb mértékben kibontakoztathassa. Érdeklődésének megfelelően, saját kezdeményezésére és a szaktanára támogatásával, irányításával szakköri, önképzőköri munkában vehet részt. Az egyes műveltségi/tantárgyi területeken kiemelkedő teljesítményt mutató tanulók országos, területi, városi vagy iskolai szervezésű versenyeken, vetélkedőkön indulhatnak önkéntes jelentkezés vagy szaktanári javaslat alapján, felkészülésüket a szaktanárok egyéni foglalkozásokkal is segítik. A tehetség, a képességek kibontakoztatását segítik elő az iskola igénybe vehető lehetőségei, szolgáltatásai. A tanulók a megállapított nyitvatartási időn belül használhatják az iskolai könyvtárat, a számítógépes hálózatot, továbbá a tornatermet, a sportudvart és a kondicionáló torna számára kialakított helyiséget. A térítésmentes szolgáltatásokon kívül a tanulók jelentkezése alapján az iskola költségtérítéses (pl. nyelvvizsgára felkészítő) tanfolyamokat indít A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok A gyermek- és ifjúságvédelem az egész nevelőtestület feladata. A munka koordinálását a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tanárok végzik. Ez a tevékenység szolgálja a veszélyeztetettség megelőzését, a halmozottan hátrányos és hátrányos helyzetű tanulók iskolai előrehaladásának fokozott figyelemmel kísérését, továbbá jelenti a veszélyeztetett vagy hátrányos helyzetet megszüntetni szándékozó tevékenységek összehangolását A tanulókkal kapcsolatos feladatok a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók nyilvántartásba vétele az osztályfőnökök tájékoztatása és segítése a problémás esetek felismerésében és megoldásában mentálhigiénés programok bevezetésének szorgalmazása: iskolaorvossal, védőnővel, iskolai pszichológussal való szoros kapcsolattartás és együttműködés A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 44

45 Nevelési program szociális ellátások számbavétele (törvények, helyi rendeletek ismerete, szükséges segélykérő lapok beszerzése) tanácsadás a tanulóknak, segítő beszélgetés egyéni vagy csoportos formában külső szakemberek bevonása a gyermek érdekében (pl. családgondozó, pártfogó, pszichológus stb.) javaslattétel a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók iskolai eszközökkel való támogatására (tanulószoba, tanszersegély, ingyenes étkeztetés, tankönyvtámogatás, kollégiumi elhelyezés), a nevelőtestület figyelmének felhívása a beilleszkedést akadályozó iskolai ártalmakra hátrányos megkülönböztetés gyanúja esetén fokozott figyelemmel kell eljárni, és segíteni kell a tanulót a probléma humánus megoldásában A szülők körében végzett feladatok együttműködés, tájékoztatás, szemléletformálás szülői támogatás megnyerése családok aktív bevonása az iskolai programokba, programok szervezésébe családlátogatás, környezettanulmány készítése személyes beszélgetés (fogadóórán, megbeszélt időpontban) a szülői munkaközösség, iskolaszék tájékoztatása a gyermekvédelmi tevékenységről szülői értekezleteken, fórumokon való aktív részvétel A tanári közösségben végzett feladatok helyi pedagógiai program elkészítésében való részvétel, a környezeti és egészségnevelési program koordinálása, a drogstratégia és a drogellenes program(ok) feladatainak népszerűsítése az osztályfőnök segítése (információnyújtás, előadás szervezése, témajavaslat az osztályfőnöki órákra, azok megtartása, programajánlat stb.) tanárok személyes példamutatása Önálló feladatok pályázatok írása, együttműködés közös pályázatok megírásában külső intézményekkel való kapcsolattartás (rendőrség bűnmegelőzési osztálya, drogambulancia, mentálhigiénés szakmai szervezetek, Gyermeksors Alapítvány ) szakemberekkel való kapcsolattartás (védőnők, mentálhigiénés szakemberek, nevelési tanácsadó, Gyermekjóléti Szolgálat, ) A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység Az iskola közreműködik a tanulók hátrányos helyzetének feltárásában, veszélyeztetettségének megelőzésében, illetve megszüntetésében. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős a tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy a tanuló gondviselője kérelmezze a lakóhely szerint illetékes polgármesteri hivatalánál a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság megállapítását. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 45

46 Nevelési program A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek: a tankönyvtámogatás elosztása, az étkezési támogatási igénylés továbbítása a SZMJV Polgármesteri Hivatalához, igény esetén kollégiumi elhelyezés megszervezése hátrányos helyzetűek számára kiírt pályázatokon való részvétel ( pl. IPR, AJKSZP, Útravaló stb.) iskolai alapítványi támogatási rendszer A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program A középiskolában jelentkező tanulási hátrányok, kudarcok többféle szociális és mentális hátrányra vezethetők vissza. Az általános iskolához képest igen nagy váltást jelent a középiskolába kerülés mind tanulási, mind lelki szempontból. A tanulók különböző előképzettséggel, eltérő családi háttérrel, különböző (sokszor eredménytelen) tanulási módszerekkel rendelkeznek; ezek a tényezők külön-külön vagy együtt tanulási kudarcokhoz vezethetnek Napjaink pedagógusa pályafutása során egyre több esetben találkozik tanulási nehézségekkel, tanulási zavarral küszködő diákokkal. Az általános pedagógiai elveket is figyelembe véve mivel speciális, átlagostól eltérő adottságokkal, egy-egy tanuláshoz szükséges funkció gyengébb működésével vagy hiányával találjuk magunkat szemben speciális pedagógiai módszerekhez kell folyamodnunk. Ezeket sem alkalmazhatjuk azonban izoláltan, hanem támaszkodnunk kell a szülők, az ifjúságvédelmi felelős, esetleg a gyermekorvos, a nevelési tanácsadó segítségére, együttműködésére is, mert csak így kaphatunk teljes képet a tanuló problémáiról és azok okairól. Az erősségek tudatosítása, a gyengeségek pótlása, fejlesztése a célunk. Alapvető nevelési elv, hogy sem az ismeretek, sem a követelmények ne haladják meg az adott korban lévő tanuló pszichikai és fizikai adottságait, sajátosságait, fizikai és szellemi erejét, teljesítőképességét. Nagyon fontos, hogy elfogadjuk, hogy biológiai, pszichológiai értelemben eltérő sajátosságokkal, adottságokkal, más-más személyiségjegyekkel rendelkeznek tanulóink. A tehetségeseknek, a valamilyen területen kiemelkedő tanulóknak meg kell adnunk azt a lehetőséget, hogy az adott területen gyorsabban haladjanak, többet tanulhassanak. Az alulteljesítőknek pedig meg kell adni a felzárkózás lehetőségét annak érdekében, hogy el tudják sajátítani azt a tananyagot, amely az érettségi, szakmai vizsga követelményeinek teljesítéséhez szükséges. Abban a kérdésben, hogy a tanuló tanulási nehézséggel küzd-e, a nevelési tanácsadó megkeresésére a szakértői és rehabilitációs bizottság dönt. Az okok feltárásában, esetleges kezelésében az iskola nevelői, az ifjúságvédelmi felelős és az iskolapszichológus is segítséget nyújthat. A kezdeti (általános iskolából hozott) tanulási-tudásbeli hátrányok kiszűrése és csökkentése, illetve a felsőbb évfolyamokon a tanulási kudarcok kezelése elsősorban az iskola feladata A felzárkóztatás feladatai, lehetőségei Általánosan a szülők tájékoztatása, folyamatos kapcsolattartás A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 46

47 Nevelési program Tanórán az osztályfőnök és a szaktanárok aktív kapcsolattartása a tanuló motiváltságának növelése a tanulási cél pontos ismeretével, kitűzésével indulási hátrányok kiküszöbölése: egyéni foglalkozás, korrepetálás, felzárkóztató csoportba kerülés, tanórán differenciálás, fokozott segítségnyújtás révén a tanórán belüli felzárkóztatás módja: egyéni vagy csoportos foglalkoztatás keretében a tananyag-feldolgozás ütemezésének az adott közösség szintjéhez történő igazítása: lehetőség szerint évfolyamonkénti csoportbontás a kompetencia alapú oktatási módszerek alkalmazása: projekt alapú tanítás, drámapedagógiai módszerek, kooperatív módszerek (csoportmunka) alkalmazása az órákon, differenciált tanulásszervezés az élethosszig tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikáció, matematikai, természettudományos kompetenciák, digitális tudás, hatékony, önálló tanulás stb.) fejlesztésével osztályközösségen belül pl. tanulópárok kialakítása a tanuláshoz szükséges alapvető készségek elsajátításához alternatív megoldási formák alkalmazása Tanórán kívül tanulószobai foglalkozáson egyénre szabott tanári segítség nyújtása a felzárkózás elősegítését célozza a törvény előírásai szerint a évfolyam tanulói számára a szülők írásbeli kérelmére szervezhető, rendszeres tanulószobai foglalkozás a évfolyamon az iskola a továbbtanulásra, érettségire való felkészítést segítő, felzárkóztató foglalkozásokat szervezhet a törvényi kereteken belül. segítő beszélgetések: egyénileg, csoportosan magántanulóként a törvényi lehetőségeken belül szakiskolában a évfolyamon, szakközépiskolában a (13.) évfolyamon a tanuló mentesítése egyes tantárgyakból, a képzés alapozó szakaszában Egyéb lehetőségek csoportos mozi- és színházlátogatás, hangverseny, kiállítások látogatása rendhagyó órák (pl. meghívott előadók, Vadaspark, Füvészkert, stb.) sportprogramok, kirándulások önképző, illetve szakköri csoportok: színjátszás, iskolarádió, újságírás stb A sajátos nevelési igényű, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrálása Meghatározó az évi XXXI. gyermekvédelmi törvény, amely szerint anyagi okok miatt egyetlen tanulónak se kelljen megszakítania tanulmányait, és a szülő gyermeke nevelését anyagi támogatással családi keretek között folytathassa. A veszélyeztetett és a hátrányos helyzetű tanulók felderítésében az osztályfőnöknek kiemelt feladata van. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 47

48 Nevelési program Külön figyelmet kell fordítani a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján sajátos nevelési igényű, továbbá a halmozottan hátrányos és hátrányos helyzetű tanulók integrált fejlesztésére, felzárkóztatására. A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók általában nem képesek az egyéni fejlesztés nélkül teljesíteni az iskolai követelményeket. Igénylik a speciális tárgyi feltételeket és a megkülönböztetett feléjük fordulást, az egyéni bánásmódot és egyénre szabott, lassabb tananyagfeldolgozást, a több magyarázatot, amit minden szaktanárnak biztosítania kell számukra. Az SNI-s tanulókkal való foglalkozáshoz a szakvélemény alapján egyéni fejlesztési terv készül. Az eredményes továbbhaladás érdekében a tanulókat korrepetálások, felzárkóztató foglalkozások megszervezésével is segítjük, amelynek célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való felzárkóztatás. A tanulók egyéni segítséget kaphatnak a felzárkóztató foglalkozásokon a tanulási technikájuk hatékonyságának növeléséhez. A sajátos nevelési igényű, illetve a halmozottan hátrányos és hátrányos helyzetű diákok egyeztetett időpontban segítségért fordulhatnak osztályfőnökükhöz, tanáraikhoz, illetve a vezetői fogadóóra idején a tagintézmények igazgatóival, igazgatóhelyetteseivel konzultálhatnak a felmerült problémákról, egyénre szabott tanácsokat kaphatnak. Lehetőséget biztosítunk arra is, hogy a tanulók gondjaikkal az iskolában az ifjúságvédelemmel foglalkozó pedagógushoz fordulhassanak A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje A legfontosabb döntések meghozatalára a jogszabályokban meghatározott esetekben a nevelőtestület jogosult. Egyéb döntések az intézményvezető jogköre. Azokban az ügyekben, amelyek az iskola tanulóinak jelentős részét érintik a döntési folyamatban lehetőségét biztosítunk a diákság véleményezési és/vagy javaslattevő jogának gyakorlására. Ennek szervezeti formáját az iskolában működő diákönkormányzat keretei adják az SZMSZ pontja szerint A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái Kapcsolattartás a szülőkkel A szülő mint az iskola életének résztvevője, a folyamat segítője és szereplője számára az iskola biztosítja a törvényben előírt jogainak és kötelezettségeinek gyakorlását. Az iskolaszék Munkájában a szülők képviselői más delegáltakkal (önkormányzat, nevelőtestület, diákönkormányzat) együtt vesznek részt. Az iskolaszék véleményezési jogát gyakorolja az iskola oktató-nevelő munkáját, pedagógiai programját érintő kérdésekben, a szülők legfelsőbb képviseleti fórumaként kidolgozza önálló programját, munkarendjét. A szülői munkaközösség Osztályonként 2 vagy 3 tagú, demokratikusan választott testület. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 48

49 Nevelési program Az alapítvány kuratóriuma Az iskolaszék vagy a szülői munkaközösség a kuratóriumba egy tagot delegál, aki részt vesz az alapítványi megbeszéléseken, és döntési jogát gyakorolja az alapítványi támogatások odaítélésében. Szülői értekezlet Az iskola évente két szülői értekezletet tart. Rendkívüli esetben a tanulók, a szülők vagy a tanárok kezdeményezésére is összehívható. A 9. évfolyam szülőinek számára a tanév kezdetekor, szeptemberben összevont szülői értekezletet tartunk. Fogadóóra Személyes megbeszélés a szülő vagy a tanár kezdeményezésére. Iskolai szinten, évente legalább 2 alkalommal szervezhető. Tájékoztatás A tanár és az iskola, valamint a szülő kölcsönösen kötelesek tájékoztatni egymást a tanulóval kapcsolatos kérdésekről. A tájékoztatás, kapcsolattartás fontos eszköze az ellenőrző, amelyet a tanuló köteles legalább havonta a szülővel aláíratni. A szülő a digitális napló webes felületén naprakész információt kaphat gyermeke előmeneteléről, hiányzásairól és az iskolával kapcsolatos egyéb tudnivalókról. A pedagógus a rábízott titkot megoszthatja a szülővel, ha úgy véli, hogy ebből a gyermeknek nem származhat kára. A nemzeti köznevelési törvény hatályos előírása szerint a szülőket a megelőző tanév végén tájékoztatjuk azokról a tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, taneszközökről és más felszerelésekről (pl. munkaruha), amelyekre a következő tanévben a nevelő és oktató munkához szükség lesz. A tájékoztatás hatékony eszköze az iskola honlapja is. A szülői jogok egyéb gyakorlási lehetőségei: nyitott iskolanap a pályaválasztás, iskolaválasztás lehetőségének biztosítására (8. osztályos tanulók szülei) főiskolák, egyetemek tájékoztatóin való részvétel (12, 13. évfolyamos tanulók szülei) kérdőíves felmérés az iskolában folyó nevelő-oktató munkáról, a felmerülő igényekről tanórán kívüli, speciális foglalkozások, tanfolyamok indítása kérésre, javaslatra a szülői továbbképzés lehetőségeinek biztosítása igény szerint (pl. drogprevenció) Az iskola kérheti a szülők segítségét társadalmi munkák, rendezvények, kirándulások szervezésében, előadások, foglalkozások megtartásában (pl.: iskolanapok), az iskolai alapítvány(ok) támogatásában A tanulókkal való kapcsolattartás formái A tanulókkal elsődlegesen tanórákon, óraközi szünetekben, tanítási órák előtt és után, a személység- és közösségformálással kapcsolatos eseményeken, programokon, a rendszeres diákönkormányzati üléseken és a diákközgyűlésen tartjuk a kapcsolatot. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 49

50 Nevelési program A kapcsolattartás külső partnerekkel A tanulókra vonatkozóan az alábbi szervezetekkel tartunk folyamatos kapcsolatot: gyakorlati helyek, gyakorlati oktatók, iskola-egészségügyi ellátást biztosító szervezetek, pedagógiai szakmai szolgálat intézményei, családsegítők A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, a szóbeli felvételi vizsga követelmény A tanulmányok alatti vizsgák (osztályozó-, különbözeti, javító és pótló vizsga) szabályait a 20/2012. (VIII.31.) rendelet a nevelési-oktatási intézmények működésértől és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló EMMI rendelet 64és 73. -a alapján állapítottuk meg. Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság tagja: elnök legalább két olyan pedagógus, aki jogosult az adott tantárgy tanítására (Nkt. 3. melléklete Az elnököt és a tagokat az általános intézményvezető-helyettes illetve az adott tagintézmény vezetője bízza meg. Az elnök felel a vizsga szakszerű és jogszerű megtartásáért, ennek keretében: meggyőződik arról, hogy a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére, és teljesítette vizsga letételéhez előírt feltételeket, továbbá szükség esetén kezdeményezi a szabálytalanul vizsgázni szándékozók kizárását, vezeti a szóbeli vizsgákat és a vizsgabizottság értekezleteit, átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat, a szabályzatban foglaltak szerint aláírja a vizsga iratait, a vizsgabizottság értekezletein véleményeltérés esetén szavazást rendel el. A vizsgabizottság munkáját és magát a vizsgát az általános intézményvezető-helyettes illetve az adott tagintézmény vezetője készíti elő, ennek keretében felelősek a vizsga jogszerű előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása feltételeinek megteremtéséért. döntenek minden olyan, a vizsga előkészítésével és lebonyolításával összefüggő ügyben, amelyet a helyben meghatározott szabályok nem utalnak más jogkörébe, A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 50

51 Nevelési program írásban kiadják az előírt megbízásokat, szükség esetén gondoskodnak a helyettesítésről, ellenőrzik a vizsgáztatás rendjének megtartását, minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a vizsgát szabályosan, pontosan meg lehessen kezdeni és be lehessen fejezni. A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig tarthat. Az írásbeli vizsgán a vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a vizsgáztató pedagógus úgy köteles kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák és ne segíthessék. A vizsga kezdetekor a vizsgabizottság elnöke a vizsgáztató pedagógus jelenlétében megállapítja a jelenlévők személyazonosságát, ismerteti az írásbeli vizsga szabályait, majd kihirdeti az írásbeli tételeket. A vizsgázóknak a feladat elkészítéséhez segítség nem adható. Az írásbeli vizsgán kizárólag a vizsgaszervező intézmény bélyegzőjével ellátott lapon, feladatlapokon, tétellapokon (a továbbiakban együtt: feladatlap) lehet dolgozni. A rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát tintával kell elkészíteni. A feladatlap előírhatja számológép, számítógép használatát, amelyet a vizsgaszervező intézménynek kell biztosítania. Az íróeszközökről a vizsgázók, az iskola helyi tanterve alapján a vizsgához szükséges segédeszközökről az iskola gondoskodik, azokat a vizsgázók egymás között nem cserélhetik. A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett feladatlapon feltünteti a nevét, a vizsganap dátumát, a tantárgy megnevezését. Vázlatot, jegyzetet csak ezeken a lapokon lehet készíteni. A vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maximális idő tantárgyanként hatvan perc. Ha az írásbeli vizsgát bármilyen rendkívüli esemény megzavarja, az emiatt kiesett idővel a vizsgázó számára rendelkezésre álló időt meg kell növelni. A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az általános intézményvezető-helyettes illetve az adott tagintézmény vezetője engedélye alapján a tanuló az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésére álló időt legfeljebb harminc perccel meg kell növelni, lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt használja, az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet. Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet megtartani. A vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc pihenőidőt kell biztosítani. A pótló vizsga szükség esetén újabb pihenőidő beiktatásával harmadik vizsgaként is megszervezhető. Ha a vizsgáztató pedagógus az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó feladatlapját, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét, aláírja és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát. A vizsgáztató pedagógus a szabálytalanság tényét és a megtett intézkedést írásban jelenti az általános intézményvezető-helyettesnek illetve az adott tagintézmény vezetőjének, aki az írásbeli vizsga befejezését követően haladéktalanul kivizsgálja a szabálytalanság elkövetésével kapcsolatos bejelentést. Az általános intézményvezető-helyettes illetve az adott tagintézmény vezetője a megállapításait részletes jegyzőkönyvbe foglalja, amelynek tartalmaznia kell a vizsgázó és a A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 51

52 Nevelési program vizsgáztató pedagógus nyilatkozatát, az esemény leírását, továbbá minden olyan tényt, adatot, információt, amely lehetővé teszi a szabálytalanság elkövetésének kivizsgálását. A jegyzőkönyvet a vizsgáztató pedagógus, az általános intézményvezető-helyettes illetve az adott tagintézmény vezetője és a vizsgázó írja alá. A vizsgázó különvéleményét a jegyzőkönyvre rávezetheti. Az általános intézményvezető-helyettes illetve az adott tagintézmény vezetője az írásbeli vizsga folyamán készített jegyzőkönyveket és a feladatlapokat az üres és a piszkozatokat tartalmazó feladatlapokkal együtt a kidolgozási idő lejártával átveszi a vizsgáztató pedagógusoktól. A jegyzőkönyveket aláírásával az időpont feltüntetésével lezárja és a vizsgairatokhoz mellékeli. Az írásbeli vizsga feladatlapjait a vizsgáztató pedagógus kijavítja, a hibákat, tévedéseket a vizsgázó által használt tintától jól megkülönböztethető színű tintával megjelöli, röviden értékeli a vizsgakérdésekre adott megoldásokat. Ha a vizsgáztató pedagógus a feladatlapok javítása során arra a feltételezésre jut, hogy a vizsgázó meg nem engedett segédeszközt használt, segítséget vett igénybe, megállapítását rávezeti a feladatlapra, és értesíti az általános intézményvezető-helyettest illetve az adott tagintézmény vezetőjét. Ha a vizsgázó a vizsga során szabálytalanságot követett el, az általános intézményvezető-helyettes illetve az adott tagintézmény vezetője és két másik a vizsgabizottság munkájában részt nem vevő pedagógusból álló háromtagú bizottság a cselekmény súlyosságának mérlegeli, és a vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, és az érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt, az adott tantárgyból ha az nem javítóvizsga a vizsgázót javítóvizsgára utasítja, vagy amennyiben a vizsga javítóvizsgaként került megszervezésre, a vizsgát vagy eredménytelennek nyilvánítja, vagy az a) pontban foglaltak szerint értékeli a vizsgázó teljesítményét. A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést és annak indokait határozatba kell foglalni. Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga. A vizsgateremben egyidejűleg legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat. A vizsgázónak legalább tíz perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, mint amely időpontban az a vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották. A szóbeli vizsgán a vizsgázó tantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot, és amennyiben szükséges kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt. Az egyes tantárgyak szóbeli vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a vizsgáztató tanár gondoskodik. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 52

53 Nevelési program Minden vizsgázónak tantárgyanként legalább harminc perc felkészülési időt kell biztosítani a szóbeli feleletet megelőzően. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de gondolatait szabad előadásban kell elmondania. Egy-egy tantárgyból egy vizsgázó esetében a feleltetés időtartama tizenöt percnél nem lehet több. A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthetik. A tételben szereplő kérdések megoldásának sorrendjét a vizsgázó határozza meg. A vizsgázó segítség nélkül, önállóan felel, de ha önálló feleletét önhibájából nem tudja folytatni vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát vét, a vizsgabizottság tagjaitól segítséget kaphat. A vizsgabizottság tagjai a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel, ha meggyőződtek arról, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte, vagy a tétel kifejtése során önálló feleletét önhibájából nem tudta folytatni vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát vétett. A vizsgázó a tétel kifejtése során akkor szakítható félbe, ha súlyos tárgyi, logikai hibát vétett, vagy a rendelkezésre álló idő eltelt. Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagában teljes tájékozatlanságot árul el, azaz feleletének értékelése nem éri el az elégséges szintet, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele. Ez esetben a szóbeli minősítést a póttételre adott felelet alapján kell kialakítani úgy, hogy az elért pontszámot meg kell felezni és egész pontra fel kell kerekíteni, majd az osztályzatot ennek alapján kell kiszámítani. Ha a vizsgázó a feleletet befejezte, a következő tantárgyból történő tételhúzás előtt legalább tizenöt perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget elhagyhatja. Amikor a vizsgázó befejezte a tétel kifejtését, a vizsgabizottság elnöke rávezeti a javasolt értékelést a vizsgajegyzőkönyvre. A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó szakértői bizottsági szakvéleménnyel megalapozott kérésére, az általános intézményvezető-helyettes illetve az adott tagintézmény vezetője engedélye alapján a vizsgázó: számára harminc perc gondolkodási időt legfeljebb tíz perccel meg kell növelni, a szóbeli vizsgát írásban teheti le, Ha a vizsgázónak engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen, és a vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll, két vizsgatételt kell húznia, és az engedélynek megfelelő tételeket kell kifejtenie. A felkészüléshez és a tétel kifejtéséhez rendelkezésre álló időt tételenként kell számítani. A vizsgázó kérésére a második tétel kihúzása előtt legfeljebb tíz perc pihenőidőt kell adni, amely alatt a vizsgázó a vizsgahelyiséget elhagyhatja. Ha a vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban teszi le, a vizsgatétel kihúzása után külön helyiségben, vizsgáztató tanár felügyelete mellett készíti el dolgozatát. A dolgozat elkészítésére harminc percet kell biztosítani. A dolgozatot a vizsgázó vagy a vizsgázó kérésére a vizsgáztató tanár felolvassa. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 53

54 Nevelési program Ha a szóbeli vizsgán a vizsgázó szabálytalanságot követ el, vagy a vizsga rendjét zavarja, a vizsgabizottság elnöke figyelmezteti a vizsgázót, hogy a szóbeli vizsgát befejezheti ugyan, de ha szabálytalanság elkövetését, a vizsga rendjének megzavarását a vizsgabizottság megállapítja, az elért eredményt megsemmisítheti. A figyelmeztetést a vizsga jegyzőkönyvében fel kell tüntetni. A szóbeli vizsgán és a gyakorlati vizsgán elkövetett szabálytalanság esetében az általános intézményvezető-helyettes illetve az adott tagintézmény vezetője az írásbeli vizsga erre vonatkozó rendelkezéseit alkalmazza. A gyakorlati vizsgafeladatokat legkésőbb a vizsgát megelőző két hónappal az általános intézményvezető-helyettes illetve az adott tagintézmény vezetője hagyja jóvá. A gyakorlati vizsgarészt akkor lehet megkezdeni, ha a vizsgabizottság elnöke meggyőződött a vizsgafeladatok elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétéről. A gyakorlati vizsgarész megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a gyakorlati vizsgarész rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról, továbbá a gyakorlati vizsgarész helyére és a munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi előírásokról. A gyakorlati vizsgafeladatok végrehajtásához a vizsgázónak az adott tantárgynál helyben meghatározott idő áll a rendelkezésére. Ebbe az időbe a vizsgafeladatok ismertetésének ideje nem számít bele. A gyakorlati vizsgarész végrehajtásához rendelkezésre álló idő feladatok szerinti megosztására vonatkozóan a vizsgafeladatok leírása tartalmazhat rendelkezéseket. Nem számítható be a vizsgafeladatok végrehajtására rendelkezésre álló időbe a vizsgázónak fel nem róható okból kieső idő. A gyakorlati vizsgarészt a vizsgafeladatok számától függetlenül egy érdemjeggyel kell értékelni. Az értékelésben fel kell tüntetni a vizsgázó nevét, születési helyét és idejét, a tanszak megnevezését, a vizsgamunka tárgyát, a végzett munka értékelését és a javasolt osztályzatot. Az értékelést a gyakorlati oktatást végző szaktanár írja alá. A vizsgázó gyakorlati vizsgarészre kapott érdemjegyét a vizsgamunkára, a vizsga helyszínén készített önálló gyakorlati alkotásra vagy a vizsga helyszínén bemutatott gyakorlatra kapott osztályzatok alapján kell meghatározni. A tanulmányok alatti vizsga független vizsgabizottság előtt is letehető. A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a kormányhivatal szervezi. A kormányhivatal a szakmai elméleti és szakmai gyakorlati vizsgatantárgyak esetén az érintett szakközépiskolai ágazat vagy szakképesítés szakképzési törvényben meghatározott országos szakképzési névjegyzéken szereplő szakértőjét kéri fel a vizsgabizottság tagjának. A tanuló kiskorú tanuló esetén a szülője a félév vagy a tanítási év utolsó napját megelőző harmincadik napig, a hiányzás miatti osztályozó vizsga esetében az engedély megadását követő öt napon belül jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása céljából független A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 54

55 Nevelési program vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. A bejelentésben meg kell jelölni, hogy milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni. Az általános intézményvezető-helyettes illetve az adott tagintézmény vezetője a bejelentést hét napon belül továbbítja az intézményvezetőnek, aki ezt követően jelzi a kormányhivatalnak. A kormányhivatal az első félév, valamint a tanítási év utolsó hetében szervezi meg a vizsgát. A tanuló kiskorú tanuló esetén a szülője a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül kérheti, hogy amennyiben bármely tantárgyból javítóvizsgára utasították, akkor azt független vizsgabizottság előtt tehesse le. Az intézményvezető a kérelmet nyolc napon belül továbbítja a kormányhivatalnak. Az értékelés a Pedagógiai Program 3.8. pontja tartalmazza. Az ettől való eltérést az adott helyen jelezzük Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola Az osztályozó vizsgára jelentkezés elfogadásáról a szaktanár és az osztályfőnök véleményének figyelembe vételével az általános intézményvezető-helyettes dönt. Ha a tanuló a tantárgyat osztályozó vizsgával teljesítette előrehozott érettségi indokával, mindaddig járnia kell az órákra, ameddig az adott tantárgyból sikeres előrehozott érettségi vizsgát nem tett. Sikeres előrehozott érettségi esetén kérelmezheti felmentését a tanórák látogatása alól az általános intézményvezető-helyettesnél. Ha a tanuló a tantárgyat a sikeres előrehozott érettségi után nem kívánja tovább tanulni, az így keletkező lyukasórákon tartózkodási helye a könyvtár. Az iskola épületét lyukasórán elhagyni - az utolsó tanítási óra kivételével - nem lehet. Az osztályozó vizsga dokumentálását a jegyzőkönyv lezárását követő öt munkanapon belül el kell végeznie az osztályfőnöknek. A vizsgával kapcsolatos információk Tantárgy megnevezése Alkalmazott számítástechnika Élő idegen nyelv (angol nyelv, német nyelv) típusa időtartama (perc) tartalma a vizsgarészek aránya az értékelés során írásbeli 60 ügyviteli szoftver alkalmazása 100% írásbeli 60 Komplex feladatlap 70% szóbeli 15 Témakifejtés és szituáció 30% A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 55

56 Nevelési program A vizsgával kapcsolatos információk Tantárgy megnevezése típusa időtartama (perc) tartalma a vizsgarészek aránya az értékelés során írásbeli 45 Legalább öt feladatból álló feladatsor, amelynek tananyaga a félév vagy tanév fejezeteinek legalább 75 %-át érinti. feladattípusok: ábraelemzés rövid válaszos feladatok feleletválasztós (teszt) feladatok. 60% Biológia szóbeli 15 a középszintű érettségi követelményeknek (fakultáció esetén az emelt szintűeknek) megfelelően összeállított tíz tételből húz a tanuló, amelyeket kifejt. A szóbeli tétellapon három kérdés szerepel, amelyre egyenként pont adható. Szerepel továbbá öt biológiai fogalom meghatározása is, amelyekért egyenként 2-2 pont adható. 40% Elméleti gazdaságtan írásbeli 60 elméleti, számítási feladatok, definíciók megfogalmazása, összefüggések felismerése 100% Ének írásbeli 30 zenetörténet, zenei fogalmak, zenei írás-olvasás 100% Fizika írásbeli 45 Alapfogalmak, törvényszerűségek, egyszerű összefüggések, a másrészt vizsga tárgyát képező időszak legfontosabb feladattípusaiból is feladatokat. 60% szóbeli 15 Egy egy fizikai jelenség legfontosabb fogalmainak és az azzal kapcsolatos kísérleteknek a bemutatása, a témakörrel kapcsolatos összefüggések, tételek ismertetése. 40% A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 56

57 Nevelési program A vizsgával kapcsolatos információk Tantárgy megnevezése Földrajz Gazdálkodási feladatok Információkezelés típusa időtartama (perc) írásbeli 60 tartalma Alapvető térképi-topográfiai ismereteket ellenőrző feladatsor (15 perc, atlasz használata nélkül). Alapfogalmakra, definíciókra vonatkozó, valamint természeti és/vagy társadalmi-gazdasági jelenségekkel, folyamatokkal kapcsolatos egyszerű számítási feladat. Táblázatok, diagramok elemzése és a megfelelő következtetések levonása. (45 perc, atlasz, számológép használattal) a vizsgarészek aránya az értékelés során 60% szóbeli 15 tétel alapján önálló témakifejtés 40% Gazdasági és jogi alapismeretek különbözeti vizsga esetén szóbeli egyéb vizsga esetén írásbeli 15 perc 60 perc írásbeli 60 gyakorlati egy húzott tétel kifejtése elméleti, számítási feladatok, definíciók megfogalmazása, összefüggések felismerése Elméleti és számítási/geometriai feladatok. A feladatok kitérnek definíciók megfogalmazására, összefüggések felismerésére, problémák megoldására. 9. évfolyamon: 10 perces másolás 10. évfolyamon: 10 perces másolás és egy üzleti levél formába öntése Időtartam: 10 perc+30 perc 100 % 100 % 100% A 10. évfolyamon a végső érdemjegy a 10 perces másolás és az üzleti levél átlagából tevődik össze, kétes jegy esetén a tízperces másolás érdemjegye dönti el a gyakorlati vizsga végső érdemjegyét. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 57

58 Nevelési program A vizsgával kapcsolatos információk Tantárgy megnevezése Informatika típusa időtartama (perc) gyakorlati 45 tartalma feladatlapon kapott feladatok számítógépen történő megoldása, amely legalább két különböző típusú feladatot tartalmaz a vizsgarészek aránya az értékelés során 70% szóbeli 15 egy húzott tétel kifejtése 30% írásbeli 45 Legalább öt feladatból álló feladatsor, amelynek tananyaga a félév vagy tanév fejezeteinek legalább 75 %-át érinti. feladattípusok: rövid kiegészítendő típusú feladatok feleletválasztós (teszt) feladatok legalább két számítási feladat 60% Kémia szóbeli 15 A középszintű érettségi követelményeknek (fakultáció esetén az emelt szintűeknek) megfelelően összeállított tíz tételből húz a tanuló, amelyeket kifejt. A szóbeli tétellapon három kérdés szerepel, amelyre egyenként pont adható. Szerepel továbbá öt kémiai fogalom meghatározása is, amelyekért egyenként 2-2 pont adható. 40% Környezetei kultúra írásbeli 45 egyszerű választást igénylő feladatok és rövid kifejtendő kérdések megválaszolása 100% Könyvvezetés és beszámoló készítés írásbeli 60 elméleti, számítási feladatok, definíciók megfogalmazása, összefüggések felismerése 100% Magyar irodalom írásbeli 60 szövegalkotás 60 pont szóbeli 15 egy húzott tétel kifejtése 25 pont Magyar írásbeli 60 szövegértés 40 pont A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 58

59 Nevelési program A vizsgával kapcsolatos információk Tantárgy megnevezése típusa időtartama (perc) tartalma a vizsgarészek aránya az értékelés során nyelvtan szóbeli 15 egy húzott tétel kifejtése 25 pont Matematika írásbeli 60 számítási feladatok használható segédeszköz: függvénytáblázat, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép Ha az írásbeli vizsgarészen nyújtott teljesítménye nem éri el a 35%- ot, de legalább 15%, akkor szóbeli vizsgát tehet. Amennyiben a vizsgázónak az írásbeli vizsgarészen nyújtott teljesítménye nem éri el a 15%- ot, a vizsgája elégtelen. szóbeli, ha 15 % és 35 % közötti az írásbeli vizsga eredménye 15 1 elméleti kérdést (tétel kimondás vagy definíció) és 2 feladatot tartalmaz. használható segédeszköz: szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép az írásbeli feladatokra adható pontszám 50%-a Pénzügyi ismeretek írásbeli 60 elméleti, számítási feladatok definíciók megfogalmazása összefüggések felismerése 100% Rajz és vizuális kultúra Számítógépes programcsomag használata gyakorlati 45 feladatlapon kapott feladatok számítógépen történő megoldása, amely legalább két különböző típusú feladatot tartalmaz 100% írásbeli 60 ügyviteli szoftver alkalmazása 100% Taniroda írásbeli 60 bizonylatkitöltés, bevallás készítése, számítások 100% A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 59

60 Nevelési program A vizsgával kapcsolatos információk Tantárgy megnevezése típusa időtartama (perc) tartalma a vizsgarészek aránya az értékelés során Testnevelés gyakorlati 120 Az érettségi vizsgakövetelményeknek az adott félévben/tanévben a tananyagban szereplő követelményeire épül (atlétika, torna, gimnasztika, labdajátékok közül választhatóan egy sportág a kézilabda, röplabda, kosárlabda, labdarúgás). 100% Történelem Üzleti gazdaságtan Viselkedéskultúra és kommunikáció Munkahelyi egészség és biztonság Gazdasági és jogi alapismeretek Ügyviteli gyakorlatok Általános statisztika írásbeli 60 rövid választ igénylő feladatok (21 pont) + 2 kisesszé (24 pont) 45 pont szóbeli 15 egy húzott tétel kifejtése 30 pont írásbeli 60 elméleti, számítási feladatok, definíciók megfogalmazása, összefüggések felismerése 100% szóbeli 15 egy húzott tétel kifejtése 100% szóbeli 15 egy húzott tétel kifejtése 100% írásbeli 60 gyakorlati elméleti, számítási feladatok, definíciók megfogalmazása, összefüggések felismerése 9. évfolyamon: 10 perces másolás 10. évfolyamon: 10 perces másolás és egy üzleti levél formába öntése Időtartam: 10 perc+30 perc 100% A 10. évfolyamon a végső érdemjegy a 10 perces másolás és az üzleti levél átlagából tevődik össze, kétes jegy esetén a tízperces másolás érdemjegye dönti el a gyakorlati vizsga végső érdemjegyét. írásbeli 60 számítási feladatok 100% A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 60

61 Nevelési program A vizsgával kapcsolatos információk Tantárgy megnevezése típusa időtartama (perc) tartalma a vizsgarészek aránya az értékelés során Pénzügyi alapismeretek írásbeli 60 számítási feladatok, elméleti összefüggések, definíciók 100% Adózási alapismeretek írásbeli 60 számítási feladatok, elméleti összefüggések, definíciók 100% Számviteli alapismeretek írásbeli 60 számítási feladatok, elméleti összefüggések, definíciók 100% Szakmai idegen nyelv a vizsga lebonyolítása azonos az idegen nyelvnél megfogalmazottakkal Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Krúdy Gyula Tagintézménye Évfolyam/Osztál y jelölése Tantárgy megnevezése Vizsga típusa Időtartama (perc) Értékelés Értékelés aránya* Magyar munkaközösség évfolyam szakközépiskolai osztályok és a 13./B osztály Magyar nyelvtan írásbeli - szövegértési feladatlap szóbeli 45 perc 15 perc (felkészülési idő: 30 perc) 0 24% elégtelen 25 39% elégséges 40 59% közepes 60 79%jó % jeles 0 34% elégtelen 35 54% elégséges 55 69% közepes 70 84%jó % jeles 50-50% évfolyam szakközép-iskolai osztályok és Irodalom írásbeli irodalmi mű elemzése (szöveggyűj- 45 perc 0 34% elégtelen 35 49% elégséges % A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 61

62 Nevelési program Évfolyam/Osztál y jelölése Tantárgy megnevezése Vizsga típusa Időtartama (perc) Értékelés Értékelés aránya* a 13./B osztály temény használható) szóbeli 15 perc (felkészülési idő: 30 perc) 50 69% közepes 70 84%jó % jeles 0 34% elégtelen 35 54% elégséges 55 69% közepes 70 84%jó % jeles 9. Nyelvi előkészítő osztály szö- fel- írásbelivegértésadatlap Szövegértés fejlesztése 45 perc 0 24% elégtelen 25 39% elégséges 40 59% közepes 60 79%jó % jeles 9.szakiskolai osztály KOMA írásbeli- szövegértési feladatlap szóbeli 45 perc 15 perc (felkészülési idő: 30 perc) 0 24% elégtelen 25 39% elégséges 40 59% közepes 60 79%jó % jeles 0 34% elégtelen 35 54% elégséges 55 69% közepes 70 84%jó % jeles % 10. szakiskolai osztályok szö- fel- írásbelivegértésadatlap szóbeli Magyar nyelv és irodalom 45 perc 15 perc 0 24% elégtelen 25 39% elégséges 40 59% közepes 60 79%jó % jeles % A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 62

63 Nevelési program Évfolyam/Osztál y jelölése Tantárgy megnevezése Vizsga típusa Időtartama (perc) Értékelés Értékelés aránya* (felkészülési idő: 30 perc) 0 34% elégtelen 35 54% elégséges 55 69% közepes 70 84%jó % jeles Matematika munkaközösség évf. szakközépiskolai osztályok 1/9. a,b,c,d szakiskola osztályok 9.Nyelvi előkészítő osztály 1/13 tur. osztály 1/13 tur. osztály Matematika Logikai képességfejlesztés írásbeli 40 szóbeli ha az írásbeli teljesítmény 15% - 34% között van írásbeli 40 szóbeli ha az írásbeli teljesítmény 15% - 34% között van 15 (nincs felkészülési idő) 15 (nincs felkészülési idő) Pedagógiai Program pontja szerint Pedagógiai Program pontja szerint Informatika gyakorlati 40 Pedagógiai Program pontja szerint 9-13 évfolyam szakközép-iskola osztályok 2/10. a,b,c szakiskola osztályok 1/13 vl. osztály Infokommunikáció gyakorlati 40 Pedagógiai Program pontja szerint Alkalmazott számítástechnika gyakorlati 40 Pedagógiai Program Informatika a turizmusban Levelezési ismeretek gyakorlat pontja szerint gyakorlati 40 Pedagógiai Program pontja szerint gyakorati 40 Pedagógiai Program pontja szerint Ha az írásbeli vizsgarész nem éri el a 15%-ot, a vizsga elégtelen az írásbeli feladatokra adható pontszám 50% Ha az írásbeli vizsgarész nem éri el a 15%-ot, a vizsga elégtelen az írásbeli feladatokra adható pontszám 50% Történelem munkaközösség A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 63

64 Nevelési program Évfolyam/Osztál y jelölése Tantárgy megnevezése Vizsga típusa Időtartama (perc) 9. szakiskola társadalom- ismeret szóbeli felkészülés-20 felelet szakiskola szakközépiskola 11. szakközépiskola 9. szakközépiskola történelem és állampolgári ismeretek szóbeli történelem írásbeli- szóbeli felkészülés-20 felelet 10 írásbeli 45 szóbeli felkészülés-20 felelet 10 társadalom-ismeret szóbeli felkészülés-20 felelet 10 szóbeli kultúr- és vallástörténet felkészülés-20 felelet 10 Értékelés Pedagógiai Program pontja szerint Pedagógiai Program pontja szerint Pedagógiai Program pontja szerint Pedagógiai Program pontja szerint Pedagógiai Program pontja szerint 2/14.vl-tur. Antik örökségünk szóbeli 15 tantervi követelmény Értékelés aránya* 50-50% 35 %-tól 2 55%-tól 3 71%-tól 4 85%-tól 5 Idegen nyelvi munkaközösség évf. Szakközépiskola idegen nyelv (angol, francia, német) Írásbeli+ szóbeli ( 50%-50 %) Írásbeli vizsga: 45perc Pedagógiai Program pontja szerint Szóbeli vizsga: 15 perc (felkészülési idő nincs) évf. Szakiskola idegen nyelv ( angol, francia, német) írásbeli Írásbeli vizsga: 45perc Pedagógiai Program pontja szerint évf. Szakiskola szóbeli szakmai idegen nyelv értékesítés idegen nyelven ( angol, francia, német) szóbeli vizsga : 10 perc (felkészülési idő nincs) Pedagógiai Program pontja szerint évf. Szakiskola szóbeli vizsga Értékesítés idegen nyelven, szakmai idegen nyelv és szakmai idegen nyelvi kommunikáció ( angol, francia, német) szóbeli vizsga: 10 perc (felkészülési idő: nincs) Pedagógiai Program pontja szerint 13. évf. Turisztikai szakmai idegen nyelv ( angol, francia, né- Szóbeli+ írásbeli Írásbeli vizsga: Értékelés komplex a A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 64

65 Nevelési program Évfolyam/Osztál y jelölése Tantárgy megnevezése Vizsga típusa Időtartama (perc) Értékelés Értékelés aránya* szervezőértékesítő met) ( 50%-50 %) 45perc Szóbeli vizsga: 15 perc (felkészülési idő: 15 perc) szakmai vizsgán alkalmazott értékelés szerint. 0-50%= %= %= %= %=5 13. évf. Vendéglátáss zervező - vendéglős vendéglátó üzleti nyelv (angol, francia, német) Szóbeli+ írásbeli ( 50%-50 %) Írásbeli vizsga: 45perc Szóbeli vizsga: 15 perc (felkészülési idő: 15 perc) Értékelés a komplex szakmai vizsgán alkalmazott értékelés szerint. 13. évf. Kereskedő értékesítés idegen nyelven (angol, francia, német) Szóbeli vizsga Szóbeli vizsga: 15 perc (felkészülési idő: 15 perc) Értékelés a komplex szakmai vizsgán alkalmazott értékelés szerint. 14. évf. Szakmenedzser idegen nyelvű levelezés, szakma specifikus nyelv (angol, francia, német) A Szolnoki Főiskola által kiadott tantárgyi program és értékelés szerint. A Szolnoki Főiskola által kiadott tantárgyi program és értékelés szerint. A Szolnoki Főiskola által kiadott tantárgyi program és értékelés szerint. 12. évf. Szakiskola ( 2/12. b vl. ) Foglalkoztatás I. írásbeli vizsga írásbeli vizsga (45 perc) Pedagógiai Program pontja szerint 1/13. -2/14. évf. Turisztikai szervezőértékesítő szakmai idegen nyelv gyakorlat ( angol, francia, német) Szóbeli+ írásbeli ( 50%-50 % ) Írásbeli vizsga: 45perc Szóbeli vizsga: 15 perc (felkészülési idő: 15 perc) Értékelés a komplex szakmai vizsgán alkalmazott értékelés szerint. 0-50%= %= %= %= %=5 1/13. -2/14. évf. Vendéglátáss zervező - vendéglős vendéglátó üzleti nyelv ( angol, francia, német) Szóbeli+ írásbeli ( 50%-50 % ) Írásbeli vizsga: 45perc Szóbeli vizsga: 15 Értékelés a komplex szakmai vizsgán alkalmazott értékelés szerint. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 65

66 Nevelési program Évfolyam/Osztál y jelölése Tantárgy megnevezése Vizsga típusa Időtartama (perc) Értékelés Értékelés aránya* perc (felkészülési idő: 15 perc) 1/13. -2/14. évf. Kereskedő értékesítés idegen nyelven ( angol, francia, német) Szóbeli vizsga Szóbeli vizsga: 15 perc (felkészülési idő: 15 perc) Értékelés a komplex szakmai vizsgán alkalmazott értékelés szerint. 2/14. évf. Turisztikai szervezőértékesítő Vendéglátáss zervező vendéglős Kereskedő Foglalkoztatás I. írásbeli vizsga írásbeli vizsga : 45 perc Pedagógiai Program pontja szerint 2/14. évf. Turisztikai szervezőértékesítő Latin nyelvtan és fordítási gyakorlatok szóbeli vizsga Szóbeli vizsga: 15 perc (felkészülési idő: 15 perc Pedagógiai Program pontja szerint Készségtárgyak munkaközösség Testnevelés Gyakorlati 45 perc teljesítményszintek szerint sz k Rajz Gyakorlati+ elméleti 45 perc+10 perc pontszám alapján (lásd házirend) 50-50% Természetismeret munkaközösség 2/10. a ker szi. b vl szi c vl szi Életmód és életvitel, egészségtan Írásbeli szóbeli és Írásbeli: 40 perc Szóbeli: felkészülés 15 perc felelet 15 perc Pedagógiai Program pontja szerint 50-50% 1/9. a. ker szi b vl szi c vl szi d vl szi Természetismeret Írásbeli és szóbeli Írásbeli: 40 perc Szóbeli: felkészülés 15 perc felelet 15 perc Pedagógiai Program pontja szerint 50-50% 10. A. ker. A. vl. Földünk és környezetünk Írásbeli szóbeli és Írásbeli: 40 perc Szóbeli: felkészülés Pedagógiai Program pontja szerint 50-50% A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 66

67 Nevelési program Évfolyam/Osztál y jelölése 9. A. ker. A. vl. B. vl. 9. A. vl. A. ker. B. tur. 9. A. ker. A. vl. B. tur. 10. A. ker. A. vl. 11. B. vl. 10. A. ker. A. vl. 11. A. vl. A. ker. B. vl. 12. A. ker. A. vl. B. vl. 13. B. vl. 9. Szakiskola 9. Szakiskola 9. szakközépiskola 9. szakközépiskola Tantárgy megnevezése Vizsga típusa Földrajz Írásbeli és szóbeli Fizika Írásbeli és szóbeli Kémia Írásbeli és szóbeli Biológia Írásbeli és szóbeli Időtartama (perc) 15 perc felelet 15 perc Írásbeli: 40 perc Szóbeli: felkészülés 15 perc felelet 15 perc Írásbeli: 40 perc Szóbeli: felkészülés 15 perc felelet 15 perc Írásbeli: 40 perc Szóbeli: felkészülés 15 perc felelet 15 perc Írásbeli: 40 perc Szóbeli: felkészülés 15 perc felelet 15 perc Értékelés Pedagógiai Program pontja szerint Pedagógiai Program pontja szerint Pedagógiai Program pontja szerint Pedagógiai Program pontja szerint Természetismeret Írásbeli 40 perc Pedagógiai Program pontja szerint Természetismeret Szóbeli 15 perc Pedagógiai Program pontja szerint Biológia Írásbeli 40 perc Pedagógiai Program pontja szerint Biológia Szóbeli 15 perc Pedagógiai Program pontja szerint Értékelés aránya* 50-50% 50-50% 50-50% 50-50% 50 % 50 % 50 % 50 % A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 67

68 Pedagógiai Program pontja szerint Nevelési program Évfolyam/Osztál y jelölése Tantárgy megnevezése Vizsga típusa Kereskedelmi elmélet-gyakorlat munkaközösség Időtartama (perc) Értékelés Értékelés aránya* 2012/2013. tanévtől felmenő rendszerben - szakképző 1/9. ker szi, 2/10. ker szi Pénzügyi, gazdasági ismeretek írásbeli 30 perc 1/9. ker szi Általános áruismeret alkalmazása írásbeli 20 perc 1/9. ker szi Áruforgalmi tevékenységek írásbeli 30 perc 1/9. ker szi Üzleti levelezés (ELM) írásbeli 20 perc 1/9. ker szi Jogszabályok alkalmazása (ELM) írásbeli 30 perc 1/9. ker szi Pénzforgalmi előírások betartása (ELM) írásbeli 20 perc 1/9. ker szi Bizonylatkitöltés (ELM) írásbeli 20 perc 1/9. ker szi Élelmiszerek és vegyi áruk áruismeretének alkalmazása (ELM) 1/9. ker szi Ruházati termékek áruismeretének alkalmazása (ELM) 1/9. ker szi Műszaki cikkek áruismeretének alkalmazása (ELM) szóbeli szóbeli szóbeli 15 perc 15 perc 15 perc 2/10. ker szi Áruforgalmi tevékenységek írásbeli 30 perc 2/10. ker szi Üzleti levelezés (ELM) írásbeli 20 perc 2/10. ker szi Jogszabályok alkalmazása (ELM) írásbeli 30 perc 2/10. ker szi Pénzforgalmi előírások betartása (ELM) írásbeli 20 perc 2/10. ker szi Élelmiszerek és vegyi áruk áruismeretének alkalmazása (ELM) 2/10. ker szi Ruházati termékek áruismeretének alkalmazása (ELM) szóbeli szóbeli 15 perc 15 perc A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 68

69 Nevelési program Évfolyam/Osztál y jelölése Tantárgy megnevezése 2/10. ker szi Műszaki cikkek áruismeretének alkalmazása (ELM) 1/11., 3/11., 2/12. ker szi Vizsga típusa szóbeli Időtartama (perc) 15 perc Általános áruismeret alkalmazása írásbeli 20 perc Értékelés Értékelés aránya* 1/11., 3/11., 2/12. ker szi 1/11., 3/11. ker szi 1/11., 3/11., 2/12. ker szi 1/11., 3/11., 2/12. ker szi 1/11., 3/11. ker szi Áruforgalmi tevékenységek írásbeli 30 perc Üzleti levelezés (ELM) írásbeli 20 perc Jogszabályok alkalmazása (ELM) írásbeli 30 perc Pénzforgalmi előírások betartása (ELM) írásbeli 20 perc Bizonylatkitöltés (ELM) írásbeli 20 perc 1/11., 3/11., 2/12. ker szi 1/11., 3/11., 2/12. ker szi 1/11., 3/11., 2/12. ker szi Élelmiszerek és vegyi áruk áruismeretének alkalmazása (ELM) Ruházati termékek áruismeretének alkalmazása (ELM) Műszaki cikkek áruismeretének alkalmazása (ELM) 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben - szakképző 1/9. ker szi Munkahelyi egészség és biztonság szóbeli szóbeli szóbeli írásbeli 15 perc 15 perc 15 perc 20 perc 3/11. ker szi Foglalkoztatás II. írásbeli 20 perc 3/11. ker szi A működtetés szabályai írásbeli 20 perc 1/9.,2/10.,3/1 1. ker szi 1/9.,2/10. ker szi 1/9.,2/10.,3/1 1. ker szi 1/9.,2/10. ker szi Áruforgalom írásbeli 20 perc Áruforgalmazás szóbeli 15 perc Áruforgalmazás II. szóbeli 15 perc Áruforgalmazás III. szóbeli 15 perc 1/13. ker Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli 20 perc A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 69

70 Nevelési program Évfolyam/Osztál y jelölése Tantárgy megnevezése Vizsga típusa Időtartama (perc) 1/13. ker A marketing alapjai írásbeli 30 perc Értékelés Értékelés aránya* 1/13. ker Az üzleti tevékenység tervezése, elemzése írásbeli 45 perc 1/13. ker Vezetési ismeretek szóbeli 15 perc 1/13. ker Áruforgalom szóbeli 15 perc 2011/2012. tanévtől felmenő rendszerben - szakközépiskola ker szk Gazdaságiszolgáltatási ismeretek ker szk írásbeli 45 perc Gyakorlat szóbeli 15 perc ker szk Kereskedelmi ismeretek írásbeli 45 perc ker szk Közgazdaságtan szóbeli 15 perc ker szk Marketing szóbeli 15 perc 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben - szakközépiskola 9. ker szk Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli 20 perc ker szk A marketing alapjai (elmélet) szóbeli 15 perc 12. ker szk Marketing a gyakorlatban (gyakorlat) ker szk Az üzleti tevékenység tervezése, elemzése (elmélet) 12. ker szk Vezetési ismeretek (elmélet) ker szk Üzleti tevékenység a gyakorlatban (gyakorlat) ker szk Áruforgalom (elmélet) szóbeli írásbeli szóbeli szóbeli írásbeli 15 perc 45 perc 15 perc 15 perc 30 perc ker szk (elmé- Áruforgalom let) írásbeli 45 perc A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 70

71 Nevelési program Évfolyam/Osztál y jelölése Tantárgy megnevezése Vizsga típusa Időtartama (perc) Értékelés Értékelés aránya* ker szk Áruforgalom gyakorlata (gyakorlat) szóbeli 15 perc ker szk Pénzügyi, tőkepiaci ismeretek szóbeli 15 perc 11. ker szk Statisztika írásbeli 45 perc 12. ker szk Statisztika írásbeli 60 perc ker szk Vállalkozási ismeretek írásbeli 45 perc ker szk Szakmai számítás írásbeli 45 perc 1/13. ker Az üzleti tevékenység elemzése, tervezése írásbeli 60 a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Vendéglátó munkaközösség 9. vendéglátó szakközép 9. vendéglátó szakközép 9. turisztika szakközép Szakmai elmélet szóbeli 25 perc (15 perc felkészülés 10 perc felelet) 1/9-2/10-3/11. szakiskola 25 perc (15 perc felkészülés 10 perc felelet) 1/9-2/10-3/11. szakiskola 1/9-2/10-3/11. szakiskola szakács Gyakorlat szóbeli 25 perc (15 perc felkészülés 10 perc felelet) Gazdasági szolgáltatási ismeretek Pedagógiai Program pontja szerint írásbeli 60 perc Pedagógiai Program pontja szerint Egyéb szakmai elméleti tantárgyak tevé- Vendéglátó kenység alapjai 25 perc (15 perc felkészülés 10 perc felelet) 1/9-2/10-3/11. szakiskola Vendéglátó gazdasági tevékenységek Ételkészítés gyakorlat szóbeli szóbeli írásbeli rele- nem váns** Pedagógiai Program pontja szerint SZVK SZVK 60 perc SZVK A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 71

72 Nevelési program Évfolyam/Osztál y jelölése Tantárgy megnevezése Vizsga típusa Időtartama (perc) Értékelés Értékelés aránya* 1/9-2/10-3/11. szakiskola szakács Ételkészítés elmélet szóbeli 25 perc (15 perc felkészülés 10 perc felelet) SZVK 1/9-2/10-3/11. szakiskola pincér rele- nem váns** Felszolgálás gyakorlat 1/9-2/10-3/11. szakiskola pincér Felszolgálás elmélet szóbeli 25 perc (15 perc felkészülés 10 perc felelet) SZVK 1/9-2/10-3/11. szakiskola cukrász Cukrászati gyakorlat rele- nem váns** 1/9-2/10-3/11. szakiskola cukrász Cukrászati elmélet írásbeli 60 perc SZVK 1/9-2/10-3/11. szakiskola vendéglátó eladó Vendéglátó eladó - gyakorlati tantárgyak rele- nem váns** 1/9-2/10-3/11. szakiskola vendéglátó eladó Vendéglátó eladó szakmai elmélet szóbeli 25 perc (15 perc felkészülés 10 perc felelet) SZVK 10/A-11/B vend.szakköz ép Gyakorlat szóbeli 25 perc (15 perc felkészülés 10 perc felelet) Pedagógiai Program pontja szerint 11/A- 12/B vend.szakköz ép Gyakorlat szóbeli+ gyakorlati 20 perc szóbeli+40 perc gyakorlat Pedagógiai Program pontja szerint 30-70% 11/A- 12/B vend.szakköz ép Vendéglátó-turizmus szóbeli 25 perc (15 perc felkészülés 10 perc felelet) Pedagógiai Program pontja szerint 11/A- 12/B vend.szakköz ép Szállodaismeretek szóbeli 25 perc (15 perc felkészülés 10 perc felelet) Pedagógiai Program pontja szerint 10/A-11/B vend.szakköz ép Gazdasági- szolgáltatási ismeretek szóbeli 25 perc (15 perc felkészülés 10 perc fele- Pedagógiai Program pontja szerint A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 72

73 Nevelési program Évfolyam/Osztál y jelölése Tantárgy megnevezése Vizsga típusa Időtartama (perc) Értékelés Értékelés aránya* let) 12/A- 13/B vend.szakköz ép Gyakorlat szóbeli+ gyakorlati 20 perc szóbeli+40 perc gyakorlat Pedagógiai Program pontja szerint 30-70% 12/A- 13/B vend.szakköz ép Vendéglátó-turizmus szóbeli 25 perc (15 perc felkészülés 10 perc felelet) Pedagógiai Program pontja szerint 12/A- 13/B vend.szakköz ép Szállodaismeretek szóbeli 25 perc (15 perc felkészülés 10 perc felelet) Pedagógiai Program pontja szerint 1/11-2/12. szakiskola tevé- Vendéglátó kenység alapjai szóbeli 25 perc (15 perc felkészülés 10 perc felelet) SZVK 1/11-2/12. szakiskola Vendéglátó gazdasági tevékenységek írásbeli 60 perc SZVK 1/11-2/12. szakiskola szakács Ételkészítés - elmélet szóbeli 25 perc (15 perc felkészülés 10 perc felelet) SZVK 1/11-2/12. szakiskola szakács rele- nem váns** Ételkészítés - gyakorlat 1/11-2/12. szakiskola pincér Felszolgálás - elmélet szóbeli 25 perc (15 perc felkészülés 10 perc felelet) SZVK 1/11-2/12. szakiskola pincér rele- nem váns** Felszolgálás - gyakorlat 1/11-2/12. szakiskola cukrász Cukrászat- elmélet írásbeli 60 perc SZVK 1/11-2/12. szakiskola cukrász Cukrászat - gyakorlat rele- nem váns** 1/11-2/12. szakiskola vendéglátó eladó Vendéglátó eladó - gyakorlati tantárgyak rele- nem váns** A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 73

74 Nevelési program Évfolyam/Osztál y jelölése Tantárgy megnevezése Vizsga típusa Időtartama (perc) Értékelés Értékelés aránya* 1/11-2/12. szakiskola vendéglátó eladó Vendéglátó eladó szakmai elmélet szóbeli 25 perc (15 perc felkészülés 10 perc felelet) SZVK 1/13. vend. és 1/13. tur Szakmai elméleti tantárgyak szóbeli 25 perc (15 perc felkészülés 10 perc felelet) SZVK 1/13. vend és 1/13. tur Szakmai gyakorlat rele- nem váns** 2/14. vend, tur 2/14. vend, tur Ügyvitel szóbeli 30perc Pedagógiai Program pontja szerint Foglalkoztatás 2. szóbeli 30 perc Pedagógiai Program pontja szerint 2/14. vend Élelmiszer ismeret szóbeli 30 perc Pedagógiai Program pontja szerint 2/14. vend Vendéglátó vállalkozások 2/14. vend Vendéglátó vállalkozások működtetése 2/14. vend, tur alapis- Vállalkozási meretek 2/14. tur Utazási szolgáltatások értékesítése 2/14. tur Turisztikai üzletágak működtetése gyakorlat 2/14. vend, tur szóbeli 30 perc Pedagógiai Program pontja szerint szóbeli 30 perc Pedagógiai Program pontja szerint szóbeli 30 perc Pedagógiai Program pontja szerint szóbeli 30 perc Pedagógiai Program pontja szerint szóbeli 30 perc Pedagógiai Program pontja szerint Értékesítés elmélete szóbeli 30 perc Pedagógiai Program pontja szerint 2/14. vend Szakmai számítás írásbeli 60 perc Pedagógiai Program pontja szerint 2/14. vend Vendéglátó gazdálkodás elmélet 3/11. vl szi Ételkészítés II elmélet írásbeli 60 perc Pedagógiai Program pontja szerint szóbeli 30 perc Pedagógiai Program pontja szerint A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 74

75 Nevelési program Évfolyam/Osztál y jelölése Tantárgy megnevezése 3/11. vl szi Felszolgálás alapjai elmélet 3/11. vl szi Cukrászati termelési feladatok (elmélet) 3/11. vl szi Cukrászati termékkészítés (elmélet) 3/11. vl szi Vendéglátó tevékenység alapjai 3/11. vl szi Vendéglátó gazdasági tevékenységek gyakorlat 3/11. vl szi Vendéglátó gazdasági tevékenységek elmélet 3/11. vl szi Vendéglátó tevékenység alapjai 2/12. vl szi (új okj) 2/10. vl szi (új okj) 2/10. vl szi (új okj) 2/10. vl szi (új okj) 2/10. vl szi (új okj) 2/10. vl szi (új okj) Ételkészítés elmélet Ételkészítés tantárgy alapjai alapjai Felszolgálás II. elmélet Vendéglátó gazdálkodás gyakorlat Vendéglátó gazdálkodás elmélet Vizsga típusa Időtartama (perc) Értékelés szóbeli 30 perc Pedagógiai Program pontja szerint írásbeli 60 perc Pedagógiai Program pontja szerint írásbeli 60 perc Pedagógiai Program pontja szerint szóbeli 30 perc Pedagógiai Program pontja szerint írásbeli 60 perc Pedagógiai Program pontja szerint írásbeli 60 perc Pedagógiai Program pontja szerint szóbeli 30 perc Pedagógiai Program pontja szerint szóbeli 30 perc Pedagógiai Program pontja szerint szóbeli 30 perc Pedagógiai Program pontja szerint szóbeli 30 perc Pedagógiai Program pontja szerint írásbeli 60 perc Pedagógiai Program pontja szerint írásbeli 60 perc Pedagógiai Program pontja szerint Cukrászat (elmélet) írásbeli 60 perc Pedagógiai Program pontja szerint Értékelés aránya* Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye Az írásbeli és gyakorlati vizsgák 60 percesek. A szóbeli vizsgákon 30 perc felkészülési idő után legfeljebb 15 percig felel egy tanuló, kivéve az idegen nyelvek esetén, ahol a szóbeli vizsgán nincs felkészülési idő. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 75

76 Nevelési program Az értékelés a Pedagógiai Programban meghatározott módon történik szeptember 1. előtt indult osztályok Tantárgy megnevezése Biológia Földrajz Kémia Fizika Matematika Testnevelés Magyar nyelv és irodalom Történelem Ének-zene Rajz Idegen nyelv Informatika Gépírás Viselkedéskultúra Elméleti gazdaságtan Gazdasági alapismeretek Üzleti gazdaságtan elmélet Üzleti gazdaságtan gyakorlat 9(10.c)-12. évfolyam (13.c) Vizsga típusa írásbeli + szóbeli írásbeli + szóbeli írásbeli + szóbeli írásbeli + szóbeli írásbeli + szóbeli* gyakorlati** írásbeli + szóbeli írásbeli + szóbeli írásbeli + szóbeli gyakorlati + szóbeli írásbeli + szóbeli gyakorlati (+ szóbeli az utolsó évfolyamon) gyakorlati írásbeli írásbeli + szóbeli írásbeli szóbeli írásbeli *Szóbeli csak abban az esetben van, ha a tanuló nem teljesíti az írásbeli vizsgán a 35%-ot. ** A gyakorlati vizsga időtartama felkészülési idő nélkül értendő. Tantárgy megnevezése Szakképző évfolyamok Adatbázis-kezelés Alkalmazói szoftverek Dokumentumkészítés Dokumentumkezelés Elektronikus írástechnika Vizsga típusa gyakorlati gyakorlati gyakorlati gyakorlati gyakorlati A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 76

77 Nevelési program Elektronikus levelezés EU-ismeretek Gazdasági jog Gépírás és iratkészítés Hálózati ismeretek Hivatali protokoll Információ és adathasználat Információkezelés Információs folyamatok Informatikai rendszertervezés Iroda és információ Jogi alapismeretek Könyvelői szoftverek Közgazdasági ismeretek Marketing Marketing- és PR alapismeretek Marketingkommunikáció Menedzselési ismeretek Munkatervezés és szervezés Nemzetközi gazdasági ismeretek Pénzügyi ismeretek Programozás Projektirányítás Statisztika Számítástechnikai alapismeretek Számítástechnikai alkalmazása a hivatali protokollban Számítástechnikai alkalmazások Számvitel Szoftvermenedzsment Szövegfeldolgozás elektronikus módja Tervezés Vállalkozási ismeretek Vállalkozásmenedzsment Vállalkozások gazdálkodása gyakorlati írásbeli írásbeli gyakorlati gyakorlati írásbeli gyakorlati gyakorlati gyakorlati gyakorlati gyakorlati írásbeli gyakorlati írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli gyakorlati gyakorlati írásbeli gyakorlati gyakorlati gyakorlati írásbeli gyakorlati gyakorlati írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 77

78 Nevelési program Vezetési és tervezési ismeretek írásbeli szeptember 1. után induló osztályok Tantárgy megnevezése Biológia - egészségtan Földrajz Kémia Fizika Matematika Testnevelés és sport Magyar nyelv és irodalom Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Művészetek (Ének-zene) Művészetek (Rajz) Etika Idegen nyelv Informatika évfolyam Vizsga típusa írásbeli + szóbeli írásbeli + szóbeli írásbeli + szóbeli írásbeli + szóbeli írásbeli + szóbeli* gyakorlati** írásbeli + szóbeli írásbeli + szóbeli írásbeli + szóbeli gyakorlati + szóbeli írásbeli + szóbeli írásbeli + szóbeli gyakorlati (+ szóbeli az utolsó évfolyamon) *Szóbeli csak abban az esetben van, ha a tanuló nem teljesíti az írásbeli vizsgán a 35%-ot. ** A gyakorlati vizsga időtartama felkészülési idő nélkül értendő. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 78

79 Nevelési program Tantárgy megnevezése Vizsga típusa Ügyvitel ágazat (Irodai asszisztens) Bizalmas információ kezelés technikája írásbeli Dokumentáció készítése a gyakorlatban gyakorlati Foglalkoztatás I. írásbeli Foglalkoztatás II. írásbeli Gazdasági alapismeretek írásbeli Gépírás és iratkezelés (gyakorlat) gyakorlati Gyorsírási alapismeretek gyakorlat írásbeli Időgazdálkodás írásbeli Jogi ismeretek írásbeli Kommunikáció alapjai írásbeli Levelezési ismeretek írásbeli Levelezési ismeretek gyakorlat gyakorlati Marketing alapjai írásbeli Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli Nyomtatvány-, és adatbázis-kezelés gyakorlat gyakorlati Ügyviteli ismeretek írásbeli Üzleti kommunikáció gyakorlat írásbeli Vállalkozási ismeretek írásbeli Közgazdaság ágazat (Pénzügyi termék értékesítő) A biztosító működése és működésének pénzügyi garanciái írásbeli Adózás gyakorlat gyakorlati Adózási alapismeretek írásbeli Általános statisztika írásbeli Banki értékesítési ismeretek írásbeli Bankjegyismeret írásbeli Bankjegyvizsgálat gyakorlata írásbeli Befektetési döntések írásbeli Befektetési szolgáltatások és termékek írásbeli Biztosítás gyakorlata a szolgáltatói piacon írásbeli Biztosítási értékesítési ismeretek írásbeli Biztosítási gyakorlat írásbeli A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 79

80 Nevelési program Biztosítási jog Tantárgy megnevezése Biztosításmatematikai ismeretek Biztosítástani ismeretek Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás II. Független biztosításközvetítői működés elmélete Független biztosításközvetítői működés gyakorlata Gazdasági és jogi alapismeretek Kommunikációs gyakorlat a banki ügyfélkapcsolatban Kommunikációs gyakorlat a biztosítási ügyfélkapcsolatban Munkahelyi egészség és biztonság Pénzforgalom Pénzügy gyakorlat Pénzügyi alapismeretek Pénzügyi intézményi szabályozás Pénzügyi szolgáltatás gyakorlata Pénzügyi szolgáltatások és termékek Pénzügyi, befektetési és biztosítási szolgáltatások szabályozása Polgárjogi alapfogalmak Speciális ügyintézői feladatok gyakorlata Speciális ügyintézői ismeretek Statisztika gyakorlat Szakmai idegen nyelv Számvitel gyakorlat Számviteli alapismeretek Szolgáltatási és fogyasztóvédelmi szabályozás a gyakorlatban Ügyviteli gyakorlatok Adózás Adózás gyakorlat Adózási alapismeretek Közgazdaság ágazat (Vállalkozási és bérügyintéző) Vizsga típusa írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli + szóbeli írásbeli írásbeli írásbeli gyakorlati írásbeli írásbeli írásbeli A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 80

81 Nevelési program Tantárgy megnevezése Általános statisztika Bérszámfejtési gyakorlat Bérügyi feladatok Bérügyi gyakorlat Elektronikus adóbevallás gyakorlata Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás II. Gazdasági és jogi alapismeretek Kis- és középvállalkozások gazdálkodás Könyvvezetés Munkaerő-gazdálkodás Munkahelyi egészség és biztonság Pénzforgalmi könyvviteli gyakorlat Pénzügy gyakorlat Pénzügyi alapismeretek Statisztika gyakorlat Szakmai idegen nyelv Számvitel gyakorlat Számviteli alapismeretek Társadalom-biztosítás TB gyakorlat Ügyviteli gyakorlatok Üzleti terv készítés gyakorlata Vállalkozásfinanszírozás Vállalkozás-finanszírozási gyakorlat Informatika ágazat (Gazdasági informatikus) Adatbázis- és szoftverfejlesztés Adatbázis- és szoftverfejlesztés gyakorlat Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás II. Gazdasági ismeretek Gazdasági ismeretek gyakorlat Vizsga típusa írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli gyakorlati írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli + szóbeli írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli gyakorlati írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli gyakorlati írásbeli írásbeli írásbeli írásbeli A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 81

82 Nevelési program Tantárgy megnevezése Hálózati ismeretek I. Hálózati ismeretek I. gyakorlat Információtechnológiai alapok Információtechnológiai gyakorlat Informatikai alkalmazási gyakorlat Munkahelyi egészség és biztonság Munkaszervezési ismeretek Munkaszervezési gyakorlat Projektmenedzsment Projektmenedzsment gyakorlat Szakmai idegen nyelv Számviteli információs rendszerek gyakorlat Vállalati információs rendszerek Vállalati információs rendszerek gyakorlat Vizsga típusa írásbeli gyakorlati írásbeli gyakorlati gyakorlati írásbeli írásbeli gyakorlati írásbeli gyakorlati írásbeli + szóbeli gyakorlati írásbeli gyakorlati A szeptember 1-jét követően indított komplex vizsgájú szakképzések esetében az osztályozó vizsgán elért teljesítményt a pedagógiai programban szereplő százalékokkal értékeljük (lásd Pedagógiai Program ) Az alkalmassági vizsga szabályai A Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Krúdy Gyula Tagintézményébe történő szakmai felvételi során a tanulóknak alkalmassági vizsgán kell részt venniük. Az alkalmassági vizsga két részből áll: egy orvosi alkalmassági vizsgálatból és egy szakmai felvételi elbeszélgetésből. A szeptemberben elvégzendő orvosi alkalmassági vizsgálat a tanulóviszony megszűnésével járhat. A szakmai felvételi elbeszélgetés az alábbi területeket érinti: a tanuló szakmai érdeklődését, a választandó szakmához kapcsolódó előismereteket, az általános témakörökhöz kapcsolódó témákat, a választandó szakmához kapcsolódó gyakorlati feladatokat. A szakmai felvételi elbeszélgetés során tehát megbizonyosodunk a jelentkező tanulók kommunikációs készségéről, viselkedési kultúrájáról, számolási készségéről, logikai készségéről, szakma iránti érdeklődéséről, a szakmai képzéshez szükséges és elvárható kompetenciák meglétéről. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 82

83 Nevelési program A szóbeli felvételi vizsga követelményei Intézményünkbe a beiskolázás az általános felvételi eljárás keretében a központi írásbeli felvételi vizsga alapján történik, szóbeli felvételi vizsgát nem szervezünk A felvétel és az átvétel helyi szabályai, valamint a szakképző évfolyamokra vonatkozó rendelkezések Nem szakképző évfolyamok Az évenként felvehető tanulók számát a beiskolázási terv tartalmazza Tanulói jogviszony létrejötte A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik, a beiratkozás napjával kezdődik és a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint szűnik meg, illetve szüntethető meg. Az egyes tanulók felvételéről, átvételéről a tagintézmény igazgatója dönt, évközi átvétel esetén az érintett osztályfőnök véleményének kikérésével. Az iskola kilencedik évfolyamára a tanulók az általános és a rendkívüli felvételi eljárás keretében vehetők fel a jogszabályban rögzített eljárás betartásával. Az adott tanévben a felvételi rangsor kialakításának szempontjait a tagintézmények állapítják meg, melyek a felvételi tájékoztatóban kerülnek nyilvánosságra október 31-éig. A felvételi tájékoztatóban az iskolának közölnie kell az OM azonosító számát, továbbá azokat a tanulmányi lehetőségeket, amelyek közül a tanuló választhat, valamint a tagozatot jelölő belső kódot. A tagintézmény igazgatója a fentiek figyelembevételével tagozatonként elkészíti a felvételi jegyzéket, minden jelentkező neve mellé beírja a felvételi rangsorban elfoglalt helye szerinti sorszámot. Az ideiglenes felvételi jegyzéket tájékoztatás céljából nyilvánosságra kell hozni, elektronikus és papíralapú formában a Felvételi Központnak meg kell küldeni. A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének településén található, vagy akinek különleges helyzete ezt indokolja. Különleges helyzetnek tekintjük, ha a jelentkező tanuló testvére is intézményünk diákja, valamelyik szülője is intézményünkbe járt, a Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Krúdy Gyula Tagintézményébe történő felvétel esetén családjainak tevékenysége a kereskedelemhez vagy a vendéglátáshoz kötődik. A Felvételi Központ a jogszabályban rögzített határidőig megküldi az iskolának a tagozatonkénti felvételi jegyzéket. A felvételi jegyzék kézhezvétele után a felvételt hirdető középfokú iskola a jegyzéknek megfelelően megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló határozatot a jelentkezőnek és az általános iskolának. Az általános iskola értesítése jegyzék formájában történik. Az intézmény főigazgatója a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítések megtörténte után a következő tanév első napjáig rendkívüli felvételi eljárást írhat ki. Abban az esetben, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető tanulói létszám kevesebb, mint kilenc- A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 83

84 Nevelési program ven százalékát sikerült betölteni, a rendkívüli felvételi eljárást ki kell írni. A rendkívüli felvételi eljárásban új jelentkezési lapot kell benyújtani a felvételt meghirdető iskola által meghatározott formában és időpontig. A felvételi kérelmekről a tagintézmény igazgatója dönt. A középfokú iskola a tanköteles tanuló beiratkozásáról értesíti azt az általános iskolát, amelyikben a tanulmányait folytatta Felülbírálati kérelem, jogorvoslat A tagintézmény igazgatója ha a tanuló jelentkezését elutasítja értesíti az általános iskolát, a tanulót, illetve a kiskorú szülőjét. A szülőnek szóló értesítésben felhívja a figyelmet a jogorvoslati lehetőségre. A tanuló, a szülő az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelmet nyújthat be a tagintézmény igazgatójához, a KLIK Szegedi Tankerülethez címezve. A jogorvoslati kérelemben fel kell tüntetni a tanuló nevét, címét, oktatási azonosító számát, általános iskolájának és a tanulót elutasító iskolának a nevét, címét és OM azonosító számát, valamint a megjelölt szakot és annak kódját. Meg kell jelölni, hogy milyen jogsértés vagy méltánytalanság érte a tanulót. Méltányossági kérelem esetén fel kell sorolni mindazokat az okokat, érveket, amelyek kérésük elfogadását segíthetik. A felvételi eljárással kapcsolatos jogorvoslati kérelmekről az iskola fenntartója dönt A beiratkozás módja A beiratkozás a tanév rendjében meghatározott időpontban történik. A beiratkozáshoz szükséges okmányok (9. évfolyam esetén): az általános iskola 8. osztályának befejezését tanúsító bizonyítvány, születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány és lakcímkártya, taj-kártya, oktatási azonosító számot tartalmazó kártya, értesítés iskolaváltoztatásról, beiratkozásról nyomtatvány, előzetes szűrővizsgálat egészségügyi alkalmasságról, külföldi tanuló esetében hitelesített bizonyítvány és magyarországi tartózkodási engedély. A tagintézmény igazgatója további feltételeket, eljárási rendet határozhat meg, ezeket a felvételi értesítésről szóló tájékoztatóban közölni kell Átlépés másik osztályba ugyanazon tagintézményen belül Az azonos évfolyamon belüli más osztályba történő átlépésre kérelem alapján, egyedi elbírálással van lehetőség Tanuló átvétele más oktatási intézményből, másik tagintézményből Más oktatási intézményből a tanulók átvételi eljárása a tanuló, kiskorú tanuló esetén a tanuló és a szülő együttes kérelmére indulhat el. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 84

85 Nevelési program A tanuló átvételéről az érintett osztályfőnök véleményének kikérésével a tagintézmény igazgatója dönt (a tagintézményi sajátosságok figyelembe vételével). A tanulók évközi áthelyezése, illetve más iskolából való átvétele esetén a következőket kell mérlegelni: az iskolaváltoztatási kérelem indokait, a tanuló tanulmányi előmenetelét, a tanult tantárgyak illeszkedését a helyi tantervhez. A tagintézmény igazgatója különbözeti vizsga letételéhez kötheti az átvételt. A vizsga részeit (írásbeli, szóbeli vagy mindkettő), követelményeit és az értékelés rendjét a közismereti, illetve szakmai munkaközösségek határozzák meg, legalább 15 nappal a vizsga előtt. Ezeket a tanulóval írásban közölni kell, illetve a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni A tanulók kimaradása A tanulói jogviszony megszűnéséről a nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezik A szakképző évfolyamokra vonatkozó felvételi és átvételi szabályok Jelentkezés a szakképző évfolyamokra A felvételi kérelem a tagintézmény saját jelentkezési lapján a jelentkező tanuló (kiskorú tanuló esetén a tanuló és a szülő együttes) aláírásával nyújtható be. Meghatározott szakmáknál a szakképző osztályokba történő felvétel esetén kötelező feltétel a gyakorlati munkahely megléte, amely csak tanulószerződés vagy a gyakorlati munkáltatói tanulószerződés megkötésére vonatkozó fogadó nyilatkozata lehet. A szakképzésben részt vevő tanuló a szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerint jogosult juttatásokra és kedvezményekre. A juttatásokat és a kedvezményeket a gyakorlati képzés szervezője köteles biztosítani. Az iskola a felvétellel kapcsolatos döntését megküldi a jelentkezőnek, kiskorú jelentkező esetén a szülőnek, továbbá ha a jelentkező iskolába jár, az iskolának is (a továbbiakban együtt: felvételi értesítés). Az iskola értesítése jegyzék formájában is történhet. Ha az iskola a benyújtott felvételi kérelmek, illetve a felvételi eljárás eredményeképpen megállapítja, hogy a meghirdetett tagozatot nem tudja elindítani, köteles erről három munkanapon belül értesíteni a jelentkezőket. Az iskolai beiratkozások időpontját a tanév rendjében megállapított keretek között az intézmény főigazgatója határozza meg. Az időpontot a helyben szokásos módon legalább 15 nappal korábban nyilvánosságra kell hozni Beiratkozás A szakképző osztályokba történő felvétel esetén: a szakképzés megkezdéséhez szükséges végzettséget tanúsító bizonyítvány, előzetes szűrővizsgálat egészségügyi alkalmasságról, A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 85

86 Nevelési program amennyiben az iskola nem tudja biztosítani a gyakorlati oktatás feltételeit, úgy a gyakorlati munkahely meglétének igazolása, amely adott szakmák esetén csak tanulószerződés, illetve az erről szóló szándéknyilatkozat lehet, személyi igazolvány és lakcímkártya vagy születési anyakönyvi kivonat, oktatási azonosító számot tartalmazó kártya, taj-kártya, külföldi tanuló esetében hitelesített bizonyítvány és magyarországi tartózkodási engedély. A tagintézmény igazgatója további feltételeket, eljárási rendet határozhat meg, ezeket a felvételi értesítésről szóló tájékoztatóban közölni kell Átlépés másik osztályba Szakképző évfolyamon az átlépés azonos szakmákban, azonos évfolyamon úgy lehetséges, hogy az a gyakorlati munkarendet jelentősen ne változtassa meg; rokon szakma esetén különbözeti vizsgával, egyedi elbírálással, amennyiben a gyakorlati követelményeket teljesíti a tanuló Átvétel másik iskolából, tagintézményből Moduláris képzésben résztvevő tanuló más szakképző iskolából való átvételét a tagintézmény igazgatója dönti el, az előző iskola által kiállított teljesített modulok figyelembe vételével (feltéve, hogy a szakképzésre való belépés egyéb jogszabályi feltételeinek a tanuló megfelel). Másodszakmás tanuló felmenthető azokból a követelménymodulokból, amelyeket állami vizsgabizottság előtt tett vizsgával igazolni tud A felvétellel és az átvétellel kapcsolatos helyi szabályok Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola A tagintézmény osztályaiba felvételüket kérő tanulók elbírálása az általános iskola 7-8. osztályában elért tanulmányi eredményük alapján és a központi írásbeli felvételi vizsga, illetve szintfelmérés alapján történik. Az általános iskolából hozott pontokat a következő tantárgyak osztályzatai határozzák meg: irodalom: 7-8. osztály magyar nyelv: 7-8. osztály történelem: 7-8. osztály matematika: 7-8. osztály idegen nyelv: 7-8. osztály A maximálisan elérhető pontszám: 200 pont. Minden jelentkező tanulónak központi írásbeli felvételi vizsgát kell tennie. A tanulók rangsorát a hozott és a felvételin szerzett pontok összege határozza meg a felvételi tájékoztatóban szereplő számítási módok alapján. A felvételről a mindenkor hatályos jogszabályok alapján döntünk. A végső eredményt a központi számítógépes nyilvántartás és rangsorolás dönti el. A felvétel eredményéről írásban tájékoztatni kell a tanuló gondviselőjét és iskoláját. A felvétel a tagintézmény-igazgató hatásköre. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 86

87 Nevelési program A tanuló az átjárhatóság jegyében kérheti átvételét másik iskolából vagy másik osztályból iskolánk adott osztályába. Ehhez szükséges a szülő vagy gondviselő írásos kérelme és a nevelőtestület támogatása. Más iskolából való átiratkozás feltétele a jó tanulmányi eredmény. Ha szükséges a továbbhaladáshoz a különbözeti vizsga letétele, ezt csak a különbözeti vizsgára kijelölt időszakban engedélyezzük. A rendkívüli továbbhaladás lehetőségét (nyelvek, különleges matematika vagy informatikai képesség, kiváló sportolói eredmények alapján) a szülőnek kell kérnie gyermeke számára. Ha kérését a nevelőtestület támogatja, a tehetséges tanuló osztályozóvizsgán ad számot tudásáról a tagintézmény igazgatója által kijelölt időpontban. Sikeres vizsga esetén a tanuló felmentést kaphat az adott tantárgy vagy tantárgyak óráinak látogatása alól. Ha egy adott tantárgy tantervi követelményeit a tanuló vizsga formájában korábban teljesíti, akkor a tanuló, illetve a gondviselő kérelmére mentesül az adott tantárgyból az órákon való részvétel alól. A tantárgystruktúra miatt a két idegen nyelvet tanuló két osztály és az egy idegen nyelvet tanuló két osztály között lehetséges az átjárhatóság különbözeti vizsga nélkül Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Krúdy Gyula Tagintézménye Felvétel az 1/9. szakiskolai évfolyamra Szükséges iskolai végzettség Alkalmassági követelmények A jelentkezés módja és ideje A felvételi eredmények értékelési szempontjai A felvételről való értesítés módja és ideje A tanulmányokat záró vizsga Egyéb fontos tudnivalók minimum 8 általános Szakmai és egészségügyi alkalmasság (SZVK szerint) A tanulói jelentkezési lapokat az általános iskola továbbítja a középfokú iskoláknak a tanév rendjében előírt határidőig. Általános iskolai eredmények és a szakmai alkalmassági vizsga eredménye Írásban, a tanév rendjében meghatározott időpontban. Szakmai vizsga Szakmai felvételi elbeszélgetés minden jelentkezőnek kötelező! A szeptemberben elvégzendő orvosi alkalmassági vizsgálat a tanulóviszony megszűnésével járhat. Minden tanulóval szeptemberben ismertetni kell a kamarai gyakorlati szintvizsga követelményeit. A szakmai felvételi elbeszélgetés tartalma: tanuló szakmai érdeklődése, a választandó szakmához kapcsolódó előismeretek, általános témakörökhöz kapcsolódó beszélgetés, a választandó szakmához kapcsolódó gyakorlati feladatok. A szakmai elbeszélgetés során megbizonyosodunk a jelentkező tanulók: kommunikációs készségéről, viselkedés kultúrájáról, számolási készségéről, A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 87

88 Nevelési program logikai készségéről, szakma iránti érdeklődéséről, a szakmai képzéshez szükséges és elvárható kompetenciákról. A felvételi rangsor kialakításánál figyelembe veendők a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 40. (3) bekezdésben foglaltak. Felvétel az 1/11. szakiskolai évfolyamra Szükséges iskolai végzettség Alkalmassági követelmények A jelentkezés módja és ideje A felvételi eredmények értékelési szempontjai A felvételről való értesítés módja és ideje A tanulmányokat záró vizsga Egyéb fontos tudnivalók 10 osztály Szakmai és egészségügyi alkalmasság (SZVK szerint) Az iskola titkárságán kapható, illetve az iskola honlapjáról letölthető jelentkezési lapon évfolyam iskolai eredményei és a szakmai alkalmassági vizsga eredménye. Írásban. Szakmai vizsga Szakmai felvételi elbeszélgetés időpontja minden jelentkezőnek kötelező! Átvétel A döntés előtt az igazgató köteles az igazgatóhelyettesek véleményét kikérni. Szakiskolai évfolyamokra átvétel tanév közben csak akkor lehetséges, ha azonos típusú szakiskola azonos típusú szakképzéséről jön a tanuló. Egyéb esetekben csak szeptemberi átvétel lehetséges. Szakközépiskolai évfolyamokra a tanuló tanév közben csak akkor vehető át, ha azonos típusú iskolából jött és a tanult tantárgyak többsége megegyezik a fogadó intézmény azonos típusú osztályában tanított tárgyakkal. Az igazgató különbözeti vizsga letételét rendelheti el. A különbözeti vizsgára való felkészülésre a nyári szünetet, a vizsgára az augusztusi vizsgaidőszakot jelöljük meg Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye Az átvétel az iskolai férőhelyek, az osztálylétszámok függvénye. A 9-12(13). évfolyamon az átvétel feltétele a sikeres szintmérő dolgozat: magyar nyelv és irodalomból, matematikából, idegen nyelvből, történelemből, indokolt esetben különbözeti vizsga. A 13. évfolyamra lépés feltétele: érettségi vizsga, indokolt esetben különbözeti vizsga. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 88

89 Nevelési program Elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának iskolai terve Az elsősegély-nyújtási ismeretek oktatása, leghatékonyabban a 10. évfolyamon valósul meg, mivel a jogosítvány megszerzéséhez szükséges ismeretek átadásával össze lehet kötni. Az oktatás végén szervezetten vizsgázhatnak azok a tanulók, akik jogosítványt szeretnének. Így a tanulás még inkább vonzóvá tehető a tanulók számára. A tanév folyamán legalább 10 órát kell erre fordítani, de a használható, megbízható ellátást nyújtó készségszintre fejlesztett tudás az elméleti ismereteken túl, gyakorlat és helyzetorientált foglalkozásokat is igényel. Ennek óraszáma az órakeret függvényében tanévenként meghatározandó. Az elsősegély oktatására a gyakorlati és elméleti ismeretekkel rendelkező, jól felkészült védőnők bevonásával kerül sor. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 89

90 Helyi tantervek 3. HELYI TANTERVEK 3.1. A választott kerettanterv és annak tagintézményi adaptációi Tagintézmény megnevezése Kőrösy József Tagintézmény Krúdy Gyula Tagintézmény Vasvári Pál Tagintézmény Tagintézmény megnevezése Kőrösy József Tagintézmény Krúdy Gyula Tagintézmény Vasvári Pál Tagintézmény szeptember 1-je előtt indult képzések Kerettantervet kiadó rendelet száma Az oktatási miniszter 10/2003. (IV. 28.) OM rendelete a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet módosításáról szeptember 1-jével induló képzések Kerettantervet kiadó rendelet száma Az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről Kerettanterv megnevezése Kerettanterv megnevezése Kerettanterv a szakközépiskolák évfolyama számára Nyelvi előkészítő évfolyam kerettanterve Szakképzési kerettanterv a XXIV. Közgazdaság ágazathoz Kerettanterv a szakközépiskolák évfolyama számára Nyelvi előkészítő évfolyam kerettanterve Szakképzési kerettanterv a XXVI. Kereskedelem ágazathoz Szakképzési kerettanterv a XXVII. Vendéglátóipar ágazathoz Szakképzési kerettanterv a XXVIII. Turisztika ágazathoz Kerettanterv a szakközépiskolák évfolyama számára Nyelvi előkészítő évfolyam kerettanterve Szakképzési kerettanterv a XIII. Informatika ágazathoz Szakképzési kerettanterv a XXIV. Közgazdaság ágazathoz Szakképzési kerettanterv a XXV. Ügyvitel ágazathoz A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 90

91 Helyi tantervek Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola szeptember 1-je előtt indult képzések Személyi feltételek A nevelési és oktatási célok megvalósításához iskolánkban jók a személyi feltételek. A helyi tanterv készítésének alapelvei és az óraszámok megállapításának szempontjai Az iskola célja hagyományos közgazdasági jellegének megőrzése, így minden osztálytípusban kell közgazdasági alaptárgyakat oktatni. Az évfolyamon belül az egyes osztályok specialitása eltérő. Ez vagy a tantárgyi struktúrában vagy az eltérő óraszámokban jut kifejezésre. A tagintézmény hangsúlyt fektet a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képesség-kibontakoztatására és integrációs felkészítésére. Nyelvi előkészítő osztály A tanévtől az A osztályok nyelvi előkészítő osztályként kerülnek beiskolázásra, ahol a 9. évfolyamon a készségfejlesztésen van a hangsúly ennek megfelelően állítottuk össze a 9. osztály tantárgyi struktúráját. A 10. osztálytól kezdve a B osztály óraterve és követelményrendszere a meghatározó. Magyar nyelv és irodalom A magyar nyelv és irodalom óraszáma 4 óra/hét, mivel két érettségi tantárgyat tartalmaz. 11. évfolyamom a B osztályban csak 3 óra/hét az óraszám. A nyelvi előkészítő osztályban a 9. évfolyamon heti 2 órában anyanyelvi kultúrát (magyar nyelv) tanítunk. A 10. évfolyamon a magyar nyelvet csoportbontásban tanítjuk. Matematika A tanulók zöme továbbtanul, így a matematikából való jó felkészítést meghatározónak tartjuk. A 9. évfolyamtól csoportbontásban oktatjuk a tantárgyat. Az óraszámokat a és a évfolyamon heti 3 órában határoztuk meg. Kivételt képez a C 1 osztály, valamint a 12.C 2, és a 12.D osztály. Nekik heti négy órájuk van matematikából. A többi osztályban az emelt szintű érettségire való felkészítésben való részvétellel és a szakkörök nyújtotta lehetőségekkel növeljük a megfelelő, felsőoktatásban is eredményesen használható matematika tudást. Társadalomismeret és etika A társadalomismeretet és etikát a 11. évfolyamon ill. a 12.A osztályban (nyelvi előkészítőben) heti 1 órában tanítjuk. Történelem 11.B, C, D és 12.A osztályban a tantárgyat csoportbontásban tanítjuk a forráselemzések nagy száma miatt. Természettudományos tantárgyak A természettudományos tantárgyaknál négy évfolyamra elosztva biztosítjuk a szükséges óraszámot az idegen nyelvek terheléséhez igazítva. Földünk és környezetünk A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 91

92 Helyi tantervek Ének-zene Heti 2 órában tanítjuk a C és D osztályban a évfolyamon, az A és B osztályban pedig a évfolyamon. Biológia A 10. évfolyamon heti 2 órában tanítjuk. Ezt kiegészítjük az osztályfőnöki órák évente 10 egészségvédelmi órájával. Kémia és fizika Kémiát és fizikát a évfolyamon illetve a 11.A (nyelvi előkészítő) összesen 3,5 órában tanítunk. Kivétel a 10.B osztály, ahol heti 1 óra a fizika a magas nyelvi óraszámok miatt. A évfolyamon a természettudományos oktatást a következő tantárgyak biztosítják: 11.B: földrajz 11.C 1 : fizika 11.C 2, D: környezeti kultúra, alkalmazott számítástechnika 12.A, B: földrajz 12.C 1 : fizika 12.C 2, D: alkalmazott számítástechnika 13.A: földrajz Éneket a 9. évfolyamon heti 1 órában tanítunk. Iskolánk hagyományosan önköltséges formában megszervezi a tanulók számára az előadással és magyarázattal kiegészített évi 3 koncertet. Ez 4 év alatt a részvétellel és előkészülettel együtt minimum 36 órának felel meg. Rajz- és vizuális kultúra A 11. és 12. évfolyamokon heti 1 óra. A 11. évfolyamon a kép és reklámgrafikával, valamint a vizuális kommunikáció elemeivel, a 12. évfolyamon művészettörténettel foglalkoznak a tanulók. Az iskolai galériában évente egy kiállítást szervezünk. A megnyitó után a tanulók részt vehetnek az alkotóval folytatott beszélgetésen. A szakmacsoportos alapozó tantárgyak a évfolyamon: gazdasági környezetünk viselkedéskultúra és kommunikáció információkezelés informatika A szakmacsoportos alapozó tantárgyak a évfolyamon: elméleti gazdaságtan üzleti gazdaságtan ismeretek és gyakorlat informatika Mivel ezek érettségi tárgyak is lehetnek a tanuló választásától függően, igényesen és megfelelő óraszámmal lehet biztosítani a közgazdasági szemlélet és érdeklődés kialakulását. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 92

93 Helyi tantervek A szakmai gyakorlati képzést erősítő tantárgyak: alkalmazott számítástechnika idegen nyelvű gépírás tanirodai gyakorlat Idegen nyelv A nyelvi előkészítő osztályok a 9. évfolyamon 14 órában tanulnak két idegen nyelvet, a 10. évfolyamtól pedig 7 vagy 8 órában, kiegészítve az emelt szintű érettségire való előkészítés heti két órájával. A 12. évfolyamon a csoport előrehaladásának függvényében az első, illetve a második idegen nyelvre megállapított óraszámok megcserélhetők. A B osztályok két idegen nyelvet tanulnak, az első idegen nyelvet az első két évben heti 5 órában, később heti 4 órában. A C és D osztályok egy idegen nyelvet tanulnak heti 4 órában. Az idegen nyelveket két csoportba bontva tanulják a tanulók. A D osztályokban a németes csoport számára az óraszámok és a tanárok leterheltségének függvényében lehetőséget biztosítunk az angol nyelv oktatására. Osztályfőnöki óra A többi osztálytól eltérően a 9.A osztályban az osztályfőnöki óra 1,5 óra. Ebből 0,5 órát tömbösítve tartunk meg. Külső szakember csoportbontásban önismereti tréninget tart évi 7-8 alkalommal. Az iskolába és az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei Iskolánk a (23) éves korosztály képzését vállalja A évfolyamon 4-4 osztály, a 13. évfolyamon 1 osztály, az 1/13-2/14. évfolyamon (szakképzési évfolyam) összesen négy osztály képzését biztosítjuk a mindenkori piaci és szakmai igényekhez igazodva. Az iskolába lépés feltételei A felvétel és átvétel általános szabályait a pont tartalmazza. Az iskola magasabb évfolyamába lépés feltételei Az iskola tanulói számára a magasabb évfolyamba lépés elbírálása szempontjából a tanév a mérvadó. A félévi és év végi értékelésen a tanév során szerzett folyamatos és rendszeres számonkérés alapján kapott osztályzatok a meghatározók. A tanuló félévi és év végi osztályzatát a nevelőtestület állapítja meg és dönt a magasabb évfolyamba lépéséről, érettségi, illetve szakmai vizsgára bocsátásáról. Az év végi osztályzat kialakításánál az egész tanév során szerzett osztályzatokat kell figyelembe venni. A végső osztályzat meghatározásakor, a kerekítésnél a jegyek tendenciáját is vizsgáljuk. A tanuló az iskola magasabb évfolyamába, illetve szakképzési évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi követelményeket teljesítette. Ha a tanuló elégtelen osztályzatokat kapott, akkor javítóvizsgára bocsátható, ha a tantestület engedélyezi. A végső döntést az osztályozó értekezlet mondja ki, amelyen az adott osztály teljes tanári kara részt vesz az igazgatóval és egyik helyettesével. Csak az a tanuló kaphat elégtelen minősítést félévkor és év végén, akinek a jegyeiből számított átlageredménye 1,81 alatti. Akinek az eredménye 1,81-at eléri, nem buktatható meg, még akkor sem, ha pedagógia szempontból ez kívánatos lenne. A külföldi tanulmányairól visszatért tanuló különbözeti vizsgát tehet a kihagyott tanév anyagából. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 93

94 Helyi tantervek Tudásszintmérés A 10. évfolyam végén illetve a nyelvi előkészítő osztályban a 11. évfolyam végén az iskola által kidolgozott tantárgystruktúra alapján meghatározott tudásszint mérést végzünk a két év súlyozott anyagából (1 írásbeli és 1 szóbeli vizsga). Az írásbeli vizsga hossza 2 tanóra. Az év végi osztályzatot a vizsgán szerzett érdemjegy, az 1. félévi és a 2. félévi eredmény számtani átlaga adja meg. Érettségi vizsga (középszint, emelt szint) A 12. évfolyam után a tanulók érettségi vizsgát tehetnek négy kötelező és egy kötelezően választott tantárgyból, az általuk választott szinten, ha a tantárgy tanulmányi követelményeit teljesítették. Szakképző évfolyamba lépés feltétele Az 1/13. évfolyamra történő felvétel feltétele az eredményes érettségi vizsga, vagy szakmai előképzettség vagy felvételi vizsga. A módszert az adott OKJ-vizsga tananyaga és a jelentkezők száma határozza meg. Az 1/13-2/14. évfolyamnak az igényeknek megfelelő OKJvizsgát szervezünk. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 94

95 Helyi tantervek Óraszámok A közgazdasági szakközépiskola kerettantervi óraszáma a 9. évfolyamon Tantárgy 9. évfolyam A (0.) B C 1 C 2 D Kötelező órák Magyar nyelv és irodalom Irodalom - - 2,5 (2/3) 2,5 (2/3) Magyar nyelv 2* - 1,5 (2/1) 1,5 (2/1) Történelem Idegen nyelv I. 10* 5* 4 4 4* Idegen nyelv II. 3,5* Matematika 2* 3* 3 3 3* Ének-zene Osztályfőnöki Testnevelés és sport Fizika Földünk és környezetünk Biológia Kémia Informatika 3* 2* 2 2 2* Információkezelés 2* 2* 2 2 2* Gazdasági környezetünk - 1 (0/2) - - Viselkedéskultúra és kommunikáció - 0,5 (1/0) 0,5 (1/0) 0,5 (1/0) Környezeti kultúra Idegen nyelvű gépírás Rajz- és vizuális kultúra Elméleti gazdaságtan Üzleti gazdaságtan ismeretek és gyakorlat Üzleti gazdaságtan gyakorlat Tanirodai gyakorlat Alkalmazott számítástechnika Összesen 27,5 27,5 27,5 27,5 Nem kötelező (választható) 4 óra Információkezelés Idegen nyelv II. 0,5* 3* - - Informatika Gazdasági környezetünk (0/2) 1 (0/2) Osztályfőnöki 0, Idegen nyelvű gépírás Emelt szint Mindösszesen 28,5 30,5 29,5 28,5 28,5 Csoportbontás 23* 15* * Összesen csoportbontással 51,5 45,5 40,5 (41,5/39,5) 39,5 *-gal jelzett csoportbontásban tanítandó Megjegyzések: Zárójelben az első szám az első féléves, a második szám a második féléves óraszámot jelenti. A 9.B osztályban a HEFOP alapján a magyar nyelv és irodalom tantárgyat egy jeggyel értékeljük. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 95

96 Helyi tantervek A közgazdasági szakközépiskola kerettantervi óraszáma a 10. évfolyamon Tantárgy 10. évfolyam A (9.) B C 1 C 2 D Kötelező órák Irodalom Magyar nyelv 1 1* 1* 1* Történelem Idegen nyelv I. 4* 5* 4 4 4* Idegen nyelv II. 3* Matematika 3* 3* 3 3 3* Ének-zene Osztályfőnöki Testnevelés és sport Fizika 2 1 (2/0) 1,5 (1/2) 1,5 (1/2) Földünk és környezetünk Biológia Kémia 2 1,5 (2/1) 1,5 (2/1) 1,5 (2/1) Informatika 2* 2* 0,5 0,5 0,5* Információkezelés 2* 1,5 (1/2)* 2 2 2* Gazdasági környezetünk - 1,5 1 1 Viselkedéskultúra és kommunikáció 0,5 (1/0) Környezeti kultúra Idegen nyelvű gépírás Rajz- és vizuális kultúra Elméleti gazdaságtan Üzleti gazdaságtan ismeretek és gyakorlat Üzleti gazdaságtan gyakorlat Tanirodai gyakorlat Alkalmazott számítástechnika Összesen 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 Nem kötelező (választható) 4 óra Információkezelés Idegen nyelv II. - 3* Informatika - - 2,5 1,5 1,5* Gazdasági környezetünk 1 0,5 1 1 Osztályfőnöki Idegen nyelvű gépírás Irodalom Idegen nyelv I. emelt szint 2* Mindösszesen 31, Csoportbontás 16* 15,5* * Összesen csoportbontással 47,5 46,5 43 (44/42) 42 *-gal jelzett csoportbontásban tanítandó Megjegyzések: Zárójelben az első szám az első féléves, a második szám a második féléves óraszámot jelenti. A 10.B osztályban a HEFOP alapján a magyar nyelv és irodalom tantárgyat kettő jeggyel értékeljük. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 96

97 Helyi tantervek A közgazdasági szakközépiskola kerettantervi óraszáma a 11. évfolyamon Tantárgy 11. évfolyam A (10.) B C 1 C 2 D Kötelező órák Irodalom Magyar nyelv Történelem 3 2* 2 2 2* Társadalomismeret Idegen nyelv I. 5* 4* 4 4 4* Idegen nyelv II. 3* 3* Matematika 3* 3* 4 3 3* Ének-zene Osztályfőnöki Testnevelés és sport Fizika Földünk és környezetünk Biológia Kémia Informatika 1* Információkezelés Gazdasági környezetünk Viselkedéskultúra és kommunikáció Környezeti kultúra Idegen nyelvű gépírás - 1* Rajz- és vizuális kultúra - 1* 1 1 1* Elméleti gazdaságtan Üzleti gazdaságtan ismeretek és gyakorlat * Üzleti gazdaságtan gyakorlat - 1* - 1 1* Tanirodai gyakorlat * Alkalmazott számítástechnika Összesen Nem kötelező (választható) 3 óra Információkezelés Idegen nyelv II Informatika Gazdasági környezetünk Osztályfőnöki Idegen nyelvű gépírás 1* Emelt szint 1. 2* 2* Mindösszesen Csoportbontás 15* 17* * Összesencsoportbontással *-gal jelzett csoportbontásban tanítandó Megjegyzés: A 11.B osztályban a HEFOP alapján a magyar nyelv és irodalom tantárgyat kettő jeggyel értékeljük. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 97

98 Helyi tantervek A közgazdasági szakközépiskola kerettantervi óraszáma a 12. évfolyamon Tantárgy 12. évfolyam A (11.) B C 1 C 2 D Kötelező órák Irodalom Magyar nyelv Történelem 2* Társadalomismeret Idegen nyelv I. 2* 4* 4 4 4* Idegen nyelv II. 5* 3* Matematika 3* 3* 4 4 4* Ének-zene Osztályfőnöki Testnevelés és sport Fizika Földünk és környezetünk Biológia Kémia Informatika Információkezelés Gazdasági környezetünk Viselkedéskultúra és kommunikáció Környezeti kultúra Idegen nyelvű gépírás Rajz- és vizuális kultúra 1* Elméleti gazdaságtan Üzleti gazdaságtan elméletek és gyakorlat * Üzleti gazdaságtan gyakorlat 1* 1* - 1 1* Tanirodai gyakorlat Alkalmazott számítástechnika * Összesen Nem kötelező (választható) 3 óra Információkezelés Idegen nyelv I. 1* Informatika Gazdasági környezetünk Osztályfőnöki Idegen nyelvű gépírás Emelt szint 1. 2* 2* Mindösszesen Csoportbontás 17* 13* * Összesen csoportbontással (49/47) 45 *-gal jelzett csoportbontásban tanítandó Megjegyzések: Zárójelben az első szám az első féléves, a második szám a második féléves óraszámot jelenti. A 12.B osztályban a HEFOP alapján a magyar nyelv és irodalom tantárgyat kettő jeggyel értékeljük. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 98

99 Helyi tantervek A közgazdasági szakközépiskola kerettantervi óraszáma a 13. évfolyamon Tantárgy 13.A (12.) Kötelező órák Irodalom 3 Magyar nyelv 1 Történelem 3 Társadalomismeret - Idegen nyelv I. 3* Idegen nyelv II. 5* Matematika 3* Ének-zene - Osztályfőnöki 1 Testnevelés és sport 2 Fizika - Földünk és környezetünk 2 Biológia - Kémia - Informatika - Információkezelés - Gazdasági környezetünk - Viselkedéskultúra és kommunikáció - Környezeti kultúra - Idegen nyelvű gépírás - Rajz- és vizuális kultúra - Elméleti gazdaságtan 4 Üzleti gazdaságtan ismeretek és gyakorlat 2 Üzleti gazdaságtan gyakorlat 1* Tanirodai gyakorlat - Alkalmazott számítástechnika - Összesen 30 Nem kötelező (választható) 4 óra Idegen nyelvű gépírás - Idegen nyelv II. - Informatika - Gazdasági környezetünk - Osztályfőnöki - Magyar - Emelt szint 1. 2* Mindösszesen 32 Csoportbontás 14* Összesen csoportbontással 46 *-gal jelzett csoportbontásban tanítandó A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 99

100 Helyi tantervek A közgazdasági szakközépiskola kerettantervi óraszáma a nyelvi előkészítő osztály évfolyamán (összefoglalás) Tantárgy Nyelvi előkészítő osztály Kötelező órák Irodalom Magyar nyelv 2* Történelem * 3 Társadalomismeret Idegen nyelv I. 10* 4* 5* 2* 3* Idegen nyelv II. 3,5* 3* 3* 5* 5* Matematika 2* 3* 3* 3* 3* Ének-zene Osztályfőnöki Testnevelés és sport Fizika Földünk és környezetünk Biológia Kémia Informatika 3* 2* 1* - - Információkezelés 2* 2* Gazdasági környezetünk Viselkedéskultúra és kommunikáció - 0,5 (1/0) Környezeti kultúra Idegen nyelvű gépírás Rajz- és vizuális kultúra * - Elméleti gazdaságtan Üzleti gazdaságtan elmélet és gyakorlat Üzleti gazdaságtan gyakorlat * 1* Tanirodai gyakorlat Alkalmazott számítástechnika Összesen 27,5 27, Nem kötelező (választható) 4 óra Idegen nyelvű gépírás - - 1* - - Idegen nyelv I * - Idegen nyelv II. 0,5* Informatika Gazdasági környezetünk Osztályfőnöki 0, Irodalom Emelt szint * 2* 2* 2* Mindösszesen 28,5 31, Csoportbontás 23* 16* 15* 15* 14* Összesen csoportbontással 51,5 47, *-gal jelzett csoportbontásban tanítandó Megjegyzés: Zárójelben az első szám az első féléves, a második szám a második féléves óraszámot jelenti. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 100

101 Helyi tantervek szeptember 1-jével induló képzések A nyelvi előkészítő osztály óraszámai a 9/Ny szakközépiskolai évfolyamon Tantárgy 9/Ny évfolyam Magyar nyelv 1* Idegen nyelv I. 13* Idegen nyelv II. 5* Matematika 1* Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 1* Informatika 3* Testnevelés 5 Osztályfőnöki 1 Összesen 30 Csoportbontás 24 Összesen csoportbontással 54 Egyéb foglalkozás 2 Mindösszesen 56 *-gal jelzett csoportbontásban tanítandó A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 101

102 Helyi tantervek A közgazdasági ágazat óraszámai a 9. szakközépiskolai évfolyamon Tantárgy 9. évfolyam A B C 1 C 2 D Irodalom Magyar nyelv 2 2 2* 2* Idegen nyelv I. 6* 5* 4 5 5* Idegen nyelv II. 3* 2* Matematika 3* 3* 4* 4* Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Etika Biológia egészségtan 2 2* 2* 2* Fizika Kémia Földrajz Művészetek / mozgóképkultúra és médiaismeret Informatika 2* 2* 3 2 2* Testnevelés és sport Osztályfőnöki Szakmai tárgyak Munkahelyi egészség és biztonság 0,5 0,5 0,5 0,5 Gazdasági és jogi alapismeretek Ügyviteli gyakorlatok 2,5* 2,5* 2,5 3,5 3,5* Szakmai idegen nyelv 1* 1* 1 Összesen Csoportbontás 17,5 17,5 18,5 18,5 Összesen csoportbontással 55,5 53,5 53,5 53,5 Egyéb foglalkozás 1,5 3,5 3,5 3,5 Mindösszesen Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama *-gal jelzett csoportbontásban tanítandó A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 102

103 Helyi tantervek A közgazdasági ágazat i óraszámai a 10. szakközépiskolai évfolyamon Tantárgy 10. évfolyam A B C 1 C 2 D Irodalom Magyar nyelv 1 1* 1* 1* Idegen nyelv I. 6* 5* 4* 4* Idegen nyelv II. 4* 2* Matematika 3* 3* 4* 4* Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Etika 2 2* 2* 2* Biológia egészségtan Fizika Kémia Földrajz Művészetek / mozgóképkultúra és médiaismeret 1* 1* 1* 1* Informatika 1* 2* 2* Testnevelés és sport Osztályfőnöki Szakmai tárgyak Gazdasági és jogi alapismeretek 3,5 3,5 3,5 3,5 Ügyviteli gyakorlatok 2,5* 2,5* 2,5 3,5 3,5* Szakmai idegen nyelv 1* 1* Szakmai informatika 1 Összesen Csoportbontás 17,5 18,5 17,5 17,5 Összesen csoportbontással 56,5 55,5 53,5 53,5 Egyéb foglalkozás 0,5 1,5 3,5 3,5 Mindösszesen Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama *-gal jelzett csoportbontásban tanítandó A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 103

104 Helyi tantervek A közgazdasági ágazat óraszámai a 11. szakközépiskolai évfolyamon Tantárgy 11. évfolyam A B C 1 C 2 D Irodalom Magyar nyelv Idegen nyelv I. 5* 5* 4* 4* Idegen nyelv II. 5* 3* Matematika 3* 3* 4* 4* Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 3* 3* 3* 3* Etika Biológia egészségtan Fizika Kémia Földrajz Művészetek / mozgóképkultúra és médiaismeret Informatika 3 Testnevelés és sport Osztályfőnöki Szakmai tárgyak Ügyviteli gyakorlatok 1* 1* 1* 1* Általános statisztika 1* 1* 1* 1* Statisztika gyakorlat 1* 1* 1* 1* Pénzügyi alapismeretek Számviteli alapismeretek Tanirodai gyakorlat 2 2* Összesen Csoportbontás / Összesen csoportbontással / Egyéb foglalkozás / 7 7 Mindösszesen Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama *-gal jelzett csoportbontásban tanítandó A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 104

105 Helyi tantervek A közgazdasági ágazat óraszámai a 12. szakközépiskolai évfolyamon Tantárgy 12. évfolyam A B C 1 C 2 D Irodalom Magyar nyelv Idegen nyelv I. 5* 5* 4 5 5* Idegen nyelv II. 4* 3* Matematika 3* 3* 4* 4* Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Etika Biológia egészségtan Fizika Kémia Földrajz Művészetek / mozgóképkultúra és médiaismeret Informatika 3 Testnevelés és sport Osztályfőnöki Szakmai tárgyak Általános statisztika 2 2 2* 2* Statisztika gyakorlat 1* 1 1* 1* Pénzügyi alapismeretek 2 2 2* 2 Pénzügy gyakorlat 1 1 1* 1* Adózási alapismeretek 1 1 1* 1* Adózás gyakorlat 1* 1* 1* 1* Számviteli alapismeretek 2* 2* 2 3 3* Számvitel gyakorlat 1* 1* 1* 1* Összesen Csoportbontás Összesen csoportbontással Egyéb foglalkozás 4 6 Mindösszesen Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama *-gal jelzett csoportbontásban tanítandó A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 105

106 Helyi tantervek A közgazdasági ágazat óraszámai az 5/13. szakközépiskolai évfolyamon Tantárgy Pénzügyi-számviteli ügyintéző /13. évfolyam Vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző Osztályfőnöki 1 1 Szakmai tárgyak Munkahelyi egészség és biztonság - - Foglalkoztatás II. 0,5 0,5 Szakmai idegen nyelv 2* 2* Foglalkoztatás I. 2 Gazdálkodási ismeretek 3,5 Könyvelés számítógépen 4* Számvitel 6 Vállalkozás-finanszírozás 2 Vállalkozás-finanszírozás gyakorlat 1* Adózás 3 Elektronikus adóbevallás gyakorlata 2* Projektfinanszírozás 2 Projektfinanszírozás gyakorlata 2* Projektfolyamatok követése 2 Projekttervezés gyakorlata 1*+1* Jogi-, adójogi szabályozás keretei 2 Jogi-, adójogi gyakorlat 0,5*+1* Jövedéki szabályozás 5 Jövedéki gyakorlat 1,5* Környezetvédelmi termékdíj alapismeret 5 Hulladékgazdálkodás gyakorlata 1,5* Vámjogi szabályozás 5 Vámjogi gyakorlat 1,5* Vámtarifa és áruosztályozás 5 Áruosztályozás gyakorlata 1,5* Összesen Csoportbontás 13 9,5 Összesen csoportbontással 48 44,5 Egyéb foglalkozás - - Mindösszesen 48 44,5 Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama *-gal jelzett csoportbontásban tanítandó - - A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 106

107 Helyi tantervek Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Krúdy Gyula Tagintézménye szeptember 1-je előtt indult képzések Óratervek Az óratervek összeállításának elvei Nyelvi előkészítő osztály - vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportban A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény június 23-án elfogadott módosítása (28. (4) bekezdése, 29. (2) bekezdése) szerint a 2004/2005. tanévtől a gimnáziumok és szakközépiskolák fenntartójuk jóváhagyásával a kilencedik évfolyamon nyelvi előkészítő osztályt indíthatnak. A törvény előírja, hogy a kötelező tanórai foglalkozások legalább 40%-ában idegen (illetve nemzetiségi vagy kisebbségi) nyelvi képzés folyjon; a fennmaradó időkeret legalább 25%-át informatikai képzésre, a maradékot képességfejlesztésre kell fordítani; az iskolának az előkészítő 9. évfolyamot követő évfolyamon kell felkészítenie a tanulókat az emelt szintű nyelvi érettségire; a hat vagy nyolc évfolyammal működő gimnáziumokban a nyelvi előkészítő osztály a kilencedik évfolyam helyett másik évfolyamon is megszervezhető; egy középiskolában szeptember 1-jén egy, később minden évben eggyel több nyelvi előkészítő osztály indítható. A 2008/2009. tanévtől felmenő rendszerben Idegen nyelv I. - Angol: az angol nyelv oktatása újrakezdő (elementary) szintről indul. 9. évfolyam: évf. tananyaga. Értékelés: a tanuló 1. félévi jegye a 9. évfolyam követelményeinek teljesítését jelenti, azaz a 9. évfolyam év végi jegyének számít, a tanuló 2. félévi jegye a 10. évfolyam év végi jegyének számít. 10. évfolyam: a 11. évf. tananyaga. Értékelés: a tanuló a tanév végén megszerzi a 11. évfolyamból az osztályzatot. 11. évfolyam: a 12. évf. tananyaga, felkészítés a évfolyam tananyagának rendszerezésével a középszintű írásbeli és szóbeli érettségi vizsgára. Értékelés: Az 1.félév végén a tanulók a 12. év végi osztályzatot szerzik meg, a 2. félévi osztályzatukat a 13. évfolyamból az április végéig tartó időszak alatt szerzik meg ( az érettségi vizsgára bocsáthatóság érdekében). Megjegyzés: - az emelt szintű érettségire való felkészítést ( heti + 2 óra) a második idegen nyelvből szervezzük meg évfolyamon az első idegen nyelv oktatása megszűnik, a második idegen nyelv heti óraszáma 4-4 óra. Idegen nyelv II. Francia/Német: a francia nyelv oktatása kezdő (niveau débutant), valamint a német nyelv oktatása szintén kezdő (anfanger) szintről indul. 9. évfolyam 9. évfolyam tananyaga 10. évfolyam 10. évfolyam tananyaga 11. évfolyam 11. évfolyam tananyaga 12. évfolyam 12. évfolyam tananyaga A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 107

108 Heti Éves Heti Éves Heti Éves Heti Éves Heti Éves Helyi tantervek 13. évfolyam felkészítés a középszintű írásbeli és szóbeli érettségire, a évfolyam tananyagának rendszerezésével Nyelvi előkészítő évfolyam óraterve Érvényes: a 2008/2009. tanévtől felmenő rendszerben Tantárgy 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf. Kommunikáció Történelem, társadalomismeret, állampolgári ism Tanulásmódszertan Természetismeret (Földünk és környezetünk) 1* 37* Pénzügyi és tőkep. alapok 1* 37* Magyar nyelv és irodalom** - - 4* 148* Történelem és állampolgári ismeretek Társadalomismeret és etika Idegen nyelv I. 9* 333* 3* 111* 3* 111* Idegen nyelv II. 4* 148* 2* 74* 2* 74* 4* 148* 4* 128* Matematika 1* 37* 3* 111* 3* 111* 4* 148* 4* 128* Rajz és vizuális kultúra Osztályfőnöki óra Testnevelés és sport Fizika Földünk és környezetünk Biológia Kémia Informatika 4* 148* 1,5* 55,5* 1,5* 55,5* 1* 37* 1* 32* Közismeret összesen ,5 832,5 22,5 832, Gazdasági-szolgáltatási ismeretek Gyakorlat * 74* 2* 64* Vendéglátó-turizmus Marketing Szálloda ismeretek Szakmai összesen Kötelező összesen ,5 1017,5 27,5 1017, *-gal jelzett csoportbontásban tanítandó ** a Magyar nyelv és irodalom tantárgyat Irodalom tantárgy (heti 3 óra) és Magyar nyelv tantárgy (heti 1 óra) bontásban valósítjuk meg Megjegyzések: A 9. évfolyamon a természetismeret és matematika éves óraszámát tömbösítve tanítjuk. Megegyezés szerint 1. félév matematika, második félév természetismeret (Földünk és környezetünk). Évismétlés nincs. Több tantárgyból alacsony teljesítményt nyújtó tanuló a tanulmányait tantestület döntése alapján szakközépiskolai vagy szakiskolai ágon folytathatja. A tanuló egy idegen nyelvből (vagy az első, vagy a második idegen nyelvből) érettségi vizsgát köteles tenni. A tanuló az első idegen nyelvből a 11. évfolyam végén előrehozott érettségi vizsgát tehet. Ha az első A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 108

109 Heti Éves Heti Éves Heti Éves Heti Éves Helyi tantervek idegen nyelvből a 11. évfolyam végén nem teszi le az előrehozott érettségi vizsgát, a második idegen nyelvből köteles érettségi vizsgát tenni a 13. évfolyam végén. A tanuló mindkét tanult idegen nyelvből tehet érettségi vizsgát. Ha a nyelvi előkészítő képzésben indult tanuló a 12. évfolyamtól az első idegen nyelvből emelt szintű érettségi vizsgát készül, a 11. évfolyamos kereskedelmi, illetve vendéglátóipari szakközépiskolai képzésben részt vevő diákok számára szervezett felkészítésben kap ehhez lehetőséget és segítséget. A második idegen nyelvből az emelt szintű képzés óraszáma bele van építve a heti óraszámba. A második idegen nyelvből szervezett órákra az a tanuló is köteles a 13. évfolyam végéig járni, aki az első idegen nyelvből leérettségizett. Érettségire felkészítő szakasz, évfolyam, kereskedelem és vendéglátás szakmacsoport Az óratervek összeállításánál alapelvként a kerettantervet vettük figyelembe. A szabadon tervezhető órakeretek felhasználását az határozta meg, hogy tanulóink számára az érettségire való felkészüléshez magasabb óraszámot biztosíthassunk. A 9., 10. évfolyamon a természettudományos tárgyakra, a 11., 12. évfolyamon matematikára és a szakmai alapozó tárgyakra használtuk fel a szabad órakeretet. Gazdasági-szolgáltatási szakterület, SZAKKÖZÉPISKOLA, Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport óraterve Érvényes a 2010/2011. tanévtől Tantárgy 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Magyar nyelv és irodalom** 4* 148* Történelem és állampolgári ism Társadalomismeret és etika Idegen nyelv 3* 111* 3* 111* 3* 111* 3* 96* Matematika 3* 111* 3* 111* 4* 148* 4* 128* Ének-zene Rajz és vizuális kultúra Osztályfőnöki óra Testnevelés és sport Fizika Földünk és környezetünk Biológia Kémia Informatika 1,5* 55,5* 1,5* 55,5* 1* 37* 1* 32* Közismeret összesen 22,5 832,5 22,5 832, Gazdasági-szolgáltatási ismeretek Gyakorlat Kereskedelmi ismeretek*** * 111* 3* 96* Közgazdaságtan*** Marketing*** Szakmai idegen nyelv * 37* 1* 32* Szakmai összesen Kötelező összesen 27,5 1017,5 27,5 1017, *-gal jelzett csoportbontásban tanítandó ** a Magyar nyelv és irodalom tantárgyat Irodalom tantárgy (heti 3 óra) és Magyar nyelv tantárgy (heti 1 óra) bontásban valósítjuk meg A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 109

110 Heti Éves Heti Éves Heti Éves Heti Éves Helyi tantervek *** osztályozás: a Közgazdaságtan tantárgyat külön érdemjeggyel értékeljük; a Kereskedelmi ismeretek és a Marketing tantárgyat közös érdemjeggyel értékeljük úgy, hogy a kereskedelmi ismeretek a döntő. Gazdasági-szolgáltatási szakterület, SZAKKÖZÉPISKOLA Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport óraterve Érvényes a 2007/2008. tanévtől felmenő rendszerben Tantárgy 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Magyar nyelv és irodalom** 4* 148* Történelem és állampolgári ismeretek Társadalomismeret és etika Idegen nyelv 3* 111* 3* 111* 4* 148* 4* 128* Matematika 3* 111* 3* 111* 4* 148* 4* 128* Ének-zene Rajz és vizuális kultúra Osztályfőnöki óra Testnevelés és sport Fizika Földünk és környezetünk Biológia Kémia Informatika 1,5* 55,5* 1,5* 55,5* 1* 37* 1* 32* Közismeret összesen 22,5 832,5 22,5 832, Gazdasági-szolgáltatási ismeretek Gyakorlat * 74* 2* 64* Vendéglátó-turizmus Marketing Szálloda ismeretek Szakmai összesen Kötelező összesen 27,5 1017,5 27,5 1017, *-gal jelzett csoportbontásban tanítandó ** a Magyar nyelv és irodalom tantárgyat Irodalom tantárgy (heti 3 óra) és Magyar nyelv tantárgy (heti 1 óra) bontásban valósítjuk meg A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 110

111 Helyi tantervek A szakiskolai képzési program, évfolyam érvényes a 2012/2013. tanévig A szakiskolai képzési programban az általánosan művelő szakaszban (9., 10.) a kerettanterv B változata szerint folyik az oktatás. Alapelv: a szakmai tárgyak megalapozása. Kereskedelmi, vendéglátó szakiskola (szakképző), szakiskola óraterve Érvényes: a 2007/2008. tanévtől Óraszám évfolyamonként Tantárgy 9. évfolyam 10. évfolyam Heti Éves Heti Éves Magyar nyelv és irodalom 2* 74* 2 74 Matematika Történelem és társadalmi ismeretek Természetismeret és környezeti tanulmányok 2+1 /szabadon tervezhető terhére/ /szabadon tervezhető terhére/ 111 Élő idegen nyelv 2+1 /szabadon tervezhető terhére/* 111* 2+1 /szabadon tervezhető terhére/* 74* Informatika 2* 74* 2* 74* Testnevelés és sport 2,5 92,5 2,5 92,5 Osztályfőnöki Pályaorientáció Gyakorlati oktatás 6* 222* - - Szakmai alapozó oktatás** - - 8*** Szabadon tervezhető, helyi tantervben meghatározott Rajz: 1 37 Rajz: 1 37 Tanulásmódszertan: 1 37 Pénzügyi- és tőkepiaci ism.: 1* 37 Szakmai összesen 8 9 Kötelező összesen 27,5 27,5 *-gal jelzett csoportbontásban tanítandó ** egyes moduljai csoportbontásban tanítandók *** a szakmai alapozó oktatás a gazdasági környezet tantárgyat (heti 3 óra, nincs csoportbontás) és a gyakorlati oktatás tantárgyat (heti 5 óra, csoportbontásban) foglalja magába A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 111

112 Helyi tantervek Az iskola értékelési és vizsgarendszere Országos mérés, értékelésben a 9., 10. évfolyam munkatervben rögzítettek szerint. Érettségi vizsga 12. évfolyam végén szakközépiskolai nappali és levelező képzésben az alábbiak szerint történik. Érettségi a felkészítési szint kiválasztásának elvei és módja Iskolánk a közoktatási feladatok közül alapvető fontosságúnak tartja az érettségire való felkészítést, a tanulók általános műveltségének, életszemléletének, készségeiknek és képességeiknek, egész attitűdjüknek fejlesztését. Ennek programját a NAT és a kerettantervek kiadásáról szóló rendelet alapján készített helyi tantervünk tartalmazza. Kötelező érettségi tantárgyak magyar nyelv és irodalom történelem matematika idegen nyelv Kötelező érettségi tárgyakból közép- és emeltszinten is biztosítjuk a felkészülést. Kötelezően választható tantárgyak 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról általános rendelkezések fejezete szerint iskolánk megszervezi az érettségi vizsgát minden olyan tantárgyból, amely a helyi tantervünkben szerepel -tanulói igények alapján -, ha a tanuló teljesítette a vonatkozó feltételeket. Kötelezően választható tárgyak azokból a tantárgyakból kerülhetnek ki, melyeket a tanuló két éven át legalább heti két órában tanult, illetve amelyből két éven át osztályozó vizsgával szerzett osztályzata volt: testnevelés középszinten biológia középszinten, emeltszinten informatika középszinten vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek (vendéglátó szakközépiskolában) közép- és emeltszinten (Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V.24.) OM rendeletben módosult szakmai előkészítő vizsgatárgyak elnevezése: vendéglátásidegenforgalom alapismeretek április 1-jétől hatályos.) közgazdaság-marketing alapismeretek (kereskedelemi szakközépiskolában) közép- és emeltszinten (Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V.24.) OM rendeletben módosult szakmai előkészítő vizsgatárgyak elnevezése: kereskedelmi és marketing alapismeretek április 1-jétől hatályos.) Amennyiben az emeltszintre jelentkezők száma eléri az Oktatási Törvényben előírt minimális tanulócsoport létszámot, akkor iskolán belül, ellenkező esetben a felkészítés feladatait a város más középiskoláival közösen tudjuk megoldani. A felkészülési szint kiválasztásának módja A tanulók a 10. osztályban május 20-ig jelezhetik, hogy mely tantárgyakból kívánnak 11. osztálytól közép- ill. emeltszintű felkészítésben részt venni. A tanuló nyilatkozatot tesz a választott szintről/szintekről tantárgyanként. A nyilatkozatot a szülővel aláíratja s az iskola igazgatójának adja le. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 112

113 Helyi tantervek Szakmai vizsga Szakmai vizsga szakiskolai ágon Tantárgyai A 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmények alapján, az 1/2010. (II. 5.) SZMM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmények alapján (a 2010/2011. tanévben az 1/11. vendéglátó szakiskolai osztályoknál a május-júniusi vizsgaidőszakban), valamint a 32/2011. (VIII. 25.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmények alapján (a 2011/2012. tanévben az 1/11. vendéglátó szakiskolai osztályoknál a május-júniusi vizsgaidőszakban): Szakács ( ) A 32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelet szerint: Vendéglátó gazdálkodási tevékenységek Vendéglátó tevékenység alapjai Szakmai idegen nyelvi kommunikáció Ételkészítés I Ételkészítés II. Cukrász ( ) A 32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelet szerint: Vendéglátó gazdálkodási tevékenységek Vendéglátó tevékenység alapjai Szakmai idegen nyelvi kommunikáció Cukrászati termékkészítés Cukrászati termelési feladatok Pincér ( ) A 32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelet szerint: Vendéglátó gazdálkodási tevékenységek Vendéglátó tevékenység alapjai Szakmai idegen nyelvi kommunikáció Felszolgálás I Felszolgálás II. Bolti eladó ( ) elágazásai A 32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelet szerint: Az áruforgalom lebonyolítása A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 113

114 Helyi tantervek A választott elágazáshoz tartozó termékek forgalmazása: Bútorok és lakástextíliák forgalmazása Élelmiszerek és vegyiáruk forgalmazása A műszaki cikkek forgalmazása Porcelán- és edényáruk forgalmazása Ruházati termékek forgalmazása Zöldség-gyümölcs termékek forgalmazása Szakmai vizsga felsőfokú képzésben Kereskedelmi szakmenedzser ( ) 1. A vállalkozások alapítása, átszervezése, megszüntetése 2. Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák alkalmazása 3. Szakmai kommunikációs tevékenység 4. Informatikai és gazdasági szakmai idegen nyelv használata 5. Vállalkozások menedzselése 6. Nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok és gazdasági folyamatok irányítása 7. A kereskedelmi vállalkozások vezetése, a gazdálkodás elemzése és megszervezése 8. A kereskedelmi szakmenedzser tevékenysége Vendéglátó szakmenedzser ( ) 1. Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák alkalmazása 2. Szakmai kommunikációs tevékenység 3. Informatikai és gazdasági szakmai idegen nyelv használata 4. Vállalkozások menedzselése 5. Vendéglátó tevékenység operatív szervezése 6. Vendéglátó vállalkozás menedzsment feladatai 7. Szálláshely szolgáltatás és rendezvényszervezés 8. Turisztikai elemző és szolgáltató tevékenység A magasabb évfolyamra lépés feltételei A tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha az oktatási miniszter által kiadott kerettantervekben A továbbhaladás feltételei c. fejezetekben meghatározott követelményeket az adott évfolyamon minden tantárgyból teljesítette. A követelmények teljesítését a nevelő a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve érdemjegyei alapján bírálják el. Minden tantárgyból az elégséges év végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz. A magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie ha: Az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól. Az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse. Magántanuló volt. A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és az azt módosító rendeletek alapján. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 114

115 Helyi tantervek Egészségügyi feltételeknek kell megfelelni szakképző évfolyamokon ezt iskolaorvosi, illetve szakorvosi igazolással lehet elfogadni. A szakképző évfolyamokra való bekapcsolódás egyéb feltételeit a Szakmai Program részletezi. Az iskolába jelentkező tanulók felvételének elvei Tanköteles tanulók felvétele az OM rendelkezésben rögzített szabályok szerint történik. A felvételi rangsor kialakítása a felvételi és a tanulmányi eredmény alapján a osztályos osztályzatok figyelembevételével történik (készségtárgyak kivételével). Szakképző évfolyamokra az iskola által készített jelentkezési lapokon, felvételi elbeszélgetés alapján iskolázunk be a szakmai követelmények szabályai szerint. A felvételt nyert tanulók beiratkozáskor: személyi igazolványt, egészségügyi könyvet, befogadó nyilatkozatot, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványt kell, hogy bemutassanak. A tanulók értékelésének elvei A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a szakmai munkaközösségek által kialakított arányok alapján végzik el a szaktárgyat tanító nevelők. Az értékelés munkaközösségenként és tantárgyanként a kimeneti követelményekhez igazodva eltérő lehet. Az egységes értékelés érdekében szükséges volt a szakmai orientációs tantárgyak és a szakmai alapozó tárgyak értékelésének rendjét külön rögzíteni. Ennek oka, hogy kettő illetve három részjegyből kell kialakítani a végső érdemjegyet, osztályzatot, melynek rendje: Szakmai orientáció a gazdasági és szolgáltatási szakterületre tantárgy keretén belül a tanulók elméleti és gyakorlati képzésben vesznek részt. Az elméletre és gyakorlatra a tanulók évközben külön érdemjegyet kapnak, de félévkor és évvégén egy osztályzatként kell értékelni a teljesítményüket az alábbiak szerint: A két részjegy számtani átlaga, ahol kerekítő tényezőként az elmélet eredményét kell figyelembe venni. Amennyiben bármely részosztályzat elégtelen, a félévi és az év végi eredmény is elégtelen. Javítóvizsgát csak abból a tantárgyrészből kell tennie, amelyik elégtelen. A évfolyamon szakmai alapozó tantárgyak értékelése Kereskedelem-marketing szakmacsoportban A tanuló félévi és év végi osztályzatát az osztályozó konferenciát megelőzően alakítják ki a tantárgy részismereteit tanító tanárok együttesen. Közgazdaságtan, marketing, szakmai alapozó gyakorlat (taniroda) részekre kapott osztályzatot egyszerű számtani átlagát a kerekítés szabályai szerint kell kialakítani. Amennyiben bármely részosztályzata elégtelen, akkor a félévi és az év végi osztályzat is elégtelen. Év végén javítóvizsgát csak abból a tantárgyból kell tenni, amelyik elégtelen április 1-jétől hatályos: az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V.24.) OM rendeletben módosult szakmai előkészítő vizsgatárgyak elnevezése: kereskedelmi és marketing alapismeretek. Értékelés: Közgazdaságtan tantárgyat külön érdemjeggyel értékeljük; a kereskedelmi ismeretek és a marketing tantárgyat közös érdemjeggyel értékeljük úgy, hogy a kereskedelmi ismeretek tantárgy érdemjegye a döntő. Ameny- A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 115

116 Helyi tantervek nyiben bármely részosztályzata elégtelen, akkor a félévi és az év végi osztályzat is elégtelen. Év végén javítóvizsgát csak abból a tantárgyból kell tenni, amelyik elégtelen. Vendéglátás, idegenforgalom szakmacsoport A tanuló félévi és év végi osztályzatát az osztályozó konferenciát megelőzően a tantárgy részismereteit tanító tanárok alakítják ki együttesen. Vendéglátó és turizmus, szállodaismeretek, marketing és a szakmacsoportos alapozó gyakorlat részismeretére kapott osztályzatok egyszerű számtani átlagából, a kerekítés általános szabályai szerint kell kialakítani. Az öt tizedre végződő átlag esetén a szakmai elmélet eredményéhez igazodva kell megállapítani. Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V.24.) OM rendeletben módosult szakmai előkészítő vizsgatárgyak elnevezése: vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek április 1-jétől hatályos. Értékelés a szakiskolai programban Érvényes a 2012/2013. tanévig A tanuló csak szöveges értékelést kap a Szakiskolai Program szerint tanuló osztályokban a 9. évfolyam pályaorientációs tantárgyára. Az szöveges értékelést a szaktanár készíti el kiemelve azt, hogy a tanuló milyen szinten sajátította el az előírt kompetenciákat. A tanulók munkáját évente legalább két alkalommal értékeljük: Félévkor jól megfelelt, megfelelt, nem felelt meg minősítéssel értékelünk, melyet az ellenőrzőbe és a naplóba vezetünk be. Év végén az alábbi szöveges értékeléseket alkalmazzuk, mely értékelés pótlap formájában kerül a bizonyítványba, a törzslapba és a naplóba. Az év végi értékelés formái Kiválóan megfelelt Érdeklődés: Kereskedő Vendéglátó Képességek: Alkalmazkodó, csoportban tud dolgozni, képes együttműködni, kommunikációs készsége jó. Célok: Céljaival tisztában van, azokat pontosan ismeri. Munkamód: Feladatait határidőre és jól teljesítette. Hozzáállása a tantárgyhoz pozitív. Információ más pályákról, foglalkozásról: A megfigyelési szempontok szerint a feladatait pontosan elvégezte. Jól megfelelt Érdeklődés: Kereskedő Vendéglátó Képességek: alkalmazkodó, csoportban nehezebben tud dolgozni, képes együttműködni, kommunikációs készsége jó. Célok: Céljaival tisztában van. Munkamód: Feladatait általában határidőre és jól teljesítette. Hozzáállása a tantárgyhoz többnyire pozitív. Információ más pályákról, foglalkozásokról: A megfigyelési szempontok szerint a feladatait elvégezte. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 116

117 Helyi tantervek Közepesen megfelelt Megfelelt Érdeklődés: Kereskedő Vendéglátó Képességek: Nehezen alkalmazkodik, csoportban nehezebben tud dolgozni, kommunikációs készsége közepes. Célok: Céljaival többé-kevésbé tisztában van. Munkamód: Feladatait általában teljesítette. Hozzáállása a tantárgyhoz átlagos. Információ más pályákról, foglalkozásról: a megfigyelési szempontok szerint a feladatait általában elvégezte, kisebb hiányosságokkal. Érdeklődés: Kereskedő Vendéglátó Képességek: Nehezen alkalmazkodik, csoportban nem tud dolgozni, kommunikációs készsége gyenge. Célok: Nincsenek kialakult céljai. Munkamód: Feladatait ritkán teljesítette. Hozzáállása a tantárgyhoz közömbös. Információ más pályákról, foglalkozásról: a megfigyelési szempontok szerint a feladatait általában nem végezte el, több hiányossággal. Nem felelt meg Gyakorlat ilyen gyenge tanuló nincs. Értékelendő területek a 9. évfolyamon: órai munka szituációs játékok viselkedéskultúra rajzos feladatok előadás: megbeszélt szempontok alapján házi feladat / megfigyelési szempontok alapján/ gépírás Értékelendő területek a 10. évfolyamon: órai munka szituációs játékok viselkedéskultúra rajzos feladatok előadás: megbeszélt szempontok alapján házi feladat / megfigyelési szempontok alapján/ Az értékelés minden hónapban egy jeggyel történik. Bármely ágon elégtelen osztályzatot elért tanuló, az adott szakterületre nem alkalmas. A tagintézmény hangsúlyt fektet a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képesség-kibontakoztatására és integrációs felkészítésére. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 117

118 Helyi tantervek szeptember 1-jével induló képzések A turisztikai ágazatú szakközépiskola óraszámai a nyelvi előkészítő osztályban Tantárgy 9/NY évf. Nyelvi előkészítő osztály A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 5/13. évf. (Turisztikai szervező, értékesítő) Szövegértés fejlesztése 2* Magyar nyelv és irodalom 4* 4* 4* 4* Idegen nyelv I. (angol) 10* 5* 5* 3* 3* Idegen nyelv II. (német/francia) 8* 3* 3* 2* 2* Logikai képességfejlesztés 1* Matematika 3* 3* 4* 4* Történelem, társadalmi és állampolg. ism Etika 1 Biológia egészségtan Fizika Kémia 2 1 Földrajz 2 1 Művészetek / vizuális kultúra 1 Informatika 2* 1* Testnevelés és sport Osztályfőnöki Szakmai tárgyak Munkahelyi egészség és biztonság 0,5 Foglalkoztatás II. 0,5 Foglalkoztatás I. 2 Turizmus alapjai 2 1 Kultúr- és vallástörténet 1,5 1,5 1 Vendéglátás- és szálláshely ismeretek 1 1+1* 1 Üzleti kommunikáció gyakorlata 1* 1* Marketing alapjai 0,5 1 1 Szakmai idegen nyelv gyakorlat 2* 4,5* Antik örökségünk 1 Latin nyelvtan és fordítási gyakorlatok 1* Ügyviteli ismeretek 2 2* Informatika a turizmusban gyakorlat 1* 1,5* 1* Levelezési gyakorlat 1* 1* Utazásszervezés 5 Utazási szolgáltatások értékesítése gyak. 9,5 Vállalkozási alapismeretek 2,5 Turisztikai üzletágak működtetése gyak. 9,5* Turizmusmarketing 1* 2* Összesen Csoportbontás ,5 Összesen csoportbontással ,5 Egyéb foglalkozás Mindösszesen Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama - 70 óra 105 óra 140 óra - - *-gal jelzett csoportbontásban tanítandó, a magyar nyelv és irodalom önálló tantárgy, külön osztályozandó

119 Helyi tantervek A kereskedelmi ágazatú szakközépiskola óraszámai Kereskedelmi szakközépiskola Tantárgy 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 5/13. évf. (Kereskedő) Magyar nyelv és irodalom 4* 4* 4* 4* Idegen nyelvek 3* 3* 4* 4* Matematika 3* 3* 3* 3* Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Etika 1 Biológia egészségtan Fizika Kémia 2 1 Földrajz 2 1 Művészetek / vizuális kultúra 1 1 Informatika 2* 1* Testnevelés és sport Osztályfőnöki Szakmai tárgyak Munkahelyi egészség és biztonság 0,5 Foglalkoztatás II. 0,5 Foglalkoztatás I. 2 A marketing alapjai 2 2 Marketing a gyakorlatban 1* Az üzleti tevékenység tervezése, elemzése Vezetési ismeretek 2 Üzleti tevékenység a gyakorlatban 2* 2* 1* 1* 1* Áruforgalom 1, Áruforgalom gyakorlata 1* 1* Vállalkozási ismeretek Vállalkozási ismeretek gyakorlat 2* A működtetés szabályai 4 A működtetés szabályai gyakorlat 2* Áruismeret- és forgalmazás 7,5 Értékesítési gyakorlat 7* Értékesítés idegen nyelven 2* Pénzügyi, tőkepiaci ismeretek 2* Statisztika 2* 2* Statisztika alapjai 2* Választható: emelt szintű oktatás 4 4 Összesen Csoportbontás Összesen csoportbontással Egyéb foglalkozás Mindösszesen Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama 40 óra 105 óra 140 óra - - *-gal jelzett csoportbontásban tanítandó; a magyar nyelv és irodalom önálló tantárgy, külön osztályozandó A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 119

120 Helyi tantervek A vendéglátóipari ágazatú szakközépiskola óraszámai Tantárgy 9. évf. Vendéglátóipari szakközépiskola 10. évf. 11. évf. 12. évf. 5/13. évf. (Vendéglátásszervezővendéglős) Magyar nyelv és irodalom 4* 4* 4* 4* Idegen nyelvek 3* 3* 3* 3* Matematika 3* 3* 4* 4* Történelem, társadalmi és állampolgári ism Etika 1 Biológia egészségtan Fizika Kémia 2 1 Földrajz 2 1 Művészetek / vizuális kultúra 1 1 Informatika 2* 1* Testnevelés és sport Osztályfőnöki Szakmai tárgyak Munkahelyi egészség és biztonság 0,5 34 Foglalkoztatás II. 0,5 Foglalkoztatás I. 2 Vendéglátó gazdálkodás Szakmai számítás 2 1,5+1* Marketing és kommunikáció a gyakorlatban 2* 2* Alkalmazott számítástechnika 2* Ügyvitel 2* Vendéglátó üzleti idegen nyelv 2* 3* Élelmiszer ismeret Termelés elmélet 1, Termelés gyakorlata 2* 2* 2* 6* Értékesítés elmélete Értékesítés gyakorlata 2* 2* 5* Vendéglátó vállalkozások 1 Vendéglátó vállalkozások működtetése 2 Pénzügyi és tőkepiaci ismeretek 2* Statisztika alapjai 2* Szálloda ismeret 1 1 Marketing 2 2 Alkalmazott számítástechnika 1* Választható: emelt szintű oktatás 4 4 Összesen Csoportbontás Összesen csoportbontással Egyéb foglalkozás Mindösszesen Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama 70 óra 105 óra 140 óra - - *-gal jelzett csoportbontásban tanítandó; a magyar nyelv és irodalom önálló tantárgy, külön osztályozandó A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 120

121 Helyi tantervek A turisztikai ágazatú szakközépiskola óraszámai Tantárgy 9. évf. Turisztikai szakközépiskola 10. évf. 11. évf. 12. évf. 5/13. évf. (Turisztikai szervező, értékesítő Magyar nyelv és irodalom 4* 4* 4* 4* Idegen nyelvek 3* 3* 3* 3* Matematika 3* 3* 4* 4* Történelem, társadalmi és állampolgári ism Etika 1 Biológia egészségtan Fizika Kémia 2 1 Földrajz 2 1 Művészetek / vizuális kultúra 1 1 Informatika 2* 1* Testnevelés és sport Osztályfőnöki Szakmai tárgyak Munkahelyi egészség és biztonság 0,5 Foglalkoztatás II. 0,5 Foglalkoztatás I. 2 Turizmus alapjai 3 2 Kultúr- és vallástörténet 1,5 1,5 1 Vendéglátás- és szálláshely ismeretek Üzleti kommunikáció gyakorlata 1* 1* Marketing alapjai 0,5 1 1 Szakmai idegen nyelv gyakorlat 2* 4,5* Antik örökségünk 1 Latin nyelvtan és fordítási gyakorlatok 1* Ügyviteli ismeretek 2 1,5* Informatika a turizmusban gyakorlat 1* 1,5* 1,5* Levelezési gyakorlat 1* 1* 1* Utazásszervezés 5 Utazási szolgáltatások értékesítése gyakorlat 9,5 Vállalkozási alapismeretek 2,5 Turisztikai üzletágak működtetése gyakorlat 9,5 Turizmusmarketing 2 2 Pénzügyi, tőkepiaci ismeretek 2* Statisztika alapjai 2* Szálloda ismeret 1 1 Választható: emelt szintű oktatás 4 4 Összesen Csoportbontás Összesen csoportbontással Egyéb foglalkozás Mindösszesen Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama 70 óra 105 óra 140 óra - - *-gal jelzett csoportbontásban tanítandó; a magyar nyelv és irodalom önálló tantárgy, külön osztályozandó A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 121

122 Helyi tantervek Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye Az iskola egyes évfolyamain az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás. Közgazdasági osztály H2010: a 2003-ban felülvizsgált és módosított NAT alapján, valamint az Oktatási Minisztérium által 2004-ben kiadott kerettanterv alapján elkészített, 2010 szeptemberétől érvényes helyi tanterv H2013: a 2012-ben kiadott NAT (110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról) alapján, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2012-ben, a szakközépiskolák évfolyama számára kiadott kerettanterv (51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről) és a 2013-ban kiadott szakképzési kerettanterv (14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről) alapján elkészített, 2013 szeptember 1-jétől érvényes helyi tanterv. Tanév Évfolyam /2014. H2013 H2010 H2010 H /2015. H2013 H2013 H2010 H /2016. H2013 H2013 H2013 H /2017. H2013 H2013 H2013 H2013 Nyelvi előkészítő évfolyamos osztályok HNY2007: nyelvi előkészítő évfolyam, 2007 szeptemberétől érvényes helyi tanterv; HNY2010: nyelvi előkészítő évfolyam, 2010 szeptemberétől érvényes helyi tanterv HNY2013: a 2012-ben kiadott NAT (110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról) alapján, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2012-ben, a szakközépiskolák évfolyama és a nyelvi előkészítő osztályok számára kiadott kerettanterv (51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről) és a 2013-ban kiadott szakképzési kerettanterv (14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről) alapján elkészített, 2013 szeptember 1-jétől érvényes helyi tanterv. Tanév Évfolyam 9/Ny /2014. HNY2013 HNY2013 HNY2010 HNY2010 HNY2007 9/Ny /2015. HNY2013 HNY2013 HNY2013 HNY2010 HNY2010 9/Ny /2016. HNY2013 HNY2013 HNY2013 HNY2013 HNY2010 9/Ny /2017. HNY2013 HNY2013 HNY2013 HNY2013 HNY2013 A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 122

123 Helyi tantervek szeptember 1-je előtt indult képzések A közgazdasági osztály tantárgyi rendszere és óraszámai a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben (H2010) Heti óraszámok évfolyamonként Tantárgy félév 2.félév össz. 1.félév 2.félév össz. Össz. Össz. Magyar nyelv és irodalom 5) (2) 4+(2) Történelem és társadalomismeret 2) 5) (2) 5+(2) Idegen nyelv 1) (2) 4+(2) Matematika 1) 5) (2) 4+(2) Ének-zene Rajz és vizuális kultúra Osztályfőnöki óra Testnevelés és sport Fizika 5) ,5 - - Földünk és környezetünk 5) ,5 - - Biológia 5) 3 2 2, Kémia 5) Informatika 1) (2) 2+(2) Szakmacsoportos alapozó oktatás közgazdaság szakmacsoportban 1) 3 4 3, ,5 8+(2) 8+(2) Kötelező órák összesen , Emelt szintű oktatás Gazdasági ismeretek 4) II. idegen nyelv 1) 3) Összesen ,5 32+(2) 32+(2) Megjegyzések: 1) csoportbontás (a szakmacsoportos alapozó oktatásnál csak a gyakorlati rész) 2) összevont tantárgy 3) A II. idegen nyelv: kötelező mindazok számára, akik nem vesznek részt emelt szintű oktatásban; választhatják azok a tanulók, akik csak egy tantárgyból vesznek részt emelt szintű oktatásban; választása nem módosítható a 12. évfolyamon. Választható idegen nyelvek: angol, olasz, német, francia, orosz. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 123

124 Helyi tantervek 4) Gazdasági ismeretek: választhatják azok a tanulók, akik csak egy tantárgyból vesznek részt emelt szintű oktatásban, választhatják azok a tanulók, akik nem vesznek részt emelt szintű oktatásban és kötelezően II. idegen nyelvet tanulnak. 5) kompetencia-alapú oktatás: a 2006/2007-es tanévtől felmenő rendszerben bevezettük a kompetencia alapú oktatást az alábbi kompetencia-területeken: A modul: szövegértés-szövegalkotás (magyar nyelv és irodalom) matematika-logikai (matematika) idegen nyelv informatika B modul: IKT-eszközök alkalmazása humán és reál tantárgyakban A szakmacsoportos alapozó oktatás óratervi óráinak megosztása 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam közgazdaság közgazdaság szakmacsoport Tantárgy közgazdaság közgazdaság szakmacsoport szakmacsoport szakmacsoport I. félév II. félév I. félév II. félév Gazdasági alapismeretek Gépírás 1) Közgazdasági alapismeretek (2) 4+(2) Üzleti gazdaságtan Üzl. gazd.-tan gyakorlat 1) ) csoportbontás ( ) emelt szintű képzés Kötelező érettségi vizsgatárgyak: magyar nyelv és irodalom történelem és társadalomismeret I. idegen nyelv matematika Választható érettségi vizsgatárgyak: A mindenkor hatályos érettségi vizsga vizsgaszabályzatának megfelelően. A 11., 12. évfolyamon emelt szintű oktatás választható a következő tantárgyakból: kötelező érettségi vizsgatárgyak, informatika, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), Amennyiben a tanulók választása szükségessé és indokolttá teszi, az iskola együttműködik más középiskolákkal annak érdekében, hogy mindenki számára biztosítsa a választásának megfelelő oktatást. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 124

125 Helyi tantervek Az emelt szintű oktatás heti óraszámai Tárgyak 11. évf. 12. évf. Magyar nyelv és irodalom 6 6 Történelem és társadalomismeret 5 7 Idegen nyelv 6 6 Matematika 6 6 Informatika 4 4 Közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan) 6 6 A csoportindítás feltételei: a kötelező érettségi tantárgyakból a jogszabályi feltételeknek megfelelően indítunk emelt szintű képzést, a kötelezően választható érettségi tantárgyakból legalább 8 tanuló jelentkezése esetén. Jelentkezés: az iskola által rendelkezésre bocsátott jelentkezési lapon (szülői jóváhagyással) írásban történik; a jelentkezési lapok beadási határideje: május 20. Csoportváltoztatás, lemondás: indokolt esetben a tanuló (szülői hozzájárulással) írásban benyújtott kérelemére az igazgató engedélyezi; a kérelmek beadási határideje: május 30. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 125

126 Helyi tantervek Nyelvi előkészítő osztály tantárgyi rendszere és óraszámai a 2007/2008. tanévtől felmenő rendszerben (HNY2007) Tantárgy Heti óraszámok évfolyamonként össz. 1.félév 2.félév össz. 1.félév 2.félév össz. össz. össz. Magyar nyelv és irodalom (2) 4+(2) Történelem és társadalomismeret 2) (2) 4+(2) Idegen nyelv 1) 5) (2) 3+(2) Idegen nyelv II. 1) Matematika 1) (2) 3+(2) Ének-zene Rajz és vizuális kultúra Osztályfőnöki óra Testnevelés és sport Fizika ,5 - - Földünk és környezetünk ,5 - - Biológia , Kémia Informatika 1) 5) , ,5 2+(2) 2+(2) Szakmacsoportos alapozó 1) 3) ,5 8+(2) 8+(2) oktatás Tanulásmódszertan 1) Kötelező órák összesen Emelt szintű oktatás Gazdasági ismeretek 4) Összesen (2) 32+(2) Megjegyzések: 1) csoportbontás (a szakmacsoportos alapozó oktatásnál csak a gyakorlati rész) 2) összevont tantárgy 3) a 11. évfolyamon a tanulók választhatnak a közgazdaság és a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport közül A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 126

127 Helyi tantervek 4) Gazdasági ismeretek: választhatják azok a tanulók, akik csak egy tantárgyból vesznek részt emelt szintű oktatásban, választhatják azok a tanulók, akik nem vesznek részt emelt szintű oktatásban és kötelezően II. idegen nyelvet tanulnak. 5) kompetencia-alapú oktatás: a 2006/2007-es tanévtől felmenő rendszerben bevezettük a kompetencia alapú oktatást az alábbi kompetencia-területeken: A modul: szövegértés-szövegalkotás (magyar nyelv és irodalom) matematika-logikai (matematika) idegen nyelv informatika B modul: IKT-eszközök alkalmazása humán és reál tantárgyakban A szakmacsoportos alapozó oktatás óratervi óráinak megosztása 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 13. évfolyam Tantárgy közg. és ker. közg. és ker. szakmacsoport szakm. szakm. szakm. szakm. közg. ker. közg. ker. szakmacsoport I. félév II. félév I. félév II. félév csop. csop. csop. csop. Gazdasági alapismeretek Gépírás 1) Közgazdasági alapismeretek (2) - 4+(2) - Közgazdasági és marketing (2) - 4+(2) alapismeretek Üzleti gazdaságtan Üzl. gazd.-tan gyakorlat 1) Marketing Kereskedelmi gyakorlat ) csoportbontás ( ) emelt szintű képzés Kötelező érettségi vizsgatárgyak: magyar nyelv és irodalom történelem és társadalomismeret I. idegen nyelv matematika Választható érettségi vizsgatárgyak: A mindenkor hatályos érettségi vizsga vizsgaszabályzatának megfelelően. A 12., 13. évfolyamon emelt szintű oktatás választható a következő tantárgyakból: kötelező érettségi vizsgatárgyak, informatika, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági és marketing alapismeretek. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 127

128 Helyi tantervek Amennyiben a tanulók választása szükségessé és indokolttá teszi, az iskola együttműködik más középiskolákkal annak érdekében, hogy mindenki számára biztosítsa a választásának megfelelő oktatást. Az emelt szintű oktatás heti óraszámai Tárgyak 12. évf. 13. évf. Magyar nyelv és irodalom 6 6 Történelem és társadalomismeret 5 6 Idegen nyelv 5 5 Matematika 5 5 Informatika 4 4 Közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan) 6 6 Közgazdasági és marketing alapismeretek 6 6 A csoportindítás feltételei: a kötelező érettségi tantárgyakból a jogszabályi feltételeknek megfelelően indítunk emelt szintű képzést, a kötelezően választható érettségi tantárgyakból legalább 8 tanuló jelentkezése esetén. Jelentkezés: az iskola által rendelkezésre bocsátott jelentkezési lapon (szülői jóváhagyással) írásban történik; a jelentkezési lapok beadási határideje: május 20. Csoportváltoztatás, lemondás: indokolt esetben a tanuló (szülői hozzájárulással) írásban benyújtott kérelemére az igazgató engedélyezi; a kérelmek beadási határideje: május 30. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 128

129 Helyi tantervek Nyelvi előkészítő osztály tantárgyi rendszere és óraszámai a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben (HNY2010) Tantárgy Heti óraszámok évfolyamonként össz. 1.félév 2.félév össz. 1.félév 2.félév össz. össz. össz. Magyar nyelv és irodalom (2) 4+(2) Történelem és társadalomismeret 2) (2) 4+(2) Idegen nyelv 1) 4) (2) 3+(2) Idegen nyelv II. 1) Matematika 1) (2) 3+(2) Ének-zene Rajz és vizuális kultúra Osztályfőnöki óra Testnevelés és sport Fizika ,5 - - Földünk és környezetünk ,5 - - Biológia , Kémia Informatika 1) 4) , ,5 2+(2) 2+(2) Szakmacsoportos alapozó oktatás közgazdaság szakmacsoportban ,5 8+(2) 8+(2) 1) Tanulásmódszertan 1) Kötelező órák összesen Emelt szintű oktatás Gazdasági ismeretek 3) Összesen (2) 32+(2) Megjegyzések: 1) csoportbontás (a szakmacsoportos alapozó oktatásnál csak a gyakorlati rész) 2) összevont tantárgy A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 129

130 Helyi tantervek 3) Gazdasági ismeretek: választhatják azok a tanulók, akik csak egy tantárgyból vesznek részt emelt szintű oktatásban, választhatják azok a tanulók, akik nem vesznek részt emelt szintű oktatásban és kötelezően II. idegen nyelvet tanulnak. 4) kompetencia-alapú oktatás: a 2006/2007-es tanévtől felmenő rendszerben bevezettük a kompetencia alapú oktatást az alábbi kompetencia-területeken: A modul: szövegértés-szövegalkotás (magyar nyelv és irodalom) matematika-logikai (matematika) idegen nyelv informatika B modul: IKT-eszközök alkalmazása humán és reál tantárgyakban A szakmacsoportos alapozó oktatás óratervi óráinak megosztása 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 13. évfolyam közgazdaság közgazdaság szakmacsoport Tantárgy közgazdaság közgazdaság szakmacsoport szakmacsoport szakmacsoport I. félév II. félév I. félév II. félév Gazdasági alapismeretek Gépírás 1) Közgazdasági alapismeretek (2) 4+(2) Üzleti gazdaságtan Üzl. gazd.-tan gyakorlat 1) ) csoportbontás ( ) emelt szintű képzés Kötelező érettségi vizsgatárgyak: magyar nyelv és irodalom történelem és társadalomismeret I. idegen nyelv matematika Választható érettségi vizsgatárgyak: A mindenkor hatályos érettségi vizsga vizsgaszabályzatának megfelelően. A 12., 13. évfolyamon emelt szintű oktatás választható a következő tantárgyakból: kötelező érettségi vizsgatárgyak, informatika, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), Amennyiben a tanulók választása szükségessé és indokolttá teszi, az iskola együttműködik más középiskolákkal annak érdekében, hogy mindenki számára biztosítsa a választásának megfelelő oktatást. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 130

131 Helyi tantervek Az emelt szintű oktatás heti óraszámai Tárgyak 12. évf. 13. évf. Magyar nyelv és irodalom 6 6 Történelem és társadalomismeret 5 6 Idegen nyelv 5 5 Matematika 5 5 Informatika 4 4 Közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan) 6 6 A csoportindítás feltételei: a kötelező érettségi tantárgyakból a jogszabályi feltételeknek megfelelően indítunk emelt szintű képzést, a kötelezően választható érettségi tantárgyakból legalább 8 tanuló jelentkezése esetén. Jelentkezés: az iskola által rendelkezésre bocsátott jelentkezési lapon (szülői jóváhagyással) írásban történik; a jelentkezési lapok beadási határideje: május 20. Csoportváltoztatás, lemondás: indokolt esetben a tanuló (szülői hozzájárulással) írásban benyújtott kérelemére az igazgató engedélyezi; a kérelmek beadási határideje: május 30. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 131

132 9/NYévfolyam 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam Pénzügyi termékértékesítő Vállalkozási és bérügyintéző Helyi tantervek szeptember 1-jével induló képzések A közgazdasági ágazatú szakközépiskola óraszámai a nyelvi előkészítő osztályban (HNY2013) Nyelvi előkészítő osztály 5/13. évf. Tantárgy Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelv I. (angol) 13* 5* 5* 6* 6* Idegen nyelv II. (német) 5* 5* 5* 4* 4* Matematika 1* 3* 3* 3* 3* Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Etika 1 Biológia egészségtan Fizika Kémia 2 1 Földrajz 2 1 Művészetek / ének-zene 1 Informatika 3* 1* Testnevelés és sport Osztályfőnöki Szakmai követelménymodulok és tantárgyak Munkahelyi egészség és biztonság 0, Foglalkoztatás II. 0,5 0, Szakmai idegen nyelv +1* +1* Foglalkoztatás I. 2* 2* Gazdasági és jogi alapismeretek 2 3,5 2,5* 2,5* Ügyviteli gyakorlatok 1* +1* +1* Általános statisztika 1 1 Statisztika gyakorlat 1* 1* Pénzügyi alapismeretek 2 2 Pénzügy gyakorlat 1* Adózási alapismeretek 1 Adózás gyakorlat 1* Számviteli alapismeretek 2 2 Számvitel gyakorlat 1* Banki értékesítési ismeretek 1 Kommunikációs gyakorlat a banki ügyfélkapcsolatban 2* Biztosítási értékesítési ismeretek 1 Kommunikációs gyakorlat a biztosítási ügyfélkapcsolatban 2* Polgárjogi alapfogalmak 0,5 Pénzügyi intézményi szabályozás 0,5 Pénzügyi befektetési és biztosítási szolgáltatások szabályozása 0,5 A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 132

133 9/NYévfolyam 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam Pénzügyi termékértékesítő Vállalkozási és bérügyintéző Helyi tantervek Nyelvi előkészítő osztály 5/13. évf. Tantárgy Szolgáltatási és fogyasztóvédelmi szabályozás a gyakorlatban 0,5* Biztosítási jog 0,5 Pénzügyi szolgáltatások és termékek 3 Pénzforgalom 1 Pénzügyi szolgáltatás gyakorlata 1* Befektetési szolgáltatások és termékek 2 Befektetési döntések 0,5 Biztosítástani ismeretek 2 Biztosításmatematikai ismeretek 2 Biztosítás gyakorlata a szolgáltatói piacon 1* A biztosító működése és működésének pénzügyi garanciái 1,5 Biztosítási gyakorlat 0,5* Független biztosításközvetítői működés elmélete 2,75 Független biztosításközvetítői működés gyakorlata 0,75* Speciális ügyintézői ismeretek 0,75 Speciális ügyint. feladatok gyak. 0,25* Bankjegyismeret 0,5 Bankjegyvizsgálat gyakorlata 0,5* Kis- és középvállalkozások gazdálkodása 2,5 Üzleti terv készítés gyakorlat 2* Könyvvezetés 4 Pénzforgalmi könyvviteli gyak. 2* Vállalkozás-finanszírozás 2 Vállalkozás-finanszírozási gyak. 1* Adózás 3 Elektronikus adóbevallás gyak. 1* Munkaerő-gazdálkodás 3 Bérszámfejtési gyakorlat 2* Bérügyi feladatok 2 Bérügyi gyakorlat 1* Társadalom-biztosítás 2 TB-gyakorlat 1* Projektfinanszírozás Projektfolyamatok követése Összesen Csoportbontás 22 17,5 16, ,5 12 Összesen csoportbontással 52 55,5 55, ,5 47 A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 133

134 9/NYévfolyam 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam Pénzügyi termékértékesítő Vállalkozási és bérügyintéző Helyi tantervek Nyelvi előkészítő osztály 5/13. évf. Tantárgy Egyéb foglalkozás 4 1,5 1, Mindösszesen ,5 47 Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama A + jellel jelölt órák a szabad órakeretből kerültek felhasználásra, a *-gal jelöltek csoportbontásban tanítandók. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 134

135 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam Pénzügyi termékértékesítő Vállalkozási és bérügyintéző Helyi tantervek A közgazdasági ágazatú szakközépiskola kerettantervi óraszámai Közgazdasági szakközépiskola 5/13. évf. Tantárgy Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelvek 5* 5* 4* 4* Matematika 4* 3* 4* 4* Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Etika 1 Biológia egészségtan Fizika Kémia 2 1 Földrajz 2 1 Művészetek / ének-zene 1 Informatika 2* 1* 1* 1* Testnevelés és sport Osztályfőnöki Szakmai követelménymodulok és tantárgyak Munkahelyi egészség és biztonság 0, Foglalkoztatás II. 0,5 0, Szakmai idegen nyelv +1* +1* Foglalkoztatás I. 2* 2* Gazdasági és jogi alapismeretek 2 3,5 Ügyviteli gyakorlatok 2,5* 2,5* +1* +1* 1* Általános statisztika 1 1 Statisztika gyakorlat 1* 1* Pénzügyi alapismeretek 2 2 Pénzügy gyakorlat 1* Adózási alapismeretek 1 Adózás gyakorlat 1* Számviteli alapismeretek 2 2 Számvitel gyakorlat 1* Banki értékesítési ismeretek Kommunikációs gyakorlat a banki ügyfélkapcsolatban 2* Biztosítási értékesítési ismeretek Kommunikációs gyakorlat a biztosítási ügyfélkapcsolatban 2* Polgárjogi alapfogalmak 0,5 Pénzügyi intézményi szabályozás 0, Pénzügyi befektetési és biztosítási szolgáltatások szabályozása 0,5 Szolgáltatási és fogyasztóvédelmi szabályozás a gyakorlatban 0,5* Biztosítási jog 0,5 A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 135

136 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam Pénzügyi termékértékesítő Vállalkozási és bérügyintéző Helyi tantervek Közgazdasági szakközépiskola 5/13. évf. Tantárgy Pénzügyi szolgáltatások és termékek 3 Pénzforgalom 1 Pénzügyi szolgáltatás gyakorlata 1* Befektetési szolgáltatások és termékek 2 Befektetési döntések 0,5 Biztosítástani ismeretek 2 Biztosításmatematikai ismeretek 2 Biztosítás gyakorlata a szolgáltatói piacon 1* A biztosító működése és működésének pénzügyi garanciái 1,5 Biztosítási gyakorlat 0,5* Független biztosításközvetítői működés elmélete 2,75 Független biztosításközvetítői működés gyakorlata 0,75* Speciális ügyintézői ismeretek 0,75 Speciális ügyint. feladatok gyak. 0,25* Bankjegyismeret 0,5 Bankjegyvizsgálat gyakorlata 0,5* Kis- és középvállalkozások gazdálkodása 2,5 Üzleti terv készítés gyakorlat 2* Könyvvezetés 4 Pénzforgalmi könyvviteli gyak. 2* Vállalkozás-finanszírozás 2 Vállalkozás-finanszírozási gyak. 1* Adózás 3 Elektronikus adóbevallás gyak. 1* Munkaerő-gazdálkodás 3 Bérszámfejtési gyakorlat 2* Bérügyi feladatok 2 Bérügyi gyakorlat 1* Társadalom-biztosítás 2 TB-gyakorlat 1* Projektfinanszírozás Projektfolyamatok követése Választható tárgy: emelt szintű oktatás vagy 2. idegen nyelv 4* 4* Összesen /39 35/ Csoportbontás 14,5 12,5 12/16 14/18 10,5 12 Összesen csoportbontással 49,5 48,5 47/55 49/57 45,5 47 Egyéb foglalkozás 7,5 8,5 11/3 9/1 - - Mindösszesen ,5 47 A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 136

137 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam Pénzügyi termékértékesítő Vállalkozási és bérügyintéző Helyi tantervek Közgazdasági szakközépiskola 5/13. évf. Tantárgy Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama A + jellel jelölt órák a szabad órakeretből kerültek felhasználásra, a *-gal jelöltek csoportbontásban tanítandók. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 137

138 Helyi tantervek Az ügyviteli ágazatú szakközépiskola kerettantervi óraszámai Tantárgy 9. évf. Ügyviteli szakközépiskola Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelvek 5* 5* 4* 4* Matematika 4* 3* 4* 4* Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek évf. Etika 1 Biológia egészségtan Fizika Kémia 2 1 Földrajz 2 1 Művészetek / ének-zene 1 Informatika 2* 1* 1* 1* Testnevelés és sport Osztályfőnöki évf. 12. évf. 5/13. évf. Irodai aszszisztens Szakmai követelménymodulok és tantárgyak Munkahelyi egészség és biztonság 0, Foglalkoztatás II. 0, Foglalkoztatás I. 2* Gépírás és iratkezelés gyakorlat 2*+1* 2*+1* 1*+1* +1* +2* Levelezési ismeretek 1* +1* Levelezési ismeretek gyakorlat 2* 2* +1* Kommunikáció alapjai 1 3 Üzleti kommunikáció gyakorlat 4* Gazdasági alapismeretek Jogi ismeretek 0,5 1 1 Vállalkozási ismeretek 3 Bizalmas információ kezelés technikája 1,5 Gyorsírási alapismeretek gyakorlat 7* Dokumentáció készítése a gyakorlatban 7* Ügyviteli ismeretek 4 Marketing alapjai 2 Időgazdálkodás 2 Nyomtatvány- és adatbázis-kezelés gyakorlat 5* Választható: emelt szintű oktatás / 2. idegen nyelv 4* 4* Összesen /39 35/39 35 Csoportbontás /17 14/18 25 Összesen csoportbontással /56 49/57 60 Egyéb foglalkozás /2 9/1 - Mindösszesen Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat 70 óra 105 óra 140 óra - - időtartama A + jellel jelölt órák a szabad órakeretből kerültek felhasználásra, a *-gal jelöltek csoportbontásban tanítandók. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 138

139 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam Gazdasági informatikus Helyi tantervek Az informatikai ágazatú szakközépiskola kerettantervi óraszámai Tantárgy Informatikai szakközépiskola 5/13. évf. Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelvek 5* 5* 4* 4* Matematika 4* 3* 4* 4* Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Etika 1 Biológia egészségtan Fizika Kémia 2 1 Földrajz 2 1 Művészetek / ének-zene 1 Informatika 2* 1* 1* 1* Testnevelés és sport Osztályfőnöki Szakmai követelménymodulok és tantárgyak Munkahelyi egészség és biztonság 0, Foglalkoztatás II. 0, Foglalkoztatás I. 2* Információtechnológiai alapok 1 Információtechnológiai gyakorlat 2* Munkaszervezési ismeretek Munkaszervezési gyakorlat 2 Gépírás +1* +1* Adatbázis- és szoftverfejlesztés 0, Adatbázis- és szoftverfejlesztés gyakorlat 1* 2* 2* 2* +1* Hálózati ismeretek I Hálózati ismeretek I. gyakorlat 2* 2* 2* +1* Gazdasági ismeretek Gazdasági ismeretek gyakorlat 5* Vállalati információs rendszerek 4 Projektmenedzsment 2 Szakmai idegen nyelv 1,5* Projektmenedzsment gyakorlat 2*+2* Vállalati információs rendszerek gyakorlat 2 Informatikai alkalmazási gyakorlat +1* +1* 4* Számviteli információs rendszerek gyakorlata 2* Választható: emelt szintű oktatás / 2. idegen nyelv 4* 4* Összesen /39 35/39 35 Csoportbontás /18 14/18 21,5 Összesen csoportbontással /57 49/57 56,5 A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 139

140 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam Gazdasági informatikus Helyi tantervek Tantárgy Informatikai szakközépiskola 5/13. évf. Egyéb foglalkozás 7 7 9/1 9/1 - Mindösszesen ,5 Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama óra óra óra A + jellel jelölt órák a szabad órakeretből kerültek felhasználásra, a *-gal jelöltek csoportbontásban tanítandók A helyi mérési, értékelési rendszer Iskolánk egyaránt fontosnak tartja a bemeneti méréseket, a folyamatellenőrzést és a kimeneti vizsgáztatást. Rendszerbe foglalásuk, működésük lehetővé teszi a tanulói teljesítmények folyamatos figyelemmel kísérését, a hiányok időbeli észlelését, korrigálását, az iskolai munka hatékonyságának mérését, fejlesztését Az iskolába lépés feltételei A 8. osztály sikeres befejezése után léphetnek a tanulók iskolánk 9. évfolyamára. A felvételi eljárás során a jelentkezők 2 tárgyból, magyar nyelvből és matematikából írásbeli felvételi vizsgát tesznek. Az elbírálásnál az általános iskolai osztályzatokat és a felvételi vizsga eredményét vesszük figyelembe. A felvett tanulók az általános iskolában tanult idegen nyelvből, az idegen nyelvi munkaközösség által meghatározott szintmérő dolgozatot írnak. Ennek eredménye alapján történik az I. idegen nyelvi haladó, középhaladó és újrakezdő, illetve kezdő csoportok kialakítása Folyamatmérés A folyamatmérés célja, hogy az adott évfolyam tanulmányi-tantervi követelményszintjéhez viszonyítva átfogó képet adjon a tanulói teljesítményekről több, kiemelt fontosságú tantárgyból; a tanulók a mérési eredmények alapján maguk is megítélhetik helyüket a teljes évfolyam tanulmányi rangsorában. A folyamatmérés rendszerének, illetve az eredmények értékelésének pedagógiai célkitűzése, hogy a tanulók szembesülve a vizsgahelyzet okozta fizikai-lelki megterheléssel hatékony stresszkezelő és megelőző technikákat sajátíthassanak el. A folyamatmérés tartalmi és formai keretei a helyi tantervekben és az érettségi vizsga követelményrendszerében megfogalmazott elveket követik. A tanulók teljesítményét a szaktanárok érdemjeggyel és szóban is értékelik. A folyamatmérés ütemezése és tantárgyi szerkezete 9. a, b matematika (írásbeli) 9.c matematika (írásbeli), angol (írásbeli + szóbeli) 10. a, b - matematika (írásbeli), angol (írásbeli + szóbeli), történelem (szóbeli) A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 140

141 Helyi tantervek 10.c - matematika (írásbeli), német (írásbeli + szóbeli), történelem (szóbeli) 11. a, b, c magyar nyelv és irodalom (szóbeli), informatika (gyakorlati) A szakmacsoportos alapozó oktatás értékelése A szakmacsoportos alapozó oktatás keretében a szakmacsoport egyes moduljaiban a tanulók teljesítményeit a szaktanárok önálló érdemjegyekkel értékelik, az osztályzatokat az érdemjegyek egyszerű számtani átlaga alapján állapítják meg. A szakmacsoportra vonatkozó félévi és tanítási év végi osztályzatokat a szaktanárok közösen határozzák meg az összetevők osztályzatai alapján. Ha valamelyik részjegy elégtelen, akkor a szakmai alapozó oktatás érdemjegye is elégtelen. A tanuló abból a részből tesz javítóvizsgát, amelyből nem teljesítette a követelményeket. Az érdemjegyeket és a félévi osztályzatokat a naplóba és az ellenőrzőbe, az év végi osztályzatokat a naplóba, törzskönyvbe és a bizonyítványba kell bejegyezni Magasabb évfolyamra történő továbblépés Az iskola magasabb évfolyamára történő továbblépés feltétele: a helyi tantervben meghatározott tantárgyi követelmények teljesítése Korábbi tanulmányok beszámítása A korábbi tanulmányok beszámítása a szakmai programban meghatározottak szerint történik Vizsgáztatás Érettségi vizsga Megszervezése: a 100/1997. Kormányrendelet alapján. Szakmai vizsga Megszervezése a szeptember 1-je előtt indult képzések esetén a 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet, a szeptember 1-je után indult képzések esetén pedig 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet alapján történik Az eredményesség, sikeresség ellenőrzése A vizsgák, tanulmányi versenyek eredményei révén, a zökkenőmentes munkába állás, az új közegbe való gyors beilleszkedés feltérképezésével - eszköze: az információgyűjtés volt diákjainktól végzés után, az érettségi találkozókon, a felsőoktatási intézményekben továbbtanulók aránya alapján, az iskolai honlapon visszajelzés. A tagintézmény hangsúlyt fektet a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képesség-kibontakoztatására és integrációs felkészítésére. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 141

142 Helyi tantervek 3.2. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei Alapelveink kialakításakor a közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény és a tankönyvpiac rendjéről szóló hatályos évi XXXVII. törvény nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, valamint a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet előírásaiból különös figyelmet fordítottunk az alábbiakra: 1. Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott taneszközöket (tankönyv, munkafüzet stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, amelyeket az emberi erőforrások minisztere hivatalosan tankönyvvé nyilvánított. A nyomtatott taneszközön túl egyes tantárgyaknál egyéb eszközökre is szükség van: videó anyag, CD/DVD-ROM, számítógépes szoftver stb. 2. Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak tanulásához szükséges, kötelező tanulói taneszközöket a szakmai munkaközösségek, illetve az egyes szaktanárok határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján. 3. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetére a diákok kötelessége. 4. A taneszközök kiválasztásakor a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat veszik figyelembe: Az oktatás során használt tankönyveket, segédanyagokat, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény alapján kell kiválasztani. A taneszköz feleljen meg a kerettantervnek, az iskola nevelési-oktatási céljainak, fejlesztési elképzeléseinek. Az eszköz fedje le a kerettanterv alapján összeállított helyi tantervben (tantárgyi programban) rögzített ismeretanyagot és követelményeket. Az egyes tantárgyak (műveltségi területek, részterületek, szakterületek) ismeretanyagát az érintett korosztálynak megfelelő pedagógiai módszerekkel dolgozzák fel, illetve rendszerezzék. A könyvek nyelvezete, stílusa, a feldolgozás érthetősége feleljen meg tanulóink életkori sajátosságainak. A pedagógiai munka egysége és az iskolán belüli átjárhatóság érdekében azoknak a tanulóknak a számára, akik az adott tantárgyat az adott évfolyamon azonos tanterv szerint tanulják, egységesen ugyanazt a tankönyvet kell megrendelni. Technikai kivitelezésükben, esztétikai megjelenítésükben (tipográfia, grafika, szerkesztés, színdinamika stb.) és egészségügyi hatásukban (betűméret, nyomdafesték stb.) feleljenek meg a kor követelményeinek. Az egyes taneszközök kiválasztásakor azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, amelyek több tanéven keresztül használhatóak (pl. tartós tankönyvek). A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk. Azokat a könyveket, segédkönyveket, amelyek nem szerepelnek a tankönyvjegyzékben, az iskolai szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat egyetértésével lehet a tankönyvrendelésbe felvenni. 5. Az iskola arra törekszik, hogy saját költségvetési keretéből, illetve egyéb támogatásokat felhasználva egyre több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai könyvtár A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 142

143 Helyi tantervek számára. Ezeket a taneszközöket a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók tartós kölcsönzéssel használhatják. 6. A tankönyvek beszerzése során a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet rendelkezései az irányadóak A Nemzeti Alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának részletes szabályai A kulcskompetenciák fejlesztése Az iskolai műveltég tartalmát a társadalmi műveltségről alkotott közfelfogás, a gazdaság, a versenyképesség és a globalizáció kihívásai is alakítják. Az Európai Unió országaiban a kulcskompetenciák fogalmi hálójába rendezték be azokat a tudásokat és képességeket, amelyek birtoklása alkalmassá teheti az unió valamennyi polgárát egyrészt a gyors és hatékony alkalmazkodásra a változásokkal átszőtt, modern világhoz, másrészt aktív szerepvállalásra e változások irányának és a tartalmának a befolyásolásához. Ezért lett az iskolai műveltség tartalmának irányadó kánonja a kulcskompetenciák meghatározott rendszere. Az oktatásnak mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt alapvető szerepe van abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások befolyásolásához, saját sorsuk alakításához. A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához. Mindegyik egyformán fontos, mivel mindegyik hozzájárulhat a sikeres élethez egy tudás alapú társadalomban. Felértékelődik az egyén tanulási kompetenciájának fejlesztése, mert az emberi cselekvőképesség az egész életen át tartó tanulás folyamatában formálódik. Sok kompetencia részben fedi egymást, és egymásba fonódik: az egyikhez szükséges elemek támogatják a másik terület kompetenciáit. Hasonló egymásra építettség jellemzi a kulcskompetenciák és a kiemelt fejlesztési feladatok viszonyát. A műveltségterületek fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákat összetett rendszerben jelenítik meg. Számos olyan fejlesztési terület van, amely mindegyik kompetencia részét képzi: például a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményezőképesség, a problémamegoldás, a kockázatértékelés, a döntéshozatal, az érzelmek kezelése. A NAT-ban szereplő kulcskompetenciák az alábbiak: Anyanyelvi kommunikáció Idegen nyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Természettudományos és technikai kompetencia Digitális kompetencia Szociális és állampolgári kompetencia Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetenciája A hatékony, önálló tanulás A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 143

144 Helyi tantervek Anyanyelvi kommunikáció Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, vélemények, érzések kifejezését szóban és írásban egyaránt, valamint a kreatív nyelvhasználatot az élet minden területén. A kommunikáció feltétele a megfelelő szókincs, valamint a nyelvtan és az egyes nyelvi funkciók ismerete. Célunk, hogy tanulóink rendelkezzenek azzal a képességgel, hogy különféle kommunikációs helyzetekben szóban és írásban kommunikálni tudjanak, képesek legyenek érveiket a helyzetnek megfelelő módon meggyőzően megfogalmazni és kifejezni. Törekednünk kell arra, hogy képesek legyenek a kritikus és építő jellegű párbeszédre, tiszteljék az esztétikai minőséget és igényeljék mások megismerését. Ezen képességek fejlesztése elsősorban a magyar nyelv és irodalom tanmenetbe épül be, de egyetlen tantervből sem maradhat ki az anyanyelvi kommunikációs készség fejlesztése. A szakszókincs fejlesztésén túl törekszünk arra, hogy képesek legyenek különböző szövegeket és információkat feldolgozni, segédeszközöket használni Idegen nyelvi kommunikáció Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: fogalmak, gondolatok, vélemények, érzések megértése, kifejezése és értelmezése szóban és írásban. Ez a terület olyan képességeket igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése. Az idegen nyelvi tanterveink (angol, német, francia, olasz) felölelik a kommunikációhoz szükséges képességek fejlesztését, így a szóbeli üzenetek megértését, beszélgetések kezdeményezését, folytatását és lezárását, valamint a szövegolvasást, szövegértést és szövegalkotást. A nyelvtanulás során megtanítjuk tanulóinkat arra, hogy képesek legyenek a segédeszközök megfelelő használatára és az egész életen át tartó tanulás részeként a nyelv nem formális keretekben történő elsajátítására. A történelem, földrajz tantervek keretein belül is igyekszünk kialakítani azt a pozitív attitűdöt, mely magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák iránti érdeklődést és kíváncsiságot A matematika kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának képessége Szükséges ismeretek: a számok, mértékek és struktúrák, az alapműveletek és alapvető matematikai reprezentációk ismerete, a matematikai fogalmak, összefüggések és koncepciók megértése. Szükséges képességek: rendszerezett, tudatos, és minél eredményesebb problémamegoldó gondolkodás és a döntési képességek fejlesztése, az ismeretszerzési folyamatban való aktív részvétel, a megértett és megismert ismeretek használata, matematikai modellek keresése és alkalmazása a mindennapi helyzetekben (képletek,modellek, struktúrák, grafikonok/táblázatok), a hétköznapi gondolkodás segítése (cselekvési stratégiák, folyamatok tervezése, állítások érvényességének és jelenségek valószínűségének mérlegelése, becslési képességek kialakítása), a matematikai szimbólumok használata, gondolatok tömör megfogalmazása, A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 144

145 Helyi tantervek a matematika nyelvén történő kommunikáció fejlesztése, a megfelelő segédeszközök használata (pl. számológépek, függvénytáblázatok, könyvek), mások szóban és írásban közölt gondolatmenetének meghallgatása, megértése, saját gondolatok közlése, érveken alapuló vitakészség fejlesztése. Szükséges attitűdök: az igazság tisztelete, a dolgok logikus okának és érvényességének keresése. A matematika kompetencia kialakítása elsősorban a matematika tantárgy tanításának a feladata. Minden oktatott tantárgy segíti a matematika kompetencia kialakítását és felhasználja a tantárgy tanítása során A természettudományos kompetencia a természettudományos gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának képessége Szükséges ismeretek: a természet alapelveinek, az alapvető tudományos fogalmaknak, módszereknek, technológiai folyamatoknak az ismerete, a tudományos elméletek szerepének ismerete a társadalmi folyamatok formálódásában, az alkalmazások és a technológiák előnyeinek, korlátainak és kockázatainak ismerete. Szükséges képességek: a fenti ismeretek felhasználása a hétköznapi életben felmerülő problémák megoldására, a tudás gyakorlatias módon történő alkalmazása új technológiák, berendezések megismerésében, működtetésében, problémamegoldásaiban, az alkalmazott tudás felhasználása a természeti világ megmagyarázására, problémák felismerésére és következtetések levonására, a digitális kommunikációs-információs technikák alkalmazásának ismerete, az áltudományos megnyilvánulásokkal szembeni, érveléseken alapuló vitakészség fejlesztése, az emberi tevékenység által a természetben bekövetkezett változások megértése, az egyén felelőssége. Szükséges attitűdök: a tudományos fejlődésnek saját magunkra, családunkra, közösségünkre és az egész Földre gyakorolt hatása iránti kritikus érdeklődés. A természettudományos kompetencia kialakítása elsősorban a természettudományos tantárgyak feladata. Diákjainkat globális szemléletű, kreatív, kritikai gondolkodásra kell képessé tennünk. Ezt csak az oktatott tantárgyak követelményeinek összehangolt tervezése alapján lehet elérni. Ez iskolánkban kialakult gyakorlat alapján történik. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 145

146 Helyi tantervek A digitális kompetencia az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus használatának képességét jelenti Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök: a főbb számítógépes alkalmazások (szövegszerkesztés, adattáblázatok, adatbázisok, információtárolás), az internet által kínált lehetőségek és az elektronikus média útján történő kommunikáció, ( , hálózati egységek), az információ-megosztás, az együttműködő hálózatépítés, a tanulás és a kutatás terén, az elérhető információ hitelessége és megbízhatósága körüli problémák ismerete. Szükséges képességek: az információ megkeresése, összegyűjtése és feldolgozása, a valós és a virtuális kapcsolatok megkülönböztetése, az eszközök használata, az internet alapú szolgáltatások elérése, a velük való kutatás. Szükséges attitűdök: a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban való részvétel. A digitális kompetencia kialakítása elsősorban az informatika tantárgy és a mindennapi iskolai kommunikációs eljárás feladata. Széleskörű felhasználása az oktatásban szükségszerű követelmény. Használata a munkaerőpiac csaknem minden területén alapvető követelmény, más területein pedig esélynövelő tényező. A digitális kompetencia fejlesztésének motorja iskolánkban az a digitális kommunikációs eljárás, amelyet jó gyakorlati portfoliónk egyik legkeresettebb elemeként teszünk közzé a közoktatási intézmények számára. Ennek magva a vezetők és pedagógusok, valamint a pedagógusok és diákok közötti multilaterális kommunikációs rendszer Szociális és állampolgári kompetencia A szociális és állampolgári kompetencia a harmonikus életvitel és közösségi beilleszkedés feltétele, felöleli a magatartás minden olyan formáját, amely révén a tanulók építő módon vehetnek rész a társadalmi életben. Képesek legyenek konfliktusokat megoldani, és a demokráciáról kialakult tudásukat felhasználva aktívan vegyenek rész a közügyekben. A személyes és szociális jóléthez szükséges fizikai és mentális egészségre vonatkozó ismereteket a tanulók a biológia és testnevelés tantárgyak keretében sajátítják el. E kompetencia alapja az a képesség, hogy különféle területeken jól tudjanak kommunikálni, megértsék a különböző nézőpontokat, empatikusak és a változások iránt fogékonyak legyenek. Ennek a területnek a fejlesztése elsősorban az osztályfőnöki órákon és a 11. évfolyamon bevezetésre kerülő etika órán történik. Az állampolgári kompetencia a demokrácia és az állampolgárság fogalmának és az állampolgári jogoknak az ismeretén alapul. Ide tartozik még az Európai Unió struktúráinak, célkitűzéseinek, értékeinek az ismerete is. Ezen ismeretek megszerzésére a történelem tantervbe beépített állampolgári ismeretek valamint a földrajz tantárgyak keretében van lehetőség. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 146

147 Helyi tantervek Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia úgy a tanulási időszakban, mint a munkavállalás idején segíti tanítványainkat abban, hogy megismerjék tágabb környezetüket, képesek legyenek a kínálkozó lehetőségek felismerésére és megragadására. A kompetencia lényege az, hogy az ember képes legyen az őt körülvevő események, lehetőségek jellemzően objektív, szélsőségeket kerülő értékelésére, a számára szükséges információk kiszűrésére és konstruktív alkalmazására. A kezdeményezőképességre és vállalkozókészségre szükség van az iskolai tanulmányok során, hiszen a felkészülési stratégia kialakítása, tanulási metódus kifejlesztése, tantárgyválasztási lehetőségek áttekintése, érettségi vizsgatárgyak kiválasztása, stb.) igénylik ezt. Szükség van rá azonban az aktív munkavégzés idején is az álláslehetőségek megkeresése, a végzettséggel adekvát munkahely megtalálása, a felvételi interjúkra való optimális felkészülés, a munkahelyen kialakítandó kapcsolatok felmérése és működtetése, a munkahelyi vezetővel való kapcsolat stratégiai kialakítása, stb. alkalmával. Nem nélkülözhető a kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia a családi életvitel kialakításakor, a családi gazdálkodás megteremtésekor sem. A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia kialakítása az intézményünkben a szakmai tantárgyak keretén belül valósul meg Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetenciája Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetenciája magában foglalja az esztétikai megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának megismerését és befogadását. A szóban forgó kompetencia-terület fejlesztését az iskolában folyó művészeti képzés ugyanúgy fejlesztheti, mint ahogyan az fejlődhet a média segítségével. Fejlesztésében különösen nagy szerepe van iskolánkban az irodalomnak, a zenei képzésnek, a hangverseny- és színházlátogatásoknak. Tanítványainknak a középiskolai évek alatt meg kell ismerkedniük Európa sokszínűségének tényével, az európai országok, nemzetek kulturális és nyelvi sokféleségével, az egyediség megőrzésének igényével. E kompetencia-terület fejlesztését ezért az idegen nyelvi oktatás során is szem előtt kell tartanunk, ahogyan sort kell rá keríteni az osztályfőnöki órák tematikájában is. Tanítványainknak meg kell ismerkedniük a műalkotások elemzésének eszközrendszerével, véleményt kell tudniuk alkotni művekről, képessé kell válniuk az önkifejezésre, saját nézőpontjuknak mások elképzeléseivel való összevetésére. Nyitott, érdeklődő, mások és saját környezetük és kultúrájuk által fogékony fiatalokat kell nevelnünk, akik képesek a művészi önkifejezés megértésére és a mindennapi emberek által küldött üzenetek kódolására és dekódolására A hatékony önálló tanulás A hatékony önálló tanulás azt jelenti, hogy tanulóink képesek legyenek kitartóan tanulni saját tanulásukat megszervezni, az idővel és az információval hatékonyan gazdálkodni. A hatékony és önálló tanulás feltétele, hogy a tanuló ismerje és értse saját tanulási stratégiáit, készségeinek és szaktudásának erős és gyenge pontjait, valamint képes legyen megtalálni a számára elérhető oktatási és képzési lehetőségeket, támogatást. Az osztályfőnöki tanterveinkben szerepel, hogy már a tanulási folyamat elején megismertetjük tanulóinkat a hatékony tanulási módszerekkel, segítünk abban, hogy kialakítsák a saját tanulási stratégiájukat. Ezen kívül az egyes tantárgyi ismeretek elsajátításának speciális módszereire az egyes tanórákon kell, hogy sor kerüljön. Folyamatosan igyekszünk a tanulás iránti motivációt fenntartani és képessé tenni A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 147

148 Helyi tantervek tanulóinkat arra, hogy korábbi tanulási és élettapasztalataikat felhasználják, új tanulási lehetőségeket kutassanak fel és a tanultakat az élet minden területén széles körben alkalmazzák A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja A mindennapi testnevelést a 2012/2013. tanév 9. évfolyamától kezdve, felmenő rendszerben, a testnevelés órák - heti öt - megtartásával biztosítjuk. Az órák tananyaga a osztályokra, tanulócsoportra évenként elkészített tanmenetekben kerül rögzítésre, amelyek a NAT 2012 és a szakközépiskolák és szakiskolák részére elkészített kerettanterv, a testnevelés és sport műveltségterületben fogalmazottak alapján elkészített helyi tantervre épülnek. A heti öt testnevelés órából kettő iskolai sportkörben való sportolással iskolai táncoktatással versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel váltható ki. Az iskolai sportkörök sportcsoportjainak indításakor (labdajátékok, atlétika, zenés mozgásformák tánc, tornák stb.) a megfelelő szakmai színvonal, az amatőr kategóriában való versenyzési lehetőség miatt is szem előtt tartjuk a jelentkezők évfolyam vagy a Diákolimpián is alkalmazott korcsoport illetve nemek szerinti bontását. A működtetni kívánt sportcsoportok maximum tanulói létszámát az átlagos osztálylétszámhoz kívánjuk kötni. A külsős sportszervezetben edző és versenyző tanulók esetében a tanuló szülői kérvényt és a szükséges egyesületi igazolások birtokában az SZMSZ-ben meghatározott módon kérheti felmentését a heti két óra alól. (Javaslat: a határozatot az edzők (egyesület) is kapják meg, amelyben rögzítve van, hogy amennyiben a tanév során megszűnik a tanuló jogviszonya az egyesülettel (vagy nem jár a tanuló edzésre) a visszajelzést az érintett fél is tegye meg az iskola felé. Ha a fent nevezett okokból kifolyólag nagyobb létszám csökkenés jelentkezik az osztályoknál a szükséges összevonások megtételekor a heti két órára kialakított tanulócsoportok létszámát évfolyamonként az átlagos osztálylétszámhoz kívánjuk igazítani, maximálni. A mindennapos testnevelést a kifutóban lévő évfolyamok esetében heti két, szakiskolák esetében heti 1, illetve 2,5 óra testnevelés óra megtartásával biztosítjuk. Ezen tanulók tömegsport foglalkozások (labdajátékok, szabadidős sporttevékenységek stb.), iskolai sportköri foglalkozások (labdajátékok, atlétika, zenés torna stb.) tréfás sportvetélkedők, iskolai házibajnokságok, bokorszintű bajnokság keretein belül tudják teljesíteni a mindennapos testnevelésre vonatkozó elvárásokat. Óraszámok alakulása felmenő rendszerben Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola tornaterem, táncterem, konditerem, sportudvar, szabadtér A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 148

149 Helyi tantervek megjegyzés: két tanulócsoport párhuzamosan történő foglalkoztatásával a meglévő helyiségek biztosítják az órák (gyakorlati foglalkozások) ellátását ( ) 2012/2013. tanév: 48 óra+ 2 tömegsport a kifutó évfolyamok tanulóinak 9. évfolyam 4 osztály 4 (3+2) évfolyam 4 osztály évfolyam 4 osztály évfolyam 4 osztály nyelvi előkészítő 1 osztály PSZ 1 osztály /2014. tanév: 60 óra 9. évfolyam 4 osztály 4 (3+2) évfolyam 4 osztály 4 (3+2) évfolyam 4 osztály évfolyam 4 osztály nyelvi előkészítő 1 osztály PSZ 1 osztály /2015. tanév: 72 óra 9. évfolyam 4 osztály 4 (3+2) évfolyam 4 osztály 4 (3+2) évfolyam 4 osztály 4 (3+2) évfolyam 4 osztály nyelvi előkészítő 1 osztály PSZ 1 osztály /2016. tanév: 84 óra 9. évfolyam 4 osztály 4 (3+2) évfolyam 4 osztály 4 (3+2) évfolyam 4 osztály 4 (3+2) évfolyam 4 osztály 4 (3+2) nyelvi előkészítő 1 osztály PSZ 1 osztály /2017. tanév: 87 óra 9. évfolyam 4 osztály 4 (3+2) évfolyam 4 osztály 4 (3+2) évfolyam 4 osztály 4 (3+2) évfolyam 4 osztály 4 (3+2) nyelvi előkészítő 1 osztály 1 (3+2) PSZ 1 osztály 2 2 Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Krúdy Gyula Tagintézménye tornaterem, konditerem, sportudvar, szabadtér, SZVSE A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 149

150 Helyi tantervek SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYOK 2012/2013. tanév: 35 óra 9. évfolyam 3 osztály 3 (3+2) évfolyam 3 osztály évfolyam 3 osztály évfolyam 3 osztály nyelvi előkészítő 1 osztály 1x /2014. tanév: 44 óra 9.évfolyam 3 osztály 3 (3+2) évfolyam 3 osztály 3 (3+2) évfolyam 3 osztály évfolyam 3 osztály nyelvi előkészítő 1 osztály 1x /2015. tanév: 63 óra 9.évfolyam 3 osztály 3 (3+2) évfolyam 3 osztály 3 (3+2) évfolyam 3 osztály 3 (3+2) évfolyam 3 osztály nyelvi előkészítő 1 osztály 1x /2016. tanév: 62 óra 9.évfolyam 3 osztály 3 (3+2) évfolyam 3 osztály 3 (3+2) évfolyam 3 osztály 3 (3+2) évfolyam 3 osztály 3 (3+2) nyelvi előkészítő 1 osztály /2017. tanév: 65 óra 9.évfolyam 3 osztály 3 (3+2) évfolyam 3 osztály 3 (3+2) évfolyam 3 osztály 3 (3+2) évfolyam 3 osztály 3 (3+2) nyelvi előkészítő 1 osztály 1 (3+2) 3+2 SZAKISKOLAI OSZTÁLYOK 2012/2013. tanév: 33,5 óra 1/9. évfolyam 3 osztály 3 (3+2) évfolyam 3 osztály 3 2,5 7,5 1/11. évfolyam 5 osztály /12. évfolyam 6 osztály /2014. tanév: 42,5 óra 1/9. évfolyam 3 osztály 3 (3+2) 9+6 2/10. évfolyam 3 osztály 3 (3+2) 9+6 A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 150

151 Helyi tantervek 1/11. évfolyam 3 osztály 3 2,5 7,5 2/12. évfolyam 5 osztály /2015. tanév: 52,5 óra 1/9.évfolyam 3 osztály 3 (3+2) 9+6 2/10. évfolyam 3 osztály 3 (3+2) 9+6 3/11. évfolyam 3 osztály 3 (3+2) 9+6 2/12. évfolyam 3 osztály 3 2,5 7,5 2015/2016. tanév: 60 óra 1/9.évfolyam 3 osztály 3 (3+2) 9+6? 2/10. évfolyam 3 osztály 3 (3+2) 9+6? 3/11. évfolyam 3 osztály 3 (3+2) 9+6? Szakképző érettségi utáni osztályok??? Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye tornaterem, konditerem, sportudvar, szabadtér, szabadtér 2012/2013. tanév: 41 óra 9.évfolyam 3 osztály 3 (3+2) évfolyam 3 osztály évfolyam 3 osztály évfolyam 3 osztály nyelvi előkészítő 1 osztály 2 2 szakképző osztály 5 osztály /2014. tanév: 50 óra 9.évfolyam 3 osztály 3 (3+2) évfolyam 3 osztály 3 (3+2) évfolyam 3 osztály évfolyam 3 osztály nyelvi előkészítő 1 osztály 2 2 szakképző osztály 5 osztály /2015. tanév: 59 óra 9.évfolyam 3 osztály 3 (3+2) évfolyam 3 osztály 3 (3+2) évfolyam 3 osztály 3 (3+2) évfolyam 3 osztály nyelvi előkészítő 1 osztály 2 2 szakképző osztály 5 osztály /2016. tanév: 68 óra 9.évfolyam 3 osztály 3 (3+2) évfolyam 3 osztály 3 (3+2) évfolyam 3 osztály 3 (3+2) évfolyam 3 osztály 3 (3+2) nyelvi előkészítő 1 osztály 2 2 szakképző osztály 5 osztály 6 6 A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 151

152 Helyi tantervek 2016/2017. tanév: 71 óra 9.évfolyam 3 osztály 3 (3+2) évfolyam 3 osztály 3 (3+2) évfolyam 3 osztály 3 (3+2) évfolyam 3 osztály 3 (3+2) nyelvi előkészítő 1 osztály 1 (3+2) 3+2 szakképző osztály 5 osztály Választható tantárgyak, foglalkozások, a pedagógusválasztás szabályai A választható tantárgyak körét ill. óraszámát a kerettantervi előírás határozza meg. Az intézmény tantestületei a rendelkezésre álló szabad 4 órát -a kötelező valamint a szakmai tantárgyak óraszámának emelésére, -a 2. idegen nyelv illetve tanirodai gyakorlat tanítására használják fel. Választható foglalkozások: egyéb foglalkozások ( felzárkóztatás, tehetséggondozás, differenciált képességfejlesztés, szakkör, irodalmi színpad, versenyfelkészítés, sportkör stb.) A pedagógusválasztás a rendelkezésre álló humánerőforrás mindenkori függvényében valósulhat meg. Megjegyzés: Egyéni jelentkezés alapján. A csoportlétszám a fenntartó rendelkezésének megfelelően Választható érettségi vizsgatárgyak S z e g e d i K ő r ö s y J ó z s e f G a z d a s á g i S z a k k é p z ő I s k o l a felkészítési kötelezettség választható érettségi vizsgatárgy közép- emelt szinten szinten magyar nyelv és irodalom X X történelem X X matematika X X idegen nyelv X X közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan) X X közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan) X X szakmai előkészítő tantárgy X X tantervi követelmények megjegyzés a 2013/2014. tanévtől kezdve felmenő rendszerben A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 152

153 Helyi tantervek informatika X X második idegen nyelv* X X fizika X X földrajz X - kémia X - biológia X - * Szakközépiskolában a tanuló nem köteles második idegen nyelvet tanulni, ha olyan szakmai előkészítő tantárgyat tanul, amelyből érettségi vizsgát lehet tenni. S z e g e d i G a z d a s á g i S z a k k é p z ő I s k o l a K r ú d y G y u l a T a g i n t é z m é n y e felkészítési kötelezettség választható érettségi vizsgatárgy közép- emelt szinten szinten magyar nyelv és irodalom X X történelem X X matematika X X idegen nyelv X X biológia X X vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő tantárgyak informatika X - testnevelés X - X X X X X X tantervi követelmények 40/2002.(V.24.) OMrendelet szerint megjegyzés a 2013/2014. tanévtől kezdve felmenő rendszerben S z e g e d i G a z d a s á g i S z a k k é p z ő I s k o l a V a s v á r i P á l T a g i n t é z m é n y e felkészítési kötelezettség választható érettségi vizsgatárgy közép- emelt szinten szinten magyar nyelv és irodalom X X történelem X X matematika X X idegen nyelv X X közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan) X X tantervi követelmények megjegyzés A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 153

154 Helyi tantervek közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan) szakmai előkészítő tantárgyak X - informatika X X második idegen nyelv* X X fizika X - földrajz X - kémia X - biológia X - testnevelés X - ének-zene X - rajz és vizuális kultúra x - X X a 2013/2014. tanévtől kezdve felmenő rendszerben 3.7. A középszintű érettségi vizsga témakörei Történelem Az ókor és kultúrája A középkor A középkori magyar állam megteremtése és virágkora Szellemi, társadalmi és politikai változások az újkorban Magyarország függetlenségi harcai és újjászerveződése a Habsburg Birodalomban A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig Magyarország 1945-től a rendszerváltásig A jelenkor A mai magyar társadalom és életmód Magyar irodalom Életművek Portrék Látásmódok A kortárs irodalomból Világirodalom Színház- és drámatörténet Az irodalom határterületei Regionális kultúra Magyar nyelvtan Ember és nyelv Kommunikáció A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 154

155 Helyi tantervek A magyar nyelv története Nyelv és társadalom A nyelvi szintek A szöveg A retorika alapjai Stílus és jelentés Matematika Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok Számelmélet, algebra Függvények, az analízis elemei Geometria, koordinátageometria, trigonometria Valószínűségszámítás, statisztika Idegen nyelv Személyes vonatkozások, család Ember és társadatom Környezetünk Az iskola A munka világa Életmód Szabadidő, művelődés, szórakozás Utazás, turizmus Tudomány és technika Közgazdasági alapismeretek (Elméleti gazdaságtan) A közgazdaságtan alapkategóriáinak megfogalmazása A fogyasztói magatartás és kereslet elemzése A vállalati és termelői magatartás értelmezése A vállalat kínálatának és a piac jellegének összevetése A termelési tényezők piacának értelmezése A makroökonómia alapösszefüggéseinek megfogalmazása A makrogazdaság árupiaca-az egyensúlyi jövedelem értelmezése A makrogazdaság pénzpiacának, a kamatláb alakulásának bemutatása Munkapiac. A munkapiaci egyensúlytalanság munkanélküliség értelmezése Az infláció és inflációs folyamatok bemutatása A makrofolyamatok befolyásolhatósága, a gazdaságpolitika elméleti alapjának és gyakorlatának ismertetése A nyitott makrogazdaság meghatározott szempontok szerinti értelmezése Közgazdasági alapismeretek (Üzleti gazdaságtan) Statisztika A statisztika alapfogalmai Viszonyszámok Középértékek Összetett sokaság vizsgálata Számvitel A számviteli törvényről általában A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 155

156 Helyi tantervek A vállalkozás vagyona a mérleg Gazdasági események könyvelése, könyvelési tételek szerkesztése Tárgyi eszközökkel kapcsolatos gazdasági események Készletekkel kapcsolatos gazdasági események Pénzeszközökkel, értékpapírokkal kapcsolatos gazdasági események Eredménymegállapítás Vállalkozás gazdaságtani alapismeretek Alapfogalmak Vállalkozási formák Az üzleti gazdaságtan pénzügyi alapjai A pénz Gazdaságpolitika és pénzügyi politika Bankrendszer, pénzügyi szolgáltatások Pénzforgalom Értékpapírok Az üzleti gazdaságtan marketingalapjai Marketing szemlélet Marketingkutatás Marketingstratégia Marketingmix Közgazdasági és marketing alapismeretek Gazdálkodási ismeretek A vállalkozási formák A vállalkozás tárgyi feltételei A vállalkozás személyi feltételei A vállalkozások erőforrásai és vagyona A vállalkozások nyereségérdekeltsége és az eredmény keletkezése A vállalkozások tevékenységének elemzése, mutatószámok alkalmazása, a likviditás figyelése A vállalkozások finanszírozási formái Az üzleti terv jelentősége, fejezetei Az üzleti terv készítésének folyamata, az üzleti terv összeállítása Európai Unió Marketing A marketing kialakulásának, fogalmának fejlődésének ismerete A piac, a piaci környezet elemzése A fogyasztói magatartás tényezői A célpiaci marketing, a piacszegmentálás, a célpiacok kiválasztása A marketing információs rendszere A piackutatás fajtái, módszerei, felhasználási területei A termékpolitika és a termékfejlesztés Az árpolitika és az árstratégia Az értékesítéspolitika, az értékesítési csatornák A kommunikációs politika A marketingkommunikáció eszközrendszere A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 156

157 Helyi tantervek A reklám szerepe és fejlődése, reklámeszközök és reklámhordozók A PR Eladásösztönzés, személyes eladás Az image és az egyedi vállalati arculat Egyéb piacbefolyásolási eszközök Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek Vendéglátó és turizmus alapismeretek A vendéglátás alapjai A vendéglátás tevékenységi körei A vendéglátás üzlethálózata A turizmus alapjai A turizmus tevékenysége, tevékenységi formái fajtái A turizmus és a környezet összefüggései A vendéglátás és a turizmus kapcsolata A turizmus, mint tevékenység feltételrendszere A turizmus piaca A vendéglátás piaca Általános ügyviteli alapismeretek A turizmus és a vendéglátás ügyvitele 2. Szállodai alapismeretek Szálláshelyek, szállodák A szálloda működésének tárgyi feltételei A szálloda működésének személyi feltételei Szállodai ügyvitel A szállodai gazdálkodás A szállodai tevékenységhez kapcsolódó legfontosabb speciális jogszabályok, rendeletek és előírások 3. Marketing alapismeretek A marketing fogalma, fejlődése A piac, a piaci környezet elemzése A fogyasztói magatartás A piacszegmentálás. A célpiacok kiválasztása A marketing információs rendszer A piackutatás fajtái, módszerei, felhasználási területei A termékpolitika, termékfejlesztés Árpolitika, árstratégia Az értékesítéspolitika, értékesítési csatornák kiválasztása A marketingkommunikáció eszközrendszere A reklám szerepe, tervezése A Public Relations Az eladásösztönzés, és a személyes eladás Az image és az egyedi vállalati arculat Az egyéb piacbefolyásolási eszközök Informatika Információs társadalom A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 157

158 Helyi tantervek Informatikai alapok hardver Informatikai alapok szoftver Szövegszerkesztés Táblázatkezelés Adatbázis-kezelés Információs hálózati szolgáltatások Prezentáció (bemutató) és grafika Könyvtárhasználat 3.8. A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési és értékelési módja, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái Az iskolai értékelés alapelvei, célja Az iskolai értékelés elsődleges célja, hogy a tanulót magasabb teljesítményre késztesse, s közben kialakítsa az önértékelés képességét. Ki kell fejleszteni a tanulóban az önálló munkára törekvést és az önálló tanulási képességet. Az értékelést nem kell mindig érdemjegyben kifejezni, de biztosítani kell, hogy a tanuló tisztában legyen teljesítményével. Az írásbeli számonkérés nem lehet fegyelmező vagy büntető eszköz, és nem szoríthatja ki, illetve nem pótolhatja a szóbeli számonkérés formáit. Az írásbeli számonkérések különböző formái az egyes tantárgyi sajátosságok figyelembevételével, a követelményrendszerekhez igazodva járuljanak hozzá a tanulók tanulási folyamatának teljes körű értékeléséhez, tanulságai mutassanak irányt az eredményesség erősítésére, a hiányosságok pótlására, a gyengeségek kiküszöbölésére Az iskolai értékelés kiterjed a tanuló tanórai és tanórán kívüli magatartására, szorgalmára, munkához való hozzáállására, az ismeretek elsajátításának szintéjére, a korábbi ismereteihez mért fejlődésére Az értékelés feladata tárgyilagosan minősítse a tanulók tudását, ösztönözze a tanulót magasabb teljesítményre, adjon felvilágosítást a szülőknek és a tanulóknak arról, hogy milyen a tanuló viszonya az iskolai követelményekhez és az iskolához Az értékelés formái Változatos módszerek A szaktanárok változatos szóbeli, írásbeli és gyakorlati módszerekkel mérhetik a tanulók tudását. A tanárnak törekednie kell arra, hogy a tanuló tudását szóbeli felelet formájában A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 158

159 Helyi tantervek is számon kérje a beszédkészség és a kommunikációs képesség javítása érdekében. Az értékelés szöveges értékeléssel vagy 1-től 5-ig terjedő érdemjeggyel történik. A tanulók érdemjegyeit a tanárok naplóban vezetik. Az egyes tantárgyakból minimumkövetelmény, hogy a készségtárgyak kivételével félévenként legalább annyi érdemjegyük legyen a tanulóknak, mint a heti óraszám + 1 (heti egy órás tantárgy esetén minimum 3 érdemjegy/félév). A tanuló érdemjegyet kaphat szóbeli feleletre (lehet részletes számadás és összefoglaló, tételszerű), írásbeli munkára (röpdolgozat, esszé, házi dolgozat, témazáró nagydolgozat), önálló kiselőadásra, óraközi, tanórai munkára, tantárgyi tanulmányi versenyen való eredményes részvételre, hosszabb projekt esetén a projektben való teljesítésre. Az írásbeli dolgozatok típusai Röpdolgozat: írásbeli felelet, legfeljebb 20 perces időtartamú, kisebb témából íratható, a tanítás folyamatának az ellenőrzésére szolgál, bejelentés nélkül is íratható. Témazáró dolgozat: 45 perces összefoglalás és rendszerezés után íratható időpontját egy héttel előbb be kell jelenteni. Nagydolgozat: az érettségi tantárgyakból íratható két tanórás, nagyobb témát, illetve tágabb ismeretkört ölel fel, időpontját egy héttel előbb be kell jelenteni. Az íratható témazáró és nagydolgozatok száma Írásbeli témazáró vagy nagydolgozatot naponta maximum kettőt lehet íratni a tanulóknak való előzetes bejelentés (és a naplóban való jelölés) után. Az előzetes bejelentésre azért is szükség van, mert az osztály csak annak ismeretében kérheti a dolgozat áthelyezését, ha a bejelentett dolgozatok száma már elérte a kettőt. A témazáró dolgozatok előtt összefoglaló, rendszerező órát kell tartani, a tudás elmélyítése és a problémák felderítése, megbeszélése céljából. A témazáró és nagydolgozat eredményét nem két jegynek vesszük, hanem súlyozott jegynek tekintjük, vagyis a végső osztályzat kialakításában, a kerekítésnél döntő szerepe van. Egy írásbeli felelet (röpdolgozat) nem minősülhet témazáró dolgozatnak. Javítási határidő A témazáró dolgozatok és a nagydolgozatok kijavításának határideje 15 tanítási nap, s a szaktanároknak egy évig kell megőrizniük őket. Ha a tanár nem javítja ki a dolgozatot 15 tanítási napon belül (betegség jelent csak kivételt), akkor a tanulónak joga van eldönteni, hogy kéri-e az adott jegyet. A tanár nem írathat újabb dolgozatot addig, míg az előzőt ki nem javította. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 159

160 Helyi tantervek Osztályozás Témazáró dolgozatra és nagydolgozatra, írásbeli feleletre nem adható törtjegy, hanem a ponthatárok egyértelműen adják meg az elért pontérték alapján a jeles és az elégtelen között a dolgozat minősítését. Az elégséges osztályzat megadásánál a kerekítés kötelező határa az 1,81. A megjelölt határértéktől kötelező az elégséges osztályzat megadása. A félévi és év végi értékelésen a tanév során szerzett folyamatos és rendszeres számonkérés alapján kapott érdemjegyek a meghatározók. A tanuló félévi és év végi osztályzatát a nevelőtestület állapítja meg és dönt a magasabb évfolyamba lépéséről, érettségi, illetve szakmai vizsgára bocsátásáról. Az év végi osztályzat kialakításánál az egész tanév során szerzett érdemjegyeket kell figyelembe venni. A végső osztályzat meghatározásakor, a kerekítésnél a jegyek tendenciáját is vizsgáljuk. Az írásbeli dolgozatok értékelésének százalékos alsó ponthatárai (%pontban): Osztályzat (9-13. évfolyam, a szakmai évfolyam nélkül) jeles jó közepes elégséges elégtelen alatt A tudásszint mérés (Kőrösy) és a tanulmányok alatti vizsgák értékelése is a fenti százalékos megoszlás alapján történik. A dolgozat pótlása Ha a tanuló hiányzott a dolgozatíratáskor, a pótdolgozat megírására a tananyag pótlása után, a tanár döntésétől függően tanórán, korrepetáló órán vagy tanulószobai foglalkozáson kerülhet sor. A dolgozat újraíratására, javítására csak egyszer adhatunk alkalmat, mert különben a további anyag megtanításából marad ki a tanuló. Hosszabb hiányzás után a pótló dolgozatot két héten belül kell megírnia a tanulónak a tanárral egyeztetett időpontban. Osztályozás az emelt szintű érettségire felkészítő tanórákon: Az emelt szintű érettségire való felkészülés során az emelt szintű tantervi követelmények szerint tanítja a tanár a tanulókat. A végső minősítést a következőképpen állapítjuk meg: ha van középszintű tantervi tanóra is, akkor a kétféle minősítésből egy osztályzatot kap a tanuló a tanárok közös megegyezése alapján; ha csak emelt szintű érettségire való felkészítésben vesz részt a tanuló, akkor az ott szerzett osztályzata adja az adott tantárgy félévi és év végi minősítését. A külalak osztályozása Az iskola a közgazdasági szakmacsoportjaiban a hagyományokhoz híven megtartja az írásbeli dolgozatok külalakjának osztályzását, ezzel is pontos, precíz munkára neveli a tanulókat. A külalakjegy a naplóban és a bizonyítványban is külön osztályzatként szerepel. A továbbhaladás feltétele A tanuló az iskola magasabb évfolyamába, illetve érettségi vizsgára csak akkor bocsátható, ha az előírt tanulmányi követelményeket legalább elégséges szinten teljesítette. A kétszintű érettségi vizsga A tantárgyi követelmények teljesítése után a tanulók érettségi vizsgát tehetnek. Az érettségi vizsga tantárgyaiból emelt, illetve középszintű vizsga tehető a vizsgázó választása sze- A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 160

161 Helyi tantervek rint. Ennek lebonyolítását és értékelését a hatályos érettségi vizsgaszabályzat foglalja magában, megszervezése a 100/1997. Kormányrendelet alapján történik Felmentés Az igazgató a tanulót kérelmére részben vagy egészben felmentheti a kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, illetve mentesítheti egyes tantárgyak tanulása alól, ha a tanuló egyéni adottságai, sajátos helyzete ezt indokolttá teszik. A felmentés lehetőségeiről és szabályairól a nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezik Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok szerepe, hogy biztosítsák a tanulási folyamat kontinuitását, azaz hidat teremtsenek az egyes tanórák között. Az otthoni feladatok elvégzése rendszerességet, következetességet teremt a tanulási tevékenységben, fokozza és fejleszti az önálló, kreatív munkavégzés képességét. A házi feladatok biztosítják, hogy a tanulók felidézzék a tanórákon tanultakat, tudásukat az önálló gyakorlás, ismétlés során elmélyítsék, és felkészülhessenek az újabb ismeretek befogadására, a tanórai számonkérésekre. Az elmélyült, önálló kutatómunkára is építő, átfogóbb feladatok kidolgozása alkotómunka végzését teszi lehetővé valamely témában. A házi feladatok elvégzése kötelező, kivéve, ha a szaktanár a feladatot kifejezetten szorgalmi házi feladatként határozta meg. A kötelező írásbeli és szóbeli feladatok teljesítését a szaktanár a következő órán számon kérheti, a tanulók teljesítményét érdemjeggyel értékelheti. A házi feladatok nem lehetnek öncélúak, szervesen be kell, hogy épüljenek a tanulók tanulási és személyiségfejlődési folyamatába. A tanulók az otthoni munka eredményességéről kapjanak rendszeres visszajelzést, az írásbeli feladatok megoldásának helyességét mindig részben vagy teljesen (minden diákra, illetve feladatra vonatkozóan) ellenőrizni kell. Az el nem készített, illetve hibás vagy hiányos házi feladat értékelésekor körültekintően kell eljárni: meg kell adni a tanulónak a házi feladat pótlásának lehetőségét, ha a feladat teljesítését önhibáján kívül (igazolt hiányzás) mulasztotta el; a hanyagságból elmulasztott írásbeli feladatot a tanuló köteles pótolni, a szaktanár a pótlás sikerességéről a megfelelő beszámoltatási, számonkérési formák (feleltetés, röpdolgozat stb.) segítségével meggyőződhet. A kötelezően előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásakor igazodni kell a tantervi követelményekhez, de ezek a feladatok nem pótolhatják vagy helyettesíthetik a tanulási folyamat megfelelő tanórai szakaszait. Az egyik tanóráról a másikra megoldandó, illetve megtanulandó feladatok sem időben, sem mennyiségben nem jelenthetnek túlzott megterhelést a tanulók számára. A nagyobb elmélyülést, több időt igénylő feladatok kitűzésekor (könyvtári vagy internetes kutatómunka, kiselőadások, házi dolgozatok stb.) az elkészítés határidejét különös gonddal, a tanulók egyéb kötelezettségeire tekintettel kell megállapítani. Az önálló kutatómunkát, a kötelező tananyagon kívüli ismereteket kívánó feladatok elvégzését a befektetett munka arányában jutalmazni kell. A tantervi anyagot meghaladó mennyiségű vagy mélységű ismereteket követelő feladatokat (pl. versenyfeladatok) csak annak a diáknak lehet kötelezően előírni, aki mindezt önként vállalta. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 161

162 Helyi tantervek Tanítási szünet idejére legfeljebb annyi kötelező házi feladat adható, amennyi az egyik óráról a másikra szokásos A tanulói magatartás és szorgalom minősítésének elvei A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél a példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2) érdemjegyeket ill. osztályzatokat használjuk. A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az osztályban tanító tanárok véleményének figyelembevételével állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők többségi véleménye dönt az osztályzatról. Az iskolában a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők: Példás (5) magatartású az a tanuló, aki a házirendet betartja, tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik, kötelességtudó, feladatait teljesíti, önként vállal feladatokat és azokat teljesíti, tisztelettudó, társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen, segítőkészen viselkedik, az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz, óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet, nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása. Jó (4) magatartású az a tanuló, aki a házirendet betartja, tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik, feladatait a tőle elvárható módon teljesíti, feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti, az osztály- vagy az iskolaközösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz részt, nincs írásbeli intője vagy megrovása. Változó (3) magatartású az a tanuló, aki az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be, a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik, feladatait nem minden esetben teljesíti, előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva, a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik, igazolatlanul mulasztott, osztályfőnöki intője van. Rossz (2) magatartású az a tanuló, aki a házirend előírásait sorozatosan megsérti, feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti, magatartása fegyelmezetlen, rendetlen, társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik, viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza, több alkalommal igazolatlanul mulaszt, több szaktanári figyelmeztetést kapott, és/vagy több magasabb fokozatú büntetése van. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 162

163 Helyi tantervek A magatartás elbírálásakor a felsorolt szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. A tanulók szorgalmának értékelésénél, a minősítésénél a példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk. A tanuló szorgalmát az osztályfőnök az érdemjegyek és az osztályban tanító tanárok véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők többségi véleménye dönt az osztályzatról. Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők: Példás (5) szorgalmú az a tanuló, aki képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt, tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi, a tanórákon aktív, szívesen vállal többletfeladatokat is és azokat el is végzi, munkavégzése pontos, megbízható, a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként vesz részt, taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza. Jó (4) szorgalmú az a tanuló, aki képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt, rendszeresen, megbízhatóan dolgozik, a tanórákon többnyire aktív, többletfeladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt önként nem, vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti, taneszközei tiszták, rendezettek. Változó (3) szorgalmú az a tanuló, aki tanulmányi eredménye elmarad képességeitől, tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig teljesíti, felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik, érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja, önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, felügyelettel dolgozik. Hanyag (2) szorgalmú az a tanuló, aki képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében, az előírt követelményeknek legfeljebb csak minimális szinten felel meg, tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen, feladatait többnyire nem végzi el, felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek, a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak ellenszegül, félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen. A szorgalom elbírálásakor a felsorolt szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. Az iskola jutalomban részesítheti azt a tanulót, aki képességeihez mérten példamutató magatartást tanúsít, vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, vagy A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 163

164 Helyi tantervek bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez A csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezésének elvei A csoportbontásoknál az alábbi elveket vesszük figyelembe: A csoportbontások a köznevelési törvényben megfogalmazott osztály és csoportszervezési előírások valamint a osztály időkeret biztosította lehetőség keretein belül valósulhat meg. Továbbá a következő elveket vesszük még figyelembe: a kimeneti követelmények teljesítésének biztonsága, a további tanulmányokhoz a kompetenciák megszerzése, az ismeretek készséggé válásának elősegítése, a szóbeli és írásbeli kifejezőképesség fejlesztése, a kreativitás fejlesztése, a tanulás módszertanának elmélyítése A településen élő nemzetiségek kultúrájának megismerését szolgáló tananyag Iskolánk nevelési programja hangsúlyozza más népek, népcsoportok megismerésének fontosságát. Ehhez kapcsolódóan tanulóinkat folyamatosan tájékoztatjuk a városban és a régióban történő olyan eseményekről, amelyek különböző nemzetiségek kultúrájának megismerését segítik elő. Tanórai foglalkozásokon megteremtjük a lehetőséget arra, hogy a nemzetiségek kultúrájával is foglalkozzunk: énekórán a nemzetiségi zenei folklór megismerése, rajzórán nemzetiségi naiv festők alkotásainak bemutatása, történelem órán a nemzetiségek eredete, történelmi helyzete és történelme a magyar történelemhez kapcsolódóan, irodalom órán a kisebbségi irodalmi alkotásokkal való ismerkedés. Tanítási időn kívül: a városban meghirdetett nemzetiségi programok látogatása A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek Az iskolában a lehetőségektől függően ősszel és tavasszal gondoskodunk a tanulók fizikai állapotának felméréséről. Az általános fizikai teherbíró képesség mérése során feltérképezhetők az egyes képességek területén mutatkozó hiányosságok. E hiányosságok feltárása, a tanulók életmódjának ismerete kiindulási alapul szolgál mind az egyéni, mind a közösségfejlesztő, felzárkóztató programok elkészítéséhez, lehetőséget biztosítva az egészségileg hátrányos helyzet megszüntetésére, az általános fizikai teherbíró képesség fokozatos fejlesztésére, a szükséges szint elérésére, megtartására. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 164

165 Helyi tantervek A törvény által korábban megszabott kötelezettség végrehajtásának megkönnyítésére, az iskolai testnevelés minőségfejlesztéséhez segítséget adva az Oktatási Minisztérium 2001 januárjában az iskolák részére kiadta a fittségi felméréseket tartalmazó kiadványt: Útmutató a tanulók fizikai és motorikus képességeinek méréséhez. A kiadvány alapján intézményünkben a tanulók motorikus képességeinek méréséhez a mini Hungarofit módszert használjuk fel. Egyszerű vizsgálati módszer a fizikai fittség mérésére (Kőrösy, Vasvári) Dimenzió Személyi adatok Alapmérések az általános fizikai teherbíróképesség minősítéséhez MINI HUNGAROFIT (1+4 motorikus próba értékelésével) A vizsgált személy neve: Születési év, hó, nap: Neme: Aerob, vagy alap- állóképesség mérése: m-es síkfutás Megjegyzés: A dinamikus erőállóképességet mérő próbákat folyamatosan kell végezni, kifáradásig. Egyes próbákban a max. pontszám eléréséhez kb. 3-4 perc szükséges. Izomerő mérése Dinamikus ugróerő Az alsó végtag dinamikus erejének mérése: -Helyből távolugrás páros lábbal Dinamikus erő-állóképesség A vállövi- és kar-izmok erő-állóképességének mérése: -Mellsőfekvőtámaszban karhajlítás- és nyújtás, folyamatosan kifáradásig A csípőhajlító és a has-izom erő-állóképességének mérése -Hanyattfekvésből felülés térdérintéssel, folyamatosan, kifáradásig A hátizmok erőállóképességének mérése - Hasonfekvésből törzsemelés- és leengedés folyamatosan, kifáradásig A fizikai fitnessz-szint pontértékeléséhez (életkorhoz kötötten), a minősítő kategóriák értelmezéséhez az Útmutató a tanulók fizikai és motorikus képességeinek méréséhez c. kiadvány nyújt támpontot. Krúdy Tagintézményben Mérések Alap állóképesség mérése: -lányok 1500m fiúk 2000m futás Gyorsasági állóképesség mérése: -60m futás Ugróerő mérése: - Helyből távolugrás páros lábbal Kéz ügyesség és kitartó képesség mérése: A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 165

166 Helyi tantervek Értékelés a helyileg kidolgozott szintek alapján -labdapasszolás 2m-ről falhoz A vizsgálat elvégzéséhez szükséges eszközök Az aerob kapacitás méréséhez: Ismert hosszúságú síkterületen kimért futópálya, Stopperóra (a tanulóknak másodperceket is kijelző karóra) Az általános testi erő, erő-állóképesség méréséhez: Mérőszalag 20 vagy 50 méteres Öntapadós szigetelőszalag, kréta, olajfesték Tornaszőnyeg, filc, vékony szivacs A mérés feldolgozásához: számítógép (kb. évi ezer adat feldolgozásához), CD Kéz ügyesség és kitartó képesség méréséhez: labda A mérés feldolgozásához: számítógép, CD, szoftver (fejlesztendő: Vasvári: szoftver program) Általános vizsgálati szempontok A vizsgálat megkezdése előtt a próbázónak tisztában kell lenni a vizsgálat céljával, gyakorlati hasznosságával és az elvégzendő feladatokkal. A vizsgálati módszert, az erre a célra elkészített mérési útmutató alapján kell elvégezni. Az általános fizikai teherbíró-képesség pontértékeinek meghatározása a táblázatok alapján történik. A motorikus próbákat sportöltözetben, jól szellőző, nagy teremben, ill. szabadtéren célszerű végrehajtani. A kondicionális képességek mérésére alkalmazott motorikus próbák elvégzését az izomerő mérésére alkalmazott próbákkal kell elkezdeni. Minden motorikus próba elvégzését általános és speciális bemelegítés előzze meg. Az aerob állóképesség mérésére kiválasztott motorikus próba megkezdése előtt hívjuk fel a próbázó figyelmét arra, hogy a tőle telhető legnagyobb, - közel azonos intenzitással fusson/haladjon előre, úgy, hogy futás közben ne alakuljon ki nagymértékű oxigénadósság. Ha ez mégis bekövetkezne, rövid ideig sétáljon, vagy gyalogoljon tovább mindaddig, amíg az oxigénadóssága el nem múlik. A futás után mért pulzusértékek csak akkor vehetők figyelembe az elért teljesítmény korrigálására, ha a pulzusszámlálás a lehető legpontosabb, ezért a pulzus mérését gyakoroltatni kell. A pulzusmérés idejére ne álljunk meg, hanem lassan sétáljunk, haladjunk előre! Még a legpontosabban (pulzusmérő órával) mért pulzusértékek értelmezéséből levonható következtetések is csak akkor használhatók az elért teljesítmény korrigálására, ha futás közben a próbázók nem beszélgettek. Az általános testi erő, erő-állóképesség mérésére alkalmazott próbák közül a dinamikus erő mérésére alkalmazott próbák közül több, (legalább 3) kísérleti lehetőséget kell biztosítani, amelyből a legjobb teljesítmény alapján kell a pontértékeket a táblázatban megkeresni és az adatlapra feljegyezni. A fizikai fittség közös mérése és értékelése során el kell érni, hogy a tanulók elméletben és gyakorlatban is megszerezzék, azokat az alapvető élettani, egészségtani és edzéselméleti A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 166

167 Helyi tantervek ismereteket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a tudatos edzésvégzéshez, edzéstervezéshez, a pillanatnyi fittségi állapot ellenőrzéséhez Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek Az iskola működése egészségnevelési és környezeti nevelési szempontból A három intézményben víz- és energiagazdálkodásban takarékosságra kell törekedni. A kollégákban és a tanulókban is folyamatosan tudatosítani kell az odafigyelés fontosságát. A kémia szertár működése a kémiai biztonságról szóló törvény előírásainak megfelelően történik. A vegyszerek az előírt módon feliratozva, zárt szekrényekben, zárt szertárban találhatók. Az elhasznált vegyszerek gyűjtése is megoldott, az összegyűjtött vegyszereket időközönként veszélyeshulladék-lerakóba szállíttatunk. Két tagintézményben (Krúdy, Vasvári) több év óta működik szelektív hulladékgyűjtés, a Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolában is tervezzük a bevezetéshez szükséges feltételek megteremtését. Még nem működik, ugyanis a városi szelektív gyűjtés kiépítése jelenleg folyamatban van. Törekedni kell a papírtakarékosságra (pl.: féloldalas papírlapok használata, kicsinyített és kétoldalas fénymásolás, digitális információáramlás). Az iskolai büfé zöldítése is kívánatos, mivel nagyon sok az egészségtelenül táplálkozó fiatal. Nagyon fontos, hogy a tanulók mindazokat az ismereteket, készségeket, amelyek környezeti magatartásukat, attitűdjeiket befolyásolják, a középiskolában megszerezhessék. Valamennyi szaktanár felelőssége, hogy a környezeti témákkal való kapcsolatot a az oktatásban fenntartsa. A nem hagyományos tanórai és a tanórán kívüli tevékenységek is emiatt igen fontos szerephez jutnak. Az iskolák külső környezete A település helyi értékei Szeged területén többfajta védettségű természeti érték található: a Körös-Maros Nemzeti Park Maros-ártéri egysége, a Fehér-tó, amely a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet része, de található itt szikes tó és kunhalom, ill. helyi védettségű területek is: pl. a Füvészkert, a Vadaspark vagy a Maty-éri-tó. A településen jelenleg csak mechanikai szennyvíztisztítás folyik, de egy már megkezdett projekt keretében a város csatornahálózatának teljes kiépítése után végre megépül a biológiai tisztítómű is. A települési hulladékot a város egy részén már évek óta szelektíven gyűjtik, de ezt hamarosan a teljes városra kiterjesztik. A város vezetése kiemelt figyelmet fordít a tömegközlekedés fejlesztésére, bővítésére, korszerűsítésére. Folyamatosan bővül a városi kerékpárút-hálózat is. A régió bemutatása Csongrád megye hazánk legnapfényesebb tája, itt található Magyarország legmélyebb pontja, s a Tisza itt hagyja el országunkat. A megye sajátos átmeneti jellege miatt rendelkezik szinte minden természeti szépséggel, amely az Alföldön megtalálható. Fellelhető itt az alföldi puszta, a folyókhoz, szikes tavakhoz kapcsolódó mozgalmas élővilág, de a síkságnak domborzati változatosságot adó, ma már kötött homokformák is. Csongrád megyében van a Körös-Maros Nemzeti Park több egysége, valamint a Pusztaszeri és a Mártélyi Tájvédelmi Kör- A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 167

168 Helyi tantervek zet. A tágabb régióban még két nemzeti parkunk: a Kiskunsági és a Duna-Dráva NP területei találhatók meg. Erőforrások Nem anyagi erőforrások Iskolán belüli együttműködés Tanárok Az iskola minden tanárának feladata, hogy környezettudatos magatartásával, munkájával példaértékű legyen a tanulók számára. Ahhoz, hogy az iskolai környezeti nevelés, ill. oktatás közös szemléletben és célokkal valósuljon meg, ki kell alakítanunk, illetve tovább kell fejlesztenünk a munkaközösségek együttműködését. Azoknak a kollégáknak, akik most kívánnak bekapcsolódni az iskolai környezeti nevelési munkába, a tapasztaltabb kollégák tanácsokat, javaslatokat adnak. A közös munka áttekintése igazgatóhelyettesi feladat, a koordinátori szerepet a közeljövőben megalakítandó környezeti nevelési munkacsoport vezetője látja el. Diákok Az iskola minden diákjának feladata, hogy vigyázzon környezetére és figyelmeztesse társait a kulturált magatartásra. Ebben kiemelkedő feladata van az iskolai diákönkormányzatnak, az osztályközösségeknek, valamint a környezet védelme iránt különösen érdeklődő és elkötelezett tanulóknak. Tanárok és diákok A diákok a környezeti témákkal kapcsolatos ismereteiket a tanáraikkal való közös munka során tanórai és tanórán kívüli programok keretében sajátítják el. A tanórák környezeti tartalmát a munkaközösségek határozzák meg, a tanórán kívüli környezeti nevelési tevékenységek áttekintése a környezeti nevelési munkacsoport feladata, igazgatóhelyettesi kontroll mellett. A diákok és tanárok együttműködése nélkülözhetetlen a környezetbarát iskolai környezet létrehozásában és megőrzésében is. Tanárok és szülők Az iskolai környezeti nevelés területén is nélkülözhetetlen a szülői ház és az iskola harmonikus együttműködése. Fontos, hogy a szülők megerősítsék gyermekükben azt a környezettudatos magatartást, amit iskolánk is közvetíteni kíván. Iskolánkban ez egyrészt azon keresztül valósul meg, hogy az elsajátított viselkedési formákat, ismereteket otthon is alkalmazzák a tanulók, másrészt egyes környezeti nevelési programjaink anyagi fedezetét a lehetőségeiket figyelembe véve a családok maguk is biztosítják. Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak Az iskola adminisztrációs és technikai dolgozói munkájukkal aktív részesei környezeti nevelési programunknak. Az iskolai adminisztráció területén fontos feladat, hogy csökkentsük a felesleges papírfelhasználást, folyamatosan gyűjtsük a hulladékpapírt és a kifogyott nyomtatópatront. A városi szelektív hulladékgyűjtés rendszerébe két tagintézményünk már bekapcsolódott, itt a tanulók, a tanárok és a takarítók aktív, környezettudatos munkájára egyaránt szükség van. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola is rövidesen csatlakozik a programhoz. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 168

169 Helyi tantervek Iskolán kívüli együttműködés Fenntartó Mivel a fenntartó határozza meg az általa fenntartott intézmények profilját és költségvetését, ezért a fenntartóval való kölcsönös együttműködés az iskola egész életén belül a környezeti nevelési program megvalósítása szempontjából is fontos. Az iskola főigazgatójának feladata, hogy a fenntartóval való egyeztetés során az optimális helyzetet megteremtse. Környezeti neveléssel is foglalkozó intézmények A tanórai és tanórán kívüli környezeti programot színesebbé és tartalmasabbá teszi különböző intézmények meglátogatása.. Kiemelkedően fontosak a múzeumok, az állatkertek és a nemzeti parkok. Ezeket a látogatásokat a tanórákon készítjük elő. Az adott intézménnyel a munkaközösségek egy megbízott tanára tartja a kapcsolatot. Civil szervezetek A civil szervezetek szakmai ismereteikkel és programjaikkal segítik környezeti nevelési munkát. Tantestület több tagja rendszeresen részt vesz előadásaikon, továbbképzéseiken. Szükséges, hogy több, az egész tantestületet érintő környezeti témájú előadás és foglalkozás legyen a jövőben. A civil szervezetekkel való iskolai szintű kapcsolattartás igazgatóhelyettesi feladat. A szaktanárok egyénileg alakítanak ki kapcsolatot az egyes civil szervezetekkel. Hivatalos szervek A hivatalos szervek egyik feladata annak ellenőrzése, hogy környezetvédelmi és egészségügyi szempontból megfelelően működik-e az iskola. Javaslataikra, véleményükre építeni kívánunk az iskolai környezet kialakításában. Iskolai büfé A diákok délelőtti étkezésének egyik meghatározó tényezője az iskolai büfé kínálata. Kívánatos, hogy bővüljön az egészséges táplálkozáshoz nélkülözhetetlen tejtermék- és gyümölcskínálat. Anyagi erőforrások Saját erőforrások Költségvetés Az iskolai költségvetésből minden évben olyan felújításokat kell végezni, amelyek a környezetbarát és kulturált környezet megteremtését, továbbá a környezetkímélő működtetést szolgálják. A környezeti nevelési munkához szükséges kisebb eszköz- és szakkönyvvásárlás, valamint iskolai környezeti témájú versenyek lebonyolítása, jutalmazása is ebből a keretből lehetséges. Alapítvány Az iskolai alapítványok rászorultsági alapon támogatják a tanulók tanulmányi kirándulásokon való részvételét. Az érintett diákoknak írásos kérelmet (pályázatot) kell beadniuk a támogatás elnyeréséhez. Külső erőforrások Saját bevétel A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 169

170 Helyi tantervek Szükség esetén az iskola saját bevételeiből is fordíthatunk környezeti nevelési célokra. A tanárok kéréseit összegyűjtve a környezeti munkacsoport vezetője képviseli a megbeszéléseken a környezeti nevelési munka érdekeit. Pályázat A pályázatfigyelés a feladattal megbízott kolléga feladata, aki tájékoztatja a tanárokat a pályázati lehetőségekről, és segít azok elkészítésében. Egyéb támogatás A helyi szolgáltató cégek mind anyagi, mind természetbeni támogatását célszerű elnyerni. Jövőkép, alapelvek, célok Alapelvek, jövőkép A környezeti nevelés alapelvei közül az alábbiakat kiemelten kell kezelnünk. Ezek fogalmát, tartalmát, megnyilvánulási módjait körül kell járnunk, meg kell világítanunk: a fenntartható fejlődés a kölcsönös függőség, ok-okozati összefüggések a helyi és globális szintek kapcsolatai, összefüggései alapvető emberi szükségletek emberi jogok demokrácia elővigyázatosság biológiai és társadalmi sokféleség az ökológiai lábnyom Hosszú távú célunk, jövőképünk, hogy környezettudatos állampolgárrá váljanak tanítványaink. Ennek érdekében diákjainkban ki kell alakítani: a környezettudatos magatartást és életvitelt a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartást és életvitelt a környezet (természetes és mesterséges) értékei iránti felelős magatartást, annak megőrzése iránti igényt és akaratot a természeti és épített környezet szeretetét és védelmét, a sokféleség őrzését a rendszerszemléletet tudományosan megalapozni a globális összefüggések megértését az egészséges életmód igényét és elsajátíttatni az ehhez vezető technikákat, módszereket A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben meghatározott tanulói jogok maradéktalan érvényesítése minden, intézményünkbe felvett tanulónak azonos feltételek biztosítása ahhoz, hogy hozzájuthassanak mindazokhoz az ismeretekhez, amelyek átadására jogosult, illetve köteles az intézmény egyéni különbségekre alapozott nevelés kialakítása A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 170

171 Helyi tantervek a tanulók közötti különbségek sokfélék, a személyiség széles dimenziójában írhatók le, s nem korlátozhatók valamely tantárgyban elért iskolai eredményekben megmutatkozó különbségekre a differenciálás mindenki számára a saját komplex személyiségstruktúrájának leginkább megfelelő, számára optimális fejlesztés biztosítását jelenti, figyelembe véve előzetes tudását, annak gyengébb és erősebb területeit, a tanuló igényeit, törekvéseit, érdeklődését, személyiségének rá jellemző vonásait, speciális erősségeit és gyengeségeit az oktatás igazodik a gyermekhez, ahhoz a közeghez, amelynek a gyerek része a személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés révén a tanulók toleranciaképességének fejlesztése, a másság elfogadása, a közéletiségre nevelés A tanulók jutalmazása A kiemelkedő teljesítményt elért tanulók, tanulói közösségek jutalomban és dicséretben részesíthetők. Formáit a nevelőtestület és a diákönkormányzat alakítja ki. (Szabályozása az SZMSZ 2.6. pontjában található.) A tanulói dicséretek fokozatai Osztályfőnöki és szaktanári dicséret Az osztályfőnök és szaktanár a kiváló munkáért, elért eredményért, az osztályközösségért végzett munkáért a tanulót osztályfőnöki és szaktanári dicséretben részesítheti az osztály előtt, s erről a szülőt az ellenőrző könyv útján értesíti. Szaktárgyi dicséret Félévkor és év végén az egyes tantárgyakban elért kimagasló eredményért szaktárgyi dicséretet adhat a szaktanár és a tantestület (bejegyzése az ellenőrző könyvbe, a bizonyítványba és a törzslapba). Igazgatói dicséret Az átlagost jóval meghaladó, az iskola hírnevét növelő teljesítményért, a tanulóközösség érdekében végzett kimagasló munkáért a tanuló igazgatói dicséretben részesíthető. Erről a szülőt az ellenőrző könyv útján kell értesíteni. Tantestületi dicséret A hosszú időn át példamutató munkát végző, kiváló tanulmányi vagy sporteredményt elérő tanulót a tantestület dicséretben részesítheti. Erről a szülőt az ellenőrző könyv útján kell értesíteni, illetve a naplóban rögzítjük és nyilvánosságra hozzuk azt a tagintézményenként szokásos módon (körlevél, médiák stb.). Általános tanulmányi dicséret Annak a tanulónak, aki minden tantárgyból kiemelkedő eredményt ért el és példamutató magatartást tanúsított, általános tanulmányi dicséret adható. (Bejegyzése félévkor az ellenőrzőbe, év végén a bizonyítványba és a törzslapba). A dicséretben részesített tanulókat a nevelőtestület a tanév végén oklevéllel, könyvvel vagy egyéb módon is jutalmazhatja. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 171

172 Helyi tantervek A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elvek Mulasztás A tanulónak a tanítási óráról, illetve kötelező tanórán kívüli foglalkozásról való késését és hiányzását a foglalkozást tartó pedagógus bejegyzi a naplóba. Hiányzónak tekintendő a tanuló, ha nem vesz részt a kötelező foglalkozáson Igazolt mulasztás A tanuló mulasztása igazoltnak tekintendő Ha a tanuló beteg volt, és ezt igazolja. Ezt kiskorú tanuló esetén a szülő/gondviselő által aláírt orvosi igazolás bemutatásával teheti meg. Ha a tanuló a szülő írásbeli kérelmére a mulasztást megelőzően engedélyt kapott a távolmaradásra. 3 napra az osztályfőnöktől, 3 napot meghaladó időtartamra az igazgatótól kell engedélyt kérni. A szülő egy tanévben legfeljebb három napot igazolhat. Ha a tanuló hatósági intézkedés vagy állampolgári kötelezettsége teljesítése miatt nem tud eleget tenni jelenléti kötelezettségének. A tanuló szülője ilyen esetben is köteles bejelenteni a mulasztás okát az osztályfőnöknek, lehetőleg már a hiányzás első napján. A bejelentés elmaradása esetén az osztályfőnöknek intézkedni kell a mulasztás okának felderítésére. Ha a tanuló tanulmányi vagy sportversenyen vesz részt, tanulmányi versenydolgozatot, pályaművet ír, közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgát tesz. Ha tanulmányi versenyre vagy vizsgára készül, a verseny, illetve vizsga napján és az azt megelőző napon hiányozhat az iskolából a következőképpen: iskolai forduló esetén: a verseny napján megyei forduló esetén: a verseny napján + egy felkészülési napon országos verseny és nyelvvizsga esetén: az adott napon + két felkészülési napon előrehozott érettségi esetén: a vizsga napján + egy felkészülési napon Igazolatlan mulasztás Igazolatlannak tekintendő a tanuló mulasztása, ha távolmaradását nem igazolja. Ha a tanuló nem kapott előzetesen engedélyt a távolmaradásra, mulasztását az iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb 8 munkanapon belül igazolnia kell. Ha ezt elmulasztja, hiányzását igazolatlannak kell minősíteni. Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében az osztályfőnök a gyermekvédelmi felelőssel közösen jár el. Indokolt esetben kezdeményezik a gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolatfelvételt, valamint a tankötelezettségre vonatkozó törvény megszegése esetén a szabálysértési eljárást. Tankötelezetteknél és a kiskorú tanulóknál? az igazolatlan mulasztás fegyelmező intézkedést, illetve fegyelmi büntetést von maga után. Az igazolatlan hiányzás következményei: 1. igazolatlan óra esetén: a szülő, kollégium értesítése írásban hivatalos levéllel, tanköteles és kiskorú tanuló esetében a naplóban rögzítve, 1-4 igazolatlan óra esetén osztályfőnöki figyelmeztetés (szóban vagy írásban) A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 172

173 Helyi tantervek az 5. igazolatlan óra után: a 10. igazolatlan óra után: a 15. igazolatlan óra után: a 30. igazolatlan óra után: a szülő értesítése írásban hivatalos levéllel, osztályfőnöki figyelmeztetés / intés, a szülő, kormányhivatal, gyermekjóléti szolgálat, kollégium értesítése írásban hivatalos levéllel, igazgatói figyelmeztetés / intés, a szülő értesítése írásban hivatalos levéllel, fegyelmi eljárás, a szülő, általános szabálysértési hatóság, gyermekjóléti szolgálat, értesítése írásban hivatalos levéllel, az 50. igazolatlan óra után: szülő, a lakóhely szerinti illetékes jegyző, kormányhivatal értesítése írásban hivatalos levéllel. Az iskolának kötelessége a mulasztások tényéről a szülőt vagy gondviselőt értesíteni, és felhívni a figyelmét az igazolatlan mulasztások következményeire: tanköteles és a kiskorú? - tanuló esetében az 1., 10., 15., 30. és 50. óra igazolatlan mulasztáskor, nem tanköteles tanuló esetében, ha az igazolatlan órák száma eléri a 10-et. Ha az értesítés eredménytelen marad, az iskola a gyermekjóléti szolgálat segítségével megkeresi a tanuló szülőjét. Ha a tanulónak egy tanítási évben a tanítási óráról való igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a 250 órát, vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 %-ánál, szakképzési évfolyamon az elméleti tanítási órák 20 %-ánál többet hiányzik, és emiatt a tanuló teljesítménye év közben nem volt értékelhető, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha az igazolatlan mulasztások száma meghaladja a 20 tanórai foglalkozást és az iskola eleget tett értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. Az osztályozóvizsga a tantestület döntésétől függően első félévben decemberben, januárban, illetve tanév végén júniusban vagy augusztusban tehető le. Ha a tanulónak a szakképző évfolyamon egy tanévben a gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja a gyakorlati képzési idő (óraszám) 20%-át, a tanuló tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja. Ha a tanuló mulasztása a fenti mértéket eléri, de igazolatlan mulasztása nincs, és szorgalma, elért teljesítménye alapján úgy ítélhető meg, hogy mulasztását a következő tanév megkezdéséig pótolja, illetőleg az előírt gyakorlati követelményeket teljesíteni tudja, az évfolyam megismétlésétől el lehet tekinteni. Az ügyben az iskola nevelőtestülete dönt. Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja Késés Késésnek minősül, ha a tanuló becsengetés után érkezik a tanórára. A későn érkező tanulót későnek írja be a tanár és a késés mértékét percben rögzíti a naplóban. A késést a tanulónak igazolnia kell. 45 percnyi igazolatlan késésért 1 igazolatlan óra jár. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 173

174 Helyi tantervek A tanulók fegyelmezésének elvei és formái Az a tanuló, aki kötelességeit megszegi ill. fegyelmi vétséget követ el, büntetésben részesül. A büntetés lehet: 1. Írásbeli figyelmeztetés és intő a) a szaktanár, b) az osztályfőnök, c) az igazgató részéről 2. Súlyosabb esetben fegyelmi büntetés, melynek típusai: a) megrovás, b) szigorú megrovás, c) kedvezmények megvonása, d) áthelyezés másik osztályba, vagy iskolába e) eltiltás a tanév folytatásától, f) kizárás az iskolából. A Házirendbe ütköző kötelességszegések ill. fegyelmi vétségek: 1. Igazolatlan távolmaradás kötelező és választott foglalkozásokról. 2. Tanulmányi munka súlyos elhanyagolása. 3. Saját és mások testi épségének szándékos veszélyeztetettsége. 4. Az iskola létesítményeinek nem rendeltetésszerű használatából eredő a) gondatlan, b) szándékos károkozás. 5. Személyi tulajdon elleni vétségek. 6. Mások jogainak, vagy emberi méltóságának súlyos megsértése. 7. A tanári munka akadályozása. 8. Szaktermek engedély nélküli, vagy előírásoktól eltérő használata. 9. Hiányzások igazolásának elmulasztása. 10. Tanítási óráról történő igazolatlan késés. 11. Az épületek engedély nélküli elhagyása tanítási időben. 12. Igazolatlan távolmaradás tanítás nélküli munkanapon, ünnepségek programjáról. 13. A Házirendben előírttól eltérő öltözet viselése ünnepélyes alkalmakkor. 14. Igazolatlan távolmaradás iskolán kívüli programokról. 15. Dohányzás az iskola épületében, vagy iskolai rendezvényen, programokon 16. Alkohol fogyasztása tanítási időben, az iskola épületében, az iskolai rendezvényeken, programokon 17. Kábítószer birtoklása, fogyasztása és terjesztése. 18. Az iskolai munka zavartalanságának bármilyen módon történő akadályozása. Hatáskörök és kiszabható büntetések az egyes vétségek (előző pont) esetén 1. Büntetések a) a szaktanár hatáskörében: 2., 7., 8.; 18. büntetés: írásbeli figyelmeztető és intő, b) osztályfőnök hatáskörében: 1., 4)a., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16 A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 174

175 Helyi tantervek büntetés: írásbeli figyelmeztetés és intő. 2. Fegyelmi büntetés a) az igazgató hatáskörében: 3., 6., 4) b., büntetés: FeSz I.2/a-c, b) nevelőtestület hatáskörében: 5., 17 büntetés: FeSz I.2/d-f. Különösen súlyos, vagy többször ismétlődő vétség esetén a büntetés magasabb hatáskörbe kerül, és súlyosbodik. A fegyelmi vétségeknek hatása van a félévi, illetve év végi magatartás vagy szorgalom osztályzatokra. A fegyelmi vétségeket és a kiszabott büntetéseket a naplóban és az ellenőrzőben dokumentálni kell. A fegyelmi eljárás szabályait részletesen tartalmazza a Köznevelési Törvény Végrehajtási rendelete. Speciális szabályok 1. A fegyelmi eljárást az osztályfőnök írásban, az osztályban tanító tanárok,munkahelyi javaslatok alapján, indíthatja meg. 2. A fegyelmi eljárás megindításáról előírások szerinti módon értesíteni kell a tanulót, szüleit és képviselőjüket,munkáltatót,illetékes kamarát. 3. Ha a tanuló mást nem kér fel, képviseletét a fegyelmi eljárás során az ifjúságvédelemi felelős látja el. 4. Fegyelmi jogkört első fokon a nevelőtestület gyakorol. 5. A fegyelmi bizottság elnökét és két tagját a nevelőtestület szavazata alapján a főigazgató bízza meg. 6. Az eljárás során határozatot kell hozni. 7. Az elsőfokú határozat ellen a tanuló képviselője, halasztó érvénnyel, eljárást megindító kérelmet nyújthat be, melyet a fenntartó felé továbbítani kell. 8. Amennyiben fellebbezés nem érkezik a határozatok érvényesítését rendeli el a tagintézmény igazgatója. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 175

176 Szakmai program 4. SZAKMAI PROGRAM 4.1. Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola Tárgyi feltételek A szaktantermek berendezése általában megfelel a szakképesítések központi programjában leírt tárgyi feltételeknek. Természetesen a több mint százéves épületben szükség van a korszerűsítésre, felújításra. Így a tantermek padozatát, tábláit, nyílászáró szerkezeteit, iskolapadjait fokozatosan felújítjuk. Iskolánkban 1995 óta működik egy jól felszerelt taniroda. Számítógépekkel felszerelt gépírástermeink és korszerűen berendezett informatikai szaktantermek vannak. Ezek korszerűsítéséről nem lehet lemondani, hiszen az IKT-eszközökkel segített oktatás a legújabb technikát feltételezi. Az interaktív tábla és a projektor mindennapi eszközként kell, hogy megjelenjen a gyakorlati oktatásban, segítve a tanulók felkészülését Az iskolában folyó szakmai képzés megjelenése az egyes évfolyamokon egy osztály nyelvi előkészítő osztály osztály a Nemzeti Alaptantervre, kerettantervre épülő általános képzés, szakmacsoportos alapzó oktatás, az átjárhatóság megtartása osztály az érettségi vizsgára való felkészítés, a közgazdasági alapműveltség megszerzése a szakmacsoportos alapozó oktatással A évfolyamon folyó szakmai előkészítő oktatás nem szakmai képzés, hanem a pályaválasztási döntés megalapozására, a szakképesítés kiválasztására szolgál. 1/13-2/14. osztály szakképző évfolyam, ahol a munkahelyen hasznosítható szakmai tudás megalapozása és kifejlesztése a cél, amelynek birtokában a tanulók képesek eleget tenni szakterületükön a változó, növekvő szakmai követelményeknek Szakmacsoportos alapozó oktatás tantárgyai és óraszámai kerettanterv alapján 9. évfolyam: szakmacsoportos alapozó tantárgyak (nyelvi előkészítő osztályban 10. évfolyam) informatika minden osztályban heti 2 óra (a szakmacsoportos alapozó oktatásra biztosított 5 órából 1 órát átadva), kivéve a C osztályt, ahol 3 óra információkezelés minden osztályban heti 2 óra gazdasági környezetünk minden osztályban heti 1 óra (csak a második félévtől oktatjuk heti 2 órában) viselkedéskultúra és kommunikáció minden osztályban heti 0,5 óra (csak az első félévben oktatjuk heti 1 órában) A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 176

177 Szakmai program 10. évfolyam: szakmacsoportos alapozó tantárgyak (nyelvi előkészítő osztályban 11. évfolyamon) informatika minden osztályban heti 2 óra (a szakmacsoportos alapozó oktatásra biztosított 5 órából 1 órát átadva), kivéve a C 1 osztályt, ahol 3 óra információkezelés minden osztályban heti 2 óra, kivéve a B osztályt, ahol 1,5 óra gazdasági környezetünk minden osztályban heti 2 óra 11. évfolyam: szakmacsoportos alapozó tantárgyak (nyelvi előkészítő osztályban 12. évfolyamon, kivéve az idegen nyelvű gépírást) elméleti gazdaságtan minden osztályban heti 4 óra üzleti gazdaságtan heti 2+1 óra az A, és a B osztályban heti 3+1 óra a C 2 és a D osztályban heti 2 óra a C 1 osztályban A kerettanterven kívül a gyakorlat megerősítésére oktatott tantárgyak: informatika heti 3 óra a C 1 osztályban tanirodai gyakorlatok heti 2 óra ( 2 tanár látja el) a C 2 és a D osztályban idegen nyelvű gépírás heti 1 óra a B osztályban A kerettanterv 8 órát biztosít a szakmacsoportos alapozó tantárgyakra. A szabadon tervezhető órák terhére használtuk fel: C 1 osztályban: 1 órát C 2 osztályban: 2 órát D osztályban: 2 órát 12. évfolyam: szakmacsoportos alapozó tantárgyak (nyelvi előkészítő osztályban 13. évfolyamon) elméleti gazdaságtan minden osztályban heti 4 óra üzleti gazdaságtan: heti 2+1 óra az A és a B osztályban heti 3+1 óra a C 2 és a D osztályban heti 2 óra a C 1 osztályban A kerettanterven kívül a gyakorlat megerősítésére oktatott tantárgyak: informatika heti 3 óra a C 1 osztályban alkalmazott számítástechnika 2 óra a C 2 és a D osztályban A kerettanterv 8 órát biztosít a szakmacsoportos alapozó tantárgyakra. A szabadon tervezhető órák terhére felhasználtunk: C 1 osztályban: 1 órát C 2 osztályban: 2 órát D osztályban: 2 órát szeptember 1. után az ágazati szakképzés keretében oktatott tantárgyak és óraszámaik a kerettanterv alapján 9. évfolyamon a következő szakmai tárgyakat oktatjuk: - munkahelyi egészség és biztonság: heti 0,5 óra - gazdasági és jogi ismeretek: heti 2 óra - ügyviteli gyakorlatok: A, B, C1 osztályokban heti 2,5 óra, C2, D osztályban heti 3,5 óra csoportbontásban 10. évfolyamon oktatott szakmai tantárgyak: A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 177

178 Szakmai program - gazdasági és jogi alapismeretek heti 3,5 óra - ügyviteli gyakorlatok heti 2,5 óra, C2, D osztályban heti 3,5 óra csoportbontásban - szakmai idegen nyelv A, B osztályban heti 1 óra - szakmai informatika heti 1 óra a C1 csoportban 11. évfolyamon oktatott szakmai tantárgyak: - ügyviteli gyakorlatok heti 1 óra - statisztika elmélet és gyakorlat heti 1-1 óra - pénzügyi alapismeretek heti 2 óra - számviteli alapismeretek heti 3 óra - tanirodai gyakorlat C2, D osztályban heti 2 óra csoportbontásban 12. évfolyamon oktatott szakmai tantárgyak: -általános statisztika elmélet és gyakorlat heti 2+1 óra - pénzügyi alapismeretek elmélet és gyakorlat heti 2+1 óra - adózási alapismeretek elmélet és gyakorlat heti 1+1 óra - számviteli alapismeretek elmélet és gyakorlat heti 2 óra C2, D osztályban heti 3 óra + 1 óra Az emelt szintű érettségire tantárgyanként 2 felkészítő órát biztosítunk elméleti gazdaságtanból, üzleti gazdaságtan informatikából. A szakmai oktatás színvonalának emelése érdekében, követve a legújabb oktatási módszereket, alkalmazzuk a kompetencia alapú oktatást ott, ahol a feltételek biztosítottak Az iskolában folyó szakképzés Valamennyi szakmára érvényes célok Általános (közgazdasági) és speciális (pénzügyi-számviteli ügyintézői, idegen nyelvi titkár, ügyintéző titkár, statisztikai és gazdasági ügyintézői) szaktudás nyújtása a szakma műveléséhez, a szakmai munkatevékenység elvégzéséhez. Szakmaszeretetre, hivatástudatra, fegyelmezett, szakszerű, pontos, megbízható munkavégzésre, önállóságra, felelősségtudatra nevelés. A folyamatos önművelés igényének fejlesztése, az állandóan változó gazdasági szabályokhoz való alkalmazkodási készség kialakítása. Az új OKJ szerinti szakmák oktatásával, a modulrendszerű, kompetencia alapú oktatás bevezetésével ( tanévtől) a tanulókban olyan tulajdonságok kialakítása (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák), amelyek segítségével sikeresen látják el a szakképesítés munkaterületeit. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 178

179 Szakmai program Az egyes szakmára vonatkozó képzési célok, óratervek a központi program alapján Az új OKJ szerinti képzések: Statisztikai és gazdasági ügyintéző (1 éves képzés) A szakképesítés munkaterületének jellemzői: Közreműködik a vállalkozások működésével kapcsolatos döntések előkészítésében. Ehhez ügyviteli feladatokat végez, különböző területek nyilvántartásait vezeti. Közreműködik a statisztikai adatok gyűjtésében, rendszerezésében, feldolgozásában. Statisztikai elemző eszközök használatával információt állít elő, kimutatásokat, elemzéseket készít a menedzsment számára. A központi program által biztosított szabad sáv felhasználása: 64 óra tanirodai gyakorlat (heti 2 óra) 96 óra üzleti idegen nyelv (heti 3 óra) 56 óra testnevelés (heti 1,75 óra) 8 óra osztályfőnöki (heti 0,25 óra) 32 óra meglévő tananyagegységek bővítése: + 1 óra mikroökonómiai ismeretek + 2 óra makroökonómiai ismeretek + 3 óra gazdasági jog + 3 óra marketing alapjai + 1 óra üzleti vállalkozás működtetése + 9 óra pénzügyi ismeretek + 1 óra számviteli ismeretek + 1 óra ügyintézői feladatok + 4 óra általános információ technológia + 7 óra statisztikai ismeretek Lehetőség van a második szakma tandíj fizetése mellett elvégzésére. Pl. pénzügyi-számviteli ügyintéző szakmát 1 év alatt teljesítheti. Az elvégzett modulok alól felmentést kapnak (gazdálkodási feladatok, statisztikai feladatok) Pénzügyi számviteli ügyintéző (1,5 éves képzés) (közgazdasági előképzettséggel rendelkezőknek csak 1 év) szeptember 1-je és szeptember 1-je között indított Pénzügyi számviteli ügyintéző képzés esetén a évfolyamon szakmacsoportos alapozó tantárgyak keretében megtanult szakmai ismereteket beszámíthatjuk, így a képzési idő 0,5 évvel rövidül. - a gazdasági környezet tantárgy évfolyam anyaga az ágazati képzés keretében oktatott gazdasági és jogi ismeretek tantárgy témaköreit öleli fel. - információkezelés és informatika tantárgyak évfolyam tematikája megfeleltethető az ügyviteli gyakorlat tantárgy témaköreinek évfolyam üzleti gazdaságtan tananyag tartalmaz statisztikai ismereteket évfolyam üzleti gazdaságtan felöleli a pénzügyi alapismeretek, adózás témaköreit évfolyam üzleti gazdaságtan tartalmazza a számviteli alapismereteket A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 179

180 Szakmai program évfolyamon oktatott idegen nyelv keretén belül megismerkedtek a tanulók a szakmaspecifikus kifejezésekkel is, így a szakmai idegen nyelv tantárgy anyagával - a tanirodai foglalkozások, alkalmazott számítástechnikai órákon elméleti tudásukat mélyíthették el a diákok és szerezhettek gyakorlatias készségeket. A szakképesítés munkaterületének jellemzői: Közreműködik a vállalkozások létesítésével, működésével kapcsolatos adminisztratív feladatok elvégzésében. Pénzforgalommal kapcsolatos feladatokat lát el. Közreműködik a vállalkozás-, beruházás, felújítás, pályázat- és feladatfinanszírozásban. Pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézést végez. Közreműködik a vállalkozás számviteli információs rendszerének a kialakításában. Analitikus és szintetikus nyilvántartást vezet, bekapcsolódik a beszámoló összeállításába. Használja az ügyviteli programokat. Részt vesz különféle szabályzatok elkészítésében. A központi program által biztosított szabad sáv felhasználása (1,5 éves képzés esetén): 12 óra számviteli alapismereti gyakorlatok 6 óra könyvvezetési gyakorlat 16 óra analitikus nyilvántartások 34 óra könyvviteli és pénzügyi számítógépes programok 104 óra tanirodai gyakorlat 156 óra üzleti idegen nyelv 88 óra testnevelés 16 óra osztályfőnöki A központi program által biztosított szabad sáv felhasználása (1 éves képzés esetén): 128 óra tanirodai gyakorlat (heti 4 óra) 54 óra testnevelés (heti 1,75 óra) 10 óra osztályfőnöki (heti 0,25 óra) 32 óra könyvviteli és pénzügyi számítógépes programok (heti 1 óra) 1,5 éves képzésnél lehetőség van a második szakma tandíj fizetése mellett statisztikai és gazdasági ügyintéző szakma elvégzésére 2 hónap alatt Ügyviteli titkár elágazásai Idegen nyelvi titkár (2 éves képzés) (közgazdasági, ügyviteli előképzettséggel rendelkezőknek csak 1,5 év) A szakképesítés munkaterületének jellemzői: Hivatalos leveleket, dokumentumokat készít felettesének szakmai irányításával. Rendezvények, események szervezésekor hostessi feladatokat lát el. Személyi titkári, menedzserasszisztensi feladatokat végez. Közvetít, kommunikál a külső partnerekkel. A fenti feladatok végrehajtásakor társalgási szinten használja az idegen nyelvet. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 180

181 Szakmai program Ügyintéző titkár (2 éves képzés) (közgazdasági, ügyviteli előképzettséggel rendelkezőknek csak 1,5 éves) A szakképesítés munkaterületének jellemzői: Adatbeviteli feladatot végez. Ügyvitel-technikai eszközöket, berendezéseket használ. Ügyintézői, gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatokat végez. Iratokat, dokumentumokat szerkeszt. Személyi titkári, menedzserasszisztensi, rendezvényszervezési, PR és protokoll feladatokat lát el. Mindkét szakképesítésnél az 1-4. modul (1. gépírás és iratkészítés, 2. dokumentumkészítés és kezelés az irodában, 3. titkári ügyintézés, 4. rendezvényszervezés és a PR a hivatali gyakorlatban) azonos, az 5. modul az elágazásnak megfelelően ügyintézés idegen nyelven, illetve személyi titkári és irodai ügyintézés. Saját tanulóink tandíj fizetése mellett az első szakma megszerzése után 2 hónap alatt elvégezhetik a második szakma 5. követelménymodulját is. Így két év alatt az ügyviteli titkár két szakmai elágazás szakképesítését megszerezheti. A központi program által biztosított szabad sáv felhasználása 2 éves képzésnél: 8 óra gépírás és iratkészítés 10 óra dokumentumkészítés 12 óra kommunikáció 136 óra tanirodai gyakorlat (heti 2 óra) 204 óra üzleti idegen nyelv (heti 3 óra) 114 óra testnevelés (heti 1,7 óra) 22 óra osztályfőnöki (heti 0,3 óra) A központi program által biztosított szabad sáv felhasználása 1,5 éves képzésnél: 104 óra tanirodai gyakorlat (heti 2 óra) 156 óra üzleti idegen nyelv (heti 3 óra) 88 óra testnevelés (heti 1,7 óra) 16 óra osztályfőnöki (heti 0,3 óra) Értékelés Az új OKJ szerinti szakmákra vonatkozóan Az OKJ vizsgán az SZVK szerinti előírás alapján százalékosan értékeljük a tanulók teljesítményét. Ehhez igazítjuk az évközi értékelést is. Az elégséges szinthez 50%-os teljesítmény szükséges, 65% felett közepes, 75% felett jó, 90% felett jeles a tanuló teljesítménye. A számonkérés formája: beszámoló, melynek tartalma követi az OKJ vizsgán alkalmazott vizsgatevékenységeket (írásbeli, gyakorlati, interaktív, szóbeli). Gyakorisága: a tananyagegység végén, de legalább félévente 1. Javítási lehetőséget tananyagegységenként egy alkalommal biztosítunk. A tanulók félévente 1 jegyet kapnak az egyes szakmákhoz tartozó tananyagegységekből. A követelménymodul érdemjegye a modulhoz tartozó tananyagegységekre adott jegyek egyszerű számtani átlaga a kerekítés általános szabálya szerint. Amennyiben valamelyik tananyagegység érdemjegye elégtelen, a modul jegye is elégtelen lesz. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 181

182 Szakmai program szeptember 1-je előtt indult képzések A közgazdasági szakközépiskola kerettantervi óraszámai a 1/13-2/14. évfolyamon (új OKJ szerint szeptember 1-jétől) Statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképzés (1 éves) Óraterv Megjegyzés: a gyakorlati órákat csoportbontásban oktatjuk, 8-12 fő/csoport A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 182

183 Szakmai program Modultérkép A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 183

184 Szakmai program A szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek A statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés tananyagegységei (1 éves) Óraszám Azonosító Megnevezés elméleti Sorszám elméletigényes gyakorlati gyakorlati összesen /1.0/ /2.0/ Közgazdaságtan- Mikroökonómiai ism. Közgazdaságtan- Makroökonómiai ism /3.0/ Gazdasági jog /4.0/ Marketing alapjai /5.0/ Az üzleti vállalkozás működése /1.0/ Pénzügyi ismeretek /2.0/ Számviteli ismeretek /1.0/ Ügyintézői feladatok /2.0/ Általános információ technológia /3.0/ Tanirodai gyakorlat /4.0/ Üzleti idegen nyelv /5.0/ Testnevelés /6.0/ Osztályfőnöki /1.0/ Statisztikai ismeretek Mindösszesen óra: Elmélet aránya: 60 % Gyakorlat aránya: 40 % A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 184

185 Szakmai program Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképzés (1 éves) Óraterv Megjegyzés: a gyakorlati órákat csoportbontásban oktatjuk, 8-12 fő/csoport A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 185

186 Szakmai program Modultérkép A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 186

187 Szakmai program A szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek A pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés tananyagegységei (1 éves) Azonosító Megnevezés elméleti elmélet igényes gyakorlati Óraszám gyakorlati összes Sorszám /1.0/ Közgazdaságtan- Mikroökönómiai ism /2.0/ Közgazdaságtan- Makroökönómiai ism /3.0/ Gazdasági jog /4.0/ Marketing alapjai /5.0/ Az üzleti vállalkozás működése /1.0/ A vállalkozások általános pénzügyei /2.0/ Vállalkozások finanszírozása /3.0/ Adózási ismeretek /4.0/ Pénzügyi feladatok a gyakorlatban /5.0/ Adózás a gyakorlatban /1.0/ Számviteli alapismeretek /2.0/ Gazdasági események könyvelése /3.0/ Zárlati munkálatok /4.0/ Számviteli alapismereti gyakorlatok /5.0/ Könyvvezetési gyakorlat /6.0/ Analitikus nyilvántartások /1.0/ Irodai ügyviteli alapok /2.0/ Statisztikai alapismeretek /3.0/ Statisztikai gyakorlatok /4.0/ Számítástechnikai és adatfeldolgozási ismeretek /5.0/ Könyvviteli és pénzügyi számítógépes programok /6.0/ Tanirodai gyakorlat /7.0/ Testnevelés /9.0/ Osztályfőnöki Mindösszesen óra: Elmélet aránya: 57 % Gyakorlat aránya: 43 % A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 187

188 Szakmai program Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképzés (1,5 éves) Óraterv Követelménymodul 287/9.0/ Osztályfőnöki Pénzügyi-számviteli ügyintéző (1,5 éves) 1/13. (36 hét) Tananyagegység 287/8.0/ Testnevelés (szabad sáv terhére) 287/7.0/ Üzleti idegen nyelv (szabad sáv terhére) 287/6.0/ Tanirodai gyakorlat Gazdálkodási feladatok Pénzügyi feladatok (szabad sáv terhére) 287/1.0/ Közgazdaságtan- Mikroökonómiai ismeretek 287/2.0/ Közgazdaságtan- Makroökonómiai ismeretek 287/3.0/ Gazdasági jog 287/4.0/ Marketing alapjai 287/5.0/ Az üzleti vállalkozás működtetése 287/1.0/ Vállalkozások általános pénzügyei 287/2.0/ Vállalkozások finanszírozása 287/3.0/ Adózási ismeretek 287/4.0/ Pénzügyi feladatok a gyakorlatban 287/5.0/ Adózás a gyakorlatban I. félév (18 hét) II. félév (18 hét) Éves óraszám Heti óraszám (éves szinten) e gy E gy e gy ö e gy ö 0,4-0, ,3-0,3 1,6-1, ,7-1, , ,9-0,9 0, ,1-1, ,5 1, , ,4-2,4 0,2-4, ,2-2, , ,4-0, Megj. Havonta 1 ó (szept. 3 ó) Felváltva heti 1, ill.2 óra az of. óra függv.-ben 2 tanár tanítja A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 188

189 Szakmai program Követelménymodul Könyvvezetés és beszámolókészítés Számítógépes programcsomag használata Pénzügyi-számviteli ügyintéző (1,5 éves) 1/13. (36 hét) Tananyagegység 287/1.0/ Számviteli alapismeretek 287/2.0/ Gazdasági események könyvelése 287/3.0/ Zárlati munkálatok 287/4.0/ Számviteli alapismeretek gyakorlatok 287/5.0/ Könyvvezetési gyakorlatok 287/6.0/ Analitikus nyilvántartások 287/1.0/ Irodai ügyviteli alapok 287/2.0/ Statisztikai alapismeretek 287/3.0/ Statisztikai gyakorlatok 287/4.0/ Számítástechnikai és adatfeldolgozási ismeretek 287/5.0/ Könyvviteli és pénzügyi számítógépes programok I. félév (18 hét) II. félév (18 hét) Éves óraszám Heti óraszám (éves szinten) e gy E gy e gy ö e gy ö 1, ,9-0,9 2, ,1-3, ,5 1, ,5 2 2, ,5-1, Összesen elmélet: 22 óra gyakorlat: 13 óra tanulóra jutó összes óra 35 - Csoportbontás (létszámnak megfelelően 3 csoport esetén) 26 - Összes óraszám 61 - Megjegyzés: a gyakorlati órákat csoportbontásban oktatjuk, 8-12 fő/csoport Megj. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 189

190 Szakmai program Követelménymodul Pénzügyi-számviteli ügyintéző (1,5 éves) 2/14. (16 hét) Tananyagegység 287/9.0/ Osztályfőnöki 287/8.0/ Testnevelés (szabad sáv terhére) 287/7.0/ Üzleti idegen nyelv (szabad sáv terhére) 287/6.0/ Tanirodai gyakorlat (szabad sáv terhére) 287/1.0/ Közgazdaságtan- Mikroökonómiai ismeretek 287/2.0/ Közgazdaságtan Makroökonómiai Gazdálkodási feladatok 287/3.0/ ismeretek Gazdasági jog 287/4.0/ Marketing alapjai 287/5.0/ Az üzleti vállalkozás működtetése 287/1.0/ Vállalkozások általános pénzügyei 287/2.0/ Vállalkozások finanszírozása Pénzügyi feladatok Könyvvezetés és beszámoló-készítés 287/3.0/ Adózási ismeretek 287/4.0/ Pénzügyi feladatok a gyakorlatban 287/5.0/ Adózás a gyakorlatban 287/1.0/ Számviteli alapismeretek 287/2.0/ Gazdasági események könyvelése 287/3.0/ Zárlati munkálatok 287/4.0/ Számviteli alapismereti gyakorlatok I. félév (16 hét) Éves óraszám e. gy. össz. e. gy. össz. 0,25-0, ,75-1, ,1-4, ,9-1, /5.0/ Megj. Havonta 1 óra, (szept.3 óra) Felváltva heti 1 ill. 2 óra az of. óra függv.-ben 2 tanár tanítja A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 190

191 Szakmai program Követelménymodul Számítógépes programcsomag használata Pénzügyi-számviteli ügyintéző (1,5 éves) 2/14. (16 hét) Tananyagegység Könyvvezetési gyakorlat 287/6.0/ Analitikus nyilvántartások 287/1.0/ Irodai ügyviteli alapok 287/2.0/ Statisztikai alapismeretek 287/3.0/ Statisztikai gyakorlatok 287/4.0/ Számítástechnikai és adatfeldolgozási ismeretek 287/5.0/ Könyvviteli és pénzügyi számítógépes programok I. félév (16 hét) Éves óraszám e. gy. össz. e. gy. össz Összesen elmélet:18 óra gyakorlat: 17 óra tanulóra jutó összes óra 35 - Csoportbontás (létszámnak megfelelően 3 csoport esetén) 34 - Összes óraszám 69 - Megjegyzés: a gyakorlati órákat csoportbontásban oktatjuk, 8-12 fő/csoport Megj. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 191

192 Modultérkép Pénzügyi-számviteli ügyintéző 1,5 éves képzés időterve (első év) Heti órák Tervezhető g11 g11 g31 g40 g40 g51 g51 p11 p11 p11 p11 p11 p41 p41 k11 k11 k11 k11 k41 k41 k41 k61 s11 s11 s21 s21 s31 s41 s61 s61 s71 s71 s71 s81 1 Mikroökonómiai ism. 2 g11 g11 g31 g40 g40 g51 g51 p11 p11 p11 p11 p11 p41 p41 k11 k11 k11 k11 k41 k41 k41 k61 s11 s11 s21 s21 s31 s41 s61 s61 s71 s71 s71 s81 2 Makroökonómiai ism. 3 g12 g12 g31 g40 g40 g51 g51 p11 p11 p11 p11 p11 p41 p41 k11 k11 k11 k11 k41 k41 k41 k61 s11 s11 s21 s21 s31 s41 s61 s61 s71 s71 s71 s81 3 Gazdasági jog 4 g12 g12 g31 g40 g40 g52 g52 p11 p11 p11 p11 p11 p41 p41 k12 k12 k12 k12 k41 k41 k41 k61 s11 s11 s22 s22 s31 s41 s61 s61 s71 s71 s71 s81 s81 4 Marketing alapjai 5 g12 g12 g32 g40 g40 g52 g52 p11 p11 p11 p11 p11 p41 p41 k12 k12 k12 k12 k41 k41 k41 k61 s11 s11 s22 s22 s31 s42 s61 s61 s71 s71 s71 s81 5 Az üzleti vállalkozás működtetése 6 g12 g12 g32 g40 g40 g52 g52 p12 p12 p12 p12 p12 p42 p42 k12 k12 k12 k12 k41 k42 k42 k61 s11 s11 s22 s22 s31 s42 s61 s61 s71 s71 s71 s81 s g12 g12 g32 g40 g40 g53 g53 p12 p12 p12 p12 p12 p42 p42 k12 k12 k12 k12 k42 k42 k42 k61 s11 s11 s22 s22 s31 s42 s61 s61 s71 s71 s71 s81 s81 7 Vállalkozások ált. pénzügye 8 g13 g13 g32 g40 g40 g53 g53 p12 p12 p12 p12 p12 p42 p42 k12 k12 k12 k12 k42 k42 k42 k61 s11 s11 s22 s22 s31 s42 s61 s61 s71 s71 s71 s81 s81 8 Vállalkozások finanszírozása 9 g13 g13 g32 g40 g40 g53 g53 p12 p12 p12 p12 p12 p42 p42 k21 k21 k21 k21 k42 k42 k42 k61 s11 s11 s22 s22 s31 s42 s61 s61 s71 s71 s71 s81 9 Adózási ismeretek 10 g13 g13 g32 g40 g40 g53 g53 p13 p13 p13 p13 p13 p42 p42 k21 k21 k21 k21 k42 k42 k42 k61 s11 s11 s22 s22 s31 s42 s61 s61 s71 s71 s71 s81 s81 10 Pénzügyi feladatok a gyakorlatban 11 g13 g13 g32 g40 g40 g53 g53 p13 p13 p13 p13 p13 p43 p43 k21 k21 k21 k21 k42 k42 k42 k61 s11 s11 s22 s22 s31 s42 s61 s61 s71 s71 s71 s81 s81 11 Adózás a gyakorlatban Szakmai program 12 g13 g13 g32 g40 g40 g53 g53 p13 p13 p13 p13 p13 p43 p43 k21 k21 k21 k21 k42 k42 k42 k61 s11 s11 s22 s22 s31 s42 s61 s61 s71 s71 s71 s81 s g13 g13 g32 g40 g40 g53 g53 p13 p13 p13 p13 p13 p44 p44 k22 k22 k22 k22 k51 k51 k51 k61 s11 s11 s22 s22 s31 s42 s61 s61 s71 s71 s71 s81 13 Számviteli alapismeretek és gyakorlatok 14 g13 g13 g32 g40 g40 g53 g53 p13 p13 p13 p13 p13 p44 p44 k22 k22 k22 k22 k51 k51 k51 k61 s11 s11 s22 s22 s31 s42 s61 s61 s71 s71 s71 s81 s81 14 Gazdasági események könyvelése 15 g13 g13 g32 g40 g40 g53 g53 p14 p14 p14 p14 p14 p44 p44 k22 k22 k22 k22 k51 k51 k51 k61 s11 s11 s23 s23 s31 s42 s61 s61 s71 s71 s71 s81 s81 15 Zárlati munkálatok 16 g13 g13 g32 g40 g40 g53 g53 p14 p14 p14 p14 p14 p44 p44 k22 k22 k22 k22 k51 k52 k52 k61 s11 s11 s23 s23 s31 s42 s61 s61 s71 s71 s71 s81 s81 16 Könyvvezetési gyakorlat 17 g21 g21 g32 g40 g40 g53 g53 p14 p14 p14 p14 p14 p44 p44 k22 k22 k22 k22 k52 k52 k52 k61 s11 s11 s23 s23 s31 s42 s61 s61 s71 s71 s71 s81 17 Analitikus nyilvántartások 18 g21 g21 g32 g40 g40 g53 g53 p21 p21 p21 p21 p21 p44 p44 k23 k23 k23 k23 k52 k52 k52 k61 s11 s11 s23 s23 s31 s42 s61 s61 s71 s71 s71 s81 s g22 g22 g33 g34 g54 g57 p21 p21 p21 p21 p21 p45 p45 k23 k23 k23 k23 k52 k52 k61 s12 s12 s12 s24 s51 s51 s31 s42 s61 s61 s71 s71 s71 s81 s81 19 Irodai ügyviteli alapok 20 g22 g22 g33 g34 g54 g57 p21 p21 p21 p21 p21 p45 p45 k23 k23 k23 k23 k52 k52 k61 s12 s12 s12 s24 s51 s51 s31 s42 s61 s61 s71 s71 s71 s81 s g22 g22 g33 g34 g54 g57 p21 p21 p21 p21 p21 p45 p45 k23 k23 k23 k23 k53 k53 k61 s12 s12 s12 s24 s51 s51 s31 s42 s61 s61 s71 s71 s71 s81 21 Statisztikai alapismeretek 22 g23 g23 g33 g34 g54 g57 p21 p21 p21 p21 p21 p45 p45 k23 k23 k23 k23 k53 k53 k61 s12 s12 s12 s24 s51 s51 s31 s42 s61 s61 s71 s71 s71 s81 s81 22 Statisztikai gyakorlatok 23 g23 g23 g33 g34 g54 g57 p22 p22 p22 p22 p22 p45 p45 k23 k23 k23 k23 k53 k53 k61 s12 s12 s12 s24 s51 s51 s31 s42 s61 s61 s71 s71 s71 s81 s g23 g23 g33 g34 g54 g57 p22 p22 p22 p22 p22 p45 p45 k24 k24 k24 k24 k53 k53 k61 s12 s12 s12 s24 s51 s51 s31 s42 s61 s61 s71 s71 s71 s81 s81 24 Számítástechnikai és adatfeldolgozási ism 25 g23 g23 g33 g34 g54 g57 p22 p22 p22 p22 p22 p45 p45 k24 k24 k24 k24 k53 k53 k61 s12 s12 s12 s24 s51 s51 s31 s42 s61 s61 s71 s71 s71 s g23 g23 g33 g34 g54 g57 p22 p22 p22 p22 p22 p45 p45 k24 k24 k24 k24 k53 k53 k61 s12 s12 s12 s24 s51 s51 s31 s42 s61 s61 s71 s71 s71 s81 s81 26 Könyvviteli és pénzügyi szg. programok 27 g23 g23 g33 g34 g54 g57 p22 p22 p22 p22 p22 p45 p45 k24 k24 k24 k24 k53 k54 k61 s12 s12 s12 s24 s51 s51 s31 s42 s61 s61 s71 s71 s71 s81 s g23 g23 g33 g34 g54 g57 p23 p23 p23 p23 p23 p45 p45 k24 k24 k24 k24 k54 k54 k61 s12 s12 s12 s24 s51 s51 s31 s42 s61 s61 s71 s71 s71 s81 s81 28 Tanirodai gyakorlatok 29 g23 g23 g33 g34 g54 g57 p23 p23 p23 p23 p23 p45 p45 k25 k25 k25 k25 k54 k54 k61 s12 s12 s12 s24 s51 s51 s31 s42 s61 s61 s71 s71 s71 s g24 g24 g33 g34 g54 g57 p23 p23 p23 p23 p23 p45 p45 k25 k25 k25 k25 k54 k54 k61 s12 s12 s12 s24 s52 s52 s31 s42 s61 s61 s71 s71 s71 s81 s81 30 Üzleti idegen nyelv 31 g24 g24 g33 g34 g54 g57 p23 p23 p23 p23 p23 p45 p45 k25 k25 k25 k25 k54 k54 k61 s13 s13 s13 s25 s52 s52 s31 s42 s61 s61 s71 s71 s71 s81 s g24 g24 g33 g34 g54 g57 p24 p24 p24 p24 p24 p45 p45 k25 k25 k25 k25 k54 k54 k61 s13 s13 s13 s25 s52 s52 s31 s42 s61 s61 s71 s71 s71 s81 s81 32 Testnevelés 33 g24 g24 g33 g34 g54 g57 p24 p24 p24 p24 p24 p45 p45 k25 k25 k25 k25 k54 k54 k61 s13 s13 s13 s25 s52 s52 s31 s42 s61 s61 s71 s71 s71 s g25 g25 g33 g34 g54 g57 p31 p31 p31 p31 p31 p45 p45 k26 k26 k26 k26 k55 k55 k61 s13 s13 s13 s25 s52 s52 s31 s42 s61 s61 s71 s71 s71 s81 s81 34 Osztályfőnöki g25 g25 g33 g34 g54 g57 p31 p31 p31 p31 p31 p45 p45 k26 k26 k26 k26 k55 k55 k61 A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 192

193 Szakmai program A szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek A pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés tananyagegységei (1,5 éves) Azonosító Pénzügyi-számviteli ügyintéző 1,5 éves képzés időterve (második év) Megnevezés Gazdasági jo elméleti Óraszám elmélet igényes gyakorlati gyakorlati összes Sorszám /1.0/ Közgazdaságtan- Mikroökonómiai ismeretek /2.0/ Közgazdaságtan- Makroökonómiai ismeretek /3.0/ Gazdasági jog /4.0/ Marketing alapjai /5.0/ Az üzleti vállalkozás működése /1.0/ A vállalkozások általános pénzügyei /2.0/ Vállalkozások finanszírozása /3.0/ Adózási ismeretek g34 g55 g57 p32 p32 p32 p32 p32 p32 p32 p51 p51 p52 p52 k28 k28 k28 k28 k28 k28 k56 k56 k62 k62 s52 s52 s52 s52 s61 s61 s71 s71 s71 s81 1 Az üzleti válla 2 g34 g55 g57 p32 p32 p32 p32 p32 p32 p32 p51 p51 p52 p52 k28 k28 k28 k28 k28 k28 k56 k56 k62 k62 s52 s52 s53 s53 s61 s61 s71 s71 s71 s81 s g34 g55 g57 p33 p33 p33 p33 p33 p33 p33 p51 p51 p52 p52 k28 k28 k28 k28 k28 k28 k56 k56 k62 k62 s53 s53 s53 s53 s61 s61 s71 s71 s71 s81 s81 3 Adózási ism 4 g34 g55 g57 p33 p33 p33 p33 p33 p33 p33 p51 p51 p52 p52 k28 k28 k28 k28 k28 k28 k56 k56 k62 k62 s53 s53 s53 s53 s61 s61 s71 s71 s71 s81 s g34 g55 g57 p33 p33 p33 p33 p33 p33 p33 p51 p51 p52 p52 k28 k28 k28 k28 k28 k28 k56 k56 k62 k62 s53 s53 s53 s53 s61 s61 s71 s71 s71 s81 5 Adózás a gy 6 g34 g55 g57 p33 p33 p33 p33 p33 p33 p33 p51 p51 p52 p52 k29 k29 k29 k29 k29 k29 k57 k57 k62 k62 s53 s53 s53 s53 s61 s61 s71 s71 s71 s81 s g34 g55 g57 p33 p33 p33 p33 p33 p33 p33 p51 p51 p52 p52 k29 k29 k29 k29 k29 k29 k57 k57 k62 k62 s53 s53 s54 s54 s61 s61 s71 s71 s71 s81 s81 7 Gazdasági es 8 g34 g55 g57 p33 p33 p33 p33 p33 p33 p33 p51 p51 p52 p52 k29 k29 k29 k29 k29 k29 k57 k57 k62 k62 s54 s54 s54 s54 s61 s61 s71 s71 s71 s81 s g34 g55 g57 p33 p33 p33 p33 p33 p33 p33 p51 p51 p52 p52 k29 k29 k29 k29 k29 k29 k57 k57 k62 k62 s54 s54 s54 s54 s61 s61 s71 s71 s71 s81 9 Zárlati munk 10 g34 g55 g57 p33 p33 p33 p33 p33 p33 p33 p51 p51 p52 p52 k29 k29 k29 k29 k29 k29 k57 k57 k62 k62 s54 s54 s54 s54 s61 s61 s71 s71 s71 s81 s g34 g55 g57 p33 p33 p33 p33 p33 p33 p33 p51 p51 p52 p52 k29 k29 k29 k29 k29 k29 k57 k57 k62 k62 s54 s54 s54 s54 s61 s61 s71 s71 s71 s81 s81 11 Könyvvezeté 12 g34 g55 g57 p33 p33 p33 p33 p33 p33 p33 p51 p51 p52 p52 k31 k31 k31 k31 k31 k31 k58 k58 k62 k62 s54 s54 s54 s54 s61 s61 s71 s71 s71 s81 s g34 g56 g57 p33 p33 p33 p33 p33 p33 p33 p51 p51 p52 p52 k31 k31 k31 k31 k31 k31 k58 k58 k62 k62 s54 s54 s54 s55 s61 s61 s71 s71 s71 s81 13 Analitikus ny 14 g34 g56 g57 p33 p33 p33 p33 p33 p33 p33 p51 p51 p52 p52 k31 k31 k31 k31 k31 k31 k58 k58 k62 k62 s55 s55 s55 s55 s61 s61 s71 s71 s71 s81 s g34 g56 g57 p33 p33 p33 p33 p33 p33 p33 p51 p51 p52 p52 k31 k31 k31 k31 k31 k31 k58 k58 k62 k62 s55 s55 s55 s55 s61 s61 s71 s71 s71 s81 s81 15 Könyvviteli és p 16 g34 g56 g57 p33 p33 p33 p33 p33 p33 p33 p51 p51 p52 p52 k31 k31 k31 k31 k31 k31 k58 k58 k62 k62 s55 s55 s55 s55 s61 s61 s71 s71 s71 s81 s81 16 Tanirodai gy Üzleti idegen Testnevelés Osztályfőnök A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 193

194 Szakmai program /4.0/ Pénzügyi feladatok a gyakorlatban /5.0/ Adózás a gyakorlatban /1.0/ Számviteli alapismeretek /2.0/ Gazdasági események könyvelése /3.0/ Zárlati munkálatok /4.0/ Számviteli alapismereti gyakorlatok /5.0/ Könyvvezetési gyakorlat /6.0/ Analitikus nyilvántartások /1.0/ Irodai ügyviteli alapok /2.0/ Statisztikai alapismeretek /3.0/ Statisztikai gyakorlatok /4.0/ Számítástechnikai és adatfeldolgozási ismeretek /5.0/ Könyvviteli és pénzügyi számítógépes programok /6.0/ Tanirodai gyakorlat /7.0/ Üzleti idegen nyelv /8.0/ Testnevelés /9.0/ Osztályfőnöki Mindösszesen óra: Elmélet aránya: 60 % Gyakorlat aránya: 40 % Ügyintéző titkár szakképzés (2 éves) Óraterv Követelménymodul Tananyagegység 305/2.10/ Osztályfőnöki 305/2.9/ Testnevelés (szabad sáv terhére) (t9) 305/2.8/ Üzleti idegen nyelv (szabad sáv terhére (t8) 305/2.7/ Tanirodai gyakorlat (szabad sáv terhére) (t7) Gépírás és iratkészítés 305/1.1/ Tízujjas vakírás (G11) 305/1.2/ Irodai gépírás (G12) Ügyintéző titkár (2 éves) 1/13. (36 hét) I. félév (18 hét) II. félév (18 hét) Éves óraszám Heti óraszám (éves szinten) e gy e gy e gy ö e gy ö 0,4-0, ,3-0,3 1,6-1, ,7-1,7 2,1 0, , ,7 2,7-4, ,3 2,3 Megj. Havonta 1 ó (szept.3 ó) Felváltva heti 1 ill. 2 ó az of. óra függv.-ben 2 tanár tanítja A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 194

195 Szakmai program Követelménymodul Dokumentumkészítés Ügyviteli eszközök Dokumentumkezelés Titkári feladatvégzés Kommunikáció Tananyagegység 305/1.3/ Iratkészítési alapism. (G13) 305/1.4/ Hivatalos levelezés (G14) 305/1.5/ Üzleti levelezés (G15) 305/3.1/ Belső ügyiratok készítése (D31) 305/3.2/ Jegyzőkönyvkészítés (D32) / Dokumentumkészítés a gyakorlatban (D33) 305/3.1/ Ügyviteli eszközök (G31) 305/1.1/ Dokumentumkezelés (D11) 305/2.1/ Jogi alapismeretek (T21) 305/2.2 Gazdaságjogi alapismeretek (T22) / Hivatali protokoll (T23) 305/2.4/ Ügyfélszolgálati alapismeretek (T24) 305/2.5/ Ügyféltájékoztatás, panaszkezelés (T25) 305/2.6/ Titkári ismeretek a gyakorlatban (T26) / Kommunikáció gyakorlat (R11) 305/1.2/ Hivatali kom Ügyintéző titkár (2 éves) 1/13. (36 hét) I. félév (18 hét) II. félév (18 hét) Éves óraszám Heti óraszám (éves szinten) e gy e gy e gy ö e gy ö - - 1, ,7-0, , ,6-0, , ,7-0, , ,8-0, , ,7-0, ,5 1,5-0, ,3 0,3 0, ,7-0,7 1-0, ,7-0, , ,6-0, , ,7 0,7 1, ,6-0,6-1, ,7 0,7-0, ,2 1, Megj. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 195

196 Szakmai program Ügyintéző titkár (2 éves) 1/13. (36 hét) I. félév II. félév Éves Heti óraszám Követelmény- Tananyag- (18 hét) (18 hét) óraszám (éves szinten) modul egység e gy e gy e gy ö e gy ö munikáció (R12) 305/2.1/ Ügyviteli szoftverkezelés (D21) 305/2.2/ Táblázatkezelés - 1, ,8 0,8 (D22) 305/2.3/ Táblázatkezelés Számítás- - 0,3-2, ,5 1,5 a gyakorlatban technikai alkalmazások (D23) 305/2.4/ Adatbáziskezelés - 1, ,8 0,8 (D24) 305/2.5/ Adatbáziskezelés a gyakorlatban - 0,3-2, ,4 1,4 (D25) 305/2.1/ Számtechnikai alapismeretek - 1, ,6 0,6 (G21) 305/2.2/ Szövegszerkesztés - 1, ,7 0, Számítás- (G22) 305/2.3/ technikai alkalmazások Szövegszerkesztés a - 0, ,2 1,2 gyakorlatban (G23) 305/2.4/ Információ és kommunikáció ,5 0,5 (G24) Összesen elmélet:11 óra gyakorlat:24 óra tanulóra jutó összes óra 35 - Csoportbontás (létszámnak megfelelően 3 csoport esetén) 48 - Összes óraszám 83 - Megjegyzés: a gyakorlati órákat csoportbontásban oktatjuk, 8-12 fő/csoport Megj. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 196

197 Szakmai program Követelménymodul 305/2.10/ Osztályfőnöki Tananyagegység 305/2.9/ Testnevelés (szabad sáv terhére) 305/2.8/ Üzleti idegen nyelv (szabad sáv terhére) 305/2.7/ Tanirodai gyakorlat 305/1.0/ Gazdasági- vállalkozási ügyintézés 305/3.0/ Iratfogalmazás 305/2.0/ Rendezvényszervezés (szabad sáv terhére) 305/1.1/ Mikroökonómiai alapfogalmak (T11) 305/1.2/ Mikroökonómiai alapismeretek (T12) 305/1.3/ Statiszikai ismeretek (T13) 305/1.4/ Pénzügyi ismeretek (T14) 305/1.5/ Házipénztár kezelése (T15) 305/1.6/ Marketing ismeretek (T16) 305/1.7/ Európai uniós ismeretek (T17) 305/1.8/ Váll. ism. (T18) 305/3.1/ Önálló iratfogalmazás (T31) 305/2.1/ Public relations (R21) 305/2.2/ Reklám (R22) 305/2.3/ Programtervezés (R23) Ügyintéző titkár (2 éves / 2. évf.) 2/14. (32 hét) I. félév (18 hét) II. félév (14 hét) Éves óraszám Heti óraszám (éves szinten) e gy e gy e gy ö e gy ö 0,4-0, ,3-0,3 1,6-1, ,7-1, , ,75-0,75 1, ,75-0,75 1, ,75-0,75 1, ,75-0,75-0,7-0, ,75 0, , ,75-0, , ,75-0, , ,75 0,75 1-0,4 0, ,7 0,3 1 1, ,75-0,75 1, ,8-0,8 0,2-1, ,75-0,75 Megj. Havonta 1 ó (szept. 3 ó) Felváltva heti 1 ill. 2 ó az of. óra függv.-ben 2 tanár tanítja A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 197

198 Szakmai program Követelménymodul 305/2.0/ Szervezés 305/1.0/ Munkaügy 305/3.0/ Minőségirányítási folyamatkezelés Tananyagegység 305/2.4/ Rendezvényszervezés a gyakorlatban (R24) 305/2.1/ Szervezési ismeretek (irányítás) (S21) 305/2.2/ Szervezési ismeretek (ellenőrzés) (S22) 305/2.3/ Projektfeladatok szervezése (S23) 305/2.4/ Idő- és programtervezés (S24) 305/1.1/ Munkajogi ismeretek (S11) 305/1.2/ Közalkalmazotti jogviszony (S12) 305/1.3/ Munkaügyi gyakorlati ismeretek (S13) 305/3.1/ Minőségirányítási alapismeretek (S31) 305/3.2/ A folyamatok irányítása (S32) 305/3.3/ Irányítási rendszerek (S33) 305/3.4/ Dokumentációkezelés (S34) 305/3.5/ A minőségirányítási rendszerek értékelése Ügyintéző titkár (2 éves / 2. évf.) 2/14. (32 hét) I. félév (18 hét) II. félév (14 hét) Éves óraszám Heti óraszám (éves szinten) e gy e gy e gy ö e gy ö - 2-4, ,1 3,1 1, ,75-0,75 0,7-0, ,75-0,75-2,3-2, ,2 2,2-1, ,8 1,8 1, ,75-0,75 1, ,75-0,75-0, ,9 1,9 1, ,75-0,75 1, ,75-0,75 1, ,75-0,75 1-0, ,75-0, , ,8-0,8 Megj. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 198

199 Szakmai program Követelménymodul Tananyagegység (S35) Ügyintéző titkár (2 éves / 2. évf.) 2/14. (32 hét) I. félév (18 hét) II. félév (14 hét) Éves óraszám Heti óraszám (éves szinten) e gy e gy e gy ö e gy ö Megj. 305/3.6/ Belső képzés, kommunikáció - - 1, ,75-0,75 (S36) 305/3.7/ Minőségirányítási folyamatok kezelése (S37) Összesen elmélet:17 óra gyakorlat: 18 óra tanulóra jutó összes óra 35 - Csoportbontás (létszámnak megfelelően 3 csoport esetén) 36 - Összes óraszám 71 - Megjegyzés: a gyakorlati órákat csoportbontásban oktatjuk, 8-12 fő/csoport A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 199

200 Modultérkép Ügyintéző titkár 2 éves képzés időterve (első év) G11 G11 G11 G11 G11 G11 G11 G11 G11 G11 G31 T21 T23 T24 T24 T24 R11 R11 R12 D21 D21 D23 D22 D24 D24 G21 G21 G21 T7 T7 T8 T8 T8 T9 1 2 G11 G11 G11 G11 G11 G11 G11 G11 G11 G11 G31 T21 T23 T24 T24 T24 R11 R11 R12 D21 D21 D23 D22 D24 D24 G21 G21 G21 T7 T7 T8 T8 T8 T9 2 Gépírás és iratkészít 3 G11 G11 G11 G11 G11 G11 G11 G11 G11 G11 G31 T21 T23 T24 T24 T24 R11 R11 R12 D21 D21 D23 D22 D24 D24 G21 G21 G21 T7 T7 T8 T8 T8 T9 3 4 G11 G11 G11 G11 G11 G11 G11 G11 G11 G11 G31 T21 T23 T24 T24 T24 R11 R11 R12 D21 D21 D23 D22 D24 D24 G21 G21 G21 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 4 Dokumnetum készíté 5 G11 G11 G11 G11 G11 G11 G11 G11 G11 G11 G31 T21 T23 T24 T24 T24 R11 R11 R12 D21 D21 D23 D22 D24 D24 G21 G21 G21 T7 T7 T8 T8 T8 T9 5 6 G11 G11 G11 G11 G11 G11 G11 G11 G11 G11 G31 T21 T23 T24 T24 T24 R11 R11 R12 D21 D21 D23 D22 D24 D24 G21 G21 G21 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 6 Ügyviteli eszközök 7 G11 G11 G11 G11 G11 G11 G11 G11 G11 G11 G31 T21 T23 T24 T24 T24 R11 R11 R12 D21 D21 D22 D22 D24 D24 G21 G21 G21 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 7 8 G11 G11 G11 G11 G11 G11 G11 G11 G11 G11 G31 T21 T23 T24 T24 T24 R11 R11 R12 D21 D21 D22 D22 D24 D24 G21 G21 G21 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 8 Dokumentum kezelé 9 G11 G11 G11 G11 G11 G11 G11 G11 G11 G11 G31 T21 T23 T25 T25 T25 R11 R11 R12 D21 D21 D23 D22 D24 D24 G22 G22 G22 T7 T7 T8 T8 T8 T G11 G11 G11 G11 G11 G11 G11 G11 G12 G12 G31 T21 T23 T25 T25 T25 R11 R11 R12 D21 D21 D23 D22 D24 D24 G22 G22 G22 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 10 Titkári feladatvégzés 11 G12 G12 G12 G12 G12 G12 G12 G12 G12 G12 G31 T21 T23 T25 T25 T25 R11 R11 R12 D21 D21 D23 D22 D24 D24 G22 G22 G22 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 11 Szakmai program 12 G12 G12 G12 G12 G12 G12 G12 G12 G12 G12 G31 T21 T23 T25 T25 T25 R11 R11 R12 D21 D21 D23 D22 D24 D24 G22 G22 G22 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 12 Kommunikáció 13 G12 G12 G12 G12 G12 G12 G12 G12 G12 G12 D11 T21 T23 T25 T25 T25 R11 R11 R12 D21 D21 D23 D22 D24 D24 G22 G22 G22 T7 T7 T8 T8 T8 T G12 G12 G12 G12 G12 G12 G12 G12 G12 G12 D11 T21 T23 T25 T25 T25 R11 R11 R12 D21 D21 D23 D22 D24 D24 G22 G22 G22 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 14 Számítástechnikai a 15 G12 G12 G12 G12 G12 G12 G12 G12 G12 G12 D11 T21 T23 T25 T25 T25 R11 R11 R12 D21 D21 D22 D22 D24 D24 G22 G22 G22 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T G12 G12 G12 G12 G12 G12 G12 G12 G12 G12 D11 T21 T23 T25 T25 T25 R11 R11 R12 D21 D21 D23 D23 D25 D25 G22 G22 G22 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 16 Számítástechnikai a 17 G12 G12 G12 G12 G12 G12 G12 G12 G12 G12 D11 T21 T23 T26 T26 T26 R11 R11 R12 D21 D21 D23 D23 D25 D25 G23 G23 G23 T7 T7 T8 T8 T8 T G12 G12 G12 G12 G12 G12 G12 G12 G12 G12 D11 T21 T23 T26 T26 T26 R11 R11 R12 D21 D21 D23 D23 D25 D25 G23 G23 G23 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 18 Tanirodai gyakorlato 19 G13 G13 G13 G13 D31 D31 D31 D33 D33 D33 D11 T21 T23 T26 T26 R11 R11 R12 D21 D21 D23 D23 D23 D25 D25 G24 G23 G23 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T G13 G13 G13 G13 D31 D31 D31 D33 D33 D33 D11 T21 T23 T26 T26 R11 R11 R12 D21 D21 D23 D23 D23 D25 D25 G24 G23 G23 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 20 Üzleti idegen nyelv 21 G13 G13 G13 G13 D31 D31 D31 D33 D33 D33 D11 T21 T23 T26 T26 R11 R11 R12 D21 D21 D23 D23 D23 D25 D25 G24 G23 G23 T7 T7 T8 T8 T8 T G13 G13 G13 G13 D31 D31 D31 D33 D33 D33 D11 T21 T23 T26 T26 R11 R11 R12 D21 D21 D23 D23 D23 D25 D25 G24 G23 G23 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 22 Testnevelés 23 G13 G13 G13 G13 D31 D31 D31 D33 D33 D33 D11 T21 T23 T26 T26 R11 R11 R12 D21 D21 D23 D23 D23 D25 D25 G24 G23 G23 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T G13 G13 G13 G13 D31 D31 D31 D33 D33 D33 D11 T21 T23 T26 T26 R11 R11 R12 D21 D21 D23 D23 D23 D25 D25 G24 G23 G23 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 24 Osztályfőnöki 25 G14 G14 G14 G14 D31 D31 D31 D33 D33 D33 D11 T22 T22 T26 T26 R11 R11 R12 D21 D21 D23 D23 D23 D25 D25 G24 G23 G23 T7 T7 T8 T8 T8 T G14 G14 G14 G14 D31 D31 D31 D33 D33 D33 D11 T22 T22 T26 T26 R11 R11 R12 D21 D21 D23 D23 D23 D25 D25 G24 G23 G23 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T G14 G14 G14 G14 D31 D31 D31 D33 D33 D33 D11 T22 T22 T26 T26 R11 R11 R12 D21 D21 D23 D23 D23 D25 D25 G24 G23 G23 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T G14 G14 G14 G14 D32 D32 D32 D33 D33 D33 D11 T22 T22 T26 T26 R11 R11 R12 D21 D21 D23 D23 D23 D25 D25 G24 G23 G23 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T G14 G14 G14 G14 D32 D32 D32 D33 D33 D33 D11 T22 T22 T26 T26 R11 R11 R12 D21 D21 D23 D23 D25 D25 D25 G24 G23 G23 T7 T7 T8 T8 T8 T G14 G14 G14 G14 D32 D32 D32 D33 D33 D33 D11 T22 T22 T26 T26 R11 R11 R12 D21 D21 D23 D23 D25 D25 D25 G24 G23 G23 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T G15 G15 G15 G15 D32 D32 D32 D33 D33 D33 D11 T22 T22 T26 T26 R11 R11 R12 D21 D21 D23 D23 D25 D25 D25 G24 G23 G23 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T G15 G15 G15 G15 D32 D32 D32 D33 D33 D33 D11 T22 T22 T26 T26 R11 R11 R12 D21 D21 D23 D23 D25 D25 D25 G24 G23 G23 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T G15 G15 G15 G15 D32 D32 D32 D33 D33 D33 D11 T22 T22 T26 T26 R11 R11 R12 D21 D21 D23 D23 D25 D25 D25 G24 G23 G23 T7 T7 T8 T8 T8 T G15 G15 G15 G15 D32 D32 D32 D33 D33 D33 D11 T22 T22 T26 T26 R11 R11 R12 D21 D21 D23 D23 D25 D25 D25 G24 G23 G23 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T G15 G15 G15 G15 D32 D32 D32 D33 D33 D33 D11 T22 T22 T26 T26 R11 R11 R12 D21 D21 D23 D23 D25 D25 D25 G24 G23 G23 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 35 A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 200

201 Szakmai program A szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek Azonosító Ügyintéző titkár időterve 2 éves képzés (második év) T11 T11 T11 T11 T11 T11 T31 R21 R21 R21 R24 R24 s21 s21 S23 S23 s23 s23 s11 s11 s11 s31 s31 s31 s31 s31 s37 s37 T7 T7 T8 T8 T8 T9 1 2 T11 T11 T11 T11 T11 T11 T31 R21 R21 R21 R24 R24 s21 s21 s23 s23 s23 s23 s11 s11 s11 s31 s31 s31 s31 s31 s37 s37 T7 T7 T8 T8 T8 T9 2 Gazdaság 3 T11 T11 T11 T11 T11 T11 T31 R21 R21 R21 R24 R24 s21 s21 s23 s23 s23 s23 s11 s11 s11 s31 s31 s31 s31 s31 s37 s37 T7 T7 T8 T8 T8 T9 3 ügyintézé 4 T11 T11 T11 T11 T11 T11 T31 R21 R21 R21 R24 R24 s21 s21 s23 s23 S24 S24 s11 s11 s11 s31 s31 s31 s31 s31 s37 s37 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 4 5 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T31 R21 R21 R21 R24 R24 s21 s21 s23 s23 S24 S24 s11 s11 s11 s31 s31 s31 s31 s32 s37 s37 T7 T7 T8T T8T T8T T9 5 Iratfogalm Az ügyintéző titkár szakképesítés tananyagegységei (2 éves) Megnevezés 6 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T31 R21 R21 R21 R24 R24 s21 s21 s23 s23 S24 S24 s11 s11 s11 s32 s32 s32 s32 s32 s37 s37 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 6 7 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T31 R21 R21 R21 R24 R24 s21 s21 s23 s23 S24 S24 s11 s11 s11 s32 s32 s32 s32 s32 s37 s37 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 7 Rendezvé 8 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T31 R21 R21 R21 R24 R24 s21 s21 s23 s23 S24 S24 s11 s11 s11 s32 s32 s32 s32 s32 s37 s37 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 8 9 T13 T13 T13 T13 T13 T13 T31 R22 R22 R22 R24 R24 s21 s21 s23 s23 S24 S24 s12 s12 s12 s32 s32 s32 s32 s32 s37 s37 T7 T7 T8 T8 T8 T9 9 Szervezé 10 T13 T13 T13 T13 T13 T13 T31 R22 R22 R22 R24 R24 s21 s21 s23 s23 S24 S24 s12 s12 s12 s32 s32 s32 s33 s33 s37 s37 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T T13 T13 T13 T13 T13 T13 T31 R22 R22 R22 R24 R24 s21 s21 s23 s23 S24 S24 s12 s12 s12 s33 s33 s33 s33 s33 s37 s37 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 11 Munkaüg elméleti 12 T13 T13 T13 T13 T13 T13 T31 R22 R22 R22 R24 R24 s21 s21 s23 s23 S24 S24 s12 s12 s12 s33 s33 s33 s33 s33 s37 s37 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T T14 T14 T14 T14 T14 T14 T31 R22 R22 R22 R24 R24 s22 s22 s23 s23 S24 S24 s12 s12 s12 s33 s33 s33 s33 s33 s37 s37 T7 T7 T8 T8 T8 T9 13 Minőségir 14 T14 T14 T14 T14 T14 T14 T31 R22 R22 R22 R24 R24 s22 s22 s23 s23 S24 S24 s12 s12 s12 s33 s33 s33 s33 s33 s37 s37 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 14 folyamatk 15 T14 T14 T14 T14 T14 T14 T31 R22 R22 R22 R24 R24 s22 s22 s23 s23 S24 S24 s12 s12 s12 s33 s33 s34 s34 s34 s37 s37 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T T14 T14 T14 T14 T14 T14 T31 R22 R22 R22 R24 R24 s22 s22 s23 s23 S24 S24 s12 s12 s12 s34 s34 s34 s34 s34 s37 s37 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 16 Tanirodai g 17 T15 T15 T15 T15 T15 T15 T31 R22 R23 R23 R24 R24 s22 s22 s23 s23 S24 S24 s13 s13 s13 s34 s34 s34 s34 s34 s37 s37 T7 T7 T8 T8 T8 T T15 T15 T15 T15 T15 T15 T31 R22 R23 R23 R24 R24 s22 s22 s23 s23 S24 S24 s13 s13 s13 s34 s34 s34 s34 s34 s37 s37 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 18 Üzleti ideg Óraszám Sorszám elméletigényes gyakorlati gyakorlati összes /2.10/ Osztályfőnöki /2.9/ Testnevelés /2.8/ Üzleti idegen nyelv /2.7/ Tanirodai gyakorlat /1.0/ Gépírás és iratkészítés T15 T15 T15 T15 T15 T15 T31 R23 R23 R24 R24 R24 R24 s22 s23 s23 s24 s24 s13 s13 s13 s13 s34 s34 s34 s34 s37 s37 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T T15 T15 T15 T15 T15 T15 T31 R23 R23 R24 R24 R24 R24 s22 s23 s23 s24 s24 s13 s13 s13 s13 s34 s34 s35 s35 s37 s37 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 20 Testnevelé 21 T16 T16 T16 T16 T16 T16 T31 R23 R23 R24 R24 R24 R24 s22 s23 s23 s24 s24 s13 s13 s13 s13 s35 s35 s35 s35 s37 s37 T7 T7 T8 T8 T8 T T16 T16 T16 T16 T16 T16 T31 R23 R23 R24 R24 R24 R24 s22 s23 s23 s24 s24 s13 s13 s13 s13 s35 s35 s35 s35 s37 s37 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 22 Osztályfőn 23 T16 T16 T16 T16 T16 T16 T31 R23 R23 R24 R24 R24 R24 s22 s23 s23 s24 s24 s13 s13 s13 s13 s35 s35 s35 s35 s37 s37 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T T16 T16 T16 T16 T16 T16 T31 R23 R23 R24 R24 R24 R24 s22 s23 s23 s24 s24 s13 s13 s13 s13 s35 s35 s35 s35 s37 s37 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T T17 T17 T17 T17 T17 T17 T31 R23 R24 R24 R24 R24 R24 s22 s23 s23 s24 s24 s13 s13 s13 s13 s35 s35 s35 s35 s37 s37 T7 T7 T8 T8 T8 T T17 T17 T17 T17 T17 T17 T31 R23 R24 R24 R24 R24 R24 s22 s23 s23 s24 s24 s13 s13 s13 s13 s35 s35 s35 s35 s37 s37 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T T17 T17 T17 T17 T17 T17 T31 R23 R24 R24 R24 R24 R24 s22 s23 s23 s24 s24 s13 s13 s13 s13 s36 s36 s36 s36 s37 s37 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T T17 T17 T17 T17 T17 T17 T31 R23 R24 R24 R24 R24 R24 s22 s23 s23 s24 s24 s13 s13 s13 s13 s36 s36 s36 s36 s37 s37 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T T18 T18 T18 T18 T18 T18 T31 R23 R24 R24 R24 R24 R24 s22 s23 s23 s24 s24 s13 s13 s13 s13 s36 s36 s36 s36 s37 s37 T7 T7 T8 T8 T8 T T18 T18 T18 T18 T18 T18 T31 R23 R24 R24 R24 R24 R24 s22 s23 s23 s24 s24 s13 s13 s13 s13 s36 s36 s36 s36 s37 s37 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T T18 T18 T18 T18 T18 T18 T31 R23 R24 R24 R24 R24 R24 s23 s23 s23 s24 s24 s13 s13 s13 s13 s36 s36 s36 s36 s37 s37 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 31 A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 201

202 Szakmai program /2.0/ Számítástechnikai alkalmazások /3.0/ Ügyviteli eszközök /1.0/ Dokumentumkezelés /2.0/ Számítástechnikai alkalmazások /3.0/ Dokumentumkészítés /1.0/ Gazdasági- vállalkozási ügyintézés /2.0/ Titkári feladatvégzés /3.0/ Iratfogalmazás /1.0/ Kommunikáció /2.0/ Rendezvényszervezés /1.0/ Munkaügy /2.0/ Szervezés /3.0/ Minőségirányítás, folyamatkezelés Mindösszesen Elmélet aránya 40 % Gyakorlat aránya 60 % A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 202

203 Szakmai program Ügyintéző titkár szakképzés (1,5 éves) Óraterv Követelménymodul Gépírás és iratkészítés Tananyagegység 305/2.10/ Osztályfőnöki 305/2.9/ Testnevelés (szabad sáv terhére) (T9) 305/2.8/ Üzleti idegen nyelv (szabad sáv terhére) (T8) 305/2.7/ Tanirodai gyakorlat (szabad sáv terhére) (T7) 305/1.2/ Irodai gépírás (G12) 305/1.3/ Iratkészítési alapismeretek (G13) Dokumentumkészítés Ügyviteli eszközök Dokumentumkezelés Titkári feladatvégzés 305/1.4/ Hivatalos levelezés (G14) 305/1.5/ Üzleti levelezés (G15) 305/3.1/ Belső ügyiratok készítése (D31) 305/3.2/ Jegyzőkönyvkészítés (D32) / Dokumentumkészítés a gyakorlatban (D33) 305/3.1/ Ügyviteli eszközök (G31) 305/1.1/ Dokumentumkezelés (D11) 305/2.1/ Jogi alapismeretek (T21) Ügyintéző titkár (1,5 éves) 1/13. (36 hét) I. félév (18 hét) II. félév (18 hét) Éves óraszám Heti óraszám (éves szinten) e gy e gy e gy ö e gy ö 0,4-0, ,3-0,3 1,6-1, ,7-1,7 0,3 2, ,2 2, , ,3-0, , ,3-0, , ,4-0,4 1, ,8-0,8 1, ,7-0, ,5 1,5-0, ,2 0,2 0, ,3-0, ,5-0,5 305/2.2/ ,5-0,5 Megj. Havonta 1 ó (szept. 3 ó) Felváltva heti 1, ill. 2 ó. az of. ó függv. 2 tanár tanítja A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 203

204 Szakmai program Követelménymodul Kommunikáció Számítástechnikai alkalmazások Számítás-technikai alkalmazások 305/3.0/ Iratfogalmazás 305/1.0/ Gazdasági- vállalkozási ügyintézés Tananyagegység Gazdasági és jogi alapismeretek (T22) 305/2.3/ Hivatali protokoll (T23) 305/2.4/ Ügyfélszolgálati alapismeretek (T24) 305/2.5/ Ügyféltájékoztatás, panaszkezelés (T25) 305/2.6/ Titkári ismeretek a gyakorlatban (T26) 305/1.1/ Kommunikációs gyakorlat (R11) 305/1.2/ Hivatali kommunikáció (R12) 305/2.1/ Ügyviteli szoftverkezelés (D21) 305/2.3/ Táblázatkezelés a gyakorlatban (D23) 305/2.5/ Adatbáziskezelés a gyakorlatban (D25) 305/2.1/ Számtechikai alapismeretek (G21) 305/2.2/ Szövegszerkesztés (G22) 305/3.1/ Önálló iratfogalmazás (T31) 305/1.1/ Mikroökonómiai alapfogalmak (T11) 305/1.2/ Mikroökonómiai Ügyintéző titkár (1,5 éves) 1/13. (36 hét) I. félév (18 hét) II. félév (18 hét) Éves óraszám Heti óraszám (éves szinten) e gy e gy e gy ö e gy ö - 0, ,4 0,4 0,3-0, ,3-0, , ,3 0, ,5 0, ,5 1, ,5 0,5-3, ,8 1,8-2, ,3 1,3-0, ,4 1, ,5 0, , ,7-0, , ,7-0,7 Megj. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 204

205 Szakmai program Követelménymodul 305/2.0/ Rendezvényszervezés 305/2.0/ Szervezés 305/1.0/ Munkaügy 305/3.0/ Minőségirányítási folyamatkezelés Tananyagegység alapismeretek (T12) 305/1.3/ Statisztikai ismeretek (T13) 305/1.4/ Pénzügyi ismeretek (T14) 305/2.1/ Public relations (R21) 305/2.2/ Reklám (R22) 305/2.3/ Programtervezés (R23) 305/2.1/ Szervezési ismeretek (irányítás) (S21) 305/2.2/ Szervezési ismerek. (ellenőrzés) (S22) 305/2.3/ Projektfeladatok szervezése (S23) 305/1.1/ Munkajogi ismeretek (S11) 305/1.2/ Közalkalmazotti jogviszony (S12) 305/3.1/ Minőségirányítási alapismeretek (S31) 305/3.2/ A folyamatok irányítása (S32) Ügyintéző titkár (1,5 éves) 1/13. (36 hét) I. félév (18 hét) II. félév (18 hét) Éves óraszám Heti óraszám (éves szinten) e gy e gy e gy ö e gy ö - - 1, ,6-0, ,5-0, , ,75-0, , ,75-0, , ,5-0, , ,6-0, , ,4-1, ,5-0, ,5-0, , ,75-0, , ,75-0,75 Összesen elmélet:17óra gyakorlat:18 óra tanulóra jutó összes óra 35 - Csoportbontás (létszámnak megfelelően 3 csoport esetén) 36 - Összes óraszám 71 - Megj. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 205

206 Szakmai program Megjegyzés: a gyakorlati órákat csoportbontásban oktatjuk, 8-12 fő/csoport Követelménymodul 305/1.0/ Gazdasági- vállalkozási ügyintézés Tananyagegység 305/2.10/ Osztályfőnöki 305/2.9/ Testnevelés (szabad sáv terhére) (T9) 305/2.8/ Üzleti idegen nyelv (szabad sáv terhére) (T8) 305/2.7/ Tanirodai gyakorlat (szabad sáv terhére) (T7) 305/1.5/ Házipénztár kezelése (T15) 305/1.6/ Marketing ismeretek (T16) 305/2.0/ Rendezvényszervezés 305/2.0/ Szervezés 305/1.0/ Munkaügy 305/3.0/ Minőségirányítási folyamatkezelés 305/1.7/ Európai uniós ismeretek (T17) 305/1.8/ Vállalkozási ismeretek (T18) 305/2.4/ Rendezvényszervezés a gyakorlatban (R24) 305/2.4/ Idő- és programtervezés (S24) 305/1.3/ Munkaügyi gyakorlati ismeretek (S13) 305/3.3/ Irányítási rendszerek (S33) 305/3.4/ Dokumentumkezelés (S34) 305/3.5/ A minőségirányítási rendszer értékelése Ügyintéző titkár (1,5 éves) 2/14. (16 hét) I. félév (16 hét) Éves óraszám Heti óraszám (éves szinten) e gy e gy ö e gy ö 0, ,25-0,25 1, ,75-1, , ,9 1,9 1, ,5-1,5 1, ,5-1,5-1, ,1 1, , ,1-1,1 1, ,1-1,1 1, ,1-1,1 Megj. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 206

207 Szakmai program Követelménymodul Tananyagegység (S35) Ügyintéző titkár (1,5 éves) 2/14. (16 hét) I. félév (16 hét) Éves óraszám Heti óraszám (éves szinten) e gy e gy ö e gy ö Megj. 305/3.0/ Minőségirányítási folyamatkezelés 305/3.6/ Belső képzés, kommunikáció (S36) 305/3.7/ Minőségiirányítási folyamatok kezelése (S37) 0, ,7 0, Összesen elmélet: 9 ó gyakorlat: 26 ó tanulóra jutó összes óra 35 - Csoportbontás (létszámnak megfelelően 3 csoport esetén) 52 - Összes óraszám 87 - Megjegyzés: a gyakorlati órákat csoportbontásban oktatjuk, 8-12 fő/csoport A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 207

208 Modultérkép Ügyintéző titkár 1,5 éves képzés időterve (első év) G12 G12 G12 G12 D31 D31 d31 D33 D33 D33 G31 T21 T22 T26 T23 R11 R11 R12 D21 D21 D21 D21 D21 D21 D21 G21 G22 G22 T7 T7 T8 T8 T8 T9 1 2 G12 G12 G12 G12 D31 D31 D31 D33 D33 D33 G31 T21 T22 T26 T23 R11 R11 R12 D21 D21 D21 D21 D21 D21 D21 G21 G22 G22 T7 T7 T8 T8 T8 T9 2 Gépírás és iratkészítés 3 G12 G12 G12 G12 D31 D31 D31 D33 D33 D33 G31 T21 T22 T26 T23 R11 R11 R12 D21 D21 D21 D21 D21 D21 D21 G21 G22 G22 T7 T7 T8 T8 T8 T9 3 4 G12 G12 G12 G12 D31 D31 D31 D33 D33 D33 G31 T21 T22 T26 T23 R11 R11 R12 D21 D21 D21 D21 D21 D21 D21 G21 G22 G22 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 4 Dokumentum készítés 5 G12 G12 G12 G12 D31 D31 D31 D33 D33 D33 G31 T21 T22 T26 T23 R11 R11 R12 D21 D21 D21 D21 D21 D21 D21 G21 G22 G22 T7 T7 T8 T8 T8 T9 5 6 G12 G12 G12 G12 D31 D31 D31 D33 D33 D33 G31 T21 T22 T26 T23 R11 R11 R12 D21 D21 D21 D21 D21 D21 D21 G21 G22 G22 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 6 Ügyviteli eszközök 7 G12 G12 G12 G12 D31 D31 D31 D33 D33 D33 D11 T21 T22 T26 T23 R11 R11 R12 D21 D21 D21 D21 D21 D21 D21 G21 G22 G22 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 7 8 G12 G12 G12 G12 D31 D31 D31 D33 D33 D33 D11 T21 T22 T26 T23 R11 R11 R12 D21 D21 D21 D21 D21 D21 D21 G21 G22 G22 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 8 Dokumentum kezelés 9 G12 G12 G12 G12 D31 D31 D31 D33 D33 D33 D11 T21 T22 T26 T23 R11 R11 R12 D21 D21 D21 D21 D21 D21 D21 G21 G22 G22 T7 T7 T8 T8 T8 T G12 G12 G12 G12 D32 D32 D32 D33 D33 D33 D11 T21 T22 T26 T23 R11 R11 R12 D21 D21 D21 D23 D23 D23 D23 G21 G22 G22 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 10 Titkári feladatvégzés 11 G12 G12 G12 G12 D32 D32 D32 D33 D33 D33 D11 T21 T22 T26 T23 R11 R11 R12 D23 D23 D23 D23 D23 D23 D23 G21 G22 G22 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 11 Szakmai program 12 G12 G12 G12 G12 D32 D32 D32 D33 D33 D33 D11 T21 T22 T26 T23 R11 R11 R12 D23 D23 D23 D23 D23 D23 D23 G21 G22 G22 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 12 Kommunikáció 13 G12 G12 G12 G12 D32 D32 D32 D33 D33 D33 D11 T21 T22 T26 T24 R11 R11 R12 D23 D23 D23 D23 D23 D23 D23 G21 G22 G22 T7 T7 T8 T8 T8 T G12 G12 G12 G12 D32 D32 D32 D33 D33 D33 D11 T21 T22 T26 T24 R11 R11 R12 D23 D23 D23 D23 D23 D23 D23 G21 G22 G22 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 14 Számítástechnikai alk. 15 G12 G12 G12 G12 D32 D32 D32 D33 D33 D33 D11 T21 T22 T26 T24 R11 R11 R12 D23 D23 D23 D23 D23 D23 D23 G21 G22 G22 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T G12 G12 G12 G12 D32 D32 D32 D33 D33 D33 D11 T21 T22 T26 T24 R11 R11 R12 D23 D23 D23 D23 D23 D23 D23 G21 G22 G22 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 16 Számítástechnikai alk. 17 G12 G12 G12 G12 D32 D32 D32 D33 D33 D33 D11 T21 T22 T26 T24 R11 R11 R12 D25 D25 D25 D25 D25 D25 D25 G21 G22 G22 T7 T7 T8 T8 T8 T G12 G12 G12 G12 D32 D32 D32 D33 D33 D33 D11 T21 T22 T26 T24 R11 R11 R12 D25 D25 D25 D25 D25 D25 D25 G21 G22 G22 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 18 Tanirodai gyakorlatok 19 G13 G13 T11 T11 T11 T11 T11 R21 R21 R21 R23 R23 s11 s11 T24 R11 T31 T31 s21 s21 s21 s21 s21 D25 D25 s31 s31 s31 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T G13 G13 T11 T11 T11 T11 T11 R21 R21 R21 R23 R23 s11 s11 T24 R11 T31 T31 s21 s21 s21 s21 s21 D25 D25 s31 s31 s31 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 20 Üzleti idegen nyelv 21 G13 G13 T11 T11 T11 T11 T11 R21 R21 R21 R23 R23 s11 s11 T24 R11 T31 T31 s21 s21 s21 s21 s21 D25 D25 s31 s31 s31 T7 T7 T8 T8 T8 T G13 G13 T11 T11 T11 T11 T11 R21 R21 R21 R23 R23 s11 s11 T24 R11 T31 T31 s21 s21 s21 s21 s21 D25 D25 s31 s31 s31 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 22 Testnevelés 23 G13 G13 T11 T11 T11 T11 T12 R21 R21 R21 R23 R23 s11 s11 T24 R11 T31 T31 s22 s22 s22 s22 s22 D25 D25 s31 s31 s31 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T G13 G13 T12 T12 T12 T12 T12 R21 R21 R21 R23 R23 s11 s11 T24 R11 T31 T31 s22 s22 s22 s22 s22 D25 D25 s31 s31 s31 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 24 Osztályfőnöki 25 G14 G14 T12 T12 T12 T12 T12 R21 R21 R21 R23 R23 s11 s11 T25 R11 T31 T31 s22 s22 s22 s22 s22 D25 D25 s31 s31 s31 T7 T7 T8 T8 T8 T G14 G14 T12 T12 T12 T12 T12 R21 R21 R21 R23 R23 s11 s11 T25 R11 T31 T31 s22 s22 s22 s22 s22 D25 D25 s31 s31 s31 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 26 Iratfogalmazás 27 G14 G14 T12 T12 T12 T12 T12 R21 R21 R21 R23 R23 s11 s11 T25 R11 T31 T31 s23 s23 s23 s23 s23 D25 D25 s31 s31 s31 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T G14 G14 T12 T12 T12 T13 T13 R22 R22 R22 R23 R23 s12 s12 T25 R11 T31 T31 s23 s23 s23 s23 s23 D25 D25 s32 s32 s32 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 28 Gazd. váll. ügyintézé 29 G14 G14 T13 T13 T13 T13 T13 R22 R22 R22 R23 R23 s12 s12 T25 R11 T31 T31 s23 s23 s23 s23 s23 D25 D25 s32 s32 s32 T7 T7 T8 T8 T8 T G14 G14 T13 T13 T13 T13 T13 R22 R22 R22 R23 R23 s12 s12 T25 R11 T31 T31 s23 s23 s23 s23 s23 D25 D25 s32 s32 s32 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 30 Rendezvényszervez 31 G15 G15 T13 T13 T13 T13 T13 R22 R22 R22 R23 R23 s12 s12 T25 R11 T31 T31 s23 s23 s23 s23 s23 D25 D25 s32 s32 s32 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T G15 G15 T13 T13 T13 T13 T13 R22 R22 R22 R23 R23 s12 s12 T25 R11 T31 T31 s23 s23 s23 s23 s23 D25 D25 s32 s32 s32 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 32 Szervezés 33 G15 G15 T13 T13 T14 T14 T14 R22 R22 R22 R23 R23 s12 s12 T25 R11 T31 T31 s23 s23 s23 s23 s23 D25 D25 s32 s32 s32 T7 T7 T8 T8 T8 T G15 G15 T14 T14 T14 T14 T14 R22 R22 R22 R23 R23 s12 s12 T25 R11 T31 T31 s23 s23 s23 s23 s23 D25 D25 s32 s32 s32 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 34 Munkaügy 35 G15 G15 T14 T14 T14 T14 T14 R22 R22 R22 R23 R23 s12 s12 T25 R11 T31 T31 s23 s23 s23 s23 s23 D25 D25 s32 s32 s32 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 35 A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 208

209 Szakmai program A szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek Azonosító Az ügyintéző titkár szakképesítés tananyagegységei (1,5 éves) Megnevezés elméleti Sorszám elméletigényes gyakorlati Óraszám gyakorlati /2.10/ Osztályfőnöki /2.9/ Testnevelés összes /2.8/ Üzleti idegen nyelv /2.7/ Tanirodai gyakorlat /1.0/ Gépírás és iratkészítés /2.0/ Számítástechnikai alkalmazások /3.0/ Ügyviteli eszközök /1.0/ Dokumentumkezelés /2.0/ Számítástechnikai alkalmazások /3.0/ Dokumentumkészítés /1.0/ Ügyintéző titkár 1,5 éves képzés időterve (második év) T15 T15 T15 T15 T15 T15 R24 R24 R24 R24 R24 s24 s24 s24 s24 s24 s13 s13 s13 s13 S33 S33 S33 S33 s37 s37 s37 s37 T7 T7 T8 T8 T8 T9 1 Gazdasági- vállalkozási ügyintézés 2 T15 T15 T15 T15 T15 T15 R24 R24 R24 R24 R24 s24 s24 s24 s24 s24 s13 s13 s13 s13 s33 s33 s33 s33 s37 s37 s37 s37 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 2 3 T15 T15 T15 T15 T15 T15 R24 R24 R24 R24 R24 s24 s24 s24 s24 s24 s13 s13 s13 s13 s33 s33 s33 s33 s37 s37 s37 s37 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 3 4 T15 T15 T15 T15 T15 T15 R24 R24 R24 R24 R24 s24 s24 s24 s24 s24 s13 s13 s13 s13 s33 s33 s33 s33 s37 s37 s37 s37 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 4 5 T15 T15 T15 T15 T15 T15 R24 R24 R24 R24 R24 s24 s24 s24 s24 s24 s13 s13 s13 s13 s33 s33 s34 s34 s37 s37 s37 s37 T7 T7 T8 T8 T8 T9 5 6 T16 T16 T16 T16 T16 T16 R24 R24 R24 R24 R24 s24 s24 s24 s24 s24 s13 s13 s13 s13 s34 s34 s34 s34 s37 s37 s37 s37 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 6 7 T16 T16 T16 T16 T16 T16 R24 R24 R24 R24 R24 s24 s24 s24 s24 s24 s13 s13 s13 s13 s34 s34 s34 s34 s37 s37 s37 s37 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 7 8 T16 T16 T16 T16 T16 T16 R24 R24 R24 R24 R24 s24 s24 s24 s24 s24 s13 s13 s13 s13 s34 s34 s34 s34 s37 s37 s37 s37 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 8 9 T16 T16 T16 T16 T16 T16 R24 R24 R24 R24 R24 s24 s24 s24 s24 s24 s13 s13 s13 s13 s34 s34 s34 s34 s37 s37 s37 s37 T7 T7 T8 T8 T8 T T17 T17 T17 T17 T17 T17 R24 R24 R24 R24 R24 s24 s24 s24 s24 s24 s13 s13 s13 s13 s35 s35 s35 s35 s37 s37 s37 s37 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T T17 T17 T17 T17 T17 T17 R24 R24 R24 R24 R24 s24 s24 s24 s24 s24 s13 s13 s13 s13 s35 s35 s35 s35 s37 s37 s37 s37 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T T17 T17 T17 T17 T17 T17 R24 R24 R24 R24 R24 s24 s24 s24 s24 s24 s13 s13 s13 s13 s35 s35 s35 s35 s37 s37 s37 s37 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T T17 T17 T17 T17 T17 T17 R24 R24 R24 R24 R24 s24 s24 s24 s24 s24 s13 s13 s13 s13 s35 s35 s35 s35 s37 s37 s37 s37 T7 T7 T8 T8 T8 T T18 T18 T18 T18 T18 T18 R24 R24 R24 R24 R24 s24 s24 s24 s24 s24 s13 s13 s13 s13 s35 s35 s36 s36 s37 s37 s37 s37 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T T18 T18 T18 T18 T18 T18 R24 R24 R24 R24 R24 s24 s24 s24 s24 s24 s13 s13 s13 s13 s36 s36 s36 s36 s37 s37 s37 s37 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T T18 T18 T18 T18 T18 T18 R24 R24 R24 R24 R24 s24 s24 s24 s24 s24 s13 s13 s13 s13 s36 s36 s36 s36 s37 s37 s37 s37 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 209

210 Szakmai program /2.0/ Titkári feladatvégzés /3.0/ Iratfogalmazás /1.0/ Kommunikáció /2.0/ Rendezvényszervezés /1.0/ Munkaügy /2.0/ Szervezés /3.0/ Minőségirányítás, folyamatkezelés Mindösszesen Elmélet aránya 40 % Gyakorlat aránya 60 % Idegen nyelvi titkár szakképzés (2 éves) Óraterv Követelménymodul Gépírás és iratkészítés Dokumentumkészítés és -kezelés az irodába Titkári ügyintézés Tananyagegység 305/1.0/ Gépírás és iratkészítés 305/2.0/ Számítástechnikai alk /3.0/ Ügyviteli eszközök 305/1.0/ Dokumentumkezelés 305/2.0/ Számítástechn. alkalmazások /3.0/ Dokumentumkészítés 305/2.0/ Titkári feladatvégzés 305/4.0/ Tanirodai gyakorlat (szabad sáv terhére) 305/5.0/ Üzleti idegen nyelv (szabad sáv terhére) Idegen nyelvi titkár (2 éves) 1/13. (36 hét) I. félév (18 hét) II. félév (18 hét) Éves óraszám Heti óraszám (éves szinten) e gy e gy e gy ö e gy ö , ,3 0,3 0, ,7-0, ,5 6, ,5 1,5 3 2,3 2,7 1,6 2, ,5 4, ,1 0, Megj. 2 tanár tanítja A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 210

211 Szakmai program Követelménymodul Rendezvényszervezés és a PR a hivatali gyakorlatban Tananyagegység 305/7.0/ Testnevelés (szabad sáv terhére) 305/8.0/ Osztályfőnöki (szabad sáv terhére) 305/1.0/ Kommunikáció Idegen nyelvi titkár (2 éves) 1/13. (36 hét) I. félév (18 hét) II. félév (18 hét) Éves óraszám Heti óraszám (éves szinten) e gy e gy e gy ö e gy ö 1,75-1, ,75-1,75 0,25-0, ,25-0, Összesen elmélet:11 óra gyakorlat: 24 óra tanulóra jutó összes óra 35 - Csoportbontás (létszámnak megfelelően 3 csoport esetén) 48 - Összes óraszám 83 - Megjegyzés: a gyakorlati órákat csoportbontásban oktatjuk, 8-12 fő/csoport Megj. Felváltva heti 1 ill.2 ó az of. óra függv.-ben Havonta 1 óra Követelménymodul Titkári ügyintézés Idegen nyelvi titkár (2 éves / 2. évf.) 2/14. (32 hét) Tananyagegység 305/1.0/ Gazdasági- vállalkozási ügyintézés 305/3.0/ Iratfogalmazás 305/4.0/ Tanirodai gyakorlat (szabad sáv terhére) 305/6.0/ Alkalmazott számítástech. (szabad sáv terhére) 305/7.0/ Testnevelés (szabad sáv terhére) Rendezvényszervezés és a PR a hivatali 305/8.0/ Osztályfőnöki 305/2.0/ Rendezvényszervezés I. félév (18 hét) II. félév (14 hét) Éves óraszám Heti óraszám (éves szinten) e gy e gy e gy ö e gy ö 5,2 0,8 3,5 2, ,5 1, ,4 1, ,7 1, ,7-1, ,75-1,75 Megj. 2 tanár tanítja Felváltva heti 1, ill. 2 ó az of. óra függv.-ben 0,3-0, ,25-0,25 Havonta 1 ó ,4 4, ,3 3,2 5,5 A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 211

212 Szakmai program Követelménymodul gyakorlatban Titkári ügyintézés idegen nyelven Idegen nyelvi titkár (2 éves / 2. évf.) 2/14. (32 hét) Tananyagegység 305/1.0/ Idegen nyelvű levelezés 305/2.0/ Szakmai kommunikáció idegen nyelven I. félév (18 hét) II. félév (14 hét) Éves óraszám Heti óraszám (éves szinten) e gy e gy e gy ö e gy ö 3,3 2,7 2,7 4, ,5 6,5 6,3 3,7 3,3 4, Összesen elmélet: 18 óra gyakorlat: 17 óra tanulóra jutó összes óra 35 - Csoportbontás (létszámnak megfelelő 3 csoport esetén) 34 - Összes óraszám 69 - Megjegyzés: a gyakorlati órákat csoportbontásban oktatjuk, 8-12 fő/csoport Megj. A 2.9 új tananyagegység (18 ó) a szabad sáv terhére. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 212

213 Szakmai program Modultérkép A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 213

214 Szakmai program A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 214

215 Szakmai program A szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek Az idegen nyelvi titkár elágazás tananyagegységei (2 éves) Óraszám Azonosító Megnevezés elméleti Sorszám elméletigényes gyakorlati gyakorlati összes /1.0/ Gépírás és iratkészítés /2.0/ Számítástechnikai alkalmazások /3.0/ Ügyviteli eszközök /1.0/ Dokumentumkezelés /2.0/ Számítástechnikai alkalmazások /3.0/ Dokumentumkészítés /1.0/ Gazdasági-vállalkozási ügyintézés /2.0/ Titkári feladatvégzés /3.0/ Iratfogalmazás /4.0/ Tanirodai gyakorlat /5.0/ Üzleti idegen nyelv /6.0/ Alkalm. számítástechnika /7.0/ Testnevelés /8.0/ Osztályfőnöki /1.0/ Kommunikáció /2.0/ Rendezvényszervezés /1.0/ Idegen nyelvű levelezés /2.0/ Szakmai kommunikáció idegen nyelven Mindösszesen Elmélet aránya 40 % Gyakorlat aránya 60 % A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 215

216 Szakmai program Idegen nyelvi titkár szakképzés (1,5 éves) Óraterv Követelménymodul Tananyagegység 305/2.10/ Osztályfőnöki 305/2.9/ Testnevelés (szabad sáv terhére) (T9) 305/2.8/ Üzleti idegen nyelv (szabad sáv terhére) (T8) 305/2.7/ Tanirodai gyakorlat (szabad sáv terhére) (T7) 305/1.2/ Irodai gépírás (G12) 305/1.3/ Iratkészítési alapismeretek (G13) Gépírás és iratkészítés Dokumentumkészítés Ügyviteli eszközök Dokumentumkezelés 305/1.4/ Hivatalos levelezés (G14) 305/1.5/ Üzleti levelezés (G15) 305/3.1/ Belső ügyiratok készítése (D31) 305/3.2/ Jegyzőkönyvkészítés (D32) / Dokumentumkészítés a gyakorlatban (D33) 305/3.1/ Ügyviteli eszközök (G31) 305/1.1/ Dokumentumkezelés (D11) Idegen nyelvi titkár (1,5 éves) 1/13. (36 hét) I. félév II. félév Heti óraszám Éves óraszám (18 hét) (18 hét) (éves szinten) e gy e gy e gy ö e gy ö 0,4-0, ,3-0,3 1,6-1, ,7-1,7 0,3 2, ,2 2, , ,3-0, , ,3-0, , ,4-0,4 1, ,8-0,8 1, ,7-0, ,5 1,5-0, ,2 0,2 0, ,3-0,3 Megj. Havonta 1 ó, (szept.3 ó) Felváltva heti 1 ill. 2 ó az of. óra fg. 2 tanár tanítja A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 216

217 Szakmai program Követelménymodul Titkári feladatvégzés Kommunikáció Számítástechnikai alkalmazások Számítás-technikai alkalmazások 305/3.0/ Iratfogalmazás Tananyagegység 305/2.1/ Jogi alapismeretek (T21) 305/2.2/ Gazdaságjogi alapismeretek (T22) 305/2.3/ Hivatali protokoll (T23) 305/2.4/ Ügyfélszolgálati alapismeretek (T24) 305/2.5/ Ügyféltájékoztatás, panaszkezelés (T25) 305/2.6/ Titkári ismeretek a gyakorlatban (T26) 305/1.1/ Kommunikáció gyakorlat (R11) 305/1.2/ Hivatali kommunikáció (R12) 305/2.1/ Ügyviteli szoftverkezelés (D21) 305/2.3/ Táblázatkezelés a gyakorlatban (D23) 305/2.5/ Adatbáziskezelés a gyakorlatban (D25) 305/2.1/ Számtechnikai alapismeretek (G21) 305/2.2/ Szövegszerkesztés (G22) 305/3.1/ Önálló iratfogalmazás (T31) Idegen nyelvi titkár (1,5 éves) 1/13. (36 hét) I. félév II. félév Heti óraszám Éves óraszám (18 hét) (18 hét) (éves szinten) e gy e gy e gy ö e gy ö ,5-0, ,5-0,5-0, ,4 0,4 0,3-0, ,3-0, , ,3 0, ,5 0, ,5 1, ,5 0,5-3, ,8 1,8-2, ,3 1,3-0, ,4 1, ,5 0, Megj. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 217

218 Szakmai program Követelménymodul 305/1.0/ Gazdasági- vállalkozási ügyintézés 305/2.0/ Rendezvényszervezés 305/2.0/ Szakmai kommunikáció idegen nyelven 305/1.0/ Tananyagegység 305/1.1/ Mikroökonómiai alapfogalmak (T11) 305/1.2/ Mikroökonómiai alapismeretek (T12) 305/1.3/ Statisztikai ismeretek (T13) 305/1.4/ Pénzügyi ismeretek (T14) 305/2.1/ Public relations (R21) 305/2.2/ Reklám (R22) 305/2.3/ Programtervezés (R23) 305/2.1/ Bemutatás (i21) 305/2.2/ Információszervezés (i22) 305/2.3/ Kapcsolattartás (i23) 305/2.4/ Szóbeli kommunikáció (i24) 305/2.5/ Ügyintézés (i25) 305/2.6/ Rendszerszervezés (i26) 305/2.7/ Programszervezés (i27) 305/2.8/ Üzleti kommunikáció (i28) Idegen nyelvi titkár (1,5 éves) 1/13. (36 hét) I. félév II. félév Heti óraszám Éves óraszám (18 hét) (18 hét) (éves szinten) e gy e gy e gy ö e gy ö - - 1, ,7-0, , ,7-0, , ,6-0, ,5-0, , ,75-0, , ,75-0, , ,65-0, , ,65-0, , ,7-0, Megj. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 218

219 Szakmai program Követelménymodul 305/1.0/ Idegen nyelvű levelezés 305/1.0/ Idegen nyelvű levelezés Tananyagegység 305/1.1/ Levelezési alapismeretek (i11) 305/1.2/ Ajánlatkérés (i12) 305/1.3/ Megrendelés, reklamáció (i13) 305/1.4/ Üzleti levelezés a gyakorlatban (i14) 305/1.5/ Kapcsolattartás (i15) 305/1.6/ Üzleti kapcsolattartás levelezési gyakorlat (i16) Idegen nyelvi titkár (1,5 éves) 1/13. (36 hét) I. félév II. félév Heti óraszám Éves óraszám (18 hét) (18 hét) (éves szinten) e gy e gy e gy ö e gy ö - - 0, ,3-0, , ,7-0, , ,7-0, , ,3 0, Összesen elmélet:16óra gyakorlat:19 óra tanulóra jutó összes óra 35 - Csoportbontás (létszámnak megfelelően 3 csoport esetén) 38 - Összes óraszám 73 - Megjegyzés: a gyakorlati órákat csoportbontásban oktatjuk, 8-12 fő/csoport Megj. Követelménymodul Idegen nyelvi titkár (1,5 éves) 2/14. (16 hét) Tananyagegység 305/2.10/ Osztályfőnöki 305/2.9/ Testnevelés (szabad sáv terhére) (T9) 305/2.8/ Üzleti idegen nyelv (szabad sáv terhére) (T8) 305/2.7/ Tanirodai gyakorlat (szabad sáv terhére) (T7) I. félév (16 hét) Éves óraszám Heti óraszám (éves szinten) e gy e gy ö e gy ö 0, ,25-0,25 1, ,75-1, Megj. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 219

220 Szakmai program Követelménymodul 305/1.0/ Gazdasági- vállalkozási ügyintézés 305/2.0/ Rendezvényszervezés 305/2.0/ Szakmai kommunikáció idegen nyelven 305/2.0/ Szakmai kommunikáció idegen nyelven Idegen nyelvi titkár (1,5 éves) 2/14. (16 hét) Tananyagegység 305/1.5/ Házipénztár kezelése (T15) 305/1.6/ Marketing ismeretek (T16) 305/1.7/ Európai uniós ismeretek (T17) 305/1.8/ Vállalkozási ismeretek (T18) 305/2.4/ Rendezvényszervezés a gyakorlatban (R24) 305/2.1/ Bemutatás (i21) 305/2.2/ Információ szervezés (i22) 305/2.3/ Kapcsolattartás (i23) 305/2.4/ Szóbeli kommunikáció (i24) 305/2.5/ Ügyintézés (i25) 305/2.6/ Rendezvényszervezés (i26) 305/2.7/ Programszervezés (i27) 305/2.8/ Üzleti kommunikáció (i28) I. félév (16 hét) Éves óraszám Heti óraszám (éves szinten) e gy e gy ö e gy ö - 1, ,9 1,9 1, ,5-1,5 1, ,5-1,5-1, ,1 1, , ,75 1,75 1, ,5-1,5 1, ,5-1,5 1, ,5-1,5-3, ,75 3,75 Megj. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 220

221 Szakmai program Követelménymodul 305/1.0/ Idegen nyelvű levelezés Idegen nyelvi titkár (1,5 éves) 2/14. (16 hét) Tananyagegység 305/1.1/ Levelezési alapismeretek (i11) 305/1.2/ Ajánlatkérés (i12) 305/1.3/ Megrendelés, reklamáció (i13) 305/1.4/ Üzleti levelezés a gyakorlatban (i14) 305/1.5/ Kapcsolattartás (i15) 305/1.6/ Üzleti kapcsolattartás levelezési gyakorlat (i16) Összesen I. félév (16 hét) Éves óraszám Heti óraszám (éves szinten) e gy e gy ö e gy ö , ,8 3,8 1, ,9-1,9-1, ,3 1,3 elmélet:11 ó gyakorlat: 24 ó tanulóra jutó összes óra 35 - Csoportbontás (létszámnak megfelelően 3 csoport esetén) 48 - Összes óraszám 83 - Megj. Megjegyzés: a gyakorlati órákat csoportbontásban oktatjuk, 8-12 fő/csoport A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 221

222 Modultérkép Idegen nyelvű titkár 1,5 éves képzés időterve (első év) G12 G12 G12 G12 D31 D31 d31 D33 D33 D33 G31 T21 T22 T26 T23 R11 R11 R12 D21 D21 D21 D21 D21 D21 D21 G21 G22 G22 T7 T7 T8 T8 T8 T9 1 2 G12 G12 G12 G12 D31 D31 D31 D33 D33 D33 G31 T21 T22 T26 T23 R11 R11 R12 D21 D21 D21 D21 D21 D21 D21 G21 G22 G22 T7 T7 T8 T8 T8 T9 2 Gépírás és iratkészítés 3 G12 G12 G12 G12 D31 D31 D31 D33 D33 D33 G31 T21 T22 T26 T23 R11 R11 R12 D21 D21 D21 D21 D21 D21 D21 G21 G22 G22 T7 T7 T8 T8 T8 T9 3 4 G12 G12 G12 G12 D31 D31 D31 D33 D33 D33 G31 T21 T22 T26 T23 R11 R11 R12 D21 D21 D21 D21 D21 D21 D21 G21 G22 G22 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 4 Dokumentum készítés 5 G12 G12 G12 G12 D31 D31 D31 D33 D33 D33 G31 T21 T22 T26 T23 R11 R11 R12 D21 D21 D21 D21 D21 D21 D21 G21 G22 G22 T7 T7 T8 T8 T8 T9 5 6 G12 G12 G12 G12 D31 D31 D31 D33 D33 D33 G31 T21 T22 T26 T23 R11 R11 R12 D21 D21 D21 D21 D21 D21 D21 G21 G22 G22 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 6 Ügyviteli eszközök 7 G12 G12 G12 G12 D31 D31 D31 D33 D33 D33 D11 T21 T22 T26 T23 R11 R11 R12 D21 D21 D21 D21 D21 D21 D21 G21 G22 G22 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 7 8 G12 G12 G12 G12 D31 D31 D31 D33 D33 D33 D11 T21 T22 T26 T23 R11 R11 R12 D21 D21 D21 D21 D21 D21 D21 G21 G22 G22 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 8 Dokumentum kezelés 9 G12 G12 G12 G12 D31 D31 D31 D33 D33 D33 D11 T21 T22 T26 T23 R11 R11 R12 D21 D21 D21 D21 D21 D21 D21 G21 G22 G22 T7 T7 T8 T8 T8 T G12 G12 G12 G12 D32 D32 D32 D33 D33 D33 D11 T21 T22 T26 T23 R11 R11 R12 D21 D21 D21 D23 D23 D23 D23 G21 G22 G22 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 10 Titkári feladatvégzés 11 G12 G12 G12 G12 D32 D32 D32 D33 D33 D33 D11 T21 T22 T26 T23 R11 R11 R12 D23 D23 D23 D23 D23 D23 D23 G21 G22 G22 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 11 Szakmai program 12 G12 G12 G12 G12 D32 D32 D32 D33 D33 D33 D11 T21 T22 T26 T23 R11 R11 R12 D23 D23 D23 D23 D23 D23 D23 G21 G22 G22 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 12 Kommunikáció 13 G12 G12 G12 G12 D32 D32 D32 D33 D33 D33 D11 T21 T22 T26 T24 R11 R11 R12 D23 D23 D23 D23 D23 D23 D23 G21 G22 G22 T7 T7 T8 T8 T8 T G12 G12 G12 G12 D32 D32 D32 D33 D33 D33 D11 T21 T22 T26 T24 R11 R11 R12 D23 D23 D23 D23 D23 D23 D23 G21 G22 G22 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 14 Számítástechnikai alk. 15 G12 G12 G12 G12 D32 D32 D32 D33 D33 D33 D11 T21 T22 T26 T24 R11 R11 R12 D23 D23 D23 D23 D23 D23 D23 G21 G22 G22 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T G12 G12 G12 G12 D32 D32 D32 D33 D33 D33 D11 T21 T22 T26 T24 R11 R11 R12 D23 D23 D23 D23 D23 D23 D23 G21 G22 G22 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 16 Számítástechnikai alk. 17 G12 G12 G12 G12 D32 D32 D32 D33 D33 D33 D11 T21 T22 T26 T24 R11 R11 R12 D25 D25 D25 D25 D25 D25 D25 G21 G22 G22 T7 T7 T8 T8 T8 T G12 G12 G12 G12 D32 D32 D32 D33 D33 D33 D11 T21 T22 T26 T24 R11 R11 R12 D25 D25 D25 D25 D25 D25 D25 G21 G22 G22 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 18 Tanirodai gyakorlatok 19 G13 G13 T11 T11 T11 T11 T11 R21 R21 R21 R23 R23 T24 R11 T31 T31 D25 D25 i21 i21 i21 i21 i21 i21 i11 i11 i11 i11 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T G13 G13 T11 T11 T11 T11 T11 R21 R21 R21 R23 R23 T24 R11 T31 T31 D25 D25 i21 i21 i21 i21 i21 i21 i11 i11 i11 i11 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 20 Üzleti idegen nyelv 21 G13 G13 T11 T11 T11 T11 T11 R21 R21 R21 R23 R23 T24 R11 T31 T31 D25 D25 i21 i21 i21 i21 i21 i21 i11 i11 i11 i11 T7 T7 T8 T8 T8 T G13 G13 T11 T11 T11 T11 T11 R21 R21 R21 R23 R23 T24 R11 T31 T31 D25 D25 i21 i21 i21 i21 i21 i21 i12 i12 i12 i12 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 22 Testnevelés 23 G13 G13 T11 T11 T11 T11 T12 R21 R21 R21 R23 R23 T24 R11 T31 T31 D25 D25 i22 i22 i22 i22 i22 i22 i12 i12 i12 i12 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T G13 G13 T12 T12 T12 T12 T12 R21 R21 R21 R23 R23 T24 R11 T31 T31 D25 D25 i22 i22 i22 i22 i22 i22 i12 i12 i12 i12 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 24 Osztályfőnöki 25 G14 G14 T12 T12 T12 T12 T12 R21 R21 R21 R23 R23 T25 R11 T31 T31 D25 D25 i22 i22 i22 i22 i22 i22 i12 i12 i12 i12 T7 T7 T8 T8 T8 T G14 G14 T12 T12 T12 T12 T12 R21 R21 R21 R23 R23 T25 R11 T31 T31 D25 D25 i22 i22 i22 i22 i22 i22 i12 i12 i12 i12 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 26 Iratfogalmazás 27 G14 G14 T12 T12 T12 T12 T12 R21 R21 R21 R23 R23 T25 R11 T31 T31 D25 D25 i23 i23 i23 i23 i23 i23 i12 i12 i12 i12 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T G14 G14 T12 T12 T12 T13 T13 R22 R22 R22 R23 R23 T25 R11 T31 T31 D25 D25 i23 i23 i23 i23 i23 i23 i13 i13 i13 i13 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 28 Gazd. váll. ügyintézé 29 G14 G14 T13 T13 T13 T13 T13 R22 R22 R22 R23 R23 T25 R11 T31 T31 D25 D25 i23 i23 i23 i23 i23 i23 i13 i13 i13 i13 T7 T7 T8 T8 T8 T G14 G14 T13 T13 T13 T13 T13 R22 R22 R22 R23 R23 T25 R11 T31 T31 D25 D25 i23 i23 i23 i23 i23 i23 i13 i13 i13 i13 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 30 Rendezvényszervezé 31 G15 G15 T13 T13 T13 T13 T13 R22 R22 R22 R23 R23 T25 R11 T31 T31 D25 D25 i24 i24 i24 i24 i24 i24 i13 i13 i13 i13 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T G15 G15 T13 T13 T13 T13 T13 R22 R22 R22 R23 R23 T25 R11 T31 T31 D25 D25 i24 i24 i24 i24 i24 i24 i13 i13 i13 i13 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 32 Szakmai kommuniká 33 G15 G15 T13 T13 T14 T14 T14 R22 R22 R22 R23 R23 T25 R11 T31 T31 D25 D25 i24 i24 i24 i24 i24 i24 i13 i13 i13 i13 T7 T7 T8 T8 T8 T9 33 idegen nyelven 34 G15 G15 T14 T14 T14 T14 T14 R22 R22 R22 R23 R23 T25 R11 T31 T31 D25 D25 i24 i24 i24 i24 i24 i24 i14 i14 i14 i14 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 34 Idegen nyelvű levele A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 222

223 Szakmai program A szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek Azonosító Az idegen nyelvi titkár elágazás tananyagegységei (1,5 éves) Megnevezés Idegen nyelvű titkár 1,5 éves képzés időterve (második év) elméleti Sorszám elméletigényes gyakorlati Óraszám gyakorlati /2.10/ Osztályfőnöki /2.9/ Testnevelés /2.8/ Üzleti idegen nyelv /2.7/ Tanirodai gyakorlat /1.0/ Gépírás és iratkészítés T15 T15 T15 T15 T15 T15 R24 R24 R24 R24 R24 i24 i24 i24 i24 i24 i24 i24 i24 i24 i24 i14 i14 i14 i14 i14 i14 i14 T7 T7 T8 T8 T8 T9 1 2 T15 T15 T15 T15 T15 T15 R24 R24 R24 R24 R24 i24 i24 i24 i24 i24 i24 i24 i24 i24 i24 i14 i14 i14 i14 i14 i14 i14 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 2 3 T15 T15 T15 T15 T15 T15 R24 R24 R24 R24 R24 i24 i24 i24 i24 i24 i24 i24 i24 i25 i25 i14 i14 i14 i14 i14 i14 i14 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 3 4 T15 T15 T15 T15 T15 T15 R24 R24 R24 R24 R24 i25 i25 i25 i25 i25 i25 i25 i25 i25 i25 i14 i14 i14 i14 i14 i14 i14 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 4 5 T15 T15 T15 T15 T15 T15 R24 R24 R24 R24 R24 i25 i25 i25 i25 i25 i25 i25 i25 i25 i25 i14 i14 i14 i14 i14 i14 i14 T7 T7 T8 T8 T8 T9 5 6 T16 T16 T16 T16 T16 T16 R24 R24 R24 R24 R24 i25 i25 i26 i26 i26 i26 i26 i26 i26 i26 i14 i14 i14 i14 i14 i14 i14 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 6 7 T16 T16 T16 T16 T16 T16 R24 R24 R24 R24 R24 i26 i26 i26 i26 i26 i26 i26 i26 i26 i26 i14 i14 i14 i14 i14 i14 i14 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 7 8 T16 T16 T16 T16 T16 T16 R24 R24 R24 R24 R24 i26 i26 i26 i26 i26 i26 i27 i27 i27 i27 i14 i14 i14 i14 i14 i14 i14 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 8 9 T16 T16 T16 T16 T16 T16 R24 R24 R24 R24 R24 i27 i27 i27 i27 i27 i27 i27 i27 i27 i27 i14 i14 i14 i14 i15 i15 i15 T7 T7 T8 T8 T8 T T17 T17 T17 T17 T17 T17 R24 R24 R24 R24 R24 i27 i27 i27 i27 i27 i27 i27 i27 i27 i27 i15 i15 i15 i15 i15 i15 i15 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T T17 T17 T17 T17 T17 T17 R24 R24 R24 R24 R24 i28 i28 i28 i28 i28 i28 i28 i28 i28 i28 i15 i15 i15 i15 i15 i15 i15 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T T17 T17 T17 T17 T17 T17 R24 R24 R24 R24 R24 i28 i28 i28 i28 i28 i28 i28 i28 i28 i28 i15 i15 i15 i15 i15 i15 i15 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T T17 T17 T17 T17 T17 T17 R24 R24 R24 R24 R24 i28 i28 i28 i28 i28 i28 i28 i28 i28 i28 i15 i15 i15 i15 i15 i15 i16 T7 T7 T8 T8 T8 T T18 T18 T18 T18 T18 T18 R24 R24 R24 R24 R24 i28 i28 i28 i28 i28 i28 i28 i28 i28 i28 i16 i16 i16 i16 i16 i16 i16 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T T18 T18 T18 T18 T18 T18 R24 R24 R24 R24 R24 i28 i28 i28 i28 i28 i28 i28 i28 i28 i28 i16 i16 i16 i16 i16 i16 i16 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T T18 T18 T18 T18 T18 T18 R24 R24 R24 R24 R24 i28 i28 i28 i28 i28 i28 i28 i28 i28 i28 i16 i16 i16 i16 i16 i16 i16 T7 T7 T8 T8 T8 T9 T9 16 összes /2.0/ Számítástechnikai alkalmazások /3.0/ Ügyviteli eszközök /1.0/ Dokumentumkezelés /2.0/ Számítástechnikai alkalmazások /3.0/ Dokumentumkészítés /1.0/ Gazdasági-vállalkozási ügyintézés A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 223

224 Szakmai program Az idegen nyelvi titkár elágazás tananyagegységei (1,5 éves) Azonosító Megnevezés elméleti Sorszám elméletigényes gyakorlati Óraszám gyakorlati összes /2.0/ Titkári feladatvégzés /3.0/ Iratfogalmazás /1.0/ Kommunikáció /2.0/ Rendezvényszervezés /1.0/ Idegen nyelvű levelezés /2.0/ Szakmai kommunikáció idegen nyelven Mindösszesen Elmélet aránya 40 % Gyakorlat aránya 60 % szeptember 1-jével induló képzések Közgazdasági szakközépiskolai ágazat szakképesítő évfolyamok Pénzügyi-számviteli ügyintéző Szakmai követelménymodulok Munkahelyi egészség és biztonság Foglalkoztatás II Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) Gazdálkodási alaptevékenység ellátása Tantárgyak Ágazati szakképzés közismeret nélkül 1/13. évfolyam heti óraszám ögy Szakképesítésspecifikus utolsó évf. 5/13. és 2/14. évfolyam heti óraszám e gy e gy Osztályfőnöki Munkahelyi egészség és biztonság Foglalkoztatás II. 0,5 Szakmai idegen nyelv 2* +2* Foglalkoztatás I. 2 0,5 Gazdasági és jogi alapismeretek 5,5 Ügyviteli gyakorlatok 6* Általános statisztika 2 Statisztika gyakorlat 2* Pénzügyi alapismeretek 4 Pénzügy gyakorlat 1*+1* A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 224

225 Szakmai program Szakmai követelménymodulok Gazdálkodási feladatok ellátása Könyvelés számítógépen Könyvvezetés és beszámolókészítés Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok Projektfinanszírozás Projektfolyamatok követése Tantárgyak Ágazati szakképzés közismeret nélkül 1/13. évfolyam heti óraszám A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 225 ögy heti óraszám e gy e gy Adózási alapismeretek 1,5 Adózás gyakorlat 1*+1* Számviteli alapismeretek 4,5 Számvitel gyakorlat 1*+1* Gazdálkodási ismeretek 3,5 Könyvelés számítógépen 4* Számvitel 6 Vállakozásfinanszírozás 2 Vállakozásfinanszírozás gyakorlat 1* Adózás 3 Elektronikus adóbevallás gyak. 2* Projektfinanszírozás 2 Projektfinanszírozás gyakorlata 2* Projektfolyamatok követése 2 Projekttervezés gyakorlata 1*+1* Összes óra Összes óra Szakmai elmélet-gyakorlat aránya 70%-30% Megjegyzés: A + jellel jelölt órák a szabad órakeretből kerültek felhasználásra, a *-gal jelöltek csoportbontásban tanítandók. Vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző Szakmai követelménymodulok Munkahelyi egészség és biztonság Foglalkoztatás II Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) Gazdálkodási alaptevékenység ellátása Tantárgyak Ágazati szakképzés közismeret nélkül 1/13. évfolyam heti óraszám ögy Szakképesítésspecifikus utolsó évf. 5/13. és 2/14. évfolyam Szakképesítésspecifikus utolsó évf. 5/13. és 2/14. évfolyam heti óraszám e gy e gy Osztályfőnöki Munkahelyi egészség és biztonság Foglalkoztatás II. 0,5 Szakmai idegen nyelv 2* +2* Foglalkoztatás I. 2 0,5 Gazdasági és jogi alapismeretek 5,5 Ügyviteli gyakorlatok 6* Általános statisztika 2 Statisztika gyakorlat 2*

226 Szakmai program Szakmai követelménymodulok Jogi-, adójogi feladatok ellátása Jövedéki feladatok ellátása Környezetvédelmi termékdíj feladatok ellátása Vámjogi feladatok ellátása Vámtarifa feladatok és áruosztályozás Tantárgyak Ágazati szakképzés közismeret nélkül 1/13. évfolyam heti óraszám ögy Szakképesítésspecifikus utolsó évf. 5/13. és 2/14. évfolyam heti óraszám e gy e gy Pénzügyi alapismeretek 4 Pénzügy gyakorlat 1*+1* Adózási alapismeretek 1,5 Adózás gyakorlat 1*+1* Számviteli alapismeretek 4,5 Számvitel gyakorlat 1*+1* Jogi-, adójogi szabályozás keretei 2 Jogi-, adójogi gyakorlat 0,5*+1* Jövedéki szabályozás 5 Jövedéki gyakorlat 1,5* Környezetvédelmi termékdíj alapismeret Hulladékgazdálkodás gyakorlata 1,5* Vámjogi szabályozás 5 Vámjogi gyakorlat 1,5* Vámtarifa és áruosztályozás 5 Áruosztályozás gyakorlata 1,5* Összes óra ,5 7,5 Összes óra Szakmai elmélet-gyakorlat aránya 70%-30% Megjegyzés: A + jellel jelölt órák a szabad órakeretből kerültek felhasználásra, a *-gal jelöltek csoportbontásban tanítandók. 5 A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 226

227 Szakmai program 5.2. Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Krúdy Gyula Tagintézménye Általános elvek Iskolánk gazdasági-szolgáltatási szakterületen szakképző iskola. Feladataink megvalósításához ezért figyelembe kell venni a munkapiac igényeit, a társadalomnak a szakképző iskolákkal kapcsolatos jogos elvárásait (korszerű ismeretek átadása, adaptálhatóság, általános- és szakmai műveltség átadása), megrendelőink igényeit, a tantestület önmaga számára megfogalmazott minőségpolitikáját. Mindezek figyelembevételével olyan szakmastruktúrát igyekszünk kialakítani, amely képzésünket versenyképessé teszi. Folyamatosan követjük a munkapiac és az oktatási piac változásait, az oktatáspolitika országos- és helyi célkitűzéseit. Meghatározónak tartjuk az általános képzést munkánk szervezésekor, hiszen az általános műveltségi elemek birtokában képes a tanuló a szakmai ismeretek hatékonyabb elsajátítására. Az általános és szakmai képzés tehát olyan együttműködése a tantestületnek, amely a szakmai végzettség megszerzéséhez segíti tanulóinkat Az oktatott szakmastruktúra jellemzői Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport Kereskedelmi szakközépiskola április 1-jétől hatályos: Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V.24.) OM rendeletben módosult szakmai előkészítő vizsgatárgyak elnevezése: kereskedelmi és marketing alapismeretek. Értékelés: Közgazdaságtan tantárgyat külön érdemjeggyel értékeljük. A kereskedelmi ismeretek és a marketing tantárgyat közös érdemjeggyel értékeljük úgy, hogy a kereskedelmi ismeretek tantárgy érdemjegye a döntő. Amenynyiben bármely részosztályzata elégtelen, akkor a félévi és az év végi osztályzat is elégtelen. Év végén javítóvizsgát csak abból a tantárgyból kell tenni, amelyik elégtelen. Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport Vendéglátó szakközépiskola Ebben a képzésben is szeretnénk az érettségire felkészítő szakaszban minél több szakmai információt belevinni. A gazdasági-szolgáltatási ismeretek évfolyamon, a vendéglátásturizmus, a szállodai ismeretek és a marketing tantárgyak osztályban növelik a szakmai ismereteket. Vendéglátó szakközépiskolai tanulóink is a kerettantervi lehetőségek szerint gyakorlaton vesznek részt. Megismerik a szakma alapvető feltételeit, az egyszerűbb ételkészítési- és cukrásztechnológiai eljárásokat, és betekintést nyernek a felszolgálás alapjaiba. A szakközépiskolai érettségi birtokában a tanulók dönthetnek arról, hogy felsőoktatási intézményben szereznek végzettséget. De dönthetnek úgy is, hogy felsőfokú szakképesítés megszerzésére vállalkoznak. Erre a Szolnoki Főiskolával kialakított együttműködésünk lehetőséget biztosít. Iskolánk megállapodást kötött a Szolnoki Főiskolával akkreditált felsőfokú szakmenedzser képzés folytatására. Ennek eredményeként három szakirány iskolarendszerű kép- A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 227

228 Szakmai program zésére nyílt lehetőség, melyek a kereskedelmi szakmenedzseri, a vendéglátó szakmenedzseri és az idegenforgalmi szakmenedzseri szakok. Így 2004/2005. tanévtől kezdődően a 2012/2013. tanévig két szakirányban folyamatosan indítottunk kereskedelmi és vendéglátó szakmenedzseri osztályokat. A szakmenedzser képzés célja olyan, legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik vállalkozóként, kis- és közepes méretű kereskedelmi, vendéglátó tevékenységet folytató gazdálkodó egységek vezetőjeként, kereskedelmi hálózatok felsővezetőinek asszisztenseként dolgozhatnak. Az iskolánkban működő KITEX akkreditált nyelvvizsgahely lehetőséget biztosít szakmenedzser hallgatóinknak belkereskedelem, külkereskedelem, vendéglátás és idegenforgalom szakirányokban gazdasági szakmai nyelvvizsga megszerzésére angol és német nyelvből. Vizsgahelyünk kiképzett vizsgáztatókkal várja nemcsak iskolánk tanulóit, hanem az érdeklődőket a Dél-alföldi régióból, akik szakmai nyelvvizsgát szeretnének tenni a fenti szakirányokban. A megszerzett szakmenedzseri képesítéssel képesek lesznek a vendéglátás, az idegenforgalom, az értékesítés és beszerzés, külkereskedelmi tevékenység valamennyi alapvető területére kiterjed önálló tevékenységre. A szakmenedzser képzés lehetőséget biztosít tanulóinknak arra, hogy iskolán belül felsőfokú képzésben részesüljenek. A képzés feltétele érettségi bizonyítvány, ezért iskolán kívülről érkező tanulókat is felveszünk. Azok a felsőfokú szakképzésben résztvevő tanulók, akik folytatják majd tanulmányaikat a felsőoktatási intézményben, kérhetik a már megszerzett kreditpontjaik beszámítását, és ezáltal a tanulmányi időt lerövidíthetik. Azok a tanulók pedig, akik a felsőfokú szakmai végzettség megszerzése után a munkába állást választják, a megszerzett elméleti tudás mellen az adott szakma részleteire is kiterjedő gyakorlati ismeretek birtokában jó eséllyel pályáznak számukra vonzó munkakör betöltésére. Érettségivel rendelkező fiataloknak szánjuk a kereskedelmi ügyintéző szakképesítést. Egy év alatt praktikus, sokoldalú gyakorlati ismeretekkel rendelkező, a vállalkozások világában eligazodni tudó tanulók kerülhetnek ki a képzésből. Szakiskolai képzéseink A szakiskolába jelentkezett tanulók 9. évfolyamon az iskola tanműhelyeiben töltik gyakorlati idejüket. A 9. évfolyam után következő nyári szünetben 140 óra összefüggő szakmai gyakorlatot töltenek gazdálkodó szerveknél évfolyamon az iskolai gyakorlat mellett magas számú külső, vállalati gyakorlatot töltenek el. A 10. évfolyam után következő nyári szünetben 160 óra összefüggő nyári gyakorlat letöltése a kötelező. A gazdálkodó szervezeteknél a diákok tanulószerződéssel lehetnek gyakorlaton. A 11. évfolyamon szakmát kezdő tanulók az első évtől kezdve tanulószerződéssel, másodszakmások esetében polgári jogi szerződéssel tölthetnek gyakorlatot külső gazdálkodó szerveknél. A 11. évfolyamot követően 160 óra összefüggő nyári gyakorlat letöltése a kötelező. A szakiskolába jelentkezett tanulók évfolyamon a pályaorientációs elméleti és gyakorlati foglalkozásokon keresztül kapnak segítséget szakmaválasztásukhoz. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 228

229 Szakmai program Pályaorientáció ( szakiskolai osztályok) érvényes a 2012/2013. tanévig A tantárgy tanításának célja A kerettanterv alapján az alábbiak szerint ismerkednek tanulóink a 3 szakmacsoporttal. Olyan modulokat választottunk, amelyek a szakmaiság mellett a mindennapokban való eligazodást, az ügyintézés technikájának elsajátítását biztosítják. A csoportbontás lehetőséget nyújt az irányított egyéni, illetve kiscsoportos vagy párban történő foglalkoztatásra, a kereskedelmi és vendéglátó egységekkel való megismerkedésre, az üzleti tevékenységek áttekintésére. Szakiskolai képzéseinknél a bemenet min. 8. vagy a 10. évfolyam elvégzéséhez kötött. A pályaorientáció folyamatában a következő kérdések megválaszolása szükséges a cél elérése érdekében: Az életpályatervben kigondolt, illetve meghatározott foglalkozás/foglalkozások eléréséhez megfelelő egyéni jellemzőkkel rendelkezik-e a konkrét személy? Az életpályatervben kigondolt, illetve meghatározott foglalkozás/foglalkozások eléréséhez milyen szakmai képzés elvégzésére van szükség? Az egyéni jellemzők alapján mely foglalkozások betöltése látszik a legmegfelelőbbnek a konkrét személy számára? Az egyéni jellemzők alapján milyen szakmai képzés sikeres elvégzése a legvalószínűbb a konkrét személy számára? A tanult szakma megfelelő-e az életpályatervben kigondolt, illetve meghatározott foglalkozás/foglalkozások betöltéséhez? A tanult szakmában érvényesülhetnek-e a konkrét személy egyéni jellemzői? Megcélzott kompetenciák: önállóság, felelősségtudat, pontosság, megbízhatóság, tömör fogalmazás, konfliktusmegoldás, helyzetfelismerés, ismeretmegőrzés Tanulói tevékenységformák: egyéni gyűjtés, csoportos feldolgozás, prezentáció, ötletbörze, csoportos megbeszélés, egyéni, csoportmunka, páros feladatok, játékok Képzési helyszín: szaktanterem Pályaorientáció a 9. évfolyamon (Heti 2 óra: összesen 72 óra) a gazdaság szereplői a piac háztartások a pénz hitel, kölcsön megtakarítás, befektetés életpályánk pénzügyi döntései diákmunka mindennapi ügyeink kereskedelem és a vendéglátás területe a tanuló céljai Az értékelés módszerei Az értékelés a tanulási folyamat sajátos tevékenységterülete. A hagyományos pedagógiában döntően a tanulóra irányuló tanári tevékenység volt, melyben egyéb értékelési funk- A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 229

230 Szakmai program ciók mellett: a tanulók szelekciója, a pályaválasztás orientálása a minősítés jutott hangsúlyos szerephez. Mit, hogyan értékel a pedagógus a pályaorientáció területén? Az érdeklődést, az egyéni gondolkodást, kreativitást, problémalátást, problémamegoldó készséget, sokoldalú, célszerű probléma-megközelítést, eszközhasználatot, tanulási módszert, kitartást, együttműködést stb. Az értékelési módok személyesek, alapos megismerés alapján az egyénnek szólnak, segítő, formáló, buzdító, megerősítő, metakommunikatív, szóbeli értékelés a domináns. A munka, maga a tevékenység, az elvégzett feladat, a megismerés öröme jelent visszajelzést, megerősítést, s további motivációt. Szerves része az önértékelés. Az OKJ vizsgán az SZVK szerinti előírás alapján százalékosan értékeljük a tanulók teljesítményét. Ehhez igazítjuk az évközi értékelést is. Az elégséges szinthez 50%-os teljesítmény szükséges, 65% felett közepes, 75% felett jó, 90% felett jeles a tanuló teljesítménye Szakmai képzéseink a kereskedelemben és a vendéglátás területén OKJ-szám Szakma megnevezése Képzési idő (év) Bolti eladó - elágazásai Pincér Cukrász Szakács Vendéglátó eladó Vendéglátó szakmenedzser Kereskedelmi szakmenedzser Eladó* (2) Kereskedő Logisztikai ügyintéző Virágkötő és virágkereskedő Cukrász* (2) Pincér* (2) Szakács* (2) Vendéglátó eladó* (2) Vendéglátó-üzletvezető Idegenvezető Turisztikai szervező, értékesítő Vendéglátásszervező-vendéglős 2 *-gal jelöltek a 2013/2014. tanévben felmenő rendszerben, a 10. évfolyamra építve a 11. évfolyamon 2 éves szakképzés keretében kerülnek megvalósításra. A 3 éves képzési idő a 9. évfolyamon kezdő, általános iskolai végzettséggel rendelkezőkre vonatkozik. A szakképzéssel szemben támasztott követelmények között az első helyen szerepel a gyakorlati ismeretek megszerzése. Kereskedelmi és szolgáltató szakmákban meghatározónak tekintjük az élő gyakorlóhelyen elsajátítható szakmai ismereteket, tapasztalatokat. Úgy gondoljuk, hogy az emberember kapcsolatokban nélkülözhetetlen szakmai kompetenciák csak valós helyzetekben szilárdíthatók meg. Főzni, sütni, vevőt vagy vendéget kiszolgálni üzletben kell. Az iskolapadban megszerezhető ismeretek értékét is a vevő vagy a vendég elégedettsége alapján lehet megítélni. A cégekkel való folyamatos és tervszerű együttműködésünk a képzést szolgálja. A kereskedelmi vállalakozások a Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara által akkreditált gyakorlóhelyek, szakmai képzésre teljességgel alkalmasak. Az akkreditáció megis- A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 230

231 Szakmai program métlése-, illetve az ellenőrzés rendszeres, ebben a munkában a külső szakértők mellett az iskola gyakorlatioktatás-vezetői is részt vesznek. Munkánk során meghatározónak tartjuk a korrekt szakmai kapcsolatot. Iskolai Minőségirányítási Programunk részletesen foglalkozik a cégekkel kialakított, rendszeres elégedettségmérési eredményekkel alátámasztható, a kölcsönösség elveit szem előtt tartó partnerkapcsolattal (lásd IMIP). A tanulószerződés intézményét a tanuló gyakorlóhely iskola kapcsolatrendszerben is nagyon fontosnak tartjuk. A tanulószerződésben kölcsönösen vállalt kötelezettségekkel, illetve a jogok gyakorlásával érezhetően javult a tanulók munkahelyi fegyelme, a szerződésben kikötött díjazás motiváló hatású. Ezen túlmenően a tanuló személyes életében fontos a gyakorlati munkában eltöltött idő tartama is. A kereskedelmi szakmákban a vállalkozás- illetve a hálózati egység méretétől függetlenül folyamatosan ismétlődnek azok az áruforgalmi folyamatok (beszerzés, készletezés, értékesítés), amelyek elsajátítása az egyik legfontosabb szakmai feladatunk. Másrészt az áruk ismeretén alapuló, az eladó-vevő kapcsolatokban zajló kommunikáció szintén minden üzemméretre jellemző. A multinacionális cégeknél zajló filozófiaváltás lényege is a személyes értékesítés szerepének fokozása. A magyar munkapiac sajátosságaihoz igazodva fizikailag is fel kell készíteni tanulóinkat. A testnevelés szabad sávba építésének is éppen ez a lényege. A testnevelő munkaközösség oktató-nevelő munkájával a fizikai képességek hatékonyabb kialakítására törekszik. Ezt szolgálja a mindennapos testnevelés is. A szakmai gyakorlat az idegen nyelv alkalmazásának is a színterét jelenti a kereskedelemben. Az Európai Uniós csatlakozás, az idegenforgalom folyamatos változása, illetve a hármas-határ hatás érezhető a kereskedelemben és a vendéglátásban is. A szakmai idegen nyelv alkalmazásának lehetőségei naponta adottak az üzletekben. A vállalkozások egy része ma már elvárható követelményként fogalmazza meg ez irányú igényeit. Az idegen nyelvi munkaközösségek tehát szakképzési feladatokkal kapcsolódnak a szakmai neveléshez. Külkapcsolataink lényege is a gyakorlóhelyen végzett munka országra jellemző sajátosságainak megismerése. Mindezek miatt nagyon fontosnak tartjuk, hogy szakiskolai tanulóink kereskedelmi szakmákban legalább ciklus 4 napot töltsenek vállalati gyakorlóhelyen. Természetesen a munkahelyek közötti különbségek miatt az iskolának is be kell segíteni a gyakorlati felkészítésbe. Erre szolgál a csoportos, kabinetrendszerű gyakorlati foglalkozás, illetve a taniroda is. Ezek a foglalkozások egységesítik, megerősítik, kiegészítik az üzletekben szerzett ismereteket. Van hely és idő a gyakorlásra. Eszközeink fejlesztése, a kabinetek, tanirodák felszereltségének korszerűsítése folyamatosan történik, a források jelentős részét pályázatokkal biztosítjuk. A 9. évfolyamon mind a kereskedelmi, mind a vendéglátó-ipari szakképzésben részt vevők iskolai tanműhelyben gyakorolnak. Fontosnak tartjuk azt is, hogy az üzlet jogszerű működéséhez szükséges jogalkalmazással is tisztában legyenek tanulóink. Ezért a gyakorlati képzésben tanirodai helyszínen is oktatunk, emellett pénztárgépes ismeretek megszerzéséhez pénztárgéptermünk biztosítja kereskedelmi szakmákban a feltételeket. A vendéglátós tanulók rendelkezésére áll a főépületben: 2 tankonyha, cukrász termelő, tanétterem és az ezeket kiszolgáló helyiségek. Az itt felsorolt helyiségeket a következő szakképesítésekben résztvevő tanulóink használják: szakács, cukrász, A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 231

232 Szakmai program pincér, vendéglátó-eladó. Kereskedő tanulóink a Maros utcában lévő telephelyen vesznek részt kabinetrendszerű oktatáson az alábbiak szerint: élelmiszer-, kultúrcikk-, ruházati- és műszaki kabinetben, pénztárgépteremben, illetve tanirodában. A kabinetekben üzleti körülmények biztosítják az üzleti munkafolyamatok elsajátítását. Iskolánkban a közeljövőben vezetjük be a bolti eladó kompetencia alapú képzést a kereskedelmi szakmákban. Szakmai oktató-nevelő tevékenységünk alapja a központi program. Az új kompetenciaalapú szakképzésben a tananyagegységek programmodulok formájában vannak jelen. Iskolánk nevelőtestületének álláspontja szerint az egyenletes tananyagelosztás és tanári terhelés érdekében ésszerű tantárgyakat képezni. Ez a szakma lehetőséget biztosít arra, hogy a munkapiaci igényeknek megfelelően indítsunk bútor- és lakástextil-eladó, élelmiszer- és vegyi áru-eladó, műszakicikk eladó, ruházati eladó, porcelán- és edényáru-eladó, zöldség-gyümölcs eladó, kereskedő csoportokat/osztályokat. A fenti képesítésre történő felkészítéshez olyan óratervet állítottunk össze, amely alkalmas a központi programban foglaltak megvalósítására, illetve a szakmai- és vizsgakövetelményeknek való megfelelésre is. Ahhoz, hogy a évfolyamon megalapozott legyen a szakmaválasztás, bizonyos ismereteket beszámíthassunk, meghatározónak tekintjük a 9., 10. évfolyam gyakorlati oktatását, szakmai alapozását. Az OKJ-azonosítójú Kereskedő képzésnél a következő modulokat számítjuk be (abban az esetben történik beszámítás, ha a jelentkező tanuló az érettségin kívül az alábbi OKJ-s (rokon) szakmával is rendelkezik): Pincér szakképesítéssel rendelkező tanuló: os modult; Szakács szakképesítéssel rendelkező tanuló: , és a os modulokat. A gyakorlati oktatás moduljai a szakiskolai képzésben azt a célt szolgálják, hogy a tanulókat sikerekhez, pozitív élmények szerzéséhez juttassák, és passzivitásukat feloldják. Az aktív tanulás során a diákoknak olyan gyakorlati tevékenységet célszerű folytatni, amely a megismerést segíti, amiből felépíthetik saját tudásukat, beépítve tapasztalataikat. A sikeres tanulási folyamat elengedhetetlen feltétele, a megfelelő motiváció, melyet a személyessé vált feladat, az egyéni munka értéke, illetve a közös munka sikere, az együttműködés alapoz meg. Kiemelkedő helyet kap a programban a személyiségfejlesztés, a kommunikáció és viselkedéskultúra fejlesztése. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 232

233 Szakmai program A szituációs gyakorlatok jó lehetőséget biztosítanak az interakciók gyakorlására, amelynek során fejlődik a tanulók társaikhoz, tanáraikhoz, embertársaikhoz kapcsolódó viszonya. A tanulók életkori sajátosságainak, adottságainak, és előző iskolatípusában szerzett tapasztalatainak felmérésével, azok figyelembevételével szükséges a tanulási módszerek, technikák fejlesztése. A sajátos nevelési igényű a tanulók lehetőségeihez, korlátaihoz és speciális igényeihez igazodva elsősorban a következő elvek alkalmazandó: a feladatok megvalósításához hosszabb idősávok, keretek megjelölése ott, ahol erre szükség van; szükség esetén sajátos, a hiányosságoknak megfelelő tartalmak kiválasztása, az ehhez alkalmazkodó követelmények kialakítása és teljesítése. A szakmai gyakorlat a csoportbontások miatt önmagában is alkalmas differenciálásra, további kiscsoportok, vagy párok képzésére, de önálló feladatmegoldásra is az egyes modulokon belül. A kerettantervben rögzített célkitűzésnek megfelelően kiemeljük az alábbiakat: énkép, önismeret, hon- és népismeret, európai azonosságtudat - egyetemes kultúra, környezeti nevelés, információs és kommunikációs kultúra, tanulás, testi és lelki egészség, felkészülés a felnőtt lét szerepeire A szakmai képzés követelményei és a szakképesítésekkel betölthető munkakörök Kereskedelmi szakmák A kereskedelemi szakmák szakmai követelményei A különböző szakmákban képzett tanulók rendelkezzenek vállalkozói szemlélettel, ismerjék a különböző eladási technikákat, ennek ismeretében tudjanak önálló munkát végezni, ismerjék az áruk választékát, tulajdonságait, az áruvédelem módjait, legyenek a vevőkkel udvariasak, becsületesek, előzékenyek, tapintatosak, ismerjék azokat a számítási módszereket, amelyekkel elemezni, értékelni tudják a bolt gazdálkodását, ismerjék állampolgári, munkavállalói jogaikat, kötelezettségeiket, ismerjék az érdekvédelmi szervezetek munkáját, balesetmentesen dolgozzanak, rendelkezzenek olyan általános és szakmai felkészültséggel, kommunikációs és tanulási készségekkel, hogy képesek legyenek követni a szakma fejlődését, a munkaerő-piaci viszonyok változásait. Az egyes szakmák követelményeit a központi programok tartalmazzák. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 233

234 Szakmai program A kereskedelemi szakképesítésekkel betölthető munkakörök Bolti eladó szakképesítéssel betöltendő munkakörök eladó bolti pénztáros piaci, utcai, vásári árus áru-összeállító felvásárló, átvevőhely kezelő kölcsönző egyéb kereskedelmi, áruforgalmi, értékesítési ügyintéző munkakörök is Vendéglátó szakmák A vendéglátó szakmák szakmai követelményei rendelkezzenek korszerű vállalkozói szemlélettel, konvertálható tudással ismerjék a gazdaságos működéshez szükséges gazdasági számításokat, az értékesítő szakmás tanulók ismerjék a korszerű és igényes értékesítési módokat, a termelő szakmás tanulók ismerjék a korszerű táplálkozást segítő technológiákat, képesek legyenek az önálló munkavégzésre, ismerjék a nyersanyagok tulajdonságait, rendelkezzenek marketing-szemlélettel, ismerjék hazánk idegenforgalmi, kulturális, földrajzi, néprajzi, művészettörténeti műemlékeit, és képesek legyenek ezek ajánlására idegen nyelven is, legyenek tisztában állampolgári, munkavállalói jogaikkal, kötelességeikkel, ismerjék a szakmájukkal összefüggő környezetvédelmi eljárásokat, dolgozzanak balesetmentesen, rendelkezzenek jó kommunikációs készséggel, képesek legyenek a gyakorlati munkájukban tudatosan alkalmazni azokat az ismereteket, amelyeket az elméleti oktatásban szereztek. A vendéglátó szakképesítésekkel betölthető munkakörök Cukrász szakképesítéssel betölthető munkakörök A cukrász szakképesítés a cukrász termelőben folyó tevékenységek elvégzésére készít fel (cukrász-sütemények, díszmunkák és fagylaltok készítésére). A szakképesítés birtokában a cukrász, részlegvezető és beosztott cukrász munkakörök betöltésére alkalmas. Rokon szakterületekre vendéglátó eladó, édesipari termékgyártó 3 hónapig tartó átképzéssel. Szakács szakképesítéssel betölthető munkakörök A szakács szakképesítés az éttermek, vendéglők és más egyéb típusú vendéglátóhelyek vendégeinek fogyasztásra kész ételek elkészítésére képesít. A szakképesítés tartalmát tekintve a szakács szakképesítéssel betölthető munkakörök: konyhafőnök, konyhafőnök helyettes, részlegvezető szakács, gyermekétkeztetési szakács, lángossütő, pecsenyesütő, halsütő. Kb. 1 évig tartó átképzéssel cukrász, pincér, vendéglátó eladó, gyorsétkeztetési eladói munkakör betöltésére alkalmas. Megjegyzés: a halláscsökkenés és a beszédhiba a pincér, a vendéglátó eladó és a gyorsétkeztetési eladó szakképesítésre történő átképzés esetén kizáró ok. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 234

235 Szakmai program Pincér szakképesítéssel betölthető munkakörök A pincér szakképesítés az éttermek, vendéglők és más egyéb típusú vendéglátóhelyek vendégeinek fogadására, étellel és itallal történő kiszolgálásra készít fel. A szakképesítés tartalmát tekintve a pincér szakképesítéssel betölthető munkakörök: a főpincér, étkezőkocsis pincér, hajópincér, italmérő, pultos, büféáru eladó, mozgóárus. Rövid ideig tartó átképzéssel a vendéglátó eladói (6 hónap), illetve a bárpincér (2-3 hónap) munkakörök betöltésére is alkalmas. Rokon területek szakács, cukrász munkaköreinek ellátására kb. egy évig tartó elméleti és gyakorlati képzéssel átképezhető Belépés, továbbhaladás és átjárhatóság a szakképzési évfolyamokban Belépés, továbbhaladás Belépés a kezdő évfolyamokba Iskolánk szakiskolai ágán a bolti eladó élelmiszer- és vegyi áru eladó szakképesítéselágazás kivételével a szakképesítés 10. évfolyam elvégzéséhez kötött, így a szakképzés az 1/11. évfolyamon indul. Az 1/9. évfolyamba lépés feltételei: alapfokú iskolai 8. általános végzettség egészségügyi alkalmassági vizsgálat szakmai alkalmassági elbeszélgetés Az 1/11. évfolyamba lépés feltételei: legalább 10. (kivétel: élelmiszer- és vegyi áru eladó: 8. osztály) sikeresen befejezett és bejegyzett évfolyam, egészségügyi alkalmassági vizsga, a külső tanulók részére felvételi elbeszélgetés, melynek során vizsgáljuk a kommunikációs készséget, kapcsolatteremtő képességet, Az 1/13. évfolyamba lépés feltételei: eredményes érettségi vizsga, a felvétel egyéb feltételei megegyeznek az 1/11. évfolyamnál leírtakkal. Jelentkezési lapokat valamennyi szakképzési évfolyamra iskolánk titkárságán lehet igényelni illetve az iskola honlapjáról letölthető Átjárhatóság az egyes iskolatípusok között Szakközépiskolai tanulók kérelmükre folytathatják tanulmányaikat szakiskolai osztályokban: A évfolyamon különbözeti vizsga nélkül. A legalább 10 bejegyzett, sikeresen lezárt évfolyammal rendelkezők a szakiskola 11. szakképző évfolyamán tanulhatnak tovább. Az érettségivel rendelkezők jogosultak a szakképzés különböző szintjeibe való bekapcsolódásba. Szakiskolai tanulók kérelmükre folytathatják tanulmányaikat szakközépiskolai osztályban: A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 235

236 Szakmai program kiárólag a évfolyamon; különbözeti vizsga a kötelező érettségi tanárgyakból (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv). Más intézményekből a szakképző évfolyamokra átveszünk tanulót, amennyiben rendelkezik az adott szakma bemeneti követelményeivel, és amennyiben az adott szakmában és évfolyamon kialakított nyelvi csoportok valamelyikébe be tud kapcsolódni előzetes nyelvi tanulmányainak zökkenőmentes folytatásával. A modulrendszer bevezetésével egy megszerzett szakképesítést követően lehetőség nyílik az új szakma tanulása során az azonos modulok beszámítására Kérelmek, felmentések Kérelmek Kérelmek felmentési, késési, egyéb - beadási határideje: minden tanév szeptember 15. napja. A felmentési kérelemhez minden esetben mellékelni kell a felmentés alapját igazoló dokumentumot (előrehozott érettséginél a törzslap kivonatot, érettségi vizsgánál az érettségi bizonyítványt). Felmentések Tantárgyi követelmények alól felmentést kérhet a tanuló. A felmentés alapjául szolgáló okirat beszámítása egyéni elbírálás alapján történik. Figyelembe vesszük a tanult tantárgy óraszámát, illetve a záróvizsga eredményét. Felmentés szempontjai Informatika tantárgy 13. szakmenedzser osztályokban Informatika érettségi: 4-es vagy 5-ös érdemjegy ECDL teljes (7 modulos) bizonyítvány ECDL START (4 modulos) bizonyítvány esetén csak az I. ZH-ig tartó órára járás és az I. ZH megírása alóli mentesség. 1/11. vendéglátó szakiskolai osztályokban: Informatika érettségi: 4-es vagy 5-ös érdemjegy ECDL teljes (7 modulos) bizonyítvány ECDL START (4 modulos) bizonyítvány Idegen nyelv tantárgy Előrehozott érettségi, illetve érettségi vizsgával rendelkezők esetén a tanuló kérheti felmentését az órák látogatása alól. Az értékelés alól az érettségi vizsga eredménye alapján mentesül. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 236

237 Elmélet Gyakorlat Bolti gyakorlat Éves óraszám Elmélet Gyakorlat Bolti gyakorlat Éves óraszám Elmélet Gyakorlat Bolti gyakorlat Éves óraszám Szakmai program A szakmai képzés óratervei a szeptember 1-je előtt indult képzések esetén Előrehozott szakképzés Kereskedelmi szakiskola Tantárgy megnevezése Érvényes: a 2012/2013. tanévtől 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam Heti óraszám Heti óraszám Heti óraszám Osztályfőnöki 1, , , Testnevelés 3, , Magyar nyelv és irodalom * 2, , Idegen nyelv * 1, , , Infokommunikáció * 1, , Pénzügyi, gazdasági ismeretek * Történelem és állampolgári ismeretek Szintrehozó matematikai gyakorlatok * Életmód és életvitel, egészségtan 2, , , , , , Közismeret összesen: 14, , Általános áruismeret alkalmazása Áruforgalmi tevékenységek Áruforgalmi tevékenységek gyakorlata * 1, , , , , ,5-18, ,0 74-2,5-80 Üzleti levelezés (ELM) 0, ,5 1, Üzleti levelezés (GYAK) * Jogszabályok alkalmazása (ELM) Jogszabályok alkalmazása (GYAK) * Pénzforgalmi előírások betartása (ELM) - 0,5-18, , ,5 1, , ,5-18, , ,5 0, A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 237

238 Elmélet Gyakorlat Bolti gyakorlat Éves óraszám Elmélet Gyakorlat Bolti gyakorlat Éves óraszám Elmélet Gyakorlat Bolti gyakorlat Éves óraszám Szakmai program Érvényes: a 2012/2013. tanévtől 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam Heti óraszám Heti óraszám Heti óraszám Tantárgy megnevezése Pénzforgalmi előírások betartása (GYAK) * Bizonylatkitöltés (ELM) Bizonylatkitöltés (GYAK) * Áruelőkészítési feladatok * Értékesítés idegen nyelven * - 1, , ,0-32 0, , ,5-55,5-1, , ,0 5, ,0 5, , ,5-1, ,5-48 Kommunikáció 2, Szakmai összesen: 11,5 5, ,5 4,5 3,5 7, ,5 6,0 5,0 464 Élelmiszerek és vegyi áruk áruismeretének alkalmazása (ELM) Élelmiszerek és vegyi áruk áruismeretének alkalmazása (GYAK) * Élelmiszerek és vegyi áruk értékesítése Ruházati termékek áruismeretének alkalmazása (ELM) Ruházati termékek áruismeretének alkalmazása (GYAK) * Ruházati termékek értékesítése Műszaki cikkek áruismeretének alkalmazása (ELM) Műszaki cikkek áruismeretének alkalmazása (GYAK) * Műszaki cikkek értékesítése Szakmaspecifikus öszszesen: 2, ,5 1, ,5 2, , ,5-92,5-3, , , , ,5 1, ,5 2, , ,5-92,5-3, , , , ,5 1, ,5 2, , ,5-92,5-3, , , ,5 2, ,5 1,0 3,0 7, ,5 3,0 15,0 656 A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 238

239 Elmélet Gyakorlat Bolti gyakorlat Éves óraszám Elmélet Gyakorlat Bolti gyakorlat Éves óraszám Elmélet Gyakorlat Bolti gyakorlat Éves óraszám Elmélet Gyakorlat Bolti gyakorlat Éves óraszám Elmélet Gyakorlat Bolti gyakorlat Éves óraszám Elmélet Gyakorlat Bolti gyakorlat Éves óraszám Szakmai program Érvényes: a 2012/2013. tanévtől 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam Heti óraszám Heti óraszám Heti óraszám Tantárgy megnevezése Összesen 28,0 9, ,0 6,0 14, ,0 9,0 20, Szakmai elméletgyakorlat aránya Összefüggő nyári gyakorlat: 9. évfolyam után 140 óra 10. évfolyam után 160 óra Megjegyzés: 30,9 % - 69,1 % *-gal jelzett csoportbontásban tanítandó 9. évfolyamon az üzleti levelezés, a jogszabályok alkalmazása, a pénzforgalmi előírások betartása, a bizonylatkitöltés, élelmiszerek és vegyi áruk/ruházati termékek/műszaki cikkek áruismeretének alkalmazása tantárgyak esetében elméleti és gyakorlati órában kerül megosztásra a jegy. A végső érdemjegy (az elméleti és a gyakorlati érdemjegyek átlaga) kialakításánál az elméleti érdemjegy a döntő ezen tantárgyak esetében évfolyamon az élelmiszerek és vegyi áruk/a ruházati termékek/műszaki cikkek áruismeretének alkalmazása tantárgy esetében elméleti és gyakorlati órában kerül megosztásra az érdemjegy. A végső érdemjegy (az elméleti és a gyakorlati érdemjegyek átlaga) kialakításánál a gyakorlati érdemjegy a döntő. Vendéglátó szakiskola Érvényes: a 2012/2013. tanévtől 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam Heti óraszám Heti óraszám Heti óraszám Tantárgy megnevezése Osztályfőnöki 1, , , Testnevelés 3, , Magyar nyelv és irodalom * 2, , Idegen nyelv * 1, , , Infokommunikáció * 1, , A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 239

240 Elmélet Gyakorlat Bolti gyakorlat Éves óraszám Elmélet Gyakorlat Bolti gyakorlat Éves óraszám Elmélet Gyakorlat Bolti gyakorlat Éves óraszám Szakmai program Érvényes: a 2012/2013. tanévtől 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam Heti óraszám Heti óraszám Heti óraszám Tantárgy megnevezése Pénzügyi, gazdasági ismeretek * Történelem és állampolgári ismeretek Szintrehozó matematikai gyakorlatok* Életmód és életvitel, egészségtan Közismeret összesen: 2, , , , , , , , Vendéglátó gazdasági tevékenységek Vendéglátó tevékenységek alapjai Szakmai idegen nyelvi kommunikáció* 3, ,5-55,5 1,0 1,5-80 2, , , , , ,0-96 Kommunikáció 2, Szakmai összesen: 9, ,0 2, ,5 3,5 4, Ételkészítés I. (ELM) Ételkészítés I. (GYAK)* Ételkészítés II. (ELM) Ételkészítés II. (GYAK)* Felszolgálás I. (ELM) Felszolgálás I. (GYAK)* Felszolgálás II. (ELM) 3, , , ,0 16,5 721, , ,0 17, , , , ,0 16,5 721, , A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 240

241 Elmélet Gyakorlat Bolti gyakorlat Éves óraszám Elmélet Gyakorlat Bolti gyakorlat Éves óraszám Elmélet Gyakorlat Bolti gyakorlat Éves óraszám Szakmai program Érvényes: a 2012/2013. tanévtől 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam Heti óraszám Heti óraszám Heti óraszám Tantárgy megnevezése Felszolgálás II. (GYAK)* Cukrászati termékkészítés (ELM)* Cukrászati termékkészítés (GYAK)* Cukrászati termelési feladatok (ELM) Cukrászati termelési feladatok (GYAK)* Szakmaspecifikus összesen: ,0 17, , , , , ,0 16,5 721,5-2,0 11, , ,0 6, ,0 6, ,0 3,0 16,5 795,5 4,5 5,0 17,5 864 Összesen 26,0 6, ,0 5,5 16, ,0 9,5 17, Szakmai elméletgyakorlat aránya 30,3 % - 69,7 % Összefüggő nyári gyakorlat: 9. évfolyam után 140 óra 10. évfolyam után 160 óra Megjegyzés: *-gal jelzett csoportbontásban tanítandó évfolyamon az Ételkészítés I., Felszolgálás I. és a Cukrászati termékkészítés tantárgyak esetében elméleti és gyakorlati órában kerül megosztásra a jegy. A végső érdemjegy (az elméleti és a gyakorlati érdemjegyek átlaga) kialakításánál a gyakorlati érdemjegy a döntő ezen tantárgyak esetében. 11. évfolyamon az Ételkészítés II., Felszolgálás II. és a Cukrászati termékkészítés valamint Cukrászati termelési feladatok tantárgyak esetében elméleti és gyakorlati órában kerül megosztásra az érdemjegy. A végső érdemjegy (az elméleti és a gyakorlati érdemjegyek átlaga) kialakításánál a gyakorlati érdemjegy a döntő. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 241

242 Szakmai program A gyakorlati oktatás tantárgy moduljai a 9. szakiskolai évfolyamon kereskedelem-marketing és vendéglátás idegenforgalom szakmacsoportban érvényes a 2012/2013. tanévig A modul neve Választott tartalmak A modul óraszáma Személyes kompetenciákat fejlesztő modulok /1./ Viselkedés és kommunikáció /1.2./ 12 óra Vásárlás, eladás, vendéglátás /11./ Boltok, áruházak helyiségei és berendezései /11.1./ 18 óra Az áru útjának megismerése /11.2./ 36 óra Gasztronómiai alapgyakorlatok /11.5./ 54 óra Higiéniai alapok /11.7./ 30 óra Ügyeink intézése /12./ Gépelés, szakmai levelezés /12.1./ 36 óra Élelmiszereink /14./ Táplálkozási alapismeretek /14.2./ 36 óra Gyakorlati óraszám összesen 222 óra Kerettantervi óraszámok a kereskedelem-marketing szakmacsoportban, 10. szakiskolai évfolyamon a szakmai alapozó oktatás tantárgy keretében A modul neve A modul óraszáma A tantárgy neve Kommunikáció és viselkedéskultúra* 185 óra Gyakorlat Család, háztartás 74 óra Gazdasági környezetünk Tágabb környezetünk 37 óra Szakmai idegen nyelv* 37 óra Idegen nyelv tantárgygyal együtt Szakmai alapozó oktatás óraszáma kereskedelmi szakiskolában összesen 333 óra *-gal jelzett csoportbontásban tanítandó Kerettantervi óraszámok a vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportban 10. szakiskolai évfolyamon a szakmai alapozó oktatás tantárgy keretében A modul neve A modul óraszáma A tantárgy neve Gasztronómiai alapgyakorlatok* 111 óra Kommunikáció és viselkedéskultúra* 74 óra Gyakorlat Ismerkedés a vendéglátó üzletekkel 74 óra Gazdasági környezetünk A vendéglátás dolgozói, vendégek 37 óra Szakmai idegen nyelv* 37 óra Idegen nyelv tantárgygyal együtt Szakmai alapozó oktatás óraszáma vendéglátó szakiskolában összesen 333 óra *-gal jelzett csoportbontásban tanítandó A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 242

243 elmélet gyakorlat bolti gyakorlat elmélet gyakorlat bolti gyakorlat Szakmai program Bolti eladó Bútor- és lakástextil eladó elágazás óratervei Bútor- és lakástextil eladó elágazás: OKJ Készült a 32/2011. (VIII. 25.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény, valamint a /2011. (VIII. 25.) közleményben kiadott központi program alapján Érvényes a 2011/2012. tanévtől felmenő rendszerben 11. évfolyam (óraszám heti) 12. évfolyam (óraszám heti) Tantárgy Testnevelés 0, ,5 - - Osztályfőnöki 0, ,5 - - Általános áruismeret 0, Áruforgalmi tevékenységek 1, Áruforgalmi tevékenységek gyakorlata - 1* ,5 Üzleti levelezés 0,5 0,5* Jogszabályok alkalmazása 1,5 0,5* Pénzforgalomi előírások betartása 0,5 0,5* - 1,5 - - Bizonylatkitöltés 1,5 1* Áruelőkészítési feladatok - 1* 5-1,5* 5 Értékesítés idegen nyelven 1* - - 2* - - Bútorok és lakástextilek áruismeretének alkalmazása 2 2,5* - 2,5 1,5* - Bútorok és lakástextilek értékesítése - - 9, Összesen , ,5 Elmélet gyakorlat arány átlagosan 32,8% elmélet-67,2% gyakorlat + nyári gyakorlat Nyári gyakorlat a 11. évfolyamot követően 160 óra. Megjegyzés: *-gal jelzett csoportbontásban tanítandó 11. évfolyamon az üzleti levelezés, a jogszabályok alkalmazása, a pénzforgalmi előírások betartása, a bizonylatkitöltés tantárgyak esetében elméleti és gyakorlati órában kerül megosztásra a jegy. A végső érdemjegy (az elméleti és a gyakorlati érdemjegyek átlaga) kialakításánál az elméleti érdemjegy a döntő ezen tantárgyak esetében évfolyamon a bútorok és lakástextilek áruismeretének alkalmazása tantárgy esetében elméleti és gyakorlati órában kerül megosztásra az érdemjegy. A végső érdemjegy (az elméleti és a gyakorlati érdemjegyek átlaga) kialakításánál a gyakorlati érdemjegy a döntő. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 243

244 elmélet gyakorlat bolti gyakorlat elmélet gyakorlat bolti gyakorlat Szakmai program Bolti eladó Élelmiszer és vegyi áru eladó elágazás óratervei Élelmiszer és vegyiáru eladó elágazás: OKJ Készült a 32/2011. (VIII. 25.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény, valamint a /2011. (VIII.25) közleményben kiadott központi program alapján Érvényes a 2011/2012. tanévtől felmenő rendszerben 11. évfolyam (óraszám heti) 12. évfolyam (óraszám heti) Tantárgy Testnevelés 0, ,5 - - Osztályfőnöki 0, ,5 - - Általános áruismeret 0, Áruforgalmi tevékenységek 1, Áruforgalmi tevékenységek gyakorlata - 1* ,5 Üzleti levelezés 0,5 0,5* Jogszabályok alkalmazása 1,5 0,5* Pénzforgalomi előírások betartása 0,5 0,5* - 1,5 - - Bizonylatkitöltés 1,5 1* Áruelőkészítési feladatok - 1* 5-1,5* 5 Értékesítés idegen nyelven 1* - - 2* - - Élelmiszerek és vegyiáruk áruismeretének alkalmazása 2 2,5* - 2,5 1,5* - Élelmiszerek és vegyiáruk értékesítése - - 9, Összesen , ,5 Elmélet gyakorlat arány átlagosan 32,8% elmélet-67,2% gyakorlat + nyári gyakorlat Nyári gyakorlat a 11. évfolyamot követően 160 óra. Megjegyzés: *-gal jelzett csoportbontásban tanítandó 11. évfolyamon az üzleti levelezés, a jogszabályok alkalmazása, a pénzforgalmi előírások betartása, a bizonylatkitöltés tantárgyak esetében elméleti és gyakorlati órában kerül megosztásra a jegy. A végső érdemjegy (az elméleti és a gyakorlati érdemjegyek átlaga) kialakításánál az elméleti érdemjegy a döntő ezen tantárgyak esetében évfolyamon az élelmiszerek és vegyiáruk áruismeretének alkalmazása tantárgy esetében elméleti és gyakorlati órában kerül megosztásra az érdemjegy. A végső érdemjegy (az elméleti és a gyakorlati érdemjegyek átlaga) kialakításánál a gyakorlati érdemjegy a döntő. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 244

245 elmélet gyakorlat bolti gyakorlat elmélet gyakorlat bolti gyakorlat Szakmai program Bolti eladó Műszakicikk eladó elágazás óratervei Műszakicikk eladó elágazás: OKJ Készült a 32/2011. (VIII. 25.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény, valamint a /2011. (VIII. 25.) közleményben kiadott központi program alapján Érvényes a 2011/2012. tanévtől felmenő rendszerben 11. évfolyam (óraszám heti) 12. évfolyam (óraszám heti) Tantárgy Testnevelés 0, ,5 - - Osztályfőnöki 0, ,5 - - Általános áruismeret 0, Áruforgalmi tevékenységek 1, Áruforgalmi tevékenységek gyakorlata - 1* ,5 Üzleti levelezés 0,5 0,5* Jogszabályok alkalmazása 1,5 0,5* Pénzforgalomi előírások betartása 0,5 0,5* - 1,5 - - Bizonylatkitöltés 1,5 1* Áruelőkészítési feladatok - 1* 5-1,5* 5 Értékesítés idegen nyelven 1* - - 2* - - Műszaki cikkek áruismeretének alkalmazása 2 2,5* - 2,5 1,5* - Műszaki cikkek értékesítése - - 9, Összesen , ,5 Elmélet gyakorlat arány átlagosan 32,8% elmélet-67,2% gyakorlat + nyári gyakorlat Nyári gyakorlat a 11. évfolyamot követően 160 óra. Megjegyzés: *-gal jelzett csoportbontásban tanítandó 11. évfolyamon az üzleti levelezés, a jogszabályok alkalmazása, a pénzforgalmi előírások betartása, a bizonylatkitöltés tantárgyak esetében elméleti és gyakorlati órában kerül megosztásra a jegy. A végső érdemjegy (az elméleti és a gyakorlati érdemjegyek átlaga) kialakításánál az elméleti érdemjegy a döntő ezen tantárgyak esetében évfolyamon a műszaki cikkek áruismeretének alkalmazása tantárgy esetében elméleti és gyakorlati órában kerül megosztásra az érdemjegy. A végső érdemjegy (az elméleti és a gyakorlati érdemjegyek átlaga) kialakításánál a gyakorlati érdemjegy a döntő. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 245

246 elmélet gyakorlat bolti gyakorlat elmélet gyakorlat bolti gyakorlat Szakmai program Bolti eladó Porcelán- és edényáru-eladó elágazás óratervei Porcelán- és edényáru eladó elágazás: OKJ Készült a 32/2011. (VIII. 25.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény, valamint a /2011. (VIII. 25.) közleményben kiadott központi program alapján Érvényes a 2011/2012. tanévtől felmenő rendszerben 11. évfolyam (óraszám heti) 12. évfolyam (óraszám heti) Tantárgy Testnevelés 0, ,5 - - Osztályfőnöki 0, ,5 - - Általános áruismeret 0, Áruforgalmi tevékenységek 1, Áruforgalmi tevékenységek gyakorlata - 1* ,5 Üzleti levelezés 0,5 0,5* Jogszabályok alkalmazása 1,5 0,5* Pénzforgalomi előírások betartása 0,5 0,5* - 1,5 - - Bizonylatkitöltés 1,5 1* Áruelőkészítési feladatok - 1* 5-1,5* 5 Értékesítés idegen nyelven 1* - - 2* - - Porcelán- és edényáruk áruismeretének alkalmazása 2 2,5* - 2,5 1,5* - Porcelán- és edényáruk értékesítése - - 9, Összesen , ,5 Elmélet gyakorlat arány átlagosan 32,8% elmélet-67,2% gyakorlat + nyári gyakorlat Nyári gyakorlat a 11. évfolyamot követően 160 óra. Megjegyzés: *-gal jelzett csoportbontásban tanítandó 11. évfolyamon az üzleti levelezés, a jogszabályok alkalmazása, a pénzforgalmi előírások betartása, a bizonylatkitöltés tantárgyak esetében elméleti és gyakorlati órában kerül megosztásra a jegy. A végső érdemjegy (az elméleti és a gyakorlati érdemjegyek átlaga) kialakításánál az elméleti érdemjegy a döntő ezen tantárgyak esetében évfolyamon a porcelán- és edényáruk áruismeretének alkalmazása tantárgy esetében elméleti és gyakorlati órában kerül megosztásra az érdemjegy. A végső érdemjegy (az elméleti és a gyakorlati érdemjegyek átlaga) kialakításánál a gyakorlati érdemjegy a döntő. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 246

247 elmélet gyakorlat bolti gyakorlat elmélet gyakorlat bolti gyakorlat Szakmai program Bolti eladó Ruházati eladó elágazás óratervei Ruházati eladó elágazás: OKJ Készült a 32/2011. (VIII. 25.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény, valamint a /2011. (VIII. 25.) közleményben kiadott központi program alapján Érvényes a 2011/2012. tanévtől felmenő rendszerben 11. évfolyam (óraszám heti) 12. évfolyam (óraszám heti) Tantárgy Testnevelés 0, ,5 - - Osztályfőnöki 0, ,5 - - Általános áruismeret 0, Áruforgalmi tevékenységek 1, Áruforgalmi tevékenységek gyakorlata - 1* ,5 Üzleti levelezés 0,5 0,5* Jogszabályok alkalmazása 1,5 0,5* Pénzforgalomi előírások betartása 0,5 0,5* - 1,5 - - Bizonylatkitöltés 1,5 1* Áruelőkészítési feladatok - 1* 5-1,5* 5 Értékesítés idegen nyelven 1* - - 2* - - Ruházati termékek áruismeretének alkalmazása 2 2,5* - 2,5 1,5* - Ruházati termékek értékesítése - - 9, Összesen , ,5 Elmélet gyakorlat arány átlagosan 32,8% elmélet-67,2% gyakorlat + nyári gyakorlat Nyári gyakorlat a 11. évfolyamot követően 160 óra. Megjegyzés: *-gal jelzett csoportbontásban tanítandó 11. évfolyamon az üzleti levelezés, a jogszabályok alkalmazása, a pénzforgalmi előírások betartása, a bizonylatkitöltés tantárgyak esetében elméleti és gyakorlati órában kerül megosztásra a jegy. A végső érdemjegy (az elméleti és a gyakorlati érdemjegyek átlaga) kialakításánál az elméleti érdemjegy a döntő ezen tantárgyak esetében évfolyamon a ruházati termékek áruismeretének alkalmazása tantárgy esetében elméleti és gyakorlati órában kerül megosztásra az érdemjegy. A végső érdemjegy (az elméleti és a gyakorlati érdemjegyek átlaga) kialakításánál a gyakorlati érdemjegy a döntő. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 247

248 elmélet gyakorlat bolti gyakorlat elmélet gyakorlat bolti gyakorlat Szakmai program Bolti eladó Zöldség-gyümölcs eladó elágazás óratervei Zöldség-gyümölcs eladó elágazás: OKJ Készült a 32/2011. (VIII. 25.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény, valamint a /2011. (VIII. 25.) közleményben kiadott központi program alapján Érvényes a 2011/2012. tanévtől felmenő rendszerben 11. évfolyam (óraszám heti) 12. évfolyam (óraszám heti) Tantárgy Testnevelés 0, ,5 - - Osztályfőnöki 0, ,5 - - Általános áruismeret 0, Áruforgalmi tevékenységek 1, Áruforgalmi tevékenységek gyakorlata - 1* ,5 Üzleti levelezés 0,5 0,5* Jogszabályok alkalmazása 1,5 0,5* Pénzforgalomi előírások betartása 0,5 0,5* - 1,5 - - Bizonylatkitöltés 1,5 1* Áruelőkészítési feladatok - 1* 5-1,5* 5 Értékesítés idegen nyelven 1* - - 2* - - Zöldség-gyíümölcs termékek áruismeretének alkalmazása 2 2,5* - 2,5 1,5* - Zöldség-gyümölcs termékek értékesítése - - 9, Összesen , ,5 Elmélet gyakorlat arány átlagosan 32,8% elmélet-67,2% gyakorlat + nyári gyakorlat Nyári gyakorlat a 11. évfolyamot követően 160 óra. Megjegyzés: *-gal jelzett csoportbontásban tanítandó 11. évfolyamon az üzleti levelezés, a jogszabályok alkalmazása, a pénzforgalmi előírások betartása, a bizonylatkitöltés tantárgyak esetében elméleti és gyakorlati órában kerül megosztásra a jegy. A végső érdemjegy (az elméleti és a gyakorlati érdemjegyek átlaga) kialakításánál az elméleti érdemjegy a döntő ezen tantárgyak esetében évfolyamon a zöldség-gyümölcs termékek áruismeretének alkalmazása tantárgy esetében elméleti és gyakorlati órában kerül megosztásra az érdemjegy. A végső érdemjegy (az elméleti és a gyakorlati érdemjegyek átlaga) kialakításánál a gyakorlati érdemjegy a döntő. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 248

249 elmélet gyakorlat bolti gyakorlat elmélet gyakorlat bolti gyakorlat Szakmai program Vendéglátó szakiskola óratervei: Pincér Pincér szakképesítés: OKJ Készült a 32/2011. (VIII. 25.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény, valamint a /2011. (VIII. 25.) közleményben kiadott központi program alapján Érvényes a 2011/2012. tanévtől felmenő rendszerben 11. évfolyam (óraszám heti) 12. évfolyam (óraszám heti) Tantárgy Testnevelés 0, ,5 - - Osztályfőnöki 0, , Vendéglátó gazdálkodási tevékenységek Vendéglátó tevékenység alapjai Szakmai idegen nyelvi kommunikáció Felszolgálás I Felszolgálás II , , ,5* - - 2,5* * ,5* 16,5 Összesen 9, ,5 3,5 16,5 Elmélet gyakorlat arány átlagosan 30,9 % elmélet 69,1 % gyakorlat + nyári gyakorlat Nyári gyakorlat a 11. évfolyamot követően 160 óra. Megjegyzés: *-gal jelzett csoportbontásban tanítandó 11. évfolyamon a Felszolgálás I. tantárgy esetében elméleti és gyakorlati órában kerül megosztásra a jegy. A végső érdemjegy (az elméleti és a gyakorlati érdemjegyek átlaga) kialakításánál a gyakorlati érdemjegy a döntő. 12. évfolyamon a Felszolgálás II. tantárgy esetében elméleti és gyakorlati órában kerül megosztásra a jegy. A végső érdemjegy (az elméleti és a gyakorlati érdemjegyek átlaga) kialakításánál a gyakorlati érdemjegy a döntő. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 249

250 elmélet gyakorlat bolti gyakorlat elmélet gyakorlat bolti gyakorlat Szakmai program Vendéglátó szakiskola óraterve: Cukrász Cukrász szakképesítés: OKJ Készült a 32/2011. (VIII. 25.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény, valamint a /2011. (VIII. 25.) közleményben kiadott központi program alapján Érvényes a 2011/2012. tanévtől felmenő rendszerben 11. évfolyam (óraszám heti) 12. évfolyam (óraszám heti) Tantárgy Testnevelés 0, ,5 - - Osztályfőnöki 0, , Vendéglátó gazdálkodási tevékenységek Vendéglátó tevékenység alapjai Szakmai idegen nyelvi kommunikáció Cukrászati termékkészítés , , ,5* - - 2,5* ,5* 16 1,5 1,5* Cukrászati termelési feladatok ,5 1,5* 6,5 Összesen 9,5 8, ,5 3,0 17,5 Elmélet gyakorlat arány átlagosan 31,8 % elmélet 68,2 % gyakorlat + nyári gyakorlat Nyári gyakorlat a 11. évfolyamot követően 160 óra. Megjegyzés: *-gal jelzett csoportbontásban tanítandó évfolyamon a Cukrászati termékkészítés tantárgy esetében elméleti és gyakorlati órában kerül megosztásra a jegy. A végső érdemjegy (az elméleti és a gyakorlati érdemjegyek átlaga) kialakításánál a gyakorlati érdemjegy a döntő. 12. évfolyamon a Cukrászati termelési feladatok tantárgy esetében elméleti és gyakorlati órában kerül megosztásra a jegy. A végső érdemjegy (az elméleti és a gyakorlati érdemjegyek átlaga) kialakításánál a gyakorlati érdemjegy a döntő. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 250

251 elmélet gyakorlat bolti gyakorlat elmélet gyakorlat bolti gyakorlat Szakmai program Vendéglátó szakiskola óraterve: Szakács Szakács szakképesítés: OKJ Készült a 32/2011. (VIII. 25.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény, valamint a /2011. (VIII. 25.) közleményben kiadott központi program alapján Érvényes a 2011/2012. tanévtől felmenő rendszerben 11. évfolyam (óraszám heti) 12. évfolyam (óraszám heti) Tantárgy Testnevelés 0, ,5 - - Osztályfőnöki 0, , Vendéglátó gazdálkodási tevékenységek Vendéglátó tevékenység alapjai Szakmai idegen nyelvi kommunikáció Ételkészítés I Ételkészítés II , , ,5* - - 2,5* * * 17,5 Összesen 9, ,5 3,5 17,5 Elmélet gyakorlat arány átlagosan 30,4 % elmélet - 69,6 % gyakorlat + nyári gyakorlat Nyári gyakorlat a 11. évfolyamot követően 160 óra. Megjegyzés: *-gal jelzett csoportbontásban tanítandó 11. évfolyamon az Ételkészítés I. tantárgy esetében elméleti és gyakorlati órában kerül megosztásra a jegy. A végső érdemjegy (az elméleti és a gyakorlati érdemjegyek átlaga) kialakításánál a gyakorlati érdemjegy a döntő. 12. évfolyamon az Ételkészítés II. tantárgy esetében elméleti és gyakorlati órában kerül megosztásra a jegy. A végső érdemjegy (az elméleti és a gyakorlati érdemjegyek átlaga) kialakításánál a gyakorlati érdemjegy a döntő. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 251

252 elmélet gyakorlat bolti gyakorlat elmélet gyakorlat bolti gyakorlat Szakmai program Vendéglátó szakiskola óraterve: Vendéglátó eladó Vendéglátó eladó szakképesítés OKJ Készült a 32/2011. (VIII. 25.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény, valamint a /2011. VIII.25. közleményben kiadott központi program alapján Érvényes a 2012/2013. tanévtől felmenő rendszerben, 11. évf-tól Tantárgy 11. évfolyam (óraszám heti) 12. évfolyam (óraszám heti) Testnevelés 0, ,5 - - Osztályfőnöki 0, , Vendéglátó gazdálkodási tevékenységek Vendéglátó tevékenység alapjai Szakmai idegen nyelvi kommunikáció Gyorséttermi- és ételeladó munkája Vendéglátó eladó értékesítő munkája , , ,5* - - 2,5* * 8, * 8 3 2,5* 16 Összesen 9,5 9 16,5 13,5 2,5 16 Elmélet gyakorlat arány átlagosan 32,3 % elmélet 67,7 % gyakorlat + nyári gyakorlat Nyári gyakorlat a 11. évfolyamot követően 160 óra. Megjegyzés: *-gal jelzett csoportbontásban tanítandó 11. évfolyamon a Gyorséttermi- és ételeladó tantárgy esetében elméleti és gyakorlati órában kerül megosztásra a jegy. A végső érdemjegy (az elméleti és a gyakorlati érdemjegyek átlaga) kialakításánál a gyakorlati érdemjegy a döntő évfolyamon a Vendéglátó eladó értékesítő munkája tantárgy esetében elméleti és gyakorlati órában kerül megosztásra a jegy. A végső érdemjegy (az elméleti és a gyakorlati érdemjegyek átlaga) kialakításánál a gyakorlati érdemjegy a döntő. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 252

253 Szakmai program Kontaktóra Kredit Számonkérés Beszámítás Kontaktóra Kredit Számonkérés Beszámítás Kontaktóra Kredit Számonkérés Beszámítás Kontaktóra Kredit Számonkérés Beszámítás Össz. Kreditérték Követelménymodul Előkövetelmények A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola Kereskedelmi szakmenedzser ( ) KREDITRENDSZERŰ ÓRA- ÉS VIZSGATERV KERESKEDELMI SZAKMENEDZSER SZAK nappali tagozat Érvényes a 2011/2012. tanévtől a 2013/2014. tanévig Megnevezés Félév Kódszám Tananyagegység / Tananyagelem A.1. A vállalkozások adminisztratív feltételei A/ Szakmai alapképzés moduljai A.1.1 Közgazdaságtan alapjai K A.1.2.Vállalati adminisztráció és ügyvitel K A.1.3.Vállalkozások munkaügyi ism K A.2. Vállalati menedzsment ismeretek A Üzleti marketing alapjai K A.2.2. Számviteli és pénzügyi alapok K A.2.3. Vállalati stratégiák K A.2.4. Üzleti információk elemzése Gy A.2.5. Áruforgalom és gazdálkodás elemzése K A.2.6. Fogyasztói magatartás és fogyasztóvédelem K A.2.7. Aktuális gazdaságpolitikai esett K A.3. Szakmai kommunikációs tevékenység A.3.1. Kommunikációs tréning 0+1 KF A A.3.2. Üzleti kommunikáció és tárgy Gy A.4. Információtechnika A.4.1. Informatikai alapok Gy A.4.2. Üzleti informatikai alkalmazások K

254 Szakmai program Kontaktóra Kredit Számonkérés Beszámítás Kontaktóra Kredit Számonkérés Beszámítás Kontaktóra Kredit Számonkérés Beszámítás Kontaktóra Kredit Számonkérés Beszámítás Össz. Kreditérték Követelménymodul Előkövetelmények A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 254 Megnevezés Félév Kódszám Tananyagegység / Tananyagelem A.5. Szakmai idegen nyelv A.5.1. Általános gazdasági nyelv Gy A.5.2. Szakmaspecifikus nyelv Gy K A.5.3. Idegen nyelvű levelezés Gy K A.5.4. Idegen nyelvű tárgyalások Gy A.6. A vállalkozás működtetése A.6.1. Vállalkozások alapítása, működtetése A.7. Nemzetközi kereskedelem K A.7.1. Világgazdaságtan és nemzetközi K kereskedelem A.7.2. Nemzetközi pénzügyek K A.8. Külkereskedelmi ügyletek A.8.1. Nemzetközi ügyletek K A.8.2. Nemzetközi ügyletek lebonyolítása K A.9. Kereskedelmi vállalkozások vezetése és gazdálkodása A.9.1. Pénzintézeti kapcsolatok és pénzforgalom K A.9.2 Vállalatok pénzügyei és elemzések K B./Kereskedelmi szakmenedzser elágazási modulja B.1. Kereskedelmi marketing B.1.1. Marketingeszközök a kereskedelemben B.1.2. Marketingstratégiák a kereskedelemben K K

255 Szakmai program Kontaktóra Kredit Számonkérés Beszámítás Kontaktóra Kredit Számonkérés Beszámítás Kontaktóra Kredit Számonkérés Beszámítás Kontaktóra Kredit Számonkérés Beszámítás Össz. Kreditérték Követelménymodul Előkövetelmények A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 255 Megnevezés Félév Kódszám Tananyagegység / Tananyagelem B.2. Kereskedelmi logisztika és informatika B.2.1. Áruforgalmi folyamatok logisztikája K B.2.2 Kereskedelmi informatika K B.3. A kereskedelmi tevékenység szervezése B.3.1 Piaci információk beszerzése K B.3.2 Áruforgalom tervezése és szervezése K B.3.3. Áruismeret és minőségmenedzsment K B.3.4. Kereskedelmi esettanulmányok K B.3.5. Fogyasztóvédelem sajátosságai a kereskedelemben K B.3.5. Szakdolgozat konzultáció Gy B.4. Szakmai gyakorlat B.4.1. Áruismeret és minőségmenedzsment gyakorlat Gy B.4.2. Áruforgalomszervezési gyakorlat Gy B.4.3. Piacbefolyásolás szervezése gyakorlat Gy B.4.4. Üzleti adminisztráció gyakorlata Gy B.4.5. Szakmai gyakorlat (vállalkozásnál letöltendő) 15 Gy Összesítés K: kollokvium, Gy: gyakorlati jegy szaklaborban letöltendő vállalkozásnál letöltendő

256 Szakmai program A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 256 Pedagógiai Programja (2014.szeptember) Órák összesítése Megnevezés Heti óraszám Összes óraszám (45 perc) Kontaktórák száma Korrigált óraszám (60 perc) Szakmai gyakorlat (szaklaborban letöltendő) Szakmai gyakorlat (vállalkozásnál letöltendő) 270 Összesen Elmélet-gyakorlat aránya (kontakt órák) Elméleti órák: 53 Elméletigényes + gyakorlati órák: 35 Arány = 70:30

257 Szakmai program A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 257 Kreditek elismerése SZAKMAI ALAPKÉPZÉSI MODULOK Kereskedelmi szakmenedzser FSZ Valamennyi szak-közös képzési szakasz Kredit Általános gazdasági nyelv 0+2 Gy Szakmaspecifikus nyelv 0+2 Gy Szakmaspecifikus nyelv 0+2 K Idegen nyelvű levelezés 0+2 Gy Szaknyelv (1)(3*0+4) 0+12 Gy 9 Idegen nyelvű levelezés 0+2 K Idegen nyelvű tárgyalások 0+4 Gy Informatikai alapok 0+2 Gy Üzleti informatikai alkalmazások 1+1 K Informatika Gy 2 Üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika 1+2 Gy Üzleti kommunikáció 1+2 Gy 3 Összesen 14 SZAKKÉPZÉSI MODULOK Kereskedelmi szakmenedzser FSZ Kereskedelem-marketing BA Kredit Áruismeret és minőségmenedzsment 2+ 0 K Termékhasznosság és Áruismeret és minőségmenedzsment gyakorlat 0+2 Gy termékmenedzselés K 4 Áruforgalmi folyamatok logisztikája 2+ 0 K Logisztika 2+0 K 3 Marketingeszközök a kereskedelemben 2+ 0 K Marketingstratégiák a kereskedelemben 2+ 0 K Kereskedelmi marketing 2+1 K 5 Nemzetközi ügyletek 2+ 0 K Nemzetközi ügyletek lebonyolítása 1+1 Gy Külkereskedelmi technikák az EU-ban 2+0 K 3 Szakmai gyakorlat (vállalkozásnál letöltendő) 270 óra Féléves szakmai gyakorlat 3 hét 6 Összesen: 21 Megjegyzés: a levelező és esti képzésben a kreditek elismerése a nappali képzéssel azonos tantárgy és kredittartalommal, a részidejű képzés óraszámainak megfelelően történik.

258 Szakmai program Kódszám Kontaktóra Kredit Számonkérés Beszámítás Kontaktóra Kredit Számonkérés Beszámítás Kontaktóra Kredit Számonkérés Beszámítás Kontaktóra Kredit Számonkérés Beszámítás Össz. Kreditérték Követelménymodul Előkövetelmények A Szegedi Kereskedelmi, Kőrösy József Gazdasági Közgazdasági Szakképző és Vendéglátóipari Vendéglátóipari Iskola Szakképző Iskola Pedagógiai Programja (2014.szeptember) (2011. október) Vendéglátó szakmenedzser KREDITRENDSZERŰ ÓRA- ÉS VIZSGATERV VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER SZAK nappali tagozat - Érvényes a 2011/2012. tanévtől a 2013/2014. tanévig Megnevezés Félév Tananyagegység / Tananyagelem A.1. A vállalkozások adminisztratív feltételei A/ Szakmai alapképzés moduljai A.1.1. Közgazdaságtan alapjai K A.1.2.Vállalati adminisztráció és ügyvitel K A.1.3.Vállalkozások munkaügyi ismeretei K A.2. Vállalati menedzsment ismeretek A.2.1 Üzleti marketing alapjai K A.2.2 Számviteli és pénzügyi alapok K A.2.3. Vállalati stratégiák K A.2.4. Üzleti információk elemzése K A.2.5. Áruforgalom és gazdálkodás elemzése K A.2.6. Fogy. magatartás és fogy. véd K A.2.7. Aktuális gazdpol. esettanulmányok K A.3. Szakmai kommunikációs tevékenység A.3.1. Kommunikációs tréning 0+1 KF A A.3.2. Üzleti kommunikáció és tárgyalástech Gy A.4. Információ-technika A.4.1. Informatikai alapok Gy A.4.2. Üzleti informatikai alkalmazások K

259 Szakmai program Kódszám Kontaktóra Kredit Számonkérés Beszámítás Kontaktóra Kredit Számonkérés Beszámítás Kontaktóra Kredit Számonkérés Beszámítás Kontaktóra Kredit Számonkérés Beszámítás Össz. Kreditérték Követelménymodul Előkövetelmények A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 259 Pedagógiai Programja (2014.szeptember) Megnevezés Félév Tananyagegység / Tananyagelem A.5. Szakmai idegen nyelv A.5.1. Általános gazdasági nyelv Gy A.5.2. Szakmaspecifikus nyelv Gy K A.5.3. Idegen nyelvű levelezés Gy K A.5.4. Idegen nyelvű tárgyalások Gy A.6. Szakmai orientáció A.6.1. Gasztronómiai orientáció Gy Gy A.6.2. Vendéglátóipari orientáció Gy C.1. A vendéglátás feltételrendszere C/ Vendéglátó szakmenedzser elágazás moduljai C.1.1.A vendéglátó üzlet K C.1.2. A vendéglátás alapanyagai K C.1.3.Élelmezéstan Gy C.1.5. Gasztronómiai gyakorlatok Gy C.1.7.Éttermi gyakorlatok Gy C.2. Vendéglátás menedzsment C.2.1.Üzleti munkaszervezés K C.2.2. Üzleti gazdálkodás K C.2.3. Éttermi-és rendezvénymarketing K C.2.4. Szakdolgozati konzultáció Gy C.3. Gasztroturisztikai kapcsolatrendszer C.3.1. Turisztikai és termékfejlesztési alapok K C.3.2. Vendéglátóipari esettanulmányok Gy

260 Szakmai program Kódszám Kontaktóra Kredit Számonkérés Beszámítás Kontaktóra Kredit Számonkérés Beszámítás Kontaktóra Kredit Számonkérés Beszámítás Kontaktóra Kredit Számonkérés Beszámítás Össz. Kreditérték Követelménymodul Előkövetelmények A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 260 Megnevezés Félév Tananyagegység / Tananyagelem C.4. Turisztikai szuprastruktúra C.4.1. Szálláshelyszolgáltatási alapok K C.4.2.Bankett- és rendezvénymenedzsment Gy C.5. Szakmai gyakorlat C.5.1.Kabineti gasztronómiai gyakorlatok Szv C.5.2.Kabineti éttermi gyakorlatok Gy C.5.3. Üzletviteli szaklabor gyakorlatok Gy C.5.4. Rendezvényszervezési szaklabor gyakorlatok Gy C.5.5. Üzleti szakmai gyakorlat 15 Gy Összesítés Óra: 88x15 (1320) K: kollokvium; Gy: gyakorlati jegy; Szv: szintvizsga Vendéglátó vállalkozásnál letöltendő 270 óra, vagyis ~ 7 hét gyakorlat (40 óra/hét, 8 óra/nap) A kabineti és szaklabor gyakorlatok 120x45 perces órája 90 gyakorlati órának felel meg. Összesen =360 összefüggő szakmai gyakorlat. Elmélet: gyakorlat előírt arány: ~40:60 Tényleges elméleti óra: ( ) tiszta elmélet + 7 elm. ig.gyak = 43 Tényleges gyakorlati óra: = 65

261 Szakmai program A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 261 Kreditek elismerése A/ SZAKMAI ALAPKÉPZÉSI MODULOK Vendéglátó szakmenedzser Valamennyi szak közös képzési szakasz Kredit Általános gazdasági nyelv 0+2 K Szakmaspecifikus nyelv 0+2 Gy Szakmaspecifikus nyelv 0+2 K Idegen nyelvű levelezés 0+2 Gy 0+12 Gy 9 Idegen nyelvű levelezés 0+2 K Szaknyelv 1 (1.2.3.) Idegen nyelvű tárgyalások 0+4 Gy Informatikai alapok 0+2 Gy Üzleti informatikai alkalmazások 1+1 Gy Informatika Gy 2 Üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika 1+2 Gy Üzleti kommunikáció 1+2 Gy 3 Összesen 14 B/ SZAKKÉPZÉSI MODULOK Vendéglátó szakmenedzser Turizmus-vendéglátás BA szak Kredit A vendéglátó üzlet 1+1 K Éttermi kultúra 1+1 K Vendéglátás 2+2 K 5 Üzleti munkaszervezés 1+1 K Üzleti gazdálkodás 1+2 K Üzletvezetés 1+2 K 5 Üzletviteli gyakorlatok 0+2 Gy Gasztronómiai gyakorlatok 0+2 Gy 0+2 Szv Éttermi gyakorlatok 0+2 Gy 0+2 Gy Étel-és italismeret 2+1 K 3 Bankett- és rendezvénymenedzsment 1+1 Gy Rendezvényszervezési gyakorlatok 0+2 Gy Gasztronómiai menedzsment 1+2 Gy 4 Üzleti szakmai gyakorlat 0+16 Gy Szakmai gyakorlat (óraszámmal arányosan) 10 Összesen 27

262 Szakmai program A szakmai képzés óratervei a szeptember 1-je után indult képzések esetén /9. 3/11. szakiskolai óratervek Az óratervek a 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről és a 12/2013. (III. 28.) NGM rendelet az SZVK-ról alapján készültek, amelyek a 2013/2014. tanévtől, felmenő rendszerben kerülnek bevezetésre. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 262

263 KÖZISMERETI ÓRÁK Szakmai program Kereskedelmi szakiskolai osztályok Eladó (érvényes szeptember 1-étől) Szakmai követelménymodulok Tant{rgyak Eladó (25/2014. (VIII.26.) NGM rendeletben megv{ltoztatott 14/2013. (IV.5.) NGM rendelet 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam elméleti heti órasz{m gyakorlati heti órasz{m ögy elméleti heti órasz{m gyakorlati heti órasz{m ögy elméleti heti órasz{m Idegen nyelv 2* 2* 2+0,5* Matematika gyakorlati heti órasz{m Magyarkommunik{ció T{rsadalomismeret Természetismeret Testnevelés Oszt{lyközösség építő Program Közismeret öszszesen , Munkahelyi egészség és biztons{g Foglalkoztat{s II. Munkahelyi egészség és biztons{g 0,5 Foglalkoztat{s II. 0, Foglalkoztat{s I. Foglalkoztat{s I A kereskedelmi egység működtetése A működtetés szab{lyai A működtetés szab{lyai gyakorlat 2 2,5 A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 263

264 elméleti heti óraszám gyakorlati heti óraszám ögy elméleti heti óraszám gyakorlati heti óraszám ögy elméleti heti óraszám gyakorlati heti óraszám Szakmai program Az {ruforgalom lebonyolít{sa Az élelmiszerek, vegyi {ruk és gyógynövények forgalmaz{sa Áruforgalom Áruforgalom gyakorlata * Áruforgalom gyakorlata üzleti gyakorlat {ruis- Ruh{zati meret A ruh{zati cikkek és a vegyes iparcikkek forgalmaz{sa Ruh{zati gyakorlat {ru- Élelmiszer ismeret gya- Élelmiszer korlat Értékesítés idegen nyelven I. {ruis- Műszaki meret A műszaki cikkek forgalmaz{sa Műszaki gyakorlat Értékesítés idegen nyelven II. Eladó (érvényes szeptember 1-étől) 2* +1* +1* 1 +0,5* 1 1+1* * +1* +1* +1* 1* 1* 2 1 2* +0,5* 1* 1* Szakmai összesen 7,5 9, , Összes óra Szakmai elmélet-gyakorlat ar{nya 32%-68% Szakmai követelménymodulok Tantárgyak Eladó 1/9. évf. 2/10. évf. 3/11. évf. Magyar-kommunikáció Idegen nyelv 2* 2* 2+0,5* Matematika KÖZISMERETI Társadalomismeret ÓRÁK Természetismeret Testnevelés Osztályközösség építő Prg Közismeret összesen , Munkahelyi egészség és biztonság Munkahelyi egészség és biztonság Foglalkoztatás II. 0,5 0,5 A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 264

265 elméleti heti óraszám gyakorlati heti óraszám ögy elméleti heti óraszám gyakorlati heti óraszám ögy elméleti heti óraszám gyakorlati heti óraszám Szakmai program Foglalkoztatás II Foglalkoztatás I A kereskedelmi egység működtetése Az áruforgalom lebonyolítása A ruházati cikkek és a vegyes iparcikkek forgalmazása Az élelmiszerek, vegyi áruk és gyógynövények forgalmazása Megjegyzés: A + jellel jelölt órák a szabad órakeretből kerültek felhasználásra, a *-gal jelöltek csoportbontásban tanítandók. Vendéglátó szakiskolai osztályok Cukrász Foglalkoztatás I. 2 A működtetés szabályai 2 A működtetés szabályai gyakorlat 2,5 Áruforgalom Áruforgalom gyakorlata +1* +1* Áruforgalom gyakorlata üzleti gyak. 4 Áruforgalmazás 1 +0,5* 1 Áruforgalmazás gyakorlata I. 2+1* 5 Áruforgalm. gyakorlata I. 4 üzleti gyak. Áruforgalmazás II Áruforgalmazás gyak. II. 2,5* +1* +1* Áruforgalmazás gyakorlata II. üzleti gyakorlat 6 4 Értékesítés idegen nyelven I. +1* 1* 1* Áruforgalmazás III. 2 1 Áruforgalmazás gyakorlata III. 2,5* +0,5* A műszaki cikkek Áruforgalmazás gyakorlata forgalmazása III. üzleti gyakorlat 3 3 Értékesítés idegen nyelven II. 1* 1* Szakmai összesen 7,5 9, ,5 17 Összes óra Szakmai elmélet-gyakorlat aránya 32%-68% Szakmai követelménymodulok Tantárgyak Cukrász 1/9. évf. 2/10. évf. 3/11. évf. KÖZISMERETI ÓRÁK Magyar-kommunikáció Idegen nyelv 2* 2* 2+0,5* Matematika Társadalomismeret Természetismeret Testnevelés A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 265

266 Szakmai program Osztályközösség építő Program Közismeret összesen , Munkahelyi egészség és biztonság Foglalkoztatás II Foglalkoztatás I Gazdálkodás Élelmiszer, fogyasztóvédelem Szakmai idegen nyelv Cukrászati termékkészítés Munkahelyi egészség és biztonság 0,5 Foglalkoztatás II. 0,5 Foglalkoztatás I. 2 Vendéglátó gazdálkodás 1 0,5 +1* 0,5 +1* Szakmai számítások 1 +1* 1 0,5 +0,5* Általános élelmiszer-ism., fogyasztóvédelem Megjegyzés: A + jellel jelölt órák a szabad órakeretből kerültek felhasználásra, a *-gal jelöltek csoportbontásban tanítandók. 1 Élelmiszerek csoportjai Szakmai idegen nyelv 1* +0,5* 1* Cukrászat Szakrajz gyakorlat 1* Cukrászat gyakorlat 4+1* +1* +1* Cukrászat üzemi gyakorlat 17,5 17,5 Szakmai összesen 8,5 7,5 5,5 19,5 5,5 20 Összes óra Szakmai elmélet-gyakorlat aránya 30%-70% A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 266

267 elméleti heti óraszám gyakorlati heti óraszám ögy elméleti heti óraszám gyakorlati heti óraszám ögy elméleti heti óraszám gyakorlati heti óraszám Szakmai program Pincér Szakmai követelménymodulok Tantárgyak Pincér 1/9. évf. 2/10. évf. 3/11. évf. KÖZISMERETI ÓRÁK Magyar-kommunikáció Idegen nyelv 2* 2* 2+0,5* Matematika Társadalomismeret Természetismeret Testnevelés Osztályközösség építő Program Közismeret összesen , Munkahelyi egészség és biztonság Foglalkoztatás II Foglalkoztatás I Gazdálkodás Élelmiszer, fogyasztóvédelem Szakmai idegen nyelv Felszolgálás alapjai Felszolgálás Munkahelyi egészség és biztonság 0,5 Foglalkoztatás II. 0,5 Foglalkoztatás I. 2 Vendéglátó gazdálkodás 1 0,5 +1* 0,5 +1* Szakmai számítások 1 +1* 1 0,5 +0,5* Általános élelmiszer-ism., fogyasztóvédelem Megjegyzés: A + jellel jelölt órák a szabad órakeretből kerültek felhasználásra, a *-gal jelöltek csoportbontásban tanítandók. 1 Élelmiszerek csoportjai Szakmai idegen nyelv 1* +0,5* 1* Felszolgálás alapjai 4 Felszolgálás alapjai gyakorlat 5+1* Felszolgálás * Felszolgálás gyakorlat +1* Felszolgálás üzemi gyakorlat 17,5 17,5 Szakmai összesen 8,5 7,5 5,5 19,5 5,5 20 Összes óra Szakmai elmélet-gyakorlat aránya 30%-70% A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 267

268 elméleti heti óraszám gyakorlati heti óraszám ögy elméleti heti óraszám gyakorlati heti óraszám ögy elméleti heti óraszám gyakorlati heti óraszám Szakmai program Szakács Szakmai követelménymodulok Tantárgyak Szakács 1/9. évf. 2/10. évf. 3/11. évf. KÖZISMERETI ÓRÁK Magyar-kommunikáció Idegen nyelv 2* 2* 2+0,5* Matematika Társadalomismeret Természetismeret Testnevelés Osztályközösség építő Program Közismeret összesen , Munkahelyi egészség és biztonság Foglalkoztatás II Foglalkoztatás I Gazdálkodás Élelmiszer, fogyasztóvédelem Szakmai idegen nyelv Konyhai segítés Ételkészítés alapjai Ételkészítés Munkahelyi egészség és biztonság 0,5 Foglalkoztatás II. 0,5 Foglalkoztatás I. 2 Vendéglátó gazdálkodás 1 0,5 +1* 0,5 +1* Szakmai számítások 1 +1* 1 0,5 +0,5* Általános élelmiszer-ism., fogyasztóvédelem 1 Élelmiszerek csoportjai Szakmai idegen nyelv 1* +0,5* 1* Előkészítési és ételkészítési alapismeretek 1,5 Előkészítési és ételkészítési alapozó gyakorlat 2* Ételkészítési alapok 2,5 2 Ételkészítési alapgyakorlat 3+1* +1* Ételkészítési üzemi alapgyakorlat 17,5 Ételkészítési ismeretek 1 Ételkészítési gyakorlat +1* Ételkészítési üzemi gyakorlat 17,5 Szakmai összesen 9,5 7,5 5,5 19,5 5,5 20 Összes óra Szakmai elmélet-gyakorlat aránya 30%-70% Megjegyzés: A + jellel jelölt órák a szabad órakeretből kerültek felhasználásra, a *-gal jelöltek csoportbontásban tanítandók. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 268

269 elméleti heti óraszám gyakorlati heti óraszám ögy elméleti heti óraszám gyakorlati heti óraszám ögy elméleti heti óraszám gyakorlati heti óraszám Szakmai program Vendéglátó eladó Szakmai követelménymodulok Tantárgyak Vendéglátó eladó 1/9. évf. 2/10. évf. 3/11. évf. KÖZISMERETI ÓRÁK Magyar-kommunikáció Idegen nyelv 2* 2* 2+0,5* Matematika Társadalomismeret Természetismeret Testnevelés Osztályközösség építő Program Közismeret összesen , Munkahelyi egészség és biztonság Foglalkoztatás II Foglalkoztatás I Gazdálkodás Élelmiszer, fogyasztóvédelem Szakmai idegen nyelv Gyorsétkeztetés, ételeladás Vendéglátó eladói értékesítés Munkahelyi egészség és biztonság 0,5 Foglalkoztatás II. 0,5 Foglalkoztatás I. 2 Vendéglátó gazdálkodás 1 0,5 +1* 0,5 +1* Szakmai számítások 1 +1* 1 0,5 Általános élelmiszer-ism., fogyasztóvédelem 1 Élelmiszerek csoportjai Szakmai idegen nyelv 1* +0,5* 1* Ételismeret 1 1 0,5 Italismeret, kiszolgálás 1 0,5 +0,5* Termelési és eladói gyakorlatok 3* Termelési és eladói üzemi gyakorlatok 17,5 Vendéglátó eladó tevékenység 2 0,5 0,5 Értékesítés gyakorlata 2+1* +0,5* +1* Értékesítés üzemi gyakorlata 17,5 Szakmai összesen 9,5 7,5 5,5 19,5 5,5 20 Összes óra Szakmai elmélet-gyakorlat aránya 30%-70% Megjegyzés: A + jellel jelölt órák a szabad órakeretből kerültek felhasználásra, a *-gal jelöltek csoportbontásban tanítandók. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 269

270 elméleti heti óraszám gyakorlati heti óraszám ögy elméleti heti óraszám gyakorlati heti óraszám Szakmai program /11. 2/10. szakiskolai óratervek Az óratervek a 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről és a 12/2013. (III. 28.) NGM rendelet az SZVK-ról alapján készültek, s amelyek a 2013/2014. tanévtől, felmenő rendszerben kerülnek bevezetésre. Kereskedelmi szakiskolai osztályok Eladó Szakmai követelménymodulok Tantárgyak Eladó szakiskolai képzés közismereti oktatás nélkül 1/11. évf. 2/12. évf Munkahelyi egészség és biztonság Foglalkoztatás II Foglalkoztatás I A kereskedelmi egység működtetése Testnevelés és sport Osztályfőnöki +0,5 +0,5 Munkahelyi egészség és biztonság Foglalkoztatás II. 0,5 Foglalkoztatás I. 2 A működtetés szabályai 2 A működtetés szabályai gyakorlat +1* 2,5* Áruforgalom Áruforgalom gyakorlata 2* +2* Az áruforgalom lebonyolítása Áruforgalom gyakorlata üzleti gyakorlat 3 Áruforgalmazás Áruforgalmazás gyakorlata I. 1+1* A ruházati cikkek és a vegyes Áruforgalmazás gyakorlata I. iparcikkek forgalmazása 5 5 üzleti gyakorlat Áruforgalmazás II Áruforgalmazás gyakorlata II. 1* Az élelmiszerek, vegyi áruk és Áruforgalmazás gyakorlata II. gyógynövények forgalmazása üzleti gyakorlat 5 6,5 Értékesítés idegen nyelven I. 1* 1* Áruforgalmazás III Áruforgalmazás gyakorlata III. 1* A műszaki cikkek Áruforgalmazás gyakorlata III. forgalmazása üzleti gyakorlat 4 6 Értékesítés idegen nyelven II. 1* 1* Üzleti gyakorlat összesen 17 17,5 Összes óra Összes óra Szakmai elmélet-gyakorlat aránya 31%-69% Megjegyzés: A + jellel jelölt órák a szabad órakeretből kerültek felhasználásra, a *-gal jelöltek csoportbontásban tanítandók. 0,5 A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 270

271 elméleti heti óraszám gyakorlati heti óraszám ögy elméleti heti óraszám gyakorlati heti óraszám Szakmai program Vendéglátó szakiskolai osztályok Cukrász Szakmai követelménymodulok Tantárgyak Cukrász szakiskolai képzés közismereti oktatás nélkül 1/11. évf. 2/12. évf Munkahelyi egészség és biztonság Foglalkoztatás II Foglalkoztatás I Gazdálkodás Élelmiszer, fogyasztóvédelem Szakmai idegen nyelv Cukrászati termékkészítés Testnevelés és sport Osztályfőnöki +0,5 +0,5 Munkahelyi egészség és biztonság 0,5 Foglalkoztatás II. 0,5 Foglalkoztatás I. 2 Vendéglátó gazdálkodás 1 +1* 1 +1* Szakmai számítások 1 +0,5* 1,5 Általános élelmiszerismeretek, fogyasztóvédelem Élelmiszerek csoportjai Szakmai idegen nyelv 2* 1* +0,5* Cukrászat 3 3 Szakrajz gyakorlat 1* Cukrászat gyakorlat 3,5+0,5* 3+0,5* Cukrászat üzemi gyakorlat 17,5 17,5 Összes óra ,5 22,5 Összes óra Szakmai elmélet-gyakorlat aránya 30%-70% Megjegyzés: A + jellel jelölt órák a szabad órakeretből kerültek felhasználásra, a *-gal jelöltek csoportbontásban tanítandók. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 271

272 elméleti heti óraszám gyakorlati heti óraszám ögy elméleti heti óraszám gyakorlati heti óraszám Szakmai program Pincér Szakmai követelménymodulok Tantárgyak Pincér szakiskolai képzés közismereti oktatás nélkül 1/11. évf. 2/12. évf Munkahelyi egészség és biztonság Foglalkoztatás II Foglalkoztatás I Gazdálkodás Élelmiszer, fogyasztóvédelem Szakmai idegen nyelv Felszolgálás alapjai Felszolgálás Testnevelés és sport Osztályfőnöki +0,5 +0,5 Munkahelyi egészség és biztonság Foglalkoztatás II. 0,5 Foglalkoztatás I. 2 0,5 Vendéglátó gazdálkodás 1 +1* 1 +1* Szakmai számítások 1 +0,5* 1,5 Általános élelmiszer-ismeretek, fogyasztóvédelem Élelmiszerek csoportjai Szakmai idegen nyelv 2* 1* +0,5* Felszolgálás alapjai 3 Felszolgálás alapjai gyakorlat 4,5+0,5* Felszolgálás 3 Felszolgálás gyakorlat 3+0,5* Felszolgálás üzemi gyakorlat 17,5 17,5 Összes óra ,5 22,5 Összes óra Szakmai elmélet-gyakorlat aránya 30%-70% Megjegyzés: A + jellel jelölt órák a szabad órakeretből kerültek felhasználásra, a *-gal jelöltek csoportbontásban tanítandók. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 272

273 elméleti heti óraszám gyakorlati heti óraszám ögy elméleti heti óraszám gyakorlati heti óraszám Szakmai program Szakács Szakmai követelménymodulok Tantárgyak Szakács szakiskolai képzés közismereti oktatás nélkül 1/11. évf. 2/12. évf Munkahelyi egészség és biztonság Foglalkoztatás II Foglalkoztatás I Gazdálkodás Élelmiszer, fogyasztóvédelem Szakmai idegen nyelv Konyhai kisegítés Ételkészítés alapjai Ételkészítés Testnevelés és sport Osztályfőnöki +0,5 +0,5 Munkahelyi egészség és biztonság Foglalkoztatás II. 0,5 Foglalkoztatás I. 2 0,5 Vendéglátó gazdálkodás 1 +1* 1 +1* Szakmai számítás 1 +0,5* 1,5 Általános élelmiszerismeretek, fogyasztóvédelem Élelmiszerek csoportjai Szakmai idegen nyelv 2* 1* +1* Előkészítési és ételkészítési alapismeretek Előkészítési és ételkészítési alapozó gyakorlat 1 1+0,5* Ételkészítési alapok 2 2 Ételkészítési alapgyakorlat 3,5* 1* Ételkészítési üzemi alapgyakorlat Ételkészítési ismeretek 1 Ételkészítési gyakorlat 2* Ételkészítési üzemi gyakorlat 17,5 17,5 Összes óra ,5 22,5 Összes óra Szakmai elmélet-gyakorlat aránya 30%-70% Megjegyzés: A + jellel jelölt órák a szabad órakeretből kerültek felhasználásra, a *-gal jelöltek csoportbontásban tanítandók. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 273

274 elméleti heti óraszám gyakorlati heti óraszám ögy elméleti heti óraszám gyakorlati heti óraszám Szakmai program Vendéglátó eladó Szakmai követelménymodulok Tantárgyak Vendéglátó eladó szakiskolai képzés közismereti oktatás nélkül 1/11. évf. 2/12. évf unkahelyi egészség és biztonság Foglalkoztatás II Foglalkoztatás I Gazdálkodás Élelmiszer, fogyasztóvédelem Szakmai idegen nyelv Gyorsétkeztetés, ételeladás Vendéglátó eladói értékesítés Testnevelés és sport Osztályfőnöki +0,5 +0,5 Munkahelyi egészség és biztonság Foglalkoztatás II. 0,5 Foglalkoztatás I. 2 0,5 Vendéglátó gazdálkodás 1 +1* 1 +1* Szakmai számítások 1 +0,5* 1,5 Általános élelmiszerismeretek, fogyasztóvédelem Élelmiszerek csoportjai Szakmai idegen nyelv 2* 1* +0,5* Ételismeret 1 1 Italismeret, kiszolgálás 0,5 0,5 Termelési és eladói gyakorlatok Termelési és eladói üzemi gyakorlatok Vendéglátó eladó tevékenység 4,5* 17,5 1,5 +0,5* 1,5 Értékesítés gyakorlata 3+0,5* Értékesítés üzemi gyakorlata 17,5 Összes óra ,5 22,5 Összes óra Szakmai elmélet-gyakorlat aránya 30%-70% Megjegyzés: A + jellel jelölt órák a szabad órakeretből kerültek felhasználásra, a *-gal jelöltek csoportbontásban tanítandók. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 274

275 Szakmai program /13. 2/14. szakközépiskolai óratervek Az óratervek a 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről és a 12/2013. (III. 28.) NGM rendelet az SZVK-ról alapján készültek, s amelyek a 2013/2014. tanévtől, felmenő rendszerben kerülnek bevezetésre. Kereskedelmi szakközépiskolai ágazat szakképesítő évfolyamok Kereskedő Szakmai követelménymodulok Munkahelyi egészség és biztonság Foglalkoztatás II Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) Marketing Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése Az áruforgalom lebonyolítása A vállalkozások működtetése A kereskedelmi egység működtetése A főbb árucsoportok forgalmazása Kereskedő szakmai képzés Tantárgyak Ágazati szakképzés közismeret nélkül Szakképesítésspecifikus utolsó évf. 5/13. és 2/14. évfolyam heti óraszám 1/13. évfolyam ögy heti óraszám e gy e gy Osztályfőnöki Munkahelyi egészség és biztonság Foglalkoztatás II. 0,5 Foglalkoztatás I. 2 0,5 A marketing alapjai 3 Marketing a gyakorlatban 1* 20 Az üzleti tevékenység tervezése, elemzése Vezetési ismeretek 1 11 Üzleti tevékenység a gyakorlatban 5* 80 +2* Áruforgalom 5,5 +1* Áruforgalom gyakorlata 4* 60 Vállalkozási ismeretek 4 Vállalkozási ismeretek gyakorlat 2* A működtetés szabályai 4 A működtetés szabályai gyakorlat 2* Áruismeret- és forgalmazás 7,5 Értékesítési gyakorlat +1* 7* Értékesítés idegen nyelven +2* 2* Összes óra Összes óra Szakmai elmélet-gyakorlat aránya 60%-40% Megjegyzés: A + jellel jelölt órák a szabad órakeretből kerültek felhasználásra, a *-gal jelöltek csoportbontásban tanítandók. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 275

276 Szakmai program Vendéglátóipari szakközépiskolai ágazat szakképesítő évfolyamok Vendéglátásszervező-vendéglős Vendéglátásszervező-vendéglős szakmai képzés Szakmai követelménymodulok Munkahelyi egészség és biztonság Foglalkoztatás II Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) Vendéglátó üzleti gazdálkodás Vendéglátó marketing és kommunikáció Vendéglátó üzleti idegen nyelv Vendéglátó termelés Vendéglátó értékesítés Vendéglátó üzletvezetés Tantárgyak Ágazati szakképzés közismeret nélkül 1/13. évfolyam Szakképesítésspecifikus utolsó évf. 5/13. és 2/14. évfolyam heti óraszám heti óraszám ögy e gy e gy Osztályfőnöki Munkahelyi egészség és biztonság 0,5 Foglalkoztatás II. 0,5 Foglalkoztatás I. 2 Vendéglátó gazdálkodás * Szakmai számítás 2 1,5 Marketing és kommunikáció a gyakorlatban Alkalmazott számítástechnika 2* 2* +2* 2* Ügyvitel 2* Vendéglátó üzleti idegen nyelv 4* 2* Élelmiszer ismeret 3 +1* Termelés elmélete 3 2 Termelés gyakorlata 6* 6* Értékesítés elmélete 3 2 Értékesítés gyakorlata 3* 5* Vendéglátó vállalkozások 0,5 1 Vendéglátó vállalkozás működtetése 1+1* 1 +1* Összes óra Összes óra Szakmai elmélet-gyakorlat aránya 40%-60% Megjegyzés: A + jellel jelölt órák a szabad órakeretből kerültek felhasználásra, a *-gal jelöltek csoportbontásban tanítandók. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 276

277 Szakmai program Turisztikai szakközépiskolai ágazat szakképesítő évfolyamok Turisztikai szervező, értékesítő Szakmai követelménymodulok Munkahelyi egészség és biztonság Foglalkoztatás II Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) Turisztikai erőforrások bemutatása Turisztikai kommunikáció Turisztikai latin Ügyviteli folyamatok alkalmazása Turisztikai termékkínálat értékesítése Turisztikai vállalkozások működtetése Tantárgyak Ágazati szakképzés közismeret nélkül 1/13. évfolyam Szakképesítésspecifikus utolsó évf. 5/13. és 2/14. évfolyam heti óraszám heti óraszám ögy e gy e gy Osztályfőnöki Munkahelyi egészség és biztonság Foglalkoztatás II. 0,5 Foglalkoztatás I. 2 0,5 Turizmus alapjai 3 +1* Kultúr- és vallástörténet 4 Vendéglátás- és szálláshely ismeretek 3 Üzleti kommunikáció gyakorlata 2* Marketing alapjai 3 Szakmai idegen nyelv - gyakorlat 8* +2 * Antik örökségünk 1 Latin nyelvtan és fordítási gyakorlatok 1 Ügyviteli ismeretek 2 Informatika a turizmusban gyakorlat 3* Levelezési gyakorlat 2,5* Utazásszervezés +1* 5 Utazási szolgáltatások értékesítése gyakorlat 9,5* Vállalkozási alapismeretek +2* 2,5 Turisztikai üzletágak működtetése gyakorlat 9,5* Összes óra 16,5 18, Összes óra Szakmai elmélet-gyakorlat aránya 40%-60% Megjegyzés: A + jellel jelölt órák a szabad órakeretből kerültek felhasználásra, a *-gal jelöltek csoportbontásban tanítandók. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 277

278 Szakmai program 5.3. Szegedi Gazdasági Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye Bevezetés Iskolánkban a 2013/2014. tanévtől kezdődően a szakmai képzésre két irányzat jellemző. Felmenő rendszerben még folytatódik a gazdasági szolgáltatási szakterületen a közgazdasági szakmacsoportos alapozó oktatás. Célunk az, hogy már az érettségi előtti időszakban is a szakközépiskola jellegének megfelelően megismertessük diákjainkat a gazdasági szakterület jellemzőivel, alapfogalmaival, megalapozzuk a szakképző évfolyamokon, illetve a gazdasági jellegű felsőoktatásban történő továbbtanulásukat. A 10. évfolyamon heti 3-4 órában szakmacsoportos alapozó oktatásban részesülnek tanulóink. Ennek keretében gazdasági ismereteket és gépírást tanulnak. Az alapozó oktatás célja a ráhangolódás a gazdasági szakterület tantárgyaira, nyelvezetére. A 11. évfolyamtól ebben a szakmacsoportban a közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), az üzleti gazdaságtan és az üzleti gazdaságtan gyakorlat alkotja a heti 8 órás szakmai blokkot. A nyelvi előkészítő osztályba járó tanulók a évfolyamon vesznek részt először szakmacsoportos alapozó oktatásban. A közgazdasági osztályhoz hasonlóan gazdasági ismereteket és gépírást tanulnak. A évfolyamon ezek a tanulók is közgazdasági szakmacsoportban szereznek ismereteket. A szakmacsoportos alapozó oktatásuk tananyaga megegyezik a közgazdasági osztálynál leírtakkal. Az érettségi utáni szakképzési kínálatunk kialakítása során elsősorban a munkaerő-piaci igényeket tartjuk szem előtt. Ennek érdekében folyamatosan figyelemmel kísérjük a munkapiac és az oktatási piac változásait, az oktatáspolitika országos és helyi célkitűzéseit. Szakképzéseinkre saját diákjainkon kívül a más középiskolákban érettségizettek is jelentkezhetnek. Utoljára a 2013/2014. tanévben végeznek tanulóink a jelenlegit megelőzően érvényben lévő OKJ 1 szabályai szerint. a következő két szakképesítésben: Szakmacsoport megnevezése Informatika Ügyvitel Szakképesítés megnevezése Informatikus (Gazdasági informatikus elágazás) Irodai asszisztens szeptember 1-jétől a törvényi szabályozásnak megfelelően új rendszerben 2 indul a szakközépiskolai képzés. Eszerint iskolánkban a évfolyamon három ágazaton tanulnak a diákok: Informatika ágazaton (érettségi után Gazdasági informatikus kimenet) Ügyviteli ágazaton (érettségi után Irodai asszisztens kimenet) Közgazdasági ágazaton (érettségi után Pénzügyi termékértékesítő vagy Vállalkozási és bérügyintéző kimenet) /2010. (IV. 22.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 278

279 Szakmai program A 2013/2014. tanévben induló képzések esetében az óraszámokat központilag meghatározták, a konkrét értékeket a szakmai kerettanterv tartalmazza. A évfolyamonként további heti 1, a évfolyamon további heti 4 óra használható fel szabad órakeretként a szakmai tárgyak tartalmának bővítésére, illetve a tananyag elmélyítésére Belépés, továbbhaladás a szakképzési évfolyamokra A szakképzési évfolyamra jelentkezők jelentkezési lap leadásával jelzik továbbtanulási szándékukat. Felvételi vizsgát nem tartunk. Az általunk oktatott szakképesítések többségénél belépési feltétel az eredményes érettségi vizsga. A két éves időtartamú képzések esetén a felsőbb évfolyamba lépés feltétele az első évfolyam eredményes elvégzése. Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén egy vagy több tananyagegységből/tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott. Ha a javítóvizsgán elégtelen osztályzatot kap a tanuló vagy a szakmai- és vizsgakövetelményekben, illetve a szakmai programban előírt összefüggő szakmai gyakorlatot nem teljesítette, akkor tanulmányait az évfolyam megismétlésével folytathatja Értékelés a szakképző évfolyamokon A az egyes tananyagegységek/tantárgyak évközi, illetve év végi értékelése (összhangban a szakmai vizsgán nyújtott teljesítmény értékelésével) a következők szerint történik: szeptember 1-je előtti indítású, moduláris vizsgájú képzések esetén Teljesítmény- Osztályzat szeptember 1-jét követő indítású komplex vizsgájú képzések esetén Teljesítmény- Osztályzat százalék százalék jeles (5) jeles (5) jó (4) jó (4) közepes (3) közepes (3) elégséges (2) elégséges (2) 0 50 elégtelen (1) 0 49 elégtelen (1) Egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei ettől eltérő teljesítményszázalékokat is meghatározhatnak. Ilyen esetben az évközi értékelésnél az adott szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében megadott százalékhatárokat alkalmazzuk. A szakképző évfolyamon tanuló diákok számára a tantárgyi sajátosságoknak megfelelően, félévenként 2-4 dolgozat vagy gyakorlati feladat, a félév, illetve az év végén a féléves, illetve az éves anyagból összefoglaló dolgozat írása vagy gyakorlati feladat megoldása kötelező. A tantárgyi sajátosságoknak megfelelően a számonkérés szóban is lebonyolítható. A számonkérés ütemezését és módját a tanév elején a szaktanár ismerteti a tanulókkal. Az értékelés teljesítményszázalékait minden dolgozatnál az adott szakképesítés tantárgyi követelményeinek megfelelően kell kialakítani. A félévi, illetve év végi osztályzatokat az évközi és az összefoglaló dolgozatok osztályzatai alapján állapítjuk meg. Az év végi osztályzat megállapításakor a tanuló egész éves teljesítményét vesszük figyelembe. A tanulók félévi, illetve év végi osztályozásának feltétele a félévenként, illetve évenként meghatározott évközi és összefoglaló dolgozatok megírása. Hiányzás esetén a dolgozat pótlására a tanár által kijelölt időpontban van lehetőség. A szakmai vizsgára bocsátás feltétele a szakképző évfolyam sikeres befejezése. A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 279

280 Szakmai program Felmentés Az egyes tananyagegységek/tantárgyak óráinak látogatása alól az iskola igazgatója a tanuló írásbeli kérelme alapján felmentést adhat. A felmentés feltétele az adott tananyagegység/tantárgy követelményeinek korábbi eredményes teljesítése, amelyet szakmai bizonyítvánnyal vagy modulzáró vizsga letételéről kiállított igazolással kell alátámasztani. Ezek másolatát az iskola igazgatójához benyújtott felmentési kérelemhez csatolni kell. Az óralátogatás alól igazgatói határozat alapján felmentett tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához osztályozó vizsgát kell tennie. A második félévi óralátogatás alóli felmentés feltétele a félévi osztályozó vizsga legalább 70%-os teljesítése. A szakmai vizsga egyes követelménymoduljainak teljesítése alóli felmentés feltétele a szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése. (A szakmai és vizsgakövetelmények ettől eltérő felmentési feltételt is meghatározhatnak.) A szakmai vizsgára bocsátás feltétele Iskolai rendszerű szakképzésben: az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, az előírt szakmai gyakorlat teljesítése. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: a szakmai követelménymodulokhoz rendelt valamennyi modulzáró vizsga eredményes teljesítése. A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott modulok modulzáró vizsgafeladatait a szakmai követelményekkel összhangban a szakmai képzést folytató intézmény állítja össze. A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha a modulzáró vizsgafeladathoz rendelt vizsgatevékenységet a jelölt legalább 50%-os szinten teljesíti Az egyes szakképesítések jellemzői szeptember 1-je előtt indult képzések INFORMATIKUS szakképesítés (Gazdasági informatikus elágazás) I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Informatikus 3. Szakképesítések köre: 3.1 Rész-szakképesítések Nincs A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 280

281 Szakmai program 3.2 Elágazások Azonosítószám: Megnevezés: Gazdasági informatikus Azonosítószám: Megnevezés: Infostruktúra menedzser Azonosítószám: Megnevezés: Ipari informatikai technikus Azonosítószám: Megnevezés: Műszaki informatikus Azonosítószám: Megnevezés: Távközlési informatikus Azonosítószám: Megnevezés: Telekommunikációs informatikus Azonosítószám: Megnevezés: Térinformatikus 3.3 Ráépülés Nincs 4. Hozzárendelt FEOR szám: Képzés maximális időtartama: Szakképesítés Szakképzési évfolyamok megnevezése száma Óraszám Informatikus II. EGYÉB ADATOK ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Gazdasági informatikus 1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: Bemeneti kompetenciák: - Iskolai előképzettség: érettségi vizsga Szakmai előképzettség: - Előírt gyakorlat: - Elérhető kreditek mennyisége: - Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek 2. Elmélet aránya: 60% 3. Gyakorlat aránya: 40% 4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van Időtartama (évben vagy félévben): 1 év 5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető Ha szervezhető, mikor: - 6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 281

282 Szakmai program III. MUNKATERÜLET 1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: A munkakör, foglalkozás FEOR száma FEOR megnevezése 3139 Egyéb számítástechnikai foglalkozások 2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: Számítógépet kezel, szoftvereket használ Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez Projektet tervez és értékel Informatikai ismereteket alkalmaz Megvalósíthatósági tanulmányt készít Menedzsment feladatokat végez Kiválasztja, üzemeli, felügyeli az információs rendszert Üzembehelyezést, bővítést végez Előkészíti a számítógépes jelfeldolgozó rendszert Üzemelteti a távközlési eszközöket Előkészíti a telekommunikációs rendszert Megvalósíthatósági tanulmányt készít Adatátvitelt és szabályozástechnikát végez Alkalmazza a menedzselési technikákat 3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések: A szakképesítéssel rokon szakképesítések azonosító száma megnevezése Adatbázis adminisztrátor CAD-CAM informatikus Informatikai alkalmazásfejlesztő Informatikai rendszergazda IT kommunikációs szolgáltató Multimédia-alkalmazás fejlesztő Számítógép-szerelő, -karbantartó IV. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK A központi programban meghatározott szakmai követelménymodulok felsorolása, tartalma Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés Feladatprofil: Hardvert üzemeltet, szoftvert telepít Irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használ Multimédiás- és kommunikációs alkalmazásokat kezel Adatmentést végez, informatikai biztonsági eszközöket használ LAN- és WAN-hálózatokat használ Informatikai angol nyelvű szakmai szöveget megért A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 282

283 osztálykeret csop.bontás gyak.csop más keret elmélet elm.ig. gyak gyakorlat óra szám Szakmai program Tevékenységét dokumentálja Szoftverhasználati jogokat alkalmaz Tervezi és szervezi a munkavégzést Betartja a munkavégzéssel összefüggő szabályokat Alkalmazza a munkahelyi minőségbiztosítási előírásokat Követelménymodul száma, megnevezése Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés Tananyag- EGYSÉG megnevezése TananyagELEM megnevezése TananyagELEM azonosítója Informatikai alapismeretek Munkatervezés és -szervezés Az információtechnológia alapjai 168/1.1/ Az információtechnológia alapjai a 168/1.2/ gyakorlatban Operációs rendsz. 168/1.3/ Operációs rendsz. (gyakorlat) 168/1.4/ Irodai alkalmazások elméleti alapjai 168/1.5/ Szövegszerkesztés 168/1.6/ Táblázatkezelés 168/1.7/ Adatbáziskezelés 168/1.8/ Prezentációkészítés 168/1.9/ Internet és intranet 168/1.10/ Multimédia- és kommunikáció 168/1.11/ A munkajog alapismeretei 168/2.1/ A munkahely és a környezet védelme 168/2.2/ Minőségbiztosítás 168/2.3/ Projektmenedzsment Feladatprofil: Részt vesz a projekt megtervezésében A feladatterv kialakításában közreműködik A projektfeladatok erőforrás és időszükségletének meghatározását elvégzi Részt vesz a kockázatelemzésben Részt vesz a követelményelemzésben A projekt értékelésében közreműködik A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 283

284 osztálykeret csop.bontás gyak.csop más keret elmélet elm.ig. gyak gyakorlat óra szám Szakmai program Követelménymodul száma, megnevezése Projektmenedzsment Tananyag- EGYSÉG megnevezése TananyagELEM megnevezése TananyagELEM azonosítója Projektirányítás Szoftvermenedzsment Vállalkozásmenedzsment A projektirányítás alapismeretei 168/1.1/ Feladattervezés 168/1.2/ Erőforrástervezés 168/1.3/ Költségtervezés 168/1.4/ Időtervezés 168/1.5/ A projekt nyomonkövetése 168/1.6/ Projektirányítás számítógéppel 168/1.7/ Alapismeretek 168/2.1/ Fejlesztő és tesztelő eszközök 168/2.2/ Szoftverértékelés 168/2.3/ Üzembehelyezési ismeretek 168/2.4/ Vállalkozási ismeretek 168/3.1/ Szervezési és vezetési ismeretek 168/3.2/ Marketing és reklám alapism. 168/3.3/ Marketing és reklám a gyak.-ban 168/3.4/ Informatikai ismeretek Feladatprofil: Fájl típusokkal dolgozik Prezentációt készít Alapvető adatfeldolgozási algoritmusokat használ Számítógépes tervezői környezetet használ Meghatározza a szükséges hardver-szoftver eszközöket Adatbázisokat kezel Számítógép programot készít Tárolja, gyűjti, kezeli és elemzi az információkat Használja az on-line adatbázisrendszereket Adatbázis műveleteket végez Adatbázis szolgáltatásokat vesz igénybe Információkat visszakeres Költségtervet készít Előrejelzéseket készít A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 284

285 osztálykeret csop.bontás gyak.csop más keret elmélet elm.ig. gyak gyakorlat óra szám Szakmai program Irányítja az információs beruházást Változtatja a terveket az igényeknek megfelelően Pénzügyi elemzést végez Prezentálja a terveket a vezetőségnek Termelésirányítási feladatokat végez Követelménymodul száma, megnevezése Informatikai ismeretek Tananyag- EGYSÉG megnevezése TananyagELEM megnevezése TananyagELEM azonosítója Informatikai ismeretek Gazdasági ismeretek Programozási ismeretek Adatbázis-kezelés 168/1.1/ Adatbázis-kezelés, 168/1.2/ gyakorlat Információ-kezelés 168/1.3/ Információ-kezelés 168/1.4/ gyakorlat Rendszertervezés 168/1.5/ Rendszerterv. gyak. 168/1.6/ Hálózati és internet 168/1.7/ ismeretek Hálózati és internet 168/1.8/ ismeretek gyakorlat Pénzügyi tervezés 168/2.1/ Pénzügyi tervezés, 168/2.2/ gyakorlat Vezetési ismeretek 168/2.3/ Vezetési ismeretek, 168/2.4/ gyakorlat Programozási nyelv 168/3.1/ ismerete Programozási gyakorlat 168/3.2/ Gazdasági informatika Feladatprofil: Marketing információs rendszereket tervez Vállalkozások alapvető pénzügyi folyamatait, összefüggéseit szervezi Vállalkozások alapvető számviteli folyamatait, összefüggéseit tervezi Kezeli a gazdasági folyamatokat Alapvető statisztikai elemzési eszközökkel dolgozik Megfogalmazza a gazdálkodás informatikai igényeit Szerződéseket köt A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 285

286 osztálykeret csop.bontás gyak.csop más keret elmélet elm.ig. gyak gyakorlat óra szám Szakmai program Követelménymodul száma, megnevezése Gazdasági informatika Tananyag- EGYSÉG megnevezése Tananyag- ELEM megnevezése Tananyag- ELEM azonosítója Menedzselési ismeretek Gazdasági ismeretek Tárgyalástechnika 168/1.1/ Rendszertervezés 168/1.2/ Marketing 168/2.1/ Számvitel 168/2.2/ Statisztika 168/2.3/ Pénzügyi ismeretek 168/2.4/ Gazdasági jog 168/2.5/ Mikrogazdasági ismeretek 168/2.6/ Makrogazdasági ismeretek 168/2.7/ Tervezés 168/2.8/ beépítve a modul gazdasági ismeretek tananyagegységébe Számvitel gyakorl. 168/2.9/ Statisztika gyakorl. 168/2.10/ Pénzügy gyakorlat 168/2.11/ A szabad órakeret terhére tervezett modulok felsorolása, tartalma SI01-08 Szakmai angol nyelv Feladatprofil: Ismeri és használja a számítógépekkel kapcsolatos szakmai fogalmakat Idegen nyelven bemutatja a tananyagban szereplő programokat, szoftvereket és az eszközök működését Idegen nyelven bemutatja a számítógépek fajtáit, a számítógép részeit, a bemeneti és a kimeneti eszközöket, a tárolóeszközöket és legfontosabb tulajdonságaikat Ismeri a hangposta, videokonferencia működését Képes értelmezni a szövegszerkesztő, a táblázatkezelő, az adatbázis-kezelő és a grafikai programok leírását Ismeri a hálózatok topológiai felosztását és működési elveit Ismerteti az internet rendszerét, fontosabb szolgáltatásait (pl. címek, böngészők működése, honlapkészítés kritériumai) Képes kommunikálni szakmai szituációkban (pl. állásinterjú, vásárlás) Tájékozott a legfrissebb szakmai irányzatokban (pl. body chips, internetes vásárlás, elektronikus fizetés) A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 286

287 osztálykeret csop.bontás gyak.csop más keret elmélet elm.ig. gyak gyakorlat óra szám osztálykeret csop.bontás gyak.csop más keret elmélet elm.ig. gyak gyakorlat óra szám Szakmai program Követelménymodul száma, megnevezése SI01-08 Szakmai angol nyelv Tananyag- EGYSÉG megnevezése Tananyag- ELEM megnevezése Tananyag- ELEM azonosítója Szakmai angol nyelv Számítógépes alapismeretek 168/1.1/SI Hálózatok 168/1.2/SI Szövegszerkesztés, adatbázis, táblázatkez. 168/1.3/SI Internet 168/1.4/SI Grafika és multimédiás eszközök 168/1.5/SI Új irányzatok a számítástechn.-ban 168/1.6/SI Interjúk 168/1.7/SI SI02-08 Alkalmazott számítástechnika Feladatprofil: Ismeri az analitikus nyilvántartások lényegét, fajtáit Bizonylatokat tölt ki, tisztában van használatukkal, információtartalmukkal Könyvelői szoftvert használ (főkönyvi könyvelési program, egyéb modulok: számlázás, pénzforgalmi modul, tárgyi eszköz nyilvántartás, dolgozói nyílvántartás, készletnyilvántartás) Adóbevallást készít Követelménymodul száma, megnevezése SI02-08 Alkalmazott számítástechnika Tananyag- EGYSÉG megnevezése Tananyag- ELEM megnevezése Tananyag- ELEM azonosítója Könyvelői szoftverek Könyvelői szoftverek 168/1.1/SI SI01-10 Matematika Feladatprofil: Halmazelméleti alapfogalmak, műveletek, alkalmazása feladatokban Matematikai logikai műveletek ismerete és alkalmazása Gráfelméleti fogalmak, összefüggések, tételek, ezek alkalmazása Kombinatorikai számítások, valószínűségszámítási alapfogalmak, alkalmazásuk Mátrixok, determinánsok ismerete, alkalmazási lehetőségei A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 287

288 osztálykeret csop.bontás gyak.csop más keret elmélet elm.ig. gyak gyakorlat óra szám Szakmai program Követelménymodul száma, megnevezése SI01-10 Matematika Tananyag- EGYSÉG megnevezése Tananyag- ELEM megnevezése Tananyag- ELEM azonosítója Matematika Halmazelmélet 168/1.1/SI Matematikai logika 168/1.2/SI Gráfelmélet 168/1.3/SI Kombinatorika, valószínűségszámítás 168/1.4/SI Mátrixelmélet 168/1.5/SI Az összes óratervi órák megoszlása Elmélet: óra 60% Gyakorlat: 871 óra 40% Összesen: óra 100% A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 288

289 Szakmai program V. AZ EGYES TANANYAGELEMEK IDŐBELI ÜTEMEZÉSE A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 289

290 Szakmai program A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 290

291 Szakmai program VI. ÓRATERV KÖVE- TELMÉNY- MODUL SZÁMA TANANYAGEGYSÉG / TAN- TÁRGY MEGNEVEZÉSE 13. évfolyam heti óraszámai I. félév II. félév 14. évfolyam heti óraszámai I. félév II. félév Számítástechnikai alapismeretek 2* 2* - - Alkalmazói szoftverek 3* 3* 1* 1* Munkatervezés és -szervezés Projektirányítás 2 2 2* 2* Szoftvermenedzsment - 1 1* 1* Vállalkozásmenedzsment Adatbázis-kezelés 1 2 2* 1* Információ-kezelés Informatikai rendszertervezés 1* 1* 1 1 Hálózati ismeretek 2* 1* - - Vezetési és tervezési ismeretek Programozás 1* 1* 2* 2* Menedzselési ismeretek Marketing Számvitel Statisztika Pénzügyi ismeretek Gazdasági jog Közgazdasági ismeretek SI01-08 Szakmai angol nyelv 1* 1* 1* 1* SI02-08 Könyvelői szoftverek - - 3* 3* SI01-10 Matematika Testnevelés Osztályfőnöki Összesen * csoportbontásban A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 291

292 Szakmai program VII. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK A szakmai vizsga részei 1. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Számítógépkezelési, üzemeltetési, hálózati és multimédiás ismeretek alkalmazása. Informatikai biztonsági eszközök használata, szakmai angol szöveg értése A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: interaktív Időtartama: 60 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 2. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Projektmenedzsment A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Projektirányítási rendszerek, projekt-tervezés, kockázatelemzés, erőforrás-kezelés A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: interaktív Időtartama: 45 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Munkajogi, vállalkozási, vezetési ismeretek A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli Időtartama: 45 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 60% 2. feladat 40% 3. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Informatikai ismeretek A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Rendszertervezés, adatbázis kezelés, internet használat, programozási ismeretek A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: interaktív Időtartama: 60 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Rendszertervezés, adatbázis kezelés, internet, programozási ismeretek A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 60% 2. feladat 40% A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 292

293 Szakmai program 5. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Gazdasági informatika A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Gazdasági, pénzügyi, adózási, számviteli, jogi, statisztikai, marketing ismeretek A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: interaktív Időtartama: 120 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Gazdasági, pénzügyi, adózási, számviteli, jogi, statisztikai, marketing ismeretek A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 60% 2. feladat 40% A szakmai vizsga értékelése %-osan azonosítója Az azonosító számú, Gazdasági informatikus megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak megnevezése sorszáma vizsgarészeinek súlya a vizsga egészében Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés 1. 15% Projektmenedzsment 2. 15% Informatikai ismeretek 3. 20% Gazdasági informatika 5. 50% A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 293

294 Szakmai program IRODAI ASSZISZTENS szakképesítés I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Irodai asszisztens 3. Szakképesítések köre: 3.1 Részszakképesítések Azonosítószám: Megnevezés: Gépíró Azonosítószám: Megnevezés: Gépíró, szövegszerkesztő 3.2 Elágazások Nincsenek 3.3 Ráépülések Azonosítószám: Megnevezés: Beszédleíró-gyorsíró Azonosítószám: Megnevezés: Jegyzőkönyvvezető 4. Hozzárendelt FEOR szám: Képzés maximális időtartama: Szakképesítés megnevezése Szakképzési évfolyamok száma Óraszám Irodai asszisztens Beszédleíró-gyorsíró Jegyzőkönyvvezető II. EGYÉB ADATOK SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Irodai asszisztens 1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: Bemeneti kompetenciák: Iskolai előképzettség: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. sz. mellékleletében az ügyvitel szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is. tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség vagy a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 27. (4) bekezdése szerint kizárólag szakképzési évfo- A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 294

295 Szakmai program lyamon megszervezett szakiskolai nevelésben és oktatásban részt vevő tanulók esetében a nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség Szakmai előképzettség: - Előírt gyakorlat: - Elérhető kreditek mennyisége: - Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek 2. Elmélet aránya: 30% 3. Gyakorlat aránya: 70% (Az elmélet/gyakorlat arány az előrehozott szakképzés esetében a szakmai képzésre vonatkozik.) 4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van Időtartama (évben vagy félévben): 1 év 5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető Ha szervezhető, mikor: - 6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Gépíró 1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: Bemeneti kompetenciák: Iskolai előképzettség: Szakmai előképzettség: - Előírt gyakorlat: - Elérhető kreditek mennyisége: - Pályaalkalmassági követelmények: Szakmai alkalmassági követelmények: 2. A képzés maximális időtartama: 1000 Szakképzési évfolyamok száma: - 3. Elmélet aránya: 30% 4. Gyakorlat aránya: 70% a képzés megkezdhető az e rendelet 3. sz. mellékleletében az ügyvitel szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is. nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai szükségesek nem szükségesek 5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben): - 6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 295

296 Szakmai program RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Gépíró, szövegszerkesztő 1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: Bemeneti kompetenciák: Iskolai előképzettség: Szakmai előképzettség: - Előírt gyakorlat: - Elérhető kreditek mennyisége: - Pályaalkalmassági követelmények: Szakmai alkalmassági követelmények: 2. A képzés maximális időtartama: 1000 Szakképzési évfolyamok száma: - 3. Elmélet aránya: 30% 4. Gyakorlat aránya: 70% a képzés megkezdhető az e rendelet 3. sz. mellékleletében az ügyvitel szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is. nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai szükségesek nem szükségesek 5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben): - 6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Beszédleíró-gyorsíró 1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: Szakmai előképzettség: Irodai asszisztens Előírt gyakorlat: - Elérhető kreditek mennyisége: - Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek 2. Elmélet aránya: 40% 3. Gyakorlat aránya: 60% 4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Jegyzőkönyvvezető 1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: Szakmai előképzettség: Irodai asszisztens Előírt gyakorlat: - Elérhető kreditek mennyisége: - Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek 2. Elmélet aránya: 40% A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 296

297 Szakmai program 3. Gyakorlat aránya: 60% 4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges III. MUNKATERÜLET 1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: A munkakör, foglalkozás FEOR száma FEOR megnevezése 4193 Irodai adminisztrátor 2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: Adatbeviteli feladatot végez Ügyvitel-technikai eszközöket, berendezéseket használ Iratokat, dokumentumokat kezel, selejtez, leltároz Dokumentumszerkesztési feladatot végez Elektronikus szövegfeldolgozást végez Irat- és dokumentumszerkesztést végez Számítógépen információt kezel Gazdálkodással kapcsolatos részfeladatot végez Kapcsolatot létesít és tart fenn Írásbeli kapcsolattartási feladatokat lát el Beszédjegyzéssel kapcsolatos feladatot végez Áttételi dokumentumokat készít Gyorsírói feladatokat lát el Jegyzőkönyvi dokumentumot készít Adatfelvétel, eseményrögzítés előkészítésével kapcsolatos feladatokat lát el Jegyzőkönyv-vezetési feladatokat lát el 3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések: A szakképesítéssel rokon szakképesítések azonosító száma megnevezése Ügyviteli titkár IV. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK A központi programban meghatározott szakmai követelménymodulok felsorolása, tartalma Gépírás és iratkészítés Feladatprofil: Adatbeviteli feladatot végez A bevitt szöveget megformázza Levelet formáz a hivatali élet elvárásai szerint Ellenőrzi az általa használt eszközök, berendezések működőképességét A berendezések működésképtelensége esetén jelenti a hibaelhárítási igényt Kezeli a számítógépet és tartozékait A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 297

298 osztálykeret csop. bontás gyak. csop más keret elmélet elm.ig. gyak gyakorlat óra szám Szakmai program Irodatechnikai eszközöket kezel Az irodatechnikai eszközökhöz kellékanyagokat biztosít Tisztán tartja a munkaterületét, munkaeszközeit Követelménymodul száma, megnevezése Gépírás és iratkészítés Tananyag EGYSÉG megnevezése TananyagELEM megnevezése TananyagELEM azonosítója Gépírás és iratkészítés Ügyviteli eszközök Számítástechnikai alkalmazások Tízujjas vakírás 300/1.1/ Irodai gépírás 300/1.2/ Iratkészítési alapismeretek 300/1.3/ Hivatalos levelezés 300/1.4/ Üzleti levelezés 300/1.5/ Az ügyviteli eszközök kezelése 300/3.1/ Számítástechnikai 300/2.1/ alapismeretek Szövegszerkesztés 300/2.2/ Szövegszerkesztés 300/2.3/ a gyakorlatban Információ és 300/2.4/ kommunikáció Dokumentumkészítés és -kezelés az irodában Feladatprofil: Kezeli a beérkező dokumentumokat a helyi szabályozás szerint Dokumentálja az iratkezelési folyamatot Kimenő dokumentumokat előkészíti a továbbításra Iratkezeléshez szükséges eszközöket kezel Hatáskörének megfelelően leltároz Közreműködik az iratanyagok selejtezésében Elkészíti a szervezet belső iratait (pl. jegyzőkönyv, feljegyzés, emlékeztető) Kimutatásokat, táblázatokat készít táblázatkezelő programmal Adatbázisokból adatokat lekérdez, egyszerűbb szűréseket végez A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 298

299 osztálykeret csop. bontás gyak. csop más keret elmélet elm.ig. gyak gyakorlat óra szám osztálykeret csop. bontás gyak. csop más keret elmélet elm.ig. gyak gyakorlat óra szám Szakmai program Követelménymodul száma, megnevezése Dokumentumkészítés és -kezelés az irodában Tananyag EGYSÉG megnevezése TananyagELEM megnevezése TananyagELEM azonosítója Dokumentumkezelés Számítástechnikai alkalmazások Dokumentumkezelési ismeretek 300/1.1/ Ügyviteli szoftverkezelés 300/2.1/ Táblázatkezelés 300/2.2/ Táblázatkezelés a gyakorlatban 300/2.3/ Adatbázis-kezelés 300/2.4/ Adatbázis-kezelés a gyakorlatban 300/2.5/ A belső ügyiratok készítése 300/3.1/ Jegyzőkönyv készítése 300/3.2/ Dokumentumkészítés a gyakorlatban 300/3.3/ Dokumentumkészítés A munkahelyi kapcsolattartás Feladatprofil: Munkakapcsolatban áll felettesével, munkatársakkal, ügyfelekkel írásban, szóban, telefonon Munkafeladatot egyeztet és együttműködik felettesével, munkatársaival Ellátja a felettese által delegált feladatokat Szükség esetén tájékoztatja az ügyfeleket, munkatársakat Kapcsolattartást szolgáló írásbeli feladatokat végez Információt kér (szóban, írásban, telefonon) megbízás alapján Követelménymodul száma, megnevezése A munkahelyi kapcsolattartás Tananyag EGYSÉG megnevezése TananyagELEM megnevezése TananyagELEM azonosítója A kommunikáció alapismeretei A kommunikáció alapjai A verbális kommunikáció A kommunikáció nem verbális csatornái 300/1.1/ /1.2/ /1.3/ A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 299

300 osztálykeret csop. bontás gyak. csop más keret elmélet elm.ig. gyak gyakorlat óra szám Szakmai program Követelménymodul száma, megnevezése A munkahelyi kapcsolattartás Tananyag EGYSÉG megnevezése TananyagELEM megnevezése TananyagELEM azonosítója Hivatali kommunikáció A nyelvi kifejezés eszközei Kommunikációs gyakorlatok 300/1.4/ Kommunikációs technológiák 300/1.5/ Kapcsolatteremtés és kapcsolattartás 300/2.1/ Munkahelyi viselkedés alapnormái 300/2.2/ A kulturált megnyilvánulás alapelemei 300/3.1/ Nyelvhelyesség és helyesírás 300/3.2/ A helyes beszéd technikája 300/3.3/ Írásbeli és szóbeli nyelvi gyakorlatok 300/3.4/ Önismeret 300/4.1/ Emberismeret 300/4.2/ Személyiségfejlesztő tréning 300/4.3/ Személyiségfejlesztés Elektronikus szövegfeldolgozás Feladatprofil: Adatbeviteli feladatot végez az írástechnika magasabb szintjén Kéziratról, javított, felülírt dokumentumot helyesbítve, módosítva másol Hallás, diktálás utáni szöveget ír az írástechnika magasabb szintjén Irat- és dokumentumszerkesztést végez Iratsablont szerkeszt Belső szervezeti ügyiratot készít sablon alapján Külső iratot szerkeszt utasítások szerint Körlevelet szerkeszt utasítások szerint Nyomtatványt, űrlapot tölt ki számítógéppel Elektronikus postai előkészítést végez Elektronikus levelezést végez utasítások szerint A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 300

301 osztálykeret csop. bontás gyak. csop más keret elmélet elm.ig. gyak gyakorlat óra szám Szakmai program Követelménymodul száma, megnevezése Elektronikus szövegfeldolgozás Tananyag EGYSÉG megnevezése TananyagELEM megnevezése TananyagELEM azonosítója Elektronikus írástechnika Elektronikus írástechnika Szövegfeldolgozás elektronikus módja Elektronikus levelezés A gépírási szabályok rendszerezése Az elektronikus írástechnika fejlesztése: az írássebesség fokozása A hibátlan írást biztosító írástechnika elősegítése Az elektronikus írástechnika alkalmazása a különböző típusú adatbeviteli feladatokban Az iratok, dokumentumok elektronikus alapjellemzői Az általánosan használt egyszerű ügyiratok, hivatalos levelek Irat- és dokumentumszerkesztési gyak. A körlevélkészítés alapismeretei A körlevélkészítés gyakorlata Az elektronikus levelezés ismeretei Az elektronikus levelezés gyakorlata 300/1.1/ /4.1/ /4.2/ /4.3/ /2.1/ /2.2/ /2.3/ /3.1/ /3.2/ /3.3/ /3.4/ Elektronikus információkezelés Feladatprofil: Elektronikus hálózaton adatot, információt keres meghatározott témában Elektronikus adatot, információt letölt és továbbít az adatfelhasználás szabályai szerint Letöltött információt dokumentummá szerkeszti Címlistát, jegyzékeket, adatsorokat hoz létre, szerkeszt, kezel, továbbít Táblázatot, adatbázist adatokkal tölt fel, frissít A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 301

302 osztálykeret csop. bontás gyak. csop más keret elmélet elm.ig. gyak gyakorlat óra szám Szakmai program Követelménymodul száma, megnevezése Elektronikus információkezelés Tananyag EGYSÉG megnevezése TananyagELEM megnevezése TananyagELEM azonosítója Iroda és információ Információs folyamatok az irodában Információ és adathasználat Elektronikus információcsere Az irodai szervezet 300/1.1/ Adat és információ az irodában 300/1.2/ Az adat- és információgyűjtés ismeretei 300/2.1/ Az adat- és információgyűjtés gyakorlata 300/2.2/ Az adat- és információfeldolgozás 300/2.3/ ismeretei Az adat- és információfeldolgozás 300/2.4/ gyakorlata Adatvédelem, adatbiztonság Informatikai biztonság Elektronikus adatés információkezelés a gyak.-ban Az elektronikus információcsere folyamata 300/3.1/ /3.2/ /3.3/ /4.1/ Hivatali gazdálkodás és üzleti protokoll Feladatprofil: Házipénztárhoz kapcsolódó feladatokat végez (pl. pénzátvétel, bizonylatkiállítás) Gazdálkodik az irodai készletekkel Kezeli a reklámajándékozással, reprezentációval kapcsolatos dokumentumokat Utaztatási költségelszámoltatást végez Eszköznyilvántartást végez Betartja a gazdálkodással kapcsolatos előírásokat és az általános jogi normákat Nyilvántartásairól, költségelszámolásairól beszámolót tart A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 302

303 osztálykeret csop.bontás gyak.csop más keret elmélet elm.ig. gyak gyakorlat óra szám Szakmai program Követelménymodul száma, megnevezése Hivatali gazdálkodás és üzleti protokoll Tananyag EGYSÉG megnevezése TananyagELEM megnevezése TananyagELEM azonosítója Gazdasági és jogi alapismeretek Hivatali protokoll A számítástechnika alkalmazása a hivatali protokollban Gazdasági alapismeretek 300/1.1/ Pénzügyi ismeretk 300/1.2/ A pénzkezelés gyakorlata 300/1.3/ Európai Uniós ismeretek 300/1.4/ Jogi ismeretek 300/1.5/ Jogügyi esetek, helyzetek elemzése 300/1.6/ A gazdasági és jogi dokumentumok, 300/1.7/ iratok készítése Statisztika 300/1.8/ Vállalkozási ismeretek 300/1.9/ Irodaasszisztensi feladatok 300/2.1/ Irodaasszisztensi gyakorlatok 300/2.2/ A nyilvántartás vezetésének ismeretei 300/2.3/ A nyilvántartás gyakorlata 300/2.4/ A prezentáció készítés alapelemei 300/3.1/ A prezentáció készítésének gyakorlata 300/3.2/ A szabad órakeret terhére tervezett modulok felsorolása, tartalma SIA01-10 Taniroda Feladatprofil: Ismeri az irattárak típusait, a korszerű iroda jellemzőit Ismeri az irodai munkafolyamatokat Ismeri és kezeli az irodai technikai eszközöket Vezeti az iktatókönyvet Közreműködik az iratok archiválásában és selejtezésében Munkahelyi nyilvántartásokat készít A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 303

304 osztálykeret csop.bontás gyak.csop más keret elmélet elm.ig. gyak gyakorlat óra szám osztálykeret csop.bontás gyak.csop más keret elmélet elm.ig. gyak gyakorlat óra szám Szakmai program Követelménymodul száma, megnevezése SIA01-10 Taniroda Tananyag EGYSÉG megnevezése TananyagELEM megnevezése TananyagELEM azonosítója Tanirodai gyakorlat A korszerű iroda jellemzői 300/1.1/SIA Berendezések, felszerelések az irodában 300/1.2/SIA Irodai eszközök kezelése 300/1.3/SIA Az irattárak típusai 300/1.4/SIA Iratok iktatása 300/1.5/SIA Iratok archiválása és selejtezése 300/1.6/SIA Munkahelyi analitikus nyilvántar. 300/1.7/SIA SIA02-10 Pályaorientáció Feladatprofil: Ismeri a pályaismeret jelentőségét, az önismeret szerepét a pályaorient.-ban Ismeri az EU kulcskompetenciáit Ismeri az informális álláskeresés módszereit Képes szituációs gyakorlatokban alkalmazni a tanultakat Ismeri a pályaorientációt segítő szervezeteket Alkalmazza az interaktív álláskeresési technikát Követelménymodul száma, megnevezése SIA02-10 Pályaorientáció Tananyag EGYSÉG megnevezése TananyagELEM megnevezése TananyagELEM azonosítója Pályaorientáció A pályaismeret jelentősége Az önismeret szerepe a pályaorientációban 300/1.1/SIA /1.2/SIA Az EU kulcskomp.-i 300/1.3/SIA Az informális álláskeresés módszerei 300/1.4/SIA Szituációs gyakorlatok 300/1.5/SIA Interaktív álláskeresés 300/1.6/SIA A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 304

305 osztálykeret csop.bontás gyak.csop más keret elmélet elm.ig. gyak gyakorlat óra szám Szakmai program SIA03-10 Idegen nyelv Feladatprofil: Ismeri és használja a mindennapi tevékenységek, témák, kommunikáció szókincsét, kifejezőeszközeit Képes bekapcsolódni és aktívan részt venni mindennapi társalgásban, el tudja mondani, meg tudja indokolni véleményét Képes egyszerűbb angol nyelvű újságcikkek, hallott szövegek megértésére Képes egyszerű, összefüggő szöveget alkotni őt érdeklő témákban Ismeri és használja az angol nyelvi struktúrákat Követelmény modul- száma, megnevezése SIA03-10 Idegen nyelv Tananyag EGYSÉG megnevezése TananyagELEM megnevezése TananyagELEM azonosítója Idegen nyelv (angol) Társalgási témák feldolgozása, szókincsfejlesztés Olvasott és hallott szöveg értésének fejlesztése Írás- és beszédkészség fejlesztése Nyelvtani ismeretek bővítése 300/1.1/SIA /1.2/SIA /1.3/SIA /1.4/SIA Az összes óratervi órák megoszlása Elmélet: 654 óra 30% Gyakorlat: 1522 óra 70% Összesen: óra 100% A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 305

306 Szakmai program V. AZ EGYES TANANYAGELEMEK IDŐBELI ÜTEMEZÉSE A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 306

307 Szakmai program A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola 307

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló /013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2015. április

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2015. április Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM Szeged 2015. április Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 8 1. AZ

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola gimnáziumi részére érvényes óraterv, valamint a szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 74/2008.(V.29.)

Részletesebben

Felvehető létszám (fő) XXVI. Kereskedelem 0841 nappali XXVII. Vendéglátóipar 0831 nappali XXVIII. Turisztika 0830 nappali

Felvehető létszám (fő) XXVI. Kereskedelem 0841 nappali XXVII. Vendéglátóipar 0831 nappali XXVIII. Turisztika 0830 nappali Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: 203052/008 Cím: 6723 Szeged, József Attila sgt. 122-126. Telefonszám:

Részletesebben

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv PEDAGÓGIAI PROGRAM ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 035289 Sashegyi Arany

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2016-2017. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

Felvételi tájékoztató OM azonosító: 203052 Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Tanulmányi területek Szakgimnázium 530 (kód)

Felvételi tájékoztató OM azonosító: 203052 Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Tanulmányi területek Szakgimnázium 530 (kód) Felvételi tájékoztató OM azonosító: 203052 Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Tanulmányi területek Szakgimnázium 530 (kód) turisztikai szakközépiskolai osztály 531 (kód) vendéglátó

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Nyíregyháza, március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet

Nyíregyháza, március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Nyíregyháza, 2014. március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet istvan.szabo@emmi.gov.hu Jogszabályi háttér Kötelező alkalmazandó 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002 Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052/002 Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1. Telefonszám: 62/550-486 Fax: 62/550-486 E-mail: isktitkar@kossuthzs-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Tel/Fax.: 36/

Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Tel/Fax.: 36/ Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola 3300 Eger, Mátyás király út 165. Tel/Fax.: 36/516-8 E-mail: igazgato@iqpont.hu Honlap: www.iqpont.hu

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Iskolánk 2008-ban elnyerte a Kereskedelmi,Vendéglátó és Idegenforgalmi Iskolák Országos Szövetsége

Részletesebben

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496 Információ a 2017-2018. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

Továbbtanulási tájékoztató

Továbbtanulási tájékoztató Debreceni Szakképzési Centrum Irinyi János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Továbbtanulási tájékoztató a 2017/2018. tanévre Debrecen Kedves 8. évfolyamos tanuló! 1952-ben az akkori Mezőgazdasági és

Részletesebben

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Szolnoki Tankerülete OM azonosító: 036023

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Szolnoki Tankerülete OM azonosító: 036023 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló /013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben

Miskolci Tagintézmény Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Miskolci Tagintézmény Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Miskolci Tagintézmény Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium JELENTKEZÉS Iskolánkról: A Bencés Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Miskolci Tagintézménye 2009. szeptember 1-jén nyitotta

Részletesebben

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A HÍD programok bevezetésének célja, előzménye Az EU 2020 szerinti irányelveknek megfelelően a korai

Részletesebben

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Szakmai Program

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Szakmai Program Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Szakmai Program 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola szakképzési rendszere...3 1.1 A hatályos alapító okiratban rögzített szakképzési feladatok...3 1.2

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. Tel./Fax: 06-1-347-0950 iskola@szivarvanygszki.hu www.szivarvanyszakkepzo.hu OM: 200479 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Elérhetőségek Adatok Igazgató: Kisely Zsuzsanna

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája Felvételi tájékoztató

Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája Felvételi tájékoztató Alapítva 1885-ben Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája Felvételi tájékoztató 2016-2017. tanév Iskolánkban közgazdasági ágazatban folytatunk oktatást a 9-13. évfolyamon.

Részletesebben

Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12.

Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Horváth Boldizsár i és Informatikai Szakgimnáziuma 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 203063 Elérhetőségek: Web: http://www.hbsz-szhely.hu

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

1.1. Hivatalos neve: Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola és Kollégium

1.1. Hivatalos neve: Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola és Kollégium Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Tiszafüredi Tankerülete OM azonosító: 036014 Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE SZEPTEMBER 21.

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE SZEPTEMBER 21. A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE 2010. SZEPTEMBER 21. 2 III. kötet TARTALOMJEGYZÉKE 1. Bevezetés 8 2. Idegen nyelv tanterv-kiegészítés

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz)

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, TURISZTIKAI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma

Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma IX.3.48. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Hajdú-Bihar megye Tankerület megnevezése: KLIK Debreceni Tankerülete OM azonosító: 031245 Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

IDEGEN NYELV Angol vagy Német. angol vagy német, második idegen nyelv: angol, német, francia vagy orosz

IDEGEN NYELV Angol vagy Német. angol vagy német, második idegen nyelv: angol, német, francia vagy orosz Jászapáti Az iskola neve: Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium Címe: 5130 Jászapáti, Vasút u.2 Telefon/fax: 57/540-960, 57/540-260 E-mail: mlgszmail@gmail.com

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA Baja, Bácska tér 1. OM azonosító: 203028 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOK RÉSZÉRE 2017-2018. tanév Türr sok éves múlt, versenyképes

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája

Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052 S Z A K G I M N Á Z I U M I O S Z T Á L Y O K Általános képzés (9-12. évfolyam) Továbbtanulási lehetőségek a 8 általános

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola módosításokkal szerkesztett alapító okirata

Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola módosításokkal szerkesztett alapító okirata Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola módosításokkal szerkesztett alapító okirata Hatályos: 2014. szeptember 1-től 1 Alapító okirat A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy a nemzeti

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

Köznevelési intézmények működése 2013

Köznevelési intézmények működése 2013 Köznevelési intézmények működése 2013 Pedagógiai program, házirend, SZMSZ a köznevelési intézményekben RAABE konferencia Budapest, 2012.10.11 dr. Gera Tibor 2 RAABE konferencia Az intézményi működés tartalmát

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Corvin Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Corvin Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Corvin Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Cím Hódmezővásárhely, Városház u. 1. Telefonszám 62/242 011 Fax 62/241 806 E-mail corvin@hiszk.hu Honlap www.corvin.hiszk.hu

Részletesebben

NYÍLT NAPOK 2015. november 9-11. 2015. november 23-25. 8.30-tól tájékoztatás, 9.25-től óralátogatás. Bejelentkezés nem szükséges.

NYÍLT NAPOK 2015. november 9-11. 2015. november 23-25. 8.30-tól tájékoztatás, 9.25-től óralátogatás. Bejelentkezés nem szükséges. Budapesti Vendéglátóipari és Humán SZC Bókay János Szakközépiskolája 1086 Budapest, Csobánc utca 1. telefon: 313-10-67 és 313-16-74 honlap: www.bokay-eu.sulinet.hu NYÍLT NAPOK 2015. november 9-11. 2015.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA Az Vállalkozói Szakgimnázium, Szakközépiskola és Gimnázium 1211 Budapest, Táncsics M. u. 78. OM azonosító: 035497 www.adu-iskola.hu www.facebook.com/aduiskola iskola@adu-iskola.hu Telefonszám: 276-0512

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2012/2013-es tanév

Felvételi tájékoztató 2012/2013-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

www.corvin.hiszk.hu Intézményvezető neve, Hegedűs Zoltán hegeduszoltan@hiszk.hu Pályaválasztási felelős Mucsiné Csorba Gyöngyi

www.corvin.hiszk.hu Intézményvezető neve, Hegedűs Zoltán hegeduszoltan@hiszk.hu Pályaválasztási felelős Mucsiné Csorba Gyöngyi HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZŐ ISKOLA CORVIN MÁTYÁS TAGINTÉZMÉNYE OM azonosító száma: 029768 Cím: 68 Hódmezővásárhely, Városház u. 1. Telefonszám: 06-62-242-011 Fax: 06-62-241-806 E-mail: corvin@hiszk.hu

Részletesebben

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves VI-178/3026/2012. sz. határozat melléklete 15. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Felvételi eljárási rend

Felvételi eljárási rend Felvételi eljárási rend 2014/2015-ös tanév Európai Üzleti Szakközép és Szakiskola OM: 200466 Tisztelt Szülő, Kedves Érdeklődő Nyolcadikos! Iskolánkban 2004-től érettségire épülő szakképzés folyik. Közel

Részletesebben

Dr. Mez Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképz Iskola szakmai alapdokumentuma

Dr. Mez Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképz Iskola szakmai alapdokumentuma XX.4.17. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Zala megye Tankerület megnevezése: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykanizsai Tankerülete OM azonosító: 0766 Dr. Mez Ferenc - Thúry György

Részletesebben

F E L V É T E L I T Á J É K O Z T A T Ó 2016/2017. tanév

F E L V É T E L I T Á J É K O Z T A T Ó 2016/2017. tanév SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 3600 Ózd, 48-as út 6. Telefon, fax: 48/569-371; 48/479-153 Honlap: www.szikszi-ozd.hu E-mail: szikszi@szikszi.sulinet.hu OM-azonosító: 029306 F E

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben