JELENTÉS a Központi Statisztikai Hivatal fejezet működésének ellenőrzéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS a Központi Statisztikai Hivatal fejezet működésének ellenőrzéséről"

Átírás

1 JELENTÉS a Központi Statisztikai Hivatal fejezet működésének ellenőrzéséről szeptember

2 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-5-32/2003. Témaszám: 640. Vizsgálat-azonosító szám: V0067 Az ellenőrzést felügyelte: Bihary Zsigmond főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Hegedűsné dr. Műllern Veronika főcsoportfőnök Az ellenőrzést vezette: dr. Horváth Margit osztályvezető főtanácsos Az ellenőrzést végezték: Csiszárné dr. Kosik Mária számvevő tanácsos Dede Katalin számvevő Szikszainé Király Mária számvevő tanácsos Kocsis Ferencné számvevő Valu Tibor számvevő tanácsos Korsósné Vígh Andrea számvevő Krüzselyi Attila számvevő dr. Zsombori Beáta számvevő gyakornok Pappné dr. Szamosi Éva számvevő Szilas István számvevő Jakab Péter külső szakértő Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatók.

3 A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: címe sorszáma a KSH fejezet működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzése A központi költségvetés területén működő belső kontroll mechanizmusok ellenőrzése Vélemény a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről 398 Vélemény a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről 9839 Vélemény a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről 9932 Vélemény a Magyar Köztársaság évi költségvetési törvényjavaslatról Vélemény a Magyar Köztársaság évi költségvetési törvényjavaslatáról Jelentés a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről Jelentés a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről Jelentés a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről Jelentés a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről Jelentés a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről

4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 5 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 7 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A Központi Statisztikai Hivatal fejezet feladatellátása, működése és a gazdálkodási feltételek összhangja A fejezet feladatellátásának szabályozási, szervezeti háttere, a kiemelt feladatok Külső szakmai átvilágítások Az EU csatlakozással összefüggő feladatok A statisztikai szolgálat működtetése Az országos összeírások Az általános mezőgazdasági összeírás A népszámlálás A szőlő- és gyümölcsös ültetvények összeírása A belső kontroll rendszer működése Az intézmények működésének, gazdálkodásának szabályozottsága A belső ellenőrzési rendszer működése A felügyeleti ellenőrzés rendszere, szabályozottsága, működése Az informatikai rendszer fejezeti irányítása és működése A Vezetői Információs Rendszer bevezetése A költségvetés tervezése A Központi Igazgatás tervezést irányító szerepének érvényesülése A fejezet bevételeinek és kiadásainak tervezése A költségvetés fejezeti szintű végrehajtása Az előirányzat-módosítások indokoltsága Az előirányzat-felhasználási keretek ütemezésének és igénybevételének összhangja Az előirányzat-maradványok alakulása A költségvetési beszámolók A bevételek alakulása A kiadási előirányzatok teljesülése A személyi juttatásokkal való gazdálkodás A létszámmal való gazdálkodás 53 1

5 A központosított illetményszámfejtéssel kapcsolatos problémák A dologi kiadások A kiküldetési kiadások Felhalmozási kiadások A közbeszerzési tevékenység értékelése A fejezeti kezelésű előirányzatok tervezése és felhasználása A fejezeti kezelésű előirányzatok tervezése A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása A KATOR program A évi népszámlálás eredményessége A KSH működésének korszerűsítésével összefüggő fejezeti kezelésű előirányzatok Az EU csatlakozással közvetlenül összefüggő fejezeti kezelésű előirányzatok Az előző vizsgálataink javaslatai alapján megtett intézkedések Az éves költségvetések zárszámadása és a belső kontroll rendszer ellenőrzése Az előző fejezeti átfogó ellenőrzés megállapításai alapján tett intézkedések 72 MELLÉKLETEK 1.a-b. számú a KSH elnökének észrevétele és az elnöknek adott válaszunk 2. számú táblázatok 3. számú diagramok FÜGGELÉKEK 1. számú Az uniós csatlakozással kapcsolatos feladatok 2. számú A év népszámlálás teljesítményellenőrzés-típusú vizsgálata 2

6 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE Áht. ÁMÖ Ámr. ANP EC ECOSTAT Er. EUROSTAT FVM GM megyei igazgatóságok KATOR KFO Kjt. KIR Könyvtár Központi Igazgatás KSH Ktv. KVI Levéltár Mt. NACE NKI OSAP OST PFO PM Stt. SzMSz Sztv. VIR az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény Általános Mezőgazdasági Összeírás az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998 (XII. 30.) Korm. rendelet EU csatlakozás Nemzeti Program Európai Bizottság ECOSTAT Gazdaságelemző és Informatikai Intézet a központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szervek kormányzati, felügyeleti, valamint belső költségvetési ellenőrzéséről szóló 15/1999. (II. 5.) Korm. rendelet Európai Bizottság statisztikai szervezete Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Gazdasági Minisztérium KSH Megyei Igazgatóságai Központi Adategyeztető és Továbbító Országos Rendszer KSH Központi Igazgatás Költségvetési Főosztály a közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított évi XXXIII. törvény Központosított Illetményszámfejtési Rendszer KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat KSH Központi Igazgatás Központi Statisztikai Hivatal a köztisztviselők jogállásáról szóló, többször módosított évi XXIII. törvény Kincstári Vagyoni Igazgatóság KSH Levéltára a Munka Törvénykönyvéről szóló, többször módosított évi XXII. törvény Európai Unió tevékenységi osztályozása KSH Népességtudományi Kutatóintézet Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Országos Statisztikai Tanács KSH Központi Igazgatás Pénzügyi Főosztály Pénzügyminisztérium a statisztikáról szóló, többször módosított évi XLVI. törvény Szervezeti és Működési Szabályzat a számvitelről szóló, többször módosított évi XVIII., illetve a évi C. törvény Vezetői Információs Rendszer 3

7

8 JELENTÉS a Központi Statisztikai Hivatal fejezet működésének ellenőrzéséről BEVEZETÉS A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) fejezet feladata a gazdaság, a társadalom helyzetét és változásait jellemző adatok gyűjtése, rendszerének kialakítása, azok feldolgozása, tárolása, elemzése, közzététele és védelme. Tevékenységi körébe tartozik továbbá a statisztikai fogalmak, számítási módszerek, nomenklatúrák kidolgozása és karbantartása; a hivatalos statisztikai szolgálat tevékenységének összehangolása és irányítása, valamint a közvélemény, az Országgyűlés és a Kormány tájékoztatása az ország társadalmi, gazdasági és népesedési adatairól; részvétel a nemzetközi szervezetek statisztikai munkájában. A KSH fejezet feladatrendszerét alapvetően a statisztikáról szóló többször módosított évi XLVI. törvény és az annak végrehajtására kiadott 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet határozza meg. A fejezet feladatrendszere a vizsgált időszakban bővült a Gazdasági Minisztériumtól átvett, a folyó fizetési mérleg összeállításához szükséges külkereskedelmi statisztikával, továbbá a célelőirányzatok keretében finanszírozott EU Csatlakozás Statisztika Nemzeti Programjával és a PHARE Agrárstatisztikai Programmal. A KSH az Európai Unió előírásai és az Európai Bizottság statisztikai szervezete (EUROSTAT) adatkérési igényeinek eleget tett. Külön törvények alapján a vizsgált időszakban három országos összeírást teljesített. A KSH a Kormány közvetlen felügyelete alá tartozó, szakmailag önálló, országos hatáskörű közigazgatási szerv, jogállása összhangban van a nemzetközi gyakorlattal. A fejezet címrendje a vizsgált időszakban nem változott, végig öt címre (KSH Igazgatás, KSH Megyei Igazgatás, KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat, KSH kutatóintézetek, Fejezeti kezelésű előirányzatok) tagolódott. Ugyanígy változatlan maradt az intézményi struktúra. 1 1 KSH Központi Igazgatás (Központi Igazgatás), KSH Megyei Igazgatóságai (megyei igazgatóságok), KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat (Könyvtár), KSH Levéltára (Levéltár) valamint két kutatóintézet: az ECOSTAT Gazdaságelemző és Informatikai Intézet (ECOSTAT) és a KSH Népességtudományi Kutatóintézet (NKI). 5

9 BEVEZETÉS A fejezet eredeti kiadási főösszege 1998-tól 2002-ig közel másfélszeresére, a bevételi előirányzata pedig több mint kétszeresére növekedett, engedélyezett létszáma 2135 főről 2100 főre változott. A KSH fejezet költségvetési kiadása évben ,2 M Ft-ra, bevételi előirányzata 2528,4 M Ft-ra teljesült. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi LXII. törvény a KSH fejezet évi kiadási előirányzatát ,4 M Ft-ban, bevételi előirányzatát 1102,4 M Ft-ban, támogatási előirányzatát ,0 M Ft-ban határozta meg. Az Állami Számvevőszék a KSH fejezetnél az államháztartás forrásait és azok felhasználását az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 120/A. (1) bekezdése alapján ellenőrizte. Az előző, évi átfogó ellenőrzés óta végzett számvevőszéki ellenőrzések az éves költségvetések tervezését, zárszámadását, valamint a belső kontroll mechanizmusok működését érintették. Az ellenőrzés végrehajtására az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 2. (3) és 17. (3) bekezdése alapján került sor. Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a KSH fejezetnél: annak szervezeti, irányítási és működési rendszere, továbbá költségvetési előirányzatai összhangban voltak-e a jogszabályokban meghatározott szakmai feladatokkal; a költségvetés végrehajtása során biztosították-e a rendelkezésre álló közpénzek szabályszerű és célszerű felhasználását; a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásánál a törvényességi, célszerűségi szempontokat érvényesítették-e, különös tekintettel az EU integrációs célok, illetve a népszámlálás feladatának teljesítésére; a korábbi számvevőszéki ellenőrzések megállapításait, ajánlásait a fejezet irányító és gazdálkodási tevékenységében hasznosították-e. Az átfogó ellenőrzés a fejezet és címei évi gazdálkodási folyamataira, a helyszíni ellenőrzés a KSH Igazgatás, KSH Megyei Igazgatás, KSH kutatóintézetek, Fejezeti kezelésű előirányzatok címekre, valamint öt megyei igazgatóságra (Baranya, Csongrád, Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Veszprém) terjedt ki, hangsúlyozottan a es évekre irányult, kitekintéssel a évre is. Az Európai Uniós csatlakozással kapcsolatos feladatok ellenőrzésének részletes megállapításait az 1. számú függelék tartalmazza. Teljesítmény-ellenőrzés módszerével vizsgáltuk a népszámlálás célelőirányzat felhasználásának eredményességét, a részletes megállapításokat a 2. számú függelékben mutatjuk be. Az ellenőrzés magába foglalta a fejezet évi beszámolója megbízhatóságának financial audit típusú vizsgálatát is. A megállapításokat az Állami Számvevőszéknek a Magyar Köztársaság és évi költségvetése évi végrehajtásának ellenőrzéséről készülő összefoglaló jelentése tartalmazza. A végleges jelentést az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. tv. III. fejezet 25. (1) bekezdésének megfelelően megküldtük a KSH elnökének, akinek észrevételét és az arra adott válaszunkat az 1.a-b. sz. melléklet tartalmazza. 6

10 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A KSH fejezet feladatainak ellátását a vizsgált időszakban meghatározta az EUcsatlakozással összefüggő szakmai és jogharmonizációs követelmények teljesítése, az uniós szervek folyamatosan bővülő, a közösségi statisztikák alapelvei szerinti adatkérési igényeinek kielégítése. A KSH a történetében először, egymást követő két évben három országos összeírást (az általános mezőgazdasági, a szőlő- és gyümölcsös ültetvényekre vonatkozó és a népszámlálás) is végrehajtott, amelyekről azonban az egész folyamatot átfogóan elemző, értékelő beszámoló a feladatok egyedisége, a felhasznált források nagyságrendje ellenére nem készült. Kiépítette az állóeszköz statisztika adatbázisát, adaptálta a vagyonértékelés EU-s módszertanát, amely az államháztartás alrendszereinek vagyonnyilvántartásához segítséget nyújthat. A KSH 2000-től rendelkezett Középtávú Fejlesztési Stratégiával, amelyben meghatározták a KSH küldetését, általános céljait (EU-csatlakozás, módszertani fejlesztés, adattárház felépítése és működtetése, a regiszter-kérdés megoldása), valamint a stratégiai célok elérésének módjait és eszközeit a szellemi erőforrások fejlesztésétől a KSH gazdálkodásában a bevételek növeléséig. A KSH a statisztika ágazati irányításának keretében a feladat végrehajtásáról rendelkező konkrét jogi eszközök hiánya és az Országos Statisztikai Tanács formális működése miatt korlátozottan tudta ellátni a hivatalos statisztikai szolgálat egészének koordinálását, metodikai egységesítését, fejlesztését. A fejezet felügyeletét ellátó, államtitkári besorolású elnök munkáját két szakstatisztikai és két funkcionális elnökhelyettes támogatta. A KSH felső vezetésében bekövetkezett változások (1998-ban elnök- és elnökhelyettes-váltások, 2000-ben újabb elnökhelyettes-váltás) a szakmai munka színvonalát, pártatlanságát az EU évenkénti értékelései szerint nem befolyásolták. A fejezet intézményeinek köre változatlan maradt, a kiemelt feladatokhoz a költségvetés a fejezeti kezelésű előirányzatokon keresztül biztosított többletforrást. A feladatok ellátása túlnyomórészt a szakmailag szorosan együttműködő Központi Igazgatásra és a megyei igazgatóságokra hárult. A Központi Igazgatás szervezeti egységeinek száma között (16-ról 28-ra) emelkedett és differenciáltabbá vált, összhangban az uniós többletfeladatokkal. A megyei igazgatóságok a KSH területi szervezeti egységeiként azonos feladatokkal, közel azonos létszámmal, szervezeti tagolással, egységes központi irányítás mellett, közös éves munkatervek alapján működtek. A munkaterv és monitoringja biztosította a szükséges operatív beavatkozásokat. Az éves munkatervek komplex értékelésének hiányában nem intézkedtek a többnyire a szakmai feladatokhoz az informatikai szolgáltatások pontatlan hozzárendeléséből adódó visszatérő hibák, határidő csúszások elkerülésére. 7

11 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A fejezet intézmény rendszerének stabilitása a belső kontroll rendszer működtetésére kedvező hatással volt. A évi állapotra vonatkozó felmérésünk eredményéhez képest a fejezet intézményeinél a függetlenített belső ellenőrzés területén jelentős előrelépések történtek. A felügyeleti szerv által második félévétől biztosított többletkapacitással, változatos foglalkoztatási formákkal a függetlenített belső ellenőrzés működtetését a kutatóintézetek kivételével a fejezetnél megoldották. A helyszíni ellenőrzésbe bevont megyei igazgatóságok közül egy esetben (Veszprém Megyei Igazgatóság) nem működött megfelelő színvonalon a függetlenített belső ellenőrzés. A szabályozottság, szabályszerűség területén hiányosságok, formai hibák, pontatlanságok voltak tapasztalhatók. A Központi Igazgatás nem rendelkezett alapító okirattal, a költségvetési alapokmányaiból kimaradtak a részben önállóan gazdálkodó szervezetek. Az intézmények gazdálkodásához a Központi Igazgatás által kidolgozott mintaszabályzatokat egyes megyei igazgatóságoknál nem adaptálták vagy hiányzott a szabályzatok közötti összhang (Baranya, Veszprém Megyei Igazgatóság). Az ECOSTAT az alapító okiratával ellentétesen vállalkozási tevékenységet folytatott. Az NKI-nél a pénzügyi jogkörök (ellenjegyzés, érvényesítés) nem megfelelő gyakorlásában közrejátszott a gazdasági szervezet létszámhiánya. Az informatikai rendszerek irányításában és működtetésében a Központi Igazgatás Informatikai Főosztályának informatikai stratégia hiányában túldimenzionált, a főosztály egyébként szélesre szabott felelősségi körén túlmutató szerepe volt, az igények koordinálásától, a szakmai elvárások teljesítésén, a fejlesztéseken, beszerzéseken, üzemeltetési feladatokon keresztül az informatikai biztonsággal kapcsolatos szabályozásokig és azok gyakorlati kivitelezéséig. Az erre kialakított, tagolt szervezet a Központi Igazgatásnál foglalkoztatottak közel egyötödét tette ki. A szakfőosztályok egyedi alkalmazási igényeinek kielégítése hátráltatta az általános célú rendszerek fejlesztését. A belső fejlesztések minőségbiztosítását nem alakították ki. Az informatikai biztonság felügyeletének függetlensége korlátozott volt. Az informatikai rendszerek működtetésében a biztonsági előírások betartásának feltételei hiányosak voltak, ugyanakkor a kulcsrendszerek dokumentáltsága a vizsgált időszak végére teljeskörűvé vált. A fejezet intézményeinél a számviteli rendszer számítástechnikai szempontból lefedett volt, a részrendszerek között azonban nem állt fenn az automatikus adatkapcsolat. A fejezet eredeti kiadási előirányzata között összességében 42%- kal emelkedett. A költségvetési források a szakmai feladatokkal összhangban, a vizsgált időszak második felében számottevően növekedtek a fejezeti kezelésű előirányzatokon keresztül biztosított többletforrásokkal ( ben az eredeti előirányzat 56%-át tették ki). A fejezet intézményeinek összes bevételén belül meghatározó (81-93%) volt a költségvetési támogatás aránya, amely a tényleges kiadások 82-96%-át fedezte. Az intézményi működési bevételek, valamint a felhalmozási és tőke jellegű bevételek döntően ingatlanok (irodahelyiségek) bérbeadásából, kiadványértékesítésből és adatszolgáltatásból keletkeztek. 8

12 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A fejezet intézményei eredeti előirányzatainak módosítását a jóváhagyott előirányzat-maradványok felhasználása, a fejezeti kezelésű előirányzatok átadása, a központi beruházások végrehajtása indokolta. A megemelt előirányzatok biztosították az intézmények zavartalan működését, lehetőséget adtak a többletfeladataik ellátására. A fejezet intézményeinél a személyi juttatásokkal és a létszámmal való gazdálkodást a jogszabályi előírásoknak és a fejezet sajátosságait tükröző belső szabályozásnak megfelelően végezték. Az állományba nem tartozók juttatásai jogcímen elszámolt kifizetéseket döntően az adatgyűjtési feladatok megoldását rugalmasabban biztosító megbízási díjakra fordították. A központosított illetményszámfejtés működtetése a fejezetnél nem eredményezett megtakarítást. Az új program megbízhatatlansága miatt a korábban használt számfejtő program szükségszerű, párhuzamos alkalmazása többletmunkával járt. A vizsgált időszakban a fejezetnél a költségvetési kiadások mintegy negyedét a dologi kiadásokra fordították. Ezen belül az üzemeltetési és fenntartási kiadások (bérleti, lízing- és közüzemi díjak) dinamikusan emelkedtek. A tárgyi eszközök nettó állománya két és félszeresére növekedett. Az ingatlanok állománya korszerűsödött a 2000-ben megkezdett, ütemezett, komplexitásra törekvő rekonstrukciók, felújítások eredményeként. Megtörtént a számítástechnikai eszközök teljes cseréje. A felújítások, beruházások eredményeként az elmúlt öt évben valamennyi megyei igazgatóságon javultak a munkakörülmények (korszerű ügyvitel-, kommunikációs- és biztonságtechnika). A fejezetnél a vizsgált esetekben a kutatóintézetek kivételével, ahol az egy esetben előforduló értékhatárt meghaladó szolgáltatási szerződésnél nem alkalmazták a közbeszerzési, illetve rendszeresen a szabadkézi vételre vonatkozó pályáztatási előírásokat betartották a közbeszerzések jogszabályi előírásait. Az ellenőrzésünk valamennyi fejezeti kezelésű előirányzatra kiterjedt. Megállapítottuk, hogy az előirányzatok felhasználása a jogszabályi előírásoknak és a belső szabályozásoknak megfelelően történt. A rendelkezésre álló forrásokat a fejezet intézményeihez történt átcsoportosítást követően szabályszerűen használták fel. A teljesítmény-ellenőrzés módszerével megvizsgáltuk a évi népszámlálás fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának eredményességét. Megállapítottuk, hogy a feladatot a KSH szakmai irányításával, az önkormányzatokkal jól meghatározott feladatmegosztásban, a szakmai igényeknek és a nemzetközi ajánlásoknak megfelelően, a jogszabályokban rögzített költségkereteken belül hajtották végre. A népszámlálás keretében felvett adatok a KSH által meghatározott módon és időben kerülnek feldolgozásra. A felvételi tematika, annak előkészítése és végrehajtása, az adatok feldolgozása biztosítja, hogy a KSH minden adatot hasznosítani, publikálni tudjon. 9

13 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Az ÁSZ korábbi vizsgálatai megállapításait, javaslatait a realizálás során többnyire eredményesen hajtották végre, a törvényi, illetve az intézkedési tervben foglalt határidőket azonban több esetben túllépték. A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoljuk: a Kormánynak: 1. tekintse át a hivatalos statisztikai szolgálathoz tartozó szervezetek hatékonyabb együttműködéséhez, az adatszolgáltatás metodikai egységesítésének továbbfejlesztéséhez szükséges szabályozási feladatokat és intézkedjen a jogszabály-módosítások előkészítéséről, illetve kiadásáról; a Központi Statisztikai Hivatal elnökének: 1. kezdeményezze, hogy az államháztartás vagyonnyilvántartásai megbízhatóságának javításához az adaptált EU-s módszertanok a kormányzat által meghatározott körben hasznosításra kerüljenek; 2. gondoskodjon a fejezet informatikai stratégiájának elkészítéséről, az informatikai biztonság felügyeletének teljes függetlenségéről, a biztonsági előírások betartása hiányzó feltételeiről, a belső fejlesztések minőségbiztosításáról; 3. intézkedjen a fejezet intézményeinél a belső kontroll rendszer egyes elemeinél (alapító okiratok, költségvetési alapokmányok, a függetlenített belső ellenőrzés, pénzügyi jogkörök gyakorlása, a kötelezettségvállalások nyilvántartása) tapasztalt szabálytalanságok megszüntetése érdekében; 4. vizsgálja felül az Informatikai Főosztály feladat- és hatáskörét; 5. vizsgálja felül a kutatóintézetek vállalkozási tevékenységének jogosultságát és közbeszerzési gyakorlatát, az utóbbinál az önálló lebonyolítás indokoltságát. 10

14 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL FEJEZET FELADATELLÁTÁSA, MŰKÖDÉSE ÉS A GAZDÁLKODÁSI FELTÉTELEK ÖSSZHANGJA 1.1. A fejezet feladatellátásának szabályozási, szervezeti háttere, a kiemelt feladatok A KSH fejezet az alap-, az időszakonként jelentkező többletfeladatait, valamint az ezen feladatok ellátása érdekében végzett koordinációs tevékenységét törvényi háttérrel alátámasztva a statisztikáról szóló évi XLVI. törvény (Stt.) látta el a vizsgált időszakban ( ). Az Stt.-t az ellenőrzött időszak alatt többször módosították. Ezek közül az évi CVIII. törvény az Stt. módosításán túl a évi népszámlálással kapcsolatban is rendelkezett. Az Stt. szerint (6. (1) bekezdés c)-d) pontok) a másik két országos összeírásra vonatkozóan külön törvények kerültek kiadásra, az évi XLVI. törvény rendelte el az általános mezőgazdasági összeírást (ÁMÖ), a szőlőés gyümölcsös ültetvények összeírását pedig a évi CXLIII. törvény. A törvény végrehajtására, illetve felhatalmazása alapján rendszeresen adtak ki kormányrendeleteket. Közülük kiemelkedik az Országos Adatgyűjtési Program (OSAP), amely a hivatalos statisztikai szolgálathoz 1 tartozó szervezetek tevékenysége összehangolásának legfontosabb eszköze. Az Stt. felhatalmazása alapján (8. (6) bekezdés) a Kormány minden évben (194/1997. (XI. 4.) és az azt módosító 123/1998. (VI. 17.), 187/1998. (XI. 13.), 154/1999. (X. 22.), 173/2000. (X. 18.), 198/2001. (X. 19.), 227/2002. (XI. 7.) Korm. rendeletek) kiadta jogi személyekre, valamint a gazdasági tevékenységet folytató természetes személyekre és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó hatállyal a következő évi adatgyűjtések listáját, megjelölve, hogy a statisztikai szolgálat melyik tagja rendelte el az adott gyűjtést, milyen adatszolgáltatói körre kiterjedően és milyen gyakorisággal. A külkereskedelmi statisztika szervezeti és felelősségi rendjéről, a rendszer fő fejlesztési feladatairól és a végrehajtásukhoz szükséges feltételekről szóló 2009/2002. (I. 25.) Korm. határozat alapján a külkereskedelmi statisztika előállításának feladata és kizárólagos felelőssége V. 1-jétől létszám és előirányzat átcsoportosításával a Gazdasági Minisztériumtól (GM) a KSH-hoz került. 1 Az Stt. 3. (2) bekezdése szerint a hivatalos statisztikai szolgálathoz tartozó szervek: a KSH, a minisztériumok és a Miniszterelnöki Hivatal, egyes országos hatáskörű szervek (például a Gazdasági Versenyhivatal), a Legfőbb Ügyészség és a Magyar Nemzeti Bank (MNB). 11

15 Az átadás-átvételről III. 28-án a KSH és a GM, az együttműködésről a KSH az érintett szervezetekkel (a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága, a GM, a Külügyminisztérium (KüM), a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) és az MNB) megkötötte a megállapodásokat. A feladat zökkenőmentesen átkerült a KSH fejezethez, ezáltal 2003-tól a külkereskedelmi adatokat egységes rendszerben lehet beilleszteni a fizetési mérleg adatai közé. 1 A vizsgált időszakban a fejezethez tartozó címek, intézmények köre változatlan maradt, a feladatbővülésekhez a költségvetés a fejezeti kezelésű előirányzatokon keresztül biztosított forrást. Formai hiba, hogy az állami költségvetésről, illetve azok végrehajtásáról szóló törvényekben 1999-től az ECOSTAT a névváltoztatás előtti megnevezéssel (KSH Gazdaságelemzési és Informatikai Intézet) szerepel(t). A fejezet feladatellátásában meghatározó szerepe volt a Központi Igazgatásnak és a megyei igazgatóságoknak. A KSH 2000-től rendelkezett az elnök által jóváhagyott Középtávú Fejlesztési Stratégiával, amelyben meghatározták a KSH küldetését 2, általános céljait (EU-csatlakozás, módszertani fejlesztés, adattárház felépítése és működtetése, a regiszter-kérdés megoldása), valamint a stratégiai célok elérésének módjait és eszközeit a szellemi erőforrások fejlesztésétől a KSH gazdálkodásában a bevételek növeléséig. A KSH eleget tett az Országgyűléssel és Kormánnyal szembeni, az ország évi helyzetéről, társadalmi és gazdasági, népesedési folyamatairól adandó tájékoztatási kötelezettségének (Stt. 6. (1) bekezdés h) pont), melynek keretében évente részletes tanulmányt készített (a megelőző négy évre vonatkozóan). A KSH elnöke az Országgyűlés Gazdasági bizottságának évente beszámolt a KSH statisztikai tevékenységéről, a szervezet működéséről, érintve a statisztikai szolgálat helyzetét is. A Központi Igazgatás szervezeti egységeinek száma a többletfeladatokkal összhangban növekedett, differenciálódott: az önálló szervezeti egységek száma 1998-ban 16 volt, elején pedig 28 (a létszám 22%-kal növekedett). A nem statisztikai feladatokat ellátó szervezeti egységeinél foglalkoztatottak aránya ebben az időszakban 23-25% volt, ezen belül az Informatikai Főosztályé 17-19%-ot tett ki. Az EU-előírások teljesítésével kapcsolatos feladatok növekedése, az EU prioritásai miatt a Népesedés-, egészségügyi és szociális statisztikai Főosztályon belül Vándorlásstatisztikai Osztály jött létre; önállóvá vált az összeírói hálózattal, a cenzusok kommunikációjával foglalkozó Összeírás-, kommunikációs és képzési Osztály, valamint a Környezetstatisztikai Osztály. Más szervezeti egységekből önálló 1 Korábban a fizetési mérlegbe beépített külkereskedelmi adatok nem a vámstatisztikán alapultak. 2 Megalapozott, hiteles, a differenciált felhasználói igényekkel és a nemzetközi követelményekkel összhangban álló statisztikai szolgáltatások nyújtása a szervezetek és az állampolgárok részére. 12

16 sulva megalakult a Pénzügy-statisztikai Főosztály és a Külkereskedelmi statisztikai Főosztály is, kibővített feladatkörrel. Az államtitkári besorolású elnök munkáját négy elnökhelyettes segítette. Kettő a szakstatisztikai területeteket (gazdaság- és társadalomstatisztikai), kettő a funkcionális területeket (gazdasági és informatikai, és a koordinációs) felügyelte. A miniszterelnök a 29/1998. (IX. 4.) ME határozatban a KSH élére új elnököt, a statisztikai elnökhelyettesek felmentése után (46/1998. (XI. 11.) ME határozat) helyükre az 50-, 51/1998. (XII. 1.) ME határozattal újakat nevezett ki, I. 14- ei hatállyal pedig új gazdaságstatisztikai elnökhelyettest. A negyedik elnökhelyettes kinevezésével (53/1998. (XII. 19.) ME határozat) létrehozták a koordinációs elnökhelyettesi pozíciót, amely alapvetően a korábban az elnök által közvetlenül irányított szervezeti egységek (a Központi Igazgatás létszámának 18,4%-a) irányításával mentesítette az elnököt az operatív, adminisztratív feladatok alól. A működés stabilitása szempontjából kedvező volt, hogy a gazdasági és informatikai elnökhelyettes IX. 1-jétől töltötte be ezt a pozíciót, továbbá a koordinációs elnökhelyettes korábban az Elnöki Főosztály vezetőjeként megfelelő tapasztalatra tett szert. A KSH felső vezetésében bekövetkezett személyi és szervezeti módosítások az EU évenkénti értékelései szerint - a kiegyensúlyozott szakmai munkát nem befolyásolták. Az egyes elnökhelyettesek által irányított szervezeti egységek és a felügyelt intézmények létszáma közel azonosan oszlott meg a szakstatisztikai területeken. Viszont a funkcionális területek közül a gazdasági és informatikai elnökhelyettes esetében jelentős eltérést (34%) mutatott, az Informatikai Főosztály nagy létszáma miatt, és ide tartozott a Könyvtár és a Levéltár felügyelete is. A fejezeti szintű költségvetési irányítói feladatokat ellátó Költségvetési Osztály (KFO) 2001-ben főosztállyá alakult (6/2001. (SK 3.) elnöki utasítás), nem a létszáma (6 fő) vagy szervezeti felépítése, hanem az általa ellátott feladatok kiemelt jelentősége miatt. A helyszíni ellenőrzés idején a KFO két osztályból állt és rendelkezett IX. 2-án kiadott hatályos ügyrenddel. A Központi Igazgatás a fejezeti szintű gazdálkodási feladatok keretében ellátta a költségvetési tervezéssel, beszámolással, az előirányzatok rendeletetésszerű felhasználásának felügyeletével, a központi beruházásokkal és közbeszerzésekkel, továbbá az informatikai rendszerek bővítésével, üzemeltetésével, karbantartásával, 2002-től a központosított illetményszámfejtéssel kapcsolatos teendőket. A Központi Igazgatás és a 19 megyei igazgatóság (a Budapesti és a Pest megyei egy szervezetben) önálló, de a szakmai feladatok szempontjából szorosan együttműködő szervezetek. A megyei igazgatóságok összhangban az Stt. meghatározásával a KSH területi szervezeti egységeiként működtek. A megyei 13

17 igazgatóságok feladatköre, létszáma és szervezeti tagolódása (gazdaság-, illetve társadalomstatisztikai, tájékoztatási, informatikai, valamint gazdasági osztályok) alapjában azonos volt, kivéve a Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságét, amely az igazgatóságok fős létszámához képest 220 fős volt. A Központi Igazgatás és a megyei igazgatóságok közös éves munkatervek alapján látták el a tevékenységüket. A munkatervek megvalósulását figyelemmel kísérték, havonta beszámoló készült az elnök részére. A munkaterv és monitoringja biztosította a szükséges operatív beavatkozásokat. Ugyanakkor hiányzott az éves munkatervek megvalósulásáról a komplex értékelés, a többnyire a szakmai feladatokhoz az informatikai szolgáltatások pontatlan hozzárendeléséből adódó visszatérő hibák, határidő csúszások okainak elemzése. További hiányosságot jelent, hogy nem vagy csak egy-egy feladat vonatkozásában készültek középtávú tervek. Az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (Ámr.) 149. (3) bekezdése alapján 1999 óta minden évben a felügyeletet ellátó elnökhelyettesek elkészíttették az intézmények munkájának szöveges értékelését, melyek intézményenként, évenként egyenetlen színvonalúak voltak, a minősítés (kiváló, jó, megfelelő) kritériumait, az értékelés szempontjait a megyei igazgatóságok kivételével sem rögzítették. A megyei igazgatóságok értékelési rendszerében az értékelés alapja az adatgyűjtés minősége, határidők be (nem) tartása, a tájékoztatás és a gazdálkodás színvonala meghatározott volt, bár nem kvantifikálták. A megyei igazgatóságokat vezető igazgatók általában rotációs rendszerben részt vettek a KSH minden munka- és szakmai bizottságában, a Vezetői Kollégium és Igazgatósági Értekezleteken, valamint a külön Igazgatósági Értekezleteken. A megyei igazgatóságok felügyeletét közvetlenül ellátó Területi és Koordinációs Főosztály munkatársai rendszeresen tájékozódtak a helyszínen a kiemelt és aktuális feladatok személyi, tárgyi feltételeiről, a szakfőosztályokkal való kapcsolattartásról, azt követően intézkedtek további kontrollok alkalmazásáról. A Központi Igazgatás funkcionális főosztályai operatívan is gyakorolták a felügyeleti jogkörüket. A KFO és a Területi és Koordinációs Főosztály megállapította, hogy az 1999-ben vállalt tartós kötelezettségek áthúzódó hatása miatt évben csak minimális bérfejlesztésre lenne a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságnak lehetősége. Ezért a Központi Igazgatás két főosztálya és a megyei igazgatóság írásban rögzítették, hogy személyi juttatások kifizetése a fedezet meglétének igazolása mellett a KFO előzetes engedélyével történhet. A Könyvtár a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény szerint országos szakkönyvtár, amely a legnagyobb statisztikai gyűjteménnyel rendelkezik. A könyvtári állomány között db-ról darabra, az állomány nyilvántartási értéke E Ft-ról E Ft-ra nőtt. 14

18 A Levéltár, mint részben önálló költségvetési szerv alapító okiratának módosítását követően I. 1-jétől a KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat költségvetési címen belül jogi személyiséggel nem rendelkező részjogkörű költségvetési egység lett. Éves költségvetését és engedélyezett létszámát a Könyvtár költségvetése tartalmazza, amelyet a Könyvtár és Levéltár között a két szervezet vezetője és a költségvetési (fő)osztályvezető háromoldalú megállapodásban megosztott, a kiadási előirányzatot amely 1998-ban és 2002-ben is a módosított fejezeti költségvetés 1,2%-át tette ki tekintve 1:10-11 arányban a Könyvtár javára. (A létszám esetében a megosztás 53-54, illetve 6 fő.) Az Stt. a KSH feladatai között felsorolja (6. (1) bekezdés l) pont) a kötelespéldányra jogosult országos feladatkörű tudományos szakkönyvtár és szaklevéltár fenntartását, üzemeltetését. A fejezethez a vizsgált időszakban két kutatóintézet tartozott. Az NKI 1968-ban alakult meg elődjéből, az 1963-ban létrehozott Népességtudományi Kutató Csoportból. Az NKI önálló jogi személyként működő, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amely a részére jóváhagyott költségvetési előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik, az alapító okiratban szereplő feladata a KSH adatbázisára és infrastrukturális hátterére alapozva alap- és alkalmazott demográfiai kutatások végzése, dokumentálása. Az ECOSTAT a 2201/1996. (VII. 24.) Korm. határozat alapján, VIII. 1- jétől működik részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként a KSH felügyelete alatt, a részére jóváhagyott költségvetési előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik. Alapító okiratában szereplő feladatai a KSH informatikai bázisára és infrastrukturális hátterére alapozva, államigazgatási célú gazdaságstatisztikai és döntés előkészítési szolgáltatások nyújtása céljából, gazdaságstatisztikai elemzések és hatásvizsgálatok, informatikai szolgáltatások, valamint módszertani és információ-technológiai kutatások végzése, ökonometriai modellek összeállítása és működtetése Külső szakmai átvilágítások A KSH tevékenységét a vizsgált időszakban három külső szakmai átvilágítás elemezte és értékelte, az egyik szervezeti-folyamatszervezési szempontból, a másik kettő a szakmai tevékenység ellátásának kritériumai alapján. A KSH hivatali folyamatainak felméréséről c. tanulmányt, valamint a hatékonyság javítására készített elemzés -t a nagy könyvvizsgáló cégek egyikének hazai leányvállalata két szerződés alapján, összesen (bruttó) 14,4 M Ft díjazásért készítette el 1999-ben a KSH elnökének megrendelése alapján. A magyar statisztikai rendszer szakértői vizsgálatát 2001-ben a kanadai statisztikai hivatal elnöke és asszisztense végezte el az elnök felkérése alapján. A jelentés Magyarországon (Statisztikai Szemle szám) és külföldön is nyilvánosságra került. A szerződések alapján a költségek és költségtérítések, továbbá a munkatárs díja (a vizsgálat vezetője nem tartott igényt díjazásra) összesen 26,1 M Ftot tettek ki. A magyar statisztikai rendszer átvilágításáról a hivatalos jelentést az Európai Bizottság (EC) statisztikai szervezete (EUROSTAT) megbízásából az angol statisztikai hivatal volt elnöke állította össze, azt 2002 áprilisában tették közzé. 15

19 A nemzetközi szakértői jelentések a KSH szakmai tevékenységét, az állomány felkészültségét, elkötelezettségét kedvező minősítéssel látták el, megerősítve a nemzetközi statisztikai szervezetek véleményét. A szakmai átvilágítások megállapításai szerint a KSH feladatainak eredményes végrehajtásához jelentősen hozzájárult a jól felkészült és stabil állomány mind a Központi Igazgatásnál, mind a megyei igazgatóságokon. A kedvező megállapítások mellett az átvilágítások kritikai észrevételt a statisztikai szolgálat működtetésével, a hivatalos statisztikai szolgálathoz tartozó szervek tevékenységének koordinálásával, a szakmai kontroll gyakorlásával kapcsolatban fogalmaztak meg. Az EUROSTAT megbízásából készült jelentés megerősítette a kanadai szakértők megállapításait, ugyanakkor kitért szervezeti, munkaszervezési-irányítási kérdésekre is (például az informatikai munkatervek komplexitása). Megállapításaik szerint a szolgálat tevékenységének koordinálására, fejlesztésére hivatott intézmények az Országos Statisztikai Tanács (OST) és a KSH nem képesek ellátni ezen feladatukat. A KSH nem tartott fenn a társszervekkel kétoldalú kapcsolati hálózatot, nem ismerte a minisztériumok (oktatási, egészségügyi, belügyi) legújabb koncepcióit, ezzel összefüggésben nem volt következetes a felhasználói igények feltárása. A kanadai átvilágítás alapján az Elnöki Értekezlet XII. 10-ei döntésének megfelelően öt munkacsoport, kanadai bizottság jött létre, lefedve a KSH stratégiája szempontjából fontos területeket. (1) a KSH államigazgatásban elfoglalt helye és szerepe (beleértve az OST, valamint az OSAP helyzetét is); (2) a külvilággal való kapcsolattartás (publikációk, felhasználói igények, elemzőképesség); (3) a KSH működési rendjének átalakítása (a belső költségelszámolás lehetőségeivel, összefüggéseivel); (4) képzéstovábbképzés, személyzeti politika és (5) a megyei igazgatóságok helye és szerepe a KSH működésében. A bizottságok eltérő színvonalú és készültségi fokon álló anyagokat állítottak össze. Azok formális megtárgyalására, az elfogadott megállapítások, javaslatok alapján átfogó feladat-meghatározásra nem került sor, bár az elnök többször is értékelte a bizottságok munkáját (például a Vezetői Kollégium és Igazgatói Értekezlet XI. 5-ei ülésén). A bizottságok javaslatai több esetben már hasznosultak: az (1) bizottság szövegjavaslatát a KSH az Stt re tervezett módosításába teljes mértékben beépítette, a (2) bizottság javaslata alapján felgyorsult az Internetes elérhetőség fejlesztése és megkezdődött a kiemelt adatszolgáltatók külön kezelésére irányuló program Az EU csatlakozással összefüggő feladatok A KSH teljesítette az EU előírásai és az EUROSTAT által közvetlenül eljuttatott adatkérési igényeket, érvényesítette a közösségi statisztikák előállításánál kötelező alapelveket. 16

20 A KSH az EU/EUROSTAT-on kívül egyéb nemzetközi szervezetek az OECD, az IMF, az ENSZ (szakosított szervezetei) részére is szolgáltatott adatokat. A KSH-nak az EU/EUROSTAT követelményeinek kielégítésével, a jogharmonizációval kapcsolatos tevékenységét a Kormány és az uniós intézmények folyamatosan nyomon követték és értékelték. Az értékelések szerint a KSH az EU csatlakozással közvetlenül kapcsolatos szakmai-, valamint jogharmonizációs feladatait megoldotta. A KSH a vizsgált időszakban különösen az Stt évi módosítását követően megfelelt az EC előírásában (Regulation 322/97, Article 10) meghatározott alapelveknek (pártatlanság, megbízhatóság, az adatok mellett a meta-adatok és a módszertan nyilvánosságra hozatala, valamint a felhasználók pártatlan kezelése). Az EC részére a KüM minden évben beszámolt a közösségi joganyag átvételének helyzetéről, amelynek része volt a KSH által készített statisztikai fejezet. A KSH az EUROSTAT-nak a csatlakozás nemzeti programjában részletezett statisztikai feladatok teljesítéséről rendszeresen tájékoztatást nyújtott. Az EUROSTAT közvetlenül is nyert információkat a KSH egyes szakstatisztikai főosztályaival fenntartott kapcsolata, illetve a kért adatszolgáltatás teljesítése révén. A Magyarország és az EU közötti csatlakozási tárgyalások alapvető kérdéseiről, a tárgyaló delegáció kijelöléséről, az EU közösségi vívmányai (acquis communautaire) átvételének Nemzeti Programjáról, valamint a csatlakozásra való felkészülés gazdaságstratégiai hátteréről szóló 2084/1998. (IV. 8.) Korm. határozat elfogadta az évenként felülvizsgálandó Nemzeti Programot (ANP). A Kormány az EC által előzetesen átadott, statisztikára vonatkozó közösségi vívmányoknál átmeneti intézkedést (kivételek) és technikai kiigazításokat nem igényelt. Ez azt jelentette, hogy a vonatkozó 170 különböző szintű jogforrás (rendelet, irányelv, határozat) tekintetében a Kormány vállalta, hogy a Magyar Köztársaság minden jogszabálynak legkésőbb a csatlakozás időpontjáig eleget tesz, kivéve azokat, amelyek irrelevánsak Magyarország vonatkozásában (16 darab), vagy már megvalósultak (14 darab). A közösségi vívmányok többi részét (75 ajánlás, állásfoglalás, illetve szerződés) illetően a Kormány úgy határozott, hogy megjegyzések nélkül tudomásul vesszük. Az EU négy jogszabály módosítását igénylő követelményt állított a statisztikai jogharmonizáció területén. Ebből háromnak az Stt. törvény módosításával Magyarország már eleget tett, a negyediket, a Taric nomenklatúrával kapcsolatban a vámtarifáról szóló évi CI. törvénynek a tényleges csatlakozás időpontjáig történő módosításával kell megvalósítani. Az Stt. módosítása az évi CVIII. törvény alapján biztosítja a statisztika pártatlansága követelményének kiterjesztését (3/A. ). Megvalósult a közigazgatási nyilvántartásokban szereplő adatok nemzeti statisztikai hivataloknak, azaz a KSH-nak (21. (4) bekezdés) és az egyedi adatok csak statisztikai célból, statisztikai tevékenységgel foglalkozó nemzetközi szervezetnek az EUROSTAT-nak (18. (3) bekezdés és a évi XLII. törvénnyel beiktatott 25/B. ) történő átadásának lehetőségére vonatkozó követelmény. Az EU/EUROSTAT követelmények teljesítése általában egybeesett a magyar statisztikai rendszer belső önfejlődésével, azt felgyorsította vagy éppen új 17

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. szám E l ő t e r j e s z t é s számvevői jelentéshez készült intézkedési tervről Az Állami Számvevőszék 2009. június 2-től megszakításokkal

Részletesebben

A KSH Központ 2003. éves költségvetési beszámolója

A KSH Központ 2003. éves költségvetési beszámolója A KSH Központ 2003. éves költségvetési beszámolója I. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG A KSH Központ 2003. évi feladatát az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programban (OSAP) a Kormány által elrendelt kötelező

Részletesebben

Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár

Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár Dr. Bőcz Sándor a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal kabinetfőnöke Budapest, 2012. november 15. A KEHI JOGÁLLÁSÁT, TEVÉKENYSÉGÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XIX EU Integráció Cím: 01 Alcím: 00 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZEGEDI BIOLÓGIAI KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY Készült a 2010. évi elemi költségvetéshez 1. Azonosító adatok 1.1. Irányító szerv: fejezet száma: XXXIII. megnevezése: Magyar

Részletesebben

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Benkó Péter Laborczné Simon Ildikó Budai Gyula belső ellenőrök Előterjesztő:

Részletesebben

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása . számú előterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!! a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. március 29-i ülésére Tárgy: Intézkedési terv az Állami Számvevőszék 2009. évben lefolytatott átfogó ellenőrzésének megállapításaira

Részletesebben

A Magyar Akkreditációs Bizottság Titkársága 2004. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálata

A Magyar Akkreditációs Bizottság Titkársága 2004. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálata A Magyar Akkreditációs Bizottság Titkársága 2004. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálata 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának a címe: Magyar

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A költségvetés részletezése

1. A rendelet hatálya. 2. A költségvetés részletezése Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT

VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM 2011. MÁRCIUS 1-JÉTŐL VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRAT Szigethalom Város Önkormányzata 2003. február 27-én, az 1992. évi

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2008. Budapest, 2008. február 22. 2 2008. évi költségvetési alapokmány 1. Azonosító adatok Felügyeleti szerv: Magyar Tudományos

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2004. évi Beszámolóhoz

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2004. évi Beszámolóhoz Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet Szöveges Indoklás 2004. évi Beszámolóhoz 1. Szervezeti változások bemutatása Az Intézet 10 tudományos-, és 6 nem tudományos feladatokat

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA Egy kisvárosi önkormányzat önállóan tartja fenn művelődési házát és könyvtárát.

Részletesebben

1. számú melléklet INTÉZKEDÉSI TERV

1. számú melléklet INTÉZKEDÉSI TERV Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás 2014. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Eplény Községi Önkormányzatnál 2011. évben végrehajtott ellenőrzésekről Előadó: Fiskál

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe 2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Költségvetési szerv megnevezése:

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alt] T'^fóhI ^OQ9. Polgármestere -j-*y- / ^, «; ^ Budapest,,

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alt] T'^fóhI ^OQ9. Polgármestere -j-*y- / ^, «; ^ Budapest,, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alt] T'^fóhI ^OQ9. Polgármestere -j-*y- / ^, «; ^ Budapest,, Tárgy: Jelentés

Részletesebben

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel.

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel. Melléklet a 2005. évi XC. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonés telefaxszáma, elektronikus

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT. I. Szervezeti, személyzeti adatok ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

1. számú előterjesztés

1. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2010. június 25. XX. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 3 III. Közgyűlési határozatok 5 IV. Közlemények, hirdetmények 7 2 I. Személyi

Részletesebben

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól A Szervezetfejlesztési célok megvalósítása, controlling rendszer bevezetése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatánál projekt tárgyára vonatkozó jogszabályok az alábbiak: 1. 1990. évi LXV. törvény a helyi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2015.(II.13.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a 2015. évi költségvetésről Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.11.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok (1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez) ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 57. szám 20401 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata Az Oktatási Hivatal Alapító Okirata (a módosításokkal egységes

Részletesebben

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Szöveges beszámoló a költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Költségvetési szerv: 0200. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Szakágazati besorolása: 910100. Könyvtári, levéltári tevékenység

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2016-ban a törvényekből eredő feladatainak ellátása,

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv K Ö Z É R D E K Ű A D A T O K Általános közzétételi lista Általános közzétételi lista link I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK: 1. Kapcsolat, szervezet, vezetők: 1.1. Elérhetőségi adatok Hivatalos név Székhely

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014-2018. ÉVEK IDŐSZAKÁRA SZÓLÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVÉHEZ SZÜKSÉGES KOCKÁZATELEMZÉS A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről 1 Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I.

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I. Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Somlójenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

ÉRSEKVADKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 /2015. (II. 25.) rendelete. Érsekvadkert Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

ÉRSEKVADKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 /2015. (II. 25.) rendelete. Érsekvadkert Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről ÉRSEKVADKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 /2015. (II. 25.) rendelete Érsekvadkert Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés CSORNAHŐ Csornai Hőszolgáltató Kft. 9300 Csorna, Barbacsi u.1. Telefon:0696/592080, 0696/261677 Fax: 0696/592089 E-mail: csornaho@csornaho.hu honlap: csornaho.hu ügyfélszolgálati

Részletesebben

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Alapszabály

Belső Ellenőrzési Alapszabály Belső Ellenőrzési Alapszabály Az Ecomore Befektetési és Tanácsadó Kft. ügyvezetőjének utasítása a belső ellenőrzési rendszer szabályozásáról Az Ecomore Kft ellenőrzési funkciói a belső ellenőrzési rendszer

Részletesebben

Alapító okirata. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet módosított, az Egészségségügyi Közlönyben megjelentek alapján egységes szerkezetbe foglalt

Alapító okirata. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet módosított, az Egészségségügyi Közlönyben megjelentek alapján egységes szerkezetbe foglalt módosított, az Egészségségügyi Közlönyben megjelentek alapján egységes szerkezetbe foglalt Az egységesítés időpontja: 2007. február 22. Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Páka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről

Páka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről Páka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről (Egységes szerkezetben) Páka Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő.

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (II.26.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Férőhelyek száma: 694 Telephelyek száma : 11

Férőhelyek száma: 694 Telephelyek száma : 11 BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MÓDSZERTANI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLATA 1081 BUDAPEST, ALFÖLDI U. 9-13 : 3232-900, 930 : 1430 BUDAPEST, Pf.: 20 /: 3232-953 A 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER BM/8122/2012. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdéseinek rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2012. július 3-án ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a helyi önkormányzatok adósságrendezési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

Magyar Akkreditációs Bizottság

Magyar Akkreditációs Bizottság Magyar Akkreditációs Bizottság Titkárság A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG TITKÁRSÁGA 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény neve, törzskönyvi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete:

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete: ... napirendi pont Az Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Javaslat A Nevelési Tanácsadó Gyermek és Ifjúságpszichológiai Központ módszerbeli és szerkezeti

Részletesebben

Költségvetési alapokmány

Költségvetési alapokmány Költségvetési alapokmány l. Felügyeleti szerv: Magyar Tudományos Akadémia, Budapest (XXXIII. fejezet) 2. Köztestületi költségvetési szerv: MTA Regionális Kutatások Központja Székhelye: 7621 Pécs, Papnövelde

Részletesebben

AZ OKTATÁSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

AZ OKTATÁSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA AZ OKTATÁSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Ktj.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Ács Rezső társulás elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Ács Rezső társulás elnöke AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: TÁRGY: Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S Első Magyar Önkormányzati

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA 11683/2008. KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 89. -ának (1) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

3. számú napirendi pont. Az államháztartásról szóló T/5069. törvényjavaslat

3. számú napirendi pont. Az államháztartásról szóló T/5069. törvényjavaslat 3. számú napirendi pont Az államháztartásról szóló T/5069. törvényjavaslat Összefoglaló Az államháztartási törvényjavaslatról T/5069. számú Benyújtó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter A törvényjavaslat

Részletesebben

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata XX/1130/5/2010. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, az államháztartás

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése

A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése Bartók Péter főosztályvezető helyettes BM Pénzügyi Erőforrás gazdálkodási Főosztály A BM fejezeti kezelésű előirányzatainak

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (Időközi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata

Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az Egészségügyi,

Részletesebben