SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: ,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436"

Átírás

1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: ,

2 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. tv. hatályba lépésével jelentős változások következtek be a költségvetési szervek besorolásával, hatáskörével kapcsolatban. Az alapítói és irányítási joggal rendelkezőknek szeptember 30-ig kellett az új alapító okiratokat jóváhagyni, és a törzskönyvi bejegyzésre a Magyar Államkincstárhoz benyújtani. Az elfogadott új alapító okiratok alapján a költségvetési szerveknek el kell készíteniük az új Szervezeti és Működési Szabályzatot (a továbbiakban SZMSZ). Az intézményi SZMSZ az alapító okiratban jóváhagyott tevékenységek végrehajtását szabályozza, rögzíti a működés formáját, a szervezeti felépítést. Az SZMSZ tartalmi követelményeit az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 292/2009. (XII. 19.) sz. Korm. rend a írja elő. Készítésénél figyelembe kell venni: az alapító okirat előírásait, és attól eltérni nem lehet, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. tv. előírásait, a helyi sajátosságokat és rendeleteket. Az SZMSZ megjelenése: Az SZMSZ külső formája, belső felépítése legyen igényes. Célszerű borítólappal ellátni, amely tartalmazza az intézmény nevét, elérhetőségeit, a logóját, a hatályba léptetés napját. Megjelenhet rajta az intézmény vagy a település jellegzetes épületének fotója, a tevékenységhez kapcsolódó irodalmi idézet. Az SZMSZ közzétételére az elektronikus információszabadságról szóló évi XC. törvényben foglaltakat, illetve a fenntartó által meghatározott helyben szokásos módon kell alkalmazni. Az SZMSZ tartalmi felépítését az Ámr. sorrendjében kell felépíteni, megfelelő fejezetekre bontva. Az első oldalon tartalomjegyzékben célszerű a fejezetek számát és tartalmát oldalszámmal jelölni. Példa: oldal I. Általános rendelkezések 1. Az alapító okirat határozata 2. Jogszabályi háttér 3. A jogosultságok rögzítése 4. Az intézmény azonosító adatai 5. Az intézmény közfeladatai 6. Szakágazati besorolás 7. Az alaptevékenység szakfeladatai 8. A kiegészítő tevékenység szakfeladatai 9. A kisegítő tevékenység szakfeladatai 10. A vállalkozási tevékenységek 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: ,

3 II. III. IV. Szervezeti felépítés 1. Az intézmény jogelődjei, szervezeti felépítése 2. A jogi személyiségű szervezeti egység(ek) 3. A nem jogi személyiségű szervezeti egység(ek) 4. Az előző pontokban megnevezett személyek feladat és hatásköre 5. Az intézmény vezetőjének hatásköre. A képviseleti jog A működés szabályozottsága 1. Az intézmény feladatainak általános, összefoglaló meghatározása 2. Az alaptevékenység szakfeladatainak tartalma, a végrehajtás eszközei, módjai 3. A kiegészítő tevékenység szakfeladatainak tartalma, a végrehajtás szabályai 4. A kisegítő tevékenység szakfeladatainak tartalma, a végrehajtás eszközei, módszerei, szabályai 5. A vállalkozási tevékenység végrehajtási és elkülönítésének szabályai 6. Az intézmény kapcsolatrendszere 7. A munkavégzésre irányuló rendelkezése A gazdálkodással kapcsolatos előírások 1. Az intézmény besorolása 2. A pénzügyi gazdasági feladatok ellátása 3. A vagyon feletti rendelkezési jog 4. A kisegítő és vállalkozási tevékenységek aránya 5. A költségvetés tervezéssel és végrehajtással kapcsolatos különleges előírások V. Hatályba léptető és záró rendelkezések 1. A szabályzat személyi hatálya 2. A szabályzat módosítása 3. A szabályzat mellékletei 4. A szabályzat időbeli hatálya 5. A közalkalmazotti képviselő, tanács jóváhagyása 6. Megismerés VI. Záradék 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: ,

4 I. Általános rendelkezések 20. (2). bek. a.) d.) pontok 1. Az első pontban kell rögzíteni az intézmény új alapító okiratát elfogadó testületi határozat számát. 2. Az intézmény létrehozásáról rendelkező jogszabályok, melyek meghatározzák az alaptevékenységet: évi LXV. tv. A helyi önkormányzatokról, évi XXXVIII. tv. Az államháztartásról, évi CXL. tv. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról, és a közművelődésről, évi CV. tv. A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról, 292/2009. (XII. 19.) sz. Korm. rend. Az államháztartás működési rendjéről. 3. Ebben a pontban célszerű rögzíteni az alapvető jogosultságokat. Alapítói jogok jogosultja(i): (Kt. 8. (2) bek. a.) pont) Ide kerül az alapító(k) pontos neve, címe. Egyéb irányítási jogok jogosultja(i): (Kt. 8. (2) bek. b.) h.) pontok) Ide kerül az irányítási jogokat gyakorló(k) pontos neve, címe. Az intézmény fenntartója: Az intézmény jogállása 4. Ebben a pontban célszerű összefoglalni az intézmény azonosító adatait A költségvetési szerv neve: A költségvetési szerv nevének rövidítése (ha van): A költségvetési szerv típusa: (Kt. 16. (1) bek. a.) d.) pontok) Közszolgáltató közművelődési közintézmény A költségvetési szerv székhelye, címe: A költségvetési szerv elérhetőségei: Működési területe: A költségvetési szerv alapításának éve: A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat: A költségvetési szerv alapítója: A költségvetési szerv törzskönyvi azonosítója: A Magyar Államkincstár törzskönyvi igazolása alapján kell beírni. Társadalombiztosítási törzsszám: 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: ,

5 Bankszámla kezelés: Ha az intézmény rendelkezik saját bankszámlával, akkor az erre való hivatkozást kell rögzíteni. Ha nincs saját bankszámla, akkor hivatkozni kell arra a költségvetési szervre, ahol a folyószámla forgalom bonyolódik. 5. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladatai: 6. A költségvetési szerv szakágazati besorolása: A Magyar Államkincstár törzskönyvi igazolása alapján és az alapító okiratnak megfelelően kell kitölteni. 7. A költségvetési szerv alaptevékenysége(i): Az alapító okiratban rögzített szakfeladatok felsorolása számuk és elnevezésük szerint. 8. A költségvetési szerv kiegészítő tevékenysége(i): Az alapító okiratban rögzített szakfeladatok felsorolása számuk és elnevezésük szerint. 9. A költségvetés szerv kisegítő tevékenysége(i): Az alapító okirattal megegyezően kell felsorolni, vagy ha nincs kisegítő tevékenység, akkor rögzíteni, hogy: A költségvetési szerv kisegítő tevékenységet nem folytat. 10. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége(i): Az alapító okirattal azonosan kell felsorolni, vagy ha nincs vállalkozási tevékenység, akkor rögzíteni, hogy: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. II. Szervezeti felépítés 20. (2.) bek. e.) h.) pontok E fejezetben kell rögzíteni és részletezni a szervezeti felépítést, amely biztosítja az alapító okiratban engedélyezett tevékenységek ellátását. 1. Ebben a pontban célszerű levezetni az intézmény múltját. Felsorolni a jogelődök nevét, székhelyét, az átszervezések, névváltozások időpontját, az arról szóló engedélyezőelrendelő határozatok számát. Itt kell részletezni az intézmény szervezeti felépítését, annak működési rendszerét. Célszerű itt felsorolni az összes engedélyezett álláshelyet. Ha az alapító okiratban jogi személyiségű szervezeti egység került rögzítésre, akkor itt kell felsorolni azok megnevezését, engedélyezett létszámát, feladatait BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: ,

6 2. Ha az előző pontban jogi személyiségű szervezeti egység került rögzítésre, akkor itt kell megnevezni a jogi személyiségű szervezeti egység képviseletére jogosultat. Meg kell határozni az egység gazdálkodásának szabályait és a kötelezettségvállalás rendjét. 3. Ha az intézményben nem jogi személyiségű szervezeti egység működik, akkor ebben a pontban kell meghatározni az egység vezetőjének jogosítványait, azokat az eseteket, amikor a költségvetési szerv vezetőjének képviseletében eljárhat. 4. Ha az előző pontokban vezető személyek kerültek meghatározásra, akkor ebben a pontban kell felsorolni azok feladat- és hatáskörét, a hatáskörök gyakorlásának módját. Rögzíteni kell a helyettesítések rendjét, a felelősségi szabályokat. 5. Célszerű az intézmény vezetőjének (igazgatójának) jogkörét, hatáskörét, felelősségét itt rögzíteni. Továbbá ehhez kapcsolódóan az intézmény képviseletére vonatkozó előírásokat. III. A működés szabályozottsága 20. (2.) bek. c.) pont részletezése Ebben a fejezetben kell részletezni az intézmény valamennyi tevékenységének végrehajtási módját, szakfeladatonként. Javasolt felépítés: 1. Az intézmény feladatainak általános, összefoglaló meghatározása. 2. Az intézmény alaptevékenységének, a végrehajtás módjainak, eszközeinek a részletezése. 3. Az intézmény alapító okiratában engedélyezett kiegészítő tevékenységeinek végrehajtási szabályai. 4. Az engedélyezett kisegítő tevékenységek végrehajtási módszerei, szabályai. 5. Ha van engedélyezett vállalkozási tevékenység, akkor itt kell rögzíteni annak végrehajtási és elkülönítési szabályait. 6. Célszerű felsorolni az intézmény kapcsolatrendszerét, a tevékenységek ellátása során kialakult együttműködés alapjait, a kapcsolódó szervezeteket. Ez nem kötelező (de hagyományos) tartalom BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: ,

7 IV. A gazdálkodással kapcsolatos előírások 20. (2.) bek. i.) j.) k.) pontok 1. Az intézmény gazdálkodási tevékenységére vonatkozó besorolás a feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint (az alapító okirattal megegyezően): önállóan működő költségvetési szerv vagy önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A költségvetési szervhez rendelt más költségvetési szervek adatait kell itt rögzíteni, és meg kell nevezni a pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatkörét. 2. Az intézmény a besorolásától függően ellátja a pénzügyi-gazdasági tevékenységét, vagy külön megállapodás alapján az alapító okiratban megjelölt költségvetési szerv látja el. Ebben a pontban célszerű ezt rögzíteni. 3. Az alapító okirattal megegyezően kell meghatározni a vagyon feletti rendelkezési jogot, a vagyonkezelés rendjét. Ha az intézmény más költségvetési szervek vagyonkezelését is ellátja, akkor itt kell megnevezni a vagyonkezelésért felelős szervezeti egységet. 4. Az alapító okiratnak megfelelően itt célszerű rögzíteni a kisegítő és vállalkozási tevékenység arányaink felső határát. 5. Ebben a pontban kell meghatározni a költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos sajátos előírásokat, feltételeket. Itt kell felsorolni a helyi követelményeket, a szokásokat, módszereket, egyéni sajátosságokat. 6. A munkavégzésre irányuló rendelkezések. Munkarend, nyitva tartás, munkavégzés szabályai. A munkáltatói joggyakorlás feladatai. 7. A költségvetési szervhez rendelt más költségvetési szervek felsorolása BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: ,

8 V. Hatályba léptető és záró rendelkezések 1. A szabályzat személyi hatálya A jelen SZMSZ, valamint annak mellékletét képező belső szabályzatok hatálya kiterjed az intézmény valamennyi dolgozójára, az intézménnyel tartós vagy eseti jogviszonyban álló munkavállalókra. Az SZMSZ, valamint a mellékletét képező belső szabályzatok betartása minden munkavállalóra kötelező. A szabályzatok be nem tartása személyi felelősségre vonást eredményez. 2. A szabályzat módosítása Az SZMSZ módosítása csak a fenntartó jóváhagyásával lehetséges. A módosítást kezdeményezheti: a fenntartó az intézmény vezetője 3. A szabályzat mellékletei A működéshez és a gazdálkodáshoz szükséges szabályzatok az SZMSZ mellékletét képezik, módosításukra az intézmény igazgatója jogosult. 4. A szabályzat időbeli hatálya Jelen szabályzat hó. napjától lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a.. -tól hatályos szabályozás. 5. Az SZMSZ rendelkezéseit az intézmény közalkalmazotti képviselője (vagy a közalkalmazotti tanács) véleményezte és annak tartalmával egyetért. Budapest, hó. nap közalkalmazotti képviselő vagy közalkalmazotti tanács vezetője 6. Az SZMSZ és a mellékletét képező szabályzatok rendelkezéseit az intézmény munkatársai megismerték, és azt a mellékelt nyilatkozaton aláírásukkal igazolták. Budapest, hó. nap az intézmény igazgatója 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: ,

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ 1 Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015.04.21. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2 Tartalom I. FEJEZET... 9 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

BAKONYSZENTLÁSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZABÁLYZATA A KÖZÉRDEKŰ ADATOK IGÉNYLÉSÉNEK ÉS KÖZZÉTÉTELÉNEK RENDJÉRŐL

BAKONYSZENTLÁSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZABÁLYZATA A KÖZÉRDEKŰ ADATOK IGÉNYLÉSÉNEK ÉS KÖZZÉTÉTELÉNEK RENDJÉRŐL BAKONYSZENTLÁSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZABÁLYZATA A KÖZÉRDEKŰ ADATOK IGÉNYLÉSÉNEK ÉS KÖZZÉTÉTELÉNEK RENDJÉRŐL Készítette: Bálint Albert jegyző Készült: 2014. augusztus 30. BAKONYSZENTLÁSZLÓI KÖZÖS

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ SZÓLÓ SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ SZÓLÓ SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. április 1. napjától SZABÁLYZAT

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK ÉS A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK ÉS A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK ÉS A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA Kanizsai Dorottya Kórház 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. Tel.: 06-93/502-000, T.fax: 06-93/502-064 SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS

Részletesebben

Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ 1012 Budapest, Attila út 93. Hatályos: 2012. január 20 -tól

Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ 1012 Budapest, Attila út 93. Hatályos: 2012. január 20 -tól SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL 2012. Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs

Részletesebben

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 1. oldal 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011.

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Tartalomjegyzék: A szabályzat célja 3. oldal 1. A szabályzat hatálya 3. oldal 2. Az egészségügyi

Részletesebben

6/2014. (II. 27.) KIM utasítás. a Balassi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról 1

6/2014. (II. 27.) KIM utasítás. a Balassi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról 1 Magyar joganyagok - 6/2014. (II. 27.) KIM utasítás - a Balassi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról 1. oldal 6/2014. (II. 27.) KIM utasítás a Balassi Intézet Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat

ELŐ TERJESZTÉS közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat 6. Napirend közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének szabályzata 6. Napirend ELŐ TERJESZTÉS közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat

Részletesebben

ESET Smart Security - Virusdefinicios adatbazis: 10758 (20141121)

ESET Smart Security - Virusdefinicios adatbazis: 10758 (20141121) Dr. Szabadics Zsuzsanna -jegyzo - Nemesszalok Felado: Onkormanyzat MihalyhSza [mihalyhaza@intellimail.hu] Kuldve: 2014. november 21. 11:57 Cimzett: Dr. Szabadics Zsuzsanna -jegyzo - Nemesszalok Targy:

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Készült: EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán 2014. április

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről

Részletesebben

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) a Baranya

Részletesebben

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2014. évi 65. szám 13731 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI BIZTONSÁGI FELÜGYELET MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ a 2010. április 1. előtt keletkezett minősített adatok felülvizsgálatához Kiadja: a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról*

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 116. szám 63681 2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* 1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

Részletesebben

Szatymaz Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala. Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

Szatymaz Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala. Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Szatymaz Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Szatymaz Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Szabályzat

Részletesebben

Társadalmi szervezetek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai

Társadalmi szervezetek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai Társadalmi szervezetek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai A társadalmi szervezetek, köztestületek, alapítványok, közalapítványok,

Részletesebben