TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ METAL-SHEET TRAPÉZLEMEZEKHEZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ METAL-SHEET TRAPÉZLEMEZEKHEZ"

Átírás

1 TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ METAL-SHEET METAL-SHEET KFT.

2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés...4 Az alkalmazott szabványok... 4 Metal-sheet trapézlemezek jellemzői... 4 Metal-sheet trapézlemezek jellemzői... 4 Keresztmetszeti jellemzők számítása... 6 Vastagság definiálása... 6 Effektív keresztmetszeti jellemzők értelmezése... 6 Anyagjellemzők... 7 Anyagminőség... 7 Szilárdsági jellemzők... 7 Egyéb anyagjellemzők... 7 Szerkezeti kialakítás és statikai modell Szerkezeti kialakítás... 8 Statikai modell... 8 Trapézlemezek terhelése Tehermodell Mértékadó teherkombináció Teherbírási határállapot A teherbírás parciális biztonsági tényezői Nyomatéki ellenállás Nyírási ellenállás Beroppanási ellenállás Nyomaték - nyíróerő kölcsönhatása Nyomaték - támaszerő kölcsönhatása HASZNÁLATI HATÁRÁLLAPOT Merevségi követelmény: trapézlemezre merőleges elmozdulás A STATIKAI SZÁMÍTÁS A változás jogát fenntartjuk! METAL-SHEET KFT.

3 7.1. A tervezési táblázatok felépítése Keresztmetszeti jellemzők és ellenállások táblázata Teherbírási táblázatok Statikai méretezés a terhelési táblázatok alkalmazásával Mellékletek Keresztmetszeti jellemzők és ellenállások Terhelési táblázatok METAL-SHEET KFT. A változás jogát fenntartjuk! 3

4 BEVEZETÉS Ez a tervezési útmutató Metal-Sheet trapézlemezek statikai méretezését tárgyalja. Bemutatja a lemezek statikai jellemzőit, a méretezés szakmai hátterét, majd gyakorlati tervezésre alkalmas táblázatokat mellékel. AZ ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK Az útmutató méretezéselméleti alapját a vonatkozó Eurocode szabványok képezik: [1] ENV 1991: Eurocode 1: Basis of design and actions on structures Part 2: Actions on structures. [2] ENV : Eurocode 3: Design of steel structures Part 1 1: General rules and rules for buildings. [3] ENV , Eurocode 3: Design of steel structures Part 1 3: General rules Supplementary rules for cold formed thin gauge members and sheeting. 5 [4] EN 10143: Continuously hot-dip metal coated steel sheet and strip Tolerances on dimensions and shape. [5] EN 10147: Specification for continuously hot-dip zinc coated structural steel sheet Technical delivery conditions. METAL-SHEET METAL-SHEET TRAPÉZLEMEZEK JELLEMZŐI TRAPÉZLEMEZEK JELLEMZŐI A geometriai méretek a lemezek középvonalára értendők ábra 13/63-as trapézlemez 2.2. ábra 20-as trapézlemez 4 A változás jogát fenntartjuk! METAL-SHEET KFT.

5 2.3. ábra 38-as trapézlemez 2.4. ábra 40-es trapézlemez 2.5. ábra 50-es trapézlemez 2.6. ábra YX75-ös trapézlemez 2.7. ábra YX137-es trapézlemez METAL-SHEET KFT. A változás jogát fenntartjuk! 5

6 2.8. ábra YX153-es trapézlemez KERESZTMETSZETI VASTAGSÁG JELLEMZŐK SZÁMÍTÁSA DEFINIÁLÁSA A trapézlemezek vastagságát statikai méretezés szempontjából az alábbiakban definiált mennyiségek jellemzik, a [3] szabvány alapján: tnom - az acéllemez névleges vastagsága, tzinc - a horganybevonat összvastagsága, td - az acéllemez vastagságának tervezési értéke. A tervezési vastagság értelmezése [3,4,5] előírásai alapján: Metal-Sheet trapézlemezek esetén a kétoldali horganybevonat összvastagságát egységesen 0,04 mm értékkel lehet figyelembe venni. Az ENV , Eurocode 3 szabványban megadott méretezési eljárások és formulák akkor érvényesek, ha a trapézlemez tervezési vastagsága legalább 0,5 mm. Ez a feltétel nem teljesül a 0,5 mm névleges vastagságú trapézlemezekre. A 0,5 mm-es lemezek esetében a feltételhez képesti eltérés csekély, a közölt képletek és táblázatok jó közelítéssel alkalmazhatóak. EFFEKTÍV KERESZTMETSZETI JELLEMZŐK ÉRTELMEZÉSE A keresztmetszeti jellemzők számítása az alábbi elvek alapján történt: A keresztmetszeti geometria a lemezek középvonalára van értelmezve. A belső lekerekítési sugár (r) 3 és 6 mm között van a különböző lemezekre. A vékonyfalú trapézlemez keresztmetszetekben a nyomott elemek lemezhorpadása az un. "dolgozó" vagy "effektív" lemezszélességgel lett figyelembe véve. A vékonyfalú keresztmetszetekre értelmezett effektív inerciák és keresztmetszeti modulusok pozitív és negatív értelmű hajlítónyomatékok esetén meghatározhatók (Ieff+, Ieff, Weff+, Weff ). 6 A változás jogát fenntartjuk! METAL-SHEET KFT.

7 ANYAGJELLEMZŐK ANYAGMINŐSÉG A Metal-sheet trapézlemezek egy anyagminőségű lemezből készülnek: -EN 10327, DX51D+Z200. A Metal-sheet bennmaradó zsaluzatok egy anyagminőségű lemezből készülnek: -EN 10326, S350GD+Z200. SZILÁRDSÁGI JELLEMZŐK Az EC3 [3] szabvány az anyag szilárdságára vonatkozóan az alábbi jellemző mennyiségeket definiálja: f yb a folyási feszültség alapértéke f ya a folyási feszültség átlagértéke, mely figyelembe veszi a hidegalakítás hatására bekövetkező keményedést, fu szakítószilárdság. A Metal-sheet trapézlemezek folyási feszültsége és szakítószilárdsága: 1.1. Táblázat: trapézlemezek folyási feszültsége és szakítószilárdsága trapézlemezek 13/ YX75 YX137 YX153 EGYÉB ANYAGJELLEMZŐK Rugalmassági modulus: E = N/mm2 Nyírási rugalmassági modulus: G = N/mm2 Poisson tényező: ν = 0,3 METAL-SHEET KFT. A változás jogát fenntartjuk! 7

8 SZERKEZETI KIALAKÍTÁS ÉS STATIKAI MODELL 3.1. SZERKEZETI KIALAKÍTÁS A teherhordó funkciót betöltő trapézlemezek fő- vagy másodlagos teherviselő szerkezeti elemekhez kapcsolódnak. A támaszok lehetnek főtartó gerendák, tetőszelemenek vagy falvázgerendák/oszlopok. A trapézlemezek elhelyezése a megtámasztó szerkezeten statikai szempontból kétféle lehet, amit ez az útmutató az alábbi módon definiál: (+) elhelyezés: a trapézlemez hosszabb öve húzott, ( ) elhelyezés: a trapézlemez rövidebb öve húzott ábra (+) és (-) nyomaték értelmezése A lemezeket hossz- és oldalirányban az épületszerkezeti és statikai funkcióknak megfelelő átfedéssel kell kialakítani. Oldalirányban a lemezek együttdolgozását általában mmenként alkalmazott szegecsekkel vagy csavarokkal kell biztosítani. Hosszirányban a trapézlemezeket - a gyártási hosszak és a megtámasztó szerkezet követelményei alapján minimum 200 mm átfedésű toldással kell kialakítani. A trapézlemezek leerősítését a megtámasztó szerkezethez a megfelelő rögzítőelemekkel lehet megoldani, az adott statikai követelmény alapján. STATIKAI MODELL A trapézlemezek statikai modellje gerendatartó, ahol "egységnyi" szélességi méret van értelmezve (1 méter). A gerendatartó keresztmetszete és hajlítási merevsége állandó a hossz mentén. A szerkezeti kialakítástól függően a statikai váz lehet két- vagy többtámaszú. Többtámaszú modell esetén általában három- és négytámaszú tartó statikai váz alkalmazott, kisebb támaszközök esetén azonban ennél több támaszköz alkalmazása is lehetséges a lemezek gyártási hossza alapján. Gyakorlati szempontból tipikus szerkezeti megoldás, hogy a támaszközök azonosak. A statikai vázon alkalmazott terhelés általában egyenletesen megoszló totális teher. Ebben az útmutatóban mellékelt tervezési táblázatok a fentieknek megfelelő statikai vázból indulnak ki, amint azt a 3.1. ábra szemlélteti. 8 A változás jogát fenntartjuk! METAL-SHEET KFT.

9 3.2. ábra Statikai modell A fentiektől eltérő statikai váz (pl. egyenlőtlen támaszközök, egyenlőtlen terhelés, hossz mentén változó hajlítási merevség, különböző támasz szélesség) esetén a trapézlemezek méretezésére a tervezési táblázatok közvetlenül nem alkalmazhatók TRAPÉZLEMEZEK TERHELÉSE Jelen tervezési útmutató az EUROCODE szabványsorozat alapján készült, ezért javasoljuk a terhek meghatározását az EUROCODE 1 teherszabvány alapján elvégezni TEHERMODELL Az EUROCODE teherszabvány szerint definiált terheket a statikai vázra kell transzformálni. A tehermodell meghatározása két lépésben történik: 1. felületi megoszló teher (g) redukálása hosszmenti megoszló teherre (q): ahol bsz a trapézlemez "egységnyi" szélességi mérete (1 méter), 2. hosszmenti megoszló (q) teher redukálása a statikai modellre merőleges hosszmenti megoszló teherre (qn): - állandó teher esetén: ahol α a tető hajlásszöge 4.1. ábra Állandó terhek redukálása METAL-SHEET KFT. A változás jogát fenntartjuk! 9

10 - hóteher esetén: 4.2. ábra Hóteher redukálása - szélteher esetén: 4.2. ábra Szélteher redukálása 4.2. MÉRTÉKADÓ TEHERKOMBINÁCIÓ A tartós és ideiglenes tervezési állapothoz tartozó kombináció (SRT/EQU): Szilárdsági/alaki stabilitási vizsgálathoz (SRT) a (6) összefüggés szerinti alapkombináció alkalmazható. A terheket biztonsági tényezőket is tartalmazó tervezési értékükkel (ezen belül ha szükséges az állandó terheket alsó vagy felső karakterisztikus értékkel), a domináns (kiemelt) esetleges hatást ritka értékével, a többi esetleges terhet pedig egyidejűségi (kombinációs) tényezővel csökkentett értékével kell számításba venni:, ahol - az állandó és esetleges terhek parciális biztonsági tényezői az állandó hatások karakterisztikus értéke a domináns és a többi esetleges hatás karakterisztikus értéke Kvázi állandó kombináció: Általános, rendeltetésszerű használatnak megfelelő tartós hatások esetén a tartószerkezet megjelenésével kapcsolatos vizsgálatokban, vagyis alakváltozás vizsgálatoknál használjuk. 10 A változás jogát fenntartjuk! METAL-SHEET KFT.

11 A és jelek a hatások egyidejű figyelembevételére utalnak, nem jelentenek feltétlenül algebrai összegzést. TEHERBÍRÁSI 5.1. A HATÁRÁLLAPOT TEHERBÍRÁS PARCIÁLIS BIZTONSÁGI TÉNYEZŐI Az EC3 szabvány [3] az alábbi parciális biztonsági tényezőket alkalmazza a teherbírás meghatározásánál: biztonsági tényező szilárdsági határállapotok vizsgálatához, biztonsági tényező stabilitási határállapotokhoz, biztonsági tényező kapcsolatok méretezéséhez. NYOMATÉKI ELLENÁLLÁS Hajlítónyomaték hatására a trapézlemez mértékadó tönkremenetele általában stabilitási határállapot, horpadás a nyomott övben és a gerinc nyomott szakaszán (kisebb karcsúságú lemezmezőnél esetleg szilárdsági határállapot is mértékadó lehet). A lemezhorpadás hatása az effektív keresztmetszeti jellemzőkkel történő számítással vehető figyelembe. ahol és a pozitív ill. negatív nyomaték esetén számított keresztmetszeti tényező, - a lemez anyagának folyási feszültsége, általában egyenlő -vel, bizonyos esetekben azonban vehető figyelembe, biztonsági tényező, általában, de ha a keresztmetszetben nem jön létre horpadás, akkor alkalmazható. A nyomatéki teherbírás ellenőrzésénél minden keresztmetszetben ki kell mutatni, hogy a nyomatéki ellenállás nagyobb a mértékadó nyomatéknál, Megjegyzés: METAL-SHEET KFT. A változás jogát fenntartjuk! 11

12 - A keresztmetszeti teherbírásokra vonatkozó táblázatokban értékei szerepelnek, pozitív ill. negatív elhelyezésű lemezekre. Nyilvánvaló azonban, hogy negatív elhelyezésű lemez pozitív nyomatéki teherbírása megegyezik a pozitív elhelyezésű lemez negatív nyomatéki teherbírásával. NYÍRÁSI ELLENÁLLÁS A gerinc tönkremenetele nyíróerőre általában stabilitási határállapot: nyírási horpadás (kisebb karcsúság esetén szilárdsági határállapot is mértékadó lehet). A gerinc síkjában értelmezett nyírási teherbírás az alábbi képlettel határozható meg egy gerincre: ahol - a szelvény magassága (alsó és felső öv középvonalai közötti távolság), a gerinc vízszintessel bezárt szöge, - a lemez tervezési vastagsága, a gerinc nyírási horpadási vagy nyírási folyási feszültsége, az anyag folyási feszültségének, a gerinc lemezkarcsúságának, valamint a gerinclemez merevítésének függvényében, biztonsági tényező, vagy a tönkremeneteli mód függvényében. A gerinc nyírási teherbírása alapján a lemez egységnyi szélességére vonatkozó, függőlegesen értelmezett nyírási teherbírása meghatározható. ahol a trapézlemezre jellemző periódushossz. A nyírási teherbírás ellenőrzésénél minden keresztmetszetben teljesülnie kell az alábbi feltételnek: Megjegyzés: - A keresztmetszeti ellenállásokra vonatkozó táblázatokban TRd értékek vannak megadva annak feltételezésével, hogy minden gerinc dolgozik. BEROPPANÁSI 12 ELLENÁLLÁS A változás jogát fenntartjuk! METAL-SHEET KFT.

13 Vékonyfalú trapézlemezek gerincének tönkremeneteli módja közvetlen nyomó jellegű terhelés hatására bekövetkező gerinchorpadás, ún. beroppanás. A beroppanási teherbírás az alábbi képlet alapján határozható meg egy gerincre: (15) ahol - E az anyag rugalmassági modulusa, - f yb a folyási feszültség alapértéke, - t a lemez tervezési vastagsága, - r a lemez élhajlítási belső sugara, - a gerinc és a terhelt öv hajlásszöge, fokban kifejezve, - a reakcióerő helyzetétől függő tényező, (trapézlemezek esetén végtámasznál = 0,075, közbenső támasznál = 0,15) a gerincmerevítés hatását kifejező tényező, (merevítetlen gerinc esetén 1) la a reakcióerő hatékony megoszlási hossza. (A hatékony megoszlási hossz végtámasz esetén 10 mm, míg közbenső támasz esetén a nyíróerőktől függő βv tényező függvényében határozható meg. Egy gerinc beroppanási ellenállása alapján a lemez egységnyi szélességére vonatkozó, függőlegesen értelmezett, támaszreakcióval szembeni teherbírás az alábbi képlettel számolható: ahol bper a trapézlemezre jellemző periódushossz. A reakcióerővel szembeni teherbírás ellenőrzésénél minden támaszkeresztmetszetben teljesülnie kell az alábbi feltételnek: Megjegyzés: - A keresztmetszeti ellenállásokra vonatkozó táblázatokban FRd értékek vannak megadva végtámasz (FRd,v) ill. közbenső támasz esetére (FRd,k). Utóbbi esetben az ellenállás a hatékony felfekvési szélesség függvényében szerepel. NYOMATÉK - NYÍRÓERŐ KÖLCSÖNHATÁSA METAL-SHEET KFT. A változás jogát fenntartjuk! 13

14 Egyidejű nyomaték és nyíróerő esetén az alábbi képlettel megadott összefüggésnek kell teljesülni minden keresztmetszetben: ahol - MSd, TSd a mértékadó igénybevételek a terhelés szélsőértékéből számolva, M és T egyidejűségét figyelembe véve, - MRd, TRd a keresztmetszeti teherbírások. NYOMATÉK - TÁMASZERŐ KÖLCSÖNHATÁSA Többtámaszú tartó közbenső támaszainál a reakcióerő mellett nyomaték is fellép. Amennyiben a reakcióerő nyomást okoz a trapézlemez gerincében, az alábbi feltételeknek is teljesülni kell: ahol - MSd, FSd a mértékadó igénybevételek a terhelés szélsőértékéből számolva, M és F egyidejűségét figyelembe véve, - MRd, FRd a keresztmetszeti teherbírások. HASZNÁLATI HATÁRÁLLAPOT 6.1. MEREVSÉGI KÖVETELMÉNY: TRAPÉZLEMEZRE MERŐLEGES ELMOZDULÁS Trapézlemezek használati határállapota merevségi szempontból a felületre merőleges elmozdulásokkal definiálható. A terhek alapértékének hatására bekövetkező mértékadó elmozdulásokat a megfelelő szabványok által előírt merevségi követelmények korlátozzák. A mértékadó elmozdulások számításánál a trapézlemez hajlítási merevségét jelen útmutató az effektív keresztmetszeti inercia használati határállapotban aktuális értékeivel veszi figyelembe. A számítási modellben a effektív inercianyomaték hossz mentén való változása - az igénybevételek változásának következtében nincsen figyelembe véve. 14 A változás jogát fenntartjuk! METAL-SHEET KFT.

15 A merevségi követelmények trapézlemezek felületre merőleges elmozdulására vonatkozó Eurocode szabványok alapján a következőkben foglalhatók össze. - Általában tetők és födémek esetén: - Fokozottabb követelmények esetén: - Mérsékelt igényszint esetén: A STATIKAI SZÁMÍTÁS 7.1. A TERVEZÉSI TÁBLÁZATOK FELÉPÍTÉSE Az útmutató függelékében tervezési táblázatokat mellékelünk, minden egyes trapézlemezre kettőt, az alábbiak szerint: Keresztmetszeti jellemzők és ellenállások táblázata Teherbírási táblázatok KERESZTMETSZETI JELLEMZŐK ÉS ELLENÁLLÁSOK TÁBLÁZATA A keresztmetszeti jellemzőket és ellenállásokat összefoglaló táblázatokban a trapézlemez anyagjellemzői, (átfedések nélküli) önsúlya, valamint a keresztmetszeti jellemzői találhatók meg. Utóbbi jellemzők mind pozitív mind negatív lemezelhelyezés estén adottak. Ismertetjük továbbá a keresztmetszet nyomatéki, nyírási, illetve reakcióerővel szembeni ellenállása (teherbírása) szerepel pozitív és negatív lemezállás esetén, a lemez egységnyi (1 m) szélességű részére vonatkoztatva TEHERBÍRÁSI TÁBLÁZATOK A teherbírási táblázatokban a maximálisan megengedhető egyenletesen megoszló teher intenzitása van megadva a támaszköz függvényében, négyféle statikai modell esetére, mindegyik esetben egyenletes támaszközök feltételezésével: kéttámaszú tartó, háromtámaszú tartó, négytámaszú tartó, öt vagy több támaszú tartó. A táblázatokban háromféle teherbírási adat szerepel, az alábbiak szerint: METAL-SHEET KFT. A változás jogát fenntartjuk! 15

16 1. maximálisan megengedhető teherintenzitás teherbírási határállapotban, pozitív elhelyezésű trapézlemez és nyomó jellegű terhelés esetén 2. maximálisan megengedhető teherintenzitás használati határállapotban, L/200 lehajlási határ esetén 3. maximálisan megengedhető teherintenzitás használati határállapotban, L/300 lehajlási határ esetén Megjegyzések: A keresztmetszeti méretek a trapézlemez középvonalára értelmezettek. A táblázatok kidolgozásánál az igénybevételek számítása rugalmas alapon történt. A teherbírási határállapotra megadott határterhelés magában foglalja valamennyi lehetséges tönkremeneteli módot; következésképpen a táblázatban közölt adatok nem egy adott szerkezeti rész kitüntetett tönkremeneteli módjához tartoznak. A használati határállapot lehajlási követelménye és a hozzá tartozó határterhelés lineárisan arányos, így a fentiektől eltérő követelményhez tartozó terhelés ezekből meghatározható (pl. az L/150 korlátra vonatkozó határterhelés az L/300-hoz tartozó érték kétszerese) STATIKAI MÉRETEZÉS A TERHELÉSI TÁBLÁZATOK ALKALMAZÁSÁVAL Amennyiben a szerkezeti kialakítás megfelel a teherbírási táblázatok alapfeltevéseinek (egyenletes támaszköz, egyenletesen megoszló teher), a terhelési táblázatok segítségével a statikai méretezés közvetlenül végrehajtható. A statikai számítás lépései a következők: 1. Statikai modell felvétele az adott szerkezeti kialakítás alapján két-, három-, négy-, illetve öt vagy többtámaszú modell, támaszközönként állandó fesztávval, egyenletesen megoszló totális teherrel. Példafeladatunkban öt vagy többtámaszú statikai elrendezést vegyünk figyelembe ábra Statikai modell 2. Mértékadó teher alap- és szélsőértékének meghatározása: qsd, qed. EUROCODE 1 teherszabvány alapján. 16 A változás jogát fenntartjuk! METAL-SHEET KFT.

17 Példafeladatunkban: - tartós tervezési állapothoz tartozó vonal menti megoszló teher: - kvázi állandó vonal menti megoszló teher: 3. Az adott modellre és trapézlemezre vonatkozó határterhelés meghatározása a terhelési táblázat alapján. Példafeladatunkban: - Az feltételezett lemez típusa: trapézlemez - A lehajlási követelmény : 7.2. ábra Tartós tervezési állapothoz tartozó határterhelés meghatározása - A határterhelés : METAL-SHEET KFT. A változás jogát fenntartjuk! 17

18 7.3. ábra Kvázi állandó határterhelés meghatározása - A határterhelés : 4. Ellenőrzés végrehajtása teherbírási és használhatósági határállapotban: 5. Az eredmény kiértékelése és szükség esetén módosítás végrehajtása. Megjegyzések: A terhelési táblázatban nem szereplő támaszköz esetén lineáris interpoláció alkalmazandó. 8. MELLÉKLETEK 8.1. KERESZTMETSZETI 18 JELLEMZŐK ÉS ELLENÁLLÁSOK A változás jogát fenntartjuk! METAL-SHEET KFT.

19 Keresztmetszeti jellemzők (13/63 trapézlemez) Névleges lemezvastagság [mm] (tnom) A lemezvastagság tervezési értéke [mm] (td) 0,5 0,6 0,46 0,56 pozitív (I ) 13788, ,05 negatív (I-) 13788, , , , , ,05 0,0436 0, ,29 0,35 0,29 0,35 11,88 14,46 végtámasznál (RRd,1) 19,36 25,25 közbenső támasznál (RRd,n) 44,91 58,24 0,5 0,6 + Teljes keresztmetszet inercianyomatéka [mm4] pozitív (I Effektív keresztmetszet inercianyomatéka [mm4] + eff ) eff negatív (I ) Anyagjellemző Önsúly [kn/m2] (G) Folyáshatár [N/mm2] (fyd) Teherbírási jellemzők (1m lemezsávra vonatkoztatva) pozitív (M+Rd) Nyomatéki ellenállás [kn/m] Rd negatív (M ) Nyírási ellenállás [kn/m] (VRd) Beroppanási ellenállás [kn/m] Keresztmetszeti jellemzők (20-as trapézlemez) Névleges lemezvastagság [mm] (tnom) A lemezvastagság tervezési értéke [mm] (td) 0,46 0, , , , , , , , ,14 0,0398 0, ,28 0,36 0,28 0,36 8,25 10,05 végtámasznál (RRd,1) 8,67 12,02 közbenső támasznál (RRd,n) 20,11 27,72 pozitív (I ) Teljes keresztmetszet inercianyomatéka [mm4] negatív (I ) pozitív (I Effektív keresztmetszet inercianyomatéka [mm4] + eff ) eff negatív (I ) Anyagjellemző Önsúly [kn/m2] (G) Folyáshatár [N/mm2] (fyd) Teherbírási jellemzők (1m lemezsávra vonatkoztatva) pozitív (M+Rd) Nyomatéki ellenállás [kn/m] Rd negatív (M ) Nyírási ellenállás [kn/m] (VRd) Beroppanási ellenállás [kn/m] Keresztmetszeti jellemzők (38-as trapézlemez) Névleges lemezvastagság [mm] (tnom) 0,5 0,6 0,75 A lemezvastagság tervezési értéke [mm] (td) 0,46 0,56 0,56 METAL-SHEET KFT. A változás jogát fenntartjuk! 19

20 Teljes keresztmetszet inercianyomatéka [mm4] Effektív keresztmetszet inercianyomatéka [mm4] pozitív (I+) , , ,7 negatív (I-) , , ,7 pozitív (I+eff) 90601, , ,2 negatív (I-eff) 95376, , ,7 0,0349 0,0500 0, pozitív (M+Rd) 0,47 0,65 0,86 negatív (M-Rd) 0,60 0,74 0,93 14,49 21,48 15,81 végtámasznál (RRd,1) 4,66 6,49 10,14 közbenső támasznál (RRd,n) 10,81 14,96 23,21 Anyagjellemző Önsúly [kn/m2] (G) Folyáshatár [N/mm2] (fyd) Teherbírási jellemzők (1m lemezsávra vonatkoztatva) Nyomatéki ellenállás [kn/m] Nyírási ellenállás [kn/m] (VRd) Beroppanási ellenállás [kn/m] Keresztmetszeti jellemzők (40-es trapézlemez) Névleges lemezvastagság [mm] (tnom) A lemezvastagság tervezési értéke [mm] (td) 0,46 0, , , , ,32 ) 71476, ,32 negatív (I-eff) 62518, ,40 0,0399 0, ,30 0,36 0,29 0,35 12,38 8,72 végtámasznál (RRd,1) 3,38 4,74 közbenső támasznál (RRd,n) 7,83 10,94 negatív (I ) pozitív (I Effektív keresztmetszet inercianyomatéka [mm4] + eff Anyagjellemző Önsúly [kn/m2] (G) Folyáshatár [N/mm2] (fyd) Teherbírási jellemzők (1m lemezsávra vonatkoztatva) Nyomatéki ellenállás [kn/m] pozitív (M+Rd) Rd negatív (M ) Nyírási ellenállás [kn/m] (VRd) Beroppanási ellenállás [kn/m] Keresztmetszeti jellemzők (50-es trapézlemez) Névleges lemezvastagság [mm] (tnom) A lemezvastagság tervezési értéke [mm] (td) pozitív (I+) Teljes keresztmetszet 20 0,6 + pozitív (I ) Teljes keresztmetszet inercianyomatéka [mm4] 0,5 A változás jogát fenntartjuk! METAL-SHEET KFT. 0,5 0,6 0,75 0, , ,

21 inercianyomatéka [mm4] negatív (I-) Effektív keresztmetszet inercianyomatéka [mm4] pozitív (I+eff) negatív (I-eff) ,0427 0,0520 0, pozitív (M+Rd) 0,66 0,80 0,99 negatív (M-Rd) 0,60 0,74 0,95 5,80 7,06 8,95 végtámasznál (RRd,1) 4,92 7,14 11,03 közbenső támasznál (RRd,n) 11,42 16,46 25,25 Anyagjellemző Önsúly [kn/m2] (G) Folyáshatár [N/mm2] (fyd) Teherbírási jellemzők (1m lemezsávra vonatkoztatva) Nyomatéki ellenállás [kn/m] Nyírási ellenállás [kn/m] (VRd) Beroppanási ellenállás [kn/m] Keresztmetszeti jellemzők (YX bennmaradó zsaluzat) Névleges lemezvastagság [mm] (tnom) 0,75 0,88 1 1,25 1,5 A lemezvastagság tervezési értéke [mm] (td) 0,71 0,84 0,96 1,21 1, ,0759 0,0895 0,1031 0,1300 0,1568 pozitív (I+) Teljes keresztmetszet inercianyomatéka [mm4] negatív (I-) pozitív (I+eff) Effektív keresztmetszet inercianyomatéka [mm4] negatív (I-eff) Anyagjellemző Önsúly [kn/m2] (G) 2 Folyáshatár [N/mm ] (fyd) 350 Teherbírási jellemzők (1m lemezsávra vonatkoztatva) Nyomatéki ellenállás [kn/m] pozitív (M+Rd) 4,49 6,00 6,97 9,54 12,37 negatív (M-Rd) 4,49 6,00 6,97 9,54 12,37 25,35 41,98 55,62 88,35 126,61 végtámasznál (RRd,1) 12,90 17,69 20,53 31,70 45,12 közbenső támasznál (RRd,n) 29,54 40,30 46,57 71,39 101,03 Nyírási ellenállás [kn/m] (VRd) Beroppanási ellenállás [kn/m] 350 Keresztmetszeti jellemzők (YX bennmaradó zsaluzat) Névleges lemezvastagság [mm] (tnom) 0,75 0,88 1 1,25 A lemezvastagság tervezési értéke [mm] 0,71 0,84 0,96 1,21 (td) METAL-SHEET KFT. A változás jogát fenntartjuk! 1,5 1,46 21

22 pozitív (I+) Teljes keresztmetszet inercianyomatéka [mm4] Effektív keresztmetszet inercianyomatéka [mm4] negatív (I-) pozitív (I+eff) negatív (I-eff) ,0883 0,1044 0,1194 0,1459 0, Anyagjellemző Önsúly [kn/m2] (G) Folyáshatár [N/mm2] (fyd) Teherbírási jellemzők Nyomatéki ellenállás [kn/m] (1m lemezsávra vonatkoztatva) pozitív (M+Rd) 8,62 10,40 12,05 15,42 18,61 negatív (M-Rd) 8,40 10,13 11,89 15,32 18,48 27,63 32,69 37,36 47,09 56,82 végtámasznál (RRd,1) 12,44 17,05 20,36 31,44 44,75 közbenső támasznál (RRd,n) 28,47 38,84 46,19 70,82 100,22 Nyírási ellenállás [kn/m] (VRd) Beroppanási ellenállás [kn/m] Keresztmetszeti jellemzők (YX bennmaradó zsaluzat) Névleges lemezvastagság [mm] (tnom) 0,75 0,88 1 1,25 A lemezvastagság tervezési értéke [mm] 0,71 0,84 0,96 1,21 (td) pozitív (I+) Teljes keresztmetszet inercianyomatéka [mm4] negatív (I-) pozitív (I eff) Effektív keresztmetszet inercianyomatéka [mm4] negatív (I-eff) ,5 1, Anyagjellemző Önsúly [kn/m2] (G) Folyáshatár [N/mm2] (fyd) Teherbírási jellemzők Nyomatéki ellenállás [kn/m] 8.2. TERHELÉSI 22 0,1154 0,1319 0,1662 0, (1m lemezsávra vonatkoztatva) pozitív (M+Rd) 10,47 12,62 14,66 18,96 23,77 negatív (M-Rd) 1,07 12,95 15,41 19,45 23,50 33,62 41,64 47,58 59,98 72,37 végtámasznál (RRd,1) 13,33 18,28 22,00 33,97 48,35 közbenső támasznál (RRd,n) 30,53 41,64 49,91 76,51 108,28 Nyírási ellenállás [kn/m] (VRd) Beroppanási ellenállás [kn/m] 0,0976 TÁBLÁZATOK A változás jogát fenntartjuk! METAL-SHEET KFT.

23 METAL-SHEET KFT. A változás jogát fenntartjuk! 23

24 24 A változás jogát fenntartjuk! METAL-SHEET KFT.

25 METAL-SHEET KFT. A változás jogát fenntartjuk! 25

26 26 A változás jogát fenntartjuk! METAL-SHEET KFT.

27 METAL-SHEET KFT. A változás jogát fenntartjuk! 27

28 28 A változás jogát fenntartjuk! METAL-SHEET KFT.

29 METAL-SHEET KFT. A változás jogát fenntartjuk! 29

30 30 A változás jogát fenntartjuk! METAL-SHEET KFT.

31 METAL-SHEET KFT. A változás jogát fenntartjuk! 31

32 32 A változás jogát fenntartjuk! METAL-SHEET KFT.

33 METAL-SHEET KFT. A változás jogát fenntartjuk! 33

34 34 A változás jogát fenntartjuk! METAL-SHEET KFT.

35 METAL-SHEET KFT. A változás jogát fenntartjuk! 35

36 36 A változás jogát fenntartjuk! METAL-SHEET KFT.

37 METAL-SHEET KFT. A változás jogát fenntartjuk! 37

38 38 A változás jogát fenntartjuk! METAL-SHEET KFT.

39 METAL-SHEET KFT. A változás jogát fenntartjuk! 39

40 40 A változás jogát fenntartjuk! METAL-SHEET KFT.

41 METAL-SHEET KFT. A változás jogát fenntartjuk! 41

Minden jog fenntartv TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ TRAPÉZLEMEZEKHEZ. Metál-Sheet Kft. Minden jog fenntartva!

Minden jog fenntartv TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ TRAPÉZLEMEZEKHEZ. Metál-Sheet Kft. Minden jog fenntartva! Minden jog fenntartv TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ TRAPÉZLEMEZEKHEZ Metál-Sheet Kft. Minden jog fenntartva! Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 2 1.2 AZ ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK... 2 2.METAL-SHEET TRAPÉZLEMEZEK JELLEMZŐI...

Részletesebben

Metál-Sheet Kft Debrecen, Csereerdő u. 10.

Metál-Sheet Kft Debrecen, Csereerdő u. 10. Metál-Sheet Kft. 4002 Debrecen, Csereerdő u. 10. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ TRAPÉZLEMEZEKHEZ Minden jog fenntartva! Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 2 1.2 AZ ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK... 2 2.METAL-SHEET TRAPÉZLEMEZEK

Részletesebben

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ TRAPÉZLEMEZEKHEZ

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ TRAPÉZLEMEZEKHEZ TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ TRAPÉZLEMEZEKHEZ BORSOD-TRAPÉZ TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 3 1.2. Az alkalmazott szabványok 3 2. Trapézlemezek jellemzői 3 2.1. Trapézlemezek jellemzői 3 2.2. Keresztmetszeti jellemzők

Részletesebben

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ METAL-SHEET KFT. TRAPÉZLEMEZEKHEZ

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ METAL-SHEET KFT. TRAPÉZLEMEZEKHEZ TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ METAL-SHEET KFT. METAL-SHEET KFT. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ METAL-SHEET KFT. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 3 1.2. Az alkalmazott szabványok 3 2. Metal-sheet trapézlemezek jellemzői 3 2.1. Metal-sheet

Részletesebben

LINDAB LTP150 TRAPÉZLEMEZ STATIKAI MÉRETEZÉSE TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ

LINDAB LTP150 TRAPÉZLEMEZ STATIKAI MÉRETEZÉSE TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ LINDAB LTP150 TRAPÉZLEEZ STATIKAI ÉRETEZÉSE TERVEZÉSI ÚTUTATÓ 840 153 119 280 161 41 Készítették: Dr. Ádány Sándor Dr. Dunai László Kotormán István LINDAB KFT., 2007 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 3 1.1. A tervezési

Részletesebben

Tervezési útmutató C és Z szelvényekhez

Tervezési útmutató C és Z szelvényekhez Tervezési útmutató C és Z szelvényekhez Metál-Sheet Kft. Minden jog fenntartva! Tartalomjegyzék. BEVEZETÉS..... AZ ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK.... METAL-SHEET C ÉS Z SZELVÉNYEK JELLEMZŐI..... METAL-SHEET SZELVÉNYEK

Részletesebben

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ C ÉS Z SZELVÉNYEKHEZ

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ C ÉS Z SZELVÉNYEKHEZ TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ C ÉS Z SZELVÉNYEKHEZ SZÉP ÉS TÁRSA KFT. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 3 1.2. Az alkalmazott szabványok 3 2. C ész szelvények jellemzői 3 2.1. Szelvények geometriai jellemzői 3 2.2. Keresztmetszeti

Részletesebben

LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok

LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok Budapest, 2004. 1 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A tervezési útmutató tárgya... 4 1.2. Az alkalmazott szabványok...

Részletesebben

LINDAB TRAPÉZLEMEZEK STATIKAI MÉRETEZÉSE TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ

LINDAB TRAPÉZLEMEZEK STATIKAI MÉRETEZÉSE TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ LINDAB TRAPÉZLEMEZEK STATIKAI MÉRETEZÉSE TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ HARMADIK, ÁTDOLGOZOTT KIADÁS Készítették: Dr. Dunai László Ádány Sándor Kotormán István LINDAB KFT., 2007. Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A

Részletesebben

Gyakorlat 04 Keresztmetszetek III.

Gyakorlat 04 Keresztmetszetek III. Gyakorlat 04 Keresztmetszetek III. 1. Feladat Hajlítás és nyírás Végezzük el az alábbi gerenda keresztmetszeti vizsgálatait (tiszta esetek és lehetséges kölcsönhatások) kétféle anyaggal: S235; S355! (1)

Részletesebben

Gyakorlat 03 Keresztmetszetek II.

Gyakorlat 03 Keresztmetszetek II. Gyakorlat 03 Keresztmetszetek II. 1. Feladat Keresztmetszetek osztályzása Végezzük el a keresztmetszet osztályzását tiszta nyomás és hajlítás esetére! Monoszimmetrikus, hegesztett I szelvény (GY02 1. példája)

Részletesebben

Magasépítési acélszerkezetek

Magasépítési acélszerkezetek BME Hidak és Szerkezetek Tanszéke Magasépítési acélszerkezetek Trapézlemez és szelemen méretezése Gyakorlati vázlat 2007.03.05. Készitette: Dr. Dunai László Seres Noémi Tartalom 1. Bevezetés 1.1. Vékonyfalú

Részletesebben

Lindab Z/C gerendák statikai méretezése tűzteher esetén

Lindab Z/C gerendák statikai méretezése tűzteher esetén Lindab Z/C gerendák statikai méretezése tűzteher esetén Tervezési útmutató Készítette: Dr. Horváth László; Dr. Ádány Sándor Budapesti Műszaki Egyetem Lindab Kft. 2009. május 1 1. Bevezetés a méretezéshez

Részletesebben

Magasépítési acélszerkezetek

Magasépítési acélszerkezetek Magasépítési acélszerkezetek Egyhajós acélszerkezetű csarnok tervezése Szabó Imre Gábor Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Építőmérnök Tanszék 1. ábra. Acél csarnoképület tipikus hierarchikus

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1.2 Anyagminőségek 6. 2. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6.

TARTALOMJEGYZÉK. 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1.2 Anyagminőségek 6. 2. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6. statikai számítás Tsz.: 51.89/506 TARTALOMJEGYZÉK 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1. Anyagminőségek 6.. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6. 3. A VASBETON LEMEZ VIZSGÁLATA 7. 3.1 Terhek 7. 3. Igénybevételek

Részletesebben

Vasbeton tartók méretezése hajlításra

Vasbeton tartók méretezése hajlításra Vasbeton tartók méretezése hajlításra Képlékenység-tani méretezés: A vasbeton keresztmetszet teherbírásának számításánál a III. feszültségi állapotot vesszük alapul, amelyre az jellemző, hogy a hajlításból

Részletesebben

Teherfelvétel. Húzott rudak számítása. 2. gyakorlat

Teherfelvétel. Húzott rudak számítása. 2. gyakorlat Teherfelvétel. Húzott rudak számítása 2. gyakorlat Az Eurocode 1. részei: (Terhek és hatások) Sűrűségek, önsúly és az épületek hasznos terhei (MSZ EN 1991-1-1) Tűznek kitett tartószerkezeteket érő hatások

Részletesebben

A= a keresztmetszeti felület cm 2 ɣ = biztonsági tényező

A= a keresztmetszeti felület cm 2 ɣ = biztonsági tényező Statika méretezés Húzás nyomás: Amennyiben a keresztmetszetre húzó-, vagy nyomóerő hat, akkor normálfeszültség (húzó-, vagy nyomó feszültség) keletkezik. Jele: σ. A feszültség: = ɣ Fajlagos alakváltozás:

Részletesebben

Hegesztett gerinclemezes tartók

Hegesztett gerinclemezes tartók Hegesztett gerinclemezes tartók Lemezhorpadások kezelése EC szerint dr. Horváth László BME Hidak és Szerkezetek Tanszéke Bevezetés Gerinclemezes tartók vékony lemezekből: Bevezetés Összetett szelvények,

Részletesebben

Használhatósági határállapotok. Alakváltozások ellenőrzése

Használhatósági határállapotok. Alakváltozások ellenőrzése 1.GYAKORLAT Használhatósági határállapotok A használhatósági határállapotokhoz tartozó teherkombinációk: Karakterisztikus (repedésmentesség igazolása) Gyakori (feszített szerkezetek repedés korlátozása)

Részletesebben

A részletekért keressen bennünket. Az összehasonlító elemzés az ArcelorMittal standard TR 160/250 és TR 160/250 HL profilokra készült.

A részletekért keressen bennünket. Az összehasonlító elemzés az ArcelorMittal standard TR 160/250 és TR 160/250 HL profilokra készült. 1 2 A részletekért keressen bennünket. Az összehasonlító elemzés az ArcelorMittal standard TR 160/250 és TR 160/250 HL profilokra készült. Műszaki jellemzők TR 160/250 HL F1 165 7 F2 40 102 250 750 30

Részletesebben

EC4 számítási alapok,

EC4 számítási alapok, Öszvérszerkezetek 2. előadás EC4 számítási alapok, beton berepedésének hatása, együttdolgozó szélesség, rövid idejű és tartós terhek, km. osztályozás, képlékeny km. ellenállás készítette: 2016.10.07. EC4

Részletesebben

Lindab poliészter bevilágítócsík Műszaki adatlap

Lindab poliészter bevilágítócsík Műszaki adatlap Műszaki adatlap Termék: Funkció: Egyrétegű, üvegszálerősítésű poliészter anyagú bevilágító trapézlemez. Önhordó tetőfedő és falburkoló trapézlemezek bevilágító elemek céljára, külső és belső felhasználásra,

Részletesebben

Hajlított elemek kifordulása. Stabilitásvesztési módok

Hajlított elemek kifordulása. Stabilitásvesztési módok Hajlított elemek kifordulása Stabilitásvesztési módok Stabilitásvesztés (3.3.fejezet) Globális: Nyomott rudak kihajlása Hajlított tartók kifordulása Lemezhorpadás (lokális stabilitásvesztés): Nyomott és/vagy

Részletesebben

Lindab DimRoof v. 3.3 Szoftver bemutató

Lindab DimRoof v. 3.3 Szoftver bemutató Lindab DimRoof v. 3.3 Szoftver bemutató 1. Bevezetés: a Lindab cégcsoport Lindab AB anyacég: Båstad, Svédország, 1959 Lindab Kft. leányvállalat: Biatorbágy, Magyarország, 1992 Fő tevékenységi terület:

Részletesebben

Acélszerkezetek. 3. előadás 2012.02.24.

Acélszerkezetek. 3. előadás 2012.02.24. Acélszerkezetek 3. előadás 2012.02.24. Kapcsolatok méretezése Kapcsolatok típusai Mechanikus kapcsolatok: Szegecsek Csavarok Csapok Hegesztett kapcsolatok Tompavarrat Sarokvarrat Coalbrookdale, 1781 Eiffel

Részletesebben

Mérnöki faszerkezetek korszerű statikai méretezése

Mérnöki faszerkezetek korszerű statikai méretezése Mérnöki faszerkezetek korszerű statikai méretezése okl. faip. mérnök - szerkezettervező Előadásvázlat Bevezetés, a statikai tervezés alapjai, eszközei Az EuroCode szabványok rendszere Bemutató számítás

Részletesebben

Fa- és Acélszerkezetek I. 11. Előadás Faszerkezetek II. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Fa- és Acélszerkezetek I. 11. Előadás Faszerkezetek II. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Fa- és Acélszerkezetek I. 11. Előadás Faszerkezetek II. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Tartalom Méretezés az Eurocode szabványrendszer szerint áttekintés Teherbírási határállapotok Húzás Nyomás

Részletesebben

Dr. Szabó Bertalan. Hajlított, nyírt öszvértartók tervezése az Eurocode-dal összhangban

Dr. Szabó Bertalan. Hajlított, nyírt öszvértartók tervezése az Eurocode-dal összhangban Dr. Szabó Bertalan Hajlított, nyírt öszvértartók tervezése az Eurocode-dal összhangban Dr. Szabó Bertalan, 2017 Hungarian edition TERC Kft., 2017 ISBN 978 615 5445 49 1 Kiadja a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató

Részletesebben

Öszvér gerendák kifordulása. Használhatósági határállapotok; nyírt kapcsolatok méretezése 1. mintapélda gerenda HHÁ

Öszvér gerendák kifordulása. Használhatósági határállapotok; nyírt kapcsolatok méretezése 1. mintapélda gerenda HHÁ Öszvérszerkezetek 3. előadás Öszvér gerendák kifordulása. Használhatósági határállapotok; nyírt kapcsolatok méretezése 1. mintapélda gerenda HHÁ készítette: 2016.10.28. Tartalom Öszvér gerendák kifordulása

Részletesebben

SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS + STATIKAI SZÁMÍTÁS

SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS + STATIKAI SZÁMÍTÁS 454 Iváncsa, Arany János utca Hrsz: 16/8 Iváncsa Faluház felújítás 454 Iváncsa, Arany János utca Hrsz.: 16/8 Építtető: Iváncsa Község Önkormányzata Iváncsa, Fő utca 61/b. Fedélszék ellenőrző számítása

Részletesebben

Schöck Isokorb T K típus

Schöck Isokorb T K típus (Konzol) Konzolosan kinyúló erkélyekhez. Negatív nyomaték és pozitív nyíróerők felvételére. A VV1 nyíróerő terhelhetőségi osztályú Schöck Isokorb KL típus negatív nyomatékot, valamint pozitív és negatív

Részletesebben

Lindab polikarbonát bevilágítócsík Műszaki adatlap

Lindab polikarbonát bevilágítócsík Műszaki adatlap Műszaki adatlap Termék: Funkció: Egyrétegű, polikarbonát anyagú bevilágító trapézlemez. A bevilágító lemez mindkét oldalon koextrudált UV védő fóliával rendelkezik. Önhordó tetőfedő és falburkoló trapézlemezek

Részletesebben

Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Okt. Hét 1. Téma Bevezetés acélszerkezetek méretezésébe, elhelyezés a tananyagban Acélszerkezetek használati területei

Részletesebben

TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_02 Vasbetonszerkezetek

TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_02 Vasbetonszerkezetek Széchenyi István Egyetem Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_0 Vasbetonszerkezetek Monolit vasbetonvázas épület födémlemezének tervezése című házi feladat részletes

Részletesebben

TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_02 Vasbetonszerkezetek

TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_02 Vasbetonszerkezetek Széchenyi István Egyetem Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_0 Vasbetonszerkezetek Monolit vasbetonvázas épület födémlemezének tervezése című házi feladat részletes

Részletesebben

A.3. Acélszerkezetek tervezése az Eurocode szabványsorozat szerint

A.3. Acélszerkezetek tervezése az Eurocode szabványsorozat szerint A.3. Acélszerkezetek tervezése az Eurocode szabványsorozat szerint A.3.1. Bevezetés Az Eurocode szabványok (amelyeket gyakran EC-knek is nevezünk) kiadása az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) feladata.

Részletesebben

Nyírt csavarkapcsolat Mintaszámítás

Nyírt csavarkapcsolat Mintaszámítás 1 / 6 oldal Nyírt csavarkapcsolat Mintaszámítás A kapcsolat kiindulási adatai 105.5 89 105.5 300 1. ábra A kapcsolat kialakítása Anyagminőség S355: f y = 355 N/mm 2 ; f u = 510 N/mm 2 ; ε = 0.81 Parciális

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK. Acélszerkezetek II. VII. Előadás. Homloklemezes kapcsolatok méretezésének alapjai

DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK. Acélszerkezetek II. VII. Előadás. Homloklemezes kapcsolatok méretezésének alapjai 7_Előadás.sm DEBRECEI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRÖKI TASZÉK Acélszerkezetek II VII. Előadás Homloklemezes kapcsolatok méretezésének alapjai - Homloklemezes kapcsolatok viselkedése - A komponens módszer

Részletesebben

1. Határozzuk meg az alábbi tartó vasalását, majd ellenőrizzük a tartót használhatósági határállapotokra!

1. Határozzuk meg az alábbi tartó vasalását, majd ellenőrizzük a tartót használhatósági határállapotokra! 1. Határozzuk meg az alábbi tartó vasalását majd ellenőrizzük a tartót használhatósági határállapotokra! Beton: beton minőség: beton nyomószilárdságnak tervezési értéke: beton húzószilárdságának várható

Részletesebben

Lindab vékonyfalú acél szelvények méretezése DimRoof programmal

Lindab vékonyfalú acél szelvények méretezése DimRoof programmal Lindab vékonyfalú acél szelvények méretezése DimRoof programmal 1. A program célja A Lindab cég saját fejlesztésű statikai méretező programja alkalmas a cég által gyártott és forgalmazott vékonyfalú acél

Részletesebben

2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek

2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek 2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek Falazott szerkezetek: MSZ EN 1996 (Eurocode 6) 1-1. rész: Az épületekre vonatkozó általános szabályok. Falazott szerkezetek vasalással és vasalás nélkül 1-2. rész:

Részletesebben

Cölöpcsoport elmozdulásai és méretezése

Cölöpcsoport elmozdulásai és méretezése 18. számú mérnöki kézikönyv Frissítve: 2016. április Cölöpcsoport elmozdulásai és méretezése Program: Fájl: Cölöpcsoport Demo_manual_18.gsp A fejezet célja egy cölöpcsoport fejtömbjének elfordulásának,

Részletesebben

A BP. XIV. ker., KOLOSVÁRY út 48. sz. ALATT (hrsz. 1956/23) ÉPÜLŐ RAKTÁRÉPÜLET FÖDÉMSZERKEZETÉNEK STATIKAI SZÁMÍTÁSA

A BP. XIV. ker., KOLOSVÁRY út 48. sz. ALATT (hrsz. 1956/23) ÉPÜLŐ RAKTÁRÉPÜLET FÖDÉMSZERKEZETÉNEK STATIKAI SZÁMÍTÁSA A BP. XIV. ker., KOLOSVÁRY út 48. sz. ALATT (hrsz. 1956/23) ÉPÜLŐ RAKTÁRÉPÜLET FÖDÉMSZERKEZETÉNEK STATIKAI SZÁMÍTÁSA A FÖDÉMSZERKEZET: helyszíni vasbeton gerendákkal alátámasztott PK pallók. STATIKAI VÁZ:

Részletesebben

Erőtani számítás Szombathely Markusovszky utcai Gyöngyös-patak hídjának ellenőrzéséhez

Erőtani számítás Szombathely Markusovszky utcai Gyöngyös-patak hídjának ellenőrzéséhez Erőtani számítás Szombathely Markusovszky utcai Gyöngyös-patak hídjának ellenőrzéséhez Pécs, 2015. június . - 2 - Tartalomjegyzék 1. Felhasznált irodalom... 3 2. Feltételezések... 3 3. Anyagminőség...

Részletesebben

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint Dr. Horváth László egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszék Tartalom Mire ad választ az Eurocode?

Részletesebben

Vasbetonszerkezetek II. Vasbeton lemezek Rugalmas lemezelmélet

Vasbetonszerkezetek II. Vasbeton lemezek Rugalmas lemezelmélet Vasbetonszerkezetek II. Vasbeton lemezek Rugalmas lemezelmélet 2. előadás A rugalmas lemezelmélet alapfeltevései A lemez anyaga homogén, izotróp, lineárisan rugalmas (Hooke törvény); A terheletlen állapotban

Részletesebben

Schöck Isokorb K. Schöck Isokorb K

Schöck Isokorb K. Schöck Isokorb K Schöck Isokorb Schöck Isokorb típus (konzol) onzolos erkélyekhez alkalmas. Negatív nyomatékokat és pozitív nyíróerőket képes felvenni. A Schöck Isokorb -VV típus a negatív nyomaték mellett pozitív és negatív

Részletesebben

Öszvér gerendák kifordulása. Használhatósági határállapotok; nyírt kapcsolatok méretezése 1. mintapélda gerenda HHÁ

Öszvér gerendák kifordulása. Használhatósági határállapotok; nyírt kapcsolatok méretezése 1. mintapélda gerenda HHÁ Öszvérszerkezetek 3. előadás Öszvér gerendák kifordulása. Használhatósági határállapotok; nyírt kapcsolatok méretezése 1. mintapélda gerenda HHÁ készítette: 2018.11.08. Tartalom Öszvér gerendák kifordulása

Részletesebben

Schöck Isokorb D típus

Schöck Isokorb D típus Schöck Isokorb típus Schöck Isokorb típus Többtámaszú födémmezőknél alkalmazható. Pozítív és negatív nyomatékot és nyíróerőt képes felvenni. 89 Elemek elhelyezése Beépítési részletek típus 1 -CV50 típus

Részletesebben

CONSTEEL 8 ÚJDONSÁGOK

CONSTEEL 8 ÚJDONSÁGOK CONSTEEL 8 ÚJDONSÁGOK Verzió 8.0 2013.11.20 www.consteelsoftware.com Tartalomjegyzék 1. Szerkezet modellezés... 2 1.1 Új szelvénykatalógusok... 2 1.2 Diafragma elem... 2 1.3 Merev test... 2 1.4 Rúdelemek

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés Vasalt falak: 4. Vasalt falazott szerkezetek méretezési mószerei Vasalt falak 1. Vasalás fekvőhézagban vagy falazott üregben horonyban, falazóelem lyukban. 1 2 1 Vasalt falak: Vasalás fekvőhézagban vagy

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR EUROCODE SEGÉDLETEK A MÉRETEZÉS ALAPJAI C. TÁRGYHOZ

SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR EUROCODE SEGÉDLETEK A MÉRETEZÉS ALAPJAI C. TÁRGYHOZ SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR EUROCODE SEGÉDLETEK A MÉRETEZÉS ALAPJAI C. TÁRGYHOZ A segédlet nem helyettesíti az építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezésére vonatkozó

Részletesebben

Fa- és Acélszerkezetek I. 7. Előadás Kapcsolatok I. Csavarozott kapcsolatok. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Fa- és Acélszerkezetek I. 7. Előadás Kapcsolatok I. Csavarozott kapcsolatok. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Fa- és Acélszerkezetek I. 7. Előadás Kapcsolatok I. Csavarozott kapcsolatok Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Tartalom Acélszerkezetek kapcsolatai Csavarozott kapcsolatok kialakítása Csavarozott kapcsolatok

Részletesebben

A FERIHEGYI IRÁNYÍTÓTORONY ÚJ RADARKUPOLÁJA LEERÕSÍTÉSÉNEK STATIKAI VIZSGÁLATA TARTALOM

A FERIHEGYI IRÁNYÍTÓTORONY ÚJ RADARKUPOLÁJA LEERÕSÍTÉSÉNEK STATIKAI VIZSGÁLATA TARTALOM A FERIHEGYI IRÁYÍTÓTOROY ÚJ RADARKUPOLÁJA LEERÕSÍTÉSÉEK STATIKAI VIZSGÁLATA TARTALOM 1. KIIDULÁSI ADATOK 3. 2. TERHEK 6. 3. A teherbírás igazolása 9. 2 / 23 A ferihegyi irányítótorony tetején elhelyezett

Részletesebben

Központosan nyomott vasbeton oszlop méretezése:

Központosan nyomott vasbeton oszlop méretezése: Központosan nyomott vasbeton oszlop méretezése: Központosan nyomott oszlopok ellenőrzése: A beton által felvehető nyomóerő: N cd = A ctot f cd Az acélbetétek által felvehető nyomóerő: N sd = A s f yd -

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK. Acélszerkezetek II. IV. Előadás

DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK. Acélszerkezetek II. IV. Előadás DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK Acélszerkezetek II IV. Előadás Rácsos tartók szerkezeti formái, kialakítása, tönkremeneteli módjai. - Rácsos tartók jellemzói - Méretezési kérdések

Részletesebben

Lindab vékonyfalú profilok méretezése DimRoof statikai szoftverrel

Lindab vékonyfalú profilok méretezése DimRoof statikai szoftverrel indab Profil oktatási program 010 indab vékonyfalú profilok méretezése DimRoof statikai szoftverrel indab Kft. 1 1. A statikai tervezés eszközei a indabnál indab vékonyfalú acélszelvények (burkolati lemezek

Részletesebben

Építészeti tartószerkezetek II.

Építészeti tartószerkezetek II. Építészeti tartószerkezetek II. Vasbeton szerkezetek Dr. Szép János Egyetemi docens 2019. 05. 03. Vasbeton szerkezetek I. rész o Előadás: Vasbeton lemezek o Gyakorlat: Súlyelemzés, modellfelvétel (AxisVM)

Részletesebben

Öszvér oszlopok kialakítása, THÁ, nyírt kapcsolatok, erőbevezetés környezete. 2. mintapélda - oszlop méretezése.

Öszvér oszlopok kialakítása, THÁ, nyírt kapcsolatok, erőbevezetés környezete. 2. mintapélda - oszlop méretezése. Öszvérszerkezetek 4. előadás Öszvér oszlopok kialakítása, THÁ, nyírt kapcsolatok, erőbevezetés környezete. 2. mintapélda - oszlop méretezése. készítette: 2016.11.11. Tartalom Öszvér oszlopok szerkezeti

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK. Acélszerkezetek II. VI. Előadás. Rácsos tartók hegesztett kapcsolatai.

DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK. Acélszerkezetek II. VI. Előadás. Rácsos tartók hegesztett kapcsolatai. DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK Acélszerkezetek II VI. Előadás Rácsos tartók hegesztett kapcsolatai. - Tönkremeneteli módok - Méretezési kérdések - Csomóponti kialakítások Összeállította:

Részletesebben

Tartószerkezetek előadás

Tartószerkezetek előadás Tartószerkezetek 1. 11. előadás Acélszerkezeti kapcsolatok kialakítása és méretezése Csavarozott kapcsolatok Építőmérnöki BSc hallgatók számára Bukovics Ádám egy. adjunktus Szerkezetépítési és Geotechnikai

Részletesebben

Szádfal szerkezet ellenőrzés Adatbev.

Szádfal szerkezet ellenőrzés Adatbev. Szádfal szerkezet ellenőrzés Adatbev. Projekt Dátum : 8.0.05 Beállítások (bevitel az aktuális feladathoz) Anyagok és szabványok Beton szerkezetek : Acél szerkezetek : Acél keresztmetszet teherbírásának

Részletesebben

Használható segédeszköz: - szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas számológép; - körző; - vonalzók.

Használható segédeszköz: - szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas számológép; - körző; - vonalzók. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet a 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosítószáma és megnevezése 54 582 03 Magasépítő technikus

Részletesebben

Acélszerkezetek I. Gyakorlati óravázlat. BMEEOHSSI03 és BMEEOHSAT17. Jakab Gábor

Acélszerkezetek I. Gyakorlati óravázlat. BMEEOHSSI03 és BMEEOHSAT17. Jakab Gábor Acélszerkezetek I. BMEEOHSSI0 és BMEEOHSAT17 Gakorlati óravázlat Készítette: Dr. Kovács Nauzika Jakab Gábor A gakorlatok témája: 1. A félév gakorlati oktatásának felépítése. A szerkezeti acélanagok fajtái,

Részletesebben

Határfeszültségek alapanyag: σ H = 200 N/mm 2, σ ph = 350 N/mm 2 ; szegecs: τ H = 160 N/mm 2, σ ph = 350 N/mm 2. Egy szegecs teherbírása:

Határfeszültségek alapanyag: σ H = 200 N/mm 2, σ ph = 350 N/mm 2 ; szegecs: τ H = 160 N/mm 2, σ ph = 350 N/mm 2. Egy szegecs teherbírása: ervezze meg az L10.10.1-es szögacélpár eltolt illesztését L100.100.1-es hevederekkel és Ø1 mm-es szegecsekkel. nyagminőség: 8, szegecs: SZ. atárfeszültségek alapanyag: 00 /mm, p 50 /mm szegecs: τ 160 /mm,

Részletesebben

FASZERKEZETŰ CSARNOK MSZ EN SZABVÁNY SZERINTI ELLENŐRZŐ ERŐTANI SZÁMÍTÁSA. Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozat - Budapest, 2010

FASZERKEZETŰ CSARNOK MSZ EN SZABVÁNY SZERINTI ELLENŐRZŐ ERŐTANI SZÁMÍTÁSA. Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozat - Budapest, 2010 FASZERKEZETŰ CSARNOK MSZ EN SZABVÁNY SZERINTI ELLENŐRZŐ ERŐTANI SZÁMÍTÁSA Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozat - Budapest, 2010 FASZERKEZETŰ CSARNOK MSZ EN SZABVÁNY SZERINTI ELLENŐRZŐ ERŐTANI

Részletesebben

Mikrocölöp alapozás ellenőrzése

Mikrocölöp alapozás ellenőrzése 36. számú mérnöki kézikönyv Frissítve: 2017. június Mikrocölöp alapozás ellenőrzése Program: Fájl: Cölöpcsoport Demo_manual_en_36.gsp Ennek a mérnöki kézikönyvnek a célja, egy mikrocölöp alapozás ellenőrzésének

Részletesebben

LINDAB Z / C - GERENDÁK STATIKAI MÉRETEZÉSE TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ 2. KIADÁS

LINDAB Z / C - GERENDÁK STATIKAI MÉRETEZÉSE TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ 2. KIADÁS LINDAB Z / C - GERENDÁK STATIKAI MÉRETEZÉSE TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ 2. KIADÁS Készítették: Dr. Dunai László Ádány Sándor LINDAB KFT, 1998. Tartalo 1. Bevezetés 1.1 Az útutató tárgya 1.2 Lindab Z- és C-szelvények

Részletesebben

Használható segédeszköz: - szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas számológép; - körző; vonalzók.

Használható segédeszköz: - szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas számológép; - körző; vonalzók. A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet, a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a 12/2013. (III. 28.) NGM rendelet által módosított és a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a 4/2015. (II. 19.) NGM rendelet által

Részletesebben

Vasbeton födémek tűz alatti viselkedése Egyszerű tervezési eljárás

Vasbeton födémek tűz alatti viselkedése Egyszerű tervezési eljárás tűz alatti eljárás A módszer célja 2 3 Az előadás tartalma Öszvérfödém szerkezetek tűz esetén egyszerű módszere 20 C Födém modell Tönkremeneteli módok Öszvérfödémek egyszerű eljárása magas Kiterjesztés

Részletesebben

Acélszerkezetek II. 1. előadás Keresztmetszetek osztályozása, 4. osztályú keresztmetszet, oldalirányban megtámasztott gerendák.

Acélszerkezetek II. 1. előadás Keresztmetszetek osztályozása, 4. osztályú keresztmetszet, oldalirányban megtámasztott gerendák. Acélszerkezetek II. 1. előadás Keresztmetszetek osztályozása, 4. osztályú keresztmetszet, oldalirányban megtámasztott gerendák Szabó Imre Gábor Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai

Részletesebben

TARTÓ(SZERKEZETE)K. 05. Méretezéselméleti kérdések TERVEZÉSE II. Dr. Szép János Egyetemi docens

TARTÓ(SZERKEZETE)K. 05. Méretezéselméleti kérdések TERVEZÉSE II. Dr. Szép János Egyetemi docens TARTÓ(SZERKEZETE)K TERVEZÉSE II. 05. Méretezéselméleti kérdések Dr. Szép János Egyetemi docens 2018. 10. 15. Az előadás tartalma Az igénybevételek jellege A támaszköz szerepe Igénybevételek változása A

Részletesebben

TERVEZÉSI FELADAT (mintapélda) Kéttámaszú, konzolos tartó nyomatéki és nyírási vasalásának. meghatározása és vasalási tervének elkészítése

TERVEZÉSI FELADAT (mintapélda) Kéttámaszú, konzolos tartó nyomatéki és nyírási vasalásának. meghatározása és vasalási tervének elkészítése TERVEZÉSI FELADAT (mintapélda) Kéttámaszú, konzolos tartó nyomatéki és nyírási vasalásának Kiindulási adatok: meghatározása és vasalási tervének elkészítése Geometriai adatok: l = 5,0 m l k = 1,80 m v=0,3

Részletesebben

STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY

STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY L1=1,00m L2=2,00m L3=3,00m elemekből csavarkötéssel összeállított L= 9m támaszközű Rácsos tartó SZILÁRDSÁGI ELLENŐRZÉSE Eurocode szabványok szerint Készítette: Körtvélyi Róbert okl.

Részletesebben

54 582 03 1000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus

54 582 03 1000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Kizárólag oktatási célra használható fel!

Kizárólag oktatási célra használható fel! DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK Acélszerkezetek II III. Előadás Vékonyfalú keresztmetszetek nyírófeszültségei - Nyírófolyam - Nyírási középpont - Shear lag hatás - Csavarás Összeállította:

Részletesebben

K - K. 6. fejezet: Vasbeton gerenda vizsgálata Határnyomatéki ábra előállítása, vaselhagyás tervezése. A határnyíróerő ábra előállítása.

K - K. 6. fejezet: Vasbeton gerenda vizsgálata Határnyomatéki ábra előállítása, vaselhagyás tervezése. A határnyíróerő ábra előállítása. 6. fejezet: Vasbeton gerenda vizsgálata 6.1. Határnyomatéki ábra előállítása, vaselhagyás tervezése. A határnyíróerő ábra előállítása. pd=15 kn/m K - K 6φ5 K Anyagok : φ V [kn] VSd.red VSd 6φ16 Beton:

Részletesebben

Schöck Isokorb K típus

Schöck Isokorb K típus Schöck Isokorb típus Schöck Isokorb típus Schöck Isokorb típus (konzol) onzolos erkélyekhez alkalmas. Negatív nyomatékokat és pozitív nyíróerőket képes felvenni. A Schöck Isokorb VV típus a negatív nyomaték

Részletesebben

MAGASÉPÍTÉSI ÖSZVÉRSZERKEZETEK PÉLDATÁR

MAGASÉPÍTÉSI ÖSZVÉRSZERKEZETEK PÉLDATÁR 1 MAGASÉPÍTÉSI ÖSZVÉRSZERKEZETEK PÉLDATÁR 1. MINTAPÉLDÁK 1.1. PÉLDA: HÁROMTÁMASZÚ ÖSZVÉRTARTÓ FESZÜLTSÉGEINEK MEGHATÁROZÁSA RUGALMAS ELV ALAPJÁN l 0 = 0.8 * 10.0 = 8.0 m b e1 = b e2 = 8.0 / 8 = 1.0 m b

Részletesebben

Szerkezeti kialakítások

Szerkezeti kialakítások Szerkezeti kialakítások A három rendszer komponens: Trapézlemez Vasbetonlemez Acélgerenda Szerkezeti kialakítások A négy alrendszer: 1 Vasbetonlemez Trapézlemez 2 Vasbetonlemez Trapézlemez 3 Vasbetonlemez

Részletesebben

Rugalmasan ágyazott gerenda. Szép János

Rugalmasan ágyazott gerenda. Szép János Rugalmasan ágyazott gerenda vizsgálata AXIS VM programmal Szép János 2013.10.14. LEMEZALAP TERVEZÉS 1. Bevezetés 2. Lemezalap tervezés 3. AXIS Program ismertetés 4. Példa LEMEZALAPOZÁS Alkalmazás módjai

Részletesebben

TERVEZÉSI FELADAT (mintapélda) Kéttámaszú, konzolos tartó nyomatéki és nyírási vasalásának. meghatározása és vasalási tervének elkészítése

TERVEZÉSI FELADAT (mintapélda) Kéttámaszú, konzolos tartó nyomatéki és nyírási vasalásának. meghatározása és vasalási tervének elkészítése TERVEZÉSI FELADAT (mintapélda) Kéttámaszú, konzolos tartó nyomatéki és nyírási vasalásának Kiindulási adatok: meghatározása és vasalási tervének elkészítése Geometriai adatok: l = 5,0 m l k = 1,80 m v=0,3

Részletesebben

5. TÖBBTÁMASZÚ ÖSZVÉRGERENDÁK RUGALMAS ANALÍZISE

5. TÖBBTÁMASZÚ ÖSZVÉRGERENDÁK RUGALMAS ANALÍZISE 5. TÖBBTÁMASZÚ ÖSZVÉRGERENDÁK RUGALMAS ANALÍZISE 5.1. BEVEZETÉS Öszvérgerendák rugalmas analízise általánosabban alkalmazható, mint a képlékeny analízis. Nyomaték átrendeződés bekövetkezhet, a közbenső

Részletesebben

Schöck Isokorb W. Schöck Isokorb W

Schöck Isokorb W. Schöck Isokorb W Schöck Isokorb Schöck Isokorb Schöck Isokorb típus Konzolos faltárcsákhoz alkalmazható. Negatív nyomaték és pozitív nyíróerő mellett kétirányú horizontális erőt tud felvenni. 115 Schöck Isokorb Elemek

Részletesebben

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági 1. - Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági vizsgálatát. - Jellemezze a vasbeton három feszültségi

Részletesebben

Schöck Isokorb T D típus

Schöck Isokorb T D típus Folyamatos födémmezőkhöz. Pozitív és negatív nyomaték és nyíróerők felvételére. I Schöck Isokorb vasbeton szerkezetekhez/hu/2019.1/augusztus 79 Elemek elhelyezése Beépítési részletek DL típus DL típus

Részletesebben

MECHANIKA I. rész: Szilárd testek mechanikája

MECHANIKA I. rész: Szilárd testek mechanikája Egészségügyi mérnökképzés MECHNIK I. rész: Szilárd testek mechanikája készítette: Németh Róbert Igénybevételek térben I. z alapelv ugyanaz, mint síkban: a keresztmetszet egyik oldalán levő szerkezetrészre

Részletesebben

CONSTEEL 7 ÚJDONSÁGOK

CONSTEEL 7 ÚJDONSÁGOK CONSTEEL 7 ÚJDONSÁGOK Verzió 7.0 2012.11.19 www.consteelsoftware.com Tartalomjegyzék 1. Szerkezet modellezés... 2 1.1 Új makró keresztmetszeti típusok... 2 1.2 Támaszok terhek egyszerű külpontos pozícionálása...

Részletesebben

TARTÓ(SZERKEZETE)K. 8. Tartószerkezetek tervezésének különleges kérdései (állékonyság, dilatáció, merevítés) TERVEZÉSE II.

TARTÓ(SZERKEZETE)K. 8. Tartószerkezetek tervezésének különleges kérdései (állékonyság, dilatáció, merevítés) TERVEZÉSE II. TARTÓ(SZERKEZETE)K TERVEZÉSE II. 8. Tartószerkezetek tervezésének különleges kérdései (állékonyság, dilatáció, merevítés) Dr. Szép János Egyetemi docens 2018. 10. 15. Az előadás tartalma Szerkezetek teherbírásának

Részletesebben

A végeselem módszer alapjai. 2. Alapvető elemtípusok

A végeselem módszer alapjai. 2. Alapvető elemtípusok A végeselem módszer alapjai Előadás jegyzet Dr. Goda Tibor 2. Alapvető elemtípusok - A 3D-s szerkezeteket vagy szerkezeti elemeket gyakran egyszerűsített formában modellezzük rúd, gerenda, 2D-s elemek,

Részletesebben

Öszvér oszlopok kialakítása, THÁ, nyírt kapcsolatok, erőbevezetés környezete. 2. mintapélda - oszlop méretezése.

Öszvér oszlopok kialakítása, THÁ, nyírt kapcsolatok, erőbevezetés környezete. 2. mintapélda - oszlop méretezése. Öszvérszerkezetek 4. előadás Öszvér oszlopok kialakítása, THÁ, nyírt kapcsolatok, erőbevezetés környezete. 2. mintapélda - oszlop méretezése. készítette: 2012.10.27. Tartalom Öszvér oszlopok szerkezeti

Részletesebben

UTÓFESZÍTETT SZERKEZETEK TERVEZÉSI MÓDSZEREI

UTÓFESZÍTETT SZERKEZETEK TERVEZÉSI MÓDSZEREI UTÓFESZÍTETT SZERKEZETEK TERVEZÉSI MÓDSZEREI DR. FARKAS GYÖRGY Professor emeritus BME Hidak és Szerkezetek Tanszék MMK Tartószerkezeti Tagozat Szakmai továbbképzés 2017 október 2. KÁBELVEZETÉS EGYENES

Részletesebben

Korai vasbeton építmények tartószerkezeti biztonságának megítélése

Korai vasbeton építmények tartószerkezeti biztonságának megítélése Korai vasbeton építmények tartószerkezeti biztonságának megítélése Dr. Orbán Zoltán, Dormány András, Juhász Tamás Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Építőmérnök Tanszék A megbízhatóság értelmezése

Részletesebben

STATIKAI SZÁMÍTÁS (KIVONAT) A TOP Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című pályázat keretében a

STATIKAI SZÁMÍTÁS (KIVONAT) A TOP Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című pályázat keretében a Kardos László okl. építőmérnök 4431 Nyíregyháza, Szivárvány u. 26. Tel: 20 340 8717 STATIKAI SZÁMÍTÁS (KIVONAT) A TOP-6.1.4.-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című

Részletesebben

BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. Dr. Móczár Balázs

BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. Dr. Móczár Balázs Dr. Móczár Balázs 1 Az előadás célja MSZ EN 1997 1 szabvány 6. fejezetében és egyes mellékleteiben leírt síkalapozással kapcsolatos előírások lényegesebb elemeinek, a szabvány elveinek bemutatása Az eddig

Részletesebben

LAPOSTETŐK TŰZÁLLÓSÁGI KÉRDÉSEI A KORSZERŰSÍTETT ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJÁBÓL

LAPOSTETŐK TŰZÁLLÓSÁGI KÉRDÉSEI A KORSZERŰSÍTETT ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJÁBÓL LAPOSTETŐK TŰZÁLLÓSÁGI KÉRDÉSEI A KORSZERŰSÍTETT ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJÁBÓL Geier Péter ÉMI Nonprofit Kft. III. Rockwool Építészeti Tűzvédelmi Konferencia 2011.04.07. BEVEZETŐ (Idézet az előadás konferencia

Részletesebben

Útmutató az. AxisVM rapido 2. használatához

Útmutató az. AxisVM rapido 2. használatához 2011-2013 Inter-CAD Kft. Minden jog fenntartva Útmutató az AxisVM rapido 2 használatához A program célja a tervezési munka megkönnyítése. Használata nem csökkenti felhasználójának felelősségét, hogy a

Részletesebben

Trapézlemez gerincő tartók beroppanásvizsgálata

Trapézlemez gerincő tartók beroppanásvizsgálata Trapézlemez gerincő tartók beroppanásvizsgálata Témavezetı: Dr. Dunai László Készítette: Kövesdi Balázs Bevezetés Korábbi eredmények rövid áttekintése Kísérletek bemutatása és értékelése Új kutatási irányok

Részletesebben

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági 1. - Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági vizsgálatát. - Jellemezze a vasbeton három feszültségi

Részletesebben