TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ C ÉS Z SZELVÉNYEKHEZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ C ÉS Z SZELVÉNYEKHEZ"

Átírás

1 TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ C ÉS Z SZELVÉNYEKHEZ SZÉP ÉS TÁRSA KFT.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés Az alkalmazott szabványok 3 2. C ész szelvények jellemzői Szelvények geometriai jellemzői Keresztmetszeti jellemzők számítása Vastagság definiálása Effektív keresztmetszeti jellemzők értelmezése Anyagjellemzők Anyagminőség Szilárdsági jellemzők Egyéb anyagjellemzők 6 3. Szerkezeti kialakítás és statikai modell Szerkezeti kialakítás Statikai modell 6 4. Szelvények terhelése Tehermodell Mértékadó teherkombináció 9 5. Teherbírási határállapot A teherbírás parciális biztonsági tényezői Nyomatéki ellenállás Mindkét öv megtámasztott A húzott öv szabad, a nyomott öv megtámasztott A nyomott öv szabad, a húzott öv megtámasztott A nyomott öv részlegesen, a húzott öv folytonosan megtámasztott Mindkét öv szabad Ferde hajlítás Nyírási ellenállás Beroppanási ellenállás Nyomaték - nyíróerő kölcsönhatása 14 1

3 5.6. Nyomaték - támaszerő kölcsönhatása HASZNÁLATI HATÁRÁLLAPOT Merevségi követelmény: A STATIKAI SZÁMÍTÁS A tervezési táblázatok felépítése Keresztmetszeti jellemzők és ellenállások táblázata Teherbírási táblázatok Mellékletek Keresztmetszeti jellemzők és ellenállások Terhelési táblázatok 36 2

4 1. BEVEZETÉS Jelen tervezési útmutató a C és Z szelvények statikai méretezését tárgyalja. Bemutatja a lemezek keresztmetszeti-, és anyag jellemzıit, a méretezés szakmai hátterét, példát mutat gyakorlati tervezésre, valamint a leggyakrabban elıforduló esetekre alkalmas tervezési táblázatokat mellékel. Tervezési útmutatónk célja, hogy a statikusok számára egy könnyen kezelhetı, gyakorlatias segédletként szolgáljon AZ ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK Az útmutató méretezéselméleti alapját a vonatkozó Eurocode szabványok képezik: [1] ENV 1991: Eurocode 1: Basis of design and actions on structures Part 2: Actions on structures. [2] ENV : Eurocode 3: Design of steel structures Part 1 1: General rules and rules for buildings. [3] ENV , Eurocode 3: Design of steel structures Part 1 3: General rules Supplementary rules for cold formed thin gauge members and sheeting. 5 [4] EN 10143: Continuously hot-dip metal coated steel sheet and strip Tolerances on dimensions and shape. [5] EN 10147: Specification for continuously hot-dip zinc coated structural steel sheet Technical delivery conditions. 2. C ÉS Z SZELVÉNYEK JELLEMZİI 2.1. SZELVÉNYEK GEOMETRIAI JELLEMZİI A geometriai méretek a lemezek középvonalára értendık (h g ; h öv,a ; h öv,f ; h sz ). 3

5 2.1. ábra Geometriai jellemzők, jelölések C szelvény esetén 2.2. ábra Geometriai jellemzők, jelölések Z szelvény esetén 2.2. KERESZTMETSZETI JELLEMZİK SZÁMÍTÁSA VASTAGSÁG DEFINIÁLÁSA A tervezési vastagság megegyezik az acéllemez tiszta vastagságával, ha az acéllemez gyártásánál az EN szerinti un. speciális (vagy annál szigorúbb) toleranciát alkalmaztak. A lemezek vastagságát statikai méretezés szempontjából az alábbiakban definiált mennyiségek jellemzik, a [3] szabvány alapján: tnom - az acéllemez névleges vastagsága, tzinc - a horganybevonat összvastagsága, td - az acéllemez vastagságának tervezési értéke. A tervezési vastagság értelmezése [3,4,5] elıírásai alapján: A lemezek esetén a kétoldali horganybevonat összvastagságát egységesen 0,04 mm értékkel lehet figyelembe venni. Az ENV , Eurocode 3 szabványban megadott méretezési eljárások és formulák akkor érvényesek, ha a lemez tervezési vastagsága legalább 0,5 mm. Ez a feltétel nem teljesül. (1) EFFEKTÍV KERESZTMETSZETI JELLEMZİK ÉRTELMEZÉSE Az effektív keresztmetszet a lemezhorpadást és a torzulásos horpadást veszi figyelembe. A lemezhorpadás csökkentett lemezszélességgel, a torzulásos horpadás csökkentett lemezvastagsággal vehetı figyelembe. A hidegen alakított szelvényeknél az EC3-1-3 minden esetben számításba veszi a torzulásos horpadás jelenségét is, tehát az effektív keresztmetszet nem pusztán a lemezhorpadás, hanem a torzulásos horpadás hatásait is tartalmazza. 4

6 A keresztmetszeti jellemzık számítása az alábbi elvek alapján történt: -A keresztmetszeti geometria a lemezek középvonalára van értelmezve. -A belsı lekerekítési sugár (r) 3 és 6 mm között van a különbözı lemezekre. -A vékonyfalú lemez keresztmetszetekben a nyomott elemek lemezhorpadása az un. "dolgozó" vagy "effektív" lemezszélességgel lett figyelembe véve. -A vékonyfalú keresztmetszetekre értelmezett effektív inerciák és keresztmetszeti modulusok pozitív és negatív értelmő hajlító nyomatékok esetén meghatározhatók. A) Lemezhorpadás Az EC az un. effektív lemez szélességek módszerét alkalmazza a lemezhorpadás figyelembe vételére. E szerint a keresztmetszetet alkotó lemezeket külön külön vizsgáljuk. Egy lemezelem horpadása miatt esetleges teherbírás csökkenést úgy vesszük figyelembe, hogy a csökkentett szélességgel számolunk. A szélesség csökkentése az egyes lemezelemek rugalmas kritikus feszültsége alapján történik. A kritikus feszültség számítása során eltekintünk a szomszédos lemezelemek megtámasztó (tehát kedvezı) hatásától, ugyanakkor nem vesszük figyelembe a szomszédos lemezelemek stabilitásvesztéséi közötti (kedvezıtlen) iterációt. B) Torzulásos horpadás Az EC a torzulásos horpadást a közbensı vagy élmerevítı lemezelemek kihajlás szerő stabilitásvesztéseként kezeli. A merev kihajlás azonban nem tud szabadon kialakulni, mivel a kapcsolódó lemez a kihajlást gátolja. Ezért a merevítıkre rugalmas ágyazású modell alkalmazása célszerő. A torzulásos horpadás mindig a lokális horpadással együtt jön létre, azaz a merevítı méretét az effektív szélesség segítségével lehet meghatározni. A torzulásos horpadás hatását a merevítı lemezelem keresztmetszetének (vagyis lemezvastagságának) csökkentésével vesszük figyelembe ANYAGJELLEMZİK ANYAGMINİSÉG A szelvények lemezvastagságtól függıen több anyagminıségő lemezbıl készülnek: -EN 10326, S320GD+Z200 -EN 10326, S350GD+Z SZILÁRDSÁGI JELLEMZİK Az EC3 [3] szabvány az anyag szilárdságára vonatkozóan az alábbi jellemzı mennyiségeket definiálja: -f yb a folyási feszültség alapértéke -f ya a folyási feszültség átlagértéke, mely figyelembe veszi a hidegalakítás hatására bekövetkezı keményedést, -f u szakítószilárdság. 5

7 A lemezek folyási feszültsége és szakítószilárdsága: TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ C ÉS Z SZELVÉNYEKHEZ 1.1. Táblázat: trapézlemezek folyási feszültsége és szakítószilárdsága lemezvastagság 1,00 1,50 mm ,50 3,00 mm EGYÉB ANYAGJELLEMZİK Rugalmassági modulus: E = N/mm 2 Nyírási rugalmassági modulus: G = N/mm 2 Poisson tényezı: ν = 0,3 3. SZERKEZETI KIALAKÍTÁS ÉS STATIKAI MODELL 3.1. SZERKEZETI KIALAKÍTÁS A teherhordó funkciót betöltı vékonyfalú szelvények fı- vagy másodlagos teherviselı szerkezeti elemek. A támaszok lehetnek fıtartó gerendák vagy oszlopok. A szelvényeket hossz- és oldalirányban az épületszerkezeti és statikai funkcióknak megfelelı átfedéssel kell kialakítani. A vékonyfalú szelvények leerısítését a megtámasztó szerkezethez a megfelelı rögzítı elemekkel lehet megoldani, az adott statikai követelmény alapján STATIKAI MODELL A vékonyfalú gerendák statikai modellje - az elsıdleges szerkezeti funkció alapján - két- vagy többtámaszú gerendatartó. Általános esetben a tartó támaszköze tetszılegesen változhat, hajlítási merevsége és terhelése nem állandó a hossz mentén. A statikai viselkedést jelentısen befolyásolja az övek oldalirányú megtámasztása (3 esetet különböztetünk meg). Az erıjáték ettıl függıen változhat a viszonylag egyszerő síkbeli hajlítástól az összetett kéttengelyő hajlítás és csavarás kombinációjáig. Az általános kialakítású és terheléső vékonyfalú gerendatartó méretezése tehát viszonylag bonyolult módon hajtható végre. A gyakorlati tervezés követelményeit figyelembe véve a statikai modell egyszerősíthetı úgy, hogy tipikus esetekre a méretezés gyorsan végrehajtható legyen. A szerkezeti kialakítástól függıen a statikai váz lehet két- vagy többtámaszú. Többtámaszú modell esetén általában három- és négytámaszú tartó statikai váz alkalmazott, kisebb támaszközök esetén azonban ennél több támaszköz alkalmazása is lehetséges a 6

8 szelvények gyártási hossza alapján. Gyakorlati szempontból tipikus szerkezeti megoldás, hogy a támaszközök azonosak. A statikai vázon alkalmazott terhelés általában egyenletesen megoszló totális teher. Ebben az útmutatóban mellékelt tervezési táblázatok a fentieknek megfelelı statikai vázból indulnak ki, amint azt a 3.1. ábra szemlélteti. Megjegyezzük, hogy a gyártott C szelvények azonos övméretőek, ezért ebben az esetben átlapolt illesztés nem jöhet szóba, vagyis a C szelvények esetében csak az elsı három statikai modell alkalmazható ábra Statikai modell A fentiektıl eltérı statikai váz (pl. egyenlıtlen támaszközök, egyenlıtlen terhelés, hossz mentén változó hajlítási merevség, különbözı támasz szélesség) esetén a szelvények méretezésére a tervezési táblázatok közvetlenül nem alkalmazhatók, ilyen esetben a megadott keresztmetszeti jellemzık segítségével részletes vizsgálat szükséges. A teherbírási táblázatok azonban ekkor is hatékonyan alkalmazhatók elıtervezésre. Feltételezzük továbbá, hogy - A burkolatok tartószerkezetei és kapcsolatai megfelelő merevségűek és teherbírásúak ahhoz, hogy a Z- és C-gerendák öveit oldalirányban megtámasszák. - Az övek oldalirányú megtámasztásai folytonosnak tekinthetők. - A burkolatok leerősítő kapcsolatai megfelelő teherbírásúak a húzó jellegű teher átadásához. - Három tipikus megtámasztási és teherátadási alapeset definiált. mindkét öv megtámasztott a húzott öv szabad, a nyomott öv megtámasztott a nyomott öv szabad, a húzott öv megtámasztott (a. nyomó jellegű teher; b. húzó jellegű teher) 3.2. ábra Övek oldalirányú megtámasztása 7

9 4. SZELVÉNYEK TERHELÉSE Jelen tervezési útmutató az EUROCODE szabványsorozat alapján készült, ezért javasoljuk a terhek alapértékének meghatározását az EUROCODE 1 teherszabvány alapján elvégezni TEHERMODELL Az EUROCODE teherszabvány szerint definiált terheket a statikai vázra kell transzformálni. A tehermodell meghatározása két lépésben történik: 1. felületi megoszló teher (g) redukálása hosszmenti megoszló teherre (q): Gyakorlati statikai számításokban megfelelő pontosságot biztosít a kéttámaszú héjazati modell feltételezése: ahol tsz a szelementek távolsága. 2. hosszmenti megoszló (q) teher redukálása a statikai modellre merıleges hosszmenti megoszló teherre (qn): - állandó teher esetén: (2) 3.3. ábra Állandó teher redukálása (3) (4) ahol α a tetı hajlásszöge. - hóteher esetén: 3.4. ábra Hóteher redukálása 8

10 (5) - szélteher esetén: (6) 3.5. ábra Szélteher redukálása (7) (8) 4.2. MÉRTÉKADÓ TEHERKOMBINÁCIÓ A tartós és ideiglenes tervezési állapothoz tartozó kombináció (SRT/EQU): Szilárdsági/alaki stabilitási vizsgálathoz (SRT) a (9) összefüggés szerinti alapkombináció alkalmazható. A terheket biztonsági tényezıket is tartalmazó tervezési értékükkel (ezen belül ha szükséges az állandó terheket alsó vagy felsı karakterisztikus értékkel), a domináns (kiemelt) esetleges hatást ritka értékével, a többi esetleges terhet pedig egyidejőségi (kombinációs) tényezıvel csökkentett értékével kell számításba venni:, ahol - az állandó és esetleges terhek parciális biztonsági tényezıi - az állandó hatások karakterisztikus értéke - a domináns és a többi esetleges hatás karakterisztikus értéke Kvázi állandó kombináció: Általános, rendeltetésszerő használatnak megfelelı tartós hatások esetén a tartószerkezet megjelenésével kapcsolatos vizsgálatokban, vagyis alakváltozás vizsgálatoknál használjuk. A és jelek a hatások egyidejő figyelembevételére utalnak, nem jelentenek feltétlenül algebrai összegzést. 9

11 5. TEHERBÍRÁSI HATÁRÁLLAPOT 5.1. A TEHERBÍRÁS PARCIÁLIS BIZTONSÁGI TÉNYEZİI Az EC3 szabvány [3] az alábbi parciális biztonsági tényezıket alkalmazza a teherbírás meghatározásánál: - biztonsági tényezı szilárdsági határállapotok vizsgálatához, - biztonsági tényezı stabilitási határállapotokhoz, - biztonsági tényezı kapcsolatok méretezéséhez NYOMATÉKI ELLENÁLLÁS Hajlítónyomaték hatására a vékonyfalú gerendák teherbírási határállapota alapvetıen az övek oldalirányú megtámasztásától függ. A támaszok a hosszmenti megoszlásuk alapján lehetnek folytonosak (pl. sőrőn leerısített trapézlemez esetén) illetve részlegesek (pl. megtámasztó vagy függesztı rudak alkalmazása esetén). Merevségük alapján lehetnek merev illetve rugalmas támaszok. Ebben az útmutatóban a teherbírási határállapot vizsgálatánál azt feltételezzük, hogy az övek oldalirányban folytonos és merev támaszokkal az alábbiak szerint vannak megfogva: 1. mindkét öv megtámasztott (3.2 /1, ábra), 2. a húzott öv szabad, a nyomott öv megtámasztott (3.2 /2, ábra), 3. a nyomott öv szabad, a húzott öv megtámasztott, a húzott övön gravitációs (nyomó) jellegő teher hat (3.2 /3a, ábra), 4. a nyomott öv szabad, a húzott öv megtámasztott, a húzott övön szélszívás (húzó) jellegő teher hat (3.2 /3b, ábra) MINDKÉT ÖV MEGTÁMASZTOTT A tönkremenetel módja stabilitási határállapot, horpadás a nyomott övben és a gerinc nyomott szakaszán (kisebb karcsúságú lemezmezınél esetleg szilárdsági határállapot is mértékadó lehet). A lemezhorpadási teherbírás számításba vétele vékonyfalú szelvényeknél általában az un. "dolgozó" vagy "effektív" lemezszélesség alapján történik. Az övben fellépı nyomófeszültség függvényében a kihorpadt lemezmezı eliminálásával dolgozó sávok alakulnak ki. Az így kialakuló effektív keresztmetszet szilárdsági határállapota alapján számítható nyomatéki ellenállás. A keresztmetszet számított ellenállása legyen nagyobb, mint a hajlító nyomaték tervezési értéke: a keresztmetszet ellenállása az alábbi összefüggésbıl számítható: 10

12 A HÚZOTT ÖV SZABAD, A NYOMOTT ÖV MEGTÁMASZTOTT A tönkremenetel módja az elızı pontban definiált stabilitási határállapot a nyomott övre vonatkozóan, illetve szilárdsági határállapot a húzott övben a hajlítással egyidejő csavarás hatására. A húzott öv szilárdsági határállapota a gyakorlati esetekben általában nem mértékadó, ezért a nyomatéki ellenállás megegyezik a pontban számított ellenállás értékével A NYOMOTT ÖV SZABAD, A HÚZOTT ÖV MEGTÁMASZTOTT A tönkremenetel módja stabilitási határállapot, a nyomott öv kifordulása illetve horpadása következtében. A nyomott öv kifordulása a vékony gerincő gerendában alaki torzulással következik be. A szelvény nyomott része folytonos oldalirányú rugóval megtámasztott nyomott rúdelemként vizsgálható (övmerevség vizsgálat). A rugómerevség változik aszerint, hogy gravitációs (nyomó) vagy szélszívás (húzó) jellegő teher adódik át a megtámasztott húzott övrıl A NYOMOTT ÖV RÉSZLEGESEN, A HÚZOTT ÖV FOLYTONOSAN MEGTÁMASZTOTT A tönkremenetel módja stabilitási határállapot, az elızı pontban ismertetett nyomott öv kifordulás és horpadása következtében. A jelenség az fejezet szerinti modellel vizsgálható a pontonkénti oldalirányú támaszok között. A határnyomaték számításában a teher jellege mellett a pontonkénti támaszok távolsága és szerkezeti kialakítása is szerepet játszik MINDKÉT ÖV SZABAD A tönkremenetel módja stabilitási határállapot, a hajlított elem kifordulása illetve a nyomott lemezmezık horpadása következtében. Ez a határállapot gyakorlati esetekben a szerelés állapotában lehet mértékadó FERDE HAJLÍTÁS Amennyiben a keresztmetszetre ferde hajlítás mőködik a az ellenırzést az alábbi összefüggés segítségével lehet elvégezni: ahol és a nyomatéki ellenállások úgy számolva, mintha csak y- vagy csak z- tengely körül mőködne a nyomaték. 11

13 5.3. NYÍRÁSI ELLENÁLLÁS A gerinc tönkremenetele nyíróerıre általában stabilitási határállapot: nyírási horpadás (kisebb karcsúság esetén szilárdsági határállapot is mértékadó lehet). A nyírt keresztmetszet számított ellenállása legyen nagyobb, mint a nyíróerı tervezési értéke: A gerinc síkjában értelmezett nyírási teherbírás az alábbi képlettel határozható meg egy gerincre: ahol - a gerinc szélessége, - a lemez tervezési vastagsága, - a gerinc nyírási horpadási vagy nyírási folyási feszültsége, az anyag folyási feszültségének, a gerinc lemezkarcsúságának, valamint a gerinclemez merevítésének függvényében: ahol a viszonyított karcsúság: 5.4. BEROPPANÁSI ELLENÁLLÁS Amennyiben a hidegen alakított acélszelvény egy gerinccel rendelkezik (mint a C és Z szelvények gerincükkel párhuzamosan terhelve), a gerincben nincsenek közbensı merevítések, a gerinc és az öv által bezárt szög: a szelvény gerincére az egyik övön keresztül kereszt irányú nyomóerı mőködik (támaszreakció), de nem mőködik a másik övrıl is keresztirányú nyomóerı,, a gerinc beroppanását az alábbi összefüggés szerint kell ellenırizni: 12

14 ahol - a keresztirányú (az övekre merıleges erık) értéke, - a gerinc beroppanási ellenállása Ha, akkor: Ha, akkor: A fenti összefüggésben: - a keresztirányú erı megoszlási hossza (a táblázatok esetén 100mm) - az övek középvonalai között mért távolság A k tényezık pedig: ahol Az övek merevítettnek tekinthetık, mivel a C és Z szelvények élmerevítıvel rendelkeznek. A gyártott C és Z szelvények mindegyikénél teljesül a feltétel. 13

15 NYOMATÉK - NYÍRÓERİ KÖLCSÖNHATÁSA SA Egyidejő nyomaték és nyíróerı esetén az alábbi képlettel megadott összefüggésnek kell teljesülni minden keresztmetszetben: ahol - MSd, VSd a mértékadó igénybevételek a terhelés szélsıértékébıl számolva, M és T egyidejőségét figyelembe véve, - MRd, VRd a keresztmetszeti teherbírások NYOMATÉK - TÁMASZERİ KÖLCSÖNHATÁSA Többtámaszú tartó közbensı támaszainál a reakcióerı mellett nyomaték is fellép. Amennyiben a reakcióerı nyomást okoz a szelvény gerincében, az alábbi feltételeknek is teljesülni kell: 6. HASZNÁLATI HATÁRÁLLAPOT MEREVSÉGI KÖVETELMÉNY: TRAPÉZLEMEZRE EZRE MERİLEGES ELMOZDULÁS A C és Z szelvények használati határállapota merevségi szempontból a felületre merıleges elmozdulásokkal definiálható. A terhek alapértékének hatására bekövetkezı mértékadó elmozdulásokat a megfelelı szabványok által elıírt merevségi követelmények korlátozzák. A mértékadó elmozdulások számításánál a szelvények hajlítási merevségét jelen útmutató az effektív keresztmetszeti inercia használati határállapotban aktuális értékeivel veszi figyelembe. A számítási modellben a effektív inercianyomaték hossz mentén való változása - az igénybevételek változásának következtében nincsen figyelembe véve. A merevségi követelmények hossztengelyre merıleges elmozdulására vonatkozó Eurocode szabványok alapján a következıkben foglalhatók össze. (20) 14

16 - Általában tetık és födémek esetén: - Fokozottabb követelmények esetén: - Mérsékelt igényszint esetén: (21) (22) (23) 7. A STATIKAI SZÁMÍTÁS 7.1. A TERVEZÉSI TÁBLÁZATOK TERVEZÉSI TÁBLÁZATOK FELÉPÍTÉSE Az útmutató függelékében tervezési táblázatokat mellékelünk, minden szelvényre kettıt, az alábbiak szerint: - Keresztmetszeti jellemzık és ellenállások táblázata - Teherbírási táblázatok KERESZTMETSZETI JELLEMZİK ÉS ELLENÁLLÁSOK TÁBLÁZATA A keresztmetszeti jellemzıket és ellenállásokat összefoglaló táblázatokban a szelvények anyagjellemzıi, (átfedések nélküli) önsúlya, valamint a keresztmetszeti jellemzıi találhatók meg. Ismertetjük továbbá a keresztmetszet nyomatéki, nyírási, illetve reakcióerıvel szembeni ellenállása (teherbírása) szerepel TEHERBÍRÁSI TÁBLÁZATOK A teherbírási táblázatokban a maximálisan megengedhetı egyenletesen megoszló teher intenzitása van megadva a támaszköz függvényében, háromféle statikai modell esetére, mindegyik esetben egyenletes támaszközök feltételezésével: - kéttámaszú tartó, - háromtámaszú tartó, - négy vagy több támaszú tartó. A táblázatokban háromféle teherbírási adat szerepel, az alábbiak szerint: 1. maximálisan megengedhetı teherintenzitás teherbírási határállapotban, 1. és 2. megtámasztási viszonyok esetén 2. maximálisan megengedhetı teherintenzitás használati határállapotban, L/200 lehajlási határ esetén 3. maximálisan megengedhetı teherintenzitás használati határállapotban, L/300 lehajlási határ esetén 15

17 Megjegyzések: - A táblázatok kidolgozásánál az igénybevételek számítása rugalmas alapon történt. - A teherbírási határállapotra megadott határterhelés magában foglalja valamennyi lehetséges tönkremeneteli módot; következésképpen a táblázatban közölt adatok nem egy adott szerkezeti rész kitüntetett tönkremeneteli módjához tartoznak. - A használati határállapot lehajlási követelménye és a hozzá tartozó határterhelés lineárisan arányos, így a fentiektıl eltérı követelményhez tartozó terhelés ezekbıl meghatározható (pl. az L/150 korlátra vonatkozó határterhelés az L/300-hoz tartozó érték kétszerese). 16

18 8. MELLÉKLETEK 8.1. KERESZTMETSZETI JELLEMZİK ÉS ELLENÁLLÁSOK C Keresztmetszeti jellemzık Névleges lemezvastagság [mm](t nom ) 1,00 1,25 1,50 2,00 2,50 3,00 A lemezvastagság tervezési értéke [mm](t d ) 0,96 1,21 1,46 1,96 2,46 2,96 Iy,el Iz,el Inercianyomaték [mm 4 ] Iy,eff Iz, eff Wy,el Wz,el Keresztmetszeti jellemzők [mm 3 ] Wy,pl Wz,pl Anyagjellemzı Wy,eff Wz,eff Önsúly [kn/m 2 ] (G) 0,0148 0,0186 0,0225 0,0302 0,0378 0,0455 Folyáshatár [N/mm 2 ] (f yd ) Teherbírási jellemzık Nyomatéki ellenállás [kn/m] M y,c,rd 1,64 2,24 2,76 3,41 4,26 4,32 M z,c,rd 0,49 0,65 0,80 1,03 1,27 1,13 Nyírási (V b,rd ) 8,89 14,88 21,67 31,09 39,02 46,95 Beroppanási ellenállás [kn/m] végtámasznál (R w,rd,1) 2,57 4,37 6,54 11,51 18,11 26,07 közbenső támasznál (R w,rd,n) 5,15 8,75 13,08 23,03 36,21 52,14 17

19 C Keresztmetszeti jellemzık Névleges lemezvastagság [mm] (t nom ) 1,00 1,25 1,50 2,00 2,50 3,00 A lemezvastagság tervezési értéke [mm] (t d ) Inercianyomaték [mm 4 ] 0,96 1,21 1,46 1,96 2,46 2,96 Iy,el Iz,el Iy,eff Iz, eff Wy,el Wz,el Keresztmetszeti jellemzők [mm 3 ] Wy,pl Wz,pl Anyagjellemzı Wy,eff Wz,eff Önsúly [kn/m 2 ] (G) 0,0163 0,0205 0,0248 0,0332 0,0417 0,0502 Folyáshatár [N/mm 2 ] (f yd ) Teherbírási jellemzık Nyomatéki M y,c,rd 2,00 2,87 3,52 4,36 5,46 5,64 M z,c,rd 0,49 0,66 0,81 1,05 1,32 1,22 Nyírási (V b,rd ) 7,33 14,68 21,67 37,34 47,32 56,94 Beroppanási végtámasznál (R w,rd,1) 2,46 4,22 6,36 11,28 17,82 25,74 közbenső támasznál (R w,rd,n) 4,91 8,45 12,72 22,57 35,65 51,47 18

20 C Keresztmetszeti jellemzık Névleges lemezvastagság [mm] (t nom ) 1,00 1,25 1,50 2,00 2,50 3,00 A lemezvastagság tervezési értéke [mm] (t d ) Inercianyomaték [mm 4 ] 0,96 1,21 1,46 1,96 2,46 2,96 Iy,el Iz,el Iy,eff Iz, eff Wy,el Wz,el Keresztmetszeti jellemzők [mm 3 ] Wy,pl Wz,pl Anyagjellemzı Wy,eff Wz,eff Önsúly [kn/m 2 ] (G) 0,0185 0,0234 0,0282 0,0378 0,0475 0,0572 Folyáshatár [N/mm 2 ] (f yd ) Teherbírási jellemzık Nyomatéki M y,c,rd 2,54 3,68 4,76 5,92 7,44 7,85 M z,c,rd 0,50 0,66 0,82 1,06 1,35 1,29 Nyírási (V b,rd ) 5,80 11,62 20,41 37,34 58,82 71,92 Beroppanási végtámasznál (R w,rd,1) 2,28 4,00 6,09 10,94 17,40 25,24 közbenső támasznál (R w,rd,n) 4,56 8,00 12,18 21,88 34,80 50,47 19

21 C Keresztmetszeti jellemzık Névleges lemezvastagság [mm] (t nom ) 1,00 1,25 1,50 2,00 2,50 3,00 A lemezvastagság tervezési értéke [mm] (t d ) 0,96 1,21 1,46 1,96 2,46 2,96 Iy,el Inercianyomaték [mm 4 ] Iz,el Iy,eff Iz, eff Wy,el Wz,el Keresztmetszeti jellemzők [mm 3 ] Wy,pl Wz,pl Anyagjellemzı Wy,eff Wz,eff Önsúly [kn/m 2 ] (G) 0,0208 0,0262 0,0316 0,0425 0,0533 0,0641 Folyáshatár [N/mm 2 ] (f yd ) Teherbírási jellemzık Nyomatéki M y,c,rd 3,08 4,47 5,80 7,66 9,64 10,32 M z,c,rd 0,50 0,66 0,83 1,07 1,37 1,34 Nyírási (V b,rd ) 4,80 9,62 16,89 37,34 58,82 85,17 Beroppanási végtámasznál (R w,rd,1) 2,11 3,77 5,82 10,60 16,98 24,74 közbenső támasznál (R w,rd,n) 4,21 7,55 11,64 21,19 33,96 49,48 20

22 C Keresztmetszeti jellemzık Névleges lemezvastagság [mm] (t nom ) 1,00 1,25 1,50 2,00 2,50 3,00 A lemezvastagság tervezési értéke [mm] (t d ) Inercianyomaték [mm 4 ] 0,96 1,21 1,46 1,96 2,46 2,96 Iy,el Iz,el Iy,eff Iz, eff Wy,el Wz,el Keresztmetszeti jellemzők [mm 3 ] Wy,pl Wz,pl Anyagjellemzı Wy,eff Wz,eff Önsúly [kn/m 2 ] (G) 0,0223 0,0281 0,0339 0,0455 0,0572 0,0688 Folyáshatár [N/mm 2 ] (f yd ) Teherbírási jellemzık Nyomatéki M y,c,rd 3,44 5,01 6,50 8,91 11,21 12,11 M z,c,rd 0,50 0,66 0,83 1,07 1,38 1,37 Nyírási (V b,rd ) 4,31 8,63 15,15 36,66 58,82 85,17 Beroppanási végtámasznál (R w,rd,1) 1,99 3,62 5,64 10,37 16,70 24,41 közbenső támasznál (R w,rd,n) 3,98 7,25 11,27 20,74 33,40 48,81 21

23 C Keresztmetszeti jellemzık Névleges lemezvastagság [mm] (t nom ) 1,00 1,25 1,50 2,00 2,50 3,00 A lemezvastagság tervezési értéke [mm] (t d ) Inercianyomaték [mm 4 ] 0,96 1,21 1,46 1,96 2,46 2,96 Iy,el Iz,el Iy,eff Iz, eff Wy,el Wz,el Keresztmetszeti jellemzők [mm 3 ] Wy,pl Wz,pl Anyagjellemzı Wy,eff Wz,eff Önsúly [kn/m 2 ] (G) 0,0261 0,0329 0,0397 0,0532 0,0668 0,0804 Folyáshatár [N/mm 2 ] (f yd ) Teherbírási jellemzık Nyomatéki M y,c,rd 3,73 5,58 7,66 11,53 14,59 17,53 M z,c,rd 0,80 1,19 1,58 2,05 2,64 3,14 Nyírási (V b,rd ) 4,31 8,63 15,15 36,66 58,82 85,17 Beroppanási végtámasznál (R w,rd,1) 1,99 3,62 5,64 10,37 16,70 24,41 közbenső támasznál (R w,rd,n) 3,98 7,25 11,27 20,74 33,40 48,81 22

24 C Keresztmetszeti jellemzık Névleges lemezvastagság [mm] (t nom ) 1,00 1,25 1,50 2,00 2,50 3,00 A lemezvastagság tervezési értéke [mm] (t d ) 0,96 1,21 1,46 1,96 2,46 2,96 Iy,el Inercianyomaték [mm 4 ] Iz,el Iy,eff Iz, eff Wy,el Wz,el Keresztmetszeti jellemzők [mm 3 ] Wy,pl Wz,pl Anyagjellemzı Wy,eff Wz,eff Önsúly [kn/m 2 ] (G) 0,0261 0,0329 0,0397 0,0532 0,0668 0,0804 Folyáshatár [N/mm 2 ] (f yd ) Teherbírási jellemzık Nyomatéki M y,c,rd 4,12 5,98 7,69 11,47 15,56 17,11 M z,c,rd 0,47 0,62 0,77 1,08 1,39 1,41 Nyírási (V b,rd ) 3,42 6,86 12,05 29,15 57,63 85,17 Beroppanási végtámasznál (R w,rd,1) 1,64 3,13 4,99 9,80 16,00 23,58 közbenső támasznál (R w,rd,n) 3,27 6,25 9,98 19,59 31,99 47,15 23

25 C Keresztmetszeti jellemzık Névleges lemezvastagság [mm] (t nom ) 1,00 1,25 1,50 2,00 2,50 3,00 A lemezvastagság tervezési értéke [mm] (t d ) 0,96 1,21 1,46 1,96 2,46 2,96 Iy,el Inercianyomaték [mm 4 ] Iz,el Iy,eff Iz, eff Wy,el Wz,el Keresztmetszeti jellemzők [mm 3 ] Wy,pl Wz,pl Anyagjellemzı Wy,eff Wz,eff Önsúly [kn/m 2 ] (G) 0,0298 0,0376 0,0454 0,0609 0,0765 0,0920 Folyáshatár [N/mm 2 ] (f yd ) Teherbírási jellemzık Nyomatéki M y,c,rd 4,72 7,04 9,68 14,69 19,79 23,83 M z,c,rd 0,81 1,20 1,59 2,08 2,68 3,18 Nyírási (V b,rd ) 3,42 6,86 12,05 29,15 57,63 85,17 Beroppanási végtámasznál (R w,rd,1) 1,70 3,25 5,19 9,80 16,00 23,58 közbenső támasznál (R w,rd,n) 3,40 6,49 10,37 19,59 31,99 47,15 24

26 C Keresztmetszeti jellemzık Névleges lemezvastagság [mm] (t nom ) 1,00 1,25 1,50 2,00 2,50 3,00 A lemezvastagság tervezési értéke [mm] (t d ) Inercianyomaték [mm 4 ] 0,96 1,21 1,46 1,96 2,46 2,96 Iy,el Iz,el Iy,eff Iz, eff Wy,el Wz,el Keresztmetszeti jellemzők [mm 3 ] Wy,pl Wz,pl Anyagjellemzı Wy,eff Wz,eff Önsúly [kn/m 2 ] (G) 0,0336 0,0424 0,0511 0,0686 0,0861 0,1036 Folyáshatár [N/mm 2 ] (f yd ) Teherbírási jellemzık Nyomatéki M y,c,rd 5,72 8,51 11,72 17,82 24,21 30,83 M z,c,rd 0,82 1,20 1,59 2,09 2,70 3,21 Nyírási (V b,rd ) 2,84 5,69 10,00 24,19 47,83 83,32 Beroppanási végtámasznál (R w,rd,1) 1,41 2,87 4,73 9,22 15,29 22,75 közbenső támasznál (R w,rd,n) 2,82 5,74 9,47 18,45 30,59 45,49 25

27 Z Keresztmetszeti jellemzık Névleges lemezvastagság [mm](t nom ) 1,00 1,25 1,50 2,00 2,50 3,00 A lemezvastagság tervezési értéke [mm](t d ) 0,96 1,21 1,46 1,96 2,46 2,96 Iy,el Iz,el Inercianyomaték [mm 4 ] Iy,eff Iz, eff Wy,el Wz,el Keresztmetszeti jellemzők [mm 3 ] Wy,pl Wz,pl Anyagjellemzı Wy,eff Wz,eff Önsúly [kn/m 2 ] (G) 0,0142 0,0179 0,0215 0,0289 0,0363 0,0437 Folyáshatár [N/mm 2 ] (f yd ) Teherbírási jellemzık Nyomatéki ellenállás [kn/m] M y,c,rd 1,60 2,13 2,59 3,48 4,25 4,12 M z,c,rd 0,59 0,76 0,94 1,28 1,59 1,57 Nyírási (V b,rd ) 8,89 14,88 21,67 34,00 42,67 51,35 Beroppanási ellenállás [kn/m] végtámasznál (R w,rd,1) 2,57 4,37 6,54 11,96 18,81 27,08 közbenső támasznál (R w,rd,n) 5,15 8,75 13,08 23,92 37,62 54,17 26

28 Z Keresztmetszeti jellemzık Névleges lemezvastagság [mm] (t nom ) 1,00 1,25 1,50 2,00 2,50 3,00 A lemezvastagság tervezési értéke [mm] (t d ) Inercianyomaték [mm 4 ] 0,96 1,21 1,46 1,96 2,46 2,96 Iy,el Iz,el Iy,eff Iz, eff Wy,el Wz,el Keresztmetszeti jellemzők [mm 3 ] Wy,pl Wz,pl Anyagjellemzı Wy,eff Wz,eff Önsúly [kn/m 2 ] (G) 0,0157 0,0198 0,0238 0,0320 0,0402 0,0483 Folyáshatár [N/mm 2 ] (f yd ) Teherbírási jellemzık Nyomatéki M y,c,rd 1,95 2,74 3,32 4,48 5,47 5,44 M z,c,rd 0,59 0,76 0,93 1,27 1,59 1,58 Nyírási (V b,rd ) 7,33 14,68 21,67 39,05 51,75 62,27 Beroppanási végtámasznál (R w,rd,1) 2,46 4,22 6,36 11,72 18,52 26,74 közbenső támasznál (R w,rd,n) 4,91 8,45 12,72 23,45 37,04 53,48 27

29 Z Keresztmetszeti jellemzık Névleges lemezvastagság [mm] (t nom ) 1,00 1,25 1,50 2,00 2,50 3,00 A lemezvastagság tervezési értéke [mm] (t d ) Inercianyomaték [mm 4 ] 0,96 1,21 1,46 1,96 2,46 2,96 Iy,el Iz,el Iy,eff Iz, eff Wy,el Wz,el Keresztmetszeti jellemzők [mm 3 ] Wy,pl Wz,pl Anyagjellemzı Wy,eff Wz,eff Önsúly [kn/m 2 ] (G) 0,0179 0,0226 0,0273 0,0366 0,0460 0,0553 Folyáshatár [N/mm 2 ] (f yd ) Teherbírási jellemzık Nyomatéki M y,c,rd 2,48 3,52 4,50 6,11 7,52 7,67 M z,c,rd 0,58 0,76 0,93 1,27 1,59 1,60 Nyírási (V b,rd ) 5,80 11,62 20,41 39,05 61,52 78,66 Beroppanási végtámasznál (R w,rd,1) 2,28 4,00 6,09 11,37 18,08 26,22 közbenső támasznál (R w,rd,n) 4,56 8,00 12,18 22,73 36,16 52,44 28

30 Z Keresztmetszeti tszeti jellemzık Névleges lemezvastagság [mm] (t nom ) 1,00 1,25 1,50 2,00 2,50 3,00 A lemezvastagság tervezési értéke [mm] (t d ) Inercianyomaték [mm 4 ] 0,96 1,21 1,46 1,96 2,46 2,96 Iy,el Iz,el Iy,eff Iz, eff Wy,el Wz,el Keresztmetszeti jellemzők [mm 3 ] Wy,pl Wz,pl Anyagjellemzı Wy,eff Wz,eff Önsúly [kn/m 2 ] (G) 0,0202 0,0255 0,0307 0,0412 0,0518 0,0623 Folyáshatár [N/mm 2 ] (f yd ) Teherbírási jellemzık Nyomatéki M y,c,rd 3,01 4,28 5,50 7,93 9,80 10,17 M z,c,rd 0,58 0,75 0,92 1,26 1,60 1,61 Nyírási (V b,rd ) 4,80 9,62 16,89 39,05 61,52 89,07 Beroppanási végtámasznál (R w,rd,1) 2,11 3,77 5,82 11,01 17,64 25,70 közbenső támasznál (R w,rd,n) 4,21 7,55 11,64 22,02 35,28 51,41 29

31 Z Keresztmetszeti jellemzık Névleges lemezvastagság [mm] (t nom ) 1,00 1,25 1,50 2,00 2,50 3,00 A lemezvastagság tervezési értéke [mm] (t d ) Inercianyomaték [mm 4 ] 0,96 1,21 1,46 1,96 2,46 2,96 Iy,el Iz,el Iy,eff Iz, eff Wy,el Wz,el Keresztmetszeti jellemzők [mm 3 ] Wy,pl Wz,pl Anyagjellemzı Wy,eff Wz,eff Önsúly [kn/m 2 ] (G) 0,0217 0,0274 0,0330 0,0443 0,0556 0,0669 Folyáshatár [N/mm 2 ] (f yd ) Teherbírási jellemzık Nyomatéki M y,c,rd 3,36 4,80 6,16 9,19 11,44 11,99 M z,c,rd 0,58 0,75 0,92 1,26 1,59 1,61 Nyírási (V b,rd ) 4,31 8,63 15,15 36,66 61,52 89,07 Beroppanási végtámasznál (R w,rd,1) 1,99 3,62 5,64 10,77 17,35 25,36 közbenső támasznál (R w,rd,n) 3,98 7,25 11,27 21,54 34,70 50,72 30

32 Z Keresztmetszeti jellemzık Névleges lemezvastagság [mm] (t nom ) 1,00 1,25 1,50 2,00 2,50 3,00 A lemezvastagság tervezési értéke [mm] (t d ) Inercianyomaték [mm 4 ] 0,96 1,21 1,46 1,96 2,46 2,96 Iy,el Iz,el Iy,eff Iz, eff Wy,el Wz,el Keresztmetszeti jellemzők [mm 3 ] Wy,pl Wz,pl Anyagjellemzı Wy,eff Wz,eff Önsúly [kn/m 2 ] (G) 0,0255 0,0321 0,0387 0,0520 0,0653 0,0785 Folyáshatár [N/mm 2 ] (f yd ) Teherbírási jellemzık Nyomatéki M y,c,rd 3,69 5,51 7,55 12,10 15,34 18,49 M z,c,rd 1,20 1,67 2,04 2,80 3,56 4,32 Nyírási (V b,rd ) 4,31 8,63 15,15 36,66 61,52 89,07 Beroppanási végtámasznál (R w,rd,1) 1,99 3,62 5,64 10,77 17,35 25,36 közbenső támasznál (R w,rd,n) 3,98 7,25 11,27 21,54 34,70 50,72 31

33 Z Keresztmetszeti jellemzık emzık Névleges lemezvastagság [mm] (t nom ) 1,00 1,25 1,50 2,00 2,50 3,00 A lemezvastagság tervezési értéke [mm] (t d ) Inercianyomaték [mm 4 ] 0,96 1,21 1,46 1,96 2,46 2,96 Iy,el Iz,el Iy,eff Iz, eff Wy,el Wz,el Keresztmetszeti jellemzők [mm 3 ] Wy,pl Wz,pl Anyagjellemzı Wy,eff Wz,eff Önsúly [kn/m 2 ] (G) 0,0255 0,0321 0,0387 0,0520 0,0653 0,0785 Folyáshatár [N/mm 2 ] (f yd ) Teherbírási jellemzık Nyomatéki M y,c,rd 4,27 6,10 7,86 11,75 15,86 17,10 M z,c,rd 0,57 0,74 0,91 1,25 1,58 1,62 Nyírási (V b,rd ) 3,42 6,86 12,05 29,15 57,63 89,07 Beroppanási végtámasznál (R w,rd,1) 1,70 3,25 5,19 10,18 16,62 24,49 közbenső támasznál (R w,rd,n) 3,40 6,49 10,37 20,35 33,24 48,99 32

34 Z Keresztmetszeti jellemzık Névleges lemezvastagság [mm] (t nom ) 1,00 1,25 1,50 2,00 2,50 3,00 A lemezvastagság tervezési értéke [mm] (t d ) Inercianyomaték [mm 4 ] 0,96 1,21 1,46 1,96 2,46 2,96 Iy,el Iz,el Iy,eff Iz, eff Wy,el Wz,el Keresztmetszeti jellemzők [mm 3 ] Wy,pl Wz,pl Anyagjellemzı Wy,eff Wz,eff Önsúly [kn/m 2 ] (G) 0,0292 0,0369 0,0445 0,0597 0,0749 0,0902 Folyáshatár [N/mm 2 ] (f yd ) Teherbírási jellemzık Nyomatéki M y,c,rd 4,67 6,96 9,54 15,33 20,71 25,16 M z,c,rd 1,21 1,66 2,03 2,79 3,54 4,30 Nyírási (V b,rd ) 3,42 6,86 12,05 29,15 57,63 89,07 Beroppanási végtámasznál (R w,rd,1) 1,70 3,25 5,19 10,18 16,62 24,49 közbenső támasznál (R w,rd,n) 3,40 6,49 10,37 20,35 33,24 48,99 33

35 Z Keresztmetszeti jellemzık Névleges lemezvastagság [mm] (t nom ) 1,00 1,25 1,50 2,00 2,50 3,00 A lemezvastagság tervezési értéke [mm] (t d ) Inercianyomaték [mm 4 ] 0,96 1,21 1,46 1,96 2,46 2,96 Iy,el Iz,el Iy,eff Iz, eff Wy,el Wz,el Keresztmetszeti jellemzők [mm 3 ] Wy,pl Wz,pl Anyagjellemzı Wy,eff Wz,eff Önsúly [kn/m 2 ] (G) 0,0330 0,0416 0,0502 0,0674 0,0846 0,1018 Folyáshatár [N/mm 2 ] (f yd ) Teherbírási jellemzık Nyomatéki M y,c,rd 5,67 8,43 11,56 18,60 25,17 32,34 M z,c,rd 1,21 1,65 2,02 2,77 3,53 4,28 Nyírási (V b,rd ) 2,84 5,69 10,00 24,19 47,83 83,32 Beroppanási végtámasznál (R w,rd,1) 1,41 2,87 4,73 9,58 15,89 23,63 közbenső támasznál (R w,rd,n) 2,82 5,74 9,47 19,16 31,78 47,26 34

36 Z Keresztmetszeti jellemzık Névleges lemezvastagság [mm] (t nom ) 1,00 1,25 1,50 2,00 2,50 3,00 A lemezvastagság tervezési értéke [mm] (t d ) Inercianyomaték [mm 4 ] 0,96 1,21 1,46 1,96 2,46 2,96 Iy,el Iz,el Iy,eff Iz, eff Wy,el Wz,el Keresztmetszeti jellemzők [mm 3 ] Wy,pl Wz,pl Anyagjellemzı Wy,eff Wz,eff Önsúly [kn/m 2 ] (G) 0,0368 0,0464 0,0559 0,0751 0,0942 0,1134 Folyáshatár [N/mm 2 ] (f yd ) Teherbírási jellemzık Nyomatéki M y,c,rd 6,68 9,91 13,60 21,91 29,70 38,19 M z,c,rd 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,27 Nyírási (V b,rd ) 2,43 4,86 8,54 20,67 40,87 71,21 Beroppanási végtámasznál (R w,rd,1) 1,12 2,50 4,28 8,99 15,16 22,77 közbenső támasznál (R w,rd,n) 2,23 4,99 8,56 17,97 30,32 45,54 35

37 8.2. TERHELÉSI TÁBLÁZATOK 36

38 37

39 38 TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ C ÉS Z SZELVÉNYEKHEZ

40 39

41 40 TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ C ÉS Z SZELVÉNYEKHEZ

42 41

43 42 TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ C ÉS Z SZELVÉNYEKHEZ

44 43

45 44 TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ C ÉS Z SZELVÉNYEKHEZ

46 45

47 46 TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ C ÉS Z SZELVÉNYEKHEZ

48 47

49 48 TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ C ÉS Z SZELVÉNYEKHEZ

50 49

51 50 TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ C ÉS Z SZELVÉNYEKHEZ

52 51

53 52 TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ C ÉS Z SZELVÉNYEKHEZ

54 53

55 54 TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ C ÉS Z SZELVÉNYEKHEZ

56 55

57 56 TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ C ÉS Z SZELVÉNYEKHEZ

58 57

59 58 TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ C ÉS Z SZELVÉNYEKHEZ

60 59

61 60 TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ C ÉS Z SZELVÉNYEKHEZ

62 61

63 62 TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ C ÉS Z SZELVÉNYEKHEZ

64 63

65 64 TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ C ÉS Z SZELVÉNYEKHEZ

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ TRAPÉZLEMEZEKHEZ

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ TRAPÉZLEMEZEKHEZ TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ TRAPÉZLEMEZEKHEZ BORSOD-TRAPÉZ TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 3 1.2. Az alkalmazott szabványok 3 2. Trapézlemezek jellemzői 3 2.1. Trapézlemezek jellemzői 3 2.2. Keresztmetszeti jellemzők

Részletesebben

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ METAL-SHEET TRAPÉZLEMEZEKHEZ

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ METAL-SHEET TRAPÉZLEMEZEKHEZ TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ METAL-SHEET METAL-SHEET KFT. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés...4 Az alkalmazott szabványok... 4 Metal-sheet trapézlemezek jellemzői... 4 Metal-sheet trapézlemezek jellemzői... 4 Keresztmetszeti

Részletesebben

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ METAL-SHEET KFT. TRAPÉZLEMEZEKHEZ

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ METAL-SHEET KFT. TRAPÉZLEMEZEKHEZ TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ METAL-SHEET KFT. METAL-SHEET KFT. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ METAL-SHEET KFT. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 3 1.2. Az alkalmazott szabványok 3 2. Metal-sheet trapézlemezek jellemzői 3 2.1. Metal-sheet

Részletesebben

LINDAB LTP150 TRAPÉZLEMEZ STATIKAI MÉRETEZÉSE TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ

LINDAB LTP150 TRAPÉZLEMEZ STATIKAI MÉRETEZÉSE TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ LINDAB LTP150 TRAPÉZLEEZ STATIKAI ÉRETEZÉSE TERVEZÉSI ÚTUTATÓ 840 153 119 280 161 41 Készítették: Dr. Ádány Sándor Dr. Dunai László Kotormán István LINDAB KFT., 2007 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 3 1.1. A tervezési

Részletesebben

Hajlított elemek kifordulása. Stabilitásvesztési módok

Hajlított elemek kifordulása. Stabilitásvesztési módok Hajlított elemek kifordulása Stabilitásvesztési módok Stabilitásvesztés (3.3.fejezet) Globális: Nyomott rudak kihajlása Hajlított tartók kifordulása Lemezhorpadás (lokális stabilitásvesztés): Nyomott és/vagy

Részletesebben

LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok

LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok Budapest, 2004. 1 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A tervezési útmutató tárgya... 4 1.2. Az alkalmazott szabványok...

Részletesebben

Gyakorlat 04 Keresztmetszetek III.

Gyakorlat 04 Keresztmetszetek III. Gyakorlat 04 Keresztmetszetek III. 1. Feladat Hajlítás és nyírás Végezzük el az alábbi gerenda keresztmetszeti vizsgálatait (tiszta esetek és lehetséges kölcsönhatások) kétféle anyaggal: S235; S355! (1)

Részletesebben

Gyakorlat 03 Keresztmetszetek II.

Gyakorlat 03 Keresztmetszetek II. Gyakorlat 03 Keresztmetszetek II. 1. Feladat Keresztmetszetek osztályzása Végezzük el a keresztmetszet osztályzását tiszta nyomás és hajlítás esetére! Monoszimmetrikus, hegesztett I szelvény (GY02 1. példája)

Részletesebben

LINDAB TRAPÉZLEMEZEK STATIKAI MÉRETEZÉSE TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ

LINDAB TRAPÉZLEMEZEK STATIKAI MÉRETEZÉSE TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ LINDAB TRAPÉZLEMEZEK STATIKAI MÉRETEZÉSE TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ HARMADIK, ÁTDOLGOZOTT KIADÁS Készítették: Dr. Dunai László Ádány Sándor Kotormán István LINDAB KFT., 2007. Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A

Részletesebben

Hegesztett gerinclemezes tartók

Hegesztett gerinclemezes tartók Hegesztett gerinclemezes tartók Lemezhorpadások kezelése EC szerint dr. Horváth László BME Hidak és Szerkezetek Tanszéke Bevezetés Gerinclemezes tartók vékony lemezekből: Bevezetés Összetett szelvények,

Részletesebben

Magasépítési acélszerkezetek

Magasépítési acélszerkezetek Magasépítési acélszerkezetek Egyhajós acélszerkezetű csarnok tervezése Szabó Imre Gábor Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Építőmérnök Tanszék 1. ábra. Acél csarnoképület tipikus hierarchikus

Részletesebben

Lindab Z/C gerendák statikai méretezése tűzteher esetén

Lindab Z/C gerendák statikai méretezése tűzteher esetén Lindab Z/C gerendák statikai méretezése tűzteher esetén Tervezési útmutató Készítette: Dr. Horváth László; Dr. Ádány Sándor Budapesti Műszaki Egyetem Lindab Kft. 2009. május 1 1. Bevezetés a méretezéshez

Részletesebben

Teherfelvétel. Húzott rudak számítása. 2. gyakorlat

Teherfelvétel. Húzott rudak számítása. 2. gyakorlat Teherfelvétel. Húzott rudak számítása 2. gyakorlat Az Eurocode 1. részei: (Terhek és hatások) Sűrűségek, önsúly és az épületek hasznos terhei (MSZ EN 1991-1-1) Tűznek kitett tartószerkezeteket érő hatások

Részletesebben

Öszvér gerendák kifordulása. Használhatósági határállapotok; nyírt kapcsolatok méretezése 1. mintapélda gerenda HHÁ

Öszvér gerendák kifordulása. Használhatósági határállapotok; nyírt kapcsolatok méretezése 1. mintapélda gerenda HHÁ Öszvérszerkezetek 3. előadás Öszvér gerendák kifordulása. Használhatósági határállapotok; nyírt kapcsolatok méretezése 1. mintapélda gerenda HHÁ készítette: 2016.10.28. Tartalom Öszvér gerendák kifordulása

Részletesebben

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint Dr. Horváth László egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszék Tartalom Mire ad választ az Eurocode?

Részletesebben

Fa- és Acélszerkezetek I. 11. Előadás Faszerkezetek II. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Fa- és Acélszerkezetek I. 11. Előadás Faszerkezetek II. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Fa- és Acélszerkezetek I. 11. Előadás Faszerkezetek II. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Tartalom Méretezés az Eurocode szabványrendszer szerint áttekintés Teherbírási határállapotok Húzás Nyomás

Részletesebben

Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Okt. Hét 1. Téma Bevezetés acélszerkezetek méretezésébe, elhelyezés a tananyagban Acélszerkezetek használati területei

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1.2 Anyagminőségek 6. 2. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6.

TARTALOMJEGYZÉK. 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1.2 Anyagminőségek 6. 2. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6. statikai számítás Tsz.: 51.89/506 TARTALOMJEGYZÉK 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1. Anyagminőségek 6.. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6. 3. A VASBETON LEMEZ VIZSGÁLATA 7. 3.1 Terhek 7. 3. Igénybevételek

Részletesebben

Használhatósági határállapotok. Alakváltozások ellenőrzése

Használhatósági határállapotok. Alakváltozások ellenőrzése 1.GYAKORLAT Használhatósági határállapotok A használhatósági határállapotokhoz tartozó teherkombinációk: Karakterisztikus (repedésmentesség igazolása) Gyakori (feszített szerkezetek repedés korlátozása)

Részletesebben

Vasbeton tartók méretezése hajlításra

Vasbeton tartók méretezése hajlításra Vasbeton tartók méretezése hajlításra Képlékenység-tani méretezés: A vasbeton keresztmetszet teherbírásának számításánál a III. feszültségi állapotot vesszük alapul, amelyre az jellemző, hogy a hajlításból

Részletesebben

EC4 számítási alapok,

EC4 számítási alapok, Öszvérszerkezetek 2. előadás EC4 számítási alapok, beton berepedésének hatása, együttdolgozó szélesség, rövid idejű és tartós terhek, km. osztályozás, képlékeny km. ellenállás készítette: 2016.10.07. EC4

Részletesebben

ACÉLSZERKEZETEK I. LEHÓCZKI Bettina. Debreceni Egyetem Műszaki Kar, Építőmérnöki Tanszék. [1]

ACÉLSZERKEZETEK I. LEHÓCZKI Bettina. Debreceni Egyetem Műszaki Kar, Építőmérnöki Tanszék.   [1] ACÉLSZERKEZETEK I. LEHÓCZKI Bettina Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építőmérnöki Tanszék E-mail: lehoczki.betti@gmail.com [1] ACÉLSZERKEZETEK I. Gyakorlati órák időpontjai: szeptember 25. október 16. november

Részletesebben

TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_02 Vasbetonszerkezetek

TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_02 Vasbetonszerkezetek Széchenyi István Egyetem Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_0 Vasbetonszerkezetek Monolit vasbetonvázas épület födémlemezének tervezése című házi feladat részletes

Részletesebben

CONSTEEL 8 ÚJDONSÁGOK

CONSTEEL 8 ÚJDONSÁGOK CONSTEEL 8 ÚJDONSÁGOK Verzió 8.0 2013.11.20 www.consteelsoftware.com Tartalomjegyzék 1. Szerkezet modellezés... 2 1.1 Új szelvénykatalógusok... 2 1.2 Diafragma elem... 2 1.3 Merev test... 2 1.4 Rúdelemek

Részletesebben

Acélszerkezetek II. 1. előadás Keresztmetszetek osztályozása, 4. osztályú keresztmetszet, oldalirányban megtámasztott gerendák.

Acélszerkezetek II. 1. előadás Keresztmetszetek osztályozása, 4. osztályú keresztmetszet, oldalirányban megtámasztott gerendák. Acélszerkezetek II. 1. előadás Keresztmetszetek osztályozása, 4. osztályú keresztmetszet, oldalirányban megtámasztott gerendák Szabó Imre Gábor Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai

Részletesebben

Fa- és Acélszerkezetek I. 7. Előadás Kapcsolatok I. Csavarozott kapcsolatok. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Fa- és Acélszerkezetek I. 7. Előadás Kapcsolatok I. Csavarozott kapcsolatok. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Fa- és Acélszerkezetek I. 7. Előadás Kapcsolatok I. Csavarozott kapcsolatok Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Tartalom Acélszerkezetek kapcsolatai Csavarozott kapcsolatok kialakítása Csavarozott kapcsolatok

Részletesebben

5. TÖBBTÁMASZÚ ÖSZVÉRGERENDÁK RUGALMAS ANALÍZISE

5. TÖBBTÁMASZÚ ÖSZVÉRGERENDÁK RUGALMAS ANALÍZISE 5. TÖBBTÁMASZÚ ÖSZVÉRGERENDÁK RUGALMAS ANALÍZISE 5.1. BEVEZETÉS Öszvérgerendák rugalmas analízise általánosabban alkalmazható, mint a képlékeny analízis. Nyomaték átrendeződés bekövetkezhet, a közbenső

Részletesebben

Acélszerkezetek I. Gyakorlati óravázlat. BMEEOHSSI03 és BMEEOHSAT17. Jakab Gábor

Acélszerkezetek I. Gyakorlati óravázlat. BMEEOHSSI03 és BMEEOHSAT17. Jakab Gábor Acélszerkezetek I. BMEEOHSSI0 és BMEEOHSAT17 Gakorlati óravázlat Készítette: Dr. Kovács Nauzika Jakab Gábor A gakorlatok témája: 1. A félév gakorlati oktatásának felépítése. A szerkezeti acélanagok fajtái,

Részletesebben

A.3. Acélszerkezetek tervezése az Eurocode szabványsorozat szerint

A.3. Acélszerkezetek tervezése az Eurocode szabványsorozat szerint A.3. Acélszerkezetek tervezése az Eurocode szabványsorozat szerint A.3.1. Bevezetés Az Eurocode szabványok (amelyeket gyakran EC-knek is nevezünk) kiadása az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) feladata.

Részletesebben

Öszvér oszlopok kialakítása, THÁ, nyírt kapcsolatok, erőbevezetés környezete. 2. mintapélda - oszlop méretezése.

Öszvér oszlopok kialakítása, THÁ, nyírt kapcsolatok, erőbevezetés környezete. 2. mintapélda - oszlop méretezése. Öszvérszerkezetek 4. előadás Öszvér oszlopok kialakítása, THÁ, nyírt kapcsolatok, erőbevezetés környezete. 2. mintapélda - oszlop méretezése. készítette: 2016.11.11. Tartalom Öszvér oszlopok szerkezeti

Részletesebben

A végeselem módszer alapjai. 2. Alapvető elemtípusok

A végeselem módszer alapjai. 2. Alapvető elemtípusok A végeselem módszer alapjai Előadás jegyzet Dr. Goda Tibor 2. Alapvető elemtípusok - A 3D-s szerkezeteket vagy szerkezeti elemeket gyakran egyszerűsített formában modellezzük rúd, gerenda, 2D-s elemek,

Részletesebben

A BP. XIV. ker., KOLOSVÁRY út 48. sz. ALATT (hrsz. 1956/23) ÉPÜLŐ RAKTÁRÉPÜLET FÖDÉMSZERKEZETÉNEK STATIKAI SZÁMÍTÁSA

A BP. XIV. ker., KOLOSVÁRY út 48. sz. ALATT (hrsz. 1956/23) ÉPÜLŐ RAKTÁRÉPÜLET FÖDÉMSZERKEZETÉNEK STATIKAI SZÁMÍTÁSA A BP. XIV. ker., KOLOSVÁRY út 48. sz. ALATT (hrsz. 1956/23) ÉPÜLŐ RAKTÁRÉPÜLET FÖDÉMSZERKEZETÉNEK STATIKAI SZÁMÍTÁSA A FÖDÉMSZERKEZET: helyszíni vasbeton gerendákkal alátámasztott PK pallók. STATIKAI VÁZ:

Részletesebben

Lindab DimRoof v. 3.3 Szoftver bemutató

Lindab DimRoof v. 3.3 Szoftver bemutató Lindab DimRoof v. 3.3 Szoftver bemutató 1. Bevezetés: a Lindab cégcsoport Lindab AB anyacég: Båstad, Svédország, 1959 Lindab Kft. leányvállalat: Biatorbágy, Magyarország, 1992 Fő tevékenységi terület:

Részletesebben

Lindab vékonyfalú acél szelvények méretezése DimRoof programmal

Lindab vékonyfalú acél szelvények méretezése DimRoof programmal Lindab vékonyfalú acél szelvények méretezése DimRoof programmal 1. A program célja A Lindab cég saját fejlesztésű statikai méretező programja alkalmas a cég által gyártott és forgalmazott vékonyfalú acél

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK. Acélszerkezetek II. IV. Előadás

DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK. Acélszerkezetek II. IV. Előadás DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK Acélszerkezetek II IV. Előadás Rácsos tartók szerkezeti formái, kialakítása, tönkremeneteli módjai. - Rácsos tartók jellemzói - Méretezési kérdések

Részletesebben

PONTOKON MEGTÁMASZTOTT SÍKLEMEZ FÖDÉMEK ÁTSZÚRÓDÁSA

PONTOKON MEGTÁMASZTOTT SÍKLEMEZ FÖDÉMEK ÁTSZÚRÓDÁSA PONTOKON MEGTÁMASZTOTT SÍKLEMEZ FÖDÉMEK ÁTSZÚRÓDÁSA A pontokon megtámasztott síklemez födémek a megtámasztások környezetében helyi igénybevételre nyírásra is tönkremehetnek. Ezt a jelenséget: Nyíróerı

Részletesebben

Kizárólag oktatási célra használható fel!

Kizárólag oktatási célra használható fel! DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK Acélszerkezetek II III. Előadás Vékonyfalú keresztmetszetek nyírófeszültségei - Nyírófolyam - Nyírási középpont - Shear lag hatás - Csavarás Összeállította:

Részletesebben

Nyírt csavarkapcsolat Mintaszámítás

Nyírt csavarkapcsolat Mintaszámítás 1 / 6 oldal Nyírt csavarkapcsolat Mintaszámítás A kapcsolat kiindulási adatai 105.5 89 105.5 300 1. ábra A kapcsolat kialakítása Anyagminőség S355: f y = 355 N/mm 2 ; f u = 510 N/mm 2 ; ε = 0.81 Parciális

Részletesebben

1. Határozzuk meg az alábbi tartó vasalását, majd ellenőrizzük a tartót használhatósági határállapotokra!

1. Határozzuk meg az alábbi tartó vasalását, majd ellenőrizzük a tartót használhatósági határállapotokra! 1. Határozzuk meg az alábbi tartó vasalását majd ellenőrizzük a tartót használhatósági határállapotokra! Beton: beton minőség: beton nyomószilárdságnak tervezési értéke: beton húzószilárdságának várható

Részletesebben

Acélszerkezeti csomópontok méretezése az EC3 szerint

Acélszerkezeti csomópontok méretezése az EC3 szerint Acélszerkezeti csomópontok méretezése az EC3 szerint 1. A csomópontok méretezésének alapelvei a komponens módszer Az EC3-1-8-ban alkalmazott u.n. komponens módszer egyszerőbb csomóponti kialakítások esetében

Részletesebben

Vasbetonszerkezetek II. Vasbeton lemezek Rugalmas lemezelmélet

Vasbetonszerkezetek II. Vasbeton lemezek Rugalmas lemezelmélet Vasbetonszerkezetek II. Vasbeton lemezek Rugalmas lemezelmélet 2. előadás A rugalmas lemezelmélet alapfeltevései A lemez anyaga homogén, izotróp, lineárisan rugalmas (Hooke törvény); A terheletlen állapotban

Részletesebben

Acélszerkezetek. 3. előadás 2012.02.24.

Acélszerkezetek. 3. előadás 2012.02.24. Acélszerkezetek 3. előadás 2012.02.24. Kapcsolatok méretezése Kapcsolatok típusai Mechanikus kapcsolatok: Szegecsek Csavarok Csapok Hegesztett kapcsolatok Tompavarrat Sarokvarrat Coalbrookdale, 1781 Eiffel

Részletesebben

Építőmérnöki alapismeretek

Építőmérnöki alapismeretek Építőmérnöki alapismeretek Szerkezetépítés 3.ea. Dr. Vértes Katalin Dr. Koris Kálmán BME Hidak és Szerkezetek Tanszék Építmények méretezésének alapjai Az építmények megvalósításának folyamata igény megjelenése

Részletesebben

FASZERKEZETŰ CSARNOK MSZ EN SZABVÁNY SZERINTI ELLENŐRZŐ ERŐTANI SZÁMÍTÁSA. Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozat - Budapest, 2010

FASZERKEZETŰ CSARNOK MSZ EN SZABVÁNY SZERINTI ELLENŐRZŐ ERŐTANI SZÁMÍTÁSA. Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozat - Budapest, 2010 FASZERKEZETŰ CSARNOK MSZ EN SZABVÁNY SZERINTI ELLENŐRZŐ ERŐTANI SZÁMÍTÁSA Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozat - Budapest, 2010 FASZERKEZETŰ CSARNOK MSZ EN SZABVÁNY SZERINTI ELLENŐRZŐ ERŐTANI

Részletesebben

LINDAB Z / C - GERENDÁK STATIKAI MÉRETEZÉSE TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ 2. KIADÁS

LINDAB Z / C - GERENDÁK STATIKAI MÉRETEZÉSE TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ 2. KIADÁS LINDAB Z / C - GERENDÁK STATIKAI MÉRETEZÉSE TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ 2. KIADÁS Készítették: Dr. Dunai László Ádány Sándor LINDAB KFT, 1998. Tartalo 1. Bevezetés 1.1 Az útutató tárgya 1.2 Lindab Z- és C-szelvények

Részletesebben

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata 1 Az anyagok tulajdonságai fizikai tulajdonságok, mechanikai, termikus, elektromos, mágneses akusztikai, optikai 2 Minıség, élettartam A termék minısége

Részletesebben

MECHANIKA I. rész: Szilárd testek mechanikája

MECHANIKA I. rész: Szilárd testek mechanikája Egészségügyi mérnökképzés MECHNIK I. rész: Szilárd testek mechanikája készítette: Németh Róbert Igénybevételek térben I. z alapelv ugyanaz, mint síkban: a keresztmetszet egyik oldalán levő szerkezetrészre

Részletesebben

STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY

STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY L1=1,00m L2=2,00m L3=3,00m elemekből csavarkötéssel összeállított L= 9m támaszközű Rácsos tartó SZILÁRDSÁGI ELLENŐRZÉSE Eurocode szabványok szerint Készítette: Körtvélyi Róbert okl.

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK. Acélszerkezetek II. VI. Előadás. Rácsos tartók hegesztett kapcsolatai.

DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK. Acélszerkezetek II. VI. Előadás. Rácsos tartók hegesztett kapcsolatai. DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK Acélszerkezetek II VI. Előadás Rácsos tartók hegesztett kapcsolatai. - Tönkremeneteli módok - Méretezési kérdések - Csomóponti kialakítások Összeállította:

Részletesebben

Dr. MOGA Petru, Dr. KÖLL7 Gábor, GU9IU :tefan, MOGA C;t;lin. Kolozsvári M=szaki Egyetem

Dr. MOGA Petru, Dr. KÖLL7 Gábor, GU9IU :tefan, MOGA C;t;lin. Kolozsvári M=szaki Egyetem Többtámaszú öszvértartók elemzése képlékeny tartományban az EUROCODE 4 szerint Plastic Analysis of the Composite Continuous Girders According to EUROCODE 4 Dr. MOGA Petru, Dr. KÖLL7 Gábor, GU9IU :tefan,

Részletesebben

Tartószerkezetek méretezése az Eurocode alapján

Tartószerkezetek méretezése az Eurocode alapján Dr. Németh György fıiskolai docens Tartószerkezetek méretezése az Eurocode alapján A méretezés célja Olyan szerkezetek létesítése, amelyek a tervezett élettartamon belül biztonsággal alkalmasak a velük

Részletesebben

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági 1. - Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági vizsgálatát. - Jellemezze a vasbeton három feszültségi

Részletesebben

54 582 03 1000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus

54 582 03 1000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek

2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek 2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek Falazott szerkezetek: MSZ EN 1996 (Eurocode 6) 1-1. rész: Az épületekre vonatkozó általános szabályok. Falazott szerkezetek vasalással és vasalás nélkül 1-2. rész:

Részletesebben

A.2. Acélszerkezetek határállapotai

A.2. Acélszerkezetek határállapotai A.. Acélszerkezetek határállapotai A... A teherbírási határállapotok első osztálya: a szilárdsági határállapotok A szilárdsági határállapotok (melyek között a fáradt és rideg törést e helyütt nem tárgyaljuk)

Részletesebben

Vasbeton födémek tűz alatti viselkedése Egyszerű tervezési eljárás

Vasbeton födémek tűz alatti viselkedése Egyszerű tervezési eljárás tűz alatti eljárás A módszer célja 2 3 Az előadás tartalma Öszvérfödém szerkezetek tűz esetén egyszerű módszere 20 C Födém modell Tönkremeneteli módok Öszvérfödémek egyszerű eljárása magas Kiterjesztés

Részletesebben

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági 1. - Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági vizsgálatát. - Jellemezze a vasbeton három feszültségi

Részletesebben

Schöck Isokorb K. Schöck Isokorb K

Schöck Isokorb K. Schöck Isokorb K Schöck Isokorb Schöck Isokorb típus (konzol) onzolos erkélyekhez alkalmas. Negatív nyomatékokat és pozitív nyíróerőket képes felvenni. A Schöck Isokorb -VV típus a negatív nyomaték mellett pozitív és negatív

Részletesebben

MELEGEN HENGERELT ACÉLGERENDÁK KIFORDULÁS VIZSGÁLATA LATERAL TORSIONAL BUCKLING OF HOT ROLLED STEEL BEAMS

MELEGEN HENGERELT ACÉLGERENDÁK KIFORDULÁS VIZSGÁLATA LATERAL TORSIONAL BUCKLING OF HOT ROLLED STEEL BEAMS MELEGEN HENGERELT ACÉLGERENDÁK KIFORDULÁS VIZSGÁLATA LATERAL TORSIONAL BUCKLING OF HOT ROLLED STEEL BEAMS CSÁKI Enikő FAGYAL Norbert VICZIÁN Csaba Dr. Fernezelyi Sándor építőmérnök hallgató építőmérnök

Részletesebben

TERVEZÉSI FELADAT (mintapélda) Kéttámaszú, konzolos tartó nyomatéki és nyírási vasalásának. meghatározása és vasalási tervének elkészítése

TERVEZÉSI FELADAT (mintapélda) Kéttámaszú, konzolos tartó nyomatéki és nyírási vasalásának. meghatározása és vasalási tervének elkészítése TERVEZÉSI FELADAT (mintapélda) Kéttámaszú, konzolos tartó nyomatéki és nyírási vasalásának Kiindulási adatok: meghatározása és vasalási tervének elkészítése Geometriai adatok: l = 5,0 m l k = 1,80 m v=0,3

Részletesebben

Anyagvizsgálatok. Mechanikai vizsgálatok

Anyagvizsgálatok. Mechanikai vizsgálatok Anyagvizsgálatok Mechanikai vizsgálatok Szakítóvizsgálat EN 10002-1:2002 Célja: az anyagok egytengelyű húzó igénybevétellel szembeni ellenállásának meghatározása egy szabványosan kialakított próbatestet

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK. Acélszerkezetek II. VII. Előadás. Homloklemezes kapcsolatok méretezésének alapjai

DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK. Acélszerkezetek II. VII. Előadás. Homloklemezes kapcsolatok méretezésének alapjai 7_Előadás.sm DEBRECEI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRÖKI TASZÉK Acélszerkezetek II VII. Előadás Homloklemezes kapcsolatok méretezésének alapjai - Homloklemezes kapcsolatok viselkedése - A komponens módszer

Részletesebben

Tevékenység: Tanulmányozza a ábrát és a levezetést! Tanulja meg a fajlagos nyúlás mértékének meghatározásának módját hajlításnál!

Tevékenység: Tanulmányozza a ábrát és a levezetést! Tanulja meg a fajlagos nyúlás mértékének meghatározásának módját hajlításnál! Tanulmányozza a.3.6. ábrát és a levezetést! Tanulja meg a fajlagos nyúlás mértékének meghatározásának módját hajlításnál! Az alakváltozás mértéke hajlításnál Hajlításnál az alakváltozást mérnöki alakváltozási

Részletesebben

Útmutató az. AxisVM rapido 2. használatához

Útmutató az. AxisVM rapido 2. használatához 2011-2013 Inter-CAD Kft. Minden jog fenntartva Útmutató az AxisVM rapido 2 használatához A program célja a tervezési munka megkönnyítése. Használata nem csökkenti felhasználójának felelősségét, hogy a

Részletesebben

CAD-CAM-CAE Példatár

CAD-CAM-CAE Példatár CAD-CAM-CAE Példatár A példa megnevezése: A példa száma: A példa szintje: CAx rendszer: Kapcsolódó TÁMOP tananyag rész: A feladat rövid leírása: VEM Rúdszerkezet sajátfrekvenciája ÓE-A05 alap közepes haladó

Részletesebben

Csarnokszerkezet térbeli (3D-s) modellezése

Csarnokszerkezet térbeli (3D-s) modellezése Csarnokszerkezet térbeli (3D-s) modellezése Szabályos keret főtartós kialakítású csarnokszerkezetek teljes térbeli modellezésére a gyakorlatban általában nincs szükség, mivel az elkülönítés elvén alapuló

Részletesebben

Toronymerevítık mechanikai szempontból

Toronymerevítık mechanikai szempontból Andó Mátyás: Toronymerevítık méretezése, 9 Gépész Tuning Kft. Toronymerevítık mechanikai szempontból Mint a neve is mutatja a toronymerevítık használatának célja az, hogy merevebbé tegye az autó karosszériáját

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR EUROCODE SEGÉDLETEK A MÉRETEZÉS ALAPJAI C. TÁRGYHOZ

SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR EUROCODE SEGÉDLETEK A MÉRETEZÉS ALAPJAI C. TÁRGYHOZ SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR EUROCODE SEGÉDLETEK A MÉRETEZÉS ALAPJAI C. TÁRGYHOZ A segédlet nem helyettesíti az építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezésére vonatkozó

Részletesebben

A FERIHEGYI IRÁNYÍTÓTORONY ÚJ RADARKUPOLÁJA LEERÕSÍTÉSÉNEK STATIKAI VIZSGÁLATA TARTALOM

A FERIHEGYI IRÁNYÍTÓTORONY ÚJ RADARKUPOLÁJA LEERÕSÍTÉSÉNEK STATIKAI VIZSGÁLATA TARTALOM A FERIHEGYI IRÁYÍTÓTOROY ÚJ RADARKUPOLÁJA LEERÕSÍTÉSÉEK STATIKAI VIZSGÁLATA TARTALOM 1. KIIDULÁSI ADATOK 3. 2. TERHEK 6. 3. A teherbírás igazolása 9. 2 / 23 A ferihegyi irányítótorony tetején elhelyezett

Részletesebben

Navier-formula. Frissítve: Egyenes hajlítás

Navier-formula. Frissítve: Egyenes hajlítás Navier-formula Akkor beszélünk egyenes hajlításról, ha a nyomatékvektor egybeesik valamelyik fő-másodrendű nyomatéki tengellyel. A hajlítást mindig súlyponti koordinátarendszerben értelmezzük. Ez még a

Részletesebben

Tipikus fa kapcsolatok

Tipikus fa kapcsolatok Tipikus fa kapcsolatok Dr. Koris Kálmán, Dr. Bódi István BME Hidak és Szerkezetek Tanszék 1 Gerenda fal kapcsolatok Gerenda feltámaszkodás 1 Vízszintes és (lefelé vagy fölfelé irányuló) függőleges terhek

Részletesebben

MEREVÍTETLEN ÉS MEREVÍTETT LEMEZEK STABILITÁSVIZSGÁLATA DUNA-HIDAKON

MEREVÍTETLEN ÉS MEREVÍTETT LEMEZEK STABILITÁSVIZSGÁLATA DUNA-HIDAKON MEREVÍTETLEN ÉS MEREVÍTETT LEMEZEK STBILITÁSVIZSGÁLT DUN-HIDKON Vigh L. Gergely * - Kovács Nauzika ** - Dunai László *** - Szatmári István **** RÖVID KIVONT z M0 utópálya Északi Duna-híd acél merevítőtartójának,

Részletesebben

Lindab vékonyfalú profilok méretezése DimRoof statikai szoftverrel

Lindab vékonyfalú profilok méretezése DimRoof statikai szoftverrel indab Profil oktatási program 010 indab vékonyfalú profilok méretezése DimRoof statikai szoftverrel indab Kft. 1 1. A statikai tervezés eszközei a indabnál indab vékonyfalú acélszelvények (burkolati lemezek

Részletesebben

Alumínium szerkezetek tervezése 4. előadás Hegesztett alumínium szerkezetek méretezése az Eurocode 9 szerint Számpéldák.

Alumínium szerkezetek tervezése 4. előadás Hegesztett alumínium szerkezetek méretezése az Eurocode 9 szerint Számpéldák. Szakmérnöki kurzus Alumínium szerkezetek tervezése 4. előadás Hegesztett alumínium szerkezetek méretezése az Eurocode 9 szerint Számpéldák. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék Dr. Vigh László

Részletesebben

CONSTEEL 7 ÚJDONSÁGOK

CONSTEEL 7 ÚJDONSÁGOK CONSTEEL 7 ÚJDONSÁGOK Verzió 7.0 2012.11.19 www.consteelsoftware.com Tartalomjegyzék 1. Szerkezet modellezés... 2 1.1 Új makró keresztmetszeti típusok... 2 1.2 Támaszok terhek egyszerű külpontos pozícionálása...

Részletesebben

MSZ EN Betonszerkezetek tervezése 1-1. rész: Általános szabályok, Tervezés tüzteherre. 50 év

MSZ EN Betonszerkezetek tervezése 1-1. rész: Általános szabályok, Tervezés tüzteherre. 50 év Kéttámaszú vasbetonlemez MSZ EN 1992-1-2 Betonszerkezetek tervezése 1-1. rész: Általános szabályok, Tervezés tüzteherre Geometria: fesztáv l = 3,00 m lemezvastagság h s = 0,120 m lemez önsúlya g 0 = h

Részletesebben

Lemez- és gerendaalapok méretezése

Lemez- és gerendaalapok méretezése Lemez- és gerendaalapok méretezése Az alapmerevség hatása az alap hajlékony merev a talpfeszültség egyenletes széleken nagyobb a süllyedés teknıszerő egyenletes Terhelés hatása hajlékony alapok esetén

Részletesebben

MAGASÉPÍTÉSI ÖSZVÉRSZERKEZETEK PÉLDATÁR

MAGASÉPÍTÉSI ÖSZVÉRSZERKEZETEK PÉLDATÁR 1 MAGASÉPÍTÉSI ÖSZVÉRSZERKEZETEK PÉLDATÁR 1. MINTAPÉLDÁK 1.1. PÉLDA: HÁROMTÁMASZÚ ÖSZVÉRTARTÓ FESZÜLTSÉGEINEK MEGHATÁROZÁSA RUGALMAS ELV ALAPJÁN l 0 = 0.8 * 10.0 = 8.0 m b e1 = b e2 = 8.0 / 8 = 1.0 m b

Részletesebben

Fa- és Acélszerkezetek I. 8. Előadás Kapcsolatok II. Hegesztett kapcsolatok. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Fa- és Acélszerkezetek I. 8. Előadás Kapcsolatok II. Hegesztett kapcsolatok. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Fa- és Acélszerkezetek I. 8. Előadás Kapcsolatok II. Hegesztett kapcsolatok Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus I. ZH STATIKA!!! Gyakorlás: Mechanikai példatár I. kötet (6.1 Egyenes tengelyű tartók)

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA GÉPÉSZET ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA GÉPÉSZET ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK GÉPÉSZET ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. tétel A. Ismertesse az anyagok tűzveszélyességi, valamint az építmények kockázati osztályba sorolását! B. Ismertesse a szerelési

Részletesebben

Dr. RADNAY László PhD. Főiskolai Docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építőmérnöki Tanszék

Dr. RADNAY László PhD. Főiskolai Docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építőmérnöki Tanszék ACÉLSZERKEZETEK I. - 6. Előadás Dr. RADNAY László PhD. Főiskolai Docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építőmérnöki Tanszék E-mail: radnaylaszlo@gmail.com Acélszerkezeti kapcsolatok Kapcsolat: az a hely,

Részletesebben

GYŐR ARÉNA, Győr-Kiskút liget, Tóth László utca 4. Hrsz.:5764/1. multifunkcionális csarnok kialakításának építési engedélyezési terve

GYŐR ARÉNA, Győr-Kiskút liget, Tóth László utca 4. Hrsz.:5764/1. multifunkcionális csarnok kialakításának építési engedélyezési terve GYŐR ARÉNA, Győr-Kiskút liget, Tóth László utca 4. Hrsz.:5764/1 multifunkcionális csarnok kialakításának építési engedélyezési terve STATIKAI SZÁMÍTÁSOK Tervezők: Róth Ernő, okl. építőmérnök TT-08-0105

Részletesebben

STAAD-III véges elemes program Gyakorlati tapasztalatok a FÕMTERV Rt.-nél

STAAD-III véges elemes program Gyakorlati tapasztalatok a FÕMTERV Rt.-nél STAAD-III véges elemes program Gyakorlati tapasztalatok a FÕMTERV Rt.-nél A cikkben számtalan konkrét tervezõi munka közül válogatva rövid áttekintést nyújtunk felhasználói szemmel a STAAD-III kimondottan

Részletesebben

CAD-CAM-CAE Példatár

CAD-CAM-CAE Példatár CAD-CAM-CAE Példatár A példa megnevezése: A példa száma: A példa szintje: CAx rendszer: Kapcsolódó TÁMOP tananyag rész: A feladat rövid leírása: Síkbeli hajlított rúd ÓE-A02 alap közepes haladó VEM Épületszerkezet

Részletesebben

TERMÉKSZIMULÁCIÓ I. 9. elıadás

TERMÉKSZIMULÁCIÓ I. 9. elıadás TERMÉKSZIMULÁCIÓ I. 9. elıadás Dr. Kovács Zsolt egyetemi tanár Végeselem típusok Elemtípusok a COSMOSWorks Designer-ben: Lineáris térfogatelem (tetraéder) Kvadratikus térfogatelem (tetraéder) Lineáris

Részletesebben

VASBETON SZERKEZETEK Tervezés az Eurocode alapján

VASBETON SZERKEZETEK Tervezés az Eurocode alapján VASBETON SZERKEZETEK Tervezés az Eurocode alapján A rácsostartó modell az Eurocode-ban. Szerkezeti részletek kialakítása, méretezése: Keretsarkok, erőbevezetések, belső csomópontok, rövidkonzol. Visnovitz

Részletesebben

LAPOSTETŐK TŰZÁLLÓSÁGI KÉRDÉSEI A KORSZERŰSÍTETT ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJÁBÓL

LAPOSTETŐK TŰZÁLLÓSÁGI KÉRDÉSEI A KORSZERŰSÍTETT ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJÁBÓL LAPOSTETŐK TŰZÁLLÓSÁGI KÉRDÉSEI A KORSZERŰSÍTETT ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJÁBÓL Geier Péter ÉMI Nonprofit Kft. III. Rockwool Építészeti Tűzvédelmi Konferencia 2011.04.07. BEVEZETŐ (Idézet az előadás konferencia

Részletesebben

Külpontosan nyomott keresztmetszet számítása

Külpontosan nyomott keresztmetszet számítása Külpontosan nyomott keresztmetszet számítása A TELJES TEHERBÍRÁSI VONAL SZÁMÍTÁSA Az alábbi példa egy asszimmetrikus vasalású keresztmetszet teherbírási görbéjének 9 pontját mutatja be. Az első részben

Részletesebben

Leggyakoribb fa rácsos tartó kialakítások

Leggyakoribb fa rácsos tartó kialakítások Fa rácsostartók vizsgálata 1. Dr. Koris Kálmán, Dr. Bódi István BME Hidak és Szerkezetek Tanszék Leggakoribb fa rácsos tartó kialakítások Változó magasságú Állandó magasságú Kis mértékben változó magasságú

Részletesebben

Járműelemek. Rugók. 1 / 27 Fólia

Járműelemek. Rugók. 1 / 27 Fólia Rugók 1 / 27 Fólia 1. Rugók funkciója A rugók a gépeknek és szerkezeteknek olyan különleges elemei, amelyek nagy (ill. korlátozott) alakváltozás létrehozására alkalmasak. Az alakváltozás, szemben más szerkezeti

Részletesebben

II. Gyakorlat: Hajlított vasbeton keresztmetszet ellenőrzése (Négyszög és T-alakú keresztmetszetek hajlítási teherbírása III. feszültségi állapotban)

II. Gyakorlat: Hajlított vasbeton keresztmetszet ellenőrzése (Négyszög és T-alakú keresztmetszetek hajlítási teherbírása III. feszültségi állapotban) II. Gyakorlat: Hajlított vasbeton keresztmetszet ellenőrzése (Négyszög és T-alakú keresztmetszetek hajlítási teherbírása III. feszültségi állapotban) Készítették: Dr. Kiss Rita és Klinka Katalin -1- A

Részletesebben

Z-SZELEMENEK KÍSÉRLETI ÉS NUMERIKUS ANALÍZISE

Z-SZELEMENEK KÍSÉRLETI ÉS NUMERIKUS ANALÍZISE Z-SZELEMENEK KÍSÉRLETI ÉS NUMERIKUS ANALÍZISE Joó Attila László - Mansour Kachichian - Dunai László RÖVID KIVONAT A cikk vékonyfalú, hidegen hajlított Z-szelemenek kísérleti és numerikus vizsgálatával

Részletesebben

Acéllemezbe sajtolt nyírt kapcsolat kísérleti vizsgálata és numerikus modellezése

Acéllemezbe sajtolt nyírt kapcsolat kísérleti vizsgálata és numerikus modellezése Acéllemezbe sajtolt nyírt kapcsolat kísérleti vizsgálata és numerikus modellezése Seres Noémi Doktorandusz BME Tartalom Téma: öszvérfödémek együttdolgoztató kapcsolatának numerikus modellezése, nyírt együttdolgoztató

Részletesebben

1. Könnyűszerkezetes Ruukki szelemenek. Tartalom. Z C Szigma Kalap A keresztmetszeti méreteket lásd az 1.6 fejezetben.

1. Könnyűszerkezetes Ruukki szelemenek. Tartalom. Z C Szigma Kalap A keresztmetszeti méreteket lásd az 1.6 fejezetben. Tartalom 1 Könnyűszerkezetes Ruukki szelemenek...3 1.1 A könnyűszerkezetes szelemenek előnyei...3 1.2 A könnyűszerkezetes szelemenek anyagai...3 1.3 A könnyűszerkezetes Ruukki szelemenek gyártása...3 1.4

Részletesebben

LINDAB FLOOR KÖNNYŰSZERKEZETES FÖDÉMRENDSZER

LINDAB FLOOR KÖNNYŰSZERKEZETES FÖDÉMRENDSZER LINDAB FLOOR KÖNNYŰSZERKEZETES FÖDÉMRENDSZER RENDSZERLEÍRÁS (17 OLDAL) 2004. JANUÁR LINDAB FLOOR RENDSZERLEÍRÁS TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS 1.1 ALKALMAZÁSI TERÜLET, FUNKCIÓ 1.2 ÉPÍTÉSZETI LEÍRÁS

Részletesebben

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János VASBETON SZERKEZETEK TERVEZÉSE 2 Szabvány A tartószerkezetek tervezése jelenleg Magyarországon és az EU államaiban az Euronorm szabványsorozat alapján

Részletesebben

Tartószerkezetek II. (Vasbetonszerkezet II.) TARTÓSZERKEZETEK II. Tantárgyi követelmények. Szép János

Tartószerkezetek II. (Vasbetonszerkezet II.) TARTÓSZERKEZETEK II. Tantárgyi követelmények. Szép János Tartószerkezetek II. (Vasbetonszerkezet II.) Szép János TARTÓSZERKEZETEK II. Tárgyfelelős : Szép János D410 www.sze.hu/~szepj email : szepj@sze.hu Konzultációs időpont : Hétfő : 10 45-12 15 D410 Tantárgyi

Részletesebben

Megerősítés dübelezett acélszalagokkal

Megerősítés dübelezett acélszalagokkal Megerősítés dübelezett acélszalagokkal Vasbetonszerkezetek megerősítése történhet dübelekkel rögzített acélszalagok felerősítésével a szerkezet húzott zónájában. A húzóerőt ekkor az acélszalag a szerkezetben

Részletesebben

TERMÉKSZIMULÁCIÓ. Dr. Kovács Zsolt. Végeselem módszer. Elıadó: egyetemi tanár. Termékszimuláció tantárgy 6. elıadás március 22.

TERMÉKSZIMULÁCIÓ. Dr. Kovács Zsolt. Végeselem módszer. Elıadó: egyetemi tanár. Termékszimuláció tantárgy 6. elıadás március 22. TERMÉKZIMULÁCIÓ Végeselem módszer Termékszimuláció tantárgy 6. elıadás 211. március 22. Elıadó: Dr. Kovács Zsolt egyetemi tanár A végeselem módszer lényege A vizsgált, tetszıleges geometriai kialakítású

Részletesebben