MIKROHITELEK A VILÁGBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MIKROHITELEK A VILÁGBAN"

Átírás

1 Kis-és Középvállalkozások Egyesülete MIKROHITELEK A VILÁGBAN Dr. Szabó Antal Nyugalmazott ENSZ tanácsos Az ERENET Hálózat tudományos igazgatója JOBB SZABÁLYOZÉS ÉS KKV MIKROFINANSZÍROZÁS Nemzetközi Konferencia POLGÁROK HÁZA Budapest január 26

2 ELİSZÓ Amikor 2006 decemberében Oszlóban a Nobel díj átadás ceremónián megszólaltak a fanfárok, a közönség felmorajlott, amint bejelentették, hogy a Béke Nobel-díjat egy bankár, Muhammad Junus és az általa alapított bank, a Grameen Bank kapja az alulról jövı gazdasági és szociális fejlıdés új formájának megteremtéséért" "Tartós béke nem érhetı el, ha a lakosság jelentıs része nem kap lehetıséget arra, hogy kikeveredjen a szegénységbıl. A mikrohitel az egyik az ilyen lehetıségek közül. Az alulról induló fejlıdés ugyanakkor hozzájárul a demokrácia és az emberi jogok elımozdításához is" - hangzott el a bizottsági elnök döntésének indoklásában. Hazánkban ma 2,7 millióan élnek a létminimum alatt. Szomorú, hogy évente 100 ember megfagy és a hajléktalanok száma meghaladja a 100ezret. Mintegy félmillió ember alultáplált, ebbıl 300ezer gyermek! A munkanélküliek száma 2006 végén 312ezer fı, a munkanélküliségi ráta 7,5 %, 16 ezerrel több mint egy évvel ezelıtt. Miközben közel 100 országban bevezették a mikorhitelezés kereskedelmi bankoktól eltérı rendszerét - köztük a közelmúltban a nálunk sokkal gazdagabb Ausztriában is -, a hazai pénzügyi elit úgy véli, hogy nálunk nincs létjogosultsága a Muhammad Junus által létrehozott mikrohitel-kezdeményezésnek. Ez nemcsak tévedés, de hiba is. Ha csak százezer munkanélkülit visszavezetnénk a gazdaságba és ezek Tb-járulékot fizetnének, akkor ık is hozzájárulnának a GDP termeléséhez, és lényegesen kevesebb szociális terhet kellene az államnak magára vállania. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy újabb százezer ember élhetne megint emberi körülmények között. Ez a politikai elit felelıssége és ezzel valamennyi pártnak foglalkoznia kell. A legutóbbi választásokon a szegénység nem volt téma! BEVEZETÉS Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság 27 átmeneti gazdaságú országainak teljesítménye ill.növekedése különbözı mértékő. Tíz ország ezek közül befejezte a piacgazdaságra való átmenetet és mint feltörekvı gazdaság az EU teljeskörő tagja lett. Horvátországgal és Törökországgal folynak az integrációs tárgyalások. Annak ellenére, hogy 2002-ben az EU Oroszországot teljeskörő piacgazdasági országnak nyilvánította, a mindennapi életben az ország a piacgazdaságtól még messze van végén az EGB régióban a munkanélküliség megközelítette a 20 milliót. A fenntartható fejlıdés ENSZ programja (Agenda 21) 40. fejezetében szól a fenntartható fejlıdés mutatószámairól, mint a jobb döntésekhez és hatékonyabb intézkedésekhez minden szinten biztos alapot nyújtó eszközrıl. A szociális mutatószámok között elsı helyen van a szegénység és a szegénységi szint alatt élı lakosság %-a. A Világbank értékelése szerint az átmeneti gazdaságú országokban a szegénységi szint 10 és 85 % között ingadozik, hazánkban ez a szám 25-3o % között van. Magyarországon a gazdasági és politikai elit elsısorban saját érdekeinek foglya volt és az ma is. Ez olyan két sebességő társadalmat eredményezett, amelyben a 21. századi globalizált kapitalizmus számos sajátossága rohamosan terjedt, miközben sokaknak nem volt 2

3 idejük-lehetıségük alkalmazkodási stratégiákat felépíteni. A gazdasági életben végbemenı változások sokkal gyorsabbak, mint a lakosság alkalmazkodási képessége. Ebben a környezetben nem a lakosság politikai bipolarizációját tekintem aggasztónak, hanem a gazdagok és a szegények közötti olló szélesedését és ez felveti a kormányzó és ellenzéki pártok közös felelısségét. Az állami jóléti újraelosztás kiterjedt intézményei az összeomlás szélén vannak és ehhez a politikai elit felelıtlenül hozzájárult, különösen az elmúlt öt évben. Közgazdaságilag még indokolható, hogy az egyensúly megteremtése érdekében rengeteg ártámogatást ellentételezés nélkül meg kell szüntetni, de annak módját, erkölcsét már joggal lehet megkérdıjelezni, miközben a multinacionális tıke tobzódik a profitkivitelben. Ezeken a területeken a mikro- és kisvállalkozások játszhatnak jelentıs szerepet, mert a helyszínen állítanak elı termékeket, szolgáltatnak, ezáltal munkahelyet teremtenek, adófizetı állampolgárokat, vagyis jövedelmet generálnak, legyen az teljes munkaidıs foglalkoztatottság, akár részmunkaidıs. A kis és középvállalkozások (továbbiakban kkv) finanszírozása az átmeneti gazdaságú országok egyik legfıbb problémája. A kezdı vállalkozások legfıbb gondja az induló tıke biztosítása. A kereskedelmi bankok ódzkodnak a kkv-k finanszírozásától és olyan garanciabiztosítást és üzleti elıéletet követelnek meg, amivel egy kisvállalkozó nem rendelkezik. Különösen nem az új életre készülı munkanélküli önfoglalkoztató vállalkozó kategóriában. Sok esetben a családi megtakarítás vagy barátoktól származó kölcsön az egyetlen forrás egy új vállalkozás beindításához. Az a Mikrohitel Program, ahol a Helyi Vállalkozó Központ által végzett fedezetfelértékelést követıen biztosítéknak legalább az adósminısítés alapján javasolt fedezeti szorzóval növelt hitelösszeg %-át kell fedezni, valójában nem segíti a munkanélküli önfoglalkoztatását sem a kezdı vállalkozó elindulását. A Budapest Vállalkozási Alapitvány 2006-os hírdetésében a hitelfedezet szerencsére 100 %-ra mérséklıdött, de ez is sok. 1 Jobb lenne egy hitelgarancia programmal összekötni ezt a hitelezési format. A mikrohitelezés ma még nem tartozik az átmeneti gazdaságú országok kkv támogatás eszköztárába. A mikrohitel kihelyezés %-át civil szervezetek vagy speciálisan erre a célra létrehozott mikrohitel intézmények végzik. Azok a rendszerek mőködnek jól, ahol az igényfelmérést, kiértékelést egyszerősítették, azt az igénylı közelségében folyósítják és a bonyolult jelzálogbiztosítást elkerülik. A kereskedelmi bankok nem szeretik a mikrohitelezést a jelentıs tranzakciós költségek és tapasztalatlanság miatt. Bármely kkv pénzügyi támogatási rendszer beindításának elıfeltétele egy megfelelı és átlátszó törvényes szabályozási rendszer kialakítása, segítı kormányzati politika kialakítása mind a kkv-szektorra, mind a banki szektorra vonatkozóan. Ugyanakkor fel kell ismerni azt a tényt, hogy szükség van hatékony alternatív finanszírozási rendszerek kialakítására, beleértve mindenekelıtt a mikorhitelezést és a hitelgarancia intézményrendszerét. A mikrohitel szót az 1970-es évek elıtt nem használták. Az Oxford Analitical szerint 1 3

4 a mikrohitelezés a legutóbbi 30 esztendı legjobban ünnepelt fejlesztési politikája. 2 Ma széles körben használják a mezıgazdasági hitelektıl a vidékfejlesztési hiteleken át fogyasztói és szövetkezeti hitelekig. Mást ért mikrohitelen egy kirgiz csirketermelı, egy indonéz rizsfarmer, egy amerikai benszülött indián vagy bevándorolt munkás és egy orosz vállalkozó. A MIKROHITELEZÉS ELSİDLEGES CÉLJA OLYAN HITELEZÉSI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSA, AMELY LEHETİVÉ TESZI KONVENCIONÁLIS/KERESKEDELMI BANKOK ÁLTAL NEM FINANSZÍROZHATÓ, NEM BANKKÉPES SZEGÉNYEK RÉSZÉRE INDULÓ TİKE BIZTOSÍTÁSÁT, SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI SEGÍTSÉGNYÚJTÁST. Az ügyfél információs közelsége elınyt jelent a kis összegő nagy adminisztratív költségekkel járó hagyományos pénzügyi intézmények tıkekihelyezéssel szemben. Ugyanakkor éppen ez nehezíti meg a legtöbb mikrohitelezı intézményt (angolul microfinance institution - MFI), hogy a mőködéséhez szükséges alapvetı tıkeforráshoz jussanak. Hiba, ha kormányzati szervek megpróbálják a mikrohitel intézményeket kis minibankoknak tekinteni és vaskos központi elıírásokkal valamint kereskedelmi banki feltételekkel ellehetetleníteni mőködésüket. A MIKROHITEL KELETKEZÉSE A mikrohitelezés ısének a GRAMEEN BANK-ot tekintjük. A Grameen Bank Projektet (a Grameen szó vidéket/falut jelent) 1976-ben hozta létre Muhammad Yunus professzor, a bank jelenlegi elnöke ban a project valódi bankká alakult át és jelenleg a tıke 93 %-a saját tulajdonában van, 7 % tulajdonjog Banglades államé. A bank semmilyen jelzálogot nem kér, mert Yunus professzor filozófiája szerint senkit nem akar bíróság elé állítani, amennyiben az illetı nem fizeti vissza a kölcsönt. A Grameen Bank gyakorlata szerint a hiteligénylık ún. szolidáris csoportot hoznak létre 4-6 személybıl, ezek csoportokban vesznek fel hitelt, és kölcsönösen segítik egymást a törlesztésben. Az ötbıl egyszerre csak kettı vehet föl pénzt, a többieknek kell várniuk, amíg azok a kölcsönt visszafizetik. A hitelösszeg átlagosan 150 eurónak megfelelı összeg. A Grameen Bank 2226 fiókkal rendelkezik fauban végéig 6,61 millió ügyfelet szolgáltak ki. 3 Az eddigi hitelvisszafizetés hatásfoka 99 %, ami rendkívül figyelemreméltó! Átlagosan az egy projektre számított hitel nagysága 376 USD, az eddigi legnagyobb hitelösszeg USD volt. 4 A Grameen Bank speciális terméke az ún. Grameenhitel (Grameencredit), amelynek sajátosságait és filozófiáját valamennyi kkv-politikus és kkvpénzügyi támogatói rendszer kialakításánál kötelezı olvasmányként ajánlom. 5 A Grameen Bank példáját számtalan országban követték, nemcsak a fejlıdı világban, hanem fejlett országokban is. Bill Clinton például még arkansasi kormányzóként Junust kérte 2 OABD: Donor dependency dogs microfinance, február Muhammad Yunus: Grameen Bank at Glance, január. 5 4

5 fel egy hitelrendszer kidolgozására, amivel az alacsony jövedelmezıségő közösség tajait juttatta kölcsönlehetıséghez. Az 1997-es washingtoni Mikrohitel Csúcstalálkozó után pedig a találkozó egyik védnöke Hillary Clinton, az Egyesült Államok elnökének felesége egy száz milliós alapítványt hozott létre az amerikai kisebbségek és szegények vállalkozói programjának beindítására. A Nobel-díj átadása óta pedig a legnagyobb valutatartalékkal rendelkezı főzıdı szuperhatalom, Kína kérte fel Muhammed Junust, hogy dolgozza ki a nevéhez szegények bankjának kínai modelljét, amit vidéki régióban próbálnák ki, majd széleskörben alkalmaznák a többszázmillió szegény gazdasági felemelkedésére. CGAP A VILÁGBANK SZEGÉNYEKET SEGÍTİ KONZULTATÍV CSOPORTJA A mikrohitelezés az 1990-es években jött újra divatba olyan intézmények létrehozásával, mint a Világbank felügyelete mellett mőködı Szegényeket Segítı Konzultatív Csoport (Consultative Group to Assist the Poorest - CGAP) 6 és egyéb donor intézményekkel. A CGAP egy olyan mikrohitelezési program, amelynek célja a szegénység csökkentése a legszegényebb háztartások részére történı pénzügyi szolgáltatások biztosításával pénzügyileg fenntartható intémények létrehozása révén. Jelenleg a CGAP egy 33 állami és magán fejlesztési ügynökségbıl álló konzorcium, amely mikrohitelezés formájában nyújt pénzügyi szolgáltatást a szegényeknek januárjában hagyták jóvá a CGAP éveket átfogó III. Fázis Stratégiáját. Megitélésem szerint a Magyar kormánynak érdemes lenne tárgyalni a CGAP-vel módszertani támogatást és újabb pénzügyi támogatást keresve. Ez a cél összhangban lenne az ENSZ Milleniumi Célkitőzéseivel is és elısegítené a Magyar Kormány 4/25/2003. számú kormány-elıterjesztés megvalósítását is. 7 MICROCREDIT SUMMIT ÉS AZ ENSZ FEJLESZTÉSI PROGRAMJA Az 1997, február 2-4 között Washington D.C.-ben rendezett Mikrohitel Csúcstalálkozó Microcredit Summit - volt az elsı lépés, amely elıirányozta, hogy 2005-ig a világ 100 millió legszegényebb családját olyan hitelben részesítsék, amely lehetıvé teszi azok önfoglalkoztatását. A Csúcstalálkozón 137 országból 2900 kormányfı, szakember, nemkormányközi szervezet képviselıi vettek részt. Az átmeneti gazdaságú országok helyzetét a Mikrohitel Csúcstalálkozón a szerzı, mint az ENSZ EGB regionális tanácsadója mutatta be. Sofia spanyol királyné és Hillary Rodham Clinton, az USA first ladyje elsı alkalommal hallott a térség komoly szociális problémáiról, amelyrıl az átmeneti gazdaságú országok kormányai rendre hallgattak. 8 A november én Halifaxban rendezett Microcredit Csúcstalálkozón emelyen 100 országból több mint 2000 ember vett részt - bejelentették, hogy Banglades az ENSZ Közgyőlés részére határozattervezetet fog benyújtani, amiben egy új Mikrohitel 6 7 Közös Memorandum a Társadalom Befogadásáról Dr. Kökény Mihály egészségügyi, szociális és családügyi miniszter és Anna Diamantopoulou, az Európai Bizottság foglalkoztatási és szociális ügyek fıbiztosa közös anyaga. 8 Szabó Antal: Financial Policies for Stengthening SMEs through Microcredit and Credit Guarantee Schemes, Wasington D.C.,

6 fı Kampány beindítására. Ennek két pillére lesz: - 2o15-ig a világ legszegényebb 175 millió családját mintegy 875 millió embert mikrohitelben részesítsék, és - segítsék a világ 1oo million legszegényebb csalágját mintegy félmilliárd embert az 1 USD-os szegénységi küszöb alól felemelkedni. A halifaxi Mikrohitel Csúcstalálkozón nagyon kemény kritikát kapott a Világbank. Akkor, amikor földünk 6,5 milliárd lakosságából 1,2 milliárd ember él az 1 USD-os szegénységi küszöb alatt, a Bank hitelállományának midössze 1 %-át fordítja a szegénység legyızésére, ez pedig igencsak elgondolkoztató és elfogadhatatlan. Az ENSZ Fejlesztési Programja (UNDP) a Mikrohitel Csúcstalálkozón meghirdette, hogy 2O fejlıdı és az átmeneti gazdaságú ország részére mikrohitel programot indit ún MicroStart országonként 1-1 millió USD adománnyal, méghozzá úgy, hogy országonként mikrohitel intézetet, bankot, pénzügyi alapítványt hoznak létre egyenként 250ezer USD tıkével, a grant felét pedig a rendszer kialakítására és oktatásra fordítják. 9 A program jelenleg is folytatódik végéig 25 országban vezették be a programot. Cél a rendszer kiterjesztése nı országra. A UNDP MicroStart kézikönyve remek útmutató mikrohitelezéssel kapcsolatos programok tervezéséhez és menedzseléséhez. Az elmúlt 9 évben a Mikrohitel Csúcstalálkozó elérte célját, a halifaxi találkozóra 3133 mikrohitel intézet küldte el jelentését. E szerint 113 millió ügyfelet juttattak mikrohitelhez, közülük 82 million a világ legszegényebb családaiból került ki. A hiutelfelvevık 84 %-a volt. 847 intézet elküldte 2006-ra szóló cselekvési tervét is. Magyar intézmény nem volt ezek között. A legnagyobb intézmények, mint a Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC) 10 és a Bank Rakyat Indonesia (BRI) 11 intézményei egyenként több mint 2 millió klienssel rendelkeznek. Latin-Amerikában sikeres történet a BancoSol, amit 1980-as évek közepén alapítottak El Alto városában és az elmúlt évtized alatt Bolívia legjövedelmezıbb bankja lett. Bolíviában a mikrohitelezés a teljes pénzügyi hitelezés 49 %-át teszi ki végéig a világ mikorhitelintézményei közel száz millió kliensnek nyújtottak hitelt. A harmadik világban a civil szervezeteken keresztül kihelyezett mikrohitelek nagyságrendje 50 és 500 USD között van jelzálog nélkül és a visszafizetés futamideje 6-12 hónap. Az elsı sikeres program befejezése után szokták a következı hitelkeretet USD-ra megemelni, amikor a vállalkozó üzletmenete stabilizálódni látszik és megszerezte az elsı közvetlen üzleti tapasztalatot. AZ EURÓPAI UNIÓ MIKROHITEL PROGRAMJA Az Európa Únió november 27-én hozott határozatában hangsúlyozta a mikrovállalkozások fontosságát és elhatározta, hogy A lakosság azon rétegét - elsısorban szegényeket és nıket -, amelyiknek nincs lehetısége ahhoz, hogy formális pénzügyi gnbi/add_gnbi_rakyat.htm 6

7 szektorhoz forduljon, mikrohitelezési intézmények létrehozásával pénzügyi támogatásban kell részesíteni. 12 Az EU elismeri, hogy a mikrohitelezés a szegénység elleni harc fontos tényezıje, azonban makrogazdasági segélyprogramokat és intervenciós alapokat a szociális szféra területén változatlanul fenn kívánja tartani. Az EU a mikrohitel felsı határát jelenleg EURO-ban állapította meg. Az Európai Közösség Vállalkozásfejlesztési Általános Igazgatósága szeptember között Brüsszelben rendezett Európai Mikrohitel Konferencián állás foglalt, hogy a mikrohitel kiváló és hatékony eszköz a vállalkozások fejlesztésére. A következıkben fokozni kell ennek alkalmazását és ezáltal az európai növekedés, versenyképesség és kohézió elısegítését. 13 Minthogy az önfoglalkoztató egyszemélyes mikrovállalkozások száma növekszik, meg kell találni a kisebb hitelek kifizetésének egyszerősítését. Ehhez pedig hatékony mikrohitelezési gyakorlatot kell kialakítani. Ennek érdekében - felül kell vizsgálni a mikrohitel szabályozási és törvénykezési környezetét. A kamatrendszert úgy kell kialakítani, hogy az hatékony legyen a hitelfelvevı részére - a mikorhitelt felvevı adó és szociális biztosítási rendszerét felül kell vizsgálni, csökkenteni kell az adminisztrációs akadályokat - mőszaki segítségnyújtási és oktatási programokat kell kialakítani - a mikrohitelt nyújtó intézmények állami támogatását több évre kell tervezni az éves tervezés helyett annak érdekében, hogy meg lehessen tervezni az intézmény fenntartható fejlesztését - meg kell szervezni a mikorhitelezı intézmények közötti együttmőködést és rendszeres tapasztalatcserét - Európában el kell terjeszteni a jó gyakorlati példákat - az Európai Beruházási Alap alatt mőködı európai mikrohitel garancia rendszereket a többéves vállalati és vállalkozásfejlesztési program (ún. MAP) keretében nyomon kell kísérni és annak kihatását folyamatosan értékelni kell június 7-én az EUROFI Konferencián Danuta Hübner regionális politikáért felelıs biztos az Európai Parlamentben értékelte az európai mikrohitel stratégiát. Beszédében kiemelte, hogy a mikrohitel elsısorban az az eszköz, amelyik az európai növekedéshez, munkahelyteremtéshez, innovációhoz és szociális kohézióhoz vezet. 14 Kár, hogy ez az üzenet nem jutott le hazai politikusainkhoz és bankárainkhoz! Danuta Hübner felhívta a nemzeti és regionális hatóságok és pénzügyi szervezetek figyelmét, hogy legyenek tudatában ennek a kezdeményezésnek. Sürgetem a Tagországokat, hogy készítsenek elı minden nemzeti intézkedést, legyen az törvényhozási, szabályozási vagy adminisztratív, ami lehetıvé teszi a JEREMIE program lehetıségeinek kihasználást május 3o-án az EU regionális politikáért felelıs biztosa és az Európai Beruházási Bank elnöke megállapodást írt alá három kohéziós politikai kezdeményezés beindításáról amelyek célja a tagországok és régiók beruházásának, növekedésének és munkahelyteremtésének elısegítése. A három program a JASPERN (Joint Assistance in Supporting Projects in European Region) az európai térségek projektjeit támogató közösségi 12 europa.eu.int/comm/development/body/legislation/ recueil/en/en11/en112.htm =EN&guiLanguage=en 7

8 fı támogatár, a JEREMIE (Joint European REsources for MIcro-to-Medium Enterprises) európai közösségi források mikro- kis- és középvállalkozások támogatására és JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) városok fenntartható beruházásának európai közösségi támogatása. 15 Az EU vállalatainak 93 %-a tíz alatti mikrovállalkozás. Az Európai Közösség foglalkoztatottainak 25 %-a ebbe a kategóriába tartozik. Ugyanakkor az EU-ban a munkanélküliek száma 19 millió, miközben a szegénységi küszöbön él 70 millió ember, köztük 2.7 millió hazánkban. Az EU új munkahelyeinek 35 %-a új vállalkozások létrejöttével keletkezik, köztük sokuk alacsony iskolai végzettséggel és bizonytalansággal az alacsony jövedelmezıség és törékeny szociális biztonság között Nem biztos, hogy minden egyes munkanélküliben meg van az a képesség, hogy sikeres vállalkozó legyen. De ha a mikrohitel lehetıvé teszi, hogy egy részük visszatérjen a feketegazdaságból a formális gazdaságba, akkor nagyot léptünk elıre. A JEREMIE Program fontos részét képezi a as regionális és kohéziós politikának. Nagyon fontos, hogy a Magyar kormány olyan sémát valósítson meg, amely lehetısé teszi minál több szegénységi küszöbön élı és üzlei elıélettel nem rendelkezı Magyar vállalkozó helyzetbejutását szeptemberében Varsóban létrejött egy új intézmény: a Közép-Kelet Európai és Új Független Államok Mikrohitelezı Központja. Ez jelenleg 101 mikrohitelezéssel foglalkozó intézmény hálózata. 16 A Központ missziója egy erıs mikrohitelezı szektor kialakítása oktatással, konzultációs szolgáltatással és információszolgáltatással. A Központ szoros kapcsolatban van a CGAP-vel és amerikai donor-intézményekkel (mint pl. Citigroup Foundation, Opportunity Microcredit Fund-Eastern Europe, Open Society Institute, USAID, Világbank), de támogatják európai intézmények is (mint pl. a francia PlaNet Finance, a német International Micro Investitionens AG és KfW Csoport vagy a Triodos-Doen Foundation Hollandiában). A Központ hibája, hogy nem alakított ki kapcsolatot kormányszervezetekkel, és a szerzı megítélése szerint annak mőködését önállóan saját hatáskörében szervezi. Ez önmagában nem baj. A probléma abban rejlik, hogy a mikrohitelezés helyét és szerepét sok átmeneti gazdaságú ország még mindig keresi. Az intézet egyik társrendezıje volt az EU 2004 szeptemberében Brüsszelben rendezett Európai Mikrohitel Konferenciának. Az 1990-es évek elején a mikorhitelezés koncepciója Közép és Kelet-Európában és a FÁK-ban gyakorlatilag ismeretlen volt. Jóllehet létrejöttek a takarékszövetkezetek, de az önfoglalkoztatás vagy mikrovállalkozások támogatását a legtöbb átmeneti gazdaságú ország kihagyta kormányprogramjából. A közép és északeurópai feltörekvı és átmeneti gazdaságú országaiban, valamint a Független Államok Közösségének országaiban 2005-ös adatok szerint több mint 9000 mikrohitelezéssel foglalkozó intézmény van, ezek közül 8850 intézmény ún. hitelszövetkezet, 109 korlátozott tevékenységő bank, 21 speciális mikrohitelbank és 195 nemkományközi mikrohitelezı intézmény. Ezek az intézmények mintegy 2 millió ember részére folyósítottak mikrohitelt és takarék pénzügyi szolgáltatást. A szerzı becslése szerint mintegy

9 5o million embernek lenne szüksége mikrohitelre a következı 5 évben! Közép- és Kelet-Európában a mikrohitel akkor éri el a megfelelı hatásfokot, vagyis ha a munkanélküli személy önfoglalkoztatóvá válik, ha az induló hitelkeret EURO között van, amit második fázisban bıvíteni lehet EURO-ig úgy, hogy annak felhasználását mind kezdeti, mind bıvítési szakaszában megfelelı oktatási és tanácsadási szolgáltatás is kiséri. A mai gyakorlat szerint az új EU tagországok adaptálták a Közösség EURO felsı határát. Erre a kereskedelmi bankok is igényt tartanak, de rendkívül bürokratikus és merev merev eljárási renddel és túlbiztosított fedezeti követelésekkel. A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) 2000-ben végrehajtott hazai Mikrohitel Program forrásainak központosítása és a program centralizált mőködése a nemzetközi gyakorlattal ellentétes és elhibázott volt, így nem véletlenül vezetett fokozatos forráshiányhoz. A létrejött Országos Mikrohitel Alap jelenlegi formában nem tud hatékonyan mőködni, annak mielıbbi decentralizása indokolt. Az Országos Mikrohitel Bizottság októberi ülésén a 11/2003. (X.16.) OMB határozattal kötelezte a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítványt és a Helyi Vállalkozói Központokat, hogy dolgozzanak ki javaslatokat a Mikrohitel Kézikönyv átalakítására, mivel a Bizottság megállapítása szerint is felülvizsgálatra szorul a hitelprogram. 17 A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium kis- és középvállalkozások 2oo7-2o13 évre tervezett fejlesztési koncepciójában 18 számos elgondolás megkérdıjelezendı. A kocepció nem a munkanélküliség csökkentését és a vállalkozások helyzetbehozását célozza, hanem elsısorban pénzügyi megfontolásokat kíván elınybe részesíteni. 19 A piaci kamatozású mikrofinanszírozás hibás megközelítése a fennálló problémának, hiszen csupán a pénzügyi vállalkozások biztos piaci részesedését támogatja, és ennek árát a kényszerhelyzetben lévı vállalkozásokkal fizetteti meg a tervezet. A Gazdaságfejlesztési Operatív Programban megfogalmazott álláspont ellentétes az Európai Közösségek Bizottsága állásfoglalását és a JEREMIE program célkitőzéseitól. MIKROHITEL INTÉZETEK AZ ÁTMENETI GAZDASÁGOKBAN Az ENSZ EGB hatásköréhez tartozó átmeneti és feltörekvı gazdaságú országában négyféle mikrohitel intézmény mőködik: Hitelszövetkezetek Ezek olyan közösségi takarék és hitelintézmények, amelyeket saját tagjaik birtokolják és irányítják, és amelyek kizárólag saját tagságuknak folyósítanak pénzügyi szolgáltatást. Hagyományosan a hitelszövetkezeteket nem tekintik mikrohitel intézményeknek, mivel tevékenységük elsısorban megtakarításra és tagjai részére történı kölcsönzésre irányulnak. A mikrohitelezés koncepciójának széleskörő kitekintésével azonban a hitelszövetkezet már mikrohitelezı intézménynek tekinthetı. Az EU mediterrán országaiban elsısorban Görögországban, Portugáliában és Spanyolországban - a mikrohitelszövetkezeteknek régi

10 hagyományai vannak, elsısorban olyan régionális területeken, ahol az emberek generációról generációra ismerik egymást és megbiznak egymásban. Nemkormányközi Mikrohitel Intézmények Ezek olyan nem-profitorientált intézmények, amelyek egyedi vállalkozók, önfoglalkoztatók és mikrovállalkozások részére nyújtanak hiteleket anélkül, hogy pénzügyi garanciát kérnének tılük. E csoporton belül megkülönböztetünk nonprofit jellegő alapítványokat és szövetségeket, legyenek azok állami vagy magántulajdonban, de tevékenységüket nem profitszerzés céljára regisztrálják. Kereskedelmi bankok Ezek az intézmények hagyományos profitorientált pézügyi intézmények, amelyek mikro- és kisvállalkozások részére folyósítandó hitelkihelyezéssel foglalkoznak. Európában a kereskedelmi bankok mikrohitelen általában 5-10ezer USD összegő hitelkihelyezést értenek. Szakmai zsargonban korlátozott banki tevékenységet (ún. commercial-bank downscaling ) valósítanak meg. Mikrohitel Bankok Ezek teljesen szabályozott profit orientált kereskedelmi bankok, amelyek széleskörő portfólióval és banki szolgáltatással rendelkeznek. Ezen bankok tevékenysége azonban kizárólag mikro- és kisvállalkozásra irányul. Ezen intézményeket a szakma zöldmezıs banki beruházásnak is tekinti. KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI KITEKINTÉS 1998 májusában az ENSZ EGB a Dél-keleteurópai Együttmőködési Kezdeményezés SECI keretében a USAID-el közösen rendezett egy Mikrohitelezés Legjobb Gyakorlata Szakértıi Értekezletet, amelyen Közép-Kelet-Európa 12 országa beleértve Görögországot és Törökországot vett részt. Az angol Bannock Consulting cég felmérése szerint az akkori magyar gyakorlat a térség legjobb mikrohitel programja volt! 20 A tagországok kérésére magyar felajánlással a Kormány Vendégházában mikrohitel tréning programra került sor. Az Európai Bizottság PHARE-program keretében jelentıs nem hagyományos hitelkonstrukcióra került sor mint mikrohitelezés, mikro és kisgrant rendszerek, hitelgarancia rendszerek, azonban ezek eredményeinek hatásvizsgálatát senki nem kezdeményezte. Ez a feladat 2001-ig váratott magára. A varsói Közép-Kelet Európai és Új Független Államok Mikrohitelezı Központ 2003-ban 19 közép-európai és 7 kaukázusi és közép-ázsiai mikrohitel intézmény összehasonlító elemzése benchmarking - alapján a következı eredményre jutott: Alan Doran, Matthew Gamser and Jacob Levitsky: Background paper on financial policies and programmes for strengthening SMEs, through micro-credit, credit guarantee schemes and other intermediaries. 21 MCF Newletter No.2/

11 Jellemzık: 1. Az átmeneti országok mikrohitel intézményei aránylag fiatalok átlagéletkoruk 4 év szemben a 8 éves világátlaggal; 2. A mikrohitel rendszerek aránylag szők területen mozognak, tagvállalataik/hálózatuk átlag 10 irodára és 53 fıs személyzetre korlátozódik, szemben a világátlag 19 szervezeti egységével és 120 fıs személyzetével; 3. Egy intézményben az alaptıke nem éri el az 5 millió USD-t, míg a világátlag 7,9 millió USD. Kihatás: 4. Átlagosan az átmeneti országok mikrohitel intézményei mintegy 4,5ezer klienssel rendelkeznek, a világátlag 15ezer. A hitelfelvevık 60%-a nı; 5. Az átlagos hitelfelvétel nagysága 1209 USD; 6. Áltagosan a mikrohitelintézmények önfenntartóak (115 %!) és pénzügyileg kvázi önfenntartóak (96%). Ez utóbbi világméretekben már elérte a teljes pénzügyi önfenntartást (104%); Pénzügyi terjesítmények: 7. Aránylag magasak az adminisztrációs és személyi kiadások (9,5% ill. 12%). Az 1,7%- os pénzügyi költségek azonban alacsonyabbak a 6,2%-os világátlagnál. 8. Ami a termelékenységet illeti, a vizsgált célcsoportnál egy ember 162 aktív hitellel foglalkozik szemben a 262 világátlaggal. Ennek oka elsısorban az, hogy mindenegyes hitelkihelyezés egyedi értékelés alapján történik. A szerzı ezt a jelenséget egyáltalán nem tekinti hibának, hiszen az átmeneti gazdaságú országokban a vállalkozás és az azzal járó kockázat új jelenség, azzal szakképzett és alkalmas szakembergárdának kell foglalkozni. Néhány középeurópai mikrohitel intézményt az 1. sz. Melléklet mutatunk be. JAVASLATOK MIKROHITEL INTÉZMÉNYEK KIALAKÍTÁSÁRA KÖZÉP- KELET-EURÓPÁBAN Közép-Kelet-Európában az ipari és mezıgazdasági szerkezetátalakítása és a piacgazdaságra való átmenet során az önfoglalkoztatás sokszor a munkanélküliek számára az egyetlen megoldás a szegénység elkerülésére. Ugyanakkor nagyon sok állampolgár szeretné saját képességeit kipróbálni és elindítani saját vállalkozását mint mikrovállalkozó vagy családtagjával, partnerével közösen ötletének megvalósítására és a mindennnapok monotóniából kitörni. A munkanélküliek vagy alulfoglalkoztatottak sokasága egy új szegénységi kategóriát alkot, mivel a gazdaságilag marginalizálódott emberek nem tudják, 11

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Indigo Network http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Asset Building elvének nemzetközi népszerősítése A mikrohitelezés Grameen modellje A modell adaptációs problémái: Az adott

Részletesebben

Mikrohitelezés szerepe Magyarországon

Mikrohitelezés szerepe Magyarországon MEB 2009 7 th International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking June 5 6, 2009 Budapest, Hungary Handa Lászlóné Budapesti Műszaki Főiskola Regionális Oktatási és Innovációs Központ 8000

Részletesebben

A mikrohitelezés hazai és nemzetközi szabályozása

A mikrohitelezés hazai és nemzetközi szabályozása Handa Lászlóné A mikrohitelezés hazai és nemzetközi szabályozása A mikrohitelezés hazai és nemzetközi szabályozása Handa Lászlóné Óbudai Egyetem, Alba Regia Egyetemi Központ handa.laszlone@arek.uni-obuda.hu

Részletesebben

Európai Mikrofinanszírozási Hálózat Az Európai Unió mikrohitelezı szektorának felmérése 2010 2011

Európai Mikrofinanszírozási Hálózat Az Európai Unió mikrohitelezı szektorának felmérése 2010 2011 Európai Mikrofinanszírozási Hálózat Az Európai Unió mikrohitelezı szektorának felmérése 2010 2011 Kibıvített kérdıív a mikrofinanszírozó szervezetek felméréséhez Tartalomjegyzék: I. MFI-re/intézményre

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI MIKROFINANSZÍROZÁS AZ EURÓPAI DIREKTÍVÁK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁGI MIKROFINANSZÍROZÁS AZ EURÓPAI DIREKTÍVÁK TÜKRÉBEN MAGYARORSZÁGI MIKROFINANSZÍROZÁS AZ EURÓPAI DIREKTÍVÁK TÜKRÉBEN Szekfü Tibor: elnök, Magyar Mikrofinanszírozási Hálózat Gödöllő, 2014. november A Magyar Mikrofinanszírozási hálózat 2005. A megyei és fővárosi

Részletesebben

A JEREMIE program. EU pályázatok felül- és alulnézetben. 2007. május 10.

A JEREMIE program. EU pályázatok felül- és alulnézetben. 2007. május 10. A JEREMIE program EU pályázatok felül- és alulnézetben 2007. május 10. JEREMIE Program JEREMIE = Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises Az Európai Bizottság és az EIB/EIF közös kezdeményezése.

Részletesebben

Javaslat a ROP-ok és a KMOP tanácsadói programjainak végrehajtására

Javaslat a ROP-ok és a KMOP tanácsadói programjainak végrehajtására Javaslat a ROP-ok és a KMOP tanácsadói programjainak végrehajtására 1. A támogatott tanácsadói program fontossága, tétje Mind az Európai Unió az ún. Lisszaboni céljai között, mind az Új Magyarország Program

Részletesebben

A MAGYAR KKV SZEKTOR NEMZETKÖZI KITEKINTÉSBEN összehasonlítás V4-ekkel és Szlovéniával

A MAGYAR KKV SZEKTOR NEMZETKÖZI KITEKINTÉSBEN összehasonlítás V4-ekkel és Szlovéniával A MAGYAR KKV SZEKTOR NEMZETKÖZI KITEKINTÉSBEN összehasonlítás V4-ekkel és Szlovéniával Dr. Szabó Antal Nyug. ENSZ Regionális Tanácsos az ERENET Igazgatója ORSZÁG Ország Adatok NÉPESSÉG [ millió ] TERÜLET

Részletesebben

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió SIKERES INKUBÁTORHÁZAK KELET-MAGYARORSZÁGON VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT NYÍREGYHÁZA Elıadó: Zsukk István inkubátorház igazgató Kaposvár, 2009. június 17. A PRIMOM ALAPÍTVÁNY KEZDETEK

Részletesebben

Kockázatkezelés stratégiája

Kockázatkezelés stratégiája Kockázatkezelés stratégiája A Hitelezési politika egy átfogó dokumentum az alapvetı kockázati fogalmakról, folyamatokról, felelısségi körökrıl. Tartalmazza a legjelentısebb kockázati kezelési alapelveket,

Részletesebben

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness. Munkahelyi lelki egészségfejlesztés a C(S)R keretében Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.org A KUTATÁS CEU Business School,

Részletesebben

Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat Konzorcium (MVHK)

Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat Konzorcium (MVHK) Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat Konzorcium (MVHK) A GOP 4. prioritása JEREMIE típusú pénzügyi eszközök akciótervének (2007. május) véleményezése A jelenlegi Akcióterv tervezete teljesen más szerkezető

Részletesebben

ugyanakkor: egy megoldás(?):

ugyanakkor: egy megoldás(?): Fidesz-KDNP Vidékfejlesztési és Környezetvédelmi Kabinet FideszFenntartható fejlıdés Munkacsoport A 2000-es évekre bebizonyosodott, hogy a fenntartható növekedés egy oximoron, azaz önmagának ellentmondó

Részletesebben

Új Magyarország Kishitel Termékleírás

Új Magyarország Kishitel Termékleírás Új Magyarország Kishitel Termékleírás Támogatásban részesíthetı Kedvezményezettek A GOP 4 Kishitel Program keretében a Közvetítı útján Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Szoftver- és szolgáltatásexport. Vityi Péter IVSZ szakértı

Szoftver- és szolgáltatásexport. Vityi Péter IVSZ szakértı Szoftver- és szolgáltatásexport Vityi Péter IVSZ szakértı Helyzetértékelés IVSZ felmérés 2012 október: 200 vállalat nemcsak IVSZ tagok Szoftver- és szolgáltatás export gazdasági helyzet Volumen: 180Mrd

Részletesebben

SZOCIÁLIS GAZDASÁG / SZOLIDÁRIS GAZDASÁG A szociális gazdaság, mint egy lehetséges válasz..

SZOCIÁLIS GAZDASÁG / SZOLIDÁRIS GAZDASÁG A szociális gazdaság, mint egy lehetséges válasz.. A szociális gazdaság jelentősége Európában SZOCIÁLIS GAZDASÁG / SZOLIDÁRIS GAZDASÁG A szociális gazdaság, mint egy lehetséges válasz.. Európa az 1990 es években kudarcot vallott a növekedés és a foglalkoztatás

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

2010. 03.27. Kovács István MVHK

2010. 03.27. Kovács István MVHK Vállalkozásfejlesztési teendők a vállalkozói szükségletek szerint Kovács István elnök Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat Konzorcium MVHK duális gazdaság Problémák 1. Nagy adó és adminisztrációs teher,

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

A problémák, amikre válaszolni kell

A problémák, amikre válaszolni kell A problémák, amikre válaszolni kell Fenntarthatatlan gazdaság visszatérı válságok Környezeti krízis éghajlatváltozás Kimerülı erıforrások - energiafüggıség Növekvı társadalmi egyenlıtlenség - igazságtalanság

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Siba Ignác, Irányító Hatóság

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Siba Ignác, Irányító Hatóság Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István Siba Ignác, Irányító Hatóság Új Széchenyi Terv 1. Foglalkoztatás Minden GOP-os pályázatban alapelem 2. Növekedés: Stratégia alkotás Kitörési pontok meghatározása

Részletesebben

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás)

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) Európai Uniós ismeretek Magyarország és az Európai Unió 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) 1970-es évek 3 multilaterális keret: GATT Európai Biztonsági és Együttmőködési Értekezlet

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért

Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért PLACE PARNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network

Részletesebben

Az Ökobank projekt tanulságai

Az Ökobank projekt tanulságai Az Ökobank projekt tanulságai Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért Bemutatkozás A Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért (TFF) egyesület 2001- ben alakult. Célunk a szervezetfejlesztıi tudást ötvözni a

Részletesebben

2009. évi üzleti jelentés

2009. évi üzleti jelentés Vértes Takarékszövetkezet 2060 Bicske, Kossuth tér 20. 2009. évi üzleti jelentés 1. A 2009. évi gazdálkodás értékelése, elemzése és a 2010. évi célkitőzések megfogalmazása 2009. évi tevékenységünk fı célja

Részletesebben

Az Európai pénzügyi rendszer intézményei

Az Európai pénzügyi rendszer intézményei Az Európai pénzügyi rendszer intézményei Az Európai Beruházás Bank Az Európai Központi Bank A Központi Bankok Európai Rendszere Az Európai Beruházási Bank European Investment Bank (EIB) 1958-ban a Római

Részletesebben

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte?

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Borbíró Fanni Magyar Nıi Érdekérvényesítı Szövetség Nık és Férfiak Társadalmi Egyenlısége Tanács Mi az a gender? Biológiai nem (sex) anatómiai,

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

BKIK Tagcsoport Kollégiumi Elnök Budapest Fıvárosi Önkormányzati képviselı

BKIK Tagcsoport Kollégiumi Elnök Budapest Fıvárosi Önkormányzati képviselı Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara A Fıváros Önkormányzata és a kerületi Önkormányzatok együttmőködése a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával SZATMÁRYN RYNÉ JÄHL ANGÉLA BKIK Tagcsoport Kollégiumi

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája I.

Az Európai Unió regionális politikája I. Az Európai Unió regionális politikája I. Az európai regionális politika története Regionális politika tudományos segédmunkatárs MTA RKK NYUTI Az Európai Unió alapító atyjai Jean Monnet (1888-1979) Robert

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2010. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2010. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani további fejlesztési lehetıségekre a következı, jelenleg nyitva lévı pályázati forrásokat, melyek az Ön vállalkozása számára fontosak

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS 2. sz. napirendi pont Tájékoztató a munkaerı-piaci programokról Elıadó: dr. Brebán Valéria fıigazgató PÉCS 2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. - FELISMERVE az Európai Unió (EU) kibıvítésének fontosságát az európai stabilitás és jólét szempontjából;

KERETMEGÁLLAPODÁS. - FELISMERVE az Európai Unió (EU) kibıvítésének fontosságát az európai stabilitás és jólét szempontjából; A kibıvült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlıtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci- Magyar Együttmőködési Program végrehajtásáról

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) 1990- ben alakult azzal a céllal, hogy szakmai és pénzügyi támogatása révén elősegítse

Részletesebben

A MAGYAR-UKRÁN KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATOK PERSPEKTÍVÁI AZ UKRÁN GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS TÜKRÉBEN

A MAGYAR-UKRÁN KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATOK PERSPEKTÍVÁI AZ UKRÁN GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS TÜKRÉBEN A MAGYAR-UKRÁN KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATOK PERSPEKTÍVÁI AZ UKRÁN GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS TÜKRÉBEN 1. Ukrajna általános bemutatása 1.1. Rövid történelmi áttekintés (1991-tıl) Szovjet elızmények. Függetlenség elnyerése

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív program neve Jeremie típusú pénzügyi eszközök Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív program neve Jeremie típusú pénzügyi eszközök Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív program neve Jeremie típusú pénzügyi eszközök Akcióterv 1. Prioritás bemutatása 1.1. Prioritás tartalma Prioritás neve, száma Prioritás 4. Jeremie típusú pénzügyi eszközök

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

Vajdasági Vállalkozói Projekt

Vajdasági Vállalkozói Projekt Vajdasági Vállalkozói Projekt (KKC 2008 V 080868) Elıadó: Tardos János Program igazgató Hogyan leszünk a délkelet-európai térség gazdaságfejlesztési motorja REevolutio konferencia - 2009. Október 20. Szeged

Részletesebben

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A jelen kihívások Egy paradoxon A mindennapi életünkben erőteljesen jelen van. Nem ismeri a nagyközönség. Újra időszerűvé vált Tömeges munkanélküliség

Részletesebben

Nemzetközi gazdaságtan. 11b. SEGÉLYEZÉS A VILÁGGAZDASÁGBAN. Nemzetközi fejlesztési segélyezés Miért szükséges?

Nemzetközi gazdaságtan. 11b. SEGÉLYEZÉS A VILÁGGAZDASÁGBAN. Nemzetközi fejlesztési segélyezés Miért szükséges? Nemzetközi gazdaságtan 11b. SEGÉLYEZÉS A VILÁGGAZDASÁGBAN 1 Nemzetközi fejlesztési segélyezés Miért szükséges? 2 1 ÉRDEKEK 3 Az OECD DAC tagállamai által nyújtott segélyek abszolút összegekben (vékony

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

Hitelkonstrukciók és Garanciaprogram

Hitelkonstrukciók és Garanciaprogram Hitelkonstrukciók és Garanciaprogram Mikro-, kis- és középvállalkozások részére Brossura_210x210_j5.indd 1 Új Széchenyi Hitel Támogatható hitelcél: gépek, berendezések, egyéb tárgyi eszközök, illetve immateriális

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. a 2010 évi éves beszámolóhoz

ÜZLETI JELENTÉS. a 2010 évi éves beszámolóhoz ÜZLETI JELENTÉS a 2010 évi éves beszámolóhoz - 1 - 1. A Rábaközi Takarékszövetkezet mőködési környezete A 2010-es üzleti évben az általános gazdasági helyzet, a pénzpiaci fejlemények és a szabályozói környezet

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése 2004. november 1-tıl. A Bizottság tagjai

A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése 2004. november 1-tıl. A Bizottság tagjai 2007-tıl két további tag! A Bizottság (European Commission) Az Európai Bizottság Kormányszerően mőködı, döntéselıkészítı, javaslattevı, egyes esetekben végrehajtó szerv. Szupranacionális jellegő: nem a

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

A döntésre jogosult döntési szint a kockázatkezelı véleményét köteles a döntés során figyelembe venni.

A döntésre jogosult döntési szint a kockázatkezelı véleményét köteles a döntés során figyelembe venni. A Széchenyi István Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) Kormány rendeletben elıírt szabályoknak történı megfelelés körében a

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben. Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió

Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben. Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió Tartalom 1. Az ITD Hungary tevékenységérıl nagyon röviden

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

2004. évi XXXIV. törvény. I. Fejezet. A törvény célja. A kis- és középvállalkozások meghatározása

2004. évi XXXIV. törvény. I. Fejezet. A törvény célja. A kis- és középvállalkozások meghatározása a kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról Az Országgyőlés a magyar gazdaság döntı részét kitevı, a foglalkoztattak nagy részének munkát adó, az adó és járulékok nagyobb hányadát befizetı

Részletesebben

Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága

Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Készítette: Valentiny Pál A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia

Részletesebben

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések (1) A Franciaországi Ösztöndíjasok Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) nonprofit jogi személy. Alapítói az Alapszabály 1.

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

Társadalmi vállalkozások finanszírozása a NESsT modell

Társadalmi vállalkozások finanszírozása a NESsT modell Társadalmi vállalkozások finanszírozása a NESsT modell Tóth Laura NESsT 2011.január 14. 1 A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT a feltörekvő piacgazdaságok legégetőbb társadalmi problémáira nyújt

Részletesebben

- a kisvállalkozások feltőkésítésének szükségessége. dr. Csuhaj V. Imre Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, elnök

- a kisvállalkozások feltőkésítésének szükségessége. dr. Csuhaj V. Imre Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, elnök - a kisvállalkozások feltőkésítésének szükségessége dr. Csuhaj V. Imre Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, elnök 1. Jövőkép és koncepció hiánya Hazánkban a Széchenyi Terv volt az első és utolsó gazdaságpolitika

Részletesebben

A problémák, amikre válaszolni kell

A problémák, amikre válaszolni kell A problémák, amikre válaszolni kell Fenntarthatatlan gazdaság visszatérı válságok Környezeti krízis éghajlatváltozás Kimerülı erıforrások - energiafüggıség Növekvı társadalmi egyenlıtlenség - igazságtalanság

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Kistelepülések pályázatainak finanszírozását

Részletesebben

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI MRTT Generációk diskurzusa a regionális tudományról Győr, 2012. november 23. 1 Duna-stratégia 2011. júniusi Európai Tanács 4 cselekvési, 11 prioritási

Részletesebben

A PMC esélyegyenlıségi társadalmi felelısségvállalásáról PROACTIVE MANAGEMENT CONSULTING. A Magyar Telekom Nyrt. Delfin díjának átvétele alkalmából

A PMC esélyegyenlıségi társadalmi felelısségvállalásáról PROACTIVE MANAGEMENT CONSULTING. A Magyar Telekom Nyrt. Delfin díjának átvétele alkalmából A PMC esélyegyenlıségi társadalmi felelısségvállalásáról A Magyar Telekom Nyrt. Delfin díjának átvétele alkalmából Héjj Tibor ügyvezetı elıadása Budapest, 2009. június 22. Már a középkorban felismerték,

Részletesebben

Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat Konzorcium (MVHK)

Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat Konzorcium (MVHK) Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat Konzorcium (MVHK) JEREMIE HOLDINGALAPÚ FINANSZÍROZÁS ÉSZREVÉTELEK A GOP 4. prioritás 2007. április 12-én megküldött AKCIÓTERVÉHEZ Koncepcionális megközelítés A korábbi

Részletesebben

Mexikói Nyilatkozat a legfıbb ellenırzı intézmények függetlenségérıl

Mexikói Nyilatkozat a legfıbb ellenırzı intézmények függetlenségérıl ISSAI 10 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: www.issai.org Mexikói Nyilatkozat a

Részletesebben

DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2012. május 16. Kovács Csilla Nóra elnök DOMUS OPTIMA KHE Közhasznúsági

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ZSINATI HIVATALA JOGI OSZTÁLY : 1440 Budapest, Pf.: 5 : 460-0704; Fax: 460-0705; E-mail: zsinat.jog@zsinatiiroda.hu 1146 Budapest, Abonyi u. 21 TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ

Részletesebben

BAGER GUSZTÁV. Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ

BAGER GUSZTÁV. Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ BAGER GUSZTÁV Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ I. RÉSZ - HÁTTÉR 1. BEVEZETÉS, 1.1. Az elemzés célja 5 1.2. A könyv szerkezete 6 2. A NEMZETKÖZI VALUTAALAP SZEREPVÁLLALÁSA, TEVÉKENYSÉGE

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

OKTATÁSFINANSZÍROZÁS: nemzetközi trendek és hazai tapasztalatok

OKTATÁSFINANSZÍROZÁS: nemzetközi trendek és hazai tapasztalatok OKTATÁSFINANSZÍROZÁS: nemzetközi trendek és hazai tapasztalatok Mit mondanak a tények az új közoktatási törvény küszöbén Mőhelykonferencia II. Pedagógus életpályamodell és oktatásfinanszírozás 2010. február

Részletesebben

Versenyképesség vagy képességverseny?

Versenyképesség vagy képességverseny? Versenyképesség vagy képességverseny? Dr. Kóka János Gazdasági és Közlekedési Miniszter GKI Gazdaságkutató Rt. Gazdaságpolitikai választások konferencia Budapest Hotel Marriott, 2005. november 8. USA Hong

Részletesebben

MUNKAERİPIACI ELİREJELZÉS 2008-RA

MUNKAERİPIACI ELİREJELZÉS 2008-RA SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MUNKAERİPIACI ELİREJELZÉS 2008-RA JAVULÓ VÁRAKOZÁSOK, KISMÉRTÉKBEN NÖVEKVİ FOGLALKOZTATÁS Az SZMM és az MKIK közös sajtótájékoztatója

Részletesebben

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el;

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el; MEGÁLLAPODÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS IZRAEL ÁLLAM KORMÁNYA KÖZÖTT A MAGÁNSZEKTORBAN MEGVALÓSULÓ IPARI KUTATÁSBAN ÉS FEJLESZTÉSBEN TÖRTÉNİ KÉTOLDALÚ EGYÜTTMŐKÖDÉSRİL A Magyar Köztársaság Kormánya

Részletesebben

20 ÉV MUNKA, 20 ÉV TAPASZTALAT - a SEED Alapítvány eredményei - Laczkó Zsuzsa Budapest, 2010. február 19.

20 ÉV MUNKA, 20 ÉV TAPASZTALAT - a SEED Alapítvány eredményei - Laczkó Zsuzsa Budapest, 2010. február 19. 20 ÉV MUNKA, 20 ÉV TAPASZTALAT - a SEED Alapítvány eredményei - Laczkó Zsuzsa Budapest, 2010. február 19. 2 A SEED ALAPÍTVÁNY TÖRTÉNETE 3 1990. Alapítás (vállalkozói érdekképviseletek, minisztériumok,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Sorsfordító - sorsformáló elnevezéső munkaerı-piaci program kidolgozására és megvalósítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Sorsfordító - sorsformáló elnevezéső munkaerı-piaci program kidolgozására és megvalósítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B -a, valamint a foglalkoztatást elısegítı

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

Új EU-s és hazai regionális fejlesztési programok

Új EU-s és hazai regionális fejlesztési programok Új EU-s és hazai regionális fejlesztési programok EU: Kohéziós és regionális politika 2014-2020 Alapelvek: cél a munkahely-teremtés, a versenyképesség, a gazdasági növekedés, az életminőség javítása és

Részletesebben

Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály

Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály Mezőkovácsháza 2010. szeptember 8. Előadás tartalma Vállalkozások finanszírozási

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

A nyitott koordináció módszerének tapasztalatai Magyarországon és a régióban

A nyitott koordináció módszerének tapasztalatai Magyarországon és a régióban A nyitott koordináció módszerének tapasztalatai Magyarországon és a régióban Lannert Judit prezentációja Mőhelybeszélgetés 2009. február 19. Tempus Közalapítvány 1 A nyitott koordináció módszere A nyitott

Részletesebben

PÉNZÜGYI FEJLESZTÉS ÉS MIKROHITELEZÉS

PÉNZÜGYI FEJLESZTÉS ÉS MIKROHITELEZÉS PÉNZÜGYI FEJLESZTÉS ÉS MIKROHITELEZÉS 1.) MIKROHITELEZÉS Maga a kifejezés mikrohitel elég jól ismert Magyarországon, azonban némileg más jelentéső, mint általában a nemzetközi pénzügyi szektorban. Itthon

Részletesebben

MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007.

MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007. SZEKFÜ TIBOR: MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007. SZÉKESFEHÉRVÁR, 2007. AUGUSZTUS 14. TARTALOMJEGYZÉK 1. NEMZETI KÖRNYEZET... 2 2. A MIKROFINANSZÍROZÁS EREDETE MAGYARORSZÁGON... 6 3. A MIKROFINANSZÍROZÁSI

Részletesebben

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4.

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. A két ország gazdasági kapcsolatainak alapjai A gazdasági kapcsolatok rendezettek: 1998-tól 2004-ig a CEFTA, azt követően az EU szabályozása hatályos, 2007 január

Részletesebben

Takarékszövetkezeti Szakmai Nap

Takarékszövetkezeti Szakmai Nap Takarékszövetkezeti Szakmai Nap Benke Ákos vezérigazgató Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Budapest, 2009. június 17. Pénzügyi Programok hitelintézetek részvételével MV Zrt. refinanszírozási hitelkeretet

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése. Gombás József

Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése. Gombás József Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése Gombás József Témák Partnerség A foglalkoztatási partnerségek szervezeti keretei, mőködési elvek Szervezeti struktúra Partnerek a kistérségi, megyei,

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Zempléni Tájak összefogása a fejlıdésért Budapest, 2008 Április 29. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751 Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi besorolású és a

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20.

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. Közép-dunántúli Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A

Részletesebben

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22.

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. Bank rendszer és fenntarthatóság Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. A bankok jelentısége Fejlesztéseink, fogyasztásunk erıforrás használat, környezetterhelés, területhasználat;

Részletesebben

Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3.

Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3. Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3. Uniós gazdaságfejlesztés számokban 2007-2009 3-ból 2 sikeres pályázó 10 000 hazai vállalkozás

Részletesebben

Országos roadshow 2009. mikro és KKV vállalkozások részére. Bátora László vezérigazgató-helyettes, Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

Országos roadshow 2009. mikro és KKV vállalkozások részére. Bátora László vezérigazgató-helyettes, Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Országos roadshow 2009 mikro és KKV vállalkozások részére Bátora László vezérigazgató-helyettes, Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Salgótarján 2009.10.15 Új Magyarország Vállalkozói Program Uniós pénzügyi

Részletesebben