MIKROHITELEK A VILÁGBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MIKROHITELEK A VILÁGBAN"

Átírás

1 Kis-és Középvállalkozások Egyesülete MIKROHITELEK A VILÁGBAN Dr. Szabó Antal Nyugalmazott ENSZ tanácsos Az ERENET Hálózat tudományos igazgatója JOBB SZABÁLYOZÉS ÉS KKV MIKROFINANSZÍROZÁS Nemzetközi Konferencia POLGÁROK HÁZA Budapest január 26

2 ELİSZÓ Amikor 2006 decemberében Oszlóban a Nobel díj átadás ceremónián megszólaltak a fanfárok, a közönség felmorajlott, amint bejelentették, hogy a Béke Nobel-díjat egy bankár, Muhammad Junus és az általa alapított bank, a Grameen Bank kapja az alulról jövı gazdasági és szociális fejlıdés új formájának megteremtéséért" "Tartós béke nem érhetı el, ha a lakosság jelentıs része nem kap lehetıséget arra, hogy kikeveredjen a szegénységbıl. A mikrohitel az egyik az ilyen lehetıségek közül. Az alulról induló fejlıdés ugyanakkor hozzájárul a demokrácia és az emberi jogok elımozdításához is" - hangzott el a bizottsági elnök döntésének indoklásában. Hazánkban ma 2,7 millióan élnek a létminimum alatt. Szomorú, hogy évente 100 ember megfagy és a hajléktalanok száma meghaladja a 100ezret. Mintegy félmillió ember alultáplált, ebbıl 300ezer gyermek! A munkanélküliek száma 2006 végén 312ezer fı, a munkanélküliségi ráta 7,5 %, 16 ezerrel több mint egy évvel ezelıtt. Miközben közel 100 országban bevezették a mikorhitelezés kereskedelmi bankoktól eltérı rendszerét - köztük a közelmúltban a nálunk sokkal gazdagabb Ausztriában is -, a hazai pénzügyi elit úgy véli, hogy nálunk nincs létjogosultsága a Muhammad Junus által létrehozott mikrohitel-kezdeményezésnek. Ez nemcsak tévedés, de hiba is. Ha csak százezer munkanélkülit visszavezetnénk a gazdaságba és ezek Tb-járulékot fizetnének, akkor ık is hozzájárulnának a GDP termeléséhez, és lényegesen kevesebb szociális terhet kellene az államnak magára vállania. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy újabb százezer ember élhetne megint emberi körülmények között. Ez a politikai elit felelıssége és ezzel valamennyi pártnak foglalkoznia kell. A legutóbbi választásokon a szegénység nem volt téma! BEVEZETÉS Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság 27 átmeneti gazdaságú országainak teljesítménye ill.növekedése különbözı mértékő. Tíz ország ezek közül befejezte a piacgazdaságra való átmenetet és mint feltörekvı gazdaság az EU teljeskörő tagja lett. Horvátországgal és Törökországgal folynak az integrációs tárgyalások. Annak ellenére, hogy 2002-ben az EU Oroszországot teljeskörő piacgazdasági országnak nyilvánította, a mindennapi életben az ország a piacgazdaságtól még messze van végén az EGB régióban a munkanélküliség megközelítette a 20 milliót. A fenntartható fejlıdés ENSZ programja (Agenda 21) 40. fejezetében szól a fenntartható fejlıdés mutatószámairól, mint a jobb döntésekhez és hatékonyabb intézkedésekhez minden szinten biztos alapot nyújtó eszközrıl. A szociális mutatószámok között elsı helyen van a szegénység és a szegénységi szint alatt élı lakosság %-a. A Világbank értékelése szerint az átmeneti gazdaságú országokban a szegénységi szint 10 és 85 % között ingadozik, hazánkban ez a szám 25-3o % között van. Magyarországon a gazdasági és politikai elit elsısorban saját érdekeinek foglya volt és az ma is. Ez olyan két sebességő társadalmat eredményezett, amelyben a 21. századi globalizált kapitalizmus számos sajátossága rohamosan terjedt, miközben sokaknak nem volt 2

3 idejük-lehetıségük alkalmazkodási stratégiákat felépíteni. A gazdasági életben végbemenı változások sokkal gyorsabbak, mint a lakosság alkalmazkodási képessége. Ebben a környezetben nem a lakosság politikai bipolarizációját tekintem aggasztónak, hanem a gazdagok és a szegények közötti olló szélesedését és ez felveti a kormányzó és ellenzéki pártok közös felelısségét. Az állami jóléti újraelosztás kiterjedt intézményei az összeomlás szélén vannak és ehhez a politikai elit felelıtlenül hozzájárult, különösen az elmúlt öt évben. Közgazdaságilag még indokolható, hogy az egyensúly megteremtése érdekében rengeteg ártámogatást ellentételezés nélkül meg kell szüntetni, de annak módját, erkölcsét már joggal lehet megkérdıjelezni, miközben a multinacionális tıke tobzódik a profitkivitelben. Ezeken a területeken a mikro- és kisvállalkozások játszhatnak jelentıs szerepet, mert a helyszínen állítanak elı termékeket, szolgáltatnak, ezáltal munkahelyet teremtenek, adófizetı állampolgárokat, vagyis jövedelmet generálnak, legyen az teljes munkaidıs foglalkoztatottság, akár részmunkaidıs. A kis és középvállalkozások (továbbiakban kkv) finanszírozása az átmeneti gazdaságú országok egyik legfıbb problémája. A kezdı vállalkozások legfıbb gondja az induló tıke biztosítása. A kereskedelmi bankok ódzkodnak a kkv-k finanszírozásától és olyan garanciabiztosítást és üzleti elıéletet követelnek meg, amivel egy kisvállalkozó nem rendelkezik. Különösen nem az új életre készülı munkanélküli önfoglalkoztató vállalkozó kategóriában. Sok esetben a családi megtakarítás vagy barátoktól származó kölcsön az egyetlen forrás egy új vállalkozás beindításához. Az a Mikrohitel Program, ahol a Helyi Vállalkozó Központ által végzett fedezetfelértékelést követıen biztosítéknak legalább az adósminısítés alapján javasolt fedezeti szorzóval növelt hitelösszeg %-át kell fedezni, valójában nem segíti a munkanélküli önfoglalkoztatását sem a kezdı vállalkozó elindulását. A Budapest Vállalkozási Alapitvány 2006-os hírdetésében a hitelfedezet szerencsére 100 %-ra mérséklıdött, de ez is sok. 1 Jobb lenne egy hitelgarancia programmal összekötni ezt a hitelezési format. A mikrohitelezés ma még nem tartozik az átmeneti gazdaságú országok kkv támogatás eszköztárába. A mikrohitel kihelyezés %-át civil szervezetek vagy speciálisan erre a célra létrehozott mikrohitel intézmények végzik. Azok a rendszerek mőködnek jól, ahol az igényfelmérést, kiértékelést egyszerősítették, azt az igénylı közelségében folyósítják és a bonyolult jelzálogbiztosítást elkerülik. A kereskedelmi bankok nem szeretik a mikrohitelezést a jelentıs tranzakciós költségek és tapasztalatlanság miatt. Bármely kkv pénzügyi támogatási rendszer beindításának elıfeltétele egy megfelelı és átlátszó törvényes szabályozási rendszer kialakítása, segítı kormányzati politika kialakítása mind a kkv-szektorra, mind a banki szektorra vonatkozóan. Ugyanakkor fel kell ismerni azt a tényt, hogy szükség van hatékony alternatív finanszírozási rendszerek kialakítására, beleértve mindenekelıtt a mikorhitelezést és a hitelgarancia intézményrendszerét. A mikrohitel szót az 1970-es évek elıtt nem használták. Az Oxford Analitical szerint 1 3

4 a mikrohitelezés a legutóbbi 30 esztendı legjobban ünnepelt fejlesztési politikája. 2 Ma széles körben használják a mezıgazdasági hitelektıl a vidékfejlesztési hiteleken át fogyasztói és szövetkezeti hitelekig. Mást ért mikrohitelen egy kirgiz csirketermelı, egy indonéz rizsfarmer, egy amerikai benszülött indián vagy bevándorolt munkás és egy orosz vállalkozó. A MIKROHITELEZÉS ELSİDLEGES CÉLJA OLYAN HITELEZÉSI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSA, AMELY LEHETİVÉ TESZI KONVENCIONÁLIS/KERESKEDELMI BANKOK ÁLTAL NEM FINANSZÍROZHATÓ, NEM BANKKÉPES SZEGÉNYEK RÉSZÉRE INDULÓ TİKE BIZTOSÍTÁSÁT, SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI SEGÍTSÉGNYÚJTÁST. Az ügyfél információs közelsége elınyt jelent a kis összegő nagy adminisztratív költségekkel járó hagyományos pénzügyi intézmények tıkekihelyezéssel szemben. Ugyanakkor éppen ez nehezíti meg a legtöbb mikrohitelezı intézményt (angolul microfinance institution - MFI), hogy a mőködéséhez szükséges alapvetı tıkeforráshoz jussanak. Hiba, ha kormányzati szervek megpróbálják a mikrohitel intézményeket kis minibankoknak tekinteni és vaskos központi elıírásokkal valamint kereskedelmi banki feltételekkel ellehetetleníteni mőködésüket. A MIKROHITEL KELETKEZÉSE A mikrohitelezés ısének a GRAMEEN BANK-ot tekintjük. A Grameen Bank Projektet (a Grameen szó vidéket/falut jelent) 1976-ben hozta létre Muhammad Yunus professzor, a bank jelenlegi elnöke ban a project valódi bankká alakult át és jelenleg a tıke 93 %-a saját tulajdonában van, 7 % tulajdonjog Banglades államé. A bank semmilyen jelzálogot nem kér, mert Yunus professzor filozófiája szerint senkit nem akar bíróság elé állítani, amennyiben az illetı nem fizeti vissza a kölcsönt. A Grameen Bank gyakorlata szerint a hiteligénylık ún. szolidáris csoportot hoznak létre 4-6 személybıl, ezek csoportokban vesznek fel hitelt, és kölcsönösen segítik egymást a törlesztésben. Az ötbıl egyszerre csak kettı vehet föl pénzt, a többieknek kell várniuk, amíg azok a kölcsönt visszafizetik. A hitelösszeg átlagosan 150 eurónak megfelelı összeg. A Grameen Bank 2226 fiókkal rendelkezik fauban végéig 6,61 millió ügyfelet szolgáltak ki. 3 Az eddigi hitelvisszafizetés hatásfoka 99 %, ami rendkívül figyelemreméltó! Átlagosan az egy projektre számított hitel nagysága 376 USD, az eddigi legnagyobb hitelösszeg USD volt. 4 A Grameen Bank speciális terméke az ún. Grameenhitel (Grameencredit), amelynek sajátosságait és filozófiáját valamennyi kkv-politikus és kkvpénzügyi támogatói rendszer kialakításánál kötelezı olvasmányként ajánlom. 5 A Grameen Bank példáját számtalan országban követték, nemcsak a fejlıdı világban, hanem fejlett országokban is. Bill Clinton például még arkansasi kormányzóként Junust kérte 2 OABD: Donor dependency dogs microfinance, február Muhammad Yunus: Grameen Bank at Glance, január. 5 4

5 fel egy hitelrendszer kidolgozására, amivel az alacsony jövedelmezıségő közösség tajait juttatta kölcsönlehetıséghez. Az 1997-es washingtoni Mikrohitel Csúcstalálkozó után pedig a találkozó egyik védnöke Hillary Clinton, az Egyesült Államok elnökének felesége egy száz milliós alapítványt hozott létre az amerikai kisebbségek és szegények vállalkozói programjának beindítására. A Nobel-díj átadása óta pedig a legnagyobb valutatartalékkal rendelkezı főzıdı szuperhatalom, Kína kérte fel Muhammed Junust, hogy dolgozza ki a nevéhez szegények bankjának kínai modelljét, amit vidéki régióban próbálnák ki, majd széleskörben alkalmaznák a többszázmillió szegény gazdasági felemelkedésére. CGAP A VILÁGBANK SZEGÉNYEKET SEGÍTİ KONZULTATÍV CSOPORTJA A mikrohitelezés az 1990-es években jött újra divatba olyan intézmények létrehozásával, mint a Világbank felügyelete mellett mőködı Szegényeket Segítı Konzultatív Csoport (Consultative Group to Assist the Poorest - CGAP) 6 és egyéb donor intézményekkel. A CGAP egy olyan mikrohitelezési program, amelynek célja a szegénység csökkentése a legszegényebb háztartások részére történı pénzügyi szolgáltatások biztosításával pénzügyileg fenntartható intémények létrehozása révén. Jelenleg a CGAP egy 33 állami és magán fejlesztési ügynökségbıl álló konzorcium, amely mikrohitelezés formájában nyújt pénzügyi szolgáltatást a szegényeknek januárjában hagyták jóvá a CGAP éveket átfogó III. Fázis Stratégiáját. Megitélésem szerint a Magyar kormánynak érdemes lenne tárgyalni a CGAP-vel módszertani támogatást és újabb pénzügyi támogatást keresve. Ez a cél összhangban lenne az ENSZ Milleniumi Célkitőzéseivel is és elısegítené a Magyar Kormány 4/25/2003. számú kormány-elıterjesztés megvalósítását is. 7 MICROCREDIT SUMMIT ÉS AZ ENSZ FEJLESZTÉSI PROGRAMJA Az 1997, február 2-4 között Washington D.C.-ben rendezett Mikrohitel Csúcstalálkozó Microcredit Summit - volt az elsı lépés, amely elıirányozta, hogy 2005-ig a világ 100 millió legszegényebb családját olyan hitelben részesítsék, amely lehetıvé teszi azok önfoglalkoztatását. A Csúcstalálkozón 137 országból 2900 kormányfı, szakember, nemkormányközi szervezet képviselıi vettek részt. Az átmeneti gazdaságú országok helyzetét a Mikrohitel Csúcstalálkozón a szerzı, mint az ENSZ EGB regionális tanácsadója mutatta be. Sofia spanyol királyné és Hillary Rodham Clinton, az USA first ladyje elsı alkalommal hallott a térség komoly szociális problémáiról, amelyrıl az átmeneti gazdaságú országok kormányai rendre hallgattak. 8 A november én Halifaxban rendezett Microcredit Csúcstalálkozón emelyen 100 országból több mint 2000 ember vett részt - bejelentették, hogy Banglades az ENSZ Közgyőlés részére határozattervezetet fog benyújtani, amiben egy új Mikrohitel 6 7 Közös Memorandum a Társadalom Befogadásáról Dr. Kökény Mihály egészségügyi, szociális és családügyi miniszter és Anna Diamantopoulou, az Európai Bizottság foglalkoztatási és szociális ügyek fıbiztosa közös anyaga. 8 Szabó Antal: Financial Policies for Stengthening SMEs through Microcredit and Credit Guarantee Schemes, Wasington D.C.,

6 fı Kampány beindítására. Ennek két pillére lesz: - 2o15-ig a világ legszegényebb 175 millió családját mintegy 875 millió embert mikrohitelben részesítsék, és - segítsék a világ 1oo million legszegényebb csalágját mintegy félmilliárd embert az 1 USD-os szegénységi küszöb alól felemelkedni. A halifaxi Mikrohitel Csúcstalálkozón nagyon kemény kritikát kapott a Világbank. Akkor, amikor földünk 6,5 milliárd lakosságából 1,2 milliárd ember él az 1 USD-os szegénységi küszöb alatt, a Bank hitelállományának midössze 1 %-át fordítja a szegénység legyızésére, ez pedig igencsak elgondolkoztató és elfogadhatatlan. Az ENSZ Fejlesztési Programja (UNDP) a Mikrohitel Csúcstalálkozón meghirdette, hogy 2O fejlıdı és az átmeneti gazdaságú ország részére mikrohitel programot indit ún MicroStart országonként 1-1 millió USD adománnyal, méghozzá úgy, hogy országonként mikrohitel intézetet, bankot, pénzügyi alapítványt hoznak létre egyenként 250ezer USD tıkével, a grant felét pedig a rendszer kialakítására és oktatásra fordítják. 9 A program jelenleg is folytatódik végéig 25 országban vezették be a programot. Cél a rendszer kiterjesztése nı országra. A UNDP MicroStart kézikönyve remek útmutató mikrohitelezéssel kapcsolatos programok tervezéséhez és menedzseléséhez. Az elmúlt 9 évben a Mikrohitel Csúcstalálkozó elérte célját, a halifaxi találkozóra 3133 mikrohitel intézet küldte el jelentését. E szerint 113 millió ügyfelet juttattak mikrohitelhez, közülük 82 million a világ legszegényebb családaiból került ki. A hiutelfelvevık 84 %-a volt. 847 intézet elküldte 2006-ra szóló cselekvési tervét is. Magyar intézmény nem volt ezek között. A legnagyobb intézmények, mint a Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC) 10 és a Bank Rakyat Indonesia (BRI) 11 intézményei egyenként több mint 2 millió klienssel rendelkeznek. Latin-Amerikában sikeres történet a BancoSol, amit 1980-as évek közepén alapítottak El Alto városában és az elmúlt évtized alatt Bolívia legjövedelmezıbb bankja lett. Bolíviában a mikrohitelezés a teljes pénzügyi hitelezés 49 %-át teszi ki végéig a világ mikorhitelintézményei közel száz millió kliensnek nyújtottak hitelt. A harmadik világban a civil szervezeteken keresztül kihelyezett mikrohitelek nagyságrendje 50 és 500 USD között van jelzálog nélkül és a visszafizetés futamideje 6-12 hónap. Az elsı sikeres program befejezése után szokták a következı hitelkeretet USD-ra megemelni, amikor a vállalkozó üzletmenete stabilizálódni látszik és megszerezte az elsı közvetlen üzleti tapasztalatot. AZ EURÓPAI UNIÓ MIKROHITEL PROGRAMJA Az Európa Únió november 27-én hozott határozatában hangsúlyozta a mikrovállalkozások fontosságát és elhatározta, hogy A lakosság azon rétegét - elsısorban szegényeket és nıket -, amelyiknek nincs lehetısége ahhoz, hogy formális pénzügyi gnbi/add_gnbi_rakyat.htm 6

7 szektorhoz forduljon, mikrohitelezési intézmények létrehozásával pénzügyi támogatásban kell részesíteni. 12 Az EU elismeri, hogy a mikrohitelezés a szegénység elleni harc fontos tényezıje, azonban makrogazdasági segélyprogramokat és intervenciós alapokat a szociális szféra területén változatlanul fenn kívánja tartani. Az EU a mikrohitel felsı határát jelenleg EURO-ban állapította meg. Az Európai Közösség Vállalkozásfejlesztési Általános Igazgatósága szeptember között Brüsszelben rendezett Európai Mikrohitel Konferencián állás foglalt, hogy a mikrohitel kiváló és hatékony eszköz a vállalkozások fejlesztésére. A következıkben fokozni kell ennek alkalmazását és ezáltal az európai növekedés, versenyképesség és kohézió elısegítését. 13 Minthogy az önfoglalkoztató egyszemélyes mikrovállalkozások száma növekszik, meg kell találni a kisebb hitelek kifizetésének egyszerősítését. Ehhez pedig hatékony mikrohitelezési gyakorlatot kell kialakítani. Ennek érdekében - felül kell vizsgálni a mikrohitel szabályozási és törvénykezési környezetét. A kamatrendszert úgy kell kialakítani, hogy az hatékony legyen a hitelfelvevı részére - a mikorhitelt felvevı adó és szociális biztosítási rendszerét felül kell vizsgálni, csökkenteni kell az adminisztrációs akadályokat - mőszaki segítségnyújtási és oktatási programokat kell kialakítani - a mikrohitelt nyújtó intézmények állami támogatását több évre kell tervezni az éves tervezés helyett annak érdekében, hogy meg lehessen tervezni az intézmény fenntartható fejlesztését - meg kell szervezni a mikorhitelezı intézmények közötti együttmőködést és rendszeres tapasztalatcserét - Európában el kell terjeszteni a jó gyakorlati példákat - az Európai Beruházási Alap alatt mőködı európai mikrohitel garancia rendszereket a többéves vállalati és vállalkozásfejlesztési program (ún. MAP) keretében nyomon kell kísérni és annak kihatását folyamatosan értékelni kell június 7-én az EUROFI Konferencián Danuta Hübner regionális politikáért felelıs biztos az Európai Parlamentben értékelte az európai mikrohitel stratégiát. Beszédében kiemelte, hogy a mikrohitel elsısorban az az eszköz, amelyik az európai növekedéshez, munkahelyteremtéshez, innovációhoz és szociális kohézióhoz vezet. 14 Kár, hogy ez az üzenet nem jutott le hazai politikusainkhoz és bankárainkhoz! Danuta Hübner felhívta a nemzeti és regionális hatóságok és pénzügyi szervezetek figyelmét, hogy legyenek tudatában ennek a kezdeményezésnek. Sürgetem a Tagországokat, hogy készítsenek elı minden nemzeti intézkedést, legyen az törvényhozási, szabályozási vagy adminisztratív, ami lehetıvé teszi a JEREMIE program lehetıségeinek kihasználást május 3o-án az EU regionális politikáért felelıs biztosa és az Európai Beruházási Bank elnöke megállapodást írt alá három kohéziós politikai kezdeményezés beindításáról amelyek célja a tagországok és régiók beruházásának, növekedésének és munkahelyteremtésének elısegítése. A három program a JASPERN (Joint Assistance in Supporting Projects in European Region) az európai térségek projektjeit támogató közösségi 12 europa.eu.int/comm/development/body/legislation/ recueil/en/en11/en112.htm =EN&guiLanguage=en 7

8 fı támogatár, a JEREMIE (Joint European REsources for MIcro-to-Medium Enterprises) európai közösségi források mikro- kis- és középvállalkozások támogatására és JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) városok fenntartható beruházásának európai közösségi támogatása. 15 Az EU vállalatainak 93 %-a tíz alatti mikrovállalkozás. Az Európai Közösség foglalkoztatottainak 25 %-a ebbe a kategóriába tartozik. Ugyanakkor az EU-ban a munkanélküliek száma 19 millió, miközben a szegénységi küszöbön él 70 millió ember, köztük 2.7 millió hazánkban. Az EU új munkahelyeinek 35 %-a új vállalkozások létrejöttével keletkezik, köztük sokuk alacsony iskolai végzettséggel és bizonytalansággal az alacsony jövedelmezıség és törékeny szociális biztonság között Nem biztos, hogy minden egyes munkanélküliben meg van az a képesség, hogy sikeres vállalkozó legyen. De ha a mikrohitel lehetıvé teszi, hogy egy részük visszatérjen a feketegazdaságból a formális gazdaságba, akkor nagyot léptünk elıre. A JEREMIE Program fontos részét képezi a as regionális és kohéziós politikának. Nagyon fontos, hogy a Magyar kormány olyan sémát valósítson meg, amely lehetısé teszi minál több szegénységi küszöbön élı és üzlei elıélettel nem rendelkezı Magyar vállalkozó helyzetbejutását szeptemberében Varsóban létrejött egy új intézmény: a Közép-Kelet Európai és Új Független Államok Mikrohitelezı Központja. Ez jelenleg 101 mikrohitelezéssel foglalkozó intézmény hálózata. 16 A Központ missziója egy erıs mikrohitelezı szektor kialakítása oktatással, konzultációs szolgáltatással és információszolgáltatással. A Központ szoros kapcsolatban van a CGAP-vel és amerikai donor-intézményekkel (mint pl. Citigroup Foundation, Opportunity Microcredit Fund-Eastern Europe, Open Society Institute, USAID, Világbank), de támogatják európai intézmények is (mint pl. a francia PlaNet Finance, a német International Micro Investitionens AG és KfW Csoport vagy a Triodos-Doen Foundation Hollandiában). A Központ hibája, hogy nem alakított ki kapcsolatot kormányszervezetekkel, és a szerzı megítélése szerint annak mőködését önállóan saját hatáskörében szervezi. Ez önmagában nem baj. A probléma abban rejlik, hogy a mikrohitelezés helyét és szerepét sok átmeneti gazdaságú ország még mindig keresi. Az intézet egyik társrendezıje volt az EU 2004 szeptemberében Brüsszelben rendezett Európai Mikrohitel Konferenciának. Az 1990-es évek elején a mikorhitelezés koncepciója Közép és Kelet-Európában és a FÁK-ban gyakorlatilag ismeretlen volt. Jóllehet létrejöttek a takarékszövetkezetek, de az önfoglalkoztatás vagy mikrovállalkozások támogatását a legtöbb átmeneti gazdaságú ország kihagyta kormányprogramjából. A közép és északeurópai feltörekvı és átmeneti gazdaságú országaiban, valamint a Független Államok Közösségének országaiban 2005-ös adatok szerint több mint 9000 mikrohitelezéssel foglalkozó intézmény van, ezek közül 8850 intézmény ún. hitelszövetkezet, 109 korlátozott tevékenységő bank, 21 speciális mikrohitelbank és 195 nemkományközi mikrohitelezı intézmény. Ezek az intézmények mintegy 2 millió ember részére folyósítottak mikrohitelt és takarék pénzügyi szolgáltatást. A szerzı becslése szerint mintegy

9 5o million embernek lenne szüksége mikrohitelre a következı 5 évben! Közép- és Kelet-Európában a mikrohitel akkor éri el a megfelelı hatásfokot, vagyis ha a munkanélküli személy önfoglalkoztatóvá válik, ha az induló hitelkeret EURO között van, amit második fázisban bıvíteni lehet EURO-ig úgy, hogy annak felhasználását mind kezdeti, mind bıvítési szakaszában megfelelı oktatási és tanácsadási szolgáltatás is kiséri. A mai gyakorlat szerint az új EU tagországok adaptálták a Közösség EURO felsı határát. Erre a kereskedelmi bankok is igényt tartanak, de rendkívül bürokratikus és merev merev eljárási renddel és túlbiztosított fedezeti követelésekkel. A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) 2000-ben végrehajtott hazai Mikrohitel Program forrásainak központosítása és a program centralizált mőködése a nemzetközi gyakorlattal ellentétes és elhibázott volt, így nem véletlenül vezetett fokozatos forráshiányhoz. A létrejött Országos Mikrohitel Alap jelenlegi formában nem tud hatékonyan mőködni, annak mielıbbi decentralizása indokolt. Az Országos Mikrohitel Bizottság októberi ülésén a 11/2003. (X.16.) OMB határozattal kötelezte a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítványt és a Helyi Vállalkozói Központokat, hogy dolgozzanak ki javaslatokat a Mikrohitel Kézikönyv átalakítására, mivel a Bizottság megállapítása szerint is felülvizsgálatra szorul a hitelprogram. 17 A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium kis- és középvállalkozások 2oo7-2o13 évre tervezett fejlesztési koncepciójában 18 számos elgondolás megkérdıjelezendı. A kocepció nem a munkanélküliség csökkentését és a vállalkozások helyzetbehozását célozza, hanem elsısorban pénzügyi megfontolásokat kíván elınybe részesíteni. 19 A piaci kamatozású mikrofinanszírozás hibás megközelítése a fennálló problémának, hiszen csupán a pénzügyi vállalkozások biztos piaci részesedését támogatja, és ennek árát a kényszerhelyzetben lévı vállalkozásokkal fizetteti meg a tervezet. A Gazdaságfejlesztési Operatív Programban megfogalmazott álláspont ellentétes az Európai Közösségek Bizottsága állásfoglalását és a JEREMIE program célkitőzéseitól. MIKROHITEL INTÉZETEK AZ ÁTMENETI GAZDASÁGOKBAN Az ENSZ EGB hatásköréhez tartozó átmeneti és feltörekvı gazdaságú országában négyféle mikrohitel intézmény mőködik: Hitelszövetkezetek Ezek olyan közösségi takarék és hitelintézmények, amelyeket saját tagjaik birtokolják és irányítják, és amelyek kizárólag saját tagságuknak folyósítanak pénzügyi szolgáltatást. Hagyományosan a hitelszövetkezeteket nem tekintik mikrohitel intézményeknek, mivel tevékenységük elsısorban megtakarításra és tagjai részére történı kölcsönzésre irányulnak. A mikrohitelezés koncepciójának széleskörő kitekintésével azonban a hitelszövetkezet már mikrohitelezı intézménynek tekinthetı. Az EU mediterrán országaiban elsısorban Görögországban, Portugáliában és Spanyolországban - a mikrohitelszövetkezeteknek régi

10 hagyományai vannak, elsısorban olyan régionális területeken, ahol az emberek generációról generációra ismerik egymást és megbiznak egymásban. Nemkormányközi Mikrohitel Intézmények Ezek olyan nem-profitorientált intézmények, amelyek egyedi vállalkozók, önfoglalkoztatók és mikrovállalkozások részére nyújtanak hiteleket anélkül, hogy pénzügyi garanciát kérnének tılük. E csoporton belül megkülönböztetünk nonprofit jellegő alapítványokat és szövetségeket, legyenek azok állami vagy magántulajdonban, de tevékenységüket nem profitszerzés céljára regisztrálják. Kereskedelmi bankok Ezek az intézmények hagyományos profitorientált pézügyi intézmények, amelyek mikro- és kisvállalkozások részére folyósítandó hitelkihelyezéssel foglalkoznak. Európában a kereskedelmi bankok mikrohitelen általában 5-10ezer USD összegő hitelkihelyezést értenek. Szakmai zsargonban korlátozott banki tevékenységet (ún. commercial-bank downscaling ) valósítanak meg. Mikrohitel Bankok Ezek teljesen szabályozott profit orientált kereskedelmi bankok, amelyek széleskörő portfólióval és banki szolgáltatással rendelkeznek. Ezen bankok tevékenysége azonban kizárólag mikro- és kisvállalkozásra irányul. Ezen intézményeket a szakma zöldmezıs banki beruházásnak is tekinti. KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI KITEKINTÉS 1998 májusában az ENSZ EGB a Dél-keleteurópai Együttmőködési Kezdeményezés SECI keretében a USAID-el közösen rendezett egy Mikrohitelezés Legjobb Gyakorlata Szakértıi Értekezletet, amelyen Közép-Kelet-Európa 12 országa beleértve Görögországot és Törökországot vett részt. Az angol Bannock Consulting cég felmérése szerint az akkori magyar gyakorlat a térség legjobb mikrohitel programja volt! 20 A tagországok kérésére magyar felajánlással a Kormány Vendégházában mikrohitel tréning programra került sor. Az Európai Bizottság PHARE-program keretében jelentıs nem hagyományos hitelkonstrukcióra került sor mint mikrohitelezés, mikro és kisgrant rendszerek, hitelgarancia rendszerek, azonban ezek eredményeinek hatásvizsgálatát senki nem kezdeményezte. Ez a feladat 2001-ig váratott magára. A varsói Közép-Kelet Európai és Új Független Államok Mikrohitelezı Központ 2003-ban 19 közép-európai és 7 kaukázusi és közép-ázsiai mikrohitel intézmény összehasonlító elemzése benchmarking - alapján a következı eredményre jutott: Alan Doran, Matthew Gamser and Jacob Levitsky: Background paper on financial policies and programmes for strengthening SMEs, through micro-credit, credit guarantee schemes and other intermediaries. 21 MCF Newletter No.2/

11 Jellemzık: 1. Az átmeneti országok mikrohitel intézményei aránylag fiatalok átlagéletkoruk 4 év szemben a 8 éves világátlaggal; 2. A mikrohitel rendszerek aránylag szők területen mozognak, tagvállalataik/hálózatuk átlag 10 irodára és 53 fıs személyzetre korlátozódik, szemben a világátlag 19 szervezeti egységével és 120 fıs személyzetével; 3. Egy intézményben az alaptıke nem éri el az 5 millió USD-t, míg a világátlag 7,9 millió USD. Kihatás: 4. Átlagosan az átmeneti országok mikrohitel intézményei mintegy 4,5ezer klienssel rendelkeznek, a világátlag 15ezer. A hitelfelvevık 60%-a nı; 5. Az átlagos hitelfelvétel nagysága 1209 USD; 6. Áltagosan a mikrohitelintézmények önfenntartóak (115 %!) és pénzügyileg kvázi önfenntartóak (96%). Ez utóbbi világméretekben már elérte a teljes pénzügyi önfenntartást (104%); Pénzügyi terjesítmények: 7. Aránylag magasak az adminisztrációs és személyi kiadások (9,5% ill. 12%). Az 1,7%- os pénzügyi költségek azonban alacsonyabbak a 6,2%-os világátlagnál. 8. Ami a termelékenységet illeti, a vizsgált célcsoportnál egy ember 162 aktív hitellel foglalkozik szemben a 262 világátlaggal. Ennek oka elsısorban az, hogy mindenegyes hitelkihelyezés egyedi értékelés alapján történik. A szerzı ezt a jelenséget egyáltalán nem tekinti hibának, hiszen az átmeneti gazdaságú országokban a vállalkozás és az azzal járó kockázat új jelenség, azzal szakképzett és alkalmas szakembergárdának kell foglalkozni. Néhány középeurópai mikrohitel intézményt az 1. sz. Melléklet mutatunk be. JAVASLATOK MIKROHITEL INTÉZMÉNYEK KIALAKÍTÁSÁRA KÖZÉP- KELET-EURÓPÁBAN Közép-Kelet-Európában az ipari és mezıgazdasági szerkezetátalakítása és a piacgazdaságra való átmenet során az önfoglalkoztatás sokszor a munkanélküliek számára az egyetlen megoldás a szegénység elkerülésére. Ugyanakkor nagyon sok állampolgár szeretné saját képességeit kipróbálni és elindítani saját vállalkozását mint mikrovállalkozó vagy családtagjával, partnerével közösen ötletének megvalósítására és a mindennnapok monotóniából kitörni. A munkanélküliek vagy alulfoglalkoztatottak sokasága egy új szegénységi kategóriát alkot, mivel a gazdaságilag marginalizálódott emberek nem tudják, 11

MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007.

MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007. SZEKFÜ TIBOR: MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007. SZÉKESFEHÉRVÁR, 2007. AUGUSZTUS 14. TARTALOMJEGYZÉK 1. NEMZETI KÖRNYEZET... 2 2. A MIKROFINANSZÍROZÁS EREDETE MAGYARORSZÁGON... 6 3. A MIKROFINANSZÍROZÁSI

Részletesebben

VS/2006/0424-HU pilot project Project jelentés

VS/2006/0424-HU pilot project Project jelentés VS/2006/0424-HU pilot project Project jelentés A Magyar Mikrofinanszírozási hálózat az Európai Mikrofinanszírozási Hálózat (European Microfinance Network EMN) magyarországi partnereként, az Európai Unió

Részletesebben

1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban

1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban 1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban 1.1. Elméleti alapok 1.1.1. A kis- és középvállalkozások fejlesztése, mint közgazdasági probléma A piacgazdaságokban

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

III. számú melléklet A programból sikertelenül kilépık... 66 IV. számú melléklet A program értékelése... 67 Az Esélykassza program hatásvizsgálata...

III. számú melléklet A programból sikertelenül kilépık... 66 IV. számú melléklet A program értékelése... 67 Az Esélykassza program hatásvizsgálata... Záró beszámoló Jelen kutatás-fejlesztési célú tanulmányt az Autonómia Alapítvány készítette a Magyar Fejlesztési Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság finanszírozásával és megbízásából. Az Esélykassza

Részletesebben

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON BEVEZETÉS A kis és középvállalkozások a rendszerváltás két évtizede alatt az átmeneti gazdaságok magánszektorainak jellemző útját járták. A KGST összeomlása

Részletesebben

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM RÖVID PROGRAM. 2006. március. Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Rövid Program

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM RÖVID PROGRAM. 2006. március. Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Rövid Program GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM RÖVID PROGRAM 1 Tartalom 1. A GYERMEKSZEGÉNYSÉG CSÖKKENTÉSE A TÁRSADALOM KÖZÖS ÜGYE ÉS FELELİSSÉGE... 2 1.1. KIINDULÓ MEGGONDOLÁSOK... 2 1.2. A CÉLRENDSZERRİL -

Részletesebben

Dr. Jámbor Attila egyetemi tanársegéd Budapesti Corvinus Egyetem attila.jambor@uni-corvinus.hu

Dr. Jámbor Attila egyetemi tanársegéd Budapesti Corvinus Egyetem attila.jambor@uni-corvinus.hu A Közös Agrárpolitika Jövıje: Elemzési Keretrendszer Dr. Jámbor Attila egyetemi tanársegéd Budapesti Corvinus Egyetem attila.jambor@uni-corvinus.hu 1. Bevezetés A Közös Agrárpolitika (KAP) már több mint

Részletesebben

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Önkormányzati és Területi Ellenırzési Igazgatóság Fejlesztési és Módszertani Intézet A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Tanulmány 2003. december Kutatásvezetık: Dr. Báger Gusztáv egyetemi tanár

Részletesebben

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október BEVEZETÉS... 4 1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS... 4 1.1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS FOGALMA...4 1.2. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS ALAPELVEI...5

Részletesebben

Kállay László. KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1. TM 58.sz. mőhelytanulmány

Kállay László. KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1. TM 58.sz. mőhelytanulmány Kállay László KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1 TM 58.sz. mőhelytanulmány BCE VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT 1 A mőhelytanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005

Részletesebben

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002 E ENG M IS ÉRINT Kis vállalkozások nagy lehetôségek avagy az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája Budapest 2002 Szerzôk: SCHIFNER MARIANNA kéziratát átdolgozta BAKAY ZSOLT KIS VÁLLALKOZÁSOK NAGY

Részletesebben

Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai Unióban. Irányelvek, intézmények és döntéshozatali mechanizmusok

Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai Unióban. Irányelvek, intézmények és döntéshozatali mechanizmusok Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai Unióban Irányelvek, intézmények és döntéshozatali mechanizmusok 2 Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat köteteinek címei: 1. Az egészségfejlesztés

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2009 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Devizahitelek a vállalati finanszírozásban

Devizahitelek a vállalati finanszírozásban Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Devizahitelek a vállalati finanszírozásban Készítette: Amigo Pedro Roberto Konzulens: Lévai József Csizmadia Lászlóné Debrecen 2006. Tartalomjegyzék 1. Bevezetı...

Részletesebben

A magyar információs társadalom fejlıdése az elmúlt tíz évben: intézményépítés, infrastruktúrafejlesztés

A magyar információs társadalom fejlıdése az elmúlt tíz évben: intézményépítés, infrastruktúrafejlesztés A magyar információs társadalom fejlıdése az elmúlt tíz évben: intézményépítés, infrastruktúrafejlesztés és kultúraváltás MAGYAR ORSZÁGJELENTÉS 1998-2008 Készítette az a BME Információs Társadalom- és

Részletesebben

2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése

2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése 2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése 2.1. A KKV-k felértékelıdésének gazdasági háttérfolyamatai A kis- és középvállalkozások (KKV-k) elıtérbe kerülése, fontosságuk felismerése és elismerése döntıen

Részletesebben

Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies

Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies B u d a p e s t, A n g y a l u. 1 5 / b. H u n g a r y 1 0 9 4 Tel.: (36-1) 455-0223 Fax: (36-1) 216-0911 Dr. Éri Vilma A KÖRNYEZETTUDATOS GAZDASÁGI

Részletesebben

MAGYAR. Trendfigyelı. 2007. június

MAGYAR. Trendfigyelı. 2007. június MAGYAR Trendfigyelı 2007. június Készítette a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet - mgfi - munkacsoportja A kutatást vezette és szerkesztette: Matolcsy György 2007. június 2 TARTALOM FÓKUSZ...4 Hiteltelen

Részletesebben

társadalmi vállalkozás

társadalmi vállalkozás A társadalmi vállalkozások ökoszisztémája közösség felelősség társadalmi hatás üzlet szükséglet motíváció fenntarthatóság vállalkozás kettős cél küldetés kreativitás finanszírozás megvalósíthatóság érték

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3

Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK AJÁNLÁS...5 ELİSZÓ...7 1. A LOGISZTIKA SZEREPE A GAZDASÁGI ÉLETBEN...9 1.1 A LOGISZTIKA FOGALMA, ÖSSZETEVİI...9 1.2. AZ ELLÁTÁSI LÁNC...12 1.3. A VÁLLALATI LOGISZTIKA...15

Részletesebben

JAVASLATOK. a vállalkozás-ösztönzés, foglalkoztatás-támogatás, vállalkozó és foglalkoztatott képzés lehetséges jövőjére

JAVASLATOK. a vállalkozás-ösztönzés, foglalkoztatás-támogatás, vállalkozó és foglalkoztatott képzés lehetséges jövőjére Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium JAVASLATOK a vállalkozás-ösztönzés, foglalkoztatás-támogatás, vállalkozó és foglalkoztatott képzés lehetséges jövőjére Készült a Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Bevezetés a vállalkozások világába

Bevezetés a vállalkozások világába Bevezetés a vállalkozások világába Írta és szerkesztette Fejes Miklós 2008 Minden jog fenntartva! Ezen kiadvány sem egyben, sem részleteiben nem sokszorosítható, nem másolható a szerzı engedélye nélkül!

Részletesebben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben Budapest 2008 TARTALOMJEGYZÉK: Bevezetı 4 A hazai lakossági befektetésekrıl a tıke piacon keresztül 6 Miért van szükség az alapszintő gazdasági

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉGNEK A SZOCIÁLIS VÉDELEM FEJLESZTÉSÉRE VONATKOZÓ STRATÉGIAI TERVJAVASLATA A 2009-TİL 2014-IG TERJEDİ IDİSZAKRA

ZENTA KÖZSÉGNEK A SZOCIÁLIS VÉDELEM FEJLESZTÉSÉRE VONATKOZÓ STRATÉGIAI TERVJAVASLATA A 2009-TİL 2014-IG TERJEDİ IDİSZAKRA SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY ZENTA KÖZSÉG ZENTA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE ZENTA KÖZSÉG SZOCIÁLIS POLITIKAI BIZOTTSÁGA ZENTA ZENTA KÖZSÉGNEK A SZOCIÁLIS VÉDELEM FEJLESZTÉSÉRE VONATKOZÓ STRATÉGIAI

Részletesebben

A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon

A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon Dr. Futó Péter, Hanthy Kinga, Lányi Pál, Mihály András, Dr. Soltész Anikó A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

Közép-Európai Közlemények Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata III. évfolyam 1. szám 2010/1. No. 8.

Közép-Európai Közlemények Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata III. évfolyam 1. szám 2010/1. No. 8. Közép-Európai Közlemények Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata III. évfolyam 1. szám 2010/1. No. 8. Közép-Európai Közlemények Történészek, regionalisták és geográfusok folyóirata TANÁCSADÓ

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

A román gazdaság és a migráció

A román gazdaság és a migráció Külgazdaság, LIII. évf., 2009. július augusztus (39 67. o.) A román gazdaság és a migráció RÉTI TAMÁS Magas növekedési ütem, folyamatos dezinfláció, a külföldi tıke növekvı beáramlása jellemezte az európai

Részletesebben