ugyanakkor: egy megoldás(?):

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ugyanakkor: egy megoldás(?):"

Átírás

1 Fidesz-KDNP Vidékfejlesztési és Környezetvédelmi Kabinet FideszFenntartható fejlıdés Munkacsoport

2 A 2000-es évekre bebizonyosodott, hogy a fenntartható növekedés egy oximoron, azaz önmagának ellentmondó szóösszetétel. Véges erıforrásokat nem tudunk a végtelenségig növekvı mértékben fogyasztani. ugyanakkor: A világ pénzügyi gazdasági rendszere, a nemzetközi hitelezés rendszere a folyamatosan bıvülı termelésre és fogyasztásra épül. Ha ez nem teljesül, akkor összeomlik. egy megoldás(?): Erıforrás hatékony termelés; olyan gazdaság, amely biztosítja a jelen szükségleteinek a kielégítését anélkül, hogy meggátolná a jövı generációk szükségleteinek a kielégítését.

3 Elég e átállni az erıforrás -hatékony gazdaságra? Nem. Visszapattanó-hatás (Jevons-paradoxon): egy természeti erıforrás hatékonyabb felhasználásának sokszor az a következménye, hogy összességében növekszik az adott erıforrás használata. Az erıforrás krízist csak a fenntartható termelés ÉS fogyasztás oldhatja meg, amely azt jelenti, hogy felelısségteljesebb viselkedéssel megoldásokat keresünk a társadalmi és környezeti egyensúlyhiányokra, legyen szó: energiáról, vízrıl, nyersanyagokról. Az ipari technológiai vívmányok csak eszközök: szükség van még a fogyasztók aktív részvételére (tudatos választás, néha lemondás is). Téves elvárás: A valóság

4 Erıforrás-hatékony Európa zászlóshajó kezdeményezés A Föld természeti erıforrásainak hatékonyabb felhasználását célzó uniós terv, amely az EU éghajlatváltozással, energiával, szállítással, nyersanyagokkal, mezıgazdasággal, halászattal, biológiai sokféleséggel és regionális fejlesztéssel összefüggı közös céljaihoz kapcsolódik. A terv a fenntartható növekedést és a munkahelyteremtést elısegíteni hivatott Európa 2020 stratégia része. Az Unió az alapvetı források, így a tiszta levegı, a víz, a talaj, az erdık és az élelmiszerforrások megırzésén túl a modern gazdaságban jelentıs szerepet játszó ásványok és a fémek újrafelhasználására és újrafeldolgozására kíván ösztönözni. Feladat: átültetni a hazai stratégia- és törvényalkotásba

5 Az erıforrás-hatékony gazdaság tézisei: A rendelkezésre álló erıforrások határozzák meg a gazdaságunk erejét és életminıségünket; Az erıforrások felhasználásának jelenlegi gyakorlata nem folytatható tovább; A növekedés és munkahely-teremtés egyedüli lehetısége az erıforrás-hatékonyság javításában rejlik; Az erıforrás-hatékonyság javítása új gazdasági kitörési pontokat eredményezhet.

6 Példa: a magyarországi lakóépületek energia -hatékonysága A kelet-európai országok rendelkeznek az EU-ban a legjobb energiahatékonyság-javítási lehetıségekkel, azaz megfelelı fejlesztésekkel itt takarítható meg a legtöbb energia. Különösen igaz ez Magyarországra, amely az Európai Unió egyik legelavultabb lakásállományával rendelkezı országa. Az erıforrás-hatékonyság javításának legtöbbet ígérı területe az energia-hatékony építıipar. de az elavult technológia és termelési gyakorlatok miatt igaz ez általában a magyar iparra is.

7 Termékdíj törvény (2011. július) A PROBLÉMA:

8 Környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény Célja a többször felhasználható termékek szélesebb körő elterjedésének elımozdítása (újrahasználat), valamint a hulladékhasznosítás mértékének jelentıs megnövelése, összhangban az Európai Unió elvárásaival. Létrehozza az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökséget az államra háruló hulladékgazdálkodási feladatok ellátására, kötelezettségek teljesítésére; Környezeti hatástanulmányokra, élet-ciklus elemzésekre alapozva állapítja meg a termékdíjakat; Megszőnik a termékdíj mentesség intézménye; Az egyszerősítés legfontosabb eszköze a csekély és kis kibocsátók körének létrehozása; A lakossági tudatformálásra fordítható költségek mértékét megemeli.

9 Hulladékgazdálkodási törvény elsı félév Az európai hulladék keretirányelv átültetése A törvényjavaslat meghatározza a "hulladékhierarchiát": hulladékképzıdés megelızése, újrahasznosításra elıkészítés, újrafeldolgozás, egyéb hasznosítás, ártalmatlanítás. A háztartásokból származó üveg-, fém-, mőanyag- és papírhulladék újrahasználatra elıkészítésének és újrafeldolgozásának mértékét 50 százalékra, a nem veszélyes építési-bontási hulladék újrahasználatra elıkészítését, újrafeldolgozását - és egyéb, anyagában történı hasznosítását - pedig 70 százalékra kell növelni 2020-ra.

10 Víziközmő tv. jelenleg a Parlament elıtt Probléma: Jelenleg mintegy 400 víz- és csatornaszolgáltatással foglalkozó vállalkozás és intézmény van Magyarországon, A széttagolt rendszer nem hatékony és igazságtalan árkülönbözetet eredményez településrıl településre, A törvény tervezett tartalma I. Látványos összevonások várhatók, amelyekben a regionális víziközmő vállalatok kulcsszerephez jutnak, A víziközmő vagyon teljes körően nemzeti vagyonba kerül, Folytatás...

11 Víziközmő tv. jelenleg a Parlament elıtt A törvény tervezett tartalma II: A víziközmő vállalatok állami vagy önkormányzati tulajdonba kerülnek A szakmai feladatok- és hatáskörök egy kézben, a Magyar Energia Hivatalnál összpontosulnak, Várt hatások: Nem emelkednek a szolgáltatási díjak, mert nem lesz cél az extraprofit megszerzése, Több pénzt fordítanak az infrastruktúra állagmegóvására, és fejlesztésére, Hatékony üzemméret kialakítása.

12 Fenntartható fogyasztásra nevelés: ben a bizottság létrehozta a Fenntarthatóságra nevelési kerekasztalt amelynek feladata a környezeti neveléssel kapcsolatos, a nevelést érintı javaslatok megfogalmazása a bizottság felé. A kerekasztal állásfoglalásokat alakít ki azokban a kérdésekben, amelyeket a Fenntartható fejlıdés bizottsága tárgyal, és összefüggnek a környezeti neveléssel, a fenntarthatóság pedagógiájával. A kerekasztal olyan szakmapolitikai tevékenységet kíván kifejteni, amely során megtárgyal fenntarthatóság pedagógiájával kapcsolatos szakmai, szakmapolitikai kérdéseket, részt vesz témába vágó rendezvényeken, esetleg ilyeneknek kezdeményezıje, szervezıje lesz, álláspontokat alakít ki a bizottság feladataitól függetlenül is a területet érintı kérdésekben.

13 Konzultáció a Nemzeti Vidékstratégiáról A Vidékfejlesztési Minisztérium a Fenntartható fejlıdés bizottságaival együttmőködve szervezett konzultációt Nemzeti Vidékstratégia 2020 címő koncepciótervezet fenntarthatósági vonatkozásairól. Megújuló energia stratégia Bencsik János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium energetikáért felelıs államtitkárának vezetésével egyeztetés a megújuló energia hazai alkalmazásának helyzetérıl és a távlati tervekrıl. GLOBE Konferencia az EU Energiastratégiájáról Az Országgyőlés Fenntartható fejlıdés bizottsága és a GLOBE Europe konferenciát rendezett a "Nemzeti és Regionális Energiahatékonysági Stratégiákról Közép- és Kelet Európában 2020-ig" címmel. A konferencia neves külföldi elıadók részvételével megvitatta az EU regionális politikájának célkitőzéseit, az zöld gazdaság fejlesztésével kapcsolatos kihívásokat és a Közép-európai nemzeti energiahatékonysági akcióterveket a 2020-as európai célkitőzések tükrében.

14

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Európai Unió környezetpolitikája 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás 4. A hulladék újrahasznosítása

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Európai Unió környezetpolitikája 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás 4. A hulladék újrahasznosítása Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. Az Európai Unió környezetpolitikája... 4 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás... 8 3.1 Hulladékgazdálkodási terv... 11 4. A hulladék újrahasznosítása... 12 4.1 Az

Részletesebben

Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies

Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies B u d a p e s t, A n g y a l u. 1 5 / b. H u n g a r y 1 0 9 4 Tel.: (36-1) 455-0223 Fax: (36-1) 216-0911 Dr. Éri Vilma A KÖRNYEZETTUDATOS GAZDASÁGI

Részletesebben

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM Sokoró Ökológiai Park Alapítvány 9081Gyırújbarát, BM köz 1. sokoroal@axelero.hu 96/456-740 2005. 2 Témavezetı: Enyingi Tibor (Sokoró Alapítvány)

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM FAIPARI MÉRNÖKI KAR CZIRÁKI JÓZSEF FAANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIÁK DOKTORI ISKOLA MENEDZSMENT A FAIPARBAN PROGRAM

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM FAIPARI MÉRNÖKI KAR CZIRÁKI JÓZSEF FAANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIÁK DOKTORI ISKOLA MENEDZSMENT A FAIPARBAN PROGRAM NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM FAIPARI MÉRNÖKI KAR CZIRÁKI JÓZSEF FAANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIÁK DOKTORI ISKOLA MENEDZSMENT A FAIPARBAN PROGRAM TAKÁTS ALEXANDRA KÖRNYEZETTUDATOS FOGYASZTÓI MAGATARTÁS ALAKÍTÁSA

Részletesebben

Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában

Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában Feiler József Prof. Ürge-Vorsatz Diana 2010. január Tartalom 1. Összefoglaló... 2 2. Bevezetés... 5 3. Meglévı hazai stratégiák

Részletesebben

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 Melléklet a /2013. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 szakpolitikai stratégia tervezet VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2013. október 1 Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. Helyzetértékelés...

Részletesebben

2 ECOVITRUM PROJEKT KONFERENCIA

2 ECOVITRUM PROJEKT KONFERENCIA 1 BEVEZETİ Az Ecovitrum második évét egy nemzetközi szemináriummal ünnepelte, ahol bemutattuk az eddig elért eredményeket. Az idızítés tökéletes volt, mivel az Európai Unió (EU) különbözı szervezetei éppen

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE*

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE* Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 GELLÉRTHEGYI ISTVÁN AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

EDRS Magyarország II. hozzájárulás tervezete 2010. április. 30. Európai Duna Régió Stratégia EDRS II. Fenntartható gazdaságfejlesztés

EDRS Magyarország II. hozzájárulás tervezete 2010. április. 30. Európai Duna Régió Stratégia EDRS II. Fenntartható gazdaságfejlesztés Prioritás A program megnevezése EDRS Magyarország II. hozzájárulás tervezete Európai Duna Régió Stratégia EDRS II. Fenntartható gazdaságfejlesztés 6. Duna menti zöld gazdaság A globális klímaváltozás és

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási dilemmák az EU-ban és Magyarországon

Hulladékgazdálkodási dilemmák az EU-ban és Magyarországon Hulladékgazdálkodási dilemmák az EU-ban és Magyarországon Közbeszerzések a fenntartható és innovatív fejlődés szolgálatában Pázmány Péter Katolikus Egyetem Markó Csaba 2013. November 21-22. Hulladékgazdálkodás

Részletesebben

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október BEVEZETÉS... 4 1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS... 4 1.1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS FOGALMA...4 1.2. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS ALAPELVEI...5

Részletesebben

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezetgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MSC TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSC Globális környezeti problémák 1. elıadás 1-4. lecke

Részletesebben

Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata Készítette: Dr. Tombácz Endre Mozsgai Katalin

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/4582. számú országgyűlési határozati javaslat a 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

tjrszámyűlés Hivetal d

tjrszámyűlés Hivetal d tjrszámyűlés Hivetal d Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett 2015 JúN 0 4, Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekr

Részletesebben

Az Országgyőlés Településfejlesztési és környezetvédelmi bizottságának tevékenysége 1985-1990

Az Országgyőlés Településfejlesztési és környezetvédelmi bizottságának tevékenysége 1985-1990 Az Országgyőlés Településfejlesztési és környezetvédelmi bizottságának tevékenysége 1985-1990 Ülései Meghívói Emlékeztetık, állásfoglalások Bevezetı A tárgyi idıszak nevezetes a hazai környezetvédelem

Részletesebben

K i d o l g o z t a t ó : Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. 2006. november 20.

K i d o l g o z t a t ó : Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. 2006. november 20. Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv és Program STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA K i d o l g o z t a t ó : Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2006. november 20. Környezeti értékelés

Részletesebben

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/2103(INI) 15.6.2012. a 2050-ig szóló energiaügyi ütemtervrıl (2012/2103(INI))

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/2103(INI) 15.6.2012. a 2050-ig szóló energiaügyi ütemtervrıl (2012/2103(INI)) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 15.6.2012 2012/2103(INI) JELENTÉSTERVEZET a 2050-ig szóló energiaügyi ütemtervrıl (2012/2103(INI)) Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL ESZTERGOM TÉRSÉGÉRE

A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL ESZTERGOM TÉRSÉGÉRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Újabb diplomás tagozat Logisztika-szállítmányozás szakirány A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007. január 29. Rövidítések AK AVOP BÉSZ EK EMOGA EMVA ERFA ESZA EU Aranykorona Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program Beszerzési és Értékesítési Szövetkezet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 17., szerda Tartalomjegyzék 3/2015. (VI. 17.) HM rendelet A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.)

Részletesebben

Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon

Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon 1. Bevezetés A 90-es években gyakran hallhattuk azt - a napjainkban is

Részletesebben

Környezetvédelmi alapismeretek. 1. modul

Környezetvédelmi alapismeretek. 1. modul 9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu Környezetvédelmi alapismeretek 1. modul készítette: Törneczi Arnold 1 Tartalomjegyzék 1. KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK...3

Részletesebben

Vélemény a Nemzeti Fejlesztés 2020, az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció vitaanyagáról

Vélemény a Nemzeti Fejlesztés 2020, az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció vitaanyagáról Vélemény a Nemzeti Fejlesztés 2020, az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció vitaanyagáról Készítette a Fenntarthatóság Felé Egyesület, a Zöld Fejlesztéspolitikai Munkacsoport

Részletesebben

2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 2011. SZEPTEMBER 1 2 TARTALOM: Tartalom:... 3 Összefoglaló... 4 1 Bevezetés... 7 2 A környezettechnológia

Részletesebben

A bıvítés és az Európai Unió energiapolitikája

A bıvítés és az Európai Unió energiapolitikája Európai Bizottság Energiaügyi és Közlekedési Fıigazgatóság A bıvítés és az Európai Unió energiapolitikája Az új Tagországok várható nehézségei és haszna az energiaszektorban 1. Elıszó Ha a közlekedési

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA 2008-2020

JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA 2008-2020 JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA 2008-2020 Elfogadta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés /2008.(XII.12.) számú határozatával Készítette: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben