Waste to Energy projekt bemutatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Waste to Energy projekt bemutatása"

Átírás

1 European Regional Development Fund Waste to Energy projekt bemutatása WASTE TO ENERGY Dr. Pigniczki Zsanett DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

2 Waste to Energy projekt lényege, projekt bemutatása INTERREG IVC program 2. felhívásának keretén belül 2. prioritás: Környezet és kockázat-megelızés Altémakör: Hulladékgazdálkodás Projekt teljes költségvetése: DARFÜ költségvetése: Megvalósítási idıszak: január szeptember 7 ország 8 szervezetének együttmőködése: 2

3 SE: Östergötland Megyei Adminisztratív Tanács UK: Cumbria Megyei Tanács IT: Abruzzo Regionális Energia Ügynökség HU: Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. PL: Kujawsko-Pomorskie Voivodeship SK: Szlovák Innovációs és Energetikai Ügynökség SK: Regionális Energia Ügynökség RO: Dâmbovita Megyei Tanács 3

4 A résztvevı partnerek hulladékgazdálkodásának javítása, a fenntartható fejlıdés biztosítása Hulladék, mint nyersanyag szemlélet erısítése Hulladékból energia kinyerés lehetısége a hulladékhierarchia figyelembe vételével Elsıdlegesen a települési hulladékokra fókuszálva 4

5 1. A hulladék energiaként való hasznosításával kapcsolatos tudás valamint jól bevált gyakorlatok megosztása 2. Regionális akciótervek kidolgozása A megvalósításuk érdekében a projekt három további célt fogalmaz meg: A hulladéklerakókba kerülı anyagok mennyiségének csökkentését célzó regionális stratégiák kidolgozása Különbözı módszerek bemutatása a hulladékból nyerhetı fenntartható energiaelıállítás növelése érdekében Az alacsony széntartalmú gazdasági növekedéshez való hozzájárulás a partnerrégiókban. 5

6 Waste to Energy projekt céljainak elérése érdekében Jó gyakorlatok, technológiai megoldások cseréje Regionális stratégia kidolgozása Területek regionális szabályozásának befolyásolása Hulladékból elıállított fenntartható energia növelése Lerakókba kerülı hulladék mennyiségének csökkentése Hulladékgazdálkodás körüli növekvı politikai feszültség csökkentése Stakeholderek elérése és bevonása 6

7 1. Tapasztalatcsere valamint tudásbıvítés o 8 db régiók közötti rendezvény (ebbıl 3 szeminárium a jól bevált gyakorlatok azonosítására valamint a politikai döntéshozóknak szóló javaslatok átadására szolgál, 4 - szakértıknek szóló- tanulmányút, valamint 1 nemzetközi konferencia kerül megrendezésre) o o 160 bevont szakértı és politikai döntéshozó A 40 fıs szakértıi csapat magas színvonalú és célzott szakmai továbbképzésben részesül a tanulmányutak során 2. A bevált, jól mőködı gyakorlatok azonosítása, egymással való megosztása, valamint a regionális döntéshozatalba történı átültetése o 7 akcióterv kidolgozása (partnerrégiónként egy-egy, a két szlovák partner egy akciótervet dolgoz ki), melybıl 4 a konvergencia régiókból kerül ki o o Ezen akciótervek a szélesebb körő hulladékgazdálkodási stratégiák részeivé válnak Négy jól mőködı gyakorlat átültetése 3. A regionális és a helyi stratégiák fejlesztése o 7 javaslat kidolgozása a regionális/helyi stratégiák és eszközök fejlesztése céljából 4. Menedzsment és koordináció: o Évente 2 döntıbizottsági ülés, összesen 5 5. Kommunikáció és disszemináció o 20 cikk megjelentetése a sajtóban vagy más médiumban o Hírlevelek o Kiadványok készítése minden résztvevı partner nyelvén o Disszeminációs rendezvények szervezése 7

8 Leaflet Újságcikkek Kisfilm angol nyelven magyar felirattal Stakeholder azonosítás Best practice azonosítása a Pilze-Nagy Kftnél Disszeminációs rendezvények Policy tool kérdıív Regionális hulladékgazdálkodási akcióterv kidolgozása 8

9 2010. január június 30., majd 3 hónapos hosszabbítás Külsı szakértı bevonása Külföldi tanulmányutakon az ottani hulladékgazdálkodási gyakorlatok bemutatása (svéd, angol, magyar, román) Hazai hulladékgazdálkodásban érdekelt szereplık bevonása (megkeresés, rendezvényekre meghívás, stb.) Tapasztalatcsere Policy tool kérdıív kiküldése, válaszok kiértékelése Akcióterv kidolgozása 9

10 Vendéglátók: Östergötland County Administrative Board - Svédország, Linköping Cumbria County Council - Egyesült Királyság, Penrith Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség - - Magyarország, Szeged Dambovita County Council - Románia, Targoviste 10

11 Szegedi Vízmő Zrt., Szeged szennyvíztisztító üzem, biogáz termelés ASA Magyarország Kft., Hódmezıvásárhely regionális hulladéklerakó központ szelektív hulladékgyőjtés depóniagáz hasznosítás csurgalékvíz kezelés Pilze-Nagy Kft., Kecskemét biogáz üzem FKF Zrt., Rákospalota hulladékégetı üzem 11

12 Magyar Best practice június 11-én a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. szervezésében Szlovákiából, az Egyesült Királyságból, Lengyelországból, Olaszországból valamint Svédországból érkezett hulladékgazdálkodási szakemberek tekintették meg többek között - a Pilze-Nagy Kft. biogáz üzemét. Pilze-Nagy Kft. a legnagyobb laskagomba termelı üzem Egy biogáz üzemet telepített a termelı egysége mellé, amely részben a laskagomba termesztés hulladékait hasznosítja. Az üzem évi 1,2 millió köbméter biogázt állít elı Évente tonna mezıgazdasági szervesanyagra van szükség A képzıdött biogáz a 330 kw elektromos és 400 kw termikus teljesítményő gázmotorban elektromos árammá és hıenergiává alakul át. 12

13 1. változat kidolgozásra került decemberre 1. változat véleményezésre kiküldve Határidı: január 15. Véleményeztetés, visszajelzések 61 címre került kiküldésre 7 visszajelzés érkezett Visszajelzésekbıl levont következtetések beillesztése 2.(végleges) változat ismételt kiküldése 13

14 Szerkezetileg két fı egység Háttér információk összefoglalása, összehasonlítás A dél-alföldi régió, valamint gazdaságának és hulladéktermelésének bemutatása Az Európai Unió hulladékgazdálkodási gyakorlata Magyarország hulladékgazdálkodási gyakorlata A dél-alföldi régió hulladékgazdálkodásának jellemzése Akcióterv Termelési hulladék kezelésére vonatkozó akcióterv A települési hulladékok kezelésére vonatkozó akcióterv 14

15 Tartalmát tekintve A tanulmány statisztikai adatokra épül KSH, Eurostat, HIR Az akcióterv a projekt során megismert jól mőködı gyakorlatokat foglalja össze követendı, követhetı példák összefoglalása DE a hazai gyakorlatba történı átültetésre vonatkozó határidık és felelısök megnevezése nélkül 15

16 Köszönöm a figyelmet! Dr. Pigniczki Zsanett 16

Länsstyrelsen Östergötland 581 86 Linköping Svédország www.waste-2-energy.eu. A projekt fő eredményei a következők: stratégiáinak kidolgozását.

Länsstyrelsen Östergötland 581 86 Linköping Svédország www.waste-2-energy.eu. A projekt fő eredményei a következők: stratégiáinak kidolgozását. WASTE to ENERGY WASTE to ENERGY A projekt célja a külön-külön megszerzett tudás, valamint a jó gyakorlatok, tapasztalatok megosztása egymás között a fenntartható hulladékkezelésre vonatkozó regionális

Részletesebben

Éves Jelentés. Öt nemzet, egy közösség!

Éves Jelentés. Öt nemzet, egy közösség! Éves Jelentés Öt nemzet, egy közösség! 2010 1 Küldetésünk A Kárpátok Alapítvány-Magyarország egy független non-profit, civil szervezet, amelynek küldetése a Kárpátok régióban élı emberek életminıségének

Részletesebben

Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon

Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon 1. Bevezetés A 90-es években gyakran hallhattuk azt - a napjainkban is

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség részvételével megvalósult és folyamatban levő nemzetközi projektek áttekintése (2004-2010.

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség részvételével megvalósult és folyamatban levő nemzetközi projektek áttekintése (2004-2010. 2. sz. melléklet: Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség részvételével megvalósult és folyamatban levő nemzetközi projektek áttekintése (2004-2010.) Projekt megnevezése (Projekt időtartam) Támogatott

Részletesebben

Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı Közhasznú Egyesület 2010

Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı Közhasznú Egyesület 2010 Civil iránytő Forrástérkép az uniós és hazai pályázati lehetıségekhez civil szervezetek részére Civil iránytő Innoratio Kutatómőhely Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. (OHT-II.) Szakmai előkészítő anyag 2009. TARTALOMJEGYZÉK 2 TARTALOMJEGYZÉK 3 BEVEZETÉS A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) tervezésrıl

Részletesebben

Első Budapesti Nemzetközi Hidrogén Energetikai Fórum megrendezése a Magyar Energetikai Társasággal közösen (2006. október 9-10.)

Első Budapesti Nemzetközi Hidrogén Energetikai Fórum megrendezése a Magyar Energetikai Társasággal közösen (2006. október 9-10.) A referenciamunkák bővebb bemutatása Renewable Energy in Hungary tanulmányok készítése a Norvég Királyi Nagykövetség Kereskedelmi Képviselete részére (2005. augusztus és 2007. február) Átfogó piaci tanulmány

Részletesebben

2 ECOVITRUM PROJEKT KONFERENCIA

2 ECOVITRUM PROJEKT KONFERENCIA 1 BEVEZETİ Az Ecovitrum második évét egy nemzetközi szemináriummal ünnepelte, ahol bemutattuk az eddig elért eredményeket. Az idızítés tökéletes volt, mivel az Európai Unió (EU) különbözı szervezetei éppen

Részletesebben

1 / 9 2009.04.01. 17:53

1 / 9 2009.04.01. 17:53 1 / 9 2009.04.01. 17:53 Beküldı: Magyar Kerékpárosklub Pályázati évad: 2009 A pályázó szervezet adatai A pályázó szervezet hivatalos neve magyarul: A pályázó szervezet hivatalos neve angolul: Magyar Kerékpárosklub

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

TRANSPORT LEARNING Képzések önkormányzatoknak, civil szervezeteknek. 1. szám 2012. január. Tartalom. Kedves Olvasó! Szolgáltatásaink dióhéjban...

TRANSPORT LEARNING Képzések önkormányzatoknak, civil szervezeteknek. 1. szám 2012. január. Tartalom. Kedves Olvasó! Szolgáltatásaink dióhéjban... TRANSPORT LEARNING Képzések önkormányzatoknak, fejlesztési ügynökségeknek, szakmai és civil szervezeteknek istockphoto Tartalom Kedves Olvasó! Szolgáltatásaink dióhéjban... 2 Tudásbázis létrehozása Európa

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA 1 Tartalomjegyzék Települési szilárd hulladék kezelése... 4 1 Összefoglalás... 4 2 A támogatási stratégia célja... 10 3 Háttér (A stratégiát

Részletesebben

Helyi Hulladékgazdálkodási Terve

Helyi Hulladékgazdálkodási Terve Alsónémedi Nagyközség Helyi Hulladékgazdálkodási Terve 2010 2015 Készült: Alsónémedi, 2010. május Készítette: Czafrangó Ágnes környezetvédelmi elıadó 1 Tartalomjegyzék A tervkészítés általános adatai...

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

FEJÉR MEGYEI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Mőszaki és Számítástechnikai Tanácsadó Szolgáltató Bt. FEJÉR MEGYEI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Budapest 2002. augusztus Felülvizsgálva: 2004. Készítette: VarSoft Bt. Ügyvezetı: Várkonyi Sándorné környezetvédelmi

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Elıterjesztés a képviselı-testületnek a vallásturizmus fejlesztését célzó

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére Tárgy: Felsılajos Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak

Részletesebben

a természettudományi szakos hallgatóknak

a természettudományi szakos hallgatóknak A kétciklusú képzés bevezetése a magyar felsıoktatásban a természettudományi szakokon Alkalmazkodás a munkaerıpiac igényeihez KÖRNYEZETAUDITÁLÁS a természettudományi szakos hallgatóknak oktatási segédnyag

Részletesebben

Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies

Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies B u d a p e s t, A n g y a l u. 1 5 / b. H u n g a r y 1 0 9 4 Tel.: (36-1) 455-0223 Fax: (36-1) 216-0911 Dr. Éri Vilma A KÖRNYEZETTUDATOS GAZDASÁGI

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Európai Unió környezetpolitikája 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás 4. A hulladék újrahasznosítása

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Európai Unió környezetpolitikája 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás 4. A hulladék újrahasznosítása Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. Az Európai Unió környezetpolitikája... 4 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás... 8 3.1 Hulladékgazdálkodási terv... 11 4. A hulladék újrahasznosítása... 12 4.1 Az

Részletesebben

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 4. A megújuló

Részletesebben

2. hírlevél 2009. november A közösségek elvezetése a fenntartható energiához Az elsı partnerek bemutatása

2. hírlevél 2009. november A közösségek elvezetése a fenntartható energiához Az elsı partnerek bemutatása 2. hírlevél 2009. november A közösségek elvezetése a fenntartható energiához Az elsı partnerek bemutatása Üdvözöljük a Fenntartható Energiagazdálkodású Európai Települések hatékony, Integrált Cselekvés

Részletesebben

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szakértıi konferencia A konferencia szervezıi: Interregio Forum Egyesület, és A Budapesti Corvinus Egyetem Széchenyi István

Részletesebben

Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerı-piaci integrációját segítı programok támogatása TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006 azonosító számú projekt

Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerı-piaci integrációját segítı programok támogatása TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006 azonosító számú projekt KOMMUNIKÁCIÓS TERV TÁMogatott FoglAlkoztatás, LAkhatás, Képzés InFenTóth Informatikai és Tanácsadó Bt. Tóthné Fent Marianne beltag A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

Elıterjesztés. Az elıterjesztést készítette: irodavezetı Sápi Tamás fogalmazó. aljegyzı. Kutasiné Nagy Katalin jegyzı s.k.

Elıterjesztés. Az elıterjesztést készítette: irodavezetı Sápi Tamás fogalmazó. aljegyzı. Kutasiné Nagy Katalin jegyzı s.k. Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 9-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Gazdasági Programja Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı Sápi Tamás

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT SÁFIÁN FANNI 2009

SZAKDOLGOZAT SÁFIÁN FANNI 2009 SZAKDOLGOZAT SÁFIÁN FANNI 2009 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR FÖLDRAJZ- ÉS FÖLDTUDOMÁNYI INTÉZET KÖRNYEZET- ÉS TÁJFÖLDRAJZI TANSZÉK A FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS BEMUTATÁSA DÁN

Részletesebben

Szent István Egyetem. Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba. Lukács Ákos. Szent István Egyetem

Szent István Egyetem. Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba. Lukács Ákos. Szent István Egyetem Szent István Egyetem Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba Lukács Ákos Szent István

Részletesebben

Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén

Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szent István Egyetem Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba Lukács Ákos Szent István

Részletesebben

Tavak helyreállítására/rehabilitációjára irányuló kezdeményezés a regionális közigazgatás szintjén

Tavak helyreállítására/rehabilitációjára irányuló kezdeményezés a regionális közigazgatás szintjén Tavak helyreállítására/rehabilitációjára irányuló kezdeményezés a regionális közigazgatás szintjén Lake-Admin Regional administration of lake restoration initiative Egerszegi Zita Balatoni Integrációs

Részletesebben

Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY

Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY TDM Szervezeti Rendszer helyzete Magyarországon a TDM szervezeti rendszer kiépítését támogató pályázati kiírás készítése, céljai,

Részletesebben

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben