Länsstyrelsen Östergötland Linköping Svédország A projekt fő eredményei a következők: stratégiáinak kidolgozását.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Länsstyrelsen Östergötland 581 86 Linköping Svédország www.waste-2-energy.eu. A projekt fő eredményei a következők: stratégiáinak kidolgozását."

Átírás

1 WASTE to ENERGY WASTE to ENERGY A projekt célja a külön-külön megszerzett tudás, valamint a jó gyakorlatok, tapasztalatok megosztása egymás között a fenntartható hulladékkezelésre vonatkozó regionális szabályozások terén, a hulladékról alkotott szemlélet társadalmi megítélésének megváltoztatása (felismertetni potenciális erőforrás mivoltát), valamint a hulladékból Ranko Simic kinyert energiamennyiség növelése, amit Project Manager W2E regionális Akciótervek kidolgozásával kíván megvalósítani. Tel.: Mob.: A Waste to Energy (W2E) Hulladékból Länsstyrelsen Östergötland Linköping Svédország energiát elnevezésű projekt központi témája a fenntartható hulladékkezelés előmozdítása, valamint az energia-előállítási célú hulladékhasznosítás arányának növelése Európa régióiban. A projektben 8 partner képviselteti magát az Európai Unió 7 tagállamából (Svédország, Egyesült Királyság, Olaszország, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Románia). A projekt fő eredményei a következők: ŸEgy kérdőív kidolgozása, mely segíti a régiók fenntarthatóbb hulladékkezelési stratégiáinak kidolgozását. ŸFenntartató hulladékkezelési Akciótervek kidolgozása (minden résztvevő régióban egy), melyek középpontjában a hulladéklerakókba kerülő anyagok mennyiségének csökkentése, valamint ezen hulladék energiává való alakításának ösztönzése áll.

2 WASTE to ENERGY A PROJEKT LEÍRÁSA ÉS CÉLKITŰZÉSEI A projektben vállalt közös A projekt által kitűzött célok eléréséhez a tevékenységek túlmutatnak az partnerség: alapvető kapcsolatépítésen, mivel a Ÿ Feltérképezi és megosztja a jól bevált cél egy a hulladékkezelésre vonatozó gyakorlatokat a hulladékból történő európai szintű felmérés elkészítése (a energia-előállítás terén. Policy Tool segítségével), ami alapján kidolgozásra kerülnek a Regionális Akciótervek. A felmérés célja egy a hulladékjellemzők feltérképezésére szolgáló közös európai modell létrehozása a költséghatékony és energiatakarékos hulladékfeldolgozás Ÿ Felmérő eszközt dolgoz ki (Policy Tool - kérdőív) a régiók hulladékgazdálkodási jellemzőinek és intézményi hátterének Abruzzo Regionális Energia felmérésére, kiértékelésére, a hulladékból Ügynökség történő energia- előállítás kapacitásának Information Manager W2E javítására. ŸA felmérés eredménye alapján Regionális elérése érdekében. A projekt keretében szervezett tanulmányutak és szemináriumok a hulladékból történő energia-előállítás terén tudás- és tapasztalatcserére biztosítanak lehetőséget, melyek során via Passolanciano, 75 Akcióterveket készít. Ÿ Széleskörű disszeminációt eszközöl az Európai Unió régióiban, valamint az EU hálózatain keresztül a Policy Tool és a Tel.: Fax: hulladékból energia potenciál kapcsán. bemutatásra kerülnek a megvalósult jól bevált gyakorlatok. Az így megszerzett tudás a Policy Tool kialakításakor kerül felhasználásra, melyet bármely Európai Uniós tagállam alkalmazhat a saját hulladékkezelési jellemzőinek feltérképezésére, a költség- és energiahatékony hulladékfeldolgozás elérése céljából. A projekt regionális szinten hivatott befolyást gyakorolni a fenntartható hulladékgazdálkodás elérése érdekében. A hatékony környezetgazdálkodásra vonatkozó Pescara szabályozás megteremtéséhez hozzátartozik a politikai akarat, a jól bevált gyakorlatok ismerete, a hulladék- és szénkibocsátás csökkentésének szándéka és a gazdasági növekedés ösztönzése.

3 WASTE to ENERGY A PROJEKTBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK A projekt 3 komponensből (CP) áll: CP 3 A jó gyakorlatokon alapuló tapasztalatcsere CP 1 Menedzsment és koordináció A komponens felelőse az Östergötland Megyei Adminisztratív Tanács (vezető partner). A komponens célja biztosítani a projekt zavartalan működését, a határidők betartását, a költségek megfelelő beosztását, valamint az outputok minőségét. Ennek keretében 6 havonta partnertalálkozók kerülnek megszervezésre, elkészül a megvalósítási kézikönyv, továbbá a partnerek félévente részletes előrehaladási jelentést készítenek. Ez a komponens szintén az Östergötland Megyei Adminisztratív Tanács (vezető partner) felügyelete alá tartozik. A komponens célkitűzései: a fenntartható hulladékgazdálkodás és hulladékból energiát megoldások tudatosítása, a regionális/helyi politikák befolyásolása a megszerzett bizonyítékokra támaszkodva, valamint a versenyképesség fokozása.a projekt keretében a partnerek feltérképezik és elsajátítják a jól bevált gyakorlatokat, majd elkészítik a mindenki számára használható kérdőívet. A kérdőívvel elvégzett felmérés eredményeit felhasználják a Regionális Akciótervek CP 2 Kommunikáció és disszemináció megalkotásához, melyek az egyes régiók A komponens felelőse Abruzzo Régió hulladékból kinyert energia mennyiségének (Információs Menedzser IM). A komponens a növelésére összpontosítanak. A folyamat partnerségen megvalósítása során: belüli hatékony kommunikációra, továbbá a projekt eredményeinek a gazdasági szereplők ŸA partnerek egy nyitó szeminárium/műhelymunka irányába történő kommunikálására keretében találkoznak, hogy megismerjék a összpontosít, illetve a tevékenységek és résztvevő régiók jelenlegi hulladéktermelési eredmények disszeminációjára mind a potenciálját és kezelési technikáit. partner régiókban, mind más Európai Uniós régiókban, Európai intézményekben és Ÿ4 tanulmányút kerül megrendezésre a 4 hálózatokban. A komponensért felelős partner partnerrégióban, melyek során bemutatásra a kommunikáció területén szerzett kerülnek a hulladékból energia kinyeréséhez szakértelmével koordinálja a tevékenységek kapcsolódó jól bevált gyakorlatok. szakszerű elvégzését, így biztosítva a célközösség elérését. A minél hatékonyabb disszemináció érdekében széles eszköztár áll rendelkezésre, úgy mint a projekt saját weboldala, rövidfilm a jól bevált gyakorlatokról, magazin-stílusú beszámoló, regionális szemináriumok, nemzetközi műhelymunkák/konferenciák, bárki által használható kérdőív készítése, sajtóközlemény, brosúra, hírlevél, az Európai Hulladékból energiát hálózat megalakítása, valamint az Európai Bizottsághoz szánt javaslatok. ŸKövetkező lépésként a jól bevált gyakorlatok átültetése történik meg egy általános Policy Tool kérdőívbe, amely bármely régiónak a segítségére lehet a hulladékból történő energia-előállítás potenciáljának felmérésére. Gyakorló műhelymunkák tartása segít a regionális kulcsszereplők bevonásában. ŸA műhelymunkák során megvitatott Policy Tool eredmények alapján kidolgozásra kerülnek a Regionális Akciótervek. ŸAz akciótervek biztosítják a további fejlődés keretét.

4 Östergötland County Administrative Board CAB - Östergötland Megyei Közigazgatási Tanács A Tanács kormányzati hivatal, mely a Riksdagot (Svédország egykamarás parlamentje) és a Kormányt képviseli a megyében és egyben a lakosság legjobb érdekeit szolgálja. A Megyei Közigazgatási Tanács feladata Länsstyrelsen Östergötland biztosítani, hogy a Riksdag és a Kormány által Linköping, Svédország hozott döntések a lehető legjobb hatást érjenek el az adott megyében. Súlyos krízisek, pl. környezeti katasztrófák és komoly balesetek esetén a M/S Diana on the Göta canal Tel.: CAB Fax: koordinálhatja a mentési folyamatokat. Ellenőrzi és felügyeli a jogszabályoknak és Ranko Simic irányelveknek való megfelelőséget a helyi hatóságok számos szolgáltatását illetően. A Tanács feladatköre kiterjed a természet megóvására, a természetvédelemre, a szociális ellátásra, a kommunikációra, az Östergöland commuter train élelmiszerfelügyeletre, továbbá a mezőgazdaságra, a halászatra, a nemek közti egyenlőségre, a kulturális helyszínekre, a regionális fejlesztésekre, a kríziskezelésre, valamint a mentési folyamatokra békeidőkben. A transznacionális együttműködéssel a regionális fejlődést kívánják előmozdítani számos területen. Az együttműködés révén Water reflections in Norrköping Östergötland népszerűsítése a cél, hogy erősödjön a fenntartható gazdasági, ökológiai és társadalmi fejlődés. A transznacionális EU-s pályázatokban való részvétellel a regionális stratégiák és programok megvalósításán dolgoznak. Östergötland rapefields

5 Cumbria County Council CUMBRIA Megyei Tanács Cumbria egy különleges hely, lélegzetelállító tájjal és erős, fenntartható közösségekkel egy nagyszerű hely ahol jó élni és dolgozni. Cumbria Anglia második legnagyobb megyéje, melyben azonban kevesebb, mint ember él. A lakosság nagyobb hányada több mint 50% Katie Hornby falvakban él, melyek nagyfokú változatosságot Európai Policy és egyedi kihívást jelentenek. Cumbria mesés The Courts, Carlisle, környezettel és vidékkel büszkélkedhet és Cumbria CA3 8NA Carlisle páratlan turisztikai lehetőségekkel bír. Az (UK) idelátogatók nemcsak a gyönyörű táj miatt Tel.: Fax: Nuclear plant Sellafield jönnek, hanem az aktív és érdekes kikapcsolódás végett is. A megye egyedülálló szakértelemmel rendelkezik a nukleáris technológiák területén, amely egy dinamikusan fejlődő megújuló energetikai terület, változatos energiaforrásokkal. Cumbria mindemellett a Britain's Energy Coast programban is részt vesz. Cumbria megye hat kerületre tagolódik: Allerdale, Barrow, Carlisle, Copeland, Eden és a Déli Tóvidék (South Lakeland). A legnagyobb városias területek a megye délnyugati részén Ashness bridge található Barrow és az északon elhelyezkedő Carlisle. A háztartási hulladékkezelés kétlépcsős rendszeren keresztül történik a 6 kerületi tanács a hulladékgyűjtő hatóság, Cumbria Megyei Tanács pedig a hulladékkezelő hatóság. A hulladékgyűjtés és elhelyezés integrálása a Cumbria Stratégiai Hulladékközösségen keresztül történik, közismertebb nevén: Resource Cumbria. Cumbria Megyei Tanácsa nemrégiben szerződött 25 évre a Sharks Waste Solutions-zel két 75 kilótonnás Mechanikus Cumbria Recycle Rangers Biológiai Kezelő (MBT) üzem építésére, melyekben a nem újrahasznosítható hulladékból szilárd újrahasznosított üzemanyag (SRF) kerülne előállításra. A Tanács azt reméli, hogy a projekt révén politikai tanulságokat ültethet át és szert tehet jelentős EU-s programtapasztalatra. Cumbria Sharks plant

6 ARAEN Abruzzo Regional Energy Agency ARAEN - Abruzzo Regionális Energia Ügynökség Az ARAEN Abruzzo Régió nagy tapasztalattal rendelkezik a megújuló energiákkal kapcsolatos feladatok menedzselésében. Az ARAEN Abruzzo Régió állandó és hivatalos szervezete, melyet a február 8-án elfogadott 6. számú Regionális Jogszabály 64. cikkelye hozott létre. Az Ügynökség remek példája annak, hogy Abruzzo ARAEN Abruzzo Régió hogyan viszonyul az energetikai Regionális Energia rendszerekhez. Alapvető tevékenységei közé Ügynökség tartoznak az energiaszükséglet kezelésének az via Passolanciano 75 energiahatékonyság tudatosításával történő Pescara (Italy) javítása, a helyi és megújuló energiaforrások hatékonyabb felhasználásának és kezelésének elősegítése, a termelési költségek optimalizálása, Antonio Sorgi (Igazgató) Aquila (regional capital) before earthquake - April 2009 az energiaellátásra vonatkozó legkedvezőbb Fax: feltételek biztosításának kiaknázására irányuló kutatások támogatása, továbbá energiaszektoron belüli regionális funkciók ellátása. Abruzzo Régió számos eszközt bevet a megújuló energiarendszerek elterjedése érdekében, mint pl. Regionális tervet készít a megújuló energiák használatára, valamint a levegő minőségének megóvására. A CO2 kibocsátás csökkentésére irányuló tevékenységek a szennyezés forrásainál kerülnek alkalmazásra: az iparban, mezőgazdaságban, kereskedelemben és szállítmányozásban. Seaside of Giulianova - Teramo province Nemzeti szinten Abruzzo régió elsősorban a Környezetvédelmi Minisztériummal kötött megállapodásának (2004. április) tesz eleget, mely a biomassza energetikai fejlesztéséről szól, és amely 3 év alatt kerül megvalósításra. Abruzzo Régió támogatja a modern környezetvédelmi politikát, alapvető célkitűzései a környezet megóvása és védelme. E célok megvalósítása érdekében egy sor intézkedést dolgoz ki az egész integrált hulladékkezelési lánc számára, mely tartalmazza a hulladéktermelés csökkentését, a más úton nem hasznosítható hulladékból történő Tel.: , City of Rocca Calascio, L Aquila energiaelőállítást, valamint olyan tevékenységek népszerűsítését, mint: a lakosságnak és az iparág szakembereinek szánt kommunikáció, oktatás és képzés.

7 South Great Plain Regional Development Agency DARFÜ Dél-alföldi Regionális Ügynökség Nonprofit Kft. A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 1997-ben alakult, céljai között megtalálható az emberi és gazdasági erőforrások, valamint a Dél-alföld környezetvédelmi állapotának fejlesztése. Megalakulása óta aktív szerepet DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. vállal a hazai és az Európai projektek menedzselésében különféle szakterületeken. Az évek során számos nemzetközi együttműködésekben is részt vett és vesz 6726 Szeged Hungary, (PHARE, Strukturális Alapok, FP5, FP6 és FP7, Közép fasor 1-3. INTERREG, SEE, CE Programok). Tel: A hulladékgazdálkodás és energiaelőállítás Fax: Medieval castle of Gyula kulcsfontosságú kérdésként szerepelnek Magyarország Operatív Programjaiban. Nemzeti szinten a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) foglalkozik a témával, míg regionális szinten a Dél-alföldi Zsanett Pigniczki Operatív Program (DAOP) 5. prioritási Nemzetközi tengelyének kiemelt célja többek között a projektmenedzser települési hulladéklerakók rekultivációja. A 6726 Szeged Hungary, Regionális Operatív Programok horizontális Közép fasor 1-3. Cell.: Tel: Fax: Biogas plant in Kecskemét at Pilze-Nagy Ltd. elvei közt szerepel továbbá a fenntarthatóság is, azaz a környezet és természeti erőforrások fenntartható hasznosítása. Az Ügynökség, mint a fő regionális policy driver és közreműködő szervezet, szoros kapcsolatban áll az említett területeken tevékenykedő cégekkel, klaszterekkel és kutatószervezetekkel, így lehetősége nyílik a megújuló energia szektor fejlődését elősegíteni. Az együttműködésből származó legjelentősebb eredmény az Ügynökség számára, hogy a regionális tervezési dokumentumokba és folyamatokba beépítésre kerülhetnek a projekt során megszerzett tapasztalatok különös tekintettel a fenntartható hulladékgazdálkodásból Wind Farm származó energiahasznosításra. Windmill in South Great Plain

8 Kujawsko-Pomorskie Voivodeship Kujávia-Pomerániai Vajdaság A Kujávia-Pomerániai Vajdaság középlengyelország északi részén található. Elhelyezkedésnek köszönhetően a Vajdaság összeköti az ország északnyugati és északkeleti, valamint az északi és középső részei között. A két jelentős város, Bydgoszcz és Toruń a régióra jellemző legfőbb vonásokat magukon hordják. Kujávia-Pomerániai Egy gyorsan fejlődő új szociális és gazdasági infrastruktúra ez, mely ötvözi a történelmet az Vajdaság Marsalli Iroda Landscape Regionális Politikai egyedülálló kultúrával, művészettel, valamint Osztály azzal az optimizmussal, mellyel lakosai a Európai Területi jövőjükre tekintenek. Toruń gótikus Együttműködési Iroda emlékműveivel szinte teljesen megőrizte Plac Teatralny 2, középkori arculatát, és jellegzetes városképét, Toruń (Polonia) továbbá az UNESCO világörökség része is egyben. A régió további kincse a humán és Rafał Modrzewski, intellektuális potenciálja. 31 felsőoktatási tel intézmény található itt, melyből 3 egyetem: a Természeti és Technológiai Egyetem, Kazimierz Wielki Egyetem Bydgoszczon, valamint északlengyelország legnagyobb egyetemi Dorota Olga Olszewska, Landscape tel központja a toruńi Nicolas Copernicus Egyetem. Fax: A Kujávia-Pomerániai Vajdaság Marsalli Irodájának kompetenciái felölelik a regionális fejlesztés minden aspektusát: oktatás, infrastruktúra, környezet, befektetés, stb. A Kujávia-Pomerániai Vajdaság egy dinamikusan fejlődő régió, ahol az ipar is fontos szerepet játszik: élelmiszeripar, papírgyártás, vegyipar, elektronikai gépipar és műanyagipar. Inowrocławban és Ciechocinekben az Bydgoszcz ásványvízforrások, valamint a halit és mészkő rétegek ideális feltételeket teremtenek a rekreációs- és gyógyüdüléshez. Toruń Landscape

9 SIEA Slovak Innovation and Energy Agency SIEA - Szlovák Innovációs és Energetikai Ügynökség A Szlovák Innovációs és Energetikai Ügynökség (SIEA) 1999-ben alakult a Szlovák Gazdasági Minisztérium szakmai szervezeteként. A SIEA hatáskörébe tartozik az energiahatékonyság, az energetikai témájú innováció és a megújuló energiák témaköre, valamint emellett a SIEA Szlovák Innovációs és Energetikai Ügynökség Bajkalská 21, Bratislava (Szlovák Köztársaság) Strukturális Alapok végrehajtási ügynökségeként is működik. A SIEA nemzeti energetikai ügynökségként széles ismerettel rendelkezik a Szlovák energiapiacról és annak Castle of Bratislava résztvevőiről, a döntéshozókról, cégekről, szakemberekről, társaságokról és mindazokról, akik az energetika és energiahatékonyság Pavel Starinský (Igazgató) Tel.: Fax: területén tevékenykednek. Kiemelt hangsúlyt fektet a társadalom, valamint az energetikai szakemberek számára szánt képzésekre és információs szemináriumokra. Az Ügynökség intézményi struktúrájának megfelelően különböző eljárásokat alakít ki az energetikában érdekelt regionális és helyi érintettek elérésére (minisztériumok, civil szervezetek és bármely Sandberg Natural reserve of Devínska Kobyla más, a partnerek által relevánsnak ítélt szervezet), valamint egy helyi részvételen alapuló tervezési folyamatot kezdeményez. A Szlovák Gazdasági és Környezetvédelmi Minisztériumok koordinálása mellett dolgoznak a szakmai szervezeteik (SIEA és SEA Szlovák Energetikai Ügynökség) a klímaváltozás, fenntartható fejlődés és erőforrás (nyersanyag és hulladék) kiaknázás terén. A SIEA főként a Wind Farm törvényi szabályozás előkészítésén, tanácsadásban, elemzések készítésén, Main square of Bratislava valamint a nyilvánosság tájékoztatásán tevékenykedik a hulladékból energia-előállítás és a hulladékhő témakörökben. The small Carpathians Vine-growing region UFO Bridge

10 REA Regional Energy Agency REA - Regionális Energetikai Ügynökség A Regionális Energetikai Ügynökség (REA) minden, az energia racionális felhasználásához, energia megtakarításhoz, és megújuló energiákhoz kapcsolódó témával foglalkozik. Az ügynökség nagy hangsúlyt fektet az energetikai témákkal kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatalára. Tanácsadó REA Regionális központjuk minden munkanapon várja az Energiaügynökség érdeklődőket. Egy nemzetközi projekt keretében (Szlovák Köztársaság) az iskolákra összpontosítanak. A projekt többek között a környezetvédelmi oktatás Partizánska 20, Landscape of Šaľa Šaľa megszervezését és energetikai auditok (költségcsökkentési lehetőségek feltérképezése) Karol Mikloš (Szövetségi kidolgozását foglalja magába. A REA fő Elnök) tevékenysége a lakosság, a kormány, az üzleti világ és az oktatási központok részére történő Andrea Miklošová tanácsadás. A REA egyben biztosítja a szükséges (Projektmenedzser) útmutatást az épületek energetikai auditjához, az Tel.: energetikai tanúsítvány megszerzéséhez. Az Mobil: Ügynökség számos Európai projektben vett részt. Fax: tól 2006-ig a Klimabündnis Klíma Szövetség (nemzetközi klímavédelmi szervezet) tagja volt. Az Ügynökség egyik alapvető feladata az ésszerű River flowing Šaľa energiafelhasználás tudatosítása és népszerűsítése, a háztartási energiafogyasztás csökkentésére vonatkozó lehetőségek terjesztése, valamint a megújuló energiaforrások kihasználásának ösztönzése. A REA küldetése nem a pénzszerzés, hanem a lakosság tudatos energiahasználatra való nevelése és alapvető energiahasználati tanácsok megosztása! River Šaľa Enterprise in Šaľa Church of St. Margaret Antioch in Šaľa

11 Dâmboviţa County Council DÂMBOVIŢA Megyei Tanács A Dâmboviţa Megyei Tanács, mint az lakosú megye regionális hivatala, megyei (regionális) szintű hulladékpolitikai fejlesztésekkel foglalkozik. E célból együttműködik a megyei önkormányzatokkal (Targoviste és Moreni), öt várossal (Titu, Găești, Pucioasa, Fieni, Racari) és 82 településsel. Ezen Provincia di Dâmboviţa szervezetek saját elhatározásukból létrehozták az úgynevezett Szervezetek közötti Fejlesztési Szövetséget, mely képes kidolgozni az integrált Dan Nitescu, hulladékkezelési stratégiát, valamint - egy Ovidiu Tonea szakosztályon keresztül - felügyelni a rendszer Piata Tricolorului 1 tevékenységeit. Idén Dâmboviţa Megyei Targoviste Tanács befejezi a hulladékgazdálkodási (Romania) Tel.: / Bucegi Mountains projektjét, amely a hazai hulladékgazdálkodási infrastruktúrák fejlesztését szolgálja a megye környezetének megóvása, megvédése és fejlesztése céljából. A projekt Bukarest Fax: vízellátásának fejlesztéséhez szintén hozzájárul. A projekt továbbá szorgalmazza az organikus hulladékgyűjtés, válogatás, szállítás, kezelés és Targoviste - princely court lerakás területén mérvadó európai színvonal bevezetését. A célközönség Dâmboviţa megye lakossága. A projekt keretében bevezetésre kerül a háztartási és utcai szemét szelektív gyűjtése, valamint ezek elszállítása további szelektálásra, komposztálására, és a zöld cellákba történő végső lerakásra. A jelenlegi INTERREG Projekt (W2E) támogatja a fenntartható hulladékgazdálkodási technikák felé történő elmozdulást Dâmboviţa megyében, és az új ötletek, valamint az európai Bucegi Mountains - the Sphinx jól bevált gyakorlatok átültetését. Targoviste - Chindia Tower Aninoasa Waste Management Center

12 WASTE to ENERGY WASTE to ENERGY

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM]

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM] anorama [2013. TÉL 48. SZÁM] inforegio A kohéziós politika 2014 és 2020 között Növekvő lendülettel Beszélgetés José Manuel Barrosóval, az Európai Bizottság elnökével A megreformált politika 10 pontban

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

Hulladékok. új utakon

Hulladékok. új utakon Hulladékok új utakon 2 Magyarország a XXI. század kezdetére a kor szellemének megfelelő színvonalú hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását tűzte ki célul. Az új stratégia mehatározását befolyásolta

Részletesebben

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért 2006 Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért Central and East European

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

MÓDSZEREK A SIKERES FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁSI AKCIÓTERVEK KIDOLGOZÁSÁHOZ KÜLÖNBÖZŐ VÁROSOKBAN

MÓDSZEREK A SIKERES FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁSI AKCIÓTERVEK KIDOLGOZÁSÁHOZ KÜLÖNBÖZŐ VÁROSOKBAN MÓDSZEREK A SIKERES FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁSI AKCIÓTERVEK KIDOLGOZÁSÁHOZ KÜLÖNBÖZŐ VÁROSOKBAN 2 Ezt a brosúrát a Sustainable NOW projekt során készítettük. Burgasz (BU), Ludwigsburg (DE), Miskolc

Részletesebben

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál GOVERNMENT SERVICE Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál 2010. február ADVISORY 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. BEVEZETŐ...4

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M2OP Cím Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Verzió 5.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Revita TRIO Kft. tanulmány Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

Gwen Swinburn, Soraya Goga, Fergus Murphy A helyi gazdaságfejlesztés kézikönyve. A Változás Városai tudásterméke

Gwen Swinburn, Soraya Goga, Fergus Murphy A helyi gazdaságfejlesztés kézikönyve. A Változás Városai tudásterméke Gwen Swinburn, Soraya Goga, Fergus Murphy A helyi gazdaságfejlesztés kézikönyve A Változás Városai tudásterméke Köszönetnyilvánítás Ezt a kézikönyvet a Világbank Városfejlesztési Főosztálya Helyi Gazdaságfejlesztésért

Részletesebben

ÚTBAN DÉLKELET-EURÓPA KORSZERŰ FOLYÓI FELÉ

ÚTBAN DÉLKELET-EURÓPA KORSZERŰ FOLYÓI FELÉ ÚTBAN DÉLKELET-EURÓPA KORSZERŰ FOLYÓI FELÉ Záró kiadvány Tartalom ELŐSZÓ AZ OSZTRÁK DRÁVA MINTATERÜLET A SOČA MINTA FOLYÓKORRIDOR 02 20 36 ÚTBAN A KORSZERŰ FOLYÓ FELÉ A SZLOVÉN DRÁVA MINTATERÜLET A VJOSA

Részletesebben

a régiókért dolgozunk 2008. Január

a régiókért dolgozunk 2008. Január HU a régiókért dolgozunk Az Európai Unió regionális politikája 2007 2013 2008. Január Tartalomjegyzék Előszó... 1 Dióhéjban: politika Európa régiói számára... 2 Miért fontos az európai regionális politika?...

Részletesebben

Zöld gazdaság kialakítása

Zöld gazdaság kialakítása Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Iszak Noémi, Dr. Lükő István, Dr. Pánovics Attila Információs és oktató öko-központ kis- és középvállalkozások támogatására hálózatok

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS Dr. Damjanovich Imre KKEKF Intézet tudományos igazgató Az EU környezetpolitikája a nemzeti politikáktól független sajátságokkal rendelkezik.

Részletesebben

Határokon átnyúló együttműködés

Határokon átnyúló együttműködés Gazdasági szakemberek képzése országhatáron átnyúló távoktatási hálózatban projekt (CROSSEDU) HUSK/1101/1.6.1/0300 Szerző: Ing. Miroslav Lukčo, Kassai Műszaki Egyetem Fordította: Czintula Attila Határokon

Részletesebben

Vállalati Társadalmi Felelőségvállalás: Jó Gyakorlatok és Ajánlások

Vállalati Társadalmi Felelőségvállalás: Jó Gyakorlatok és Ajánlások Vállalati Társadalmi Felelőségvállalás: Jó Gyakorlatok és Ajánlások A DESUR projekt az INTERREG IVC program keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg. ÍNDICE

Részletesebben

Ingrid Henzen, Zöld Infrastruktúra Hálózat Projektmenedzser, Flevoland Tartományi Tanács Graham Bennett, a projekt külső tanácsadója

Ingrid Henzen, Zöld Infrastruktúra Hálózat Projektmenedzser, Flevoland Tartományi Tanács Graham Bennett, a projekt külső tanácsadója Új megközelítés: Ismerje meg a zöld infrastruktúra koncepció hátterét! Kapcsolatok kialakítása: A projektpartnerek beszámolnak reményeikről és elvárásaikról 2012. szeptember, 1. szám A Zöld Infrastruktúra

Részletesebben

panorama Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés biztosítása inforegio A gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló ötödik jelentés

panorama Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés biztosítása inforegio A gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló ötödik jelentés panorama inforegio 36 2010 2011. tél Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés biztosítása A gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló ötödik jelentés hu TARTALOM 3 Az olvasókhoz 4-13

Részletesebben

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai 49 2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai A tanulmány keretében áttekintést adunk a 2007-2013 közötti az Nemzeti Stratégiai Referencia

Részletesebben

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei 97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról Az Országgyűlés a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján elfogadja a területi folyamatok

Részletesebben

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON ZÖLD GAZDASÁG A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON Készült az NFGM megbízásából Budapest, 2010. április 19. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK... 3 2. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 6

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

Az Európai Unió Területi Agendája 2020

Az Európai Unió Területi Agendája 2020 Az Európai Unió Területi Agendája 2020 Egy sokszínű régiókból álló, befogadó, intelligens és fenntartható Európa felé a területi tervezésért és területfejlesztésért felelős miniszterek 2011. május 19-én,

Részletesebben

KIÁLTVÁNY. az Európai Önkéntes Tevékenységrol é

KIÁLTVÁNY. az Európai Önkéntes Tevékenységrol é KIÁLTVÁNY az Európai Önkéntes Tevékenységrol é This manifesto has been published by the European Volunteer Centre, CEV 2006 KIÁLTVÁNY az Európai Önkéntes Tevékenységrol é Ezt a kiáltványt az Európai Önkéntes

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Európai Atelier 70 Kft. BME Környezetgazdaságtan Tsz. Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Készült a Belügyminisztérium megbízásából Témavezetők : Dr. Szlávik

Részletesebben

Stratégia az Intelligens

Stratégia az Intelligens Stratégia az Intelligens Közlekedési Rendszerek és Szolgáltatások Hazai Fejlesztéséhez VITAANYAG Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium Budapest, 2009. január A vitaanyag hátteréül szolgáló

Részletesebben

LÉPÉSEK A 100% MEGÚJULÓ ENERGIA FELÉ HELYI SZINTEN EURÓPÁBAN MOTIVÁCIÓK MEGKÖZELÍTÉSEK PÉLDÁK

LÉPÉSEK A 100% MEGÚJULÓ ENERGIA FELÉ HELYI SZINTEN EURÓPÁBAN MOTIVÁCIÓK MEGKÖZELÍTÉSEK PÉLDÁK LÉPÉSEK A 100% MEGÚJULÓ ENERGIA FELÉ HELYI SZINTEN EURÓPÁBAN MOTIVÁCIÓK MEGKÖZELÍTÉSEK PÉLDÁK PARTNEREK CLER, (Franciaország) Project Coordination www.cler.org Yannick Régnier yannick.regnier@cler.org

Részletesebben

Jövő Internet Stratégia és Programterv. Készült: A Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform megbízásából (1.1 verzió)

Jövő Internet Stratégia és Programterv. Készült: A Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform megbízásából (1.1 verzió) Jövő Internet Stratégia és Programterv Készült: A Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform megbízásából (1.1 verzió) 2011 A stratégia készítésében részt vettek: Bakonyi Péter, Benczúr András, Máray

Részletesebben