Länsstyrelsen Östergötland Linköping Svédország A projekt fő eredményei a következők: stratégiáinak kidolgozását.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Länsstyrelsen Östergötland 581 86 Linköping Svédország www.waste-2-energy.eu. A projekt fő eredményei a következők: stratégiáinak kidolgozását."

Átírás

1 WASTE to ENERGY WASTE to ENERGY A projekt célja a külön-külön megszerzett tudás, valamint a jó gyakorlatok, tapasztalatok megosztása egymás között a fenntartható hulladékkezelésre vonatkozó regionális szabályozások terén, a hulladékról alkotott szemlélet társadalmi megítélésének megváltoztatása (felismertetni potenciális erőforrás mivoltát), valamint a hulladékból Ranko Simic kinyert energiamennyiség növelése, amit Project Manager W2E regionális Akciótervek kidolgozásával kíván megvalósítani. Tel.: Mob.: A Waste to Energy (W2E) Hulladékból Länsstyrelsen Östergötland Linköping Svédország energiát elnevezésű projekt központi témája a fenntartható hulladékkezelés előmozdítása, valamint az energia-előállítási célú hulladékhasznosítás arányának növelése Európa régióiban. A projektben 8 partner képviselteti magát az Európai Unió 7 tagállamából (Svédország, Egyesült Királyság, Olaszország, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Románia). A projekt fő eredményei a következők: ŸEgy kérdőív kidolgozása, mely segíti a régiók fenntarthatóbb hulladékkezelési stratégiáinak kidolgozását. ŸFenntartató hulladékkezelési Akciótervek kidolgozása (minden résztvevő régióban egy), melyek középpontjában a hulladéklerakókba kerülő anyagok mennyiségének csökkentése, valamint ezen hulladék energiává való alakításának ösztönzése áll.

2 WASTE to ENERGY A PROJEKT LEÍRÁSA ÉS CÉLKITŰZÉSEI A projektben vállalt közös A projekt által kitűzött célok eléréséhez a tevékenységek túlmutatnak az partnerség: alapvető kapcsolatépítésen, mivel a Ÿ Feltérképezi és megosztja a jól bevált cél egy a hulladékkezelésre vonatozó gyakorlatokat a hulladékból történő európai szintű felmérés elkészítése (a energia-előállítás terén. Policy Tool segítségével), ami alapján kidolgozásra kerülnek a Regionális Akciótervek. A felmérés célja egy a hulladékjellemzők feltérképezésére szolgáló közös európai modell létrehozása a költséghatékony és energiatakarékos hulladékfeldolgozás Ÿ Felmérő eszközt dolgoz ki (Policy Tool - kérdőív) a régiók hulladékgazdálkodási jellemzőinek és intézményi hátterének Abruzzo Regionális Energia felmérésére, kiértékelésére, a hulladékból Ügynökség történő energia- előállítás kapacitásának Information Manager W2E javítására. ŸA felmérés eredménye alapján Regionális elérése érdekében. A projekt keretében szervezett tanulmányutak és szemináriumok a hulladékból történő energia-előállítás terén tudás- és tapasztalatcserére biztosítanak lehetőséget, melyek során via Passolanciano, 75 Akcióterveket készít. Ÿ Széleskörű disszeminációt eszközöl az Európai Unió régióiban, valamint az EU hálózatain keresztül a Policy Tool és a Tel.: Fax: hulladékból energia potenciál kapcsán. bemutatásra kerülnek a megvalósult jól bevált gyakorlatok. Az így megszerzett tudás a Policy Tool kialakításakor kerül felhasználásra, melyet bármely Európai Uniós tagállam alkalmazhat a saját hulladékkezelési jellemzőinek feltérképezésére, a költség- és energiahatékony hulladékfeldolgozás elérése céljából. A projekt regionális szinten hivatott befolyást gyakorolni a fenntartható hulladékgazdálkodás elérése érdekében. A hatékony környezetgazdálkodásra vonatkozó Pescara szabályozás megteremtéséhez hozzátartozik a politikai akarat, a jól bevált gyakorlatok ismerete, a hulladék- és szénkibocsátás csökkentésének szándéka és a gazdasági növekedés ösztönzése.

3 WASTE to ENERGY A PROJEKTBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK A projekt 3 komponensből (CP) áll: CP 3 A jó gyakorlatokon alapuló tapasztalatcsere CP 1 Menedzsment és koordináció A komponens felelőse az Östergötland Megyei Adminisztratív Tanács (vezető partner). A komponens célja biztosítani a projekt zavartalan működését, a határidők betartását, a költségek megfelelő beosztását, valamint az outputok minőségét. Ennek keretében 6 havonta partnertalálkozók kerülnek megszervezésre, elkészül a megvalósítási kézikönyv, továbbá a partnerek félévente részletes előrehaladási jelentést készítenek. Ez a komponens szintén az Östergötland Megyei Adminisztratív Tanács (vezető partner) felügyelete alá tartozik. A komponens célkitűzései: a fenntartható hulladékgazdálkodás és hulladékból energiát megoldások tudatosítása, a regionális/helyi politikák befolyásolása a megszerzett bizonyítékokra támaszkodva, valamint a versenyképesség fokozása.a projekt keretében a partnerek feltérképezik és elsajátítják a jól bevált gyakorlatokat, majd elkészítik a mindenki számára használható kérdőívet. A kérdőívvel elvégzett felmérés eredményeit felhasználják a Regionális Akciótervek CP 2 Kommunikáció és disszemináció megalkotásához, melyek az egyes régiók A komponens felelőse Abruzzo Régió hulladékból kinyert energia mennyiségének (Információs Menedzser IM). A komponens a növelésére összpontosítanak. A folyamat partnerségen megvalósítása során: belüli hatékony kommunikációra, továbbá a projekt eredményeinek a gazdasági szereplők ŸA partnerek egy nyitó szeminárium/műhelymunka irányába történő kommunikálására keretében találkoznak, hogy megismerjék a összpontosít, illetve a tevékenységek és résztvevő régiók jelenlegi hulladéktermelési eredmények disszeminációjára mind a potenciálját és kezelési technikáit. partner régiókban, mind más Európai Uniós régiókban, Európai intézményekben és Ÿ4 tanulmányút kerül megrendezésre a 4 hálózatokban. A komponensért felelős partner partnerrégióban, melyek során bemutatásra a kommunikáció területén szerzett kerülnek a hulladékból energia kinyeréséhez szakértelmével koordinálja a tevékenységek kapcsolódó jól bevált gyakorlatok. szakszerű elvégzését, így biztosítva a célközösség elérését. A minél hatékonyabb disszemináció érdekében széles eszköztár áll rendelkezésre, úgy mint a projekt saját weboldala, rövidfilm a jól bevált gyakorlatokról, magazin-stílusú beszámoló, regionális szemináriumok, nemzetközi műhelymunkák/konferenciák, bárki által használható kérdőív készítése, sajtóközlemény, brosúra, hírlevél, az Európai Hulladékból energiát hálózat megalakítása, valamint az Európai Bizottsághoz szánt javaslatok. ŸKövetkező lépésként a jól bevált gyakorlatok átültetése történik meg egy általános Policy Tool kérdőívbe, amely bármely régiónak a segítségére lehet a hulladékból történő energia-előállítás potenciáljának felmérésére. Gyakorló műhelymunkák tartása segít a regionális kulcsszereplők bevonásában. ŸA műhelymunkák során megvitatott Policy Tool eredmények alapján kidolgozásra kerülnek a Regionális Akciótervek. ŸAz akciótervek biztosítják a további fejlődés keretét.

4 Östergötland County Administrative Board CAB - Östergötland Megyei Közigazgatási Tanács A Tanács kormányzati hivatal, mely a Riksdagot (Svédország egykamarás parlamentje) és a Kormányt képviseli a megyében és egyben a lakosság legjobb érdekeit szolgálja. A Megyei Közigazgatási Tanács feladata Länsstyrelsen Östergötland biztosítani, hogy a Riksdag és a Kormány által Linköping, Svédország hozott döntések a lehető legjobb hatást érjenek el az adott megyében. Súlyos krízisek, pl. környezeti katasztrófák és komoly balesetek esetén a M/S Diana on the Göta canal Tel.: CAB Fax: koordinálhatja a mentési folyamatokat. Ellenőrzi és felügyeli a jogszabályoknak és Ranko Simic irányelveknek való megfelelőséget a helyi hatóságok számos szolgáltatását illetően. A Tanács feladatköre kiterjed a természet megóvására, a természetvédelemre, a szociális ellátásra, a kommunikációra, az Östergöland commuter train élelmiszerfelügyeletre, továbbá a mezőgazdaságra, a halászatra, a nemek közti egyenlőségre, a kulturális helyszínekre, a regionális fejlesztésekre, a kríziskezelésre, valamint a mentési folyamatokra békeidőkben. A transznacionális együttműködéssel a regionális fejlődést kívánják előmozdítani számos területen. Az együttműködés révén Water reflections in Norrköping Östergötland népszerűsítése a cél, hogy erősödjön a fenntartható gazdasági, ökológiai és társadalmi fejlődés. A transznacionális EU-s pályázatokban való részvétellel a regionális stratégiák és programok megvalósításán dolgoznak. Östergötland rapefields

5 Cumbria County Council CUMBRIA Megyei Tanács Cumbria egy különleges hely, lélegzetelállító tájjal és erős, fenntartható közösségekkel egy nagyszerű hely ahol jó élni és dolgozni. Cumbria Anglia második legnagyobb megyéje, melyben azonban kevesebb, mint ember él. A lakosság nagyobb hányada több mint 50% Katie Hornby falvakban él, melyek nagyfokú változatosságot Európai Policy és egyedi kihívást jelentenek. Cumbria mesés The Courts, Carlisle, környezettel és vidékkel büszkélkedhet és Cumbria CA3 8NA Carlisle páratlan turisztikai lehetőségekkel bír. Az (UK) idelátogatók nemcsak a gyönyörű táj miatt Tel.: Fax: Nuclear plant Sellafield jönnek, hanem az aktív és érdekes kikapcsolódás végett is. A megye egyedülálló szakértelemmel rendelkezik a nukleáris technológiák területén, amely egy dinamikusan fejlődő megújuló energetikai terület, változatos energiaforrásokkal. Cumbria mindemellett a Britain's Energy Coast programban is részt vesz. Cumbria megye hat kerületre tagolódik: Allerdale, Barrow, Carlisle, Copeland, Eden és a Déli Tóvidék (South Lakeland). A legnagyobb városias területek a megye délnyugati részén Ashness bridge található Barrow és az északon elhelyezkedő Carlisle. A háztartási hulladékkezelés kétlépcsős rendszeren keresztül történik a 6 kerületi tanács a hulladékgyűjtő hatóság, Cumbria Megyei Tanács pedig a hulladékkezelő hatóság. A hulladékgyűjtés és elhelyezés integrálása a Cumbria Stratégiai Hulladékközösségen keresztül történik, közismertebb nevén: Resource Cumbria. Cumbria Megyei Tanácsa nemrégiben szerződött 25 évre a Sharks Waste Solutions-zel két 75 kilótonnás Mechanikus Cumbria Recycle Rangers Biológiai Kezelő (MBT) üzem építésére, melyekben a nem újrahasznosítható hulladékból szilárd újrahasznosított üzemanyag (SRF) kerülne előállításra. A Tanács azt reméli, hogy a projekt révén politikai tanulságokat ültethet át és szert tehet jelentős EU-s programtapasztalatra. Cumbria Sharks plant

6 ARAEN Abruzzo Regional Energy Agency ARAEN - Abruzzo Regionális Energia Ügynökség Az ARAEN Abruzzo Régió nagy tapasztalattal rendelkezik a megújuló energiákkal kapcsolatos feladatok menedzselésében. Az ARAEN Abruzzo Régió állandó és hivatalos szervezete, melyet a február 8-án elfogadott 6. számú Regionális Jogszabály 64. cikkelye hozott létre. Az Ügynökség remek példája annak, hogy Abruzzo ARAEN Abruzzo Régió hogyan viszonyul az energetikai Regionális Energia rendszerekhez. Alapvető tevékenységei közé Ügynökség tartoznak az energiaszükséglet kezelésének az via Passolanciano 75 energiahatékonyság tudatosításával történő Pescara (Italy) javítása, a helyi és megújuló energiaforrások hatékonyabb felhasználásának és kezelésének elősegítése, a termelési költségek optimalizálása, Antonio Sorgi (Igazgató) Aquila (regional capital) before earthquake - April 2009 az energiaellátásra vonatkozó legkedvezőbb Fax: feltételek biztosításának kiaknázására irányuló kutatások támogatása, továbbá energiaszektoron belüli regionális funkciók ellátása. Abruzzo Régió számos eszközt bevet a megújuló energiarendszerek elterjedése érdekében, mint pl. Regionális tervet készít a megújuló energiák használatára, valamint a levegő minőségének megóvására. A CO2 kibocsátás csökkentésére irányuló tevékenységek a szennyezés forrásainál kerülnek alkalmazásra: az iparban, mezőgazdaságban, kereskedelemben és szállítmányozásban. Seaside of Giulianova - Teramo province Nemzeti szinten Abruzzo régió elsősorban a Környezetvédelmi Minisztériummal kötött megállapodásának (2004. április) tesz eleget, mely a biomassza energetikai fejlesztéséről szól, és amely 3 év alatt kerül megvalósításra. Abruzzo Régió támogatja a modern környezetvédelmi politikát, alapvető célkitűzései a környezet megóvása és védelme. E célok megvalósítása érdekében egy sor intézkedést dolgoz ki az egész integrált hulladékkezelési lánc számára, mely tartalmazza a hulladéktermelés csökkentését, a más úton nem hasznosítható hulladékból történő Tel.: , City of Rocca Calascio, L Aquila energiaelőállítást, valamint olyan tevékenységek népszerűsítését, mint: a lakosságnak és az iparág szakembereinek szánt kommunikáció, oktatás és képzés.

7 South Great Plain Regional Development Agency DARFÜ Dél-alföldi Regionális Ügynökség Nonprofit Kft. A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 1997-ben alakult, céljai között megtalálható az emberi és gazdasági erőforrások, valamint a Dél-alföld környezetvédelmi állapotának fejlesztése. Megalakulása óta aktív szerepet DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. vállal a hazai és az Európai projektek menedzselésében különféle szakterületeken. Az évek során számos nemzetközi együttműködésekben is részt vett és vesz 6726 Szeged Hungary, (PHARE, Strukturális Alapok, FP5, FP6 és FP7, Közép fasor 1-3. INTERREG, SEE, CE Programok). Tel: A hulladékgazdálkodás és energiaelőállítás Fax: Medieval castle of Gyula kulcsfontosságú kérdésként szerepelnek Magyarország Operatív Programjaiban. Nemzeti szinten a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) foglalkozik a témával, míg regionális szinten a Dél-alföldi Zsanett Pigniczki Operatív Program (DAOP) 5. prioritási Nemzetközi tengelyének kiemelt célja többek között a projektmenedzser települési hulladéklerakók rekultivációja. A 6726 Szeged Hungary, Regionális Operatív Programok horizontális Közép fasor 1-3. Cell.: Tel: Fax: Biogas plant in Kecskemét at Pilze-Nagy Ltd. elvei közt szerepel továbbá a fenntarthatóság is, azaz a környezet és természeti erőforrások fenntartható hasznosítása. Az Ügynökség, mint a fő regionális policy driver és közreműködő szervezet, szoros kapcsolatban áll az említett területeken tevékenykedő cégekkel, klaszterekkel és kutatószervezetekkel, így lehetősége nyílik a megújuló energia szektor fejlődését elősegíteni. Az együttműködésből származó legjelentősebb eredmény az Ügynökség számára, hogy a regionális tervezési dokumentumokba és folyamatokba beépítésre kerülhetnek a projekt során megszerzett tapasztalatok különös tekintettel a fenntartható hulladékgazdálkodásból Wind Farm származó energiahasznosításra. Windmill in South Great Plain

8 Kujawsko-Pomorskie Voivodeship Kujávia-Pomerániai Vajdaság A Kujávia-Pomerániai Vajdaság középlengyelország északi részén található. Elhelyezkedésnek köszönhetően a Vajdaság összeköti az ország északnyugati és északkeleti, valamint az északi és középső részei között. A két jelentős város, Bydgoszcz és Toruń a régióra jellemző legfőbb vonásokat magukon hordják. Kujávia-Pomerániai Egy gyorsan fejlődő új szociális és gazdasági infrastruktúra ez, mely ötvözi a történelmet az Vajdaság Marsalli Iroda Landscape Regionális Politikai egyedülálló kultúrával, művészettel, valamint Osztály azzal az optimizmussal, mellyel lakosai a Európai Területi jövőjükre tekintenek. Toruń gótikus Együttműködési Iroda emlékműveivel szinte teljesen megőrizte Plac Teatralny 2, középkori arculatát, és jellegzetes városképét, Toruń (Polonia) továbbá az UNESCO világörökség része is egyben. A régió további kincse a humán és Rafał Modrzewski, intellektuális potenciálja. 31 felsőoktatási tel intézmény található itt, melyből 3 egyetem: a Természeti és Technológiai Egyetem, Kazimierz Wielki Egyetem Bydgoszczon, valamint északlengyelország legnagyobb egyetemi Dorota Olga Olszewska, Landscape tel központja a toruńi Nicolas Copernicus Egyetem. Fax: A Kujávia-Pomerániai Vajdaság Marsalli Irodájának kompetenciái felölelik a regionális fejlesztés minden aspektusát: oktatás, infrastruktúra, környezet, befektetés, stb. A Kujávia-Pomerániai Vajdaság egy dinamikusan fejlődő régió, ahol az ipar is fontos szerepet játszik: élelmiszeripar, papírgyártás, vegyipar, elektronikai gépipar és műanyagipar. Inowrocławban és Ciechocinekben az Bydgoszcz ásványvízforrások, valamint a halit és mészkő rétegek ideális feltételeket teremtenek a rekreációs- és gyógyüdüléshez. Toruń Landscape

9 SIEA Slovak Innovation and Energy Agency SIEA - Szlovák Innovációs és Energetikai Ügynökség A Szlovák Innovációs és Energetikai Ügynökség (SIEA) 1999-ben alakult a Szlovák Gazdasági Minisztérium szakmai szervezeteként. A SIEA hatáskörébe tartozik az energiahatékonyság, az energetikai témájú innováció és a megújuló energiák témaköre, valamint emellett a SIEA Szlovák Innovációs és Energetikai Ügynökség Bajkalská 21, Bratislava (Szlovák Köztársaság) Strukturális Alapok végrehajtási ügynökségeként is működik. A SIEA nemzeti energetikai ügynökségként széles ismerettel rendelkezik a Szlovák energiapiacról és annak Castle of Bratislava résztvevőiről, a döntéshozókról, cégekről, szakemberekről, társaságokról és mindazokról, akik az energetika és energiahatékonyság Pavel Starinský (Igazgató) Tel.: Fax: területén tevékenykednek. Kiemelt hangsúlyt fektet a társadalom, valamint az energetikai szakemberek számára szánt képzésekre és információs szemináriumokra. Az Ügynökség intézményi struktúrájának megfelelően különböző eljárásokat alakít ki az energetikában érdekelt regionális és helyi érintettek elérésére (minisztériumok, civil szervezetek és bármely Sandberg Natural reserve of Devínska Kobyla más, a partnerek által relevánsnak ítélt szervezet), valamint egy helyi részvételen alapuló tervezési folyamatot kezdeményez. A Szlovák Gazdasági és Környezetvédelmi Minisztériumok koordinálása mellett dolgoznak a szakmai szervezeteik (SIEA és SEA Szlovák Energetikai Ügynökség) a klímaváltozás, fenntartható fejlődés és erőforrás (nyersanyag és hulladék) kiaknázás terén. A SIEA főként a Wind Farm törvényi szabályozás előkészítésén, tanácsadásban, elemzések készítésén, Main square of Bratislava valamint a nyilvánosság tájékoztatásán tevékenykedik a hulladékból energia-előállítás és a hulladékhő témakörökben. The small Carpathians Vine-growing region UFO Bridge

10 REA Regional Energy Agency REA - Regionális Energetikai Ügynökség A Regionális Energetikai Ügynökség (REA) minden, az energia racionális felhasználásához, energia megtakarításhoz, és megújuló energiákhoz kapcsolódó témával foglalkozik. Az ügynökség nagy hangsúlyt fektet az energetikai témákkal kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatalára. Tanácsadó REA Regionális központjuk minden munkanapon várja az Energiaügynökség érdeklődőket. Egy nemzetközi projekt keretében (Szlovák Köztársaság) az iskolákra összpontosítanak. A projekt többek között a környezetvédelmi oktatás Partizánska 20, Landscape of Šaľa Šaľa megszervezését és energetikai auditok (költségcsökkentési lehetőségek feltérképezése) Karol Mikloš (Szövetségi kidolgozását foglalja magába. A REA fő Elnök) tevékenysége a lakosság, a kormány, az üzleti világ és az oktatási központok részére történő Andrea Miklošová tanácsadás. A REA egyben biztosítja a szükséges (Projektmenedzser) útmutatást az épületek energetikai auditjához, az Tel.: energetikai tanúsítvány megszerzéséhez. Az Mobil: Ügynökség számos Európai projektben vett részt. Fax: tól 2006-ig a Klimabündnis Klíma Szövetség (nemzetközi klímavédelmi szervezet) tagja volt. Az Ügynökség egyik alapvető feladata az ésszerű River flowing Šaľa energiafelhasználás tudatosítása és népszerűsítése, a háztartási energiafogyasztás csökkentésére vonatkozó lehetőségek terjesztése, valamint a megújuló energiaforrások kihasználásának ösztönzése. A REA küldetése nem a pénzszerzés, hanem a lakosság tudatos energiahasználatra való nevelése és alapvető energiahasználati tanácsok megosztása! River Šaľa Enterprise in Šaľa Church of St. Margaret Antioch in Šaľa

11 Dâmboviţa County Council DÂMBOVIŢA Megyei Tanács A Dâmboviţa Megyei Tanács, mint az lakosú megye regionális hivatala, megyei (regionális) szintű hulladékpolitikai fejlesztésekkel foglalkozik. E célból együttműködik a megyei önkormányzatokkal (Targoviste és Moreni), öt várossal (Titu, Găești, Pucioasa, Fieni, Racari) és 82 településsel. Ezen Provincia di Dâmboviţa szervezetek saját elhatározásukból létrehozták az úgynevezett Szervezetek közötti Fejlesztési Szövetséget, mely képes kidolgozni az integrált Dan Nitescu, hulladékkezelési stratégiát, valamint - egy Ovidiu Tonea szakosztályon keresztül - felügyelni a rendszer Piata Tricolorului 1 tevékenységeit. Idén Dâmboviţa Megyei Targoviste Tanács befejezi a hulladékgazdálkodási (Romania) Tel.: / Bucegi Mountains projektjét, amely a hazai hulladékgazdálkodási infrastruktúrák fejlesztését szolgálja a megye környezetének megóvása, megvédése és fejlesztése céljából. A projekt Bukarest Fax: vízellátásának fejlesztéséhez szintén hozzájárul. A projekt továbbá szorgalmazza az organikus hulladékgyűjtés, válogatás, szállítás, kezelés és Targoviste - princely court lerakás területén mérvadó európai színvonal bevezetését. A célközönség Dâmboviţa megye lakossága. A projekt keretében bevezetésre kerül a háztartási és utcai szemét szelektív gyűjtése, valamint ezek elszállítása további szelektálásra, komposztálására, és a zöld cellákba történő végső lerakásra. A jelenlegi INTERREG Projekt (W2E) támogatja a fenntartható hulladékgazdálkodási technikák felé történő elmozdulást Dâmboviţa megyében, és az új ötletek, valamint az európai Bucegi Mountains - the Sphinx jól bevált gyakorlatok átültetését. Targoviste - Chindia Tower Aninoasa Waste Management Center

12 WASTE to ENERGY WASTE to ENERGY

Waste to Energy projekt bemutatása

Waste to Energy projekt bemutatása European Regional Development Fund Waste to Energy projekt bemutatása WASTE TO ENERGY Dr. Pigniczki Zsanett pigniczki@darfu.hu DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Waste to

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

A TransWaste projekt bemutatása

A TransWaste projekt bemutatása A TransWaste projekt bemutatása TransWaste A projekt a CENTRAL EUROPE Program keretén belül kerül megvalósításra és az ERDF (European Regional Development Fund) által támogatott A programról részletesen:

Részletesebben

E E Pannonia. Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs

E E Pannonia. Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs E E Pannonia Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs Izrada zajedničkog akcijskog plana energetske učinkovitosti za pograničnu regiju EE Pannonia EE Pannonia Elaboration of joint energy

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése IP/08/267 Brüsszel, 2008. február 20. A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése Danuta Hübner, a regionális politikáért felelős európai biztos ma bemutatta,

Részletesebben

Szomolányi Katalin. Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály. VII. Környezetvédelmi kerekasztal-beszélgetés Budapest, 2004. március 30.

Szomolányi Katalin. Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály. VII. Környezetvédelmi kerekasztal-beszélgetés Budapest, 2004. március 30. Szomolányi Katalin Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály Tartalom Csoport Működés Környezetvédelmi Stratégiai eredmények Csoport Környezetvédelmi Politika Csoport Környezetvédelmi Stratégia Csoport

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Tartalom Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Határmenti programok Transznacionális programok Interregionális program 2009 Nov Hegyesi Béla, VÁTI Kht

Részletesebben

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Szabados Krisztián gazdasági

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

A decentralizált megújuló energia Magyarországon

A decentralizált megújuló energia Magyarországon A decentralizált megújuló energia Magyarországon Közpolitikai gondolatok Őri István Green Capital Zrt. Bevált portugál gyakorlatok konferencia Nyíregyháza 2010. június 4. Miről fogok beszélni? A portugál-magyar

Részletesebben

A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december

A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december A CENTRAL EUROPE (KÖZÉP-EURÓPA) Transznacionális Program a 2014-2020-as programozási periódusban a közép-európai

Részletesebben

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK)

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) tudományos tanácsadó Kapos ITK Kht. Kompetenciaközpont konzorciumi tagok és munkatársak Kapos ITK Kht. Görcs Nóra (okl.

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens Amiről szó lesz 1. A NAKVI és a tervezés kapcsolata 2. Hogyan segíti az

Részletesebben

Transznacionális programok

Transznacionális programok Transznacionális programok Csalagovits Imre János csalagovits@vati.hu 06 30 2307651 OTKA Konferencia 2009 Május 22 1 Tartalom Hidden Agenda Nemzeti és transznacionális érdek Stratégia és menedzsment Transznacionális

Részletesebben

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról 1. sz. melléklet Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról A rendelet-tervezet kimondja, hogy az ERFA,

Részletesebben

ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség bemutatása. Vámosi Gábor igazgató

ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség bemutatása. Vámosi Gábor igazgató ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség bemutatása Vámosi Gábor igazgató 1 Megalakulás Az intézmény az Intelligens Energia Európa Program támogatásával alakult meg 2009. március 6-án Tulajdonosok:

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28.

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Miért kikerülhetetlen ma a megújuló energiák alkalmazása? o Globális klímaváltozás Magyarország sérülékeny területnek számít o Magyarország energiatermelése

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

Strukturális Alapok 2014-2020

Strukturális Alapok 2014-2020 Regionális Strukturális Alapok 2014-2020 Európai Bizottság Regionális Politika és Városfejlesztés Főigazgatóság F.5 - Magyarország Szávuj Éva-Mária 2013. december 12. Regionális Miért kell regionális /

Részletesebben

www.regions4greengrowth.eu Mátrai Melinda Projektmenedzser, ÉARFÜ Nonprofit Kft. Nyíregyháza, 2013. június 6.

www.regions4greengrowth.eu Mátrai Melinda Projektmenedzser, ÉARFÜ Nonprofit Kft. Nyíregyháza, 2013. június 6. www.regions4greengrowth.eu Mátrai Melinda Projektmenedzser, ÉARFÜ Nonprofit Kft. Nyíregyháza, 2013. június 6. A projekt A megújuló energiaforrásokat alkalmazó technológiák ösztönzése és finanszírozási

Részletesebben

A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei

A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei XIII. Fenntarthatósági Kerekasztal-beszélgetés Szomolányi Katalin Vállalati Fenntarthatósági Központ 2012.06.01. 1 Arthur

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség. Maróti Péter Igazgató Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE.

Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség. Maróti Péter Igazgató Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE. Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Maróti Péter Igazgató Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE. DA-RIÜ Khe. feladatai és a DA-RIÜ projekt moduljai FELADATOK K+F és innováció fejlesztése,

Részletesebben

A Megújuló Energiaforrás Irányelv és a Nemzeti Cselekvési Terv szerepe a 2020 as célok elérésében

A Megújuló Energiaforrás Irányelv és a Nemzeti Cselekvési Terv szerepe a 2020 as célok elérésében A Megújuló Energiaforrás Irányelv és a Nemzeti Cselekvési Terv szerepe a 2020 as célok elérésében Szélenergia a tények szélenergia integrációja Magyarországon, EWEA Budapest, 2009 június 12. EUROPEAN COMMISSION

Részletesebben

Akcióterv a Dél-Alföld hulladékgazdálkodásának fenntartható fejlődése érdekében

Akcióterv a Dél-Alföld hulladékgazdálkodásának fenntartható fejlődése érdekében Akcióterv a Dél-Alföld hulladékgazdálkodásának fenntartható fejlődése érdekében Az Európai Unió INTERREG IVC program Waste to Energy elnevezésű projektjének keretében a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Tudománypolitikai kihívások a 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Dr. Kardon Béla Főosztályvezető Tudománypolitikai Főosztály Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság A kormányzati K+F+I

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

Tájvédelem - Nemzetközi kitekintés, jó gyakorlatok

Tájvédelem - Nemzetközi kitekintés, jó gyakorlatok Tájvédelem - Nemzetközi kitekintés, jó gyakorlatok Holndonner Péter környezetstratégiai referens Nemzeti Környezetügyi Intézet Miről lesz szó? Tájvédelem eszközei (Három eltérő megközelítés) Anglia (3

Részletesebben

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Dióssy László Szakállamtitkár, c. egyetemi docens Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Enterprise Europe Network Nemzetközi Üzletember

Részletesebben

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése Budapest, 2010. március 25. XV. LOGISZTIKAI FÓRUM 1 ChemLog küldetése Regionális hatóságok,

Részletesebben

Önkormányzatok megújuló energia használatának lehetőségei. Vámosi Gábor igazgató

Önkormányzatok megújuló energia használatának lehetőségei. Vámosi Gábor igazgató Önkormányzatok megújuló energia használatának lehetőségei Vámosi Gábor igazgató Energiaügynökségek Európában Energia Ügynökség Magyarországon Észak-Alföldi Régió Megyék (települések száma): - Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN Balassagyarmat, 2013.május 09. Mizik András erdőmérnök Ipoly Erdő Zrt. Miért Zöldgazdaság? A Zöldgazdaság alapelvei:

Részletesebben

G E overn E EE j pro ekt kt

G E overn E EE j pro ekt kt GovernEE projekt A projekt háttere, előzmény A Good Governance in Energy Efficiency Jó kormányzás az energiahatékonyság területén! - Energiabiztonság és a klímaváltozás problémája - Energia hatékonyság

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Terület és településfejlesztési programok 2014-2020 között, különös tekintettel a Közép-magyarországi régióra JENEI Gábor Programirányító

Részletesebben

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály MAGYARORSZÁG ERDŐTERÜLETE NAPJAINKBAN Területi adatok Erdőgazdálkodás alá vont terület: -

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért

Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért PLACE PARNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network

Részletesebben

INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE. Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE. Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Smart Event Europe, date, 2014.12.09. place Debrecen 2. A program előkészítéstől

Részletesebben

Az EGTC-k jövője. Esztergom, 2012. december 6.

Az EGTC-k jövője. Esztergom, 2012. december 6. Az EGTC-k jövője Esztergom, 2012. december 6. Az EGTC-k Európában Az EGTC-k Magyarországon Az EGTC-k jövőjével kapcsolatos kérdések 1. A jogi keretek változása 2. Finanszírozási kérdések 1. A jogi keretek

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Nemzetközi szervezet a

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

2014.09.25. Budapest. A CluStrat projekt pilotjainak bemutatása. Nemzeti Szakpolitikai Párbeszéd. Ruga Eszter nemzetközi projektmenedzser

2014.09.25. Budapest. A CluStrat projekt pilotjainak bemutatása. Nemzeti Szakpolitikai Párbeszéd. Ruga Eszter nemzetközi projektmenedzser Budapest A CluStrat projekt pilotjainak bemutatása Nemzeti Szakpolitikai Párbeszéd Ruga Eszter nemzetközi projektmenedzser A CluStrat projekt 8 pilot tevékenysége 1. Folyamat fejlesztés: innováció fokozása

Részletesebben

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28.

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. EU 2020 célok: Európa (2020) Intelligens ( smart ) Fenntartható ( sustainable

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

Intézményrendszernek végzett munkák

Intézményrendszernek végzett munkák Boza Pál HDI Consulting Kft. 2013. október 29. Budapest HDI Consulting Kft. Intézményrendszernek végzett munkák KEOP IH számára pályázati konstrukciók előkészítése pl. KEOP 4.3.1 Norvég Alap energiahatékonysági

Részletesebben

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája EURÓPA 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája Bevezet Nemzedékünk még soha nem élt meg ekkora gazdasági válságot. Az elmúlt évtizedben folyamatos gazdasági növekedés tanúi

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT INTEGRÁLT TERÜLETI BEFEKTETÉS KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az EU kohéziós politikájának következő, 2014 és 2020 közötti időszakával kapcsolatos új szabályokat és jogszabályokat 2013 decemberében

Részletesebben

A Széchenyi Programiroda tevékenységei. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A Széchenyi Programiroda tevékenységei. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Széchenyi Programiroda tevékenységei Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 EU-s forrásfelhasználás növelése Aktuális pályázati kiírások megismertetése, pályázók körének

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Észak-Magyarország Kassa Bilaterális Innovációs Stratégia

Észak-Magyarország Kassa Bilaterális Innovációs Stratégia NORth Hungary and Kosice Bilateral Regional Innovation Strategy Project Észak-Magyarország Kassa Bilaterális Innovációs Stratégia Konszenzus-építő tájékoztató 2007. Június 27. Tartalomjegyzék Régiók elhelyezkedése

Részletesebben

Amit a zöld beszerzésről tudni kell. Bevezetés. Varga Katalin Energiaklub Budapest, 2013. december 11.

Amit a zöld beszerzésről tudni kell. Bevezetés. Varga Katalin Energiaklub Budapest, 2013. december 11. Amit a zöld beszerzésről tudni kell Bevezetés Varga Katalin Energiaklub Budapest, 2013. december 11. Tartalom Az Energiaklubról A zöld beszerzés definíciója A zöld beszerzés előnyei Buy Smart+ projekt

Részletesebben

Földrajzilag egymáshoz közel elhelyezkedő vállalkozások alkotják Gazdasági és nem közigazgatási régió

Földrajzilag egymáshoz közel elhelyezkedő vállalkozások alkotják Gazdasági és nem közigazgatási régió fejlesztés az Új Széchenyi Terv keretében Somkuti Mátyás MAG fejlesztési Iroda Budapest, 2012. június 6. A klaszterek, mint az innovációt és a versenyképességet elősegítő szerveződések Elhelyezkedés jellemzői

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

Kormányzati elképzelések az alternatív energia források hasznosítására

Kormányzati elképzelések az alternatív energia források hasznosítására Kormányzati elképzelések az alternatív energia források hasznosítására Olajos Péter Zöldgazdaság-fejlesztésért és Klímapolitikáért felelős Helyettes Államtitkár 2011. május 10. Griff Hotel 1. Állami szerepvállalás

Részletesebben

Szövetség az Italoskartonért és a Környezetvédelemért (The Alliance for Beverage Cartons & the Environment)

Szövetség az Italoskartonért és a Környezetvédelemért (The Alliance for Beverage Cartons & the Environment) Szövetség az Italoskartonért és a Környezetvédelemért (The Alliance for Beverage Cartons & the Environment) - Az italoskarton gyűjtés és újrahasznosítás európai perspektívája Katarina Molin Főigazgató

Részletesebben

Megújuló energia és energiahatékonysági beruházások pályázati finanszírozásának lehetőségei Előadó: Vámosi Gábor, igazgató

Megújuló energia és energiahatékonysági beruházások pályázati finanszírozásának lehetőségei Előadó: Vámosi Gábor, igazgató Megújuló energia és energiahatékonysági beruházások pályázati finanszírozásának lehetőségei Előadó: Vámosi Gábor, igazgató Zöldségtermesztés a homokon szakmai konferencia Nyíradony, 2015.09.25. Tartalom

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

Tartalom. Dr. Bakonyi Péter c. docens. Midterm review: összefoglaló megállapítások. A A célkitűzések teljesülése 2008-ig

Tartalom. Dr. Bakonyi Péter c. docens. Midterm review: összefoglaló megállapítások. A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Tartalom i2010 - Midterm review Lisszaboni célok és az információs társadalom Az i2010 program főbb célkitűzései A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Dr. Bakonyi Péter c. docens Legfontosabb teendők 2010-ig

Részletesebben

Dr. Bakonyi Péter c. docens

Dr. Bakonyi Péter c. docens i2010 - Midterm review Dr. Bakonyi Péter c. docens Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az i2010 program főbb célkitűzései A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Legfontosabb teendők 2010-ig

Részletesebben

Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával

Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával Projekt bemutatása ELSŐ MAGYAR ENERGIATÁROLÁSI KLASZTER NONPROFIT KFT. V e z e t ő p a r t n e r

Részletesebben

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető NKEK Nonprofit Kft. Vízügyi, Hulladékgazdálkodási és KA Divízió Hulladékgazdálkodási Osztály KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladékgazdálkodási

Részletesebben

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Jasper Anita Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. Élelmiszerhulladékok kezelésének és újrahasznosításának jelentősége

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Energia alternatívák a kisvárosokban.

Energia alternatívák a kisvárosokban. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE Helyi fejlesztés Veszprém, 2014. november 27 28. Energia alternatívák a kisvárosokban. A Dél-dunántúli régió megújuló energiaforrásainak hasznosítása

Részletesebben

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6.

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. A tanulmány az NFGM megbízásából készült Miért? (NFFT Jövőkereső) Mindezekre tekintettel halaszthatatlan, hogy a magyar társadalom körében széleskörű

Részletesebben

A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján. Nagy András VÁTI Nonprofit Kft.

A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján. Nagy András VÁTI Nonprofit Kft. A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján Nagy András VÁTI Nonprofit Kft. Szén-dioxid semlegesség A vízió: 2025-ben Koppenhága lesz az első szén-dioxidsemleges főváros a világon. az összes

Részletesebben

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség közép-magyarországi műhelytalálkozója, Budapest, 2010. május 20. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Hungarian Real Estate Association Management(HAREM) European Real Estate Council CEPI. titkár CEAB

Hungarian Real Estate Association Management(HAREM) European Real Estate Council CEPI. titkár CEAB Hungarian Real Estate Association Management(HAREM) European Real Estate Council CEPI dr Miklos Nemeth MIGSZ főtitkf titkár Főtitkár CEPI-CEAB CEAB CEPI Nemzetközi non-profi szervezet, Brüsszeli székhellyel,

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség. Kalcsú Zoltán Szombathely, 2013. május 30.

Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség. Kalcsú Zoltán Szombathely, 2013. május 30. Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség Kalcsú Zoltán Szombathely, 2013. május 30. Az innovációs ügynökség Győr Szombathely Zalaegerszeg - A Nyugat-dunántúli régióban 2008 óta - 3 megyei jogú városban,

Részletesebben

PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere és főbb célkitűzései A projekt módszertani megközelítései

PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere és főbb célkitűzései A projekt módszertani megközelítései APP4INNO Projekt Establishment and promotion of new approaches and tools for the strengthening of primary sector's competitiveness and innovation in the South East Europe PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere

Részletesebben

Energetikai célú beruházások megvalósítására igénybe vehető nemzetközi pályázati rendszerek. Vámosi Gábor igazgató

Energetikai célú beruházások megvalósítására igénybe vehető nemzetközi pályázati rendszerek. Vámosi Gábor igazgató Energetikai célú beruházások megvalósítására igénybe vehető nemzetközi pályázati rendszerek Vámosi Gábor igazgató Tartalom Nemzetközi pályázati rendszerek bemutatása 1. ELENA 2. JESSICA 3. LIFE + program

Részletesebben

Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei

Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei Budapest, 2013. október 30. Zöld beszerzés villásreggeli Varga Katalin, Energiaklub Tartalom Az Energiaklubról A zöld beszerzés definíciója A zöld beszerzés előnyei

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

Energy Saving Environmental Program 1

Energy Saving Environmental Program 1 AZ ÖNKORMÁNYZATOK SZEREPE AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG MEGVALÓSÍTÁSÁBAN ENERGIAKÖZÖSSÉGEK NYITÓRENDEZVÉNY 2011 November 25 GÖDÖLLŐ Quirin Andrásné GREEN DEPENDENT INDEPENDENT Ha energiafüggő vagyok és odafigyelek

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

GEO.POWER nemzeti szintű akcióterv ismertetése, javaslatok a 2014-2020-as programozási időszakra

GEO.POWER nemzeti szintű akcióterv ismertetése, javaslatok a 2014-2020-as programozási időszakra GEO.POWER nemzeti szintű akcióterv ismertetése, javaslatok a 2014-2020-as programozási időszakra Dibáczi Zita Osztályvezető Helyi Fórum Nyíregyháza, 2012. december 10. 1 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések MFB Csoport: integrált pénzügyi szolgáltatások Szoros és hatékony együttműködés az MFB Csoport hitelezési, befektetési, garancia vállalási és támogatási tevékenységet

Részletesebben