Plenárisülés-dokumentum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Plenárisülés-dokumentum"

Átírás

1 EURÓPAI PARLAMENT Plenárisülés-dokumentum A7-0242/2014 JELENTÉS az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésrıl, III. szakasz Bizottság és végrehajtó ügynökségek (COM(2013)0570 C7-0273/ /2195(DEC)) Költségvetési Ellenırzı Bizottság Elıadó: Markus Pieper RR\ doc PE v04-00 Egyesülve a sokféleségben

2 PR_DEC_Com TARTALOM Oldal 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésrıl, III. szakasz Bizottság AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésrıl AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT a Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (korábbi nevén Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatal) 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésrıl AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT a Fogyasztó-, Egészség- és Élelmiszerügyi Végrehajtó Ügynökség (korábbi nevén Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség) 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésrıl AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésrıl AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT a Kutatási Végrehajtó Ügynökség 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésrıl AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség (korábbi nevén a Transzeurópai Közlekedési Hálózat Végrehajtó Hivatala) 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésrıl AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére vonatkozó PE v /110 RR\ doc

3 elszámolás lezárásáról, III. szakasz Bizottság AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésrıl szóló határozatok szerves részét képezı megjegyzésekkel, III. szakasz Bizottság és végrehajtó ügynökségek VÉLEMÉNY A KÜLÜGYI BIZOTTSÁG RÉSZÉRİL...77 VÉLEMÉNY A FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRİL...80 VÉLEMÉNY A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG RÉSZÉRİL...83 VÉLEMÉNY A KÖRNYEZETVÉDELMI, KÖZEGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZER- BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG RÉSZÉRİL...86 VÉLEMÉNY A KÖZLEKEDÉSI ÉS IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁG RÉSZÉRİL...91 VÉLEMÉNY A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRİL...95 VÉLEMÉNY A HALÁSZATI BIZOTTSÁG RÉSZÉRİL...98 VÉLEMÉNY A KULTURÁLIS ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRİL VÉLEMÉNY AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGI, BEL- ÉS IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG RÉSZÉRİL VÉLEMÉNY A NİJOGI ÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI BIZOTTSÁG RÉSZÉRİL A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE RR\ doc 3/110 PE v04-00

4 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésrıl, III. szakasz Bizottság (COM(2013)0570 C7-0273/ /2195(DEC)) Az Európai Parlament, tekintettel az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére 1, tekintettel az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre vonatkozó összevont éves beszámolójára (COM(2013)0570 C7 0273/2013) 2, tekintettel a évi mentesítés nyomon követésérıl szóló bizottsági jelentésre (COM(2013)0668) és az e jelentéshez csatolt bizottsági szolgálati munkadokumentumokra (SWD(2013)0348 és SWD(2013)0349), tekintettel a Bizottság évi igazgatási eredményeinek összefoglalásáról szóló, június 5-i bizottsági közleményre (COM(2013)0334), tekintettel az Unió pénzügyi helyzetének az elért eredmények alapján történı értékelésérıl szóló bizottsági jelentésre (COM(2013)0461), és az azt kísérı bizottsági szolgálati munkadokumentumokra (SWD(2013)0228 és SWD(2013)0229), tekintettel a Bizottságnak a 2012-ben elvégzett belsı ellenırzésekrıl szóló, a mentesítésért felelıs hatóság számára készített éves jelentésére (COM(2013)0606) és az azt kísérı bizottsági szolgálati munkadokumentumra (SWD(2013)0314), tekintettel a Számvevıszéknek a 2012-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtásáról szóló éves jelentésére, az intézmények válaszaival együtt 3, valamint a Számvevıszék különjelentéseire, tekintettel a Számvevıszéknek a 2012-es pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerőségét és szabályszerőségét igazoló, az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 287. cikke szerinti nyilatkozatára 4, tekintettel a 2012-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a Bizottság számára adandó mentesítésrıl szóló, február 18-i tanácsi ajánlásra (05848/2014 C7 0048/2014), tekintettel az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 317., 318., és 319. cikkére, továbbá az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerzıdés 106a. cikkére, HL L 56., HL L 334., , 1. o. HL C 331., , 1. o. HL C 331., , 10. o. PE v /110 RR\ doc

5 tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletrıl szóló, június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre 1 és különösen annak 55., 145., 146. és 147. cikkére, tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérıl szóló, október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre 2 és különösen annak 62., 164., 165. és 166. cikkére, tekintettel eljárási szabályzata 76. cikkére és VI. mellékletére, tekintettel a Költségvetési Ellenırzı Bizottság jelentésére és a többi érintett bizottság véleményére (A7 0242/2014), A. mivel az Európai Unióról szóló szerzıdés 17. cikkének (1) bekezdése értelmében a Bizottság hajtja végre a költségvetést és irányítja a programokat, és az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 317. cikkének értelmében a költségvetés végrehajtása ügyében a tagállamokkal együttmőködve, saját felelısségére jár el, a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveinek tiszteletben tartásával; 1. mentesítést ad a Bizottság számára az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozóan; 2. megjegyzéseit az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására (III. szakasz Bizottság és végrehajtó ügynökségek) vonatkozó mentesítésrıl szóló határozatok szerves részét képezı állásfoglalásában, valamint a Bizottság évi mentesítése kapcsán a Számvevıszék által készített különjelentésekrıl szóló -i állásfoglalásában 3 összegzi; 3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képezı állásfoglalást a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, a tagállamok pénzügyminisztereinek és mezıgazdasági minisztereinek, a nemzeti számvevıszékeknek, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Unió Bíróságának, a Számvevıszéknek és az Európai Beruházási Banknak, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükrıl HL C 248., , 1. o. HL L 298., , 1. o. Elfogadott szövegek, P7_TA-PROV(2014)0000. RR\ doc 5/110 PE v04-00

6 2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésrıl (COM(2013)0570 C7-0273/ /2195(DEC)) Az Európai Parlament, tekintettel az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére 1, tekintettel az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre vonatkozó összevont éves beszámolójára (COM(2013)0570 C7 0273/2013) 2, tekintettel az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség 2012-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára, tekintettel a évi mentesítés nyomon követésérıl szóló bizottsági jelentésre (COM(2013)0668) és az e jelentéshez csatolt bizottsági szolgálati munkadokumentumokra (SWD(2013)0348 és SWD(2013)0349), tekintettel az Unió pénzügyi helyzetének az elért eredmények alapján történı értékelésérıl szóló bizottsági jelentésre (COM(2013)0461), és az azt kísérı bizottsági szolgálati munkadokumentumokra (SWD(2013)0228 és SWD(2013)0229), tekintettel a Bizottságnak a 2012-ben elvégzett belsı ellenırzésekrıl szóló, a mentesítésért felelıs hatóság számára készített éves jelentésére (COM(2013)0606) és az azt kísérı bizottsági szolgálati munkadokumentumra (SWD(2013)0314), tekintettel a Számvevıszéknek az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszaival együtt 3, tekintettel a Számvevıszéknek a 2012-es pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerőségét és szabályszerőségét igazoló, az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 287. cikke szerinti nyilatkozatára 4, tekintettel a 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan a végrehajtó ügynökségek számára adandó mentesítésrıl szóló, február 18-i tanácsi ajánlásra (05850/2014 C7 0049/2014), tekintettel az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 317., 318., és 319. cikkére, továbbá az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerzıdés 106a. cikkére, HL L 56., HL L 343., , 46. o. HL C 331., , 1. o. HL L 331., , 10. o. PE v /110 RR\ doc

7 tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletrıl szóló, június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre 1 és különösen annak 55., 145., 146. és 147. cikkére, tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérıl szóló, október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre 2 és különösen annak 62., 164., 165. és 166. cikkére, tekintettel a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló, december 19-i 58/2003/EK tanácsi rendeletre 3 és különösen annak 14. cikke (3) bekezdésére, tekintettel a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában a végrehajtó hivatalok pénzügyi szabályzásáról szóló, szeptember 21-i 1653/2004/EK bizottsági rendeletre 4 és különösen annak 66. cikke elsı és második bekezdésére, tekintettel az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában az oktatási, audiovizuális és kulturális területen mőködı közösségi programok irányítására létrehozott Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség létrehozásáról szóló, április 20-i 2009/336/EK bizottsági határozatra 5, tekintettel az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség létrehozásáról és a 2009/336/EK határozat hatályon kívül helyezésérıl szóló, december 18-i 2013/776/EU bizottsági végrehajtási határozatra 6, tekintettel eljárási szabályzata 76. cikkére és VI. mellékletére, tekintettel a Költségvetési Ellenırzı Bizottság jelentésére és a többi érintett bizottság véleményére (A7 0242/2014), A. mivel az Európai Unióról szóló szerzıdés 17. cikkének (1) bekezdése értelmében a Bizottság hajtja végre a költségvetést és irányítja a programokat, és az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 317. cikkének értelmében a költségvetés végrehajtása ügyében a tagállamokkal együttmőködve, saját felelısségére jár el, a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveinek tiszteletben tartásával; 1. mentesítést ad az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség igazgatója számára az ügynökség 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan; HL L 248., , 1. o. HL L 298., , 1. o. HL L 11., , 1. o. HL L 297., , 6. o. HL L 101., , 26. o. HL L 343., , 46. o. RR\ doc 7/110 PE v04-00

8 2. észrevételeit az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására (III. szakasz Bizottság és végrehajtó ügynökségek) vonatkozó mentesítı határozatok szerves részét képezı állásfoglalásban foglalja össze; 3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására (III. szakasz Bizottság) vonatkozó mentesítésrıl szóló határozatot és az azok szerves részét képezı állásfoglalást az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Unió Bíróságának és a Számvevıszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükrıl. PE v /110 RR\ doc

9 3. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT a Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (korábbi nevén Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatal) 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésrıl (COM(2013)0570 C7-0273/ /2195(DEC)) Az Európai Parlament, tekintettel az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére 1, tekintettel az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre vonatkozó összevont éves beszámolójára (COM(2013)0570 C7 0273/2013) 2, tekintettel a Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatal 2012-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára, tekintettel a évi mentesítés nyomon követésérıl szóló bizottsági jelentésre (COM(2013)0668) és az e jelentéshez csatolt bizottsági szolgálati munkadokumentumokra (SWD(2013)0348 és SWD(2013)0349), tekintettel az Unió pénzügyi helyzetének az elért eredmények alapján történı értékelésérıl szóló bizottsági jelentésre (COM(2013)0461), és az azt kísérı bizottsági szolgálati munkadokumentumokra (SWD(2013)0228 és SWD(2013)0229), tekintettel a Bizottságnak a 2012-ben elvégzett belsı ellenırzésekrıl szóló, a mentesítésért felelıs hatóság számára készített éves jelentésére (COM(2013)0606) és az azt kísérı bizottsági szolgálati munkadokumentumra (SWD(2013)0314), tekintettel a Számvevıszéknek a Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatal 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hivatal válaszaival együtt 3, tekintettel a Számvevıszéknek a 2012-es pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerőségét és szabályszerőségét igazoló, az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 287. cikke szerinti nyilatkozatára 4, tekintettel a 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan a végrehajtó ügynökségek számára adandó mentesítésrıl szóló, február 18-i tanácsi ajánlásra (05850/2014 C7 0049/2014), tekintettel az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 317., 318., és 319. cikkére, továbbá az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerzıdés 106a. cikkére, HL L 56., HL L 334., , 1. o. HL C 331., , 1. o. HL L 331., , 10. o. RR\ doc 9/110 PE v04-00

10 tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletrıl szóló, június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre 1 és különösen annak 55., 145., 146. és 147. cikkére, tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérıl szóló, október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre 2 és különösen annak 62., 164., 165. és 166. cikkére, tekintettel a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló, december 19-i 58/2003/EK tanácsi rendeletre 3 és különösen annak 14. cikke (3) bekezdésére, tekintettel a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában a végrehajtó hivatalok pénzügyi szabályzásáról szóló, szeptember 21-i 1653/2004/EK bizottsági rendeletre 4 és különösen annak 66. cikke elsı és második bekezdésére, tekintettel az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában az energia területén megvalósuló közösségi intézkedések igazgatása céljából az Intelligens Energiával Foglalkozó Végrehajtó Hivatal elnevezéső végrehajtó hivatal létrehozásáról szóló, december 23-i 2004/20/EK bizottsági határozatra 5, tekintettel a 2004/20/EK határozatnak az Intelligens Energiával Foglalkozó Végrehajtó Hivatal Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatallá történı átalakítása céljából történı módosításáról szóló, május 31-i 2007/372/EK bizottsági határozatra 6, tekintettel a Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség létrehozásáról, valamint a 2004/20/EK és a 2007/372/EK határozat hatályon kívül helyezésérıl szóló, december 17-i 2013/771/EU bizottsági végrehajtási határozatra 7, tekintettel eljárási szabályzata 76. cikkére és VI. mellékletére, tekintettel a Költségvetési Ellenırzı Bizottság jelentésére és a többi érintett bizottság véleményére (A7 0242/2014), A. mivel az Európai Unióról szóló szerzıdés 17. cikkének (1) bekezdése értelmében a Bizottság hajtja végre a költségvetést és irányítja a programokat, és az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 317. cikkének értelmében a költségvetés végrehajtása ügyében a tagállamokkal együttmőködve, saját felelısségére jár el, a hatékony és HL L 248., , 1. o. HL L 298., , 1. o. HL L 11., , 1. o. HL L 297., , 6. o. HL L 5., , 85. o. HL L 140., , 52. o. HL L 341., , 73. o. PE v /110 RR\ doc

11 eredményes pénzgazdálkodás elveinek tiszteletben tartásával; 1. mentesítést ad a Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (korábbi nevén Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatal) igazgatója számára az ügynökség 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan; 2. észrevételeit az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására (III. szakasz Bizottság és végrehajtó ügynökségek) vonatkozó mentesítı határozatok szerves részét képezı állásfoglalásban foglalja össze; 3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására (III. szakasz Bizottság) vonatkozó mentesítésrıl szóló határozatot és az azok szerves részét képezı állásfoglalást a Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Unió Bíróságának és a Számvevıszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükrıl. RR\ doc 11/110 PE v04-00

12 4. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT a Fogyasztó-, Egészség- és Élelmiszerügyi Végrehajtó Ügynökség (korábbi nevén Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség) 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésrıl (COM(2013)0570 C7-0273/ /2195(DEC)) Az Európai Parlament, tekintettel az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére 1, tekintettel az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre vonatkozó összevont éves beszámolójára (COM(2013)0570 C7 0273/2013) 2, tekintettel az Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség 2012-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára, tekintettel a évi mentesítés nyomon követésérıl szóló bizottsági jelentésre (COM(2013)0668) és az e jelentéshez csatolt bizottsági szolgálati munkadokumentumokra (SWD(2013)0348 és SWD(2013)0349), tekintettel az Unió pénzügyi helyzetének az elért eredmények alapján történı értékelésérıl szóló bizottsági jelentésre (COM(2013)0461), és az azt kísérı bizottsági szolgálati munkadokumentumokra (SWD(2013)0228 és SWD(2013)0229), tekintettel a Bizottságnak a 2012-ben elvégzett belsı ellenırzésekrıl szóló, a mentesítésért felelıs hatóság számára készített éves jelentésére (COM(2013)0606) és az azt kísérı bizottsági szolgálati munkadokumentumra (SWD(2013)0314), tekintettel a Számvevıszéknek az Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség 2012-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszaival együtt 3, tekintettel a Számvevıszéknek a 2012-es pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerőségét és szabályszerőségét igazoló, az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 287. cikke szerinti nyilatkozatára 4, tekintettel a 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan a végrehajtó ügynökségek számára adandó mentesítésrıl szóló, február 18-i tanácsi ajánlásra (05850/2014 C7 0049/2014), tekintettel az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 317., 318. és 319. cikkére és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerzıdés 106a. cikkére, HL L 56., HL L 334., , 1. o. HL C 331., , 1. o. HL L 331., , 10. o. PE v /110 RR\ doc

13 tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletrıl szóló, június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre 1 és különösen annak 55., 145., 146. és 147. cikkére, tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérıl szóló, október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre 2 és különösen annak 62., 164., 165. és 166. cikkére, tekintettel a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló, december 19-i 58/2003/EK tanácsi rendeletre 3 és különösen annak 14. cikke (3) bekezdésére, tekintettel a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában a végrehajtó hivatalok pénzügyi szabályzásáról szóló, szeptember 21-i 1653/2004/EK bizottsági rendeletre 4 és különösen annak 66. cikke elsı és második bekezdésére, tekintettel az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában a közegészségügy területén tett közösségi fellépés igazgatására Közegészségügyi Program Végrehajtó Hivatala néven végrehajtó hivatal létrehozásáról szóló, december 15-i 2004/858/EK bizottsági határozatra 5, tekintettel a 2004/858/EK határozatnak a Közegészségügyi Program Végrehajtó Hivatala Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökséggé történı átalakítása céljából történı módosításáról szóló, június 20-i 2008/544/EK bizottsági határozatra 6, tekintettel a Fogyasztó-, Egészség- és Élelmiszerügyi Végrehajtó Ügynökség létrehozásáról és a 2004/858/EK határozat hatályon kívül helyezésérıl szóló, december 17-i 2013/770/EU bizottsági végrehajtási határozatra 7, tekintettel eljárási szabályzata 76. cikkére és VI. mellékletére, tekintettel a Költségvetési Ellenırzı Bizottság jelentésére és a többi érintett bizottság véleményére (A7 0242/2014), A. mivel az Európai Unióról szóló szerzıdés 17. cikkének (1) bekezdése értelmében a Bizottság hajtja végre a költségvetést és irányítja a programokat, és az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 317. cikkének értelmében a költségvetés végrehajtása ügyében a tagállamokkal együttmőködve, saját felelısségére jár el, a hatékony és HL L 248., , 1. o. HL L 298., , 1. o. HL L 11., , 1. o. HL L 297., , 6. o. HL L 369., , 73. o. HL L 173., , 27. o. HL L 341., , 69. o. RR\ doc 13/110 PE v04-00

14 eredményes pénzgazdálkodás elveinek tiszteletben tartásával; 1. mentesítést ad a Fogyasztó-, Egészség- és Élelmiszerügyi Végrehajtó Ügynökség (korábbi nevén Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség) igazgatója számára az ügynökség 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan; 2. észrevételeit az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására (III. szakasz Bizottság és végrehajtó ügynökségek) vonatkozó mentesítı határozatok szerves részét képezı állásfoglalásban foglalja össze; 3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására (III. szakasz Bizottság) vonatkozó mentesítésrıl szóló határozatot és az azok szerves részét képezı állásfoglalást a Fogyasztó-, Egészség- és Élelmiszerügyi Végrehajtó Ügynökség igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Unió Bíróságának és a Számvevıszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükrıl. PE v /110 RR\ doc

15 5. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésrıl (COM(2013)0570 C7-0273/ /2195(DEC)) Az Európai Parlament, tekintettel az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére 1, tekintettel az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre vonatkozó összevont éves beszámolójára (COM(2013)0570 C7 0273/2013) 2, tekintettel az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége 2012-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára, tekintettel a évi mentesítés nyomon követésérıl szóló bizottsági jelentésre (COM(2013)0668) és az e jelentéshez csatolt bizottsági szolgálati munkadokumentumokra (SWD(2013)0348 és SWD(2013)0349), tekintettel az Unió pénzügyi helyzetének az elért eredmények alapján történı értékelésérıl szóló bizottsági jelentésre (COM(2013)0461), és az azt kísérı bizottsági szolgálati munkadokumentumokra (SWD(2013)0228 és SWD(2013)0229), tekintettel a Bizottságnak a 2012-ben elvégzett belsı ellenırzésekrıl szóló, a mentesítésért felelıs hatóság számára készített éves jelentésére (COM(2013)0606) és az azt kísérı bizottsági szolgálati munkadokumentumra (SWD(2013)0314), tekintettel a Számvevıszéknek az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszaival együtt 3, tekintettel a Számvevıszéknek a 2012-es pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerőségét és szabályszerőségét igazoló, az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 287. cikke szerinti nyilatkozatára 4, tekintettel a 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan a végrehajtó ügynökségek számára adandó mentesítésrıl szóló, február 18-i tanácsi ajánlásra (05850/2014 C7 0049/2014), tekintettel az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 317., 318., és 319. cikkére, továbbá az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerzıdés 106a. cikkére, HL L 56., HL L 334., , 1. o. HL C 331., , 1. o. HL L 331., , 10. o. RR\ doc 15/110 PE v04-00

16 tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletrıl szóló, június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre 1 és különösen annak 55., 145., 146. és 147. cikkére, tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérıl szóló, október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre 2 és különösen annak 62., 164., 165. és 166. cikkére, tekintettel a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló, december 19-i 58/2003/EK tanácsi rendeletre 3 és különösen annak 14. cikke (3) bekezdésére, tekintettel a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában a végrehajtó hivatalok pénzügyi szabályzásáról szóló, szeptember 21-i 1653/2004/EK bizottsági rendeletre 4 és különösen annak 66. cikke elsı és második bekezdésére, tekintettel az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában a felderítı kutatás területén az «Ötletek» közösségi egyedi program igazgatásával megbízott, az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége létrehozásáról szóló, december 14-i 2008/37/EK bizottsági határozatra 5, tekintettel az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége létrehozásáról és a 2008/37/EK határozat hatályon kívül helyezésérıl szóló, december 17-i 2013/779/EU bizottsági végrehajtási határozatra 6, tekintettel eljárási szabályzata 76. cikkére és VI. mellékletére, tekintettel a Költségvetési Ellenırzı Bizottság jelentésére és a többi érintett bizottság véleményére (A7 0242/2014), A. mivel az Európai Unióról szóló szerzıdés 17. cikkének (1) bekezdése értelmében a Bizottság hajtja végre a költségvetést és irányítja a programokat, és az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 317. cikkének értelmében a költségvetés végrehajtása ügyében a tagállamokkal együttmőködve, saját felelısségére jár el, a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveinek tiszteletben tartásával; 1. mentesítést ad az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége igazgatója számára az ügynökség 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan; HL L 248., , 1. o. HL L 298., , 1. o. HL L 11., , 1. o. HL L 297., , 6. o. HL L 9., , 15. o. HL L 346., , 54. o. PE v /110 RR\ doc

17 2. észrevételeit az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására (III. szakasz Bizottság és végrehajtó ügynökségek) vonatkozó mentesítı határozatok szerves részét képezı állásfoglalásban foglalja össze; 3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására (III. szakasz Bizottság) vonatkozó mentesítésrıl szóló határozatot és az azok szerves részét képezı állásfoglalást az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Unió Bíróságának és a Számvevıszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükrıl. RR\ doc 17/110 PE v04-00

18 6. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT a Kutatási Végrehajtó Ügynökség 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésrıl (COM(2013)0570 C7-0273/ /2195(DEC)) Az Európai Parlament, tekintettel az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére 1, tekintettel az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre vonatkozó összevont éves beszámolójára (COM(2013)0570 C7 0273/2013) 2, tekintettel a Kutatási Végrehajtó Ügynökség 2012-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára, tekintettel a évi mentesítés nyomon követésérıl szóló bizottsági jelentésre (COM(2013)0668) és az e jelentéshez csatolt bizottsági szolgálati munkadokumentumokra (SWD(2013)0348 és SWD(2013)0349), tekintettel az Unió pénzügyi helyzetének az elért eredmények alapján történı értékelésérıl szóló bizottsági jelentésre (COM(2013)0461), és az azt kísérı bizottsági szolgálati munkadokumentumokra (SWD(2013)0228 és SWD(2013)0229), tekintettel a Bizottságnak a 2012-ben elvégzett belsı ellenırzésekrıl szóló, a mentesítésért felelıs hatóság számára készített éves jelentésére (COM(2013)0606) és az azt kísérı bizottsági szolgálati munkadokumentumra (SWD(2013)0314), tekintettel a Számvevıszéknek a Kutatási Végrehajtó Ügynökség 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszaival együtt, tekintettel a Számvevıszéknek a 2012-es pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerőségét és szabályszerőségét igazoló, az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 287. cikke szerinti nyilatkozatára 3, tekintettel a 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan a végrehajtó ügynökségek számára adandó mentesítésrıl szóló, február 18-i tanácsi ajánlásra (05850/2014 C7 0049/2014), tekintettel az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 317., 318., és 319. cikkére, továbbá az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerzıdés 106a. cikkére, tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési HL L 56., HL L 334., , 1. o. HL L 331., , 10. o. PE v /110 RR\ doc

19 rendeletrıl szóló, június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre 1 és különösen annak 55., 145., 146. és 147. cikkére, tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérıl szóló, október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre 2 és különösen annak 62., 164., 165. és 166. cikkére, tekintettel a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló, december 19-i 58/2003/EK tanácsi rendeletre 3 és különösen annak 14. cikke (3) bekezdésére, tekintettel a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában a végrehajtó hivatalok pénzügyi szabályzásáról szóló, szeptember 21-i 1653/2004/EK bizottsági rendeletre 4 és különösen annak 66. cikke elsı és második bekezdésére, tekintettel az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában a kutatás területén az Emberek, a Kapacitások és az Együttmőködés közösségi egyedi programok egyes területeinek igazgatásával megbízott Kutatási Végrehajtó Ügynökség létrehozásáról szóló, december 14-i 2008/46/EK bizottsági határozatra 5, tekintettel Kutatási Végrehajtó Ügynökség létrehozásáról és a 2008/46/EK határozat hatályon kívül helyezésérıl szóló, december 13-i 2013/778/EU bizottsági végrehajtási határozatra, tekintettel eljárási szabályzata 76. cikkére és VI. mellékletére, tekintettel a Költségvetési Ellenırzı Bizottság jelentésére és a többi érintett bizottság véleményére (A7 0242/2014), A. mivel az Európai Unióról szóló szerzıdés 17. cikkének (1) bekezdése értelmében a Bizottság hajtja végre a költségvetést és irányítja a programokat, és az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 317. cikkének értelmében a költségvetés végrehajtása ügyében a tagállamokkal együttmőködve, saját felelısségére jár el, a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveinek tiszteletben tartásával; 1. mentesítést ad a Kutatási Végrehajtó Ügynökség igazgatója számára az ügynökség 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan; 2. észrevételeit az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására (III. szakasz Bizottság és végrehajtó ügynökségek) vonatkozó mentesítı határozatok szerves részét képezı állásfoglalásban foglalja össze; HL L 248., , 1. o. HL L 298., , 1. o. HL L 11., , 1. o. HL L 297., , 6. o. HL L 11., , 9. o. RR\ doc 19/110 PE v04-00

20 3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására (III. szakasz Bizottság) vonatkozó mentesítésrıl szóló határozatot és az azok szerves részét képezı állásfoglalást a Kutatási Végrehajtó Ügynökség igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Unió Bíróságának és a Számvevıszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükrıl. PE v /110 RR\ doc

21 7. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség (korábbi nevén a Transzeurópai Közlekedési Hálózat Végrehajtó Hivatala) 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésrıl (COM(2013)0570 C7-0273/ /2195(DEC)) Az Európai Parlament, tekintettel az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére 1, tekintettel az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre vonatkozó összevont éves beszámolójára (COM(2013)0570 C7 0273/2013) 2, tekintettel a Transzeurópai Közlekedési Hálózat Végrehajtó Hivatala 2012-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára, tekintettel a évi mentesítés nyomon követésérıl szóló bizottsági jelentésre (COM(2013)0668) és az e jelentéshez csatolt bizottsági szolgálati munkadokumentumokra (SWD(2013)0348 és SWD(2013)0349), tekintettel az Unió pénzügyi helyzetének az elért eredmények alapján történı értékelésérıl szóló bizottsági jelentésre (COM(2013)0461), és az azt kísérı bizottsági szolgálati munkadokumentumokra (SWD(2013)0228 és SWD(2013)0229), tekintettel a Bizottságnak a 2012-ben elvégzett belsı ellenırzésekrıl szóló, a mentesítésért felelıs hatóság számára készített éves jelentésére (COM(2013)0606) és az azt kísérı bizottsági szolgálati munkadokumentumra (SWD(2013)0314), tekintettel a Számvevıszéknek a Transzeurópai Közlekedési Hálózat Végrehajtó Hivatala 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hivatal válaszaival együtt 3, tekintettel a Számvevıszéknek a 2012-es pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerőségét és szabályszerőségét igazoló, az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 287. cikke szerinti nyilatkozatára 4, tekintettel a 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan a végrehajtó ügynökségek számára adandó mentesítésrıl szóló, február 18-i tanácsi ajánlásra (05850/2014 C7 0049/2014), tekintettel az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 317., 318., és 319. cikkére, HL L 56., HL L 334., , 1. o. HL C 331., , 1. o. HL L 331., , 10. o. RR\ doc 21/110 PE v04-00

22 továbbá az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerzıdés 106a. cikkére, tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletrıl szóló, június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre 1 és különösen annak 55., 145., 146. és 147. cikkére, tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérıl szóló, október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre 2 és különösen annak 62., 164., 165. és 166. cikkére, tekintettel a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló, december 19-i 58/2003/EK tanácsi rendeletre 3 és különösen annak 14. cikke (3) bekezdésére, tekintettel a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában a végrehajtó hivatalok pénzügyi szabályzásáról szóló, szeptember 21-i 1653/2004/EK bizottsági rendeletre 4 és különösen annak 66. cikke elsı és második bekezdésére, tekintettel a Transzeurópai Közlekedési Hálózat Végrehajtó Hivatalának az 58/2003/EK tanácsi rendelet értelmében való létrehozásáról szóló, október 26-i 2007/60/EK bizottsági határozatra 5, tekintettel az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség létrehozásáról és a 2008/593/EK határozattal módosított 2007/60/EK határozat hatályon kívül helyezésérıl szóló, december 23-i 2013/801/EU bizottsági végrehajtási határozatra 6, tekintettel eljárási szabályzata 76. cikkére és VI. mellékletére, tekintettel a Költségvetési Ellenırzı Bizottság jelentésére és a többi érintett bizottság véleményére (A7 0242/2014), A. mivel az Európai Unióról szóló szerzıdés 17. cikkének (1) bekezdése értelmében a Bizottság hajtja végre a költségvetést és irányítja a programokat, és az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 317. cikkének értelmében a költségvetés végrehajtása ügyében a tagállamokkal együttmőködve, saját felelısségére jár el, a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveinek tiszteletben tartásával; 1. mentesítést ad az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség (korábbi nevén a Transzeurópai Közlekedési Hálózat Végrehajtó Hivatala) igazgatója számára az HL L 248., , 1. o. HL L 298., , 1. o. HL L 11., , 1. o. HL L 297., , 6. o. HL L 32., , 88. o. HL L 376., , 65. o PE v /110 RR\ doc

23 ügynökség 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan; 2. észrevételeit az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására (III. szakasz Bizottság és végrehajtó ügynökségek) vonatkozó mentesítı határozatok szerves részét képezı állásfoglalásban foglalja össze; 3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására (III. szakasz Bizottság) vonatkozó mentesítésrıl szóló határozatot és az azok szerves részét képezı állásfoglalást az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Unió Bíróságának és a Számvevıszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükrıl. RR\ doc 23/110 PE v04-00

24 8. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére vonatkozó elszámolás lezárásáról, III. szakasz Bizottság (COM(2013)0570 C7-0273/ /2195(DEC)) Az Európai Parlament, tekintettel az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére 1, tekintettel az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre vonatkozó összevont éves beszámolójára (COM(2013)0570 C7 0273/2013) 2, tekintettel a évi mentesítés nyomon követésérıl szóló bizottsági jelentésre (COM(2013)0668) és az e jelentéshez csatolt bizottsági szolgálati munkadokumentumokra (SWD(2013)0348 és SWD(2013)0349), tekintettel a Bizottság évi igazgatási eredményeinek összefoglalásáról szóló, június 5-i bizottsági közleményre (COM(2013)0334), tekintettel az Unió pénzügyi helyzetének az elért eredmények alapján történı értékelésérıl szóló bizottsági jelentésre (COM(2013)0461), és az azt kísérı bizottsági szolgálati munkadokumentumokra (SWD(2013)0228 és SWD(2013)0229), tekintettel az Európai Unió költségvetésének 2012 végéig megvalósított védelmérıl szóló bizottsági közleményre (COM(2013)0682), tekintettel A nettó pénzügyi korrekciók alkalmazása a tagállamokra a mezıgazdasági és a kohéziós politika terén címő bizottsági közleményre (COM(2013)0934), tekintettel a Bizottságnak a 2012-ben elvégzett belsı ellenırzésekrıl szóló, a mentesítésért felelıs hatóság számára készített éves jelentésére (COM(2013)0606) és az azt kísérı bizottsági szolgálati munkadokumentumra (SWD(2013)0314), tekintettel a Számvevıszéknek a 2012-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtásáról szóló éves jelentésére, az intézmények válaszaival együtt 3, valamint a Számvevıszék különjelentéseire, tekintettel a Számvevıszéknek a 2012-es pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerőségét és szabályszerőségét igazoló, az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 287. cikke szerinti nyilatkozatára 4, tekintettel a 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan a HL L 56., HL L 334., , 1. o. HL C 331., , 1. o. HL L 331., , 10. o. PE v /110 RR\ doc

25 Bizottság számára adandó mentesítésrıl szóló, február 18-i tanácsi ajánlásra (05848/2014 C7 0048/2014), tekintettel a 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan a végrehajtó ügynökségek számára adandó mentesítésrıl szóló, február 18-i tanácsi ajánlásra (05850/2014 C7 0049/2014), tekintettel az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 317., 318., és 319. cikkére, továbbá az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerzıdés 106a. cikkére, tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletrıl szóló, június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre 1 és különösen annak 55., 145., 146. és 147. cikkére, tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérıl szóló, október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre 2 és különösen annak 62., 164., 165. és 166. cikkére, tekintettel a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló, december 19-i 58/2003/EK tanácsi rendeletre 3 és különösen annak 14. cikke (2) és (3) bekezdésére, tekintettel eljárási szabályzata 76. cikkére és VI. mellékletére, tekintettel a Költségvetési Ellenırzı Bizottság jelentésére és a többi érintett bizottság véleményére (A7 0242/2014), 1. jóváhagyja az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére vonatkozó elszámolás lezárását; 2. megjegyzéseit az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására (III. szakasz Bizottság és végrehajtó ügynökségek) vonatkozó mentesítésrıl szóló határozatok szerves részét képezı állásfoglalásában, valamint a Bizottság évi mentesítése kapcsán a Számvevıszék által készített különjelentésekrıl szóló -i állásfoglalásában 4 összegzi; 3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Unió Bíróságának, a Számvevıszéknek és az Európai Beruházási Banknak, továbbá gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételérıl HL L 248., , 1. o. HL L 298., , 1. o. HL L 11., , 1. o. Elfogadott szövegek, P7_TA-PROV(2014)0000. RR\ doc 25/110 PE v04-00

26 9. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésrıl szóló határozat szerves részét képezı megjegyzésekkel, III. szakasz Bizottság és végrehajtó ügynökségek (COM(2013)0570 C7-0273/ /2195(DEC)) Az Európai Parlament, tekintettel az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére 1, tekintettel az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre vonatkozó összevont éves beszámolójára (COM(2013)0570 C7 0273/2013) 2, tekintettel a évi mentesítés nyomon követésérıl szóló bizottsági jelentésre (COM(2013)0668) és az e jelentéshez csatolt bizottsági szolgálati munkadokumentumokra (SWD(2013)0348 és SWD(2013)0349), tekintettel a Bizottság évi igazgatási eredményeinek összefoglalásáról szóló, június 5-i bizottsági közleményre (COM(2013)0334), tekintettel az Unió pénzügyi helyzetének az elért eredmények alapján történı értékelésérıl szóló bizottsági jelentésre (COM(2013)0461), és az azt kísérı bizottsági szolgálati munkadokumentumokra (SWD(2013)0228 és SWD(2013)0229), tekintettel az Európai Unió költségvetésének 2012 végéig megvalósított védelmérıl szóló bizottsági közleményre (COM(2013)0682), tekintettel A nettó pénzügyi korrekciók alkalmazása a tagállamokra a mezıgazdasági és a kohéziós politika terén címő bizottsági közleményre (COM(2013)0934), tekintettel a Bizottságnak a 2012-ben elvégzett belsı ellenırzésekrıl szóló, a mentesítésért felelıs hatóság számára készített éves jelentésére (COM(2013)0606) és az azt kísérı bizottsági szolgálati munkadokumentumra (SWD(2013)0314), tekintettel a Számvevıszéknek a 2012-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtásáról szóló éves jelentésére, az intézmények válaszaival együtt 3 (a továbbiakban: éves jelentés), valamint a Számvevıszék különjelentéseire, tekintettel a Számvevıszéknek a 2012-es pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerőségét és szabályszerőségét igazoló, az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 287. cikke HL L 56., HL L 334., , 1. o. HL C 331., , 1. o. PE v /110 RR\ doc

27 szerinti nyilatkozatára 1, tekintettel a 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan a Bizottság számára adandó mentesítésrıl szóló, február 18-i tanácsi ajánlásra (05848/2014 C7 0048/2014), tekintettel a 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan a végrehajtó ügynökségek számára adandó mentesítésrıl szóló, február 18-i tanácsi ajánlásra (05850/2014 C7 0049/2014), tekintettel az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 317., 318., és 319. cikkére, továbbá az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerzıdés 106a. cikkére, tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletrıl szóló, június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre 2 és különösen annak 55., 145., 146. és 147. cikkére, tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérıl szóló, október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre 3 és különösen annak 62., 164., 165. és 166. cikkére, tekintettel a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló, december 19-i 58/2003/EK tanácsi rendeletre 4 és különösen annak 14. cikke (2) és (3) bekezdésére, tekintettel korábbi mentesítési határozataira és állásfoglalásaira, tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérıl szóló, december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendeletre 5, tekintettel eljárási szabályzata 76. cikkére és VI. mellékletére, tekintettel a Költségvetési Ellenırzı Bizottság jelentésére és a többi érintett bizottság véleményére (A7 0242/2014), A. mivel ez már a 19. egymást követı alkalom, hogy a Számvevıszék nem tudott pozitív megbízhatósági nyilatkozatot kiadni a beszámoló alapját képezı kifizetések HL L 331., , 10. o. HL L 248., , 1. o. HL L 298., , 1. o. HL L 11., , 1. o. HL L 347., , 320. o. RR\ doc 27/110 PE v04-00

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2011. május 10. keddi ülés II. rész EURÓPAI PARLAMENT 2011-2012

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2011. május 10. keddi ülés II. rész EURÓPAI PARLAMENT 2011-2012 EURÓPAI PARLAMENT 2011-2012 ELFOGADOTT SZÖVEGEK 2011. május 10. keddi ülés II. rész P7_TA-PROV(2011)05-10 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 464.204 Egyesülve a sokféleségben TARTALOM A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum

Plenárisülés-dokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Plenárisülés-dokumentum 26.3.2010 A7-0098/2010 JELENTÉS az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésrıl, IX. szakasz

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2011. május 10. keddi ülés I. rész EURÓPAI PARLAMENT 2011-2012

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2011. május 10. keddi ülés I. rész EURÓPAI PARLAMENT 2011-2012 EURÓPAI PARLAMENT 2011-2012 ELFOGADOTT SZÖVEGEK 2011. május 10. keddi ülés I. rész P7_TA-PROV(2011)05-10 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 463.395 Egyesülve a sokféleségben TARTALOM A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT

Részletesebben

JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0081/

JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0081/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0081/2016 7.4.2016 JELENTÉS az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás (korábban az innovatív

Részletesebben

Költségvetési Ellenőrző Bizottság JELENTÉSTERVEZET

Költségvetési Ellenőrző Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Költségvetési Ellenőrző Bizottság 28.1.2013 2012/2189(DEC) JELENTÉSTERVEZET az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2011. október 25. keddi ülés EURÓPAI PARLAMENT 2011-2012

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2011. október 25. keddi ülés EURÓPAI PARLAMENT 2011-2012 EURÓPAI PARLAMENT 2011-2012 ELFOGADOTT SZÖVEGEK 2011. október 25. keddi ülés P7_TA-PROV(2011)10-21 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 473.472 Egyesülve a sokféleségben TARTALOM A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT SZÖVEGEK

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért

ELFOGADOTT SZÖVEGEK évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért Európai Parlament 204-209 ELFOGADOTT SZÖVEGEK P8_TA(206)086 204. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért. Az Európai Parlament

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Ellenőrző Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Ellenőrző Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Költségvetési Ellenőrző Bizottság 27.1.2014 2013/2199(DEC) JELENTÉSTERVEZET az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről,

Részletesebben

Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság JELENTÉSTERVEZET. az online szerencsejátékok belsı piaci helyzetérıl (2012/2322(INI))

Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság JELENTÉSTERVEZET. az online szerencsejátékok belsı piaci helyzetérıl (2012/2322(INI)) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 27.2.2013 2012/2322(INI) JELENTÉSTERVEZET az online szerencsejátékok belsı piaci helyzetérıl (2012/2322(INI)) Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 21.6.2012 2012/0049(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET az irodai berendezésekre vonatkozó európai uniós energiahatékonysági címkézési programról

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság IDEIGLENES 2006/2105(INI) 19.7.2006 JELENTÉSTERVEZET A fogyatékkal élık helyzete a kibıvült Európai Unióban: az Európai Akcióterv 2006-2007

Részletesebben

Költségvetési Bizottság JELENTÉSTERVEZET

Költségvetési Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Költségvetési Bizottság 10.3.2011 2011/2018(BUD) JELENTÉSTERVEZET az Európai Parlament tervezett bevételeiről és kiadásairól a 2012-es pénzügyi évre I. szakasz Parlament (2011/2018(BUD))

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2007(INI) 2.2.2010

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2007(INI) 2.2.2010 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Költségvetési Ellenőrző Bizottság 2010/2007(INI) 2.2.2010 JELENTÉSTERVEZET a 2008-as mentesítésről: az ügynökségek teljesítménye, pénzgazdálkodása és ellenőrzése (2010/2007(INI))

Részletesebben

JELENTÉS (2016/C 449/07)

JELENTÉS (2016/C 449/07) 2016.12.1. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 449/41 JELENTÉS a Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Ügynökség

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET Európai Parlament 2014-2019 Gazdasági és Monetáris Bizottság 2016/0355(COD) 16.11.2016 ***I JELENTÉSTERVEZET a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET Európai Parlament 2014-2019 Gazdasági és Monetáris Bizottság 2016/0110(COD) 7.7.2016 ***I JELENTÉSTERVEZET a pénzügyi beszámolás és az audit területén meghatározott tevékenységeket támogató, a 2014 2020

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat. 2014. évi mentesítés: Európai GNSS Ügynökség (GSA)

ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat. 2014. évi mentesítés: Európai GNSS Ügynökség (GSA) Európai Parlament 204-209 ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat P8_TA-PROV(206)09 204. évi mentesítés: Európai GNSS Ügynökség (GSA). Az Európai Parlament 206. április 28-i határozata az Európai GNSS

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Az ülés dokumentuma NAPIREND ÁPRILIS 24., PÉNTEK 09/04/23 PE /OJVE. HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT Az ülés dokumentuma NAPIREND ÁPRILIS 24., PÉNTEK 09/04/23 PE /OJVE. HU Egyesülve a sokféleségben HU EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Az ülés dokumentuma NAPIREND 2009. ÁPRILIS 24., PÉNTEK 09/04/23 PE HU Egyesülve a sokféleségben HU Eljárások magyarázata Ha a Parlament nem dönt másképp, a vizsgált szövegekre

Részletesebben

JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0320/

JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0320/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0320/2016 10.11.2016 JELENTÉS nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az Európai Unió és a Norvég Királyság közötti, a Dánia, Norvégia és Svédország

Részletesebben

* JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0447(NLE) 4.11.2014

* JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0447(NLE) 4.11.2014 EURÓPAI PARLAMENT 2014 2019 Jogi Bizottság 4.11.2014 2011/0447(NLE) * JELENTÉSTERVEZET az Oroszországi Föderációnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980.

Részletesebben

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 21.5.2013 2012/0268(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek

Részletesebben

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 10.2.2010 EP-PE_TC1-COD(2009)0105 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2010. február 10-én került

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET Európai Parlament 2014-2019 Jogi Bizottság 2016/0279(COD) 23.11.2016 ***I JELENTÉSTERVEZET egyes, szerzői jog és szomszédos jogok védelme alá tartozó művek és más tartalmak hozzáférhető formátumú példányainak

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.7.25. COM(2012) 416 final 2012/0202 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.1.26. COM(2017) 45 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Egyesült Királyságnak, Ciprusnak és Portugáliának szóló segítségnyújtás céljából az Európai

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (XXX)

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (XXX) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX [ ](2015) XXX draft A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (XXX) az Európai Tengerügyi és Halászati Alap 2016. évi munkaprogramja és az Alap végrehajtására vonatkozó finanszírozási

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. II. rész. Egyesülve a sokféleségben. 2010. május 5. szerdai ülés EURÓPAI PARLAMENT 2010-2011

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. II. rész. Egyesülve a sokféleségben. 2010. május 5. szerdai ülés EURÓPAI PARLAMENT 2010-2011 EURÓPAI PARLAMENT 2010-2011 ELFOGADOTT SZÖVEGEK II. rész 2010. május 5. szerdai ülés P7_TA-PROV(2010)05-05 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 440.543 Egyesülve a sokféleségben TARTALOM A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT

Részletesebben

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 2011/0276(COD) 2.4.2012 VÉLEMÉNYTERVEZET az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről a Regionális Fejlesztési Bizottság részére

Részletesebben

Az európai természeti, építészeti és kulturális örökség a vidéki térségeken és szigeteken

Az európai természeti, építészeti és kulturális örökség a vidéki térségeken és szigeteken P6_TA(2006)0355 Az európai természeti, építészeti és kulturális örökség a vidéki térségeken és szigeteken Az Európai Parlament állásfoglalása az európai természeti, építészeti és kulturális örökségnek

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Plenárisülés-dokumentum B6-0587/2008 ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY. a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követıen

EURÓPAI PARLAMENT. Plenárisülés-dokumentum B6-0587/2008 ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY. a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követıen EURÓPAI PARLAMENT 2004 Plenárisülés-dokumentum 2009 12.11.2008 B6-0587/2008 ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követıen az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése

Részletesebben

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/2139(DEC) 3.2.2015

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/2139(DEC) 3.2.2015 EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Költségvetési Ellenőrző Bizottság 2014/2139(DEC) 3.2.2015 JELENTÉSTERVEZET az Európai Unió ügynökségei 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS: 198-676. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0370(COD) 26.10.2012. Jelentéstervezet Silvia Costa (PE494.523v01-00)

MÓDOSÍTÁS: 198-676. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0370(COD) 26.10.2012. Jelentéstervezet Silvia Costa (PE494.523v01-00) EURÓPAI PARLAMENT 2009 2014 Kulturális és Oktatási Bizottság 26.10.2012 2011/0370(COD) MÓDOSÍTÁS: 198-676 Jelentéstervezet Silvia Costa (PE494.523v01-00) a Kreatív Európa program létrehozásáról (COM(2011)0785

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 25.3.2010 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Jan Bubela, német állampolgár által benyújtott 0284/2008. számú petíció a tervezett prágai körgyűrűről Hana

Részletesebben

2008-2009 ELFOGADOTT SZÖVEGEK. 2008. április 10. csütörtöki ülés P6_TA-PROV(2008)04-10 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 405.408

2008-2009 ELFOGADOTT SZÖVEGEK. 2008. április 10. csütörtöki ülés P6_TA-PROV(2008)04-10 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 405.408 2008-2009 ELFOGADOTT SZÖVEGEK 2008. április 10. csütörtöki ülés P6_TA-PROV(2008)04-10 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 405.408 TARTALOM A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT SZÖVEGEK P6_TA-PROV(2008)0109 A kedvtelésbıl

Részletesebben

A szexuális irányultság és a nemi identitás témája az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában

A szexuális irányultság és a nemi identitás témája az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában P7_TA(2011)0427 A szexuális irányultság és a nemi identitás témája az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában Az Európai Parlament 2011. szeptember 28-i állásfoglalása az emberi jogok, a szexuális irányultság és a

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat

ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat Európai Parlament 2014-2019 ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat P8_TA-PROV(2017)0014 Az EU Kolumbia/Peru kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs

Részletesebben

Jelentés az ECSEL Közös Vállalkozás 2014. június 27. és 2014. december 31.

Jelentés az ECSEL Közös Vállalkozás 2014. június 27. és 2014. december 31. Jelentés az ECSEL Közös Vállalkozás 2014. június 27. és 2014. december 31. ai 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu 2 TARTALOMJEGYZÉK 1

Részletesebben

JELENTÉS az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2010-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Központ válaszaival együtt (2011/C 366/21)

JELENTÉS az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2010-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Központ válaszaival együtt (2011/C 366/21) 2011.12.15. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 366/117 JELENTÉS az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2010-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Központ válaszaival együtt (2011/C 366/21)

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.2. COM(2014) 611 final ANNEX 1 MELLÉKLET Tervezet AZ EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL A SVÁJCI ÁLLAMKÖZÖSSÉG KÖZÖTTI, A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSÁRÓL

Részletesebben

regionális politika Mi a régió?

regionális politika Mi a régió? Európai Uniós ismeretek Regionális politika Mi a régió? Régió alatt egy sajátosságokat felmutató, valamilyen közös jellemzıket magába foglaló, s ezek alapján földrajzilag elhatárolható területi egységet

Részletesebben

Az Igazoló Hatóság tevékenysége. Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3.

Az Igazoló Hatóság tevékenysége. Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3. Az Igazoló Hatóság tevékenysége Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3., Budapest TARTALOM Jogszabályi háttér, szervezet Költségigazolás

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Új EU-s és hazai regionális fejlesztési programok

Új EU-s és hazai regionális fejlesztési programok Új EU-s és hazai regionális fejlesztési programok EU: Kohéziós és regionális politika 2014-2020 Alapelvek: cél a munkahely-teremtés, a versenyképesség, a gazdasági növekedés, az életminőség javítása és

Részletesebben

III. (Előkészítő jogi aktusok) EURÓPAI PARLAMENT

III. (Előkészítő jogi aktusok) EURÓPAI PARLAMENT C 271 E/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.10.7. III (Előkészítő jogi aktusok) EURÓPAI PARLAMENT A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik

Részletesebben

EU-tezaurusz Dokumentumok és testületek

EU-tezaurusz Dokumentumok és testületek EU-tezaurusz Dokumentumok és testületek EU-dokumentum EK jogi aktus kötelező közösségi jogi aktus EU-határozat EU-irányelv EU-rendelet nem kötelező közösségi jogi aktus EU-ajánlás EU-vélemény EU-alkotmány

Részletesebben

ÁTLÁTHATÓSÁG TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS ( )

ÁTLÁTHATÓSÁG TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS ( ) ÁTLÁTHATÓSÁG TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS (1992 2010) 10.09.2010 Év Dátum Legfontosabb események A közösségi intézmények és szervek 1992 február 7. Az Európai Unióról szóló szerződés záróokmányához csatolt 17.

Részletesebben

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 2006/0008(COD) 26.1.2009 ***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet

Részletesebben

JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0097/2016 7.4.2016

JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0097/2016 7.4.2016 Európai Parlament 204-209 Plenárisülés-dokumentum A8-0097/206 7.4.206 JELENTÉS a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 204-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29.

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával címő, DDOP- 4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.14. COM(2015) 430 final 2015/0193 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Palaui Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA: Javaslat a 2010. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyására A Képviselı-testület 2009. november 17-i ülésére Elıterjesztés készítéséért felelıs ügyintézı:

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.11.30. COM(2009)194 végleges/2 2009/0060 (COD) HELYESBÍTÉS A 2009.04.21-i COM(2009)194 végleges dokumentumot törli és annak helyébe lép. A helyesbítés a

Részletesebben

8.1.2014 A7-0034/246 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/...

8.1.2014 A7-0034/246 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/... 8.1.2014 A7-0034/246 Módosítás 246 Malcolm Harbour a Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság nevében Jelentés A7-0034/2013 Marc Tarabella A vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA 3. SZ. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A ÉVI ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZETHEZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELI KIMUTATÁS

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA 3. SZ. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A ÉVI ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZETHEZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELI KIMUTATÁS AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2005.12.1 SEC(2005) 1607 végleges 3. SZ. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A 2006. ÉVI ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZETHEZ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS SZAKASZONKÉNTI BONTÁSBANIII.

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE(29/2010)

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE(29/2010) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 22.11.2010 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE(29/2010) Tárgy: A Holland Királyság Képviselőházának indoklással ellátott véleménye a harmadik országbeli állampolgárok

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.22. COM(2010) 815 végleges 2010/0395 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról HU HU

Részletesebben

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/ 1. napirendi pont Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 9-8/2011. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról A Cigány Kisebbségi

Részletesebben

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Gazdasági és Monetáris Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Gazdasági és Monetáris Bizottság 28.1.2010 2009/0009(CNS) MÓDOSÍTÁS: 10 19 Jelentéstervezet David Casa (PE430.975v01-00) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló nek a számlázás

Részletesebben

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA 98. PLENÁRIS ÜLÉSE RÉSZLETES NAPIRENDTERVEZET

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA 98. PLENÁRIS ÜLÉSE RÉSZLETES NAPIRENDTERVEZET Brüsszel, 2012. november 16. A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA 98. PLENÁRIS ÜLÉSE RÉSZLETES NAPIRENDTERVEZET 2012. NOVEMBER 29., CSÜTÖRTÖK, 15 ÓRÁTÓL 21 ÓRÁIG és 2012. NOVEMBER 30., PÉNTEK, 9 ÓRÁTÓL 13 ÓRÁIG EURÓPAI

Részletesebben

Alkotmányügyi Bizottság JELENTÉSTERVEZET. Vélemény előadója(*): Gál Kinga, Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Alkotmányügyi Bizottság JELENTÉSTERVEZET. Vélemény előadója(*): Gál Kinga, Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Alkotmányügyi Bizottság 2009/2241(INI) 2.2.2010 JELENTÉSTERVEZET az Uniónak az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményhez történő csatlakozására

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 27.5.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE (43/2011) Tárgy: Az Ír Köztársaság képviselőházának (Dáil Éireann) indokolással ellátott véleménye a közös konszolidált

Részletesebben

9062/08 pu/pu/pg 1 DQPG

9062/08 pu/pu/pg 1 DQPG AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2008. május 19. (19.05) (OR. en) 9062/08 OJ CONS 26 EDUC 138 JEUN 52 CULT 66 TERVEZETT NAPIREND Ülés: AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK (OKTATÁS, IFJÚSÁG ÉS KULTÚRA) 2868. ÜLÉSE

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.12. COM(2016) 574 final 2016/0271 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és az afrikai és madagaszkári léginavigációs biztonsággal foglalkozó ügynökség (ASECNA)

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS: 1-8. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/2075(DEC) 12.12.2014. Véleménytervezet Reimer Böge (PE541.644v01-00)

MÓDOSÍTÁS: 1-8. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/2075(DEC) 12.12.2014. Véleménytervezet Reimer Böge (PE541.644v01-00) EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 12.12.2014 2014/2075(DEC) MÓDOSÍTÁS: 1-8 Reimer Böge (PE541.644v01-00) 2013. évi mentesítés: az EU általános költségvetése Európai Bizottság

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT NAPIREND JÚNIUS 6-7. BRÜSSZEL HELYESBÍTÉS Az ülés dokumentuma 07/06/05 PE /OJ/COR

EURÓPAI PARLAMENT NAPIREND JÚNIUS 6-7. BRÜSSZEL HELYESBÍTÉS Az ülés dokumentuma 07/06/05 PE /OJ/COR EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Az ülés dokumentuma HELYESBÍTÉS NAPIREND 2007. JÚNIUS 6-7. BRÜSSZEL 07/06/05 PE HU HU Eljárások magyarázata Amennyiben a Parlament nem dönt másképp, a vizsgált szövegekre vonatkozó

Részletesebben

Magyar Államkincstár 21/2017. (III. 17.) számú KÖZLEMÉNYE

Magyar Államkincstár 21/2017. (III. 17.) számú KÖZLEMÉNYE Magyar Államkincstár 21/2017. (III. 17.) számú KÖZLEMÉNYE a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII.

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.6.15. COM(2010)280 végleges 2010/0168 (NLE) Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottsága 100. számú előírásának a gépjárművek

Részletesebben

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság JELENTÉSTERVEZET. a postai szolgáltatásokról szóló irányelv alkalmazásáról (2016/2010(INI))

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság JELENTÉSTERVEZET. a postai szolgáltatásokról szóló irányelv alkalmazásáról (2016/2010(INI)) Európai Parlament 2014 2019 Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 2016/2010(INI) 2016.5.18. JELENTÉSTERVEZET a postai szolgáltatásokról szóló irányelv alkalmazásáról (2016/2010(INI)) Közlekedési és Idegenforgalmi

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.8. COM(2016) 188 final 2016/0103 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Marshall-szigeteki Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok

Részletesebben

A nemzeti energiahatékonysági cselekvési tervek első értékelésének nyomon követése

A nemzeti energiahatékonysági cselekvési tervek első értékelésének nyomon követése C 76 E/30 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.3.25. A megbélyegzés és a társadalmi kirekesztés leküzdése 44. a médiában, az interneten, az iskolákban és a munkahelyeken megszervezendő, a nyilvánosság

Részletesebben

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről. az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről. az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 12.4.2010 2009/2229(INI) VÉLEMÉNY a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Részletesebben

Proposal for a. A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Proposal for a. A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Proposal for a A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közös Stratégiai

Részletesebben

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR I. A TÁMOGATÁSI JOGVISZONY SAJÁTOSSÁGAI A támogatási jogviszony sajátos polgári jogi jogviszony. (támogatási szerződés/támogatói okirat) Sajátosságok

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.21. COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.22. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2016-os

Részletesebben

Felkészülés a elsı félévi magyar EU-elnökségre

Felkészülés a elsı félévi magyar EU-elnökségre Felkészülés a 2011. elsı félévi magyar EU-elnökségre Bevezetı A Tanács = kormányzati részvétellel Egységes, de különbözı szintek, különbözı formációk /Európai Tanács/ Miniszterek tanácsa (9 tanácsi formáció)

Részletesebben

MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 )

MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 ) 2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/361 MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 ) Az Európai Unióról szóló szerződés Korábbi számozás az Európai Unióról szóló Új számozás az Európai Unióról szóló I.

Részletesebben

MELLÉKLETEK I III. MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

MELLÉKLETEK I III. MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.4.24. C(2015) 2619 final ANNEXES 1 to 3 MELLÉKLETEK I III. MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a kábítószer-prekurzorokról

Részletesebben

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata A tagállamokban alkalmazott eljárás ÖSSZEFOGLALÓ Az Európai Unióról szóló szerzıdés célkitőzései között szerepel az, hogy a szerzıdı felek tovább viszik

Részletesebben

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 23.11.2011 2011/2201(DEC) VÉLEMÉNYTERVEZET a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági

Részletesebben

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 27.10.2010 2010/0067(CNS) VÉLEMÉNYTERVEZET az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről a Jogi Bizottság részére

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 20. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 20. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. szeptember 20. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0248 (NLE) 11844/16 TRANS 327 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA a Veszélyes

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. - FELISMERVE az Európai Unió (EU) kibıvítésének fontosságát az európai stabilitás és jólét szempontjából;

KERETMEGÁLLAPODÁS. - FELISMERVE az Európai Unió (EU) kibıvítésének fontosságát az európai stabilitás és jólét szempontjából; A kibıvült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlıtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci- Magyar Együttmőködési Program végrehajtásáról

Részletesebben

Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére Európai Parlament 2014-2019 Kulturális és Oktatási Bizottság 2015/0278(COD) 10.5.2016 VÉLEMÉNYTERVEZET a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére a

Részletesebben

Külügyi Bizottság. az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

Külügyi Bizottság. az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 19.9.2012 2011/0399(COD) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére a Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Európai Parlament 2014-2019 Petíciós Bizottság 27.1.2016 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Thierry Paquet belga állampolgár által benyújtott 1759/2013. számú petíció az önkéntes tűzoltók belgiumi helyzetéről

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 73 MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Tulajdonosi hozzájárulás tárgyi eszköz (földkábel) térítésmentes átadás-átvételéhez E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

KIVONAT. Mely készült Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának április 09-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl.

KIVONAT. Mely készült Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának április 09-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl. április 09-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 15/2009. (IV.09.) CsKTT. 16-5911-1/2009. Tárgy: Közbeszerzési szabályzat módosítása Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa megtárgyalta a Társulás

Részletesebben

Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás létrehozása *

Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás létrehozása * 2008.12.18. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 323 E/97 P6_TA(2007)0590 Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás létrehozása * Az Európai Parlament 2007.

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban dr. Ránky Anna: Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban I. A 2007-13-as időszakra vonatkozó pénzügyi perspektíva és a kohéziós politika megújulása A 2007-13 közötti pénzügyi időszakra

Részletesebben

VÉLEMÉNYTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0282(COD) 18.7.2012. a Költségvetési Bizottság részéről

VÉLEMÉNYTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0282(COD) 18.7.2012. a Költségvetési Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Költségvetési Bizottság 18.7.2012 2011/0282(COD) VÉLEMÉNYTERVEZET a Költségvetési Bizottság részéről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részére az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

integrált területi beruházás tervezéséhez

integrált területi beruházás tervezéséhez HÁTTÉRANYAG integrált területi beruházás tervezéséhez Az alábbi ismertető segítséget kíván nyújtani az új kohéziós politika egyik innovatív eszközének, az integrált területi beruházásnak (ITB) (angolul

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.21. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 73/2009/EK tanácsi rendeletben meghatározott közvetlen kifizetésekre a 2014-es

Részletesebben

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2013/2063(INI) 19.6.2013

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2013/2063(INI) 19.6.2013 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 19.6.2013 2013/2063(INI) JELENTÉSTERVEZET a számítási felhőben rejlő potenciál felszabadításáról Európában (2013/2063(INI)) Ipari, Kutatási

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben