BKIK Tagcsoport Kollégiumi Elnök Budapest Fıvárosi Önkormányzati képviselı

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BKIK Tagcsoport Kollégiumi Elnök Budapest Fıvárosi Önkormányzati képviselı"

Átírás

1 Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara A Fıváros Önkormányzata és a kerületi Önkormányzatok együttmőködése a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával SZATMÁRYN RYNÉ JÄHL ANGÉLA BKIK Tagcsoport Kollégiumi Elnök Budapest Fıvárosi Önkormányzati képviselı

2 A Kamarák elıdei A céhek által évszázadok alatt kialakított szabályrendszerek az alapjai az ipari és kereskedelmi kamarák tevékenységének A céhek- melyek már a középkorban létrejöttek- elsısorban iparosok és kereskedık önkéntes társulásai voltak, melyek kimondták, hogy csak azon mesterek őzhetnek valamely ipari foglalkozást, kereskedelmi tevékenységet, akik a céh tagjai közé tartoznak, így csak jó hírő mester, kereskedı kerülhetett a céh tagjainak sorába A céhek védték saját üzleti érdekeiket és törekedtek foglalkozásuk tökéletesítésére

3 Kamarai törvények Magyarországon a kereskedelmi és iparkamarákat az abszolutizmus idején, rendeleti úton állították fel 1850-ben Az elsı önálló magyar kamarai törvény, a kereskedelmi és iparkamarákról szóló évi VI. Törvény Ebben szerepel, hogy a kamara a kereskedelem és az ipar együttes, közös intézménye

4 A kamarák feladata akkor Bruck kereskedelmi miniszter a kamarák fontosságát Ferenc Józsefhez írt elıterjesztésében az alábbiakkal indokolta: - eszközül szolgálnak a kereskedelmi és ipari érdekek elımozdítására, - a birodalom egységének erısítéséhez, - közbensı vámsorompók megszüntetéséhez - és a birodalom különbözı részei közötti kapcsolatok szorosabbá tételéhez

5 1994.évi Kamarai tv ben érvénybe lépett Magyarországon a második kamarai törvény, amely köztestületként határozta meg a kamarákat, és a tagságot is kötelezıvé tette. A kamarák feladatai: kis- és középvállalkozások segítése oktatással, tanácsadással gazdasági elemzı és kutató egység kialakítása gazdasági érdekegyeztetés a gazdaság és a szakképzés folyamatos kapcsolata tagvállalatai külpiaci terjeszkedése egyéni vállalkozói és egyes speciális üzletágak tevékenységének nyilvántartása és ellenırzési rendszer kialakítása

6 BKIK Fıváros Fıvárosi szintő érdekérvényesítés a gazdaság általános érdekeinek érvényesítését szolgáló köztestületi feladatok gyakorlása A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara a vállalkozásokkülönösen a kis és közepes vállalkozások- érdekeinek hatékony képviseletének érdekében Budapest Fıváros Önkormányzatával 2011-ben -az elızıektıl eltérı -a Fıváros vállalkozás fejlesztésével összhangban lévı együttmőködési megállapodás került aláirásra, mely kiterjed a város vezetésében való részvételre

7 BKIK Fıváros Az együttmőködés területei: Gazdasági vonatkozású helyi jogalkotás Ipar, kereskedelem, fejlesztés Turizmus Közlekedés Szakoktatás Közbeszerzés Vállalkozások müködési feltételeinek javitáas Közép-Magyarországi fejlesztése: környezetvédelem, infrastruktura

8 BKIK Fıváros Az üzleti forgalom biztonságának és a piaci magatartás tisztességének fokozása érdekében, a rendelkezésre álló eszközökkel fellépünk a feketegazdaság, különös tekintettel az illegális kereskedelemi, valamint kontár tevékenység ellen A Fıváros gazdasági fejlıdésének erısitése

9 BKIK Kerületek A kamara kiépítette budapesti szolgáltatóiroda-hálózatát Részvétel a kerületi rendeletalkotásban Tanácsadás Tájékoztatás A vállalkozások érdekeinek teljeskörő képviselete érdekében 1996-ban kerültek létrehozásra kerültek -az akkor hatályos alapszabály értelmében -a kerületi tagcsoportok Budapest közigazgatási felosztásának megfelelıen

10 Kamarai Szolgáltatások Jogi tanácsadás Pályázati tanácsadás Számviteli tanácsadás Békéltetı testület Vállalkozói Ház Érdekérvényesítés Okmányhitelesítés EU információs iroda Széchényi Kártya, Széchényi Hitel, MIFIN Közbeszerzési tanácsadás

11 BKIK célkitőzései a közbeszerzési gyakorlatban Közbeszerzési piac tisztaságának elısegítése Ajánlattevıi érdekérvényesítés elısegítése Hazai KKV-k közbeszerzési piaci részesedésének elısegítése Zöld közbeszerzések támogatása Általános közbeszerzési segítségnyújtás Képzések, oktatások Magyar Közbeszerzési Intézet dokumentuma

12 Közbeszerzési piac tisztaságának elısegítése Kamarai részvétel és segitségnyújtás az elızetes vitarendezés során Részvétel,tanácsadás a jogorvoslati eljárásban Ajánlások kidolgozása ELİKÉSZÜLETBEN: Az elızetes vitarendezés a gyakorlatban A Kbt. szerinti fizetési gyakorlat (305. ) értelmezése Magyar Közbeszerzési Intézet dokumentuma

13 Ajánlattevıi érdekérvényesítés Ajánlások kidolgozása a kiírok felé Tanácsadás a pályázat összeállítása során. Tanácsadás a közbeszerzési eljárás teljes folyamatában Tanácsadás a kiírás értelmezése során Klaszterek létrehozása Segítség az ajánlat összeállítása során Konzultáció Magyar Közbeszerzési Intézet dokumentuma

14 Hazai KKV-k részvételének segítése Javaslatok kidolgozása a törvényi környezet változtatására A Kbt. vonatkozásában törvényjavaslat kidolgozása Fenntartott szerzıdések a KKV-k számára, összhangban az EU-joggal Fellépés a z indokolatlan Pénzügyi és Müszaki feltételek kiirása tekintetében Alvállalkozok jogi és tájékoztatási segítése Magyar Közbeszerzési Intézet dokumentuma

15 Zöld közbeszerzések segítése A zöld közbeszerzések ajánlattevıi gyakorlatának kialakítása Együttmőködés az ajánlatkérıi szférával Kiemelten: zöld energia beszerzésének támogatása Magyar Közbeszerzési Intézet dokumentuma

16 Együttmőködés a BKIK és a Magyar Közbeszerzési Intézet között Jogszabályi környezet változásainak elısegítése, javaslatok kidolgozása Elızetes vitarendezésben részvétel Kiírói ajánlások elkészítése Általános közbeszerzési segítségnyújtás Közös oktatási programok Magyar Közbeszerzési Intézet dokumentuma

17 Közremőködés az új Kbt. kialakításában: A kamarai szerepvállalás növelése a Kbt. részletszabályai vonatkozásában Hazai KKV-k számára fenntartott közbeszerzési eljárások lehetıségeire vonatkozó jogi koncepció, kamarai javaslat elıkészítése A zöld közbeszerzések törvényi hátterének kidolgozása, biztosítása A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek racionalizálására vonatkozó jogi koncepció és javaslat Magyar Közbeszerzési Intézet dokumentuma

18 Közös oktatási programok BKIK-MKI közös közbeszerzési referensi képzés: Rugalmas idıbeosztás (távoktatás, ugyanakkor biztosított a személyes konzultáció) Kedvezményes ár kamarai tagoknak további kedvezmények Hatékony, gyakorlati képzés, valódi tudás Iratmintákat, mintadokumentumokat is rendelkezésre bocsátunk Magyar Közbeszerzési Intézet dokumentuma

19 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

1999. évi CXXI. törvény. a gazdasági kamarákról

1999. évi CXXI. törvény. a gazdasági kamarákról 1999. évi CXXI. törvény a gazdasági kamarákról Az állam gazdasági szerepvállalásának csökkentéséhez szükség van a gazdasággal összefüggı közfeladatok egy részének a gazdálkodó szervezetek által köztestületi

Részletesebben

Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya

Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya Good neighbours creating common future Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011 The project is co-financed

Részletesebben

PÁLYÁZZUNK EURÓPAI UNIÓS VÁLLALKOZÓI ALAPELVEK. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Elnöksége

PÁLYÁZZUNK EURÓPAI UNIÓS VÁLLALKOZÓI ALAPELVEK. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Elnöksége Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Elnöksége PÁLYÁZZUNK EURÓPAI UNIÓS VÁLLALKOZÓI ALAPELVEK Szerkesztette: Szécsi György személy- és vagyonır alelnök 2004. május 2 Tartalom

Részletesebben

T/2204. számú. törvényjavaslat

T/2204. számú. törvényjavaslat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2204. számú törvényjavaslat az egyrészrıl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrıl az Örmény Köztársaság közötti Partnerségi és Együttmőködési Megállapodás, valamint

Részletesebben

Összefoglaló a fogyasztóvédelem területén feladat- és hatáskörrel rendelkező minisztériumokról

Összefoglaló a fogyasztóvédelem területén feladat- és hatáskörrel rendelkező minisztériumokról Összefoglaló a fogyasztóvédelem területén feladat- és hatáskörrel rendelkező minisztériumokról A fogyasztóvédelem mindig is azon területek közé tartozott, amelyekkel kapcsolatosan a vonatkozó hatásköröket

Részletesebben

A FOGYASZTÓKKAL SZEMBENI TISZTESSÉGTELEN

A FOGYASZTÓKKAL SZEMBENI TISZTESSÉGTELEN ORSZÁGGYŐLÉSI KÖNYVTÁR - KÉPV ISELİI KUTATÓSZOLGÁLAT A FOGYASZTÓKKAL SZEMBENI TISZTESSÉGTELEN KERESKEDELMI GYAKORLAT TILALMÁRÓL ELEMZÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: BÉKÉSI ATTILA 2008. ÁPRILIS A Képviselıi Kutatószolgálat

Részletesebben

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. E-gazdaság/IT stratégia 2008

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. E-gazdaság/IT stratégia 2008 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara www.mkik.hu E-gazdaság/IT stratégia 2008 MKIK IT/ e-gazdaság stratégia 2008-2013 I. A stratégia célja: Tágabb értelemben a hazai vállalkozások bekapcsolása az információs

Részletesebben

Üzleti környezet egyes kérdései

Üzleti környezet egyes kérdései NEMZETI TECHNOLÓGIAI PLATFORM A TEXTIL- ÉS RUHAIPAR MEGÚJÍTÁSÁÉRT Üzleti környezet egyes kérdései Szakértıi tanulmány a Stratégiai Kutatási Tervhez Készült a Texplat 4. munkacsoport munkájának keretében

Részletesebben

58. számú elıterjesztés

58. számú elıterjesztés 58. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2010. március 30-án, 14-órakor megtartandó ülésére A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! a Bátaszéki integrált mikrotérségi

Részletesebben

A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozv. llalkozásokat kenysége. Varga JózsefJ SKIK elnöke. Kaposvár, 2010. november 29.

A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozv. llalkozásokat kenysége. Varga JózsefJ SKIK elnöke. Kaposvár, 2010. november 29. A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozv llalkozásokat segítő tevékenys kenysége Varga JózsefJ SKIK elnöke Kaposvár, 2010. november 29. Rövidkamaratörténet(1) 1848. május 26. - Az első lépés a magyarországi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. január 29 - i testületi ülésére a 1. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Kizárólag tájékoztatást szolgáló anyagok

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Tanulmány

Részletesebben

Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás. Közbeszerzési Szabályzata

Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás. Közbeszerzési Szabályzata Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás Közbeszerzési Szabályzata 1 Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás Közbeszerzési szabályzata A Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz,

Részletesebben

181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat

181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án csütörtökön du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből: 181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásával a magyar felsıoktatás az Európai Gazdasági Térség felsıoktatási

Részletesebben

A JOGKÖVETİ MAGATARTÁS A MAGYAR ÁLLAMI INTÉZMÉNYEKBEN

A JOGKÖVETİ MAGATARTÁS A MAGYAR ÁLLAMI INTÉZMÉNYEKBEN A JOGKÖVETİ MAGATARTÁS A MAGYAR ÁLLAMI INTÉZMÉNYEKBEN 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról KIVELE_2009 1 / 16 A kutatást támogatta: Dr. Juhász Imre A kutatásban részt vett Márkus

Részletesebben

Fenntartói irányítás innováció erısítése

Fenntartói irányítás innováció erısítése Fenntartói irányítás innováció erısítése Készítette: Dr. Balla Anita Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Intézményi Osztály jogásza a kecskeméti kistérség koordinátora a TÁMOP 3.2.2 pályázat

Részletesebben

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A Kereskedelmi és Iparkamarák Európa-szerte olyan intézményeket képviselnek, amelyek eredete az első céhekig vezethető vissza. Sajátos

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-1.3.1/B A projektek az Európai

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 22 GERJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 22 GERJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 22 GERJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2 / 22 TARTALOMJEGYZÉK Fejezet Cím oldal - Címlap 1. - Tartalomjegyzék és módosítások nyilvántartása

Részletesebben

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag EA_KFI_07 Pályázati útmutató a Kutatás-fejlesztési és innovációs programhoz 2008 1 Tartalomjegyzék 1. A támogatás

Részletesebben

A Magyar Könnyőszerkezetes Egyesület ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben) I. FEJEZET JOGÁLLÁS

A Magyar Könnyőszerkezetes Egyesület ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben) I. FEJEZET JOGÁLLÁS A Magyar Könnyőszerkezetes Egyesület ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben) I. FEJEZET JOGÁLLÁS 1. Az egyesület neve: Magyar Könnyőszerkezetes Egyesület Rövidítése: MKE Angolul: Hungarian Association of

Részletesebben

PÁLYÁZAT VÁLLALATI FOLYAMATMENEDZSMENT TÁMOGATÁSÁRA GOP-2007-2.2.1

PÁLYÁZAT VÁLLALATI FOLYAMATMENEDZSMENT TÁMOGATÁSÁRA GOP-2007-2.2.1 PÁLYÁZAT VÁLLALATI FOLYAMATMENEDZSMENT TÁMOGATÁSÁRA GOP-2007-2.2.1 A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK: A konstrukció a vállalati folyamatmenedzsment hatékonyságának növelését tőzi ki célul: a vállalatok közötti

Részletesebben

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE 3/2.sz. melléklet SZABADI GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MERNYE BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE Készült: 2009.március 01. Jóváhagyva: 2009.március 01. Hatályos: 2009. március 01-tıl A szabályzat

Részletesebben

A KÖRNYEZETÜGY KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA Vitaanyag. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008.01.18.

A KÖRNYEZETÜGY KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA Vitaanyag. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008.01.18. A KÖRNYEZETÜGY KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA Vitaanyag Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008.01.18. Tisztelt olvasó! Az elmúlt évtizedekben a környezetvédelem egyre fontosabb lett, és mára kulcskérdéssé

Részletesebben

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. (1) A Magyar Mőugró Szakszövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) a Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) alapszabályában és a sportról szóló 2004. évi I. Törvényben

Részletesebben

Dr. Markó Péter jegyzı. ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. április 30-i soros ülésére

Dr. Markó Péter jegyzı. ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. április 30-i soros ülésére Keszthely Város Polgármestere 8360, Keszthely, Fı tér 1. Tel.: 83/505-504, Fax.: 83/505-502 Szám: 1/1/57/2009. Napirend:. Törvényességi szempontból kifogást nem emelek. 1 Dr. Markó Péter jegyzı ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı Közhasznú Egyesület 2010

Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı Közhasznú Egyesület 2010 Civil iránytő Forrástérkép az uniós és hazai pályázati lehetıségekhez civil szervezetek részére Civil iránytő Innoratio Kutatómőhely Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı

Részletesebben

Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület

Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület ALAPSZABÁLY A 2009. augusztus 06. naptól hatályos változásokkal egységes szerkezetbe foglalva Debrecen, 2009. október 20. Készítette és ellenjegyezte: DEBRECEN

Részletesebben