Tájékoztató. az Építőmérnöki szak Magasépítési (statikus) szakirányú BSc-s hallgatók záróvizsgájáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató. az Építőmérnöki szak Magasépítési (statikus) szakirányú BSc-s hallgatók záróvizsgájáról"

Átírás

1 Tájékoztató az Építőmérnöki szak Magasépítési (statikus) szakirányú BSc-s hallgatók záróvizsgájáról

2 Záróvizsga lebonyolítása magasépítési (statikus) szakirányú hallgatók részére A záróvizsga két fő részből áll. I. A diplomamunka (zárófeladat) megvédése A hallgató 8-10 perc időtartam alatt ismerteti az elkészített szerkezettervezés leglényegesebb pontjait. Az ismertetést a diplomamunkában elkészített részletes tartószerkezeti műszaki leírásra lehet felépíteni. Tartalmazza: - a feladat címét - a létesítmény fő adatait - a választott építési rendszert - a szerkezeti rendszert a fő tartószerkezeti elemekkel - a statikai számítás fő lépéseit - a kiviteli tervlapok tartalmát a kiviteli tervek bemutatásával - a diplomatervezés során legfontosabbnak/érdekesebbnek ítélt mozzanatokat Az ismertetés során törekedni kell, hogy lényegre törő, gördülékeny, összefüggő előadásmódú legyen! Az előadást követően a hallgató válaszol a Bizottság kérdéseire és reagál az elhangzott észrevételekre illetve (kritikai) megjegyzésekre. A Mechanika Tanszék lehetőséget ad próba előadás megtartására, ahol az oktatók észrevételekkel és tanácsokkal segítik a hallgatókat. II. Szóbeli vizsga A hallgató a kiadott tételsorból egy tételt húz. A tétel két fő elemet tartalmaz: 1) Komplex szerkezetfelismerési és elemzési feladat 2) Két szakirányos elméleti kérdés A felkészülésre perc áll rendelkezésre. A hallgató rövid vázlatot készít a tételsorban szereplő kérdésekre adott válaszához. A szóbeli vizsga a bizottsági kérdező tanárok szaktanárok előtt zajlik

3 A magasépítési (statikus) szakirány szóbeli vizsgájának illetve a számonkérés szempontjainak ismertetése 1. a törzsanyagból (szerkezetvizsgálati feladat címe) A mellékelt ábrán látható szerkezet komplex vizsgálata (elsősorban a mechanika és a tartók statikája tantárgyakra felépítve) a) Ismertesse a szerkezet komplex viselkedését b) A szerkezetet bontsa önálló szerkezeti elemekre és rajzolja meg azok statikai vázlatát (ismerje fel a szerkezet fajtáját!) c) Határozza meg az elemekre ható terheket és hatásokat d) Készítse el az igénybevételi ábrákat és ismertesse azok számításának, meghatározásának módját e) Ismertesse a szerkezeti elemek méretezési ill. ellenőrzési szempontjait a már meghatározott igénybevételekre 2. (Két önálló elméleti kérdés) A két elméleti kérdés a szakmai tantárgyak keretében oktatott ismeretek számonkérését teszi lehetővé. A kérdések felölelik a vasbeton, acélszerkezetek, fa- és egyéb szerkezetek, valamint a tartók statikája tantárgyak keretében oktatott tananyagot. A kérdésekre adott válasz tömör, lényegre törő legyen, tükrözze a kellő felkészültséget.

4 Záróvizsga szóbeli tételei Figyelem! A tételek komplex kérdéseihez tartozó ábraanyag átmenetileg tanszékünkön Müller Marianne ill. Tóth Andrásné tanárnőknél vehetők át!

5 1. Tétel Ismertesse a fedett térben egymástól adott távolságra elhelyezett acélanyagú műugró torony tartószerkezeti elemeinek vizsgálatát. a., Gerinclemezes tartóból kialakított hajlított acéltartó szilárdsági vizsgálata. b., Hajlított vasbeton gerenda tervezése. Nyomatékburkoló ábra. 2. Tétel Végezze el a háromhajós ipari csarnok tartószerkezeti elemeinek vizsgálatát. a., Külpontosan nyomott oszlop ellenőrzése - vasbeton oszlop (teherbírási vonal) - acélrúd (karcsú rúd) esetén. b., Vasbeton oszlop zsaluelemeinek méretezése. A zsaluzat kialakítása. 3. Tétel Ismertesse az acélszerkezetű előtető erőjátékát és az elemek szilárdsági vizsgálatát. Foglalja össze a vasbeton pillér méretezési szempontjait. a., Varratképek ellenőrzése -erővel és hajlítónyomatékkal -ill. erővel és csavarónyomatékkal terhelve (közelítő és pontos számítás). b., Háromtámaszú konzolos lemez vasalási vázlatának készítése hagyományos és hegesztett hálós megoldás esetén.

6 4. Tétel Vizsgálja meg az ipari csarnok vasbeton anyagú főállásának tartószerkezeti elemeit. A bevilágító acélanyagú elem. a., Acélrúd toldásának ellenőrzése - erővel és egysíkú nyomatékkal - erővel és merőleges síkú nyomatékkal terhelt kötőelemkép esetén. b., Épületmerevítés kétirányú falrendszerrel. 5. Tétel Ismertesse a faszerkezetű munkaállvány erőjátékát (ideiglenes létesítmény). Végezze el a fő elemek szilárdsági vizsgálatát. a., Hajlított fatartók méretezési elvei zsaluszerkezeteknél és borított gerendás fafödémnél. b., Előregyártott vasbeton szerkezetek előnyei, hátrányai és jellegzetes statikai feladatai. 6. Tétel Ismertesse a hullámpalával fedett vasúti perontető tartószerkezeti elemeinek vizsgálatát. a., A földrengésvizsgálat alapjai. A helyettesítő statikai módszer (HSM). b., Központosan nyomott vasbeton szerkezetek erőtani tervezése. Rajzolja fel egy központosan nyomott vasbeton fal ill. vasbeton pillér vasalási vázlatát.

7 7. Tétel Végezze el az ipari téglakémény és az alaptest vizsgálatát. a., Külpontosan nyomott vasbeton pillér ellenőrzése (teherbírási vonal). b., Egyhajós acélszerkezetű csarnokoszlop statikai vázának kialakítási módozatai. 8. Tétel Vizsgálja meg a mezőgazdasági csarnoképület fő szerkezeti elemeit. a., Jellemezze a vasbeton három feszültségi állapotát. Részletesen mutassa be a belső egyensúlyt hajlított vasbeton gerenda esetén. b., Központosan húzott acélrúd toldása hegesztett kapcsolattal. 9. Tétel Ismertesse az acélanyagú előtető elemeinek vizsgálatát. a., Központosan nyomott egyszelvényű és osztott szelvényű rácsos faoszlop ellenőrzése. b., Magas vasbetonvázas és tégla tartófalas épületek földrengés kárai. A védekezés módjai és a legfontosabb szerkesztési szabályok.

8 10.Tétel Ismertesse a borított gerendás fafödém és a megerősítő alátámasztó szerkezet vizsgálatát. a., Kötőelemes kapcsolat hegesztett gerinclemezes tartó öv- és gerinclemez illesztésénél. b., Rajzolja fel egy kéttámaszú, konzolos vasbeton gerenda vasalási vázlatát. Készítse el és vegye figyelembe a nyomatékburkoló ábrát. 11. Tétel Végezze el az acélszerkezetű födém szerkezeti elemeinek vizsgálatát. a., Kétirányban teherviselő vasbeton lemezek méretezési módjai. b., Központosan nyomott téglafal ellenőrzése. 12. Tétel A fedett lelátó fő elemei vasbeton anyagúak, a lehorgonyzó rúd acél. Ismertesse az elemek vizsgálatát. a., Zárt keret vizsgálata; alakhelyes igénybevételi ábrák. b., Monolit és előregyártott vasbeton szerkezetek előnyei és hátrányai és jellegzetes statikai problémái. 13. Tétel

9 Végezze el a poroszsüveg ill. az előregyártott vasbeton födémszerkezetű hétvégi ház tartószerkezeti vizsgálatát. a., Vasbeton koszorú kialakításának módozatai, ha a csatlakozó szerkezet: - monolit - előregyártott födém. b., Falazatok típusai és szilárdsági jellemzői. 14. Tétel Ismertesse az előregyártott vasbeton szerkezetű csarnok fő tartószerkezeti elemeinek szilárdsági vizsgálatát. a., Szélső igénybevételek meghatározása hatásábrák segítségével. b., Gerinclemezes acéltartó nyakvarratának vizsgálata. 15. Tétel Végezze el a lelátó fő tartószerkezeti elemeinek szilárdsági vizsgálatát. a., Acélanyagú oszlop és gerenda kapcsolatának módozatai. b., Vasbeton szerkezetek repedésvizsgálata és a vonatkozó szabványelőírások. 16. Tétel

10 Ismertesse a tárolásra használt padlásfödém fő tartószerkezeti elemeire ható terheket, az elemek igénybevételeit és szilárdsági vizsgálatát. a., Acélszerkezetű csarnokok. A fő teherhordó elemek elvi kialakítása. b., Épületek vízszintes terhei szélből, építési pontatlanságból, és földrengésből. 17. Tétel Ismertesse a fabetétes gerenda méretezését, ha a külső teher az acéllemez anyagú víztartály súlya. a., Daruzott acélszerkezetű ipari csarnok sajátosságos terhei. Acélanyagú darupálya tervezési alapelvei. b., Feszített vasbeton szerkezetek működési elve, célja és fajtái. 18. Tétel Készítse el az ideiglenes faanyagú állványzat fő tartószerkezeti elemeinek statikai vázlatát és határozza meg azok igénybevételeit. Végezze el az elemek szilárdsági vizsgálatát. a., Ismertesse a melegen hengerelt tartóból kialakított hajlított tartó toldásának méretezését. b., Készítsen vasalási vázlatot többtámaszú lemez esetén. Indokolja a vasvezetés kialakítását. 19. Tétel

11 Ismertesse az ideiglenes fahíd erőjátékát és az elemek szilárdsági vizsgálatát. a., Ismertesse a hajlított vasbeton gerenda nyírásvizsgálatát különféle nyíróvasalás esetén. b., Felületszerkezetek: lemezek, tárcsák és héjak. Az igénybevételek közelítő meghatározása. 20. Tétel Ismertesse a gyalogos híd tartóelemeinek terheit és készítsen igénybevételi ábrákat. Végezze el a fő tartószerkezeti elemek szilárdsági vizsgálatát. a., Vasbeton lemezek zsaluzatának, ill. alátámasztó szerkezetének kialakítása és méretezése. b., Mutassa be egy háromtámaszú konzolos vasbeton lemez erőjátékát és a hagyományos ill. hegesztett hálós vasalási vázlatát. 21. Tétel Ismertesse a felakasztható állvány erőjátékát és az egyes elemek szilárdsági vizsgálatát. a., Jellemezze a vasbeton három feszültségi állapotát. Részletesen mutassa be a képlékeny határállapotban a belső egyensúlyt hajlított tartó esetén. b., Központosan nyomott egyszelvényű és osztott szelvényű hevederes acélrúd ellenőrzése. 22. Tétel

12 A képen látható hídszerkezet járműteherrel terhelt. Ismertesse az igénybevételek meghatározásának módját és a szerkezet vizsgálatát. a., Ismertesse a teherviselő falazatok tervezési elveit. b., Mutassa be a csavarkengyeles és az acélköpenyes központosan nyomott vasbeton pillér méretezésének lépéseit. 23. Tétel Készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit és ismertesse a rácsos tartó rúdelemeinek szilárdsági vizsgálatát. a., Magasépítési vasbetonszerkezetek osztályozása és elterjedésének okai. A méretezés elvei és főbb lépései. b., Acél rácsos tartók csomópontjainak kialakítása és méretezése. 24. Tétel Ismertesse az ipari épület faanyagú közbenső födémének erőjátékát és igénybevételeit. Végezze el a szilárdsági vizsgálatokat. a., Ismertesse a daruzott acélvázas ipari csarnok szerkezeti rendszereit, sajátságos terheit, méretezését és merevítési szempontjait. b., Ismertesse a vasbeton gombafödém számításának elvi menetét.

13 25. Tétel Készítse el a vasúti perontető igénybevételi ábráit. Végezze el az egyes tartószerkezeti elemek szilárdsági vizsgálatát. a., Ismertesse a meglévő téglafalak megerősítésének módozatait és a megerősített szerkezet teherbírásának meghatározását. b., Határozza meg a vasbeton gerenda zsaluzatának terheit. Ismertesse a zsalu méretezésének elveit. 26. Tétel Ismertesse az acélanyagú gyalogos híd egyes elemeinek erőjátékát és szilárdsági vizsgálatát. Szakirányú kérdés a., Épületek merevítésének elvei. Merevítés keretszerkezetekkel. b., Ismertesse a vasbeton szerkezetek alakváltozásának vizsgálatát. 27. Tétel Ismertesse a vázolt épületrész erőjátékát. Határozza meg a boltozatot megtámasztó ferde dúcra jutó terhet és hajtsa végre a szilárdági vizsgálatot. Végezze el a falazat szilárdsági vizsgálatát is. a., Ismertesse egy vasbeton hajlított gerenda nyírásvizsgálatát. b., Ismertesse a határozatlan tartók megoldási módszereit.

14 28. Tétel Ismertesse a magtár közbenső faanyagú födéme fő tartószerkezeti elemeinek erőjátékát és azok szilárdsági vizsgálatát. a., Ismertesse a rövid konzol vizsgálatát. Mutassa be a vasalási vázlatot koncentrált függőleges teher esetén. b., Többszintes épület közelítő stabilitásvizsgálata. Az épület globális biztonsági tényezője.

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági 1. - Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági vizsgálatát. - Jellemezze a vasbeton három feszültségi

Részletesebben

II. KÖZÚTI BETONHIDAK TERVEZÉSE

II. KÖZÚTI BETONHIDAK TERVEZÉSE II. KÖZÚTI BETONHIDAK TERVEZÉSE A beton (a továbbiakban: vasalatlan beton), vasbeton és feszített beton anyagú közúti hidakat (a továbbiakban: betonhidak) az I. fejezet 2. szakasza szerinti terhekre és

Részletesebben

A választható tantárgyak összes kreditpontja 65 36

A választható tantárgyak összes kreditpontja 65 36 A szak megnevezése: NAPPALI ÉPÍTŐMÉRNÖKI Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építőmérnök geotechnika szakirány (GEO) infrastruktúra szakirány (INFR) szerkezetépítő szakirány (SZERK) A képzési

Részletesebben

MUNKAANYAG. Csáti Péter. Lépcsőszerkezetek, egyedi formájú. felületek zsaluzatának, állványzatának. készítése, szerelése, bontása.

MUNKAANYAG. Csáti Péter. Lépcsőszerkezetek, egyedi formájú. felületek zsaluzatának, állványzatának. készítése, szerelése, bontása. Csáti Péter Lépcsőszerkezetek, egyedi formájú felületek zsaluzatának, állványzatának készítése, szerelése, bontása. A követelménymodul megnevezése: Hagyományos zsaluzat készítése A követelménymodul száma:

Részletesebben

BETONSZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ EUROCODE SZERINT Farkas György 1 Kovács Tamás 2 Szalai Kálmán 3

BETONSZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ EUROCODE SZERINT Farkas György 1 Kovács Tamás 2 Szalai Kálmán 3 BETONSZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ EUROCODE SZERINT Farkas György 1 Kovács Tamás 2 Szalai Kálmán 3 A betonszerkezetek Eurocode szerinti tervezését az épületekre vonatkozó MSZ EN 1992-1- 1 [1] és a hidakra vonatkozó

Részletesebben

PÉLDATÁR a Vasbetonszerkezetek I. című tantárgyhoz

PÉLDATÁR a Vasbetonszerkezetek I. című tantárgyhoz BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁYI EGYETEM ÉPÍTŐMÉRÖKI KAR HIDAK ÉS SZERKEZETEK TASZÉKE PÉLDATÁR a Vasbetonszerkezetek I. című tantárgyhoz Budapest, 007 Szerzők: Friedman oémi Huszár Zsolt Kiss Rita

Részletesebben

Magyar Tudomány. hídszerkezetek. Vendégszerkesztő: Kollár László

Magyar Tudomány. hídszerkezetek. Vendégszerkesztő: Kollár László Magyar Tudomány hídszerkezetek Vendégszerkesztő: Kollár László Megjegyzések a globális felmelegedéshez Töprengések a vízről Az atomi ütközések nyomában Csillagok és atommagok Controllare necesse est 2008

Részletesebben

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT II. KÖTET: ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ TOVÁBBI SZABÁLYOK

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT II. KÖTET: ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ TOVÁBBI SZABÁLYOK MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT II. KÖTET: ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ TOVÁBBI SZABÁLYOK 2014. 1 A SZABÁLYZAT SZERKEZETE I. KÖTET: ÉPÜLETEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Részletesebben

Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés

Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 20010/2011 1. A szak megnevezése: építész 2. Megszerzendő kreditek

Részletesebben

MAGYAG ELŐSZABVÁNY SOROZAT EUROCODE MSZ ENV. EC0 MSZ EN 1990 A tartószerkezetek tervezésének alapjai

MAGYAG ELŐSZABVÁNY SOROZAT EUROCODE MSZ ENV. EC0 MSZ EN 1990 A tartószerkezetek tervezésének alapjai MAGYAG ELŐSZABVÁNY SOROZAT EUROCODE MSZ ENV EC0 MSZ EN 1990 A tartószerkezetek tervezésének alapjai EC1 MSZ EN 1991 A tartószerkezeteket érő hatások +(teherszabvány) MSZ EN 1991-1-1 Sűrűség, önsúly és

Részletesebben

WTS20 fatartós falzsalu Szerelési és felhasználási útmutató

WTS20 fatartós falzsalu Szerelési és felhasználási útmutató Szerelési és felhasználási útmutató Termék jellemzők Az UniVers fatartós falzsalu sokoldalúan felhasználható zsaluzat. A H20-as fatartók méretválasztékából adódóan 6,0 m-es magasságig toldás nélkül bármilyen

Részletesebben

FASZERKEZETŰ CSARNOK MSZ EN SZABVÁNY SZERINTI ELLENŐRZŐ ERŐTANI SZÁMÍTÁSA. Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozat - Budapest, 2010

FASZERKEZETŰ CSARNOK MSZ EN SZABVÁNY SZERINTI ELLENŐRZŐ ERŐTANI SZÁMÍTÁSA. Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozat - Budapest, 2010 FASZERKEZETŰ CSARNOK MSZ EN SZABVÁNY SZERINTI ELLENŐRZŐ ERŐTANI SZÁMÍTÁSA Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozat - Budapest, 2010 FASZERKEZETŰ CSARNOK MSZ EN SZABVÁNY SZERINTI ELLENŐRZŐ ERŐTANI

Részletesebben

Fa- és Acélszerkezetek I. 7. Előadás Kapcsolatok I. Csavarozott kapcsolatok. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Fa- és Acélszerkezetek I. 7. Előadás Kapcsolatok I. Csavarozott kapcsolatok. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Fa- és Acélszerkezetek I. 7. Előadás Kapcsolatok I. Csavarozott kapcsolatok Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Tartalom Acélszerkezetek kapcsolatai Csavarozott kapcsolatok kialakítása Csavarozott kapcsolatok

Részletesebben

ALAPOZÁSOK ÉS FÖLDMEGTÁMASZTÓ SZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ SZERINT

ALAPOZÁSOK ÉS FÖLDMEGTÁMASZTÓ SZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ SZERINT ALAPOZÁSOK ÉS FÖLDMEGTÁMASZTÓ SZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ EUROCODE 7 (MSZ EN 1997) SZERINT MANNINGER MARCELL KOKOPELLI KFT. WOLF ÁKOS SZE-GYŐR, GEOPLAN KFT. Szeged, 2012.12.12. Tartalom 2 Bevezetés: példatár,

Részletesebben

E G Y S Z E R Ű S Í T E T T H Í D T E H E R B Í R Á S V I Z S G Á L AT T Ú L S Ú LYO S J Á R M Ű E S E T É N

E G Y S Z E R Ű S Í T E T T H Í D T E H E R B Í R Á S V I Z S G Á L AT T Ú L S Ú LYO S J Á R M Ű E S E T É N G Y S Z R Ű S Í T T T H Í D T H R B Í R Á S V I Z S G Á L AT T Ú L S Ú LYO S J Á R Ű S T É N V I G H AT T I L A 1, K O L L Á R L Á S Z L Ó 2 1. BVZTÉS A túlsúlyos és túlméretes járművek kizárólag útvonalengedély

Részletesebben

CONSTEEL 8 ÚJDONSÁGOK

CONSTEEL 8 ÚJDONSÁGOK CONSTEEL 8 ÚJDONSÁGOK Verzió 8.0 2013.11.20 www.consteelsoftware.com Tartalomjegyzék 1. Szerkezet modellezés... 2 1.1 Új szelvénykatalógusok... 2 1.2 Diafragma elem... 2 1.3 Merev test... 2 1.4 Rúdelemek

Részletesebben

www.leier.eu beton falazóelemek

www.leier.eu beton falazóelemek www.leier.eu beton falazóelemek Leier építőanyag-üzemek Devecser-Téglagyár 8460, Devecser, Sümegi út telefon: 88/512-600 fax: 88/512-619 e-mail: devecser@leier.hu Gönyű-Betonelemgyár 9071, Gönyű, Dózsa

Részletesebben

Megbízható zajárnyékoló és magasépítő falrendszerek már több mint 40 éve. www.leier.hu

Megbízható zajárnyékoló és magasépítő falrendszerek már több mint 40 éve. www.leier.hu Megbízható zajárnyékoló és magasépítő falrendszerek már több mint 40 éve Tartalomjegyzék Zajárnyékoló falrendszerek... 3 Technológia... 4 Termékelőnyök... 5 Javasolt felhasználási területek..........................

Részletesebben

3. előadás: Épületszerkezettani ismeretek (alapozás, építési módok, falszerkezetek, áthidalások, födémek)

3. előadás: Épületszerkezettani ismeretek (alapozás, építési módok, falszerkezetek, áthidalások, födémek) 3. előadás: Épületszerkezettani ismeretek 3. előadás: Épületszerkezettani ismeretek (alapozás, építési módok, falszerkezetek, áthidalások, födémek) Alapozási módok a) sík alapozás; b) mély alapozás. Síkalapozásnak

Részletesebben

NAGY ÖSSZEOMLÁS 2015

NAGY ÖSSZEOMLÁS 2015 NAGY ÖSSZEOMLÁS 2015 április 16. csütörtök 14 00 Ybl - Nagyelőadó A SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Építőmérnöki Intézet, Mechanika és Tartószerkezetek Szakcsoport pályázatot hirdet hallgatói részére

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara. A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben

Magyar Mérnöki Kamara. A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben Magyar Mérnöki Kamara A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben Tervezet Előterjeszti: Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai Tagozata Összeállította: Szepesházi Róbert Közreműködtek:

Részletesebben

OTSZ kérdések válaszok 5. rész

OTSZ kérdések válaszok 5. rész 5. rész I/1. fejezet 2. TERVEZÉSI ALAPELVEK Az építmények építészeti-műszaki tervezése során a tűzvédelmi műszaki kialakítást tűzvédelmi műleírásba, dokumentációba kell foglalni. Minden terv része a tűzvédelmi

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKRÓL,VALAMI T A TELEKALAKÍTÁSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI DOKUME TÁCIÓK TARTALMÁRÓL 37/2007. (XII. 13.

AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKRÓL,VALAMI T A TELEKALAKÍTÁSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI DOKUME TÁCIÓK TARTALMÁRÓL 37/2007. (XII. 13. AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKRÓL,VALAMI T A TELEKALAKÍTÁSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI DOKUME TÁCIÓK TARTALMÁRÓL 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet A rendeletet a telekalakítási eljárásokra kell alkalmazni.

Részletesebben

BOSTA 100 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÍPUS KIVITEL

BOSTA 100 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÍPUS KIVITEL BOSTA 100 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÍPUS KIVITEL Tartalomjegyzék U-profi l Cső Ø 48,3mm Függőleges keret 200 (adatok cm-ben) Toldó cső 15.0 200.0 1.0 Termékismertető 3-5 2.0 Áttekintés 5 3.0 Építőelemek - 17

Részletesebben

Kovács Miklós A GYAKORLATI OKTATÁS MÓDSZERTANA

Kovács Miklós A GYAKORLATI OKTATÁS MÓDSZERTANA Kovács Miklós A GYAKORLATI OKTATÁS MÓDSZERTANA Készült a HEFOP 3.3.1-P.-2004-09-0102/1.0 pályázat támogatásával. Szerző: Lektor: Kovács Miklós tanszéki mérnök dr. Szekeres Tamás egyetemi tanár Kovács Miklós,

Részletesebben

Acélszerkezeti csomópontok méretezése az EC3 szerint

Acélszerkezeti csomópontok méretezése az EC3 szerint Acélszerkezeti csomópontok méretezése az EC3 szerint 1. A csomópontok méretezésének alapelvei a komponens módszer Az EC3-1-8-ban alkalmazott u.n. komponens módszer egyszerőbb csomóponti kialakítások esetében

Részletesebben

TÉGLÁSSY GYÖRGYI SZAKDOLGOZAT

TÉGLÁSSY GYÖRGYI SZAKDOLGOZAT TÉGLÁSSY GYÖRGYI SZAKDOLGOZAT vii BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÜLETENERGETIKAI ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZAT BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

Részletesebben

MECHANIKA I. /Statika/ 1. előadás SZIE-YMM 1. Bevezetés épületek, építmények fizikai hatások, köztük erőhatások részleges vagy teljes tönkremenetel használhatatlanná válás anyagi kár, emberáldozat 1 Cél:

Részletesebben

Műszaki leírás és erőtani számítás. Kerítésrendszerek Kft. Gabion kerítéstípusai és lakossági támfalai. Budapest, 2013. május

Műszaki leírás és erőtani számítás. Kerítésrendszerek Kft. Gabion kerítéstípusai és lakossági támfalai. Budapest, 2013. május Műszaki leírás és erőtani számítás a Kerítésrendszerek Kft. Gabion kerítéstípusai és lakossági támfalai Budapest, 2013. május Tartalomjegyzék 1. Előzmények 3 2. Általános leírás 3 3. Felhasznált szabványok

Részletesebben

Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona. Építőanyag-ismeret. A követelménymodul megnevezése: Építőanyag-ipari közös feladatok I.

Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona. Építőanyag-ismeret. A követelménymodul megnevezése: Építőanyag-ipari közös feladatok I. Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona Építőanyag-ismeret A követelménymodul megnevezése: Építőanyag-ipari közös feladatok I. A követelménymodul száma: 0504-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben