ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK BSC 2010.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK BSC 2010."

Átírás

1 ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK BSC Adott egy lejtős terület, lejtőirányú réteghajlással, ahol lakóparkot építenek. A területet alulról patak határolja. G) A Bizottság által megadott talajrétegződés figyelembevételével határozza meg egy pillérvázas épület alapozását. I) A csapadékvíz-elvezetés kialakításának milyen alapelvei vannak? Ismertesse a zárt csapadék elvezető rendszer egy lehetséges kialakítását a terület adottságainak figyelembevételével. SZ) Ismertesse a pillérvázas épület építés alatti, illetve végleges merevítési kérdésének megoldását. Hol és milyen vizsgálatot végez el egyetlen pillérre vonatkozóan? 2. Adott egy közel vízszintes terület, ahol egy 120 fős üdülőépület 300 terítékes étteremmel épül. A talajvíz mértékadó szintje 3,50 m. G) Lejtős területen a Bizottság által megadott talajrétegződés esetén ismertesse a dobozalapozást. I) Ismertesse az épület szennyvízelhelyezésének megoldását! SZ) Az étterem felett nyitott fedélszék készül, melynek vízszintes erejét lapos acélból kialakított vonórudakkal vesszük fel. Ismertesse a húzott rúd méretezési elveit és a rúd kapcsolatának méretezését kötőelemes kapcsolattal. 3. A városi utak tervezése során: G) Ismertesse az útépítéshez szükséges talajfeltárási módokat és a tervezéshez tartozó talajfizikai jellemzőket! I) Hogyan osztályozhatók a települési úthálózat elemei? Feladat egy belterületi gyűjtőút hagyományos, egyszerű csomópontjának korszerűsítése. Milyen tervezési alapadatokat kell begyűjtenie? Milyen lehetőségei vannak a csomópont fejlesztésére? SZ) A városi út mentén nagyfelületű acélszerkezetű reklámlemez két db. Oszlopra rögzítve kerül elhelyezésre. Hogyan méretezi a függőleges téglalap alakú fémlemezt, illetve a két tartóoszlopot? 4. Vízellátó vezeték közúti és vasúti keresztezését csőátsajtolással építik Balatonszépe községben. A csőátsajtolás érdekében egy meglévő épület közvetlen közelében kell az indítóaknát megépíteni. A talajmechanikai fúrások szerint a terepszint alatt átmeneti talajok helyezkednek el. G) Ismertesse az indítóakna dúcolását, ha a talajvíz az építéskor az akna fenékszintje fölött 1,50 m-el magasabban van. I) Ismertesse az adott feltételek mellett a vízellátó vezeték keresztezésének megoldását! Hogyan határozza meg a vízellátó vezetékek szükséges átmérőjét és a fellépő nyomásveszteségeket? SZ) Ismertesse a munkagödör melletti épületrész állékonyság vizsgálatát, valamint az állékonyság biztosításának lehetőségeit!

2 5. X város lakóterületeinek bővítése során zöldmezős beruházás épül pillérvázas épületek elhelyezésével. A Bizottság által megadott talajviszonyok estén az építési vízszint a terepszinthez közel helyezkedi el. G) Sorolja fel egy pillérvázas épület esetén a szóba jöhető mélyalapozási lehetőségeket (teherbírás és kivitelezés figyelembevételével)! I) Ismertesse a közműellátáshoz a csőanyagok kiválasztásának szempontjait! Ismertesse a vízellátó hálózat szerelvényeit és műtárgyait! SZ) Ismertesse a vasbeton viselkedését az I., II. és III. feszültségi állapotokban! 6. Z településen egy fsz + 6 szintes épületet építenek teljes közműellátással. A talaj iszapos homokliszt, a talajvíz mértékadó szintje 1,50 m a terepszint alatt. G) Ismertesse a szóba jöhető alapozási módokat! I) Ismertesse a terület távhőellátásának feladatát és szerkezeti kialakítását! Ismertesse a hőtágulás felvételének lehetőségeit! SZ) Ismertesse a fszt. + 6 szintes épület egy oszlopának és egy teherhordó falának teherbírási vizsgálatát /tervezését/ amennyiben a pillér vasbeton, a fal téglafalazat. /Összefüggések, szerkesztési szabályok ellenőrzése/. 7. A lakóterületen a mérések szerint a talajvíz szintje az utóbbi időben jelentősen megemelkedett. G) A területen lévő épület főfalai ennek következtében megrepedtek. Ismertesse a sávalapok megerősítési lehetőségeit és annak erőtani tervezését! I) Az egyesített rendszerű csatornahálózatban lefolyó szennyvízhozam megnövekedett és ez túlterheli a szennyvíztisztító telepet. Ismertesse a mértékadó vízhozam meghatározását! SZ) Ellenőrizze egy hosszfőfalas épület téglafalának és egy áthidalójának teherbírását. 8. Lakópark épül az agglomerációban. Milyen utakat tervezne a lakópark építésénél és rajzolja fel a javasolt rétegrendeket! G) Milyen talajfizikai jellemzőkre lesz szüksége a lakópark építése során? Hogyan határozza meg azokat, ismertesse a mintavételi lehetőségeket! I) Ismertesse a lakópark gázellátás kialakításának elveit! Hogyan méretezi a hálózatot? SZ) Ismertesse a kör keresztmetszetű, belső nyomásnak kitett vasbeton csövek erőjátékát, ha az ágyazási tényező adott. Vázolja fel a belsőerő ábráit! Melyik feszültségi állapot szerint méretezné a csövet és miért? 9. Terület előkészítést kell készítenie kedvezőtlen altalaj adottságok mellett (térfogatváltozó-, lösz-, feltöltés-, szerves talaj). G) Milyen tervezési szempontokat venne figyelembe az alapozás tervezése során? I) Ismertesse a gázellátási rendszereket és hogyan választja meg a nyomásfokozatot! SZ) Határozza meg egy háromtámaszú tartó igénybevételét akkor, ha a középső támasz lesüllyed. 10. A településben foghíjbeépítés épül a meglévő épületek alapozási síkja

3 magasabban van, mint az új épületé. G) Milyen problémákat vet fel a melléépítés? I) Ismertesse az épület távhőellátásának bekötését a meglévő rendszerbe! SZ) A hosszanti főfalas (három terhelt főfal) épület egy közbenső födémét méretezze monolit vasbeton lemez feltételezésével. Vázolja fel a födémvasalás alaprajzát, metszetét, továbbá a födém kapcsolatát a főfalakkal, ill. a főfal nyílászárói feletti kialakítást. 11. A városi lakóterület rekonstrukciója során az épületeket, közműveket, közlekedési pályákat is rekonstrukció alá vonják. G) Az épületrekonstrukció során a földes pincét, melyben a talajvíz cm-el magasabban van a pincesíkhoz viszonyítva, burkolják. Az épület betonanyagú sávalappal rendelkezik, mely az épület további két szinttel való növelésének terhét talajtörés nélkül nem viselné. Ismertesse a szóba jöhető alapozási módot a többletterhelésre és a szilárd burkolatú pince kialakítására! I) A lakóterületen vegyes használatú utcákat alakítanak ki. Milyen forgalomtechnikai és épített elemeket alkalmazhat a gépjárművek sebességének csökkentése érdekében? Milyen pályaszerkezeteket javasol kiépíteni? Rajzoljon fel lehetséges mintakeresztszelvényeket! SZ) Mely tartószerkezeti elemeket vizsgálna meg a 2 szint többlet-igénybevétele esetén. Ismertesse a vizsgálat módszereit. 12. Ismertesse és jellemezze a közösségi közlekedést I) Ismertesse a városi vasutak típusait, jellemzőiket, az alkalmazható felépítményeket! Hasonlítsa össze kapacitásukat! Vázolja fel a közúti vasúti pálya elhelyezésének lehetséges módjait! G) Gyalogos aluljárót mikor alkalmazunk? Milyen kialakításokat ismer? SZ) Ismertesse az aluljáró zárt keretének statikai viselkedését. Készítsen alakhelyes igénybevételi ábrákat. 13. Ismertesse a burkolatok típusait! I) Hasonlítsa össze az útpályaszerkezetek alapvető típusait, tulajdonságaikat! Milyen útalap-típusokat ismer? Magyarázza el az SMA-11 kopó (F) jelölés jelentését! G) Az útpálya nyomvonala tőzeges területen húzódik. A 6 m vastag szerves réteg a terepszint alatt úgy helyezkedik el, hogy a tőzeg felső síkja és a terepszint között 1 m van. Milyen töltésalapozási módszereket alkalmazna? SZ) Határozza meg egy többtámaszú vízszintes teherhordó födém ill. gerenda mértékadó igénybevételeit. Ismertesse egy négynyílású tartó terhelési sémáit. 14. Adott a Velencei-tó északi partján három település, melyeket korszerűsítenek, új üdülőtelkeket alakítanak ki. A területen csak vízellátás és felszíni csapadékelvezető hálózat van. I) Ismertesse, hogy milyen csatornázási rendszerek vannak, értékelje azokat! G) Ismertesse a feltöltésen való alapozás lehetőségeit! Milyen talajmechanikai vizsgálatokra lesz szükség az alapozás tervezéséhez?

4 SZ) Üdülőtelep tornacsarnoka nagy fesztávú kialakítású. A födém szerkezete kéttámaszú rácsos tartóra fektetett trapézhullámlemez fedés. Ismertesse az acél rácsos tartó méretezésének elveit. Mutasson be csomópont kialakítási megoldásokat. 15. Dunaújvárosban korszerűsítik a vízellátó hálózatot és a város rekonstrukció során a tárolókat, mert azok a vízellátó hálózat növekedése miatt nem tudják biztosítani az ellátást. I) Ismertesse a tárolók vízellátó rendszerben betöltött szerepét! G) Makroporózus talaj milyen szempontok szerint befolyásolja a magas súlypontú épület alapozását! SZ) Ismertesse egy falakkal merevített épület vasbeton pillérének méretezését! 16. Állati fehérje feldolgozó üzem tűzivíz ellátó hálózatát és vezérlő épületét építik. A területen lösztalaj van. I) Ismertesse a vízellátás tűzivízellátási feladatait: - az ellátáshoz biztosítandó vízmennyiségeket és előírásokat, - a tűzivíz beszerzésének lehetőségeit! G) Milyen talajfizikai jellemzőket határozna meg a tűzivíz tároló medence létesítéséhez? Ismertesse a tűzivíz tároló medence szóbajöhető alapozását! SZ) A vezérlő épület vb. keretei háromcsuklósak. Ismertesse a háromcsuklós keret vonórúdjának méretezését. 17. Adott X családi házas kistelepülés, néhány kommunális létesítménnyel. I) Ismertesse a lehetséges gázelosztó-vezeték rendszereket és a méretezés kiinduló adatait. Részletesen ismertesse a gázterhelés meghatározásainak módját! G) Térfogatváltozó talaj és lejtős terep esetén milyen szempontok figyelembevételével tervezné meg a családi ház alapozását? SZ) Családi ház fő tartószerkezeti elemeinek méretezési lépései előre gyártott födém, teherviselő téglafal, ill. központosan nyomott vasbeton pillér beépítése esetén. 18. Nagyvárosi foghíj beépítésre kerül sor. Az épület fsz.+6 em. (lakásszám32). I) Ismertesse a gázcsatlakozó vezeték kialakítását, csatlakozás módját! Az elosztó gázvezetékről hogyan készíthet leágazást KPE és acélvezeték esetén! G) A Bizottság által megadott talaj és talajvízviszonyok, épületszerkezetek esetén ismertesse az alapozás lehetőségeit! Milyen terheket kell figyelembe venni az alapozási szerkezet méretezésénél! SZ) Milyen szerkezetet választana a nagyvárosi foghíj fszt+6 emeletes lakóépület tervezésénél. Indokolja választását. Foglalja össze a teherátadódás sorrendjében az egyes szerkezeti elemek méretezésének szempontjait egészen az alapozás szintjéig. 19. Z város lakóterületének bővítése során egy 12 tantermes iskola és 3 db egyenként 45 lakásos (2 szobás) épület épül.

5 I) A távfűtésben nyomásdiagram felhasználásával Δp nyomáskülönbség áll rendelkezésre. Vázlat alapján ismertesse a forróvíz elosztó mellék gerincvezeték méretezésének menetét! A nyomásdiagram alapján ismertesse a távfűtési rendszer nyomásviszonyait! G) Ismertesse a térszíni lemezalapozást; a talajcsere célját; a cseretalaj vastagságának meghatározását! SZ) Ismertesse egy nagy alapterületű, több épületből álló együttes esetén a szerkezetek dilatációs kérdését, a többszintes épület munkahézagainak helyét. Előregyártott szerkezetű épület esetén ismertesse az épület merevítésének elveit és megoldásait. 20. Az adott lakótelep hagyományos távfűtési rendszere felújításra és bővítésre szorul. I) Hogyan méretezik a forróvíz távhőhálózatot! G) Ismertesse a cölöpalapozási módokat! SZ) Rajzolja fel monolit vasbeton pilléralap és oszlop csuklós, ill. befogott kapcsolatát. Foglalja össze a két megoldás teherbírási és kivitelezési előnyeit és hátrányait.

Tájékoztató. az Építőmérnöki szak Magasépítési (statikus) szakirányú BSc-s hallgatók záróvizsgájáról

Tájékoztató. az Építőmérnöki szak Magasépítési (statikus) szakirányú BSc-s hallgatók záróvizsgájáról Tájékoztató az Építőmérnöki szak Magasépítési (statikus) szakirányú BSc-s hallgatók záróvizsgájáról Záróvizsga lebonyolítása magasépítési (statikus) szakirányú hallgatók részére A záróvizsga két fő részből

Részletesebben

A 12., a 13., a 14., a 15. és a 16. tételek C részénél a különböző vasalási terveket a vizsgaszervező intézmény bocsátja a vizsgázók rendelkezésére.

A 12., a 13., a 14., a 15. és a 16. tételek C részénél a különböző vasalási terveket a vizsgaszervező intézmény bocsátja a vizsgázók rendelkezésére. A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított szóbeli vizsga kérdései a szakmai és vizsgakövetelmények 4. Szakmai követelmények fejezetében megadott témakörök közül az alábbiakat tartalmazzák:

Részletesebben

TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT ELFOGADTA A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA KÜLDÖTTGYŰLÉSE.../2013.(....) HATÁROZATÁVAL 1 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 6 A TERVLAPOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK...

Részletesebben

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági 1. - Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági vizsgálatát. - Jellemezze a vasbeton három feszültségi

Részletesebben

DRÁVASZABOLCS TRT ÉS HÉSZ MÓDOSÍTÁSA

DRÁVASZABOLCS TRT ÉS HÉSZ MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ÉPÍTÉSI MŰSZAKI KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT I.

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ÉPÍTÉSI MŰSZAKI KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT I. MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ÉPÍTÉSI MŰSZAKI KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT I. KÖTET: ÉPÜLETEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 2014. 1 A SZABÁLYZAT SZERKEZETE

Részletesebben

A FERROBETON Rt 1 DUNAÚJVÁROSI BETON-ÉS VABETONELEM-GYÁRTÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

A FERROBETON Rt 1 DUNAÚJVÁROSI BETON-ÉS VABETONELEM-GYÁRTÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 DUNAÚJVÁROSI BETON-ÉS A FERROBETON Rt A FERROBETON Rt. az ország egyik legnagyobb beton- és vasbetonelem elõregyártó vállalata, a magyar vasbeton elõregyártás meghatározó szereplõje. A FERROBETON Rt.

Részletesebben

BUDAPEST XX. KERÜLET M5 - ERZSÉBET CSATORNA - NAGYKŐRÖSI ÚT - SZENTLŐRINCI ÚT ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE

BUDAPEST XX. KERÜLET M5 - ERZSÉBET CSATORNA - NAGYKŐRÖSI ÚT - SZENTLŐRINCI ÚT ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. Telefon: 3175-318 BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 1061 BUDAPEST, ANDRÁSSY ÚT 10. TEL.: 3175-318, FAX: 3173-296 BUDAPEST XX. KERÜLET M5 - ERZSÉBET CSATORNA

Részletesebben

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT II. KÖTET: ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ TOVÁBBI SZABÁLYOK

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT II. KÖTET: ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ TOVÁBBI SZABÁLYOK MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT II. KÖTET: ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ TOVÁBBI SZABÁLYOK 2014. 1 A SZABÁLYZAT SZERKEZETE I. KÖTET: ÉPÜLETEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Részletesebben

1. előadás: Bevezetés

1. előadás: Bevezetés 1. előadás: Bevezetés 1. előadás: Bevezetés Az élet folyamán számos olyan helyzet adódik, melynek kapcsán szükségessé válhat ingatlanok értékének meghatározása, pl.: - ingatlan adás-vétel miatti értékelés,

Részletesebben

Megbízó: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45. Tervező: COWI Magyarország Kft. - UTIBER Kft. konzorcium

Megbízó: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45. Tervező: COWI Magyarország Kft. - UTIBER Kft. konzorcium Megbízó: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45. 02. 2009.05.30. 2009. február 27. egyeztető tárgyalás (NIF Zrt. - Érd Megyei Jogú Város - COWI Magyarország Kft.- UTIBER Kft. Konzorcium)

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Uvaterv Zrt Tsz: 52072/04 Budapest, 2014.április

Tartalomjegyzék. Uvaterv Zrt Tsz: 52072/04 Budapest, 2014.április Uvaterv Zrt Tsz: 52072/04 Budapest, 2014.április Budapest-Esztergom vasútvonal rekonstrukció II. ütem megvalósításához kiegészítő tervek készítése 2.feladat Esztergom vasútállomáson intermodális csomópont

Részletesebben

Lindab SBS Maxi könnyűszerkezetes csarnokrendszer (kis- és középméretű, kb. 200-1500 m 2 alapterületű épületek)

Lindab SBS Maxi könnyűszerkezetes csarnokrendszer (kis- és középméretű, kb. 200-1500 m 2 alapterületű épületek) lindab we simplify construction Alkalmazási területek Szerkezeti kialakítás Teherbírás Kutatási háttér Korrózióállóság Tűzvédelem Gyártás és szerelés Lindab SBS Maxi könnyűszerkezetes csarnokrendszer (kis-

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ FEJEZET. 1. A rendelet alkalmazásának általános előírásai

ELSŐ RÉSZ FEJEZET. 1. A rendelet alkalmazásának általános előírásai Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/ 2011. (VI.15.) számú önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

BUDAPEST Dél-Buda-Rákospalota (4.) metróvonal, I. szakasz

BUDAPEST Dél-Buda-Rákospalota (4.) metróvonal, I. szakasz MÉLYÉPTERV KULTÚRMÉRNÖKI Kft. H-1054 Budapest, Zoltán utca 8. Levélcím: 1392 Budapest, Pf. 261. Telefon/Fax: (36-1) 269-4532, 269-4531 Fax: (36-1) 269-4889 e-mail: kulturmernoki@axelero.hu Megbízó: BKV

Részletesebben

ALAPOZÁSOK ÉS FÖLDMEGTÁMASZTÓ SZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ SZERINT

ALAPOZÁSOK ÉS FÖLDMEGTÁMASZTÓ SZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ SZERINT ALAPOZÁSOK ÉS FÖLDMEGTÁMASZTÓ SZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ EUROCODE 7 (MSZ EN 1997) SZERINT MANNINGER MARCELL KOKOPELLI KFT. WOLF ÁKOS SZE-GYŐR, GEOPLAN KFT. Szeged, 2012.12.12. Tartalom 2 Bevezetés: példatár,

Részletesebben

A Magyar Építész Kamara mintaterve

A Magyar Építész Kamara mintaterve A Magyar Építész Kamara mintaterve II. Átlagos méretű családi ház Budapest, 2014. február Tartalomjegyzék Bevezetés Szerződés-minta Mintaterv II. (átlagos méretű családi ház) Tervezési program 1. Tanulmányterv

Részletesebben

SIÓAGÁRD TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

SIÓAGÁRD TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE SIÓAGÁRD TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE KÖRNYEZETALAKÍTÁSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI MUNKARÉSZ Pécs, 2004. június SIÓAGÁRD TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE KÖRNYEZETALAKÍTÁSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI MUNKARÉSZ A terület- és

Részletesebben

Közművek kivitelezésének feltételei, előkészítése, munkavédelmi előírások

Közművek kivitelezésének feltételei, előkészítése, munkavédelmi előírások Közművek kivitelezésének feltételei, előkészítése, munkavédelmi előírások /8. előadás/ Az építés megkezdésének feltételei: Vízjogi létesítési engedély alapján elkészített kiviteli terv Érvényes építési/kivitelezési

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara. A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben

Magyar Mérnöki Kamara. A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben Magyar Mérnöki Kamara A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben Tervezet Előterjeszti: Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai Tagozata Összeállította: Szepesházi Róbert Közreműködtek:

Részletesebben

POLGÁRDI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Véleményezésre elkészített terv 2013.

POLGÁRDI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Véleményezésre elkészített terv 2013. POLGÁRDI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Véleményezésre elkészített terv 2013. október Készítette: Ertl Antal TT-É 07-0010/2014 településtervező TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

2. Ablakerkély: Ablak funkciójú, azonban a padlóig tartó, korláttal ellátott nyílászáró.

2. Ablakerkély: Ablak funkciójú, azonban a padlóig tartó, korláttal ellátott nyílászáró. A 1. Ablak: Az ablak az épület falán kialakított nyílásban elhelyezett, azt lezáró szerkezet, melyen át levegő és világosság juthat az épület belső helyiségeibe. Az ablakok fő részei: tok szárny(ak) a

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET. a lakások és lakóépületek kéményeinek tervezéséhez

TERVEZÉSI SEGÉDLET. a lakások és lakóépületek kéményeinek tervezéséhez a lakások és lakóépületek kéményeinek tervezéséhez Budapest, 2006 kemenysegedlet_5.indd 1 2007.01.03. 13:37:36 A kiadvány az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Építésügyi és Településrendezési

Részletesebben

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014 (VI.02.) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014 (VI.02.) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 47 HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014 (VI.02.) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Pilisvörösvár

Részletesebben

"FP" jelű előfeszített vasbeton hídgerendák ALKALMAZÁSI SEGÉDLETE

FP jelű előfeszített vasbeton hídgerendák ALKALMAZÁSI SEGÉDLETE "FP" jelű előfeszített vasbeton hídgerendák ALKALMAZÁSI SEGÉDLETE Gyártás, forgalmazás: Tervezés, tanácsadás: Pont TERV MÉRNÖKI TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ Zrt. H-1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5. E-mail: hidak@pont-terv.hu

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem. Vasútállomás. Győr. Tatabánya. Műszaki Tudományi Kar. Péhl Judit. Épülettervezési tanszék

Széchenyi István Egyetem. Vasútállomás. Győr. Tatabánya. Műszaki Tudományi Kar. Péhl Judit. Épülettervezési tanszék Széchenyi István Egyetem Győr Műszaki Tudományi Kar Vasútállomás Tatabánya Péhl Judit Épülettervezési tanszék Építészet Statika Épületszerkezettan Épületgépészet Fodróczy József Serfőző István Horváth

Részletesebben

Magvassy Mihály Sportcsarnok 9027 Győr, Kiskút liget Előzmények: 324 331 560 D mérsékelten tűzveszélyes 320 I-III. tűzállósági fokozat 320

Magvassy Mihály Sportcsarnok 9027 Győr, Kiskút liget Előzmények: 324 331 560 D mérsékelten tűzveszélyes 320 I-III. tűzállósági fokozat 320 Magvassy Mihály Sportcsarnok 9027 Győr, Kiskút liget Építési engedélyezési tervdokumentációjához Előzmények: A tervezett csarnok közvetlenül a meglévő csarnok mellé fog épülni, a két csarnokot a hosszanti

Részletesebben

GÉSZ G Ö D Ö L L Ő V Á R O S HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2012.

GÉSZ G Ö D Ö L L Ő V Á R O S HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2012. GÉSZ G Ö D Ö L L Ő V Á R O S HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2012. 2 Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (XI.15.) önkormányzati rendelete és az ezt módosító 24/2013.(X.10.), a 27/2013.(XII.16.)

Részletesebben

Jászkisér Város Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ) módosítása. 10/2008.(V.16.) rendelete egységes szerkezetben

Jászkisér Város Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ) módosítása. 10/2008.(V.16.) rendelete egységes szerkezetben Jászkisér Város Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ) módosítása 10/2008.(V.16.) rendelete egységes szerkezetben 2011 Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2009. (VIII.13.) önkormányzati rendeletével

Részletesebben

hír CSATORNA TARTALOM

hír CSATORNA TARTALOM hír CSATORNA 2005 A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Lapja március-április TARTALOM MASZESZ Hírhozó... 2 Dulovics Dezsõné dr.: Csatornahálózatok megfelelõsége... 3 Németh Zsolt, Dr. Kárpáti Árpád: Ultrahanggal

Részletesebben