Háttérinformációk Prágáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Háttérinformációk Prágáról"

Átírás

1 Háttérinformációk Prágáról Kiutazási tanácsok: Magyar állampolgárok vízum nélkül 90 napig tartózkodhatnak Csehországban. Ha valaki ennél hosszabb idıre megy, vagy szeretne munkát vállalni, a Cseh Köztársaság budapesti konzulátusán kérhet vízumot (VI. Budapest, Szegfő u. 4. tel: ). Csehország határain általában csak formális az ellenırzés, bár könnyen elıfordulhat, különösen az autópályán, hogy nagyobb forgalom esetén akár egy órát is várakozhatunk. A cseh hatóságok elvileg kérhetik az utazóktól, hogy bizonyítsák be: van megfelelı anyagi fedezetük a tartózkodás idejére (készpénz vagy bankkártya formájában), de erre csak ritkán szokott sor kerülni. Látnivalók: HRADCANY (Vár) Szent Vitus-katedrális (chrám sv. Víta) Magába a katedrálisba ingyenes a belépés (a bejáratnál található pénztár megtévesztı lehet), de a kriptába, a toronyba és a katedrális hátsó részébe szükség van a közös jegyre (lásd feljebb). A ma közel 100 méter magas és 124 méter hosszú katedrális helyén a 10. században egy kis rotunda (körtemplom) állt, majd nem sokkal késıbb egy román stílusú bazilika épült. A mai, gótikus katedrálist a 14. században kezdték el építeni, de csak a 20. században fejezték be teljesen. A katedrális adott sokáig helyet a cseh királyok és fınemesek síremlékeinek. A templomba belépve a legtöbb látogató elıször két dologra figyel fel: a hatalmas méretekre és a modern, de jól sikerült színes üvegekre, amelyek harmonikusan illeszkednek a katedrális egészéhez. Balról a harmadik kápolna szecessziós üvegeit a legismertebb cseh mester, Alfonz Mucha készítette. Összesen 24, gazdagon díszített oldalkápolna van. Érdemes megfigyelnünk a színes üvegek mellett a rendkívül gazdag faragásokat is. A kápolnák egy része, különösen az oltár mögöttiek, egészen régiek, az 1300-as évekbıl származnak. Közülük az egyik legérdekesebb az 1364-es Szent Vencel-kápolna (a jobb oldalon a hatodik) korabeli freskókkal és a díszítéshez felhasznált nagy mennyiségő féldrágakıvel. A Zsigmond-kápolnában nyugszik Báthori Zsigmond erdélyi fejedelem, aki életének utolsó, több mint egy évtizedét Csehországban töltötte (a kápolna neve azonban nem az ı, hanem Szent Zsigmond emlékét ırzi). A bejárathoz közelebbi kápolnák nagyobbrészt a 19. és a 20. században épültek, és a fıoltár is egészen új: 1868 és 1873 közötti. Megfigyelhetjük, hogy a kereszthajó nem szimmetrikus. Jobb oldalán van a feljárat a toronyba (nyitva 9-tıl 17 óráig, az utolsó belépés kor). Összesen 287 lépcsıfokot kell megmásznunk. Kell hozzá némi fizikai erınlét, gyakoriak a torlódások, viszont a panoráma mindenért kárpótol. A katedrális bal oldalának hátsó részében (ahová már kérnek jegyet) az oldalkápolnák mellett megcsodálhatunk egy reliefet az oltár felıli oldalon, amely az 1610-es Prágát mutatja, amint a protestánsok vereségük után menekülnek a városból. A reliefen jobbra a Malá Stranát látjuk (ekkor még nem állt a Szent Miklós-templom), középen a Károly hidat (még a szobrok nélkül), a túloldalon pedig az Óvárost. Lemehetünk a kriptába is, ami azonban önmagában nem sok látnivalót kínál, leszámítva azt, hogy tudjuk, milyen királyok fekszenek ott (néhány név az ismertebbek közül: IV. Károly, Pogyebrád György, II. Rudolf). Gyakran torlódnak a turistacsoportok; klausztrofóbiásoknak és tömegiszonyban szenvedıknek nem ajánlott.

2 Lıportorony (Prašná věž) A Lıportoronyhoz a katedrális bal oldala mellett kell elmenni, majd egy kovácsoltvas kapunál bemenni; a torony balra lesz. Itt egy kisebb kiállítást találunk két emeleten. Az alsó szinten fıleg alkimista eszközöket láthatunk (a magyarázatok csehül vannak, tehát nem árt, ha mi is értünk az aranycsináláshoz), fent pedig régi könyvek, üvegek, festmények, dokumentumok, valamint kevésbé szokásos módon többszáz éves cipık vannak kiállítva. MALÁ STRANA (Kisoldal) Károly híd (Karlův most) A Károly híd nem csak legismertebb és egyik legrégebbi látványossága Prágának, hanem sok szempontból a város szíve is: összeköti a lapos "pesti" Óvárost a "budai", dombos oldalon található Kisoldallal és a Várral. Nem ez volt az elsı híd Prágában: kicsit északabbra már a 10. században állt egy fahíd, majd a mai Károly híd helyén 1170-tıl kezdve egy Judit híd nevezető kıhíd, ami azonban egy árvíz során elpusztult ben, IV. Károly uralkodása idején kezdték egy új, masszívabb kıhíd építését; a munkákat a következı évszázad elején fejezték be. Csak a 19. század óta hívják Károly hídnak; elıtte egyszerően prágai híd volt a neve. A hídon látható szobrok nem ebbıl a korszakból származnak: nagyrészt 1707 és 1709 között, a barokk térnyerésének idején helyezték ide ıket. Az 520 méter hosszú és 10 méter széles hídnak 16 pillére van. A híd mindkét végén tornyok állnak, amelyekbe fel lehet menni (10-tıl 18 óráig; a belépı felnıtteknek 30, diákoknak 20 Kč). A kisoldali torony csak nyáron van nyitva. Már az elsı évektıl kezdve itt volt a város egyik központja. Mindenki, akinek a másik oldalon akadt dolga, itt ment át, de a hídon kereskedtek, koldultak, párbajoztak is. A politika is beleszólt a híd életébe: az 1621-ben kivégzett huszita vezetık fejét tíz éven át (!) tették közszemlére a hídon. A következı évszázadokban a hídnak egyre nagyobb forgalmat kellett elviselnie a város növekedésével párhuzamosan. Ma már nincsen rajta autóforgalom, de mégis gyakoriak rajta a dugók: turisták tömegei sétálnak és nézelıdnek rajta. Ma festık, zenészek, képeslap-, szuvenír- és baseballsapkaárusok állnak rajta sorfalat, de keressünk helyet a híd valamelyik korlátjánál, szakadjunk ki a tömegbıl, és élvezzük a felejthetetlen panorámát. Északra a Várat és a Szent Vitus-katedrálist láthatjuk; a legközelebbi híd a a 20. század elején készült Mánes híd (Mánesuv most), kicsit messzebb pedig a Letna park hatalmas zöldterületén akad meg szemünk. A déli oldalon a Moldva folyó "bukkanója" tőnik fel, a Malá Strana felıli oldalon pedig a Kampa-sziget festıi házait csodálhatjuk meg. Szepsi Csombor Márton írta 1618-ban: "Nagy hídja vagyon az városnak, azki az Kis Oldal nevő várost az Óvárossal összefoglalja. Ily közbeszéd vagyon felıle, hogy ezen a hídon soha úgy ember által nem mehet, hogy ez három közül valamelyiket rajta nem találná, vagy fehér lovat, vagy kurvát, vagy pedig barátot." Kampa A Kampa kis sziget a folyón, közvetlenül a Károly híd alatt (magáról a hídról is nagyon szép kilátás van rá). Egyik oldalról a Moldva folyó, a másikról az apró Certovka (Ördögöcske) folyóág határolja. Nem vitás: ez a város egyik leghangulatosabb része. A hosszúkás Na Kampě tér macskaköveivel, középre kirakott padjaival, öreg házaival egy szinte mesebeli, régi Prágát idéz fel. STARÉ MĚSTO (Óváros) Óvárosi városháza és Toronyóra (Staroměstská radnice a Orloj) Prága sok jelképe közül ez az egyik legismertebb ban alapították, érdekes körülmények között. Az óvárosi polgárok, függetlenségük kifejezése érdekében, már régen szerettek volna saját városházát, de ezt a királyok sorra megakadályozták. Végül Luxemburgi János beadta a derekát, azzal a feltétellel, hogy csak a borból befolyt adót lehet erre a célra költeni. Mivel a prágaiak jó borivóknak bizonyultak, hamar összegyőlt a szükséges pénz. Az Óratornyot nem sokkal késıbb, 1364-ben építették. Az elsı órát 1410-ben készítették el, ezt azonban

3 1490-ben újraépítették. Nem is egyszerő óráról van szó: mutatja a nap és a hold állását a 12 csillagképen keresztül, valamint három különbözı idıt: a közép-európait (azaz a prágait), a régi cseh idıt és a babilonit. A legenda szerint az órát készítı mestert a helyi polgárok megvakították, nehogy másnak is ilyen gyönyörő órát tudjon készíteni; a mester bánatában megpróbálta megrongálni az órát, és véget vetett életének. A torony elıtt minden egész órakor (este nyolcig) nagy tömegben gyülekeznek a turisták: ilyenkor jönnek ki az órából a szentek festett faszobrai és tesznek egy kört a friss levegın. A városházát és a tornyot az évszázadok során többször átépítették. Korábban lényegesen nagyobb volt az épület, de a II. világháború pusztításai után (a nácik felgyújtották) csak részben, igaz, az eredeti stílust meghagyva restaurálták. A hallban turista információ van. A városháza termein csoportosan lehet végigmenni. A túra legérdekesebb része minden kétséget kizáróan a második emeleti, 15. századi, gótikus termek megtekintése - már ezekért is érdemes bemenni. Fel lehet menni a az óratorony kilátójába is, ahonnan napsütéses idıben jól el lehet nézelıdni. A városháza és a torony 9 és 18 óra között van nyitva; az elıbbibe felnıtteknek 40, diákoknak 30, az utóbbiba 30, illetve 20 korona a belépı. Károly Egyetem (Universita Karlova) Az Óvárosi teret a Mánes híddal összekötı Kaprova utca végén, már a híd közelében találjuk a Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karát, illetıleg ennek egyik épületét.. Többrıl van itt szó, mint egyszerő oktatási intézményrıl: az egyetem évszázadok óta a politikai csatározások és a cseh ellenállás egyik színtere (lásd a keretes részt). Ma is gyakran vannak itt a mindenkori hatalommal szembeni tiltakozások. Az egyetem elıtti teret Jan Paláchról nevezték el, arról a diákról, aki 1969 elején a szovjet bevonulás elleni tiltakozásként felgyújtotta magát. A falon emléktábla utal az eseményre. Aranygyőrő-ház (Dům u zlatého prstenu) Týnská 6 (a Týn templom mellett). Nyitva keddtıl vasárnapig 10-tıl 18 óráig. A belépı felnıtteknek 80, diákoknak 40 Kč. A pénztár nem közvetlenül a bejáratnál, hanem kicsit beljebb, balra van, ott, ahol a pénztáros hölgy az angol nyelvő kérdésekre idınként éles "ticket, please" válasszal reagál. A kiállítás az emeleten kezdıdik. Ebben a 13. században (azaz közel 800 évvel ezelıtt) épült gótikus házban elsısorban egészen modern festményeket láthatunk, köztük sok fantáziadúsat, színes színvilágot, vidámat vagy éppen rendezetlent. JOSEFOV (Zsidóváros) Régi zsidótemetı (Starý židovský hřbitov) A bejárat a Široka utcáról, a Pinkas-zsinagóga közelében van. Prága zsidó negyedének egyik legfontosabb emléke ez a temetı. A sőrőn egymás mellett álló, sokszor már-már kidılı sírkövek tanúskodnak arról, hogy valaha milyen nagy közösség élt itt. A temetı valamikor a 15. század elsı felében nyílt meg; a legrégebbi sírkı 1439-bıl származik. Temetkezésre egészen 1787-ig használták. Jelenleg mintegy 12,000 gótikus, reneszánsz és barokk sírkı található benne, de valószínő, hogy az évszázadok folyamán ennél jóval több embert temettek itt el: többször bıvítették a temetı területét. Arra is volt példa, hogy új réteg földet hoztak, és egymásra helyezték a sírokat. A sírkövek közül sokat a megszőnt prágai temetıkbıl hoztak ide. Itt nyugszik több, a maga korában rendkívül fontos személy, mint például az 1609-ben meghalt, ismert teológus Lıv rabbi, vagy kortársa, a Zsidóváros nagy befolyású vezetıje, Maisel Mordechai. Régi-új zsinagóga (Staronová synagoga) Červená ulice. A belépı felnıtteknek 200, diákoknak 140 Kč. A 13. század közepén, tehát közel 750 évvel ezelıtt épült Régi-új zsinagóga egész Prága egyik legrégebbi épülete, és a legrégebbi zsinagóga Közép-Európában. Eredetileg Új zsinagógának hívták, megkülönböztetendı egy még régebbi, de ma már nem létezı imaháztól. A koragótikus, kéthajós épület fıhajóját hat részre osztják a boltívek, melyeket két, nyolcszög alakú, vaskos oszlop tart. A zsinagóga egyike annak a háromnak, amelyeket ma is rendszeresen használnak vallási célokra.

4 NOVÉ MĚSTO (Újváros) Prágai Fıváros Múzeuma (Muzeum hlavního města Prahy) Na poříči 52 (a Köztársaság térrıl, a Na poříčí úton juthatunk el ide; a múzeum a Florenc metróállomás közelében található). Nyitva keddtıl vasárnapig 9-tıl 18 óráig. A felnıtt belépı 30, a diák 15 Kč. Minden hónap elsı csütörtökjén ingyenes a belépés. A városi múzeumban Prága történetét mutatják be az ıskortól kezdve: mindent megtudhatunk többek között a város alapításáról, IV. Károlyról és a többi jelentıs (és kevésbé jelentıs) királyról. Ennél is érdekesebb, hogy láthatjuk, milyen volt az emberek hétköznapi élete a középkorban: milyen volt a munka, a vallás, milyen ruhákat hordtak, hogyan múlatták az idıt. Figyeljük meg a régi hangszereket, órákat, zárakat, könyveket. A kiállítás egyik büszkesége ezeknél újabb kelető: egy 20 négyzetméteres, hatalmas modellt láthatunk az 1826-os Prágáról figyeljünk a részletekre! Táncoló Ház Jiráskovo námestí 6 (a Jiráskův híddal szemben). A Táncoló Ház nem valami táncház, hanem Prága egyik legérdekesebb modern épülete. Az erısen szokatlan formájú irodaház több építészeti díjat is kapott. Az biztos, hogy kerülték a szokványos megoldásokat. A KÜLSİ VÁROSRÉSZEK Nemzeti Mőszaki Múzeum (Národní technické muzeum) Kostelní 42. Megközelítés: a legközelebbi villamosmegálló a Letenské téren van (1-es, 8-as, 25-ös, 26-os villamos a Hradčanská vagy a Vltavská metrótól) - vagy a Švermuv hídon mehetünk át gyalog az Óvárosból. Nyitva keddtıl vasárnapig 9-tıl 17 óráig. A belépı felnıtteknek 70, gyerekeknek 30 koronába kerül. Ebben a kívülrıl meglehetısen ronda épületben belül egészen fantasztikus látnivalókat találunk. Autóból, biciklibıl, motorból, mozdonyból és repülıbıl van itt olyan győjtemény, ami talán még a közlekedés iránt nem érdeklıdık figyelmét is alaposan leköti. A központi hallban az autók közül az 1893-as Viktoria Benz, az 1931-es sport Bugatti vagy Masaryk csehszlovák elnök 1935-ös luxus Tatra autója érdemel figyelmet. Láthatunk az 1820-as évekbıl biciklinek alig nevezhetı fajárgányt és óriás velocipédet fél évszázaddal késıbbrıl; megtudhatjuk, milyen minden kényelmi eszközzel felszerelt, szecessziós stílusú belsı térrel díszitett luxusvonatban utaztak az államfık; a több tucat motor közül egy 1928-as Harley Davidson az egyik legérdekesebb darab; ha pedig felnézünk, a levegıben számos apró és törékeny ısrepülıt láthatunk. Staropramen sörgyár A Pivovarská és a Nádrazní sarkán. Az Anděl metrótól egy megálló a 12-es vagy az 52-es villamossal, vagy gyalog öt perc. Nyitva minden nap 10 és 18 óra között. Célszerő elıre bejelentkezni (telefon: , e- mail: A belépı 100 Kč (kóstolással együtt), a túra idıtartama 70 perc. Prága legnagyobb serfızdéje, a Staropramen-gyár látogatható: sörrajongók számára feltétlenül ajánlott. Lehet kérni angol, német vagy francia nyelvő idegenvezetést. Láthatjuk azt is, hogy régen hogyan készült, és ma hogyan készül a sör. Figyeljünk az illatokra! Gasztronómia: Prágában a sör jóval több, mint egy alkoholtartalmú ital. A sör a hagyományok és a társadalmi érintkezések fontos része, ami nélkül sokak számára nem is lehet élni. Egyes felmérések szerint a csehek évi 160 liter sört isznak meg fejenként, azaz a csecsemıktıl az aggastyánokig mindenki átlagosan napi egy korsót. Nem véletlen, hogy mindenhol lehet kapni, talán az egész világon itt a legolcsóbb, és még egy kormány sem merte jelentısen emelni az árát. Vigyázat: nem egy antialkoholista jött már rá Prágában, hogy tulajdonképpen szereti a sört.

5 A sör lehet világos (světlé) vagy barna (černé vagy tmavé). Érdemes mindkettıt kipróbálni; a világos sörök télen-nyáron jól oltják a szomjat, a barnák pedig hideg idıben emelik különösen a hangulatot, és kellemes ízt hagynak maguk után. A sör fontos jellemzıje az erıssége; az igazi sörbarátok számára ez legalább olyan fontos tulajdonsága, mint a márkája. A legtöbb sör 10 vagy 12 fokos, de alkalmanként lehet inni ennél erısebb, 14 fokos sört is. A fokozat nem az alkohol-, hanem a malátatartalmat jelöli. Az alkoholtartalom 3 % körül van. A sör ideális hımérséklete A sör pasztörizálását általában elvetik További fontos szempont lehetne a mennyiség, de ez ritkán vetıdik fel: sört az emberek korsóval isznak, és általában nagy mennyiségben. Jobb (más szempontból nézve: rosszabb) kocsmákban a rutinosabb törzsvendégek hat-nyolc sört is legurítanak egy este alatt; ha ehhez nem vagyunk hozzászokva, jobb, ha nem kísérletezünk. A felszolgálók automatikusan hozzák az újabb korsókat, de ezeket természetesen bármikor vissza lehet utasítani. A sör csapolva az igazi (és a legolcsóbb); de üveges sört is árulnak mindenhol; az üvegre betétet számítanak fel. A dobozos sör kevésbé fogy, inkább a turisták kedvelik, és jóval drágább is. A legfontosabb prágai sör a Staropramen, amit Smíchov negyedben gyártanak (a sörgyár címe: Pivovarská, azaz Sörgyár utca). Ízletes, könnyen iható, jó minıségő sör. A nem prágai sörök közül a külföldiek egyik kedvence a kicsit kesernyésebb, sőrőbb pilzeni, a Pilsner Urquell. A csehek közül sokan a České Budějovice-i Budvarra, illetve a pilzeni Gambrinusra esküsznek. Mindkét sör könnyő, finom és sok helyen kapható. Kevésbé hétköznapi a hosszú nevő Velkopopvický Kozel magas maláta-tartalommal és kellemes utóízzel, illetve a sőrő Radegast, amit szintén érdemes kipróbálni. Kevesebb helyen kapható, de sokan szeretik az ízletes Samsont, a könnyő Lobkowiczot és a nehezebb Krušovice sört. Több tucat vidéki gyárnak van ezeken kívül saját söre. Mivel a legtöbb kocsma csak egyféle sört mér, kénytelenek vagyunk több kocsmát végigjárni, ha valamennyi típust ki akarjuk próbálni. Nem cseh sört szinte csak turisták isznak, de ne is számítsunk arra, hogy mondjuk kıbányai világost találunk valamelyik prágai kocsmában (Guinness is csak kevés helyen van). A barna sörök amik inkább feketék közül ihatunk lágyabbat és könnyebbet, például a Staropramen tmavé vagy a Velkopopovický tmavé nevőt, vagy sőrőbbet, tartalmasabbat, mint amilyen a Samson černý vagy a Black Regent. Ezek egytıl egyik finomak, de akkor járunk a legjobban, ha a serfızde saját produktumát kóstoljuk meg. Egyes kocsmák, mint például az U Fleku saját serfızdével rendelkeznek ezeket a söröket mindig érdemes kipróbálni, és a bátrabbak sörkoktélokat is kínálnak málnával, banánnal vagy éppen kávéval. Maguk a csehek sokszor keverik a barna és a világos sört. Ennek neve řezané. Vásárlás: A belvárosban az ajándék üzletek mindennap nyitva vannak reggel 10:00-tól este 21:00-22:00 ig. A hagyományos nyitvatatás a többi üzletben szombaton reggel 10:00-tól 14:00-ig. Hétköznap 19:00-ig. Tipikus ajándéktárgyak: Cseh kristály, fújt üveg-tárgyak, fából készült játékok és marionett bábuk, sörös kupák, kézzel festett aquarellek. Fontosabb telefonszámok: Általános segélyvonal: 112 Rendırség: 158 Mentık: 155 Tőzoltók: 150 Csehország elıhívószáma: +42 További információkért kérjük, forduljon bizalommal irodánkhoz!

6 Jó utazást, élményekben gazdag kikapcsolódást kívánunk! CORAL TOURS

Program: 1. nap: április 10., csütörtök. 7.00 Indulás Budapestről (Hősök tere, Műcsarnok melletti parkoló) Utazás autópályán Prágába

Program: 1. nap: április 10., csütörtök. 7.00 Indulás Budapestről (Hősök tere, Műcsarnok melletti parkoló) Utazás autópályán Prágába Program: 1. nap: április 10., csütörtök 7.00 Indulás Budapestről (Hősök tere, Műcsarnok melletti parkoló) Utazás autópályán Prágába 14.00 Ondrejovi Obszervatórium megtekintése Csehország legnagyobb csillagászati

Részletesebben

Elıszó 1 ELİSZÓ A könyv, amit a Tisztelt Olvasó a kezében tart, az új Országgyőlés alakuló ülésére készült. Elsısorban az Országgyőlés tagjainak, különösen a most elıször megválasztott képviselıknek a

Részletesebben

A Dunajec gyöngyszeme: Nedec vára

A Dunajec gyöngyszeme: Nedec vára A Dunajec gyöngyszeme: Nedec vára Nedec vára a Dunajec felıl A Balaton észak-nyugati csücskének környékén több település is ápol lengyel partnerkapcsolatokat, elsısorban Dél-Lengyelországban, azaz Kis-

Részletesebben

Sárospataki kistérség

Sárospataki kistérség Sárospataki kistérség Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. stkt@pr.hu 47/511451 A Sárospataki kistérség természeti környezetét a Zempléni-hegység (Tokaji-hegység) vulkánikus

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

TOP CSOMÓPONT BT. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 13./1. lh II/7. telszám: 34/302-010

TOP CSOMÓPONT BT. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 13./1. lh II/7. telszám: 34/302-010 Tartalomjegyzék UT-001 Mőszaki leírás UT-002 Átnézeti helyszínrajz UT-003 Jelenlegi állapot Kossuth tér-várkanyar és környéke UT-004 Jelenlegi állapot Ady Endre út és környéke UT-005 Jelenlegi állapot

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

Újpest a régi - exkluzív interjú Derce Tamás polgármesterrel A legfontosabbat, az illúziókat is elvették

Újpest a régi - exkluzív interjú Derce Tamás polgármesterrel A legfontosabbat, az illúziókat is elvették Újpest a régi - exkluzív interjú Derce Tamás polgármesterrel A legfontosabbat, az illúziókat is elvették 2007.11.12. Hírextra Constantinovits Milán Újpesten zajlik az élet. Épül az M0-s körgyőrő, és megindult

Részletesebben

Erasmus Krétán 2008/2009 ıszi félév

Erasmus Krétán 2008/2009 ıszi félév Erasmus Krétán Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy Erasmusos diákként egy szemesztert Krétán tölthettem el, jelenleg még csak az ösztöndíjam felénél tartok, de mondhatom nem bántam meg, hogy ezt

Részletesebben

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület. 2006. évi Közhasznú jelentése

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület. 2006. évi Közhasznú jelentése A Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 26. évi Közhasznú jelentése 1. Általános rész A társaság neve Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület A társaság rövid neve Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Székhelye

Részletesebben

Sellyei-szigetvári kistérség

Sellyei-szigetvári kistérség Sellyei-szigetvári kistérség Régió: Dél-Dunántúl Megye: Baranya Sellyei Turisztikai és Szolgáltató Iroda 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1. e-mail: turisztika@sellye.hu sellyetourinfor@freemail.hu telefon: 73/580-900

Részletesebben

SZÖVEGÉRTÉSI FELADATOK: HOSSZÚ HÉTVÉGÉK MAGYARORSZÁGON

SZÖVEGÉRTÉSI FELADATOK: HOSSZÚ HÉTVÉGÉK MAGYARORSZÁGON Mag. a Istvanits Kerstin (Ausztria) SZÖVEGÉRTÉSI FELADATOK: HOSSZÚ HÉTVÉGÉK MAGYARORSZÁGON Az alábbi feladatokat úgy építettem fel, hogy a diákoknak egy adott szöveg alapján kell kérdésekre válaszolniuk.

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁS ÉS TUDOMÁNY VII. évfolyam 6. szám, 2006. június

TÁPLÁLKOZÁS ÉS TUDOMÁNY VII. évfolyam 6. szám, 2006. június Tisztelt Olvasó! A Táplálkozás és Tudomány címő hírlevél célja az, hogy az újságírók számára hiteles információkat nyújtson az egészséges táplálkozásról, életmódról, valamint a legújabb tudományos kutatási

Részletesebben

A tervezési terület:

A tervezési terület: Mőszaki leírás A tervezési terület: Az Árpád-híd pesti hídfıjénél a Róbert Károly körút, Váci út, Árboc utca Esztergomi út által határolt terület. A tervezési területen a városépítészeti szándék szerint

Részletesebben

Ezért egy, a témához kapcsolódó szakmai anyagot vizsgáltam meg tüzetesebben.

Ezért egy, a témához kapcsolódó szakmai anyagot vizsgáltam meg tüzetesebben. Napjainkban szerencsére egyre többen odafigyelnek az egészségesen táplálkozásra. Azonban sokan csak azt hiszik, hogy egészséges dolgokat választanak, valójában gyakran egészségtelen ételeket fogyasztanak,

Részletesebben

Közlekedési eszközök, jegyvásárlás

Közlekedési eszközök, jegyvásárlás Közlekedési eszközök, jegyvásárlás 1. Mi áll meg itt? a taxi............... 2. Állomáson, téren vagy megállóban állnak meg ezek a közlekedési eszközök? a taxiállomáson /... /... /... /... /... 3. Egészítse

Részletesebben

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém Szent Mihály- Székesegyház Veszprém Alapítása I. Régészeti leletek utalnak arra, hogy már a 10. században is templom állt a helyén. A pannonhalmi apátság alapítólevele (1001) elsőként tesz említést a székesegyházról;

Részletesebben

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter)

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter) MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Budapesti Történeti Múzeum Budapest

Részletesebben

2010. november 25. napján tartandó

2010. november 25. napján tartandó Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (85) 550-333 Ügyiratszám: 70-11/2010. Sorszám: 30 E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 2010.

Részletesebben

MEGJEGYZÉSEK A DÍJFIZETÉSI RENDSZERBE BEVONT ÚTHÁLÓZAT KITERJESZTÉSÉNEK ELVEIR

MEGJEGYZÉSEK A DÍJFIZETÉSI RENDSZERBE BEVONT ÚTHÁLÓZAT KITERJESZTÉSÉNEK ELVEIR MEGJEGYZÉSEK A DÍJFIZETÉSI RENDSZERBE BEVONT ÚTHÁLÓZAT KITERJESZTÉSÉNEK ELVEIRİL SZÓLÓ ELİTERJESZTÉS SZÖVEGÉHEZ ÉS TARTALMÁHOZ 1 Fleischer Tamás 2 BEVEZETÉS A jelzett Elıterjesztés a következı érdemi részekbıl

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2011. ÉVI KEDVEZMÉNYES GYÓGYÜDÜLÉSRİL

TÁJÉKOZTATÓ A 2011. ÉVI KEDVEZMÉNYES GYÓGYÜDÜLÉSRİL TÁJÉKOZTATÓ A 2011. ÉVI KEDVEZMÉNYES GYÓGYÜDÜLÉSRİL Nyugdíjasklubok és Idısek Életet az éveknek Országos Szövetsége (Budapest, 1053 Királyi Pál u. 20. I/3., tel/fax: 06/1/327-0118, email: nyugszov@hu.inter.net)

Részletesebben

Vállalkozz Hatékonyan Klub

Vállalkozz Hatékonyan Klub Hernyóból lepke avagy Hogyan lesz egy kis cégbıl, pénzt termelı gépezet tanulmány Kelkó Tamás 2009 Hernyóból lepkévé válni, avagy a vállalkozásodnak is vannak fejlıdési fázisai! Ahogy az embernek, egy

Részletesebben

ORSZÁGOS ELSİSEGÉLY-ISMERETI VERSENY 2010. 3. FORDULÓ http://oev.hazipatika.com

ORSZÁGOS ELSİSEGÉLY-ISMERETI VERSENY 2010. 3. FORDULÓ http://oev.hazipatika.com 10.3.1. Gázok ORSZÁGOS ELSİSEGÉLY-ISMERETI VERSENY 2010. 10.3.1.1. Melyik tudományterület foglalkozik a mérgezésekkel? a. kardiológia b. urológia c. toxikológia d. pulmonológia 10.3.1.2. Melyik a gázmérgezések

Részletesebben

Az irodalomtanítás, a teniszlabda és a gyufaszálak Kooperatív technikák a magyartanításban

Az irodalomtanítás, a teniszlabda és a gyufaszálak Kooperatív technikák a magyartanításban Az irodalomtanítás, a teniszlabda és a gyufaszálak Kooperatív technikák a magyartanításban Herold Eszter Dr. Hetényi Géza Humán Szakközépiskola Budapest 2009-01-12 1. ISMERETBİVÍTİ ÓRA BALASSI BÁLINT MUNKÁSSÁGÁRÓL

Részletesebben

Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7.

Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7. Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7. Hétfı Hétfın reggel indultunk a Keleti pályaudvarról az erdei iskolába, melyet már nagyon vártam. Sok gyerek utazott együtt, mert nemcsak az én osztályom, hanem az

Részletesebben

Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselı-testülete JEGYİKÖNYV 2010. november 15. JEGYZİKÖNYV

Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselı-testülete JEGYİKÖNYV 2010. november 15. JEGYZİKÖNYV 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 15 -én 17 órakor megkezdett ülésén. Az ülés helye: Körjegyzıség, 8244. Dörgicse, Fı u. 16. Jelen vannak: Kis-Pál

Részletesebben

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Havasiné Földi Zsuzsanna intézményegységvezetı Szécsény 2010-05-02 Az intézmény neve: II. Rákóczi Ferenc Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

Grand Palace és a Smaragd Buddha temploma

Grand Palace és a Smaragd Buddha temploma 2012 augusztus 07. Flag 1 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Grand értékelve Palace és a Give Grand Palace és a Give Grand Palace és a Mérték Give Grand Palace és a Give Grand Palace és a Smaragd Smaragd

Részletesebben

A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Bartusné Major Ágnes A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Az iskolaérettségrıl Az utóbbi évek iskolaérettségi vizsgálatai folyamán tapasztalom, hogy néhány szülı

Részletesebben

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15.

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15. Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban 2009. október 1.- 2009. november 15. Programjaink: Október 1. (csütörtök) 17 óra Múzeumok İszi Fesztiváljának megnyitója és a Zene világnapja alkalmából

Részletesebben

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft.

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft. Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány FECSKEVÉDELMI PROGRAM www.baranyamadar.hu A TERMÉSZET SZOLGÁLATÁBAN İszi fecskegyülekezés (Fotó: Losonczi Lajos) Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

Lakáskultúra. A Lakáskultúra magazin kvalitatív vizsgálata Készült a Szonda Ipsos októberében végzett kutatása alapján

Lakáskultúra. A Lakáskultúra magazin kvalitatív vizsgálata Készült a Szonda Ipsos októberében végzett kutatása alapján Lakáskultúra Készült a Szonda Ipsos 2007. októberében végzett kutatása alapján A kutatás háttere A Szonda Ipsos piackutató cég 2007. októberében fókuszcsoportos kutatás keretében a lakberendezési lapokkal

Részletesebben

Egy kollégista lány gondolata

Egy kollégista lány gondolata Egy kollégista lány gondolata bíztatni a gyengét s még bátrabb tettre bírni az erıset, de nem mások ellen, bajszítóként, hanem mindig testvérként, másokért. Kiss József: Kós Károlyhoz A vidéki általános

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 64. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. (.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati

Részletesebben

Nyárád. Református templom

Nyárád. Református templom Nyárád Nyárád Pápától 10 kilométerre dél-nyugatra található. Református templom 1788-ban épült. Késı barokk stílusú. Elıálló középtornya magas, nyúlánk, szemben a református templomok zömök, súlyos tornyával.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 137-15/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyúl Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. november 10-én megtartott közmeghallgatásáról.

Részletesebben

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010

Részletesebben

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK Innovációs Kompetencia Kisokos A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre INNONET Innovációs és Technológiai

Részletesebben

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja.

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. A családunkban több, a falu által is elismert táncos volt. Az elsı az üknagymamám testvére, Szente Béniné Bárdos Zsófi nénasszony, aki szerepel

Részletesebben

Kulcsszóoptimalizálás. a gyakorlatban

Kulcsszóoptimalizálás. a gyakorlatban Kulcsszóoptimalizálás a gyakorlatban Egy folyamatos látogatottságot biztosító módszer, amit megtanulhatsz és minden weboldaladon, blogodon alkalmazhatsz. 2008. Minden jog fenntartva oldal 1 Bevezetı A

Részletesebben

GARA községi ÖNKORMÁNYZAT képviselı-testületének 4/2006. /II. 17./ ökr. r e n d e l e t e

GARA községi ÖNKORMÁNYZAT képviselı-testületének 4/2006. /II. 17./ ökr. r e n d e l e t e GARA községi ÖNKORMÁNYZAT képviselı-testületének 4/2006. /II. 17./ ökr. r e n d e l e t e a közterület használatról és rendjérıl (egységes szerkezetben) Gara község közigazgatási területén lévı közterületek

Részletesebben

Üzletkörök, üzlettípusok

Üzletkörök, üzlettípusok Üzletkörök, üzlettípusok TÉMAKÖR TARTALMA - Üzletkörök és jellemzıik - Üzlettípusok és jellemzıik ALAPTEVÉKENYSÉG A vendéglátó üzleteket jogszabályokban meghatározott üzletkörökbe soroljuk. Az üzletkörbe

Részletesebben

BÍRÓ Noémi NÁDAS György PRUGBERGER Tamás RAB Henriett SIPKA Péter:

BÍRÓ Noémi NÁDAS György PRUGBERGER Tamás RAB Henriett SIPKA Péter: DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR BÍRÓ Noémi NÁDAS György PRUGBERGER Tamás RAB Henriett SIPKA Péter: Az aktív és passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök alakulása, hatásuk a munkaerı - piaci

Részletesebben

KI KIVEL (NEM) HÁZASODIK? A PARTNERSZELEKCIÓS MINTÁK VÁLTOZÁSA AZ EGYÉNI ÉLETÚTBAN ÉS A TÖRTÉNETI ID

KI KIVEL (NEM) HÁZASODIK? A PARTNERSZELEKCIÓS MINTÁK VÁLTOZÁSA AZ EGYÉNI ÉLETÚTBAN ÉS A TÖRTÉNETI ID Szociológiai Szemle 2002/2. 28-58. Bukodi Erzsébet KI KIVEL (NEM) HÁZASODIK? A PARTNERSZELEKCIÓS MINTÁK VÁLTOZÁSA AZ EGYÉNI ÉLETÚTBAN ÉS A TÖRTÉNETI IDİBEN * Bevezetés A különbözı társadalmi csoportok

Részletesebben

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be!

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be! Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! -

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN Lipták Katalin Ph.D. hallgató Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Világgazdaságtani Tanszék Eddigi kutatásaim eredményeképpen a közgazdasági

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak:

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: JEGYZİKÖNYV Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében 2009. augusztus 3-án, az Ügyrendi és Jogi Bizottság és a Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli együttes

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 14933-2/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város Képviselı-testülete

Részletesebben

Alkalmazásportfólió. Szoftvermenedzsment. menedzsment. Racionalizálás. Konszolidáció. Nyilvántartás. Elemzés

Alkalmazásportfólió. Szoftvermenedzsment. menedzsment. Racionalizálás. Konszolidáció. Nyilvántartás. Elemzés Megjegyzés: Egyes megoldásokban, ahol -szel kell jelölni a helyes választ, K (= közömbös) jelzés arra utal, hogy az és az hiánya egyaránt elfogadható (= valami lehetséges, de nem jellemzı). 5.1. A sorokban

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2012

Kiegészítı melléklet 2012 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLİI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2100 Gödöllı, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: K.83-23/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. december 8-án 17 órakor kezdıdı rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Mővelıdési Ház, Kislıd

Részletesebben

Képeslapok a Dunáról

Képeslapok a Dunáról Képeslapok a Dunáról Nagymaros a Dunakanyarban, a Börzsöny lábánál fekszik. Az uralkodók kedvenc tartózkodási helye volt a középkorban. A XX. században nagy nyilvánosságot kapott a település, ugyanis

Részletesebben

Békés Város Képviselı-testületének 2011. május 26-i ülésére

Békés Város Képviselı-testületének 2011. május 26-i ülésére Tárgy: A Békési Uszoda mőködésérıl szóló tájékoztató Elıkészítette: Dr. Gulyás Zsuzsanna ig. fıorvos, Perdi Tamás uszodavezetı Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet Véleményezı valamennyi

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl A Ket. módosításának lényegesebb elemei: A 2008. évi CXI. Tv. módosította a Ket-et. Ezt

Részletesebben

Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN

Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN A sikeres vállalkozások vezetıi mindannyian egyetértenek abban, hogy az irányítás során folyamatosan szem elıtt kell tartani a vállalkozás

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 1 JÓVÁHAGYOTT VERZIÓ! PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pilis Város Egészségügyi Szolgáltatás-tervezési Koncepcióját

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 18-0 uditálás, hatékonyságvizsgálat 18-0/2 kézhez kapott esettanulmány részvétel egy belsı auditban.

Részletesebben

Hollandiában töltött szakmai gyakorlatom, tapasztalataim és élményeim

Hollandiában töltött szakmai gyakorlatom, tapasztalataim és élményeim Hollandiában töltött szakmai gyakorlatom, tapasztalataim és élményeim 2011. November 6 December 3 Tóth Katalin fogászati asszisztens tanuló Abban a percben, mikor megtudtam, hogy részese lehetek a 2011.

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. H/11435. számú. országgyőlési határozati javaslat

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. H/11435. számú. országgyőlési határozati javaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/11435. számú országgyőlési határozati javaslat a Magyar Köztársaság és Szerbia és Montenegró között a Magyar Köztársaságban élı szerb kisebbség és a Szerbia és Montenegróban

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA által kezelt PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

BALATONKERESZTÚRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 1. számú JEGYZİKÖNYVE. 2012. január 24-i Balatonmáriafürdı Képviselıtestületével

BALATONKERESZTÚRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 1. számú JEGYZİKÖNYVE. 2012. január 24-i Balatonmáriafürdı Képviselıtestületével 1 BALATONKERESZTÚRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1. számú JEGYZİKÖNYVE 2012. január 24-i Balatonmáriafürdı Képviselıtestületével együttes, nyilvános képviselı-testületi ülésérıl 2 JEGYZİKÖNYV

Részletesebben

AGR/EGR-szelepcsere 1.4 16V (X14XE) motoron

AGR/EGR-szelepcsere 1.4 16V (X14XE) motoron AGR/EGR-szelepcsere 1.4 16V (X14XE) motoron A Corsa B X14XE DOHC motorján elég mostoha helyre került az AGR (Abgasrückführung), vagy más nevén EGR (exhaust gas recirculation) szelep. Az AGR szelep biztosítja

Részletesebben

Mikor kezdje gyermekem az iskolát?

Mikor kezdje gyermekem az iskolát? Gyermekünk hatodik életéve felé közeledve meg kell barátkoznunk az iskola gondolatával. Az iskolaválasztás kérdése mellett felmerül bennünk: alkalmas-e gyermekünk az iskolakezdésre! Ennek a nehéz kérdésnek

Részletesebben

Változások a Paraméterkönyv 2008. május 28-ára elıterjesztett változata szerint

Változások a Paraméterkönyv 2008. május 28-ára elıterjesztett változata szerint M1 M2 M3 Metrók Délutáni csúcsidıben óránként 2-3 indulással több, este 22 óráig 7-8 helyett 5, majd utána 7-8 helyett 10 percenként. Üzemideje este hosszabb, Vörösmarty térrıl 23:10 helyett 23:34-ig indul.

Részletesebben

III. FÁ ZISÚ EREDMÉNY DOKUM ENTÁCIÓ

III. FÁ ZISÚ EREDMÉNY DOKUM ENTÁCIÓ Budapesti Agglomeráció Egészségfejlesztési Programja III. fázisú eredménydokumentáció B U D A P E S T I A G G L O M E R Á C I Ó E G É S Z S É G F E J L E S Z T É S I K I E M E L T P R O G R A M J A III.

Részletesebben

SZAKMAI MEGJEGYZÉSEK

SZAKMAI MEGJEGYZÉSEK SZAKMAI MEGJEGYZÉSEK A DUNA STRATÉGIA HAZAI MEGBESZÉLÉSE ELÉ 1 Fleischer Tamás BEVEZETÉS A Bizottság 2009. október 22-én 14 érintett országot keresett meg a Duna Stratégia megindítására vonatkozó levelével.

Részletesebben

DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ KIHÍVÁSOK FÉNYÉBEN

DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ KIHÍVÁSOK FÉNYÉBEN DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ Bevezetés Az európai polgárok átlagéletkora növekszik, ami azt jelenti, hogy a jövıben kevesebb munkaképes korú ember lesz, aki

Részletesebben

DROGHASZNÁLAT A VESZPRÉMI EGYETEMISTA FIATALOK KÖRÉBEN ( K U T A T Á S I Z Á R Ó T A N U L M Á N Y)

DROGHASZNÁLAT A VESZPRÉMI EGYETEMISTA FIATALOK KÖRÉBEN ( K U T A T Á S I Z Á R Ó T A N U L M Á N Y) DROGHASZNÁLAT A VESZPRÉMI EGYETEMISTA FIATALOK KÖRÉBEN ( K U T A T Á S I Z Á R Ó T A N U L M Á N Y) KÉSZÜLT A KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETİ FÓRUM (VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT) MEGBÍZÁSÁBÓL VESZPRÉM,

Részletesebben

DU-PLAN MÉRNÖKI IRODA KFT.

DU-PLAN MÉRNÖKI IRODA KFT. DU-PLAN MÉRNÖKI IRODA KFT. 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u.4-6. Telefon: 06 22/512-620; Telefax: 06 22/512-622 E-mail: du-plan@du-plan.hu Statikai szakvélemény Balatonföldvár, Kemping utca végén lévı lépcsısor

Részletesebben

Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat

Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Az iskola Az osztály A tanuló A tanuló neme: Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA Városházi Krónika BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA INGYENES 2006. NOVEMBER IX. ÉVFOLYAM 14. SZÁM Képviselı-testületi ülésrıl Az október 26-i soros testületi ülésen elıször tájékoztató hangzott el az

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. 6771-2/2009. JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

A Program készítéséért felelıs:

A Program készítéséért felelıs: Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Környezetvédelmi Programja 2011-2016 évekre Budapest, 2011. 1 A Program készítéséért felelıs: Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata A Program elkészítésében

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM Agrártudományi Centrum Mezıgazdaságtudományi kar Agrár-mőszaki Tanszék

DEBRECENI EGYETEM Agrártudományi Centrum Mezıgazdaságtudományi kar Agrár-mőszaki Tanszék DEBRECENI EGYETEM Agrártudományi Centrum Mezıgazdaságtudományi kar Agrár-mőszaki Tanszék INTERDISZCIPLINÁRIS AGRÁR- ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezetı: Prof. dr. Nagy János MTA

Részletesebben

Kastélysziget Kulturális-Turisztikai Központ Edelény

Kastélysziget Kulturális-Turisztikai Központ Edelény Kastélysziget Kulturális-Turisztikai Központ Edelény A fenti elnevezéssel készített pályázatot a Mőemlékek Nemzeti Gondnoksága, amely 2009-ben 2,2 milliárd forintot nyert a kastély épületének és parkjának

Részletesebben

Tervezet: ABIZOTTSÁGHATÁROZATA

Tervezet: ABIZOTTSÁGHATÁROZATA ConseilUE PUBLIC Brüsszel, D006234/02 Tervezet: ABIZOTTSÁGHATÁROZATA ( ) aco 2 4kibocsátásáthelyezéskockázatánakjelentısmértékbenkitettágazatokés alágazatoklistájánaka2003/87/ekeurópaiparlamentiéstanácsiirányelvszerinti

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ Recsk Nagyközségi Önkormányzat 3245. Recsk, Kossuth L. út 165. Tel.: 36/578-310, Fax: 478-022 Email: polghiv.recsk@axelero.hu SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2004. Készült: 2004. december Jóváhagyta:

Részletesebben

AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON PÁROLGÁS, LÉGNEDVESSÉG, KÖD, FELHİZET

AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON PÁROLGÁS, LÉGNEDVESSÉG, KÖD, FELHİZET AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON PÁROLGÁS, LÉGNEDVESSÉG, KÖD, FELHİZET PÁROLGÁS A párolgás halmazállapot-változás, amelyhez az energiát a felszín által elnyelt napsugárzási

Részletesebben

Utazási Balesetbiztosítás Általános és Különös feltételei CIB Utazási Védelemrıl

Utazási Balesetbiztosítás Általános és Különös feltételei CIB Utazási Védelemrıl Hatályos: a 2012. augusztus 01-tıl létrejött Biztosítotti csatlakozásokra Utazási Balesetbiztosítás Általános és Különös feltételei CIB Utazási Védelemrıl PREAMBULUM A Chartis Europe S.A. Magyarországi

Részletesebben

Dr. Mészáros Attila. Kezdetek. Az innováció humánaspektusai: Tárgyalástechnika üzleti kommunikáció. Az emberi kommunikáció fajtái

Dr. Mészáros Attila. Kezdetek. Az innováció humánaspektusai: Tárgyalástechnika üzleti kommunikáció. Az emberi kommunikáció fajtái Kezdetek Az innováció humánaspektusai: Tárgyalástechnika üzleti kommunikáció 4. Non-verbális kommunikáció A Gutenberg galaxis Fotográfia A közlekedés fejlıdése új kommunikációs igényeket gerjeszt kommunikáció

Részletesebben

23/2000. (X.4.) Ök. rendelet Vecsés Város temetıjérıl és használatának szabályairól

23/2000. (X.4.) Ök. rendelet Vecsés Város temetıjérıl és használatának szabályairól 23/2000. (X.4.) Ök. rendelet Vecsés Város temetıjérıl és használatának szabályairól (egységes szerkezetben: 20/2000. (IX.19.), 14/2001. (V.30.), 19/2001. (VII.1.), 26/2005. (IX.29.), 12/2009.(IV.29.),

Részletesebben

Dél-dunántúli tanulók országképei déli szomszédainkról. Lakotár Katalin 1

Dél-dunántúli tanulók országképei déli szomszédainkról. Lakotár Katalin 1 Dél-dunántúli tanulók országképei déli szomszédainkról Lakotár Katalin 1 A kognitív térképek a világ megismerésének, abban való tájékozódásnak tudati eszközei. Az objektív földrajzi tér egyéni értelmezése,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Tartalomjegyzék... 2... 6 Alapfogalmak tisztázása... 6 Bemelegítés... 11 Nyújtás... 12 Eszközök... 12 Alapozó zsírégetı edzés... 13 Haladó zsírégetı edzés... 14 Naplózás...

Részletesebben

Moszkva látványosságai

Moszkva látványosságai Moszkva látványosságai Vörös Tér Kreml Vaszilij Blazsennij székesegyház Gum áruház Moszkvai metró Arbat Moszkvai Állami Egyetem Tretyakov Képtár/ Galéria Lenin Mauzóleum Kolomenszkoje Fegyvertár Állami

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Területi

Részletesebben

KIRÁNDULÁS AUSZTRIA ZÖLD SZÍVÉBE 2014. 07.18 07.27

KIRÁNDULÁS AUSZTRIA ZÖLD SZÍVÉBE 2014. 07.18 07.27 KIRÁNDULÁS AUSZTRIA ZÖLD SZÍVÉBE 2014. 07.18 07.27 Indulás: 2014.július 18-án (péntek) reggel 7:00, gyülekezés, bepakolás 6:30 órától a Búza-téri görög katolikus templom mögötti parkolóból. 1. nap Miskolc

Részletesebben

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik TÁMOP 1.3.1-07/1-2008-0002 kiemelt projekt A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként Stratégiai irányítás és regionális tervezés támogatása komponens

Részletesebben

A. AZ ÉGHAJLATI RENDSZER ÉS AZ ÉGHAJLATI VÁLTOZÉKONYSÁG

A. AZ ÉGHAJLATI RENDSZER ÉS AZ ÉGHAJLATI VÁLTOZÉKONYSÁG Bevezetés Napjainkban a klimatológia fontossága rendkívüli módon megnövekedett. Ennek oka a légkör megnövekedett szén-dioxid tartalma és ennek következménye, a lehetséges éghajlatváltozás. Változó éghajlat

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

kopint-tarki.hu Az Agrárrendtartási és a Kereskedelmi Törvény egyes beszállító-védelmi szabályai érvényesülésének tapasztalata

kopint-tarki.hu Az Agrárrendtartási és a Kereskedelmi Törvény egyes beszállító-védelmi szabályai érvényesülésének tapasztalata kopint-tarki.hu Az Agrárrendtartási és a Kereskedelmi Törvény egyes beszállító-védelmi szabályai érvényesülésének tapasztalata Készült a Gazdasági Versenyhivatal VKK megbízásából A tanulmányt készítették

Részletesebben

ZICHY FERENC LÁTOGATÓKÖZPONT GYÔR SZAKRÁLIS KINCSEK ÉS TORONY KILÁTÓ MÚZEUMHÁZ IHLET ÉS MÛVÉSZET SZENT JAKAB LÁTOGATÓKÖZPONT LÉBÉNY

ZICHY FERENC LÁTOGATÓKÖZPONT GYÔR SZAKRÁLIS KINCSEK ÉS TORONY KILÁTÓ MÚZEUMHÁZ IHLET ÉS MÛVÉSZET SZENT JAKAB LÁTOGATÓKÖZPONT LÉBÉNY ZICHY FERENC LÁTOGATÓKÖZPONT GYÔR SZAKRÁLIS KINCSEK ÉS TORONY KILÁTÓ MÚZEUMHÁZ IHLET ÉS MÛVÉSZET SZENT JAKAB LÁTOGATÓKÖZPONT LÉBÉNY KAPUK A KÁPTALANDOMBRA Megnyílt Magyarország legnagyobb területû egyházi

Részletesebben

A hegesztési eljárások áttekintése. A hegesztési eljárások osztályozása

A hegesztési eljárások áttekintése. A hegesztési eljárások osztályozása A hegesztési eljárások áttekintése A hegesztés célja két vagy több, fémes vagy nemfémes alkatrész között mechanikai igénybevételre alkalmas nem oldható kötés létrehozása. A nem oldható kötés fémek esetében

Részletesebben