Háttérinformációk Prágáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Háttérinformációk Prágáról"

Átírás

1 Háttérinformációk Prágáról Kiutazási tanácsok: Magyar állampolgárok vízum nélkül 90 napig tartózkodhatnak Csehországban. Ha valaki ennél hosszabb idıre megy, vagy szeretne munkát vállalni, a Cseh Köztársaság budapesti konzulátusán kérhet vízumot (VI. Budapest, Szegfő u. 4. tel: ). Csehország határain általában csak formális az ellenırzés, bár könnyen elıfordulhat, különösen az autópályán, hogy nagyobb forgalom esetén akár egy órát is várakozhatunk. A cseh hatóságok elvileg kérhetik az utazóktól, hogy bizonyítsák be: van megfelelı anyagi fedezetük a tartózkodás idejére (készpénz vagy bankkártya formájában), de erre csak ritkán szokott sor kerülni. Látnivalók: HRADCANY (Vár) Szent Vitus-katedrális (chrám sv. Víta) Magába a katedrálisba ingyenes a belépés (a bejáratnál található pénztár megtévesztı lehet), de a kriptába, a toronyba és a katedrális hátsó részébe szükség van a közös jegyre (lásd feljebb). A ma közel 100 méter magas és 124 méter hosszú katedrális helyén a 10. században egy kis rotunda (körtemplom) állt, majd nem sokkal késıbb egy román stílusú bazilika épült. A mai, gótikus katedrálist a 14. században kezdték el építeni, de csak a 20. században fejezték be teljesen. A katedrális adott sokáig helyet a cseh királyok és fınemesek síremlékeinek. A templomba belépve a legtöbb látogató elıször két dologra figyel fel: a hatalmas méretekre és a modern, de jól sikerült színes üvegekre, amelyek harmonikusan illeszkednek a katedrális egészéhez. Balról a harmadik kápolna szecessziós üvegeit a legismertebb cseh mester, Alfonz Mucha készítette. Összesen 24, gazdagon díszített oldalkápolna van. Érdemes megfigyelnünk a színes üvegek mellett a rendkívül gazdag faragásokat is. A kápolnák egy része, különösen az oltár mögöttiek, egészen régiek, az 1300-as évekbıl származnak. Közülük az egyik legérdekesebb az 1364-es Szent Vencel-kápolna (a jobb oldalon a hatodik) korabeli freskókkal és a díszítéshez felhasznált nagy mennyiségő féldrágakıvel. A Zsigmond-kápolnában nyugszik Báthori Zsigmond erdélyi fejedelem, aki életének utolsó, több mint egy évtizedét Csehországban töltötte (a kápolna neve azonban nem az ı, hanem Szent Zsigmond emlékét ırzi). A bejárathoz közelebbi kápolnák nagyobbrészt a 19. és a 20. században épültek, és a fıoltár is egészen új: 1868 és 1873 közötti. Megfigyelhetjük, hogy a kereszthajó nem szimmetrikus. Jobb oldalán van a feljárat a toronyba (nyitva 9-tıl 17 óráig, az utolsó belépés kor). Összesen 287 lépcsıfokot kell megmásznunk. Kell hozzá némi fizikai erınlét, gyakoriak a torlódások, viszont a panoráma mindenért kárpótol. A katedrális bal oldalának hátsó részében (ahová már kérnek jegyet) az oldalkápolnák mellett megcsodálhatunk egy reliefet az oltár felıli oldalon, amely az 1610-es Prágát mutatja, amint a protestánsok vereségük után menekülnek a városból. A reliefen jobbra a Malá Stranát látjuk (ekkor még nem állt a Szent Miklós-templom), középen a Károly hidat (még a szobrok nélkül), a túloldalon pedig az Óvárost. Lemehetünk a kriptába is, ami azonban önmagában nem sok látnivalót kínál, leszámítva azt, hogy tudjuk, milyen királyok fekszenek ott (néhány név az ismertebbek közül: IV. Károly, Pogyebrád György, II. Rudolf). Gyakran torlódnak a turistacsoportok; klausztrofóbiásoknak és tömegiszonyban szenvedıknek nem ajánlott.

2 Lıportorony (Prašná věž) A Lıportoronyhoz a katedrális bal oldala mellett kell elmenni, majd egy kovácsoltvas kapunál bemenni; a torony balra lesz. Itt egy kisebb kiállítást találunk két emeleten. Az alsó szinten fıleg alkimista eszközöket láthatunk (a magyarázatok csehül vannak, tehát nem árt, ha mi is értünk az aranycsináláshoz), fent pedig régi könyvek, üvegek, festmények, dokumentumok, valamint kevésbé szokásos módon többszáz éves cipık vannak kiállítva. MALÁ STRANA (Kisoldal) Károly híd (Karlův most) A Károly híd nem csak legismertebb és egyik legrégebbi látványossága Prágának, hanem sok szempontból a város szíve is: összeköti a lapos "pesti" Óvárost a "budai", dombos oldalon található Kisoldallal és a Várral. Nem ez volt az elsı híd Prágában: kicsit északabbra már a 10. században állt egy fahíd, majd a mai Károly híd helyén 1170-tıl kezdve egy Judit híd nevezető kıhíd, ami azonban egy árvíz során elpusztult ben, IV. Károly uralkodása idején kezdték egy új, masszívabb kıhíd építését; a munkákat a következı évszázad elején fejezték be. Csak a 19. század óta hívják Károly hídnak; elıtte egyszerően prágai híd volt a neve. A hídon látható szobrok nem ebbıl a korszakból származnak: nagyrészt 1707 és 1709 között, a barokk térnyerésének idején helyezték ide ıket. Az 520 méter hosszú és 10 méter széles hídnak 16 pillére van. A híd mindkét végén tornyok állnak, amelyekbe fel lehet menni (10-tıl 18 óráig; a belépı felnıtteknek 30, diákoknak 20 Kč). A kisoldali torony csak nyáron van nyitva. Már az elsı évektıl kezdve itt volt a város egyik központja. Mindenki, akinek a másik oldalon akadt dolga, itt ment át, de a hídon kereskedtek, koldultak, párbajoztak is. A politika is beleszólt a híd életébe: az 1621-ben kivégzett huszita vezetık fejét tíz éven át (!) tették közszemlére a hídon. A következı évszázadokban a hídnak egyre nagyobb forgalmat kellett elviselnie a város növekedésével párhuzamosan. Ma már nincsen rajta autóforgalom, de mégis gyakoriak rajta a dugók: turisták tömegei sétálnak és nézelıdnek rajta. Ma festık, zenészek, képeslap-, szuvenír- és baseballsapkaárusok állnak rajta sorfalat, de keressünk helyet a híd valamelyik korlátjánál, szakadjunk ki a tömegbıl, és élvezzük a felejthetetlen panorámát. Északra a Várat és a Szent Vitus-katedrálist láthatjuk; a legközelebbi híd a a 20. század elején készült Mánes híd (Mánesuv most), kicsit messzebb pedig a Letna park hatalmas zöldterületén akad meg szemünk. A déli oldalon a Moldva folyó "bukkanója" tőnik fel, a Malá Strana felıli oldalon pedig a Kampa-sziget festıi házait csodálhatjuk meg. Szepsi Csombor Márton írta 1618-ban: "Nagy hídja vagyon az városnak, azki az Kis Oldal nevő várost az Óvárossal összefoglalja. Ily közbeszéd vagyon felıle, hogy ezen a hídon soha úgy ember által nem mehet, hogy ez három közül valamelyiket rajta nem találná, vagy fehér lovat, vagy kurvát, vagy pedig barátot." Kampa A Kampa kis sziget a folyón, közvetlenül a Károly híd alatt (magáról a hídról is nagyon szép kilátás van rá). Egyik oldalról a Moldva folyó, a másikról az apró Certovka (Ördögöcske) folyóág határolja. Nem vitás: ez a város egyik leghangulatosabb része. A hosszúkás Na Kampě tér macskaköveivel, középre kirakott padjaival, öreg házaival egy szinte mesebeli, régi Prágát idéz fel. STARÉ MĚSTO (Óváros) Óvárosi városháza és Toronyóra (Staroměstská radnice a Orloj) Prága sok jelképe közül ez az egyik legismertebb ban alapították, érdekes körülmények között. Az óvárosi polgárok, függetlenségük kifejezése érdekében, már régen szerettek volna saját városházát, de ezt a királyok sorra megakadályozták. Végül Luxemburgi János beadta a derekát, azzal a feltétellel, hogy csak a borból befolyt adót lehet erre a célra költeni. Mivel a prágaiak jó borivóknak bizonyultak, hamar összegyőlt a szükséges pénz. Az Óratornyot nem sokkal késıbb, 1364-ben építették. Az elsı órát 1410-ben készítették el, ezt azonban

3 1490-ben újraépítették. Nem is egyszerő óráról van szó: mutatja a nap és a hold állását a 12 csillagképen keresztül, valamint három különbözı idıt: a közép-európait (azaz a prágait), a régi cseh idıt és a babilonit. A legenda szerint az órát készítı mestert a helyi polgárok megvakították, nehogy másnak is ilyen gyönyörő órát tudjon készíteni; a mester bánatában megpróbálta megrongálni az órát, és véget vetett életének. A torony elıtt minden egész órakor (este nyolcig) nagy tömegben gyülekeznek a turisták: ilyenkor jönnek ki az órából a szentek festett faszobrai és tesznek egy kört a friss levegın. A városházát és a tornyot az évszázadok során többször átépítették. Korábban lényegesen nagyobb volt az épület, de a II. világháború pusztításai után (a nácik felgyújtották) csak részben, igaz, az eredeti stílust meghagyva restaurálták. A hallban turista információ van. A városháza termein csoportosan lehet végigmenni. A túra legérdekesebb része minden kétséget kizáróan a második emeleti, 15. századi, gótikus termek megtekintése - már ezekért is érdemes bemenni. Fel lehet menni a az óratorony kilátójába is, ahonnan napsütéses idıben jól el lehet nézelıdni. A városháza és a torony 9 és 18 óra között van nyitva; az elıbbibe felnıtteknek 40, diákoknak 30, az utóbbiba 30, illetve 20 korona a belépı. Károly Egyetem (Universita Karlova) Az Óvárosi teret a Mánes híddal összekötı Kaprova utca végén, már a híd közelében találjuk a Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karát, illetıleg ennek egyik épületét.. Többrıl van itt szó, mint egyszerő oktatási intézményrıl: az egyetem évszázadok óta a politikai csatározások és a cseh ellenállás egyik színtere (lásd a keretes részt). Ma is gyakran vannak itt a mindenkori hatalommal szembeni tiltakozások. Az egyetem elıtti teret Jan Paláchról nevezték el, arról a diákról, aki 1969 elején a szovjet bevonulás elleni tiltakozásként felgyújtotta magát. A falon emléktábla utal az eseményre. Aranygyőrő-ház (Dům u zlatého prstenu) Týnská 6 (a Týn templom mellett). Nyitva keddtıl vasárnapig 10-tıl 18 óráig. A belépı felnıtteknek 80, diákoknak 40 Kč. A pénztár nem közvetlenül a bejáratnál, hanem kicsit beljebb, balra van, ott, ahol a pénztáros hölgy az angol nyelvő kérdésekre idınként éles "ticket, please" válasszal reagál. A kiállítás az emeleten kezdıdik. Ebben a 13. században (azaz közel 800 évvel ezelıtt) épült gótikus házban elsısorban egészen modern festményeket láthatunk, köztük sok fantáziadúsat, színes színvilágot, vidámat vagy éppen rendezetlent. JOSEFOV (Zsidóváros) Régi zsidótemetı (Starý židovský hřbitov) A bejárat a Široka utcáról, a Pinkas-zsinagóga közelében van. Prága zsidó negyedének egyik legfontosabb emléke ez a temetı. A sőrőn egymás mellett álló, sokszor már-már kidılı sírkövek tanúskodnak arról, hogy valaha milyen nagy közösség élt itt. A temetı valamikor a 15. század elsı felében nyílt meg; a legrégebbi sírkı 1439-bıl származik. Temetkezésre egészen 1787-ig használták. Jelenleg mintegy 12,000 gótikus, reneszánsz és barokk sírkı található benne, de valószínő, hogy az évszázadok folyamán ennél jóval több embert temettek itt el: többször bıvítették a temetı területét. Arra is volt példa, hogy új réteg földet hoztak, és egymásra helyezték a sírokat. A sírkövek közül sokat a megszőnt prágai temetıkbıl hoztak ide. Itt nyugszik több, a maga korában rendkívül fontos személy, mint például az 1609-ben meghalt, ismert teológus Lıv rabbi, vagy kortársa, a Zsidóváros nagy befolyású vezetıje, Maisel Mordechai. Régi-új zsinagóga (Staronová synagoga) Červená ulice. A belépı felnıtteknek 200, diákoknak 140 Kč. A 13. század közepén, tehát közel 750 évvel ezelıtt épült Régi-új zsinagóga egész Prága egyik legrégebbi épülete, és a legrégebbi zsinagóga Közép-Európában. Eredetileg Új zsinagógának hívták, megkülönböztetendı egy még régebbi, de ma már nem létezı imaháztól. A koragótikus, kéthajós épület fıhajóját hat részre osztják a boltívek, melyeket két, nyolcszög alakú, vaskos oszlop tart. A zsinagóga egyike annak a háromnak, amelyeket ma is rendszeresen használnak vallási célokra.

4 NOVÉ MĚSTO (Újváros) Prágai Fıváros Múzeuma (Muzeum hlavního města Prahy) Na poříči 52 (a Köztársaság térrıl, a Na poříčí úton juthatunk el ide; a múzeum a Florenc metróállomás közelében található). Nyitva keddtıl vasárnapig 9-tıl 18 óráig. A felnıtt belépı 30, a diák 15 Kč. Minden hónap elsı csütörtökjén ingyenes a belépés. A városi múzeumban Prága történetét mutatják be az ıskortól kezdve: mindent megtudhatunk többek között a város alapításáról, IV. Károlyról és a többi jelentıs (és kevésbé jelentıs) királyról. Ennél is érdekesebb, hogy láthatjuk, milyen volt az emberek hétköznapi élete a középkorban: milyen volt a munka, a vallás, milyen ruhákat hordtak, hogyan múlatták az idıt. Figyeljük meg a régi hangszereket, órákat, zárakat, könyveket. A kiállítás egyik büszkesége ezeknél újabb kelető: egy 20 négyzetméteres, hatalmas modellt láthatunk az 1826-os Prágáról figyeljünk a részletekre! Táncoló Ház Jiráskovo námestí 6 (a Jiráskův híddal szemben). A Táncoló Ház nem valami táncház, hanem Prága egyik legérdekesebb modern épülete. Az erısen szokatlan formájú irodaház több építészeti díjat is kapott. Az biztos, hogy kerülték a szokványos megoldásokat. A KÜLSİ VÁROSRÉSZEK Nemzeti Mőszaki Múzeum (Národní technické muzeum) Kostelní 42. Megközelítés: a legközelebbi villamosmegálló a Letenské téren van (1-es, 8-as, 25-ös, 26-os villamos a Hradčanská vagy a Vltavská metrótól) - vagy a Švermuv hídon mehetünk át gyalog az Óvárosból. Nyitva keddtıl vasárnapig 9-tıl 17 óráig. A belépı felnıtteknek 70, gyerekeknek 30 koronába kerül. Ebben a kívülrıl meglehetısen ronda épületben belül egészen fantasztikus látnivalókat találunk. Autóból, biciklibıl, motorból, mozdonyból és repülıbıl van itt olyan győjtemény, ami talán még a közlekedés iránt nem érdeklıdık figyelmét is alaposan leköti. A központi hallban az autók közül az 1893-as Viktoria Benz, az 1931-es sport Bugatti vagy Masaryk csehszlovák elnök 1935-ös luxus Tatra autója érdemel figyelmet. Láthatunk az 1820-as évekbıl biciklinek alig nevezhetı fajárgányt és óriás velocipédet fél évszázaddal késıbbrıl; megtudhatjuk, milyen minden kényelmi eszközzel felszerelt, szecessziós stílusú belsı térrel díszitett luxusvonatban utaztak az államfık; a több tucat motor közül egy 1928-as Harley Davidson az egyik legérdekesebb darab; ha pedig felnézünk, a levegıben számos apró és törékeny ısrepülıt láthatunk. Staropramen sörgyár A Pivovarská és a Nádrazní sarkán. Az Anděl metrótól egy megálló a 12-es vagy az 52-es villamossal, vagy gyalog öt perc. Nyitva minden nap 10 és 18 óra között. Célszerő elıre bejelentkezni (telefon: , e- mail: A belépı 100 Kč (kóstolással együtt), a túra idıtartama 70 perc. Prága legnagyobb serfızdéje, a Staropramen-gyár látogatható: sörrajongók számára feltétlenül ajánlott. Lehet kérni angol, német vagy francia nyelvő idegenvezetést. Láthatjuk azt is, hogy régen hogyan készült, és ma hogyan készül a sör. Figyeljünk az illatokra! Gasztronómia: Prágában a sör jóval több, mint egy alkoholtartalmú ital. A sör a hagyományok és a társadalmi érintkezések fontos része, ami nélkül sokak számára nem is lehet élni. Egyes felmérések szerint a csehek évi 160 liter sört isznak meg fejenként, azaz a csecsemıktıl az aggastyánokig mindenki átlagosan napi egy korsót. Nem véletlen, hogy mindenhol lehet kapni, talán az egész világon itt a legolcsóbb, és még egy kormány sem merte jelentısen emelni az árát. Vigyázat: nem egy antialkoholista jött már rá Prágában, hogy tulajdonképpen szereti a sört.

5 A sör lehet világos (světlé) vagy barna (černé vagy tmavé). Érdemes mindkettıt kipróbálni; a világos sörök télen-nyáron jól oltják a szomjat, a barnák pedig hideg idıben emelik különösen a hangulatot, és kellemes ízt hagynak maguk után. A sör fontos jellemzıje az erıssége; az igazi sörbarátok számára ez legalább olyan fontos tulajdonsága, mint a márkája. A legtöbb sör 10 vagy 12 fokos, de alkalmanként lehet inni ennél erısebb, 14 fokos sört is. A fokozat nem az alkohol-, hanem a malátatartalmat jelöli. Az alkoholtartalom 3 % körül van. A sör ideális hımérséklete A sör pasztörizálását általában elvetik További fontos szempont lehetne a mennyiség, de ez ritkán vetıdik fel: sört az emberek korsóval isznak, és általában nagy mennyiségben. Jobb (más szempontból nézve: rosszabb) kocsmákban a rutinosabb törzsvendégek hat-nyolc sört is legurítanak egy este alatt; ha ehhez nem vagyunk hozzászokva, jobb, ha nem kísérletezünk. A felszolgálók automatikusan hozzák az újabb korsókat, de ezeket természetesen bármikor vissza lehet utasítani. A sör csapolva az igazi (és a legolcsóbb); de üveges sört is árulnak mindenhol; az üvegre betétet számítanak fel. A dobozos sör kevésbé fogy, inkább a turisták kedvelik, és jóval drágább is. A legfontosabb prágai sör a Staropramen, amit Smíchov negyedben gyártanak (a sörgyár címe: Pivovarská, azaz Sörgyár utca). Ízletes, könnyen iható, jó minıségő sör. A nem prágai sörök közül a külföldiek egyik kedvence a kicsit kesernyésebb, sőrőbb pilzeni, a Pilsner Urquell. A csehek közül sokan a České Budějovice-i Budvarra, illetve a pilzeni Gambrinusra esküsznek. Mindkét sör könnyő, finom és sok helyen kapható. Kevésbé hétköznapi a hosszú nevő Velkopopvický Kozel magas maláta-tartalommal és kellemes utóízzel, illetve a sőrő Radegast, amit szintén érdemes kipróbálni. Kevesebb helyen kapható, de sokan szeretik az ízletes Samsont, a könnyő Lobkowiczot és a nehezebb Krušovice sört. Több tucat vidéki gyárnak van ezeken kívül saját söre. Mivel a legtöbb kocsma csak egyféle sört mér, kénytelenek vagyunk több kocsmát végigjárni, ha valamennyi típust ki akarjuk próbálni. Nem cseh sört szinte csak turisták isznak, de ne is számítsunk arra, hogy mondjuk kıbányai világost találunk valamelyik prágai kocsmában (Guinness is csak kevés helyen van). A barna sörök amik inkább feketék közül ihatunk lágyabbat és könnyebbet, például a Staropramen tmavé vagy a Velkopopovický tmavé nevőt, vagy sőrőbbet, tartalmasabbat, mint amilyen a Samson černý vagy a Black Regent. Ezek egytıl egyik finomak, de akkor járunk a legjobban, ha a serfızde saját produktumát kóstoljuk meg. Egyes kocsmák, mint például az U Fleku saját serfızdével rendelkeznek ezeket a söröket mindig érdemes kipróbálni, és a bátrabbak sörkoktélokat is kínálnak málnával, banánnal vagy éppen kávéval. Maguk a csehek sokszor keverik a barna és a világos sört. Ennek neve řezané. Vásárlás: A belvárosban az ajándék üzletek mindennap nyitva vannak reggel 10:00-tól este 21:00-22:00 ig. A hagyományos nyitvatatás a többi üzletben szombaton reggel 10:00-tól 14:00-ig. Hétköznap 19:00-ig. Tipikus ajándéktárgyak: Cseh kristály, fújt üveg-tárgyak, fából készült játékok és marionett bábuk, sörös kupák, kézzel festett aquarellek. Fontosabb telefonszámok: Általános segélyvonal: 112 Rendırség: 158 Mentık: 155 Tőzoltók: 150 Csehország elıhívószáma: +42 További információkért kérjük, forduljon bizalommal irodánkhoz!

6 Jó utazást, élményekben gazdag kikapcsolódást kívánunk! CORAL TOURS

Program: 1. nap: április 10., csütörtök. 7.00 Indulás Budapestről (Hősök tere, Műcsarnok melletti parkoló) Utazás autópályán Prágába

Program: 1. nap: április 10., csütörtök. 7.00 Indulás Budapestről (Hősök tere, Műcsarnok melletti parkoló) Utazás autópályán Prágába Program: 1. nap: április 10., csütörtök 7.00 Indulás Budapestről (Hősök tere, Műcsarnok melletti parkoló) Utazás autópályán Prágába 14.00 Ondrejovi Obszervatórium megtekintése Csehország legnagyobb csillagászati

Részletesebben

SZÖVEGÉRTÉSI FELADATOK: HOSSZÚ HÉTVÉGÉK MAGYARORSZÁGON

SZÖVEGÉRTÉSI FELADATOK: HOSSZÚ HÉTVÉGÉK MAGYARORSZÁGON Mag. a Istvanits Kerstin (Ausztria) SZÖVEGÉRTÉSI FELADATOK: HOSSZÚ HÉTVÉGÉK MAGYARORSZÁGON Az alábbi feladatokat úgy építettem fel, hogy a diákoknak egy adott szöveg alapján kell kérdésekre válaszolniuk.

Részletesebben

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter)

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter) MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Budapesti Történeti Múzeum Budapest

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

Nyárád. Református templom

Nyárád. Református templom Nyárád Nyárád Pápától 10 kilométerre dél-nyugatra található. Református templom 1788-ban épült. Késı barokk stílusú. Elıálló középtornya magas, nyúlánk, szemben a református templomok zömök, súlyos tornyával.

Részletesebben

Közlekedési eszközök, jegyvásárlás

Közlekedési eszközök, jegyvásárlás Közlekedési eszközök, jegyvásárlás 1. Mi áll meg itt? a taxi............... 2. Állomáson, téren vagy megállóban állnak meg ezek a közlekedési eszközök? a taxiállomáson /... /... /... /... /... 3. Egészítse

Részletesebben

KIRÁNDULÁS AUSZTRIA ZÖLD SZÍVÉBE 2014. 07.18 07.27

KIRÁNDULÁS AUSZTRIA ZÖLD SZÍVÉBE 2014. 07.18 07.27 KIRÁNDULÁS AUSZTRIA ZÖLD SZÍVÉBE 2014. 07.18 07.27 Indulás: 2014.július 18-án (péntek) reggel 7:00, gyülekezés, bepakolás 6:30 órától a Búza-téri görög katolikus templom mögötti parkolóból. 1. nap Miskolc

Részletesebben

Moszkva látványosságai

Moszkva látványosságai Moszkva látványosságai Vörös Tér Kreml Vaszilij Blazsennij székesegyház Gum áruház Moszkvai metró Arbat Moszkvai Állami Egyetem Tretyakov Képtár/ Galéria Lenin Mauzóleum Kolomenszkoje Fegyvertár Állami

Részletesebben

Név Telefon E-mail. Lengyelné Kurucz Katalin 1/250-1650, 1/430-1081. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás

Név Telefon E-mail. Lengyelné Kurucz Katalin 1/250-1650, 1/430-1081. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Név Telefon E-mail Név Megrendelés Telefon E-mail Aquincumi Múzeum Budapest Budapest

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

KOLOZSVÁR. Határtalanul Készítette:Pap Krisztina Hódmezővásárhely Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 2012.09.21

KOLOZSVÁR. Határtalanul Készítette:Pap Krisztina Hódmezővásárhely Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 2012.09.21 KOLOZSVÁR Határtalanul Készítette:Pap Krisztina Hódmezővásárhely Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 2012.09.21 A népvándorlás századai után, a X. és XI. század fordulóján a régi Napoca helyén, a jelenlegi

Részletesebben

2009ben Mátyás László a Szolgáltató segítségével, emlékfalat, é s-táblát helyezett el a volt uradalmi nagymagtár helyén, mely leégett..

2009ben Mátyás László a Szolgáltató segítségével, emlékfalat, é s-táblát helyezett el a volt uradalmi nagymagtár helyén, mely leégett.. Beszámoló az Enyingi Városvédı-Szépítı és Hagyományırzı Egyesület eddig végzett, és a jövıben tervbe vett munkásságáról: Egyesületünk 2006 évben alakult. Az Egyesület vezetıje Barabics Elemér alsótekeresi

Részletesebben

Csehország. Hasznos Információ

Csehország. Hasznos Információ Csehország Hasznos Információ Csehország egy igazán izgalmas és felfedezésre váró ország az idelátogatónak. Tipikusan egy olyan országnak tekinthetı, ahol a nagyvárosi látogatások, a múzeumok, a középkori

Részletesebben

Kulcsszóoptimalizálás. a gyakorlatban

Kulcsszóoptimalizálás. a gyakorlatban Kulcsszóoptimalizálás a gyakorlatban Egy folyamatos látogatottságot biztosító módszer, amit megtanulhatsz és minden weboldaladon, blogodon alkalmazhatsz. 2008. Minden jog fenntartva oldal 1 Bevezetı A

Részletesebben

Visegrád. Esztergom. KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI

Visegrád. Esztergom. KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI Visegrád Esztergom KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI 0 A Dunakanyar legszebb városai Duna folyó Esztergom Visegrád Szentendre Vác Budapest Duna folyó 1 ESZTERGOM VISEGRÁD A Duna

Részletesebben

Török nyomok Budapesten NÉMETH ANNA

Török nyomok Budapesten NÉMETH ANNA Török nyomok Budapesten NÉMETH ANNA Egy 7 km hosszú sétatúrával mutatnám be a Budapesten lévő török emlékműveket, épületeket, és minden egyebet, ami a magyarországi török uralomhoz köthető. A túra időtartalma

Részletesebben

Siófok és környéke Nyaralók, apartmanok, magánházak Nyár 2011

Siófok és környéke Nyaralók, apartmanok, magánházak Nyár 2011 Siófok és környéke Nyaralók, apartmanok, magánházak Nyár Megrendelhetı: HÍRÖS GUIDE Utazási Iroda, 6000 Kecskemét, Lórántffy u. 2. Tel./Fax: 76/499-814, Mobil: +36/30/265-1970 E-mail: hirosguide@freemail.hu

Részletesebben

Český Krumlov. www.ckrumlov.cz

Český Krumlov. www.ckrumlov.cz Český Krumlov Český Krumlov alapadatok idegenforgalom a sokarcúváros Krumlov ésa magyarok Museum Fotoatelier Seidel Český Krumlov alapadatok Hol van? Hogy jutunk el? Autóoval: Budapest-Bécs Linz Krumlov

Részletesebben

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép,

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, Gyulai emlék Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, tiszta és turistákkal teli kisváros. Gyönyörűek a belváros szökőkútjai, a vár körüli sétány, ahol a nyári melegben

Részletesebben

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott;

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Rudabányai református templom Megközelítés: H-3733 Rudabánya,Temető u. 8.; GPS koordináták: É 48,38152 ; K 20,62107 ; Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Jelenlegi

Részletesebben

Szállodákról általában

Szállodákról általában Szállodákról általában A szálloda vagy másképpen hotel az otthonuktól átmeneti idıre távol levıknek ellenszolgáltatásért szállást adó intézmény, amely többnyire ellátást, kiszolgálást nyújt. Korábbi akadémiai

Részletesebben

A Magyar Mezıgazdasági Múzeum kiadványai

A Magyar Mezıgazdasági Múzeum kiadványai A Magyar Mezıgazdasági Múzeum kiadványai A Múzeum kiadványaihoz a Múzeum nyitvatartási idejében a Kiadványárudában vagy postai utánvéttel (amelyre a postaköltséget felszámítjuk) lehet hozzájutni. A 100

Részletesebben

Dél-Csehország (Morvaország) 2015. Sör/kult/túra

Dél-Csehország (Morvaország) 2015. Sör/kult/túra Dél-Csehország (Morvaország) 2015. Sör/kult/túra Augusztus 20. csütörtök Miskolc - Zólyom - Uherský Brod Brno Zólyom Pusztavár: (kult-túra) Már 24. éve folynak archeológiai feltárások a Zólyom melletti

Részletesebben

A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély)

A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély) A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély) I. Az épület története A mai épület elődjét, a várkastélyt, a Kacsics nemzetségből származó Szécsényi Tamás, vagy

Részletesebben

Szükségem van... Nincs szükségem... Jó, ha van...

Szükségem van... Nincs szükségem... Jó, ha van... 1. Mire van szükség a szállodában? munkalap / Szükségem van... Nincs szükségem... Jó, ha van... minibár rádió tévé telefon erkély a szobához lift etetőszék szobaszéf internet fürdőkád pótágy vasaló kölcsönözhető

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

Kis-Balaton Beszámoló Vízépítı Kör, 2010. március 18.

Kis-Balaton Beszámoló Vízépítı Kör, 2010. március 18. Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kis-Balaton Beszámoló Vízépítı Kör, 2010. március 18. 1 Tartalom: 1. Program 2. Kis-Balaton története 3. Hídvégi tó 4. Fenéki tó 5. Elért eredmények Ábrajegyzék,

Részletesebben

Badacsony Badacsonytomaj

Badacsony Badacsonytomaj Badacsony Badacsonytomaj Múzeumok: Egry József Emlékmúzeum 8261 Badacsony, Egry sétány 12. Tel.: 87/431-044 E-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu bad.turisztikai.egy@gmail.com, www.badacsony.com Magyar

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2014. (VI. 06.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2014. (VI. 06.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2014. (VI. 06.) Önkormányzati Rendelete a városképet meghatározó hirdetı-berendezések, hirdetmények elhelyezésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

Tanulmányi beszámoló Csehország, Prága Czech Technical University

Tanulmányi beszámoló Csehország, Prága Czech Technical University Tanulmányi beszámoló Csehország, Prága Czech Technical University Készítette: Csernyu András G7VJ28 Villamosmérnök hallgató Kedves Diáktársak! Szeretném önöknek bemutatni a csehországi Prága városában

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

2.0 TDDi vs. 2.0 TDCi Dátum: 2005. november 22., kedd Téma: Hírek

2.0 TDDi vs. 2.0 TDCi Dátum: 2005. november 22., kedd Téma: Hírek 1. oldal, összesen: 7 2.0 TDDi vs. 2.0 TDCi Dátum: 2005. november 22., kedd Téma: Hírek A TDDi motort eredetileg a Ford Transithoz fejlesztették ki. Mivel a motor a várakozásokon felül jól sikerült, így

Részletesebben

VERSENY KÖZIGAZGATÁS KÉRDİÍV 2010. szeptember

VERSENY KÖZIGAZGATÁS KÉRDİÍV 2010. szeptember VERSENY KÖZIGAZGATÁS KÉRDİÍV 2010. szeptember Jó napot kívánok. A MASMI Hungary munkatársa,. vagyok. A piaci szabályozással kapcsolatban szeretnék néhány kérdést feltenni Önnek. Körülbelül 10 percre venném

Részletesebben

1. Bangkok városa és templomai

1. Bangkok városa és templomai 1. Bangkok városa és templomai Programunk tartalmazza az összes, Bangkok-i alap látnivalót, ami egy napos programba józanésszel belefér. Ennél több látnivalót egy napos programba nem szabad beletenni,

Részletesebben

SPW-1002 BESZÉLİ ZSEBÓRA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

SPW-1002 BESZÉLİ ZSEBÓRA HASZNÁLATI UTASÍTÁS SPW-1002 BESZÉLİ ZSEBÓRA HASZNÁLATI UTASÍTÁS ID:7004 CE A zsebóra tulajdonságai Egygombos mőködtetés és programozás, magyarul beszélı menü segítségével. A készüléket nem kell sem bekapcsolni, sem kikapcsolni,

Részletesebben

NÉMET-MAGYAR CSEREDIÁKPROGRAM

NÉMET-MAGYAR CSEREDIÁKPROGRAM NÉMET-MAGYAR CSEREDIÁKPROGRAM 2014 Iskolánk évek óta lehetőséget nyújt a nyelvgyakorlásra a német-magyar cserediákprogram segítségével. A Than Károly Ökoiskola a neumarkti Willibald-Gluck- Gymnasiummal

Részletesebben

Szegedy Róza utcát Bogyay-Malatinszky- kúria Rózsakő Kisfaludy- kilátó Kő-kapu kőoszlopai kolostor

Szegedy Róza utcát Bogyay-Malatinszky- kúria Rózsakő  Kisfaludy- kilátó Kő-kapu kőoszlopai kolostor A turistaút a kikötőből vagy a vasúti megállótól a Római utca felé halad, melyen nyugat felé fordulva érjük el a Szegedy Róza utcát, amely Badacsony legfőbb látnivalóihoz vezet. Itt található a Bogyay-Malatinszky-

Részletesebben

Miért egészségesebbek a hordozott babák?

Miért egészségesebbek a hordozott babák? Miért egészségesebbek a hordozott babák? (Fotó: www.hordozokendo.hu ) 1 Egészségesebb az érzelmi életük A hordozás erısíti a bizalmat és a kötıdést baba és mama, baba és papa között. Azoknak a csecsemıknek,

Részletesebben

Turisztikai Tevékenység Fejlesztési Nonprofit Kft.

Turisztikai Tevékenység Fejlesztési Nonprofit Kft. Turisztikai Tevékenység Fejlesztési Nonprofit Kft. MARKETING ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TERV 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS, helyzetelemzés...3 2. Irodánk 2013. évi tevékenységeinek fejlesztése a 2014-es évben...4

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ SZAKKÉPESÍTÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ SZAKKÉPESÍTÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ SZAKKÉPESÍTÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL A hazai szakképzés fejlıdésének jelentıs mérföldköve a szemléletében és tartalmában egyaránt megújult és 2006-tól folyamatosan

Részletesebben

Történelem. A Bécsi Fegyvert{r

Történelem. A Bécsi Fegyvert{r Történelem A Bécsi Fegyvert{r Szacsky Mih{ly (első közlés 1990/3 Venatus) Bécsben a Ringből nyílik egy sug{rút, az Arsenal, amelynek egyik oldal{n egy nagy park közepén {ll névadója, az Arsenal, azaz a

Részletesebben

Erdésznık Országos Találkozóját

Erdésznık Országos Találkozóját Meghívó 2010. szeptember 23-24-én, (csütörtök-péntek) rendezi a HM Budapesti Erdıgazdaság Zrt. és egyben az Országos Erdészeti Egyesület Budapesti HM csoportja a már több, mint 20 éve, évenként más-más

Részletesebben

Öt kápolna a Szent György-hegyen túramozgalom

Öt kápolna a Szent György-hegyen túramozgalom Öt kápolna a Szent Györgyhegyen túramozgalom Összeállította: Orbán Imre Ezen túrafüzet sporttárs tulajdona, aki a egyesület tagja. Lakcím:.. Anyja neve:. Születési idő:.. A túramozgalom teljesítését igazoljuk

Részletesebben

Kőröshegy-Tab-Siófok kerékpártúra

Kőröshegy-Tab-Siófok kerékpártúra Kőröshegy-Tab-Siófok kerékpártúra Túra hossza: 70 km Nehézsége: Közepes Terep: Dombvidék Kerékpártúránkat a kőröshegyi templomnál indítjuk(1). A Petőfi úton tekerve hagyjuk el a falut déli irányba. Utunk

Részletesebben

Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. évfolyamosok számára.

Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. évfolyamosok számára. TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba Évfolyam Elsı 1. nap Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. osok számára. Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-4.

Részletesebben

A BALATON ÉS KÖRNYÉKE

A BALATON ÉS KÖRNYÉKE A BALATON ÉS KÖRNYÉKE A TÓ ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE A Balaton elhelyezkedése A Balaton az őrbıl Lóczy Lajos, a magyar tenger legodaadóbb kutatója A Balaton általános jellemzıi A Balaton a múltban, a legnagyobb

Részletesebben

VERSENY LAKOSSÁG KÉRDİÍV 2010. szeptember

VERSENY LAKOSSÁG KÉRDİÍV 2010. szeptember VERSENY LAKOSSÁG KÉRDİÍV 2010. szeptember Jó napot kívánok. A MASMI Hungary munkatársa,. vagyok. A piaci szabályozással kapcsolatban szeretnék néhány kérdést feltenni Önnek. Körülbelül 10 percre venném

Részletesebben

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Rövid leírás: ez a lecke a személyes pénzeszközökkel történı gazdálkodásról szól. Megvizsgálja az áruk tényleges megvásárlása elıtti piackutatás és

Részletesebben

Szakmai gyakorlat Hollandiában

Szakmai gyakorlat Hollandiában Szakmai gyakorlat Hollandiában 2014. November 02. - 2014. November 30. Készítette: Palátsik Nikoletta Kisgyermekgondozó,-nevelı 1 Felkészülés Az utazás elıtti hónapban, októberben angol nyelvi és kulturális

Részletesebben

Összefoglaló a Nyári táborról

Összefoglaló a Nyári táborról TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0147 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat, Nagybajom Város Önkormányzata, Nagybajomi Általános Művelődési Központ Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK

RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK A MAGYAR NEMZETI GALÉRIÁBAN 2015 C Főépület C épület 1. emeleti terasz Kilátás a Kupolából Múzeumunk a műtárgyvédelmi szempontoknak megfelelő és a helyszínhez

Részletesebben

ELBIR Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer

ELBIR Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer Környezetvédelemés falopás Fejér megye gazdag olyan erdıs, fás területekben, ahol a természeti környezet megırizte jellegzetes arculatát,

Részletesebben

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben Dés, Transilvania Camping Szervező - Ábrok László - Debrecen - tel.:06 20 939 0271 Társszervező - Transilvania Camping - Erdélyi Lakókocsisok - Peti tel 0040 722 509492

Részletesebben

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin A reformáció sok mindenben az ősi egyszerűséget hozta vissza a kereszténységbe.

Részletesebben

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat OTSZ Elemzés és módosítási javaslat OTSZ 3. rész Elemzés Válasz a következı kérdésekre: - a szabályzat tartalmaz-e szabványhivatkozásokat - a hivatkozások megfelelnek-e az európai elveknek és az európai

Részletesebben

LÉLEKEMELŐ KÖRNYEZET, IMPOZÁNS KIÁLLÍTÁSOK EGYHÁZ- ÉS RENDTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS

LÉLEKEMELŐ KÖRNYEZET, IMPOZÁNS KIÁLLÍTÁSOK EGYHÁZ- ÉS RENDTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS ARDERE ET LUCERE LÉLEKEMELŐ KÖRNYEZET, IMPOZÁNS KIÁLLÍTÁSOK Amennyiben lelkesedik a középkori szellemiséggel átitatott, megjelenésében mégis barokk művészettörténeti értékeket magában hordozó épület-

Részletesebben

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK Hasznos információ

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK Hasznos információ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK Hasznos információ Az Amerikai Egyesült Állalmok az észak-amerikai kontinens középsı részén helyezkedik el, északon Kanada délen pedig Mexikó határolja, nyugaton a Csendes-óceán

Részletesebben

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8 2013_02_23_Focigala_beszamolo Beszámoló az I. Kiskunlacházi Focigáláról, a Kun László Kupáról 2013. február 23. Egy nappal a Focigála után bizonyossággal kijelenthetjük, érdemes volt az eseményt megrendezni.

Részletesebben

bemutatják İszi NAGYtakarítás a zsögödi MIKÓ Kúria udvarán

bemutatják İszi NAGYtakarítás a zsögödi MIKÓ Kúria udvarán A bemutatják İszi NAGYtakarítás a zsögödi MIKÓ Kúria udvarán A Projekt kezdeményezıje A Mikó udvaroncok csapata kidolgozott egy projektet a Zsögödi Mikó kúria kertjének rendbe hozása érdekében. A kis közösség

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

Programok Múzeumok Éjszakája 2015

Programok Múzeumok Éjszakája 2015 Programok Múzeumok Éjszakája 2015 Eger, 2015. június 20. MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA A TITTEL PÁL KÖNYVTÁR ÉS MÉDIACENTRUMBAN 2015. JÚNIUS 20. Helyszín: Eszterházy Károly Főiskola. Eger, Eszterházy tér 1. A PROGRAMOK

Részletesebben

Nagyvisnyó Sporttábor

Nagyvisnyó Sporttábor Nagyvisnyó Sporttábor Augusztus 17. Indulás: I. csoport 9.00 II. csoport 10.30 Tisza tavi hajókirándulás-poroszló Közös túra a Dédesi várromhoz 5 600 m (oda-vissza) kb. 2,5 óra Augusztus 18. A túra hossza:

Részletesebben

Balatonfőzfı Város Önkormányzat Képviselı-testületének 20/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a temetı üzemeltetésérıl és a temetkezésrıl

Balatonfőzfı Város Önkormányzat Képviselı-testületének 20/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a temetı üzemeltetésérıl és a temetkezésrıl Balatonfőzfı Város Önkormányzat Képviselı-testületének 20/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a temetı üzemeltetésérıl és a temetkezésrıl Balatonfőzfı Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a

Részletesebben

Mérd fel magad könnyedén!

Mérd fel magad könnyedén! Mérd fel magad könnyedén! 1. Töltsük ki arab számokkal a kipontozott helyeket úgy, hogy igaz legyen az alábbi mondat: Ebben a mondatban... db 1-es,... db 2-es,... db 3-as,... db 4-es,... db 5-ös,... db

Részletesebben

ÚTON AZ EURÓPAI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS FELÉ

ÚTON AZ EURÓPAI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS FELÉ DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 2. No. 3. (Autumn 2011/3 ősz) ÚTON AZ EURÓPAI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS FELÉ Robert Badinter elıadása a Közép-Európai Egyetemen KRANCZICKI

Részletesebben

A három hetet meghaladó projekt tervezete

A három hetet meghaladó projekt tervezete A három hetet meghaladó projekt tervezete Címe: Zenetörténeti áttekintés a kezdetektıl a XX. századig. Fejlesztési cél: a tanulók szociális képességeinek fejlesztése (tolerancia, együttmőködés, szabályok

Részletesebben

A főiskola: Kiutazàs: Faenza:

A főiskola: Kiutazàs: Faenza: Beszámoló Faenza-ból 2004. november 2005. április Kiss Katalin Schrammer Júlia A főiskola: Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (I.S.I.A.) Italia, Faenza I-48018 Corso Mazzini 93 www.isia.it

Részletesebben

MEGHÍVÓ KÖRÖMKONGRESSZUS 2010. MÁRCIUS 7. GÓLYAVÁR 1088 BUDAPEST, MÚZUEM KRT. 6. (ELTE UDVARÁBAN) VÁSÁROLJ KEDVEZMÉNYESEN EZZEL A KUPONFÜZETTEL!

MEGHÍVÓ KÖRÖMKONGRESSZUS 2010. MÁRCIUS 7. GÓLYAVÁR 1088 BUDAPEST, MÚZUEM KRT. 6. (ELTE UDVARÁBAN) VÁSÁROLJ KEDVEZMÉNYESEN EZZEL A KUPONFÜZETTEL! MEGHÍVÓ KÖRÖMKONGRESSZUS 2010. MÁRCIUS 7. GÓLYAVÁR 1088 BUDAPEST, MÚZUEM KRT. 6. (ELTE UDVARÁBAN) VÁSÁROLJ KEDVEZMÉNYESEN EZZEL A KUPONFÜZETTEL! BEMUTATKOZÁS A Körömkongresszus 1995 óta Európa egyik vonalasabb

Részletesebben

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.)

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) Egy csodálatos helyen, fantasztikus környezetben, nagyszerű emberek között, négy hétig. Először is ott kezdeném, hogy Velence leírhatatlanul szép.

Részletesebben

IGAZ - HAMIS Várostörténeti sétány

IGAZ - HAMIS Várostörténeti sétány Várostörténeti sétány 1. A Szentvér Legenda Báthori Gábor erdélyi fejedelem nevéhez köthető. 2. Leonardo Da Vinci a Báthoriak meghívására Nyírbátorba utazott, ezért található a szobra a sétányon. 3. V.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése 19/2012. (V.08.) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése 19/2012. (V.08.) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése 19/2012. (V.08.) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése

Részletesebben

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY. 2010/2011. tanév. Országos szóbeli döntı. I. kategória. Írásbeli feladatlap versenyzı példánya

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY. 2010/2011. tanév. Országos szóbeli döntı. I. kategória. Írásbeli feladatlap versenyzı példánya BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2010/2011. tanév Országos szóbeli döntı I. kategória Írásbeli feladatlap versenyzı példánya Kedves Versenyzı! Gratulálunk, hogy bejutottál a verseny döntıjébe!

Részletesebben

címe, rövid nyitva tartás idıszaka Fény, szín, mozgás

címe, rövid nyitva tartás idıszaka Fény, szín, mozgás MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Települ Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendel Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Laczkó Dezsı Veszprém Megyei Múzeum Veszprém

Részletesebben

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke Hatodik lecke A nagy találkozás Szia, Lilla! Szia, Gergely! Hát te honnan jössz? Az egyetemről. Ma csak egy előadás van, reggel. Úgyhogy most fölmegyek a Várba. Mit csinálsz a Várban? Bemegyek a Ludwig

Részletesebben

Mitıl függ vállalkozásod piacképessége?

Mitıl függ vállalkozásod piacképessége? Mitıl függ vállalkozásod piacképessége? Nemrég elkaptam egy beszélgetést az egyik közösségi portálon, de ez a beszélgetés egyáltalán nem volt egyedi, úgy érzékelem, sok helyen, - és nem csak az interneten,

Részletesebben

Közlekedési infrastruktúra Szállítás mint turisztikai szolgáltatás Elérhetıség kérdése A turisztikai fogyasztás összetevıje (25 25-50% 50% a termékek árából) A fogyasztás egyetlen nélkülözhetetlen eleme

Részletesebben

Eszközbeszerzés a Szépmővészeti Múzeum mőtárgy- és dokumentációs állományának védelmére címő, NKA 3505/02466 számú pályázat szakmai beszámolója

Eszközbeszerzés a Szépmővészeti Múzeum mőtárgy- és dokumentációs állományának védelmére címő, NKA 3505/02466 számú pályázat szakmai beszámolója Eszközbeszerzés a Szépmővészeti Múzeum mőtárgy- és dokumentációs állományának védelmére címő, NKA 3505/02466 számú pályázat szakmai beszámolója Az NKA a Szépmővészeti Múzeum által benyújtott eszközbeszerzési

Részletesebben

a 61. villamos vonal Zsemlye utcai híd acélszerkezeteihez

a 61. villamos vonal Zsemlye utcai híd acélszerkezeteihez Korrózióvédelmi elıírások a 61. villamos vonal Zsemlye utcai híd acélszerkezeteihez 13/04-D. Budapest, 2013. március 13/04-D. Budapest, 2013. 03. K o r r ó z i ó v é d e l m i e l ı í r á s o k a 61. villamos

Részletesebben

Felhő. Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013

Felhő. Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013 Felhő Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013 A felhő szó hallatán mindenki az égen úszó meteorológiai képződményre gondol. Ez a légkörben lebegő apró vízcseppek és jégkristályok halmaza. Folyton mozgásban van, alakja

Részletesebben

A keszegi leányegyház (filia) története

A keszegi leányegyház (filia) története A keszegi leányegyház (filia) története A török hódoltság idején Keszeg lakossága csaknem teljesen kipusztult, a XVIII. szászad elején a település újranépesítésére volt szükség, amely 1716-ban kezdődött

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló Testvérmúzsák vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló MEGOLDÁSOK 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló 1. Az alábbi - Nagykanizsával kapcsolatos - állításokról állapítsd

Részletesebben

A beszerzett eszközök a következıek: - K47M típusú hőtıagregát, mellyel biztosítani tudjuk a megfelelı hımérsékletet.

A beszerzett eszközök a következıek: - K47M típusú hőtıagregát, mellyel biztosítani tudjuk a megfelelı hımérsékletet. Beszámoló az Állagvédelemre, preparálásra, konzerválásra, restaurálásra, mőtárgyvédelmi szempontból indokolt, egyedi mőtárgymásolásra, valamint a pályázatban megjelölt tevékenységhez szorosan kapcsolódó,

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

LESZOKNA A DOHÁNYZÁSRÓL? KÉRJEN SEGÍTSÉGET ORVOSÁTÓL ÉS ÉLVEZZE EGY EGÉSZSÉGESEBB ÉLET MINDEN PILLANATÁT! AMI A LEGFONTOSABB: NE ADJA FEL!

LESZOKNA A DOHÁNYZÁSRÓL? KÉRJEN SEGÍTSÉGET ORVOSÁTÓL ÉS ÉLVEZZE EGY EGÉSZSÉGESEBB ÉLET MINDEN PILLANATÁT! AMI A LEGFONTOSABB: NE ADJA FEL! LESZOKNA A DOHÁNYZÁSRÓL? KÉRJEN SEGÍTSÉGET ORVOSÁTÓL ÉS ÉLVEZZE EGY EGÉSZSÉGESEBB ÉLET MINDEN PILLANATÁT! AMI A LEGFONTOSABB: NE ADJA FEL! A leszokásra való felkészülés Elhatározta, hogy le fog szokni

Részletesebben

Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl

Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl A 2008-as évre tervezett képzések a következıképpen alakultak: I.) Megvalósult képzések 1. Képzési tervben szerepeltek: - A MeXX által támogatott 2 napos

Részletesebben

TAVASZI & NYÁRI WELLNESS AJÁNLAT. Pihenjen és töltődjön fel energiával a Château Béla Kastélyszállóban, távol a mindennapok stresszes világától.

TAVASZI & NYÁRI WELLNESS AJÁNLAT. Pihenjen és töltődjön fel energiával a Château Béla Kastélyszállóban, távol a mindennapok stresszes világától. TAVASZI & NYÁRI WELLNESS AJÁNLAT Pihenjen és töltődjön fel energiával a Château Béla Kastélyszállóban, távol a mindennapok stresszes világától. Különleges ajánlatunk, amely a következőket tartalmazza:

Részletesebben

JANUÁR SZIA, IDŐUTAS! ÚJÉ

JANUÁR SZIA, IDŐUTAS! ÚJÉ JANUÁR SZIA, IDŐUTAS! E NAPTÁR SEGÍTSÉGÉVEL SOSEM FOGOD ELFELEJTENI, MIOR VANNA A FONTOS IDŐPONTO A MÚLTBAN ÉS A JÖVŐBEN. Z T, RES NG E VÍZ ARSA A F ZDETE E V ÚJÉ 0 ÉRDE ESS ÉG MR. PEABODY ÉS SHERMAN VÁROSI

Részletesebben

A zivataros századokban is talpra tudtunk állni

A zivataros századokban is talpra tudtunk állni Jójárt Alexandra: A zivataros századokban is talpra tudtunk állni Kölcsey Ferenc Himnusz címő alkotásában megemlíti a törököket: Most rabló mongol nyilát Zúgattad felettünk, Majd töröktıl rabigát Vállainkra

Részletesebben

Nagyrédei Kecskefarm, Nagyréde Mátra Múzeum, Gyöngyös Egyházi kincstárgyűjtemény, Gyöngyös

Nagyrédei Kecskefarm, Nagyréde Mátra Múzeum, Gyöngyös Egyházi kincstárgyűjtemény, Gyöngyös Nagyrédei Kecskefarm, Nagyréde Kézműves kecskesajtok kóstolása egy csodálatos családi birtokon. A program egyéni bejelentkezés alapján történik és a házigazda személyesen a vendégekkel járja be a birtokot.

Részletesebben

Káros Elektromos Sugárzás Értékek Otthonunkban (http://quantumrider.wordpress.com)

Káros Elektromos Sugárzás Értékek Otthonunkban (http://quantumrider.wordpress.com) Káros Elektromos Sugárzás Értékek Otthonunkban (http://quantumrider.wordpress.com) Wednesday, April 27, 2011 Néhány egyszerű példa azzal kapcsolatosan, hogy egy átlagos lakásban milyen elektromos sugárzás

Részletesebben

J a v a s l a t. a Tourinform Salgótarján Iroda Névhasználati szerzıdésének kiegészítésére

J a v a s l a t. a Tourinform Salgótarján Iroda Névhasználati szerzıdésének kiegészítésére Szám: 31437/2008. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Telefon: (32) 312-570; (32) 417-255 J a v a s l a t a Tourinform

Részletesebben

Feri rágja a térdét. Rónási Márton

Feri rágja a térdét. Rónási Márton Feri rágja a térdét Rónási Márton Tavasz volt, amikor beköltöztünk abba a házba, ahol kamaszkoromat éltem meg, abba a házba, ahol a legjobb barátom lett Láncos, a hatalmas fekete kutya, akit tíz éve temettem

Részletesebben

Könnyed nyári feladatok Magyarországra utazóknak

Könnyed nyári feladatok Magyarországra utazóknak Könnyed nyári feladatok Magyarországra utazóknak 1. Ha Budapesten tölthetsz néhány napot, javaslom, menj el a Magyar Nemzeti Galériába, nem fogod megbánni! Próbálj meg egy magyar barátoddal menni, aki

Részletesebben

A társaság alapításával kapcsolatos feladatok

A társaság alapításával kapcsolatos feladatok Szakkiadó Verlag Dashöfer 1147 Budapest Jávorka Ádám u. 56. A társaság alapításával kapcsolatos feladatok Copyright Verlag Dashöfer Kezdeti lépések a társasági szerzıdésig A korlátolt felelısségő társaság

Részletesebben

Mediterrán külső, modern belső MODERN HÁZAK LAKÁSOK 75

Mediterrán külső, modern belső MODERN HÁZAK LAKÁSOK 75 Élettér A kert fő attrakciója a nagyméretű, L alakú medence. Ha a nyári grillezéskor valakinek melege van, a padról akár egyenesen beledőlhet a vízbe 74 MODERN HÁZAK LAKÁSOK Mediterrán külső, modern belső

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

München 2009 tavaszi félév

München 2009 tavaszi félév München 2009 tavaszi félév Keszthelyi Csaba vagyok, III. éves Energetikás hallgató. 2009 tavaszi félévét Münchenben, Németországban töltöttem Erasmusos diákként a Hochschule München főiskolán. A kint töltött

Részletesebben

TARTALOM ÉS A JÁTÉK: I. VERSENYPÁLYA VÁLASZTÁSA II. ELİKÉSZÍTÉS ÉS KEZDİ POZÍCIÓ. 3 ef

TARTALOM ÉS A JÁTÉK: I. VERSENYPÁLYA VÁLASZTÁSA II. ELİKÉSZÍTÉS ÉS KEZDİ POZÍCIÓ. 3 ef 1 ef ÓKORI RÓMAI LÁTVÁNYOSSÁG HARCI SZEKEREK VAKMERİ VERSENYE A HÍRNÉVÉRT ÉS A DICSİSÉGÉRT Kiadó: Pro Ludo Szerzı: Wolfgang Riedesser Illusztráció: Eckhard Freytag Grafikai:: Ingrid Berner Egy vakmerı

Részletesebben