Nyárád. Református templom

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyárád. Református templom"

Átírás

1 Nyárád Nyárád Pápától 10 kilométerre dél-nyugatra található. Református templom 1788-ban épült. Késı barokk stílusú. Elıálló középtornya magas, nyúlánk, szemben a református templomok zömök, súlyos tornyával. Sarkai lekerekítettek, a sima keretezés mezıkre osztja. Bejáratán szemöldökgyámos barokk kıkeret. Kétszárnyú barokk kapu, szép vasalással. Neo-klasszicista kis orgona bıl egy nagyobb és egy kisebb harang. Orgonáját Angster József építette 1941-ben, hat változattal. Berendezéseinek értékei: 1795, 1821-bıl két kehely, 1796-ból tányér, 1821-bıl ókanna, 1833-ból rézkanna.

2 Római katolikus templom A település elsı temploma 1387-ben épült, amit a törökök leromboltak ban ide építette barokk stílusban Fellner Jakab a mai katolikus templomot. Falsíkban álló középtornya van, mely Pauly Mihály tervei alapján épült meg 1790-ben. 32 méter magas, 500 kilogramm tömegő harangját Szlezák Rafael öntötte 1957-ben Budapesten. Szent Joachimnak szentelték. Falsíkban álló középtornya van. Kıkeretes bejárati kapuját kıpárkány zárja. A fıhomlokzat pilaszterekkel tagolt, tükrös betétekkel gazdagítva. A belseje egyhajós, négymenetes csarnoktemplom. A szentélyt is a hajókhoz hasonló ív határolja. A fıoltárkép témája: Szent Joachim Máriával. Legszebb darabja a rokokó dúsan faragott, aranyozott fa szószék A templom tornya 32 méter magas, 500 kilogramm tömegő harangját Szlezák Rafael öntötte 1957-ben Budapesten.

3 Juharlevelő boglárfa Ültetésének pontos ideje nem ismert (folyamatban a felkutatása), elbeszélések alapján több száz éves. Uralja a temetıképet.

4 Falumúzeum 1993-ban hozták létre, hogy a faluban még fellelhetı rég használt népmővészeti értékek bútorok, eszközök, népviseletek méltó körülmények között legyenek megtekinthetık. Csuhé babák A készítıje 1989-tıl 1994-ig tanulta, és a Népi Iparmővészeti Tanácstól kapott bizonyítványt róla tıl kezdett foglalkozni a csuhé babák készítésével ben B kategóriás jegyzéket kapott csuhébabáiról a Népi Iparmővészeti Tanács Bíráló Bizottságától.

5 I.világháborús emlékmő Anyaga faragott kı, márvány. Vajda János kıfaragó-szobrász készítette. A világháború hısi halottainak emlékére emeltette Nyárád község. II.világháborús emlékmő Anyaga faragott tölgyfa. Nyulasi József népi fafaragó mővész készítette felkérésre, a II. világháború áldozatainak emlékére. A pápai Nagytemplom papja, Móring József plébános avatta fel 1991-ben. A Nap felé tartott virág az életnek állít emléket.

6 Templomkereszt Anyaga homokkı. Kettıs tagolású, magas, hasáb alakú alsó felének homlokoldalán gotizáló elemekkel díszített, mélyített fülkében Mária szobor. A széles, tagolt peremmel felette sima, szárnyvégzıdéső INRI felirat alatt öntött fém korpasz.

7 Útszéli kereszt Anyaga homokkı. Kettıs tagolású. Hasáb alakú alsó fele négyzetes alaprajzú talapzaton áll, homlokoldalán két féloszlop között, barlangszerő fülke elıtt imádkozó Mária szobor. A díszesen záródó alsó rész fölött talpas kereszt, a karéjos szárvégzıdéső kereszten INRI felirat, alatta szépen faragott kıkorpusz.

8 Arkauer József síremléke: 1860-ban készült. Anyaga puha homokkı. Hasáb alakú sírjel, csúcsos ívben záródó felsı felén gotizáló növényi ornamentika-díszítés. Homlokoldalán kerettel határolt mezıben megkopott felirat. Böröcz József síremléke : 1867-ben készült. Anyaga mészkı. Hasáb alakú sírjel, felül íves záródással. Homlokoldalán mélyítet tükörben részben zsinórírásos, vésett felirat. Cseg Zsigmond síremléke : 1884-ben készült. Anyaga mészkı. Hasáb alakú sírjel, hármas karéjban záródó felsı résszel. Homlokoldalán mélyített tükörben felül főzfa faragás, alatta részben zsinóros, vésett felirat. Mórocz Ferenc síremléke : 1910-ben készült. Anyaga homokkı. Fellner Jakab szobrász készítette. Obeliszk alakú sírjel, Homlokoldalán vésett felirattal. Mórocz Ferenc 1848-as honvéd volt. Jasics Lajos síremléke : 1934-ben készült, anyaga vörös mészkı. Felül ívesen záródó, hasáb alakú sírjel, felül nagymérető kereszttel. Homlokoldalán vésett felirat.

9 Közösségi ház

10 Benne falumúzeum 1993-ban hozták létre, hogy a faluban még fellelhetı rég használt népmővészeti értékek bútorok, eszközök, népviseletek méltó körülmények között legyenek megtekinthetık.

11 Fehér lyukas hímzés A településen 1978-tól hímzı szakkör mőködött, melyen az idısebb korosztály átörökítette a fehér lyukas hímzés technikáját a fiatal lányok számára is. Az udvarán mezıgazdasági eszközök győjteménye

12 Közösségi terek az udvarban Vadászati kiállítás A Közösségi Ház folyosóján és termeiben található kiállításon 5 földrészrıl láthatók trófeák és különféle állatok, melyet Kozma Sándor vadász fia és édesapja segítségével szerzett. Itt olyan egyedi és különleges állatfajták is megtalálhatók, melyek ritkaság számba mennek.

13 Kossuth-szobor Nyulasi József fafaragó mővész készítette 2002-ben, Kossuth Lajos születésének 200 éves évfordulójára ban adományozta a település 850 éves évfordulójára.

14

Megszentelt helyek. A Fertő-táj Világörökség templomai 2009.

Megszentelt helyek. A Fertő-táj Világörökség templomai 2009. Megszentelt helyek A Fertő-táj Világörökség templomai 2009. FERTŐRÁKOS (Krisztus mennybemenetele) Története. A jelenlegi templom elődje a 13. században már állt. 1662-ben Széchényi György győri püspök

Részletesebben

A NAGYBAJOMI SÁRKÖZY ISTVÁN HELYTÖRTÉNETI MÚZEUM

A NAGYBAJOMI SÁRKÖZY ISTVÁN HELYTÖRTÉNETI MÚZEUM A NAGYBAJOMI SÁRKÖZY ISTVÁN HELYTÖRTÉNETI MÚZEUM A Sárközy család Somogy megyei ágának megalapítójáról, ifjabb Sárközy Jánosról ezt írja Sárközy Imre a családtörténeti monográfiájában: annyi bizonyos,

Részletesebben

Nagykanizsa látnivalói

Nagykanizsa látnivalói Nagykanizsa látnivalói A VASEMBERHÁZ A város földesura építtette a XVIII. század közepén barokk stílusban, később klasszicista vonásokat is nyert. A kétszintes épület homlokzatának egyszerűségét az Erzsébet

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ BEMUTATKOZIK www.csakanydoroszlo.hu

CSÁKÁNYDOROSZLÓ BEMUTATKOZIK www.csakanydoroszlo.hu A Polgármesteri Hivatal elérhetısége: 9919 Csákánydoroszló Fı u. 39. Tel./fax: 0036 94 542 002 Mobil: 0036 30 650 04 47 A község földrajzi elhelyezkedése: N 46 58' - E 16 30' tszfm:~200 m Magyarországon,

Részletesebben

A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014

A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014 A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014 Tartalom 1. Helytörténet, régészet... 2 1.1. Az érintett terület történelméről, régészetéről... 2 1.2. Kulturális örökségek... 4 2. Látnivalók,

Részletesebben

Baja, Kalocsa, Gemenci erdő

Baja, Kalocsa, Gemenci erdő Baja, Kalocsa, Gemenci erdő Baja város története Baja történetének kezdetei a távoli múltban kereshetõk, hiszen már az õskorban lakott hely volt. Õsidõk óta vonzották az embereket a Duna bal partján elterülõ

Részletesebben

Emlékhelyek Szobrok Látnivalók

Emlékhelyek Szobrok Látnivalók Emlékhelyek Szobrok Látnivalók Kiadja: Szakmai közreműködők: Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület Városvédő és -Szépítő Egyesület (Balogh Beáta, Balogh Zsuzsanna, Dr. Ducza Lajos, Klément-Balla

Részletesebben

Veszprém Herend Ajka Pápa

Veszprém Herend Ajka Pápa Veszprém, Vár 2. útvonal: Veszprém Herend Ajka Pápa Veszprém legbecsesebb öröksége a Vár. Hazánkban a Budai váron kívül itt található a legnagyobb egységes, lakott várnegyed. A Várba az Óváros téren keresztül

Részletesebben

Sárospataki kistérség

Sárospataki kistérség SÁROSPATAKI KISTÉRSÉG Sárospataki kistérség Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás Elnök: Dr. Hörcsik Richárd 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. stkt@pr.hu 47/511451 A Sárospataki kistérség természeti környezetét

Részletesebben

Főoltár Templomunk legimpozánsabb berendezési tárgya. Süttői vörösmárványból készült, korai empire stílű, valószínűleg a templom építési idejéből származik. A szarkofágalakú stipesen újabb, ércajtóval

Részletesebben

Az almásfüzitıi Szent István Római Katolikus Templom története

Az almásfüzitıi Szent István Római Katolikus Templom története Az almásfüzitıi Szent István Római Katolikus Templom története Mottó: A jelen tartozik a múltnak és a jövınek. 1. Almásfüzitı régi kápolnái és templomai 2. A templom építésének elızményei 3. A Szent István

Részletesebben

AJTÓ-kép FŐBEJÁRAT SZENT MIHÁLY ARKANGYAL RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM (ÚJVÁROSI TEMPLOM), SZEKSZÁRD

AJTÓ-kép FŐBEJÁRAT SZENT MIHÁLY ARKANGYAL RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM (ÚJVÁROSI TEMPLOM), SZEKSZÁRD FŐBEJÁRAT Pályázatot készítették: Szilágyi Márk és Vörös Viktor Felkészítő tanár: Molnár István 1 TARTALOMJEGYZÉK Címlap Tartalomjegyzék Az épület története Ajtó műszaki leírása, állapota, javaslata felújításra

Részletesebben

LENGYEL EMLÉKHELYEK. Szerkesztette: Buskó András. Budapest, 2003.

LENGYEL EMLÉKHELYEK. Szerkesztette: Buskó András. Budapest, 2003. LENGYEL EMLÉKHELYEK Szerkesztette: Buskó András Budapest, 2003. 2 Előszó A rákosligeti LENGYEL-MAGYAR BARÁTI KÖR keretében a 2000 évben elkészült, az EZREDÉVES KAPCSOLATOK: MAGYARORSZÁG - LENGYELORSZÁG

Részletesebben

Emlékhelyek Szobrok Látnivalók

Emlékhelyek Szobrok Látnivalók Emlékhelyek Szobrok Látnivalók Kiadja: Szakmai közreműködők: Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület Városvédő és -Szépítő Egyesület (Balogh Beáta, Balogh Zsuzsanna, Dr. Ducza Lajos, Klément-Balla

Részletesebben

Nagykun Látogatóközpont Kossuth Lajost Városháza I. világháború hősi halottainak emlékműve

Nagykun Látogatóközpont Kossuth Lajost Városháza I. világháború hősi halottainak emlékműve A Nagykun Látogatóközpont a városba érkező vendégek fogadó, információs központja. Attraktív, interaktív, látványos kiállításának alapötletét a kunok kalandos letelepedése ihlette. A karcagi kunkapun belépve

Részletesebben

Sétaút a Királynék városában

Sétaút a Királynék városában Sétaút a Királynék városában Veszprém dombjai és völgyei, boltívei és tornyai, a lejtős szűk utcák és a tágas terek so k olyan titkot rejtenek, melyek felfedezésre várnak. Veszprém csendes, szemérmes város.

Részletesebben

díszítıfestés tekinthetı meg. Az épületben jelenleg a Mőemlékek Nemzeti Gondoksága mőködik. szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 www.nemzetimuemlek.

díszítıfestés tekinthetı meg. Az épületben jelenleg a Mőemlékek Nemzeti Gondoksága mőködik. szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 www.nemzetimuemlek. BUDAPEST, I. Magyar Országos Levéltár Bécsi kapu tér 2-4. Mozgáskorlátozottak számára alkalmas A Magyar Országos Levéltár 1923-ban épült Pecz Samu tervei alapján. Az épületet a pécsi Zsolnay Gyár díszes

Részletesebben

Mit érdemes megnézni Tállyán és a közelben?

Mit érdemes megnézni Tállyán és a közelben? Mit érdemes megnézni Tállyán és a közelben? Tállya www.tallya.hu Rákóczi-kúria: A Rákóczi-kúriát a római katolikus templommal szemben találhatjuk. Ebben az épületben fordította le Károli Gáspár a Szent

Részletesebben

REFORMÁTUS TEMPLOM ÉS EGYHÁZKÖZSÉG Alsódobsza, Rákóczi u. 37. A régi Zemplén vármegye déli részén, a Hernád folyó mentén a Miskolc és Szerencs között levő település lassan 200 éves temploma éke és büszkesége

Részletesebben

Művészetek tantárgy / Székesfehérvár története, nevezetességei

Művészetek tantárgy / Székesfehérvár története, nevezetességei Művészetek tantárgy / Székesfehérvár története, nevezetességei Készült: A felzárkóztató 9. évfolyamosok számára Készült a TÁMOP 2.2.3-07-2/2F-2008-0033 támogatásával Összeállította: Scola Omar Árpád Szakképző

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. turizmus

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. turizmus 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 1. A nemzeti érték megnevezése: Szalkszentmárton faluközpont 2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása

Részletesebben

Szent István zarándokút

Szent István zarándokút Szent István zarándokút Összeállította: Orbán Imre 1 Szent István zarándokút A Szent István zarándokút túramozgalommal államalapító királyunknak kívánok emléket állítani. A zarándokút az Esztergomi várból

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE BÁCS KISKUN MEGYE

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE BÁCS KISKUN MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE BÁCS KISKUN MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE BÁCS KISKUN MEGYE KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL BUDAPEST 2006 MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE Sorozatszerkesztő HARIS ANDREA

Részletesebben

Zöldmezőtúr - Hagyomány- és értékőrző kiadvány Felelős kiadó: Mezőtúr Város Önkormányzata

Zöldmezőtúr - Hagyomány- és értékőrző kiadvány Felelős kiadó: Mezőtúr Város Önkormányzata Zöldmezőtúr - Hagyomány- és értékőrző kiadvány Felelős kiadó: Mezőtúr Város Önkormányzata Van egy perced? Te milyen jövőt választanál? Tiszta környezetet, jó levegőt, egészséges ivóvizet, tápláló élelmiszereket?

Részletesebben

Készítette: a Történelmi Műhely alkotó csoportja M. Román Béla Kelemen Sándorné Paróczainé Kiss Emma Rusvai Károly

Készítette: a Történelmi Műhely alkotó csoportja M. Román Béla Kelemen Sándorné Paróczainé Kiss Emma Rusvai Károly Készítette: a Történelmi Műhely alkotó csoportja M. Román Béla Kelemen Sándorné Paróczainé Kiss Emma Rusvai Károly KÉZIKÖNYV Szool lnook várrooss ttöörrttééneettééneek ttaní íttássáhooz álttal lánooss

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE NÓGRÁD MEGYE

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE NÓGRÁD MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE NÓGRÁD MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE NÓGRÁD MEGYE KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL BUDAPEST 2005 MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE Sorozatszerkesztő HARIS ANDREA SOMORJAY

Részletesebben

BORTURIZMUS FEJLESZTÉSÉNEK LEHETİSÉGEI AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉGBEN

BORTURIZMUS FEJLESZTÉSÉNEK LEHETİSÉGEI AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉGBEN BORTURIZMUS FEJLESZTÉSÉNEK LEHETİSÉGEI AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉGBEN 1. HELYZETELEMZÉS, HELYZETÉRTÉKELÉS... 6 1.1. ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS A KISTÉRSÉGRİL ÉS A FEJLESZTÉSBEN ÉRINTETT TELEPÜLÉSEKRİL... 6 1.2. GAZDASÁGI

Részletesebben

Berettyóújfalui kistérség

Berettyóújfalui kistérség Berettyóújfalui kistérség Régió: Észak-Alföld, Megye: Hajdú-Bihar Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György út 15-17. bcenter@bosz.hu A térség ısidık óta lakott

Részletesebben

Értékvédelem alatt álló helyi értékek Fegyverneken

Értékvédelem alatt álló helyi értékek Fegyverneken Értékvédelem alatt álló helyi értékek Fegyverneken Tartalomjegyzék: ÉRTÉKVÉDELEM ALATT ÁLLÓ HELYI ÉRTÉKEK FEGYVERNEKEN...4 1) Épített környezet...4 - Nepomuki Szent János szobor:...4 - Orvos lakás...4

Részletesebben