AJTÓ-kép FŐBEJÁRAT SZENT MIHÁLY ARKANGYAL RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM (ÚJVÁROSI TEMPLOM), SZEKSZÁRD

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJTÓ-kép FŐBEJÁRAT SZENT MIHÁLY ARKANGYAL RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM (ÚJVÁROSI TEMPLOM), SZEKSZÁRD"

Átírás

1 FŐBEJÁRAT Pályázatot készítették: Szilágyi Márk és Vörös Viktor Felkészítő tanár: Molnár István 1

2 TARTALOMJEGYZÉK Címlap Tartalomjegyzék Az épület története Ajtó műszaki leírása, állapota, javaslata felújításra A főbejárat Ajtó külső képe, rajza, metszetei Ajtó belső képe, rajza Metszeti részletek Kovácsoltvas elemek Alaprajz Északi homlokzat Déli homlokzat Nyugati és Keleti homlokzatok Metszetek Manuálék Források Pályázatot készítették: Szilágyi Márk és Vörös Viktor Felkészítő tanár: Molnár István 2

3 SZENT MIHÁLY ARKANGYAL RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM A Szent Mihály arkangyal tiszteletére felszentelt római katolikus templom Szekszárd Újvárosi részén, a jelenlegi Pázmány téren található, ezért a helyiek csak Újvárosi templomnak nevezik. A TEMPLOM TÖRTÉNETE: A templom építését Hrabovszky Péterné sz. Kassay Anna kezdeményezte 1855-ben, amikor végrendeletében teljes vagyonát e templom építésére adományozta. Halálát követően a város alapítványt hozott létre melynek kezelője, gazdája Augusz Antal báró lett. A templom tervezésére ot írtak ki, bírálónak Ybl Miklóst és Reiter Ferencet kérték fel. A ot Hans Petschnig akkori bécsi, később grazi építész nyerte meg. A templom felépítését Wágner János pesti építészre bízták; a munka 1864-től 1868-ig tartott. A templom szobrokkal való díszítését Joseph Schönfeld bécsi szobrász készítette, így a templom bejárata feletti domborművet, a Pietát is. Szentélye kelet felé, főbejárata pedig nyugatra néz. Stíluselemei miatt a szakemberek neogót stílusúnak nevezik. Az épület kialakítása háromhajós csarnoktemplom. A szentély az evangéliumi oldalán nyolcszögű, sátortetős, sisakkal fedett toronnyal rendelkezik. Külsején sávosan kétszínű téglatámpillérek, és téglaalakítású mérműves ablakok vannak, közöttük vakolt falfelületekkel. Nyugatra néző főhomlokzatán magas háromszögű, homlokzaton egy közép és két szélső fiatorony helyezkedik el. A háromszög felső csúcsában baldachin alatt fehér carrarai, márvány Madonna, hármas kapcsolt csúcsíves és egy nagy színes üveg rózsaablak található. A fő homlokzaton emeletesen tagozott főbejárati építmény téglaprofilos, díszes, veretes ajtóval. Az ajtó feletti kettős csúcsívben fehér márvány dombormű, Piéta, mely alatt aranybetűs szöveg található: E SZENTEGYHÁZ ALAPÍTÓI KASSAY ANNA FÉRJE HRABOVSZKY PÉTER ÉS LEÁNYA ALEXANDRA 1855" A nyeregtető szürke palával fedett, oldalhomlokzatain támpillérek láthatók. A templom belsejében a szentéllyel és orgonakarzattal ellátott négy boltmezős térben széles főhajó, fiókboltozatos csúcsíves dongákkal. A két keskeny mellékhajó csúcsíves harántdongákkal fedett. A támaszok koszorúfejezetes oszlopok. A templom eredeti festését, jó dekoratívnak minősítették. A szentély déli részéből nyílik a Szent István kápolna, ami külön ékessége az egyébként is szép templomnak. A kápolnában az ablakokon Gizella királyné és Szent Imre alakjait, továbbá Szekszárd város és az ország címereit örökitették meg az Innsbruckban készült színpompás üvegablakokon. A szentélyben lévő ablakokon a négy evangélista alakjai láthatók. Az oltáron, kalapált, bronzból készült közel életnagyságú, bizánci stílusú Szent István dombormű található. Az orgona karzaton Liszt Ferenc életnagyságú fej domborműve, márványból, bevésve névaláírása és az 1868-as évszám van. Nem messze tőle lévő gyámkő, amely egy szakállas-bajuszos férfifejet ábrázol, amit körülölel egy szalag, rajta a felirat: Architect Hans Petschnig A templom nyugati főhomlokzatán lévő Madonna szobor, alább a Piéta továbbá az oltárok faszobrai Schönfeld, pesti születésű, bécsi szobrász alkotásai. A csillár (odaajándékozva a várdombi plébániának) és minden ércmunka (gyertyatartók, feszületek, processióskereszt) Haas Károly pesti cég alkotása. A jelenlegi csillárok a Pécsi Székesegyházból valók. Odoritto olasz mester készítette a Szent István kápolna mozaik padlóját. Giannone a parementumokat(ruhák), Hesse mester az orgonát, Petschnig a padokat és az ajtókat tervezte, melyeket helybeli mesterek készítettek. Egy évszázad természetes elhasználódása, valamint a második világháború cselekményei folytán a templom külseje és belseje is egyaránt romossá vált. A nagyobb károsodás elkerülése végett a tornyot és a tetőzetet 1968-ban felújították. A belső festést és a liturgikus tér rendezést az új liturgikus objektumokkal együtt 1972/1973-ban készítették el. A külső felújítása 1981/1982-ben történt meg. Forrás: Hidasi János: A Szekszárdi Szent Mihály Arkangyal Templom története (1985) Pályázatot készítették: Szilágyi Márk és Vörös Viktor Felkészítő tanár: Molnár István 3

4 E S Z E N T E G Y H Á Z A L A P Í T Ó I K A S S A Y A N N A FÉRJE HRABOVSZKY PÉTER ÉS LEÁNYA ALEXANDRA 1855 A FŐBEJÁRAT KÉPE A FŐBEJÁRAT RAJZA Pályázatot készítették: Szilágyi Márk és Vörös Viktor Felkészítő tanár: Molnár István 4

5 SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS, ÁLLAPOT ÉS FELÚJÍTÁSI JAVASLAT Az ajtó leírása, jellemzői: A templom ajtó két nagy méretű, kétszárnyú, befelé nyíló főbejárati ajtó. Az ajtó ismereteink szerint az épülettel egy idős, azaz a XIX. század közepén készült. Az ajtó szerkezete: Tokszerkezet: Faragott mészkő tok, felül íves, sarok motívummal. Kialakítása egyszeres szárnyzáródáshoz készült. A tokszerkezet a csatlakozó téglafalba befalazással van rögzítve. Szárnyszerkezet: A két szárny párban egyforma szerkezet kialakítású, balos és jobbos kivitelben, kétrétegű szerkezettel. A szárnyak fő szerkezete fenyőfából készült, deszkabetétes (filung) kivitelben. A szárnyak külső oldalukon tölgyfa deszkaborítást kaptak. Az ajtó vasalatrendszere Az ajtószárnyak nyitását ún. hosszúpántok biztosítják a kőkeretekbe épített pántakasztó vasak segítségével. Az ajtó külső felületén díszvasalat készült, mely az ajtó diszítésén kívül a szerkezet merevítését is ellátja. A díszvasalaton mindkét szárnyon kovácsoltvas kopogtató található. A díszvasalat és a belső oldalon lévő pántok együtt vannak rögzítve, átmenő csavarokkal. Az ajtók belső oldalán, a jobb szárnyon alsó és felső tolózár, míg középen egy kisebb méretű rigli található. Az ajtó nagyméretű bevéső zárat kapott, mely egy kilinccsel és egy kulccsal működtethető nyelvvel, retesszel rendelkezik. Az ajtó felületkezelése A külső, tölgyfaborítás pácolt kezelést, a belső fenyőfelületek pedig olajfesték bevonatot kaptak. A vasalatok fekete kültéri lakkozást kaptak. Az ajtó állapota, felújítási javaslat Az ajtó 1982-ben volt felújítva. Általános állapota jó, néhány külső díszvasalati elem, gomb hiányzik róla, melyek a rendeltetésszerű használatot nem befolyásolják. Természetesen pótlásuk mielőbb szükséges az esetleges további lazulások, rongálódások megelőzése érdelében. A szokásos karbantartáson kívül (mozgó elemek tisztítása, kenése) nem igényel nagyobb beavatkozást. Pályázatot készítették: Szilágyi Márk és Vörös Viktor Felkészítő tanár: Molnár István 5

6 faragott kő tölgyfa borítás fenyőfa ajtólap Tölgyfa borítás Fenyőfa KÜLSŐ NÉZETRAJZ, METSZETEK M 1:20 AJTÓ KÜLSŐ KÉPE Pályázatot készítették: Szilágyi Márk és Vörös Viktor Felkészítő tanár: Molnár István 6

7 AJTÓ BELSŐ KÉPE BELSŐ NÉZETRAJZ M 1:20 Pályázatot készítették: Szilágyi Márk és Vörös Viktor Felkészítő tanár: Molnár István 7

8 R 10 R 20 fenyőfa ajtólap faragott kő tölgyfa borítás faragott kő fenyőfa ajtólap tölgyfa borítás fenyőfa ajtólap tölgyfa borítás fenyőfa ajtólap tölgyfa borítás R 20 fenyőfa ajtólap tölgyfa borítás R 10 faragott kő AJTÓ VÍZSZINTES ÉS FÜGGŐLEGES METSZETÉNEK RÉSZLETEI M 1:5 Pályázatot készítették: Szilágyi Márk és Vörös Viktor Felkészítő tanár: Molnár István 8

9 222 R VASPÁNT NÉZETRAJZ M1:5 KOPOGTATÓ KÉPE ZÁRSZERKEZET KÉPE VASPÁNTOK KÉPE KOPOGTATÓ NÉZETRAJZA M1:5 VASPÁNT NÉZETRAJZ M1:5 ZÁRSZERKEZET NÉZETRAJZA M1:5 Pályázatot készítették: Szilágyi Márk és Vörös Viktor Felkészítő tanár: Molnár István 9

10 A templom északi oldalán megépítésre került egy mellékajtó, amely az eredeti terveken nem volt feltüntetve. Főbejárat FÖLDSZINTI ALAPRAJZ (eredeti terv digitalizált másolata) Pályázatot készítették: Szilágyi Márk és Vörös Viktor Felkészítő tanár: Molnár István 10

11 A templom északi oldalán megépítésre került egy mellékajtó, amely az eredeti terveken nem volt feltüntetve. ÉSZAKI HOMLOKZAT (eredeti terv digitalizált másolata) Pályázatot készítették: Szilágyi Márk és Vörös Viktor Felkészítő tanár: Molnár István 11

12 DÉLI HOMLOKZAT (eredeti terv digitalizált másolata) Pályázatot készítették: Szilágyi Márk és Vörös Viktor Felkészítő tanár: Molnár István 12

13 NYUGATI ÉS KELETI HOMLOKZAT (eredeti terv digitalizált másolata) Pályázatot készítették: Szilágyi Márk és Vörös Viktor Felkészítő tanár: Molnár István 13

14 METSZETEK (eredeti terv digitalizált másolata) Pályázatot készítették: Szilágyi Márk és Vörös Viktor Felkészítő tanár: Molnár István 14

15 BELSŐ FELMÉRÉS (MANUÁLÉ) KÜLSŐ FELMÉRÉS (MANUÁLÉ) Pályázatot készítették: Szilágyi Márk és Vörös Viktor Felkészítő tanár: Molnár István 15

16 A PÁLYÁZAT KÉSZÍTÉSE SORÁN FELHASZNÁLT FORRÁSANYAGOK : Történet és előzmények: Tervek: Fotók: Hidasi János: A Szekszárdi Szent Mihály Arkangyal Templom története (1985). (tanulmány) Rendelkezésre bocsátotta: Újvárosi Plébániahivatal A Templom fennmaradt eredeti tervlapjai. (hiányos tervlapsorozat) Rendelkezésre bocsátotta: Újvárosi Plébániahivatal Saját fotók, digitális fényképezőgéppel. Pályázatot készítették: Szilágyi Márk és Vörös Viktor Felkészítő tanár: Molnár István 16

Megszentelt helyek. A Fertő-táj Világörökség templomai 2009.

Megszentelt helyek. A Fertő-táj Világörökség templomai 2009. Megszentelt helyek A Fertő-táj Világörökség templomai 2009. FERTŐRÁKOS (Krisztus mennybemenetele) Története. A jelenlegi templom elődje a 13. században már állt. 1662-ben Széchényi György győri püspök

Részletesebben

LENGYEL EMLÉKHELYEK. Szerkesztette: Buskó András. Budapest, 2003.

LENGYEL EMLÉKHELYEK. Szerkesztette: Buskó András. Budapest, 2003. LENGYEL EMLÉKHELYEK Szerkesztette: Buskó András Budapest, 2003. 2 Előszó A rákosligeti LENGYEL-MAGYAR BARÁTI KÖR keretében a 2000 évben elkészült, az EZREDÉVES KAPCSOLATOK: MAGYARORSZÁG - LENGYELORSZÁG

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE NÓGRÁD MEGYE

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE NÓGRÁD MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE NÓGRÁD MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE NÓGRÁD MEGYE KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL BUDAPEST 2005 MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE Sorozatszerkesztő HARIS ANDREA SOMORJAY

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE BÁCS KISKUN MEGYE

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE BÁCS KISKUN MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE BÁCS KISKUN MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE BÁCS KISKUN MEGYE KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL BUDAPEST 2006 MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE Sorozatszerkesztő HARIS ANDREA

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE ZALA MEGYE

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE ZALA MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE ZALA MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE ZALA MEGYE KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL BUDAPEST 2006 MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE Sorozatszerkesztő HARIS ANDREA SOMORJAY SÉLYSETTE

Részletesebben

A JÁSZBERÉNYI FERENCES TEMPLOM TÖRTÉNETE

A JÁSZBERÉNYI FERENCES TEMPLOM TÖRTÉNETE A JÁSZBERÉNYI FERENCES TEMPLOM TÖRTÉNETE A JÁSZBERÉNYI FERENCES TEMPLOM RÖVID Jászberényben két nevezetes dolog van. Az egyik a Lehel-kürtje, amit a városi múzeumban őriznek, a másik a ferences templom,

Részletesebben

A budapesti Mátyás-templom középkori Mária-kapuja

A budapesti Mátyás-templom középkori Mária-kapuja A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Buzás Gergely A budapesti Mátyás-templom középkori Mária-kapuja 2012 A budapesti Mátyás-templom a középkori

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE HEVES MEGYE

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE HEVES MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE HEVES MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE HEVES MEGYE KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL BUDAPEST 2005 MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE Sorozatszerkesztő HARIS ANDREA SOMORJAY SÉLYSETTE

Részletesebben

2013. február. 645 Ft. Kékkő vára Balassi Bálint korában. A hejcei erődített római katolikus templom. Tátika három vára. A szegedi vár története

2013. február. 645 Ft. Kékkő vára Balassi Bálint korában. A hejcei erődített római katolikus templom. Tátika három vára. A szegedi vár története 2013. február IX. évfolyam, 1. szám. Megjelenik kéthavonta 645 Ft Kékkő vára Balassi Bálint korában A hejcei erődített római katolikus templom Tátika három vára A szegedi vár története Kirándulás Hrussó

Részletesebben

A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014

A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014 A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014 Tartalom 1. Helytörténet, régészet... 2 1.1. Az érintett terület történelméről, régészetéről... 2 1.2. Kulturális örökségek... 4 2. Látnivalók,

Részletesebben

MEGÚJULÓ ÖRÖKSÉG KÁRPÁT-MEDENCEI ÖRÖKSÉGVÉDELMI PROGRAM 2011 2013

MEGÚJULÓ ÖRÖKSÉG KÁRPÁT-MEDENCEI ÖRÖKSÉGVÉDELMI PROGRAM 2011 2013 MEGÚJULÓ ÖRÖKSÉG KÁRPÁT-MEDENCEI ÖRÖKSÉGVÉDELMI PROGRAM 2011 2013 A Kárpát-medencei Örökségvédelmi Program támogatói: KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETPOLITIKÁÉRT FELELÕS ÁLLAMTITKÁRSÁG,

Részletesebben

Barokk foglalkoztatófüzet

Barokk foglalkoztatófüzet S z o l n o k I s p á n L a d i k j á n Barokk foglalkoztatófüzet Készítették: a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy-Vízügyi Tagintézményének Magasépítő technikus szakos tanulói Milyen volt

Részletesebben

A sümegi vár régészeti feltárása és romvédelme 1957 és 1965 között

A sümegi vár régészeti feltárása és romvédelme 1957 és 1965 között Koppány Tibor A sümegi vár régészeti feltárása és romvédelme 1957 és 1965 között A Dunántúl közepén, a Sümeg városa feletti magános hegykúpon emelkedő vár egyike az ország nagy kiterjedésű és falmaradványaiban

Részletesebben

A KÖZÉPKOR MŰVÉSZETE

A KÖZÉPKOR MŰVÉSZETE A KÖZÉPKOR MŰVÉSZETE ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Az ókor végével, a Nyugat-Római Birodalom bukásával egy új szakaszba érkezett a történelem, de vele a művészet és a kultúra is átalakult, formálódott, fejlődött.

Részletesebben

Budai Ciszterci Szent Imre Plébániatemplom

Budai Ciszterci Szent Imre Plébániatemplom gimnáziumát, és elvállalta a fejlődő kerület lakosságának lelki gondozását. Budai Ciszterci Szent Imre Plébániatemplom A XI. században létrejött Ciszterci Rend az Egyház egyik igen jelentős szerzetesrendje,

Részletesebben

a urbanisták, városvédõk, no meg a mûemlékvédõk

a urbanisták, városvédõk, no meg a mûemlékvédõk 2 Jegyzet ÖRÖKSÉG Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet

Részletesebben

MUNKAANYAG. Előterjesztés

MUNKAANYAG. Előterjesztés Oktatási és Kulturális Minisztérium Előterjesztés Egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló miniszteri rendelet

Részletesebben

A Loyolai Szent Ignác (1491-1556) által 1540-ben alapított jezsuita rend első tagjait Oláh Miklós

A Loyolai Szent Ignác (1491-1556) által 1540-ben alapított jezsuita rend első tagjait Oláh Miklós Bikfalvi Géza A jezsuiták Budapesten A magyar jezsuiták a Jézus Társasága működésének mindkét időszakában jelentős figyelmet szenteltek a fővárosi tevékenységüknek, amelynek a súlypontja a XVIII. században

Részletesebben

a tiszabõi rezidenciának több tervlapja 1 is fennmaradt, a szapárfalui munkálatokról viszont nem maradt fenn anyag. TISZABÕ ALMÁSY-KASTÉLY (lebontva)

a tiszabõi rezidenciának több tervlapja 1 is fennmaradt, a szapárfalui munkálatokról viszont nem maradt fenn anyag. TISZABÕ ALMÁSY-KASTÉLY (lebontva) YBL MIKLÓS ÁLTAL ÁTÉPÍTETT KASTÉLYOK JÁSZ NAGYKUN SZOLNOK MEGYÉBEN Hazánk egyik legjelentõsebb XIX. századi építészét, Ybl Miklóst a mai Jász Nagykun Szolnok megye területén annak is az egykori Heves Külsõ-Szolnok

Részletesebben

Árkád 2014/4. e'pite'szeti ' - epito''ipari ' ' magazin

Árkád 2014/4. e'pite'szeti ' - epito''ipari ' ' magazin Árkád 2014/4. e'pite'szeti ' - epito''ipari ' ' magazin hirdete's Építô és Szolgáltató Kft. 9028 Gyôr Új utca 51. Telefon/fax: 06/96-337-203 E-mail: info@mikolasek.hu Honlap: www.mikolasek.hu tartalom

Részletesebben

200 ÉVES AZ ENDRŐDI SZENT IMRE TEMPLOM

200 ÉVES AZ ENDRŐDI SZENT IMRE TEMPLOM 200 ÉVES AZ ENDRŐDI SZENT IMRE TEMPLOM Szerkesztette: IVÁNYI LÁSZLÓ plébános Szent Imre Plébánia Gyomaendrőd 2004 Előszó Köszönetnyilvánítás: Az alábbiaknak mondok köszönetet, akik segítsége nélkül nem

Részletesebben

A bátai Szent Vér ereklye szakrális környezete a középkor végén

A bátai Szent Vér ereklye szakrális környezete a középkor végén Sümegi József A bátai Szent Vér ereklye szakrális környezete a középkor végén Kísérlet a bátai bencés monostor alaprajzának rekonstruálására A bátai monostor jelentősége a középkorban Báta bencés apátsága

Részletesebben

Szent István zarándokút

Szent István zarándokút Szent István zarándokút Összeállította: Orbán Imre 1 Szent István zarándokút A Szent István zarándokút túramozgalommal államalapító királyunknak kívánok emléket állítani. A zarándokút az Esztergomi várból

Részletesebben

Sárkány Ambrus érdi udvarháza

Sárkány Ambrus érdi udvarháza A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Buzás Gergely Sárkány Ambrus érdi udvarháza 2013 Budapest környékének egyik méltatlanul elfeledett középkori

Részletesebben

Az Erdős Renée Ház hírei

Az Erdős Renée Ház hírei Az Erdős Renée Ház hírei Az Erdős Renée Ház képzőművészeti gyűjteményének bemutatkozása Duklában Lengyelország november 11-én ünnepelte függetlensége elnyerésének 93. évfordulóját. Nekünk, magyaroknak

Részletesebben

Magyar művészet Kárpátalján

Magyar művészet Kárpátalján m INTER x Kultúr - és művészettörténeti vázlat Magyar művészet Kárpátalján A kárpátaljai vonatkozású képzőművészeti szakirodalom áttekintését követően megállapítást nyert, hogy a négymegyényi terület magyar

Részletesebben

A pályamunka címe: Készítették Életkor Iskola A munka befejezésének időpontja

A pályamunka címe: Készítették Életkor Iskola A munka befejezésének időpontja A pályamunka címe: A Széll Kálmán tér nevezetességei Készítették: Háklár Nóra és Kocsis Dóra Életkor: 16 év Iskola: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium A munka befejezésének időpontja: 2012. március 24. A

Részletesebben

ESZTERGOM. nevezetességei. Rövid képes kalauz HOMOR IMRE. Összeállította: Kiadja : Esztergom szabad királyi megyei város Idegenforgalmi Bizottsága.

ESZTERGOM. nevezetességei. Rövid képes kalauz HOMOR IMRE. Összeállította: Kiadja : Esztergom szabad királyi megyei város Idegenforgalmi Bizottsága. ESZTERGOM nevezetességei Rövid képes kalauz Összeállította: HOMOR IMRE Kiadja : Esztergom szabad királyi megyei város Idegenforgalmi Bizottsága. Dr. SERÉDI JUSZTINIÁN bíbornok, Magyarország hercegprímása,

Részletesebben

Mária-tisztelet Erdélyben

Mária-tisztelet Erdélyben Mária-tisztelet Erdélyben Mária-tisztelet Erdélyben Mária-ábrázolások az erdélyi templomokban Haáz Rezsõ Múzeum Székelyudvarhely, 2010 A Mária-tisztelet Erdélyben címû kiállítás megvalósulását támogatták:

Részletesebben

---BUDAPEST, I.--- Felsővizivárosi Szent Anna plébániatemplom Batthyány tér 7

---BUDAPEST, I.--- Felsővizivárosi Szent Anna plébániatemplom Batthyány tér 7 ---BUDAPEST, I.--- Felsővizivárosi Szent Anna plébániatemplom Batthyány tér 7 A budai Víziváros főterét, a Batthyány teret két templom keretezi. Szent Annának szentelték a városrész kéttornyú plébániatemplomát,

Részletesebben