Tájak, Korok, Múzeumok kiskönyvtára 258

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájak, Korok, Múzeumok kiskönyvtára 258"

Átírás

1

2 Tájak, Korok, Múzeumok kiskönyvtára 258 Kartográfiai Vállalat, Budapest,

3 GYULA Műemlékek

4 Gyula Budapesttől 220 km-re az ország délkeleti határszélén fekszik, s a várostól néhány száz méternyire már határátkelőhelyen túl visz az út Kelet-Európába és a Balkánra. Múltja azonos az Alföld történetével. Az emberi élet első jelei i.e. mintegy 6 ezer évvel jelennek meg a környéken az újkőkor (neolitikum) idején. Ettől kezdve a város határának kiemelkedő helyein mindig megtalálhatók az emberi település nyomai. Az újkőkori ember eredetét nem ismervén, legkorábbi szakaszát legfontosabb lelőhelyeiről épp Körös-kultúrának nevezik a régészek. A folytonosságot a rézkori és vaskori leletek bizonyítják. A népvándorlás idején különböző népek éltek a területen: a vandálok után a gótok és gepidák gazdag leletei épp Gyuláról kerültek elő. Őket a hunok igázták le. A honfoglalás előtt az avarokat találjuk e tájon, az ő idejükben hosszú nyugalmi időszak következett be. A honfoglalást Anonymus írja le Gestájában s a leírás részletessége azt bizonyítja, hogy jól ismerte a vidéket. Az Árpád-házi királyok idejében Békés megye központja még Békés város volt. Gyulát viszonylag későn említik az iratok. Első hiteles adata 1313-ból való, Károly Róbert ekkor két oklevelet állít ki Gyulamonostorán. Minden bizonnyal Károly Róbert szervezte meg a gyulai uradalmat, amely mint gazdasági központ később nagy szerepet játszott a kis település felemelkedésében. Az uradalom 1387-ben Losonczi László erdélyi vajda kezébe került, majd 1403-ban Maróthi János macsói bánnak adományozta Zsigmond király. Maróthi sokat tett a város és az uradalom felemelése érdekében. Az ő idejében épült a gyulai vár. A várossá fejlődés már az Anjouk idejében megindult: ekkor kapta első kiváltságait, amelyet Zsigmond és Mátyás király és fia, Corvin János is megerősített, illetve bővített. A 15. századi város polgárosodottságát mutatja, hogy között 13 gyulai ifjú tanult a bécsi és között 5 a krakkói egyetemen. A gyulai iparosok 12 céhbe tömörültek, amely az ipar fejlettségét bizonyítja. Dürer Albert nagyapja is Gyulán tanulta az ötvösmesterséget, s innen indult vándorútjára Németországba Dürer édesapja is ben Gyulának mintegy 3 ezer lakosa volt, tehát jelentős város lehetett, amelyet a legújabban feltárt törökzugi templom monumentális nagysága is bizonyít. Kiváló iskolája volt, neves tanulói Szerémi György és a két Szikszai Fabricius testvér, közülük Balázs sárospataki, Demeter pedig gyulai tanár lett. Szegedi Kiss István is Gyulán tanult és tanított. A mohácsi csatavesztés után bekövetkezett kettős királyválasztással Gyula Ferdinánd és Zápolyai János viaskodásának egyik színterévé vált ben Temesvár eleste után a várat csere útján átadták Ferdinándnak, s végvárrá lett. A török 1566-ban foglalta el, s 1695 januárjáig tartott a török hódoltság időszaka. A török idejében Gyula szandzsákság színhelye lett, élén a gyulai béggel. A város és a vár török kori leírását Evlia Cselebi török világutazó leírásából ismerjük. A Körös ágaitól átszabdalt városról így ír: Különös látvány az, hogy egyik házból a másikba, egyik kertből a másikba, a malomba, barátjának vagy ismerőseinek látogatására mindenki csónakon megy. A török kiűzése után 1720-ban Békés megye vele Gyula is Harruckern János György udvari hadiszállító kezébe került. Az új földesúr az elvadult területet igyekezett benépesíteni, így jöttek Gyulára 1724-ben az első német telepesek, akik 10 év múlva külön várost alapítottak, s ettől kezdve Német-Gyula és Magyar-Gyula egymás mellett külön városként élt 1857-ben történt egyesítésükig. A 18. század végére Gyula jelentős településsé vált mintegy 7 ezer lakossal. E korból megmaradt épületei elsősorban középületek, ma műemlékek. Az iparosodást a megalakult 17 céh jelzi. A reformkori Gyula olyan kiválóságot adott a magyar közéletnek, mint Erkel Ferenc és Pálffy Albert. A 19. század második felében híresek voltak a gyulai vásárok, amelyre nemegyszer sertést s lovat hajtottak fel. A tőkés fejlődés hatása a városképen is meglátszott. Amíg a barokk korból csupán néhány épületet tudunk felsorolni, a klasszicizmus idején, a század végén és a 20. század elején épült középületek és polgárházak sora már megadja egy-egy utcakép jellegét. Gyula gazdasági életében döntő változást hozott, hogy a vasútvonalak kiépítésével

5 Békéscsaba lett vasúti csomópont. Gazdasági fejlődése ettől kezdve lelassul, majd a trianoni békeszerződéssel végképp elveszti gazdasági hátterét, az Erdély felé eső községeket. A város tisztviselőváros lett. Gyula október 6-án szabadult fel, 1949-ig maradt megyeszékhely. A megyeszékhelyét elvesztő Gyula kereste a fejlődés útját. Az ipar és mezőgazdaság nagyüzemi fejlődése mellett iparból él a város lakosságának 41 %-a, mezőgazdaságból 23 %-a megtalálta új arculatát a gyógyfürdő megépítésében, az idegenforgalomban. Történelmi levegője, számos műemléki épülete, kulturális igénye és rendezvényei, szépen fásított, parkosított utcái rangot adnak a városnak. Gyógyfürdővé lett Várfürdője olyan környezetben épült fel, amely méltán váltja ki a Gyulán megforduló vendégek elismerését, teszik emlékezetessé az itt töltött napokat. Séták Gyulán Gyulán három műemléki hidat találunk. Az első kettőt mindjárt utunk elején. A Békéscsabáról érkező vendégek a Bárdos-éren át jutnak a városba, amely fölött ban készült el a hortobágyi hídhoz hasonló, de annál idősebb, négynyílású, kőből épült Bárdos-híd. A központi tér végén szomorúfüzekkel övezett Körös-csatornát az úgynevezett Kapus-híd íveli át, amely 1816-ra készült el. Kétnyílású, téglaboltozatos híd. Mindkettőt gyulai mérnökök tervezték. Erkel Ferenc szülőháza Németváros Az egykori Német-Gyula főterének közepén áll a németvárosi római katolikus templom között épült Nuszbeck József helybeli építőmester tervei szerint. Klasszicista stílusa barokk és romantikus elemekkel keveredik. A bejáratot erőteljes, timpanonba záródó dór oszlopok uralják. A templomhajó bal oldalán Szűz Mária kápolna kis Mária-szobrát a hagyomány szerint még a betelepülő németek hozták magukkal. A hajóban felhívjuk a figyelmet néhány szép barokk szoborra, valamint a templom Szent Józsefet ábrázoló oltárképére, készítője Hirt József Antal. (A templomról részletesen TKM kiadványban olvashatunk.) A templom mögötti sarokház Erkel Ferenc szülőháza, 1795-ben kántorlaknak épült. Erkelék 1806-ban érkeztek Gyulára. Édesapja németvárosi tanító volt, s ennek a háznak

6 sarokszobájában született Erkel Ferenc 1810-ben. Az épületet 1985-ben restaurálták, és új állandó kiállítást rendeztek be, amely Erkel Ferenc és művészgyermekeinek életét és munkásságát mutatja be. (Az emlékházról az Erkel Emlékház c. kiadvány tájékoztat.) Az épület oldalán Dürer Albertre emlékező táblát találunk. A teret még néhány műemléki épület övezi. A belvárosi plébániatemplom A városközpont A Városház és Megyeház utca, valamint a közöttük lévő három tér műemléki együttese Gyula egyik legértékesebb része. A Városház utca 13. számú épület a volt városháza, között épült, tervezője Nuszbeck József gyulai építőmester. A romantikus stílusú egyemeletes épület műemléki értékű ig ez volt a gyulai városháza, majd az ország első román tannyelvű gimnáziuma. Az új gimnázium felépülése után a városi könyvtár kap helyet az épületben. A Szabadság téren áll a belvárosi római katolikus templom. Helyén már a középkorban is templom volt, amelyet a törökök dzsámivá alakítottak át. (,,Ali bég dzsámija ) A török kiűzése után ismét a katolikusok használták ben azonban a szűknek bizonyult

7 templomot a minarettel és a türbével együtt a földesúr lebontatta, és egy nagyobb templomot emeltetett hívei számára. Ez sem bizonyult véglegesnek, s végül között báró Harruckern Ferenc földesúr, mint a város kegyura megépíttette a mai templomot. Linck János Károly uradalmi építész tervezte. A templom az 1801-i tűzvész alkalmával leégett. A későbbi felújítások alkalmával copf és klasszicista részletek is kerültek a barokk templomra. A bejárat fölötti timpanonban az építtető Harruckern Ferenc és felesége Dirling Antónia címerei láthatók. A templom egyhajós, végén félkörív lezáródású szentéllyel. A főoltár és a mellékoltár terveit Franz Anton Hillebrandt ( ), a kor neves, a magyar kamara vezető építésze tervezte. Az oltárképet Maurer Hubert osztrák festő festette 1778-ban. A hajó jobb oldali falán, a szentély mellett áll Harruckern Ferenc síremléke, mely 1777-ben készült. Martin Schmidt és Martin Fischer bécsi szobrászművészek alkotása. A templomhajó két oldalát körmeneti zászlók díszítik. Szépek a templom festett, aranyozott faszobrai, valamint az ónémet stílusú stációképek. A nádi Boldogasszony oltárkép különlegessége, hogy tiszteletét már az Árpád-korban említik. A templom melletti plébániaépület 1751-ben épült, 1804-ben megújították. A Szabadság tér a plébániatemplom mögött az Erkel térben folytatódik. Közepén Erkel Ferencnek 1896-ban felavatott szobra Kallós Ede alkotása. A tér sarkán a 18. század végén épült egyemeletes épület műemléki értékű, s a megye legrégibb polgári lakóépületei közé tartozik. Az épületben találjuk a megye legrégibb cukrászdáját. A,,Százéves cukrászda legalább 150 éves. Eredetileg tulajdonosáról Reinhardt cukrászdának nevezték, s berendezése védett ban újították fel. A Százéves cukrászda, mögötte a Ladics-ház Az épület melletti földszintes polgárház, az ún. Ladics-ház óta lakott itt a jól szituált gyulai család. Értékes család- és várostörténeti gyűjteményét a város megvásárolta, s múzeumnak rendezik be, amelyben egy 19. századi gyulai polgárcsalád életét mutatják be a látogatóknak.

8 Iskola és kántorlak 1735-ből Az Erkel-téren szerényen húzódik meg az 1735-ben épült alacsony kántorlak és iskola, a megye legrégibb iskolaépülete. Mellette a 2. sz. Általános Iskola egyemeletes tömbje. A templom felé eső földszinti szárnya már 1518-ban szerepel mint fürdőház. A török is fürdőháznak használta, rituális fürdőt rendezett be benne. A török kiűzése után előbb a letelepedett reformátusok temploma volt, majd a reformkor idején iskola céljára alakították át. Mai klasszicista stílusát ekkor kapta a műemlék jellegű épület. Ebbe az iskolába járt ban Erkel Ferenc, és itt tanult Pálffy Albert is februárjától május 2-ig Damjanich tábornok hadikórházának egy részlege működött benne. Az iskola már a Petőfi térre néz. Ferenczy Béni neves Petőfi-szobra a tér közepén áll. Északi oldalán a puritán egyszerűségű református templom között épült. Barokk stílusa klasszicizáló és eklektikus elemekkel keveredett. A templom mellett találjuk a Városi Tanács épületét, a volt vármegyeházát. Eredeti tömbje 1793-ból való. Száz év múlva ben átépítették, akkor kapta mai arculatát. A századfordulón oldalszárnyakkal nagyobbították az épületet, majd 1927-ben a Megyeház u. 2. szám alatt újabb szárnnyal bővítették. A többszöri átépítés miatt barokk, klasszicista, romantikus és eklektikus részletek figyelhetők meg a műemlék jellegű, összhatásában eklektikus stílusú épületen. A II. sz. Általános Iskola

9 Az utcai homlokzat ion pilaszteres és füzérdíszekkel ékes középrésze mögött van a díszes tanácsterem. Fölötte arabeszk díszítésű timpanonban Békés megye régi címerét láthatjuk. A főkapun belépve klasszicista oszlopos folyosóra juthatunk. A folyosó két oldalán még megtalálható az egykori klasszicista vörösmárvány lépcső egy-egy részlete. Igen szép az épület udvari árkádsora. Az épület udvari szárnyában volt a megyei börtön 1899-ig. A vármegyeháza sok nevezetes eseménynek volt a színhelye. A helyi hagyomány szerint 1849 júliusában itt mondta el utolsó politikai beszédét Petőfi Sándor. A miklósvárosi görögkeleti templom ikonosztáza A vár és környéke A Kossuth Lajos utca ívjében, a Groza-park fái mögött húzódik meg a miklósvárosi görögkeleti templom, mely között épült. (Tornya 1854-re készült el.) A később barokk stílusú templom műemléki értékű. Belső tagolása az ortodox templomok hármasságát követi. Díszesen faragott ikonosztázionjának szobrászati munkája ismeretlen művész alkotása, képeit Arsa Theodorovics (1768?-1826) szerb festő festette 1824-ben, a művész utolsó művei közé tartoznak. A Groza-park szoborsétányán Ady Endre, Dürer Albert, Bartók Béla, Munkácsy Mihály

10 mellszobrai mellett haladunk tovább. Balra a Kossuth Lajos u. 26. sz. szép arányú, emeletes épület a Pálffy Albert középiskolás fiúkollégium, tervezője Ybl Miklós volt. A park végén az 1802-ben épült műemléki hídon juthatunk a Várkertbe. Az egynyílású barokk kőhíd Czigler Antal gyulai építész alkotása. Mellette a kapusház a 19. század második felében épült. Az egykori árvaház, ma középiskolai fiúkollégium A kapusházon túl elénk tárul a gyulai vár hatalmas tömbje. Amíg a magyarországi várak magjai általában a tatárjárás után épültek, a gyulai vár későbbi eredetű. Építési idejét közé teszik, építtetője Maróthi János macsói bán volt. A török megjelenéséig a vár építésében három periódust különböztetünk meg. Az első szakaszban épült meg a belső vár ma is látható hatalmas tömbje, valamint az ezt kövülvevő derékvár. Az enyhe trapéz alakú belsővár hossza 60 méter, nagyobbik szélessége 27, kisebbik 23 méter. A torony magassága 21 méter, a fal magassága 14 méter. A derékvár falai általában 1 méter szélesek, a belsővár fala néha eléri a 3 méter vastagságot is. A vár építésének különlegessége, hogy mivel mocsaras területre épült, mintegy 5 méter mélyen cölöpöket vertek a földbe, és erre 2 méter vastag terméskőréteget helyeztek és csak a harmadik réteg a helyszínen látható téglafal. Az építkezés második periódusában készültek el a belső gazdasági és lakóépületek a 15. század közepére, s végül a század végén vagy a 16 század elején fejezték be a bejárattal szemben a lovagterem megépítését. A vár harmadik része, az úgynevezett huszárvár a derékvár mellett a mai kastély területét is magában foglalta. Bejárata, az ún. huszártorony a kastély Kossuth utcai szárnyában ma is áll. A vár hadászati fontossága akkor vált jelentőssé, amikor Temesvár eleste után Gyula védte Erdély és Észak-Magyarország felé az országot után került sor a vár átépítésére, amelyet kapitánya, Kerecsényi László hat vármegye robotjával végeztetett. A vár katonasága hasonlóan a többiekhez évekig nem kapott zsoldot, így kénytelen volt portyázásokkal szerezni élelmet, pénzt magának. Egy ilyen, bugaci pusztáig jutó portya emlékét idézi fel a Szép ének a vitézekről c. históriásének, amely a középkor legszebb históriásénekei közé tartozik. A vár sorsa 1566-ban dőlt el. A világhódító Szolimán szultán ekkor vezette Magyarországra harmadik hadjáratát. Két célja volt: az egyik Szigetvár, a másik Gyula elfoglalása. Szigetvár alá maga ment, ide unokaöccsét, Pertaf basát, ruméliai beglerbéget küldte, egyesek szerint 40, mások szerint emberrel. Július 2-től szeptember 2-ig, 9 hétig tartott a vár ostroma, amelynek végén a magára maradt, járványtól megtizedelt őrség megadta magát. A kivonuló őrséget és a várba szorult lakosokat a török kifosztotta, lemészárolta vagy fogságba ejtette.

11 129 évi török uralom után a török 1695 januárjában adta fel a várat. Utolsó hadi eseménye a Rákóczi szabadságharc idején 1705 júniusában, amikor Károlyi Sándor Rákóczi megbízásából próbálta elfoglalni a labancoktól védett várat sikertelenül. A vár körüli árkokat a 19. sz. elején feltöltötték, az erődítmény-rendszert császári parancsra lerombolták. A megmaradókat gazdasági épületnek és cselédlakásnak használták 1905-ig. A várat között restaurálták. Gótikus ajtókeret a várban Tekintsünk szét a várban! A kaputorony eredeti kőbejárata megmaradt, a bejárat fölött és oldalt a falon látható fehér folt még a középkorból maradt meszelés, rajta törökkori rajzokkal. Az egykori bolthajtásos, szintekkel tagolt tornyot ma gerendamennyezetekkel választották el, s 84 lépcsőt megmászva jutunk a tetőre, ahol elénk tárul Gyula és környékének szépsége. Jó időben az erdélyi hegyekig elláthatunk.

12 A régi huszárvár megmaradt bejárata, a huszártorony A kaputoronyból falépcsőn ereszkedhetünk le az udvarra. A torony mellett balra a várkápolnát találjuk. Gótikus ablaka bemélyül a vastag falba. Az udvaron a vár középkori kútját találták meg a régészek. A vár délnyugati falán a Kerecsényi-kapu a vár másik bejárata, amelyről úgy gondolták, hogy Kerecsényi idejében utólag képezték ki. Az ásatások bebizonyították, hogy egyidős a várral. A vár földszinti termei valószínűleg gazdasági célokat szolgáltak. Az északkeleti rész teljesen romokban állt és a restaurálás során 1961-ben építették újjá. A palotaszárny mellett a restauráláskor készült betonlépcsőn juthatunk fel az emeletre. A Kerecsényi-kapu fölött a kápolnáig megmaradt a külső folyosó. Az északnyugati részen 6 helyiséget találunk benne a vármúzeum állandó kiállítását. Az első teremben eredeti szépségében maradt meg a késő gótikus ajtókeret. Az ablakok kereteit a restaurálás alkalmával kiemelték, helyükre a korábbival azonos stílusú műkőkereteket építettek be. Az első teremben, valamint más teremben is rekonstruálták a régi kandallókat is. A negyedik teremben, a földszinttől az emeletig érő hatalmas kemence a Wenckheimek idejében készült a 19. században. Elérve a vár északkeleti szárnyát ismét kijövünk a külső folyosóra, s így juthatunk be a vár legnagyobb termébe, az úgynevezett lovagterembe. A régi huszárvár területén építették meg a 18. században a kastélyt, mely 1801-ben leégett, de néhány éven belül újjáépítették. Az U -alaprajzú épület többszöri átépítéssel nyerte mai formáját. Főhomlokzata a vár felé néz. Bal szárnya az ún. huszártoronyhoz csatlakozik, jobb szárnya földszintes gazdasági épületekben folytatódik. A barokk stílusú, copf jegyekkel

13 átszőtt, manzárdtetős kastély műemlék. A középrizalit enyhén kiugrik a falsíkból. Üvegezett előterét később poroszsüveg boltozatú kocsibejáróval bővítették. Fölötte balluszteres emeleti terraszt képeztek ki. A középrizalit felett vörösrézzel fedett kupola emelkedik. A főépület déli homlokzatát csak a Várfürdő területéről szemlélhetjük meg, építészetileg gazdagabb, mint az udvari szárny. A homlokzat közepén lévő erkély lépcsőzetét mintegy négy évtizede lebontották. A kastély udvarán fegyverezték le az oroszok augusztus 22-én a Világosról Gyulára hozott 1300 honvéd tisztet, közöttük az aradi 13 vértanú közül kilencet, s másnap átadták őket az osztrákoknak. Gyakran volt a kastély vendége Erkel Ferenc, ben a fiatal Munkácsy rajzolgatott itt mestere mellett. Az egykori Almássy-kastély, ma csecsemőotthon Egykor a kastélyhoz, ma a Várfürdőhöz tartozik az 1833-ban Czigler Antal által épített klasszicista stílusú lovarda. A téglány alaprajzú épület rövidebb, háromtengelyes homlokzatával néz a vár felé. Hosszanti fala a Várfürdő területére nyúlik. A 24 ha-os kastélyparkban épült ki 1959 óta a Várfürdő, amely évenként 1 millió vendégnek nyújt gyógyulást, üdülést, pihenést. Dr. Czeglédi Imre A lovarda, ma fedett uszoda

14 IRODALOM Karácsonyi János: Békés vármegye története k Scherer Ferenc: Gyula város története 1-2. k Parádi Sándor: A gyulai vár ásatásának építéstörténeti eredményei. Magyar műemlékvédelem Bp Kiss Anikó: A gyulai vár Sisa Béla: Békés megye műemlékei k Tájak-Korok-Múzeumok Kiskönyvtára 258. szám Kiadja a TKM Egyesület a Gyulai Városi Tanács megbízásából 1986-ban, példányban Felelős kiadó: Éri István Szerkesztette: Dercsényi Balázs A sorozatot tervezte: Köböl Vera A belívet tervezte: Kulcsár Ágnes Fényképek: Ilovszky Béla, Nagy Imre, Puy László Fedél: Kartográfiai Vállalat, Budapest Belív: Pannon Nyomda, Veszprém Felelős vezető: Danóczy Balázs igazgató ISBN: X ISSN: X

15 A VÁR ALAPRAJZA A CÍMLAPON: A gyulai vár XV. századi tömbje A HÁ TLAPON: Az egykori megyeháza, ma a Városi Tanács épülete

16

HELYILEG VÉDETT ÉPÜLETEK ÉS OBJEKTUMOK 10. számú melléklet, 10/a táblázat Sorsz. Szelvény Védendő épület, építmény címe Hrsz. Besorolás Megjegyzések

HELYILEG VÉDETT ÉPÜLETEK ÉS OBJEKTUMOK 10. számú melléklet, 10/a táblázat Sorsz. Szelvény Védendő épület, építmény címe Hrsz. Besorolás Megjegyzések HELYILEG VÉDETT ÉPÜLETEK ÉS OBJEKTUMOK 10. számú melléklet, 10/a táblázat Sorsz. Szelvény Védendő épület, építmény címe Hrsz. Besorolás Megjegyzések 1. 15 Ady u. 1. 5240/5 H2 Strand, régi bejárati pavilonok,

Részletesebben

Sárospataki kistérség

Sárospataki kistérség Sárospataki kistérség Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. stkt@pr.hu 47/511451 A Sárospataki kistérség természeti környezetét a Zempléni-hegység (Tokaji-hegység) vulkánikus

Részletesebben

Újkígyósi. Turisztikai Egyesület

Újkígyósi. Turisztikai Egyesület Újkígyósi Turisztikai Egyesület 1 2 Kedves Olvasó! Szeretettel köszöntöm Önt, és kérem, legyen vendégünk egy újkígyósi barangoláson! Újkígyósi Turisztikai Egyesület 2013-ban alakult. Egyesületünk célja,

Részletesebben

Bálint Kirizsán Imola A NAGYKÁROLYI KÁROLYI KASTÉLY

Bálint Kirizsán Imola A NAGYKÁROLYI KÁROLYI KASTÉLY dr. SzabóTARTÓSZERKEZETI Bálint Kirizsán Imola A BÖGÖZI REFORMÁTUS TEMPLOM KÉRDÉSEI A NAGYKÁROLYI KÁROLYI KASTÉLY Az Árpád-kori Kaplony nemzetségből származó Károlyi dinasztia egyike a legrégibb ősi A

Részletesebben

Szabadka urbanisztikai és építészeti fejlõdése a XIX XX. század fordulóján

Szabadka urbanisztikai és építészeti fejlõdése a XIX XX. század fordulóján Dömötör Gábor Szabadka urbanisztikai és építészeti fejlõdése a XIX XX. század fordulóján Európa nagy építészei közül valaki azt mondta: Ahol a homlokzatokról hullik a vakolat, az utcák pedig elhanyagoltak,

Részletesebben

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Helyi értékvédelmi javaslat alátámasztó munkarész készítette : Farkas

Részletesebben

A művészettörténetírás atyja: Vasari

A művészettörténetírás atyja: Vasari Reneszánsz művészet A név jelentése: újjászületés, olaszul: rinascimento, franciául: renaissance A kor olasz gondolkodói használják először, saját koruk kulturális teljesítményét az ókorhoz hasonlíthatónak

Részletesebben

Sásdi kistérség SÁSDI KISTÉRSÉG

Sásdi kistérség SÁSDI KISTÉRSÉG Sásdi kistérség Régió: Dél-Dunántúl Megye: Baranya A Sásdi kistérség az Észak-Zselic, Baranyai-hegyhát, a Völgység természetföldrajzi kistájak találkozásánál fekszik. A kiválasztott települések a Baranyai-hegyháton

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november

Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november Hédervár Örökségvédelmi hatástanulmány Régészeti munkarész Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november I. Vizsgálat Hédervár TRT felülvizsgálat 2015., Régészeti munkarész Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány

Részletesebben

A régi és új Kolozsvár fényképekben

A régi és új Kolozsvár fényképekben HAZAI TÜKÖR A régi és új Kolozsvár fényképekben Fényképek fekszenek előttem. Kolozsvár első fényképészének, a nagytudású Veress Ferencnek néhány, városképet ábrázoló felvétele. 1850-től több mint hatvan

Részletesebben

Bodágmindszent: Református temploma 1800 körül épült.

Bodágmindszent: Református temploma 1800 körül épült. Adorjás: 1837-ben szentelték fel a református templomot, festett kazetták, mellette parókia. Birtokosai: Garaiak, Gerébek, Perényiek, Batthyányiak, Zrínyiek. Baranyahídvég: Baranyahídvég (Hídvég) nevét

Részletesebben

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN Kirándulásunk a Határtalanul! pályázat keretein belül jött létre, abból a célból, hogy megismerkedjünk a felvidéki magyar diákokkal, és szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki velük.

Részletesebben

PILINYI PÉTER GAVLIK ISTVÁN. Józsefváros

PILINYI PÉTER GAVLIK ISTVÁN. Józsefváros PILINYI PÉTER GAVLIK ISTVÁN Józsefváros A Józsefvárosi Galériában, 2004. március 3-án tartott Budapesti Históriák elõadóesten M. Szûcs Ilona a Budapesti Városvédõ Egyesület Józsefvárosi Csoportjának elnöke

Részletesebben

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózdi kistérség Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózd Kistérség Többcélú Társulása 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel/fax: 48/470-332 ozdgfi@axelero.hu Az Észak-magyarországi régióhoz tartozik,

Részletesebben

Bükki Kék. Jelvényszerző túra

Bükki Kék. Jelvényszerző túra Bükki Kék Jelvényszerző túra A Hegyiember és Baráti Köre 2016. április 1-től meghirdeti a Bükki Kék elnevezésű jelvényszerző túrát a Bükk hegységben. A túra során a Bükk-hegység varázslatos útjain, ismert

Részletesebben

Budapest, VIII. kerület Puskin utca 12. sz.

Budapest, VIII. kerület Puskin utca 12. sz. Budapest, VIII. kerület Puskin utca 12. sz. HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ MEDARCH Bt. 2012. A L Á Í R Ó L A P Tárgy: Homlokzat felújítási engedélyezési tervdokumentáció Budapest,

Részletesebben

Veszprém műemlékjegyzéke A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyilvántartási és Tudományos Igazgatóság adatszolgáltatása alapján

Veszprém műemlékjegyzéke A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyilvántartási és Tudományos Igazgatóság adatszolgáltatása alapján 1 Veszprém műemlékjegyzéke A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyilvántartási és Tudományos Igazgatóság adatszolgáltatása alapján azonosító. cím hrsz. cím műemléki műemléki megjegyzés javítás véd.kat.

Részletesebben

Pest (2004. June 26., Saturday) - Szerzõ: Keszthelyi Sándor

Pest (2004. June 26., Saturday) - Szerzõ: Keszthelyi Sándor Pest (2004. June 26., Saturday) - Szerzõ: Keszthelyi Sándor Biatorbágy 2051-01-260. Bia. Pincesor. Napóra van a fehér mészkõfalba mélyített egyik borospince lejárata felett 3 m magasban. Vertikális. Árnyékvetõje

Részletesebben

Kisvárda, Iskola tér 2. Megjegyzés

Kisvárda, Iskola tér 2. Megjegyzés He-e/1. 2683 Iskola tér 2. Bessenyei György Gimnázium és Kollégium épülete Kisvárda város Önkorm. Kisvárda város Önkorm. Oktatási épület 1919 jó szabadon álló F+3 Összetett tetőidom, kontyolt nyeregtető.

Részletesebben

ELÕZMÉNYEK. 1. Ajtókeret. Kolozsvár. 1514.

ELÕZMÉNYEK. 1. Ajtókeret. Kolozsvár. 1514. ELÕZMÉNYEK Az itáliai reneszánsz mûvészet hatásainak igen korai és az Alpokon innen egészen kivételes jelentkezése Magyarországon kezdetben, az 1476-ot követõ évektõl csupán az uralkodó, Mátyás király

Részletesebben

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY A 2001, október 8-án hatályba lépett A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. (a továbbiakban örökségvédelmi) törvény egységesen kezeli a régészetet, a műemlék-

Részletesebben

Vác. A XII. században Magyarország egyik leggazdagabb városa. Imre király itt tart 1193-ban nemzeti zsinatot.

Vác. A XII. században Magyarország egyik leggazdagabb városa. Imre király itt tart 1193-ban nemzeti zsinatot. Vác A Duna völgyében, különböző tájegységek találkozásánál fekszik ez a bájos, mediterrán hangulatú kisváros. Ha kellőképpen kipihentük magunkat, bújjunk kényelmes cipőbe, vegyünk térképet a kezünkbe,

Részletesebben

Tájak, Korok, Múzeumok kiskönyvtára 344. Kartográfiai Vállalat, Budapest, 1989. 638407

Tájak, Korok, Múzeumok kiskönyvtára 344. Kartográfiai Vállalat, Budapest, 1989. 638407 Tájak, Korok, Múzeumok kiskönyvtára 344 Kartográfiai Vállalat, Budapest, 1989. 638407 GYULA Ladics ház Családtörténet Ladics László 29 éves ügyvéd 1892. XII. 12-én a gyulai belvárosi r. k. templomban esküdött

Részletesebben

Rotary Club Sátoraljaújhely H 3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 3. www.rotarysatoraljaujhely.hu E-mail: rcsatoraljaujhely@gmail.

Rotary Club Sátoraljaújhely H 3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 3. www.rotarysatoraljaujhely.hu E-mail: rcsatoraljaujhely@gmail. Rotary Club Sátoraljaújhely 2 ZEMPLÉN A LEGEK FÖLDJE - A legészakibb magyarországi térség, szomszédos Szlovákiával. - A legtisztább levegőjű, legérintetlenebb hazai vidék. - Hazánk legváltozatosabb természeti

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

Tájak, Korok, Múzeumok kiskönyvtára 193

Tájak, Korok, Múzeumok kiskönyvtára 193 Hotel Nóniusz Tájak, Korok, Múzeumok kiskönyvtára 193 Mezőhegyes Műemlékek... mely intézet Európában kétségkívül minden rokonneműeket nagyszerűségével felülhaladt... (Fényes Elek. 1839) Mezőhegyest, Budapesttől

Részletesebben

Kerekes Kollégium - Diákbizottsági Képzés Pályázat

Kerekes Kollégium - Diákbizottsági Képzés Pályázat Kerekes Kollégium - Diákbizottsági Képzés Pályázat Tervezett időpont: 2016. 02. 05-07. Helyszín: Szentendre A résztvevők bemutatása: A pályázók az ELTE Kerekes Kollégium Diákbizottsága, illetve a meghívott

Részletesebben

Bethlen emlékút. A Bethlen-út rövid története:

Bethlen emlékút. A Bethlen-út rövid története: Bethlen emlékút A Bethlen-út a Bükk első turista útja volt, átadására 1892. július 17-én került sor. A Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület a 120 éves jubileumra emlékezve határozta el, hogy az

Részletesebben

Kartográfiai Vállalat, Budapest, 1983. 638132

Kartográfiai Vállalat, Budapest, 1983. 638132 A tájház homlokzata Kartográfiai Vállalat, Budapest, 1983. 638132 TÓTKOMLÓS Szlovák tájház A Dél-Alföld sajátosan tarka színfoltot képvisel Magyarország népművészetének térképén. Az alföldi magyar lakosságú

Részletesebben

Budapest XII. kerület, Karthauzi út 6. (hrsz. 9228/2) Társasház, volt Mirabel öröklakásos társasház

Budapest XII. kerület, Karthauzi út 6. (hrsz. 9228/2) Társasház, volt Mirabel öröklakásos társasház Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Budapest XII. kerület, Karthauzi út 6. (hrsz. 9228/2) Társasház, volt Mirabel öröklakásos társasház Budapest, 2011 EGYEDI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉK

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLAT

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLAT 1. sz. melléklet ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLAT Az Eger, Dobó utca páros és páratlan oldalának (HT) helyi területi védelem alá, valamint a az utca épületeinek (H1; H2) egyedi helyi védelem alá helyezéséhez

Részletesebben

Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015.

Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015. Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015. HV.01 1/1. sz. melléklet Hrsz 1001/2 Utca, házszám Gyár út 9., leromlott állapotban Leírás,

Részletesebben

A kultúra és nyugalom völgye.

A kultúra és nyugalom völgye. Vereb A kultúra és nyugalom völgye. Vereb község Fejér megyében fekszik a Velencei-tótól 15 km-re, északra. Lakosainak száma 829 fő. Kicsi település, vendégszeretete annál nagyobb. Látogasson el hozzánk

Részletesebben

Szent István körút 10.

Szent István körút 10. Szent István körút 10., Weiss-ház Választott házam a Szent István körút 10-es szám alá esik, a Tátra utca és a körút sarkán, helyrajzi száma: 25105. 1884-től, a körút ezen szakaszán Weiss Manfréd és családja

Részletesebben

A ZRÍNYI-SZOBOR ALKOTÓJA, BARBA PÉTER EMLÉKÉRE

A ZRÍNYI-SZOBOR ALKOTÓJA, BARBA PÉTER EMLÉKÉRE ÁLTALÁNOS PAPP FERENC A ZRÍNYI-SZOBOR ALKOTÓJA, BARBA PÉTER EMLÉKÉRE A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem központi helyén, a Zrínyi parkban található egy alkotás, az egyetem névadójának szobra, amiről

Részletesebben

ZSELICSZENTPÁL ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

ZSELICSZENTPÁL ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY ZSELICSZENTPÁL ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ BT 2002.AUGUSZTUS Zselicszentpál Kaposvártól 8 km-re, a 67-es főközlekedési út közvetlen szomszédságában, a Zselici tájegységben fekvő

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete. Helyben. Tisztelt Képviselő-testület!

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete. Helyben. Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Témafelelős: Mihály Béláné Tárgy: Szentes Város Közművelődési Koncepciója (első olvasat) Mell.: 1 db. koncepció Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Nagykároly után, vesekő szülő utakon keresztül jutottunk el Sződemeterbe. A templomkertben álló Kölcsey szobor körül énekeltük nemzeti imádságunkat.

Nagykároly után, vesekő szülő utakon keresztül jutottunk el Sződemeterbe. A templomkertben álló Kölcsey szobor körül énekeltük nemzeti imádságunkat. Kirándulás! Ha nyár, akkor utazás! Ha utazás, akkor közösen! Így gondoltuk ezt gyülekezetünkben is, és aug. 18-án reggel felkerekedtünk, és elindultunk Máramarosszigetre, összesen 48-an. Szeretett, jól

Részletesebben

Nyitva tartás: hétfő kivételével naponta 10 00-12 00 és 14 00-17 00 ; Gyöngyös 3200, Szent Bertalan út 3.

Nyitva tartás: hétfő kivételével naponta 10 00-12 00 és 14 00-17 00 ; Gyöngyös 3200, Szent Bertalan út 3. Nagyrédei Kecskefarm, Nagyréde Kézműves kecskesajtok kóstolása egy csodálatos családi birtokon. A program egyéni bejelentkezés alapján történik és a házigazda személyesen a vendégekkel járja be a birtokot.

Részletesebben

A vízszabályozási munkák szülöttje: a Túr folyó

A vízszabályozási munkák szülöttje: a Túr folyó A vízszabályozási munkák szülöttje: a Túr folyó Dr. Szlávik Lajos Professor Emeritus, Eötvös József Főiskola A Túr folyó, ahogy azt ma ismerjük, a vízszabályozási munkák szülöttje, hiszen születési éve:

Részletesebben

III. BUDAVÁR, KRISZTINAVÁROS, VÍZIVÁROS

III. BUDAVÁR, KRISZTINAVÁROS, VÍZIVÁROS III. BUDAVÁR, KRISZTINAVÁROS, VÍZIVÁROS Harmadik sétánk a Duna jobb partjára vezet. Ez a rész nem képez külön időrendi egységet, Lisztnek nem volt itt lakása, viszont mind ifjú, mind időskori látogatásai

Részletesebben

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: 1 I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó személy neve: Balassa János 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név: Balassa János E-mail cím: balassa.janos1@gmail.com

Részletesebben

Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006.(XII. 21.) rendelete

Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006.(XII. 21.) rendelete Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006.(XII. 21.) rendelete az Önkormányzat 2007. január 1.-tól 2010. december 31-ig terjedő időszakára szóló gazdasági programjáról Taktaszada Község

Részletesebben

Építőipari konferencia Építők Napja

Építőipari konferencia Építők Napja Építőipari konferencia Építők Napja 2014. május 30. Ybl Miklós és Székesfehérvár kapcsolata Megemlékezés Ybl Miklós születésének 200. évfordulójára Igari Antal megyei főépítész Fejér Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A veszprémi Dubniczay-palota rekonstrukciója

A veszprémi Dubniczay-palota rekonstrukciója A veszprémi Dubniczay-palota rekonstrukciója Az épület a Piráni Építészeti Napokon a Piranesi díj dicséret fokozatát nyerte el 2007-ben. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 1997-ben országos, nyilvános

Részletesebben

A rendelet célja 1. 2

A rendelet célja 1. 2 Az épített örökség helyi értékeinek védelmével összefüggő szabályokról és önkormányzati támogatásról szóló, többször módosított 55 / 2003. (XI. 28.) Ktr. sz. rendelet Baja Város Képviselő-testülete az

Részletesebben

Határtalanul! a hetedikesek osztálykirándulása Erdélybe

Határtalanul! a hetedikesek osztálykirándulása Erdélybe Határtalanul! a hetedikesek osztálykirándulása Erdélybe A hetedik osztályosok kirándulása 2015. április 14-én hajnal kettőkor indult az iskola előtti buszmegállóból. A csomagok és az ajándékok gondos bepakolása,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat dokumentumainak elfogadása

ELŐ TERJESZTÉS Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat dokumentumainak elfogadása Tolmács Község Önkormányzata Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat dokumentumainak elfogadása 1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat dokumentumainak elfogadása

Részletesebben

VII. FEJEZET. Erdőhátság.

VII. FEJEZET. Erdőhátság. VII. FEJEZET. Erdőhátság. 1. A királyi ispánság falvai. 2. A Becsegergely nemzetség szállásterülete. 3. A Zóvárd és Barsa nem birtoktöredékei. A mezőség középső részén elterülő kisnemes falutömböt délről

Részletesebben

Ybl Egyesület SZMODITS JULIA

Ybl Egyesület SZMODITS JULIA SZMODITS JULIA Ybl Egyesület Az Ybl Egyesület Közhasznú Szervezet Ybl Miklós Mûszaki Fõiskola Egyesülete néven 1995-ben alakult, hogy szakmai és baráti közösségbe fogja össze a jogelõd intézmények: az

Részletesebben

Budapest látványossága, a Vigadó

Budapest látványossága, a Vigadó Budapest látványossága, a Vigadó I. Pályamunkánk témájaként Budapest látványossága, a Vigadó bemutatását választottuk. Ismertetésének eszközéül ez a dokumentum és a melléklete, egy általunk létrehozott

Részletesebben

34. Zabola, Basa Tamás udvarháza. O r b á n B a l á z s: A Székelyföld leírása. III. Pest. 1869. 139. lap. 35. Az uzoni kastély.

34. Zabola, Basa Tamás udvarháza. O r b á n B a l á z s: A Székelyföld leírása. III. Pest. 1869. 139. lap. 35. Az uzoni kastély. KÉPJEGYZÉK 1. A küküllőszéplaki udvarházhoz tartozó javak jegyzéke 1736-ból. AkadLt. Urbaria et Conscriptiones, Fasc. XIII. No. 3. 2. Kertkapu rajza az 1736-os küküllőszéplaki konskripcióban. AkadLt. Urbaria

Részletesebben

Tornyospálca, református templom 1

Tornyospálca, református templom 1 Juan Cabello Simon Zoltán Tornyospálca, református templom 1 A falu neve elôször egy Péter nevû ember birtokaként Polcia formában, 1212-ben bukkan fel Zsurk határosaként. 2 Az eredetileg máshol birtokos

Részletesebben

Az adattal kapcsolatos kifogások ellenére biztos, hogy Károly Róbert 1321. február 26.-i adománylevelében már valóban a mai Buziást adományozza

Az adattal kapcsolatos kifogások ellenére biztos, hogy Károly Róbert 1321. február 26.-i adománylevelében már valóban a mai Buziást adományozza BUZIÁSFÜRDŐ 1905-ig Buziás, város a Bánságban, Temes megyében. Temesvártól 33 km-re délkeletre fekszik. Buziásfürdő/ Băile Buziaş, németül Busiasch (Temes megye) Hozzátartozó falvak: Bakóvár és Nagyszilas

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Borsosberény Község Önkormányzata. 2013. július 10.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Borsosberény Község Önkormányzata. 2013. július 10. Helyi Esélyegyenlőségi Program Borsosberény Község Önkormányzata 2013. július 10. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... Bevezetés... 2 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Krasznabéltek, római katolikus templom

Krasznabéltek, római katolikus templom Papp Szilárd Krasznabéltek, római katolikus templom A Kraszna egyik jobb oldali mellékpatakjáról elnevezett, a megye déli részén fekvő település a XIV. század végén lett királyi tulajdonból földesúri birtok.

Részletesebben

Szoborséta Berekfürdőn - Győrfi Lajos, Magyar Örökség-díjas szobrászművész műveinek nyomában

Szoborséta Berekfürdőn - Győrfi Lajos, Magyar Örökség-díjas szobrászművész műveinek nyomában Szoborséta Berekfürdőn - Győrfi Lajos, Magyar Örökség-díjas szobrászművész műveinek nyomában 1. Kiindulópont Tourinform Iroda Berekfürdő, Fürdő utca 2. A Berekfürdői Nemzetközi Nagykun Művésztelep alkotóinak

Részletesebben

A város kórusmű. Az építészeti illeszkedés egyes kérdései egy urbanista szemével

A város kórusmű. Az építészeti illeszkedés egyes kérdései egy urbanista szemével A város kórusmű Az építészeti illeszkedés egyes kérdései egy urbanista szemével XVIII. Országos Főépítészi Konferencia, Nagykőrös, 2013 Körmendy Imre Fotók: Körmendyné Érdi Mária (a 16 20. diák a világhálóról

Részletesebben

Kollégiumok - Kaposvári kollégium

Kollégiumok - Kaposvári kollégium Kollégiumok - Kaposvári kollégium Bemutatkozás A PTE Egészségtudományi Kar Kaposvári Képzési Központ Kollégiuma Kaposvár belvárosi részében található. Az épület oktatási és kollégium intézmény. A 2-3.

Részletesebben

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Budapest XII. kerület, Pipiske út 4. = Svájci út 11. (hrsz. 9269/18) Társasház, volt társas szálló Budapest, 2011 EGYEDI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉK

Részletesebben

BOLYAI ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE Szeged, Aradi vértanúk tere 1. Hrsz.: 3728/3

BOLYAI ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE Szeged, Aradi vértanúk tere 1. Hrsz.: 3728/3 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR BOLYAI ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE Szeged, Aradi vértanúk tere 1. Hrsz.: 3728/3 ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ SZEGED, 2011.

Részletesebben

Rendezvények királyi környezetben

Rendezvények királyi környezetben A gödöllôi kastély Magyarország legnagyobb beépített alapterületû barokk kastélyegyüttese, amely páratlanul gazdag történelmi múltjáról és stílustô építészeti értékeirôl nevezetes. Építtetôje Grassalkovich

Részletesebben

OROSZLÁNY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

OROSZLÁNY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA OROSZLÁNY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készítette: Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 2010. március Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS 5 1.1. Város rövid történetének bemutatása 8 1.2. Oroszlány város szerepe

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe

Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe Felvidéki kirándulásunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával jött létre. A kirándulást hosszas előkészítő munka előzte meg, amiben tanáraink

Részletesebben

A visegrádi vár fejlesztése

A visegrádi vár fejlesztése A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Albert Tamás A visegrádi vár fejlesztése 2016 1. ábra Mikovinyi Sámuel rézkarca Bél Mátyás 1737-es könyvéből

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] BEVEZETŐ

[Erdélyi Magyar Adatbank] BEVEZETŐ BEVEZETŐ Kötetünk tanulmányai a XVIII XIX. század fordulójának stílusait, műveit és mestereinek tevékenységét elemzik, a barokk és klasszicizmus közötti átmeneti korszak bonyolult kérdéseit kutatják, majd

Részletesebben

100 éves a gimnázum épülete

100 éves a gimnázum épülete 100 éves a gimnázum épülete Tekintélyes múlt Kőszeg város életében mindig is fontos szerepet töltött be a művelődés, a kultúra. Műveltségi állapot tekintetében Kőszeg régóta kiváló helyet foglal el valamennyi

Részletesebben

Stonehenge Kr.e. IV-II. évezred

Stonehenge Kr.e. IV-II. évezred Kéésszzí ítteettttee:: Koovvááccss Krri isszztti inaa Meeggyyeerri i Útii Áltaal láánnooss IIsskkool laa Feel lkéésszzí íttőő ttaanáárr SSi ikkee Beerrnnaaddeet ttt II.. korrccssoporrtt Koomppl leexx kkaat

Részletesebben

"E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos"

E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos "E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos" Meghökkentő ezt itt olvasni, a csendes kertvárosi környezetben. Hisz Kispest talán még nem is létezett, amikor Batthyány Lajost 1849. október

Részletesebben

A VAJDASÁGI ÉPÍTÉSZETI SZECESSZIŐ

A VAJDASÁGI ÉPÍTÉSZETI SZECESSZIŐ A VAJDASÁGI ÉPÍTÉSZETI SZECESSZIŐ TоRTÉNETÉBбL (VII.) A BEOCSINI KASTÉLY A Fruska Gora északi lankáin autózva az ősi 'beocsini pravoszláv kolostor felé, amelynek a temploma 1740-ben épült, talán nem is

Részletesebben

A Budai Várnegyed és Várlejtõk fejlesztési koncepcióvázlata 2011.06.14

A Budai Várnegyed és Várlejtõk fejlesztési koncepcióvázlata 2011.06.14 A Budai Várnegyed és Várlejtõk fejlesztési koncepcióvázlata 2011.06.14 Megrendelõ: Budapest I. kerület, Budavári Önkormányzat Generáltervezõ: Középülettervezõ Zártkörûen Mûködö Részvénytársaság BEVEZETÕ

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI KIS- TÉRSÉG KÖZOKTATÁ- SI FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT- MŰKÖDTETÉSI, ÉS FEJLESZTÉSI TERVE

DUNAÚJVÁROSI KIS- TÉRSÉG KÖZOKTATÁ- SI FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT- MŰKÖDTETÉSI, ÉS FEJLESZTÉSI TERVE DUNAÚJVÁROSI KIS- TÉRSÉG KÖZOKTATÁ- SI FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT- MŰKÖDTETÉSI, ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2008-2014 1 Tartalomjegyzék 1.Bevezetés... 4 1.1.A többcélú kistérségi társulás megalakulása...

Részletesebben

Taktaszada Község Önkormányzata GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2011.január 01.-től 2014. december 31-ig terjedő időszakra

Taktaszada Község Önkormányzata GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2011.január 01.-től 2014. december 31-ig terjedő időszakra Taktaszada Község Önkormányzata GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011.január 01.-től 2014. december 31-ig terjedő időszakra I. BEVEZETŐ Taktaszada Község Borsod-Abaúj-Zemplén megye dél-keleti részén, Zemplénben található.

Részletesebben

PÁSZTÓ KISTÉRSÉGI KÖZPONT REHABILITÁCIÓJA AKCIÓTERÜLETI TERV. Készítette: Terra Studio Kft. 4 plusz Építész Stúdió Kft. 2009.

PÁSZTÓ KISTÉRSÉGI KÖZPONT REHABILITÁCIÓJA AKCIÓTERÜLETI TERV. Készítette: Terra Studio Kft. 4 plusz Építész Stúdió Kft. 2009. PÁSZTÓ KISTÉRSÉGI KÖZPONT REHABILITÁCIÓJA AKCIÓTERÜLETI TERV Készítette: Terra Studio Kft. 4 plusz Építész Stúdió Kft. 2009. május PÁSZTÓ KISTÉRSÉGI KÖZPONT REHABILITÁCIÓJA AKCIÓTERÜLETI TERV Készítette:

Részletesebben

KÉPJEGYZÉK. 1. A gyulafehérvári székesegyház nyugati kapuja, 1270 körül (Entz Géza Antal felvétele)

KÉPJEGYZÉK. 1. A gyulafehérvári székesegyház nyugati kapuja, 1270 körül (Entz Géza Antal felvétele) KÉPJEGYZÉK 1. A gyulafehérvári székesegyház nyugati kapuja, 1270 körül (Entz Géza Antal 2. A gyulafehérvári székesegyház kelet felől az 1270-es években újjáépített főszentéllyel (Josef Fischer felvétele,

Részletesebben

NAGYPALL HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

NAGYPALL HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER NAGYPALL HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STUDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BELSŐÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS LEBONYOLÍTÁS N A G Y P A L L EGYSÉGES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉRTÉKVÉDELMI

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER 2015-BEN

A BARANYA MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER 2015-BEN A BARANYA MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER 2015-BEN A BARANYA MEGYEI KSZR KIADVÁNYAI A BARANYA MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER 2015-BEN Csorba Győző Könyvtár Pécs, 2016 A BARANYA

Részletesebben

Sellyei-szigetvári kistérség

Sellyei-szigetvári kistérség Sellyei-szigetvári kistérség Régió: Dél-Dunántúl Megye: Baranya Sellyei Turisztikai és Szolgáltató Iroda 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1. e-mail: turisztika@sellye.hu sellyetourinfor@freemail.hu telefon: 73/580-900

Részletesebben

HATÁRTALANUL ERDÉLY 2015.05.18.-22. a Julianna Református Általános Iskola 7. osztályának kirándulása

HATÁRTALANUL ERDÉLY 2015.05.18.-22. a Julianna Református Általános Iskola 7. osztályának kirándulása HATÁRTALANUL ERDÉLY 2015.05.18.-22. a Julianna Református Általános Iskola 7. osztályának kirándulása Előzetes foglalkozások BÉRES FERENC ÉNEKLŐ VERSENY 2015. március 27-én a tordai Jósika Miklós Líceum

Részletesebben

Csanytelek Község Polgármesterétől

Csanytelek Község Polgármesterétől Csanytelek Község Polgármesterétől 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517 e-mail: csanytelek@csanytelek.hu, www.csanytelek.hu 7-51/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanytelek

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

Képzési Központok - Bemutatkozás - Pécs

Képzési Központok - Bemutatkozás - Pécs Képzési Központok - Bemutatkozás - Pécs Pécs Magyarország ötödik legnépesebb városa, körülbelül 200 000 lakossal. Baranya megye székhelye, mely a Dunántúl déli részén, a Mecsek hegység déli lejtõin fekvõ,

Részletesebben

Kiskastély krónika. Róna Katalin

Kiskastély krónika. Róna Katalin Kiskastély krónika A BALATON DÉLI PARTJA FELŐL SOMOGY LANKÁS DOMBJAI KÖZT HALADVA, ELHAGYVA SOMOGYVÁRT, MAJD ÚJABB KIS FALVAKAT, ÉRKEZÜNK A ZSÁKFALUBA, ALSÓBOGÁTRA. A FORRÓ NYÁRI DÉLELŐTTÖN A SZÉP, RENDE-

Részletesebben

szonáta Van valami az emberben, ami

szonáta Van valami az emberben, ami E g y o t t h o n k l a s s z i k u s t é t e l e k b e n S z e r z Ô : T o r m a B e a t r i x f o t ó : D a r a b o s G y ö r g y Ôszi szonáta Van valami az emberben, ami I n t é r i e u r m a g a z

Részletesebben

A Velencei Értéktár Bizottság 2015. november 9-i ülésén VÉB/2015/5 határozatszám alatt a Beck kastélyt a Velencei Értéktár részének nyilvánította.

A Velencei Értéktár Bizottság 2015. november 9-i ülésén VÉB/2015/5 határozatszám alatt a Beck kastélyt a Velencei Értéktár részének nyilvánította. Velencei Értéktár A Velencei Értéktár Bizottság 2015. november 9-i ülésén VÉB/2015/5 határozatszám alatt a Beck kastélyt a Velencei Értéktár részének nyilvánította. A döntés az alábbi javaslat alapján

Részletesebben

Bajsa. Bajsa történelme

Bajsa. Bajsa történelme Terényi Annamária Bajsa A falum 2001-tõl kezdve rendelkezik címerrel. A címeren található a fõ szimbólum, ami egy kakas, mely az egyszerûséget, szabadságot és a falusi tájat, hangulatot jelképezi. A kakas

Részletesebben

- A hotel területén. - Turizmus

- A hotel területén. - Turizmus - A hotel területén A Panoráma Hotel területén a következő szabadidős tevékenységek aktív végzése lehetséges: fitnesz, úszás, tenisz, futball, lábfoci, kosárlabda, strandröplabda, tollaslabda, pentaque,

Részletesebben

Balatonfüred helyi egyedi védelem alatt álló elemeinek katasztere 5. számú melléklet

Balatonfüred helyi egyedi védelem alatt álló elemeinek katasztere 5. számú melléklet Balatonfüred helyi egyedi védele alatt álló eleeinek katasztere 5. ú elléklet Sor Cí Hrsz. Helyszínrajz, fotó Megállapítások, ajánlások 1. Ady Endre utca 12/a. 2756 Eklektikus holokzatú villa. Az épület

Részletesebben

Óbudai gázgyár lakótelepe

Óbudai gázgyár lakótelepe Óbudai gázgyár lakótelepe MŰVD-707, BMVD-080.25 Budapest 100 szem és közismereti ea Mai cím (egykori cím): Gázgyár utca, Sujtás utca Mai helyrajzi szám: 19341 és 19333 Épületek funkciója: Lakótelep az

Részletesebben

Budapest XII. kerület műemlékjegyzéke SVÁBHEGY - SZÉCHENYI-HEGY MŰEMLÉKI JELENTŐSÉGŰ TERÜLET

Budapest XII. kerület műemlékjegyzéke SVÁBHEGY - SZÉCHENYI-HEGY MŰEMLÉKI JELENTŐSÉGŰ TERÜLET SVÁBHEGY - SZÉCHENYI-HEGY MŰEMLÉKI JELENTŐSÉGŰ TERÜLET MJT 16055 (térkép és határleírás szerint, ld. 19/2001 (XI.14.) NKÖM rendelet). Ürményi-Wagner villa (ún. Repos-villa) Adonis u. 4. hrsz: 9644/1; 9644/2

Részletesebben

Tájak Korok Múzeumok kiskönyvtára 62

Tájak Korok Múzeumok kiskönyvtára 62 Tájak Korok Múzeumok kiskönyvtára 62 SZABADKÍGYÓS Kastélypark Ki gondolná, hogy Békés megye mely fában, erdőben hazánk egyik legszegényebb területe, országos jelentőségű növényritkaságokat rejteget parkjaiban,

Részletesebben

Budapest II. Török u. 10. hrsz 13439

Budapest II. Török u. 10. hrsz 13439 Budapest II. Török u. 10. hrsz 13439 2009 PLINTHOSZ Bt. 2092. Budakeszi, Rákóczi F. u. 26. tel: 06/23451291 fax: 06/3160890 e-mail: dery.csaki@t-online.hu készítette: Dr. Déry Attila építészmérnök, építészettörténész

Részletesebben

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Budapest XII. kerület, Evetke út 2. (hrsz. 9230) Társasház, volt Lomnic társas szálló Budapest, 2011 EGYEDI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉK VÉDETTÉ NYILVÁNÍTÁSA

Részletesebben

GÉCZY NÓRA. Lovardából Mûvészeti Galéria: a fertõdi Esterházy-kastély hercegi lovardájának

GÉCZY NÓRA. Lovardából Mûvészeti Galéria: a fertõdi Esterházy-kastély hercegi lovardájának GÉCZY NÓRA Lovardából Mûvészeti Galéria: a fertõdi Esterházy-kastély hercegi lovardájának rekonstrukciós terve Az ICOMOS, az UNESCO mûemlékvédelmi világszervezete 2001-ben a legjobb nemzetközi diplomáért

Részletesebben

Ajánlott túraútvonalak Faluséta

Ajánlott túraútvonalak Faluséta MONOSTORAPÁTI Monostorapáti a Veszprém és Tapolca között húzódó út mentén fekszik, az Eger-patak völgyében, mely a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz tartozik. Határai: északon az Agártető, délkeleten a

Részletesebben

245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet. az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól

245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet. az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól 1. oldal 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Kézdivásárhely. Ahol jól érzed magad

Kézdivásárhely. Ahol jól érzed magad Kézdivásárhely Ahol jól érzed magad 2010 Várostörténet Kézdivásárhely a felső-háromszéki medence legjelentősebb települése. A Torja területéhez tartozó vásáros helyből nőtte ki magát, ezért az első írásos

Részletesebben

ÉMOP 3.1.2/C-2009-0001 MISKOLC BELVÁROS REHABILITÁCIÓJA SZAKMAI BESZÁMOLÓ

ÉMOP 3.1.2/C-2009-0001 MISKOLC BELVÁROS REHABILITÁCIÓJA SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉMOP 3.1.2/C-2009-0001 MISKOLC BELVÁROS REHABILITÁCIÓJA SZAKMAI BESZÁMOLÓ Projekt célja: A Belváros arculati, építészeti megújítása, egy funkciógazdag vonzó közösségi tér kialakítása kereskedelmi, turisztikai,

Részletesebben

LOMTALANÍTÁS A JÁTI értesíti Jászkisér Város lakosságát, hogy 2013. szeptember 19-20- án (csütörtök-péntek) 2013. október 1-én 11 órára

LOMTALANÍTÁS A JÁTI értesíti Jászkisér Város lakosságát, hogy 2013. szeptember 19-20- án (csütörtök-péntek) 2013. október 1-én 11 órára A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA XIII.évfolyam 8.szám Szépkorút köszöntöttük Hajdú László polgármester és Szabó Szidónia jegyzõ otthonában köszöntötte Vágány Mártonné Marika nénit, aki 2013. augusztus

Részletesebben