Ellentmondások a nyelvi üzenet és a képi reprezentáció között két szakkönyv fedlapján, képi aktusok és a kontextus szerepe

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ellentmondások a nyelvi üzenet és a képi reprezentáció között két szakkönyv fedlapján, képi aktusok és a kontextus szerepe"

Átírás

1 Ellentmondások a nyelvi üzenet és a képi reprezentáció között két szakkönyv fedlapján, képi aktusok és a kontextus szerepe Dolgozatom témájául két, hajózással kapcsolatos szakkönyv fedlapjának elemzését választottam. Mindkét borító esetében találkozhatunk kisebb-nagyobb ellentmondásokkal azok nyelvi üzenetei és képi megvalósításai között. Ezeket az ellentmondásokat kísérlem meg felfedni, valamint ismertetek néhány lehetséges tippet a hibák kiküszöbölésére. Elsőként nézzünk egy 1971-es kiadású kézikönyv borítóján szereplő képet (I. sz. melléklet). Aki elolvassa a könyv címét, s megtekinti a hozzá tartozó illusztrációt, néhány másodperc után maga is akarva-akaratlanul elkezdi keresni rajta a könyv témakörét alapvetően uraló hajókat. Helyettük azonban Budapest látképe tárul elé, amiben persze önmagában nem találunk semmi kivetnivalót. A hetvenes-nyolcvanas évek - főként gazdasági, turisztikai témában íródott - könyvborítóin, mi több, filmes főcímeiben - például A dögkeselyű (1982) - előszeretettel hívták segítségül fővárosunk festői, madártávlati képét, s alkalmazták mára már-már klisévé vált, emblematikus ábrázolásukat. Jelen könyvborító esetében azonban egy hasonló beállításokkal rendelkező kép aligha felel meg a kitűzött követelményeknek. A képpel, önmagában tanulmányozva, gond nélkül végrehajthatunk egy propozicionális aktust: a folyamat során a referencia, vagyis a kép tárgya egyszerűen a budapesti látkép a Dunával. Jobban szemügyre véve besorolhatnánk egyedi referenciaként az Erzsébet-hidat vagy önmagában a Dunát, de a kép egészéhez viszonyítva egyik tárgynak sem jut igazán domináns szerep, sokkal inkább azonosítható a referencia az egységes látképpel. Ha a kép készítőjének ez volt a célja - márpedig nagy valószínűséggel nem a fotó készült a könyvhöz, inkább az utóbbi szerkesztői választottak, vagy kaptak illusztrációt - sikeres mind a referálás mind a predikálás aktusa. A feltételek teljesülnek, az alkotó joggal hiszi, hogy a befogadó felismeri a referenciát, a befogadó pedig képes azonosítani azt, márpedig erre a klasszikus, emblematikus képre tekintve a megfelelő előismerettel minden befogadó sikeresen hajtja végre ezt az aktust. Ebben az esetben a predikálás nem más, mint az "így néz ki madártávlatból a belváros", az illokúciós erő pedig egy szimpla állítás. Igen ám, csakhogy a kontextust nem szabad figyelmen kívül hagyni. A szöveg ugyanis, jelen esetben a kézikönyv címe és alcíme, egészen mást szeretne beállítani a referálás tárgyaként, amennyiben az illusztrálás illokúciós erejével van dolgunk, márpedig ebben az esetben a kép nem más mint a cím, a nyelvi üzenet illusztrációja. Ennélfogva a referencia a képen alig kivehető teherhajó, néhány horgonyzó személyhajóval a háttérben, a kép pedig azt predikálja, hogy "épp most halad át Budapesten pár kikötött hajó mellett". A címnek megfelelően tehát ezt kéne mondania a képnek, a referenciából lett zavaró vizuális tartalom pedig csupán gátol abban, hogy mindezt felismerjük az adott nyelvi környezetben. Belátható tehát, hogy ebben az esetben a nyelvi üzenet és a képi megvalósítás között ellentmondás uralkodik, mely a nyelvi propozicionális aktus referenciájának képi kihangsúlyozásával oldható fel. Magyarán, előnyösebb lenne egy olyan kép, melyen hangsúlyosabb szerepet kap a dunai hajóforgalom, s nem nyomja el a "háttér" az előtérben szereplő referenciát. Ugyanakkor persze az sem megoldás, ha homogén háttér előtt ábrázolt vízi járművet helyezünk a borítóra, hiszen a nyelvi üzenet alapján nem kimondottan hajózási szakkönyvről beszélünk, hanem statisztikai kézikönyvről. A környezetnek, a háttérnek tehát 1

2 mindenképp fontos szerep jut, továbbá az sem árt, ha több hajó halad a képen, így kiküszöbölhető a befogadó szempontjából hamis propozíció lehetősége, - az egy adott hajó utalhat arra, hogy csak az adott típusról vagy egységről predikálunk dolgokat. Megfelelő képválasztás esetén (II. sz. melléklet) a referencia a Duna hazai szakasza és a rajta áthaladó hajók lesznek, a predikáció pedig nem más, mint "a Duna hazai szakaszán áthaladnak ezek a hajók", az illokúciós erő pedig állítás. A második borító (III. sz. melléklet) már komplikáltabb eset. Ahogy a technikai eszközök fejlődtek és az általuk kiaknázható lehetőségek tárháza növekedett, a borítógrafikák terén is egyre komplexebb, láttatóbb képi tartalmakkal rukkoltak elő a tervezők. Az előzőek után akár jó példának is tekinthetnénk, mely összhangban van a címmel, alaposabban szemügyre véve azonban találhat némi hibát az értelmező. Utóbbi könyv egyébként a hajózással kapcsolatos magyarországi internetes portálokat, honlapokat, információs oldalakat mutatja be részletesen, a borítógrafikát ehhez próbálták igazítani. Első ránézésre a grafika kifejezi a megfelelő propozíciót, a referálás aktusa általánosan a vízi járművek osztálya és egy csobbanó egér, a predikáció: a hajó megy, az egér mellette a vízbe csobban, az illokúciós erő pedig egy egyszerű állítás. Ám itt az elektronikus, virtuális jelenlétet szimbolizáló csobbanó egér kifröccsenő vize kissé visszatetszően hat a nautikai jelenlétet implikáló személygőzösre. Első ránézésre, ha csak a hajót és közvetlen környezetét vizsgáljuk, olybá tűnhet, mintha épp azt predikálnánk róla, hogy viharba került, s hamarosan a Balaton környékén ismert, veszélyes felhőformáció áldozatává válik. Ez esetben, persze áttételesen, akár a viharjelzések jelmagyarázatát és a segélyhívószámokat tartalmazó tájékoztatófüzet fedlapjára is asszociálhatnánk, igen erős figyelmeztető - "figyelmeztetlek, hogy a Balatonon könnyen bajba kerülhetsz, ha nem vagy elég óvatos" - illokúciós erővel. Ráadásképp, a környezetvédelmi visszásságokra is asszociálhat a kép értelmezője, ha tüzelőanyag melléktermékeként azonosítja a kormányállás környékén gomolygó sötét foltokat, holott itt szimplán csak egy rosszul retusált hullámról beszélünk, a hajót tartalmazó képen nyoma sincs füstnek. Az utóbbi reprezentációs lehetőséget pedig mindenképp érdemes lenne kerülni, főként egy ilyen témájú szakkönyvnél. Jelenleg egyébként is kereszttűzben áll a hazai hajózás a Duna-stratégia kapcsán a hidrológiai beavatkozások, hajózhatóság, környezetvédelem, fenntartható fejlődés területeit érintve, s ezt a könyvet nem csak a szakmabeliek, hanem a kapcsolódó témakörök kedvelői is kezükbe vehetik. Így ez a kép számukra adott esetben nem reprezentálna mást, mint referenciaként egy személyhajót, mely intenzíven füstölög, a propozíció pedig azzal az illokúciós erővel van elővezetve - egyszerű állításként -, hogy a rossz műszaki állapotban evickélő régi személyhajó telefüstöli a Balatont. Megoldásként beleférne annyi változtatás, ha mindenképp meg akarjuk hagyni a csobbanó egér motívumának teljes kifutását, hogy a füstként (félre)értelmezhető foltokat elhúzzuk a hajó kéményéig, és egy kicsit világosítunk rajta. A kéményből távozó füst egyrészről szokványosabb látvány, kevésbé okozata egy műszaki rendellenességnek, mintha ugyanez a 2

3 kormányállás, vagy a köztes szellőzők felől érkezne. Másrészről, a szerepeltetett hajó régies, ívelt formája és felépítménye jól mutatja nosztalgiagőzös jellegű aspektusait, így a predikáció könnyedén lehetne egy a tó közepén kedvesen pöfögő gőzhajó. Persze, ha már mikro-szinten orvosoltuk ezt a problémát, valószínűleg akkor is akad még némi kivetni való ezen a kompozíción. Ha megnézzük az egér, és a víz helyzetét, láthatjuk hogy nagyjából a víz szintjével azonos magasságban helyezkedik el a képzeletbeli objektív. Ebből a szögből az egér csobbanása mindenre utalhat a befogadó számára, csak épp arra nem, amit a könyv borítóján nyelvi eszközökkel adnak a tudtára. Lehet a referencia egy egér, amiről azt predikáljuk, hogy úszni, esetleg búvárkodni tanul. Pontosabban, csupán egy eszköz egy képi metaforához, ahol a naphosszat a számítógép előtt görnyedő befogadó (X) számítógéphez való kötődését, ragaszkodását - mint tulajdonságát - reprezentálják (Y)-ként, vagyis egérként. Így tehát a referencia a befogadó, a predikáció pedig: "a vizet keveset látott, számítógépezős múlttal rendelkező magabiztosan csobban egyet a vízbe búvárkodási vagy úszási célzattal", az illokúciós erő pedig akár ígéret is lehet, "ígérem, hogy megtanítunk profi szinten úszni/búvárkodni, ha elolvasod ezt a kézikönyvet". Mindent egybevetve, ha az alkotó nem közli nyelvi úton, hogy ez egy hajózási kézikönyv, nem biztos, hogy a befogadó saját előismeretei, impressziói alapján a megfelelő propozicionális aktus végrehajtására használja fel a képet, még akkor sem, ha egyébként a referálás aktusa sikeres. Ez utóbbira egyébként itt még mindig jóval nagyobb a valószínűség, mint a korábbiakban tárgyalt borítókép esetében, hiszen egy, a grafika középpontjában álló számítógépes perifériát meg egy hajót mindenki felismer - noha azért a füst jellegű hullámok már határesetnek tekinthetők. Hogy a nyelvi üzenettel összhangba kerüljön a képi reprezentáció, itt már nem elég pusztán egy hullámokat szelő hajó szerepeltetése, mivel az a nyelvi üzenet összetételét tekintve annak csupán egyik felére referálna. Ennek ellenére a kevesebb a több elvet megfogadva mégsem érdemes beleesni abba a hibába, hogy a két témát, jelesül a világhálót és a nautikát két különböző motívumként jelenítsük meg. Ha nem elégednénk meg a félreérthető füstszerű hullámok eltávolításával, valamint az egér drabális csobbanásának elcsitításával, szerepeltethetnénk egy könnyen felismerhető egeret egyszerűen hajóként. A víz felszínén úszva akár kedves kis képi metaforaként is megállná a helyét, ahol X jelen esetben az egér, melyet Y vagyis a hajó tulajdonságaival ruházunk fel, jelesül vízen úszik gépmenetben és hullámokat kelt. Itt a referálás aktusa maga a hajóként viselkedő egér, a predikáció pedig: ez az egér hajóként viselkedik (IV. sz. melléklet). Ez az illusztráció, bár önmagában talán egy elvont, abszurd esztétikai alkotásnak tűnhetne, de talán jobban szolgálná a nyelvi üzenet kiteljesedését, és a szűrőként alkalmazott kontextusnak így már jóval kevesebb dolga lenne megtisztítani a referenciát a vizuális megjelenés felesleges aspektusaitól, hisz egy letisztultabb, félreértésre kevesebb indokot adó grafikával lenne dolgunk. Összegzésképp a fentiek alapján a két borító összevetésében konklúzióként megállapíthatjuk, hogy az első illusztráció esetében semmiképp sem beszélhetünk sikeres referálásról, a nyelvi üzenet és a képi megvalósítás között ellentmondás tapasztalható. 3

4 Ugyanakkor a másodikként szerepeltetett grafikán a képi megvalósítás és a nyelvi üzenet, ha nem is a legszerencsésebb konstellációban, de azért összhangban vannak egymással, legalábbis szöges ellentét a kontextus és a józan értelmezés alapján nem olvasható ki a borítóról. Csupán a nyelvi üzenet elhagyása vagy figyelmen kívül hagyása esetén alakulhat ki félreértés a kontextus, jelen esetben a könyv témájának előzetes ismerete nélkül. 4

5 Mellékletek I. sz. melléklet Forrás: Fekete György: Magyar Hajózási Statisztikai Kézikönyv (Budapest, 1971) II. sz. melléklet Felhasznált kép: Kosztolicz Péter (2008) 5

6 III. sz. melléklet Forrás: Dr. Kiszl Péter: Hálózati révkalauz - Magyarországi hajózási információforrások az interneten (Budapest, 2010) IV. sz. melléklet Felhasznált képek: egér: háttér: saját fotó (2006) 6

7 Felhasznált irodalom - Kjørup, S.: Képi beszédaktusok, in.: Horányi, Ö. (szerk.) 2003: A sokarcú kép: válogatott tanulmányok a képek logikájából, fordította Hegyessy Mária, old - Novitz, D.: Képek és kommunikatív használatuk, in.: Horányi, Ö. (szerk.) 2003: A sokarcú kép: válogatott tanulmányok a képek logikájából, fordította Hegyessy Mária, old

Frege és Russell tárgyelméletérôl

Frege és Russell tárgyelméletérôl Világosság 2005/12. Russell kontra Frege Farkas János László Frege és Russell tárgyelméletérôl Russell, amint azt On Denoting című dolgozatának elején bejelenti, gondolatmenetét négy szakaszra tagolja:

Részletesebben

4.1. A szakcikkek felépítése... 4

4.1. A szakcikkek felépítése... 4 Kutatási eredmények publikálásának módszertana 1. Előszó a fejezethez... 2 2. Első lépés... 2 3. A kutatástól tudományos közlésig... 3 4. Tudományos szakcikk... 4 4.1. A szakcikkek felépítése... 4 5. Egyéb

Részletesebben

A manipuláció jelenségének értelmezése különböző fordítási gyakorlatokban. szemináriumi dolgozat

A manipuláció jelenségének értelmezése különböző fordítási gyakorlatokban. szemináriumi dolgozat Dr. Józan Ildikó A fordítás mint interkulturális transzfer BMA MAGDIR 462:2 A manipuláció jelenségének értelmezése különböző fordítási gyakorlatokban szemináriumi dolgozat Csáder Nikolett Eötvös Loránd

Részletesebben

A fogalmi szerep szemantika és a jelentés naturalizálása *

A fogalmi szerep szemantika és a jelentés naturalizálása * Világosság 2005/12. Ismeretség és fogalom Forrai Gábor A fogalmi szerep szemantika és a jelentés naturalizálása * Tanulmányomban három célom van. Egy: elmagyarázni, hogy a fogalmi szerep szemantika miért

Részletesebben

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere 1 Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere TARTALOM Bevezetés 1 A hatás és beválás értelmezése 3 Hatás 3 Beválás 4 A hatásvizsgálat és beválás-vizsgálat 5 A

Részletesebben

Növekedési folyamatok a társadalomban A közbeszéd dinamikai elemzése BÉLA-22

Növekedési folyamatok a társadalomban A közbeszéd dinamikai elemzése BÉLA-22 Növekedési folyamatok a társadalomban A közbeszéd dinamikai elemzése BÉLA-22 Absztrakt A társadalmi hálózatok és az azokon keresztül terjedő információ egyéni cselekvésre gyakorolt hatása napjainkban a

Részletesebben

A digitális kép. Lehmann Miklós lehmann@ludens.elte.hu

A digitális kép. Lehmann Miklós lehmann@ludens.elte.hu 1 A digitális kép Lehmann Miklós lehmann@ludens.elte.hu A "digitális forradalomként" emlegetett folyamat részeként átalakulóban vannak a fényképészet és a képalkotás korábbi eljárásai: az újonnan megjelenő

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS. Szabó Bálint

ADATBÁZIS-KEZELÉS. Szabó Bálint Szabó Bálint MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK Szabó Bálint Eger, 2011 Lektorálta: CleverBoard Interaktív Eszközöket és Megoldásokat Forgalmazó és Szolgáltató Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Hatékony tanulás. Bölcsész Konzorcium. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése

Hatékony tanulás. Bölcsész Konzorcium. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Hatékony tanulás Gaskó Krisztina Hajdú Erzsébet Kálmán Orsolya Lukács István Nahalka István Petriné Feyér Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta a Bölcsész Konzorcium

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2013 Országos jelentés Szerzők Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos, Szabó Lívia Dóra, Vadász Csaba Tördelő Szabó Ágnes Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos,

Részletesebben

A metafota mint beszédaktus *

A metafota mint beszédaktus * VILÁGOSSÁG 2006/8 9 10. Metafora az analitikus filozófiában Somodi Gergő A metafota mint beszédaktus * BEVEZETÉS John R. Searle elméletében a metafora mint beszédaktus a langue körébe tartozik, mert a

Részletesebben

Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez

Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez a BGF KVIK BA és MA hallgatói számára 2013/2014 1 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ HELYETT... 2 1. A SZAKDOLGOZAT... 4 2. A DOLGOZAT FORMÁZÁSA, SZERKESZTÉSE... 4 3. A DOLGOZAT

Részletesebben

Keresõoptimalizálás Avagy hogyan használjuk ki a legjobb ingyenes reklámfelületet, a keresõket

Keresõoptimalizálás Avagy hogyan használjuk ki a legjobb ingyenes reklámfelületet, a keresõket Keresõoptimalizálás Avagy hogyan használjuk ki a legjobb ingyenes reklámfelületet, a keresõket A Google neve mára gyakorlatilag összeforrott az internetes kereséssel, ha valamilyen információra van szükségünk,

Részletesebben

A háló szabadsága. dr. Bayer Judit. Az internet tartalmának szabályozási problémái a véleménynyilvánítás szabadsága tükrében.

A háló szabadsága. dr. Bayer Judit. Az internet tartalmának szabályozási problémái a véleménynyilvánítás szabadsága tükrében. dr. Bayer Judit A háló szabadsága Az internet tartalmának szabályozási problémái a véleménynyilvánítás szabadsága tükrében Doktori értekezés Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi

Részletesebben

Mindenhová kell fújni, én úgy mondom.

Mindenhová kell fújni, én úgy mondom. Göncző Viktor - Téglás Attila Mindenhová kell fújni, én úgy mondom. Egy szegedi graffitis csoport kultúrájának vizsgálata TARTALOM Bevezetés A graffiti, mint városi szubkultúra A graffitiről általában

Részletesebben

Az Offline Xtr Mag (a magyar extrémsport és életmód magazin) bemutatása

Az Offline Xtr Mag (a magyar extrémsport és életmód magazin) bemutatása Médiatudományi Szakközépiskola Sajtótechnikus szak Az Offline Xtr Mag (a magyar extrémsport és életmód magazin) bemutatása Készítette: Oravecz Gergely Konzulens: Bányai György 2008 Nyilatkozat Alulírott

Részletesebben

René Guénon. Térbeli kvantitás és kvalifikált tér*

René Guénon. Térbeli kvantitás és kvalifikált tér* René Guénon Térbeli kvantitás és kvalifikált tér* A korábbiakban már tisztáztuk, hogy a kiterjedés a mennyiségnek nem egyszerűen egy formája; más szavakkal: míg kétségtelenül joggal lehet beszélni a mennyiségről

Részletesebben

Médiatudatosság az oktatásban

Médiatudatosság az oktatásban Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2013. évi konferencia MÉDIA OKTATÁS Médiatudatosság az oktatásban Konferenciakötet 2013 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2013. évi konferencia MÉDIA OKTATÁS Médiatudatosság

Részletesebben

Nagy Gusztáv Web programozás alapismeretek

Nagy Gusztáv Web programozás alapismeretek Nagy Gusztáv Web programozás alapismeretek Nagy Gusztáv Web programozás alapismeretek Ad Librum Kiadó Budapest, 2011 A műnek erre a változatára a Nevezd meg!-ne add el!-ne változtasd! licenc feltételei1

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások... 12

Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások... 12 [1] Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 I.1. Bevezetés... 2 I.2. A környezethez való jog... 3 I.3. A környezetjog elveiről... 7 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások...

Részletesebben

A szerző jelentősége és művével való kapcsolata. Hova tovább szerzői jog? 1

A szerző jelentősége és művével való kapcsolata. Hova tovább szerzői jog? 1 Iustum Aequum Salutare X. 2014. 1. 149 162. A szerző jelentősége és művével való kapcsolata Hova tovább szerzői jog? 1 egyetemi adjunktus (PPKE JÁK) [ ] a szerző jogának törvényes védelme abból a megfontolásból

Részletesebben

Einhorn Ágnes. FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei

Einhorn Ágnes. FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei Einhorn`.qxp 2008.07.03. 6:01 Page 147 147 Einhorn Ágnes FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei A feladat a tanulási-tanítási folyamat legfontosabb alapegysége, mégis

Részletesebben

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT A 2012. MÁJUS-JÚNIUSI ÉRETTSÉGI FELADATSOR ÉS AZ EGYES FELADATOK MÉRÉSMETODIKAI VIZSGÁLATA A TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MATEMATIKA KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT Tartalom KÖZÉPSZINT...

Részletesebben

Számítógépek az iskolában

Számítógépek az iskolában Tót Éva Számítógépek az iskolában No. 229 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Tót Éva Számítógépek az iskolában OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET BUDAPEST, 2001. KUTATÁS KÖZBEN 229 (219 228-ig

Részletesebben

ELMÉLET ÉS MÓDSZER A NYELVÉSZETBEN

ELMÉLET ÉS MÓDSZER A NYELVÉSZETBEN Szilágyi N. Sándor ELMÉLET ÉS MÓDSZER A NYELVÉSZETBEN különös tekintettel a fonológiára Kolozsvár, 2004 ELŐSZÓ 1973-ban, mikor témát választottam doktori értekezésemhez, tervezett dolgozatomnak még az

Részletesebben

Az információs műveltségről való gyermeki gondolkodás

Az információs műveltségről való gyermeki gondolkodás Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola vezető: Dr. habil. Szabolcs Éva PhD Dömsödy Andrea Az információs műveltségről való gyermeki gondolkodás doktori

Részletesebben

A 29. CIKK ALAPJÁN LÉTREHOZOTT ADATVÉDELMI MUNKACSOPORT. 4/2007 vélemény a személyes adat fogalmáról

A 29. CIKK ALAPJÁN LÉTREHOZOTT ADATVÉDELMI MUNKACSOPORT. 4/2007 vélemény a személyes adat fogalmáról A 29. CIKK ALAPJÁN LÉTREHOZOTT ADATVÉDELMI MUNKACSOPORT 01248/07/HU WP 136 4/2007 vélemény a személyes adat fogalmáról Az elfogadás időpontja: június 20. Ez a munkacsoport a 95/46/EK irányelv 29. cikke

Részletesebben

PROGRAMOZOTT KERESKEDÉSI RENDSZEREK

PROGRAMOZOTT KERESKEDÉSI RENDSZEREK Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági francia SZAK Nappali tagozat Tőzsde- Pénzintézetek szakirány PROGRAMOZOTT KERESKEDÉSI RENDSZEREK Késztette: Kőrös Gábor László Budapest,

Részletesebben

Kisvállalkozások marketingje és kommunikációja

Kisvállalkozások marketingje és kommunikációja A KIADVÁNY A VÁLLAKOZÓI AKADÉMIA CÍMŰ RENDEZVÉNYSOROZAT TAPASZTALATAI ALAPJÁN KÉSZÜLT. Kisvállalkozások marketingje és kommunikációja Az elvektől az eszközökig Miért szükséges a marketing? Hogyan készíthetünk

Részletesebben

A keresőmarketing és jövője - Online reklám Magyarországon

A keresőmarketing és jövője - Online reklám Magyarországon 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Levelező tagozat Reklám szakirány A keresőmarketing és jövője - Online reklám Magyarországon Budapest, 2007. Készítette:

Részletesebben