E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL"

Átírás

1 Mágocs Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetési tervezésnél központi szerepet játszanak. Kiemelkedő jelentőségüket azért fontos hangsúlyozni, mert részletes követelményeket, előírásokat fogalmaznak meg, melyek be nem tartása szankciókkal járhat (állami támogatás felfüggesztése, megvonása, büntetőkamat fizetése). A költségvetést meghatározó jogszabályok: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló CXCV. törvény, Magyarország évi központi költségvetéséről szóló CCXXX. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet, (Ávr.) minisztériumi iránymutatások, a Pénzügyminisztérium által kiadott útmutató az önkormányzatok és költségvetési szerveik részletes költségvetési előirányzatainak összeállításához. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. (3). bekezdése szerint a: A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Az Országgyűlés a Magyarország évi költségvetéséről szóló CCXXX. törvényt december 15-i ülésnapján fogadta el. A bevételi főösszegét milliárd 873,0 millió forintban, a kiadásit milliárd 277,1 millió forintban, hiányát pedig 877 milliárd 404,1 millió forintban állapította meg a parlament. 1

2 A tervezett hiány: Az államadósság-mutató december 31-ére tervezett mértéke 75,4 százalék az elfogadott törvény szerint. Így az államadósság-mutató a 2014 utolsó napján várható 76,3 százalékhoz képest eleget tesz majd az alaptörvényben meghatározott államadósság-mutató csökkenése követelményének. I. Költségvetést meghatározó alapelvek, keretek A helyi önkormányzatok támogatását a központi költségvetés kapcsolatokból származó források az állami hozzájárulások, támogatások, valamint az átengedett és helyben maradó adóbevételek együttesen határozzák meg. Magyarország évi költségvetéséről szóló évi C. törvény szerint: 36. (1) Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 117. (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a 2. melléklet szerint állapítja meg. 39. (1) A települési önkormányzatot illeti meg a) a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a és b) a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a. (2) A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni - a települési önkormányzat által beszedett - személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg. 40. (1) A települési önkormányzatot illeti meg a) a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a, b) a környezetvédelmi, természetvédelmi felügyelőség által a települési önkormányzat területén - a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével - kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a, c) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény 252. (1) bekezdése alapján kiszabott és végrehajtott szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó, a települési önkormányzat fizetési számlájára vagy annak valamely alszámlájára érkezett bevétel 100%-a, d) a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott - a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül - 2

3 közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%- a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította és e) a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a. (2) A szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, valamint a közigazgatási bírság végrehajtását kérő szerv költségminimum megelőlegezésére nem köteles. Egyes illetmények, meghatározott díjak, támogatások és járadékok alapjának mértéke: Az általános forgalmi adó mértéke 27%. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény 44. (1) bekezdése szerinti ápolási díj havi alapösszege évben forint. A köztisztviselők illetményalapja maradt a Ft, és a közalkalmazotti bértábla sem változott, A garantált bérminimum (szakmunkás minimálbér) Ft, a minimálbér ban lett megállapítva. Az adómértéke egységesen 16%. A köztisztviselőt cafeteria juttatás illeti meg az szja tv-ben felsorolt juttatások alapján, választása szerint. A cafeteria maximális éves összege ,-. Béremelkedésre továbbra is csak a soros előmenetel alapján lehet számolni. A Közalkalmazottak illetmény pótlék számítási alapja évben is forint. A havonta adható bankszámla hozzájárulás mértéke legfeljebb 1000 forint. A fenti juttatások összege - a minimálbért leszámítva- évek óta nem emelkedtek. Célunk, hogy fejlesztési programokat csak megfelelő pénzügyi garanciák mellett kezdjünk el. Remélhetőleg lehetőségeket rejt számunkra a költségvetési törvény adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok fejlesztési támogatása. Szociális területen számolni kell a törvényi szabályozásból fakadó többletfeladatokra, ugyanakkor célzottan szükséges a rendelkezésre álló nagyon minimális forrásokat felhasználni. A civil szféra, a sport és kulturális egyesületek, alapítványok támogatását célszerű új alapelvek mentén kialakítani, amely a társadalmi hasznosság szempontjait kiemelten veszi figyelembe. Fel kell tárni a még meglévő - az elmúlt évek fejlesztéseiből adódó - lehetséges bevételi forrásokat is, üres ingatlanok hasznosítása, átalakítása a piaci követelményeknek megfelelően. A mindenkori költségvetéssel szemben elvárt követelmény, hogy az egyrészt illeszkedjék az állami költségvetés politikához, a helyi célkitűzésekhez, illetőleg vegye figyelembe a tárgyév és azt megelőző évek gazdálkodási eredményeit, áthúzódó kötelezettségvállalásait. 3

4 A kormányzati intézkedések és önkormányzatunk döntéseinek következtében intézményrendszerünk struktúrája sokat változott az elmúlt évekhez képest. A közoktatási feladatok közül még meglévő óvodai ellátást intézményfenntartó társuláson keresztül biztosítja önkormányzatunk. A diákétkeztetést külön intézmény nélkül, közvetlenül az önkormányzat biztosítja a Hegyháti ÁMK megszűnése miatt. A Sásdi Többcélú Kistérségi Társulástól visszavett családsegítés, gyermekjóléti szolgálat valamint a házi segítségnyújtás kötelező feladatok ellátásáról a Szociális Gondozási Központ intézményünk gondoskodik. Nevesített feladatokat a környező településeken is ellátja megállapodás szerint, melynek felülvizsgálata, újragondolása szükségszerűvé vált. II. Bevételek alakulása évre tervezett bevételeinek főösszege ezer Ft. II/1. Állami támogatások A működési feladatok ellátásához kapcsolódó állami hozzájárulás ezer forint (1. számú melléklet). A fejlesztési támogatások közt terveztük meg a május 15-i testületi ülésen született döntés alapján (56/2013.(V. 15.). sz. hat.) Napelemek telepítése Mágocs városában elnevezésű pályázat-új, módosított, 100-os támogatású - várható bevételét. II/2. Helyi adók bevételei Helyi és átengedett központi adókból a javaslatunkban e Ft-ot tervezünk. A helyi adókat érintő bizonytalansági tényezők miatt a legnagyobb forrást jelentő iparűzési adóból e Ft-ot terveztünk. A tapasztalati adatok alapján a gépjárműadóból e Ft bevételt tartalmaz a tervezet. II/3. Saját és intézményi bevételek Az önkormányzati saját bevételeket az előző évek testületi döntéseire alapozva, azok figyelembevétel terveztük meg. A Szociális Gondozási Központ térítési díjaiból származó bevétele emelést nem tartalmaz. III. Kiadások alakulása évre tervezett kiadásainak főösszege ezer Ft. III/1. Működési kiadások A évi költségvetés a működtetés kiadásaira ezer Ft-ot tartalmaz. A személyi juttatások előirányzat emelkedésére - az előző évihez képest- a minimálbérre történő bérkiegészítések, és a soros előrelépéseken miatt volt szükség. Fontos feladat a készletbeszerzések, az intézményi és városüzemeltetési, fenntartási és egyéb működtetési kiadások további ésszerűsítése a dologi kiadásoknál. A rezsicsökkentés politikájának figyelembevételével kell a feladat ellátási megállapodásokat megkötni. 4

5 Megfontolandó az elavult, nagy fogyasztású eszközök folyamatos, - energiatakarékosabbakra történő- cseréje. A szociális kiadásokat a jogszabályi változásoknak megfelelően terveztük, a tervezésnél a évi várható tényszámokat vettük figyelembe. Az előző években meghatározott alapelvek szerint a civil szervezetek, a sport- és kulturális egyesületek támogatására e Ft-ot kívánunk fordítani. III/2. Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadásra összesen: ezer forintot terveztünk. A tételes kimutatást a 10. számú melléklet tartalmazza. III/3. Hiteltörlesztés, adósságszolgálat A évi költségvetés összeállításakor hiteltörlesztéssel nem kellett számolnunk. III/4. Tartalékok A évi költségvetés általános tartalékot a közfoglalkoztatás önrészeként ezer forint összegben, valamint később eldöntendő fejlesztésre is ezer forint összegben tartalmaz, céltartalékot nem terveztünk. Összefoglalás: A bizonytalan és több területen változó gazdasági és szabályozási feltételek között a évi költségvetés két fő célkitűzése, az egyre szűkülő állami támogatások ellenére a működőképesség biztosítása, és az újabb, források szempontjából lehetséges fejlesztések megkezdése mellett a megtakarításaink lehetőségekhez mérten történő növelése egy későbbi beruházás önrészének elkülönítésére. Bevételeink tervezésénél figyelembe vettük a bizonytalansági tényezőket, és csak a biztos forrásokkal számoltunk. Bizonytalan bevétel volt, de a korábbi években még számolhattunk A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása jogcímen pályázható bevételre. Ez a pályázati lehetőség megszűnt, 2014-től csak nagyon speciális esetekben lehetett hozzá jutni ehhez a forráshoz. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet, fogadja el, a költségvetésben foglalt célokat, elképzeléseket, intézkedéseket megtárgyalva járuljon hozzá a évi költségvetés tervezési munkák folytatásához. Mágocs, január 22. Hőnig Mária polgármester 5

6 Mágocs Városi Önkormányzata évi Önkormányzati költségvetés tervezete I. forduló

7 Mágocs Város Önkormányzata Költségvetési tervezet költségvetési évre 1. számú melléklet.../2015(...)örkormányzati rendelethez BEVÉTELEK évi előirányzat tervezet 1.számú melléklet Előirányzat csoport ezer forint Cím Alcím Jogcím Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Bevételek összesen: 2015.év 1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal 1 I. 1. Intézményi saját bevétel 1.1 Kamat, hírdetés, egyéb bevétel Közvetitett szolgáltatás Busz és egyéb vagyon bérbeadás Tárgyieszköz értékesítés Intézményi saját bevétel összesen: Önkormányzati sajátos működési bevételek 2.1 Helyi adó Iparűzési adó Kommunális adó Telekadó összesen: Átengedett központi adók 2.2.Gépjárműadó összesen: összesen: Egyéb sajátos bevételek 3.1 Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Helyszíni bírság Kölcsönök megtérülése (Mágocsvíz) Egyéb bírság, pótlék, kamat összesen: I. cím összesen: II. Támogatások 1.1 I/1. Helyi Önkormányzat működésének általános támogatása 1.1. a. Önkormányzati Hivatal működésének támogatása b. Település-üzem.kapcs.fel.tám.összesen: ba. Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.ell.tám bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása bc. Köztemető fenntartásának támogatása bd. Közutak fenntartásának támogatása c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.össz. 0 0 I/1. Helyi Önkormányzat működésének általános támogatása összesen: oldal

8 Mágocs Város Önkormányzata Költségvetési tervezet költségvetési évre 1. számú melléklet.../2015(...)örkormányzati rendelethez BEVÉTELEK évi előirányzat tervezet 1.számú melléklet Előirányzat csoport ezer forint Cím Alcím Jogcím Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Bevételek összesen: 2015.év 1. II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1.(2).1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása: (1)2. Óvodadapedagógusok elismert létszáma alapján Óvodaműködtetési támogatás II.1-2.Óvodai nevelésre összesen: II.3.Társulás által fenntartott óv. Bejáró gyermekek utaztatásának támogatása II.5.(1)Pedagógusok II. kateg.kieg. támogatása II/ A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz III.3.aa(1).Családsegítés III.3.aa(2).Gyermekjóléti szolgálat III.3.d(1). Házi segítségnyújtás III.3.c.1. Szociális étkeztetés III.3.f.(1). Időskorúak nappali intézményi ellátása III.3.g.(5). Demens személyek nappali intézményi ellátása III.4.a. A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása(bentlakás) III.4.b. Intézményüzemeltetés támogatása III.3-4. Szociális feladatellátás összesen: III.5. Gyermekétkeztetés támogatása III.5.a).Elismert dolgozók bértámogatása III.5.b).Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása III.5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen: III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: oldal

9 Mágocs Város Önkormányzata Költségvetési tervezet költségvetési évre 1. számú melléklet.../2015(...)örkormányzati rendelethez BEVÉTELEK évi előirányzat tervezet 1.számú melléklet Előirányzat csoport ezer forint Cím Alcím Jogcím Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Bevételek összesen: 2015.év 1. IV. Atelepülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: Lakott külterület támogatása Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei: Központosított előirányzatok: 2.1. Közművelődési, könyvtári érd.növ.tám összesen: Normatív kötött felhasználású támogatás III./3.1 Egyes jövedelem pótló támogatások (1/4. év) összesen: Egyéb központi támogatás : 4.1. Bérkompenzáció és ágazati pótlék ÖNHIKI összesen: Fejlesztési célú támogatások KEOP /N/14.Fotovoltaikus rendszerek kialakítása összesen: II. cím összesen: III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: telek értékesítés III. cím összesen: IV. Támogatás értékű bevételek - EU-s programok és egyéb központi 1.1 Központi költségvetési szervtől 1.1.Közfoglalkoztatás Központi költségvetési szervtől összesen: Fejezeti kezelésű előirányzattól: Fejezeti kezelésű előirányzattól összesen: 0 0 IV. cím összesen: jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen: oldal

10 Mágocs Város Önkormányzata BEVÉTELEK Költségvetési tervezet költségvetési évre évi előirányzat tervezet 1.számú melléklet Előirányzat csoport 1. számú melléklet.../2015(...)örkormányzati rendelethez ezer forint Cím Alcím Jogcím Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Bevételek összesen: 2015.év Konyha - Intézményi étkeztetés I. 1. Intézményi működési bevétel jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen: Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése I. 1. Intézményi saját bevétel 1.1 Bérleti díj Földbér Közterület használati díj Mezőföldvíz bérleti díj jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése I. 1. Intézményi saját bevétel 1.1 Lakbér Közvetitett szolgáltatás jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: Eü. Laboratóriumi szolgáltatások I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Támogatás értékű bevételek 1. TB alapoktól jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: Fizikoterápiás szolgáltatások I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Támogatás értékű bevételek 1. TB alapoktól jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: cím összesen: Közös Önkormányzati Hivatal I. 1.Intézményi működési bevétel IV. Támogatás értékű bevételek Helyi önkormányzatoktól 0 0 jogcímcsoport összesen: 0 0 Kötelező feladat összesen: 0 0 Nem kötelező feladat összesen: cím összesen: oldal

11 Mágocs Város Önkormányzata BEVÉTELEK Költségvetési tervezet költségvetési évre évi előirányzat tervezet 1.számú melléklet Előirányzat csoport 1. számú melléklet.../2015(...)örkormányzati rendelethez ezer forint Cím Alcím Jogcím Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Bevételek összesen: 2015.év Szociális Gondozási Központ I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Támogatás értékű bevételek alcím összesen: Kötelező feladat összesen: 3.cím összesen: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Támogatás értékű bevételek 1981 alcím összesen: Kötelező feladat összesen: 4.cím összesen: cím összesen: Bevételek összesen: Kiadások összesen: hiány +többlet Finanszírozási műveletek: VI. Hiány belső forrásból történő finanszírozása: Pénzmaradvány 1. Önkormányzati pénzmaradvány VI. cím összesen: VII.Hiány külső forrásból történő finanszírozása: 1.1 Rövidlejáratú hitelek: Hosszúlejáratú hitelek: VII. cím összesen: Finanszírozási műveletek összesen: Ö S S Z E S E N: I. cím saját összesen : II. cím támogatások összesen III. cím felhalmozási- tőke jellegű összesen IV. cím támogatásértékű összesen V. cím átvett összesen 0 VI. cím pénzmaradvány összesen(fin.műv. belső forrásból): VII. cím finanszírozási műveletek külső forrásból: I-VII. cím összesen: oldal

12 Mágocs Város Önkormányzata Költségvetési tervezet költségvetési évre 2. számú melléklet.../2015(...)önkormánzati rendelethez KIADÁSOK Cím Alcím Jogcím eredeti előirányzat tervezet Eredeti előirányzat Előirányzat csoport ezer forint fő Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Kiadások összesen: év létszám: 1 MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Polgármesteri Hivatal I. Személyi juttatás előirányzata 4,5 1. Polgármesteri Hivatal (P.mester, hiv.segédek,képviselők, bizottsági tagok) I. cím összesen: II. Munkaadót terhelő járulék 1 1. Polgármesteri Hivatal II. cím összesen: III. Dologi kiadások 1 1. Polgármesteri Hivatal Települési hull.vegyes száll. Átrakása Köztak, hidak fenntartása Közvilágítás Zöldterület kezelés Város, község gazdálkodás III. cím összesen: IV. Felhalmozási kiadás 1. Térségfejlesztési koncepció, tervek Szennyvíztelep rekonstrukciója(körny.véd.szláról) összesen: IV. cím összesen: Kötelező feladat összesen V. 1. Átadott pénzeszköz civil szervezeteknek, egyesületeknek,egyházaknak támogatási keret terhére Sport Egyesület támogatása Felosztható támogatás V.1. Összesen: oldal

13 Mágocs Város Önkormányzata Költségvetési tervezet költségvetési évre 2. számú melléklet.../2015(...)önkormánzati rendelethez KIADÁSOK Cím Alcím Jogcím eredeti előirányzat tervezet Eredeti előirányzat Előirányzat csoport ezer forint fő Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Kiadások összesen: év létszám: 1 9 V. 2. Átadott pénzeszköz egyéb Mecsek Völgység HH.E Mecsek Dráva (mük.hj.,köztisztaság) Mikrotérségi Unio (2014.évi 427 E Ft, évi 2352 E:Ft) Ügyeleti díj (Emergency Service) Orvosoknak eszközbeszerzésre (25 E:Ft/hó) 1200 TÖOSZ tagdíj HÉT tagsági díj, támogatás V.2. Összesen: V. cím összesen: Nem kötelező feladat összesen: VI. Pénzbeli ellátások 1. Rendszeres pénzbeli ellátás Lakásfenntartási támogatás Rendszeres pénzb.szoc.seg Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Kötelező feladat összesen: Arany János tehetséggondozó program Bursa Hungarica Nem kötelező feladat összesen: összesen: Eseti pénzbeli ellátás Beiskolázási támogatás Közgyógyellátás ( ig) Önkormányzati segélyek Természetbeni átmeneti segélyek (utalvány) Temetési célra adott önkormányzati segély Települési támogatás nem kötelezően biztosítandó része SZT. 45 alapján, Önkorm.rend.szerint től Nem kötelező feladat összesen: Köztemetés 0 0 Települési támogatás kötelezően biztosítandó része SZT. 45 (3)bekezdés Kötelező feladat összesen: összesen: VI. cím összesen: oldal

14 Mágocs Város Önkormányzata Költségvetési tervezet költségvetési évre 2. számú melléklet.../2015(...)önkormánzati rendelethez KIADÁSOK eredeti előirányzat tervezet Eredeti előirányzat Előirányzat csoport ezer forint fő Cím Alcím Jogcím Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Kiadások összesen: év létszám: 1 VII. Adott kölcsönök Temetési célra adott szociális kölcsön Nem kötelező feladat összesen: 0 0 VII. cím összesen: VIII. 1.Támogatás értékű kiadás Helyi önk.-nak óvodások utaztatására Mágocsi Óvodafenntartó Társulás Kötelező feladat összesen: Nem kötelező feladat összesen: VIII. cím összesen: IX. Tartalék Általános tartalék Céltartalék 0 0 IX. cím összesen: Kötelező feladat összesen: jogcímcsoport összesen: X. Finanszírozási kiadások Hiteltörlesztés X. cím összesen: Konyha - Intézményi étkeztetés 6 I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadás: konyhai gépek, eszközök besz jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: oldal

15 Mágocs Város Önkormányzata Költségvetési tervezet költségvetési évre 2. számú melléklet.../2015(...)önkormánzati rendelethez KIADÁSOK Cím Alcím Jogcím eredeti előirányzat tervezet Eredeti előirányzat Előirányzat csoport ezer forint fő Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Kiadások összesen: év létszám: Lakó-, nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 1 I. Személyi juttatások előir. 0 0 II. Munkaadót terh. járulék előir. 0 0 III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadás 0 0 Rendezvényház működtetéséhez szükséges berendezések beszerzésére KEOP /N/14.Fotovoltaikus rendszerek kialakítása összesen: jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: Közfoglalkoztatás 25 I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások 0 0 IV. Felhalmozási kiadás jogcímcsoport összesen: kötelező feladat összesen: Eü. laboratóriumi szolgáltatások 1 I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadás: jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: oldal

16 KIADÁSOK Mágocs Város Önkormányzata Cím Alcím Jogcím eredeti előirányzat tervezet 2. számú melléklet.../2015(...)önkormánzati rendelethez Eredeti előirányzat Előirányzat csoport ezer forint fő Költségvetési tervezet költségvetési évre Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Kiadások összesen: év létszám: Fizikoterápiás szolgáltatások 1 I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadás 0 0 jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: Közös Önkormányzati Hivatal 18 1 I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások V. Tám.értékű kiadás 0 0 IV. Felhalmozási kiadás jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen: Nem kötelező feladat összesen: alcím öszzesen: Szociális Gondozási Központ 32 1 I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások V. Tám.értékű kiadás 0 0 IV. Felhalmozási kiadás 0 0 jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen: Nem kötelező feladat összesen: cím öszzesen: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény 5 1 I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások V. Tám.értékű kiadás 0 0 IV. Felhalmozási kiadás jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen: Nem kötelező feladat összesen: cím öszzesen: Ö S S Z E S E N : I. cím személyi összesen II. cím járulék összesen III. cím dologi összesen IV. cím felhalmozási összesen V. cím átadott pénzeszköz összesen VI. cím pénzbeli ellátások összesen: VII. cím kölcsönök összesen: VIII. cím támogatásértékű összesen: IX. cím tartalék X. cím finanszírozási kiadások összesen: I-X cím összesen: 5. oldal

17 Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetés tervezete 2. cím részletezése 3. melléklet a../2015.(.) önkormányzati rendelethez Létszám: 18 fő Kiadások: e Ft Bevételek: e Ft Személyi juttatás: Támogatás értékű: 0 Járulék: Saját működési : 500 Dologi Átvett pénzeszköz: 0 Átadott pénzeszköz 0 Pénzmaradvány: Fejlesztés: Önkormányzati finanszírozás Kiadás összesen: Bevételek összesen: FEJLESZTÉSEK: Telefonok 484 WC 7100 Metro megrendelés 1096 Bútor 1 db új iroda, adó,ptár,szoc,mü Fejlesztés összesen: 10480

18 Szociális Gondozási Központ évi költségvetés tervezete 4. melléklet./2015.(.) önkormányzati rendelethez Bevételek Ezer forintban Eredeti előirányzat Állami támogatás Pénzmaradvány Saját bevétel Támog.értékű bev. helyi önkormányzatoktól Mágocs önkormányzati hozzájárulása: Bevétel összesen Egyéb vendégl. (állami TÁMOP) Családsegítés(össz.település) Gyermekjólét (összes település) Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali int. ellátása Demens személyek nappali int. ell Idős korúak bentlakása Demens idős korúak bentlakása Összesen: Kiadások Eredeti előirányzat: Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Beruházás, felújítás Támogatásértékű kiadás Kiadás összesen Egyéb vendéglátás (vendég étk.) Családsegítés Gyermekjólét Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali int. ellátása Demens személyek nappali Idős korúak bentlakása Demens idős korúak bentlakása Összesen:

19 7342 Mágocs Szabadság u. 4. Ikt.sz.:/... GONDOZÁSI KÖZPONT BEVÉTELEK 2015 ÉVI TERVEZETE Térítési díj bevétel Ellátási forma számítás módja összesen Idősek Otthona 35fő x79.000ftx12 hó Szociális étkezés 60 fő x510ftx251 nap Kiegészítő tev. 38főx595 Ftx251 nap Cafeteria 31xfőx12.000Ftx12 hó Házi segítségnyújtás Demens személyek nappali ell. összesen napi 6 óra x 5fő+2x0,5főx150Ft/óra x 251 nap főx510Ftx251 nap saját bevétel Állami normatíva fő állami normatíva éves összege (Ft) Szociális étkeztetés ( Ft/fő) Időskorúak nappali ellátása ( Ft/fő) Demens személyek nappali ellátása ( Ft/fő) Bentlakásos ellátás Szakmai dolgozók átlagbérének és közterheinek elismert összege ( Ft/fő) Intézményi üzemeltetési támogatás (abból 1 fő intézményvezető bére) Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Házi segítségnyújtás( ft/fő) TÁMOP bér pályázat(ápr.30-ig) Összesen

20 Önkormányzati hozzájárulás Települések Házi segítségnyújtás(ft) Családsegítés (Ft) Gyerekjóléti szolgáltatás(ft) Összesen (Ft) Alsómocsolád Kisvaszar Mágocs Mekényes Nagyhajmás Összesen GONDOZÁSI KÖZPONT SZEMÉLYI KIADÁSOK 2015 ÉVI TERVEZETE Bérek Nappali ellátás Demens személyek nappali ellátása Szociális ellátás Kiegészítő tevékenység Szociális étkeztetés hó (jannov)= 11 hó jubileum Ft havi bér Összesen: Házi Családsegítés Gyermekjóléti TÁMOP hónap hónap 1 havi bér Összesen:

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Szentkirály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete Szentkirály Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megállapításáról ALAPOKMÁNY Intézmény megnevezése:

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 22237/2012. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Ülés helye: Arany János Közösségi

Részletesebben

sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 MEGHIVO 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17.

sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 MEGHIVO 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17. sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 Kepviselo-testiilet tagjainak H e I v b e n MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet Az tiles helye: Onkormanyzati hivatal

Részletesebben

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet 2015. februar 12-en (csiitqrto'kon) 17.00 6rai kezdettel

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére HAL IMBA K Ö Z S É G Ö NK O RMÁNYZ AT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/ 58-6 /2014. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2009. JANUÁR 19. ÁRA: 1775 Ft ÖNKORMÁNYZAT SPORT TURISZTIKA AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

ELSÕ FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE

ELSÕ FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 200. 31047 II. Törvények 2010. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl* Az Országgyûlés a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl az

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása

Napirendi pontok tárgyalása Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2012. november 30-án (pénteken) 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. Az ülés helye: Soós Imre Kulturális

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

A helyi önkormányzatok 2014. évi feladatai és finanszírozási rendszere

A helyi önkormányzatok 2014. évi feladatai és finanszírozási rendszere A helyi önkormányzatok 2014. évi feladatai és finanszírozási rendszere A helyi önkormányzatok adóssága, pénzforgalmi egyenlege milliárd forint 2002. 2006. 2010. 2011. 2012. 2013. várható %-os változás

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben