Eplény Községi Önkormányzatának évi költségvetési bevételei adatok eft-ban A B C D E F G H I

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eplény Községi Önkormányzatának 2015. évi költségvetési bevételei adatok eft-ban A B C D E F G H I"

Átírás

1 1. melléklet a /2015. ( ) Önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzatának évi költségvetési bevételei A B C D E F G H I Kiemelt évi eredeti évi eredeti Előir. csop. előir. tény várható szám szám 1 1 Működési költségvetési bevételek Működési célú támogatások Áht-on belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Egyéb működési célú támogatások bevételei Közhatalmi bevételek Adók Idegenforgalmi adó Kommunális adó Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Egyéb pótlékok, bírságok Működési bevételek ebből: Szolgáltatások ellenértéke ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke Önkormányzati Intézmények működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetési bevételek Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről Önkormányzatok felhalmozási támogatásai Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása - adósságkonszolidáció Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Felhalmozási bevételek Ingatlanok értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 29 Költségvetési bevételek összesen Költségvetési egyenleg összege: Finanszírozási bevételek Hiány belső finanszírozásárra szolgáló bevételek 33 2 Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele Intézmény Önkormányzat Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele 37 Hiány külső finanszírozásárra szolgáló bevételek 38 2 Működési hitelfelvétel 39 2 Beruházási hitelfelvétel Bevételi főösszeg

2 2. melléklet a /2015. ( ) Önkormányzati rendelethez Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások alakulása és évben A B C D év év Változás %-a 2015/ A települési önkormányzatok működésének támogatása ,78% 2 Önkormányzati hivatal működésének támogatása Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása ,11% 4 Közvilágítás fenntartásának támogatása ,98% 5 Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása ,00% 6 Közutak fenntartásának támogatása ,93% 7 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása ,96% 8 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása ,05% 9 info: Beszámítás összege ,99% 10 Lakott külter. kapcsolatos feladatok támogatása ,00% 11 Üdülőhelyi feladatok támogatása ,07% Egyes köznevelési feladatok támogatása ,15% 13 Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása ,33% 14 Óvodaműködtetési támogatás ,79% 3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezetési feladatok 15 támogatása ,40% 16 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása ,65% 17 Kistelepülések szociális feladatainak támogatása Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása / Gyermekétkeztetés támogatása ,57% 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 19 támogatása ,98% 20 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása ,98% 21 MINDÖSSZESEN ,28%

3 3. melléklet a /2015. ( ) Önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzatának A B C D E F G H I Előir. csop. szám Kiemelt előir. szám évi tény eredeti várható évi eredeti 1 1 Intézményi költségvetési kiadások Működési költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházások Felújítások 6 2 Önkormányzati költségvetési kiadások Működési költségvetési kiadások Céltartalékok Működési céltartalékok Felhalmozási céltartalékok 11 Általános tartalék Felhalmozási költségvetési kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások évi költségvetési kiadásai 18 Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási kiadások Működési finanszírozási kiadások 21 - Hiteltörlesztés 22 2 Felhalmozási finanszírozási kiadások 23 - Hiteltörlesztés Konszolidált hiteltörlesztés Kiadási főösszeg

4 4. melléklet a /2015. ( ) Önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Intézményének évi saját bevételei A B C D E F G évi tény eredeti várható év 1 1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda 2 eredeti

5 5. melléklet a /2015. ( ) Önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Intézményének évi költségvetési bevételei A B C D E F G H I J K L M Irányító szervtől kapott Működési költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési bevételek támogatás Előző évi Felhalmozási Ebből : Bevételek Működési célú Működési célú Felhalmozási pénzmaradvány Összesen Működési Felhalmozási célú támogatás normatív összen támogatás Áhton belülről pénzeszköz pénzeszköz átvett célú átvett bevételek bevétel Áht.-on állami belülről támogatás 1 1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda 2 eredeti

6 Feladatellátás jellege* 6. melléklet a /2015. ( ) Önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Intézményének évi költségvetési kiadásai A B C D E F G H I J K L M N O P Működési költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások évi tény eredeti várható évi Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda 2 eredeti K * Feladatellátás jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

7 Feladatellátás jellege* 7. melléklet a /2015. ( ) Önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Önkormányzatok igazg. tevékenysége K Előző évi visszafizetési kötelezettség K Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó kiadások K Áfa befizetés K Város és községgazdálkodási feladatok K Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázott kiadások: NK Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,15 ha erdőtelepítés költségei (2012. évi sípályabővítéshez kapcsolódó) K évi sípálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú. Ing.erdőtelepítés ápolási költsége K Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,47 ha erdőtelepítés költségei (2013/ évi tény Eplény Községi Önkormányzat Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek évi működési költségvetési kiadásai sípályabővítéshez kapcsolódó) K Közutak üzemeltetése és fenntartása K Közvilágítás K Köztemető fenntartás és üzemeltetés K Óvodai nevelés és étkeztetés K Háziorvosi szolgálat K Közművelődési feladatok K Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok) K eredeti Lakásfenntartási támogatás Á Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Á Rendszeres szoc. segély Á várható évi Működési költségvetési kiadások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési kiadások 7

8 Feladatellátás jellege* A B C D E F G H I J K L M évi tény eredeti várható évi Rendkívüli gyermekvéd. tám. K Átmeneti szoc. segély K Temetési segély K 47 0 Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési kiadások Önkormányzati segély K Közcélú és közhasznú foglalkoztatás K Veszprémi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás K Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás K Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás tagdíj K 0 Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési kiadások VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás K Családseg.és Gyermekjóléti Alapszolg. 29 Intézményfenntart.Társ. műk.hozzájár. K Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak K Pápakörnyéki Vizitársulat tagdíj K Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége tagdíj K "A Bakonyért" Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj K Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség tagdíj K Zirci Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás K Zirc Kistérség Többcélú Társulás műk. 36 Hozzájár.(közp.orv.ügy., szoc.szolg.kp.) K TÁMOP B-12/ pály.tám. "Közösség építés 37 az Eplényi IKSZT-ben" K TÁMOP / "Egészségre nevelő és 38 szemléletformáló életmód programok Eplény Községben" K Társadalmi szervezetek támogatása NK ebből: - Eplény Sportegyesület Helyi színjátszás támogatása BTE sakk-szakosztály

9 Feladatellátás jellege* A B C D E F G H I J K L M évi tény eredeti évi Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési kiadások 43 - Bikemag Eplény Kupa kerékpárverseny Alapítványok támogatása NK ebből: - Eplényi Gyermekekért Alapítvány várható Eplényi Gyermekekért Alapítvány visszatérítendő támogatása NK Fortuna Színjátszó Egyesület visszatérítendő támogatása NK MINDÖSSZESEN: Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen: Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen: Ebből: Önkormányzat által ellátott állami (államigazgatási) feladatok összesen: * Feladatellátás jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok Á= Állami (államigazgatási) feladatok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési kiadások 9

10 Feladatellátás jellege* 8. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat évi beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások a A B C D E F G H I Teljes költség Teljesítés ig várható évi utáni javaslat 1 1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda 2 1 Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (gyermekbútor, polcrendszer, szőnyeg, mozgásfejlesztő eszközök, készségfejlesztő játékok, eszközök, takarítógép) NK Intézményi beruházási kiadások összesen Eplény Községi Önkormányzat 8 Önkormányzati beruházási kiadások: 9 1 Szoftver licenc díjak NK Vizi közmű rendszerek (víz- és szennyvíz csat.) vagyonértékelése NK Eplény településrendezési tervének módosítása NK Eplény község vízkár-elhárítási tervének elkészítése 5 KEOP /F - Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló NK energiaforrás hasznosításával NK Borház (Veszprémi u. 64.) bérleti jogának megsz. és bútorzatának megvásárlása NK Temető út - járda építése és parkosítás NK Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,15 ha erdőtelepítés NK költségei Leader (2012. évi "Temető sípályabővítéshez és kapcsolódó) ravatalozó felújítása NK Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (takarító eszközök, 3 db páramentesítő, kéziszerszámok, 18 irodai fax, hivatali mobiltelefon, digitális alkoholszonda) NK TÁMOP / "Egészségre nevelő és 23 szemléletformáló életmód programok Eplény NK Községben" Mangánérc-bányászat emlékére emléktábla NK Fűkasza vásárlás 3db NK Fűnyíró gép vásárlása 2 db NK Pad beszerzés és telepítés 6db NK Ingatlan vásárlás (99. hrsz-ú ingatlan csere) NK Önkormányzati beruházási kiadások összesen Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások: Eplényi Sportegyesület tárgyi eszköz beruházás, felújítás projekt megvalósításához önrész biztosítása Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások összesen NK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN * Feladatellátás jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok Á= Állami (államigazgatási) feladatok

11 Feladatellátás jellege* 9. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat évi felújítási kiadások a A B C D E F G H Teljes költség várható 2015.évi utáni javaslat 1 2 Eplény Községi Önkormányzat 2 1 Borház csőtörés okozta kár helyreállítása NK Közösségi ház járda és csapadékvíz elvezetés felújítás NK FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN * Feladatellátás jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

12 10. melléklet az.../2015. (...) Önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzatának működési és felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai évben A B C D E F 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban 2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési bevételek Dologi kiadások Működési célú átvett pénzeszközök 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú tartalék 8 Működési költségvetési bevételek összesen Működési költségvetési kiadások összesen FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházási kiadások Felhalmozási bevételek Felújítási kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú tartalék 14 Felhalmozási költségvetési bevételek összesen Felhalmozási költségvetési kiadások összesen Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Rövid lejáratú hitel felvétele 1. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 19 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 23 Finanszírozási bevételek összesen 0 Finanszírozási kiadások összesen ÖSSZES BEVÉTEL ÖSSZES KIADÁS Költségvetési egyenleg összege ebből: működési ebből: felhalmozási Finanszírozási kiadásokkal korrigált egyenleg 0 29 Belső finanszírozásra szolgáló előző évek költségvetési maradványával korrigált egyenleg 30 Működési bevételek aránya %-ban 53,9% Működési kiadások aránya %-ban 58,2% 31 Felhalmozási bevételek aránya %-ban 46,1% Felhalmozási kiadások aránya %-ban 41,8% 0

13 11. melléklet a /2015. ( ) Önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a évi engedélyezett létszámról A B C D E évi engedélyezett Módosítás engedélyezett Megjegyzés létszám létszám eredeti 1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda 4,00 4,00 2 Eplény Községi Önkormányzat 4,00 4,00 3 Közfoglalkoztatás 5,70-0,70 5, fő 4 Nyári diákmunka 0,76-0,76 0,00 5 ÖSSZESEN 14,46-1,46 13,00

14 12. melléklet a /2015. ( ) Önkormányzati rendelethez Több éves kihatással járó feladatok ai éves bontásban tájékoztató jelleggel az Áht. 24. (4) bekezdés b.) pontja alapján A B C D E F évi évi évi évi évi sípályabővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú ing.erdőtelepítés ápolási költsége /14. évi sípályabővítéshez kapcsolódó Nagyvázsony 0340 hrsz-ú ing.erdőtelepítés ápolási költsége Veszprémi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás tagdíj VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás Családseg.és Gyermekjóléti Alapszolg. Intézményfenntart.Társ. műk.hozzájár Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége tagdíj "A Bakonyért" Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj "Közösség építés az Eplényi IKSZT-ben" TÁMOP B-12/ "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben" TÁMOP / Leader "Temető bővítés és ravatalozó felújítása Önkormányzati épületek hőszigetelési és energetikai korszerűsítése Eplényben - KEOP /F ÖSSZESEN:

15 13. melléklet a /2015. ( ) Önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q Hitel megnevezése Hitelt nyújtó Hitelszerződés Lejárat idő- Hitelállomány évi Kamat, Kamat, Kamat, Kamat, hitelszerződésen alapuló KIMUTATÁS Eplény Községi Önkormányzat hiteltörlesztésének, hitelállományának és egyéb kötelezettségeinek alakulásáról Hitelfelvétel Hiteltörlesztés Hitelállomány Tőketörlesztés Tőketörlesztés Tőketörlesztés Tőketörlesztés pénzintézet dátuma pontja hitelfelvétel től Folyószámlahitel/Működési hitel OTP 158 hitelhez kapcs. ktsg. hitelhez kapcs. ktsg. hitelhez kapcs. ktsg. hitelhez kapcs. ktsg. MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési 2. Program OTP I. Fizetési számlára felvett hitelek összesen

16 Sorszám 14. melléklet a /2015. ( ) Önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei az Ávr. 24. (1) bekezdés a.)és d.) pontjainak megfelelően Program megnevezés 1. Leader "Temető bővítés és ravatalozó felújítása 2. TÁMOP B-12/ pály.tám. "Közösség építés az Eplényi IKSZT-ben" 3. TÁMOP / "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben" Új Magyarország Fejlesztési Terv Program Támogatási szerződés szerinti költségmegbontás megvalósításának Teljes költség EU támogatás Saját erő ideje ig Összesen évi utáni EU Saját erő Összesen javaslat támogatás 4. Önkormányzati épületek hőszigetelési és energetikai korszerűsítése Eplényben - KEOP /F Összesen

17 15. melléklet a /2015. ( ) Önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a közvetett támogatásokról tájékoztató jelleggel az Áht. 24. (4) bekezdés c.) pontja alapján A Törvények és helyi rendeletek által nyújtott mentességek, kedvezmények B Közvetett támogatás ezer Forintban 1 1. Adóhivatal: 2 Iparűzési adó 0 3 Építményadó 0 4 Telekadó Kommunális adó Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege Összesen: 3 425

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 16/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. szeptember 26. (csütörtök) napján 15

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet 2015. februar 12-en (csiitqrto'kon) 17.00 6rai kezdettel

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Szentkirály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete Szentkirály Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megállapításáról ALAPOKMÁNY Intézmény megnevezése:

Részletesebben

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 4. sz. melléklet Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím ezerft 1 2 3 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 4 729 498 2. I/1. Önkormányzat

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 17/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének és az 1. napirendi pont tárgyalásánal Tabdi

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 MEGHIVO 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17.

sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 MEGHIVO 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17. sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 Kepviselo-testiilet tagjainak H e I v b e n MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet Az tiles helye: Onkormanyzati hivatal

Részletesebben

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft A B C D E F 1 2 z 2 Doboz Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft 5 Sorszám 0 2012. évi előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. november 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. november 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO MifidCyfidza kozseg Onkormdnyzata 8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu Kepviselo-testiilet Tagjainak He 1 y b e n Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

EL TERJESZTÉS. A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására

EL TERJESZTÉS. A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására EL TERJESZTÉS A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására El terjeszt : Czibak László, Nemzetiségi Önkormányzat elnöke El készítésben részt vett: Mezei Norbert,

Részletesebben