Önkor mányzat és intézményeinek bevétele A B C D E F

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önkor mányzat és intézményeinek bevétele 2015. A B C D E F"

Átírás

1 1. melléklet az 1/2015.(III.12) önkormányzati rendelethez Önkor mányzat és intézményeinek bevétele A B C D E F 1. Felhalmozási bevételek ElőirányzatKötelező felad Önként vállalt Államigazg Pályázati támogatás Adósságkonszolidáció 4. Önkor mányzat összesen: Óvoda összesen: Közös Hivatal összesen: Önkormányzat és intézményei összesen: Müködési bevételek: Önkorm. hivatal működtetése Óvoda finanszírozás Egyéb önkormányzati támogatás Hozzájár. Egyéb pénzbeli ellátáshoz Egyéb közhatalmi bevételek Gépjárműadó Lakbér és bérleti díj Iskolaegészségügyi támogatás Óvodai hozzájárulás Közös hivatalhoz hozzájárulás Működési pénzmaradvány Könyvtári, közm. Támogatás Közfoglalkoztatás támogatása Önkormányzat összesen: Állami támogatás Önkormányzati hozzájárulás Térítési díj Óvoda összesen: Állami támogatás Felügyeleti szerv tám Pénzmaradvány Közös Hivatal összesen: Müködési bevételek összesen: Intézményfinanszír ozás Önkormányzat és intézményei bevételei összesen:

2 2. melléklet az 1/2015.(III.12.) önkormányzati rendelethez Bevételek A E F G H I J K L M N O P Közös Hivatal Óvoda Önkormányzat Önkormányzat és intézményei Módosít Teljesíté Módosít Teljesíté 2. Megnevezés Rovat Eredeti ott s Eredeti ott s Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés 3. Helyi önkorm. műk. általános tám. B Önkorm. egyes köznev. Támogatása B Önkorm. szoc. gyermekjóléti és gyermek B Önkorm. kulturális támogatása B Működési c. központosított tám. B Helyi önkorm. kiegészítő támogatása B Önkorm. működési támogatása B Elvonások és befizetések B Műk.c. gar. megtér. ÁHT-n belül B Műk.c. visszatér. tám. ÁHT-n belül B Műk.c. visszatér. tám.igénybevét ÁHT-n B Egyéb műk. c. tám. ÁHT-n belül B Műk. c. támogatások ÁHT-n belül B Felhalm. c. önkorm-i támogatások B Felh..c. gar. megtér. ÁHT-n belül B Felh..c. visszatér. tám. ÁHT-n belül B Felh..c. visszatér. tám.igénybevét ÁHT-n B Egyéb felh. c. tám. ÁHT-n belül B Felh. c. támogatások ÁHT-n belül B Magánszemélyek kjövedelemadói B Társaságok jövedelemadói B Jövedelemadók B Szoc.hozzájárulási adó és jár. B Bérhez és fogl. kapcs. adók B Vagyoni típusú adók B Értékesítési és forgalmi adók B Fogyasztási adók B Pü-i mon. nyereségét terh. adók B Gépjárműadók B Egyéb áruhaszn. és szolg. adók B Termékek és szolg. adók B Egyéb közhatalmi bevételek B Közhatalmi bevételek B Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolg. ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott ÁFA B ÁFA visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B Egyéb működési bevételek B Működési bevételek B Imm. javak értékesítése B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszk. értékesítése B Részesedések értékesítése B Részesedések megszün.kapcs. bevétele B Felhalmozási bevételek B Műk.c. gar. megtér. ÁHT-n kívülről B Műk.c. visszatér. tám. ÁHT-n kívülről B Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök B Működési célú átvett pénzeszközök B Felh..c. gar. megtér. ÁHT-n kívülről B Felh..c. visszatér. tám. ÁHT-n kívülről B Egyéb felhalm. c. átvett pénzeszköz B Felhalm. célú átvett pénzeszközök B Költségvetési bevételek B1-B Hosszú lejáratú hitelek felvétele B Likviditási c. hitelek felvétele B Rövid lejáratú hitelek felvétele B Hitelfelvétel ÁHT-n kívülről B Belföldi értékpapírok bevételei B Előző évi maradvány igénybevétele B Maradvány igénybevétele B Kpi, ir.szervi támogatás B Belföldi finanszírozás beévtelei B Külföldi finanszírozás bevételei B Finanszírozási bevételek B Bevételek összesen

3 3. melléklet az 1/2015.(III.12) önkormányzati rendelethez Kiadások A B C D E F G H I J 1. Megnevezés Szem.juttat ás Járulék Dologi kiadások Műk. kiadás Össz. Átadott pénzeszk. Felhalm. Tartalék Kiadások összesen 2. Önkormányzat Önkorm.igazg.tev Város-és községgazdálkodás Közvilágítási feladatok Köztemető fenntartási feladatok Zöldterületkezelés Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Közművelődési int. fenntartása Sportintézmények működtetése Falugondnoki szolgálat Közutak, hidak üzemeltetése Fogorvosi alapellátás Fogorvosi ügyeleti ellátás Támogatási célú finanszírozási műveletek Munkanélküli aktív korúak ellátása Lakásfenntartással összefüggő ellátások Egyéb szoc. pénzbeli ellátások Elhunyt szem. hátramaradottainak pénzbeli ell Önkormányzat összesen Közös Hivatal Önkorm.igazg.tevékenység Közös Hivatal összesen Óvoda Óvodai nevelés működtetési feladatai Óvodai nevelés szakmai feladatai Óvodai intézményi étkeztetés Óvoda összesen Önkorm. és intézményei Önkorm.igazg.tev Város-és községgazdálkodás Közvilágítási feladatok Köztemető fenntartási feladatok Zöldterületkezelés Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Közművelődési int. Fenntartása Sportintézmények működtetése Falugondnoki szolgálat Óvodai intézményi étkeztetés Közutak, hidak üzemeltetése Fogorvosi alapellátás Fogorvosi ügyeleti ellátás Munkanélküli aktív korúak ellátésa Lakásfenntartással összefüggő ellátások Egyéb szoc. pénzbeli ellátások Elhunyt szem. hátramaradottainak pénzbeli ell Óvodai nevelés működtetési feladatai Óvodai nevelés szakmai feladatai Önkormányzat és intézményei összesen:

4 4. melléklet az 1/2015.(III.12) önkormányzati Kiadások A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W X Y Z AA AB 1. Közös Hivatal Óvoda Önkormányzat Mn.aktí Elhunyt Önkorm Önkormányzat Háziorv.ü Fogorv v Lak.fen Egyéb sz.hátr ányzat és Hivatal Óvodai Óvodai Óvoda Önkorm.i Város és Köztemet Háziorvos gyeleti Közműv.f Sportint. Falugond. Zöldterüle Közvilágít.ügyele Fogorvo Önkorm. kor.ellát nt.kiad szoc.pén pénzb.e Közutak összese intézményei 2. Megnevezés Rovat Önk.ig.tev. összesen nevelés étkezteté összesen g.tev. kg.gazd. ő fennt. i ellátás ellátás eladatok Működ. szolg. tkezelés ás ti ell. si ellátás elsz. ása ásai zb.ell. ll. üzem. n össz. 3. Törvény szerinti illetmények K Normatív jutalmak K Céljuttatás, projektprémium K Készenléti, ügyeleti helyett. díj K Végkielégítés K Jubileumi jutalom K Béren kívüli juttatás K Ruházati ktg. térítés K Közlekedési ktg. térítés K Egyéb költségtérítések K Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Fogl. egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi jutt. K Választott tisztségv. juttatásai K Egyéb jogv.nem saját fogl. Juttatása K Egyéb külső személyi juttatások K Külső személyi juttatások K Személyi juttatások K Munkaadót terh. Jár. És szoc.hj.a K Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés K Készletbeszerzés K Inform.szolg. Igénybevétele K Egyéb komm. Szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások K Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak K Karbantartás, kisjavítás K Közvetített szolgáltatások K Szakmai tev. segítő szolg. K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások K Kiküldetés kiadásai K Reklám- és prop.kiadásai K Kiküldetések, reklámkiadások K Működési célú ÁFA K Fizetendő ÁFA K Kamatkiadások K Egyéb pénzügyi műveletek K Egyéb dologi kiadások K Különf.befiz. és egyéb dologi K Dologi kiadások K

5 Mn.aktí Lak.fen Egyéb Elhunyt 4516 Önkormányzat Hivatal Óvodai Óvodai Óvoda Önkorm.i Város és Köztemet Háziorvos Védőnői Közműv.f Sportint. Falugond. Zöldterüle Közvilágít Óvodai Fogorvo Önkorm. v nt.kiad szoc.pén sz.hátr. Közutak intézményei 48. Megnevezés Önk.ig.tev. összesen nevelés étkezteté összesen g.tev. kg.gazd. ő fennt. i ellátás szolg. eladatok Működ. szolg. tkezelés ás int.étk. si ellátás elsz. kor.ellát ásai zb.ell. pénzb.e üzem. 0 össz. 49. Társ.bizt. Ellátások K Családi támogatások K Pénzbeli kárpótlás, kártérítés K Betegséggel kapcs.kiad. K Fogl.,munkanélk. Kapcs. Kiadások K Lakhatással kapcs. Kiadások K Intézményi ellátottak juttatásai K Egyéb nem intézményi ellátások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Nemzetközi kötelezettségek K Elvonások és befizetések K Műk.c.gar.kifizetések ÁHT-n belülre K Műk.c. visszatér.tám.áht-n belülre K Műk.c. v.tám.törl.áht-n belülre K Egyéb műk.c. tám.áht-n belülre K Műk.c.gar.kifizetések ÁHT-n kívülre K Műk.c. visszatér.tám.áht-n kívülre K Árkieg.,ártámogatások K Kamattámogatások K Egyéb műk.c.tám.áht-n kívülre K Tartalékok K Egyéb műk. célú kiadások K Imm.javak beszerzése K Ingatlanok beszerzése K Inform.eszk. beszerzése K Egyéb tárgyieszk. beszerzése K Részesedések beszerzése K Megl.rész.növ.kapcs. kiadások K Beruházási célú ÁFA K Beruházások K Ingatlanok felújítása K Inform.eszk. felújítása K Egyéb tárgyi eszk. felújítása K Felújítási célú ÁFA K Felújítások K Felh.c.gar.kifizetések ÁHT-n belülre K Felh.c. visszatér.tám.áht-n belülre K Felh.c. v.tám.törl.áht-n belülre K Egyéb felh.c. tám.áht-n belülre K Felh.c.gar.kifizetések ÁHT-n kívülre K Felh.c. visszatér.tám.áht-n kívülre K Lakástámogatás K Egyéb felh.c.tám.áht-n kívülre K Egyéb felhalmozási célú kiadások K Költségvetési kiadások K1-K Hosszú lejáratú hitelek törlesztése K Likviditási c.hitelek törlesztése K Rövid lejáratú hitelek törlesztése K Hiteltörlesztés ÁHT-n kívülre K Belföldi értékpapírok kiadásai K Kp-i ir.szerv.tám.folyósítása K Belföldi finanszírozás kiadásai K Külföldi finanszírozás kiadásai K Finanszírozási kiadások K Kiadások összesen:

6 5. melléklet az 1/2015.(III.12) önkormányzati rendelethez Állami támogatás megoszlása évben A 1. Megnevezés Normatíva összege 2. Hivatal működtetése Zöldterület gondozás Közvilágítás Köztemetői feladatok Közutak fenntartása Beszámítás összege Egyéb kötelező feladatok Települési önkormányzatok mük. tám Óvoda bértámogatás Óvoda működési tám Minősítési tám. Ped Gyermekétkeztetés támogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Köznevelési feladatok összesen: Hozzájárulás pénzb.szoc.ellátáshoz Falugondnoki szolgálat Könyvtári, közműv.támogatás B 19. Állami finanszírozás összesen:

7 6. melléklet az 1/2015.(III.12) önkormányzati rendelethez 2015.évben ter vezett felhalmozási kiadások A B C Adatok 1. ezer Ft-ban 2. I. Felújítások 3. Orvosi rendelő akadálymentesítése Járdafelújítás Felújítás összesen II. Beruházások 8. Testvértelepülési Park építése Beruházások összesen Felhalmozási kiadások összesen: 6 421

8 7. melléklet az 1/2015.(III.12) önkormányzati rendelethez Zalaszentgyör gy Község Önkor mányzata 2015 A B C D MT E Állandó F G szerint foglalkozt közmunka Köztisztv Közalkal foglalkozt atottak progr.fogl 1. Megnevezés iselő mazott atottt összesen. Összesen évi terv évi terv évi terv évi terv évi terv évi terv 3. Napköziotthonos Óvoda Öszesen: Önkormányzat 7. Falugondnoki szolgálat Közművelődés Közfoglalkoztatás Összesen: Közös Hivatal Összesen: Mindösszesen:

9 8. melléklet az 1/2015.(III.12) önkormányzati rendelethez A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg Megnevezés évre A B 1 I. Működési bevételek és kiadások 2 3 Önkormányzatok működési támogatása Működési célú támogatások ÁHT-n belül Jövedelemadók 7 Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett péntzeszközök 11 Hitelfelvétel ÁHT-n kívülről Belföldi értékpapírok bevételei 12 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás áht. belülre Működési célú pénzeszközátadás áht. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Hiteltörlesztés ÁHT-n kívülre 22 Belföldi értékpapírok kiadásai 23 Tartalék 24 Működési célú kiadások összesen: II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 28 Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül 29 Felhalmozási bevételek 31 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 32 Hitelfelvétel ÁHT-n kívülről 33 Belföldi értékpapírok bevételei 36 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 37 Felhalmozási bevételek összesen: 0 39 Beruházások Felújítási kiadások Felhalmozási pénzeszközátadás áht. belülre 41 Felhalmozási pénzeszközátadás áht. kívülre Hiteltörlesztés ÁHT-n kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai 48 Tartalék Felhalmozási kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:

10 9. melléklet az 1/2015.(III.12) önkormányzati rendelethez Előirányzat felhasználási ütemterv A B C D E F G H I J K L M N 1. Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt Szept Okt Nov Dec Összesen: 2. Bevételek 3. Önkormányzatok működési támogatása Működési célú támogatások ÁHT-n belül Jövedelemadók 6. Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 9. Hitelfelvétel ÁHT-n kívülről 10. Belföldi értékpapírok bevételei 11. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül 12. Felhalmozási bevételek 13. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 14. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások 17. Személyi juttatások Járulékok Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátadás áht. belülre Működési célú pénzeszközátadás áht. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházások Felújítási kiadások Felhalmozási pénzeszközátadás áht. belülre 26. Felhalmozási pénzeszközátadás áht. kívülre 27. Hiteltörlesztés ÁHT-n kívülre 28. Belföldi értékpapírok kiadásai 29. Tartalék Kiadások összesen: Egyenleg

11 10.melléklet az 1/2015.(III.12) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban év Sorszám Hitel jellege Hitel állomány január 1-jén Felvétel Lejárat éve éve összesen A B C D E F G H 1. Működési célú Felhalmozási célú 7. Támogatásmegelőlegező hitel Összesen (1+6)

12 11. melléklet az 1/2015.(III.12) önkormányzati rendelethez Önkor mányzat által nyújtott kölcsönök állománya Ezer forintban! Hitel, kölcsön Sorszám Kölcsönnyújtás éve Lejárat éve Hitel, kölcsön állomány január 1-jén A B C D E F G 1 Rövid lejáratú Hosszú lejáratú 7 Építési kölcsön 8 Lakásvásárlásra támogatás 9 Csatorna beruházás érdekeltségi hj Összesen (1+6)

13 12. melléklet az 1/2015.(III.12) önkormányzati rendelethez Kimutatás a tar tozásállományr ól Sor-szám A B C D E Tartozásállomány megnevezése Állammal szembeni tartozások Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás TB alapokkal szembeni tartozás Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 6 Egyéb tartozásállomány nap közötti állomány nap közötti állomány 60 napon túli állomány Összesen: 7 Összesen:

14 13. melléklet az 1/2015.(III.12.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmények összege 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése A C 2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen 6. -ebből: Építményadó 7. Telekadó 8. Vállalkozók kommunális adója 9. Magánszemélyek kommunális adója 10. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 11. Idegenforgalmi adó épület után 12. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 13. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 14. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 15. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 16. Gyermekétkeztetés kedvezménye 100% 17. Gyermekétkeztetés kedvezménye 50% 18. Egyéb kölcsön elengedése Összesen:

15 14. melléklet az 1/2015.(III.12) önkormányzati rendelethez Kimutatás a szociális ellátásokról A Sor-szám Megnevezés évi terv B 1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szociális segély Települési támogatás Összesen: 896

Önkormányzat bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint

Önkormányzat bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint 1. melléklet 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint A B C

Részletesebben

1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez

1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez Önkormányzat Régi Szakfeladat Korm funkc Új Szakfeladat Növényterm. 0100001 0421310001 Közutak fenntart 5220011 045160

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tolmács Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

BEVÉTELEK 2015 2015.06.25 2015.06.25 KIADÁSOK 2015 2015.06.25 2015.06.25. Módosított előirányzat

BEVÉTELEK 2015 2015.06.25 2015.06.25 KIADÁSOK 2015 2015.06.25 2015.06.25. Módosított előirányzat - 1. melléklet Adatok e Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege BEVÉTELEK 2015 2015.06.25 2015.06.25 KIADÁSOK 2015 2015.06.25 2015.06.25 Rovatszám szerint Tervszám Módosítás

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege

Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege - 1. melléklet Adatok e Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege BEVÉTELEK 2015 2015.03.26 2015.03.26 KIADÁSOK 2015 2015.03.26 2015.03.26 Rovatszám szerint Tervszám Módosítás

Részletesebben

Bevételek. Rovat megnevezése

Bevételek. Rovat megnevezése 1.a függelék Sorszám 08 Elvonások és befizetések bevételei B12 09 10 11 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 138 535 13 Működési célú támogatások államháztartáson

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

Szatymaz község Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.)

Szatymaz község Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.) Szatymaz község Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2015. évi vitelének

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

(2) A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(2) A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XII.17. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről 5. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzatának 2014. évi gazdálkodásának pénzügyi fedezete

Részletesebben

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/214. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 214. évi költségvetéséről Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 6 468 000 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 400 000 04

Részletesebben

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897 1. melléklet: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban CÍM / ALCÍM 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L E K 2014. évi tervezett ei. I. SAJÁT BEVÉTELEK

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2015. évre tervezett bevételei /FŐTÁBLA/

bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2015. évre tervezett bevételei /FŐTÁBLA/ bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 215. évre tervezett bevételei /FŐTÁBLA/ 1. sz. melléklet Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önállóan működők összesen Önkormányzat összesen Megnevezés 213.

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászágó község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban c) működési bevételek előirányzatát 1 195 E Ft-ban d) működési célú átvett pénzeszközök

b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban c) működési bevételek előirányzatát 1 195 E Ft-ban d) működési célú átvett pénzeszközök A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0202 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

Egyéb önk. fea. Védőnői

Egyéb önk. fea. Védőnői Kisbér Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak 2014. évi alakulása 1. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban 201. eredeti Wass A. Műv. K. Gyöngyszem Önkorm. fea össz.

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben