1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez"

Átírás

1 MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez Önkormányzat Régi Szakfeladat Korm funkc Új Szakfeladat Növényterm Közutak fenntart Lakóingatlan Nem lakóingatlan Állat eü Adó Közvilágítás Város Községgazd Finanszírozás műv. (állami) Önkorm. Elsz (intézm. Finansz) Család és nővéd Iskola eü Önkorm szoc tám finansz (jöv pótló tám ) Rendszeres gyermekvéd tám Átmeneti segély Temetési segély Rendk. Gyermekvéd tám Közgyógy ellátás Köztemetés Családsegítés Civil szerv támogatása Rövid táv. Közfogl Téli közfogl Köztemető fenntart Szakfeladatra el nem számolt tételek Polgármesteri Hivatal Régi Szakfeladat Korm funkc Új Szakfeladat Iskolai étkezés Lakóingatlan Nem lakóingatlan Önkorm ig Háziorvosi alapellátás Család és nővéd Aktív korúak ellátása Lakásfenntart tám Családsegítés Rövid időtartamú közfogl Fogl hely tám, hosszú idejű közfogl Téli közfogl Közösségi kultúra Könyvtári szolg Szakfeladatra el nem számolt tételek Mesevár Óvoda Régi Szakfeladat Korm funkc Új Szakfeladat Óvodai nevelés Óvodai étkezés Mende Község Roma Nemzetiségi Régi Új Önkormányzata Szakfeladat Korm funkc Szakfeladat Helyi nemzetiségi Önk. Igazg. Tev /1

2 MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2. sz. melléklet az /2014.() számú önk. Rendelethez Az önkormányzat évi tervezett bevételeiről forrásonként E/Ft-ban Sorszám Költségvetési bevétel ezer forintban Rovat megnevezése Rovat száma Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 02 B112 támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti 03 B113 Települési feladatainak önkormányzatok támogatása kulturális feladatainak 04 B114 támogatása 05 Működési célú központosított ok B Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B11 08 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó 09 B13 Működési megtérülések célú államháztartáson visszatérítendő támogatások, belülről kölcsönök 10 B14 visszatérülése Működési célú államháztartáson visszatérítendő támogatások, belülről kölcsönök 11 B15 Egyéb igénybevétele működési államháztartáson célú támogatások belülről bevételei 12 B16 államháztartáson belülről 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 15 B22 Felhalmozási származó megtérülések célú visszatérítendő államháztartáson támogatások, belülről kölcsönök 16 B23 visszatérülése Felhalmozási célú államháztartáson visszatérítendő belülről támogatások, kölcsönök 17 B24 Egyéb igénybevétele felhalmozási államháztartáson célú támogatások belülről bevételei 18 B25 államháztartáson belülről 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson B2 20 Magánszemélyek jövedelemadói B Társaságok jövedelemadói B Jövedelemadók (=20+21) B31 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók B34 26 Értékesítési és forgalmi adók B Fogyasztási adók B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B Gépjárműadók B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B Termékek és szolgáltatások adói (= ) B35 32 Egyéb közhatalmi bevételek B36 33 Közhatalmi bevételek (= ) B3 34 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (= ) B4 45 Immateriális javak értékesítése B51 46 Ingatlanok értékesítése B52 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B évi évi /2

3 48 Részesedések értékesítése B54 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 50 Felhalmozási bevételek (= ) B5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó 51 B61 Működési megtérülések célú államháztartáson visszatérítendő támogatások, kívülről kölcsönök 52 B62 visszatérülése államháztartáson kívülről 53 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 54 Működési célú átvett pénzeszközök (= ) B6 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 55 B71 Felhalmozási származó megtérülések célú visszatérítendő államháztartáson támogatások, kívülről kölcsönök 56 B72 visszatérülése államháztartáson kívülről 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 58 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) B7 59 Költségvetési bevételek (= ) B1-B Sorszám Finanszírozási bevétel ezer forintban Rovat megnevezése Rovat száma Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi 02 B8112 vállalkozástól 03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B Belföldi értékpapírok bevételei (= ) B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B Maradvány igénybevétele (=10+11) B Államháztartáson belüli megelőlegezések B Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B Központi, irányító szervi támogatás B Betétek megszüntetése B Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B Belföldi finanszírozás bevételei (= ) B81 19 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Külföldi értékpapírok kibocsátása B Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B Külföldi finanszírozás bevételei (= ) B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 24 B83 bevételei 25 Finanszírozási bevételek (= ) B8 Bevétel összesen évi évi /3

4 MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3. sz. melléklet az /2014.() számú önk. Rendelethez Az önkormányzat évi tervezett kiadásairól forrásonként E/Ft-ban Költségvetési kiadások Sorszá Rovat megnevezése m Rovat száma 2013.évi ezer forintban évi Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások (= ) K121 K122 K123 K12 19 Személyi juttatások (=14+18) K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális Szakmai anyagok beszerzése K2 K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés Készletbeszerzés (= ) K313 K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak K332 K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások (= ) K Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K Működési célú előzetesen felszámított általános K Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások K352 K Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K Egyéb dologi kiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi K Dologi kiadások (= ) K Társadalombiztosítási ellátások K41 38/4

5 Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem K42 K43 K Foglalkoztatással, munkanélküliséggel Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások K45 K46 K47 K Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) K Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések K501 K Működési célú garancia- és kezességvállalásból Működési célú visszatérítendő támogatások, Működési célú visszatérítendő támogatások, Egyéb működési célú támogatások K503 K504 K505 K Működési célú garancia- és kezességvállalásból Működési célú visszatérítendő támogatások, Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások K507 K508 K509 K510 K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások (= ) K Immateriális javak beszerzése, létesítése K Ingatlanok beszerzése, létesítése K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K63 K Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó K66 74 Beruházási célú előzetesen felszámított általános K Beruházások (= ) K Ingatlanok felújítása K Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános K72 K73 K Felújítások (= ) K Felhalmozási célú garancia- és Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, Egyéb felhalmozási célú támogatások Felhalmozási célú garancia- és Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K88 89 Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) K8 90 Költségvetési kiadások K1-K Finanszírozás kiadások Sorszá m Rovat megnevezése Rovat száma Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 K9112 K Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson K Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 K9122 K /5 ezer forintban

6 08 09 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai (= ) K9124 K Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (Intézmény K915 finanszírozás) Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai K916 K Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) K Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése Külföldi finanszírozás kiadásai (= ) K921 K922 K923 K924 K Adóssághoz nem kapcsolódó származékos K93 23 Finanszírozási kiadások (= ) K Kiadások összesen /6

7 MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 4.sz.melléklet az /2014.() számú önk. rendelethez Az önkormányzat címenkénti évi tervezett működési kiadásairól E/Ft-ban Ssz gazdálkodó neve gazd.jogkör műk.kiad.megnev. eredeti I. Önkormányzat Személyi juttatások 0 Munkaadókat terhelő járulékok 0 Dologi kiadások segélyezés 4600 Egyéb működ. Célú kiadás Belf.Finansz.Kiadások Önk.össz: Ssz gazdálkodó neve gazd.jogkör műk.kiad.megnev. eredeti II. Polgármesteri Hiv. gazdálkodó Személyi juttatások szervezettel Munkaadókat terhelő járulékok rendelkező Dologi kiadások segélyezés 3600 Egyéb működ. Célú kiadás 0 P.H.össz: Ssz gazdálkodó neve gazd.jogkör műk.kiad.megnev. eredeti III. Mesevár Óvoda gazdálkodó Személyi juttatások szervezettel munkaadókat terh.járulékok nem Dologi kiadások rendelkező Egyéb működ. Célú kiadás Óvodaössz: /7

8 MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5.sz.melléklet az /2014.() számú önk. rendelethez Az Önkormányzat címenkénti évi tervezett beruházási- felújítási és felhalmozási kiadásairól E/Ft-ban Ssz gazdálkodó neve gazd. jogkör kiadás megnevezése eredeti. I. Önkormányzat Immateriális javak beszerzése, létesítése (rendezési terv módosítás) Ingatlanok beszerzése, létesítése (Bölcsi Émász 967, Óvoda vez.átal 700, Bölcsi Pestterv 450,Óvoda pály. 95,966, Bölcsi pály. 7,549, Leader Temető 4.152, Leader Sportp 7.989, Óvoda árok lefedés 2.000) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (Bölcsi eszköz beszerzés) Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (ebből Leader Temető 1.121, Leader Sportp önrész) Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások 0 Ssz gazdálkodó neve gazd. jogkör kiadás megnevezése II. Polgárm Hiv. gazdálkodó Immateriális javak beszerzése, létesítése szervezettel rendelkezik Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kisértékű tárgyieszköz) Részesedések beszerzése eredeti. 900 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 243 Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások 0 Ssz gazdálkodó neve III. Mesevár Óvoda gazd. kiadás megnevezése jogkör gazdálkodó Immateriális javak beszerzése, létesítése szervezettel Ingatlanok beszerzése, létesítése eredeti. 38/8

9 nem Informatikai eszközök beszerzése, létesítése rendelkezik Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kisértékű tárgyieszköz) Részesedések beszerzése 220 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások 220 Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások 0 38/9

10 MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6.sz.melléklet az./2014.() számú önk. rendelethez Az önkormányzati évi költségvetése feladatonként E/Ft-ban bevételek kiadások Ssz. Szakfeladat 1. Növényvédelem Közutak üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadás-/lakbér Nem lakóing.bérbead/terembér,bérl.díj/ Állateü szolgáltatás Adók,illetékek beszedése Közvilágítási feladatok Város-és községgazdálkodás Finanszírozás műveletek (állami támogatás) Önkorm. Elsz (intézm. Finansz) Háziorvosi szolgálat 12. Védőnő Iskolaegészségügy Közgyógyellátás Köztemetés Átmeneti segély Családsegítő szolgálat Civil szervezetek támogatása (Autóbusz, civil, rendőr) Köztemető-fenntartás,működtetés összesen: Önk A Polgármesteri hiv évi költségvetése feladatonként E/Ft-ban bevételek kiadások Ssz. Szakfeladat 1. Lakóingatlan bérbeadás-/lakbér Nem lakóing.bérbead/terembér,bérl.díj/ Igazgatási tev-polg.hivatal Háziorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Aktív korúak ellátása Norm.Lakásfennt.támogatás Eseti lakásfennt.tám 9. Egyéb Önk-i eseti pénzb.ellát. 10. Közművelődés (közösségi és társadalmi részvétel) Családsegítés Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő tám. 14. Egyéb közfoglalkoztatás/hosszútáv./ 38/10

11 15. Iskolai intézményi étkeztetés Könyvtári szolgáltatás Önkormányzati Hiv. összesen: A Mesevár Óvoda évi költségvetése feladatonként E/Ft-ban bevételek kiadások Ssz. Szakfeladat előir. 1. Óvodai Intézm.étkeztetés Óvodai nevelés összesen /11

12 MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7.sz.melléklet az./2014.() számú önk. rendelethez A működési és felmozási célú bevételi és kiad.ok tájékztató jelleggel mérlegszerűen 2014.évben E/Ft-ban Bevétel Kiadás sorsz.: cím működési felhalmozási összes: Működési felhalmozási összes: 1 Önkorm összesen: Bevétel Kiadás sorsz.: cím működési felhalmozási összes: Működési felhalmozási összes: 2 Polgármesteri Hiv összesen: Bevétel Kiadás sorsz.: cím működési felhalmozási összes: Működési felhalmozási összes: 3 Mesevár Óvoda összesen: /12

13 MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8.sz.melléklet az./2014.() számú önk. rendelethez Műk. és felhalm.célú bev. és kiadások 2015.,2016.,2017 évre mérlegszerűen, gördülő tervezéssel E/Ft-ban Kiadások Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás Felújítás összesen Beruházások Belföldi finanszírozás kiadásai/hiteltörl/ Intézmény finanszírozás Kiadások összesen: Bevételek: Önkormányzati műk. Tám OEP támogatás Közhatalmi bevétel Működési bevétel Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszk Hitel, kölcsön felvétel Maradvány igénybevétel Bevételek összesen: /13

14 MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 9. sz. melléklet az./2014.() számú önk. rendelethez Előirányzat felhasználási ütemterv 2014 évre E/Ft-ban Előirányzat megnevezése ELŐIRÁNYZAT jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec Kiadások ai Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadás Beruházások összesen Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel- kölcsön törlesztés Belföldi értékpapír kiadásai Belföldi finanszírozási kiadások Külföldi finanszírozási kiadások Kiadások összesen: Bevételek ai Működési célú tám. Államházt. Belülről Közhatalmi bevétel Működési bevétel Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Hitel- kölcsön felvétel Maradvány igénybevétele Bevételek összesen: /14

15 MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 10.sz.melléklet az./2014.() számú önk. Rendelethez Mende Község Önkormányzata évi Likviditási terve hónap Adat jellege Nyitó pénz-állomány ezer forint Előirányzat Záró pénz- Likviditási hitel Bevétel Kiadás Egyenleg állomány Felvétel Törlesztés Egyenleg Január Havi Halmozott Havi Február Halmozott Március Április Május Június Július Augusztus Havi Havi Havi Havi Havi Havi Halmozott Halmozott Halmozott Halmozott Halmozott Halmozott Havi Szeptember Halmozott Október November December Havi Havi Havi Halmozott Halmozott Halmozott évi költségvetési főösszeg /15

16 Mendei Polgármesteri Hivatal Sorszám 11.sz.melléklet az./2014.() számú önk. Rendelethez A Mendei Polgármesteri Hivatal évi tervezett bevételeiről forrásonként E/Ft-ban Költségvetési bevétel ezer forintban Rovat megnevezése Rovat száma évi évi Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B111 B112 B113 B114 B115 B Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B12 B13 B14 B15 B16 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 (= ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B21 B22 B23 B24 B25 B Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók (=20+21) B311 B312 B Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói (= ) B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek (= ) B36 B3 38/16

17 34 35 Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke B401 B Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak B403 B404 B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek (= ) B408 B409 B410 B Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B51 B52 B Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek (= ) B54 B55 B Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök (= ) B61 B62 B63 B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) B71 B72 B73 B7 59 Költségvetési bevételek (= ) B1-B Sorszám Finanszírozási bevétel ezer forintban Rovat megnevezése Rovat száma 2013 évi 2014.évi Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (= ) B8111 B8112 B8113 B Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (= ) B8121 B8122 B8123 B8124 B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele (=10+11) B8132 B Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás B814 B815 B Betétek megszüntetése B817 38/17

18 17 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B Belföldi finanszírozás bevételei (= ) B Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Külföldi értékpapírok kibocsátása B Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B Külföldi finanszírozás bevételei (= ) B Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 25 Finanszírozási bevételek (= ) B Bevétel összesen /18

19 Mendei Polgármesteri Hivatal 12.sz.melléklet az./2014.() számú önk. rendelethez A Mendei Polgármesteri Hivatal évi tervezett kiadásairól jogcímenként E/Ft-ban Sorszám Költségvetési kiadások ezer forintban Rovat megnevezése Törvény szerinti illetmények, munkabérek 02 Normatív jutalmak 03 Céljuttatás, projektprémium 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 05 Végkielégítés 06 Jubileumi jutalom 07 Béren kívüli juttatások 08 Ruházati költségtérítés 09 Közlekedési költségtérítés 10 Egyéb költségtérítések 11 Lakhatási támogatások 12 Szociális támogatások 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 15 Választott tisztségviselők juttatásai 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 17 Egyéb külső személyi juttatások 18 Külső személyi juttatások (= ) 19 Személyi juttatások (=14+18) 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 21 Szakmai anyagok beszerzése 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése 23 Árubeszerzés 24 Készletbeszerzés (= ) 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) 28 Közüzemi díjak 29 Vásárolt élelmezés 30 Bérleti és lízing díjak 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 32 Közvetített szolgáltatások 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 34 Egyéb szolgáltatások 35 Szolgáltatási kiadások (= ) 36 Kiküldetések kiadásai 37 Reklám- és propagandakiadások 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 39 Működési célú előzetesen felszámított általános 40 Fizetendő általános forgalmi adó 41 Kamatkiadások 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 43 Egyéb dologi kiadások 44 Különféle befizetések és egyéb dologi 45 Dologi kiadások (= ) 38/19 Rovat száma évi évi K K1102 K1103 K K1105 K K K1108 K K1110 K1111 K1112 K K K K122 K123 K K K K K K313 K K K K K K K K K K K K K K K K K352 K K354 K K K

20 46 Társadalombiztosítási ellátások 47 Családi támogatások 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 49 Betegséggel kapcsolatos (nem 50 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 53 Egyéb nem intézményi ellátások 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) 55 Nemzetközi kötelezettségek 56 Elvonások és befizetések 57 Működési célú garancia- és kezességvállalásból 58 Működési célú visszatérítendő támogatások, 59 Működési célú visszatérítendő támogatások, 60 Egyéb működési célú támogatások 61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból 62 Működési célú visszatérítendő támogatások, 63 Árkiegészítések, ártámogatások 64 Kamattámogatások 65 Egyéb működési célú támogatások 66 Tartalékok 67 Egyéb működési célú kiadások (= ) 68 Immateriális javak beszerzése, létesítése 69 Ingatlanok beszerzése, létesítése 70 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 72 Részesedések beszerzése 73 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó 74 Beruházási célú előzetesen felszámított általános 75 Beruházások (= ) 76 Ingatlanok felújítása 77 Informatikai eszközök felújítása 78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 79 Felújítási célú előzetesen felszámított általános 80 Felújítások (= ) 81 Felhalmozási célú garancia- és 82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások 85 Felhalmozási célú garancia- és 86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 87 Lakástámogatás 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások 89 Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) 90 Költségvetési kiadások K41 K42 K43 K44 K K K47 K K K501 K502 K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512 K5 K61 K62 K63 K K65 K66 K K K71 K72 K73 K74 K7 K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K88 K8 K1-K Sorszám Finanszírozás kiadások ezer forintban Rovat megnevezése Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 02 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése 03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 04 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 05 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 06 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 38/20 Rovat száma 2013.évi 2014.évi K9111 K9112 K9113 K911 K9121 K9122

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Önkormányzat bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint

Önkormányzat bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint 1. melléklet 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint A B C

Részletesebben

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 6 468 000 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 400 000 04

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

Szatymaz község Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.)

Szatymaz község Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.) Szatymaz község Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2015. évi vitelének

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tolmács Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

(2) A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(2) A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XII.17. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945 Szöveges indokolás 215. évi kiadásokhoz 9114 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai eft 215.évi eredeti ei. Alapilletmény: Közalkalmazottak (6fő):1.222.*12 hó 14 664 Keresetkiegészítés 293 Közalkalmazottak

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Bevételek. Rovat megnevezése

Bevételek. Rovat megnevezése 1.a függelék Sorszám 08 Elvonások és befizetések bevételei B12 09 10 11 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 138 535 13 Működési célú támogatások államháztartáson

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről 5. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzatának 2014. évi gazdálkodásának pénzügyi fedezete

Részletesebben

b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban c) működési bevételek előirányzatát 1 195 E Ft-ban d) működési célú átvett pénzeszközök

b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban c) működési bevételek előirányzatát 1 195 E Ft-ban d) működési célú átvett pénzeszközök A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

Készült: 2015.03.24 15:14. Éves beszámoló LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Fejezet: 08/00 Címrend: 0100 ÁHT: 033549 Szakág: 842330 Szektor: 1051 Időszak: 2014.

Készült: 2015.03.24 15:14. Éves beszámoló LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Fejezet: 08/00 Címrend: 0100 ÁHT: 033549 Szakág: 842330 Szektor: 1051 Időszak: 2014. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 Beszámoló

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 9100 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 10 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 0020 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 27 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 09 ${pukorzet} 0200 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 48 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 0700 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 17 ${pukorzet} 0800 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 75 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben