Tárgyalja a képviselő-testület október 26-i képviselő-testületi ülésén. Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgyalja a képviselő-testület október 26-i képviselő-testületi ülésén. Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!"

Átírás

1 1./Napirend: Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda sportpályájának felújítása beérkezett ajánlatok Előterjesztő: polgármester Előterjesztés Tárgyalja a képviselő-testület 217. október 26-i képviselő-testületi ülésén Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunk Magyarország 217. évi központi költségvetéséről szóló 216. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont b) pont szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen pályázatot nyújtott be a Belügyminisztériumhoz. A Támogató hatóság pályázatunkat ,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A támogatás intenzitása 85-%-os. A támogatásból és az önerőből a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és az Óvoda sportpályájának felújítása valósulhat meg. A feladat ellátására Ajánlattételi felhívást tett közzé önkormányzatunk, melyre a beérkezett ajánlatok bontására 217. október 12-én került sor. Az értékelést követően kialakult bírálati összegzés ismeretében teszem meg javaslatomat a nyertes kivitelező kiválasztására és megbízására. Javaslom a határozati javaslat elfogadását. Határozati javaslat Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda sportpályának felújítása tárgyú beszerzési eljárását eredményesnek nyilvánítja. Az eljárás nyertesének az OVI Kertrendészet Kft-t (213 Pomáz, Rákóczi F. u. 51.) hirdeti ki ÁFA összeggel, továbbá felhatalmazza a Polgármestert, hogy az írásbeli összegezés megküldésével a döntésről az ajánlattevőt értesítse. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az eljárás nyertesével a szerződést kösse meg. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Pilisszentkereszt, 217. október 2. Peller Márton polgármester

2

3

4 2./Napirend: Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda eszközbeszerzés - beérkezett ajánlatok Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 217. október 26-i képviselő-testületi ülésén Előterjesztés Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunk Magyarország 216. évi központi költségvetéséről szóló 215. évi C. törvény 3. melléklet II. 7. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen pályázatot nyújtott be a Belügyminisztériumhoz. A Támogató hatóság pályázatunkat ,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A támogatás intenzitása 95 %- os. A támogatásból a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda konyhájának felújítása és eszközbeszerzése valósulhat meg. A feladat ellátására Ajánlattételi felhívást tett közzé önkormányzatunk, melyre a beérkezett ajánlatok bontására 217. október 12-én került sor. Az értékelést követően kialakult bírálati összegzés ismeretében teszem meg javaslatomat a nyertes kivitelező kiválasztására és megbízására. Javaslom a határozati javaslat elfogadását. Határozati javaslat Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda Eszközbeszerzés tárgyú beszerzési eljárását eredményesnek nyilvánítja. Az eljárás nyertesének az ASSUR Kft-t (1126 Budapest, Böszörményi út 64.) hirdeti ki ,- + ÁFA összeggel, továbbá felhatalmazza a Polgármestert, hogy az írásbeli összegezés megküldésével a döntésről az ajánlattevőt értesítse. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az eljárás nyertesével a szerződést kösse meg. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Pilisszentkereszt, 217. október 2. Peller Márton polgármester

5

6

7 3./Napirend: A 217. évi költségvetésről szóló 2/217. (II.24.) önkormányzati rendelet I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló alapján a rendelet szükség szerinti módosítása Előterjesztés Tisztelt Képviselő-testület! Tárgyalja a képviselő-testület 217. október 26-i ülésén Előterjesztő: polgármester A módosítást indokolja, hogy az államháztartás számviteléről szóló 4/213. (I. 11.) Korm. rendelet 17. melléklete értelmében a 5. és 9. számlacsoportokban vezetett nyilvántartási számlákon belül a költségvetési évben esedékes követelések, kötelezettségek (a 21, 22. vagy 41. nyilvántartási számlával szemben nyilvántartásba vett 2-es végződésű) nyilvántartására szolgáló számlák egyenlegét nem haladhatja meg a teljesítés (3-as végződésű) nyilvántartására szolgáló számlák egyenlege. Az Önkormányzat előirányzat főösszege E Ft emelkedését a következők befolyásolták: - B16-en E Ft támogatást kapott, a közfoglalkoztatottak bérezésére Az Önkormányzati előirányzatok vonatkozásában az előirányzat módosítást és az előirányzaton belüli átcsoportosításokat a következők szerint hajtottuk végre: Megnevezés (E Ft) Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről Alapilletmény Béren kívüli juttatások 173 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása 523 Választott tisztségviselők juttatásai 8.5 Üzemeltetési anyag Informatikai szolgáltatások igénybevétele 1.59 Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele 1.5 Bérleti díj Karbantartás Kiküldetés 25 Kamatkiadás 2 Egyéb dologi kiadás -2 A Polgármesteri Hivatal előirányzat főösszege 2.8 E Ft emelkedését a következők befolyásolták: - szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 1.55 E Ft - Egyéb szolgáltatások 1.1 E Ft - Egyéb kommunikációs szolgáltatások 15 E Ft A Polgármesteri Hivatal előirányzatok vonatkozásában az előirányzat módosítást és az előirányzaton belüli átcsoportosításokat a következők szerin hajtottuk végre.

8 Megnevezés (E Ft) Szolgáltatások ellenértéke 2.8 Üzemeltetési anyag -15 Informatikai szolgáltatások -535 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 15 Közüzemi díjak 35 Bérleti díj 5 Karbantartás 2 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 1.55 Egyéb szolgáltatás 1.1 Működési célú előzetesen felszámított áfa -255 Egyéb működési célú támogatás ÁHT belülre 85 Tárgyi eszköz beszerzés 2 Tárgyi eszköz beszerzés előzetesen felsz. áfa 55 A Szlovák Nemzetiségi Óvoda vonatkozásában az alábbi előirányzaton belüli átcsoportosításokat hajtottuk végre: Megnevezés (E Ft) Alapilletmény 11 Béren kívüli juttatások 24 Közlekedési költségtérítés 2 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása 5 Fizetendő járulékok -735 Üzemeltetési anyag -1. Bérleti díj 1 Egyéb szolgáltatás -5 Fizetendő általános forgalmi adó 1. Bankköltség 4

9 Kimutatás az előirányzatok alakulásáról a I. költségvetés módosítás eredményeként ( E Ftban ) Rovatcsoport B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Önkormány zat Hivatal Óvoda Művelődési Ház Összesen B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek 8 8 B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási bevételek Összesen ebből int. fin Bevételek összesen K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K9. Finanszírozási kiadások Összesen ebből int. fin Kiadások összesen Pilisszentkereszt, Peller Márton polgármester

10 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetéséről szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez Önkormányzat és költségvetési szervei - Kiadások és Bevételek (E Ft) Kiadások (E Ft) PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése Rovatszám PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS eredeti előirányzat kötelező önként vállalt állami gazga tási felada tok ÖSSZESEN 1. sz. módosított előirányzat 2. sz. m kötelező önként vállalt feladat ok államig azgatás i feladat ok ÖSSZESEN kötelező Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 Normatív jutalmak K112 Céljuttatás, projektprémium K113 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 Végkielégítés K115 Jubileumi jutalom K116 Béren kívüli juttatások K117 Ruházati költségtérítés K118 Közlekedési költségtérítés K119 Egyéb költségtérítések K111 Lakhatási támogatások K1111 Szociális támogatások K1112 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 Választott tisztségviselők juttatásai K121 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fok122 Egyéb külső személyi juttatások K123 Külső személyi juttatások K Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K1 K2 K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K

11 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetéséről szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nemzetközi kötelezettségek A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései Egyéb elvonások, befizetések Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Működési célú támogatások az Európai Uniónak Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Egyéb működési célú kiadások K351 K352 K353 K354 K355 K35 K3 K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48 K4 K51 K521 K522 K523 K52 K53 K54 K55 K56 K57 K58 K59 K51 K511 K512 K513 K Működési költségvetés előirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67 K6 K71 K72 K

12 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetéséről szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K74 K7 K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K88 K Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások K1-K8 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi válk9111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll K9112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállak9113 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Kincstárjegyek beváltása Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi kötvények beváltása Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) Belföldi finanszírozás kiadásai Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Váltókiadások K911 K9121 K9122 K9123 K9124 K9125 K9126 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K9191 K9192 K919 K91 K921 K922 K923 K924 K925 K92 K93 K Finanszírozási kiadások K KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

13 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetéséről szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez Bevételek (E Ft) PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Működési bevételek Rovatszám B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B1 B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36 B3 B41 B42 B43 B44 B45 B46 B47 B48 B49 B41 B411 B4 eredeti előirányzat összesen 1. sz. módosított előirányzat összesen 2. sz. m kötelező önként vállalt állami gazga tási felada tok kötelező önként vállalt feladat ok államig azgatás i feladat ok kötelező

14 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetéséről szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök B61 B62 B63 B64 B65 B6 Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése B21 B22 B23 B24 B25 B2 B51 B52 B53 B54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B5 B71 B72 B73 B74 B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Éventúli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Lekötött bankbetétek megszüntetése B1-B7 B8111 B8112 B8113 B811 B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8131 B8132 B8132 B813 B814 B815 B816 B

15 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetéséről szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei Tulajdonosi kölcsönök bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Váltóbevételek Finanszírozási bevételek B818 B8191 B8192 B819 B81 B821 B822 B823 B824 B825 B82 B83 B84 B BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

16 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetéséről szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez módosított előirányzat önként vállalt államigazga tási ÖSSZESEN

17 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetéséről szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez

18 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetéséről szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez

19 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetéséről szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez módosított előirányzat összesen önként vállalt államigazga tási

20 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetéséről szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez

21 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetéséről szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez

22 2. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetés módosításáról szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Kiadások (E Ft) PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése Rovatszám Önkormányzati előirányzatok - Bevételek és Kiadások (E Ft) eredeti előirányzat 1. sz. módosított előirányzat 2. sz. m kötelező önként vállalt feladat ok állami gazga tási felada tok ÖSSZESEN kötelező államig önként azgatás vállalt i feladato feladato k k ÖSSZESEN kötelező Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K Béren kívüli juttatások K Ruházati költségtérítés K Közlekedési költségtérítés K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Választott tisztségviselők juttatásai K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fok Egyéb külső személyi juttatások K Külső személyi juttatások K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Készletbeszerzés K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások K Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K332 Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások K Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 Egyéb dologi kiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K Dologi kiadások K Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K

23 2. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetés módosításáról szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez Lakhatással kapcsolatos ellátások K Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 Egyéb nem intézményi ellátások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Nemzetközi kötelezettségek K51 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K521 K522 Egyéb elvonások, befizetések K523 Elvonások és befizetések K52 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K53 K54 K55 K K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások K Működési költségvetés előirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése K Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K66 K Beruházások K Ingatlanok felújítása K Informatikai eszközök felújítása K Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Felújítások K Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K81 K82 K83 K84 K85 K86 Lakástámogatás K87 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K89 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások K1-K Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállak9113 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 Kincstárjegyek beváltása K9123

24 2. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetés módosításáról szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése K916 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) K919 Belföldi finanszírozás kiadásai K Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Váltókiadások K94 Finanszírozási kiadások K KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

25 2. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetés módosításáról szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez Bevételek (E Ft) PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Rovatszám eredeti előirányzat összesen 1. sz. módosított előirányzat összesen 2. sz. m kötelező önként vállalt feladat ok állami gazga tási felada tok kötelező államig önként azgatás vállalt i feladato feladato k k B B B B B115 Elszámolásból származó bevételek B116 kötelező Önkormányzatok működési támogatásai B Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről B13 B14 B15 B B Magánszemélyek jövedelemadói B311 Társaságok jövedelemadói B312 Jövedelemadók B31 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 Vagyoni tipusú adók B Értékesítési és forgalmi adók B Fogyasztási adók B352 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 Gépjárműadók B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B Termékek és szolgáltatások adói B Egyéb közhatalmi bevételek B Közhatalmi bevételek B Áru- és készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B42 Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B45 Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B47 Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 Biztosító által fizetett kártérítés B Egyéb működési bevételek B Működési bevételek B

26 2. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetés módosításáról szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B61 B62 B63 B64 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 Működési célú átvett pénzeszközök B6 Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B22 B23 B24 B25 B2 Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése B52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 Részesedések értékesítése B54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 Felhalmozási bevételek B5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B71 B72 B73 B74 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek B1-B Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8113 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 Belföldi értékpapírok bevételei B812 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B Maradvány igénybevétele B Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 Központi, irányító szervi támogatás B816 Lekötött bankbetétek megszüntetése B Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 Tulajdonosi kölcsönök bevételei B819 Belföldi finanszírozás bevételei B Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Váltóbevételek B84 Finanszírozási bevételek B

27 2. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetés módosításáról szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

28 2. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetés módosításáról szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez módosított előirányzat önként vállalt államigazga tási ÖSSZESEN

29 2. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetés módosításáról szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez

30 2. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetés módosításáról szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez

31 2. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetés módosításáról szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez módosított előirányzat összesen önként vállalt államigazga tási

32 2. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetés módosításáról szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez

33 2. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetés módosításáról szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez

34 3. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetés módosításáról szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Polgármesteri Hivatal -Bevételek (E Ft) Kiadások (E Ft) PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése Rovatszám eredeti előirányzat kötelező önkén t vállalt felada tok állam igaz gatá ÖSSZESEN si felad atok 1. sz. módosított előirányzat kötelező önként vállalt feladato k állami gazgat ási feladat ok ÖSSZESEN Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Céljuttatás, projektprémium K113 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K Béren kívüli juttatások K Ruházati költségtérítés K Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Lakhatási támogatások K1111 Szociális támogatások K1112 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Választott tisztségviselők juttatásai K121 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fok122 Egyéb külső személyi juttatások K Külső személyi juttatások K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Készletbeszerzés K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások K Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K332 Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K335 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások K Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K342 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Fizetendő általános forgalmi adó K352 Kamatkiadások K353

35 3. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetés módosításáról szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 Egyéb dologi kiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K Dologi kiadások K Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) K44 ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos K ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb elvonások, befizetések K523 Elvonások és befizetések K52 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K Egyéb működési célú kiadások K Működési költségvetés előirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K66 K Beruházások K Ingatlanok felújítása K Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások K1-K Finanszírozási kiadások K9 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

36 3. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetés módosításáról szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez Bevételek (E Ft) PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése Rovatszám eredeti előirányzat kötelező önkén t vállalt felada tok állam igaz gatá si felad atok összesen 1. sz. módosított előirányzat kötelező önként vállalt feladato k állami gazgat ási feladat ok összesen Áru- és készletértékesítés ellenértéke B41 Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B43 Tulajdonosi bevételek B44 Ellátási díjak B45 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 Kamatbevételek B48 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 Biztosító által fizetett kártérítés B41 Egyéb működési bevételek B411 Működési bevételek B Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B61 B62 B63 B64 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 Működési célú átvett pénzeszközök B6 Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése B52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések értékesítése B54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 Felhalmozási bevételek B Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek B1-B Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 Belföldi értékpapírok bevételei B812 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B Maradvány igénybevétele B Központi, irányító szervi támogatás B Tulajdonosi kölcsönök bevételei B819 Belföldi finanszírozás bevételei B Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821

37 3. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetés módosításáról szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől B824 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől B825 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Váltóbevételek B84 Finanszírozási bevételek B BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

38 4. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetés módosításáról szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Polgármesteri Hivatal -Bevételek és Kiadások (E Ft) Kiadások (E Ft) PILISSZETNKERESZTI SZLOVÁLK NEMZETISÉGI ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése Rovatszám kötelező eredeti előirányzat önként vállalt államig azgatás i feladat ok ÖSSZESEN 1. sz. módosított előirányzat kötelező önként vállalt államig azgatás i feladat ok ÖSSZESEN Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Céljuttatás, projektprémium K113 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K Végkielégítés K115 Jubileumi jutalom K Béren kívüli juttatások K Ruházati költségtérítés K118 Közlekedési költségtérítés K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fok122 Egyéb külső személyi juttatások K123 Külső személyi juttatások K12 Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés K313 Készletbeszerzés K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások K Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K332 Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K335 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások K Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K342 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K353 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K Egyéb dologi kiadások K355

39 4. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetés módosításáról szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 Egyéb elvonások, befizetések K523 Elvonások és befizetések K52 Egyéb működési célú kiadások K5 Működési költségvetés előirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K66 K Beruházások K Ingatlanok felújítása K71 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 Felújítások K7 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások K1-K Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) K919 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Finanszírozási kiadások K9 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

40 4. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetés módosításáról szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez Bevételek (E Ft) PILISSZETNKERESZTI SZLOVÁLK NEMZETISÉGI ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése Működési célú támogatások államháztartáson belülről Rovatszám kötelező eredeti előirányzat önként vállalt államig azgatás i feladat ok összesen 1. sz. módosított előirányzat kötelező önként vállalt államig azgatás i feladat ok összesen B1 Közhatalmi bevételek B3 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B41 Szolgáltatások ellenértéke B42 Közvetített szolgáltatások értéke B43 Tulajdonosi bevételek B44 Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B47 Egyéb működési bevételek B411 Működési bevételek B Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B61 B62 B63 B64 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 Működési célú átvett pénzeszközök B6 Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése B52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 Felhalmozási bevételek B5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek B1-B Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 Belföldi értékpapírok bevételei B812 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B Maradvány igénybevétele B Központi, irányító szervi támogatás B Tulajdonosi kölcsönök bevételei B819 Belföldi finanszírozás bevételei B Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 B822 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől B824

41 4. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetés módosításáról szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől B825 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Váltóbevételek B84 Finanszírozási bevételek B BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

42 5. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetés módosításáról szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár - Bevételek (E Ft) Kiadások (E Ft) PILISSZENTKERESZTI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése Rovatszám kötelező eredeti előirányzat önként vállalt államig azgatás i feladato k ÖSSZESEN 1. sz. módosított előirányzat kötelező önként vállalt állami gazgat ási feladat ok ÖSSZESEN Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Béren kívüli juttatások K Ruházati költségtérítés K118 Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K111 Lakhatási támogatások K1111 Szociális támogatások K1112 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fok122 Egyéb külső személyi juttatások K123 Külső személyi juttatások K12 Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Készletbeszerzés K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 Kommunikációs szolgáltatások K32 Bérleti és lízing díjak K333 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások K Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K342 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Fizetendő általános forgalmi adó K352 Kamatkiadások K353 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 Egyéb dologi kiadások K

43 5. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetés módosításáról szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 Egyéb működési célú kiadások K5 Működési költségvetés előirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K66 K Beruházások K Ingatlanok felújítása K71 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 Felújítások K7 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások K1-K Finanszírozási kiadások K9 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) Bevételek (E Ft) PILISSZENTKERESZTI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése Működési célú támogatások államháztartáson belülről Rovatszám kötelező eredeti előirányzat önként vállalt államig azgatás i feladato k összesen 1. sz. módosított előirányzat kötelező önként vállalt állami gazgat ási feladat ok összesen B1 Közhatalmi bevételek B3 Szolgáltatások ellenértéke B42 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 Egyéb működési bevételek B Működési bevételek B Működési célú átvett pénzeszközök B6

44 5. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 217. évi költségvetés módosításáról szóló.../217. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelethez Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási bevételek B5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek B1-B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B Maradvány igénybevétele B Központi, irányító szervi támogatás B Tulajdonosi kölcsönök bevételei B819 Belföldi finanszírozás bevételei B Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Váltóbevételek B84 Finanszírozási bevételek B BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

45 Pilisszentkereszt község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/217. (IX.29.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 217. évi költségvetéséről szóló 2/217. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az Önkormányzat 217. évi költségvetéséről szóló 2/217. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosítására az alábbi rendeletet (továbbiakban: R) alkotja. 1. (1) A R. 2. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselő-testület a 217. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét ,- E Ft-ban állapítja meg e Rendelet melléklete szerint. (2) A R. 2 (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselő-testület a 217. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét ,- E Ft-ban állapítja meg e Rendelet melléklete szerint. (1) A R. 1 és 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A R. 2 és 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. (1) A R. 3. és 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. (1) A R. 4. és 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. (1) A R. 5. és 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. Pilisszentkereszt, 217. szeptember 28. Baranyák Szilvia jegyző Peller Márton polgármester Kihirdetve: 217. szeptember 29. Baranyák Szilvia jegyző

46 4./ napirend: A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 3/215. (II. 27.) önkormányzati rendeletnek módosítása Előterjesztő Tisztelt Képviselő-testület! Tárgyalja a képviselő-testület 217. október 26-i ülésén Előterjesztő: polgármester A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 215. március 1-től jelentős mértékben átalakul. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) rendelkezéseit figyelembe véve jelenleg a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 3/215. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza a településen lakó családok/személyek részére adható szociális pénzbeli és természetbeni juttatásokat. A Magyarország 215. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 214. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Törvény) több szakaszában is módosította Szt-t és a Gyvt-t, ezen módosítások közül a legtöbb 215. március 1-jén lépett hatályba, melyek értelmében az állam által biztosított támogatási formákon túl a magyar emberek szociális támogatással való ellátása azóta az önkormányzatok feladata lett. Az önkormányzatok szabadon dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási hatáskörbe. A Szt. csak az állam által a járási intézményrendszer útján - kötelezően nyújtott ellátásokra vonatkozó szabályokat tartalmazza 215. március 1-től. E körbe tartozik az időskorúak járadéka, az aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás), az ápolási díj, az alanyi és normatív közgyógyellátás, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság március 1. napjától az újonnan megállapított ezen ún. jövedelem-kompenzáló ellátások költsége nem terheli az önkormányzatot. A 215-ben elfogadott rendeletben a segélyezési formák elnevezésének módosítása megtörtént, de a jövedelem határok módosítása nem történt meg, és mivel a nyugdíjminimum összege sem változott már közel 1 éve, így a jelenleg érvényben lévő szabályozás és a megélhetési viszonyok jelentősen eltávolodtak egymástól március 1-jétől az önkormányzatok által biztosított ellátások: 1. Települési támogatás: Az Szt. az önkormányzatok által biztosítandó segélyek tekintetében annyit ír elő, hogy a képviselőtestület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési támogatást nyújt.

47 Az Szt. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körében csak példákat említ: Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére, c) a gyógyszerkiadások viseléséhez, d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére. A települési támogatás egyes típusait és jogosultsági feltételeit az önkormányzat rendeletében határozta meg az alábbiak szerint: a) települési támogatás (lakhatási, közgyógy) b) rendkívüli települési támogatás c) rendkívüli temetési települési támogatás d) köztemetés, e) szociális célú tűzifa támogatás. a) Települési támogatás (lakhatási, közgyógy) Jelenleg a legnagyobb problémát az igénylők körében a közgyógy települési támogatásnál látjuk. Itt szintén nem változott kb 1 éve az egy főre jutó jövedelem határ nagysága, és az azóta végbement nyugdíjkompenzációk miatt sokan estek el a támogatástól, ugyanakkor a nagyon magas gyógyszerköltség miatt sokan nehezen tudják a szükséges orvosságokat kiváltani. A jelenlegi szabályozás értelmében: (1) A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtható közgyógy települési támogatásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2 %-át nem haladja meg, és az Szt. 5. (2) bekezdése szerinti havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2 %-át eléri vagy azt meghaladja.. (7) Az (1) bekezdésben foglaltakon kívül közgyógy települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 3 %-át nem haladja meg, feltéve ha az Szt. 5. (2) bekezdése szerinti havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladja. (8) Az előterjesztett módosítással a fenti szabályozás az alábbiak szerint változna: (1) A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtható közgyógy települési támogatásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 3 %-át nem haladja meg, és az Szt. 5. (2) bekezdése szerinti havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2 %-át eléri vagy azt meghaladja (7) Az (1) bekezdésben foglaltakon kívül közgyógy települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 35 %-át nem haladja meg, feltéve ha az Szt. 5. (2) bekezdése szerinti havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladja.

48 b) Rendkívüli települési támogatás: A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások, stb - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak. Jelenleg a rendeletünk a jogosultságot az alábbiak alapján szabályozza: a) a 15. kivételével annak a kérelmezőnek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 13 %-át, és a családnak vagyona van; b) egyedülálló esetén a 15. kivételével ha az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 18 %-át, és vagyona van. Ezt javasoltjuk az új szabályozásban az alábbiak szerint megállapítani: a) adatoknak; b) a 15. kivételével annak a kérelmezőnek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2 %-át, és a családnak vagyona van; c) egyedülálló esetén a 15. kivételével ha az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át, és vagyona van. c) Rendkívüli temetési települési támogatás A másik kereset támogatás a rendkívüli temetési települési támogatás. Az mindenki számára ismert tény, hogy manapság egy temetés költsége egy autó árával vetekszik. Ez a veszteség miatt egyébként is rossz lelki állapotba lévő átlagos családot gyakran hoz még nehezebb helyzetbe a magas költségek miatt. A jelenlegi szabályozás szinte teljesen kizár minden olyan családot, ahol kereső tevékenységet folytatnak, még akkor is, ha azt a minimálbér illetve közmunka programban szerzett jövedelem. A jelenlegi szabályozás: (2) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt önkormányzati segélyt az (1) bekezdés teljesülése esetén annak az eltemettetőnek lehet megállapítani, akinek családjában az egy főre jutó, vagy egyedülálló esetén a havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 2 %-át. (3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt rendkívüli temetési települési támogatás összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 1 %-a. A javasolt módosítás: (2) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt önkormányzati segélyt az (1) bekezdés teljesülése esetén annak az eltemettetőnek lehet megállapítani, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 25 %-át, vagy egyedülálló esetén a havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 35 %-át.

49 (3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt rendkívüli temetési települési támogatás összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének legfeljebb 2 %-a. e) Szociális célú tűzifa támogatás. Nem összekeverendő a pályázati úton elnyert tüzifa jogosultsággal. A jelenlegi szabályozás szerint: (1) Szociális célú tűzifa támogatás adható az önkormányzat tulajdonát képező, rendelkezésére álló közterületen kivágott vagy egyéb helyről származó fából a készlet erejéig, a kérelmek beérkezési sorrendjében természetbeni juttatásként annak a személynek, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem a) családban élő esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2 %-át, b) egyedül élő esetében nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át. A módosított javaslat szerint: (1) Szociális célú tűzifa támogatás adható az önkormányzat tulajdonát képező, rendelkezésére álló közterületen kivágott vagy egyéb helyről származó fából a készlet erejéig, a kérelmek beérkezési sorrendjében természetbeni juttatásként annak a személynek, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem a) családban élő esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át, b) egyedül élő esetében nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 3 %-át. A rendelet-tervezet külön szerkezeti egységben tartalmazza az általános eljárási szabályokat, a rendszeres és rendkívüli települési támogatások új fajtáit és formáit. Ezek az alábbiak szerint alakulnak: Hatásvizsgálat 1. Társadalmi hatások Az elsődleges cél a korábbi szabályozáshoz képest, hogy az önkormányzat átláthatóan, egységes rendszerben és szerkezetben foglalja össze a pénzbeli és természetbeni támogatásokat és ellátásokat, biztosítva ezzel a támogatásokat igénybe vevők széles körű és egyértelmű tájékoztatását. 2. Gazdasági, költségvetési hatások A rendelet megalkotásával az önkormányzat kiadásai emelkednek, de a feladatfinanszírozás keretben kapott támogatás várhatóan fedezi a kiadásokat. 3. Környezeti és egészségügyi következmények A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi hatása pozitív lehet, hiszen az igényelhető támogatásokkal kedvezőbb lakhatási körülmények alakulhatnak ki a rászoruló családoknál, illetve a közgyógy jogosultsági határ megemelkedésével a normatív alapon nem jogosult beteg lakosok is könnyebben juthatnak hozzá a szükséges orvosságokhoz. 4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A rendelet megalkotásával az adminisztráció terhek nem változnak.

50 5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A rendeletben az önkormányzat által nyújtható pénzbeli és természetbeni, valamint a szociális célt szolgáló támogatási formák külön-külön fejezetben kerülnek feltüntetésre. A rendeletben a támogatási formák átláthatóak, ami biztosítja a támogatásokat igénybe vevők részére az egyértelmű tájékoztatást. A jogalkotás elmaradásának következménye, hogy az elavult jövedelmi határok miatt a jelenleg nehéz helyzetben lévő lakosok nem juthatnak támogatáshoz. 6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak, a pénzügyi feltételek az önkormányzat adott évi költségvetésében biztosítottak. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a következő rendeletalkotási javaslatot. Pilisszentkereszt, 217. október 9. Peller Márton polgármester

51 5./Napirend: Beszámoló a XI. Pilisi Klastrom Fesztivál megrendezéséről Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 217.október 26-i testületi ülésén Előterjesztés Tisztelt Képviselő-testület! Az idei évben megrendezésre kerülő Pilisi Klastrom Fesztivállal kapcsolatosan a Közösségi Ház Igazgatója az alábbiakban ismertetett beszámolót, értékelést készítette: 217-ben XI. alkalommal szerveztük meg a Pilis Klastrom Fesztivált, az idei fesztiváli programot két testvér település részvétele is gazdagította, az egyik az erdélyi Kézdiszentkereszt, a másik a szlovákiai Nagyölved volt. (Részvételük a Bethlen Gábor Alaptól elnyert pályázattal valósulhatott meg.) A programról: A két napos fesztivál számos folklór, színházi és zenei programot kínált az ide látogatóknak. Augusztus 11-én, a 17.3 órai ünnepélyes megnyitót követően fellépett a kézdiszentkereszti Tisztás Néptáncegyüttes és a nagyölvedi Rozmaring vegyesénekkar. Utána a Psszt Pilisi Színjátszók Társulata két egyfelvonásos Rejtő Jenő bohózatot adott elő, melynek összefoglaló címe: Nevess meg! A darabot a Társulat vezetője Pap Katalin színművész rendezte. Ezután az est befejezéseként az APPA + CS Rock koncertje következett. Augusztus 12-én, 11. órától a Triola Gyerekvilág játszóháza ügyességi játékokkal, kézműves foglalkozással várta a kicsiket és a nagyobbakat, de a program megvalósítását az óriási szél szinte lehetetlenné tette. Ugyanekkor kezdődött a Keressük a Klastrom legjobb szakácsát főzőverseny. A délutáni gyerekprogram Az elvarázsolt fazék c. darabbal folytatódott, melyet a Batyuszínház adott elő, majd Moldvai csángó táncház volt a színpadon a gyerekenek. 18. órától a program szlovák nemzetiségi és magyar folklór műsorral folytatódott. 2. órától fellépett Ferenczi György és a Rackajam, a fesztivál sztárvendég együttese. Az estét az Alapzaj Zenekar fellépése zárta. A fesztiválom használt marketing kommunikációs eszközök: Plakát, molinó, hirdetés és PR cikk a Pilis-Dunakanyari Hírmondóban, hirdetés és cikkek a Pilisszentkereszti Hírforrásban, internet megjelenés a település honlapján, az iranymagyarorszag.hu, programturizmus.hu, honlapokon és a facebook-on A fesztivál az előzetes terv szerint valósult meg. A fesztivál költségvetése a mellékelt táblázatban található.

52 Javaslom a határozati javaslat elfogadását. Határozati javaslat: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 217. évben megrendezett XI. Pilisi Klastrom Fesztivál beszámolóját tudomásul veszi. Pilisszentkereszt, 217. október 2. Peller Márton polgármester 2

53 Pilisi Klastrom Fesztivál 217. augusztus Utókalkuláció Fellépők: Teljes Költség bruttó: Önk. terv: Önk tény: Racka jam (aug. 12.) APPA + CS Együttes (augusztus 11.) Zenekar (aug 12. Racka jam után) Pávakör + Pilis táncegyüttes (aug. 12.) 1 Psszt Színjátszókör (aug. 12.) Triola Gyerekház egésznapos foglalkoztató (aug. 12.) Batyuszínház, Brassers fúvószenekar Szerzői jogdíj: Artisjus Szolgáltatók: Komplett hang-fény technika, színpadfedés hangosítás Aggregátor bérlés Mobil WC Sátor bérlés Egészségügyi biztosítás Biztonsági szolgálat Reklám, nyomdai költségek: Plakát Szórólap Egyéb reklám Szállás: Kézdiszentkereszt 2 fő x 3 éjszaka + Nagyölved 2 x 2 éjszaka = 1 éjszaka Vendéglátás: (étkezési költségek) Testvértelepülési vendégek (3 alk. reggeli, 1 alk. ebéd) Anyagbeszerzések: Egyéb költségek: Személyi jellegű kifizetések: Élelmiszerek alapanyagok beszerzése helyben főzéshez és a főzőversenyhez Reprezentáció Egyéb (pl: fáklyák, útjelző táblák, Szakácsok honoráriuma (?) 5 Egyéb költségek: Előre nem tervezhető KIADÁSOK ÖSSZESEN: TÁMOGATÓK:

54 Pilisi Klastrom Fesztivál 217. augusztus Utókalkuláció Pályázat elnyert: Pályázat tény:

55 6./Napirend: Herczeg Ferenc tulajdonosi hozzájárulási kérelme Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 217. október 26-i ülésén Előterjesztés Tisztelt Képviselő-testület! A volt Piláth hotel új tulajdonosa a mellékelt kérelemmel kereste meg Önkormányzatunkat. Kérelmében előadta, hogy az építési engedélyben szereplő engedélyeket, mint új tulajdonosnak az újranyitáshoz megadni szíveskedjünk. Az épületben minden közmű leszerelésre került, ahhoz, hogy újra megnyithasson szükséges a közműveket a mostani jogszabályoknak megfelelően újra bekötni. Ehhez szükséges a képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulása, hogy a 13 hrsz-ú ingatlanunkon, a Petőfi Sándor utca és Mester utca kereszteződésénél kerülhessen bekötésre újra a nevezett ingatlan. Javaslom a határozati javaslat elfogadását. Határozati javaslat: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja Herczeg Ferenc ( ) lakosnak, hogy a tulajdonában álló épületének (298 Pilisszentkereszt, Pomázi út 129 hrsz) vízbekötését az Önkormányzat tulajdonában álló 298 Pilisszentkereszt 13 hrsz-ú ingatlanán keresztül valósítsa meg a beadott kérelem alapján. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Pilisszentkereszt, 217. október 9. Peller Márton polgármester

56

57

58

59

60

61

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11)

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 377 887 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

Mánfa Község Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

Mánfa Község Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban megnevezése 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 6 230 000 02 Normatív jutalmak K1102 03 Céljuttatás, projektprémium K1103 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

B1-B7. Költségvetési bevételek. Nyim Község Önkormányzatának évi bevételi előirányzatai A B C. Rovat száma B112 0

B1-B7. Költségvetési bevételek. Nyim Község Önkormányzatának évi bevételi előirányzatai A B C. Rovat száma B112 0 1. melléklet a 8/216. (V. 27.) önkormányzati rendelethez B1-B7. Költségvetési bevételek Nyim Község Önkormányzatának 215. évi bevételi ai A B C D E Ssz. Rovat megnevezése Rovat száma Eredeti Módosított

Részletesebben

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek - 2 - Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 - 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény

Részletesebben

Nagylózs Község Önkormányzata. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek évi költségvetés módosítás

Nagylózs Község Önkormányzata. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek évi költségvetés módosítás Nagylózs Község a Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 2018. évi költségvetés módosítás I. sz. melléklet Eredeti Eredeti K1. Személyi juttatások 16 928 000 21 728 000 31

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Bevételek

Önkormányzat évi költségvetése Bevételek Rovat megnevezése Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

az ellátottak pénzbeli juttatásait az egyéb működési célú kiadásokat

az ellátottak pénzbeli juttatásait az egyéb működési célú kiadásokat Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/218.(III.1.) önkormányzati rendelete Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 218. évi költségvetéséről Szentkirályszabadja Község Önkormányzat

Részletesebben

2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai csoportok és kiemelt ok szerinti bontásban Bevételek Forintban Működési bevételek Megnevezés I. Önkormányzat II. Közös Önkormányzati Hivatal III. Gesztenyéskert

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, október 24., szerda. 5. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, október 24., szerda. 5. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. október 24., szerda 5. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. október 24., szerda 5.

Részletesebben

B1-B7. Költségvetési bevételek

B1-B7. Költségvetési bevételek B1-B7. Költségvetési bevételek 1. melléklet a 7/215. (V. 4.) önkormányzati rendelethez Nyim Község Önkormányzatának 214. évi bevételi ai Sorszá Rovat megnevezése Rovat Eredeti száma m 1. 2. 3. 4. 1 Helyi

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft) Kiadások (E Ft) 1. melléklet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat II. gatási ÖSSZESEN gatási ÖSSZES EN gatási ÖSSZES EN Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 2880

Részletesebben

K1-K8. Költségvetési kiadások. Som Község Önkormányzatának évi kiadási előirányzatai

K1-K8. Költségvetési kiadások. Som Község Önkormányzatának évi kiadási előirányzatai K1-K8. Költségvetési kiadások 1. melléklet az 1/216. (II. 2) önkormányzati rendelethez Som Község Önkormányzatának 216. évi kiadási ai Sorszám 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 2 Normatív

Részletesebben

K1-K8. Költségvetési kiadások Nyim Község Önkormányzatának évi kiadási előirányzatai

K1-K8. Költségvetési kiadások Nyim Község Önkormányzatának évi kiadási előirányzatai 1. melléklet az 1/216. (II. 26.) önkormányzati rendelethez K1-K8. Költségvetési kiadások Nyim Község Önkormányzatának 216. évi kiadási ai megnevezése 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 2 Normatív

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, június 12., kedd. 4. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, június 12., kedd. 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. június 12., kedd 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. június 12., kedd 4. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0202 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a.../214. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek e Ft-ban Önkormányzat

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, március 12., hétfő. 2. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, március 12., hétfő. 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. március 12., hétfő 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. március 12., hétfő TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez

1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez 1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai 2018. évi I. 2018. évi II. 2018. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE módosított módosított ssz. 01 B111 Helyi

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft) Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 2. függelék FELCSÚTű KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATű ŰűVATAL EL űrányzataű kötelez önként vállalt állami (államigazg atási) ÖSSZESEN Törvény szerinti

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: 02 0200...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Jegyzőkönyv Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa és Vassurány, Vasszilvágy Községek Önkormányzata Képviselőtestületének január 21-én tartott

Jegyzőkönyv Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa és Vassurány, Vasszilvágy Községek Önkormányzata Képviselőtestületének január 21-én tartott 1 Jegyzőkönyv Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa és Vassurány, Vasszilvágy Községek Önkormányzata Képviselőtestületének 215. január 21-én tartott együttes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Söpte, Salköveskút,

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Csabdi Község Önkormányzat előirányzatai 1/a. melléklet /215. (..) Önk. rendelethez Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft) Önkormányzat 2016. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 1. melléklet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat II. Rovat megnevezése államiga zgatási ÖSSZES EN államiga zgatási ÖSSZES

Részletesebben

1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez

1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez 1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE 2018. évi I. 2018. évi II. 2018. évi III. 2018. évi ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 6 468 000 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 400 000 04

Részletesebben

Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete

Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Önkormányzata költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól

Részletesebben

sz. mell. Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése. Bevételek

sz. mell. Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése. Bevételek 9.1.1. melléklet a /2015 Megnevezés Feladat megnevezése Önkormányzat Kötelező feladatok bevételei, kiadása Száma A Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése B Bevételek 1. Önkormányzat működési

Részletesebben

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98 433 98 433 02

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz tájékoztató t. Page sz. táblázat. Sorszám Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. 1. sz tájékoztató t. Page sz. táblázat. Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím A 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési

Részletesebben

1. melléklet a / ( ) önkormányzati rendelethez Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei működési és felhalmozási bevételei A

1. melléklet a / ( ) önkormányzati rendelethez Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei működési és felhalmozási bevételei A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 51 52 53 54 55 56 57 58 59 6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 7 71 72 73

Részletesebben

2016.évi költségvetés Kiadások (E Ft)

2016.évi költségvetés Kiadások (E Ft) 216.évi költségvetés Kiadások (E Ft) 1. melléklet FELCSÚTű KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATű ŰűVATAL EL űrányzataű Rovat megnevezése Rovatszám kötelez önként vállalt állami (államigazg atási) ÖSSZESEN Törvény szerinti

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás KÖLTSÉGVETÉS 2016. év Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás (e Ft-ban) Tétel megnevezése 2016. évi terv Személyi juttatás (K1): 600 Munkaadókat terhelő 162 járulékok és szociális

Részletesebben

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00%

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00% Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE Eredeti Módosított előirányzat lőirányzat Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Részletesebben

1. melléklet a../2018.(...) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a../2018.(...) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a../2018.(...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE I.módosított II.módosított III.módosított ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. melléklet a 7/2016.(V.11.) önkormányzati rendelethez Mád község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K. 1. melléklet a 7/2016.(V.11.) önkormányzati rendelethez Mád község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSA 1. melléklet a 7/26.(V.11.) önkormányzati rendelethez Mád község Önkormányzat 25. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSA 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K 25.évi 1. Önkormányzat

Részletesebben

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, esedékes Kötelezettségvállalás, esedékes végleges Kötelezettségvállalás, Kötelezettségvállalás,

Részletesebben

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III. 8.) önkormányzati rendelete

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III. 8.) önkormányzati rendelete Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III. 8.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat költségvetésről szóló 13/2015. (X.6.) rendelettel és a 10/2015. (VII.16) rendelettel módosított

Részletesebben

1. melléklet az.../2017(ix.5.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet az.../2017(ix.5.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet az.../2017(ix.5.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE I.módosított ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Részletesebben

Tárgy: A évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: A évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet 15- /2017/A2 Szatymaz Község Képviselőtestületének! S z a t y m a z Tárgy: A 2016. évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet Tisztelt Képviselőtestület! Szatymaz

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

Tárgy: A évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: A évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet /2017/A2 Szatymaz Község Képviselőtestületének! S z a t y m a z Tárgy: A költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet Tisztelt Képviselőtestület! Szatymaz Község Képviselőtestülete

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 15/2015. (VI.11.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 15/2015. (VI.11.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 15/215. (VI.11.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.)

Részletesebben

Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet 11-2/215/A2 Szatymaz Község Képviselőtestületének! S z a t y m a z Tárgy: A 21 évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet Tisztelt Képviselőtestület! Szatymaz Község

Részletesebben

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat a.../2017. (V. 29.) sz.zárszámadási rendelethez Szajol Községi Önkormányzat 2016. évi Költségvetési bevételek és kiadások előirányzat csoportok szerint, közgazdasági tagolásban Megnevezés Eredeti előirányzat

Részletesebben

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat a 6/2016. (V. 25.) sz.zárszámadási rendelethez Szajol Községi Önkormányzat 2015. évi Költségvetési bevételek és kiadások előirányzat csoportok szerint, közgazdasági tagolásban Megnevezés Eredeti előirányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím 1. sz. táblázat Forintban Eredeti Módosított A B C D 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 3 190 815 3 977 175 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 883 615 883 615 1.2.

Részletesebben

Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének. 1/2015.(II.4.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének. 1/2015.(II.4.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének 1/2015.(II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Önkormányzat Söpte Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről Balatonederics község Önkormányzatának

Részletesebben

Adorjánháza Község Önkormányzata 2/2016.(II.29.) önkormányzati rendelete Adorjánháza község képviselő-testületének évi költségvetéséről

Adorjánháza Község Önkormányzata 2/2016.(II.29.) önkormányzati rendelete Adorjánháza község képviselő-testületének évi költségvetéséről Adorjánháza Község Önkormányzata 2/216.(II.29.) önkormányzati rendelete Adorjánháza község képviselő-testületének 216. évi költségvetéséről Adorjánháza község képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

ab) munkaadókat terhelő járulékok

ab) munkaadókat terhelő járulékok Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 11 13 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg Ft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés

Részletesebben

1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez

1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez Önkormányzat Régi Szakfeladat Korm funkc Új Szakfeladat Növényterm. 0100001 0421310001 Közutak fenntart 5220011 045160

Részletesebben

Sorokpolány Önkormányzat évi költségvetése. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Sorokpolány Önkormányzat évi költségvetése. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelethez Sorokpolány Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosításáról SOMOGY MEGYE JEGYZŐJE SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE Ügyiratszám: SMÖ/283-2/2016. ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (III.13.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (III.13.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (III.13.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község önkormányzatnak 2014. évi költségvetéséről 1 Balatonederics község Önkormányzatának

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testületének 7/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról ának Képviselő-testülete

Részletesebben

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés Adatellenőrző kód: 4529387507d-101b-777d-76-7e22-24-60-1452-2e-1a-24 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 0013 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 28 településtípus

Részletesebben

2017. évi előirányzat. Tény 2016

2017. évi előirányzat. Tény 2016 01 02 03 04 05 06 07 32 33 34 35 36 37 38 39 178 179 184 185 186 194 203 207 218 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 240 264 265 sz. melléklet 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó

Részletesebben

Kormányzati funkció:

Kormányzati funkció: Kormányzati funkció: 1751 Szociális étkeztetés 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg eft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés,eftban K1 SZEMÉLYI

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Szamostatárfalva Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Szamostatárfalva Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K melléklet a.4/ (VIII.) önkormányzati rendelethez Szamostatárfalva Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszá m Bevételi jogcím A B C Önkormányzat működési

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek (E Ft)

Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek (E Ft) Önkormányzat 214. évi költségvetése Bevételek (E Ft) kötelező feladatok önként vállalt feladatok 1. melléklet állami (államigazgatási) feladatok ÖSSZESEN Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének február 23-i soros ülésére. 6.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének február 23-i soros ülésére. 6. E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 23-i soros ülésére 6. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945 Szöveges indokolás 215. évi kiadásokhoz 9114 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai eft 215.évi eredeti ei. Alapilletmény: Közalkalmazottak (6fő):1.222.*12 hó 14 664 Keresetkiegészítés 293 Közalkalmazottak

Részletesebben

Készült: :23

Készült: :23 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak,

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete az

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

2/a. függelék. Kiadások

2/a. függelék. Kiadások megnevezése 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 18.29 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 2 5 Végkielégítés

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2017.(IV. 27.) önkormányzati rendelete. Balajt Község Önkormányzata évi zárszámadásáról

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2017.(IV. 27.) önkormányzati rendelete. Balajt Község Önkormányzata évi zárszámadásáról Képviselő-testületének 4/2017.(IV. 27.) önkormányzati rendelete 2016. évi zárszámadásáról Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése A környezetvédelmi alap tervezett bevételei-kiadásai

Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése A környezetvédelmi alap tervezett bevételei-kiadásai 13. melléklet 13. melléklet Csabdi Község A környezetvédelmi alap tervezett bevételei-kiadásai Bevételi jogcímek Talajterhelési díj Jogcím szerinti összeg 5 Bevételek összesen Kiadási jogcímei Fák ültetése

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások

Részletesebben

Egeraracsa Község Önkormányzata évi költségvetési előirányzat módosítása

Egeraracsa Község Önkormányzata évi költségvetési előirányzat módosítása Egeraracsa Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési módosítása Egeraracsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet módosítása Szatymaz Község Képviselő-testületének Szatymaz Tisztelt Képviselő-testület!

költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet módosítása Szatymaz Község Képviselő-testületének Szatymaz Tisztelt Képviselő-testület! Ikt.sz.: 42-4/2017/A2 Tárgy: Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet módosítása Szatymaz Község Képviselő-testületének Szatymaz Tisztelt Képviselő-testület! Szatymaz Községi

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS és Előzetes hatástanulmány a évi költségvetés módosításáról

ELŐTERJESZTÉS és Előzetes hatástanulmány a évi költségvetés módosításáról 2. Napirend Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása 2. Napirend ELŐTERJESZTÉS és Előzetes hatástanulmány a 2017. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A tárgyévi gazdálkodás

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

Nagybánhegyes község ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

Nagybánhegyes község ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK Nagybánhegyes község ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/217. (IV.26.) Ör. RENDELETE Az önkormányzat 216. évi költségvetéséről szóló 1/216. (III. 1.) Ör. rendelet módosításáról Nagybánhegyes község

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az önkormányzat évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ az önkormányzat évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 Ügyiratszám: SMÖ/814/2016. TÁJÉKOZTATÓ az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Tisztelt

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben