Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében."

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh Miklós, Csiszár István, Csányi László, Oltványi Gyula, Ördögné Gárgyán Mária, Masa Róbert, Vass Antal, Volford Imre, Heller Sz. Tibor, Varga Ferenc, Vass Józsefné, Papdi Istvánné képviselők Dr. Szántó Mária jegyző Igazoltan van távol: Babarczi János képviselő Tanácskozási joggal jelen vannak: - Balog László kabinetvezető - Rozsnyainé Hódi Mária Szociális és Igazgatási osztályvezető - Árva Béláné Költségvetési és Adó O. mb. osztályvezető - Kosztyu Gyuláné óvodavezető - Gyuris Péterné iskolaigazgató - Vastag István Alapfokú Művészeti Isk. igazgatója - Boldog Krisztina mb. Gondozási Központ vezető - Szűcs Julianna Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója - Révész Gábor Műv. és Közokt. Biz. tagja - Szűcsné dr. Fehér Éva Konzultatív Tanácsadó Testület elnöke - Ördögh Rita Móra-Vitál Kht. képviseletében Nógrádi Zoltán polgármester: Köszönti a képviselőket és a meghívottakat. Megállapítja a határozatképességet, a l4 tagú települési Képviselő-testület tagjaiból jelen van 13 fő, igazoltan van távol 1 képviselő. Javaslatot tesz a napirendi pontra. I. Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet érintő fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról II. Aktuális kérdések

2 - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokra tett javaslatot. 60/2004. /III. 25./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Napirend jóváhagyása : Mórahalom város Képviselő-testülete a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadja. 2./ Dr. Szántó Mária jegyző - Megemlékezés Gyuris József volt nyugdíjas klub elnök, évi Márciusi Díjazott településért végzett munkájáról Nógrádi Zoltán polgármester Elmondja, hogy a település március 15-i megemlékezésén ünnepélyes keretek között kiosztásra kerültek az ezévi Márciusi Díjazottak részére az elismerések. A díj megalapítása óta nem volt még rá példa, hogy valaki részére posztumuszként kerüljön átadásra a elismerés. Az idei évben sajnálatos módon a díj odaítéléséről az értesítést még átvette Gyuris József, a Bástya Nyugdíjasklub volt elnöke, még önéletrajzát is eljuttatta az Önkormányzathoz, de az díj átadása előtt tragikus hirtelenséggel eltávozott sorainkból. A díjat lánya vette át. A megemlékezésről született határozatot elfogadásra javasolja, melyről hozzátartozói értesítést kapnak. A Képviselő-testület tagjaitól és a jelenlevőktől egy perces néma felállást kér. 61/2004. /III. 25./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Megemlékezés Gyuris József volt nyugdíjas klub elnök, évi Márciusi Díjazott településért végzett munkájáról : l./ Mórahalom város Képviselő-testülete március 25-én megtartott ülésén megemlékezik Gyuris József elhunyt Márciusi Díjazott haláláról. 2./ Mórahalom város Önkormányzata és a város lakossága hálás szívvel emlékezik vissza mindig segítőkész polgárára.

3 l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Az elhunyt hozzátartozói I. NAPIREND - Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet érintő fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról Nógrádi Zoltán polgármester két ülés közti beszámolóját a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza. A napirendi ponttal kapcsolatban kérdést tesznek fel Heller Sz. Tibor és Varga Ferenc képviselők, melyre a választ Nógrádi Zoltán polgármester megadja. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 62/2004. /III. 25./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet érintő fontosabb eseményekről, és a lejárt határidejű határozatokról : Mórahalom város Képviselő-testülete a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet érintő fontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadja. - Jelentés a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke:

4 Elmondja, hogy a bizottság tagjai örömüket fejezték ki, hogy egyre több határozat került végrehajtásra. A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság megvitatta a 410/2003. (XII.18.) Kt. határozatra adott jelentést, melyet elfogadásra javasol a képviselő-testületnek. 63/2004. /III. 25./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Jelentés a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta és elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról adott jelentést. A képviselő-testület a 229/2001. (X. 11.) Kt., 326/2002. (XI. 25.) Kt., a 81/2003. (III. 27.) Kt., a 124/2003. (IV. 22.) Kt., 133/2003. (IV. 22.) 4. pont, a 193/2003. (V.29.) Kt., a 219/2003. (VI. 26.) Kt., a 328/2003. (X. 1.) Kt., 352/2003. (X. 30.) Kt., a 358/2003. (X. 30.) Kt., a 359/2003.( X.30.) Kt., a 382/2003. (XI. 27.) Kt., 383/2003. (XI. 27.) Kt., a 384/2003. (XI. 27.) Kt., a 406/2003. (XII. 18.) Kt., a 418/2003. (XII. 18.) Kt., 16/2004. (I. 29.) Kt., a 20/2004. (I. 29.) Kt., 21/2004. (I. 29.) Kt., 43/2004. (II. 26.) Kt., 49/2004. (II. 26.) Kt. határozatról további jelentést nem kér. A 6/2203. (III. 27.) Kt., a 317/2003. (X. 1.) Kt., a 379/2003. (XI. 27.) Kt., a 17/2004. (I. 29.) Kt. határozat 1-2. pont, 38/2004. (II. 26.) Kt., 41/2004. (II. 26.) Kt., 42/2004. (II. 26.) Kt. határozatról a április ülésen kér újabb jelentést. A 380/2003. (XI. 27.) Kt., 381/2004. (XI. 27.) Kt., 410/2003. (XII. 18.) Kt., a 26/2004. (I 29.) Kt., a 40/2004. (II. 26.) Kt., az 50/2004. (II. 26.) Kt., az 53/2004. (II. 26.) Kt., a 54/2004. (II. 06.) Kt. határozatról a májusi ülésen kér újabb jelentést. Az 5/2003. (I. 30.) Kt. határozat 4/b. pont végrehajtásáról a júniusi ülésen kér újabb jelentést. A 365/2003. (XI. 7.) Kt., a 46/2004. (II. 26.) Kt. határozat végrehajtásáról a júliusi ülésen kér újabb jelentést. A 169/2003. (V. 29.) Kt., a 339/2003. (X. 30.) 8. pontra, az 51/2004. (II. 26.) Kt. határozat végrehajtásáról a augusztusi ülésen kér újabb jelentést.

5 A 234/2003. (VII. 31.) Kt., a 269/2003. (VIII. 28.) Kt., a 320/2003. (X. 1.) Kt. határozat végrehajtásról a szeptemberi ülésen kér újabb jelentést. A 87/2003. (III. 27.) Kt. határozat végrehajtásáról a októberi ülésen kér újabb jelentést. A 209/2003 (VI. 26.) Kt. határozat végrehajtásáról a novemberi ülésen kér újabb jelentést. A 339/2003. (X. 30.) Kt. határozat 4. pont végrehajtásáról a decemberi ülésen kér újabb jelentést. A 67/2003. (III. 27.) Kt. határozat végrehajtásáról a márciusi ülésen kér újabb jelentést. Az 52/2004. (II. 26.) Kt. sz. határozat végrehajtásáról a áprilisi ülésen kér újabb jelentést. 2./ Szűcs Julianna könyvtárigazgató 3./ Kosztyu Gyuláné óvodavezető 4./ Boldog Krisztina Gondozási Központ vezetője 5./ Dobó József Móraép Kht. ügyvezető igazgatója 6./ dr. Vághy Richárd Móra-Vitál Kht. ügyvezető igazgatója - Jelentés a 339/2003. (X.30.) számú Képviselő-testületi határozat 5. pontjára Mórahalmi Gyógyfürdő kiszolgáló létesítményeinek bővítése, a fürdőszolgáltatás fejlesztési koncepciójának kidolgozása Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság megelégedéssel fogadta a határozatra adott jelentést. A parkolással kapcsolatban vannak aggályaik, véleményük szerint nem vagyunk felkészülve a parkolási lehetőség kezelésére. Bővebb tájékoztatást kellene adni a parkolási lehetőségekről és további parkolási lehetőségeket kellene felkutatni. Erre vonatkozóan javaslataik: - 1. javaslat: A Démász Rt. Mórahalmi Kirendeltségének épülete és az István király út 6. szám alatti társasház közötti jelenleg füves területet, ideiglenesen parkolóvá kellene alakítani, amíg a területen építendő társasház építési munkálatai nem kezdődnek meg javaslat: A templom mögötti játszóteret vagy meg kellene szüntetni, vagy pedig a területét le kellene csökkenteni, tekintettel arra, hogy a közelben az iskola mellett is van egy játszótér, valamint a jelentősége az elmúlt években jelentősen lecsökkent. Szűcsné dr. Fehér Éva Konzultatív Tanácsadó Testület elnöke: A Testület megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja.

6 Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést tesz fel Heller Sz. Tibor képviselő, melyre a választ Nógrádi Zoltán polgármester megadja. Nógrádi Zoltán polgármester A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság az 1. sz. javaslatát a parkolási lehetőségre vonatkozóan támogatja, a 2. sz. javaslattal kapcsolatban elmondja, hogy a terület nem az önkormányzaté, tehát nem rendelkezhet vele. Az egyébként elfogadható felvetést a jövőben EU-s támogatásból megvalósuló buszpályaudvar rehabilitációja során - az egyházzal való egyeztetés eredményeképpen - lehetséges újragondolni. A Humán Szolgáltató Központ tervezet megvalósítása is befolyásolhatja a terület hasznosítását. Nógrádi Zoltán polgármester megszavaztatja a javaslatokat: - Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 1. javaslatát, mely a parkolási lehetőségeknek a Démász Rt. Mórahalmi Kirendeltségének épülete és az István király út 6. szám alatti társasház közötti jelenleg füves terület ideiglenes parkolóvá történő hasznosítására vonatkozik, a képviselő-testület egyhangúlag támogatja. - Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 2. számú határozati javaslatát a Képviselőtestület a parkolási lehetőség az egyház háta mögötti játszótér területén történő biztosításra vonatkozóan nem támogatja. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság javaslatával módosított előterjesztést. 64/2004. /III. 25./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Jelentés a 339/2003. (X.30.) számú Képviselő-testületi határozat 5. pontjára Mórahalmi Gyógyfürdő kiszolgáló létesítményeinek bővítése, a fürdőszolgáltatás fejlesztési koncepciójának kidolgozása 1./ Mórahalom város Képviselőtestülete megtárgyalta a Mórahalmi Gyógyfürdő kiszolgáló létesítményeinek bővítése, a fürdőszolgáltatás fejlesztési koncepciójának kidolgozása tárgyú előterjesztését: 2./ A Képviselőtestület egyetért azzal, hogy a parkolóhely hiányának megoldása sürgető probléma. Ezek megfelelő kialakítása további területek vásárlását teszi szükségessé. Parkolóhelyek kialakítása a következő területeken javasolt: - Az Aranyszöm Rendezvényház telkén - A Coop üzlet udvarában - Millenniumi sétányon - A volt napközikonyha területén

7 - A gyermekorvosi és a szakorvosi rendelők mögötti területen - A volt rendőrség udvarában - Régi vásártér buszparkoló - Démász Rt. Mórahalmi Kirendeltségének épülete és az István király út 6. szám alatti társasház közötti jelenleg füves területet ideiglenes jelleggel 3./ A Képviselőtestület egyetért a mellékelt helyszínrajzon bejelölt 2005-re várható bővítési lehetőségekkel illetve azzal, hogy a bővítés során szükséges egy új fogadóépület kialakítása a fürdő északi oldalán a Kőiskola udvaránál. 4./ Mórahalom város Képviselőtestülete utasítja Nógrádi Zoltán polgármestert, hogy a parkolóhelyek kijelölésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Irattár - Jelentés a 339/2003. (X.30.) számú Képviselő-testületi határozat 7. pontjára a Mórahalmi Gyógyfürdő személyi állományának képzési, továbbképzési lehetőségeiről Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Sokrétű és magasabb fokú feladatok ellátásáról van szó. Ehhez komoly szaktudás és felkészültség szükséges. Az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolják a képviselő-testületnek. 65/2004. /III. 25./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Jelentés a 339/2003. (X.30.) számú Képviselő-testületi határozat 7. pontjára a Mórahalmi Gyógyfürdő személyi állományának képzési, továbbképzési lehetőségeiről 1./ Mórahalom város Képviselőtestülete megtárgyalta A Mórahalmi Gyógyfürdő személyi állományának képzési, továbbképzési lehetőségei tárgyú előterjesztését:

8 2./ A Képviselőtestület egyetért azzal, hogy a fürdődolgozók azon része, akik közvetlen kapcsolatba kerülnek a fürdővendégekkel minimum alapfokú szinten beszéljenek legalább egy nyelvet. Az új dolgozók felvételénél a nyelvismeret alapvető szempont legyen. 3./ A pénztárban dolgozó, illetve a beléptetéssel foglalkozó alkalmazottak számítógép kezelői képzését biztosítani kell. 4./ Az uszodamesteri feladatokat ellátó új dolgozók közül legalább 1 fő részére biztosítani kell a vízforgató berendezés és a klórozó berendezés kezelői tanfolyam elvégzését. A tanfolyamot csak olyan új dolgozó számára lehet finanszírozni, akit a fürdő nem idényjellegűen foglalkoztat. 5./ Mórahalom város Képviselőtestülete utasítja Nógrádi Zoltán polgármestert, hogy a fürdő üzemeltetéséhez szükséges 1 fő főmérnök felvételének meghirdetésével kapcsolatos intézkedést tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Irattár - Jelentés a Mórahalom város Gazdasági operatív programjáról szóló 229/2001. (X.11.) Kt. határozatra Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a város fejlődésének fontos része a szövetkezetek fejlesztése. A bizottság megvitatta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 66/2004. /III. 25./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Jelentés a Mórahalom város Gazdasági operatív programjáról szóló 229/2001. (X.11.) Kt. határozatra

9 1./ Mórahalom Város Képviselőtestülete megvitatta a Mórahalom város Gazdaságfejlesztési operatív programjáról szóló 229/2001 (X. 11.) sz. Kt határozatra adott jelentést. 2./ A Képviselőtestület egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, az adott jelentést elfogadja. A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról (külön) jelentést nem kér. - Tájékoztató az átruházott hatáskörök gyakorlásáról Nógrádi Zoltán polgármester: Ismerteti az Egészségügyi és Szociális Bizottság tájékoztatóját. Hozzászólás : nincs - A Képviselő-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi. Nógrádi Zoltán polgármester: Ismerteti a polgármester saját hatáskörében hozott döntéseiről összeállított tájékoztatót. - A Képviselő-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi. 67/2004. /III. 25./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Tájékoztató az átruházott hatáskörök gyakorlásáról Mórahalom város Képviselő-testülete az Egészségügyi és Szociális Bizottságra, valamint a Polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatókat az SZMSZ 5. /3/ bekezdése alapján tudomásul veszi.

10 l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke II. NAPIREND Aktuális kérdések - Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 29/1993. (XII.31.) KT. sz. rendelet módosítására Nógrádi Zoltán polgármester Egy teljesen új rendelet-tervezet került megalkotásra. A évben megvalósuló lakásprogramunk pályázati feltételei különbséget tettek a korábbi szociális és piaci alapon történő bérbeadás esetén. Így a pályáztatás lakásbérleti jogra igénybevételi díj fizetésével történik. Aki az igénybevételi díjat valamilyen hitelből fedezi, annak az Önkormányzat a hitelre kamattámogatást tud lehetőség szerint biztosítani. Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, melyet törvényességi szempontból megfelelőnek tartanak. A bizottság javasolja, hogy azon pályázok, akik egy kisebb lakás igénybevételi díját befizették, de igényük erre vonatkozóan nem elégíthető ki, lehetőség szerint pályázatuk a még igényelhető nagyobb lakásra is figyelembe vehető legyen. Mindezeket figyelembe véve elfogadásra javasolják a rendelet-tervezetet. Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megvitatta az előterjesztést, melyet egyhangúlag elfogadásra javasol. Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, melyet egyhangúlag elfogadásra javasol. H o z z á s z ó l á s: Heller Sz. Tibor képviselő:

11 Egyéni javaslatom, hogy kerüljön a rendelt 3/B. (5) bekezdésébe a visszafizetés kapcsán egy határidő, mivel ez elősegíti a pályázó pénzügyi lehetőségeinek rendezését és az önkormányzatot kötelezi a sikertelen pályázó részére a díj visszafizetésének határidejére. Javaslom, hogy a visszautalása döntés napját követő 30 napon belül történjen meg. Papdi Istvánné képviselő: A rendelettervezet 3/B. (10) bekezdésében a bérlő lakásátadási kötelezettségénél javaslom megjelölni a visszaadás kezdő időpontját, mely szerint ha a bérlő a laskát a bérleti szerződés lejártát követő három hónapon belül beköltözhető állapotban nem adja át, úgy a javasolt csökkentésekkel kell számolni a ki nem fizette térítés összegét. Nógrádi Zoltán polgármester szavazásra bocsátja az Ügyrendi Bizottságnak a rendelet 3/B. (12) bekezdéssel történő kiegészítését a következők szerint : 3/B. (12) Amennyiben pályázó a megpályázott lakásra az igénybevételi díjat megfizette, de azon lakásra pályázata nem kerül elfogadásra, kérelmére, az igénybevételi díj befizetését az általa megjelölt másik pályáztatott lakásra figyelembe kell venni. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a Ügyrendi Bizottság javaslatát a rendelt tervezet 3/B. (12) bekezdéssel történő kiegészítésre a fenitek szerint. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a Heller Sz. Tibor képviselő javaslatát a rendelt tervezet 3/B. (5) bekezdésének kiegészítésére vonatkozóan. Nógrádi Zoltán polgármester szavazásra bocsátja Papdi Istvánné képviselő javaslatát a rendelettervezet 3/B. (10) bekezdésének kiegészítésre vonatkozóan. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a Papdi Istvánné képviselő javaslatát a rendelettervezet 3/B. (10) bekezdésének kisegészítésére vonatkozóan.. Nógrádi Zoltán polgármester szavazásra bocsátja az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 29/1993. /XII.31./ Ör. rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet, a fenti módosítások és kiegészítések figyelembevételével. - A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 8/2004. (III.25.) Ör. rendeletét az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 29/1993. /XII.31./ Ör. rendelet módosításáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv. sz. melléklete tartalmazza.

12 - Mórahalom város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 5/2004. (II. 26.) Ör. rendelet módosításáról Előadó: Dr. Szántó Mária jegyző Nógrádi Zoltán polgármester: Az eredeti főösszegen ez a módosítás nem változtat. Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság megvitatta az előterjesztés, mely alapján megállapítható, hogy a pályázat kivitelezéséhez szükséges a módosítás. A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelettervezetet. Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Tájékoztatja a jelenlevőket, hogy a bizottság megvitatta az előterjesztést, melyet egyhangúlag elfogadásra javasol a képviselő-testületnek. Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság egyhangú véleménye alapján elfogadásra javasolja a rendelettervezetet. Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, melyet alapján a rendelet tervezetet egyhangúlag elfogadásra javasolják a képviselő-testületnek. Papdi Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Tájékoztatja a jelenlevőket, hogy a bizottság megtárgyalta a rendelt tervezetre vonatkozó előterjesztést, melyet egyhangúlag elfogadásra javasol. Nógrádi Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a Mórahalom Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 5/2004. /II.26./ Ör. rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezetet. - A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 9/2004. (III.25.) Ör. rendeletét Mórahalom Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 5/2004. /II.26./ Ör. rendelet módosításáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv. sz. melléklete tartalmazza.

13 - Révész Gábor sportigazgató beszámolója Nógrádi Zoltán polgármester: Köszönti Révész Gábor sportigazgatót, és felkéri, hogy amennyiben szóbeli kiegészítése van az írásos beszámolóhoz, azt adja elő. Révész Gábor sportigazgató: Köszönti a jelenlevőket és elmondja, hogy szóbeli kiegészítése nincs az általa írásban elkészített beszámolóhoz, de az esetleges kérdésekre megadja válaszát. Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság véleménye alapján nagy szükség volt a településen külön sportigazgatói posztra, mely személynek fontos szerep jut a sportélet rendezettebbé tételében és a sportolók összefogásában. 68/2004. /III. 25./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Révész Gábor sportigazgató beszámolója 1./ Mórahalom város Képviselő-testülete Révész Gábor sportigazgató által készített a sport területén végzett tevékenységéről szóló részletes beszámolóját megvitatta és elfogadja. 2./ A Képviselő-testület felhívja a sportigazgató figyelmét a sporttal kapcsolatos pályázati lehetőségek figyelemmel kísérésére és kiaknázására. A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról külön jelentést nem kér. l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Révész Gábor sportigazgató - Közoktatási Intézmények Alapító okirat módosítása Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: Előadó: Dr. Szántó Mária jegyző

14 A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, melyet törvényességi szempontból megfelelőnek tartanak és egyhangú szavazással elfogadásra javasolnak. Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést tesz fel Nógrádi Zoltán polgármester, melyre a választ Kosztyu Gyuláné óvodavezető megadja. 69/2004. /III. 25./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Közoktatási Intézmények Alapító okirat módosítása 1./ Mórahalom város Képviselőtestülete megtárgyalta az Alapító Okiratok módosítására vonatkozó előterjesztést és a - Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola, - Alapfokú Művészeti Iskola, - Napköziotthonos Óvoda intézmények alapító okiratait mellékletek szerint elfogadja. 2./ Felhívja a Jegyző figyelmét, hogy a módosított Alapító Okiratok törzsadattári nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon. Határidő: azonnal Felelős: jegyző 1./ Mórahalom város Jegyzője 2./ MÁK Csm-i Területi Igazgatósága 3./ Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola igazgatója 4./ Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója 5./ Napköziotthonos Óvoda igazgatója - Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház 7 éves képzési terve Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke: Tájékoztatja a jelenlevőket, hogy a bizottság megvitatta az előterjesztést, melyet egyhangú szavazattal elfogadásra javasol a képviselő-testületnek.

15 70/2004. /III. 25./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház 7 éves képzési terve 1./ A Képviselő testület tudomásul veszi és elfogadja a határozat mellékletét képező, az évi CLX. törvény 94..-nak (4), valamint az 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzéséről és finanszírozásáról szóló rendelet alapján a Képviselő-testület által a 86/2000. /IV. 27./ Kt. sz. határozatával elfogadott továbbképzési terv módosítását. 2./ A Képviselő-testület elfogadja a Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház vezetője által a 7 éves képzési terv alapján készített évi beiskolázási tervet. 3./ A Képviselő-testület felhívja az intézmény vezetőjét, hogy az 1/2000. (I.14.) NKÖM rendeletnek megfelelően a normatív állami támogatáshoz szükséges igénylőlapokat szerezze be, s azt juttassa el az Önkormányzathoz. Felelős: Szűcs Julianna az intézmény vezetője Határidő: április1. 4./ Az Önkormányzat nevében a Polgármesteri Hivatal a kitöltött igénylő lapokat a normatív állami támogatáshoz küldje meg a megyei szakmai szervezetnek, a Somogyi - könyvtárnak, mely továbbítja azt az OSZK felé. Felelős: Szűcs Julianna, az intézmény vezetője, Dr. Szántó Mária jegyző Határidő: április l. 5./1. Az Önkormányzat az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 66.. (9) bekezdés alapján számol el a támogatással. Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester Határidő: évi zárszámadási rendelet elfogadása 5./2. A Képviselő testület felhívja a Jegyzőt az összeg nyilvántartására, a feladatnak megfelelő felhasználás ellenőrzésére, valamint a pénzügyi elszámolás megküldésére az Országos Széchenyi Könyvtár részére. Felelős: Dr. Szántó Mária jegyző Határidő február / Dr. Szántó Mária jegyző

16 3./ Szűcs Julianna intézményvezető - Létszámcsökkentéssel járó többletkiadások fedezetére egyszeri hozzájárulás igénylése Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság az előterjesztésben foglaltakkal egyetért és egyhangúlag elfogadásra javasol a képviselő-testületnek. Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke: A bizottság megvitatta a létszámcsökkentéssel járó többletkiadások fedezetére egyszeri hozzájárulás igénylése tárgyú előterjesztést, melyet támogat és egyhangúlag elfogadásra javasol. 71/2004. /III. 25./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Létszámcsökkentéssel járó többletkiadások fedezetére egyszeri hozzájárulás igénylése I. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXVI. törvény 5. sz. mellékletének 10. pontjában foglaltak alapján a költségvetés egyszeri hozzájárulást biztosít a helyi önkormányzatoknak feladataik racionálisabb megszervezése folytán felszabaduló létszám miatt hozott döntéseikhez kapcsolódó kötelezettségei teljesítéséhez. Mórahalom város Képviselőtestülete a létszámcsökkentéshez kapcsolódó egyszeri hozzájárulás igénybevételéhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: 1./ Mórahalom város Képviselőtestülete a Költségvetési rendeletben elfogadott döntésének megfelelően úgy hajtott végre létszámcsökkentést figyelemmel a 217/1998. (XII.30.) Korm. r (1) bek. a.) pontjára hogy a tevékenységi körébe tartozó feladatok változatlansága mellett azok változatlan színvonalú ellátását a tárgyévben és az azt követő években is biztosítani tudja. 2./ Mórahalom város önkormányzata megvizsgálta, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál az érintett 2 fő munkavállaló munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.

17 II. Mórahalom város Képviselő-testülete létszámcsökkentéssel kapcsolatos döntésének megfelelően a Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola intézményi létszáma a következőképpen alakul: 1./ Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2003.(II.27.) Kt.sz. rendeletében a Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola engedélyezett létszámkeretét 60 fő közalkalmazott és 2 fő közhasznú foglalkoztatottként hagyta jóvá. A Tisztelt Képviselőtestület további létszámcsökkentést hajtott végre augusztus 15-től, mely eredményeként az intézmény engedélyezett létszámkerete 59 fő közalkalmazott és 2 fő közhasznú foglalkoztatott. További döntés eredménye, hogy szeptember 01-napjától a Napközi-otthonos Óvoda és az Alapfokú Művészeti Iskola részben önállóan gazdálkodó intézménnyé vált, gazdálkodási jogosítványait a Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola látja el. A feladat koncentráció következtében Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola mint önállóan gazdálkodó intézmény engedélyezett létszáma -hozzáadva a csatlakozó két részben önálló intézmény létszámát is Napközi-otthonos Óvoda 29 fő közalkalmazott és 2 fő közhasznú foglalkoztatott, Alapfokú Művészeti Iskola 10 fő közalkalmazott,- 98 fő közalkalmazott és 4 fő közhasznú foglalkoztatott. Az intézmény engedélyezett létszámkerete 102 fő. 2./ Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2004. (II.26.) Ör. sz. rendeletében a Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola engedélyezett létszámkeretét 96 fő kinevezett közalkalmazott és 2 fő közhasznú foglalkoztatottban határozta meg, mely tartalmazta a Tisztelt Képviselőtestület által meghatározott 2 fő közalkalmazott leépítését is. Az intézmény évi engedélyezett létszámkerete 98 fő. 3./ A Képviselőtestület felhívja a Polgármester figyelmét, hogy a támogatás igénylését haladéktalanul nyújtsa be. A megszüntetett álláshely 5 évig nem állítható vissza, kivéve, ha a jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. Határidő: azonnal Beszámolásra: augusztusi Kt. Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Területi Igazgatósága Szeged, Széchenyi tér 9. 3./ Dr. Szántó Mária jegyző 4./ Érintett intézményvezetők - Határőrizeti szolgálati hely létesítése, megállapodás módosítása Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:

18 A képviselő-testület már az ezt megelőzően is tárgyalta a határőrizeti szolgálati helye létesítése című előterjesztést. A bizottság a jelenlegi megállapodás módosítását egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az 1. sz. határozati javaslatot - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az 2. sz. határozati javaslatot 72/2004. /III. 25./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Határőrizeti szolgálati hely létesítése, megállapodás módosítása 1./ Mórahalom város Képviselő-testülete jóváhagyta a határozat mellékletét képező, a Belügyminisztérium Kiskunhalasi Határőr Igazgatóságával kötött megállapodást, mely tartalmazza a Mórahalom 827/5 helyrajzi számú ingatlanból 1840 m2 területének ajándékozás címén történő átadásáról, az 51. hrsz-ú, Móra Ferenc u 2/a szám alatti határőr kirendeltség átadásáról, a Bartók B. u. 32. illetve a Bajcsy Zs. u. 30. szám alatti bérházakban 5 darab bérlakás - határozatlan időre, bérlőkijelölési joggal történő biztosítását, melyet megerősít a megítélt pályázati forrás megszerzése ismeretében. 2./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a lakásokra vonatkozó pályázati felhívást a fentiek figyelembe vételével készítse el. Határidő: június 30. Felelős : polgármester A határozatról értesül: 2./ Belügyminisztérium 3./ Kiskunhalasi Határőr Igazgatóság 73/2004. /III. 25./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Határőrizeti szolgálati hely létesítése, megállapodás módosítása 1./ a./ Mórahalom város képviselőtestülete jóváhagyja Mórahalom város Önkormányzata részéről a Magyar Állam kezelő Kiskunhalasi Határőr Igazgatóság részére ajándékozás jogcímén a Mórahalom, 827/5 hrsz-ú 5581 m2 terület nagyságú földingatlanból a határozat melléklete szerinti 1840 m2 terület átadását 10000,-Ft/m2, azaz bruttó ,-Ft értékben Határőrizeti Szolgálati Hely létesítése céljából. A beruházást a Belügyminisztérium bonyolítja le.

19 b./ A beruházási költségek csökkentése érdekében a Képviselő-testület jóváhagyja a határozat mellékletét képező ajándékozási szerződést, hozzájárul ahhoz, hogy ajándékozás jogcímén a fenti ingatlan térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába kerüljön. 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a földrészlet ajándékozása tárgyában a szerződést aláírja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A határozatról értesül: 2./ Belügyminisztérium 3./ Kiskunhalasi Határőr Igazgatóság - MÓRA-KÉZ Közhasznú Társaság létrehozása Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság mindig örömmel értesül a település fejlődését mutató különféle tevékenységi körrel rendelkező Közhasznú Társaságok alapításáról. A bizottság megtárgyalta a jelen előterjesztésben foglaltak alapján a MÓRA-KÉZ Közhasznú Társaság létrehozására tett intézkedéseket, és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja. Papdi Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Tájékoztatja a jelenlevőket, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, melyet egyhangúlag elfogadásra javasol a képviselő-testületnek. 74/2004. /III. 25./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: MÓRA-KÉZ Közhasznú Társaság létrehozása 1./ Mórahalom város Képviselőtestülete az 1.sz.melléklet szerinti társasági szerződést elfogadja és annak alapján figyelemmel a Polgári Törvénykönyvszóló szóló évi IV. törvény, valamint a gazdasági társaságokról szóló évi

20 CXLV. törvény rendelkezéseire- MÓRA-KÉZ Közhasznú Társaság- ot hoz létre, április 1-től. 2./ Mórahalom város Képviselőtestülete a MÓRA-KÉZ Közhasznú Társaság ügyvezető igazgatói teendőinek ellátásával megbízza Makráné Hódi Katalin /anyja Kiss Ilona/ 6782 Mórahalom, Kodály Zoltán u.6.szám alatti lakost április 1-től március 31-ig terjedő határozott időre 3. /A Képviselőtestület a közhasznú társaság felügyelő bizottsága tagjaiként Rozsnyainé Hódi Mária Mórahalom, Röszkei út 35. Dr. Vághy Imre Richárd Mórahalom, Malmos rét 4. Huszta Roland Domaszék, Bojárhalmi u.49.szám alatti lakosokat bízza meg. 4./ A Képviselőtestület felhívja a Polgármester figyelmét, hogy a társaság cégbírósági nyilvántartása iránt intézkedjen, illetve az ügyvezető igazgatóval a munkaszerződést kösse meg. Határidő: május 10. Felelős : Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Makráné Hódi Katalin ügyvezető 3./ Felügyelő bizottság tagjai - A Szent László park revitalizálása, védelme SAPARD pályázati forrás, valamint belügyminisztériumi hitelkiváltó támogatás segítségével Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megvitatta az előterjesztést, melyet egyhangú szavazattal elfogadásra javasol. Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, melyet egyhangúlag elfogadásra javasol. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést tesz fel Vass Antal képviselő, melyre a választ Nógrádi Zoltán polgármester megadja. 75/2004. /III. 25./ Képviselő-testületi határozat:

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám. TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal

2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám. TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal 9/2008. (II.27.) rendelet az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről......18. oldal 10/2008.

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK 1) Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója A./2013. (III.22.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétsági Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről,

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/8-21/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Ajkai Közös Önkormányzati

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 439-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008.

Részletesebben

117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet

117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-8/2011/JT. 117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv. 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv. 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6. számú jegyzőkönyv 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 68/2011./IV.15./kt.határozat: - 2011.április 15-i nyílt ülés napirendjének elfogadása 69/2011./IV.15./kt.

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. június 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok rendkívüli együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója. (Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-IX. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről) 2. A Rendelőintézet

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Ferenczy Múzeum múzeumigazgatói kinevezésről c. napirendi ponthoz Gulyás Gábor pályázó

JEGYZŐKÖNYV. A Ferenczy Múzeum múzeumigazgatói kinevezésről c. napirendi ponthoz Gulyás Gábor pályázó Szám: 10/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 14-én(csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében tartott üléséről Jelen lévő képviselők:

Részletesebben

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben