Elmondja, hogy a Takarékszövetkezet elnöke kérte tájékoztató anyaguk első napirendi pontként történő megvitatását.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elmondja, hogy a Takarékszövetkezet elnöke kérte tájékoztató anyaguk első napirendi pontként történő megvitatását."

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének április 29-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Babarczi János, Némethné dr. Engi Etelka, Csányi László, Csiszár István, Oltványi Gyula, Ördöghné Gárgyán Mária, Vass Antal, Volford Imre, Heller Sz. Tibor, Varga Ferenc képviselők dr. Szántó Mária jegyző Igazoltan vannak távol: Balogh Lajos, Bubori Károly, Szűcsné dr. Fehér Éva képviselők Tanácskozási joggal jelen vannak: - Kosztyu Gyuláné óvodavezető - Gyuris Péterné Móra Ferenc Ált. Isk. ig. - Szögi Lászlóné Gond. Közp. vezetője - Tanács Istvánné Művészetokt. Iskola. mb. igazgatója - Szűcs Julianna Városi Könyvtár és Közösségi Ház vezetője - Baloghné Juhász Ildikó Városi Fürdő képviseletében - Varga Tibor Művelődési és Közokt. Biz. tagja - Gercsó Árpádné Egészségügyi és Szociális B. tagja - Fazekas K. Imre POFOSZ képviselője - Balog László Pü. Oszt. vezetője - Busa Imre Városfejl. O. vezetője - Rozsnyainé Hódi Mária Igazgatási O. vezető - Dobó József MÓRAÉP Kht. ügyv. igazgatója - Vastag István Alapfokú Műv. Isk. - Vass István könyvvizsgáló - Kis Pál László könyvvizsgáló - Dr. Simon Marianna főorvos asszony Lakossági megjelenés: 5 fő Csányi László alpolgármester: Köszönti a képviselő-testületi ülés résztvevőit. Megállapítja a határozatképességet, a 14 tagú települési képviselő-testület tagjai közül jelen van 10 fő, igazoltan van távol 4 fő, Nógrádi Zoltán polgármester úr később fog megérkezni, Balogh Lajos képviselő úr beteg, 2 fő képviselőtársuk budapesti elfoglaltsága miatt igazoltan van távol. Elmondja, hogy a Takarékszövetkezet elnöke kérte tájékoztató anyaguk első napirendi pontként történő megvitatását.

2 Javasolja - az elnök úr kérésének megfelelően - a napirendi pontok sorrendjének módosítását az alábbiak szerint: 1./ Tájékoztató a városunk területén működő pénzintézetek tevékenységéről 2./ Beszámoló az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról 3./ Aktuális kérdések Tájékoztatja továbbá a képviselőket arról, hogy a polgármester úr két ülés között történt fontosabb eseményekről és tárgyalásairól szóló beszámolóját a következő ülésen összefoglaltan adja elő. - A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokra tett javaslatot. - Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Csányi László alpolgármester: A 243/1998. /XI. 26./ Kt. sz. határozatra adott jelentés kiegészítéseként elmondja, hogy nem hivatalos forrásból szerzett információ szerint 3 millió forintos támogatásban részesült a pályázat. - A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról adott jelentést. 76/1999. /IV. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Jelentés a képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

3 : A képviselő-testület megvitatta a lejárt határidejű határozatok végrehajtására adott jelentéseket. A Képviselő-testület a 103/1998. (IV. 28.) Kt. sz. határozat, a 274/1998. (XII. 22.) Kt. sz., a 268/1998. (XII. 22.) Kt. sz. határozat 1-2 pont, a 243/1998. (XI. 26.) Kt. sz., a 4/1999. (I. 28.) Kt. sz., a 6/1999. (I. 28.) Kt. sz. határozat, a 7/1999. (I. 29.) Kt. sz. határozat, a 257/1998. (XII. 10.) Kt. sz., a 183/1998. (VIII. 25.) Kt, a 79/1998. (IV. 8.) Kt. sz., 23/1999. (II. 25.) Kt. sz., a 60/1999. (III. 25.) Kt. sz. határozat, a 63/1999. (III. 25.) Kt. sz., a 62/1999. (III. 25.) Kt. sz határozat, a 66/1999. (III. 25.) Kt. sz., a 65/1999. (III. 25.) Kt. sz., a 64/1999. (III. 25.) Kt. sz., a 49/1999. (III. 25.) Kt. sz. határozat végrehajtásáról további jelentést nem kér. A 31/1998. (II. 25.) Kt. sz., a 32/1999. (II. 25.) Kt. sz., a 33/1999. (II. 25.) Kt. sz., a 66/1999. (III. 25.) Kt. sz., a 65/1999. (III. 25.) Kt. sz., a 64/1999. (III. 25.) Kt. sz., a 48/1999. (III. 25.) Kt. sz. határozat végrehajtásáról az májusi ülésre kér újabb jelentést. A 113/1998. (IV. 28.) Kt. sz. határozat, a 157/1998. (VII. 1.) Kt. sz. határozat végrehajtásáról az júniusi ülésre kér újabb jelentést. l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyző - Tájékoztató az átruházott hatáskörök gyakorlásáról Csányi László alpolgármester: Ismerteti az Egészségügyi és Szociális Bizottság tájékoztatóját. Csányi László alpolgármester: Ismerteti a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseiről összeállított tájékoztatót.

4 - A képviselő-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi. 77/1999. /IV. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Tájékoztató az átruházott hatáskörök gyakorlásáról Mórahalom város Képviselőtestülete az Egészségügyi és Szociális Bizottságra, valamint a Polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatókat az SZMSZ 5. /3/ bekezdése alapján tudomásul veszi. 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke II. NAPIREND Tájékoztató a városunk területén működő pénzintézetek tevékenységéről - Mórahalom és Vidéke Takarékszövetkezet tájékoztatója Előadó: Soós Sándor elnök Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottsági tagok igen magas színvonalúnak ítélik meg a Takarékszövetkezet által nyújtott szolgáltatások színvonalát. Fentiekre tekintettel javasolják a tájékoztató tudomásulvételét. Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottsági tagok jónak értékelték a tájékoztatót, így javasolják annak tudomásulvételét. - A képviselő-testület egyhangúlag tudomásul veszi a tájékoztatót.

5 78/l999. /IV. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Tájékoztató a városunk területén működő pénzintézetek tevékenységéről Mórahalom és Vidéke Takarékszövetkezet tájékoztatója A Képviselő-testület megvitatta a Mórahalmon működő pénzintézetek tevékenységéről szóló tájékoztató keretében a Mórahalom és Vidéke Takarékszövetkezet tájékoztatóját, melyet tudomásul vesz. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a mórahalmi székhelyű pénzintézet eredményesen és hosszú évtizedek óta stabilan működik, a lakossági igényeket egyre bővülő szolgáltatásokkal elégíti ki. A Képviselő-testület köszönetet mond a Mórahalom és Vidéke Takarékszövetkezet elnökének a városban működő önkormányzati intézmények és civil szervezetek részére, valamint az Önkormányzati rendezvények megrendezéséhez nyújtott támogatásáért. l./ Soós Sándor Mórahalom és Vidéke Takarékszövetkezet elnöke 2./ Nógrádi Zoltán polgármester - Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Mórahalmi Fiókja tájékoztatója Előadó: Papdi Istvánné mb. fiókigazgató Papdi Istvánné mb. fiókigazgató: Elmondja, hogy l999. januárjában vette át a mórahalmi fiók irányítását. Munkatársaival együtt a korábbi évek gyakorlatának megfelelően igyekeznek az ügyfelek rendelkezésére állni. Dancsó József a szegedi igazgatóság vezetője a Pénzügyi Bizottság ülésén részletesen tájékoztatta a bizottsági ülés résztvevőit az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. üzleti tevékenységéről. Csányi László alpolgármester: Úgy érzi, hogy az Önkormányzat és a pénzintézet közötti munkakapcsolat példaértékű.

6 Örömét fejezi ki, hogy az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Mórahalmi Fiókja bővíti a lakossági szolgáltatások körét. Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági tagok véleményét, mely szerint nagyon magas színvonalúnak tartják az ügyfelek kiszolgálását. Javasolják a tájékoztató tudomásulvételét. Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Gazdasági és Településfejlesztési bizottság tagjai is elismeréssel szóltak a pénzintézet munkatársainak munkájáról. A bizottságnak egyetlen negatív jellegű észrevétele az ügyfélforgalom technikai lebonyolításával kapcsolatos. A bizottság egyhangúlag javasolja a tájékoztató tudomásulvételét. Papdi Istvánné mb. fiókigazgató: Elmondja, hogy országos beruházási keret áll rendelkezésre a fejlesztési elképzelések megvalósítására. Ezidáig sajnos nem kaptak biztatást arra vonatkozóan, hogy Mórahalmon megépülhet az új OTP Fiók épülete. Jelenleg a szegedi Takaréktár utcai épület rekonstrukciója van folyamatban. Ígéretet tesz arra vonatkozóan, hogy a fiók rendelkezésére álló karbantartási keretet az ügyfélfogadás optimálisabb megteremtése érdekében használják fel. - A képviselő-testület egyhangúlag tudomásul veszi a tájékoztatót. 79/l999. /IV. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Tájékoztató a városunk területén működő pénzintézetek tevékenységéről Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Mórahalmi Fiókja 1./ A Képviselő-testület megvitatta a Mórahalmon működő pénzintézetek tevékenységéről szóló tájékoztató keretében a Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Mórahalmi Fiókja tájékoztatóját, melyet tudomásul vesz. 2./ A Képviselő-testület megállapítja, hogy az OTP Rt. Mórahalmi Fiókja egyre megújuló és bővülő szolgáltatásokkal elégíti ki a lakossági igényeket. Örvendetesnek tartja, hogy a pénzintézet folyamatos informatikai és eszközfejlesztései által biztosítja a legkorszerűbb bankszolgáltatások helyi igénybevételét. 3./ A Képviselő-testület köszönetet mond az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Mórahalmi Fiókja nyugdíjba vonult vezetőjének a több évtizedes zökkenőmentes

7 együttműködésért. A Képviselő-testület úgy értékeli, hogy az OTP Bank Rt, mint az Önkormányzat számlavezető pénzintézete szolgáltatásai sokrétűsége és együttműködési készsége révén eredményesen szolgálja az Önkormányzat gazdálkodási és fejlesztési igényeit. 4./ Mórahalom város Képviselő-testülete településrendezési céljai között szerepelteti a városközpont funkcionális és építészeti átalakítását. A Képviselő-testület örvendetesnek ítéli meg, ha ennek megvalósításában az OTP Rt. új bankfiók építésével bekapcsolódna, és lehetőség nyílna további együttműködési területek kialakítására. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos tárgyalások folytatására. Felelős: 4. pont: Nógrádi Zoltán polgármester Határidő: 4. pont: l999. decemberi kt. ülés 1./ Szász János OTP RT régió igazgató 2./ Dancsó József OTP Rt. szegedi igazgató 3./ Papdi Istvánné Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Mórahalmi Fiókja vezetője 4./ Tóth Mihályné Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Mórahalmi Fiókja nyugdíjba vonult vezetője 5./ Nógrádi Zoltán polgármester III. N A P I R E N D : Beszámoló az Önkormányzat l998. évi költségvetésének végrehajtásáról - Beszámoló az évi pénzügyi terv végrehajtásáról Babarczi János Ügyrendi Bizottság tagja:

8 Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót. Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági tagok véleményét, mely szerint a beszámolót jól szerkesztettnek, könnyen áttekinthetőnek tartják. Úgy vélik, hogy a pályázati munka nagyon eredményes volt l998-ban, hiszen 47 %-kal növekedett az önkormányzati vagyon. A beszámolót a könyvvizsgáló hitelesítő záradékkal is ellátta Fentiekre tekintettel elfogadásra javasolják az l998. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámolót a határozati javaslattal együtt. Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottsági tagok szerint eredményes évet zárt az önkormányzat. A település fejlődése városi rangjának megfelelő ütemben haladt. A bizottsági tagok bíznak abban, hogy 1999-ben is hasonló eredményeket sikerül elérni. Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót. Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót. Volfrod Imre Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják a beszámolót a határozati javaslattal együtt. Kis Pál László könyvvizsgáló: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az auditálást elvégezték, melynek teljes anyaga a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető. A helyszíni ellenőrzést elvégezték, az önkormányzat gazdasági tevékenységét veszélyeztető hibát nem találtak. Felhívja a testületi tagok figyelmét arra, hogy fordítsanak figyelmet a számítógépek ezredfordulóra történő átállításának költségvonzatára. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a beszámolót. 80/1999. /IV. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Beszámoló az l998. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Mórahalom város Képviselő-testülete az évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

9 A Képviselő-testület az önkormányzat gazdálkodását eredményesnek és sikeresnek tekinti. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat vagyonának gyarapodása jól tükrözi az önkormányzat forrásszervező tevékenységének hatékonyságát, amely a település fejlődésének fontos biztosítéka. l./ Nógrádi Zoltán polgármester - Az Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása Babarczi János Ügyrendi Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági tagok véleményét, mely szerint elfogadásra javasolják a rendelettervezetet. Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Volfrod Imre Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják a rendelet-tervezetet.

10 Csányi László alpolgármester: Szavazásra bocsátja az Önkormányzat l998. évi zárszámadási rendeletének megalkotására vonatkozó rendelet-tervezetet: - A Képviselő-testület egyhangú szavazattal - az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 9/l999. /IV. 30./ KT. sz. rendeletét az Önkormányzat l998. évi zárszámadásáról. - Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/1999. /III. 1./ Kt. sz. rendelet módosítása Babarczi János Ügyrendi Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági tagok véleményét, mely szerint elfogadásra javasolják a rendelettervezetet. Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.

11 Volfrod Imre Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják a rendelet-tervezetet. Csányi László alpolgármester: Szavazásra bocsátja az Önkormányzat l999. évi költségvetéséről szóló 3/1999. /III. 1./ KT. sz. rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet: - A Képviselő-testület egyhangú szavazattal - az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 10/l999. /IV. 30./ KT. sz. rendeletét az Önkormányzat l999. évi költségvetéséről szóló 3/1999. /III. l./ KT. sz. rendeletének módosításáról. III. N A P I R E N D E L Ő T E R J E S Z T É S E K - Beszámoló a MÓRAÉP KHT évi gazdasági tevékenységéről Előadó: Dobó József MÓRAÉP Kht. ügyvezető igazgatója Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:

12 Elmondja, hogy a bizottsági ülésen minden résztvevő elismeréssel szólt a MÓRAÉP Kht. munkájáról. A bizottsági tagok példaértékűnek tartják azt a munkakapcsolatot, mely a Kht. igazgatója és az Önkormányzat vezetői között létrejött. Fentiekre tekintettel a bizottsági tagok elfogadásra javasolják a beszámolót. Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság tagjai megítélése szerint a Kht. munkatársai igen magas színvonalon végzik munkájukat. A Kht. igazgatója jól összeállított anyagot készített a képviselő-testületi tagok számára. Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót. Elfogadásra javasolják továbbá a Felügyelő Bizottság javaslatát is, mely a Közhasznú Társaság munkájának értékelését is tartalmazza. - A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a beszámolót. 81/l999. /IV. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Beszámoló a MÓRAÉP KHT évi gazdasági tevékenységéről 1/A Mórahalom Város Képviselőtestülete a mellékelt a MÓRAÉP KHT évi gazdálkodásáról készült könyvvizsgálói jelentést megtárgyalta és elfogadta. A MÓRAÉP KHT évi gazdasági évéről szóló beszámolóját megtárgyalta és a KHT Alapító Okiratának VI. fejezet 1/a. pontja alapján e Ft mérlegfőösszeggel és e Ft saját tőke összeggel, -3,288 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadta. 1/B Mórahalom város Képviselő-testülete a MÓRAÉP KHT tevékenységének értékeléséről szóló Felügyelő Bizottsági jelentést tudomásul veszi, azt elfogadja. 2. Mórahalom város Képviselőtestülete a közhasznú szervezetekről szóló évben CLVI. tv ) bek. szerint a közhasznúsági jelentést elfogadja. A közhasznúsági jelentés a Képviselőtestület üléséről készült jegyzőkönyvvel együtt kerül nyilvánosságra a helyben szokásos módon.

13 3. Mórahalom Város Képviselőtestülete a MÓRAÉP KHT ügyvezető igazgatója által elkészített beszámoló alapján a 79/1998. (VI.08.) KT. sz. határozatban foglalt feladatokat végrehajtottnak fogadja el. 4. Mórahalom Város Képviselőtestülete felhívja az ügyvezető igazgató figyelmét, hogy a MÓRAÉP KHT évi e Ft vesztesége kigazdálkodása, valamint a további veszteségek halmozódásának elkerülése érdekében a kötelező feladatok finanszírozására kötött szerződés módosítására tegyen javaslatot. 5. Mórahalom Város Képviselőtestülete felhívja az ügyvezető igazgató figyelmét, hogy a városüzemeltetési és vállalkozási feladatok további javítása érdekében a gépesítést tovább kell folytatni. A személyi állomány kialakításánál pedig különös gondot kell fordítani arra, hogy a szakemberek szakma szerinti összetétele egyre inkább a szükséges igényeknek feleljen meg. Határidő: és 3. pont esetében a Képviselőtestület további jelentést nem kér 4. pont: június 30. Felelős: MÓRAÉP KHT ügyvezető igazgatója 5. pont: szeptemberi KT ülés Felelős: MÓRAÉP KHT ügyvezető igazgatója Határozatot kapják: 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Dobó József MÓRAÉP KHT ügyvezető igazgatója 3. Irattár - Könyvvizsgálói feladat ellátásánál a könyvvizsgáló személyének megváltozása 242/1998. /XI. 25./ Kt. sz. határozat módosítása

14 Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági tagok véleményét, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 82/l999. /IV. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Könyvvizsgálói feladat ellátásánál a könyvvizsgáló személyének megváltozása 242/1998. /XI. 25./ Kt. sz. határozat módosítása 1.) Mórahalom város Képviselőtestülete a 242/1998. (XI. 26.) Kt. sz. határozatának második mondatát az alábbiak szerint módosítja: "Az ECONO RÁCIÓ Kft képviseletében az auditálást Kis Pál László végzi." A Képviselőtestület a határozat egyéb rendelkezéseit változatlanul hagyja. 2.) A Képviselőtestület felhívja a Polgármester figyelmét, hogy a könyvvizsgálatra vonatkozó szerződést a határozat 1.) pontja szerint módosítsa. Határidő: május Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester Határozatot kapja: 1.) Nógrádi Zoltán polgármester 2.) ECONO RÁCIÓ Kft (6726 Szeged, Vedres u. 12. III. 16.) - Az Országos Mentőszolgálat Mórahalmi Mentőállomása működésének értékelése

15 Dr. Simon Marianna Msz. vezető főorvos asszony: Tájékoztatásként elmondja, hogy a miniszter úr 3 %-os létszámleépítést rendelt el. Sajnos ez kedvezőtlen a mórahalmi Mentőállomás létszámállományára is. Az elmúlt időszakban 2 munkatársuk kilépett és a megüresedett álláshelyek feltöltése a miniszteri rendelet értelmében nem lehetséges. Sajnos ez a mentőkocsik futásának csökkentését vonja maga után. Volford Imre Egészségügyi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a főorvos asszony által összeállított anyagban elírás történt. Az ellátandó lakosság létszáma összesen: /a három településre: fő. Ismerteti a bizottsági tagok véleményét, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 83/l999. /IV. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Az Országos Mentőszolgálat Mórahalmi Mentőállomása működésének értékelése 1. Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta és tudomásul veszi az Országos Mentőszolgálat Csongrád Megyei Szervezete tájékoztatóját a mórahalmi mentőállomás szeptember 19-től történő működéséről. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a mentőállomás működtetésének beindítása Mórahalom város és vonzáskörzetére tekintettel indokolt és szükséges volt és az eltelt időszakban eredményesen működött. A mentőállomás színvonalasabbá és biztonságosabbá tette az ellátott körzet lakóinak sürgősségi, egészségügyi ellátását. Az Országos Mentőszolgálat Csongrád Megyei Szervezetével az együttműködést zökkenőmentesnek és jó színvonalúnak értékeli. 2. A Képviselő-testület szükségesnek tartja, hogy a mentőállomás működésének a települések egészségügyi ellátásába történő fokozottabb integrálása, illetve szolgáltatásainak bővítése érdekében további fejlesztések valósuljanak meg.

16 3. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az egészségügyi miniszterhez az esetkocsi szolgálat 12 órásra történő bővítése támogatása iránt forduljon kérelemmel az OMSZ Csongrád Megyei Szervezete Mórahalmi Mentőállomása részére. Az Országos Mentőszolgálat Csongrád megyei Szervezetével közösen kezdeményezze a működés társadalombiztosítási finanszírozásba történő bevonását. 4. A Képviselő-testület felhívja a polgármester, a háziorvosok és az oktatási intézmények vezetői figyelmét, hogy dolgozzanak ki közös akciótervet a mórahalmi mentőállomás tevékenységi körének jobb megismertetése érdekében, ennek keretében a Mórahalmi Mentőállomás vezetőjével együttműködve szervezzenek egészségügyi felvilágosítási tanfolyamokat, illetve rendezvényeket elsősorban az iskolás korúak részvételével. Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester Határidő: május A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az érdekelt települések polgármesterivel kezdeményezzen tárgyalásokat a központi orvosi ügyelet megszervezésére Mórahalom központtal a mentőállomás épületében biztosított kapacitások figyelembe vételével. Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester Határidő: május Nógrádi Zoltán polgármester 2. Országos Mentőszolgálat Csongrád megyei Szervezete vezetője 3. Helyi háziorvosok 4. Oktatási intézmények vezetői 5. Mórahalmi Mentőállomás vezetője - Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának igénybevétele

17 Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 84/l999. /IV. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának igénybevétele 1.Mórahalom város Képviselőtestülete megtárgyalta az önhibáján kívül hátrányos helyzetben levő helyi önkormányzatok támogatásának igénybevételéről szóló előterjesztést. Mórahalom város Képviselőtestülete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/1999. (III. 1.) KT. sz. rendelete értelmében az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénybevételéhez a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi XC. tv. 6. sz melléklet 1. pontja alapján kérelmet nyújt be. 2. A kérelem benyújtásának feltételeként az alábbi nyilatkozatot teszi: a./ Mórahalom város önkormányzatának három hónapnál hosszabb időre lekötött bankbetétje nincs, kincstárjegyekkel rendelkezik melynek összege nem haladja meg a felhalmozási célú bevételek átmenetileg fel nem használt összegét. b./ Az egészségügyi, szociális oktatási intézményeink kihasználtsága az 50 %-ot meghaladja, mind ezen túl intézménytípusonként csak egy intézmény üzemel. A Képviselőtestület felhívja a Polgármester figyelmét, hogy a támogatás igénybevételéhez a kérelmet nyújtsa be. Határidő: április 30. Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Belügyminisztérium Csongrád Megyei Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálata (6701 Szeged, Széchenyi tér 9.)

18 - Művelődési Otthon és Rendezvényház /Felszabadulás u. 30./ rekonstrukciójának és bővítésének címzett támogatására irányuló szakmai koncepció benyújtása Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági tagok véleményét, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést. Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke: Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 85/l999. /IV. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Művelődési Otthon és Rendezvényház /Felszabadulás u. 30./ rekonstrukciójának és bővítésének címzett támogatására irányuló szakmai koncepció benyújtása Mórahalom város Képviselő-testülete egyetért a Művelődési Otthon és Rendezvényház /Mórahalom, Felszabadulás u. 30./ rekonstrukciójával és bővítésével, a címzett támogatással megvalósuló ,- e Ft összköltségű önkormányzati beruházással. A képviselő-testület saját forrásként e Ft-ot a - Beruházási adatlap szerinti ütemezésben - az éves költségvetési rendeleteiben biztosítja. A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról júniusi kt. ülésre kér jelentést. Határidő: a pályázat benyújtására május 5. Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester l./ Nógrádi Zoltán polgármester

19 - Mórahalom, j. út /Felszabadulás utca/ kerékpárút építés költségeinek kötelezettségvállalása a KHVM által kiirt pályázathoz, valamint a Megyei Vidékfejlesztési Célelőirányzatból nyújtandó támogatás igénylése Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági tagok véleményét, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést, mivel az önrész biztosított. Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 86/l999. /IV. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Mórahalom, j. út /Felszabadulás utca/ kerékpárút építés költségeinek kötelezettségvállalása a KHVM által kiirt pályázathoz, valamint a Megyei Vidékfejlesztési Célelőirányzatból nyújtandó támogatás igénylése 1. Mórahalom Város Képviselőtestülete egyetért a KHVM a Belügyminisztérium, valamint az FVM egyetértésében kiírt önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó közúthálózat építésének támogatására, valamint a Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács megyei vidékfejlesztési célelőirányzatból nyújtandó támogatásra a Mórahalom, j. út (Felszabadulás utca) gyalog- és kerékpárút kiépítésének pályáztatásával. Az 1999-ben megvalósuló beruházás összköltsége ,- e Ft. A Képviselőtestület egyetért azzal, hogy az 1./ pontban meghatározott fejlesztésre a KHVM részéről ,- e Ft, a Csm-i Vidékfejlesztési célelőirányzatból 3.600,- e Ft támogatásra a Polgármester nyújtson be pályázatot mindkét pályázat kiírójához. A tárgyi célra a Képviselőtestület saját forrásként 2.700,- e Ft-ot évi költségvetési rendeletében biztosít.

20 A Képviselőtestület a beruházás megvalósíthatósága érdekében 6.300,- e Ft összegű önrészt biztosít abban az esetben, ha a megyei vidékfejlesztési célelőirányzatból nyújtható támogatást a Csm-i Területfejlesztési Tanács nem biztosítja. A Képviselőtestület felhívja a Polgármestert a pályázatok elkészítésére és a szükséges nyilatkozatok megtételére, beleértve az azonnali beszedési megbízásokra vonatkozó nyilatkozatokat is. 5. A Képviselőtestület felhívja a Jegyző figyelmét, hogy sikeres pályázat esetén az Önkormányzat évi költségvetési rendeletébe a fenti pályázaton nyert összegeket építse be és készítse elő a rendelet módosítását. Felelős: 1-4. pontokra Nógrádi Zoltán polgármester 5. pontra Dr. Szántó Mária jegyző Határidő: májusi kt. Beszámolásra augusztusi kt. 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Dr. Szántó Mária jegyző - Gyermekjóléti Szolgálat bővítésére pályázat benyújtása Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. Volford Imre Egészségügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági tagok véleményét, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.

21 87/l999. /IV. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Gyermekjóléti Szolgálat bővítésére pályázat benyújtása 1./ Mórahalom Város Képviselő-testülete a gyermekek védelméről szóló évi XXXI. tvben, annak végrehajtására kiadott, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendeletben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM. rendeletben a gyermekjóléti szolgálat számára meghatározott feladatok maradéktalan ellátása érdekében szükségesnek tartja a Mórahalmi Gyermekjóléti Szolgálat. tevékenységének bővítését. Ennek érdekében a Szociális és Családügyi Minisztérium által kiírt pályázati felhívásra a megadott határidőn belül pályázatot nyújt be. Pályázati célként egy évi munkabért, valamint a szolgálat technikai eszközeinek fejlesztése érdekében személyi számítógépet jelöl meg. 2./ A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához és megvalósításához szükséges pályázati önrészt, Ft-ot biztosítja. 3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a pályázatot a megadott határidőn belül nyújtsa be. 4./ A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy sikeres pályázat esetén a pályázaton nyert összeget az önkormányzat évi költségvetésébe építse be. Határidő: április A pályázat benyújtását követő Kt. ülés Felelős: 3. Nógrádi Zoltán polgármester 4. Dr. Szántó Mária jegyző Erről értesül: Mórahalom Város Képviselő-testülete Nógrádi Zoltán polgármester Dr. Szántó Mária jegyző - Család- és gyermekvédelmi programok támogatása

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csiszár István, Katona János László, Tanács József, Vass Antal és Volford Imre képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csiszár István, Katona János László, Tanács József, Vass Antal és Volford Imre képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak:, Csányi László alpolgármester, képviselő Szűcsné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. január 29-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott soros ülésén és közmeghallgatáson az Aranyszöm Rendezvényházban Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott soros ülésén, valamint közmeghallgatásán az Aranyszöm Rendezvényház Tanácskozó Termében. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. augusztus 9-én megtartott rendkívüli ülésén az Aranyszöm Rendezvényház Házasságkötő termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós, Vass Antal képviselık

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós, Vass Antal képviselık J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Csiszár

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2007. január l8-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 487-14//2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2015. június 23-án (Kedden) 14:00 órakor megtartott soros nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Képviselő - testületének, 2008. április 24-én 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Távol vannak: Müller Gábor, Szekó József, Székely Gábor, dr. Temesi Erika közgyűlési

JEGYZŐKÖNYV. Távol vannak: Müller Gábor, Szekó József, Székely Gábor, dr. Temesi Erika közgyűlési Szám: 400-10/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18- án 9.00 órára összehívott és a Baranya Megyei Önkormányzat dísztermében (Pécs, Papnövelde u. 5.)

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT. ülésén hozott határozatai 2013.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT. ülésén hozott határozatai 2013. Alsónémedi Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fő út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT ülésén hozott határozatai 2013. 1 Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2013. április 25.-i

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a. Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a. Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Bükkösd község településrendezési tervével kapcsolatban

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8392

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

1.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

1.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 1.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 10-18. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 19-46. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

Az önkormányzat 2011. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentéséről

Az önkormányzat 2011. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentéséről Határozat száma 2012. évi 6. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én megtartott rendes üléséről készült JEGYZŐKÖNYV TÁRGY MUTATÓ Határozat tárgya Közrend, közbiztonság

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Battyányi

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. december

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 25-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 25-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 25-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. április 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben