Elmondja, hogy a Takarékszövetkezet elnöke kérte tájékoztató anyaguk első napirendi pontként történő megvitatását.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elmondja, hogy a Takarékszövetkezet elnöke kérte tájékoztató anyaguk első napirendi pontként történő megvitatását."

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének április 29-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Babarczi János, Némethné dr. Engi Etelka, Csányi László, Csiszár István, Oltványi Gyula, Ördöghné Gárgyán Mária, Vass Antal, Volford Imre, Heller Sz. Tibor, Varga Ferenc képviselők dr. Szántó Mária jegyző Igazoltan vannak távol: Balogh Lajos, Bubori Károly, Szűcsné dr. Fehér Éva képviselők Tanácskozási joggal jelen vannak: - Kosztyu Gyuláné óvodavezető - Gyuris Péterné Móra Ferenc Ált. Isk. ig. - Szögi Lászlóné Gond. Közp. vezetője - Tanács Istvánné Művészetokt. Iskola. mb. igazgatója - Szűcs Julianna Városi Könyvtár és Közösségi Ház vezetője - Baloghné Juhász Ildikó Városi Fürdő képviseletében - Varga Tibor Művelődési és Közokt. Biz. tagja - Gercsó Árpádné Egészségügyi és Szociális B. tagja - Fazekas K. Imre POFOSZ képviselője - Balog László Pü. Oszt. vezetője - Busa Imre Városfejl. O. vezetője - Rozsnyainé Hódi Mária Igazgatási O. vezető - Dobó József MÓRAÉP Kht. ügyv. igazgatója - Vastag István Alapfokú Műv. Isk. - Vass István könyvvizsgáló - Kis Pál László könyvvizsgáló - Dr. Simon Marianna főorvos asszony Lakossági megjelenés: 5 fő Csányi László alpolgármester: Köszönti a képviselő-testületi ülés résztvevőit. Megállapítja a határozatképességet, a 14 tagú települési képviselő-testület tagjai közül jelen van 10 fő, igazoltan van távol 4 fő, Nógrádi Zoltán polgármester úr később fog megérkezni, Balogh Lajos képviselő úr beteg, 2 fő képviselőtársuk budapesti elfoglaltsága miatt igazoltan van távol. Elmondja, hogy a Takarékszövetkezet elnöke kérte tájékoztató anyaguk első napirendi pontként történő megvitatását.

2 Javasolja - az elnök úr kérésének megfelelően - a napirendi pontok sorrendjének módosítását az alábbiak szerint: 1./ Tájékoztató a városunk területén működő pénzintézetek tevékenységéről 2./ Beszámoló az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról 3./ Aktuális kérdések Tájékoztatja továbbá a képviselőket arról, hogy a polgármester úr két ülés között történt fontosabb eseményekről és tárgyalásairól szóló beszámolóját a következő ülésen összefoglaltan adja elő. - A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokra tett javaslatot. - Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Csányi László alpolgármester: A 243/1998. /XI. 26./ Kt. sz. határozatra adott jelentés kiegészítéseként elmondja, hogy nem hivatalos forrásból szerzett információ szerint 3 millió forintos támogatásban részesült a pályázat. - A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról adott jelentést. 76/1999. /IV. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Jelentés a képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

3 : A képviselő-testület megvitatta a lejárt határidejű határozatok végrehajtására adott jelentéseket. A Képviselő-testület a 103/1998. (IV. 28.) Kt. sz. határozat, a 274/1998. (XII. 22.) Kt. sz., a 268/1998. (XII. 22.) Kt. sz. határozat 1-2 pont, a 243/1998. (XI. 26.) Kt. sz., a 4/1999. (I. 28.) Kt. sz., a 6/1999. (I. 28.) Kt. sz. határozat, a 7/1999. (I. 29.) Kt. sz. határozat, a 257/1998. (XII. 10.) Kt. sz., a 183/1998. (VIII. 25.) Kt, a 79/1998. (IV. 8.) Kt. sz., 23/1999. (II. 25.) Kt. sz., a 60/1999. (III. 25.) Kt. sz. határozat, a 63/1999. (III. 25.) Kt. sz., a 62/1999. (III. 25.) Kt. sz határozat, a 66/1999. (III. 25.) Kt. sz., a 65/1999. (III. 25.) Kt. sz., a 64/1999. (III. 25.) Kt. sz., a 49/1999. (III. 25.) Kt. sz. határozat végrehajtásáról további jelentést nem kér. A 31/1998. (II. 25.) Kt. sz., a 32/1999. (II. 25.) Kt. sz., a 33/1999. (II. 25.) Kt. sz., a 66/1999. (III. 25.) Kt. sz., a 65/1999. (III. 25.) Kt. sz., a 64/1999. (III. 25.) Kt. sz., a 48/1999. (III. 25.) Kt. sz. határozat végrehajtásáról az májusi ülésre kér újabb jelentést. A 113/1998. (IV. 28.) Kt. sz. határozat, a 157/1998. (VII. 1.) Kt. sz. határozat végrehajtásáról az júniusi ülésre kér újabb jelentést. l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyző - Tájékoztató az átruházott hatáskörök gyakorlásáról Csányi László alpolgármester: Ismerteti az Egészségügyi és Szociális Bizottság tájékoztatóját. Csányi László alpolgármester: Ismerteti a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseiről összeállított tájékoztatót.

4 - A képviselő-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi. 77/1999. /IV. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Tájékoztató az átruházott hatáskörök gyakorlásáról Mórahalom város Képviselőtestülete az Egészségügyi és Szociális Bizottságra, valamint a Polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatókat az SZMSZ 5. /3/ bekezdése alapján tudomásul veszi. 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke II. NAPIREND Tájékoztató a városunk területén működő pénzintézetek tevékenységéről - Mórahalom és Vidéke Takarékszövetkezet tájékoztatója Előadó: Soós Sándor elnök Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottsági tagok igen magas színvonalúnak ítélik meg a Takarékszövetkezet által nyújtott szolgáltatások színvonalát. Fentiekre tekintettel javasolják a tájékoztató tudomásulvételét. Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottsági tagok jónak értékelték a tájékoztatót, így javasolják annak tudomásulvételét. - A képviselő-testület egyhangúlag tudomásul veszi a tájékoztatót.

5 78/l999. /IV. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Tájékoztató a városunk területén működő pénzintézetek tevékenységéről Mórahalom és Vidéke Takarékszövetkezet tájékoztatója A Képviselő-testület megvitatta a Mórahalmon működő pénzintézetek tevékenységéről szóló tájékoztató keretében a Mórahalom és Vidéke Takarékszövetkezet tájékoztatóját, melyet tudomásul vesz. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a mórahalmi székhelyű pénzintézet eredményesen és hosszú évtizedek óta stabilan működik, a lakossági igényeket egyre bővülő szolgáltatásokkal elégíti ki. A Képviselő-testület köszönetet mond a Mórahalom és Vidéke Takarékszövetkezet elnökének a városban működő önkormányzati intézmények és civil szervezetek részére, valamint az Önkormányzati rendezvények megrendezéséhez nyújtott támogatásáért. l./ Soós Sándor Mórahalom és Vidéke Takarékszövetkezet elnöke 2./ Nógrádi Zoltán polgármester - Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Mórahalmi Fiókja tájékoztatója Előadó: Papdi Istvánné mb. fiókigazgató Papdi Istvánné mb. fiókigazgató: Elmondja, hogy l999. januárjában vette át a mórahalmi fiók irányítását. Munkatársaival együtt a korábbi évek gyakorlatának megfelelően igyekeznek az ügyfelek rendelkezésére állni. Dancsó József a szegedi igazgatóság vezetője a Pénzügyi Bizottság ülésén részletesen tájékoztatta a bizottsági ülés résztvevőit az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. üzleti tevékenységéről. Csányi László alpolgármester: Úgy érzi, hogy az Önkormányzat és a pénzintézet közötti munkakapcsolat példaértékű.

6 Örömét fejezi ki, hogy az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Mórahalmi Fiókja bővíti a lakossági szolgáltatások körét. Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági tagok véleményét, mely szerint nagyon magas színvonalúnak tartják az ügyfelek kiszolgálását. Javasolják a tájékoztató tudomásulvételét. Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Gazdasági és Településfejlesztési bizottság tagjai is elismeréssel szóltak a pénzintézet munkatársainak munkájáról. A bizottságnak egyetlen negatív jellegű észrevétele az ügyfélforgalom technikai lebonyolításával kapcsolatos. A bizottság egyhangúlag javasolja a tájékoztató tudomásulvételét. Papdi Istvánné mb. fiókigazgató: Elmondja, hogy országos beruházási keret áll rendelkezésre a fejlesztési elképzelések megvalósítására. Ezidáig sajnos nem kaptak biztatást arra vonatkozóan, hogy Mórahalmon megépülhet az új OTP Fiók épülete. Jelenleg a szegedi Takaréktár utcai épület rekonstrukciója van folyamatban. Ígéretet tesz arra vonatkozóan, hogy a fiók rendelkezésére álló karbantartási keretet az ügyfélfogadás optimálisabb megteremtése érdekében használják fel. - A képviselő-testület egyhangúlag tudomásul veszi a tájékoztatót. 79/l999. /IV. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Tájékoztató a városunk területén működő pénzintézetek tevékenységéről Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Mórahalmi Fiókja 1./ A Képviselő-testület megvitatta a Mórahalmon működő pénzintézetek tevékenységéről szóló tájékoztató keretében a Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Mórahalmi Fiókja tájékoztatóját, melyet tudomásul vesz. 2./ A Képviselő-testület megállapítja, hogy az OTP Rt. Mórahalmi Fiókja egyre megújuló és bővülő szolgáltatásokkal elégíti ki a lakossági igényeket. Örvendetesnek tartja, hogy a pénzintézet folyamatos informatikai és eszközfejlesztései által biztosítja a legkorszerűbb bankszolgáltatások helyi igénybevételét. 3./ A Képviselő-testület köszönetet mond az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Mórahalmi Fiókja nyugdíjba vonult vezetőjének a több évtizedes zökkenőmentes

7 együttműködésért. A Képviselő-testület úgy értékeli, hogy az OTP Bank Rt, mint az Önkormányzat számlavezető pénzintézete szolgáltatásai sokrétűsége és együttműködési készsége révén eredményesen szolgálja az Önkormányzat gazdálkodási és fejlesztési igényeit. 4./ Mórahalom város Képviselő-testülete településrendezési céljai között szerepelteti a városközpont funkcionális és építészeti átalakítását. A Képviselő-testület örvendetesnek ítéli meg, ha ennek megvalósításában az OTP Rt. új bankfiók építésével bekapcsolódna, és lehetőség nyílna további együttműködési területek kialakítására. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos tárgyalások folytatására. Felelős: 4. pont: Nógrádi Zoltán polgármester Határidő: 4. pont: l999. decemberi kt. ülés 1./ Szász János OTP RT régió igazgató 2./ Dancsó József OTP Rt. szegedi igazgató 3./ Papdi Istvánné Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Mórahalmi Fiókja vezetője 4./ Tóth Mihályné Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Mórahalmi Fiókja nyugdíjba vonult vezetője 5./ Nógrádi Zoltán polgármester III. N A P I R E N D : Beszámoló az Önkormányzat l998. évi költségvetésének végrehajtásáról - Beszámoló az évi pénzügyi terv végrehajtásáról Babarczi János Ügyrendi Bizottság tagja:

8 Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót. Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági tagok véleményét, mely szerint a beszámolót jól szerkesztettnek, könnyen áttekinthetőnek tartják. Úgy vélik, hogy a pályázati munka nagyon eredményes volt l998-ban, hiszen 47 %-kal növekedett az önkormányzati vagyon. A beszámolót a könyvvizsgáló hitelesítő záradékkal is ellátta Fentiekre tekintettel elfogadásra javasolják az l998. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámolót a határozati javaslattal együtt. Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottsági tagok szerint eredményes évet zárt az önkormányzat. A település fejlődése városi rangjának megfelelő ütemben haladt. A bizottsági tagok bíznak abban, hogy 1999-ben is hasonló eredményeket sikerül elérni. Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót. Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót. Volfrod Imre Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják a beszámolót a határozati javaslattal együtt. Kis Pál László könyvvizsgáló: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az auditálást elvégezték, melynek teljes anyaga a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető. A helyszíni ellenőrzést elvégezték, az önkormányzat gazdasági tevékenységét veszélyeztető hibát nem találtak. Felhívja a testületi tagok figyelmét arra, hogy fordítsanak figyelmet a számítógépek ezredfordulóra történő átállításának költségvonzatára. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a beszámolót. 80/1999. /IV. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Beszámoló az l998. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Mórahalom város Képviselő-testülete az évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

9 A Képviselő-testület az önkormányzat gazdálkodását eredményesnek és sikeresnek tekinti. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat vagyonának gyarapodása jól tükrözi az önkormányzat forrásszervező tevékenységének hatékonyságát, amely a település fejlődésének fontos biztosítéka. l./ Nógrádi Zoltán polgármester - Az Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása Babarczi János Ügyrendi Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági tagok véleményét, mely szerint elfogadásra javasolják a rendelettervezetet. Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Volfrod Imre Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják a rendelet-tervezetet.

10 Csányi László alpolgármester: Szavazásra bocsátja az Önkormányzat l998. évi zárszámadási rendeletének megalkotására vonatkozó rendelet-tervezetet: - A Képviselő-testület egyhangú szavazattal - az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 9/l999. /IV. 30./ KT. sz. rendeletét az Önkormányzat l998. évi zárszámadásáról. - Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/1999. /III. 1./ Kt. sz. rendelet módosítása Babarczi János Ügyrendi Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági tagok véleményét, mely szerint elfogadásra javasolják a rendelettervezetet. Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.

11 Volfrod Imre Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják a rendelet-tervezetet. Csányi László alpolgármester: Szavazásra bocsátja az Önkormányzat l999. évi költségvetéséről szóló 3/1999. /III. 1./ KT. sz. rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet: - A Képviselő-testület egyhangú szavazattal - az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 10/l999. /IV. 30./ KT. sz. rendeletét az Önkormányzat l999. évi költségvetéséről szóló 3/1999. /III. l./ KT. sz. rendeletének módosításáról. III. N A P I R E N D E L Ő T E R J E S Z T É S E K - Beszámoló a MÓRAÉP KHT évi gazdasági tevékenységéről Előadó: Dobó József MÓRAÉP Kht. ügyvezető igazgatója Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:

12 Elmondja, hogy a bizottsági ülésen minden résztvevő elismeréssel szólt a MÓRAÉP Kht. munkájáról. A bizottsági tagok példaértékűnek tartják azt a munkakapcsolatot, mely a Kht. igazgatója és az Önkormányzat vezetői között létrejött. Fentiekre tekintettel a bizottsági tagok elfogadásra javasolják a beszámolót. Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság tagjai megítélése szerint a Kht. munkatársai igen magas színvonalon végzik munkájukat. A Kht. igazgatója jól összeállított anyagot készített a képviselő-testületi tagok számára. Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót. Elfogadásra javasolják továbbá a Felügyelő Bizottság javaslatát is, mely a Közhasznú Társaság munkájának értékelését is tartalmazza. - A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a beszámolót. 81/l999. /IV. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Beszámoló a MÓRAÉP KHT évi gazdasági tevékenységéről 1/A Mórahalom Város Képviselőtestülete a mellékelt a MÓRAÉP KHT évi gazdálkodásáról készült könyvvizsgálói jelentést megtárgyalta és elfogadta. A MÓRAÉP KHT évi gazdasági évéről szóló beszámolóját megtárgyalta és a KHT Alapító Okiratának VI. fejezet 1/a. pontja alapján e Ft mérlegfőösszeggel és e Ft saját tőke összeggel, -3,288 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadta. 1/B Mórahalom város Képviselő-testülete a MÓRAÉP KHT tevékenységének értékeléséről szóló Felügyelő Bizottsági jelentést tudomásul veszi, azt elfogadja. 2. Mórahalom város Képviselőtestülete a közhasznú szervezetekről szóló évben CLVI. tv ) bek. szerint a közhasznúsági jelentést elfogadja. A közhasznúsági jelentés a Képviselőtestület üléséről készült jegyzőkönyvvel együtt kerül nyilvánosságra a helyben szokásos módon.

13 3. Mórahalom Város Képviselőtestülete a MÓRAÉP KHT ügyvezető igazgatója által elkészített beszámoló alapján a 79/1998. (VI.08.) KT. sz. határozatban foglalt feladatokat végrehajtottnak fogadja el. 4. Mórahalom Város Képviselőtestülete felhívja az ügyvezető igazgató figyelmét, hogy a MÓRAÉP KHT évi e Ft vesztesége kigazdálkodása, valamint a további veszteségek halmozódásának elkerülése érdekében a kötelező feladatok finanszírozására kötött szerződés módosítására tegyen javaslatot. 5. Mórahalom Város Képviselőtestülete felhívja az ügyvezető igazgató figyelmét, hogy a városüzemeltetési és vállalkozási feladatok további javítása érdekében a gépesítést tovább kell folytatni. A személyi állomány kialakításánál pedig különös gondot kell fordítani arra, hogy a szakemberek szakma szerinti összetétele egyre inkább a szükséges igényeknek feleljen meg. Határidő: és 3. pont esetében a Képviselőtestület további jelentést nem kér 4. pont: június 30. Felelős: MÓRAÉP KHT ügyvezető igazgatója 5. pont: szeptemberi KT ülés Felelős: MÓRAÉP KHT ügyvezető igazgatója Határozatot kapják: 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Dobó József MÓRAÉP KHT ügyvezető igazgatója 3. Irattár - Könyvvizsgálói feladat ellátásánál a könyvvizsgáló személyének megváltozása 242/1998. /XI. 25./ Kt. sz. határozat módosítása

14 Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági tagok véleményét, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 82/l999. /IV. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Könyvvizsgálói feladat ellátásánál a könyvvizsgáló személyének megváltozása 242/1998. /XI. 25./ Kt. sz. határozat módosítása 1.) Mórahalom város Képviselőtestülete a 242/1998. (XI. 26.) Kt. sz. határozatának második mondatát az alábbiak szerint módosítja: "Az ECONO RÁCIÓ Kft képviseletében az auditálást Kis Pál László végzi." A Képviselőtestület a határozat egyéb rendelkezéseit változatlanul hagyja. 2.) A Képviselőtestület felhívja a Polgármester figyelmét, hogy a könyvvizsgálatra vonatkozó szerződést a határozat 1.) pontja szerint módosítsa. Határidő: május Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester Határozatot kapja: 1.) Nógrádi Zoltán polgármester 2.) ECONO RÁCIÓ Kft (6726 Szeged, Vedres u. 12. III. 16.) - Az Országos Mentőszolgálat Mórahalmi Mentőállomása működésének értékelése

15 Dr. Simon Marianna Msz. vezető főorvos asszony: Tájékoztatásként elmondja, hogy a miniszter úr 3 %-os létszámleépítést rendelt el. Sajnos ez kedvezőtlen a mórahalmi Mentőállomás létszámállományára is. Az elmúlt időszakban 2 munkatársuk kilépett és a megüresedett álláshelyek feltöltése a miniszteri rendelet értelmében nem lehetséges. Sajnos ez a mentőkocsik futásának csökkentését vonja maga után. Volford Imre Egészségügyi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a főorvos asszony által összeállított anyagban elírás történt. Az ellátandó lakosság létszáma összesen: /a három településre: fő. Ismerteti a bizottsági tagok véleményét, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 83/l999. /IV. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Az Országos Mentőszolgálat Mórahalmi Mentőállomása működésének értékelése 1. Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta és tudomásul veszi az Országos Mentőszolgálat Csongrád Megyei Szervezete tájékoztatóját a mórahalmi mentőállomás szeptember 19-től történő működéséről. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a mentőállomás működtetésének beindítása Mórahalom város és vonzáskörzetére tekintettel indokolt és szükséges volt és az eltelt időszakban eredményesen működött. A mentőállomás színvonalasabbá és biztonságosabbá tette az ellátott körzet lakóinak sürgősségi, egészségügyi ellátását. Az Országos Mentőszolgálat Csongrád Megyei Szervezetével az együttműködést zökkenőmentesnek és jó színvonalúnak értékeli. 2. A Képviselő-testület szükségesnek tartja, hogy a mentőállomás működésének a települések egészségügyi ellátásába történő fokozottabb integrálása, illetve szolgáltatásainak bővítése érdekében további fejlesztések valósuljanak meg.

16 3. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az egészségügyi miniszterhez az esetkocsi szolgálat 12 órásra történő bővítése támogatása iránt forduljon kérelemmel az OMSZ Csongrád Megyei Szervezete Mórahalmi Mentőállomása részére. Az Országos Mentőszolgálat Csongrád megyei Szervezetével közösen kezdeményezze a működés társadalombiztosítási finanszírozásba történő bevonását. 4. A Képviselő-testület felhívja a polgármester, a háziorvosok és az oktatási intézmények vezetői figyelmét, hogy dolgozzanak ki közös akciótervet a mórahalmi mentőállomás tevékenységi körének jobb megismertetése érdekében, ennek keretében a Mórahalmi Mentőállomás vezetőjével együttműködve szervezzenek egészségügyi felvilágosítási tanfolyamokat, illetve rendezvényeket elsősorban az iskolás korúak részvételével. Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester Határidő: május A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az érdekelt települések polgármesterivel kezdeményezzen tárgyalásokat a központi orvosi ügyelet megszervezésére Mórahalom központtal a mentőállomás épületében biztosított kapacitások figyelembe vételével. Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester Határidő: május Nógrádi Zoltán polgármester 2. Országos Mentőszolgálat Csongrád megyei Szervezete vezetője 3. Helyi háziorvosok 4. Oktatási intézmények vezetői 5. Mórahalmi Mentőállomás vezetője - Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának igénybevétele

17 Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 84/l999. /IV. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának igénybevétele 1.Mórahalom város Képviselőtestülete megtárgyalta az önhibáján kívül hátrányos helyzetben levő helyi önkormányzatok támogatásának igénybevételéről szóló előterjesztést. Mórahalom város Képviselőtestülete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/1999. (III. 1.) KT. sz. rendelete értelmében az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénybevételéhez a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi XC. tv. 6. sz melléklet 1. pontja alapján kérelmet nyújt be. 2. A kérelem benyújtásának feltételeként az alábbi nyilatkozatot teszi: a./ Mórahalom város önkormányzatának három hónapnál hosszabb időre lekötött bankbetétje nincs, kincstárjegyekkel rendelkezik melynek összege nem haladja meg a felhalmozási célú bevételek átmenetileg fel nem használt összegét. b./ Az egészségügyi, szociális oktatási intézményeink kihasználtsága az 50 %-ot meghaladja, mind ezen túl intézménytípusonként csak egy intézmény üzemel. A Képviselőtestület felhívja a Polgármester figyelmét, hogy a támogatás igénybevételéhez a kérelmet nyújtsa be. Határidő: április 30. Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Belügyminisztérium Csongrád Megyei Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálata (6701 Szeged, Széchenyi tér 9.)

18 - Művelődési Otthon és Rendezvényház /Felszabadulás u. 30./ rekonstrukciójának és bővítésének címzett támogatására irányuló szakmai koncepció benyújtása Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági tagok véleményét, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést. Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke: Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 85/l999. /IV. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Művelődési Otthon és Rendezvényház /Felszabadulás u. 30./ rekonstrukciójának és bővítésének címzett támogatására irányuló szakmai koncepció benyújtása Mórahalom város Képviselő-testülete egyetért a Művelődési Otthon és Rendezvényház /Mórahalom, Felszabadulás u. 30./ rekonstrukciójával és bővítésével, a címzett támogatással megvalósuló ,- e Ft összköltségű önkormányzati beruházással. A képviselő-testület saját forrásként e Ft-ot a - Beruházási adatlap szerinti ütemezésben - az éves költségvetési rendeleteiben biztosítja. A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról júniusi kt. ülésre kér jelentést. Határidő: a pályázat benyújtására május 5. Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester l./ Nógrádi Zoltán polgármester

19 - Mórahalom, j. út /Felszabadulás utca/ kerékpárút építés költségeinek kötelezettségvállalása a KHVM által kiirt pályázathoz, valamint a Megyei Vidékfejlesztési Célelőirányzatból nyújtandó támogatás igénylése Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági tagok véleményét, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést, mivel az önrész biztosított. Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 86/l999. /IV. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Mórahalom, j. út /Felszabadulás utca/ kerékpárút építés költségeinek kötelezettségvállalása a KHVM által kiirt pályázathoz, valamint a Megyei Vidékfejlesztési Célelőirányzatból nyújtandó támogatás igénylése 1. Mórahalom Város Képviselőtestülete egyetért a KHVM a Belügyminisztérium, valamint az FVM egyetértésében kiírt önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó közúthálózat építésének támogatására, valamint a Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács megyei vidékfejlesztési célelőirányzatból nyújtandó támogatásra a Mórahalom, j. út (Felszabadulás utca) gyalog- és kerékpárút kiépítésének pályáztatásával. Az 1999-ben megvalósuló beruházás összköltsége ,- e Ft. A Képviselőtestület egyetért azzal, hogy az 1./ pontban meghatározott fejlesztésre a KHVM részéről ,- e Ft, a Csm-i Vidékfejlesztési célelőirányzatból 3.600,- e Ft támogatásra a Polgármester nyújtson be pályázatot mindkét pályázat kiírójához. A tárgyi célra a Képviselőtestület saját forrásként 2.700,- e Ft-ot évi költségvetési rendeletében biztosít.

20 A Képviselőtestület a beruházás megvalósíthatósága érdekében 6.300,- e Ft összegű önrészt biztosít abban az esetben, ha a megyei vidékfejlesztési célelőirányzatból nyújtható támogatást a Csm-i Területfejlesztési Tanács nem biztosítja. A Képviselőtestület felhívja a Polgármestert a pályázatok elkészítésére és a szükséges nyilatkozatok megtételére, beleértve az azonnali beszedési megbízásokra vonatkozó nyilatkozatokat is. 5. A Képviselőtestület felhívja a Jegyző figyelmét, hogy sikeres pályázat esetén az Önkormányzat évi költségvetési rendeletébe a fenti pályázaton nyert összegeket építse be és készítse elő a rendelet módosítását. Felelős: 1-4. pontokra Nógrádi Zoltán polgármester 5. pontra Dr. Szántó Mária jegyző Határidő: májusi kt. Beszámolásra augusztusi kt. 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Dr. Szántó Mária jegyző - Gyermekjóléti Szolgálat bővítésére pályázat benyújtása Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. Volford Imre Egészségügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági tagok véleményét, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.

21 87/l999. /IV. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Gyermekjóléti Szolgálat bővítésére pályázat benyújtása 1./ Mórahalom Város Képviselő-testülete a gyermekek védelméről szóló évi XXXI. tvben, annak végrehajtására kiadott, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendeletben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM. rendeletben a gyermekjóléti szolgálat számára meghatározott feladatok maradéktalan ellátása érdekében szükségesnek tartja a Mórahalmi Gyermekjóléti Szolgálat. tevékenységének bővítését. Ennek érdekében a Szociális és Családügyi Minisztérium által kiírt pályázati felhívásra a megadott határidőn belül pályázatot nyújt be. Pályázati célként egy évi munkabért, valamint a szolgálat technikai eszközeinek fejlesztése érdekében személyi számítógépet jelöl meg. 2./ A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához és megvalósításához szükséges pályázati önrészt, Ft-ot biztosítja. 3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a pályázatot a megadott határidőn belül nyújtsa be. 4./ A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy sikeres pályázat esetén a pályázaton nyert összeget az önkormányzat évi költségvetésébe építse be. Határidő: április A pályázat benyújtását követő Kt. ülés Felelős: 3. Nógrádi Zoltán polgármester 4. Dr. Szántó Mária jegyző Erről értesül: Mórahalom Város Képviselő-testülete Nógrádi Zoltán polgármester Dr. Szántó Mária jegyző - Család- és gyermekvédelmi programok támogatása

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. május 5-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1998. október 13. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1998. október 13-án megtartott soros ülésén a Művelődési Ház nagytermében

Jegyzőkönyv 1998. október 13. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1998. október 13-án megtartott soros ülésén a Művelődési Ház nagytermében Jegyzőkönyv 1998. október 13. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1998. október 13-án megtartott soros ülésén a Művelődési Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester dr. Dézsi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. április 14-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. október 17-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. január 10-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1999. január 28.

Jegyzőkönyv 1999. január 28. Jegyzőkönyv 1999. január 28. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1999. január 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Babarczi János,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. április 8-án megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 25-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 25-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 25-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós, Csiszár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Bubori Károly, Babarczi János, Oltványi Gyula,

Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Bubori Károly, Babarczi János, Oltványi Gyula, J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2002. január 30-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Bubori Károly, Babarczi

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. augusztus 9-én megtartott rendkívüli ülésén az Aranyszöm Rendezvényház Házasságkötő termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. szeptember 20-án megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház nagytermében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. szeptember 20-án megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház nagytermében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. szeptember 20-án megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Babarczi János,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. február 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. február 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. február 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. március 29-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Oltványi

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. április 27-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. április 27-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. április 27-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Babarczi János, Balogh Miklós, Csányi László,

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója 24/2013. (III. 25.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 25/2013. (III. 25.) sz.

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1998. április 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/30/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14 -i rendkívüli nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14 -i rendkívüli nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-4 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 28-án az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. október l-jén megtartott soros ülésén a Riasztási Központ tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. október 7-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal volt házasságkötő termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. december 20-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében

J e g y z ő k ö n y v. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. december 20-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. december 20-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Bubori Károly,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott soros ülésén a Városháza dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 1. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 1.-én 16.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. május 29-én soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. május 29-én soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. május 29-én soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében megtartott Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi László,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének. 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről. Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének. 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről. Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről Határozatok mutatója 64/2012. (VIII. 16.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 65/2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2000. április 27- én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében

Jegyzőkönyv. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2000. április 27- én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jegyzőkönyv Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2000. április 27- én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Babarczi János,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Bubori Károly, Némethné dr. Engi Etelka, Oltványi Gyula, Ördögné Gárgyán Mária, Heller Sz. Tibor, Csányi László, Fazekas K. Imre, Varga Ferenc,

Bubori Károly, Némethné dr. Engi Etelka, Oltványi Gyula, Ördögné Gárgyán Mária, Heller Sz. Tibor, Csányi László, Fazekas K. Imre, Varga Ferenc, Jegyzőkönyv Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2000. december 21-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Némethné dr.

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok:

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/. (II.17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Pályázati lehetőségeket kell felkutatni a) község útjainak

Részletesebben

Igazoltan van távol: Babarczi János, Csányi László, Ördögné Gárgyán Mária,

Igazoltan van távol: Babarczi János, Csányi László, Ördögné Gárgyán Mária, J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2002. február 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Bubori Károly, Oltványi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csiszár István, Katona János László, Tanács József, Vass Antal és Volford Imre képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csiszár István, Katona János László, Tanács József, Vass Antal és Volford Imre képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak:, Csányi László alpolgármester, képviselő Szűcsné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Emeleti tanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. április 13-án megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. nyilvános ülésének könyvéből. 83/2009. (V. 26.) Kt. határozat egyetért azzal, hogy a 2009. május 26.-ai nyilvános ülés egyebek napirendi pontját az alábbi napirendi pontokkal egészítse ki: A 3. napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. augusztus 14-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. december 16-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Babarczi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 30-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyző. Igazoltan van távol: Csányi László képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyző. Igazoltan van távol: Csányi László képviselő JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. október 26-án megtartott soros ülésén a Móra Ferenc Általános Művelődési Központ Könyvtárában (Bagolyvár) Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

Igazoltan van távol: Csiszár István, Babarczi János, Heller Sz. Tibor képviselők

Igazoltan van távol: Csiszár István, Babarczi János, Heller Sz. Tibor képviselők Jegyzőkönyv Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2000. július 6-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Csányi László,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27-én megtartott rendkívüli

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. március 23-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. március 23-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. március 23-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester Babarczi János,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Mucsi György képviselı

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Mucsi György képviselı JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. november 10-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE TERVEZET! HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. évi MUNKATERVE 2009. JANUÁR 28. 1. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása, Ügyrendi Biz. 2. Az élelmezési nyersanyagnorma 2009.

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 51/2012. (IV. 25.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. április 25-ei ülés napirendi pontjait az

Részletesebben

17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes

17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes 17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Karancsság Község

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 18/2014. (III.17.) 19/2014. (III. 17.) 20/2014. (III.17.) 21/2014. (III.17.) A lejárt határidejű

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. augusztus 26-án megtartott soros ülésén a Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola Aulájában Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről. Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről. Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről Határozatok mutatója 49/2013. (V. 30.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 50/2013. (V. 30.) sz. határozat:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 1. 78/2011./IV.28./ számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2002. március 28-án megtartott soros ülésén a Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola aulájában. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. augusztus 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi László,,

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

2014. évi. 10. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 10. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 10. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben