J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének január 29-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi János, Balogh Miklós, Csiszár István, Oltványi Gyula, Ördögné Gárgyán Mária, Masa Róbert, Vass Antal, Volford Imre, Heller Sz. Tibor, Varga Ferenc, Vass Józsefné, Papdi Istvánné képviselők Dr. Szántó Mária jegyző Igazoltan van távol: Nógrádi Zoltán polgármester Tanácskozási joggal jelen vannak: - Balog László kabinetvezető - Rozsnyainé Hódi Mária Szociális és Igazgatási osztályvezető - Árva Béláné Költségvetési és Adó O. osztályvezető - Nagy Szilvia Jogi és Szervezési osztályvezető - Dobó József MÓRAÉP Kht. ügyv. igazgatója - Szűcsné dr. Fehér Éva Konzultatív Tanácsadó Testület elnöke Csányi László alpolgármester: Köszönti a képviselő-testületi ülés résztvevőit. Megállapítja a határozatképességet, a 14 tagú települési képviselő-testület tagjai közül 1 fő van igazoltan távol. Elmondja, hogy Polgármester úr országgyűlési képviselői munkájával kapcsolatos hivatalos elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a testület ülésén. Az SZMSZ 13. /l/ bekezdése alapján mely szerint a képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester vezeti az ülést ő vezeti le. Javaslatot tesz a napirendi pontokra. I. Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet érintő fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról II. Aktuális kérdések - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a napirendi pontra tett javaslatot.

2 1/2004. /I. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Napirend jóváhagyása : Mórahalom város Képviselő-testülete a napirendi pontokat a javaslat szerint elfogadja: I. Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet érintő fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról II. Aktuális kérdések 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyző Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet érintő fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról Nógrádi Zoltán polgármester két ülés közti beszámolóját a jegyzőkönyv.. sz. melléklete tartalmazza. Csányi László alpolgármester: Az SZMSZ 13. /2/ bekezdése alapján tájékoztatást ad a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a beszámolót. 2/2004. /I. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet érintő fontosabb eseményekről, és a lejárt határidejű határozatokról :

3 Mórahalom város Képviselő-testülete a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet érintő fontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadja. 1./ Nógrádi Zoltán polgármester Csányi László alpolgármester: Sajnálattal értesült a város lakossága arról, hogy január 18-án tragikus hírtelenséggel életét vesztette a városban több évtizedes szakmai tevékenységet kifejtő Dr. Dézsi Csaba doktor úr. Kérem, hogy egy perces néma felállással emlékezzük személyére és munkásságára és őrizzük meg Őt jó emlékezetünkben. Dr. Dézsi Csaba Árpád - MEGEMLÉKEZÉS - Jelentés a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta ülésén az előterjesztést, mellyel egyetért és elfogadásra javasol. Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta a 408/2003./XII.18./ Kt. sz. határozatra, valamint a 386/2003. /XI.27./ Kt. sz. határozatra adott jelentéseket. A bizottság a határozatokra adott jelentést elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 3/2004. /I. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Jelentés a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta és elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról adott jelentést. A Képviselő-testület a 151/2001. (VI. 27.) Kt. sz. határozat 5.,6., és 7. pontja, a 351/2002. (XII. 19.) Kt. sz., a 62/2003. (II. 27.) Kt. sz., a 97/2003. (III. 27.) Kt. sz., a 98/2003. (III. 27.) Kt. sz., a 153/2003. (V. 14.) Kt. sz., a 155/2003. (V. 14.) Kt. sz., a 159/2003. (V. 14.) Kt. sz., a 160/2003. (V. 14.) Kt. sz., a 161/2003. (V. 14.) Kt. sz., a

4 240/2003. (VII. 31.) Kt. sz., a 241/2003. (VII. 31.) Kt. sz., a 270/2003. (VIII. 28.) Kt. sz., a 284/2003. (VIII. 28) Kt. sz., a 327/2003. (X. 1.) Kt. sz., a 343/2003. (X. 30.) Kt. sz., a 344/2003. (X. 30.) Kt. sz., a 350/2003. (X. 30.) Kt. sz., a 375/2003. (XI. 27.) kt. sz., a 378/2003. (XI. 27.) Kt. sz., a 397/2003. (XII. 18.) Kt. sz., a 401/2003. (XII. 18.) Kt. sz., a 403/2003. (XII.18.) Kt. sz., a 408/2003. (XII. 18.) Kt. sz., a 411/2003. (XII. 18.) Kt. sz., a 412/2003. (XII. 18.) Kt. sz., a 414/2003. (XII. 18.) Kt. sz., a 415/2003. (XII. 18.) Kt. sz., a 417/2003. (XII. 18.) Kt. sz. határozatok végrehajtásáról további jelentést nem kér. A 208/2003. (VI. 26.) Kt. sz. határozat 2., 4., és 5. pontja, a 405/2003. (XII. 18.) Kt. sz., a 413/2003. (XII. 18.) Kt. sz. határozatok végrehajtásáról a februári kt. ülésen kér újabb jelentést. A 193/2003. (V. 29.) Kt. sz., a 352/2003. (X. 30.)Kt. sz., a 406/2003. (XII. 18.) Kt. sz. határozatok végrehajtásáról a márciusi kt. ülésen kér újabb jelentést. A 175/2003. (V. 29.) Kt. sz., a 339/2003. ( X. 30.) Kt. sz. határozat 6. és 8. pontja, a 400/2003. (XII. 18.) Kt. sz. határozatok végrehajtásáról a áprilisi kt. ülésen kér újabb jelentést. A 152/2003. (V. 14.) Kt. sz., a 208/2003. (VI. 26.) Kt. sz. határozat 3. pontja, a 386/2003. (XI. 27.) Kt. sz. határozatok végrehajtásáról a májusi kt. ülésen kér újabb jelentést. A 93/2001. (IV. 26.) Kt. sz. határozat 6. pontja, a 154/2003. (V. 14.) Kt. sz., a 156/2003. (V.14.) Kt. sz., a 157/2003. (V. 14.) Kt. sz., a 158/2003. (V. 14.) Kt. sz., a 163/2003. (V. 14.) Kt. sz., a 164/2003. (V. 14.) Kt. sz., a 326/2003. (X. 1) Kt. sz. határozatok végrehajtásáról a júniusi kt. ülésen kér újabb jelentést. A 233/2003. ( VII. 31.) Kt. sz. határozat végrehajtásáról a augusztusi kt. ülésen kér újabb jelentést. A 162/2003. (V. 14.) Kt. sz. határozat végrehajtásáról a szeptemberi kt. ülésen kér újabb jelentést. A 109/2003. (III. 27.) Kt. sz., a 289/2003. (VIII. 28.) Kt. sz., a 329/2003. (X. 1.) Kt. sz., a 330/2003. (X. 1) Kt. sz. határozat végrehajtásáról a októberi kt. ülésen kér újabb jelentést. 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Gyuris Péterné iskolaigazgató 3./ Vastag István igazgató 4./ Boldog Krisztina Gondozási Központ vezetője 5./ Móraép Kht. ügyvezető igazgatója - Tájékoztató az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

5 Csányi László alpolgármester: Ismerteti az Egészségügyi és Szociális Bizottság tájékoztatóját. Hozzászólás : nincs - A Képviselő-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi. Csányi László alpolgármester: Ismerteti a polgármester saját hatáskörében hozott döntéseiről összeállított tájékoztatót. - A Képviselő-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi. 4/2004. /I. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Tájékoztató az átruházott hatáskörök gyakorlásáról Mórahalom város Képviselő-testülete az Egészségügyi és Szociális Bizottságra, valamint a Polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatókat az SZMSZ 5. /3/ bekezdése alapján tudomásul veszi. l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke II. NAPIRENDI PONT Az Önkormányzat évi költségvetésről szóló 4/2003. (II.27.) KT. sz. rendelet módosítása

6 Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság megvitatta a rendelet-tervezetet, melyet törvényességi szempontból elfogadásra javasol a T. Képviselő-testületnek. Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják a rendelettervezetet. Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja azt a Képviselő-testületnek. Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a rendelettervezetet. Papdi Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Tájékoztatja a jelenlevőket, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Csányi László alpolgármester: Szavazásra bocsátja az Önkormányzat évi költségvetésről szóló 4/2003. (II.27.) Kt. sz. rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet: - A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 1 /2004. (I. 29.) Ör. rendeletét Az Önkormányzat évi költségvetésről szóló 4/2003. (II.27.) KT. sz. rendelet módosításáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv... sz. melléklete tartalmazza. - Szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályaira vonatkozó 9/2000. /III.30./ KT. sz. és a 18/1997. /XI.12./ KT. sz. rendeletek módosítása Előadó: Dr. Szántó Mária jegyző

7 Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta ülésén a rendelet-tervezetet és egyhangúlag elfogadásra javasolja a testületnek. Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja. Papdi Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja. H o z z á s z ó l á s: Vass Antal képviselő elmondja, hogy a könnyebb értelmezhetőség miatt javasolja A Napköziotthonos Óvoda előterjesztésében a 1-3 éves korú gyermek tápanyagszükséglete című táblázatban a tápanyagigény gr. helyett tápanyagigény 10nap/gr. figyelembevételét. Javasolja továbbá az előterjesztés 4. bekezdésében az utolsó mondatot helyesen: A Gondozási Központ által kiszállított ételek ára adagonként növekszik 5 %-os nagyságban rezsi költséggel. Csányi László alpolgármester szavazásra bocsátja a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2000. /III. 30./ KT. sz. rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezetet. - A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 2/2004. (I. 29.) Ör. rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2000. /III. 30./ KT. sz. rendelet módosításáról. A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv... sz. melléklete tartalmazza. Csányi László alpolgármester szavazásra bocsátja a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 18/1997. /XII. 12./ KT. sz. rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet. - A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 3/2004. (I. 29.) Ör. rendeletét a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 18/1997. /XII. 12./ KT. sz. rendelet módosításáról. A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv... sz. melléklete tartalmazza.

8 Csányi László alpolgármester szünetet rendel el. - Vízdíjrendelet módosítás: A közműves víz- és csatornadíjak megállapításáról szóló 11/1994. (V. 1.) KT. rendelet módosítása Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: A Képviselő-testület a december havi ülésen hagyta jóvá a vízdíj rendeletet. Jelen előterjesztés a díjak összegének vonatkozásában nem tartalmaz módosítást, csak a díj összetételére ír elő változást. A bizottság megvitatta az előterjesztést és a rendelet-tervezetet egyhangúlag elfogadásra javasolja. Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Csányi László alpolgármester szavazásra bocsátja a közműves víz- és csatornadíjak megállapításáról szóló 11/1994. (V. 1.) Ör. rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezetet. - A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 4/2004. (I. 29.) Ör. rendeletét a közműves víz- és csatornadíjak megállapításáról szóló 11/1994. (V. 1.) KT. rendelet módosításáról. A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv... sz. melléklete tartalmazza. - Az önkormányzati közoktatási intézményrendszer működésének minőségirányítási programja, valamint önkormányzati döntés előkészítést szolgáló önkormányzati intézkedési terv elfogadása Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke: A bizottság megvitatta az előterjesztést, mely az önkormányzat dokumentumai alapján készült. A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. Szűcsné Dr. Fehér Éva Konzultatív Tanácsadó Testület elnöke: A Testület megvitatta az előterjesztést, mellyel kapcsolatosan az alábbi észrevételek fogalmazódtak meg részükről:

9 - Szorgalmazzák felmérés készítését arról, hogy lenne-e igény mezőgazdasági oktatásra a térségben, korosztálytól függetlenül, akár levelező tagozat indításával, mely képzés, oktatás az uniós előírásoknak megfelelne. - Javasolják együttműködés kialakítását nyelviskolákkal, melyek a 8. osztályos gyermekek számára versenyképes nyelvtudást, nyelvvizsga letételének lehetőségét adják. - Javasolják, hogy az óvodás korú gyermekeket nevelő szülők az iskolakezdés előtt kapjanak felvilágosítást az iskola pedagógusaitól az alapfokú oktatási típusokról. Csányi László alpolgármester: Egyetértve a Konzultatív Testület javaslataival, előterjesztői jogon javasolja a határozati javaslat kiegészítését, kéri azonban figyelembe venni, hogy egyes vonatkozásokat nem lehet a középiskolai képzés beindításától külön kezelni. Ezért igen eltérő határidőket javasol meghatározni. A fentiek alapján a Konzultatív Tanácsadó Testület észrevételével kapcsolatosan az alábbi határozati javaslatot fogalmazza meg: 5./ a./ Mórahalom város Képviselő-testülete felkéri a Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola igazgatóját, hogy készítsen átfogó felmérést a térségben a korosztálytól független, európai uniós elvárásoknak is megfelelő mezőgazdasági oktatásra vonatkozó igényre, valamint kezdeményezze a végzős diákok nyelvismeretének versenyképessége biztosítása érdekében nyelviskolákkal történő együttműködést az idegen nyelv oktatási színvonalának emelésére, nyelvvizsga megszerzésének lehetővé tételére. A fentieket a középiskolai oktatás beindításával szoros összefüggésben kell kezelni. Határidő: a program következő felülvizsgálata, legkésőbb január Felelős: Gyuris Péterné igazgató 5./ b./ Mórahalom város Képviselő-testülete felkéri a Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola igazgatóját és a Napköziotthonos Óvoda vezetőjét, hogy alakítson ki szorosabb együttműködést az óvodás korú gyermekeket nevelő szülők tájékoztatása révén, a gyermekeknek az intézmények közötti zökkenő mentesebb átkerülése érdekében. Határidő: júniusi kt. Felelős: Gyuris Péterné igazgató Kosztyu Gyuláné óvoda vezető - A Képviselő-testület az alpolgármesteri javaslatot, mely a határozati javaslat 5./a./. és 5./b./ pontokkal történő kiegészítésére irányul, egyhangúlag elfogadja. -A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést a kiegészített határozati javaslattal együtt. 5/2004. /I. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Az önkormányzati közoktatási intézményrendszer működésének minőségirányítási programja, valamint önkormányzati döntés előkészítést szolgáló önkormányzati intézkedési terv elfogadása

10 1./ Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta az Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények számára kötelezően előírt feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervet, valamint az önkormányzati közoktatási intézményrendszer működésének minőségirányítási programját. 2./ A Képviselő-testület a közoktatási intézmények számára a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. (továbbiakban Ktv.) 85. (4) és (7) bekezdés által előírt, a közoktatási feladatai megszervezéséhez szükséges önkormányzati döntés-előkészítést szolgáló feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervet (továbbiakban: önkormányzati intézkedési terv) és az önkormányzati közoktatási intézményrendszer működésének minőségirányítási programját (továbbiakban: önkormányzati minőségirányítási program) a közötti időszakra a mellékletben részletezett formában és tartalommal elfogadja. 3./ A Képviselő-testület az önkormányzati intézkedési tervet évenként felülvizsgálja, az önkormányzati minőségirányítási program végrehajtását évente véleményezi. A program felülvizsgálatának időpontja január. 4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott önkormányzati intézkedési tervet és az önkormányzati minőségirányítási programot február 15-ig küldje meg a Csongrád Megyei Önkormányzatnak. Határidő: 3. pont: június 4. pont: február 15. Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester 5./ a./ Mórahalom város Képviselő-testülete felkéri a Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola igazgatóját, hogy készítsen átfogó felmérést a térségben a korosztálytól független, európai uniós elvárásoknak is megfelelő mezőgazdasági oktatásra vonatkozó igényre, valamint kezdeményezze a végzős diákok nyelvismeretének versenyképessége biztosítása érdekében nyelviskolákkal történő együttműködést az idegen nyelv oktatási színvonalának emelésére, nyelvvizsga megszerzésének lehetővé tételére. A fentieket a középiskolai oktatás beindításával szoros összefüggésben kell kezelni. Határidő: a program következő felülvizsgálata, legkésőbb január Felelős: Gyuris Péterné igazgató 5./ b./ Mórahalom város Képviselő-testülete felkéri a Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola igazgatóját és a Napköziotthonos Óvoda vezetőjét, hogy alakítson ki szorosabb együttműködést az óvodás korú gyermekeket nevelő szülők tájékoztatása révén, a gyermekeknek az intézmények közötti zökkenő mentesebb átkerülése érdekében. Határidő: júniusi kt.

11 Felelős: Gyuris Péterné igazgató Kosztyu Gyuláné óvoda vezető 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Nevelési-közoktatási intézmények vezetői 3./ Csongrád Megyei Önkormányzat - Dr. Szántó Mária részére címzetes főjegyzői cím adományozása Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság állásfoglalása szerint a címzetes főjegyzői cím adományozására szóló javaslat az eddig végzett eredményes munka elismerése, mely előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 6/2004. /I. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Dr. Szántó Mária részére címzetes főjegyzői cím adományozása l./ Mórahalom város Képviselő-testülete a többször módosított, A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. tv. 30/B. /4/ bekezdésében biztosított jogkörében Dr. Szántó Mária jegyző részére címzetes főjegyzői cím adományozását kezdeményezi. 2./ Mórahalom város Képviselő-testülete megállapítja, hogy Dr. Szántó Mária jegyző megfelel A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. tv. 30/B. /1/ bekezdése a./, b./ pontjában foglalt feltételeknek, miszerint legalább 5 éve körzetközponti jegyzői tisztséget tölt be és kiválóan alkalmas minősítésű. Dr. Szántó Mária 1986-tól VB. titkár, 1990-től jegyző, november 16-tól Mórahalom város körzetközponti jegyzője. 3./ A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Dr. Szántó Mária közigazgatási életpályáját részletező tevékenysége alapján megállapítja továbbá, hogy Mórahalom város Jegyzője több évtizedes közigazgatási gyakorlattal rendelkezik, tartósan kiemelkedő szakmai munkát végez, folyamatos önképzéssel

12 gyarapítja, bővíti ismereteit. Tevékenységével jelentős mértékben hozzájárult Mórahalom város körzetközponti szakmai munkájának megerősítéséhez és a város fejlődéséhez. 4./ A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a képviselő-testület javaslatát a 44/2001. /XII. 27./ BM. rendeletben foglaltaknak megfelelően továbbítsa a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének. Felelős: 4./ pont: Nógrádi Zoltán polgármester Határidő: 4./ pont: február 15. l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője - Gondozási Központ Vezetői pályázat kiírása Papdi Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 7/2004. /I. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Gondozási Központ Vezetői pályázat kiírása Mórahalom város Képviselőtestülete a megüresedő Gondozási Központ vezetői állás betöltésére az évi XXXIII. tv. alapján az alábbi pályázatot hirdeti meg: Mórahalom város Képviselőtestülete pályázatot hirdet a mórahalmi Gondozási Központ vezetői állásának betöltésére. Pályázati feltételek: magyar állampolgárság büntetlen előélet felsőfokú szociális szakirányú szakképzettség, ennek hiányában egészségügyi szakképesítés

13 legalább 5 év felsőfokú végzettséget, vagy szakmai képesítést igénylő, a szociális ellátás területén végzett szakmai gyakorlat A pályázathoz csatolni kell: részletes szakmai életrajzot az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel a végzettséget tanúsító okirat másolatát 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt Bérezés: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. szerint A pályázat benyújtásának határideje: a pályázat megjelenésétől számított 30 nap A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 15 nap Az állás betölthető: május 16-tól. A pályázatot Mórahalom város Képviselőtestületéhez kell benyújtani, 6782 Mórahalom, Millennniumi sétány 2 címre. A Képviselőtestület felhívja a Jegyzőt, hogy a pályázatnak a Szociális Közlönyben, valamint a Délmagyarország című napilapban való megjelentetéséről gondoskodjon. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Szántó Mária jegyző 1./ Mórahalom város Képviselőtestülete 2./ Nógrádi Zoltán polgármester 3./ Dr. Szántó Mária jegyző - Mórahalmi székhelyű Homokhát Tourinform Iroda fenntartásának, üzemeltetésének átadása a Móranet Kht. részére Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és úgy véli, hogy a hatékonyabb együttműködés érdekében megalapozott a Homokhát Tourinform Iroda fenntartásának, üzemeltetésének átadása a Móranet. Kht. részére. Az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke: A bizottság megvitatta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja.

14 - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 8/2004. /I. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Mórahalmi székhelyű Homokhát Tourinform Iroda fenntartásának, üzemeltetésének átadása a Móranet Kht. részére 1./ Mórahalom város Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Homokhát Tourinform Iroda fenntartásról szóló előterjesztést. Ennek keretén belül, február 1-től átadja a Móranet Mórahalmi Informatikai Szolgáltató Közhasznú Társaság részére, a Tourinform Iroda fenntartási, üzemeltetési jogát. Az átadás átvétel tételes leltár szerint történik. 2./ Mórahalom város Önkormányzata a Tourinform Iroda fenntartási és bér jellegű költségeihez a Móranet Kht részére külön megállapodás szerint járul hozzá. 3./ A Képviselőtestület utasítja Nógrádi Zoltán polgármestert az átadás átvétellel kapcsolatos jegyzőkönyvek, valamint átadáshoz szükséges szerződések előkészítésére, lebonyolítására. 4./ A Képviselőtestület felkéri a Móranet Kht. ügyvezető igazgatóját Duka Félixet, e testületi határozat alapján a kapcsolatfelvételre a Magyar Turizmus Rt-vel, a Névhasználati Szerződés megkötésére. Határidő: azonnal Beszámolási határidő: áprilisi testületi ülés Felelős: 2 3 pont: Nógrádi Zoltán polgármester 2 3 pont: Dr. Szántó Mária jegyző 4. pont: Duka Félix ügyvezető igazgató Móranet Kht. 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyző 3./ Duka Félix ügyvezető igazgató Móranet Kht. 4./ Magyar Turizmus Rt. Budapest Vérmező u Móranet Kht. Alapító Okiratának módosítása Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja. Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke: Tájékoztatja a jelenlevőket, hogy a bizottság megvitatta az előterjesztést, melyet egyhangúlag elfogadásra javasol.

15 - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 9/2004. /I. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Móranet Kht. Alapító Okiratának módosítása 1./ Mórahalom város Képviselő-testülete 18/1999 (II. 25.) határozatával létrehozott MÓRANET Mórahalmi Informatikai Szolgáltató Közhasznú Társaság alapító okirat I. és II. pontját az alábbiak szerint módosítja: I. A társaság célja, székhelye és alapítója, telephelye A társaság székhelye: 6782 Mórahalom, Röszkei u. 1. A társaság telephelyei: 6782 Mórahalom, VII. kerület 155. Nagyszéksósi turisztikai központ Hrsz: 0231; 0185/33; 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2. Polgármesteri Hivatal Hrsz: 4 II. A társaság tevékenységi köre 1. Közhasznú tevékenység A társaság közhasznú főtevékenysége: Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme Egyéb közhasznú tevékenységek Felnőtt- és egyéb oktatás Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység internetes posta internetkávéház internetes hirdetési felület webgazda általi értékesítése internetes hirdetési felület egyéb, máshova nem sorolt értékesítése Egyéb szórakoztató és kulturális tevékenység Közművelődési tevékenység 2. Üzletszerű gazdasági tevékenységek Kiadói tevékenység (Ezen belül Időszaki kiadvány kiadása Hangfelvétel kiadás Egyéb kiadás) Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése Villanyszerelés

16 45.34 Egyéb épületgépészeti szerelés Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme Számítógép, szoftver nagykereskedelme 55.2 Egyéb kereskedelmi szálláshely szolgáltatás Ifjúsági-, turistaszállás-szolgáltatás Kempingszolgáltatás Egyéb szálláshely szolgáltatás Bárok, hasonló vendéglátás Utazásszervezés ezen belül csomagtúra-, utazási ügynöki-, Turistatájékoztató szolgáltatás Egyéb utazási ügynöki szolgáltatás: Ide tartoznak az önállóan (nem utazási csomagban) jutalék ellenében értékesített szolgáltatások, a menetjegyek, szálláshelyek, programok ügynöki értékesítése Turistatájékoztatás: Ide tartozik, pl. az utazási információ és tanácsadás, útitervkészítés, szálláshelyfoglalás Távközlés (ezen belül rádió- és televízió átjátszás, kábel hálózaton keresztül) Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Irodagép, számítógép kölcsönzése Adatbázis tevékenység, on-line kiadás Hardver-szaktanácsadás Egyéb szoftver-szaktanácsadás, ellátás Piac és közvélemény kutatás Üzletviteli tanácsadás Egyéb üzletviteli tanácsadás Hirdetés Egyéb számítástechnikai tevékenység Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás Rendezvény-, bemutató-, kiállítás szervezés Kereskedelmi, szálláshely-szolgáltatási, vendéglátási, szállítási raktározási, távközlési szakmai tevékenység, szakértés Film-, videogyártás Film-, videoterjesztés Filmvetítés Művészeti kiegészítő tevékenység Máshova nem sorolható egyéb szolgáltatás Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás Hírügynöki tevékenység Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység

17 2./ A Képviselő-testület felhívja a Móranet Kht. ügyvezető igazgatójának figyelmét, hogy a módosítást az Alapító Okiraton vezettesse át és a Csongrád megyei Bíróságnál, mint cégbíróságnál jelentse be. 3./ A Képviselő-testület felhívja a Polgármester figyelmét, hogy az Aranyszöm Rendezvényház Móranet Kht. általi működtetésére vonatkozó, a 309/2003. (X. 1.) Kt. sz határozattal jóváhagyott megállapodást a Móranet Kht igazgatójával együtt vizsgálja felül, és abba a turisztikai feladatok ellátásra vonatkozó rendelkezéseket építése be. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosított megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: 1./ Duka Félix ügyvezető igazgató 2./ Nógrádi Zoltán polgármester 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Duka Félix ügyvezető igazgató 3. Csongrád Megyei Bíróság Csányi László alpolgármester szünetet rendel el. -A évben Mórahalmon értékesítésre kerülő önkormányzati tulajdonú telkek eladási árának meghatározása az ÁFA törvény módosulása, a telekvásárlást sújtó 25%-os ÁFA bevezetését követően Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Tájékoztatja a jelenlevőket, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, melyet egyhangúlag elfogadásra javasol a képviselő-testületnek. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést tesz fel Vass Antal képviselő, melyre a választ Balog László Kabinet vezető megadja. - A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 10/2004. /I. 29./ Képviselő-testületi határozat:

18 Tárgy: A évben Mórahalmon értékesítésre kerülő önkormányzati tulajdonú telkek eladási árának meghatározása az ÁFA törvény módosulása, a telekvásárlást sújtó 25%-os ÁFA bevezetését követően 1./ Mórahalom város Képviselőtestülete megtárgyalta A évben Mórahalmon értékesítésre kerülő önkormányzati tulajdonú telkek eladási árának meghatározása az ÁFA törvény módosulása, a telekvásárlást sújtó 25 % - os ÁFA bevezetését követően című előterjesztést. 2./ A Képviselőtestület egyetért az önkormányzat azon törekvésével, hogy a telekalakítások és a közműfejlesztések során felmerülő ÁFA visszaigényléseknek köszönhetően nem a évben a telekértékesítések során alkalmazott 1.150,-Ft / m2 eladási árat terheli meg a 25 %-os ÁFA-val, hanem az önkormányzati tulajdonú építési telkek eladási árát évben 1.040,-Ft / m % ÁFA, azaz bruttó 1.300,-Ft / m 2 árban állapítja meg. 3./ A Képviselőtestület hozzájárul a következő telkek 1.040,-Ft / m % ÁFA áron történő értékesítéséhez: Ssz. Hrsz Terület (m2) Bruttó egységár (Ft/m2) Bruttó ár (Ft) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 7 564/ Ft Ft 8 564/ Ft Ft 9 564/ Ft Ft / Ft Ft / Ft Ft / Ft Ft / Ft Ft / Ft Ft / Ft Ft / Ft Ft / Ft Ft / Ft Ft / Ft Ft Ssz. Hrsz Terület (m2) Bruttó egységár (Ft/m2) Bruttó ár (Ft) / Ft Ft / Ft Ft / Ft Ft / Ft Ft

19 / Ft Ft / Ft Ft / Ft Ft / Ft Ft / Ft Ft / Ft Ft / Ft Ft / Ft Ft / Ft Ft / Ft Ft 4./ Mórahalom város Képviselőtestülete utasítja Nógrádi Zoltán polgármestert, hogy az építési telkek kialakításával és értékesítésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester Határidő: január 29. Beszámolásra: május 1./ Nógrádi Zoltán polgármester - A Homokhát Térségi Agrár-Ipari park területének bővítése Csányi László alpolgármester: Elmondja, hogy az előterjesztést áttekintve látható, hogy Heller Sz. Tibor képviselő érintett. Fentiekre tekintettel javasolja képviselő úr szavazásból történő kizárását. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a polgármesteri javaslatot. 11/2004. /I. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Heller Sz. Tibor képviselő szavazásból történő kizárása

20 Mórahalom város Képviselő-testülete Heller Sz. Tibor képviselőt az Ötv /2/ bekezdésébe alapján a döntéshozatalból kizárja, mivel a tárgyalandó ügy őt személyesen érinti. 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Heller Sz. Tibor képviselő Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: A 320/2003 /X.1./ számú Kt-határozatban a képviselőtestület kinyilvánította abbéli szándékét, hogy a Homokhát Térségi Agrár Ipari Park területét az ingatlanok bevonásával bővítsék. A bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést tesz fel Ördögné Gárgyán Mária képviselő, melyre a választ Csányi László alpolgármester megadja. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 12/2004. /I. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: A Homokhát Térségi Agrár-Ipari park területének bővítése 1, Mórahalom Város Képviselő-testülete megvitatta A Homokhát Térségi Agrár-Ipari Park területének bővítése című előterjesztését. 2, A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 320/2003 /X.1./ számú, A Homokhát Térségi Agrár-Ipari Park Bővítése a Mórahalom 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733 és 1734 hrsz-ú területekkel című Kt-határozatot. 3, A Képviselő-testület egyetért azzal a javaslattal, hogy a mórahalmi Homokhát Térségi Agrár-Ipari Parkot bővítsék az önkormányzat tulajdonában lévő 1732, 1733 és 1734 helyrajzszámú ingatlanokkal, valamint a magánszemélyek tulajdonában lévő 1728 és 1730 helyrajzszámú ingatlanokkal minekután a tulajdonosok hozzájáruló nyilatkozatukat adták. 4, A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Mórahalom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Mórahalom 1732, 1733 és 1734 helyrajzszámú ingatlanokat jelenlegi funkciójuk megtartása mellett bevonják a Homokhát Térségi Agrár-Ipari Park területébe.

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. május 5-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. április 8-án megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. január 10-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. április 14-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. augusztus 9-én megtartott rendkívüli ülésén az Aranyszöm Rendezvényház Házasságkötő termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. október 17-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 25-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 25-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 25-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós, Csiszár

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1998. október 13. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1998. október 13-án megtartott soros ülésén a Művelődési Ház nagytermében

Jegyzőkönyv 1998. október 13. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1998. október 13-án megtartott soros ülésén a Művelődési Ház nagytermében Jegyzőkönyv 1998. október 13. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1998. október 13-án megtartott soros ülésén a Művelődési Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester dr. Dézsi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. október 7-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal volt házasságkötő termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres

Részletesebben

Bubori Károly, Némethné dr. Engi Etelka, Oltványi Gyula, Ördögné Gárgyán Mária, Heller Sz. Tibor, Csányi László, Fazekas K. Imre, Varga Ferenc,

Bubori Károly, Némethné dr. Engi Etelka, Oltványi Gyula, Ördögné Gárgyán Mária, Heller Sz. Tibor, Csányi László, Fazekas K. Imre, Varga Ferenc, Jegyzőkönyv Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2000. december 21-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Némethné dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1999. január 28.

Jegyzőkönyv 1999. január 28. Jegyzőkönyv 1999. január 28. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1999. január 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Babarczi János,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyző. Igazoltan van távol: Csányi László képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyző. Igazoltan van távol: Csányi László képviselő JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. október 26-án megtartott soros ülésén a Móra Ferenc Általános Művelődési Központ Könyvtárában (Bagolyvár) Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. szeptember 20-án megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház nagytermében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. szeptember 20-án megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház nagytermében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. szeptember 20-án megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Babarczi János,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. augusztus 14-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott soros ülésén a Városháza dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Mucsi György képviselı

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Mucsi György képviselı JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. november 10-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. március 23-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. március 23-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. március 23-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester Babarczi János,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. december 20-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében

J e g y z ő k ö n y v. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. december 20-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. december 20-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Bubori Károly,

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 1/2014. (I. 21.) BVKt határozat 2/2014. (I. 21.) BVKt határozat A Városi Művelődési

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. augusztus 26-án megtartott soros ülésén a Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola Aulájában Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. október l-jén megtartott soros ülésén a Riasztási Központ tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

2. számú előterjesztés

2. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. február 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. február 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. február 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. január 19-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. január 19-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. január 19-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Babarczi János,

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária címzetes fıjegyzı

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária címzetes fıjegyzı J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. július 22-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. március 29-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Oltványi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. április 27-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. április 27-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. április 27-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Babarczi János, Balogh Miklós, Csányi László,

Részletesebben

Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Bubori Károly, Babarczi János, Oltványi Gyula,

Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Bubori Károly, Babarczi János, Oltványi Gyula, J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2002. január 30-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Bubori Károly, Babarczi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

Igazoltan van távol: Babarczi János, Csányi László, Ördögné Gárgyán Mária,

Igazoltan van távol: Babarczi János, Csányi László, Ördögné Gárgyán Mária, J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2002. február 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Bubori Károly, Oltványi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 23. számú napirend J A V A S L A T EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2006. II. negyedévi feladattervére A Tisztségviselők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. szeptember 22-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. június 9-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. június 9-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. június 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Izsó Miklós Gimnázium és Szakképző

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. április 13-án megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. december 16-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Babarczi

Részletesebben

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Előterjesztést

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. július 28-án megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal volt házasságkötő termében. Jelen vannak: Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a 2013. július 25-én a Városháza tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: - Zsombok Lajos polgármester, - Jozó Tamás, dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Makarész

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 30-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 16.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. április 16-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója 24/2013. (III. 25.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 25/2013. (III. 25.) sz.

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben