J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének január 29-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi János, Balogh Miklós, Csiszár István, Oltványi Gyula, Ördögné Gárgyán Mária, Masa Róbert, Vass Antal, Volford Imre, Heller Sz. Tibor, Varga Ferenc, Vass Józsefné, Papdi Istvánné képviselők Dr. Szántó Mária jegyző Igazoltan van távol: Nógrádi Zoltán polgármester Tanácskozási joggal jelen vannak: - Balog László kabinetvezető - Rozsnyainé Hódi Mária Szociális és Igazgatási osztályvezető - Árva Béláné Költségvetési és Adó O. osztályvezető - Nagy Szilvia Jogi és Szervezési osztályvezető - Dobó József MÓRAÉP Kht. ügyv. igazgatója - Szűcsné dr. Fehér Éva Konzultatív Tanácsadó Testület elnöke Csányi László alpolgármester: Köszönti a képviselő-testületi ülés résztvevőit. Megállapítja a határozatképességet, a 14 tagú települési képviselő-testület tagjai közül 1 fő van igazoltan távol. Elmondja, hogy Polgármester úr országgyűlési képviselői munkájával kapcsolatos hivatalos elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a testület ülésén. Az SZMSZ 13. /l/ bekezdése alapján mely szerint a képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester vezeti az ülést ő vezeti le. Javaslatot tesz a napirendi pontokra. I. Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet érintő fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról II. Aktuális kérdések - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a napirendi pontra tett javaslatot.

2 1/2004. /I. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Napirend jóváhagyása : Mórahalom város Képviselő-testülete a napirendi pontokat a javaslat szerint elfogadja: I. Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet érintő fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról II. Aktuális kérdések 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyző Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet érintő fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról Nógrádi Zoltán polgármester két ülés közti beszámolóját a jegyzőkönyv.. sz. melléklete tartalmazza. Csányi László alpolgármester: Az SZMSZ 13. /2/ bekezdése alapján tájékoztatást ad a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a beszámolót. 2/2004. /I. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet érintő fontosabb eseményekről, és a lejárt határidejű határozatokról :

3 Mórahalom város Képviselő-testülete a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet érintő fontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadja. 1./ Nógrádi Zoltán polgármester Csányi László alpolgármester: Sajnálattal értesült a város lakossága arról, hogy január 18-án tragikus hírtelenséggel életét vesztette a városban több évtizedes szakmai tevékenységet kifejtő Dr. Dézsi Csaba doktor úr. Kérem, hogy egy perces néma felállással emlékezzük személyére és munkásságára és őrizzük meg Őt jó emlékezetünkben. Dr. Dézsi Csaba Árpád - MEGEMLÉKEZÉS - Jelentés a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta ülésén az előterjesztést, mellyel egyetért és elfogadásra javasol. Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta a 408/2003./XII.18./ Kt. sz. határozatra, valamint a 386/2003. /XI.27./ Kt. sz. határozatra adott jelentéseket. A bizottság a határozatokra adott jelentést elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 3/2004. /I. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Jelentés a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta és elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról adott jelentést. A Képviselő-testület a 151/2001. (VI. 27.) Kt. sz. határozat 5.,6., és 7. pontja, a 351/2002. (XII. 19.) Kt. sz., a 62/2003. (II. 27.) Kt. sz., a 97/2003. (III. 27.) Kt. sz., a 98/2003. (III. 27.) Kt. sz., a 153/2003. (V. 14.) Kt. sz., a 155/2003. (V. 14.) Kt. sz., a 159/2003. (V. 14.) Kt. sz., a 160/2003. (V. 14.) Kt. sz., a 161/2003. (V. 14.) Kt. sz., a

4 240/2003. (VII. 31.) Kt. sz., a 241/2003. (VII. 31.) Kt. sz., a 270/2003. (VIII. 28.) Kt. sz., a 284/2003. (VIII. 28) Kt. sz., a 327/2003. (X. 1.) Kt. sz., a 343/2003. (X. 30.) Kt. sz., a 344/2003. (X. 30.) Kt. sz., a 350/2003. (X. 30.) Kt. sz., a 375/2003. (XI. 27.) kt. sz., a 378/2003. (XI. 27.) Kt. sz., a 397/2003. (XII. 18.) Kt. sz., a 401/2003. (XII. 18.) Kt. sz., a 403/2003. (XII.18.) Kt. sz., a 408/2003. (XII. 18.) Kt. sz., a 411/2003. (XII. 18.) Kt. sz., a 412/2003. (XII. 18.) Kt. sz., a 414/2003. (XII. 18.) Kt. sz., a 415/2003. (XII. 18.) Kt. sz., a 417/2003. (XII. 18.) Kt. sz. határozatok végrehajtásáról további jelentést nem kér. A 208/2003. (VI. 26.) Kt. sz. határozat 2., 4., és 5. pontja, a 405/2003. (XII. 18.) Kt. sz., a 413/2003. (XII. 18.) Kt. sz. határozatok végrehajtásáról a februári kt. ülésen kér újabb jelentést. A 193/2003. (V. 29.) Kt. sz., a 352/2003. (X. 30.)Kt. sz., a 406/2003. (XII. 18.) Kt. sz. határozatok végrehajtásáról a márciusi kt. ülésen kér újabb jelentést. A 175/2003. (V. 29.) Kt. sz., a 339/2003. ( X. 30.) Kt. sz. határozat 6. és 8. pontja, a 400/2003. (XII. 18.) Kt. sz. határozatok végrehajtásáról a áprilisi kt. ülésen kér újabb jelentést. A 152/2003. (V. 14.) Kt. sz., a 208/2003. (VI. 26.) Kt. sz. határozat 3. pontja, a 386/2003. (XI. 27.) Kt. sz. határozatok végrehajtásáról a májusi kt. ülésen kér újabb jelentést. A 93/2001. (IV. 26.) Kt. sz. határozat 6. pontja, a 154/2003. (V. 14.) Kt. sz., a 156/2003. (V.14.) Kt. sz., a 157/2003. (V. 14.) Kt. sz., a 158/2003. (V. 14.) Kt. sz., a 163/2003. (V. 14.) Kt. sz., a 164/2003. (V. 14.) Kt. sz., a 326/2003. (X. 1) Kt. sz. határozatok végrehajtásáról a júniusi kt. ülésen kér újabb jelentést. A 233/2003. ( VII. 31.) Kt. sz. határozat végrehajtásáról a augusztusi kt. ülésen kér újabb jelentést. A 162/2003. (V. 14.) Kt. sz. határozat végrehajtásáról a szeptemberi kt. ülésen kér újabb jelentést. A 109/2003. (III. 27.) Kt. sz., a 289/2003. (VIII. 28.) Kt. sz., a 329/2003. (X. 1.) Kt. sz., a 330/2003. (X. 1) Kt. sz. határozat végrehajtásáról a októberi kt. ülésen kér újabb jelentést. 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Gyuris Péterné iskolaigazgató 3./ Vastag István igazgató 4./ Boldog Krisztina Gondozási Központ vezetője 5./ Móraép Kht. ügyvezető igazgatója - Tájékoztató az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

5 Csányi László alpolgármester: Ismerteti az Egészségügyi és Szociális Bizottság tájékoztatóját. Hozzászólás : nincs - A Képviselő-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi. Csányi László alpolgármester: Ismerteti a polgármester saját hatáskörében hozott döntéseiről összeállított tájékoztatót. - A Képviselő-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi. 4/2004. /I. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Tájékoztató az átruházott hatáskörök gyakorlásáról Mórahalom város Képviselő-testülete az Egészségügyi és Szociális Bizottságra, valamint a Polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatókat az SZMSZ 5. /3/ bekezdése alapján tudomásul veszi. l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke II. NAPIRENDI PONT Az Önkormányzat évi költségvetésről szóló 4/2003. (II.27.) KT. sz. rendelet módosítása

6 Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság megvitatta a rendelet-tervezetet, melyet törvényességi szempontból elfogadásra javasol a T. Képviselő-testületnek. Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják a rendelettervezetet. Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja azt a Képviselő-testületnek. Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a rendelettervezetet. Papdi Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Tájékoztatja a jelenlevőket, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Csányi László alpolgármester: Szavazásra bocsátja az Önkormányzat évi költségvetésről szóló 4/2003. (II.27.) Kt. sz. rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet: - A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 1 /2004. (I. 29.) Ör. rendeletét Az Önkormányzat évi költségvetésről szóló 4/2003. (II.27.) KT. sz. rendelet módosításáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv... sz. melléklete tartalmazza. - Szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályaira vonatkozó 9/2000. /III.30./ KT. sz. és a 18/1997. /XI.12./ KT. sz. rendeletek módosítása Előadó: Dr. Szántó Mária jegyző

7 Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta ülésén a rendelet-tervezetet és egyhangúlag elfogadásra javasolja a testületnek. Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja. Papdi Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja. H o z z á s z ó l á s: Vass Antal képviselő elmondja, hogy a könnyebb értelmezhetőség miatt javasolja A Napköziotthonos Óvoda előterjesztésében a 1-3 éves korú gyermek tápanyagszükséglete című táblázatban a tápanyagigény gr. helyett tápanyagigény 10nap/gr. figyelembevételét. Javasolja továbbá az előterjesztés 4. bekezdésében az utolsó mondatot helyesen: A Gondozási Központ által kiszállított ételek ára adagonként növekszik 5 %-os nagyságban rezsi költséggel. Csányi László alpolgármester szavazásra bocsátja a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2000. /III. 30./ KT. sz. rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezetet. - A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 2/2004. (I. 29.) Ör. rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2000. /III. 30./ KT. sz. rendelet módosításáról. A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv... sz. melléklete tartalmazza. Csányi László alpolgármester szavazásra bocsátja a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 18/1997. /XII. 12./ KT. sz. rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet. - A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 3/2004. (I. 29.) Ör. rendeletét a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 18/1997. /XII. 12./ KT. sz. rendelet módosításáról. A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv... sz. melléklete tartalmazza.

8 Csányi László alpolgármester szünetet rendel el. - Vízdíjrendelet módosítás: A közműves víz- és csatornadíjak megállapításáról szóló 11/1994. (V. 1.) KT. rendelet módosítása Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: A Képviselő-testület a december havi ülésen hagyta jóvá a vízdíj rendeletet. Jelen előterjesztés a díjak összegének vonatkozásában nem tartalmaz módosítást, csak a díj összetételére ír elő változást. A bizottság megvitatta az előterjesztést és a rendelet-tervezetet egyhangúlag elfogadásra javasolja. Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Csányi László alpolgármester szavazásra bocsátja a közműves víz- és csatornadíjak megállapításáról szóló 11/1994. (V. 1.) Ör. rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezetet. - A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 4/2004. (I. 29.) Ör. rendeletét a közműves víz- és csatornadíjak megállapításáról szóló 11/1994. (V. 1.) KT. rendelet módosításáról. A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv... sz. melléklete tartalmazza. - Az önkormányzati közoktatási intézményrendszer működésének minőségirányítási programja, valamint önkormányzati döntés előkészítést szolgáló önkormányzati intézkedési terv elfogadása Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke: A bizottság megvitatta az előterjesztést, mely az önkormányzat dokumentumai alapján készült. A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. Szűcsné Dr. Fehér Éva Konzultatív Tanácsadó Testület elnöke: A Testület megvitatta az előterjesztést, mellyel kapcsolatosan az alábbi észrevételek fogalmazódtak meg részükről:

9 - Szorgalmazzák felmérés készítését arról, hogy lenne-e igény mezőgazdasági oktatásra a térségben, korosztálytól függetlenül, akár levelező tagozat indításával, mely képzés, oktatás az uniós előírásoknak megfelelne. - Javasolják együttműködés kialakítását nyelviskolákkal, melyek a 8. osztályos gyermekek számára versenyképes nyelvtudást, nyelvvizsga letételének lehetőségét adják. - Javasolják, hogy az óvodás korú gyermekeket nevelő szülők az iskolakezdés előtt kapjanak felvilágosítást az iskola pedagógusaitól az alapfokú oktatási típusokról. Csányi László alpolgármester: Egyetértve a Konzultatív Testület javaslataival, előterjesztői jogon javasolja a határozati javaslat kiegészítését, kéri azonban figyelembe venni, hogy egyes vonatkozásokat nem lehet a középiskolai képzés beindításától külön kezelni. Ezért igen eltérő határidőket javasol meghatározni. A fentiek alapján a Konzultatív Tanácsadó Testület észrevételével kapcsolatosan az alábbi határozati javaslatot fogalmazza meg: 5./ a./ Mórahalom város Képviselő-testülete felkéri a Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola igazgatóját, hogy készítsen átfogó felmérést a térségben a korosztálytól független, európai uniós elvárásoknak is megfelelő mezőgazdasági oktatásra vonatkozó igényre, valamint kezdeményezze a végzős diákok nyelvismeretének versenyképessége biztosítása érdekében nyelviskolákkal történő együttműködést az idegen nyelv oktatási színvonalának emelésére, nyelvvizsga megszerzésének lehetővé tételére. A fentieket a középiskolai oktatás beindításával szoros összefüggésben kell kezelni. Határidő: a program következő felülvizsgálata, legkésőbb január Felelős: Gyuris Péterné igazgató 5./ b./ Mórahalom város Képviselő-testülete felkéri a Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola igazgatóját és a Napköziotthonos Óvoda vezetőjét, hogy alakítson ki szorosabb együttműködést az óvodás korú gyermekeket nevelő szülők tájékoztatása révén, a gyermekeknek az intézmények közötti zökkenő mentesebb átkerülése érdekében. Határidő: júniusi kt. Felelős: Gyuris Péterné igazgató Kosztyu Gyuláné óvoda vezető - A Képviselő-testület az alpolgármesteri javaslatot, mely a határozati javaslat 5./a./. és 5./b./ pontokkal történő kiegészítésére irányul, egyhangúlag elfogadja. -A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést a kiegészített határozati javaslattal együtt. 5/2004. /I. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Az önkormányzati közoktatási intézményrendszer működésének minőségirányítási programja, valamint önkormányzati döntés előkészítést szolgáló önkormányzati intézkedési terv elfogadása

10 1./ Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta az Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények számára kötelezően előírt feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervet, valamint az önkormányzati közoktatási intézményrendszer működésének minőségirányítási programját. 2./ A Képviselő-testület a közoktatási intézmények számára a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. (továbbiakban Ktv.) 85. (4) és (7) bekezdés által előírt, a közoktatási feladatai megszervezéséhez szükséges önkormányzati döntés-előkészítést szolgáló feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervet (továbbiakban: önkormányzati intézkedési terv) és az önkormányzati közoktatási intézményrendszer működésének minőségirányítási programját (továbbiakban: önkormányzati minőségirányítási program) a közötti időszakra a mellékletben részletezett formában és tartalommal elfogadja. 3./ A Képviselő-testület az önkormányzati intézkedési tervet évenként felülvizsgálja, az önkormányzati minőségirányítási program végrehajtását évente véleményezi. A program felülvizsgálatának időpontja január. 4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott önkormányzati intézkedési tervet és az önkormányzati minőségirányítási programot február 15-ig küldje meg a Csongrád Megyei Önkormányzatnak. Határidő: 3. pont: június 4. pont: február 15. Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester 5./ a./ Mórahalom város Képviselő-testülete felkéri a Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola igazgatóját, hogy készítsen átfogó felmérést a térségben a korosztálytól független, európai uniós elvárásoknak is megfelelő mezőgazdasági oktatásra vonatkozó igényre, valamint kezdeményezze a végzős diákok nyelvismeretének versenyképessége biztosítása érdekében nyelviskolákkal történő együttműködést az idegen nyelv oktatási színvonalának emelésére, nyelvvizsga megszerzésének lehetővé tételére. A fentieket a középiskolai oktatás beindításával szoros összefüggésben kell kezelni. Határidő: a program következő felülvizsgálata, legkésőbb január Felelős: Gyuris Péterné igazgató 5./ b./ Mórahalom város Képviselő-testülete felkéri a Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola igazgatóját és a Napköziotthonos Óvoda vezetőjét, hogy alakítson ki szorosabb együttműködést az óvodás korú gyermekeket nevelő szülők tájékoztatása révén, a gyermekeknek az intézmények közötti zökkenő mentesebb átkerülése érdekében. Határidő: júniusi kt.

11 Felelős: Gyuris Péterné igazgató Kosztyu Gyuláné óvoda vezető 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Nevelési-közoktatási intézmények vezetői 3./ Csongrád Megyei Önkormányzat - Dr. Szántó Mária részére címzetes főjegyzői cím adományozása Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság állásfoglalása szerint a címzetes főjegyzői cím adományozására szóló javaslat az eddig végzett eredményes munka elismerése, mely előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 6/2004. /I. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Dr. Szántó Mária részére címzetes főjegyzői cím adományozása l./ Mórahalom város Képviselő-testülete a többször módosított, A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. tv. 30/B. /4/ bekezdésében biztosított jogkörében Dr. Szántó Mária jegyző részére címzetes főjegyzői cím adományozását kezdeményezi. 2./ Mórahalom város Képviselő-testülete megállapítja, hogy Dr. Szántó Mária jegyző megfelel A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. tv. 30/B. /1/ bekezdése a./, b./ pontjában foglalt feltételeknek, miszerint legalább 5 éve körzetközponti jegyzői tisztséget tölt be és kiválóan alkalmas minősítésű. Dr. Szántó Mária 1986-tól VB. titkár, 1990-től jegyző, november 16-tól Mórahalom város körzetközponti jegyzője. 3./ A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Dr. Szántó Mária közigazgatási életpályáját részletező tevékenysége alapján megállapítja továbbá, hogy Mórahalom város Jegyzője több évtizedes közigazgatási gyakorlattal rendelkezik, tartósan kiemelkedő szakmai munkát végez, folyamatos önképzéssel

12 gyarapítja, bővíti ismereteit. Tevékenységével jelentős mértékben hozzájárult Mórahalom város körzetközponti szakmai munkájának megerősítéséhez és a város fejlődéséhez. 4./ A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a képviselő-testület javaslatát a 44/2001. /XII. 27./ BM. rendeletben foglaltaknak megfelelően továbbítsa a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének. Felelős: 4./ pont: Nógrádi Zoltán polgármester Határidő: 4./ pont: február 15. l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője - Gondozási Központ Vezetői pályázat kiírása Papdi Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 7/2004. /I. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Gondozási Központ Vezetői pályázat kiírása Mórahalom város Képviselőtestülete a megüresedő Gondozási Központ vezetői állás betöltésére az évi XXXIII. tv. alapján az alábbi pályázatot hirdeti meg: Mórahalom város Képviselőtestülete pályázatot hirdet a mórahalmi Gondozási Központ vezetői állásának betöltésére. Pályázati feltételek: magyar állampolgárság büntetlen előélet felsőfokú szociális szakirányú szakképzettség, ennek hiányában egészségügyi szakképesítés

13 legalább 5 év felsőfokú végzettséget, vagy szakmai képesítést igénylő, a szociális ellátás területén végzett szakmai gyakorlat A pályázathoz csatolni kell: részletes szakmai életrajzot az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel a végzettséget tanúsító okirat másolatát 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt Bérezés: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. szerint A pályázat benyújtásának határideje: a pályázat megjelenésétől számított 30 nap A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 15 nap Az állás betölthető: május 16-tól. A pályázatot Mórahalom város Képviselőtestületéhez kell benyújtani, 6782 Mórahalom, Millennniumi sétány 2 címre. A Képviselőtestület felhívja a Jegyzőt, hogy a pályázatnak a Szociális Közlönyben, valamint a Délmagyarország című napilapban való megjelentetéséről gondoskodjon. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Szántó Mária jegyző 1./ Mórahalom város Képviselőtestülete 2./ Nógrádi Zoltán polgármester 3./ Dr. Szántó Mária jegyző - Mórahalmi székhelyű Homokhát Tourinform Iroda fenntartásának, üzemeltetésének átadása a Móranet Kht. részére Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és úgy véli, hogy a hatékonyabb együttműködés érdekében megalapozott a Homokhát Tourinform Iroda fenntartásának, üzemeltetésének átadása a Móranet. Kht. részére. Az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke: A bizottság megvitatta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja.

14 - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 8/2004. /I. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Mórahalmi székhelyű Homokhát Tourinform Iroda fenntartásának, üzemeltetésének átadása a Móranet Kht. részére 1./ Mórahalom város Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Homokhát Tourinform Iroda fenntartásról szóló előterjesztést. Ennek keretén belül, február 1-től átadja a Móranet Mórahalmi Informatikai Szolgáltató Közhasznú Társaság részére, a Tourinform Iroda fenntartási, üzemeltetési jogát. Az átadás átvétel tételes leltár szerint történik. 2./ Mórahalom város Önkormányzata a Tourinform Iroda fenntartási és bér jellegű költségeihez a Móranet Kht részére külön megállapodás szerint járul hozzá. 3./ A Képviselőtestület utasítja Nógrádi Zoltán polgármestert az átadás átvétellel kapcsolatos jegyzőkönyvek, valamint átadáshoz szükséges szerződések előkészítésére, lebonyolítására. 4./ A Képviselőtestület felkéri a Móranet Kht. ügyvezető igazgatóját Duka Félixet, e testületi határozat alapján a kapcsolatfelvételre a Magyar Turizmus Rt-vel, a Névhasználati Szerződés megkötésére. Határidő: azonnal Beszámolási határidő: áprilisi testületi ülés Felelős: 2 3 pont: Nógrádi Zoltán polgármester 2 3 pont: Dr. Szántó Mária jegyző 4. pont: Duka Félix ügyvezető igazgató Móranet Kht. 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyző 3./ Duka Félix ügyvezető igazgató Móranet Kht. 4./ Magyar Turizmus Rt. Budapest Vérmező u Móranet Kht. Alapító Okiratának módosítása Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja. Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke: Tájékoztatja a jelenlevőket, hogy a bizottság megvitatta az előterjesztést, melyet egyhangúlag elfogadásra javasol.

15 - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 9/2004. /I. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Móranet Kht. Alapító Okiratának módosítása 1./ Mórahalom város Képviselő-testülete 18/1999 (II. 25.) határozatával létrehozott MÓRANET Mórahalmi Informatikai Szolgáltató Közhasznú Társaság alapító okirat I. és II. pontját az alábbiak szerint módosítja: I. A társaság célja, székhelye és alapítója, telephelye A társaság székhelye: 6782 Mórahalom, Röszkei u. 1. A társaság telephelyei: 6782 Mórahalom, VII. kerület 155. Nagyszéksósi turisztikai központ Hrsz: 0231; 0185/33; 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2. Polgármesteri Hivatal Hrsz: 4 II. A társaság tevékenységi köre 1. Közhasznú tevékenység A társaság közhasznú főtevékenysége: Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme Egyéb közhasznú tevékenységek Felnőtt- és egyéb oktatás Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység internetes posta internetkávéház internetes hirdetési felület webgazda általi értékesítése internetes hirdetési felület egyéb, máshova nem sorolt értékesítése Egyéb szórakoztató és kulturális tevékenység Közművelődési tevékenység 2. Üzletszerű gazdasági tevékenységek Kiadói tevékenység (Ezen belül Időszaki kiadvány kiadása Hangfelvétel kiadás Egyéb kiadás) Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése Villanyszerelés

16 45.34 Egyéb épületgépészeti szerelés Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme Számítógép, szoftver nagykereskedelme 55.2 Egyéb kereskedelmi szálláshely szolgáltatás Ifjúsági-, turistaszállás-szolgáltatás Kempingszolgáltatás Egyéb szálláshely szolgáltatás Bárok, hasonló vendéglátás Utazásszervezés ezen belül csomagtúra-, utazási ügynöki-, Turistatájékoztató szolgáltatás Egyéb utazási ügynöki szolgáltatás: Ide tartoznak az önállóan (nem utazási csomagban) jutalék ellenében értékesített szolgáltatások, a menetjegyek, szálláshelyek, programok ügynöki értékesítése Turistatájékoztatás: Ide tartozik, pl. az utazási információ és tanácsadás, útitervkészítés, szálláshelyfoglalás Távközlés (ezen belül rádió- és televízió átjátszás, kábel hálózaton keresztül) Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Irodagép, számítógép kölcsönzése Adatbázis tevékenység, on-line kiadás Hardver-szaktanácsadás Egyéb szoftver-szaktanácsadás, ellátás Piac és közvélemény kutatás Üzletviteli tanácsadás Egyéb üzletviteli tanácsadás Hirdetés Egyéb számítástechnikai tevékenység Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás Rendezvény-, bemutató-, kiállítás szervezés Kereskedelmi, szálláshely-szolgáltatási, vendéglátási, szállítási raktározási, távközlési szakmai tevékenység, szakértés Film-, videogyártás Film-, videoterjesztés Filmvetítés Művészeti kiegészítő tevékenység Máshova nem sorolható egyéb szolgáltatás Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás Hírügynöki tevékenység Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység

17 2./ A Képviselő-testület felhívja a Móranet Kht. ügyvezető igazgatójának figyelmét, hogy a módosítást az Alapító Okiraton vezettesse át és a Csongrád megyei Bíróságnál, mint cégbíróságnál jelentse be. 3./ A Képviselő-testület felhívja a Polgármester figyelmét, hogy az Aranyszöm Rendezvényház Móranet Kht. általi működtetésére vonatkozó, a 309/2003. (X. 1.) Kt. sz határozattal jóváhagyott megállapodást a Móranet Kht igazgatójával együtt vizsgálja felül, és abba a turisztikai feladatok ellátásra vonatkozó rendelkezéseket építése be. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosított megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: 1./ Duka Félix ügyvezető igazgató 2./ Nógrádi Zoltán polgármester 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Duka Félix ügyvezető igazgató 3. Csongrád Megyei Bíróság Csányi László alpolgármester szünetet rendel el. -A évben Mórahalmon értékesítésre kerülő önkormányzati tulajdonú telkek eladási árának meghatározása az ÁFA törvény módosulása, a telekvásárlást sújtó 25%-os ÁFA bevezetését követően Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Tájékoztatja a jelenlevőket, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, melyet egyhangúlag elfogadásra javasol a képviselő-testületnek. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést tesz fel Vass Antal képviselő, melyre a választ Balog László Kabinet vezető megadja. - A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 10/2004. /I. 29./ Képviselő-testületi határozat:

18 Tárgy: A évben Mórahalmon értékesítésre kerülő önkormányzati tulajdonú telkek eladási árának meghatározása az ÁFA törvény módosulása, a telekvásárlást sújtó 25%-os ÁFA bevezetését követően 1./ Mórahalom város Képviselőtestülete megtárgyalta A évben Mórahalmon értékesítésre kerülő önkormányzati tulajdonú telkek eladási árának meghatározása az ÁFA törvény módosulása, a telekvásárlást sújtó 25 % - os ÁFA bevezetését követően című előterjesztést. 2./ A Képviselőtestület egyetért az önkormányzat azon törekvésével, hogy a telekalakítások és a közműfejlesztések során felmerülő ÁFA visszaigényléseknek köszönhetően nem a évben a telekértékesítések során alkalmazott 1.150,-Ft / m2 eladási árat terheli meg a 25 %-os ÁFA-val, hanem az önkormányzati tulajdonú építési telkek eladási árát évben 1.040,-Ft / m % ÁFA, azaz bruttó 1.300,-Ft / m 2 árban állapítja meg. 3./ A Képviselőtestület hozzájárul a következő telkek 1.040,-Ft / m % ÁFA áron történő értékesítéséhez: Ssz. Hrsz Terület (m2) Bruttó egységár (Ft/m2) Bruttó ár (Ft) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 7 564/ Ft Ft 8 564/ Ft Ft 9 564/ Ft Ft / Ft Ft / Ft Ft / Ft Ft / Ft Ft / Ft Ft / Ft Ft / Ft Ft / Ft Ft / Ft Ft / Ft Ft Ssz. Hrsz Terület (m2) Bruttó egységár (Ft/m2) Bruttó ár (Ft) / Ft Ft / Ft Ft / Ft Ft / Ft Ft

19 / Ft Ft / Ft Ft / Ft Ft / Ft Ft / Ft Ft / Ft Ft / Ft Ft / Ft Ft / Ft Ft / Ft Ft 4./ Mórahalom város Képviselőtestülete utasítja Nógrádi Zoltán polgármestert, hogy az építési telkek kialakításával és értékesítésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester Határidő: január 29. Beszámolásra: május 1./ Nógrádi Zoltán polgármester - A Homokhát Térségi Agrár-Ipari park területének bővítése Csányi László alpolgármester: Elmondja, hogy az előterjesztést áttekintve látható, hogy Heller Sz. Tibor képviselő érintett. Fentiekre tekintettel javasolja képviselő úr szavazásból történő kizárását. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a polgármesteri javaslatot. 11/2004. /I. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Heller Sz. Tibor képviselő szavazásból történő kizárása

20 Mórahalom város Képviselő-testülete Heller Sz. Tibor képviselőt az Ötv /2/ bekezdésébe alapján a döntéshozatalból kizárja, mivel a tárgyalandó ügy őt személyesen érinti. 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Heller Sz. Tibor képviselő Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: A 320/2003 /X.1./ számú Kt-határozatban a képviselőtestület kinyilvánította abbéli szándékét, hogy a Homokhát Térségi Agrár Ipari Park területét az ingatlanok bevonásával bővítsék. A bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést tesz fel Ördögné Gárgyán Mária képviselő, melyre a választ Csányi László alpolgármester megadja. - A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 12/2004. /I. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: A Homokhát Térségi Agrár-Ipari park területének bővítése 1, Mórahalom Város Képviselő-testülete megvitatta A Homokhát Térségi Agrár-Ipari Park területének bővítése című előterjesztését. 2, A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 320/2003 /X.1./ számú, A Homokhát Térségi Agrár-Ipari Park Bővítése a Mórahalom 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733 és 1734 hrsz-ú területekkel című Kt-határozatot. 3, A Képviselő-testület egyetért azzal a javaslattal, hogy a mórahalmi Homokhát Térségi Agrár-Ipari Parkot bővítsék az önkormányzat tulajdonában lévő 1732, 1733 és 1734 helyrajzszámú ingatlanokkal, valamint a magánszemélyek tulajdonában lévő 1728 és 1730 helyrajzszámú ingatlanokkal minekután a tulajdonosok hozzájáruló nyilatkozatukat adták. 4, A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Mórahalom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Mórahalom 1732, 1733 és 1734 helyrajzszámú ingatlanokat jelenlegi funkciójuk megtartása mellett bevonják a Homokhát Térségi Agrár-Ipari Park területébe.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott soros ülésén és közmeghallgatáson az Aranyszöm Rendezvényházban Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

M e g h í v ó. 2.) Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának módosulásáról. Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző

M e g h í v ó. 2.) Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának módosulásáról. Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző M e g h í v ó A képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság ülésének következő időpontját 2013. április 11-én (csütörtökön) 16.00 órára tűzöm ki, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Faluház N a

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. augusztus 8-i soros n y í l t üléséről. Jelen vannak: Juhász János polgármester Rigó

Részletesebben

Tar Községi Önkormányzat

Tar Községi Önkormányzat Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Iktatószám: 146-4/2015 Jegyzőkönyvi kivonat Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli üléséről készült 1. sz.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, Bárdos István, dr. Bárdos

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők és jegyzőkönyvvezető megválasztása a Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 693/17/2011. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 48/2011.(VI.23.) határozata Nagyrév

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA A képviselő-testület 2015. március 26-i ülésén hozott döntések: 63/2015. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 64/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város képviselő-testülete hozzájárul Tanyagondnoki

Részletesebben

jellegzetességeit kifejezı hármas hullámmotívum részletét, egy stilizált szılıfürtöt két levéllel és az íves címerpajzsra ültetett hercegi koronát.

jellegzetességeit kifejezı hármas hullámmotívum részletét, egy stilizált szılıfürtöt két levéllel és az íves címerpajzsra ültetett hercegi koronát. Módosításokkal egységes szerkezetű, hatályos rendelet. Mórahalom, 2014. augusztus 1. Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző Mórahalom Város Önkormányzata Képviselőtestületének 9/1995. /IV. 5./ önkormányzati rendelete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére.

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére. BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai 5/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Távol vannak: Müller Gábor, Szekó József, Székely Gábor, dr. Temesi Erika közgyűlési

JEGYZŐKÖNYV. Távol vannak: Müller Gábor, Szekó József, Székely Gábor, dr. Temesi Erika közgyűlési Szám: 400-10/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18- án 9.00 órára összehívott és a Baranya Megyei Önkormányzat dísztermében (Pécs, Papnövelde u. 5.)

Részletesebben

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése 1/2012.(I.16.) képviselő-testületi ülés határozatai: 1 /2012.(I.16.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Balatonalmádi

Részletesebben

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 1/2005. (II.17.) Kgy. h. Nógrád megye rendőrfőkapitánya kinevezésének véleményezéséről 3 3/2005. (II.17.) Kgy. h. Munkáltatói intézkedés megtételéről 3 4/2005.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. augusztus

Részletesebben