Integ e rá r lt l v áll l a l la l tir i á r nyít í ási r n e dsze z r e e r k

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Integ e rá r lt l v áll l a l la l tir i á r nyít í ási r n e dsze z r e e r k"

Átírás

1 Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Bozsik Sándor

2 Az információs rendszerek fejlıdése ERP 2 ERP 1990-es évek MRP II 1970-es évek MRPI 1960-as évek vége 2

3 Az információs rendszerek fejlıdése MRPI Material Requirements Planning MRPII Manufacturing Resource Planning2 ERP Enterprise Resource Planning ERP II Enterprise Resource Planning 2 3

4 Az információs rendszerek fejlıdése MRP I Anyag-, alkatrész- és félkész termék szükséglet számítás 4

5 Az információs rendszerek fejlıdése MRP II Igény elıbecslés Vevık kiszolgálása Rendelésfogadás Gyártási ütemterv készítés MRP I Kapacitás szükséglet számítás 5

6 Az információs rendszerek fejlıdése MRP II folyt. Beszerzés Készlet gazdálkodás Kalkuláció Pénzügy (A/P, A/R, GL) 6

7 Az információs rendszerek fejlıdése ERP MRP II Gyártásfejlesztés Beszállítói lánc (beszerzés) Gyártásütemezés Vezetıi döntéstámogatás Humán erıforrás 7

8 Az információs rendszerek fejlıdése ERP folyt. Szerviz tevékenység Karbantartás menedzsment Minıség irányítás Disztribúció Gyártás végrehajtás JIT támogatás 8

9 Az információs rendszerek fejlıdése Az ERP2 az ERP rendszer kiterjesztése: ERP kiterjed a beszállítókra és a vevıkre + franchise-t használókra Az ERP2 rendszer felhasználója a cluster. 9

10 Az információs rendszerek fejlıdése ERP2 I ERP MRP II MRP I 10

11 Vállalati információs rendszer moduljai Vállalati információs rendszer Pénzügyi alrendszer Marketing alrendszer Gyártási alrendszer Könyvelési alrendszer HR alrendszer Pénzügyi tevékenység Befektetési tevékenység Átalakítási tevékenység Értékesítési tevékenység

12 A funkcionális alrendszerek által ellátandó legfontosabb feladatok Marketing alrendszer - piackutatás - eladások elemzése, elırejelzése - hirdetési stratégia megtervezése, felügyelete, értékelése Gyártási alrendszer - raktárkezelés - termelés ütemezése - gyártási költségek becslése - minıség-ellenırzés - CAD, CAM Computer Aided Design, Manufacturing Könyvelési alrendszer - vevı oldali számlák kezelése - szállító oldali számlák kezelése - naplófıkönyv - bérszámfejtés

13 Pénzügyi alrendszer - pénzügyi ellenırzés - pénzügyi elırejelzés - pénzügyi tervezés - költségvetés - készpénz és hitelgazdálkodás - portfólió menedzsment Emberi erıforrás (HR) alrendszer Emberi erıforrás (HR) alrendszer - munkaerı-tervezés - személyes adatok nyilvántartása - továbbképzések - munkaerı ráfordítások elemzése

14 Vevık Értékesítés Kiszállítás Számlázás SD Információs rendszer Eladás és nagyvonalú termelés-tervezés Program - /termék - tervezés Anyagszükséglet-tervezés Kapacitás-tervezés PP Projektek Hálótervek TMK Javítás Karbantartás PS PM Szállítók Beszerzés Raktár Számlaellenırzés MM Gyártásvezérlés Kalkuláció Folyamatvezérlés Vizsgálat tervezés Vizsgálat lebonyolítása FI CO Költségszámítás Számvitel AM Eszközök HR Emberi erıforrás QM

15 pénzeszközgazdálkodás konszolidálás vevık szállítók tárgyi eszközök fıkönyv személyzet anyag vagyon- gazdálkodás raktár

16 EIS - Vezetıi információs rendszer LIS - Szállítói információs rendszer CIS - Kontrolling információs rendszer FIS - Pénzügyi információs rendszer PIS - Személyügyi információs rendszer EIS Forgalom/ Munkatársak Rendelések beérk. Készlet LIS CIS Forgalom FIS Munkatársak PIS Információ R raktár : : Kalkuláció : R Idı ALE MM SD FI MM Kiterj. RV RM RF Operatív rendszerek PP HR CO SD szám- vitel RK RP Külsı adatok 2. rendszer (R/3) 2. rendszer (Keverék)

17 Szállító Számlák Beszerzés EDI Beszerzés Megrendelés Áru Készletvezetés Árubeérkezés EDI Számlá k zítése- Számla- ellenır- zés Levelezés: Munka- készlet elırög- Levelezés : Diszpécser Fontos szállítás imegérkezett Levelezés: Áreltérés Jelentés : Minıség- ellenırzés Minıségellenırzés Munkakészlet

18 Szállítók Controlling Controlling Logisztika Logisztika beszerz. beszerz. rendelés rendelésigény igény beszerz. beszerz. rendelés rendelés áru áru- beérkezés beérkezés számla számla- beérkezés beérkezés (+elõzetes (+elõzetes tény tény elõzetes elõzetes tény tény besz.rend. besz.rend. obligó obligó hely/ hely/ rendelés rendelés Besz.igény Besz.igény obligó obligó hely/ hely/ rendelés rendelés Pézeszköz Pézeszközgazd gazd. Könyvelés Könyvelés igény igény rendelés rendelés beérkezés beérkezés (+elõzetes (+elõzetes rögzítés) rögzítés) Cash Cash forecast forecast Cash Cash forecast forecast Cash Cash management management Electronic Electronic Banking Banking fõkönyv fõkönyv indítás indítás szállítõ szállítõ fizetés fizetés csekkbeérk. csekkbeérk. vissza vissza-jelzés jelzés fõkönyv fõkönyv

19 Vevık Értékesítés Értékesítés Controlling Controlling eredmény eredmény rendelés rendelésbeérkezés beérkezés árukiadás árukiadás számla számla rendelés rendelés- beérkezés beérkezés elõrejelzés elõrejelzés Könyvelés Könyvelés Pénzeszközgazd Pénzeszközgazd. hitelkeret hitelkeret ellenõrzés ellenõrzés felszólítás felszólítás Cash Cash forecast forecast fõkönyv fõkönyv Cash Cash forecast forecast Electronic Electronic Banking Banking fizetés fizetés hitelkeret hitelkeret- ellenõrzés ellenõrzés vevõfszla vevõfszla /fõkönyv /fõkönyv

20 A számvitel bekapcsolódása Beszerzés Szállítói fszla könyvelés Treasury (pü. eszk.g.).) beszerz. rendelés pü.diszponálás száll.határidõ+fiz.felt. fizetési magatartás tört. aktualizált számla számla fizetés napi pü.helyzet fiz.kiegyenl. egyeztetett ill. diszponált valuta sz. bankszámlán lévõ valuta sz. Értékesítés áru- beérk. számla- kivonat Vevõfszla- könyvelés pénz- beérk. számla- kivonat vevõ- rendelés áru- kiadás

21 Fıkönyv több számlakeret tetszıleges mérleg / eredmény verziók többféle pénznem lehetısége integrált banki könyvelés nyitott tételek kezelése kiválasztott eljárásokban (csekkszámlák, kockázatok, céltartalékok stb.) rugalmas kontírozás-irányítás átfogó szabványos beszámoló készítés rugalmas jelentés-generátor

22 Eszközgazdálkodás kérdései ÉCS-kulcs Hogyan kell értéket csökkenteni? Használati idõ Meddig kell értéket csökkenteni? Normál-ÉCS kezdete Mikor kezdõdik a használati idõ? Áttérés éve Mikor térnek át a degresszívrõl a lineáris számításra? Index Meg kell-e határozni az évente emelkedõ újrabeszerzési értékeket? Változó ÉCS-hányad Az ÉCS melyik hányadát kell mûszakfaktor esetén súlyozni? Anyagérték Be kell-e már fejezni az értékcsökkenés számítását ennél az anyagértéknél?

23 Toló koncepció Supply chain Húzó koncepció Demand chain 1 nyersanyag vásárlás 1 visszaveendık begyőjtése a győjtı pontokról 2 termék elıállítás 2 testre szabott termék értékesítés 3 termék piacra dobása 3 fogyasztás alapú kiszállítás 4 értékesítés kereskedıkön keresztül 5 visszaveendık begyőjtése a győjtı pontokról 4 gyártás csak ismert igény alapján 5 nyersanyag vásárlás a gyártás szükséglete alapján 23

24

25 Informatikai stratégiai döntés Rendszer választás Rendszer fejlesztés Rendszer létrehozása 25

26 Szempontok a fejlesztés mellett - ellen A legolcsóbb a meglévı rendszer továbbfejlesztése A régi rendszer leváltása: ha nem felel meg a cég jövıképének Fejleszteni akkor célszerő, ha az anyagi korlátokon belül a piacon nem szerezhetı be megfelelı rendszer Fejlesztés vagy vásárlás? 26

27 1. A jövıkép megalkotása 2. A tulajdonságok / funkciólista elkészítése 3. Szóba jövı szoftverek összeállítása 4. A lista szőkítése 4-6 jelöltre 5. Kívánságlista összeállítása ajánlatkéréshez A rendszer választás folyamata 27

28 6. Az ajánlatok értékelése 7. A három legjobb ajánlat kiválasztása 8. A demonstrációk megtekintése 9. A termék kiválasztása 10. Szerzıdéskötés, elızetes kísérleti bevezetés, a befektetés igazolása A rendszer választás folyamata 28

29 1. A jövıkép megalkotása A vállalat területén mőködı legfejlettebb cégek célkitőzései (vevık, szállítók, alkalmazottak) A befektetés megtérülésének maximalizálása stratégiai gondolkodást igényel (nem taktikai) A rendszer választás folyamata - jövıkép 29

30 A közös jövıbeli cél minimalizálja a cégen belüli részlegek súrlódásait Átfogó (funkciók, alkalmazottak, vevık, szállítók) Lényegre törı, a felesleges részleteket elkerülı A rendszer választás folyamata - jövıkép 30

31 Világos, az egyes funkciókra gyakorolt hatása könnyen érthetı Kényszerítı erejő, hogy a résztvevık lássák a változás elınyeit Újszerő, kihívó, hogy megragadja a résztvevık fantáziáját A rendszer választás folyamata - jövıkép 31

32 2. A tulajdonságok / funkciólista elkészítése Kiindulás a jövıkép, és az ERP II rendszerek ismert funkciói Rövid dokumentum (30-50 oldal telephelyenként) A rendszer választás folyamata - funkciólista 32

33 A fı funkciók tömör leírása Minden fı funkcióra részletesebb ismertetés, mely a vállalat számára fontos tulajdonságokat tartalmazza Szoftver független! A rendszer választás folyamata - funkciólista 33

34 3. Szóba jövı szoftverek listája A cég területének szakmai sajátosságai A cég mérete Az IT platform Forrás: más cégek szoftverei, szállítói ajánlatok, reklámok, stb. A rendszer választás folyamata szoftver lista 34

35 4. A lista szőkítése 4-6 jelöltre Automatikus kiválasztódás : választ nem adó szállítók Külsı tanácsadók igénybevétele Nehéz kérdéseket tartalmazó kérdıív összeállítása, mely megszőri a szállítókat A válaszok megbeszélése a szállítókkal A rendszer választás folyamata szőkítés 4-6 jelöltre 35

36 5. Kívánságlista összeállítása ajánlatkéréshez A cég mőködésének leírása Az ajánlatkérés célja, hatálya A kiválasztás és bevezetés tervezett ütemezése A kiválasztás módszere A rendszer választás folyamata - kívánságlista 36

37 A felelıs neve A tervezett üzleti modell A jelenlegi és a jövıbeli hardver és szoftver környezet Mellékletek Válasz őrlapok! A rendszer választás folyamata - kívánságlista 37

38 6. Az ajánlatok értékelése Az ajánlattevık látogatásából levonható következtetések Az ajánlatok erıs pontjai Az ajánlatok gyenge pontjai A még tisztázandó területek A szállító megbízhatósága A rendszer választás folyamata ajánlatok értékelése 38

39 7. A három legjobb ajánlat kiválasztása Célja a bemutatót tartók körének meghatározása Bizottsági munka, egy szakértı segítsége értékes Az erıs és gyenge pontok összevetése A rendszer választás folyamata három legjobb ajánlat 39

40 Referencia látogatások A mőködés A használat módja (integráltság!) A bevezetési folyamat nehézségei A támogatás módja A szoftver minısége (funkcionális teljesség, hibajavítás) A rendszer választás folyamata három legjobb ajánlat 40

41 A dokumentáció minısége Az oktatás Miért ezt választották, és mely más termékek jöttek szóba? javasolják.-e a szoftver megvásárlását, vannak-e fenntartásaik? Újra ezt a szoftvert vásárolnák-e meg? A rendszer választás folyamata három legjobb ajánlat 41

42 8. A demonstrációk megtekintése Szőkített adatkör összeállítása a bemutatóhoz cikk 3-5 vevı 3-5 szállító Mőveletek, darabjegyzékek A rendszer választás folyamata demonstrációk 42

43 Elıírt folyamatok forgatókönyve Rendelések Változások Mőhely rendelések Beszerzések Vevıi-, szállítói kifizetések Stb. A rendszer választás folyamata demonstrációk 43

44 A látottak megbeszélése Értékelés Konszenzus kialakítása A rendszer választás folyamata demonstrációk 44

45 9. A termék kiválasztása (szempontok) Pénzügyi erıforrások Támogatás A bevezetés könnyősége A vállalat üzleti területének való megfelelés Technológiai rizikó Ráfordítás / várható elınyök A rendszer választás folyamata a termék kiválasztása 45

46 10. Szerzıdéskötés, kísérleti bevezetés, a befektetés igazolása Szerzıdéses feltételek véglegesítése Pénzügyi kérdések Határidık A rendszer választás folyamata szerzıdéskötés, kísérleti bevezetés 46

47 Pilot projekt A legolcsóbb biztosítás a késıbbi megfelelı rendszermőködésre A meglepetések idıben történı felfedése Bevezetés a teljes rendszer próba kópiáján Kb. egy teljes napi munka szimulációja A rendszer választás folyamata szerzıdéskötés, kísérleti bevezetés 47

48 Idıtartama: óra Szállítói tanácsadók jelenléte szükséges Elvárt eredmény: oesetleges hiányzó funkcionalitás és pótlási lehetısége oa szoftver megbízhatósága oa tanácsadók képessége onagyvonalú mentési, helyreállítási terv A rendszer választás folyamata szerzıdéskötés, kísérleti bevezetés 48

49 A választás igazolása Elınyök összegzése részlegenként A feleslegessé váló feladatokra fordítandó erıforrások felszabadulása, melyek másra fordíthatók A rendszer választás folyamata szerzıdéskötés, kísérleti bevezetés 49

50 1. Saját, vagy külsı fejlesztés? Személyi feltételek Pénzügyi feltételek A partner megfelelısége 2. SDLC A rendszer fejlesztés 50

51 3. Partner követelmények Stabilitás Referenciák Együttmőködési készség Támogatás Bevezetési támogatás Oktatás A rendszer fejlesztés 51

52 Emberi projekt, nem technikai A szervezetnek és az embereknek változniuk kell A rendszer bevezetése 52

53 A projekt megszervezése Irányító testület létrehozása (steering comittee) Prioritások, erıforrások, költségvetés, résztvevık érdekeltté tevése, konfliktusok kezelése Jövıkép alapú mőködési mértékek definiálása (új célok) A rendszer bevezetés lépései 53

54 Az induló részletes terv elkészítése ráfordítások eredmények diagram A projekt team és a kulcsfontosságú szereplık oktatása A meglévı adatbázis integritásának becslése (bevezetés elıtt és -után is!) A rendszer bevezetés lépései 54

55 Az új hardver installálása A szoftver installálása Számítógéptermi pilot projekt Installálás - implementálás A rendszer bevezetés lépései 55

56 A kritikus tömeg oktatása Mindenki, aki használni fogja a rendszert Mindenki, akinek napi munkáját érinti az új rendszer Az új rendszer eljárásainak definiálása, finomítása A problémák, változtatási igények felderítése, a bevezetés elıtt A rendszer bevezetés lépései 56

57 Adatkonverzió (migráció) Mekkora feladat? Jelentıségét hajlamosak alábecsülni Következmények Az elsı modul éles bevezetése, finomítása, passzítása A rendszer bevezetés lépései 57

58 A lépés ismétlése a többi modulra Befagyasztás párhuzamos mőködtetés Folyamatos javítás, finomítás, felügyelet A rendszer bevezetés lépései 58

59 A dolgozók nem akarják az új rendszer sikerét A dolgozók elégedettek napi munkájukkal, nem látják az új rendszer szükségességét Az új rendszerrel szembeni irreális elvárások Az új rendszer technikai nehézségei Az alapvetı adatok pontatlanok Az ERP rendszerek bevezetési kudarcának fıbb okai 59

60 Eredmény: 40 % - 60 % Az ERP rendszerek bevezetési kudarcának fıbb okai 60

61 Work flow Hasonló funkciója van az adminisztrációban, mint a mővelettervnek a gyártásban Figyelmezteti azt a személyt, akinek tennivalója van az ügyvitelben, majd automatikusan továbbítja az elvégzendı feladatot a következı felelıshöz ERP II, technikai kérdések 61

62 Objektum orientáltság Kliens szerver architektúra kétrétegő (vastag kliens) háromrétegő (vékony kliens) Feladatmegosztás, elınyök hátrányok ERP II, technikai kérdések 62

63 Fejlıdés Változtak az elvárások az elmúlt 10 évben Kezdetben a funkció a lényeg Késıbb hatékonyságnövelés Ma: komplex vállalati szemlélet Tendenciák - felhasználók 63

64 Az Európai Unió hatása Növekszik a komplexitás Dinamikus növekedés már csak földrajzi határokat átlépı szoftverrel lehetséges Üzleti elıny csak akkor, ha a folyamatok optimalizálása minimális idı alatt megy végbe, maximális információáramlással azaz a hatalom már nem azé, aki birtokolja az információt, hanem azé, aki megosztja 64

65 Tendenciák - szállítók Turbulencia konszolidáció SSA GT Baan PeopleSoft J.D. Edwards Oracle PeopleSoft Microsoft Damgaard (Navision, Axapta) 65

66 Harc a kkv-szektorért A nagyok lefelé mozdulnak Oracle: Pénzügyes, SAP: BusinessOne, All-in-One A kicsik felfelé mozdulnak Pl. Volán Elektronika, Megatrend, GriffSoft Új belépı: Microsoft 66

67 Microsoft Business Solutions (Axapta, Navision) Az IDC szerint az MBS az elmúlt két és fél év alatt a hazai kkv-k legnagyobb ERP-szállítójává vált. Az üzletág árbevétele 2004-ben több mint 50%-kal nıtt, ügyfelek száma elérte a 160-at. MFG/PRO (KFKI, Synergon-Atos Origin) IFS (IFS Hungary) A NEC 10%-os részesedést szerzett, ezért fokozott figyelem irányul a japán autós és high-tech cégekre Nem árt odafigyelni 67

68 Oracle-PeopleSoft: hazai vonatkozások A PeopleSoft Magyarországon a JD Edwardsot jelenti partnereken keresztül közel 50 ügyfél, elsısorban a középvállalati piac felsı szegmensében ezek elérése az Oracle stratégiai célja Az Oracle 2013-ig támogatja a PeopleSoft és JD Edwards termékeket, a JD Edwards Enterprise One és JD Edwards World programtermékek magyar nyelvő változatait is második negyedévében jelenik meg a JD Edwards World A 7.3 verziója, a harmadik-negyedik negyedévben az Enterprise One ERP 8.11 változata, és jövıre az Enterprise One 8.12 verziója, valamint nem magyarul a PeopleSoft Enterprise csomag új, 9.0-s kiadása. Az Oracle megkezdte alkalmazáscsomagja következı generációjának fejlesztését ( Project Fusion ). Ebben egyesíti a meglévı Oracle Application és valamennyi PeopleSoft termék legjobb gyakorlatát, funkcióit. A fejlesztési platform szakít a jelenlegi zárt iparági gyakorlattal, szabványos (J2EE, HTML) és nyitott lesz. 68

69 Külföldi vagy magyar? Érvek a külföldi mellett: - nemzetközi háttér - stabil pénzügyi helyzet - népes fejlesztıgárda - át tud csoportosítani, ha egy piacon baj van - módszertan, nemzetk. tapasztalat, referenciák - ár ugyan nagyobb, de magasabb színvonalú a kiszolgálás, bıvebbek a funkciók Érvek a magyar mellett: - hazai specialitások megjelenítése - a fejlesztés olcsóbb és kevésbé idıigényes - Nagyobb rendcsinálás nélkül bevezethetı - egészében véve olcsóbb, a teljes projektérték akár 50 %-kal is alacsonyabb a multiénál Az EU-csatlakozással eltőnik a különbség a külföldi és a magyar ERP között 69

70 Elsıként a nagyvállalatok igényeit kielégítı szolgáltatások jelentek meg Ma már sokan tekintik célcsoportnak a kkv-kat is De még sok magyar cég elıtt ott a feladat, h javítsa lehetıségeit egy modern megoldás bevezetésével Az ERP k hazai piaca 1.

71 ERP rendszerek elsı sorban kkv-knak: Microsoft Navision Microsoft Axapta SAP Business One mysap All in One Mago.net Az ERP k hazai piaca 2.

72 Octopus IFS Applications Progen - Nagy Machinátor Progen serpa Exact Globe Team Glöckner Az ERP k hazai piaca 3.

73 InfoSys: Megatrend 2000 Rt. vezérterméke Magyar Alap modulcsomag különbözı ágazatok speciális területeivel egészíthetı ki A gyártó folyamatosan fejleszt Közel 200 magyar kkv használja Az ERP k hazai piaca 4.

74 Munkafolyamatai fejlesztési munka nélkül testre szabhatóak 10 fı modul vállalati gazdálkodás fıbb területei 100 almodul ágazat-, szakmaspecifikus funkciók Ideális több telephellyel rendelkezı vállalatoknak Az ERP k hazai piaca 5.

75 Abas Business Software: Német fejlesztéső Közel 50 modul Az ügyfél maga is elvégezheti a testre szabást gyártó támogatja Rugalmas, könnyen alkalmazható, idıtálló teljes üzleti megoldás Az ERP k hazai piaca 6.

76 Két részbıl áll: Abas ERP vállalat belsı folyamatainak optimalizálása Abas eb integrált e-business modul Az ERP k hazai piaca 7.

77 Letisztult struktúra, intelligens végrehajtási stratégia Könnyen, simán illeszthetı a meglévı vállalati struktúrához Új követelményeknek megfelelıen folyamatosan fejlesztik Az ERP k hazai piaca 8.

78 Infor:COM: Könnyen testre szabható Stabil rendszer Jó rendelkezésre állási mutató Egyszerően kezelhetı Könnyen bıvíthetı Az ERP k hazai piaca 9.

79 Moduláris felépítéső Bevezetése történhet lépésenként Radikális mértékben csökkenti a ráfordításokat Egyszerőbbé teszi a feladatok elvégzését Gyártási erıforrások szimultán vizsgálata elkerülhetı szők keresztmetszet, kapacitásfelesleg Az ERP k hazai piaca 10.

80 Az ERP k hazai piaca 11.

81 Folyamatorientált, de meghagyja a beavatkozás lehetıségét, a helyi tudás felhasználását Különbözı ágazatok eltérı igényeit elıkonfigurált, ágazat-specifikus, de az ERP funkciókkal teljesen integrált megoldásokkal szolgálja ki Az ERP k hazai piaca 12.

82 Üzleti folyamatok szoftveres támogatottsága a hazai gazdálkodó szervezetek körében Értékesítési folyamat, számlázás Vevıi-szállítói kapcsolatok nyilvántartása és kezelése Kontrolling, számvitel, állóeszköz gazdálkodás Értékesítési folyamat, számlázás Anyaggazdálkodás-beszerzés, készletvezetés Vevıi-szállítói kapcsolatok nyilvántartása és kezelése Kontrolling, számvitel, állóeszköz gazdálkodás Bérszámfejtés, munkaerı-gazdálkodás Anyaggazdálkodás-beszerzés, készletvezetés Bérszámfejtés, munkaerı-gazdálkodás Cégvezetés számára szükséges kimutatások elıállítása Cégvezetés számára szükséges kimutatások elıállítása Termelésirányítás, minıségbiztosítás 9 Projektek követése, projektmenedzsment 5 Cash management 5 Tervezett karbantartás [gépek, berendezések] 4 Ingatlan Cash menedzsment management [pl. bérbeadás] 25 NT/NV 2 Termelésirányítás, minıségbiztosítás Projektek követése, projektmenedzsment Tervezett karbantartás [gépek, berendezések] Ingatlan menedzsment [pl. bérbeadás] NT/NV % 20% 40% 60% 80% 0% 20% 40% 60% 80% Forrás: BellResearch 82

83 AZ ERP fejlıdéstörténete 100% 80% Vertikális megoldás 60% Technológia 40% 20% Alap ERP CRM, SCM 0%

84 Az ERP k hazai piaca 13.

85 Kiegészítı modulok Infor:MIS és infor:reports vállalatvezetıség, kontrolling számára szolgáltat adatokat Infor:VARIANTS variánsos gyártók Infor:WORKFLOW folyamatszervezés támogatása Infor:e-BUSINESS internetes értékesítés, beszerzés Az ERP k hazai piaca 14.

86 Navision Standard: Microsoft Microsoft Office-szal integrált Elıre konfigurált csomag bevezetés folyamata kisebb Bıvíthetı, testre szabható Az ERP k hazai piaca 15.

87 INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA - az SAP-tól a hazai fejlesztésekig Microsoft Navision A Microsoft Navision segítségével a vállalatok a folyamataikat eredményesen tudják racionalizálni, és növelhetik a cég hatékonyságát. Fıbb elınyök: Nagyobb hatékonyság Jobb versenyképesség Zavartalan bıvülés A Navison kifejezetten azokat a közepes mérető vállalatokat célozza meg, amelyek napi üzemvitelük megzavarása nélkül szeretnék hatékonyabbá tenni mőködésüket. Pannon Egyetem 87

88 INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA - az SAP-tól a hazai fejlesztésekig Microsoft Navision Integrált funkciói megoldást nyújtanak: Pénzügy, Ellátási lánc (SCM), Ügyfélkapcsolatok (CRM), Elektronikus kereskedelem terén. Pannon Egyetem 88

89 Négy alap modul Pénzügy számvitel Disztibúció Termelésirányító Ügyfélkapcsolat - kezelı Az ERP k hazai piaca 16.

90 Kiegészítı megoldások Élelmiszeripari nyomkövetés Ingatlangazdálkodás Pénzügyi tervezés Kontrolling Az ERP k hazai piaca 17.

91 Axapta: Microsoft Lefedi, integrálja a vállalat teljes üzleti folyamatát Ideális komplex folyamatokkal rendelkezı kereskedelmi, szolgáltató, gyártó cégeknek Webes hozzáférést is lehetıvé tesz Az ERP k hazai piaca 18.

92 INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA - az SAP-tól a hazai fejlesztésekig Microsoft Axapta (új neve: Microsoft Dynamics) A Microsoft Axapta integrált vállalatirányítási rendszer kifejezetten a középmérető vállalatok számára készült komplex megoldás, amely segíti a vállalatokat lehetıségeik minél hatékonyabb kihasználásában. A rendszer gyorsan és költség-hatékonyan testre szabható az adott vállalkozás egyedi igényei szerint, és integrált funkcionalitása támogatja a vállalatvezetés minden területét, úgy mint. pénzügyi menedzsment, ellátási lánc, ebusiness, ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM), üzleti elemzés, humán erıforrások stb. [1] Pannon Egyetem 92

93 Átalakítható a vállalat mőködési folyamatainak megfelelıen Nem igényel sok erıforrást, speciális szaktudást, nagyfokú számítógépes ismeretet Az ERP k hazai piaca 19.

94 PénzÜgyes: Oracle Corporation Elıre konfigurált Akár 20 nap alatt bevezethetı Vállalatirányítási és döntéstámogató rendszer Iparág-specifikus változatok is vannak Webalapú, biztonságos hozzáférés Az ERP k hazai piaca 20.

95 IScala: Scala Business Solutions Moduláris Paraméterezhetı Testre szabható Skálázható mindenkor a vállalat igényeire szabható, képes annak méretéhez, növekedési üteméhez igazodni Az ERP k hazai piaca 21.

96 SAP Business One: Kevés alkalmazottat foglalkoztató cégeknek Pár hét alatt bevezethetı Windows környezethez alkalmazkodik Használata egyszerő a felhasználók számára Könnyő karbantartani Bıvíthetı, más rendszerekkel is integrálható Az ERP k hazai piaca 22.

97 INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA - az SAP-tól a hazai fejlesztésekig SAP A SAP, a legnagyobb európai szoftvercég 1972-ben jött létre, központja a németországi Waldorfban van. A mozaikszó: Systemanalyse und Programmentwicklung jelentése Rendszerelemzés és Programfejlesztés, melyet 5 korábbi IBM (Mannheim, Németország) fejlesztı hozta létre. Más megközelítésben: Structural Adjustment Program Pannon Egyetem 97

98 INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA - az SAP-tól a hazai fejlesztésekig MFG/PRO - a vevık igényeire szabott megoldások Egy másik fejlesztı cég amit ajánl a közepes és nagyvállalatoknak, az az MFG/PRO. Az MFG/PRO alapvetı jellemzıi a hardvertıl és az operációs rendszertıl való függetlenség, a grafikus felhasználói felület, az a képessége, hogy több nyelvet, illetve több valutát tud kezelni (az január elsejétıl megjelenı eurót is). Pannon Egyetem 98

99 IFS Applications INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA - az SAP-tól a hazai fejlesztésekig Az IFS Applications a vállalati folyamatok komplex informatikai támogatására ajánl informatikai technológián alapuló megoldásokat. Egyik kiemelt terület az integrált vállalatirányítási rendszerek kialakítása, teljes bevezetési és support szolgáltatással &endash. Az 1998 ban az IFS (Industrial and Financial Systems, Svédország) megjelent Magyarországon. Az IFS svédországi központú nemzetközi cég a tulajdonosa és fejlesztıje az IFS/AVALON integrált szoftvernek és termékkövetıjének, a közepes és nagyvállalatok számára alkalmas IFS Applications elnevezéső ERP és Karbantartási rendszernek. Az IFS Applications termelésirányítási és karbantartási, disztribúciós, pénzügy/számviteli, és gyártmányfejlesztési alrendszerek moduláris és integrált együttese. Pannon Egyetem 99

100 INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA - az SAP-tól a hazai fejlesztésekig J. D. Edwards A J. D. Edwards jellemzése szerint az OneWorld platform- és technológia független, hálózatra tervezett, az Internetre csatlakoztatható, jól méretezhetı szoftver. Elsı jellemzıje azt jelenti, hogy többféle unixos környezetben, Windows NT alatt és más alapokon is használható. A technológiafüggetlenség lényege, hogy magukat a vállalatirányítási funkciókat tökéletesen elválasztották az informatikai alapoktól, így az ügyfélnek egyáltalán nem kell azzal foglalkoznia, milyen számítástechnikai bázison fut a rendszere. Ez a programcsomag bizonyos értelemben nem új idehaza, hiszen a Magyar Alumínium Rt. már ezt választotta, így annak négy cégében a könyvelés és a pénzügy folyamatai az OneWorld-ön futnak. (Ezeket követi a logisztikai modulok telepítése, majd 1999 végére a termelésmenedzsment modulok csatlakoztatása). Pannon Egyetem 100

101 INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA - az SAP-tól a hazai fejlesztésekig Microsoft Business Solutions Navision A Microsoft Business Solutions Navision integrált vállalatirányítási rendszer költség hatékony megoldás, amely kifejezetten a kis- és középmérető vállalatok igényei alapján készült. A rendszer használatával a vállalatok növelhetik termelékenységüket anélkül, hogy napi üzletmenetüket számottevıen módosítaniuk kellene. A Microsoft Business Solutions Navision integrált funkcionalitást biztosít a pénzügyi menedzsment, ellátási lánc menedzsment ügyfélkapcsolat-kezelés és ebusiness területeken. Pannon Egyetem 101

102 mysap ALL in One: Elıre konfigurált Könnyen kezelhetı a felhasználók számára Olyan cégeknek ajánlott, akiknek már van valamilyen integrált informatikai rendszerük Az ERP k hazai piaca 23.

103 proalpha : Gyártó és kereskedı cégeknek Termelés, logisztika, pénzügy számvitel Speciális alkalmazásai Workflow Dokumentumkezelés Mőszaki integráció Az ERP k hazai piaca 24.

104 Corporate Planner: Komplex kontrolling eszköz Vállalati mérettıl függetlenül alkalmazható Tervezés, elemzés, információszolgáltatás Összekapcsolható az SAP, abas, Navision rendszerekkel Az ERP k hazai piaca 25.

105 Microsoft Office alkalmazásokba exportálhatóak az eredményei Nincs szükség speciális informatikai ismeretekre Gyors bevezetés Rövid megtérülési idı Az ERP k hazai piaca 26.

106 INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA - az SAP-tól a hazai fejlesztésekig Rendszerintegrátorok szerepe A tipikus rendszerintegrátor bár készít az ügyfél igényeinek megfelelı, egyedi szoftvereket is, de alapvetıen "hozott anyagból" dolgozik, vagyis a más szoftvergyártók termékeibıl építkezik. Ezért a cégek szoros kapcsolatban vannak velük, bízniuk kell a termékeikben és abban, hogy a gyártó a valódi üzleti problémáknak megfelelı szoftvereket fejleszt ki, a rendszerintegrátor pedig az alap problémának megfelelı szoftvert választja ki. Pannon Egyetem 106

Marketing logisztika

Marketing logisztika 2 Dankó László MSc. MA. PhD. CSc. Marketing logisztika a II. évfolyamos marketing szakos - értékesítés szakirányos MA közgazdász hallgatók számára Miskolc, 2009. 3 Szerkesztette: Dr. Dankó László PhD.

Részletesebben

13. CAX RENDSZEREK INTEGRÁCIÓJA. Dr. Mikó Balázs

13. CAX RENDSZEREK INTEGRÁCIÓJA. Dr. Mikó Balázs 13. CAX RENDSZEREK INTEGRÁCIÓJA Dr. Mikó Balázs A számítógéppel segített tervezés (CAD), gyártás-elıkészítés (CAM) és mérnöki tervezés (CAE) számítógépes rendszerei nem önmagukban, elszigetelten dolgoznak,

Részletesebben

IT Controlling tanfolyam. Az informatikai fejlesztés controllingja

IT Controlling tanfolyam. Az informatikai fejlesztés controllingja Véry Zoltán IT Controlling tanfolyam Az informatikai fejlesztés controllingja Budapest, 2007. TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ INFORMATIKAI FEJLESZTÉS ÉS AZ ÜZLET KAPCSOLATA...3 2. AZ INFORMATIKAI FEJLESZTÉS TARTALMA

Részletesebben

B. VIRÁGHALMY LEA Vállalatirányítási információs rendszerek funkcionális megközelítésben FĞiskolai jegyzet

B. VIRÁGHALMY LEA Vállalatirányítási információs rendszerek funkcionális megközelítésben FĞiskolai jegyzet B. VIRÁGHALMY LEA Vállalatirányítási információs rendszerek funkcionális megközelítésben F iskolaijegyzet 2002. B. VIRÁGHALMY LEA Vállalatirányítási információs rendszerek,, Budapest 2002. Michelberger

Részletesebben

Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl

Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl A KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 29. SZÁMÚ AJÁNLÁSA Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 4 2. A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS KIINDULÓ

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA)

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-2. kötet Informatikai Biztonság Irányítási

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

Microsoft Dynamics AX Globális megoldás

Microsoft Dynamics AX Globális megoldás Microsoft Dynamics AX Globális megoldás Merre akarja vezetni a vállalatát? A globális piac éles versenyében az alkalmazottak jelentősen hozzájárulhatnak a vállalat fejlődéséhez, az összetett üzleti kihívások

Részletesebben

MINİSÉGBIZTOSÍTÁS. Szerkesztı: Dr. Drégelyi-Kiss Ágota ÓBUDAI EGYETEM

MINİSÉGBIZTOSÍTÁS. Szerkesztı: Dr. Drégelyi-Kiss Ágota ÓBUDAI EGYETEM ÓBUDAI EGYETEM BÁNKI DONÁT GÉPÉSZ ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI KAR ANYAGTUDOMÁNYI ÉS GYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI INTÉZET Szerkesztı: Dr. Drégelyi-Kiss Ágota MINİSÉGBIZTOSÍTÁS BGK - 3047 Budapest, 2013 1 Szerkesztette:

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Második kötet. V.24. Általános tevékenységek gazdálkodása

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Második kötet. V.24. Általános tevékenységek gazdálkodása Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Menedzsment Második kötet V.24. Általános tevékenységek gazdálkodása Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2010 1 Vázlat Szállodavezetés és gazdálkodás

Részletesebben

www.poligont.hu Micsoda az Irányítási Rendszerekben? Szakszótárból részletek 2010.07.30. 1/15 www.poligont.hu

www.poligont.hu Micsoda az Irányítási Rendszerekben? Szakszótárból részletek 2010.07.30. 1/15 www.poligont.hu www.poligont.hu Mi Micsoda az Irányítási Rendszerekben? Szakszótárból részletek 2010.07.30. 1/15 www.poligont.hu Kedves Olvasónk! Mikor 1994. évben belecsöppentem a szabványos ISO, akkor csak a minıségbiztosítási

Részletesebben

Ügyfeleink elmondják tapasztalataikat

Ügyfeleink elmondják tapasztalataikat Mi az SAP rendszert ajánljuk az élelmiszeripar számára Ügyfeleink elmondják tapasztalataikat Kedves Olvasó! Ha Ön egy élelmiszeripari vállalat vezetõje, akkor biztosan szembesült már ezekkel az informatikai

Részletesebben

1. oldal: JobDISPO: Szoftver a kis- és. közepes vállalkozások részére

1. oldal: JobDISPO: Szoftver a kis- és. közepes vállalkozások részére JobDISPO: Szoftver a kisés közepes vállalkozások részére Szoftverünket kifejezetten a kis- és közepes ipari vállalkozások igényeire fejlesztettük ki, és ma már közel 500 cég (pl.: szerszámkészítõ, egyedi

Részletesebben

Bevezetés a lean menedzsmentbe a lean stratégiai alapjai

Bevezetés a lean menedzsmentbe a lean stratégiai alapjai Mőhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1093 Budapest, Fıvám tér 8., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5424, fax: 482-5567, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Bevezetés a lean menedzsmentbe a lean stratégiai

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

Debreceni Egyetem Agrárgazdasági- és Vidékfejlesztési Kar

Debreceni Egyetem Agrárgazdasági- és Vidékfejlesztési Kar Debreceni Egyetem Agrárgazdasági- és Vidékfejlesztési Kar Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék Tanszékvezetı: Dr. habil. Herdon Miklós, egyetemi docens ELEKTRONIKUS KERESKEDELMI MEGOLDÁSOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

14. Termékéletút kezelés, a PLM. Termékadat menedzsment,

14. Termékéletút kezelés, a PLM. Termékadat menedzsment, 14. Termékéletút kezelés, a PLM. Termékadat menedzsment, a PDM 1 14. Termékéletút kezelés, a PLM. Termékadat menedzsment, a PDM Napjaink mérnöki tevékenysége már nemcsak a termékek megtervezésére, a kapcsolódó

Részletesebben

Bevezetés a vállalkozások világába

Bevezetés a vállalkozások világába Bevezetés a vállalkozások világába Írta és szerkesztette Fejes Miklós 2008 Minden jog fenntartva! Ezen kiadvány sem egyben, sem részleteiben nem sokszorosítható, nem másolható a szerzı engedélye nélkül!

Részletesebben

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLİ ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA Doktori (PhD) értekezés Készítette: Horváth Zoltán Gödöllı 2010. A doktori

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2010 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

Nagy, Demeter, Gelei, Jenei: Tevékenységmenedzsment (2008)

Nagy, Demeter, Gelei, Jenei: Tevékenységmenedzsment (2008) Nagy, Demeter, Gelei, Jenei: Tevékenységmenedzsment (2008) Készítették: Csibi-Kuti Eszter, Hajmer Ágnes, Mészáros Regina, Papp Dániel, Szabó Anita, Zajacz Krisztina, Zámbó Réka Csenge 2011.május 1 / 51.

Részletesebben

2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése

2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése 2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése 2.1. A KKV-k felértékelıdésének gazdasági háttérfolyamatai A kis- és középvállalkozások (KKV-k) elıtérbe kerülése, fontosságuk felismerése és elismerése döntıen

Részletesebben

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi:

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: Alapvetı követelmény, hogy minden könyvvizsgáló megértse a standardok lényegét és a saját lehetıségei alapján, a saját megbízóira tekintettel

Részletesebben

Tájékoztató SAP Business One Integrált Vállalatirányítási Információs Rendszer

Tájékoztató SAP Business One Integrált Vállalatirányítási Információs Rendszer Tájékoztató Integrált Vállalatirányítási Információs Rendszer. Átrium Park Irodaház Váci út 49. Budapest 1134 Telefon: +36 1 237 1730 www.hostlogic.hu Copyright 2012. Minden jog fenntartva. 1 Tájékoztató

Részletesebben

Üzleti folyamatmenedzsment mint integrált vállalati alrendszer

Üzleti folyamatmenedzsment mint integrált vállalati alrendszer Üzleti folyamatmenedzsment mint integrált vállalati alrendszer Bali András Bevezetés Amint arra Michael Porter, a stratégiai menedzsment egyik legjelentısebb gondolkodója is rámutatott What is strategy?

Részletesebben

A magyar kis és középvállalatok beszállítói szerepének erısítésérıl szóló stratégia kidolgozása a gép- és gépjármőipari ágazatban:

A magyar kis és középvállalatok beszállítói szerepének erısítésérıl szóló stratégia kidolgozása a gép- és gépjármőipari ágazatban: A magyar kis és középvállalatok beszállítói szerepének erısítésérıl szóló stratégia kidolgozása a gép- és gépjármőipari ágazatban: a jelenlegi helyzet tanulságai és a lehetıségek kihasználásának eszközei

Részletesebben

1. A benchmarking módszer általános bemutatása

1. A benchmarking módszer általános bemutatása A benchmarking módszer alkalmazási lehetısége közmővelıdési könyvtárakban Magyarországon Istók Anna, PhD. levelezı hallgató 2. évfolyam Szent István Egyetem, Gödöllı 1. A benchmarking módszer általános

Részletesebben

Bemutatás. Geopolitikai Tanács Alapítvány Alkalmazott Kockázatelemzési Egység. Barsy Miklós igazgató

Bemutatás. Geopolitikai Tanács Alapítvány Alkalmazott Kockázatelemzési Egység. Barsy Miklós igazgató Geopolitikai Tanács Alapítvány Alkalmazott Kockázatelemzési Egység Barsy Miklós igazgató Bemutatás A Geopolitikai Tanács és Kockázatelemzési Egysége egy független a kockázatok kezelésére specializált tanácsadó

Részletesebben

A kis- és középvállalatok versenyképessége

A kis- és középvállalatok versenyképessége Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Némethné Gál Andrea okleveles közgazda közgazdász tanár A kis- és középvállalatok versenyképessége Doktori értekezés Konzulens:

Részletesebben