1. elıadás. Információelmélet Információ technológia Információ menedzsment

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. elıadás. Információelmélet Információ technológia Információ menedzsment"

Átírás

1 1. elıadás A számítógépes információ rendszerk tudománya, amely tartalmazza az alábbiakat: Elméleti összefüggések Szemlélet Módszertant a tervezéshez, fejlesztéshez üzemeltetéshez Tartalmazza az információk tárolásának és továbbításának Mőszaki Szervezeti Személyi feltételeit A technológiák miért éppen a 20. század második felében indultak gyors fejlıdésnek, és nem korábban vagy késıbb? Milyen társadalmi folyamatok hívták életre és tették nélkülözhetetlenné létrejöttüket? Az ok a kontrollválság Példaként tünetei az USA gazdaságában: Az értékesítésben az információk irányíthatóvá és ellenırizhetıvé tétele A megnövekedett termelés következtében kialakuló logisztikai problémák Mibıl, mennyit és mikor termeljenek? Hogyan szervezzék meg a beszállítói láncot? A gyártósorok kapacitásának hatékony kihasználása A társadalom olyan rendszer, melynek fenntartását szabályozó alrendszerek biztosítják ilyenek a technológia és a bürokrácia Ezek eszköze az IKT Az IKT forradalma >> a kontroll, az irányítás forradalma Információelmélet Információ technológia Információ menedzsment Forrás: James R. Beniger: Az irányítás forradalma (2004)

2 Tartalmazza a következıket: Vállalat belsı mőködésének információi Vállalatok környezetének információi Belsı-belsı és belsı-külsı információs tranzakciók Leírását Adatait Feldolgozását Szolgáltatását A rendszert használó személyek megfelelı jogosultságú hozzáférését Adatexport és elemzési lehetıséget Idıben és tartalmában pontos információk nyújtása Hatékonyság javítása az azonnali adatszolgáltatással Lényegtelen és lényeges információk szelekciója Erıforrások hatékony felhasználásának megteremtése Adatok védelme, megfelelı felhasználói jogok menedzselése Szabványoknak megfelelı adattárolás és adatszolgáltatás Szervezett együttese Az adatoknak (nem értelmezett) Az információknak (értelmezett) A rajtuk végrehajtott információs tevékenységnek A velük kapcsolatos eseményeknek Az erıforrásoknak A felhasználóknak A szabványoknak és eljárásoknak. Feladatai Az információk összegyőjtése Tárolása Átalakítása, feldolgozása A felhasználó felé való továbbítása Erıforrásai: Szoftver Hardver Személyzet Adatok

3 Fizikai rendszer A vállalat valós mőködése Igények Bemenı adatok, Függıségek Tranzakció leírások Információs rendszer A vállalat leképzett mőködése Adatfeldolgozási korszak (Data Processing 50-es évek) Vezetıi információs rendszerek (Management Information System 70 es évek) Stratégiai Információs rendszerek (Strategic Information System 80-as évek) Szakértıi rendszerek (Expert Systems) Kimenı adatok Lekérdezásek Controlling és analitika szolgáltatások A fejlıdést befolyásolta: Növekvı integráció Számítástechnikai eszközök és hálózatok terjedése Downscalling Idıben javuló információs szolgáltatás Hatékonyabb tervezés (rövidebb adatelérési idı, pontosabb adatok, alternatívák elemzési lehetısége stb) Rugalmasabb vállalati mőködés ( térben, idıben, munkaszervezés tekintetében, átalakulás és optimalizálás idején) A változásokra való felkészülés támogatása Jobb, több, frissebb információ szolgáltatás Több és részletesebb alternatíva elızetes elemzése Az adatfeldolgozási rendszerek fejlıdési folyamata: kezdés, kiterjesztés, karbantartás, decentralizálás, komplex rendszerek, információ gazdaság Részfeladatok elvégzésére használják Tipikus feladatai: Költségelemzés Hatékonyságelemzés Megtérülés elemzés Egyszeri beruházást igényel Adatfeldolgozási rendszerek Vezetıi információs rendszerek Stratégiai Információs rendszerek Szakértıi rendszerek

4 Célja a közép és felsıvezetık tájékoztatása. Hiányosságai Az adatok eltérı helyen fordulnak elı (pl. pénzügy, termelés, logisztika) Eltérı fogalom értelmezések és mértékegységek Az adattípusok definíciós igénye Az adatbázis egyes részeihez eltérı hozzáférési jogok, -> adatbázis részhalmazokra bontása Adatfeldolgozási rendszerek Vezetıi információs rendszerek Stratégiai Információs rendszerek Szakértıi rendszerek Alapja az emberi problémamegoldás implementációja Két fı eleme: Tudásbázis Következtetı rendszer Lehetséges elemei: Ha akkor típusú objektumok Mesterséges intelligencia Stb Adatfeldolgozási rendszerek Vezetıi információs rendszerek Stratégiai Információs rendszerek Szakértıi rendszerek Célja a hosszú távú ccsalakvési tervek, stratégiák tervezése, elemzése, kialakítása. Fıbb típusai Értéknövelı tevékenység javítása Összekötı alkalmazások létrehozása Új termékek bevezetése, fejlesztése Felsıvezetık információ szolgáltatása Adatfeldolgozási rendszerek Vezetıi információs rendszerek Stratégiai Információs rendszerek Szakértıi rendszerek Adatfeldolgozó (ügyviteli) rendszerek() Irodaautomatizálási rendszerek () Kommunikációs rendszerek () Csoportmunka rendszerek () (közép)vezetıi információs rendszerek () Döntéstámogató rendszerek () Felsıvezetıi információs rendszerek () Szakértıi rendszerek ()

5 Transaction processing system Napi üzletmenet adatait győjti be, tárolja és dolgozza fel Adatai magasabb szintő rendszerek adatbázisának elemei. A mindennapi üzletmenethez kapcsolódik Communication System Vállalaton belüli kommunikáció kezelése Külsı kommunikáció kezelése Marketing kommunikáció Public Relations Eszközei: sajtó, kiadványok rendezvények, call center, CRM Office Automation Systems Irodai rutinfeladatok Iktatás Cím és disztribúciós listák Elektronikus és hagyományos levelezés Irodai folyamatok Ügyviteli folyamatok kezelése Groupware system, Group support system Csoportos munkavégzés támogatása Csoportos döntéshozatal támogatása Közös adat és információ megosztás fájlok, mappák cím és egyéb listák, levelezés, Pl: ajánlatkéréstıl a garancia érvényesítéséig csoportos feladatmenedzsment Idımenedzsment (pl közös naptár)

6 Managment Information System Vezetık információigényére szabva Könnyen és gyorsan kezelhetı adatokat szolgáltat Adatforrása a adatbázisa Elıre meghatározott jelentéseket tartalmaz Automatikus kontrolling feladatok integrációja Executive Information System Összegzett, elsısorban grafikusam megjelenített reportokat tartalmaz Nem hozza meg a döntést csak az adatokat szolgáltatja hozzá Decision Support System Strukturált és kevésbé strukturált feladatok megoldását segíti Alrendszeri Adatkezelés Expert System Speciális területeken alkalmazzák Mesterséges intelligenciára (AI) épül Meglehetısen drága Modulszerkesztı Kommunikációs

7 Felsıvezetık Üzleti elemzık középvezetık Operatív felhasználók Döntés Ismeret Információk Adat Ügyfél és kiszolgáló gépek rensszere Az ügyfél gépén csak a klienszoftver dolgozik amely biztosítja a szervergépen történı adatelérést és adatmódosítást Alkalmazásával megoldható hogy Egyszerre többen dolgozzanak azonos adatbázison Felhasználói jogok menedzselése átláthatóbb Az adatok biztonságosan tárolhatók Adatmentések egyszerősödnek A rendszer fejlesztése rugalmasabb Az alkalmazott eszközök és technikai eljárások összessége Adatok >> alkalmazások >> technológia Intranet Az információs rendszerekben alkalmazott technológiák Kliens Szerver Architektúra Internet és kapcsolódó technológiák Workflow technika Adatbázis menedzsment Firewall Az Internet Firewall

8 Intranet Firewall Firewall Az Internet Partnerek Ügyfelek Szállítók extranet Önálló rendszerek Keretrendszerbe integrált workflow (I)VIR mosulok Alapfunkciók Grafikus folyamattervezés Szerepkörök meghatározása Elıírások megadása Speciális esetek kezelésw Monitoring Statisztikák Szimuláció Értesítések Adatbázis kapcsolat Dokumentumok csatolásának lehetısége Folyamatok alapelemei Eljárások Személyek Információk Tevékenységek Célja olyan folyamatok automatizálása ill. támogatása amely dokumentumok, információk és feladatok egymás után következı sorrendjébıl, vagy elıre meghatározott feltételes elágazásaiból állnak. A workflow rendszerek feladata ezen folyamatok áttekinthetıvé tétele, a munkatársak következı feladatának a kijelölése, annak eredményének rögzítése. Relációs adatbázisok DBMS Objektum orientált DBMS

A MODUL TANANYAGA VEZETİI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS KOCKÁZATKEZELÉS

A MODUL TANANYAGA VEZETİI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS KOCKÁZATKEZELÉS Erasmus Multilateral Projekts Virtual campuses A projekt referenciaszáma: 134350-LLP-1-2007-1-HU-ERASMUS-EVC A projekt címe: Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu ( SMEdigcamp ) Ez a kiadvány

Részletesebben

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT Szent István Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságelemzési és Módszertani Intézet Gazdasági- és Informatikai Tanszék A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FEJLİDÉSÜK

Részletesebben

Gazdálkodó szervezetek működése, alrendszerek

Gazdálkodó szervezetek működése, alrendszerek A számítógépes támogatás öröm 2. Gazdálkodó szervezetek működése, alrendszerek vagy mégsem? De hát mit csináljak Veled? Információgazdálkodás A szervezet és az IT viszonya dr. Raffai Mária Ph.D. raffai@rs1.sze.hu

Részletesebben

Információs technológiák

Információs technológiák Információs technológiák 9. Ea: VIR alapok (2011) v: 2011.09.05 Szűcs Miklós - ME, ÁIT. 1.o Témakörök Gazdasági rendszer VIR IT VIR Ellenőrző kérdések 2.o Az információs rendszer fogalma Információs rendszer:

Részletesebben

Az innovációk diffúziójának általános elmélete Rogers diffúziós elmélete Science, Technology and Society studies, STS

Az innovációk diffúziójának általános elmélete Rogers diffúziós elmélete Science, Technology and Society studies, STS 1 A technológia nem semleges. Társadalmi, politikai és gazdasági jelentéseket hordoz. Akinek kalapács van a kezében, mindenben szöget lát. Az internet forradalmi, de nem utópikus. Többnyire teljesen hétköznapi

Részletesebben

AtRo Kereskedelmi és Építıipari Kft. bemutatása... 13. AtRo. 4. Az AtRo Kereskedelmi és Építıipari Kft. Információs Rendszere... 35.

AtRo Kereskedelmi és Építıipari Kft. bemutatása... 13. AtRo. 4. Az AtRo Kereskedelmi és Építıipari Kft. Információs Rendszere... 35. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. Vállalati Információs Rendszer... 4 2.1 Történeti áttekintés... 5 2.2 Vállalatirányítási Rendszer (ERP)... 8 2.3 Vezetıi Információs Rendszer (MIS)... 10 AtRo Kereskedelmi

Részletesebben

Az integrált vállalatirányítási információs rendszerek szerepe a vállalatirányítás hatékonyságának növelésében

Az integrált vállalatirányítási információs rendszerek szerepe a vállalatirányítás hatékonyságának növelésében Debreceni Egyetem Informatikai Kar Az integrált vállalatirányítási információs rendszerek szerepe a vállalatirányítás hatékonyságának növelésében Dr. Kárpáti Tibor egyetemi adjunktus Sárkány Zsolt gazdaságinformatikus

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék 4

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék 4 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 4 Bevezetés 7 1. Információ, információrendszer 11 1.1. Az információ és a szervezet kapcsolata 11 1.2. Az információrendszerek kialakulása 19 1.2.1. Az

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

Logisztikai rendszerek informatikai architektúrája

Logisztikai rendszerek informatikai architektúrája Logisztikai rendszerek informatikai architektúrája Szerzık: Dr. Kovács László (3. fejezet és 5.3, 5.4, 5.5 alfejezetek) Krizsán Zoltán (4. fejezet) Szőcs Miklós (1. fejezet, 5.1,5.2 alfejezetek) Wagner

Részletesebben

Szent István Egyetem. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

Szent István Egyetem. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Szent István Egyetem DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS A MAGYAR KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK INFORMÁCIÓGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS MAGATARTÁS-VIZSGÁLATA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FELSŐVEZETŐK INFORMÁCIÓGAZDÁLKODÁSI SZOKÁSAIRA

Részletesebben

Áttérés a fájlrendszer alapú OLTP rendszerekrıl az adabázis alapú OLTP rendszerekre.

Áttérés a fájlrendszer alapú OLTP rendszerekrıl az adabázis alapú OLTP rendszerekre. Megjegyzés: Egyes megoldásokban, ahol -szel kell jelölni a helyes választ, K (= közömbös) jelzés arra utal, hogy az és az hiánya egyaránt elfogadható (= valami lehetséges, de nem jellemzı). 4.1. Javított

Részletesebben

Vállalatirányítási rendszerek gazdaságinformatikai megközelítésben. 2013 Molnár Bálint

Vállalatirányítási rendszerek gazdaságinformatikai megközelítésben. 2013 Molnár Bálint Vállalatirányítási rendszerek gazdaságinformatikai megközelítésben 2013 Molnár Bálint TARTALOMJEGYZÉK ÁBRAJEGYZÉK... 6 TÁBLÁZAT JEGYZÉK... 11 DEFINÍCIÓ JEGYZÉK... 12 1 BEVEZETŐ FOGALMI ÁTTEKINTÉS... 1

Részletesebben

Szerző: Lázár Imre Lektor: TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS

Szerző: Lázár Imre Lektor: TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS IT kommunikáció Szerző: Lázár Imre Lektor: Bevezető Ebben az elektronikus tananyagban az információs technológia formáit, a társadalomra, a szervezeti kommunikációra és a szervezeti életre gyakorolt hatását

Részletesebben

Integ e rá r lt l v áll l a l la l tir i á r nyít í ási r n e dsze z r e e r k

Integ e rá r lt l v áll l a l la l tir i á r nyít í ási r n e dsze z r e e r k Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Bozsik Sándor Az információs rendszerek fejlıdése ERP 2 ERP 1990-es évek MRP II 1970-es évek MRPI 1960-as évek vége 2 Az információs rendszerek fejlıdése MRPI

Részletesebben

1. Bevezetés. 2. Az ERP rendszerek kialakulása

1. Bevezetés. 2. Az ERP rendszerek kialakulása 1. Bevezetés Az intézmények, hivatalok hatékony működtetésében, a cégek, vállalatok világában és a köztük folyó piaci versenyben egyre fontosabbá válik az általuk felhasznált informatikai rendszerek minél

Részletesebben

A VÁLLALATI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK JÖVŐJE

A VÁLLALATI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK JÖVŐJE A VÁLLALATI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK JÖVŐJE A hagyományos integrált vállalatirányítási információs rendszerek átalakulnak. A piaci verseny és a technológiai fejlődés két területen hozott jelentős változásokat.

Részletesebben

Vállalatirányítási rendszerek gazdaságinformatikai megközelítésben. 2013 Molnár Bálint

Vállalatirányítási rendszerek gazdaságinformatikai megközelítésben. 2013 Molnár Bálint Vállalatirányítási rendszerek gazdaságinformatikai megközelítésben 2013 Molnár Bálint TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 ÁBRAJEGYZÉK...10 TÁBLÁZAT JEGYZÉK...15 DEFINÍCIÓ JEGYZÉK...16 1 BEVEZETŐ FOGALMI

Részletesebben

Agrárgazdasági adatbázisok az Interneten

Agrárgazdasági adatbázisok az Interneten DEBRECENI EGYETEM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKA TANSZÉK TANSZÉKVEZETİ: DR. HABIL. HERDON MIKLÓS Agrárgazdasági adatbázisok az Interneten Online agricultural databases

Részletesebben

Modern vállalati folyamatmenedzsment rendszerek kis- és középvállalkozások számára

Modern vállalati folyamatmenedzsment rendszerek kis- és középvállalkozások számára Modern vállalati folyamatmenedzsment rendszerek kis- és középvállalkozások számára A magyarországi kis- és középvállalkozások jelenleg csak korlátozott mértékben alkalmaznak korszerű infokommunikációs

Részletesebben

Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek

Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek Informatikai rendszerek szerepe a gazdaságban Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek Szendrői Etelka szendroi@witch.pmmf.hu A termelékenység fokozása a hatékonyság növelésével és/vagy

Részletesebben

V. SZAKMAI MONITORING KERETRENDSZER (TANULMÁNY) SPECIFIKÁCIÓJA. E-közigazgatás keretrendszer kialakítása projekt 1

V. SZAKMAI MONITORING KERETRENDSZER (TANULMÁNY) SPECIFIKÁCIÓJA. E-közigazgatás keretrendszer kialakítása projekt 1 V. SZAKMAI MONITORING KERETRENDSZER SPECIFIKÁCIÓJA (TANULMÁNY) E-közigazgatás keretrendszer kialakítása projekt 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA)

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-2. kötet Informatikai Biztonság Irányítási

Részletesebben

A versenyképes vállalatirányítás

A versenyképes vállalatirányítás Schwarczenberger Istvánné dr.: A versenyképes vállalatirányítás Budapest, 2008. P:\BMS CM_final\Management\Versenyépes vállalatirányítás_sm.doc TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 3 2. AZ INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

VÁLLALATI KIHÍVÁSOK STRATÉGIAI VÁLASZOK

VÁLLALATI KIHÍVÁSOK STRATÉGIAI VÁLASZOK VÁLLALATI KIHÍVÁSOK STRATÉGIAI VÁLASZOK Lektorálta: Dr. Czabán János Szerkesztette: Dr. Szakály Dezs Miskolci Egyetem 2012 Vállalati kihívások Stratégiai válaszok A tankönyv szerz i: Fülöp Gyula, Kádárné

Részletesebben

14. Termékéletút kezelés, a PLM. Termékadat menedzsment,

14. Termékéletút kezelés, a PLM. Termékadat menedzsment, 14. Termékéletút kezelés, a PLM. Termékadat menedzsment, a PDM 1 14. Termékéletút kezelés, a PLM. Termékadat menedzsment, a PDM Napjaink mérnöki tevékenysége már nemcsak a termékek megtervezésére, a kapcsolódó

Részletesebben

Az ebusiness gyakorlata

Az ebusiness gyakorlata Schwarczenberger Istvánné dr. Az ebusiness gyakorlata A XXI. század vállalatirányításában egyre jelentısebb szerepet játszik az informatika. A versenyben maradás, a versenyelınyök megszerzése, egyre inkább

Részletesebben

MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER

MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER Dr. Józsa László Széchenyi István Egyetem Győr, 2011 Dr. Józsa László, 2011 Kézirat

Részletesebben

Informatikai rendszerek osztályozása

Informatikai rendszerek osztályozása Informatikai rendszerek osztályozása Egyes vállalati osztályok saját működési területére szakosodott informatikai rendszerek (marketing, pénzügyi, számviteli, emberi erőforrás gazdálkodási rendszerek)

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben