Praxis Nyugdíjpénztár adószám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Praxis Nyugdíjpénztár adószám. 18069929-1-43"

Átírás

1 Mérleg (ezer Ft) ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN A) Befektetett eszközök 61 0 I. Immateriális javak 0 0 II. Tárgyi eszközök 61 0 III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 B) Forgóeszközök I. Készletek 0 0 III. Értékpapírok Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Kincstárjegyek és más állampapírok Értékpapírok értékelési különbözete IV. Pénzeszközök Pénztárak Pénztári elszámolási betétszámla Elkülönített betétszámla Pénzeszközök értékelési különbözete 2 6 C) Aktív időbeli elhatárolások 0 0 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN Saját tőke I. Induló tőke 0 0 II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-) 0 0 III. Tartalék tőke IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye V. Értékelési tartalék 0 0 Céltartalékok I. Működési céltartalék Működési portfolió értékelési különbözetéből képzett céltartalék Időarányosan járó kamat (+) Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) 2 0 II. Fedezeti céltartalék Egyéni számlákon Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet Időarányosan járó kamat (+) Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) III. Likviditási céltartalék Egyéb likviditási célokra IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka 0 0 Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 II. Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása Eredménykimutatás működési tevékenység (ezer Ft) Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak 42 0

2 Tagdíjbevételek összesen Tagok egyéb befizetései Működési célra kapott rendszeres támogatás Működési célra juttatott eseti adomány 0 68 Egyéb bevételek Működési célú bevételek Működéssel kapcsolatos ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) Könyvvizsgálat díja (számla alapján) Szaktanácsadás díja (számla alapján) 0 25 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség 65 9 Egyéb szolgáltatások költsége Személyi jellegű ráfordítások 7 6 Személyi jellegű egyéb kifizetések 1 1 Bérjárulékok 6 5 Értékcsökkenési leírás Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások Egyéb ráfordítások Szokásos működési tevékenység eredménye Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam -4-4 Időarányosan járó kamat -5-3 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet 1-1 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) 1-1 Befektetési tevékenység bevételei összesen 14 7 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) 0 4 Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék -4-4 Időarányosan járó kamat -5-3 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet 1-1 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások 3 2 Vagyonkezelői díjak 2 1 Letétkezelői díjak 1 1 Befektetési tevékenység ráfordítási összesen -1 2 Befektetési tevékenység eredménye 15 5 Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye Eredménykimutatás pénztári szolgáltatások fedezete (ezer Ft) Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen ( ) Tagok egyéb befizetései Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg Szolgáltatási célú egyéb bevételek Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások

3 Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Időarányosan járó kamat Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Befektetési tevékenység bevételei összesen Egyéni számlákat megillető hozambevételek Egyéni számlákat megillető realizált hozam Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelői díjak Letétkezelői díjak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordításai összesen Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet Fedezeti céltartalék képzés Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből Időarányosan járó kamat Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből Eredménykimutatás likviditási fedezet (ezer Ft) Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 19 3 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) 9 8 Utólag befolyt tagdíjak 1 0 Tagdíjbevételek összesen 32 8 Tagok egyéb befizetései 1 0 Likviditási célú egyéb bevételek 9 8 Likviditási célú bevételek összesen Likviditási célú egyéb ráfordítások 9 8 Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek 3 2 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel 3 2 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam -2 0 Időarányosan járó kamat -2 0 Befektetési tevékenység bevételei összesen 1 2 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek 1 2 Befektetési tevékenység eredménye 1 2 Likviditási és kockázati céltartalék képzés Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék -2 0 Egyéb likviditási célokra 36 10

4 Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár Tevékenységet lezáró beszámoló Kiegészítő melléklete ( ) I. A nyugdíjpénztár bemutatása A tevékenységet lezáró beszámoló elkészítésére a pénztár végelszámolása miatt volt szükség. A végelszámolás kezdete: A nyugdíjpénztár alapismérvei NÉV: Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár SZÉKHELYE: 1126 Budapest, Nagy Jenő u. 12. ADÓSZÁM: Alakulás időpontja: február 8. Nyugdíjpénztár engedélyszáma: E/53/95 Bejegyzés helye: Fővárosi Törvényszék Felügyelete: Magyar Nemzeti Bank A nyugdíjpénztár szervezeti felépítése A pénztár alkalmazottat nem foglalkoztat. Az adminisztrációs tevékenységet megbízási szerződés keretében végzik. A pénztár közgyűlése 5 fős igazgatótanácsot és 3 fős ellenőrző bizottságot választott. Az igazgatótanács tagjai: Zana Tamás elnök, (a beszámoló aláírására kötelezett) 1029 Budapest, Gyulai Pál u. 3., Icsó Ottó, Farkas Róbert, Román Miklós, Rozgonyi Attila Az ellenőrző bizottságtagjai: Tarnai György elnök, Németh Éva, Szabóné Borbáth Krisztina A pénztár szolgáltatói: Bankszámla vezető: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Vagyonkezelő: Equilor Befektetési Rt. Letétkezelő: Adminisztráló szervezet: Könyvvizsgáló: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Jáborcsik és Társa Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft. Éves beszámoló összeállításáért felelős: Hatosné Jáborcsik Éva kamarai tag könyvvizsgáló Ept /05. P&P Mérlegdoktor Kft., Pappné dr. Nagy Ilona Ept (A jogszabályok alapján kötelező a könyvvizsgálat a pénztárnál.) A pénztár számviteli politikájának ismertetése 1. A mérlegkészítés napja: július Amortizációs politika: A tartós, de kis értékű eszközök értékbeni nyilvántartásának elkerülése érdekében az Ft alatti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök teljes értékét a használatba vételkor értékcsökkenésként kell elszámolni. A Ft feletti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása a 223/2000. (XII.19.) korm. rendeletben meghatározott leírási kulcsok alkalmazásával történik, negyedévente. 3. Értékelési szabályok: A módosított 223/2000.(XII.19.) korm. rend. előírásai alapján az eszközöket és forrásokat leltározással, egyeztetéssel ellenőrizni, és egyedenként értékelni kell. II. A pénztár mérlegének bemutatása A pénztár feladatainak megvalósítása érdekében vagyonát működési célú, fedezeti célú, szolgáltatási célú és likviditási célú vagyonrészre, ún. tartalékokra bontja. A pénztár a jogszabályoknak megfelelően az egyes tevékenységek megvalósítása érdekében bevételeit és kiadásait is megbontja a fentiek szerint, és az egyes tartalékokban felhalmozódó vagyonról elkülönített nyilvántartásokat vezet. Ez a megbontás a pénztár által készítendő összes kimutatásban jelentkezik. A pénztár mérlegének fő sorai eszköz oldalon az egyéb gazdálkodó szervezet által készített kimutatással megegyeznek, eltérés mindössze a vagyonrészek tartalmában található. A mérleg forrás oldalán jelentkeznek azok a különbségek, amelyek a pénztár speciális szabályozásából fakadnak. A pénztár június 30-i vagyona mérlegfőösszege eft, mely az előző évi mérlegfőöszszegnél 9,8%-kal kevesebb. Eszközök Megoszlása: Megnevezés Összege ezer Ft A mérlegfőösszeg %-ában A) Befektetett eszközök 0 0,00% B) Forgóeszközök ,00% C) Aktív időbeli elhatárolások 0 0,00% Eszközök összesen ,00% A) Befektetett eszközök A pénztár tárgyi eszközökkel nem rendelkezik.

5 B) Forgóeszközök án kizárólag pénzeszközökkel rendelkezik a pénztár. A végelszámolásra tekintettel az értékpapírok eladásra kerültek. C) Aktív időbeli elhatárolások Aktív időbeli elhatárolás nem került kimutatásra. Források A pénztár a mérleg forrás oldalán mutatja ki a saját tőkét, a céltartalékokat, a kötelezettségeket és a passzív időbeli elhatárolásokat. Megoszlása: Megnevezés Összege ezer Ft A mérlegfőösszeg %-ában D) Saját tőke 52 0,02% E) Céltartalékok ,69% F) Kötelezettségek 659 0,21% G) Passzív időbeli elhatárolások 254 0,08% Összes forrás: ,00% D) Saját tőke A pénztár saját tőkéje az elmúlt évek működési tevékenységéből származó eredményt (1.570 eft) tartalmazó tartaléktőkéből, a működés tárgyévi eredményéből ( eft) tevődik össze. E) Céltartalékok Működési céltartalékként mutatja ki a pénztár a működési célú befektetési portfólió mérleg fordulónapjára vonatkozóan meghatározott, felhalmozott kamatot is tartalmazó piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözet összegét tárgyidőszakban, 0 eft összegben képzett tartalékot. A fedezeti céltartalék eft, mely mögött a tagok egyéni számláin vezetett követelései állnak, ami felett kizárólag a pénztártagok rendelkeznek. A céltartalék alakulása a későbbiekben kerül részletezésre. Likviditási céltartalék 202 eft. A pénztár a likviditási portfólió értékelési különbözetére 0 eft tartalékállománnyal rendelkezik. A pénztár folyamatos fizetőképességének biztosítására 202 eft egyéb likviditási céltartalékot különít el. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának fedezete címén a pénztár nem rendelkezik tartalékkal. F) Kötelezettségek A pénztár hosszú távú kötelezettséggel nem rendelkezik. Rövid távú kötelezettségei egyéb rövid lejáratú kötelezettségként kerültek kimutatásra 659 eft összegben. A kötelezettségek vagyonkezelői, letétkezelői díjat, MNB felügyeleti díjat és kifizetői SZJA és EHO fizetetési kötelezettségeket takarnak. G) Passzív időbeli elhatárolások Passzív időbeli elhatárolásként a tevékenységet lezáró beszámoló elkészítésének díja szerepel 254 eft összegben. III. A pénztár eredményeinek bemutatása A pénztár bevétele alapvetően a tagdíjbevételekből, tagok többletbefizetéseiből, valamint a pénzügyi műveletek bevételeiből tevődik össze, míg költsége jellemzően működési jellegű kiadásokból és a befektetésekkel kapcsolatos ráfordításokból keletkezik A pénztár a jogszabályoknak megfelelően elkülönített eredménykimutatást készít az egyes tevékenységi célok alapján megbontott bevételeiből, költségeiből, illetve ráfordításaiból Működési tevékenység A működés fedezetét a pénztár tagdíjbevételeinek közgyűlése által meghatározott hányada, illetve a fel nem használt működési célú vagyon befektetéséből származó hozam szolgáltatja. A pénztár kiegészítő vállalkozási tevékenységet nem folytat. A Pénztárnál évben az ellenőrzés nem tárt fel jelentős összegű hibákat. Nyugdíjcélú tevékenység A nyugdíjcélú tevékenység fedezetét döntően a tagdíjbefizetések fedezeti tartalékra jutó hányadából, és a pénzügyi műveletek eredményéből negyedévente képzett céltartalék adja. A nyugdíjszolgáltatások nyújtása érdekében felhalmozódó vagyont elkülönítetten tartja nyilván a pénztár: a felhalmozási időszakban lévő tagok vagyonát tartalmazó egyéni számlák tartalékára és szolgáltatási tartalékra. Likviditás biztosítása A pénztár működőképességének és a szolgáltatások nyújtásának zökkenőmentes biztosítása érdekében bevételeinek meghatározott részét likviditási célra számolja el és céltartalékot képez a pénztár. A tagdíjbevételek százalékos megoszlása az egyes tartalékok között:

6 Megnevezés Fedezeti Működési Likviditási Egységes tagdíj ,- Ft-ig 90,0 9,9 0,1 Egységes tagdíj ,- Ft-tól 94,0 5,9 0,1 Támogatóktól befolyt összeg Egységes tagdíj szerződéstől függő Ft Működési tevékenység eredményének bemutatása A pénztár működési tevékenységének eredménye egyrészt a szokásos működési tevékenység eredményéből ami a pénztár működésével kapcsolatban az üzleti évben elszámolt bevételek és költségek, ráfordítások különbözete másrészt a működési portfolió befektetési tevékenység eredményéből ami a befektetésekből származó bevételek illetve ráfordítások különbözetéből- tevődik össze. Tárgyévi működési eredmény megoszlása Megnevezés Összeg (ezer forint) Aránya % Szokásos működési tevékenység eredménye ,33% Befektetési tevékenység eredménye 5-0,33% Rendkívüli eredmény 0 0,00% Működési eredmény ,00% A pénztár előző évi működési eredménye -260 eft volt, melytől a tárgyévi működési eredmény eft-tal kedvezőtlenebbül alakult. Működési tartalékot érintő tagdíjbevételek az előző évben összesen eft volt, tárgyfélévben 536 eft. A pénztár működési bevételének megoszlását az alábbi táblázat mutatja (ezer forintban): Bevételek jogcímei I. félév Változás % (2015/2014) Tagok által fizetett tagdíj ,56% Munkáltatói hozzájárulás ,38% Támogatás, adomány ,18% Tagok egyéb befizetései ,00% Utólag befolyt tagdíjak ,00% Meg nem fizetett tagdíjak (-) ,70% Pénzügyi műveletek bevételei ,00% Egyéb bevételek ,83% Rendkívüli bevételek 0 0 Működési összes bevétel ,19% A működési célú eszközök befektetéséből származó bevétel 7 eft, a kapott kamatokból és az értékelési különbözet változásából ered. A működési tartalék kiadásait, ráfordításait az alábbi összefoglaló táblázat mutatja (ezer forintban): Kiadások, ráfordítások jogcímei I. félév Változás % (2015/2014) Folyó működési költségek ,65% Egyéb, ráfordítás ,64% Működéssel kapcsolatos ráfordítások összesen ,07% Pénzügyi műveletek ráf ,00% Összesen ,13% Működési költségek, ráfordítások megoszlása (eftban) a pénzügyi műveletek ráfordítása nélkül: Megnevezés Megoszlás % I. félév Megoszlás % anyagköltség 14 0,33% 16 0,54% személyi jellegű kifizetések 7 0,17% 6 0,20% adminisztrációs díj ,50% ,67%

7 könyvvizsgálati díj 127 3,03% 0 0,00% szaktanácsadás díja 0 0,00% 25 0,84% marketing-, hirdetés-, prop.- reklám 65 1,55% 9 0,30% pénztár felügyeleti díj 187 4,46% 142 4,77% egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége ,34% ,86% egyéb ráfordítás ,61% ,83% Összesen: ,00% ,00% A nyugdíjcélú tevékenység eredményének bemutatása A pénztár fedezeti tartalék bevételének megoszlását az alábbi táblázat mutatja (ezer forintban): Bevételek jogcímei I. félév Változás % (2015/2014) Tagok által fizetett tagdíj ,16% Munkáltatói hozzájárulás ,56% Tagok egyéb befizetései ,28% Utólag befolyt tagdíjak ,00% Meg nem fizetett tagdíjak (-) ,94% Pénzügyi műveletek bevételei ,37% Egyéb bevételek ,40% Fedezeti összes bevétel ,90% Szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások egyenlege Fedezeti célú ráfordítást eft összegben számolt el a pénztár, mely a meg nem fizetett tagdíjak hitelezési vesztesége. A tagok egyéb befizetéseinek 2015-ös összegéből a tagok rendelkezései alapján a NAV által utalt összeg eft volt. A befektetési tevékenység eredménye A fedezeti célú befektetéssel kapcsolatos eft bevétel az állampapírok forgalmából realizált kamat és kamatjellegű bevételből, árfolyamnyereségből és az értékelési különbözet változásából származik. A fedezeti célú befektetési tevékenység ráfordításai, ami az árfolyamveszteségeket vagyonkezelői és letétkezelői díjrészt tartalmazzák, eft-ot tettek ki. Fedezeti célú befektetési tevékenység eredménye eft. Likviditási célú eredmény bemutatása A pénztár likviditási tartalékának bevételeinek megoszlását az alábbi táblázat mutatja: Bevételek jogcímei I. félév Változás % (2015/2014) Tagok által fizetett tagdíj ,90% Munkáltatói hozzájárulás ,79% Meg nem fizetett tagdíjak ,89% Pénzügyi műveletek bevételei 1 2 Egyéb bevételek ,89% Likviditási összes bevétel ,90% A befektetési tevékenység eredménye Likviditási célú befektetési tevékenység eredménye 2eFt. A likviditási célú tevékenység eredménye 10 eft, melyből a pénztár egyéb likviditási tartalékot képzett. IV. A pénztár céltartalékainak bemutatása Működési céltartalék A pénztár működési céltartalékot csak a működési alaphoz kapcsolódó befektetések értékelési különbözetére képez i összege 0 eft volt. Fedezeti céltartalék I. Egyéni számlák tartalékának alakulása I. Egyéni számlákon Nyitó állomány Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)

8 Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+) Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+) Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-) Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-) Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-) Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-) Egyéb változás (+/-) Egyéni számlák záróállománya II. Szolgáltatási tartalék alakulása A szolgáltatási tartalék nyitó állomány az üzleti év első napján 0 eft. II. Szolgáltatási tartalékon Nyitó állomány 0 0 Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+) Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-) Szolgáltatási tartalék záró állománya 0 0 A pénztár nyugdíjszolgáltatásként I. félévben eft értékben csak egyösszegű szolgáltatást fizetett ki. A pénztár a tagokkal történő elszámolások alkalmával 291 eft elszámolási költségeket érvényesített. A szolgáltatási tartalék záró állománya 0eFt. Likviditási tartalék alakulása Megnevezés I. Likviditási portfolió értékelési különbözetére Nyitó állomány 2 0 Tárgyévben likviditási portfolió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+) -2 0 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának záró állománya 0 0 II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára 0 0 III. Egyéb likviditási célokra Nyitó állomány Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+) 0 3 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) 6 0 Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya A tagdíjat nem fizető tagok hozam levonásán kívül átcsoportosításra 2015-ben nem került sor. A tagdíjat nem fizetők hozamából 3 eft a likviditási tartalékba és 205 eft a tartaléktőkébe került átcsoportosításra. V. A gazdálkodást befolyásoló egyéb tényezők A taglétszám alakulása A pénztár évi nyitó taglétszáma 337 fő, i taglétszáma 312 fő. Taglétszám alakulása Megnevezés Fő Időszak elején 326 Időszak alatti változás -25 Átlépő más pénztárba 18 Szolgáltatásban részesült 5 Kilépett 2 Időszak végén 312 férfi 157 nő 155

9 A tagdíjat nem fizetők i száma 206 fő, megtakarításai összege eft. A felhalmozási időszakban kifizetés igénybevételére jogosultak vagy egy éven belül jogosulttá váló tagok száma 115 fő, egyéni számla követeléseik összege eft. Alkalmazottak és választott tisztségviselők A pénztár alkalmazottat nem foglalkoztat. A pénztárnál 5 fős Igazgatótanács és 3 fős Ellenőrzőbizottság működik. A tisztségviselők részére évben nem történt kifizetés. A 6 eft személyi jellegű ráfordítások 5 eft telefon utáni adókkal és 1 eft reprezentációs kiadással kapcsolatosak. A pénztár bevételeinek és kiadásainak alakulása a pénzügyi terv tükrében A pénztár taglétszáma án 312 fő, ami az év végére tervezett 323főnéll 11 fővel kevesebb. A befektetések bruttó éves hozamrátája eltér a tervezettől (3,14% helyett 0,5%). A bevételek alakulására további jelentős hatást a tagdíjjellegű bevételek nagysága tesz. A táblázat a tervezett és tényleges, különböző jogcímeken teljesített befizetések tervtől való eltérését mutatja. Megnevezés Tervezett (ezer forint) Tényleges (ezer forint) Index (tény/terv) Tagdíjak ,21% Támogatás ,53% A tervezés során feltételezett jövőbeni várható események, ill. a tényadatok tükrében a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakult: Tartalékok záró állománya Tervezett záró állomány Tényleges záró állomány Változás Tartaléktőke + Tárgyévi eredmény + Működési céltartalék ,75% Fedezeti tartalék ,17% Likviditási tartalék ,58% A pénztár pénzmozgásának jogcímeit tükröző cash-flow A pénztár eszköz és forrás állományában bekövetkezett, jogcímek szerinti változásait tartalmazza a következő tábla. Megnevezés Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-) Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Tartaléktőke állomány változása (+/-) Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-) Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-) -4-5 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-) Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) Fedezeti céltartalékképzés (+) Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+) Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-) 6 3 Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-) Likviditási céltartalékképzés (+) Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) 6 3 Pénzeszköz változás Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár) Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása Munkáltatói kötelezettségvállalások teljesítése

10 A munkáltatók a PlatiniumZrt., a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. és a Széchenyi Hitelszövetkezet kivételével teljesítették munkáltatói szerződésben vállalt kötelezettségüket. VI. Biztosításmatematikai jelentés A csatolt biztosításmatematikai melléklet a következőket tartalmazza: Tagdíjfizetők létszáma korévenként Tagsági viszony évközi megszűnése Megnevezés Év Szolgáltatás Egyéb megszűnés*gén Év vé- Belépő Át(Ki)lépés Elhalálozás elején igénybevétele

11 Összesen Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként Megnevezés Szolgáltatás megnevezése Év elején Új igénybevevők Lejárt Elhalálozás Egyéb ok Év végén a b c d e f g Mindösszesen Egyösszegű Szolgáltatás évközi megszűnése Összesen VII. A pénztár befektetései A Pénztár nem kötött határidős és opciós ügyleteket és nem folytatott értékpapír kölcsönzési tevékenységet évben. Nincsenek olyan egyéb függő és jövőbeni (biztos) kötelezettségei, melyek nem szerepelnek a mérlegben. Befektetések eszközcsoportonként A pénztár befektetéseinek eszközcsoportonkénti megbontását tartalmazza a következő táblázat a bankszámlák és készpénzállomány, az értékpapír állomány könyvszerinti értékében és piaci érték bontásban. Fedezeti Működési Likviditási és kockázati portfolió portfolió portfolió Összesen Megnevezés Könyv Könyv Könyv Könyv Piaci érték érték ték ték Piaci Piaci ér- Piaci ér- szerinti szerinti szerinti szerinti érték érték érték érték Portfolió összesen Pénzforgalmi számla és befektetési számla, házipénztár A befektetések földrajzi megoszlása án Megnevezés Befektetésekből a részvények és egyéb változó Befektetések időszak Befektetések időszak végi végi értéke könyv szerinti értéken értéke - piaci értéken hozamú értékpapírok - piaci értéken Összesen Magyarország Befektetési politika évre vonatkozó befektetési politikában meghatározott eszközcsoportonkénti megengedett minimális és maximális százalékos megoszlás: Eszközcsoportok Minimális megoszlás Maximális megoszlás A Pénztár vagyonkezelési alszámláján lévő készpénz 0,0% 0,0% Referenciaindex

12 Magyar állampapír; bármilyen értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért az állam készfizető kezességet vállal; az MNB által belföldi jegybankképes értékpapírnak minősített értékpapír; az MNB által kibocsátott belföldi értékpapír Elismert, értékpapírpiacra bevezetett, Magyarországon kibocsátott, vagy forgalomba hozott részvény Magyar vállalatok, ill. OECD tagországok vállalatainak Magyarországon kibocsátott kötvényei Magyarországon bejegyzett Alapkezelő Társaság által Magyarországon kibocsátott ingatlanbefektetési alapjegy Magyarországon vagy külföldön bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél Magyarországon bejegyzett, külföldi részvényekbe fektető befektetési alap befektetési jegy Magyarországon bejegyzett, külföldi kötvényekbe fek- 40,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Bux Index súly: 0% Max Composite Index 0,0% 0,0% súly: 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% tető befektetési alap befektetési jegy Külföldi részvények 0,0% 0,0% Fedezeti céllal kötött származékos ügyletek 0,0% 0,0% Hozamszámítás A pénztár a január 1. és június 30. között eltelt időszak során 0,80% bruttó, illetve 0,50% nettó hozamot ért el a teljes vagyon tekintetében. A referencia index értéke 0,81%. A tárgyidőszak alatt termelődött hozam felosztása a pénztártagok egyéni számláinak idővel súlyozott átlagegyenlege alapján történik. A Praxis Nyugdíjpénztár működési tevékenységét nem tudta tovább finanszírozni, ezért döntöttek a pénztártagok a pénztár végelszámolásáról. Budapest, július 30. Zana Tamás végelszámoló Független könyvvizsgálói jelentés Az érvényes megbízási szerződés alapján elvégeztük a Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár (1126 Budapest, Nagy Jenő u.12. Adószám: ) által elkészített június 30-i fordulónapra vonatkozó tevékenységet lezáró beszámolójának (továbbiakban:beszámoló) vizsgálatát, melyben a eszközök és a források egyező végösszege eft, a fedezeti céltartalék összege eft, likviditási céltartalék összege 202 eft, és a féléves időszakra vonatkozó eredménykimutatás vizsgálatát, melyben a működési tevékenység mérleg szerinti eredménye eft veszteség, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő melléklet vizsgálatát. A vezetés felelőssége: A pénztár vezetése felelős a beszámolónak a számviteli törvényben valamint az egyéb specifikus jogszabályokkal összhangban történő elkészítéséért és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő valós bemutatásáért. A vezetés felelős az olyan belső kontrollok kialakításáért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes beszámoló összeállítása. Ez a felelősség magába foglalja a beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását, megfelelő számvitelpolitika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését. A könyvvizsgáló felelőssége: A könyvvizsgáló felelőssége a beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint annak megállapítása, hogy a tevékenységét megszüntető pénztár kötelezettségeivel csökkentett eszközértéke fedezetet nyújt-e a saját tőke és a céltartalékok összegére. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint, hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy a tevékenységet lezáró beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni a beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve a beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló a beszámoló vezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső

13 kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a nyugdíjpénztár belső kontroll rendszerének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és a vezetés számviteli becslései ésszerűségének értékelését és a beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is. A vizsgálat hatóköre a tervezett végelszámolás miatt különösen az eszközértékekre, a tartalékokra és a működési eredményből adódó tőkeváltozásra terjedt ki. Meggyőződésünk, hogy a beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálati bizonyítékok elegendő és megfelelő alapot nyújtanak a könyvvizsgálói vélemény megadásához. Vélemény: Véleményünk szerint a Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár június 30-i fordulónapi tevékenységet lezáró beszámolója megbízható és valós képet ad a pénztár június 30-án fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő, félévre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvénnyel és az egyéb specifikus jogszabályokkal összhangban. Figyelemfelhívás: Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet arra a bizonytalanságra, hogy a pénztár esetében a vállalkozás folytatásának elve nem érvényesül. Budapest, július 30. P & P Mérlegdoktor Könyvvizsgáló Kft. Pappné dr. Nagy Ilona 1034 Budapest, Bécsi út 60. ügyvezető igazgató MKVK kamarai tag könyvvizsgáló TPT EPT004042

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Táblakód: 73OA 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Előző évi beszámoló Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Tárgyévi felülvizsgált Sors zám 1 2 3 4 5 6 7 001 73OA01 Tagok által

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 18 825 028 0 18 825 028 21 129 682 0 21 129 682 002 73OME11 A) Befektetett

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 21 129 682 0 21 129 682 22 623 759 0 22 623 759 002 73OME11 A) Befektetett eszközök

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 163 549 667 0 163 549 667 182 816 373 0 182 816 373 002 73OME11 A) Befektetett

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám PSZÁF kód 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, - ) záró záró eltérések (+, - ) záró 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 149 644 815 0 149 644 815 163 549 667 0 163

Részletesebben

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Székhely: Budapest, XIII., Lehel utca 10/a 1540 Budapest Igazgatótanács Elnöke: Kövesdi Ferencné Ellenőrző Bizottság Elnöke: dr. Morvay Miklós Tagjai: Kállay

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár Vonatkozási idő : 2 0 0 7 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap 2 0 0 7 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap Kitöltés dátuma: 2 0 0 8 0 5 2 8 (év / hónap / nap Bizonylat

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 1 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 0 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége záró 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 59 642-59 642 113 610-113 610 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 27 357-27 357 30 869-30 869 003 73OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 13 024 0 13 024 13 399 0 13 399 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 53 438 0 53 438 54 067 0 54 067 003 73OA03 Meg nem fizetett

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 13 198 0 13 198 14 365 0 14 365 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 27 181

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 5 0 3 2

Részletesebben

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR 2700 Cegléd, Bede 575. Eredménykimutatás 2015. december 31. Cegléd, 2016. május 26. Dr. Vargáné Barna Judit IT elnök 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Részletesebben

Adatszolgáltató neve: VIT NYUGDÍJPÉNZTÁR. - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

Adatszolgáltató neve: VIT NYUGDÍJPÉNZTÁR. - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Táblakód: 73M Vonatkozási idő :2007.01.01 2007.12.31. PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 7 0 1 0 1 tól (év / hónap / nap) 2 0 0

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 8 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 8 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2

Részletesebben

Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár. 2014. évi üzleti év. Éves beszámoló

Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár. 2014. évi üzleti év. Éves beszámoló Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. évi üzleti év Éves beszámoló Kiegészítő melléklete 1 I. A nyugdíjpénztár bemutatása A nyugdíjpénztár alapismérvei NÉV: Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár SZÉKHELYE: 1126

Részletesebben

73OME/1. Megállapított

73OME/1. Megállapított Sorszám PSZÁF kód (+, -) (+, -) c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 13 343 863 0 13 343 863 13 364 315 0 13 364 315 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 6 158 87 6 158 870 6 588 439 0 6

Részletesebben

Adatszolgáltató neve: Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára. - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár)

Adatszolgáltató neve: Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára. - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Táblakód: 73M Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára 18067879 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idı : 2 0 0 8 0 1 0 1 -tól (év

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 4 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 4 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2

Részletesebben

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége záró záró záró záró 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73MA01 Tagok által fizetett tagdíj 819-819 330-330 002 73MA02 Meg nem fizetett tagdíjak miatt

Részletesebben

El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai MÉRLEG-ESZKÖZÖK

El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai MÉRLEG-ESZKÖZÖK A 008.0.30-ai nappal beolvadással megsz n UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár Önkéntes és Magáni ágazatának 008. évi gazdálkodásáról közzétett adatok az összesített alapján MÉRLEG-ESZKÖZÖK i

Részletesebben

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/ Eredmény kimutatás 2014 évről Működési tevékenység

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/ Eredmény kimutatás 2014 évről Működési tevékenység OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 44 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Eredmény kimutatás 214 évről Működési Megnevezés Előző évi záró adatai Elt Előző évi felülvizsgált záró adatai Tárgyévi

Részletesebben

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége beszámoló beszámoló 001 73MA01 Tagok által fizetett tagdíj 0 0 0 6 0 6 002 73MA02 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) 0 0 0 6 0 6 003

Részletesebben

f6n09300 (2550x3300x2 tiff)

f6n09300 (2550x3300x2 tiff) f6n09300 (2550x3300x2 tiff) 73K - EGYESÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ (2004. ÉV) PSZÁF sorkód MÉRLEG ESZKÖZÖK Előző évi beszámoló záró adatai Allianz Hungária Nyugdíjpénztár 18080966-2-41 Előző évi felülvizsgált

Részletesebben

Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár. 2011. évi üzleti év. Éves beszámoló

Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár. 2011. évi üzleti év. Éves beszámoló Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár 2011. évi üzleti év Éves beszámoló Kiegészítő melléklete 1536 Budapest, Pf. 301 Telefon: +36 30/91-91-905 E-mail: iroda@praxisnyugdij.hu www.praxisnyugdij.hu I. A nyugdíjpénztár

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 673 0 673 779 0 779 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 755 0 755 1,001 0 1,001 003 73OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt 304 0 304 359 0 359 004 73OA04 Utólag

Részletesebben

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához 1 Kiegészítő melléklet OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. évi Mérlege az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak beszámoló

Részletesebben

ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND

ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND 1055 Bp., Kossuth L. tér 11. fszt. * 1385 Bp., Pf.: 824. * Tel: 301-0210 301-4888 301-4884 301-4891 * Fax: 301-4890

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok ESZKÖZÖK Adatok: ezer Ft-ban A. Befektetett 0 65 661 191 979 370 0 191 979

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám Sorkód Megnevezés 73OME MÉRLEG-Eszközök c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 10 179 214 0 10 179 214 11 041 882 0 11 041 882 E 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 5 810 0 5 810

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár 73K PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE Vonatkozási idő : 2 0 1 3 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 3 0 6 3 0 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1 3 0 7 3 0 (év / hónap / nap) Bizonylat

Részletesebben

Bongrain Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár évi üzleti év. Éves beszámoló

Bongrain Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár évi üzleti év. Éves beszámoló Bongrain Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. évi üzleti év Éves beszámoló Kiegészítő melléklete I. A nyugdíjpénztár bemutatása A nyugdíjpénztár alapismérvei NÉV: Bongrain Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár

Részletesebben

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Táblakód: 73MA 1231 73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 001 73MA01 Tagok által fizetett tagdíj 393 0 393 2 830 0 2 830 002 73MA02 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) 3

Részletesebben

'73O- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár)

'73O- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE '73O- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 9 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 9 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1 5 2

Részletesebben

Működési alap 9.99% 5.99% 1.99% Fedezeti alap egyéni számlák 90.00% 94.00% 98.00% Likviditási alap 0.01% 0.01% 0.

Működési alap 9.99% 5.99% 1.99% Fedezeti alap egyéni számlák 90.00% 94.00% 98.00% Likviditási alap 0.01% 0.01% 0. A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár ezúton hozza nyilvánosságra a 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat a 2013. évre vonatkozóan: A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár (korábban

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 7 0 4 2

Részletesebben

73MME Mérleg - Eszközök

73MME Mérleg - Eszközök Táblakód: 73MME záró 73MME Mérleg - Eszközök záró záró záró 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73MME1 Eszközök (akítvák) összesen 24 635 478-24 635 478 22 311 009-22 311 009 002 73MME11 Befektetett eszközök

Részletesebben

JÁBORCSIK és TÁRSA Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft.

JÁBORCSIK és TÁRSA Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft. JÁBORCSIK és TÁRSA Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft. : 1042 Budapest, József A. u. 32-34. B. lph. I/3. TH: 1042 Budapest, József A. u. 18. II/15. : 1-369-7555,1-369-6648. fax: 1-369-7555. e-mail:

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Időszak: 2013.01.01.-2013.12.31. Allianz Hungária Nyugdíjpénztár (18080966) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi Megállapított eltérések (+, -) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi Megállapított eltérések

Részletesebben

Az OTP Magánnyugdíjpénztár évi tevékenységét lezáró éves beszámolója

Az OTP Magánnyugdíjpénztár évi tevékenységét lezáró éves beszámolója 73M PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE Az OTP Magánnyugdíjpénztár 2012. évi tevékenységét lezáró éves ja Vonatkozási idő : 2 0 1 2 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 2 1 2 3 1 -ig (év / hónap /

Részletesebben

Mérlegfordulónap: Nagyságrend: ezer forint

Mérlegfordulónap: Nagyságrend: ezer forint A 2008.06.30-ai nappal beolvadással megsz n UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár Magánnyugdíjpénztári ágazatának 2008. évközi végleges vagyonmérlegér l közzétett adatok Mérlegfordulónap: 2008.06.30

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 6 0 1 2

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGET LEZÁRÓ BESZÁMOLÓ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

TEVÉKENYSÉGET LEZÁRÓ BESZÁMOLÓ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O TEVÉKENYSÉGET LEZÁRÓ BESZÁMOLÓ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR Vonatkozási idő : 2 0 1 3 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 3 0 6 3 0 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

Aranykor Nyugdíjpénztár önkéntes ágazat 2014. év

Aranykor Nyugdíjpénztár önkéntes ágazat 2014. év 1.) A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma: Aranykor Nyugdíjpénztár önkéntes ágazat év Megnevezés január 1. december 31. Taglétszám (fő) 36 271 114 993 2.) A tagdíjbevételek pénztári tartalékok közötti

Részletesebben

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte.

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte. Kiegészítés A Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára 2005. évi éves beszámolójáról készített független könyvvizsgálói jelentéshez Veszprém, 2006. április 5. 1.) A megbízás tárgya Társaságunk

Részletesebben

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök Megnevezés ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN A) Befektetett I. Immateriális javak 1. Vagyoni

Részletesebben

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE 1 A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE Az Mpt. 70. (6)-(8) bekezdése, a 222/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése, a 223/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése,

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Plotinus Holding Nyrt. részvényesei részére A konszolidált éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztem a Plotinus Holding Nyrt. (a Társaság ) mellékelt 2013. évi konszolidált

Részletesebben

Hunalpa Nyugdíjpénztár

Hunalpa Nyugdíjpénztár Hunalpa Nyugdíjpénztár 2011. évi üzleti év Éves beszámoló Kiegészítő melléklete 1 I. A nyugdíjpénztár bemutatása A nyugdíjpénztár alapismérvei NÉV: Hunalpa (Magyar Közforgalmi Pilóták) Önkéntes Nyugdíjpénztára

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés

Könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés a Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége vezetősége részére Azegyszerűsítettévesbeszámolórólkészültjelentés Elvégeztük a VTMSZ mellékelt 2013. évi az egyéb szervezetek

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ 3M ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE... 4 2. CÉLTARTALÉKOK... 5 2.1. FEDEZETI CÉLTARTALÉK... 5 2.2. LIKVIDITÁSI

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ 3M ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE... 4 2. CÉLTARTALÉKOK... 5 2.1. FEDEZETI CÉLTARTALÉK... 5 2.2. LIKVIDITÁSI

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ 3M ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE... 4 2. CÉLTARTALÉKOK... 5 2.1. FEDEZETI CÉLTARTALÉK... 5 2.2. LIKVIDITÁSI

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR 2014. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2015. május 30. 1 (1) A TRADÍCIÓ kiegészítő Nyugdíjpénztár pénzügyi és jövedelmi helyzetére ható eseményekről

Részletesebben

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. Üzleti jelentés. a június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. Üzleti jelentés. a június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára Üzleti jelentés a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz Budapest, 2013. szeptember 12. Jogutód nyugdíjpénztár részéről: Beolvadó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére május 11.

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére május 11. ELŐTERJESZTÉS a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére 2016. május 11. M E G H Í V Ó A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 2016. május 11-én (szerdán) 10 00 órakor tartandó

Részletesebben

OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár befektetéseinek összetétele, hozamrátái és gazdálkodására jellemző adatai évben

OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár befektetéseinek összetétele, hozamrátái és gazdálkodására jellemző adatai évben OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár befektetéseinek összetétele, hozamrátái és gazdálkodására jellemző adatai 2015. évben A választható portfoliók tárgyévi eszközcsoportonkénti százalékos megoszlása: Adatok %-ban

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet tulajdonosainak Elvégeztem a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet (6635 Szegvár, Szabadság tér 1. Cg.: 06-02-000246) mellékelt 2014.

Részletesebben

73K - EGYESÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

73K - EGYESÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Üzleti jelentés A 2009-es évben az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár a tagjainak számában és vagyonban is jelentősen fejlődött. A pénztárunk önkéntes ágához félévkor a MALÉV nyugdíjpénztár csatlakozott beolvadással,

Részletesebben

TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR 2014. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2015. május 30. 1 (1) A TEMPO Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár pénzügyi és jövedelmi helyzetére ható eseményekről

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány (8086 Felcsút Fő utca 176) tulajdonosainak. Elvégeztem a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány (továbbiakban Alapítvány)

Részletesebben

TARTALOM. Budapest, 2011. június 29. Ára: 5210 Ft 9. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOM. Budapest, 2011. június 29. Ára: 5210 Ft 9. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2011. június 29. Ára: 5210 Ft 9. szám TARTALOM A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

ADOSZT Egészségpénztár Törzsszám: Mérleg Eszköz Közzététel év

ADOSZT Egészségpénztár Törzsszám: Mérleg Eszköz Közzététel év Mérleg Eszköz ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 381 150 480 544 Befektetett eszközök 6 987 7 794 I. Immateriális javak 2 178 3 758 Vagyoni értékű jogok 2 178 3 758 II. Tárgyi eszközök 4 809 4 036 Ingatlanok

Részletesebben

Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár (adószám: )

Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár (adószám: ) Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár (adószám: 18484717-1-07) Megnevezés záró adatai Záró adatai eltérések (+,-) záró adatai sorszám Záró adatai eltérések (+,-) 1 2 3 4 5 6 c d e f g h OO1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2013. június 27. Ára: 5200 Ft 6. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2013. június 27. Ára: 5200 Ft 6. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2013. június 27. Ára: 5200 Ft 6. szám TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII.

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Budapest, 2010. június 28. Ára: 3970 Ft 7. szám A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Az elõzõ évi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZÕ PÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

Részletesebben

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 213. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 5 2016.05.30 22:39:34 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 1 6 2 Település: Budapest Közterület neve: Budapesti Közterület jellege: út Házszám: 180 Lépcsőház:

Részletesebben

TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR 2015. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2016. május 23. 1 (1) A TEMPO Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár pénzügyi és jövedelmi helyzetére ható eseményekről

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási id : 2 0 0 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2

Részletesebben

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE 1 A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE Az Mpt. 70. (6)-(8) bekezdése, a 222/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése, a 223/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése,

Részletesebben

TARTALOM. Budapest, 2011. június 24. Ára: 6890 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOM. Budapest, 2011. június 24. Ára: 6890 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2011. június 24. Ára: 6890 Ft 7. szám TARTALOM A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár évi befektetéseinek összetétele, hozam és egyéb adatai

Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár évi befektetéseinek összetétele, hozam és egyéb adatai Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. évi befektetéseinek összetétele, hozam és egyéb adatai 1. A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma: Megnevezés 2015.január 1. 2015 december 31. Taglétszám

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz.

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a konszolidálásba bevont vállalkozások 2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES

Részletesebben

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke A Winterthur Nyugdíjpénztár az Mpt. 70. (6) és (8) bekezdésében valamint a 282/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 21. -ában foglalt rendelkezések alapján a magánnyugdíjpénztári tevékenységéről a következő

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, valamint a közhasznúsági mellékletéről Készítette: C.C. Audit Könyvvizsgáló Korlátolt

Részletesebben

TARTALOM. Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOM. Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám TARTALOM A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

Hunalpa Nyugdíjpénztár

Hunalpa Nyugdíjpénztár Hunalpa Nyugdíjpénztár 2013. évi üzleti év Éves beszámoló Kiegészítő melléklete 1 I. A nyugdíjpénztár bemutatása A nyugdíjpénztár alapismérvei NÉV: Hunalpa (Magyar Közforgalmi Pilóták) Önkéntes Nyugdíjpénztára

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ 3M ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE... 4 2. CÉLTARTALÉKOK... 6 2.1. FEDEZETI CÉLTARTALÉK... 6 2.2. LIKVIDITÁSI

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai

VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai 1. A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma: Megnevezés 2008. január 1. 2008. december 31. Taglétszám (fı) 32 696 31 928 2. A

Részletesebben

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok Artisjus Kardos Gyula Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. évre vonatkozóan: I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Végleges Vagyonmérleg

Végleges Vagyonmérleg 22411825845701111308 08-09-008156 Kapuvári Ipari Park KFT 9330 Kapuvár, Fő utca 1. Végleges Vagyonmérleg 2011. július 14. Átvevő Kapuvári Ipari Park KFT végleges vagyonmérlege 1/2. oldal 22411825845701111308

Részletesebben

Bizalom Nyugdíjpénztár

Bizalom Nyugdíjpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ Bizalom Nyugdíjpénztár 2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE... 4 2. CÉLTARTALÉKOK... 5 2.1. FEDEZETI CÉLTARTALÉK... 5 2.2. LIKVIDITÁSI

Részletesebben

Chinoin Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015.

Chinoin Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. Chinoin Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. évre vonatkozóan: I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS ÉV

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS ÉV TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA... 3 3. AZ ALAPOK ALAKULÁSA... 3 4. A

Részletesebben

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Üzleti jelentés 2013 Általános rész A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szólótörvény hatálya alá tartozó egészségpénztár. A Pénztár alakulásának

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma:

Részletesebben

Magyar Posta Takarék Önkéntes Nyugdíjpénztár (korábbi nevén Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár) I. Általános tájékoztató adatok

Magyar Posta Takarék Önkéntes Nyugdíjpénztár (korábbi nevén Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár) I. Általános tájékoztató adatok Magyar Posta Takarék Önkéntes Nyugdíjpénztár (korábbi nevén Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár) I. Általános tájékoztató adatok A Magyar Posta Takarék Önkéntes Nyugdíjpénztár 205. üzleti évről a könyvvizsgáló

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 27. Ára: 4935 Ft 6. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 27. Ára: 4935 Ft 6. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2012. június 27. Ára: 4935 Ft 6. szám TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII.

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a

Független könyvvizsgálói jelentés a Független könyvvizsgálói jelentés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról Budapest, 2008. április 1 Megállapítások A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. XII.31-i

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

A pénztár az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló törvény hatálya alá tartozó, munkahelyi alapon szerveződő kiegészítő nyugdíjpénztár.

A pénztár az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló törvény hatálya alá tartozó, munkahelyi alapon szerveződő kiegészítő nyugdíjpénztár. FŐGÁZ Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2005. DECEMBER 31. Az Éves beszámolót elfogadó küldöttközgyűlés időpontja: 2006. április 27. A pénztár alap adatai és vezetése: A Pénztár

Részletesebben