Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó"

Átírás

1 Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész Milyen törvényeket vettünk alapul: évi CXLVI. törvény, A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról (Magyar Közlöny 136. szám) évi CXLVII. törvény, A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról (Magyar Közlöny 136. szám) évi CLXXVIII. törvény, Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról (Saláta1, Magyar Közlöny 159. szám) évi CCVIII. törvény, Egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról (Saláta2, Magyar Közlöny 178. szám) 1. Társasági adó A társasági adó 2013-ban továbbra is kétkulcsos: - a pozitív adóalap 500 millió forintot meg nem haladó összegéig 10%, - az e feletti adóalapra pedig 19%. Jövedelem-(nyereség) minimum meghatározása változott: az összes bevételt növeli a magánszemély taggal szemben fennálló kötelezettség állományváltozásának 50%-a. (Állományváltozás = tárgyévi kötelezettség állomány napi átlagos állománya mínusz kötelezettség megelőző adóévi záró értéke.) A törvény a kötelezettség meghatározásánál kivételként a szállítói kötelezettséget, valamint a megállapított, de még ki nem fizetett osztalék kötelezettséget jelöli meg. A minimum mértéke nem változott, az továbbra is a korrigált összes bevétel 2%-a. Új és változó adóalap-módosító tételek: - ÚJ! Nem a vállalkozás érdekében felmerült költség (3. Mell. A) 2. pont): a kisvállalati adó hatálya alá tartozó adózó részére történő ingyenes juttatások (pénz, eszköz, szolgáltatás) 1

2 - 7. (1) dz) és 8. (1) m) b) pont: a bejelentett részesedéshez kapcsolódó értékesítés / apport miatti kivezetési nyereséget csökkenteni kell az üzleti vagy cégérték kivezetése következtében elszámolt ráfordítással, csak a nettó összeg lehet ezentúl adóalap csökkentő; ugyanígy kell eljárni, ha az ügylet veszteséges volt, ekkor az üzleti vagy cégérték kivezetése miatti ráfordítást is hozzá kell adni az ügylet veszteségéhez, és ezzel az összeggel kell növelni az adóalapot (1) dzs) b) és 8. (1) dzs) b) pont: a hosszú lejárató kötelezettségek és befektetett pénzügyi eszközök nem realizált árfolyamkülönbözetének halasztásakor a még el nem számolt résszel nem a hosszú lejáratú kötelezettség mérlegsorról történő kikerülésekor (hiszen ez egy egyszerű átsorolás is lehet lejárat változás miatt), hanem a könyvekből történő kikerüléskor kell csökkenteni vagy növelni az adóalapot - 7. (1) e): bejelentett immateriális jószág kikerülésekor elszámolt ügyleti nyereség csak abban az esetben csökkenti az adóalapot, ha a bejelentés adóévét megelőző adóévben az immateriális jószág értékesítéséből, kivezetéséből származó eredményre nem alkalmazta a 7. (1) c) pontot (= jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág) - Vállalkozás érdekében felmerült költség (3. Mell. A) 13. pont): pontosítja, hogy az áfa tv. szerinti áruminta juttatása nem számít térítés nélküli átadásnak, vagyis nem adóalap növelő tétel - Vállalkozás érdekében felmerült költség (3. Mell. B) 20. pont): több munkáltatós foglalkoztatás esetén, a kijelölt munkáltatónál elszámolt teljes személyi jellegű ráfordítás elismert ráfordítás, amennyiben a többi érintett munkáltató részére az arányos részt megtéríti Veszteségelhatárolás: Főszabálya nem változott: korlátlanul továbbvihető; felhasználni azonban a figyelembevétele nélkül számított adóévi adóalap 50%-áig lehet. Pontosított/módosított fogalmak: - Bejelentett immateriális jószág: jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág (szellemi termék, vagyoni értékű jog) szerzése, előállítása, feltéve, hogy az adózó a szerzést követő 60 napon belül bejelenti az adóhatóságnak; ezentúl saját előállítású immateriális jószágot is be lehet jelenteni; ezt a szabályt már a adóvre is lehet alkalmazni. - Ellenőrzött külföldi társaság: a törvény pontosítja az ellenőrzött külföldi társaság fogalmát. Amennyiben a külföldi állam több társasági adónak megfelelő adómértéket alkalmaz (tehát sávos adózás esetén), akkor a legkisebb adómértéknek kell elérnie a 10 %-ot. - Alultőkésítés: a szabály alkalmazása szempontjából két dolog változott: - az áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból származó tartozás nem minősül kötelezettségnek, az ki kell venni a kötelezettség napi átlagos állományának számításakor, - a csökkentő tételnek számító pénzkövetelések közül ki kell venni az áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból származó követelést. 2

3 2. Személyi jövedelemadó Az adó mértéke az adóalap 16%-a. Adóalap = a magánszemély összes jövedelme = az összevont adóalapba tartozó jövedelmek valamint a külön adózó jövedelmek. Az adóalap-kiegészítés (vagyis a SZUPERBRUTTÓ) től megszűnik. A családi kedvezmény rendszere és mértéke nem változott: továbbra is adóalapot csökkent. Mértéke: kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként - egy és két eltartott esetén Ft (vagyis az adókedvezmény összege Ft/eltartott) - három és minden további eltartott esetén Ft. (az adókedvezmény Ft/eltartott) A magánszemély a bevallási kötelezettségét továbbra is az alábbi módokon teljesítheti: - munkáltatói adómegállapítással - önadózással, melynek három módja lehet: a) állami adóhatóság közreműködésével készített egyszerűsített bevallás, b) az adóhatóság közreműködése nélkül készített bevallás, c) adónyilatkozat (pontosították a szabályait, már a 2012-es évre is alkalmazni kell). Egyes juttatások adózásának szabályai Az előző évi rendszer (70. és 71. ) megmaradt, az egyes elemeknél történt változásokat jelezzük: 1) Kifizetőnél adózó béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások (70. ): - a kifizetőt 16% jövedelemadó és 27%-os egészségügyi hozzájárulás terheli - mind az adó, mind a hozzájárulás alapja a magánszemély által megszerzett juttatás értékének 1,19-szerese, emiatt az effektív adókulcs az szja-nál 19,04%, az ehonál 32,13%, összes teher: 51,17% Fajtái (leggyakoribbak): - azon a törvényben külön nem meghatározott - juttatások, amelyet a munkáltató minden munkavállalójának egyaránt azonos nagyságrendben nyújt, vagy minden munkavállaló által megismerhető belső szabályzat alapján juttat, változás: fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalvány nem adható! - a hivatali üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás, 3

4 - telefonszolgáltatás magáncélú használata révén keletkezett bevétel, tételes kigyűjtés, vagy a 20%-os átalány alkalmazásával - a kifizető által a magánszemély javára kötött személybiztosítási szerződés alapján a kifizető által fizetett adóköteles biztosítási díj, - reprezentáció és üzleti ajándék - csekély értékű ajándék (legfeljebb évi 3 alkalom, érték maximum a minimálbér 10%-a, nyilvántartást kell vezetni) - egyidejűleg több magánszemély (ideértve az üzleti partnert is) számára szervezett, ingyenes vagy kedvezményes rendezvénnyel, eseménnyel összefüggésben ha a rendezvény, esemény a juttatás körülményeiből megítélhetően döntő részben vendéglátásra, szabadidőprogramra irányul a kifizető által viselt költség (beleértve az ilyen rendezvényen, eseményen a résztvevőknek adott ajándéktárgyakra fordított kiadást is, feltéve, hogy az ajándéktárgy egyedi értéke személyenként nem haladja meg a minimálbér 25%-át) - ha a juttató a kedvezményezett béren kívüli juttatásokból (71. ) pont) az egyedi maximum mértéknél többet ad vagy az összjuttatás az éves maximált Ft-ot meghaladja (nem teljes éves munkaviszony esetén az időarányos összeget), akkor a különbözet a kifizetőnél adózik, de már 27%-os eho fizetés terhe mellett 2) Kifizetőnél adózó kedvezményezett béren kívüli juttatások (71. ): - a kifizetőt 16% jövedelemadó és a korábbi 10% helyett 14%-os egészségügyi hozzájárulás terheli - az adó alapja a magánszemély által megszerzett juttatás értékének 1,19-szerese, emiatt az effektív adókulcs az szja-nál 19,04%, és az ehonál 16,66%, összes teher: 35,7% - ezen körön belül a juttatások együttes értéke továbbra is évi maximum Ft/fő lehet - adhatja: munkáltató, társas vállalkozás - kaphatja: munkavállaló, társas vállalkozás személyesen közreműködő tagja, valamint ezek közeli hozzátartozói Fajtái: - üdülési szolgáltatás, a munkáltató tulajdonában lévő üdülőben, maximum személyenként a minimálbér összegét meg nem haladó értékben - munkahelyi (üzemi) étkeztetésnek minősülő szolgáltatás havi Ft-ot meg nem haladó értékben (ide értve az erre szóló papír alapú és elektronikus utalványt is); - hideg és ezentúl végleges jelleggel meleg étel vásárlására jogosító Erzsébet-utalvány, az eddigi havi Ft helyett, ezentúl havi Ft-ot meg nem haladó értékben, - Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP-Kártya) számlára utalt, több juttatótól származóan együttvéve, legfeljebb évi forint támogatás, ennek megoszlása: szálláshely 4

5 kártyaszámlára max Ft, vendéglátás kártyaszámlára Ft, és szabadidő kártyaszámlára max Ft. - A vállalkozó döntésétől függően akár mindhárom étkezési juttatást kaphatja egyszerre a munkavállaló. - iskolakezdési támogatás, gyermekenként, tanulónként a minimálbér 30 százalékát meg nem haladó rész (ezentúl csak utalvány formájában adható, a vállalkozás nevére szóló számlával már nem lehet elszámolni) - a munkáltató nevére szóló számlával megvásárolt helyi utazási bérlet - az iskolarendszerű képzés átvállalt költsége a minimálbér két és félszeresét meg nem haladó összegben - foglalkoztatói hozzájárulások (önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár(ak)ba a minimálbér 50%- áig, önkéntes kölcsönös egészségpénztár(ak)ba/önsegélyező pénztár(ak)ba együttvéve a minimálbér 30%-áig, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe utalás a minimálbér 50%-áig) Egyéb változások: - a minimálbér összege január 1-től Ft-ra, míg a garantált bérminimum Ft-ra emelkedik, - ezentúl évi Ft értékben adómentesen adhat a kifizető a magánszemélynek a sporteseményre szóló belépő/bérlet mellett kulturális szolgáltatás igénybevételére jogosító bérletet/belépőt is (múzeum, kiállítás, színház-, tánc-, cirkusz-, vagy zeneművészeti előadás (ez az értékhatár a SZÉP-Kártya szabadidő alszámlájától független - Közös tulajdonú ingóság, ingatlan hasznosítása: az ebből származó jövedelem után a magánszemélyt a tulajdonosok eltérő rendelkezése vagy tulajdonjogi korlátozások hiányában - a tulajdoni hányada alapján arányában terheli adókötelezettség. - Biztosítások: A törvény számos biztosítással kapcsolatos fogalmat vezet be, illetve pontosít: adóköteles biztosítási díj, a személybiztosítás, kockázati biztosítás, életbiztosítás, nyugdíjbiztosítás, betegségbiztosítás, balesetbiztosítás, járadékbiztosítás. a) A jövőben kizárólag a más személy által fizetett kockázati biztosítás (olyan személybiztosítás, amelynek nincs lejárati szolgáltatása és visszavásárlási értéke, azaz biztosítási esemény bekövetkezése nélkül semmilyen pénzkivonásra nem ad lehetőséget) minősül adómentesnek, de legfeljebb havonta a minimálbér 30 százalékát meg nem haladó mértékben. b) Azon megtakarítási típusú biztosítások, amelyek esetén biztosítási esemény nélkül is lehetőség van a pénz kivonására, vagy lejáratkor a biztosító kifizetést teljesít, adókötelesek lesznek. Ezen biztosításoknak a kifizető, munkáltató által fizetett díja 2013-tól egyes meghatározott juttatásként adóköteles lesz. 5

6 3. KISVÁLLALATI ADÓ (KIVA) Az adó alanya lehet - többek között -: egyéni cég, kkt, bt, kft, zrt, szövetkezet, ügyvédi iroda, közjegyzői iroda. Bejelentkezési határidő: a választás adóévét megelőző adóév december 1-től, az adóév január 15-ig. Az adóalanyiság választásának feltételei - az adóévet megelőző adóévben az átlagos statisztikai állományi létszám várhatóan nem haladja meg a 25 főt, - az adóévet megelőző adóévben elszámolandó bevétel nem haladja meg az 500 millió forintot, - az adóévet megelőző két naptári évben a bejelentkező adószámát az állami adóhatóság jogerősen nem törölte vagy nem függesztette fel - az üzleti év mérlegfordulónapja december 31., - az adóévet megelőző adóévről készítendő beszámolóban a mérlegfőösszeg várhatóan nem haladja meg az 500 millió forintot. A létszám és a bevételi korlát esetében a kapcsolt vállalkozások adatait összesítetten kell nézni, a legutolsó beszámolóval lezárt üzleti év alapján. Adóalap - pénzeszközváltozás (a számviteli beszámolóban kimutatott tárgyévi és előző évi érték különbsége) = pénzforgalmi szemléletű eredmény - növelve a Tbj. szerinti járulékalapot képező személyi jellegű kifizetések összegével (ide nem értve a kedvezményezett foglalkoztatott után érvényesíthető kedvezményt) - adóalap módosító tételek: a vállalkozásba kívülről bevont pénzeszközök (pl. hitel, kölcsön felvét, tőkeemelés) csökkentik, a kihelyezett pénzeszközök pedig növelik (pl. hitel, kölcsön nyújtás, tőkeleszállítás, osztalékelőleg kifizetés) az adó alapját, - adóalapot növelik még a nem a vállalkozás érdekében felmerülő ráfordítások (pl. ingyenes átadások) A kisvállalati adó mértéke az adó alapjának 16%-a. Ez az adó kiváltja a társasági adót, a foglalkoztatottak utáni szociális hozzájárulási adót és a szakképzési hozzájárulást. Nem váltja ki azonban a magánszemély tag osztalék utáni személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás kötelezettségét. 6

7 Az adó alapja egy-két speciális esettől eltekintve legalább a Tbj. szerinti személyi jellegű kifizetések összege. Ez azt jelenti, hogy ha a pénzforgalmi eredmény negatív, a kivát a személyi jellegű ráfordítások után akkor is meg kell fizetni. Veszteségelhatárolás = negatív pénzforgalmi eredmény, a keletkezett veszteség a következő 10 évben, egyenlő részletekben használható fel a pozitív pénzforgalmi eredmény ellentételezéseként. Speciális veszteségelhatárolási lehetőség vonatkozik a beruházókra (korábban még használatba nem vett (vagyis új) eszköz beszerzése esetén): ők a beruházás adóévi kifizetéseinek összegével a következő évben akár 100%-ig csökkenthetik az adó alapját, vagyis esetükben nincs a személyi jellegű kifizetések után minimum kiva fizetési kötelezettség. Átlépés társasági adóból kivába: - A kiva alanya elhatárolt veszteségként veheti figyelembe a társasági adóalanyiság alatt keletkezett negatív társasági adó alapjának azt a részét, amelyet a társasági adóalap csökkentésként korábban nem vett figyelembe (a levonás ütemezhetőségét nem szabályozza a törvény). - A kiva alanya a társasági adóalanyiság időszakában beszerzett immateriális jószág és tárgyi eszköz Tao. tv /a. pontja szerinti nyilvántartási értékével 10 év alatt egyenlő részletekben csökkentheti a pénzforgalmi szemléletű eredményét. Az adóalanyiság megszűnik többek között: önkéntes kilépéssel az adóév végén, belépésre jogosító értékhatárok adóévi túllépésével, átalakulás esetén, ha az adótartozás eléri az 1 millió forintot. Visszalépés kivából társasági adóba: - A kiva adóalanyiság időszaka alatt megszerzett immateriális jószág, tárgyi eszköz alapján az adózó az adóalanyiság megszűnése után a társasági adó alapjánál értékcsökkenési leírást nem érvényesíthet. - A kiva adóalanyiság időszaka előtt megszerzett immateriális jószág és tárgyi eszköz tao szerinti nyilvántartási értéke visszalépéskor egyenlő a belépéskori nyilvántartási érték, csökkentve a kivában pénzforgalmi eredményt csökkentő résszel. A törvény nem emeli ki, de ez még a taoban érvényesíthető rész marad visszalépés után. - A törvény nem emeli ki, ezért kérdéses, hogy ha a taoban keletkezett veszteségből a kivából történő visszalépés után még mindig maradt érvényesíteni nem tudott rész, akkor azt a taoban az egyéb feltételeknek megfelelés esetén még érvényesíteni lehet-e. - Arról sem rendelkezik a törvény, hogy ha kiva adóalanyiság alatt keletkezett elhatárolt veszteség marad fenn kivából kilépéskor, azt a taoban érvényesíteni lehet-e 7

8 4. KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA (KATA) Az új adónemet olyan mikrovállalkozások (bt, kkt), egyéni vállalkozók választhatják majd jellemzően, melyek kis költségigényű tevékenységet folytatnak, zömmel maga a vállalkozó/tag végzi a munkát, esetleg 1 alkalmazottal, és az évi bevételük nem éri el a 6 millió forintot. A KATA az EVA mellett bevezetett új adónem, az EVA továbbra is hatályban marad. A kisadózó vállalkozás a főállású kisadózó után havi , míg a főállásúnak nem minősülő kisadózó után havi Ft tételes adót fizet, évi Ft bevételig. A bevételnek az említett összeghatár feletti része után 40%-os mértékű adót kell fizetni, azonban ez nem jár együtt a KATÁ-ból való kizárással. Mire figyeljenek a KATÁ-s számlát befogadó vállalkozások: - a kisadózó vállalkozás a számláját az Áfa tv. általános szabályai szerint állítja ki, előírás részére, hogy minden számláján tüntesse fel a Kisadózó szöveget, - a kisadózók többsége alanyi adómentességet választ majd (a határ itt is 6 mio Ft), azonban lehetnek majd olyan kisadózók, akik áfakörben maradnak, az ő számlájuk áfa tartalma levonásba helyezhető az általános szabályok szerint - amennyiben egy kisadózótól a vállalkozás az adóévben összesen 1 millió Ft-nál nagyobb értékben számol el költséget, akkor az adóévet követő hó 12-ig a havi járulékbevallásban adatot kell szolgáltatni a kisadózó nevéről, címéről, adószámáról és az adóévben juttatott összegről (a kisadózónak ugyanúgy jelentenie kell ezt) - figyelem, a kisadózó év közben is be- vagy kiléphet a KATA alá/alól! Ez azt jelenti, hogy nem biztos, hogy ugyanazon adózótól kapott valamennyi számla beletartozik az 1 mio Ft-ba - a törvény főszabály szerint munkaviszonyt feltételez a kisadózó és a számláját befogadó vállalkozás között, amennyiben az adott évben kettőjük között több mint 1 mio Ft-os kifizetés történik (lásd, az előzőekben pont emiatt van bevallási kötelezettség) A vélelmet a kisadózónak kell megdöntenie egy esetleges vizsgálat során. A tv. 6 feltételt sorol fel taxatíve, melyből, ha 2 megvalósul, akkor a vélelem megdőlt, vagyis javasolt a releváns pontokat már a megbízási szerződésbe foglalni 1. a kisadózó a tevékenységet nem kizárólag személyesen végezte, vagy végezhette, 2. a kisadózó a naptári év bevételének legalább 50%-át nem az adatszolgáltatásra kötelezett vállalkozástól szerezte, 3. az adatszolgáltatásra köteles vállalkozás nem adhatott utasítást a tevékenység végzésének módjára vonatkozóan, 4. a tevékenység végzésének helye a kisadózó birtokában áll, 8

9 5. a tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket és anyagokat nem az adatszolgáltatásra köteles személy bocsátotta a kisadózó rendelkezésére, 6. a tevékenység végzésének rendjét a kisadózó határozta meg. 5. Helyi adók / Iparűzési adó Változott az iparűzési adó alapjának meghatározása - a közvetített szolgáltatások és az eladott áruk beszerzési értéke sávosan progresszív módon vonható le az értékesítés nettó árbevételéből, - az anyagköltség, az alvállalkozói teljesítések értéke teljes mértékben figyelembe vehető csökkentő tétel, - nem kell alkalmazni a korlátozó szabályt az exportértékesítéssel összefüggésben elszámolt elábé és a közvetített szolgáltatások esetében, - a társasági adó tv. szerinti kapcsolt vállalkozásoknak összesítetten kell megállapítaniuk az összesített nettó árbevételüket és az összesített nettó árbevételt csökkentő tételek pozitív előjelű különbözetét, és a progresszív számítást erre az összevont különbözetre kell elvégezniük. Ezt csak azon adóalanynak kell alkalmaznia, amely esetében az eladott áruk beszerzési értékének és a közvetített szolgáltatás értékének együttes összege az adóalany nettó árbevételének 50%-át meghaladja, kizárólag az ezen feltételeknek megfelelő kapcsolt vállalkozásai vonatkozásában - a fentiek alapján a számvitelben az év elejétől külön célszerű vezetni a közvetített szolgáltatások és alvállalkozói teljesítések értékét annak érdekében, hogy év végén a levonási hányadot meg lehessen határozni. A helyi adókról szóló törvény az alábbiak szerint definiálja ezeket a fogalmakat: a) közvetített szolgáltatások értéke: az adóalany által saját nevében vásárolt és a harmadik személlyel (a megrendelővel) írásban kötött szerződés alapján, a szerződésben rögzített módon részben vagy egészben, de változatlan formában továbbértékesített (továbbszámlázott) szolgáltatás értéke. Közvetített szolgáltatásnál az adóalany vevője és nyújtója is a szolgáltatásnak, az adóalany a vásárolt szolgáltatást részben vagy egészben közvetíti úgy, hogy a megrendelővel kötött szerződésből a közvetítés lehetősége, a számlából a közvetítés ténye, vagyis az, hogy az adóalany nemcsak a saját, hanem az általa vásárolt szolgáltatást is értékesíti változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan áron, egyértelműen megállapítható. b) alvállalkozói teljesítések értéke: az adóalany által továbbadott (számlázott) olyan alvállalkozói teljesítés értéke, amelynek végzése során az adóalany mind megrendelőjével, mind alvállalkozójával a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szerinti - írásban kötött - vállalkozási szerződéses kapcsolatban áll. Ide értendő annak a - közvetített szolgáltatásnak nem 9

10 minősülő - szolgáltatásnak az ellenértéke is, amelyet az adóalany az általa értékesített új (a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését megelőzően vagy azt követően első ízben értékesített) lakás előállításához a Ptk. szerinti, írásban megkötött vállalkozási szerződés alapján vesz igénybe. A számításokat 6 tizedesjegy pontossággal kell elvégezni. Árbevétel sávok maximum levonási hányad mio Ft 100% mio Ft 85% mio Ft 75% mio Ft felett 70% a) meg kell határozni a sávokba jutó (elábé+ közvetített szolgáltatás) értéket = (elábé + közvetített szolgáltatás) * sávba jutó árbevétel / összes nettó árbevétel b) maximum levonható összeg = sávba tartozó nettó árbevétel * maximum levonási hányad c) céges szinten ténylegesen levonható (elábé + közvetített szolgáltatás) összesen: sávonként a) vagy b) közül a kisebb értékek összege 10

11 Példa (Forrás: HVG 2013 ADÓ különszám) - millió Ft A cég B cég Összesen Nettó árbevétel Anyagköltség Eladott áruk beszerzési értéke Közvetített szolgáltatások Eladott áruk beszerzési értéke és közvetített szolgáltatások összesen Alvállalkozói teljesítés Árbevételsávok (mft) Sávba jutó nettó árbevétel (mft) Sávba jutó elábé+közvetített szolgáltatások értéke (mft) Figyelembe vehető levonási maximum (%) Figyelembe vehető levonási maximum (mft) 5. = 2. * 4- beli % Érvényesíthető elábé + közvetített szolgáltatás (mft) 6. = 3. de max (500 / ) * = ( / ) * = ( / ) * = felett összesen A + B kapcsolt vállalkozások összevont adóalapja Nettó árbevétel Anyagköltség -500 Eladott áruk beszerzési értéke és közvetített szolgáltatások összesen Alvállalkozói teljesítés 0 Adóalap Adóalap megosztás A és B között a nettó árbevétel arányában "A" adóalapja = (5 000 / ) * = 857 "B" adóalapja = ( / ) * = Egyéb változások - az adóévben 8 millió forint nettó árbevételt meg nem haladó árbevételű iparűzésiadó-alany egyszerűsített módon, az árbevétel 80%-ban is meghatározhatja adóalapját (korábban ez a határ az adóévet megelőző adóév árbevételére vonatkozott) - ideiglenes építőipari tevékenység esetén az adókötelezettség a tevékenység megkezdésének napjától a felek közti szerződés alapján a megrendelő teljesítés elfogadásának napjáig tart, és valamennyi napja adóköteles - kincstári adóadatbázis: a Magyar Államkincstár honlapja tartalmazni fogja minden települési önkormányzat minden hatályos helyiadó-rendeletének legfontosabb elemeit (adómérték, mentességek, kedvezmények), és a települési önkormányzatok elérhetőségét. 11

12 A helyi adók felső határértékei 2012-hez képest nem változtak: - építményadó: Ft/m2 vagy a korrigált forgalmi érték 3,6%-a, - telekadó: 200 Ft/m2 vagy a korrigált forgalmi érték 3%-a, - magánszemélyek kommunális adója: adótárgyanként Ft, - idegenforgalmi adó: 300 Ft személyenként és vendégéjszakánként vagy a szállásdíj 4%-a, - helyi iparűzési adó: állandó jelleggel végzett tevékenység esetén az adóalap 2%-a, ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén naptári naponként maximum Ft. 6. Általános forgalmi adó Adókulcsok: általános adókulcs továbbra is 27%, a kedvezményes adómértékek 18% és 5%. A számla adattartalma Az áfa tv. konkrétan előírja, hogy mit kell szerepeltetni a számlán, a speciális szabályok alkalmazása esetén: - pénzforgalmi elszámolás, a től bevezetett új lehetőség esetén, - önszámlázás, ha a számlát a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő állítja ki, - fordított adózás, ha az adófizetésre a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő kötelezett, - különbözet szerinti szabályozás utazási irodák, vagy használt cikkek, vagy - műalkotások, vagy - gyűjteménydarabok, régiségek, - az adó alól mentesített termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás esetén jogszabályi hivatkozás vagy bármely más egyértelmű utalás kell a mentességre. Üzletág-átruházás Üzletág a vállalkozás olyan működő egysége, amely szervezeti szempontból alkalmas arra, hogy a hozzá tartozó vagyonnal függetlenül és tartósan önálló gazdasági tevékenységet folytasson. Nincs adófizetési kötelezettség üzletág-átruházás esetén, ha az apportálásra és a jogutódlásra vonatkozó általános előírásokon kívül az alábbi feltételek is teljesülnek: - az átruházásra kerülő üzletág kizárólag adólevonásra jogosító gazdasági tevékenységet foglal magában, továbbá 12

13 - az üzletágat megszerző adóalany az adókötelessé tételt választja, ha a szerzett vagyon olyan ingatlant (ingatlanrészt) tartalmaz, amelyre az átruházó adóalany adókötelessé tételt választott, vagy olyan beépített ingatlant, amelynek rendeltetésszerű használatbavétele az üzletág-átruházás időpontjától számítva még nem vagy kevesebb, mint két éve történt meg. Közösségen belüli ügyletek a) Számlakibocsátás A számlára vonatkozó kötelezettségekre annak a tagállamnak a szabályait kell alkalmazni, ahol azt a termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást, amelyre a számla vonatkozik, teljesítik. Kivétel: a terméket értékesítő vagy a szolgáltatást nyújtó állama az irányadó, ha - a) ő nem telepedett le gazdasági céllal a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás teljesítési helye szerinti tagállamban, és az adó fizetésére a terméket beszerző vagy a szolgáltatást igénybevevő kötelezett, vagy - b) a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás teljesítési helye a Közösség területén kívül van. Az a) pontbeli esetben a számlázási kötelezettségekre a termékértékesítés vagy a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye szerinti tagállam rendelkezéseit kell alkalmazni, ha a számlát a terméket beszerző vagy szolgáltatást igénybevevő bocsátja ki. b) Előlegszámla Közösségen belüli termékértékesítéshez kapott előlegről nem kell számlát kiállítani, az előleg nem keletkeztet adófizetési kötelezettséget, így azt az összesítő nyilatkozatban sem kell feltüntetni. c) A számlát legkésőbb az ügylet teljesítését követő hónap 15-éig kell kiállítani. d) Az egy naptári hónapot meghaladó, folyamatosan teljesített Közösségen belüli termékértékesítés esetén időarányos részteljesítésnek minősül, vagyis a naptári hónap végén adófizetési kötelezettség keletkezik. e) Gyűjtőszámla Gyűjtőszámlát csak az adott naptári hónapban teljesített ügyletekről lehet kiállítani, amennyiben a gyűjtőszámla tartalmaz adómentes közösségi termékértékesítést vagy olyan Közösségen belüli szolgáltatásnyújtást, ahol az adót a szolgáltatást igénybevevő fizeti. Egyéb esetekben a gyűjtőszámla továbbra is kiállítható az adóalanyra vonatkozó adómegállapítási időszakban teljesített ügyletekről. Pénztárgépek online kapcsolatban az adóhivatallal Az adóalanynak rendszeres adatszolgáltatást kell teljesítenie az állami adóhatóság részére a géppel kiállított nyugták, számlák, valamint a pénztárgép adatairól. A pénztárgépek működését az adóhatóság online felügyelheti (Hatályos április 1-től. Tervek szerint az új pénztárgépek 2013 évi beszerzéséhez állami támogatás igényelhető, a részletszabályokat miniszteri rendelet fogja megállapítani). 13

14 Az Art 176/B.-176/F. -ba sorolják fel a gépi nyugta, illetve nyugta- és számlaadásra szolgáló pénztárgépekkel, taxaméterekkel szemben támasztott követelményeket. Egyéb változások - Közlekedési eszköz nem adóalany részére történő, hosszú időtartamú bérbeadása (vízi eszköz >90 nap, egyéb eszköz >30 nap) esetén a teljesítés helye a szolgáltatás igénybevevőjének letelepedési helye. A bérbeadó vállalkozásnak be kell jelentkeznie ez esetben a teljesítési hely szerinti tagállamban áfa alanyként. - A külföldi fizetőeszközben kifejezett adóalap forintra történő átszámításához az adóalany választhatja az Európai Központi Bank által közzétett árfolyamot. - Személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatás áfájának 100%-os levonási tilalma 50%-ra csökken. Az áfa 100%-ban levonható, ha a szolgáltatás 50%-át közvetített szolgáltatásként továbbszámlázzák december 31-ét követő teljesítési időponttal a papíralapon kibocsátott számlák elektronikusan is megőrizhetők, elektronikusan kibocsátott számlák csak elektronikusan őrizhetők meg. - Az alanyi adómentesség értékhatára 5 millió forintról 6 millió forintra emelkedett. - Egyszerűsített adattartalmú számla: abban az esetben is egyszerűsített adattartalommal lehet számlát kibocsátani, ha a számla adóval növelt végösszege nem haladja meg a 100 eurónak megfelelő pénzösszeget, feltéve, hogy a számlakibocsátásra nem Közösségen belüli, illetve harmadik államban teljesített termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás miatt kerül sor. - A számla hitelessége: A számla kibocsátásának időpontjától a számla megőrzésére vonatkozó időszak végéig megbízható módon biztosítani kell a számla eredetének hitelességét, adattartalma sértetlenségét és olvashatóságát. A törvény az eredet hitelességén a terméket értékesítő, a szolgáltatást nyújtó vagy a számlát kibocsátó azonosságának biztosítását érti. - Elektronikus számlázás: A törvény új fogalomhasználata már nem elektronikus úton kibocsátott számláról, hanem elektronikus számláról rendelkezik, amely alatt minden olyan számlát érteni kell, amelynek kibocsátása és befogadása elektronikus formában történt. Az elektronikus számlát, amennyiben azt nem EDI-rendszerben hozzák létre, a jövőben minősített elektronikus aláírással kell ellátni. 14

15 7. Számviteli törvény 2012-ben indult üzleti évben is alkalmazható változások - A jelentős összegű hiba (hibák és hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes összege) fogalmi rendszere megváltozott. Továbbra is igaz, hogy a társaság a számviteli politikájában határozza meg a jelentős összegű hiba nagyságát vagy annak kiszámítási módját. Szintén nem változik, hogy minden esetben jelentős a hiba, ha meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, ugyanakkor eltörölték az 500 millió Ft-os minimumot. Új szabály, hogy ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem éri el az 1 millió Ft-ot, az 1 millió Ft minden esetben jelentős hibának minősül. - Hibás előző évi beszámoló esetén függetlenül a hiba mértékétől- már nem kell ismételten közzé tenni a beszámolót. - Megszűnt a napi készpénz-záróállomány maximumára vonatkozó rendelkezés, a mértéket ezentúl szabadon meg lehet választani, de azt a pénzkezelési szabályzatban továbbra is meg kell határozni (hatályos december 1-től). - Halasztott ráfordításként mutatható ki forgóeszközhitelek fordulónapi devizás értékelésből származó árfolyamnyereséggel nem ellentételezett - nem realizált árfolyamveszteség is, eddig csak a beruházási hitelekre vonatkozott ez a lehetőség. A szabályozás nem változott, a halasztott ráfordításhoz kapcsolódóan céltartalékot és a kettő különbözeteként lekötött tartalékot kell képezni. - Skontóként a pénzügyileg rendezendő számla ellenértékének legfeljebb 3%-a számolható el, a számítás során a késedelmi kamat mértékét figyelmen kívül lehet hagyni. A ténylegesen adott/kapott skontó és a 3% különbözetét elengedett követelésként/kötelezettségként kell elszámolni. - Tesztautók, bemutatótermékek: Azokat az értékesítési céllal beszerzett, előállított eszközöket, amelyeket a vállalkozó az értékesítés elősegítése céljából átmenetileg használatba vesz, nem kell a használatbavétel időpontjában átsorolni a tárgyi eszközök közé, így azok folyamatosan az áruk között lesznek kimutatva. - A támogatásokhoz kapcsolódó halasztott bevételek feloldásánál figyelmen kívül kell hagyni, ha a halasztott bevételhez kapcsolódó eszköz bekerülési értéke vagy bekerülési értéke és hasznos élettartama (pl. pótlólagos beruházás, felújítás) növekszik. - A törvény új definíciót ad a szellemi termékekre: megszerzett vagy előállított iparjogvédelemben részesülő alkotások, szerzői jogvédelemben részesülő szerzői művek és szomszédos jogok, valamint jogvédelemben nem részesülő, de titkosságuk miatt monopolizált szellemi javak. - Közüzemi számlák elszámolása: függetlenül attól, hogy egyetemes szolgáltatótól, vagy földgázkereskedőtől, vagy villamosenergia-kereskedőtől szerzi be a végfelhasználó az energiát, a számlán 15

16 szereplő energia díjon felüli különféle egyéb tételeket nem kell külön kezelni, azok egységesen a bekerülési ár részét képezik. - A terven felüli értékcsökkenés (befektetett eszközök) és az értékvesztés (forgóeszközök) elszámolásánál megváltozott a tartósság fogalma: a) el kell számolni a könyv szerinti érték és a mérlegkészítéskor ismert piaci érték különbözetét ráfordításként, amennyiben a negatív különbözet (múltbeli tények vagy jövőbeni várakozások alapján) legalább egy naptári évig fennáll, függetlenül attól, hogy az eszköz esetleg 1 évnél rövidebb ideig szerepel a könyveinkben. Ez azt is jelenti, hogy ha a mérlegkészítéskor még nem telt el az egy év a készlet beszerzése óta, de várhatóan még hosszabb ideig nem lehet a készletet a beszerzési ár felett értékesíteni, teljesül a tartósság feltétele, vagyis elszámolható az értékvesztés. b) A különbözet tartósnak tekinthető akkor is függetlenül annak időtartamától -, ha véglegesnek tekinthető (pl. egy októberben beszerzett árukészletet, fordulónap után, de még a beszámoló összeállítása előtt a könyv szerinti értéknél alacsonyabb áron értékesítettek) évi változások Új beszámoló forma a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló. A sajátos egyszerűsített éves beszámolót váltja fel, szabályait nem a Számviteli tv., hanem külön kormányrendelet tartalmazza majd, mely a Számviteli törvényben meghatározott szabályoktól eltérő rendelkezéseket is megállapíthat.(az éves beszámoló mellett az egyszerűsített éves beszámoló továbbra is fennmarad.) Az új beszámoló formát (ami változatlanul az egyszerűsített éves beszámoló egy alfaja) azok a vállalkozások választhatják (cégformától függetlenül), amelyek nem kötelezettek könyvvizsgálatra, és két egymást követő üzleti évben az alábbi három határérték közül bármelyik kettőt nem haladják meg: a) mérlegfőösszeg: 100 millió Ft b) éves nettó árbevétel: 200 millió Ft c) foglalkoztatottak átlagos létszáma 10 fő. Ha a vállalkozás ezt a beszámolási formát választotta, ettől leghamarabb három üzleti év után térhet el. 16

17 8. Adózás rendje Kötelező képviselet Magánszemély, jogi személy vagy a jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet a) az adó feltételes megállapítására irányuló eljárásban, b) a feltételes adómegállapítás alkalmazhatóságának megállapítására irányuló eljárásban, c) a szokásos piaci ár megállapítására irányuló eljárásban, d) az adópolitikáért felelős miniszter vagy a NAV felügyeletére kijelölt miniszter előtt a felügyeleti intézkedés iránti kérelem alapján induló eljárásban kizárólag ügyvéd, adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő képviseletével járhat el. Az előzőekben írt képviselet a saját ügyben nem kötelező, ha a magánszemély vagy a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet vezető tisztségviselője jogi szakvizsgával rendelkezik vagy adótanácsadónak, adószakértőnek, okleveles adószakértőnek minősül, melyet az eljárás megindításakor igazolni kell. Egyéb változások: készpénzforgalom korlátozása: a bankszámlanyitásra kötelezett adózók közötti egy szerződésből eredő havi készpénzforgalom maximuma 1,5 millió forint; a maximum túllépése esetén mindkét fél 20%-os mulasztási bírsággal sújtható (alapja a 1,5 millió forint feletti összeg); figyelem: a készpénzforgalom bejelentésére vonatkozó szabály (kapcsolt felek esetén 1 millió forint, egyéb felek esetén 2 millió forint, továbbra is hatályban van) adóhatósági igazolás: a köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplő adózóknak (csak adóazonosítójellel rendelkező magánszemély is bejelentkezhet) semmilyen eljáráshoz nem kell külön adóigazolást igényelniük, az adatbázisban szereplés tényét az eljárásban online ellenőrizni lehet a nav honlapján. Az adatbázisban nem szereplők számára az igazolás kiadásának határideje 8 napról 6 napra csökkent, az elektronikus bevallásra kötelezett adózók csak elektronikusan terjeszthetik elő igazolási kérelmüket. Fizetési könnyítés iránti kérelem elbírálásának ügyintézési határideje 30 napról 15 napra csökken. végzett tevékenységek bejelentése: ismételten TEÁOR számok feltüntetésével kézbesítési vélelem beállta: a postai úton feladott iratot kézbesítettnek kell tekinteni a kézbesítés megkísérlésének napján - a b) pont kivételével - ha a küldemény az adóhatósághoz a kézbesítés eredménytelensége miatt érkezik vissza, vagy 17

18 a postai kézbesítés második megkísérlését követő ötödik munkanapon, ha az adóhatósági iratot a posta a rá vonatkozó szabályoknak megfelelően "nem kereste" jelzéssel küldte vissza az adóhatóságnak. adószám-felfüggesztés eddig határozatlan időtartama most 180 napban maximalizálódik elektronikus megőrzés: ha az adózó bizonylatait, nyilvántartásait elektronikusan őrzi meg, ezt a tényt be kell jelentenie, és az adóhatóságnak igény szerint online hozzáférést kell biztosítania belföldi áfa összesítő jelentés: 2 millió áfatartalommal rendelkező számlák esetén, lásd külön hírvelelünket pénzforgalmi áfa elszámolás, lásd külön hírlevelünket 9. Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás, szakképzési hozzájárulás 9.1) TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS (1997. évi LXXX. tv.) Hatálya alá tartozik: a biztosítottól levont egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék, a nyugdíjjárulék, az egészségügyi szolgáltatási járulék. A járulék alapja - a foglalkoztatott a járulékokat a tényleges jövedelme után fizeti meg - a főállású társas- és egyéni vállalkozó a járulékot szintén a kifizetett jövedelem/vállalkozói kivét után köteles megfizetni, azzal az eltéréssel, hogy a nyugdíjjárulék (tagdíj) alapja havonta legalább a minimálbér; az egészségbiztosítási- és a munkaerőpiaci járulék alapja havonta legalább minimálbér másfélszerese - a kibővített minimálbér fogalma továbbra is érvényben marad: a tárgyhónap első napján érvényes, a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb havi összege, ÉS a biztosított egyéni és társas vállalkozó esetében a teljes munkaidőre garantált bérminimum összege, amennyiben a tevékenységük ellátásához legalább középfokú végzettség szükséges Járulék mértékek - a biztosított által fizetendő nyugdíjjárulék 10%; egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék 8,5%, (megoszlása: 4% természetbeni egészségbiztosítási járulék, 3% pénzbeli egészségbiztosítási járulék, 1,5% munkaerő-piaci járulék) 18

19 - a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozó esetén az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege Ft-ra emelkedett (6.390 Ft-ról) - foglalkoztatotti járulékfizetési felső határ január 1-től megszűnt. 9.2) SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÉS BÉRKOMPENZÁCIÓ Az adó alanya: a kifizető a foglalkoztatottak után; a főállású egyéni és társas vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő önmaga után. Az adó alapja: kifizető esetén a foglalkoztatott részére kifizetett bruttó jövedelem, főállású társas és egyéni vállalkozó esetén a kifizetett jövedelem/vállalkozói kivét, de havonta legalább a minimálbér/vagy garantált bérminimum 112,5%-a (mentes időszakok táppénz, gyes, stb.- ugyanúgy figyelembe vehetők). Számított adó: az adó alapjának 27%-a. Fizetendő adó = számított adó, csökkentve az adókedvezmények összegével. Adókedvezmények: a) a munkabérek értékének megőrzését célzó adókedvezmény - a kifizető től igénybe vehette, amennyiben az elvárt béremelést kizárólag bér formájában valamennyi folyamatosan foglalkoztatott munkavállalója tekintetében végrehajtotta évben az adókedvezmény a kifizetőt feltétel nélkül megilleti!!! - havi max bruttó Ft-os bér esetén a bruttó bér 16%-a, de legfeljebb Ft - bruttó Ft-nál nagyobb bér esetén a Ft-ot csökkenteni kell a Ft-on felüli bruttó bér 20%-ával b) Karrier-Híd program adókedvezménye Közszférából kikerült magánszemélyek vállalkozói szférában történő továbbfoglalkoztatása utáni kedvezmény. A magánszemélynek a jogosultságát egy erre vonatkozó hatósági bizonyítvánnyal kell igazolnia, melyet a kifizetőnek a munkába lépést megelőző napon átad. A kedvezmény mértéke a bruttó munkabér legfeljebb a minimálbér kétszeresének 13,5%-a. c) pályakezdők, 55 év felettiek, tartósan álláskereső személyek, anyasági ellátások alatt vagy azt követően foglalkoztatott személyek adókedvezménye (lásd Hírlevelünk 1. részében) d) szakképzettséget nem igénylő foglalkozásokban foglalkoztatott munkavállalók utáni kedvezmény (lásd Hírlevelünk 1. részében) e) szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások adókedvezménye 19

20 Feltétele, hogy a kifizető a) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti fejlesztési adókedvezményre jogosult adózónak minősül, és b) a létszámát a fejlesztési adókedvezményre jogosító beruházás üzembe helyezését megelőző hónap átlagos statisztikai állományi létszámához képest növeli. c) a kedvezménnyel érintett munkavállalók tényleges munkavégzési helye a szabad vállalkozási zóna területén belül található. A kedvezmény mértéke az új munkavállaló bruttó munkabérének, de legfeljebb forint 27%-ával a foglalkoztatás első két évében, 14,5%-ával a foglalkoztatás harmadik évében. A kedvezmény legkorábban a fejlesztési adókedvezményre jogosító beruházás üzembe helyezésének hónapjától vehető igénybe, és legkésőbb addig a hónapig, amelyben az üzembe helyezést követő 5. év letelik. f) Kutatók foglalkoztatása után járó adókedvezmény Adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyban, doktori (PhD) vagy ennél magasabb tudományos fokozattal, vagy tudományos címmel rendelkező kutató, fejlesztő munkavállalót foglalkoztató - vállalkozásként működő kutatóhelynek minősülő - kifizető, az őt a munkaviszonyra tekintettel terhelő adóból adókedvezményt vehet igénybe, mértéke bruttó munkabér, de legfeljebb 500 ezer forint 27%-a. 9.3) EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS a) 27%-os eho terheli a kifizetőt - az összevont adóalapba tartozó olyan jövedelem juttatása esetén, mely után nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni, - a kamatkedvezményből származó jövedelem adóalapként meghatározott összege után, - az Szja tv ban szereplő egyes meghatározott juttatások után, - a béren kívüli juttatások (Szja tv. 71..) Ft feletti része után fizetett 27% ehoból levonható a már megfizetett 14 %-os eho, ez utóbbi 27%-os ehot az adóévet követő év május hónapjának kötelezettségeként kell bevallani. b) 14%-os eho terheli a magánszemélyt az alábbi jövedelmei után - válallkozásból kivont jövedelem (Szja tv. 68. ) - értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem (Szja tv. 65/A. ) - osztalék (Szja tv. 66. ), vállalkozói osztalékalap (Szja tv. 49/C. ), mentes azonban a tőzsdei értékpapírok után fizetett osztalék - árfolyamnyereségből származó jövedelem (Szja tv. 67. ) 20

Számviteli törvény módosítása

Számviteli törvény módosítása Dr. Gróf Gabriella Évközi módosítás: 2012. évi CXLVI. törvény 2012. évi CLXXVIII. törvény Szabályok hatályba lépése 2013. 01, 01., de a rendelkezések jelentős része 2012-re is alkalmazható Mikrogazdálkodói

Részletesebben

Társasági adótörvény változása

Társasági adótörvény változása Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. 01. 01. Adóalanyok Nem Tao alany a Nemzeti Eszközkezelő Zrt (2012. 06. 20.) Nem Tao alany a kényszertörlési eljárás alatt álló adózó a kényszertörlési

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

Adóváltozások 2013 1. rész

Adóváltozások 2013 1. rész Adóváltozások 2013 1. rész Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna alelnök Adótanácsadók Egyesülete Törvényjavaslat A változások Törvény Magyar Közlöny Adónemek T/6842 2012. évi CIV. tv. MK. 93. cégeljárás T/7028

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A munkaviszonyban foglalkoztatott személyek utáni fizetendő adó megállapításánál a számított adót (27%) e törvény külön rendelkezése

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

Társasági adó 2013. évi változásai

Társasági adó 2013. évi változásai Társasági adó 2013. évi változásai a 2012. évi CLXXVIII. törvény alapján S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft. FOGALMI VÁLTOZÁSOK 1 Bejelentett immateriális jószág 4. 5/a.

Részletesebben

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok ek 2013 ek 2013 Kedves Ügyfelünk! A munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett és 2013. január 1-én életbe lépett munkáltatói terhek csökkentési lehetőségeivel kibővültek a szociális hozzájárulási adóból

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

Kisvállalati adó (KIVA)

Kisvállalati adó (KIVA) Dr. Kökényesi László Kisvállalati adó (KIVA) Mérnöktovábbképző Intézet Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése Kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII.

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

KATA KIVA ésaktuáliskérdések

KATA KIVA ésaktuáliskérdések KATA KIVA ésaktuáliskérdések Pestuka Gabriella Osztályvezető NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága Kisadózók tételes adója Ki választhatja a Kata adózást? Akisadózóvállalkozásoktételesadójának (KATA)alanyaazaz

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész Milyen törvényeket vettünk alapul: - 2012. évi CXLVI. törvény, A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK 2013 Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ VÁLTOZÁSOK IPARŰZÉSI ADÓ 2012. Évi CLXXVIII. törvény Elábé és közvetített szolgáltatás (ksz) értékének együttes összege sávos progresszió

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK Kisadózó vállalkozások tételes adója választása 2013.04.21-től Csak akkor nem választható a alanyiság, ha az adóalanyiság választásának évében a TEÁOR 2008 szerinti 68.20 számú Saját

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK. KATA választása 04.21-től. Főállású kisadózó fogalma KATA 2013.12.16.

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK. KATA választása 04.21-től. Főállású kisadózó fogalma KATA 2013.12.16. ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK Kisadózó vállalkozások tételes adója választása 04.21-től Csak akkor nem választható a alanyiság, ha az adóalanyiság választásának évében a TEÁOR 2008 szerinti 68.20 számú Saját tulajdonú,

Részletesebben

A SZÁMVITEL ÉS KÖNYVVIZSGÁLAT AKTUÁLIS KÉRDÉSEI. Pankucsi Zoltán Nemzetgazdasági Minisztérium

A SZÁMVITEL ÉS KÖNYVVIZSGÁLAT AKTUÁLIS KÉRDÉSEI. Pankucsi Zoltán Nemzetgazdasági Minisztérium A SZÁMVITEL ÉS KÖNYVVIZSGÁLAT AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Pankucsi Zoltán Nemzetgazdasági Minisztérium A MÓDOSÍTÓ TÖRVÉNYEK Munkahelyvédelmi akcióterv (2012. évi CXLVI. törvény) Egyes adótörvények és azzal összefüggő

Részletesebben

KISVÁLLALATI ADÓ. (KIVA) Magyar Közlöny 136. szám évi CXLVII. tv.

KISVÁLLALATI ADÓ. (KIVA) Magyar Közlöny 136. szám évi CXLVII. tv. KISVÁLLALATI ADÓ (KIVA) Magyar Közlöny 136. szám 2012. évi CXLVII. tv. Az adóalanyok köre Adóalany lehet: az egyéni cég a Kkt, a Bt. a Kft., a Zrt. a szövetkezet és a lakásszövetkezet az erdőbirtokossági

Részletesebben

Kisvállalati adó. Dr. Gróf Gabriella

Kisvállalati adó. Dr. Gróf Gabriella Dr. Gróf Gabriella Jogszabályi háttér: 2012. évi CXLVII. törvény Hatály: 2013. január 1. 2012. évi CLXXVIII. törvény Adó alanya lehet - egyéni cég - bt, kkt - kft, zrt - ügyvédi iroda, végrehajtói iroda,

Részletesebben

KIVA. Három éves tapasztalatok, kinek igen, kinek nem? Gottgeisl Rita Könyvvizsgáló. MKVK Könyvelői Tagozat

KIVA. Három éves tapasztalatok, kinek igen, kinek nem? Gottgeisl Rita Könyvvizsgáló. MKVK Könyvelői Tagozat KIVA Három éves tapasztalatok, kinek igen, kinek nem? Gottgeisl Rita Könyvvizsgáló MKVK Könyvelői Tagozat 2016.03.23 2016.03.23 MKVK Könyvelői Tagozat 1 KIVA ki választhatja Egyéni cég BT, Kkt, Kft, Zrt,

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

2013. január elsejétől valódi, arányos, egykulcsos személyi jövedelemadó

2013. január elsejétől valódi, arányos, egykulcsos személyi jövedelemadó 1. Személyi jövedelemadó 2013. január elsejétől valódi, arányos, egykulcsos személyi jövedelemadó 2013. január elsejétől megvalósul Magyarországon az arányos, egykulcsos személyi jövedelemadózás, a magánszemély

Részletesebben

Szakképzési hozzájárulás. A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése

Szakképzési hozzájárulás. A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése Szakképzési hozzájárulás A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése Az adó alanyai Témák (különös szabályok és mentességek) A hozzájárulás alapja, korrekciós tényezők, a hozzájárulás

Részletesebben

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető CAFETERIA 2017 Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria adózás szempontjából nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

Adóváltozások. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. Előadó: Szja, tao, helyi adó, szocho-kedvezmények. a kisvállalati adózás szakértője

Adóváltozások. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. Előadó: Szja, tao, helyi adó, szocho-kedvezmények. a kisvállalati adózás szakértője Adóváltozások Szja, tao, helyi adó, szocho-kedvezmények Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna a kisvállalati adózás szakértője A változások Törvényjavaslat Törvény Magyar Közlöny Adónemek T/6842 2012.

Részletesebben

Reprezentáció és üzleti ajándék

Reprezentáció és üzleti ajándék Reprezentáció és üzleti ajándék A társasági adóbevallások elkészítésénél fontos odafigyelni a reprezentáció és üzleti ajándék megváltozott szabályaira. 2010. január 1-jétıl a társasági adóalanyoknál a

Részletesebben

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályait

Részletesebben

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011. december 8. 1 Összevont adóalap megállapítása Adóalap-kiegészítés (29 (3)) 2424 ezer forint éves jövedelemig 0% Éves

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Főbb témakörök: december 3-4.

Főbb témakörök: december 3-4. Főbb témakörök: Munkahelyvédelmi akcióterv START kártyák Szocho kedvezmények Tartósan álláskereső személyek Anyasági ellátások mellett, illetve utáni foglalkoztatás Foglalkoztatás kezdete Részfoglalkoztatás

Részletesebben

A SZÁMVITEL ÉS KÖNYVVIZSGÁLAT AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A SZÁMVITEL ÉS KÖNYVVIZSGÁLAT AKTUÁLIS KÉRDÉSEI A SZÁMVITEL ÉS KÖNYVVIZSGÁLAT AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Pankucsi Zoltán Nemzetgazdasági Minisztérium BREAKING NEWS 2 A MÓDOSÍTÓ TÖRVÉNYEK Munkahelyvédelmi akcióterv (2012. évi CXLVI. törvény) Egyes adótörvények

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21 OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21 Szociális hozzájárulási adóból és szakképzési hozzájárulásból igénybe vehető kedvezmények Jogszabályok 2011. évi CLVI. törvény IX. fejezete

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Budapest 2012. (2012. június 22-étől hatályos változat) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola, BGF, Intézmény) Szenátusa az államháztartásról

Részletesebben

CAFETERIA 2016. Béren kívüli és más juttatások

CAFETERIA 2016. Béren kívüli és más juttatások CAFETERIA 2016 Béren kívüli és más juttatások A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban csak annyi, hogy nem nevesített

Részletesebben

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft.

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Könyvelés- Bérszámfejtés www.eurotantusz.hu MINIMÁLBÉR SZAKKÉPZETTEK GARANTÁLT BÉRMINIMUMA M E G J E G Y Z É S Besorolási bér 2011 2012 2011 2012 78 000 93

Részletesebben

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl 2011. január 1-jétıl megszőnik a természetbeni juttatás fogalma, és egy új a béren kívüli juttatásé lép hatályba. Számos, eddig ebbe a körbe

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása

Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása Előadó: Vadász Iván Budapest, 2016. november 18. Tartalom: Ingyenesség fogalma Számviteli változások Időbeli elhatárolások Térítés nélkül átadott eszközök Tartozásátvállalás

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) egy olyan kedvező adózási módot jelent, amely a vállalkozások meghatározott köre számára összehasonlítva

Részletesebben

Jogtechnikai módosítás a számviteli törvény változása miatt, kimaradt a rendkívüli bevétel a bevételek közül.

Jogtechnikai módosítás a számviteli törvény változása miatt, kimaradt a rendkívüli bevétel a bevételek közül. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény [Katv.] módosításai (a 2016. évi LXVI. törvény alapján) I. Katv. módosításai 2016. június 16-tól hatályosan

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2011/3 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Az adótörvényeket módosító T/4662 számú törvényjavaslatot a Parlament hosszas vita után, nagyon sok kiegészítés, benyújtott egyéni és bizottsági módosító indítvány

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó...

Részletesebben

2013.10.02. Helyi adók 2013. Helyi adók 2013. Helyi adók 2013 (adatok: millió Ft-ban) Helyi adók 2013 (adatok millió Ft-ban)

2013.10.02. Helyi adók 2013. Helyi adók 2013. Helyi adók 2013 (adatok: millió Ft-ban) Helyi adók 2013 (adatok millió Ft-ban) Iparűzési adó: Elábé, eladott közvetített szolgáltatás értéke sávosan progresszív módon vonatható le: Meg kell határozni: Megoszlási viszonyszám alapján a meghatározott bevételi sávra eső elábé + eladott

Részletesebben

Személyi jövedelemadó

Személyi jövedelemadó Adótörvény változások 2015-től Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Adótanácsadók Egyesülete alelnök Személyi jövedelemadó SZJA 1 Alapelv az szja-ban A magánszemélynek bérként adott juttatás nem tartozhat

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

Vállalati Tervezés 2012

Vállalati Tervezés 2012 Vállalati Tervezés 2012 Adóváltozások(k) SZJA-t érintő változások, bérkompenzáció 2011. december 7. Radisson Blu Béke Hotel Főbb személyi jövedelemadó változások adóalap I. Az új szabályok szerint évi

Részletesebben

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban)

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban) SZJA 1.példa Egy munkaviszonyban lévő elvált nő, havi rendszeres keresete 180 000 Ft. A munkáltatójától havi 8 000 Ft értékben kap élelmiszervásárlásra jogosító Erzsébet utalványt. Más juttatása az adott

Részletesebben

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Dr. Kiss Mariann Bővül a biztosítottak köre a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. augusztus 1-től A Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium intézményben

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

dr. H. Nagy Dániel osztályvezető Nemzeti Adó- és Vámhivatal

dr. H. Nagy Dániel osztályvezető Nemzeti Adó- és Vámhivatal dr. H. Nagy Dániel osztályvezető Nemzeti Adó- és Vámhivatal A TÁRSASÁGI ADÓ SZEREPÉNEK NÖVEKEDÉSE 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 734700 689912 341400 Tervezett Tao bevétel (millió

Részletesebben

A munkavállalókat, munkáltatókat érintő 2013. évi adóváltozások

A munkavállalókat, munkáltatókat érintő 2013. évi adóváltozások H-1037 Budapest Montevideo u. 3/A Tel.: +36 1 430-3400 Fax: +36 1 430-3402 abt@abt.hu www.abt.hu Budapest, 2012. december A munkavállalókat, munkáltatókat érintő 2013. évi adóváltozások Tisztelt Ügyfeleink!

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA BUDAPEST 2012 (2016. június 25. napjától hatályos változat) H-1149 Budapest, Buzogány utca 29-31. www.uni-bge.hu A Budapesti Gazdasági Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

A 2013-as jövedelemadó változások legfontosabb kérdései

A 2013-as jövedelemadó változások legfontosabb kérdései A 2013-as jövedelemadó változások legfontosabb kérdései Karácsony Imréné cégtárs 2013. január15. Jövedelmeket terhelő adók Bérterhek Egyes meghatározott juttatások Kafetéria Szociális hozzájárulási adó

Részletesebben

Társasági adó törvény kiemelt változásai november 19-én elfogadott törvény alapján Hatályba lépés: január 1.

Társasági adó törvény kiemelt változásai november 19-én elfogadott törvény alapján Hatályba lépés: január 1. Társasági adó törvény kiemelt változásai 2012. november 19-én elfogadott törvény alapján Hatályba lépés: 2013. január 1. Alapfogalmak Bejelentett immateriális jószág kiterjed arra az esetre is, ha az adózó

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény:

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény: Egykulcsos rendszer: Megszűnt az adóalap-kiegészítés: 2.424.000 Ft felett sem kell szuperbruttósítani. A 78 %-os szabály marad. Tényleges 16 %-os adókulcs. Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat. Családi

Részletesebben

Társadalombiztosítás

Társadalombiztosítás Társadalombiztosítás 2013 Járulékok Nyugdíjjárulék 10 % Egészségbiztosításiés munkaerő-piaci járulék Egészségügyi szolgáltatási járulék 8,5 % [3 + 4 + 1,5 ] 6660 (napi 222) Ft. [5 790 Ft.] 1 JÁRULÉKFIZETÉSI

Részletesebben

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december A járulékfizetési kötelezettséget érintő 2008. évi fontosabb változások Széll Zoltánné előadása Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy,

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás Készítette: Görgei Zsolt Vállalkozások besorolása 2 3 4 Adókedvezmények a szociális hozzájárulási adóból A megváltozott

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

és egyéb változások 2015

és egyéb változások 2015 és egyéb változások 2015 A béren kívüli juttatások köre: Erzsébet utalvány - 8.000 Ft/hó Munkahelyi étkeztetés 12.500 Ft/hó Helyi közlekedési bérlet bérlet árának összegéig Iskolakezdési támogatás min.

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év.. hó. nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év.. hó. nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Telefon: 72/ 570-910 Fax: 72/570-916 HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévről Kozármisleny Város Önkormányzata illetékességi

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

A JELŰ BETÉTLAP. Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. I. Adóalany. 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Adóazonosító jele: Adószáma: - -

A JELŰ BETÉTLAP. Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. I. Adóalany. 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Adóazonosító jele: Adószáma: - - 59 A JELŰ BETÉTLAP I. Adóalany Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Adóazonosító jele: Adószáma: - - II. A nettó árbevétel () 1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű

Részletesebben

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó Adózási alapismeretek 4. konzultáció Társasági adó A törvény 1996. évi LXXXI. törvény a társasági és osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 38M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. (1) és (6) bekezdésében (a

Részletesebben

A 2012 évi CXLVII. törvény ú,j választható adónemként vezette be a kisvállalati adót.

A 2012 évi CXLVII. törvény ú,j választható adónemként vezette be a kisvállalati adót. A 2012 évi CXLVII. törvény ú,j választható adónemként vezette be a kisvállalati adót. Első ránézésre igen vonzó lehetőségről van szó, hiszen azok, akik 2013 januárjától e törvény szerint kívánnak adózni

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Csoportos Egészségbiztosításra és (Euró Alapú) Kiegészítő Egészségbiztosításra vonatkozó, 2012-ben hatályos adózási,

Részletesebben

Kisvállalati adó bevallása Dr. Gróf Gabriella

Kisvállalati adó bevallása Dr. Gróf Gabriella Kisvállalati adó bevallása 2013 Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CXLVII. törvény Adó alanya lehet Kisvállalati adó - egyéni cég - bt, kkt - kft, zrt - ügyvédi iroda, végrehajtói iroda, szabadalmi ügyvivői

Részletesebben

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I Összehasonlító példák Hol tartunk? Családi állapothoz igazodó kedvezmények Adójóváírások és hitelek Ki mennyit fizet? Kína Egyéni vállalkozók személyi jövedelemadózása Példa bér adójának kiszámítására

Részletesebben

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei:

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: 1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: A/ bármely cég választhatja, ha két egymást követő üzleti évben, a fordulónapi adatok alapján három mutatóérték közül bármely kettő

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje)

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje) Helyi iparűzési adóbevallás 200. adóévről Albertirsa Város illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2011/2012

A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2011/2012 A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2011/2012 Hatálya Vállalkozási tevékenységet folytató Magyarországi illetőségű vállalkozások: Kft, Nyrt, Zrt, Bt, KKt, szövetkezetek, Egyesületek, Alapítványok,

Részletesebben

A törvény szövege megtalálható honlapunkon: www.gondoldo.hu

A törvény szövege megtalálható honlapunkon: www.gondoldo.hu Tisztelt Ügyfelünk! Szeretnénk tájékoztatni a 2013-ban bevezetésre kerülő két új adónemről. A kisvállalkozói adó választásáról legkésőbb december 20-ig lehet dönteni, valamint a kisadózás választásához

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről (Egységes szerkezetben) Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a

Részletesebben